Shop AKT Techno nhập khẩu phân phối vật tư thiết bị spare parts vật tư tiêu hao công nghiệp và dân dụng

Khách hàng tham khảo các model kĩ thuật dưới đây:Có nhu cầu liên hệ chúng tôi để được đặt hàng

MLA-05 60W 200V 50HZ/60HZ 2P
MLA-015 25W 200/220V 50/60HZ 4P
LCB4111C
LFY-6
DPB15
PL1
DPB18-16
MLA05,VOLTAGE:100V
YMAS315TD4P102
SMD3 101F 200V 1.5L MFG.NO.1050027
LCB4-8394E 0.1L/MIN 1.2Pa 12L 200V/50HZ S/N:0531229
LCB30105-B
LCB4111C-TD2         0.1L/MIN           1.3-1.5MPA 2L          110V 50/60HZ
SHG121
SMD6 101A
AL4
PA4
PD604
MWT6 :TSW-2(2M)
LCB48198 220V        S/N:0910110
LCB4 7448 1.2MPA 200V 50/60HZ S/N:0880897
LCB48210-R2 200V
LCB48210-2 200V
MLA03W-7890 0.3L/min 1.5Mpa 200/220V 50/60HZ S/N:1110141
DS-3Z-3
DS-5Z
PG8N
SHD D6
SMD615F
LCB4111C-TD2           1.3-1.5MPA 110V
LCB4-8101E
DPB-03 0.015CC(1)0.003()
DPB-03 0.015CC(1) 0.03CC():0.015CC、0.03CC、0.03CC
LCB4 7467 0.1L/MIN 4L 200V 50/60HZ
LCB4-8101E 0.1L/MIN 1.2MP 6L 100/100-110V
SMD3151A
LCB4011B   
LCB4011B   
LCB30305C-04 10.9L AC100V
SMD6 8981
MLA05W 200V 50/60HZ 60W 4L :GC3736-155G
MHG7 1E
LCB4111C 2L 100V
LCB4111C-TD2 AC110V 0.1L/MIN 1.3-1.5MPA 2L
MHG41B 4cm3/min 200V 50/60HZ S/N.0110085
MHG41B
LCB4011B 6L 0.1L/min 220V 1.2Mpa
LCB48297ER8
LCB30105A
SMA615 110VAC
DPB-22
DPB-23
LCB5210 0.1L/min
DPB02 10.015cc 20.03cc
DPB 02 10.015cc
LCB411C-EN-S   7802R5
LCB521C 100V/50HZ 4L 1.2MPA 0.1L/MIN
LCB411C-EN-S 7791R8
DPB16-0.16
SMD3303F
YMAS3-5 200V 
LCB321C
SMA610102
MLA03W-7890 :MLA03W-TZ12103NPL35 380V 50HZ
SL0101
FSC620
SHGD6
LCB4011CTZ4A
PM4(M8*1.0
PK6(ф6,M10*1.0)
PH4(ф4,M10*1.0)
PD604(M8*1.0,M10*1.0)
PD6(M10*1.0,PT1/8)
PD4(M8*1.0,PT1/8)
PB6(ф8)
PB4(ф4)
PA6(ф6,M10*1.0)
PA4(ф4
VB64 PD6
VB44 PD6
VB84 PD6
AL8
AL10
PB8
PB10
PKD10
PA8
PA10
PG1
PD1006
PD8
PD801
PD10
VB2-BOS
LCB4111C-EN-S
LCB4-13577-1 100V
PZ0108
PZ0110
PZ0112
PZ0208
PZ0212
PZ0308
DPB-03-1.5-3-3
LCB4021BOLV01
MLA03W 200V
SMD3-6000A
Type:SMD3601F AC220V 1.5L  WFG NO:0120075
LCB4-8198R2 0.1L/MIN 1.2MPA 6L 200V 50/60HZ
LCB4011C-TZ4A 110V
LCB-2-01-81-B ,
LCB3 6471 R2 3L 1.5MPA AC110V
SMA3501A TY4P
DSA80.1CC
∮4   10M/
∮6   10M/
PZAA112
PZ26
FHC610
DPB25 0.6CC
PD612
SMD3101F
LCB48198R2
MLA05W 200V 50/60HZ 60W 4L :GC3736-155G
LCB 4111C-EN-S
LCB48198R2 200V 0.1L/MIN 6L
LCB4011C-TZ4    LCB4111C+TZ4
LCB4111C-TD2
LCB4 011C-TZ4A 1.2MPA 2L 110V 50/60HZ MFG NO.0560934
LCB4511CR-CH-EN 0.1L/min
LCB47467 0.1/ :1.2 4L 200V/50/60HZ
LCB45111R-CH-EN,,,。
LCB4-7467R4
PHF10
MLA03W-7890 380V 50HZ MLA03WTY12103NPL35 380V 50HZ
LCB407448R4-2 0.12/min 1.2MPa 6L 200V 50/60HZ
LCB30205C-04 100V
LA6-6   
SMD6 8981 R1 200V
HLA7 1~7cm3/st 1L MFG NO.OB
PD3.2
MLA015 TB401103PL15
PST2
PSS4
PQ10
KH6
PD110
ALP6-M5
ALP4-M5
PG8
FHS-404
DB6D
PAN4
DBP18
DPB-02Z-1.5 1=0.015 2=0.08
DPB-25L 1=0.4 2=0.4 3=0.6 4=0.6 5=0.4
DPB-25L 1=0.4 2=0.6 3=0.6 4=0.4 5=0.4
DPB-25L 1=0.4 2=0.4 3=0.2 4=0.2 5=0.4
LCB3 10341
MLA03-5850 200V 50/60HZ 6L
DPB25L
DPB02-0.015-0.08

SHINKAWA WL-142K05A-M201061
SHINKAWA VL-263P55L-18
SHINKAWA VM-5B-E19420-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA VM-5B-E12520-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA CV-861 SN09J11942
SHINKAWA VM-5T-29010-000-111-331-0
SHINKAWA VM-5F-310-000-110-331-00
SHINKAWA CV-861 SN:L20A0071
SHINKAWA CV-861
SHINKAWA VK-202A1
SHINKAWA VM-202AA-8/EX5
SHINKAWA KYCM-LPM1450-420 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-870 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-620 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-300 T3 O
SHINKAWA (VM-5W1)VM-5Z-1
SHINKAWA AP-10H1-1-900-2/SOK/ACC
SHINKAWA AP-10A90-1
SHINKAWA VM-5Z-1
SHINKAWA VM-5P3-9-00-01-0
SHINKAWA VM-5Y7-01
SHINKAWA VM-53-0/BTT
SHINKAWA NT-020A/AG9
SHINKAWA NS-020B()
SHINKAWA NS-020A
SHINKAWA  WL-142K05L-M200251/NB1/CPF 4 SHINKAWA
SHINKAWA 7m system vibration:0-125μm SER NO:K4870940 TAG NO:1089061851
SHINKAWA  CV-861
SHINKAWA VL-202A-08R-1011 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VL-202A-08R-1031 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VK-452A1/EX1
SHINKAWA VK-202A2/EX1
SHINKAWA VK-202A1/EX1
SHINKAWA AP-10A10-1
SHINKAWA MTL796-01
SHINKAWA AP-10C0
SHINKAWA VM-5P3-1
SHINKAWA VM-5Y1-09
SHINKAWA VM-5Y1-02
SHINKAWA VM-53-1
SHINKAWA VM-5F-210
SHINKAWA VM-5T-21020
SHINKAWA P/N:VT-1B4  Drawing No.84VM129-04
SHINKAWA ()
SHINKAWA VN-020A-00 IN:800-2800um OUT:0-2V
SHINKAWA
SHINKAWA NW-100B()
SHINKAWA NT-020A/AG0()
SHINKAWA VL-202A08L-1091/EX3
SHINKAWA VL-202A08L-1011/EX1
SHINKAWA VL-452A11L-1032/EX1
SHINKAWA VL-202A08R-1028/EX1
SHINKAWA VM-5P3-1-00-01-0
SHINKAWA VM-5A-99010-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5F-210-000-110-111-10
SHINKAWA VM-5T-21020-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5B-911700-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5K-111500-000-110–111-1
SHINKAWA VM-5K-911400-000-110-111-1
SHINKAWA MS-2402
SHINKAWA IWRC 6xFi(29)25mm B 1770N/mm2 423kN  490/
 ABUS GM 4 500.10-1 9m
 ABUS GM2 250.6-1
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M,
 
HEDLAD H704B-020
HEDLAD H906B-275
 
Union ART NO:0240119996  for CWD2000/2005
Union ART NO:0740219998  Heizung DBK 230V AC
Union ART NO:02402199956  24V DC  for CWD20005
Union SMART2008
Union UTS-NW-806350728SW1001
Union 6-4-EPVA 5N-4
Union UTS-NW-806350728G2
Union UTS-4520305/Y1
Union UTS-NW-806350728ALAL03/SW
Union UTS-NW-806350728Pl03
Union UTS-S1342/A50
Union UTS-S1342/A41
Union UTS-NW-806350728-G/4
Union UTS-4520305/CO
Union UTS-4520305/G11
Union UTS-CRT-4520305/E119
Union UTS-4520305/E4
Union UTS-4520305/E6
Union UTS-4520305/E5
Union UTS-NW-806350728G
Union UTS-NW-806350728G04
Union UTS-NW-806350728G03
Union UTS-4520305/E31
Union UTS-4520305/E3
Union UTS-NW-806350728N03
Union UTS-4520305/H1
Union UTS-4520305/H2
Union UTS-4520305/M6
Union UTS-4520305/M8
Union UTS-NW-806350728BB-0301
Union UTS-NWC-806350728BB03
Union UTS-4520305/E10
Union UTS-NW-806350728/804/03
Union UTS-4520305/SG10/1
Union UTS-4520305/G4
Union UTS-4520305/V20
Union DS-1
Union DS-1AC
Union DS-1 S/N.089998AC()TAS2600 AC100-120V
Union :FL-155C-2A  :85125
 
KANTO SEIKI KTV-3D-R1-N
KANTO SEIKI MPSD-22-N-CN S/N.00074828 220V 330KG
KANTO SEIKI MPSD-15-N-CE S/N.00073891 220V 250KG
KANTO SEIKI MLSB-38B-N-CE
 
SALAMI 1PB 1.3/DB 18 PO
SALAMI :22.5 4042171 612217012 NR.44 2PB22.5DP28P1  :11.3 4042169 612214012NR.16 2PB11.3DP28P1  :4.5 4044859 612211012NR.175 2PB4.5DP28P1
SALAMI VDM07/D/U4G
SALAMI VDM07/D/V4G
 
SENSONOR STIM202 83640-0023-1101
 
Rubber cable F07RN-F 4G50
 
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA  BMF-6
BOMAFA  BMF-5
BOMAFA  BMF-4
BOMAFA  BMF-3
BOMAFA  BMF-2
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA 8182725
SYSTEM 3R V20592
 
JOHNSON FLUITEN RO38020632 B3L1L Co.1100286.243
JOHNSON FLUITEN R038 B3L1L
JOHNSON FLUITEN GRA009016057
JOHNSON FLUITEN 4125WHB2
JOHNSON FLUITEN R076-A3L 1Q
JOHNSON FLUITEN 8309169
JOHNSON FLUITEN 8309168
JOHNSON FLUITEN GLA009019953 70368.243
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1U Teile-Nr:R025004440
JOHNSON FLUITEN SNR2701NF-2 1/2
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1R :L 
JOHNSON FLUITEN 7961040EK2 9353040E
JOHNSON FLUITEN GLRD-US3A 040 Mat.code:K22K22VJE
JOHNSON FLUITEN GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GRA009016057; GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GFLA009028407 110074.243
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L; R031 B3FL
JOHNSON FLUITEN R038020632 B3LIR CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN R038020631 B3LIL CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  71415.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637;  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637    81016.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637; GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1R:R031020614 A=RH-thread
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L:R031020613 A=LH-thread
JOHNSON FLUITEN GZA009015777 81016.243
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120  1000700.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 81962 243
JOHNSON FLUITEN  8004080EZ3  7905080E
JOHNSON FLUITEN GFR009030110
JOHNSON FLUITEN R07602137-B3L1J,:R076-021327-B3L1J
JOHNSON FLUITEN R076022913-B3L1R
JOHNSON FLUITEN R076022912-B3L1L
JOHNSON FLUITEN R031020613-B3F1L
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  81964.243
JOHNSON FLUITEN GFR009030110 1100880.243
JOHNSON FLUITEN  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 61255.243
JOHNSON FLUITEN R019021563 C3M1J
 
swaN CAN-87.521.020
swaN :CN-A87.213.050
swaN ;CN-A12.435.100
swaN CAN-86.190.010
swaN CAN-85.420.100
swaN CNA-87.110.200
swaN CNA-87.529.010
swaN CNA-86.190.010
swaN A-87.212.052
 
丹比 ZX-60A (50-100m2,2.6,:60W,:950m3/h
 
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP 004-1200STND Heated sample line 12 meter
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP004-1200STND
 
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-240L
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-220L
 
JAPPAN SERVO KH42KM2R058
YUTAKA CROWN FR-IS-OP Inlet:W22RH Gas:Ar pressure Gauge:250K×5K S/N:B31149BPM01
YUTAKA CROWN e-science TYPE:GSN1-3-01B6-4TF4TF-M
YUTAKA CROWN SMX-2S 064 757
YUTAKA CROWN GF1-2506-RN-V
YUTAKA CROWN GSN1-4-5A2J 4TF4TF-MG
 
neo monitor type:opl-3-6m; PN:13260
neo monitor LASERGAS IISP O2
 
KNAUER ENGINEERING VIBRATOR VZ 170 RRSE00514055 centrifugal force: 17 kN speed: 2850 rpm power: 1800 W  nominal voltage: 3×230/400 V nominal current: 5
 
PARVALUX PM4 LIS WO ref.:W10277
PARVALUX Ref:PM4.LIS/W10277/09F
PARVALUX SD 13M/W09699/09C :220V :8.4uF :150W RPM:2800  58
 DAUME RV801-65-1.6FP
 
Eugen Riexinger MSG160 1400W :230V 50HZ DA16-125mm
Eugen Riexinger MSG160T socket fusion tool  complete set with carrying case;230V 1400W thermostat control; spigot and socket DA16-110
 
SAKAGAMIS PG-CM-3
 
北极星 R61024ZS1LC
 
浅野 MC-20T (20A) 0.4KW 4P 3380V 50HZ
浅野 AKS-13MB S/N.1150195
浅野 0130197(50AKS-13MB)
浅野 AKSD-13MB S/N.05Z0781 1.5KW 380V 50HZ 4P
浅野 AKSD-13MB 50MM
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 AKS-13MB S/N.9850463,50mm,2.2KW
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 RV-81 CCIФ75×330
浅野 ASVD-02-B,:25AMPD-02B(-4MAB) 0.2KW 4P 380V 60HZ
浅野 AKS-13MB 40mm
浅野 AKS-13MB :40MM :20M :1.5KW :40AKS-13MB-15 S/N:05Z0769
浅野 AKSD-13MB,S/N.0630195,,:50AKSD-23MB
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
 
DOLAN JENNER A-242P dual
SNWANYRA MM16F-J2C-120
 
序号 项目 产品编号  DC12V 45RPM
 
PREMOTE BLDC58 24V-5000RPM NR.4322016 58011
 
MESSKO MT-ST-160F-63508-406-050300
MESSKO 63508-406-050300
MESSKO Type:MT-ST160W/TT Part no:63520-408
 
IXXAT CANOPEN  1.01.0087.10200
 
PERDKE KCS71.16-2D 10KW
PERDKE KCS71.16-2D 8KW
 
LiquiFLO 35FS6PEEU00000-CC
LiquiFLO 35FX6333300000US NO:49636-1-1
LiquiFLO K35RH13EE300000US 340632
LiquiFLO 35RH133E300000US
 
HYPertronics LHD0027
HYPertronics LWMSTH 30pin
HYPertronics LAMSTH 5pin 8Amp male
HYPertronics LWFSTAH 30pin 4amp
HYPertronics LAFSTAH 5pin 8Amp
HYPertronics LPMY15
HYPertronics LEMY15
HYPertronics LWMST
HYPertronics YHD0027
 
PROTECT PP-X
PROTECT C10G4
PROTECT C10G8
PROTECT FAN2175-HL
PROTECT FWH-400A
PROTECT TS40E/60G
PROTECT G3-X
PROTECT S33/16ES
PROTECT S57/16ES
 
SAMSHI 32A 2M
SAMSHI 50A 2M
 
BAUBLIES AG NO0717679 ART NO 75-079-00
 
大荣 CS-06-150
 
FUJIENGINEERING EM-03T
FUJIENGINEERING ZLV1-04
FUJIENGINEERING LVSO-104G-WD2X-ML
增田制作所 S-MB-10-40 (32A,1·1/4B”)
增田制作所 S-MB-16-40 50A
增田制作所 MSY-02-250M
增田制作所 TOHO-66D-0014
增田制作所 MSA-V30
增田制作所 MAT08-10P-S-11
增田制作所 MAR08-10P-S
增田制作所 FR12-010-P
 
淀川计器 IAG-R2-60X25M
 
安定力 OEM1.5MX2;:OEMXT1.5M*2
 
VPRO PM1EL-105UUT-025
VPRO PM1EL-105UUT-020-3C
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO 1-3  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PNDE-905-UUT-015
VPRO PNDE-905-UUT-020
VPRO PNDE-905-UUT-025
VPRO PNDE-905-UUT-032
VPRO CM1E-205UUT-025
VPRO DN20  AC 220V :20MM :4-20MA :
VPRO PAXE-205UUT 3/4”()
VPRO PAXE-205UUT-020
VPRO N43-N5
VPRO TADBR901TTG-025-ST-S9-LB
VPRO AM2SH-205UUF-015
 
Witt RF53N
 
TOYO-SUN 030801N-01A-403
TOYO-SUN DRAWING NO. TMH061013A-05Δ3PARTS NO.7~20
TOYO-SUN TMJ070703A-01
TOYO-SUN TMH120608A-05 6401051391
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051390
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051389
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051388
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051387
 
SAPELEM 2EJ.R21.L1410S00
SAPELEM 82.20.20.F12.1
 
ROCC SMG 20.20 (filetée M20x2
 
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-SP160L-4 IEC 34-5 I.CI.F/B 15KW 30A 380V 50HZ S1 IP55
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TE71A-4 0.25/0.3KW ART513-1
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC132S-4 No.08020110129
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC 132 SB-4
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-FCP80-4 0.75KW 380/660V No.A6013452
ADDA ANTRIEBSTECHNIK Type FCP 80 B-4
 
MEASX MXWEATDT08
MEASX MXWEAT5B40 5B40-01
MEASX MAWEAT5B16
MEASX NI 77967801 NI USB-6218
 
KLASING KABEL 5027706
KLASING KABEL 5006608
CPS CP0683.75.R100.B2
CPS sb020CR.37(R58)X1000mm 
CPS sb020CR.27(R35)X530mm 
CPS sb020CR.27(R35)X300mm  plummer block
 
SKYLOTEC ACS-0096
SKYLOTEC BE-016-BL
SKYLOTEC LOOP 30KIVL-0100-0.8
SKYLOTEC BH-032
SKYLOTEC FASTener L-0221-1.5
SKYLOTEC SKA8ST
SKYLOTEC ARG50WG-0050-IW
SKYLOTEC ART-NR:4780088912 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088934
SKYLOTEC ARTNR:4780088542 S
SKYLOTEC ART-NR:4780095127 S
SKYLOTEC ART-NR:4780000812 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088862S
SKYLOTEC ART-NR:4780000811 S
 
SAWAMURA DENKI VAPAN SERVO 8DG25F NO.6523
SAWAMURA DENKI SS40E4-H3F-25 DC 100V NO:24017Y 100rpm 2.5N.m
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-10 DC24V 250rpm 0.69n.m No.28739
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-50 MAGNET DC GEARED MOTOR DC24V 50RPM
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-120
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-50
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-100
 
BETECH SEALS Glass cord 8X8mm L=400mm-20077108
BETECH SEALS Glass cord 10X10mm L=1400mm-20077110
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=6800mm-20077120
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=7650mm-20077120
BETECH SEALS ART-NR:20077120;GLASSCORD HA0771 20x20mm 30m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077110;GLASSCORD HA0771 10x10mm 50m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077108;GLASSCORD HA0771 8x8mm 100m/rol
威肯 SG-0425-G00 SER#V815119
威肯 SG-0470-A00 SER#V797781
威肯 SG-0550-G00 SER#V797995
 
MVSI MVSI 10/3000E-S02 2.2KW
MVSI 3/9000-S90 600201
MVSI 15/700 0.404KW 1500
MVSI 10/3000E-S02 2.2KW 29.5KW
 
SEW USOCOME K67+  AM100 i=30.22 SN:055067804701000103
 
JVW JV206-850/2.8 5.7A 960/ M-N.0414144 VDO.653091 1991
 
FORGE EUROPA 10mm QUAD 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0365LOOGW
FORGE EUROPA 12mm DUAL 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0305L00GW
FORGE EUROPA 14MM TRIPLE 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0565LOOGW
INFRA POINT MP2001
DUNKER MOTOREN DR 62.1×60-4
DUNKER MOTOREN DR 62.0×40-4
DUNKER MOTOREN Type:GR40*25 24V DC S/N:8842701946
DUNKER MOTOREN GR63*25 Nr:8844203010  :RE30-2-500 Nr:8871004827
DUNKER MOTOREN GR53*30  88437.01044
DUNKER MOTOREN GR63*55 Nr:88442.01270
DUNKER MOTOREN D544  Nr:000929
DUNKER MOTOREN KD52.1X60-4 :8811903076
DUNKER MOTOREN :GR42X40 24V 3100RPM :88427 02170  PLG32 162:1 :88856 01858
DUNKER MOTOREN SG-80-K 10:1
DUNKER MOTOREN GR 42*40 24V 3100RPM  1.22A  Nr:8842702393  SG62 150NCM  Nr:8884301986
DUNKER MOTOREN  BG65*50  88565 05993 24VDC 84W  3090r/min
DUNKER MOTOREN typ:GR 63*25 24V 3300rpm i:2.7A Nr:88442.01201 :Mzul:350 Nr:88842.01186
DUNKER MOTOREN GR63*25 SNR:88444.05000 24V
DUNKER MOTOREN Sachnummer: 92620.00000
DUNKER MOTOREN BG65×50 No.88565 05994 24V 84W 3090rmp
DUNKER MOTOREN DR62.0X80-2  Nr:88183 03069
DUNKER MOTOREN BG65X25 88565 01100
DUNKER MOTOREN BG62X30 88562 01540
DUNKER MOTOREN GR22.SNR:8840201923
DUNKER MOTOREN SG80 5:1 8884203780
DUNKER MOTOREN RE30-2-500 88710048287
DUNKER MOTOREN GR63*25 DC24V .3300 SNR:884203000
DUNKER MOTOREN :GR63*55 100W 24V 8844203100: SG80 8884203780 :RE30-2-500 8871004827
DUNKER MOTOREN RS200 Nr:49797.59420
DUNKER MOTOREN Typ:DR62.1*30-2 SNR:88139 03171
DUNKER MOTOREN BG 65X50SI SNR.88565 05499
DUNKER MOTOREN PLG52 88851 01772
DUNKER MOTOREN :GR63*25 SNR:8844104002 :PLG52 i=6.25:1 SNR:88851 01751
 
EUROCOLD CL-13-14-11-16(DN32)
EUROCOLD CL-13-10-11-15(DN32)
EUROCOLD GL-13-12-11-15(DN32)
 
DYNAPAR BRAND H232500104045 MFG COD.:13073320002
DYNAPAR BRAND E1410240G601
 
安力定 OEM1.5MX2
ENERVAC EG-316-5H12 NO:D-102300
 
MTE 3PH 3-4 wire
 
日东工器 600SH+600PH 3/4
日东工器 400PM+400SM RC1/2
日东工器 20SM-SUS-SG
日东工器 20PF-SUS
 
KEMPER 2” fig.1002
KEMPER 6″fig.1003
KEMPER 5″fig.1003
KEMPER 4″fig.1003
KEMPER 3″fig.1003
KEMPER 2″fig.1003
KEMPER ART-NR:130340;3 FIG1003 BWXXH UNION 10.000 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130440;4 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130540;5 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130640;6 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
 
MUELLER COAX MK10 DR 24VDC 3/2 way valve DN 10 PN 16 ace-no:6970131445
MUELLER COAX MK-25
 
scherz NGER 551FA/C7
 
shiel FEK-210AOX(1A 250V 30W)
 
HICO-HYOSUNG Mod:TE 160L 15KW 380V RMP1455 SN:973554043
 
CHEON-SEI MESTAR-HSD
 FELLER AT065
 
Goldhammer 01-L1/200/S/L2/2 50/S 24V NR1/2″ L290
Goldhammer NR 1/2″-L240-01;L1/200/S-L2/50/S-24V
 
GERLING GLH-1600
  Aircom PRA32-0600
 
东伸 TRLA35-5L 100/200V 50/60HZ S/N:36G-097N-3
 
MWL MT-10M 100V/110V AC50/60HZ 60/70W
MWL MT-10M 200/220V 60/70W
MWL MFW-300FTN
MWL MT-10M 100V/110V/50/60HZ
MWL 75F20#400
MWL MT-10D 200V
MWL MT-10M
MWL MFW-100FT
MWL 75F20#300(MS-21)
 
TAIBONG TX9AN-239
 
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B
FUJITA P4WS-15A :23
FUJITA P4WS-15A :20
FUJITA P4WS-15A :17
FUJITA P4WS-15A :8
FUJITA P4WS-15A :7
FUJITA P4WD-15A  :23
FUJITA P4WD-15A  :20
FUJITA P4WD-15A  :17
FUJITA P4WD-15A :8
FUJITA P4WD-15A :7
FUJITA P4WD-10A  :23
FUJITA P4WD-10A  :20
FUJITA P4WD-10A  :17
FUJITA DKV-F-20 :5
FUJITA P4WD-10A :7
FUJITA DKV-F-20 :36
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-15A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 25
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 24
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 22
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 4
FUJITA P4WD-10A :8
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :25
FUJITA NO.701 250*0.02
FUJITA JISB7510 :0.02mm/1m
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.85
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.14
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.95
FUJITA MOSEL.VA-125B.1980 PART NO:40
FUJITA MODEL.VA-125B-1980 PART NO.18
FUJITA MODEL.VA-125B 1980 PART NO.7
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO.4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO:12B
FUJITA MODEL.VA-125B
FUJITA SAP-02-000J.
FUJITA P3VR-RC-25A-PCS
FUJITA P3VR-RC-25A-PSC
FUJITA P4WD-10A  4
FUJITA DKV-F-20A 3/4
FUJITA DKV-RF-20A
FUJITA P4WD-10A
 
HANILE-HWA HG1J1 220V 100W(Φ10*40)
HANILE-HWA HG1J1 AC240V 200W
HANNA INSTRUMENTS HI7007M :HI98108
HANNA INSTRUMENTS HI7004M :HI98108
 
DRESSE R-RAND KT02101 NTTVO
HYDAC TECHNOLOGY 1250486 0030 010 BN3HC
 
MITSUBOSHI BELTING 240-XL-037
 
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2;:AK-19A 2-14mm2
 
DBC 50-1 3.048M 192LINKS
 
KAY SEVEN SD-25C
 
MULON SZ15G-W12B 10A 125-250AC 80-885-WDKG01
MULON EHM-3 3A125-250VAC 7C58
MULON Description SWITCH
MULON Description:SWITCH
 
ENDO KOGYO CRL-5636W 11
ENDO KOGYO EWF-15 S/N:4115988 1.3M
 
贺德克 H72H-16P(DN80) 1.6MPa  0.3MPa
贺德克 KHP-10-1114X PN315 bar
贺德克 ETS 1701-100-Y00
 
信力 PL3000/DN80
信力 PL3000/SIL/I
 
Mallory 3900uF 75VDC POS +105C MAX SURGE 100VDC CGR392U075V4C3PL 658-1025-24153
Mallory ALARM AUDIO MOUNT 6-28VDC 2900HZ
 
 EAS 5-313 510-25-15 5-102
KENKO ND-8
 
TEIJINSEIKI AR30B120-BAO
TEIJINSEIKI AR60B120-BAO
 
OTEC Cap2003
 
Rollway BH28LS
 
SIME FAV201-VS506
SIME FAV202-VS806
SIME SH18B
SIME :160 315 12.7 :180N.m :18.5kw :1480RPM
SIME 5K-240 240n.m
SIME
SIME 645 S/N:904896
SIME type:SH18
SIME EF-150/06 GF
SIME FAV202Ed-80/6-560*30
SIME FAV503ED-301/10-710*30
SIME 944-60920 093956 (4460950) WS.1-3
SIME 944-60920
SIME 448230
SIME shd5-1(-5%)-w-gf
SIME Brake pad
SIME Stromag645
SIME FCHR 90-GF
SIME  10 (2PCS)
SIME Item No.947-51730; 1/2 caliper FCHR90A-GF-B-828  US2-5 with lining
SIME Item No.945-69440; SET OF LININGS TYPE F9 US2-5
SIME YWZ5-315/23 0.2KW
SIME YWZ3-400/90
SIME MWZ3-200 130N.M
SIME FED2-2C-RA-42-D-SP-00-00-PP-PS1
SIME 944-60190; 944-60220 (1Pair=2PCS
SIME 945-66810
SIME STROMAG:645 NO.90855 VOLTS:50 CDE/OR DER/KOM/PEDIDO.NO:902507
SIME 645 NO 645Volts 50C.C.NO89365
SIME SIME448230
SIME 2TA(455275)
SIME 999-RA204  945-52751  Hydraulic cylinders for caliper 2TA
SIME 069-48200 SD4-1-02
SIME 448230 83169407; 069-48200
SIME 448230 83169407
SIME ART-NR:945-60640;TYPE:H10US2-1 ATU for caliper SH18B
SIME ART-NR:944-60220;TYPE:3WS1-3 ATU for caliper FAV
SIME FAV41-VS
SIME ART-NR:944-60220(2pcs/set)
SIME CFU-220 380V/0010135
SIME ZSM279B-200
SIME PSM278B-100
SIME FCHR90A GF B828 US2-5 No.:AI1051
SIME SHD51(-5%)W
SIME SHD5W
SIME Art-Nr.:947-51730 FCHR90A GF B828 US2-5
SIME Art-No.:945-69440 PSM278B-100
SIME zsm279B-200(:SHD5W)
SIME colipe×645
SIME EF3-1 GF 5/06
SIME 645 NO.90855 630W\380VAC
SIME ZSG Q235-A(:SH15-3)
SIME caliper 645 no.90539
SIME SH18-2
 
 PI M-5X1.XX
 PI P-841.30
 PI M451K007
 PI M-230.10V
 PI M232.17V
 
神津 XA16A-R1-V
神津 XA30A-R2-V
神津 SA13A-RT-V
 
PHYTRON GSP92-70 ID:02005122
PHYTRON type:RSS 66.200.2 ID:5001783
PHYTRON type:RSS 80.200.5 ID:05003059
PHYTRON VSS42.200.2
PHYTRON VSS52.200.5-UHVC-4LP
PHYTRON VSH80.200.10-UHVC-4LP
PHYTRON VSH-80.200.10.0-UHVC
PHYTRON VSS-52.200.5.0-UHVC
PHYTRON VSS-42.500.2
 
ELECTRO CRAFT LA23GCK-210
 
 Sime SIME 448230 83169407
 
RING SPANN dx61
RING SPANN Z36206
RING SPANN Art-No.:4873.040.702.000000; Freewheel ZZ 6206 M
RING SPANN FXM61-19 DXD=39
RING SPANN DX61 357406L801(4525)
RING SPANN RS FXM 170-63SX/H80 W5813
RING SPANN ART-NR:4867.170.502.080H54; FXM 170-63SX
RING SPANN DX101 :3674.101.801
 
TECHTRY LUP-P-A-2M-R 50mA
TECHTRY LUP-P-A-2M-R
TECHTRY LUP-P-B-3M-R
TECHTRY TTS-01-R360 
TECHTRY TTS-01T-R360
TECHTRY MX-77VII-G-D24
 
DALSA DALSAx64-CL iPro
DALSA DALSA PC-30-04K60
DALSA SG-14-02K40-00-R
 
GIKEN TA8089N2500E353
GIKEN GSS-IF-N2 v1444-1.3e
GIKEN NR-43(GIKEN) NM=390rpm Tm=4.1kgm Q=0.65m/min
GIKEN AZM-2500
GIKEN NR-43
GIKEN  NR-75R
GIKEN NR-43L (L=off set type)
GIKEN NR-43R (R=both rotation)
GIKEN HR-270-A
GIKEN 20M
GIKEN DISPLAY
GIKEN GSS- PROFI
GIKEN GSS-IF-N3
GIKEN GSS-17-N04-M
GIKEN GSS-15-N04-M
GIKEN GSS-14-N04-M
GIKEN GSSW-13-N04-M
GIKEN GSS-13-N04-M
GIKEN GSSW-11-N04-M
GIKEN φ116ⅹ8
GIKEN φ132ⅹ10
GIKEN ANZM5000
GIKEN ANZM2000SFFTS
GIKEN ANZM850SFFT
GIKEN ANZM850
GIKEN ANZM500 SFFT
GIKEN ANZM500
GIKEN ANZMT350UW
GIKEN ANZM-350U
GIKEN ANZM350
GIKEN GSS-IF-N2
GIKEN ZFT-350 ANZM-250/350 SFFT
GIKEN ZPT-350 RES 480Ω CAP34.3
GIKEN ANZM250
GIKEN SS-IF-N2 V1444-1.3E
GIKEN TS4617N1920
GIKEN HR-270-A
GIKEN SQ11120-TFL
GIKEN NR-8K
GIKEN NR-43A(L-DRIVE)
GIKEN NR-75R
GIKEN GSS-15-N02(1382-2.37)
GIKEN ANZM-850, :AZM-850。:GSS-14-N04-M。IF:GSS-IF-N2。
GIKEN NR-43(LOWER:R-DRIVE)
GIKEN NR-43(UPPER:L-DRIVE)
GIKEN NR-43A
GIKEN NR-43R
GL UAL HIDRA ULICA KD-160/110X240-L003-X-I-1-20-E
 
BEHRINGER BSS/T8-100
BEHRINGER 72875-PP-STW-COP
 
TANDD TR-71U
 
COLGAR ECO/A120-ECF1938
 
sonICS VCX150
sonICS VC500-30GM-1V V1
 
HABERMAN PART NO:NPK200/560
 
KOUKEN KVPM10041PC  MFG NO:VM-2251 :L:W650 X H850 X L1800mm
KOUKEN CL-180 Dimension:31*64Lmm/1pcs
KOUKEN KVPM1003IPC
KOUKEN VF1024X540MM
KOUKEN VF1016X2750MM
KOUKEN KVPM1004IPC  MFG NO:VM-2251
KOUKEN KVPM10041PC Q=1200L/min  H=25M   n=4-15km 0.5  MFG NO.VM-2251
KOUKEN KUPM1003IPC(KCP-11218)
KOUKEN KVPM10031PG 11KW 15m 1333L/min S/N:VM-2352
AZ PNEUMATICA PN:03060310; BK-GSV-8-MSV
AZ PNEUMATICA AZ 521ME DC24V
AZ PNEUMATICA AZ 521EE DC24V
AZ PNEUMATICA 36.105.08mm
 
pneVMAX 1102.1
pneVMAX 1102
pneVMAX 1302.40.01
pneVMAX RG1021/0001
pneVMAX RG1022/0002
 
EVA PUMP VM 50 SCA ALC 15m3/hrX15M 2.2kW 400V 50HZ
 
korea SEAL MASTER TC/TC 2Q10242K
 
JKOP F80 F/H
JKOP F100 F/H
 
SEAL MASTER TC/TC 3Q10406E
 
SNT MOB-Φ50A-25-250ST-CA
SNT WY1-CA140A-14N200-A
 
seuNGJIN INDUSTRY 150AX250L 10K
seuNGJIN INDUSTRY 200Ax250L 10k
 
HAOLIFA HQ41X-10 65A 10K
 
SOOSUNG VALVE 200A 10K BY-PASS
 
SUNKWANG VALVE SMCV 2F 100A Flanged type ACTUATOR
 
JIB UCF-210
JIB UBT-210
JIB UCT-214
 
AANDERAA 2810A/2810A EX
AANDERAA ART-NR:0400 1022810
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810A
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810E
 
MAHLEr PI10125/0126
MAHLEr PI 0126MIC
CRCA G3/4 230V/50-60HZ KVS 2
 
WHITET-HIGGJINS LOCKWASHER#W-00
 
IneRTLA DYNAMICS 8934-2551 INERTLA DYNAMICS LLC MOTION 1410
 
SANSHA ELECTRIC MFG. DF30AA120
 
CEDS
 
HB ADRESS XAA23550B3
 
PECKWOMY PWM0K524050EX
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
 
YAMASINA MLHC-3R-12BN MFG NO:32826,:MLHC-03R-12+B30SAL
 
Harmann Harmann 460R-GB-(TR25E117)
 
Hahne KMB20-6
 
RECO RM-LV16.10
RECO RM-216C.10; P/N:16000300
RECO RM-LV16.10; P/N:16000340
RECO  RM-216C.10
RECO RM-216C+2xRM-LV16
 
SHINKO PANTEC TOP204HBVB-5
 
Jones P/N:BL20-2
 
HTT HAUSER HC9801FDP4H
 
RECTRON RL207G
 
frankische ASG-E  25
frankische 430 010 XX (FFPFA NW10
frankische 37001000
frankische Part No.:453-010-00 :240℃ :50mm
frankische PG29
 
IBA 11.1157
IBA 13.121
IBA ibabm-DPM-S
IBA ibafob-4i-D
IBA ibaPADU-8 (10.120000/1.2)
IBA 31.001310 iba PDA-Request-S7
IBA 31.001040 iba PDA-Interface-S7-TCPIP
IBA 33.010400 iba Analyzer
IBA 30.670015 iba PDA-V6-Multi Client
IBA 30.620480 iba PDA-V6-2048
IBA 32.300001 iba Logic-V3
IBA 12.114400 iba Com-DPMaster
IBA 11.115700 iba FOB-4i-D
IBA 10.120800 iba PADU-8-O
IBA 10.120000 iba PADU-8
IBA 13.121000 iba BM-DPM-S
IBA 12.116300 iba Com-L2B-8-8
IBA 11.116000 iba FOB-4o-PCI
IBA 11.113100 iba FOB-OF-Link-PCI
IBA 11.115200 iba FOB-4i-S
 
GANTREX MK Ⅶ-RF NB175 Passed for crane rails A65 mit 175mm
GANTREX 9116/08/37-passed for crane rails A65
GANTREX DIN536 A75-690 L=16.6m
GANTREX MK6-RB-LN 220
GANTREX 9216/08/43/12
GANTREX 7a-2
GANTREX 7a-3
GANTREX 3a-3
GANTREX 3a-2
GANTREX 6a-5
GANTREX 6a-4
GANTREX 9120/15/41/15
GANTREX MK6-RF-115
GANTREX 9120/15/34/12
GANTREX 21/125/BM
GANTREX 21/125/BJ @500
GANTREX MK6-RF-150
GANTREX
GANTREX 22/130/BQ
GANTREX P/N:22/130/41 2xSPM16C.18
GANTREX P/N:22/130/41 2xTCM16X40.8.8
GANTREX P/N:09216/08/37 include Bolt 2XTCM16.4.8.8.& Nut 2X15PM16C1.8
GANTREX P/N:09216/08/37 included Bolt 2XTCM16X40-8.5.& Nut 2XPM18C-8
GANTREX P/N:9210/12/40/17 GAL
GANTREX COD.MK6-RF-175
GANTREX TYPE:21/050/BL
GANTREX QU80
GANTREX W15/BH
GANTREX QU120
GANTREX MF6-130
GANTREX  MK6-PF-130
GANTREX :4 Buffers 52-MBL-140-208 :#52SB140-208,stroke=10″
GANTREX 41/035/AI
GANTREX 22/130/BQ CLIP
GANTREX 22/130/BM
GANTREX Gantrex×110-AB130-800-12M(800mm)
GANTREX MK6-RF-125 (GANTREX)
GANTREX MK6-RF-125
GANTREX 22/130/BQ 1 
GANTREX 41/035/AJ
GANTREX B10/AJ
GANTREX W15/BH
GANTREX MK6-RF-130
GANTREX A150-90kg “5033071-39.012 01”
GANTREX RailLok W20/CH gal
GANTREX A150-90kg “5033071-39.011 01”
GANTREX RailLok C220
GANTREX DIN536-A55-GRADE70 1m
GANTREX DIN536-A120-GRADE70 221m
GANTREX RailLok C150
GANTREX RailLok Rail W20/CI
GANTREX RailLok W10/CJ
GANTREX MK6-PF-130
GANTREX 21/115/BM
GANTREX  W15/BH Black
GANTREX MK2-220B*125
GANTREX C035DG
GANTREX Q235B 250*220*20
GANTREX M20*250
GANTREX M20
GANTREX  M20
GANTREX 21/125/BJ
GANTREX railLok F130(350mm*7mm)
GANTREX DIN A120
GANTREX WELDLOK 32/ A120P
GANTREX MK6-220RBS(22cm,500m )
GANTREX MK6-RF-15O
GANTREX 41/075/C/H-FVZ
GANTREX MK6-RF-140
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x200
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x500
GANTREX
GANTREX
GANTREX MK6-RB-200
 
日本原装 PT100-B-2-M 115202-11-003
 
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/DN8 HZ0000782
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  20 Grad 1/2”R HZ001592
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  0 Grad  1/2”R HZ001361
EVERTZ HYDROTECHNIK HZ005508 DN12 PN16
 
SUN HYDRAULINK A603-282-G01
 
KIRCHNER UND TOCHTER KOM 81160
KIRCHNER UND TOCHTER ITEM NO.GKLA-000008; TYPE: KLA PN10 DN65;SN:81160-06
WerNERT NEKO150-125-315  250M3/MIN
 
panaLYTICAL 532235820246
panaLYTICAL 532278502921
panaLYTICAL PENTEK R50 micron(Nominal)R
panaLYTICAL B84112-B-A30  PN:5322 121 42693
panaLYTICAL B84112-B-A120  PN:5322 150 10246
panaLYTICAL BLK8FF
panaLYTICAL LP-20-30  PN:5322 480 54034
panaLYTICAL SE-1504A  PN:5322 784 00351
panaLYTICAL (5300 694 15382)PW2400 X
panaLYTICAL :532269415275
panaLYTICAL 943001617311
panaLYTICAL :PW4400 DY959 Part No.:5329 785 01481 4kw
panaLYTICAL RV3/5322-785-03271
panaLYTICAL POWER SUPPLY PS 255-C  532278500101
panaLYTICAL POWER SUPPLY PE LPQ252 532278500091
panaLYTICAL DETECTOR GAS CONTROL 532269415235
panaLYTICAL STEPPING MOTOR CONTROL 532269415195
panaLYTICAL MULTI CHANGERINT 532269415201
panaLYTICAL XR TUBE INTERF 532269415234
panaLYTICAL SPECTR CONTROL 2  532269415486
panaLYTICAL CPU2000   532279000921
panaLYTICAL PRINTED CIRCLE DUAL MAC  532279000931
panaLYTICAL SPECTR.T2.CNTR 532279000911
panaLYTICAL 5322 694 15301
panaLYTICAL :943002540001
panaLYTICAL 532269415375
panaLYTICAL :532278502921
panaLYTICAL :943002592452
panaLYTICAL 532241730221
 
ACCURIDE 3601-18
ACCURIDE C3601-18D
ACCURIDE J4
 
LAIRD RFIL-A064JBEO
LAIRD LFB 180100-000
LAIRD 28A2024-0A0
 
MURATA POWER SHM-IC-1
 
SAN-O SBD20HB-07DC
 
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ 200 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR-72 DN65 230V 200mbar
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ 360 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR3-Rp1
elektrogas VMR4-Rp1
 
CLOOS 980.83.85.10 TERMINAL-BL.INTERFACE 25P.MALE CEM 90°
 
ISOMET iDDS-1-SE
ISOMET iDDS-2-SE
 
EHPC 8921-018
 
AMC P/N:100475638 Model:12A8E-MC1
 PEWATRON RIPS500/P500.60EJ
 PEWATRON P500-60EJ 60° 24VDC 18-24V 4-20mA(2-WIRE)
 
TOKYO SHINDENKI :200V-5X-11 :TH-10 BUTT WELDER
TOKYO SHINDENKI TDG WATT: 100
TOKYO SHINDENKI TS-0240-2 200V
TOKAI Ф50*D8
TOKAI TB1.4*35*52-19*750L.12
TOKAI IB4.4-210*315-25*1310L.16*2
TOKAI IB1.4-210*315-25*1260L.13
TOKAI model:D3-39 SIZE:16D*1200L
TOKAI model:D3-39 SIZE:16*300*250 70V
TOKAI IBG210-19(900mm)20.5MPa
TOKAI IBG210-19(600mm) 20.5MPa
TOKAI IB210*315-32(2000mm) 20.5MPa
TOKAI IB70*105-19
 
HVBA CONTROL 0…+400 BAR OUT.4-20MA N.8.0-33.0VDC MAX +900 BAR 08-11 -40T150 511.954603742
 
KUNKLE 548-01-KM-0040
KUNKLE 6010JHM01-KM DN50 0.35MPA
KUNKLE 6010HHD1 S/N:506510207
 
emoteq BH02303-A04-H
 
TRANter MODEL:GCD-016P1 SERIAL:146906-1 Sweden
TRANter MODEL:GCD-016-M-4-PI-76-140735
TRANter GCO-01671 146906-1
TRANter :NBR
TRANter :GC-16P*145 :SH-P255 :250*700  :AISI304
TRANter GLD-013-M-4-P-40-1.4401-NBR-P
TRANter GLD-013-M-4-P-16-1.4401-NBR-P
TRANter GX-026×97 :25.65  :110℃ /:S1/S3 /:S2/S4 :304 :NBR
TRANter S/N:SF826 :EPDM
TRANter  MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter  MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter GC-054-1.4401-4-H oder L-1234
TRANter GCD-054 NBR(P)
TRANter GX-042-1.4401-4-H-1234
TRANter GXD-042 NBR(P)
TRANter GL-13-10-11-15( DN32)
TRANter GL-13-12-11-15( DN32)
TRANter GXD-042-H-5-P-105-0
TRANter GXD-042-H-5-P-359-0
TRANter GXD-042-H-5-P-63-0
TRANter GCD-016P.49KW  L625mm W320mm H832mm SUS316
TRANter GXD-026-L-5-77-0
TRANter GX-18 PIX77
TRANter GC-60M
TRANter GC-60M*68
TRANter GCP-016PI_142445-1
TRANter GCP-016-M-44-PI-56-2062820
TRANter Model:GLD-013P Serial No.:192240-1
TRANter GLD-013-M-5-42-P-3.7025-NBR
 Tranter MV2020 1.5KW 50HZ
 
MULTIS HYDRO MJMP2-A1-1000
MULTIS HYDRO  M751-006 :MJ77B1-001
MULTIS HYDRO  MJ531C-M31-982
MULTIS HYDRO MJ201S-K3A-AAR
MULTIS HYDRO C38025783C
 
Cinch 5810130028
Cinch 5810130027
 
久濑 MODEL:KSP MH 70DB
 
KOSHIN RACINE HRM-12C-AS-0.4A-J30 0.4KW 4P 200V
KOSHIN RACINE PSM-PSAO-03CR-J30
 
Digisound F/SMD03A-LF  14*11*3  :MOTORPLATINE M24
Digisound F/ISWI-155
Digisound B/SE 128 WHITE(19.110.221)
Digisound ART-NR:560638; B/SE 128AC RED
 
Paguflex Paguflex Size 20 d1/d2=10/10
Paguflex PF61 type 40 for encoder with shaft φ14mm
Paguflex ART-NR:1260000640;Paguflex-Kupplung Gr.40
Paguflex SIZE 30 SPECIAL BORING
Paguflex Paguflex plus Size 20
 
TANDLER Standard series 01 III i=1:1
TANDLER Standard series TYPE:01 gear arrangment:III i=1:1
TANDLER 01-E-A-V  I=1.5:1   120664
TANDLER Type:01   wheel arrangement:EAl i=n1:n2=n5:n2=1
TANDLER HWK-01-111-S1312
TANDLER Standard series S-01-1:1-VI(12)
TANDLER Standard series S-01-1:1-III
TANDLER R57AQH140/3 i=6.41
TANDLER HWSB1-ZA-III
TANDLER HWSB1-ZA-IX
TANDLER HWSB1-III
TANDLER FS2B1-III
TANDLER design according to S515(d2L)/S535 Typ:A1 Gear arrangement:II i=n1:n2=1:2 From n1 slow to fast speed Oil lubrication
TANDLER NO:140780198  Each set consist of:Assembled with part:140580082 +Assembled with part:14078-0199
TANDLER SP2A1 SPIII-R
TANDLER STD A1 1:1.25 III Speed increased with gear arrangement III
TANDLER C1 SERIES STANDARD RA=Ⅲ I=1.25:1
TANDLER ALU-00-1-S523 1:1 :S523/579(d1)/583(d2) Type:Alu00 i=n1:n2=1:1 Castrol Obeen UF00
TANDLER gernaess MAN-Kd.-Zg.11.14080-0219 Austuehrung nach Massblatt S 2561 Type:A1 Raederanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam aut schnell OHNE Oelfuellung
TANDLER Type:A1 Raderanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam auf schnell OHNE Oelfuellung
 
KDS KWU19
KDS  SW19
KDS KW 25MM
KDS KW-32
 
COMERIO CA-25 M/N:1″G
COMERIO M/N:500 WATT 230 VOLT 50HZ
COMERIO 3204-A/2RS1-20/47X20
COMERIO M/N:J DIAM.
COMERIO EV220B-25B-24VDCM/N:EV220B-25B 2/2 N.C.G1″NBR24VDC032U7172
COMERIO CODE 9307758 M/N:213.53.063 16 BAR G1/4 RAD
COMERIO CODE 0.510.725.112 M/N:AZPF-22-022RH030KB
COMERIO M/N:SA7F40
COMERIO Type B2N COD.A2032 WITH 8 SPRINGS
COMERIO M/N:VAG.175+IR-A20+DS100/100
COMERIO WE10D3X/CG24N9K4M/N:CETOP 05 24V DC
COMERIO M/N:RB15-05-R.1/1
marechal 2003 TYPE DS6 UE:100V 50HZ ie:90A IP:M
 
RHEWUM EUROPE 513-LAM/DX500-6/3/50HZ/380V/Y/1.9/4.3A/0.82/980/IP65/F
RHEWUM EUROPE TYPE DX500-6; 230/400V 50HZ 1.9KW 980RPM CLASS F IP65 RAL5015 BLUE(standard)
 
WESTLOCK CONTROLS ICOT 5000 MODEL:53101SEVBA2BN/SERIAL:19373 (SVC4100)
WESTLOCK CONTROLS 5310-IS-E-VB-A-2-B-N
WESTLOCK CONTROLS EC2000,V3SPDT
WESTLOCK CONTROLS PZ-1021A/2645-BY-00-22AD-000
WESTLOCK CONTROLS 2645-BY-00-22AD-000;:2645ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK CONTROLS LOT#07/20/01-05  2007X-BY-E183
WESTLOCK CONTROLS 2007SBY2B2M04CSU(2007X-BY-E183)
 
RJXG BLOWER BH-629S
 
IZUMI HN-65-4P 3.7KW 200V 50HZ
IZUMI MA58156 S/N:J061080S01
IZUMI HF-65R():FA-9009003-602
IZUMI HF-65-502 11KW 2P 380V/50HZ S/N:129883
IZUMI :5070245S :380V/5KW
IZUMI TC-S3
IZUMI PF-120SW55  55KW 380V/50HZ
IZUMI 41-10650
IZUMI P300S
IZUMI EP-510HC
IZUMI S-200
IZUMI ABS110NB
IZUMI ABS110NY
IZUMI AVLN32211DNR,DC24V
IZUMI KGN-1102NY
 
TACCHELLA  663173000
 
HHI HX165-2
NOVAsina HIS-11
NOVAsina HICH-11
NOVAsina HYGRO dat100(1116933)
 
SUPERTEX P/N:HV809LG-G
 
PEARSON electionics Model Munber:4100
 
日本原装进口 HP-301H S/N:W1508704
 
INKOK DSCR-075Φ6XΦ6
 
SEISAKUSHO TYPE:TM732 DWG NO:AKKK083XZX NAKAITAE
SEISAKUSHO AU-5/01  51418 
SEISAKUSHO RRVS 10 51418-1  100-1000V 
 
I-TORK ITS304 2XDPDT
I-TORK ITS304 Exd IIC T6 IP67 2-DPDT
I-TORK ITS-100
I-TORK ITS-31S  SN:26710809
I-TORK ITS-311
I-TORK ITS304 SWITCHES 2XDPDT IP67
I-TORK ITS304
I-TORK  PD70
I-TORK MODEL:ITQ0160-RPC
I-TORK MODEL:ITQ-0160 POWER:220V 1ph MOTOR:40W 80F CURRENT:1.07A/0.82A WIR.NO:ITQ0160-70250-A OPER.26 SEC/90° SER.NO:ITQ-0506-24-059 OP:ALS+RPC
I-TORK IQL-10 
I-TORK 1QL04-RPC-LDI :220VAC :40mm :4-20m  :4-20mA   
I-TORK ITS-300
I-TORK PD40
 
ENDO ATB-0
ENDO ATB-2
ENDO ECK15-30
ENDO ECS17-42
ENDO ATB-1
ENDO CRL-5655T AC600V 20A 20P S/N:05165 (、、)
 
Specline SPECLINE M81936/1-18 
 
achenbach TOOP 040K
achenbach 5871QXPCMBXP-21106
achenbach 5000PCBXP-21108
achenbach BXP-21111 
achenbach UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach length 3M between BFI-rack and transfer module 
achenbach O-ring 190×3.5
achenbach D207/169 x2
achenbach Sealing for board case VERS3
achenbach PN:BXP-90101;UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach 1PC PN:BXP-21106
 
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 ( AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 (AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 
 
AlFA Wassermann SN:906847
 
YOOWON AUTO BACK FLUSHING FILTERS DRAWING NO:YF-K8FE-WDO8
 
CARTER :CSA0057D2 :0725120050
CARTER :3936316   cummins-6CT-8.3C215.   No.46306595
 
CUMMINS :3934486
CUMMINS :4089321
CUMMINS :3903576
CUMMINS :3939019 :CUMMINS-6CT-8.3C215 46306595
 
AlFAGOMMA-ITALY T-330.17.BAR 250 PSI/STEAM-DRAIN AFTER USE-BS
锅屋 MJT-80CK-BL-28*28
 
HONSBERG GERMANY :OMNI-RR025S :METERING RANGE 3.0~60.0L/MIN H20 POWER SUPPLY:18-30VDC IP 67 TMAX:70 PIN1=+24V PIN2=20MA PIN3=OV
 
CARBOLITE LHT6/30-3504  CONTROLLER 3508 UPDATE TO 3504*1  ANALOGUE INPUTS*4  41-25-3 BUILT IN THERMOCOUPLE INTERNALLYCONNECTED*4   48-2-05 ITOOLS VERSION 6*1  48-2-14 RS232 FOR 3508*1
CARBOLITE ART-NR:CLHT630301OTC0000; LHT 6/30/E30/OTC
CARBOLITE SONDER;Upgrade for programmer E3504 instead of controller E301 
CARBOLITE OPT0214;Communication RS232 for controller E3504 
CARBOLITE OPT0663;Analogue remote setpoint input for controller E3504 
CARBOLITE OPT2503;Built in thermocouple (internally connected)
CARBOLITE OPT0202; SOFTWARE iTools
 
APPOLDT PFE240D25-MS NO.2011 10A 250VAC NR.2011
 
kromschrpder GT31-30T3E;:IC20-30W3E
kromschrpder BCU-465-5/1LW3GBS4ACB1/1
kromschrpder GT31-30T3E
kromschrpder IC20/IC40 auf DKG/DKL/B
 
AEAD HC09070210006A
DONG HWA  PART NO.8(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10 (TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.17(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  DHCA-0075D2A(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.20(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.11(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
 
GEMAC IS2A10P10
GEMAC IS1A10P18-1
 
SELCO PRODUCT OR-150-LEP-10
 
TATYO-KOKI SL 35
 
APM HEXSEAL Material item:4030-0110 Seal.Shaft 3/8-32×1/4  AVL:N9030X1/4/3100
 
bachARACH H25-IR
bachARACH  :0024-8108
bachARACH carbon/K8346WM
VESTER ELEKTRO ARTICLE:PM-10-30/R/S2 ORDER NO.6017-40006-0000
 
NANOTEC-MUNICH ST5818D4208-B 4.2V 4.2A
NANOTEC-MUNICH SH4018S1204-A
NANOTEC-MUNICH ST4218M1401KHEN
 
FK UCF 211
FK UCP 206
FK UCFL 204
FK UCF 208
FK UCF 206
FK UCT 212
FK UCP 212
FK UCF 212
Zimmerli DN25
Zimmerli BR-121 Sealing Disc M200 For valve;BR-119 Sealing Ring M200;BR-115 Diaphragm M299 PTFE including Sealing Ring;R-210.75mm SST Valve piston assermbley;BR-125 O-ring;BR-126 O-ring
 
FUJI KOATSU 4905-25
FUJI KOATSU 4905-25 ,:SLT-4308A
 
JRJ SLT-4304B 1/2
 
IEM STT-4
IEM AN35DDC5
IEM AN35DDC500;MODEL NO.:RQ96E 0-500V 96X96mm 90deg
 
PHILIPS DIS 35W
PHILIPS TLD18W/54-765
 ALOC AMG R0406 1 240RA-H20
 
KUDOS HYNC-3241
KUDOS HYNC-2432
 
DONG-YANG PMSA300KKK
DONG-YANG SM-10 110V
 
DUELCO HR-8
DUELCO NST-3.2 24VAC/DC
 
鹭宫 LWS-C1160ARL1
鹭宫 LWS-AC16
鹭宫 YTB-K367
鹭宫 NEV-202DXFSV12 SV22
鹭宫 NEV-L202DXFSV13 SV23
鹭宫 NEV-603DXFSV14 SV24
鹭宫 NEV-603DXFSV11 SV21
鹭宫 FNS-C106WG
鹭宫 JLK-2522PF254S
鹭宫 SNS-C 110
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 YNS-C106 WG 0.025-OA35MPa DIFF 0.025MPa
鹭宫 SNS-C102WG RANGE-0.02-0.2Mpa DIFF0.025-0.15MPa
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20 :TNS-C1070CWL5 5
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20:TNS-C1070CWL3 3
鹭宫 SNS-C110X :1/4
鹭宫 FES-C116DQ
鹭宫 RMV-2510EXFW(J)
鹭宫 KCV-1304GY01:KCV-1304GY@1
鹭宫 :SNS-C106PGQ -0.06Mpa~0.6Mpa  DIFF:0.06~0.4Mpa
鹭宫 SNS-C130PGQ range:0.5-3 Mpa MP:3.3 MPa
鹭宫 LWS-C1120AGL2
鹭宫 VLK-2562RE,:JLK-2562RE
鹭宫 WEV-4014FLW-D7C
 
FACK  1170T10
FACK  1160T10
FACK  1150T10
FACK   1140T10
FACK  1130T10
FACK  1110T10
FACK  1100T10
FACK  1090T10
FACK  1060T10
FACK  1030T10
FACK  1020T10
FACK 1185NRT
FACK 1175NRT
FACK 1155NRT
FACK 1145NRT
FACK 1125NRT
FACK 1105NRT
FACK 1095NRT
FACK 1075NRT
FACK 1250T11
FACK 1240T11
FACK 1230T11
FACK 1220T11
FACK 1210T11
FACK 1200T11
FACK 1190T11
FACK 1180T11
FACK 1170T11
FACK 1160T11
FACK 1150T11
FACK 1140T11
FACK 1130T11
FACK 1120T11
FACK 1110T11
FACK 1090T11
FACK 1080T11
FACK 1070T11
FACK 1060T11
FACK 1050T11
FACK 1040T11
FACK  1030T11
FACK  1020T11
FACK  1260T10
FACK  1250T10
FACK  1240T10
FACK  1230T10
FACK  1220T10
FACK  1210T10
FACK  1200T10
FACK  1190T10
FACK  1180T10
FACK 1085NRT
FACK 1100T11
 
KYOWA TEST KY-1001
 
Heat exchanger EKM-1048-8-0 PN.ek45081 TS
 
VELVO CLEAR VS-150
 
PSM 58 1-032AGROBN-12
 
NEFF 6715450307
NEFF WM60-000-MM-20-210-670-3EN-4KAO-MGK-0 Z length 210 X length 670 2 limit switch EN(NC) 1 motorflange and 1 coupling MGK 4 mounting plates KAO
 
BretOR MY-30BII-017 380V 50HZ
 
HaeGGLUND C7-A20 PN:576 6016-224
 
沙克拉德 5A 150:5 FCT29 100/pp00346
 
MARX Typ:ST1.6 Nr.:1838/10n.EN61558
MARX ST1 0 Nr:114/08
 
JUNG U6KE+ES/2 EN12050-2 IN/PE-230V P.750W 50HZ
JUNG D-54156 380V/230V
 
HPS PT50MEMX
HPS PT1000MEMX
 
ElmA BV22430
ElmA 04-1101
ElmA 04-1101 12 POS
 
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT :
 
DKM 8BDGD-25G 220V 25W :8GBK36BH 36:1
DKM PIDGC-180FP+9PFK 3.6BH
DKM 6BIT HB961
DKM 9SGC-180FP+9PFK 30BH
DKM 9SDGC-120FP+9PFK 2BH
DKM 9IDG2-60FP+9PFK30BH
 
SCHROEDER ABF-3/10
SCHROEDER AM25 SCHROEDER
 
lm-THERM 230250VSAL00 01001S
lm-THERM 1700000768
lm-THERM 230V 250W AC  230250VSA2000/000/S
lm-THERM NCC/NOC 2X0-6  1700000768
 
solenIOD V/V DS3130/5EA
 
Endautomation MEMG2S
 
Vapo VTB 950 24VDC
Vapo AP5S、5、04-08
Vapo MA22
Vapo AP5.5S、5、04-08
Vapo AP4S、5、04-08
Vapo AP3S 5 04-09
Vapo AP3S 5 04-08
Vapo AP3.5S 5 10-08
Vapo AP3.5S、5 、05-08
Vapo AP3.5S、5、04-08
Vapo DN50
Vapo DN25
 
GMC Instruments 152 447
 
MAXSELA ICO3S-Y013AA3H2BS
 
Gentech internationa OS-50-X1254B
 
Prectiee HP2″ Curring head Lasermatie
 
ALOKA SBD-MAR-761C
ALOKA SBD-MAR-761C ,:MAR-781
 
Rotero GFCX030X00E16
 
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(100S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 : 50Nx(Refective/Non-reflective)lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :50Nx(Refective/Non-reflective)Lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :100xLens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(100S)
 
OSKAKI DMB-50 DC90V 16MM S/N:JY2057
OSKAKI DMB-40 DC90V S/N:5Y3097
 
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637,:GFLA009028405 S/N:60156.243
JOHNSON-FLUITEN :8078030E(,)
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243;:GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN US3A 030
JOHNSON-FLUITEN A030 mm d7=45mm
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637  70259.243(,:GFLA009028405)
JOHNSON-FLUITEN GRA009016057
JOHNSON-FLUITEN R038020631.2B3L1R
JOHNSON-FLUITEN G2M01200233 60999 243
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243
JOHNSON-FLUITEN RH050/50107/TxL3S
JOHNSON-FLUITEN RH025022935 B4L1Q
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 S/N:60156.243; GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN GFRA009030120
 
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 2.5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 4uF 450V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS C87.8AF3MKP 30uF 420V-30000h/classa
ARCOTRONICS 2uF 420V-30000h/classA 470V-10000h/classB
 
EriSTA AUNIT 4000S
 
TOTAKU 75×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU 175×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU SY 75
TOTAKU SY 175
 
D&J BB356GM11-TYPE 1/200 DC12V W/EC 26P
 
KSM nom.druck/6pressure/max.druck/8pressure/luft:offnend-luftschliebend/(DN80)
KSM AN06+AW06
KSM AN04+AW04
KSM AN02+AW02
KSM 5309-2RS
KSM RMS12C3  L0706122B
KSM 5205ZZCM
KSM Steel
KSM 3.6250 inch x 5.9055 inch x 1.4170 inch (92.075mm x 150mm x 35.992mm)
KSM RLS 22
KSM RSL6
KSM KSM-R18-2RS
 
DATALINK RSCV-T/PV
DATALINK DL-1024P 24 220AC
DATALINK CT200 UV-DOC ONLINE MONITOR
 
LEUSCH 4708-11 1/4″NPT
LEUSCH 4708-45 1/2″NPT
LEUSCH 3766 24VDC
LEUSCH P/N:SRIK-500-RC1210N
LEUSCH P/N:1172-8810
LEUSCH P/N:SRIK-500
LEUSCH SRIK-600
LEUSCH SRIK-500
LEUSCH P/N:SRIK-600
LEUSCH  MODEL:LTR-43LUG
 
KITAMURA FR-S520-0.4K
KITAMURA FR-S520-0.4K,:FR D720-0.4K
 
PACIPIC PMA21B-01100-00
PACIPIC PC832-001-T
 
KRAGT-PAKET S04.00.100.06D
 
COMPACT AIR #WSCLP
COMPACT AIR ASD34X58
 
NBS TYPE:8WA15866D2S-4P,DN 100 SIZE:4B,RATING:ANSICL:150, BODY: (A216-WCB),BISC:A235-CF8M
NBS MODEL:NB-351P
NBS MODEL:NC-201P
NBS MODEL:NB-13N
NBS MODEL:NC091P
NBS Tag No.PV1240
NBS Tag No.PV1241
NBS Tag No.PV1242
NBS Tag No.TV1500
Hoerbiger-ORIGA KL-3060
 
k-teC RCD 300M2-24VDC 24VDC
  HOERBIGER-ORIGA KL-3060
 
PULSSGETRIEBE 3500/3V ITR6.5 MOVLIMN100 NR:76811 MDAB1758 NAN/NAB=80
 
RELMATIC RM21/21
 
CYTEC PV 040/016/0400-02
CYTEC PV-040-16-0400-02
CYTEC PV 040/016/0400-02-MD-MM
CYTEC STH070-0075-1.0-P
CYTEC PV-040/016/0400-02-OD
CYTEC HS-032-020-0026-01
CYTEC VKP-016 B8-B9
CYTEC 5677074_4174_VERRIEGELUNGSEINGSEINHEIT_STP_090_4
CYTEC 5632420_4173_ZYLINDERFLANSCH_STP_090_3
CYTEC 5632419_4172__SEGMENTFLANSCH_STP_090_2
CYTEC 5632418_4171_KEGELFLANSCH_STP_090_1
 
PC master INDEL AG CH-8308
 
ONIKAZE FU-100
ONIKAZE CS-508-L
ONIKAZE HVS-300-GB2 2.2KW 3PH200V/50/60HZ
ONIKAZE RS-301 130W 3PH200V/50HZ
ONIKAZE CS-900-L  1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:000102
ONIKAZE PFA-610-A AC220V
ONIKAZE CS-501-L 380V 60HZ S/N:91504
ONIKAZE CS-503-L 3PH200V/50/60HZ S/N:92702
ONIKAZE CS-634-R 120-140W 4P 3PH380V/50/60HZ  S/N:110902
ONIKAZE PFA-680-A 200/200V 50/60HZ S/N:071201
ONIKAZE PFA-680-A
ONIKAZE RS-301
ONIKAZE CR-9055 1¢ 4P 200/220V 50/60Hz 65/70W  S/N:971004
ONIKAZE FU-150
ONIKAZE FU-220
ONIKAZE TYPE:CS-203-L 2P 200V/50HZ
ONIKAZE OS-501-L 620W 400V/50HZ S/N:010601
ONIKAZE CR-9045 1PH 220V 4P S/N: 990201
ONIKAZE CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE TYPE: CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE PEA-680-B 200/220V,50/60HZ,S/N.020101
ONIKAZE CS-501-7L
ONIKAZE  RF-220
ONIKAZE DF-200/DF-300
ONIKAZE SMM-20
ONIKAZE CR-9055 200/220V
 
SPOHN&RKHARDT VNS022.18EARTU20.20 HS-CODE:85365080
 
GULG GULE WAFER CHECK MB15-2024-SR 2″
 
HUGO MUELLER ITEM NO.M6700695;1-1/2″101MDT CS 150#FLG
HUGO MUELLER BG70.18 12-48VDC-10T50 5006
HUGO MUELLER MUELLER WAFER CHECK 101-MDT 1.5″
 
VOGT VOGT SWING CHECK SW-4835 1″
 
Spectron PM 51
 
RIESE PU-1012 KTB
RIESE RS-ZR2/24VAC/DC/-600S
 
ROTEX GERMANY ZP6201-M000-72014-87
 
lasermike BenchMike 283-10
lasermike AccuSean 5010
 
Thermatool TM WB0001
FARNELL Thermostat”KLIXON”0-90GRAD C 329001
 
TSUBAKIT LPTB500M3LJ 380V 50HZ
 
DAHMS GmbH DIRIS A40 + MODUL 6
DAHMS GmbH ART-NR:48250201-04;DIRIS A40 plus
DAHMS GmbH ART-NR:482500205-04;diris-Modul M6;RS485/Profibus-DP(A40/A41) plus
 
HARTING ELEKTRONIK 19 00 000 5050
 
POETTER 702050XXX0  EQ TRI 96/3 0-500V
POETTER #EQtri 96/3 0-500V ART NO:702050XXX0
POETTER ART-NR:7980001000;DSA12NS40/P1R-01
POETTER DSA12-NS40/P1R-01  ART NO:7980001000
 
HEWLETT PACKARD 1800-24G
HEWLETT PACKARD 1910-24G
 
Zebra ZM400-200E-0100T
Zebra 105SL+ZebraNet 10/100
Zebra 10500-200E-0070 – (200 dpi version)
Zebra 10500-300E-0070 – (300 dpi version)
 
RGM-RUHRGETRIEBE TYP GC 57/30-SN5 -VDE 0530 P=0.12KW n=3000 1/min Ua=180 Volt la=1.0 Amp Ue=200Volt ie=0.16Amp 1P 54 Ser.Nr.615799
 
SESCO M12 0-12kg/cm2  ,100mm
SESCO 0-30inhg/0-76cmhg():60mm() 
SESCO E030A3W-30NA-00 3000W 400V 3P
SESCO PG30.3 A.C.250K+P.22M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:65mm connector1/4Teeth outside
SESCO PG30.3 E.E.250K+P.32M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:105mm connector3/8Teeth outside
 
SHOCK DAMPER DP005A032
 
hydr-app SJG7-1.2 10ml/r
 
 SEIM PX072#4AR0A0HBX01X0200
 SEIM MODEL:KPX#09HX02X01RPX072
 
 ALIVA 24V AL-571 1600421
 ALIVA 160.0421
 
MaxXTRO 200882 mb-530-1
 
SCHWINGUAGSAUFNEHMER BA320C ART NR:F20038
 
B&M BARCODE-SYSTEM TYP S 1704 121NCH
 
椿艾默生 TA0020V 0.2KW 4P
 
sXPC XQGBKO 40*105
sXPC XQGAXKO 25X100
 
solartON SOL911052 0D4 AMPLIFICATORE CT070112
 
MarelliMOTORI MAD90L4/B COD:TM09014 N L190395
MarelliMOTORI  0.12KW 3φ 50/60HZ    380V x 0.7A  :M2A 63 B6 B5
 
 BFI BFI:3002
 BFI BFI;3001
 BFI BFI;3.31;50
 BFI PN:S506.2;Flame scanner 3.31;
 BFI PN:G601;Flame amplifier 3001
 BFI PN:G602;Power supply 3002
 BFI PN:6060-0560-00
 BFI PN:9080-1202-00
 
KCP 1040H
KCP 1110H
KCP 1110H
KCP SAS1060
KCP 1070H
KCP 1070H ¢65-¢50
KCP 1080H ¢60-¢70
KCP 1080H ¢75-¢50
 
CORETEC CPSP-75BA-PF
CORETEC CPSP-75BA-CC
CORETEC CI232-3M
CORETEC CLSQ-5M
CORETEC JCI23-5M
CORETEC CI23-5M
CORETEC IPS30CE-R
CORETEC 2301S
CORETEC 91536W S/N.A60681W
CORETEC IPS-100CEE-S S/N.ABD02387
CORETEC CCSLESB-10M
CORETEC CPS-SP-75BA-CC
CORETEC CPS-SP-75BA-PF
CORETEC CS30-350B
CORETEC TN301+ABL50PC01-U+S
HAIDEX WP09A1B080R06NB121N
HAIDEX G30C-8D21C2-A34A32-R
 
瑞升 BP-80 0~60A
瑞升 MFO-60 800/5A
 
CONEC 43-01199 10+
CONEC DNDA 15/8 611D-HTL-SL
CONEC 43-01199
 
startorius MP25/00
startorius K-RTNO.05/4.7T
startorius MP20/00
 
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMSP-2116M
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMLP-2116F
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC JMLP-2116F
BL AUTOTEC LMSP-2116M
BL AUTOTEC JMSP-2116F-D
BL AUTOTEC MSP-2116M-D
BL AUTOTEC QC-150B-T7067
BL AUTOTEC FLEX-40A
BL AUTOTEC QC-10A-T
BOWMAN GK190-3168-3 4,4,4
BOWMAN Code:2753
BOWMAN Code:3921-1
BOWMAN Code:3446-2TN1B
BOWMAN Code:3446-3TN1B
BOWMAN Code:EC003-1040CI-TAPPED
BOWMAN Code:3444-3TN1B
BOWMAN Code:FG003-1583CI-TAPED
BOWMAN 4066 3 (2)
BOWMAN 700.BFH.205  Bowman Header Tank FH200-4066-3
BOWMAN 700.000.S46  OS46NT Nitrile O-ring
BOWMAN PK190-3170-3
BOWMAN KH200-3071-3
BOWMAN GK600-1658-8 ∮200*1600 : :1805MM
BOWMAN EC100-1425-2
BOWMAN 1426-3
BOWMAN ART-NR:700.BEC.160; EC160-1425-5
BOWMAN ART-NR:700.BFC.120; FC120-1426-3
BOWMAN FC100-3426-2
BOWMAN 1425-5
 
PRIsma N 19803;4 in PN10; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 23100;63-2 in; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 18242;32-1 in Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 19013;20-1/2 in Max Press 8 Bar
 
ANDRITZ SGARPW-01
ANDRITZ DN8 527164
ANDRITZ DN8 NFI537130
ANDRITZ DN10 NFI537129
ANDRITZ NFI537127
ANDRITZ NFI446044
ANDRITZ NFI446043
ANDRITZ 448988
ANDRITZ 422370
ANDRITZ NFI446199
ANDRITZ NFI433016
ANDRITZ NFI433013
ANDRITZ 452060
ANDRITZ 449903
ANDRITZ 405055
ANDRITZ NFI456543
ANDRITZ NFI498161
ANDRITZ 448985
ANDRITZ NFI498007
ANDRITZ NFI498312
ANDRITZ 448906
ANDRITZ 428960
ANDRITZ NFI498387
ANDRITZ 448990
ANDRITZ 448989
ANDRITZ 448992
ANDRITZ NFI327000
ANDRITZ ZS-6424.00
ANDRITZ NFI430053
ANDRITZ NFI430149
ANDRITZ DN10 NFI537332
ANDRITZ DN6 NFI537331
ANDRITZ ф50×3  516716
ANDRITZ DN65 1917564-1
ANDRITZ DN65 1933886
ANDRITZ DN40 1917562
ANDRITZ DN40 1933770-1
ANDRITZ ф74×4  516633
ANDRITZ 4106248202
ANDRITZ 4110776404
ANDRITZ 4110776402
ANDRITZ 4110776401
ANDRITZ 4110776403
ANDRITZ 4106248201
ANDRITZ 4.3kW i=66.46 FCAF77/GY/100L2 380~415VD/660~690VY IP55
ANDRITZ :702051929
ANDRITZ :701632967
ANDRITZ :702051983
ANDRITZ Core assembly
ANDRITZ 0-ring
ANDRITZ Solenoid base sub-assembly
ANDRITZ Solenoid retaining screw
ANDRITZ 3190 011 SPE MVREP
ANDRITZ 1501TQ150SD
ANDRITZ 1511TQ250AD
ANDRITZ 131888672
ANDRITZ 131924591
ANDRITZ 131071908
ANDRITZ 300052223
ANDRITZ 300052532
ANDRITZ 131278905
ANDRITZ 131924553
ANDRITZ 129999900
ANDRITZ 131883103
ANDRITZ 131924552
ANDRITZ 131883105
ANDRITZ 131924551
ANDRITZ 131883109
ANDRITZ 131069425
ANDRITZ 131069424
ANDRITZ 131841388
ANDRITZ 131838936
ANDRITZ Valve:0 CK 15222 V6314.2 :449631I24418
ANDRITZ 1 Stk.ǔberlastkupplung Sundwig Zchg._Nr∴728-479 Gew∴ca.60KG
ANDRITZ DRAWING NO.782-479
ANDRITZ Typ:SKA-30A-0.6-1.5 Art-Nr.:131128635 Seriennr:10122002
ANDRITZ 54PA4H34
ANDRITZ O CK 15222 V6314.1
ANDRITZ ARC-12
ANDRITZ ACS800-01-0011-3-P901(7.5kw)
ANDRITZ ACS800-01-0040-3-P901(30KW)
ANDRITZ 254-000-223 26,27,28,29 HAP03 603-051A
ANDRITZ TYPE:NA/8080/1650;D=80 STROKE=1650 PISTON RODф=25 :1CK61977
 
MeriDian Labs SD-200
MeriDian Labs  MX-4/PM

IMEMCOEVR 0÷100V/0÷10V TROP 0÷100V/0÷10V TROP(230Vac 50Hz)
simensPLC CPU314C-2PN/DP 314-6EH04-0AB0
sime-stromag70HGE 690 FV A2L(1*60+5*40)
haimer80.110.01SE
haimer80.465.40.FHN
BANDIMEXA207
FimetAAO+F160M-4 11KW
SteimelSF 2/13 – VLFM
PRECIMETERPXP-2
SontheimerST041/20ENS X70A
Profimesssp-01.1.2.25.1.0
SEIMECHFV 90LC 6 B33
sime-stromag448200 83169907
IMETema fp TM8P03120
Kraus & NaimerKG41BT103/D-A149STM
IMETABB50B400
Simel40/100R-3-4T 2.2KW IP55
Kraus & NaimerCG4 PC48633-3FS2/V750D
KRAUS&NAIMERCAD11A543-600FT2 VAL0044226
Kraus & NaimerCAD11 A200 24VDC/220VAC 21A
FimetAA200L-4 30kw
KRAUS&NAIMERCH16B-A231-000E
Erhardt+LeimerFR0850 Nr:029165
Kraus & NaimerCH10A241-600*E,V760/A2
KRAUSNAIMERKG125 T103/4E
PrimetalsC_LO80_CB_21_1A4-M8100_MSB001_EN_S00_R00_AP_A1_BE_CU
simens6AV6/642-OAA11-OAX1
SontheimerNLT25/3Z
sime-stromag448 200 83169907
Kraus & NaimerK1-M160/4
SteimelSF4/80RD-VLF
SteimelSF 2/20 RD-VLFM 000.001.155.762
SteimelWater oil?cooler HS-COOLER BA HSC.OEK.000 ..
SteimelGear pump:SF 4/80 RD?VLFM Type/No.: OELK 03 (KK12-BCV-421L635)
SteimelSF6/180RD-VL
IMETM550SZEUS
Kraus & NaimerCA10 PC6310-2
Kraus & NaimerKG80T103/D-A094STM
Kraus & NaimerKG41T103/D-178KL11
simens5ES7 972-0AA02-0XA0
Gebr. Steimel657777
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & Naimerkg250 t 2030/05e
KRAUS&NAIMERJAp J05963/001 J-2235*01
Erhardt+Leimer207558
Erhardt+LeimerFX 4633 00352113
Kraus & NaimerCA 10
KRAUS&NAIMERCA10 A550-600E24
Kraus & NaimerKG125.T103/79.STM
KRAUS&NAIMERKRA.KG64B K900/A-0404 VE
Kraus NaimerKG80 T203/D-A022VE
Erhardt+Leimer207558
SteimelSF3-40RD
KRAUS&NAIMERCAD11 A178-600FT2
SteimelSF3/32RD-VLFM NR:1.PU14 0818-1
FLEXBIMECFL7306
FLEXBIMECFL28703
SteimelTFL 10-240 KRDG,SN.4.PU11 0831-1
Kraus & NaimerCH10 A214-AT13F820
UNIMEASUREPA-20 Nr.43020047
simeYWZ-300/200
SontheimerRLT25/3PM-D1/Z33/1/69/HV11
UNIMECTP183-1/5-195-TM-S
UNIMECTP183-1/5-195-TM-D
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
SteimelSF 2/13 RD-VLFM 1.PU13 3814 000.000.825.171
Steimelgear pump SF2/ 8RD- VLFM
IMETASL50C600
SteimelCBGj2100 L NO.1402 0809 CODE.9D550-56A010000A0
haimerA63-140-16
VIMEC90L-4
IMET s.p.a.275585
Kraus & NaimerKG41B T103/D-A149 STM
Kraus & NaimerCA20 A178-600FT2-V/V845 padlock device
SCAIME632021 UCM 06/004-B
MONIMET Monitor01.04.311
AIR DIMENSIONSR222-BT-AA1
ProtimeterBLD5360
SimelTipo ZD 51/2075-32
simens6AG1334-0KE00-7AB0
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & NaimerCA50-A203-V84OF
SimelModel. 50/3030
Kraus & NaimerFritsche Industrievertretungen GmbH
Kraus & NaimerK2 H052/C
Time Electronics5069
Kraus & NaimerCH10D-204V*17 KD1
KRAUS&NAIMERCA10A713-600E24/21
Kraus & NaimerAT12J027 12/000100 A715*J-001
Kraus & Naimerthe black part for KG80 T103/D-A094 STM
Kraus & NaimerKG64B T303/SGZ621
KRAUS&NAIMERPN.AT12Q87587/000600A715
Erhardt+Leimeroffre 20272892
KRAUS&NAIMERkg32b t103/01 ft2
KRAUS&NAIMERca20
Kraus NaimerCA10-A348-600-*EGASOF0002 Please Check CA10 A348-600 *EG SOF0008
Kraus & NaimerCA10 A326-600FT11
FLEXBIMECFL4221
FLEXBIMECFL4217
FLEXBIMECFL4217
Kraus & NaimerDE12F159 24/004100B T203/04
SteimelBML2-24RD Nr.04-1657-14
SteimelSF 2/13 RD-VLFM Nr.1.P011 3094-1
Semco Maritime8023073
Theodor Heimeier6500-00.500
SontheimerLT-FH7-001 63A/Ui 690V
BIMEDBMEM-E1 M16T EMC Cable Gland M16x1,5
UNIMECZA-10-2390-12-12+sede chiavetta R+W
SontheimerMaintenance Switch WAG935/16PLM 17U AC-3KW 3ph 380V/44V CSA-C22 16A
SEIMEC2.21635.7.01
SEIMEC2.29200.8.01
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE21-OAA1
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA1
HUMIMETERHUMIMETER RP6 NO.13300
UNIMECTP183/1:20/70/TF/PR/D
UNIMECTP 183 10/6777
Sontheimernlt25
SontheimerHLT40/3E/Z33 39V
SCAIMEK18-500KN
SCAIMEED7-500KN
simeBCHR 85A FX BE825 N° Z1903
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
haimerA63.144.06
haimerA63.144.08
MARIMEX Industries GmbHVS-4450 220VAC (VA-300H-ST)
SteimelSF8-300RD-LF
Gebr. SteimelSF3-50RD-LF
SteimelSF6/180RD
IMETVVBC500C100
IMERS485 PROFIBUS DP IF96007
SteimelSF3/50 RD-VLFM;3046352
IMETTX Unit Mod.M550S THOR B3 Serial no.2600-11438809 supply3.6v-160mA radio M550S-HHF ISM band-P<10mW ip65 0470 end user http://symtc.com/
SteimelSF4/80R
GoennheimerD122.A.5.0.0
SteimelSF2/13R
IMENEMO 96HD MF96001 203968008
PRIMESPMM-Profinet -LWL(v2.3)
Kraus & NaimerKG160 AC-21A 160A
Kraus & NaimerDH10-4A-714FT3+G521
Kraus & NaimerCG4EK3501-1.ZS self-locking, with protective cover, black
Kraus & NaimerC316 T106/D-A035 STM
Kraus & NaimerKG100 T103/D-A119 KL71
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
Kraus & NaimerAT12F603 56/000100 D-X343*03
Kraus & NaimerKG80
Kraus & NaimerKG160 Ith=160A
haimerTD2009 comfort , Nr.80.224.00.09
Primetals12G05K9003045054
Kraus & NaimerL350-A222-600E
SCAIMEK25-500N
SCAIME110062
sime44820083169907 Micro Switch
SimelMotors series 2000;s-nr:2197
simens6RA70C98043-A7002-L4-12
simens1LA7113-4AA10
simensMICROMASTER440 11KW 6SE6440-2UD31-1CA1
Steimelspare parts 2105.7003.001 for motor 5AP90S-4 Nr.?12803, please see the picture
Kraus & NaimerKG41B T103/81 E
SteimelGear pump SF 2/20 Delivery approx.30L/min at p 5bar coupled directly to:Three-Phase motor 1410 l/min 1.5KW 380-420V 50HZ IP 55
Kraus & NaimerKG80 T103/01E 80A
Erhardt+LeimerPD2135 F=0.3KN
KRAUS&NAIMERKG41
KRAUS&NAIMERCA10B 2NO+2NC black 6A 220VAC
Erhardt+Leimer00341621 KF2020 R 280mm
Kraus & NaimerCG8-A222-F12115/002 DES
Kraus & NaimerD11A A210 Q984401/126 SFS
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)020334 17*3mm
KRAUS+NAIMERKG32BT103/01
KRAUS&NAIMERKG41BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG20T103/78KL51
KRAUS&NAIMERKG20B.T203/04.E
Kraus & NaimerKG315.T103/D-A037.STM
Kraus & NaimerC32.A202-600.E
Erhardt+LeimerFR 5502 NR.307357
KRAUS&NAIMERKG32A T306/58VE2 VAL0084608, C
Kraus & NaimerCA10-A324-600FT2
KRAUS&NAIMERKG20 T203/F-A006 KL11V
Kraus & NaimerC125-A213-620PE
KRAUS&NAIMERKG10 T203
KRAUS&NAIMERCAD11 A230/S-A692*FT2 Key switch 3-pos
GoennheimerD122.A .0.4~20mA INPUT -19999~+19999
FLEXBIMECF4020-LLS
FimetA400LA4 660/380V ,50Hz, 450kW, 1485rpm, Nr:80000234
Kraus & NaimerCG4A550-600FS2
Kraus & NaimerCA10-A230-614-FT2 ST31/11ZM/NS
SteimelSF 2/13 RD-VLFM, 1.PU13 2427-,000.000.826.171
SteimelKZ160-1L
SteimelSF4-112RD-VLFM F-Nr.000.001.155.039 A-Nr.08.1514-1
SteimelB3-75RD
SteimelTE 1-60 PDD
Kraus & NaimerC80 A212-600E S1M510B/234A6-A
Gebr. SteimelSF 2/13 RD-VLFM
Erhardt+Leimer1.22889E+12
Kraus & NaimerC 26 C24400 KD1
FLEXBIMECFL9012/28715
FLEXBIMECFL7315
FLEXBIMECFL4220
SteimelTFL8/100 RDG/LFM-H
Kraus & NaimerCAD11-A200-FT2+SOV750D/3C/21
SteimelB2-24RD
SteimelSF2 /20 RDVLFM 1.PU120599-1,000.001.153.22
KRAUSNAIMERCH10B A214 600E
Erhardt+LeimerDRS3112
Kraus & NaimerCA10 NZ13U585 54/000800 D-Y567*01
Theodor Heimeier6000-00.138
UNIMECTYPE:RZ166,MODEL:S8 Nr.1078292
Kraus & NaimerKG20T103/D-A226KL51
SontheimerHLO40/3E/Z20/Z1
ProfimessVM 04 7.1.F.PS。6.S 0
SontheimerSO:ST31/11ZM/NS
BIMEDBML-13 NUT M25x1.5
BIMEDBS-14 CABLE GLAND PG13,5 PA6
BIMEDBMEM-E2 M20T 71338 EMC Cable Gland M20x1,5
sime448 200 83169907
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
UNIMECZA-30-1705-20-20+sede chiavetta R+W
UNIMECscrew jack MTP 407MBS 1/10 13/1208
Primetals Technologies France S.A.S2995-01139
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE15-OAA1
simens6DR5020-0EN03-0AA0
SontheimerWAS1856/8ZM/Z54/Z20
simensFSP400-60PFI A5E30484424
SontheimerNLT40/3ZM/Z33 20U Nr:LT-FH7-001
LOIMEX76 80 21
LOIMEX76 80 22
simens6ES7313-6CE00-0AB0
simens6DR5010-0NG00-0AA0
SontheimerWAW235/8ZM/NS 701226 09U
simens6EP1961-2BA21
simens6SL3352-1AE36-1EA1
PRECIMETERPRO LAD CD900R750
SontheimerST91/11ENS X70
simens3W2811-3EB33
SimelTIPO ZD 77/2076-32
simens6AG1124-0GC01-4AX0
sime-stromagUS2-3 452.542
HUMIMETERRH5 Nr.11494
sime945-53790 57090(455382C) US.2-5
SontheimerHE10/40
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerLT-FH7-001 NLT100/3V/Z1/19/33/45/62/X83 28R
SontheimerHLT40/4E/Z35 /3/D1/FG
sime945-53790 57090 (455382C) US.2-5
SontheimerURR1/11EHS/Z8/Z16
wimexNH-2 332820 200A ~690V aM 120kA
SontheimerIEC60947-3 20A/UI 690V
UNIMECGETRIEBE RC-00054 C2 1/04-UNIMEC
UNIMECTP 8010
simens6ES7138-4FB04-0AB0
SontheimerWAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199
UNIMECTP-00407
UNIMECRC110
SteimelSF8-250RD
sime448 200 83169907
haimerHSK F63-80 3F63.140.04
SteimelSF8-400 RD-VLF
SteimelSF-6/132RD
SteimelSF 4/80 RD Fr.Nr.514691 A-Nr.01-1651-1
SteimelMotor main terminals /Y2-80-4/0.75kw/ bakelite / 50 * 30
SteimelMotor fan blade/Y2-80-4/PE/diameter 20MM/impeller diameter 110MM
IMETVVB C500C100 500/100V
IMETVVD D100C100 1000/100V
Steimeltype:sf2/13 rd-vlfm SERIAL NO 1 pu11 3626-1,NO.000.001.152.859
Kraus & NaimerCAB10 PC4080-2EC
SteimelSF 2/6 RD,SN:2.PU13 3555-
IMETAIH50C700
haimer40.640.06
haimer50.440.06
SCAIMEIPE50 P
KRAUS&NAIMERDH11 A5R654 FT2
VIMEC160MB-2 NO.1010G4896
Gebr. SteimelTFL10-210KR
Steimeltfl10/210r
Kraus & NaimerC315-A200-600?ER
SCAIMESK30X 1000 C3 CH 10e
PRIMEDICHeartSave AED-M
imetexNRA700 180NM
Kraus & NaimerCG4EK6220-5.HS
Kraus & NaimerCG4EK6030-4.ZS
Kraus & NaimerKG 160 T103/D-A105 STM
Kraus & NaimerKG315 T103/D-A037 STM
IMETABB50B500
Kraus & NaimerKG125T103/D-A100STM
IMETAS 64 1000-5A CT TASi50D100
Kraus & NaimerCA10 U97414/005
Kraus & NaimerCAD11 A214-600 FT2
IMENEMO96HD+
IMETVVCC500C100
Kraus & NaimerA214 AT14G491
Kraus & NaimerCG8 U81764/006 A292
Kraus & NaimerKG160T103/D-A105STM
Kraus & NaimerT203/03
Kraus & NaimerCA10 PC3015-600 EG;G211;F025
Kraus & NaimerCA10PC5207 NZ14U920 AC220V/20A
Kraus & NaimerKG250 T203/05E
SCAIMEDR2112-20Nm-SP/CL01137
SCAIMEK18-500KN
Times Microwave systemsAA-8980/6.0m/716M/716M
sime-stromagNr:91088 (see the pic pls)
DimetixPHS-3C
BIMEDBLN-14 NUT F. PG13.5 POLYAMID
simens3NA3032
simens6ES7193-4CB30-0AA0
IMET s.p.a.275585
Gebr. Steimel5AP90S-4 658111
simens1LE1001-1AB43-4JB4
AIR DIMENSIONSB141-FP-AB2 , SN:1307208
SteimelSF4/112RD-O, S-Nr.000.001.155.039
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6AG1321-1BL00-2AA0
simens2000381-002
simens6ES7655-5DX40-1AA1
SIMENESC73451-A430-B30
SimelXD 77/5-32
STEIMEXLS-121
SontheimerN3/13E/Z1/33 30/59 05Y
Steimel3046352
Erhardt+LeimerDC2340 320964
haimer113912-0008
FLEXBIMECNozzle used for code 9315 hose tray
SimelTIPO 13/3011 0.55KW V 220-240/360-415 50HZ
KRAUS&NAIMERCH10 A230*NLB408 FT2
KRAUS&NAIMERCH10 A220 FT2
Erhardt+Leimer347625
Kraus & NaimerL350-A222-600E
Time ElectronicsTYPE1049
Carl Rehfuss(Erhardt+Leimer)Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
Dimetix500200
Erhardt+Leimer00341620 KF2020 L 280mm
KRAUS&NAIMERCH11 AT08F368 56/000200 A714/D-A001
KRAUS&NAIMERP-MANDLE G211 S0(use for axis 6mm)
Kraus & NaimerA230 F04375/001 DES
forcedimensionomega.7
KRAUS&NAIMERSWITCH CA20F8898608 EFPLASTRON F990HANDELG221 5P0SITION WITH SPRING RETURN
KRAUS&NAIMERCA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/Sl.Nr.:601
KRAUSNAIMERL400 WAA293 E
Kraus & NaimerCG4A550-600FT2
Kraus & NaimerCH10 A230-600 FT2
KRAUS&NAIMERDH11 A178-600E IEC947 BLACK-H
Fimet3MEA112M-4 B35 S/N:J11040334 4KW
Kraus & NaimerCAD11-SF2843-600-FT2
KRAUS&NAIMERCA10 D-Y567*01 FT2
Erhardt+LeimerTyp PD 2150 Nr. 043335 F=0.6kN
DimetixFLS-C 10
KRAUS&NAIMERCH10-A291;NZ12U504 52/000100
Kraus & NaimerCAD11-2F3111-600-FT2
Erhardt+LeimerSV1111 LATERAL DISPLACEMENT OSCILLATING FRAME, WITHOUT ROLLER. PROVISION TO MOUNT DC, STROKE OF +/-50MM AND ROLLER OF NB=900MM. M=1300MM.
KRAUS&NAIMERKG41B?T203/D-A194?
Kraus & NaimerDH12.D-B904*03.FT2
Erhardt+LeimerSK 7800T
KRAUS&NAIMERCA10 A214-600 FT2
KRAUS&NAIMER3162767 SWITCH DISCONNECTOR 4-POLE 100A
Kraus & Naimerthe black part for KG250 T103/D-A098 STM
Erhardt+LeimerFX 5030 212047
FimetType:AA0 180 M 4
Steimel6APE90S-4 Nr 1079079,pls see the pic
KRAUS&NAIMERC315A200-600ER
Kraus & NaimerKG 160T 103/79 STM
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)VK 1590 NR.:100390
Steimel5AP90S-4 Nr.1001742
KRAUS&NAIMERCA10-A220-614-FT2
sime-stromagTyp:660 No:81238 Order No:900157
Kraus & NaimerCAD11 A214-600FT2
KRAUS&NAIMERKG160 T103/D-A010
SteimelSF 2/8 RD contains motor,6.28l/min,0.65NkW,1.1kW,pls see the pic
Kraus & NaimerCAD11 SFS Q10195/001 A292
Erhardt+LeimerAG 2671 Nr.311807,pls see the pic
SteimelSerial No. 1.PU10 3725
KRAUS&NAIMERKG64B-T203/D-A036E
Kraus & NaimerKG125T103/D-A099STM
KRAUS&NAIMERKG64B K300/D-A081 VE NR.: 06196
Steimel3-Mot 7AA80M04K IP55
SteimelSF2/6RD 960.020.063
Erhardt+LeimerAG2671 NR:311949
haimerTD2009
SteimelSF3/50 RD -VLFM,000.001.153.090,pls see the pic
SteimelBML 2-24 RD Nr. 1.PU15 2096-1,pls see the pic
SteimelSF 6/132 RD – O
SteimelSF 2/6RD
SteimelBZP058300R---050R
SteimelSF4/63RD
SteimelSF 3/32 RD- VLFM nr:3.PL12 5827-5 see the picture
KRAUS&NAIMERCA20B-A231-600E
SteimelGMB2D-24R,1PU11 1223,PART NO:000.000.607.715
Steimel5AP100L-4 (7AA) Nr.664238
SteimelSF3/40R-O Nr.2.PU10 3280-2
DimetixFLS-C10
KRAUS&NAIMERLTRSCHA KG64BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG80T103/D-A094STM
KRAUS&NAIMEREN60947/VDEC660 IE60947 CA10 20A 300VAC HD -A300
KRAUS&NAIMERCA10-A004-624-EF G251
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
SteimelTFL 10-210 KR,2PU11 3258-1,pls see the pic
GoennheimerFS850S.6.4.0
Steimel052682-3,SF6/132RD-VLF
KRAUS&NAIMERH010/AE11/E
Kraus & NaimerH010/A11-E
Kraus & NaimerKG41B T304/GBA014 E
FLEXBIMECFL3181
FLEXBIMECFL9012/3810
FLEXBIMECRCEE 412
FLEXBIMECFL4314
FLEXBIMECFL7215
Kraus & NaimerA200-F44250/005 0ES
KRAUSNAIMERKG160 T103/GBA055
FimetRK3E B3 21344030902
Erhardt+Leimerwss51-sem
Kraus & NaimerStep switch (0-1-2) blue line with 0-position, 1-poles 2 steps 60° switching angle, (without int. bridge),Model:CAD11 D-053U-600*FT2 V750D/3J F075
Erhardt+LeimerAG 2491
Kraus & NaimerCA10 A214 NZ14U766 32/000500
Kraus & NaimerCH10 A210-NZ14U759
FimetPV1,φ40mm,0-12bar,G 1/8″
haimer3D-Taster M/C-3D;V-3D-05 80.362.00
Theodor Heimeier4210-02.000
KRAUS&NAIMERKG125 T103/D-A100 STM
KRAUS&NAIMERKG41 T103/D-A178 KL11
sime448 200 83169907
SontheimerLT-FH7-001
UNIMEASUREPA-40 Nr.42120149
BIMEDBM-12 CABLE GLAND FM20GPA POLYAMID
BIMEDBLN-12 NUT F. PG 9 POLYAMID
BIMEDBM-EN-14P CABLE GLAND+PLUG M32
BIMEDBLN-14 lock nuts L. grey PG13.5
BIMEDBBS-14 Thread blind stop PG13.5
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbHHV10/125
Primetals Technologies France S.A.S1000625
SontheimerURR2/8ZM/X70A/X85/NS/Z16 26T 2-pol,-0+,mit beids.Ruck(L1/2-L2/3-L3/1)
Kraus & NaimerKG20 T103/D-A126 KL51V
Kraus & NaimerKG64 T103/D-A287 KL11
Kraus & NaimerKG32 T103/D-A061 KL51V
SontheimerA1/8ZM/X70S S144
PrimetalsR996011537
simeSH18-B
SEIMEC1.30696.8.01
Primetals Technologies France S.A.S2995-01126
SontheimerLR19188-16A / Fire painting machine / 352FX
UNIMECFD 42
UNIMECTP559
UNIMECTPR-306
SeimensFDU1501/2238571 001 2KJ3505-5DC22-9HD2-Z KAZ49-LE80MD4E-L4NH
UNIMEASUREHXPA-50-70292
simens7ML5652-0BF00-0DA1-Z
sime-stromagNO:76722,PN:305858360
BIMEDBMEM-E3
simensSIEMENS SINAMICS POWER Module 240 6SL3224-0BE32-2SS0 Input:3AC 380-480V 72A 50/60HZ putput:3AC 0-input V in=60A Motor:IEC 22KW/30KW NEMA 30hp/40hp
simens6ES7313-6CE00-0AB0
SontheimerWAW231/8ZM/NS
SontheimerLT-FH7-001
SimexSY7124/S,0.37KW VAKMX1;10
sime448200 83169907
Time-markmodel 2742
SontheimerSO:ST3111ZMNS
SontheimerSO:WS111ZMNS
SEIMECHPE63LA2B34 2.6KW
DYNATIME SASP1006I-G1/4 0-100°C nr.19103
SCAIME825810
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6EP1/334-3BA00/24V/10A
Steimel5AP80M-4K
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
sime-stromagFAV413 904669
SontheimerWAI 107/HLT40/4V 05
SontheimerWAF306 SORR4 11E
simens7KG6106-2HN24-OB
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerWAS1459/11ZM/FS/Z11/16/53
sime448200 83169907
SontheimerIEC 60947-3 20A/Ui 690V LT-FH7-001
UNIMECTP-559-1/5-500-PR-B-TM
VIMECER340/M6
SontheimerSORR4/16EHS/Z53X70A
UNIMECKT-00059 S-NR:16-04305
SontheimerST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ
simens3RW4026-1TB04
simensRF380R
UNIMECTP-407-1/30-190-TM-PR-MS-IEC100B14-P
UNIMECRC110-C1-1/1
Steimelsee photo
haimerL-100 A63.022 25
SteimelSF4/63GD,NR:051008
Steimel5AP1328.4(7AA)Nr.680381
VIMECNP200 ES:3/5 Kw inst:0.18
Kraus & NaimerKG10 T103/40 KS51V
SteimelSF 4/80 RD-VLF;1.PU14 0110-;000.001.153.683 without motor
Steimelgear pump SF3 / 32R D-VLFM
KRAUS&NAIMERKG41 T303/D A010 VE2
SteimelSF 2/8RD-VLFM Nr:7.PL12 5825-2
IMETASL50D1253
IMETASM50D160
Steimelpump SF6/132RD
SteimelSF3-50RD-VLFM 000. 001.153. 090 Nr06 3372-2
IMERD1AF13B/060
IMES gmbhconnection card model no.: I-218-A
SteimelSF2-08R1D
haimer30.521.16
SteimelSF 2/20 RD-VLFM NR:1.PU12 0599-1 Sach NR:000.001.153.228
haimerA63-184-08-8
haimerA63-140-14
haimerBT40-16

SHINKAWA VL-263P55L-18
SHINKAWA VM-5B-E19420-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA VM-5B-E12520-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA CV-861 SN09J11942
SHINKAWA VM-5T-29010-000-111-331-0
SHINKAWA VM-5F-310-000-110-331-00
SHINKAWA CV-861 SN:L20A0071
SHINKAWA CV-861
SHINKAWA VK-202A1
SHINKAWA VM-202AA-8/EX5
SHINKAWA KYCM-LPM1450-420 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-870 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-620 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-300 T3 O
SHINKAWA (VM-5W1)VM-5Z-1
SHINKAWA AP-10H1-1-900-2/SOK/ACC
SHINKAWA AP-10A90-1
SHINKAWA VM-5Z-1
SHINKAWA VM-5P3-9-00-01-0
SHINKAWA VM-5Y7-01
SHINKAWA VM-53-0/BTT
SHINKAWA NT-020A/AG9
SHINKAWA NS-020B()
SHINKAWA NS-020A
SHINKAWA  WL-142K05L-M200251/NB1/CPF 4 SHINKAWA
SHINKAWA 7m system vibration:0-125μm SER NO:K4870940 TAG NO:1089061851
SHINKAWA  CV-861
SHINKAWA VL-202A-08R-1011 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VL-202A-08R-1031 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VK-452A1/EX1
SHINKAWA VK-202A2/EX1
SHINKAWA VK-202A1/EX1
SHINKAWA AP-10A10-1
SHINKAWA MTL796-01
SHINKAWA AP-10C0
SHINKAWA VM-5P3-1
SHINKAWA VM-5Y1-09
SHINKAWA VM-5Y1-02
SHINKAWA VM-53-1
SHINKAWA VM-5F-210
SHINKAWA VM-5T-21020
SHINKAWA P/N:VT-1B4  Drawing No.84VM129-04
SHINKAWA ()
SHINKAWA VN-020A-00 IN:800-2800um OUT:0-2V
SHINKAWA
SHINKAWA NW-100B()
SHINKAWA NT-020A/AG0()
SHINKAWA VL-202A08L-1091/EX3
SHINKAWA VL-202A08L-1011/EX1
SHINKAWA VL-452A11L-1032/EX1
SHINKAWA VL-202A08R-1028/EX1
SHINKAWA VM-5P3-1-00-01-0
SHINKAWA VM-5A-99010-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5F-210-000-110-111-10
SHINKAWA VM-5T-21020-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5B-911700-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5K-111500-000-110–111-1
SHINKAWA VM-5K-911400-000-110-111-1
SHINKAWA MS-2402
SHINKAWA IWRC 6xFi(29)25mm B 1770N/mm2 423kN  490/
 ABUS GM 4 500.10-1 9m
 ABUS GM2 250.6-1
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M,
 
HEDLAD H704B-020
HEDLAD H906B-275
 
Union ART NO:0240119996  for CWD2000/2005
Union ART NO:0740219998  Heizung DBK 230V AC
Union ART NO:02402199956  24V DC  for CWD20005
Union SMART2008
Union UTS-NW-806350728SW1001
Union 6-4-EPVA 5N-4
Union UTS-NW-806350728G2
Union UTS-4520305/Y1
Union UTS-NW-806350728ALAL03/SW
Union UTS-NW-806350728Pl03
Union UTS-S1342/A50
Union UTS-S1342/A41
Union UTS-NW-806350728-G/4
Union UTS-4520305/CO
Union UTS-4520305/G11
Union UTS-CRT-4520305/E119
Union UTS-4520305/E4
Union UTS-4520305/E6
Union UTS-4520305/E5
Union UTS-NW-806350728G
Union UTS-NW-806350728G04
Union UTS-NW-806350728G03
Union UTS-4520305/E31
Union UTS-4520305/E3
Union UTS-NW-806350728N03
Union UTS-4520305/H1
Union UTS-4520305/H2
Union UTS-4520305/M6
Union UTS-4520305/M8
Union UTS-NW-806350728BB-0301
Union UTS-NWC-806350728BB03
Union UTS-4520305/E10
Union UTS-NW-806350728/804/03
Union UTS-4520305/SG10/1
Union UTS-4520305/G4
Union UTS-4520305/V20
Union DS-1
Union DS-1AC
Union DS-1 S/N.089998AC()TAS2600 AC100-120V
Union :FL-155C-2A  :85125
 
KANTO SEIKI KTV-3D-R1-N
KANTO SEIKI MPSD-22-N-CN S/N.00074828 220V 330KG
KANTO SEIKI MPSD-15-N-CE S/N.00073891 220V 250KG
KANTO SEIKI MLSB-38B-N-CE
 
SALAMI 1PB 1.3/DB 18 PO
SALAMI :22.5 4042171 612217012 NR.44 2PB22.5DP28P1  :11.3 4042169 612214012NR.16 2PB11.3DP28P1  :4.5 4044859 612211012NR.175 2PB4.5DP28P1
SALAMI VDM07/D/U4G
SALAMI VDM07/D/V4G
 
SENSONOR STIM202 83640-0023-1101
 
Rubber cable F07RN-F 4G50
 
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA  BMF-6
BOMAFA  BMF-5
BOMAFA  BMF-4
BOMAFA  BMF-3
BOMAFA  BMF-2
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA 8182725
SYSTEM 3R V20592
 
JOHNSON FLUITEN RO38020632 B3L1L Co.1100286.243
JOHNSON FLUITEN R038 B3L1L
JOHNSON FLUITEN GRA009016057
JOHNSON FLUITEN 4125WHB2
JOHNSON FLUITEN R076-A3L 1Q
JOHNSON FLUITEN 8309169
JOHNSON FLUITEN 8309168
JOHNSON FLUITEN GLA009019953 70368.243
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1U Teile-Nr:R025004440
JOHNSON FLUITEN SNR2701NF-2 1/2
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1R :L 
JOHNSON FLUITEN 7961040EK2 9353040E
JOHNSON FLUITEN GLRD-US3A 040 Mat.code:K22K22VJE
JOHNSON FLUITEN GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GRA009016057; GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GFLA009028407 110074.243
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L; R031 B3FL
JOHNSON FLUITEN R038020632 B3LIR CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN R038020631 B3LIL CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  71415.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637;  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637    81016.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637; GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1R:R031020614 A=RH-thread
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L:R031020613 A=LH-thread
JOHNSON FLUITEN GZA009015777 81016.243
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120  1000700.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 81962 243
JOHNSON FLUITEN  8004080EZ3  7905080E
JOHNSON FLUITEN GFR009030110
JOHNSON FLUITEN R07602137-B3L1J,:R076-021327-B3L1J
JOHNSON FLUITEN R076022913-B3L1R
JOHNSON FLUITEN R076022912-B3L1L
JOHNSON FLUITEN R031020613-B3F1L
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  81964.243
JOHNSON FLUITEN GFR009030110 1100880.243
JOHNSON FLUITEN  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 61255.243
JOHNSON FLUITEN R019021563 C3M1J
 
swaN CAN-87.521.020
swaN :CN-A87.213.050
swaN ;CN-A12.435.100
swaN CAN-86.190.010
swaN CAN-85.420.100
swaN CNA-87.110.200
swaN CNA-87.529.010
swaN CNA-86.190.010
swaN A-87.212.052
 
丹比 ZX-60A (50-100m2,2.6,:60W,:950m3/h
 
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP 004-1200STND Heated sample line 12 meter
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP004-1200STND
 
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-240L
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-220L
 
JAPPAN SERVO KH42KM2R058
YUTAKA CROWN FR-IS-OP Inlet:W22RH Gas:Ar pressure Gauge:250K×5K S/N:B31149BPM01
YUTAKA CROWN e-science TYPE:GSN1-3-01B6-4TF4TF-M
YUTAKA CROWN SMX-2S 064 757
YUTAKA CROWN GF1-2506-RN-V
YUTAKA CROWN GSN1-4-5A2J 4TF4TF-MG
 
neo monitor type:opl-3-6m; PN:13260
neo monitor LASERGAS IISP O2
 
KNAUER ENGINEERING VIBRATOR VZ 170 RRSE00514055 centrifugal force: 17 kN speed: 2850 rpm power: 1800 W  nominal voltage: 3×230/400 V nominal current: 5
 
PARVALUX PM4 LIS WO ref.:W10277
PARVALUX Ref:PM4.LIS/W10277/09F
PARVALUX SD 13M/W09699/09C :220V :8.4uF :150W RPM:2800  58
 DAUME RV801-65-1.6FP
 
Eugen Riexinger MSG160 1400W :230V 50HZ DA16-125mm
Eugen Riexinger MSG160T socket fusion tool  complete set with carrying case;230V 1400W thermostat control; spigot and socket DA16-110
 
SAKAGAMIS PG-CM-3
 
北极星 R61024ZS1LC
 
浅野 MC-20T (20A) 0.4KW 4P 3380V 50HZ
浅野 AKS-13MB S/N.1150195
浅野 0130197(50AKS-13MB)
浅野 AKSD-13MB S/N.05Z0781 1.5KW 380V 50HZ 4P
浅野 AKSD-13MB 50MM
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 AKS-13MB S/N.9850463,50mm,2.2KW
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 RV-81 CCIФ75×330
浅野 ASVD-02-B,:25AMPD-02B(-4MAB) 0.2KW 4P 380V 60HZ
浅野 AKS-13MB 40mm
浅野 AKS-13MB :40MM :20M :1.5KW :40AKS-13MB-15 S/N:05Z0769
浅野 AKSD-13MB,S/N.0630195,,:50AKSD-23MB
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
 
DOLAN JENNER A-242P dual
SNWANYRA MM16F-J2C-120
 
序号 项目 产品编号  DC12V 45RPM
 
PREMOTE BLDC58 24V-5000RPM NR.4322016 58011
 
MESSKO MT-ST-160F-63508-406-050300
MESSKO 63508-406-050300
MESSKO Type:MT-ST160W/TT Part no:63520-408
 
IXXAT CANOPEN  1.01.0087.10200
 
PERDKE KCS71.16-2D 10KW
PERDKE KCS71.16-2D 8KW
 
LiquiFLO 35FS6PEEU00000-CC
LiquiFLO 35FX6333300000US NO:49636-1-1
LiquiFLO K35RH13EE300000US 340632
LiquiFLO 35RH133E300000US
 
HYPertronics LHD0027
HYPertronics LWMSTH 30pin
HYPertronics LAMSTH 5pin 8Amp male
HYPertronics LWFSTAH 30pin 4amp
HYPertronics LAFSTAH 5pin 8Amp
HYPertronics LPMY15
HYPertronics LEMY15
HYPertronics LWMST
HYPertronics YHD0027
 
PROTECT PP-X
PROTECT C10G4
PROTECT C10G8
PROTECT FAN2175-HL
PROTECT FWH-400A
PROTECT TS40E/60G
PROTECT G3-X
PROTECT S33/16ES
PROTECT S57/16ES
 
SAMSHI 32A 2M
SAMSHI 50A 2M
 
BAUBLIES AG NO0717679 ART NO 75-079-00
 
大荣 CS-06-150
 
FUJIENGINEERING EM-03T
FUJIENGINEERING ZLV1-04
FUJIENGINEERING LVSO-104G-WD2X-ML
增田制作所 S-MB-10-40 (32A,1·1/4B”)
增田制作所 S-MB-16-40 50A
增田制作所 MSY-02-250M
增田制作所 TOHO-66D-0014
增田制作所 MSA-V30
增田制作所 MAT08-10P-S-11
增田制作所 MAR08-10P-S
增田制作所 FR12-010-P
 
淀川计器 IAG-R2-60X25M
 
安定力 OEM1.5MX2;:OEMXT1.5M*2
 
VPRO PM1EL-105UUT-025
VPRO PM1EL-105UUT-020-3C
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO 1-3  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PNDE-905-UUT-015
VPRO PNDE-905-UUT-020
VPRO PNDE-905-UUT-025
VPRO PNDE-905-UUT-032
VPRO CM1E-205UUT-025
VPRO DN20  AC 220V :20MM :4-20MA :
VPRO PAXE-205UUT 3/4”()
VPRO PAXE-205UUT-020
VPRO N43-N5
VPRO TADBR901TTG-025-ST-S9-LB
VPRO AM2SH-205UUF-015
 
Witt RF53N
 
TOYO-SUN 030801N-01A-403
TOYO-SUN DRAWING NO. TMH061013A-05Δ3PARTS NO.7~20
TOYO-SUN TMJ070703A-01
TOYO-SUN TMH120608A-05 6401051391
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051390
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051389
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051388
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051387
 
SAPELEM 2EJ.R21.L1410S00
SAPELEM 82.20.20.F12.1
 
ROCC SMG 20.20 (filetée M20x2
 
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-SP160L-4 IEC 34-5 I.CI.F/B 15KW 30A 380V 50HZ S1 IP55
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TE71A-4 0.25/0.3KW ART513-1
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC132S-4 No.08020110129
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC 132 SB-4
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-FCP80-4 0.75KW 380/660V No.A6013452
ADDA ANTRIEBSTECHNIK Type FCP 80 B-4
 
MEASX MXWEATDT08
MEASX MXWEAT5B40 5B40-01
MEASX MAWEAT5B16
MEASX NI 77967801 NI USB-6218
 
KLASING KABEL 5027706
KLASING KABEL 5006608
CPS CP0683.75.R100.B2
CPS sb020CR.37(R58)X1000mm 
CPS sb020CR.27(R35)X530mm 
CPS sb020CR.27(R35)X300mm  plummer block
 
SKYLOTEC ACS-0096
SKYLOTEC BE-016-BL
SKYLOTEC LOOP 30KIVL-0100-0.8
SKYLOTEC BH-032
SKYLOTEC FASTener L-0221-1.5
SKYLOTEC SKA8ST
SKYLOTEC ARG50WG-0050-IW
SKYLOTEC ART-NR:4780088912 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088934
SKYLOTEC ARTNR:4780088542 S
SKYLOTEC ART-NR:4780095127 S
SKYLOTEC ART-NR:4780000812 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088862S
SKYLOTEC ART-NR:4780000811 S
 
SAWAMURA DENKI VAPAN SERVO 8DG25F NO.6523
SAWAMURA DENKI SS40E4-H3F-25 DC 100V NO:24017Y 100rpm 2.5N.m
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-10 DC24V 250rpm 0.69n.m No.28739
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-50 MAGNET DC GEARED MOTOR DC24V 50RPM
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-120
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-50
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-100
 
BETECH SEALS Glass cord 8X8mm L=400mm-20077108
BETECH SEALS Glass cord 10X10mm L=1400mm-20077110
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=6800mm-20077120
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=7650mm-20077120
BETECH SEALS ART-NR:20077120;GLASSCORD HA0771 20x20mm 30m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077110;GLASSCORD HA0771 10x10mm 50m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077108;GLASSCORD HA0771 8x8mm 100m/rol
威肯 SG-0425-G00 SER#V815119
威肯 SG-0470-A00 SER#V797781
威肯 SG-0550-G00 SER#V797995
 
MVSI MVSI 10/3000E-S02 2.2KW
MVSI 3/9000-S90 600201
MVSI 15/700 0.404KW 1500
MVSI 10/3000E-S02 2.2KW 29.5KW
 
SEW USOCOME K67+  AM100 i=30.22 SN:055067804701000103
 
JVW JV206-850/2.8 5.7A 960/ M-N.0414144 VDO.653091 1991
 
FORGE EUROPA 10mm QUAD 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0365LOOGW
FORGE EUROPA 12mm DUAL 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0305L00GW
FORGE EUROPA 14MM TRIPLE 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0565LOOGW
INFRA POINT MP2001
DUNKER MOTOREN DR 62.1×60-4
DUNKER MOTOREN DR 62.0×40-4
DUNKER MOTOREN Type:GR40*25 24V DC S/N:8842701946
DUNKER MOTOREN GR63*25 Nr:8844203010  :RE30-2-500 Nr:8871004827
DUNKER MOTOREN GR53*30  88437.01044
DUNKER MOTOREN GR63*55 Nr:88442.01270
DUNKER MOTOREN D544  Nr:000929
DUNKER MOTOREN KD52.1X60-4 :8811903076
DUNKER MOTOREN :GR42X40 24V 3100RPM :88427 02170  PLG32 162:1 :88856 01858
DUNKER MOTOREN SG-80-K 10:1
DUNKER MOTOREN GR 42*40 24V 3100RPM  1.22A  Nr:8842702393  SG62 150NCM  Nr:8884301986
DUNKER MOTOREN  BG65*50  88565 05993 24VDC 84W  3090r/min
DUNKER MOTOREN typ:GR 63*25 24V 3300rpm i:2.7A Nr:88442.01201 :Mzul:350 Nr:88842.01186
DUNKER MOTOREN GR63*25 SNR:88444.05000 24V
DUNKER MOTOREN Sachnummer: 92620.00000
DUNKER MOTOREN BG65×50 No.88565 05994 24V 84W 3090rmp
DUNKER MOTOREN DR62.0X80-2  Nr:88183 03069
DUNKER MOTOREN BG65X25 88565 01100
DUNKER MOTOREN BG62X30 88562 01540
DUNKER MOTOREN GR22.SNR:8840201923
DUNKER MOTOREN SG80 5:1 8884203780
DUNKER MOTOREN RE30-2-500 88710048287
DUNKER MOTOREN GR63*25 DC24V .3300 SNR:884203000
DUNKER MOTOREN :GR63*55 100W 24V 8844203100: SG80 8884203780 :RE30-2-500 8871004827
DUNKER MOTOREN RS200 Nr:49797.59420
DUNKER MOTOREN Typ:DR62.1*30-2 SNR:88139 03171
DUNKER MOTOREN BG 65X50SI SNR.88565 05499
DUNKER MOTOREN PLG52 88851 01772
DUNKER MOTOREN :GR63*25 SNR:8844104002 :PLG52 i=6.25:1 SNR:88851 01751
 
EUROCOLD CL-13-14-11-16(DN32)
EUROCOLD CL-13-10-11-15(DN32)
EUROCOLD GL-13-12-11-15(DN32)
 
DYNAPAR BRAND H232500104045 MFG COD.:13073320002
DYNAPAR BRAND E1410240G601
 
安力定 OEM1.5MX2
ENERVAC EG-316-5H12 NO:D-102300
 
MTE 3PH 3-4 wire
 
日东工器 600SH+600PH 3/4
日东工器 400PM+400SM RC1/2
日东工器 20SM-SUS-SG
日东工器 20PF-SUS
 
KEMPER 2” fig.1002
KEMPER 6″fig.1003
KEMPER 5″fig.1003
KEMPER 4″fig.1003
KEMPER 3″fig.1003
KEMPER 2″fig.1003
KEMPER ART-NR:130340;3 FIG1003 BWXXH UNION 10.000 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130440;4 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130540;5 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130640;6 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
 
MUELLER COAX MK10 DR 24VDC 3/2 way valve DN 10 PN 16 ace-no:6970131445
MUELLER COAX MK-25
 
scherz NGER 551FA/C7
 
shiel FEK-210AOX(1A 250V 30W)
 
HICO-HYOSUNG Mod:TE 160L 15KW 380V RMP1455 SN:973554043
 
CHEON-SEI MESTAR-HSD
 FELLER AT065
 
Goldhammer 01-L1/200/S/L2/2 50/S 24V NR1/2″ L290
Goldhammer NR 1/2″-L240-01;L1/200/S-L2/50/S-24V
 
GERLING GLH-1600
  Aircom PRA32-0600
 
东伸 TRLA35-5L 100/200V 50/60HZ S/N:36G-097N-3
 
MWL MT-10M 100V/110V AC50/60HZ 60/70W
MWL MT-10M 200/220V 60/70W
MWL MFW-300FTN
MWL MT-10M 100V/110V/50/60HZ
MWL 75F20#400
MWL MT-10D 200V
MWL MT-10M
MWL MFW-100FT
MWL 75F20#300(MS-21)
 
TAIBONG TX9AN-239
 
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B
FUJITA P4WS-15A :23
FUJITA P4WS-15A :20
FUJITA P4WS-15A :17
FUJITA P4WS-15A :8
FUJITA P4WS-15A :7
FUJITA P4WD-15A  :23
FUJITA P4WD-15A  :20
FUJITA P4WD-15A  :17
FUJITA P4WD-15A :8
FUJITA P4WD-15A :7
FUJITA P4WD-10A  :23
FUJITA P4WD-10A  :20
FUJITA P4WD-10A  :17
FUJITA DKV-F-20 :5
FUJITA P4WD-10A :7
FUJITA DKV-F-20 :36
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-15A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 25
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 24
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 22
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 4
FUJITA P4WD-10A :8
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :25
FUJITA NO.701 250*0.02
FUJITA JISB7510 :0.02mm/1m
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.85
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.14
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.95
FUJITA MOSEL.VA-125B.1980 PART NO:40
FUJITA MODEL.VA-125B-1980 PART NO.18
FUJITA MODEL.VA-125B 1980 PART NO.7
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO.4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO:12B
FUJITA MODEL.VA-125B
FUJITA SAP-02-000J.
FUJITA P3VR-RC-25A-PCS
FUJITA P3VR-RC-25A-PSC
FUJITA P4WD-10A  4
FUJITA DKV-F-20A 3/4
FUJITA DKV-RF-20A
FUJITA P4WD-10A
 
HANILE-HWA HG1J1 220V 100W(Φ10*40)
HANILE-HWA HG1J1 AC240V 200W
HANNA INSTRUMENTS HI7007M :HI98108
HANNA INSTRUMENTS HI7004M :HI98108
 
DRESSE R-RAND KT02101 NTTVO
HYDAC TECHNOLOGY 1250486 0030 010 BN3HC
 
MITSUBOSHI BELTING 240-XL-037
 
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2;:AK-19A 2-14mm2
 
DBC 50-1 3.048M 192LINKS
 
KAY SEVEN SD-25C
 
MULON SZ15G-W12B 10A 125-250AC 80-885-WDKG01
MULON EHM-3 3A125-250VAC 7C58
MULON Description SWITCH
MULON Description:SWITCH
 
ENDO KOGYO CRL-5636W 11
ENDO KOGYO EWF-15 S/N:4115988 1.3M
 
贺德克 H72H-16P(DN80) 1.6MPa  0.3MPa
贺德克 KHP-10-1114X PN315 bar
贺德克 ETS 1701-100-Y00
 
信力 PL3000/DN80
信力 PL3000/SIL/I
 
Mallory 3900uF 75VDC POS +105C MAX SURGE 100VDC CGR392U075V4C3PL 658-1025-24153
Mallory ALARM AUDIO MOUNT 6-28VDC 2900HZ
 
 EAS 5-313 510-25-15 5-102
KENKO ND-8
 
TEIJINSEIKI AR30B120-BAO
TEIJINSEIKI AR60B120-BAO
 
OTEC Cap2003
 
Rollway BH28LS
 
SIME FAV201-VS506
SIME FAV202-VS806
SIME SH18B
SIME :160 315 12.7 :180N.m :18.5kw :1480RPM
SIME 5K-240 240n.m
SIME
SIME 645 S/N:904896
SIME type:SH18
SIME EF-150/06 GF
SIME FAV202Ed-80/6-560*30
SIME FAV503ED-301/10-710*30
SIME 944-60920 093956 (4460950) WS.1-3
SIME 944-60920
SIME 448230
SIME shd5-1(-5%)-w-gf
SIME Brake pad
SIME Stromag645
SIME FCHR 90-GF
SIME  10 (2PCS)
SIME Item No.947-51730; 1/2 caliper FCHR90A-GF-B-828  US2-5 with lining
SIME Item No.945-69440; SET OF LININGS TYPE F9 US2-5
SIME YWZ5-315/23 0.2KW
SIME YWZ3-400/90
SIME MWZ3-200 130N.M
SIME FED2-2C-RA-42-D-SP-00-00-PP-PS1
SIME 944-60190; 944-60220 (1Pair=2PCS
SIME 945-66810
SIME STROMAG:645 NO.90855 VOLTS:50 CDE/OR DER/KOM/PEDIDO.NO:902507
SIME 645 NO 645Volts 50C.C.NO89365
SIME SIME448230
SIME 2TA(455275)
SIME 999-RA204  945-52751  Hydraulic cylinders for caliper 2TA
SIME 069-48200 SD4-1-02
SIME 448230 83169407; 069-48200
SIME 448230 83169407
SIME ART-NR:945-60640;TYPE:H10US2-1 ATU for caliper SH18B
SIME ART-NR:944-60220;TYPE:3WS1-3 ATU for caliper FAV
SIME FAV41-VS
SIME ART-NR:944-60220(2pcs/set)
SIME CFU-220 380V/0010135
SIME ZSM279B-200
SIME PSM278B-100
SIME FCHR90A GF B828 US2-5 No.:AI1051
SIME SHD51(-5%)W
SIME SHD5W
SIME Art-Nr.:947-51730 FCHR90A GF B828 US2-5
SIME Art-No.:945-69440 PSM278B-100
SIME zsm279B-200(:SHD5W)
SIME colipe×645
SIME EF3-1 GF 5/06
SIME 645 NO.90855 630W\380VAC
SIME ZSG Q235-A(:SH15-3)
SIME caliper 645 no.90539
SIME SH18-2
 
 PI M-5X1.XX
 PI P-841.30
 PI M451K007
 PI M-230.10V
 PI M232.17V
 
神津 XA16A-R1-V
神津 XA30A-R2-V
神津 SA13A-RT-V
 
PHYTRON GSP92-70 ID:02005122
PHYTRON type:RSS 66.200.2 ID:5001783
PHYTRON type:RSS 80.200.5 ID:05003059
PHYTRON VSS42.200.2
PHYTRON VSS52.200.5-UHVC-4LP
PHYTRON VSH80.200.10-UHVC-4LP
PHYTRON VSH-80.200.10.0-UHVC
PHYTRON VSS-52.200.5.0-UHVC
PHYTRON VSS-42.500.2
 
ELECTRO CRAFT LA23GCK-210
 
 Sime SIME 448230 83169407
 
RING SPANN dx61
RING SPANN Z36206
RING SPANN Art-No.:4873.040.702.000000; Freewheel ZZ 6206 M
RING SPANN FXM61-19 DXD=39
RING SPANN DX61 357406L801(4525)
RING SPANN RS FXM 170-63SX/H80 W5813
RING SPANN ART-NR:4867.170.502.080H54; FXM 170-63SX
RING SPANN DX101 :3674.101.801
 
TECHTRY LUP-P-A-2M-R 50mA
TECHTRY LUP-P-A-2M-R
TECHTRY LUP-P-B-3M-R
TECHTRY TTS-01-R360 
TECHTRY TTS-01T-R360
TECHTRY MX-77VII-G-D24
 
DALSA DALSAx64-CL iPro
DALSA DALSA PC-30-04K60
DALSA SG-14-02K40-00-R
 
GIKEN TA8089N2500E353
GIKEN GSS-IF-N2 v1444-1.3e
GIKEN NR-43(GIKEN) NM=390rpm Tm=4.1kgm Q=0.65m/min
GIKEN AZM-2500
GIKEN NR-43
GIKEN  NR-75R
GIKEN NR-43L (L=off set type)
GIKEN NR-43R (R=both rotation)
GIKEN HR-270-A
GIKEN 20M
GIKEN DISPLAY
GIKEN GSS- PROFI
GIKEN GSS-IF-N3
GIKEN GSS-17-N04-M
GIKEN GSS-15-N04-M
GIKEN GSS-14-N04-M
GIKEN GSSW-13-N04-M
GIKEN GSS-13-N04-M
GIKEN GSSW-11-N04-M
GIKEN φ116ⅹ8
GIKEN φ132ⅹ10
GIKEN ANZM5000
GIKEN ANZM2000SFFTS
GIKEN ANZM850SFFT
GIKEN ANZM850
GIKEN ANZM500 SFFT
GIKEN ANZM500
GIKEN ANZMT350UW
GIKEN ANZM-350U
GIKEN ANZM350
GIKEN GSS-IF-N2
GIKEN ZFT-350 ANZM-250/350 SFFT
GIKEN ZPT-350 RES 480Ω CAP34.3
GIKEN ANZM250
GIKEN SS-IF-N2 V1444-1.3E
GIKEN TS4617N1920
GIKEN HR-270-A
GIKEN SQ11120-TFL
GIKEN NR-8K
GIKEN NR-43A(L-DRIVE)
GIKEN NR-75R
GIKEN GSS-15-N02(1382-2.37)
GIKEN ANZM-850, :AZM-850。:GSS-14-N04-M。IF:GSS-IF-N2。
GIKEN NR-43(LOWER:R-DRIVE)
GIKEN NR-43(UPPER:L-DRIVE)
GIKEN NR-43A
GIKEN NR-43R
GL UAL HIDRA ULICA KD-160/110X240-L003-X-I-1-20-E
 
BEHRINGER BSS/T8-100
BEHRINGER 72875-PP-STW-COP
 
TANDD TR-71U
 
COLGAR ECO/A120-ECF1938
 
sonICS VCX150
sonICS VC500-30GM-1V V1
 
HABERMAN PART NO:NPK200/560
 
KOUKEN KVPM10041PC  MFG NO:VM-2251 :L:W650 X H850 X L1800mm
KOUKEN CL-180 Dimension:31*64Lmm/1pcs
KOUKEN KVPM1003IPC
KOUKEN VF1024X540MM
KOUKEN VF1016X2750MM
KOUKEN KVPM1004IPC  MFG NO:VM-2251
KOUKEN KVPM10041PC Q=1200L/min  H=25M   n=4-15km 0.5  MFG NO.VM-2251
KOUKEN KUPM1003IPC(KCP-11218)
KOUKEN KVPM10031PG 11KW 15m 1333L/min S/N:VM-2352
AZ PNEUMATICA PN:03060310; BK-GSV-8-MSV
AZ PNEUMATICA AZ 521ME DC24V
AZ PNEUMATICA AZ 521EE DC24V
AZ PNEUMATICA 36.105.08mm
 
pneVMAX 1102.1
pneVMAX 1102
pneVMAX 1302.40.01
pneVMAX RG1021/0001
pneVMAX RG1022/0002
 
EVA PUMP VM 50 SCA ALC 15m3/hrX15M 2.2kW 400V 50HZ
 
korea SEAL MASTER TC/TC 2Q10242K
 
JKOP F80 F/H
JKOP F100 F/H
 
SEAL MASTER TC/TC 3Q10406E
 
SNT MOB-Φ50A-25-250ST-CA
SNT WY1-CA140A-14N200-A
 
seuNGJIN INDUSTRY 150AX250L 10K
seuNGJIN INDUSTRY 200Ax250L 10k
 
HAOLIFA HQ41X-10 65A 10K
 
SOOSUNG VALVE 200A 10K BY-PASS
 
SUNKWANG VALVE SMCV 2F 100A Flanged type ACTUATOR
 
JIB UCF-210
JIB UBT-210
JIB UCT-214
 
AANDERAA 2810A/2810A EX
AANDERAA ART-NR:0400 1022810
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810A
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810E
 
MAHLEr PI10125/0126
MAHLEr PI 0126MIC
CRCA G3/4 230V/50-60HZ KVS 2
 
WHITET-HIGGJINS LOCKWASHER#W-00
 
IneRTLA DYNAMICS 8934-2551 INERTLA DYNAMICS LLC MOTION 1410
 
SANSHA ELECTRIC MFG. DF30AA120
 
CEDS
 
HB ADRESS XAA23550B3
 
PECKWOMY PWM0K524050EX
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
 
YAMASINA MLHC-3R-12BN MFG NO:32826,:MLHC-03R-12+B30SAL
 
Harmann Harmann 460R-GB-(TR25E117)
 
Hahne KMB20-6
 
RECO RM-LV16.10
RECO RM-216C.10; P/N:16000300
RECO RM-LV16.10; P/N:16000340
RECO  RM-216C.10
RECO RM-216C+2xRM-LV16
 
SHINKO PANTEC TOP204HBVB-5
 
Jones P/N:BL20-2
 
HTT HAUSER HC9801FDP4H
 
RECTRON RL207G
 
frankische ASG-E  25
frankische 430 010 XX (FFPFA NW10
frankische 37001000
frankische Part No.:453-010-00 :240℃ :50mm
frankische PG29
 
IBA 11.1157
IBA 13.121
IBA ibabm-DPM-S
IBA ibafob-4i-D
IBA ibaPADU-8 (10.120000/1.2)
IBA 31.001310 iba PDA-Request-S7
IBA 31.001040 iba PDA-Interface-S7-TCPIP
IBA 33.010400 iba Analyzer
IBA 30.670015 iba PDA-V6-Multi Client
IBA 30.620480 iba PDA-V6-2048
IBA 32.300001 iba Logic-V3
IBA 12.114400 iba Com-DPMaster
IBA 11.115700 iba FOB-4i-D
IBA 10.120800 iba PADU-8-O
IBA 10.120000 iba PADU-8
IBA 13.121000 iba BM-DPM-S
IBA 12.116300 iba Com-L2B-8-8
IBA 11.116000 iba FOB-4o-PCI
IBA 11.113100 iba FOB-OF-Link-PCI
IBA 11.115200 iba FOB-4i-S
 
GANTREX MK Ⅶ-RF NB175 Passed for crane rails A65 mit 175mm
GANTREX 9116/08/37-passed for crane rails A65
GANTREX DIN536 A75-690 L=16.6m
GANTREX MK6-RB-LN 220
GANTREX 9216/08/43/12
GANTREX 7a-2
GANTREX 7a-3
GANTREX 3a-3
GANTREX 3a-2
GANTREX 6a-5
GANTREX 6a-4
GANTREX 9120/15/41/15
GANTREX MK6-RF-115
GANTREX 9120/15/34/12
GANTREX 21/125/BM
GANTREX 21/125/BJ @500
GANTREX MK6-RF-150
GANTREX
GANTREX 22/130/BQ
GANTREX P/N:22/130/41 2xSPM16C.18
GANTREX P/N:22/130/41 2xTCM16X40.8.8
GANTREX P/N:09216/08/37 include Bolt 2XTCM16.4.8.8.& Nut 2X15PM16C1.8
GANTREX P/N:09216/08/37 included Bolt 2XTCM16X40-8.5.& Nut 2XPM18C-8
GANTREX P/N:9210/12/40/17 GAL
GANTREX COD.MK6-RF-175
GANTREX TYPE:21/050/BL
GANTREX QU80
GANTREX W15/BH
GANTREX QU120
GANTREX MF6-130
GANTREX  MK6-PF-130
GANTREX :4 Buffers 52-MBL-140-208 :#52SB140-208,stroke=10″
GANTREX 41/035/AI
GANTREX 22/130/BQ CLIP
GANTREX 22/130/BM
GANTREX Gantrex×110-AB130-800-12M(800mm)
GANTREX MK6-RF-125 (GANTREX)
GANTREX MK6-RF-125
GANTREX 22/130/BQ 1 
GANTREX 41/035/AJ
GANTREX B10/AJ
GANTREX W15/BH
GANTREX MK6-RF-130
GANTREX A150-90kg “5033071-39.012 01”
GANTREX RailLok W20/CH gal
GANTREX A150-90kg “5033071-39.011 01”
GANTREX RailLok C220
GANTREX DIN536-A55-GRADE70 1m
GANTREX DIN536-A120-GRADE70 221m
GANTREX RailLok C150
GANTREX RailLok Rail W20/CI
GANTREX RailLok W10/CJ
GANTREX MK6-PF-130
GANTREX 21/115/BM
GANTREX  W15/BH Black
GANTREX MK2-220B*125
GANTREX C035DG
GANTREX Q235B 250*220*20
GANTREX M20*250
GANTREX M20
GANTREX  M20
GANTREX 21/125/BJ
GANTREX railLok F130(350mm*7mm)
GANTREX DIN A120
GANTREX WELDLOK 32/ A120P
GANTREX MK6-220RBS(22cm,500m )
GANTREX MK6-RF-15O
GANTREX 41/075/C/H-FVZ
GANTREX MK6-RF-140
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x200
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x500
GANTREX
GANTREX
GANTREX MK6-RB-200
 
日本原装 PT100-B-2-M 115202-11-003
 
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/DN8 HZ0000782
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  20 Grad 1/2”R HZ001592
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  0 Grad  1/2”R HZ001361
EVERTZ HYDROTECHNIK HZ005508 DN12 PN16
 
SUN HYDRAULINK A603-282-G01
 
KIRCHNER UND TOCHTER KOM 81160
KIRCHNER UND TOCHTER ITEM NO.GKLA-000008; TYPE: KLA PN10 DN65;SN:81160-06
WerNERT NEKO150-125-315  250M3/MIN
 
panaLYTICAL 532235820246
panaLYTICAL 532278502921
panaLYTICAL PENTEK R50 micron(Nominal)R
panaLYTICAL B84112-B-A30  PN:5322 121 42693
panaLYTICAL B84112-B-A120  PN:5322 150 10246
panaLYTICAL BLK8FF
panaLYTICAL LP-20-30  PN:5322 480 54034
panaLYTICAL SE-1504A  PN:5322 784 00351
panaLYTICAL (5300 694 15382)PW2400 X
panaLYTICAL :532269415275
panaLYTICAL 943001617311
panaLYTICAL :PW4400 DY959 Part No.:5329 785 01481 4kw
panaLYTICAL RV3/5322-785-03271
panaLYTICAL POWER SUPPLY PS 255-C  532278500101
panaLYTICAL POWER SUPPLY PE LPQ252 532278500091
panaLYTICAL DETECTOR GAS CONTROL 532269415235
panaLYTICAL STEPPING MOTOR CONTROL 532269415195
panaLYTICAL MULTI CHANGERINT 532269415201
panaLYTICAL XR TUBE INTERF 532269415234
panaLYTICAL SPECTR CONTROL 2  532269415486
panaLYTICAL CPU2000   532279000921
panaLYTICAL PRINTED CIRCLE DUAL MAC  532279000931
panaLYTICAL SPECTR.T2.CNTR 532279000911
panaLYTICAL 5322 694 15301
panaLYTICAL :943002540001
panaLYTICAL 532269415375
panaLYTICAL :532278502921
panaLYTICAL :943002592452
panaLYTICAL 532241730221
 
ACCURIDE 3601-18
ACCURIDE C3601-18D
ACCURIDE J4
 
LAIRD RFIL-A064JBEO
LAIRD LFB 180100-000
LAIRD 28A2024-0A0
 
MURATA POWER SHM-IC-1
 
SAN-O SBD20HB-07DC
 
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ 200 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR-72 DN65 230V 200mbar
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ 360 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR3-Rp1
elektrogas VMR4-Rp1
 
CLOOS 980.83.85.10 TERMINAL-BL.INTERFACE 25P.MALE CEM 90°
 
ISOMET iDDS-1-SE
ISOMET iDDS-2-SE
 
EHPC 8921-018
 
AMC P/N:100475638 Model:12A8E-MC1
 PEWATRON RIPS500/P500.60EJ
 PEWATRON P500-60EJ 60° 24VDC 18-24V 4-20mA(2-WIRE)
 
TOKYO SHINDENKI :200V-5X-11 :TH-10 BUTT WELDER
TOKYO SHINDENKI TDG WATT: 100
TOKYO SHINDENKI TS-0240-2 200V
TOKAI Ф50*D8
TOKAI TB1.4*35*52-19*750L.12
TOKAI IB4.4-210*315-25*1310L.16*2
TOKAI IB1.4-210*315-25*1260L.13
TOKAI model:D3-39 SIZE:16D*1200L
TOKAI model:D3-39 SIZE:16*300*250 70V
TOKAI IBG210-19(900mm)20.5MPa
TOKAI IBG210-19(600mm) 20.5MPa
TOKAI IB210*315-32(2000mm) 20.5MPa
TOKAI IB70*105-19
 
HVBA CONTROL 0…+400 BAR OUT.4-20MA N.8.0-33.0VDC MAX +900 BAR 08-11 -40T150 511.954603742
 
KUNKLE 548-01-KM-0040
KUNKLE 6010JHM01-KM DN50 0.35MPA
KUNKLE 6010HHD1 S/N:506510207
 
emoteq BH02303-A04-H
 
TRANter MODEL:GCD-016P1 SERIAL:146906-1 Sweden
TRANter MODEL:GCD-016-M-4-PI-76-140735
TRANter GCO-01671 146906-1
TRANter :NBR
TRANter :GC-16P*145 :SH-P255 :250*700  :AISI304
TRANter GLD-013-M-4-P-40-1.4401-NBR-P
TRANter GLD-013-M-4-P-16-1.4401-NBR-P
TRANter GX-026×97 :25.65  :110℃ /:S1/S3 /:S2/S4 :304 :NBR
TRANter S/N:SF826 :EPDM
TRANter  MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter  MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter GC-054-1.4401-4-H oder L-1234
TRANter GCD-054 NBR(P)
TRANter GX-042-1.4401-4-H-1234
TRANter GXD-042 NBR(P)
TRANter GL-13-10-11-15( DN32)
TRANter GL-13-12-11-15( DN32)
TRANter GXD-042-H-5-P-105-0
TRANter GXD-042-H-5-P-359-0
TRANter GXD-042-H-5-P-63-0
TRANter GCD-016P.49KW  L625mm W320mm H832mm SUS316
TRANter GXD-026-L-5-77-0
TRANter GX-18 PIX77
TRANter GC-60M
TRANter GC-60M*68
TRANter GCP-016PI_142445-1
TRANter GCP-016-M-44-PI-56-2062820
TRANter Model:GLD-013P Serial No.:192240-1
TRANter GLD-013-M-5-42-P-3.7025-NBR
 Tranter MV2020 1.5KW 50HZ
 
MULTIS HYDRO MJMP2-A1-1000
MULTIS HYDRO  M751-006 :MJ77B1-001
MULTIS HYDRO  MJ531C-M31-982
MULTIS HYDRO MJ201S-K3A-AAR
MULTIS HYDRO C38025783C
 
Cinch 5810130028
Cinch 5810130027
 
久濑 MODEL:KSP MH 70DB
 
KOSHIN RACINE HRM-12C-AS-0.4A-J30 0.4KW 4P 200V
KOSHIN RACINE PSM-PSAO-03CR-J30
 
Digisound F/SMD03A-LF  14*11*3  :MOTORPLATINE M24
Digisound F/ISWI-155
Digisound B/SE 128 WHITE(19.110.221)
Digisound ART-NR:560638; B/SE 128AC RED
 
Paguflex Paguflex Size 20 d1/d2=10/10
Paguflex PF61 type 40 for encoder with shaft φ14mm
Paguflex ART-NR:1260000640;Paguflex-Kupplung Gr.40
Paguflex SIZE 30 SPECIAL BORING
Paguflex Paguflex plus Size 20
 
TANDLER Standard series 01 III i=1:1
TANDLER Standard series TYPE:01 gear arrangment:III i=1:1
TANDLER 01-E-A-V  I=1.5:1   120664
TANDLER Type:01   wheel arrangement:EAl i=n1:n2=n5:n2=1
TANDLER HWK-01-111-S1312
TANDLER Standard series S-01-1:1-VI(12)
TANDLER Standard series S-01-1:1-III
TANDLER R57AQH140/3 i=6.41
TANDLER HWSB1-ZA-III
TANDLER HWSB1-ZA-IX
TANDLER HWSB1-III
TANDLER FS2B1-III
TANDLER design according to S515(d2L)/S535 Typ:A1 Gear arrangement:II i=n1:n2=1:2 From n1 slow to fast speed Oil lubrication
TANDLER NO:140780198  Each set consist of:Assembled with part:140580082 +Assembled with part:14078-0199
TANDLER SP2A1 SPIII-R
TANDLER STD A1 1:1.25 III Speed increased with gear arrangement III
TANDLER C1 SERIES STANDARD RA=Ⅲ I=1.25:1
TANDLER ALU-00-1-S523 1:1 :S523/579(d1)/583(d2) Type:Alu00 i=n1:n2=1:1 Castrol Obeen UF00
TANDLER gernaess MAN-Kd.-Zg.11.14080-0219 Austuehrung nach Massblatt S 2561 Type:A1 Raederanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam aut schnell OHNE Oelfuellung
TANDLER Type:A1 Raderanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam auf schnell OHNE Oelfuellung
 
KDS KWU19
KDS  SW19
KDS KW 25MM
KDS KW-32
 
COMERIO CA-25 M/N:1″G
COMERIO M/N:500 WATT 230 VOLT 50HZ
COMERIO 3204-A/2RS1-20/47X20
COMERIO M/N:J DIAM.
COMERIO EV220B-25B-24VDCM/N:EV220B-25B 2/2 N.C.G1″NBR24VDC032U7172
COMERIO CODE 9307758 M/N:213.53.063 16 BAR G1/4 RAD
COMERIO CODE 0.510.725.112 M/N:AZPF-22-022RH030KB
COMERIO M/N:SA7F40
COMERIO Type B2N COD.A2032 WITH 8 SPRINGS
COMERIO M/N:VAG.175+IR-A20+DS100/100
COMERIO WE10D3X/CG24N9K4M/N:CETOP 05 24V DC
COMERIO M/N:RB15-05-R.1/1
marechal 2003 TYPE DS6 UE:100V 50HZ ie:90A IP:M
 
RHEWUM EUROPE 513-LAM/DX500-6/3/50HZ/380V/Y/1.9/4.3A/0.82/980/IP65/F
RHEWUM EUROPE TYPE DX500-6; 230/400V 50HZ 1.9KW 980RPM CLASS F IP65 RAL5015 BLUE(standard)
 
WESTLOCK CONTROLS ICOT 5000 MODEL:53101SEVBA2BN/SERIAL:19373 (SVC4100)
WESTLOCK CONTROLS 5310-IS-E-VB-A-2-B-N
WESTLOCK CONTROLS EC2000,V3SPDT
WESTLOCK CONTROLS PZ-1021A/2645-BY-00-22AD-000
WESTLOCK CONTROLS 2645-BY-00-22AD-000;:2645ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK CONTROLS LOT#07/20/01-05  2007X-BY-E183
WESTLOCK CONTROLS 2007SBY2B2M04CSU(2007X-BY-E183)
 
RJXG BLOWER BH-629S
 
IZUMI HN-65-4P 3.7KW 200V 50HZ
IZUMI MA58156 S/N:J061080S01
IZUMI HF-65R():FA-9009003-602
IZUMI HF-65-502 11KW 2P 380V/50HZ S/N:129883
IZUMI :5070245S :380V/5KW
IZUMI TC-S3
IZUMI PF-120SW55  55KW 380V/50HZ
IZUMI 41-10650
IZUMI P300S
IZUMI EP-510HC
IZUMI S-200
IZUMI ABS110NB
IZUMI ABS110NY
IZUMI AVLN32211DNR,DC24V
IZUMI KGN-1102NY
 
TACCHELLA  663173000
 
HHI HX165-2
NOVAsina HIS-11
NOVAsina HICH-11
NOVAsina HYGRO dat100(1116933)
 
SUPERTEX P/N:HV809LG-G
 
PEARSON electionics Model Munber:4100
 
日本原装进口 HP-301H S/N:W1508704
 
INKOK DSCR-075Φ6XΦ6
 
SEISAKUSHO TYPE:TM732 DWG NO:AKKK083XZX NAKAITAE
SEISAKUSHO AU-5/01  51418 
SEISAKUSHO RRVS 10 51418-1  100-1000V 
 
I-TORK ITS304 2XDPDT
I-TORK ITS304 Exd IIC T6 IP67 2-DPDT
I-TORK ITS-100
I-TORK ITS-31S  SN:26710809
I-TORK ITS-311
I-TORK ITS304 SWITCHES 2XDPDT IP67
I-TORK ITS304
I-TORK  PD70
I-TORK MODEL:ITQ0160-RPC
I-TORK MODEL:ITQ-0160 POWER:220V 1ph MOTOR:40W 80F CURRENT:1.07A/0.82A WIR.NO:ITQ0160-70250-A OPER.26 SEC/90° SER.NO:ITQ-0506-24-059 OP:ALS+RPC
I-TORK IQL-10 
I-TORK 1QL04-RPC-LDI :220VAC :40mm :4-20m  :4-20mA   
I-TORK ITS-300
I-TORK PD40
 
ENDO ATB-0
ENDO ATB-2
ENDO ECK15-30
ENDO ECS17-42
ENDO ATB-1
ENDO CRL-5655T AC600V 20A 20P S/N:05165 (、、)
 
Specline SPECLINE M81936/1-18 
 
achenbach TOOP 040K
achenbach 5871QXPCMBXP-21106
achenbach 5000PCBXP-21108
achenbach BXP-21111 
achenbach UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach length 3M between BFI-rack and transfer module 
achenbach O-ring 190×3.5
achenbach D207/169 x2
achenbach Sealing for board case VERS3
achenbach PN:BXP-90101;UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach 1PC PN:BXP-21106
 
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 ( AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 (AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 
 
AlFA Wassermann SN:906847
 
YOOWON AUTO BACK FLUSHING FILTERS DRAWING NO:YF-K8FE-WDO8
 
CARTER :CSA0057D2 :0725120050
CARTER :3936316   cummins-6CT-8.3C215.   No.46306595
 
CUMMINS :3934486
CUMMINS :4089321
CUMMINS :3903576
CUMMINS :3939019 :CUMMINS-6CT-8.3C215 46306595
 
AlFAGOMMA-ITALY T-330.17.BAR 250 PSI/STEAM-DRAIN AFTER USE-BS
锅屋 MJT-80CK-BL-28*28
 
HONSBERG GERMANY :OMNI-RR025S :METERING RANGE 3.0~60.0L/MIN H20 POWER SUPPLY:18-30VDC IP 67 TMAX:70 PIN1=+24V PIN2=20MA PIN3=OV
 
CARBOLITE LHT6/30-3504  CONTROLLER 3508 UPDATE TO 3504*1  ANALOGUE INPUTS*4  41-25-3 BUILT IN THERMOCOUPLE INTERNALLYCONNECTED*4   48-2-05 ITOOLS VERSION 6*1  48-2-14 RS232 FOR 3508*1
CARBOLITE ART-NR:CLHT630301OTC0000; LHT 6/30/E30/OTC
CARBOLITE SONDER;Upgrade for programmer E3504 instead of controller E301 
CARBOLITE OPT0214;Communication RS232 for controller E3504 
CARBOLITE OPT0663;Analogue remote setpoint input for controller E3504 
CARBOLITE OPT2503;Built in thermocouple (internally connected)
CARBOLITE OPT0202; SOFTWARE iTools
 
APPOLDT PFE240D25-MS NO.2011 10A 250VAC NR.2011
 
kromschrpder GT31-30T3E;:IC20-30W3E
kromschrpder BCU-465-5/1LW3GBS4ACB1/1
kromschrpder GT31-30T3E
kromschrpder IC20/IC40 auf DKG/DKL/B
 
AEAD HC09070210006A
DONG HWA  PART NO.8(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10 (TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.17(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  DHCA-0075D2A(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.20(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.11(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
 
GEMAC IS2A10P10
GEMAC IS1A10P18-1
 
SELCO PRODUCT OR-150-LEP-10
 
TATYO-KOKI SL 35
 
APM HEXSEAL Material item:4030-0110 Seal.Shaft 3/8-32×1/4  AVL:N9030X1/4/3100
 
bachARACH H25-IR
bachARACH  :0024-8108
bachARACH carbon/K8346WM
VESTER ELEKTRO ARTICLE:PM-10-30/R/S2 ORDER NO.6017-40006-0000
 
NANOTEC-MUNICH ST5818D4208-B 4.2V 4.2A
NANOTEC-MUNICH SH4018S1204-A
NANOTEC-MUNICH ST4218M1401KHEN
 
FK UCF 211
FK UCP 206
FK UCFL 204
FK UCF 208
FK UCF 206
FK UCT 212
FK UCP 212
FK UCF 212
Zimmerli DN25
Zimmerli BR-121 Sealing Disc M200 For valve;BR-119 Sealing Ring M200;BR-115 Diaphragm M299 PTFE including Sealing Ring;R-210.75mm SST Valve piston assermbley;BR-125 O-ring;BR-126 O-ring
 
FUJI KOATSU 4905-25
FUJI KOATSU 4905-25 ,:SLT-4308A
 
JRJ SLT-4304B 1/2
 
IEM STT-4
IEM AN35DDC5
IEM AN35DDC500;MODEL NO.:RQ96E 0-500V 96X96mm 90deg
 
PHILIPS DIS 35W
PHILIPS TLD18W/54-765
 ALOC AMG R0406 1 240RA-H20
 
KUDOS HYNC-3241
KUDOS HYNC-2432
 
DONG-YANG PMSA300KKK
DONG-YANG SM-10 110V
 
DUELCO HR-8
DUELCO NST-3.2 24VAC/DC
 
鹭宫 LWS-C1160ARL1
鹭宫 LWS-AC16
鹭宫 YTB-K367
鹭宫 NEV-202DXFSV12 SV22
鹭宫 NEV-L202DXFSV13 SV23
鹭宫 NEV-603DXFSV14 SV24
鹭宫 NEV-603DXFSV11 SV21
鹭宫 FNS-C106WG
鹭宫 JLK-2522PF254S
鹭宫 SNS-C 110
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 YNS-C106 WG 0.025-OA35MPa DIFF 0.025MPa
鹭宫 SNS-C102WG RANGE-0.02-0.2Mpa DIFF0.025-0.15MPa
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20 :TNS-C1070CWL5 5
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20:TNS-C1070CWL3 3
鹭宫 SNS-C110X :1/4
鹭宫 FES-C116DQ
鹭宫 RMV-2510EXFW(J)
鹭宫 KCV-1304GY01:KCV-1304GY@1
鹭宫 :SNS-C106PGQ -0.06Mpa~0.6Mpa  DIFF:0.06~0.4Mpa
鹭宫 SNS-C130PGQ range:0.5-3 Mpa MP:3.3 MPa
鹭宫 LWS-C1120AGL2
鹭宫 VLK-2562RE,:JLK-2562RE
鹭宫 WEV-4014FLW-D7C
 
FACK  1170T10
FACK  1160T10
FACK  1150T10
FACK   1140T10
FACK  1130T10
FACK  1110T10
FACK  1100T10
FACK  1090T10
FACK  1060T10
FACK  1030T10
FACK  1020T10
FACK 1185NRT
FACK 1175NRT
FACK 1155NRT
FACK 1145NRT
FACK 1125NRT
FACK 1105NRT
FACK 1095NRT
FACK 1075NRT
FACK 1250T11
FACK 1240T11
FACK 1230T11
FACK 1220T11
FACK 1210T11
FACK 1200T11
FACK 1190T11
FACK 1180T11
FACK 1170T11
FACK 1160T11
FACK 1150T11
FACK 1140T11
FACK 1130T11
FACK 1120T11
FACK 1110T11
FACK 1090T11
FACK 1080T11
FACK 1070T11
FACK 1060T11
FACK 1050T11
FACK 1040T11
FACK  1030T11
FACK  1020T11
FACK  1260T10
FACK  1250T10
FACK  1240T10
FACK  1230T10
FACK  1220T10
FACK  1210T10
FACK  1200T10
FACK  1190T10
FACK  1180T10
FACK 1085NRT
FACK 1100T11
 
KYOWA TEST KY-1001
 
Heat exchanger EKM-1048-8-0 PN.ek45081 TS
 
VELVO CLEAR VS-150
 
PSM 58 1-032AGROBN-12
 
NEFF 6715450307
NEFF WM60-000-MM-20-210-670-3EN-4KAO-MGK-0 Z length 210 X length 670 2 limit switch EN(NC) 1 motorflange and 1 coupling MGK 4 mounting plates KAO
 
BretOR MY-30BII-017 380V 50HZ
 
HaeGGLUND C7-A20 PN:576 6016-224
 
沙克拉德 5A 150:5 FCT29 100/pp00346
 
MARX Typ:ST1.6 Nr.:1838/10n.EN61558
MARX ST1 0 Nr:114/08
 
JUNG U6KE+ES/2 EN12050-2 IN/PE-230V P.750W 50HZ
JUNG D-54156 380V/230V
 
HPS PT50MEMX
HPS PT1000MEMX
 
ElmA BV22430
ElmA 04-1101
ElmA 04-1101 12 POS
 
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT :
 
DKM 8BDGD-25G 220V 25W :8GBK36BH 36:1
DKM PIDGC-180FP+9PFK 3.6BH
DKM 6BIT HB961
DKM 9SGC-180FP+9PFK 30BH
DKM 9SDGC-120FP+9PFK 2BH
DKM 9IDG2-60FP+9PFK30BH
 
SCHROEDER ABF-3/10
SCHROEDER AM25 SCHROEDER
 
lm-THERM 230250VSAL00 01001S
lm-THERM 1700000768
lm-THERM 230V 250W AC  230250VSA2000/000/S
lm-THERM NCC/NOC 2X0-6  1700000768
 
solenIOD V/V DS3130/5EA
 
Endautomation MEMG2S
 
Vapo VTB 950 24VDC
Vapo AP5S、5、04-08
Vapo MA22
Vapo AP5.5S、5、04-08
Vapo AP4S、5、04-08
Vapo AP3S 5 04-09
Vapo AP3S 5 04-08
Vapo AP3.5S 5 10-08
Vapo AP3.5S、5 、05-08
Vapo AP3.5S、5、04-08
Vapo DN50
Vapo DN25
 
GMC Instruments 152 447
 
MAXSELA ICO3S-Y013AA3H2BS
 
Gentech internationa OS-50-X1254B
 
Prectiee HP2″ Curring head Lasermatie
 
ALOKA SBD-MAR-761C
ALOKA SBD-MAR-761C ,:MAR-781
 
Rotero GFCX030X00E16
 
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(100S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 : 50Nx(Refective/Non-reflective)lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :50Nx(Refective/Non-reflective)Lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :100xLens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(100S)
 
OSKAKI DMB-50 DC90V 16MM S/N:JY2057
OSKAKI DMB-40 DC90V S/N:5Y3097
 
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637,:GFLA009028405 S/N:60156.243
JOHNSON-FLUITEN :8078030E(,)
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243;:GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN US3A 030
JOHNSON-FLUITEN A030 mm d7=45mm
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637  70259.243(,:GFLA009028405)
JOHNSON-FLUITEN GRA009016057
JOHNSON-FLUITEN R038020631.2B3L1R
JOHNSON-FLUITEN G2M01200233 60999 243
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243
JOHNSON-FLUITEN RH050/50107/TxL3S
JOHNSON-FLUITEN RH025022935 B4L1Q
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 S/N:60156.243; GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN GFRA009030120
 
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 2.5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 4uF 450V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS C87.8AF3MKP 30uF 420V-30000h/classa
ARCOTRONICS 2uF 420V-30000h/classA 470V-10000h/classB
 
EriSTA AUNIT 4000S
 
TOTAKU 75×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU 175×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU SY 75
TOTAKU SY 175
 
D&J BB356GM11-TYPE 1/200 DC12V W/EC 26P
 
KSM nom.druck/6pressure/max.druck/8pressure/luft:offnend-luftschliebend/(DN80)
KSM AN06+AW06
KSM AN04+AW04
KSM AN02+AW02
KSM 5309-2RS
KSM RMS12C3  L0706122B
KSM 5205ZZCM
KSM Steel
KSM 3.6250 inch x 5.9055 inch x 1.4170 inch (92.075mm x 150mm x 35.992mm)
KSM RLS 22
KSM RSL6
KSM KSM-R18-2RS
 
DATALINK RSCV-T/PV
DATALINK DL-1024P 24 220AC
DATALINK CT200 UV-DOC ONLINE MONITOR
 
LEUSCH 4708-11 1/4″NPT
LEUSCH 4708-45 1/2″NPT
LEUSCH 3766 24VDC
LEUSCH P/N:SRIK-500-RC1210N
LEUSCH P/N:1172-8810
LEUSCH P/N:SRIK-500
LEUSCH SRIK-600
LEUSCH SRIK-500
LEUSCH P/N:SRIK-600
LEUSCH  MODEL:LTR-43LUG
 
KITAMURA FR-S520-0.4K
KITAMURA FR-S520-0.4K,:FR D720-0.4K
 
PACIPIC PMA21B-01100-00
PACIPIC PC832-001-T
 
KRAGT-PAKET S04.00.100.06D
 
COMPACT AIR #WSCLP
COMPACT AIR ASD34X58
 
NBS TYPE:8WA15866D2S-4P,DN 100 SIZE:4B,RATING:ANSICL:150, BODY: (A216-WCB),BISC:A235-CF8M
NBS MODEL:NB-351P
NBS MODEL:NC-201P
NBS MODEL:NB-13N
NBS MODEL:NC091P
NBS Tag No.PV1240
NBS Tag No.PV1241
NBS Tag No.PV1242
NBS Tag No.TV1500
Hoerbiger-ORIGA KL-3060
 
k-teC RCD 300M2-24VDC 24VDC
  HOERBIGER-ORIGA KL-3060
 
PULSSGETRIEBE 3500/3V ITR6.5 MOVLIMN100 NR:76811 MDAB1758 NAN/NAB=80
 
RELMATIC RM21/21
 
CYTEC PV 040/016/0400-02
CYTEC PV-040-16-0400-02
CYTEC PV 040/016/0400-02-MD-MM
CYTEC STH070-0075-1.0-P
CYTEC PV-040/016/0400-02-OD
CYTEC HS-032-020-0026-01
CYTEC VKP-016 B8-B9
CYTEC 5677074_4174_VERRIEGELUNGSEINGSEINHEIT_STP_090_4
CYTEC 5632420_4173_ZYLINDERFLANSCH_STP_090_3
CYTEC 5632419_4172__SEGMENTFLANSCH_STP_090_2
CYTEC 5632418_4171_KEGELFLANSCH_STP_090_1
 
PC master INDEL AG CH-8308
 
ONIKAZE FU-100
ONIKAZE CS-508-L
ONIKAZE HVS-300-GB2 2.2KW 3PH200V/50/60HZ
ONIKAZE RS-301 130W 3PH200V/50HZ
ONIKAZE CS-900-L  1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:000102
ONIKAZE PFA-610-A AC220V
ONIKAZE CS-501-L 380V 60HZ S/N:91504
ONIKAZE CS-503-L 3PH200V/50/60HZ S/N:92702
ONIKAZE CS-634-R 120-140W 4P 3PH380V/50/60HZ  S/N:110902
ONIKAZE PFA-680-A 200/200V 50/60HZ S/N:071201
ONIKAZE PFA-680-A
ONIKAZE RS-301
ONIKAZE CR-9055 1¢ 4P 200/220V 50/60Hz 65/70W  S/N:971004
ONIKAZE FU-150
ONIKAZE FU-220
ONIKAZE TYPE:CS-203-L 2P 200V/50HZ
ONIKAZE OS-501-L 620W 400V/50HZ S/N:010601
ONIKAZE CR-9045 1PH 220V 4P S/N: 990201
ONIKAZE CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE TYPE: CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE PEA-680-B 200/220V,50/60HZ,S/N.020101
ONIKAZE CS-501-7L
ONIKAZE  RF-220
ONIKAZE DF-200/DF-300
ONIKAZE SMM-20
ONIKAZE CR-9055 200/220V
 
SPOHN&RKHARDT VNS022.18EARTU20.20 HS-CODE:85365080
 
GULG GULE WAFER CHECK MB15-2024-SR 2″
 
HUGO MUELLER ITEM NO.M6700695;1-1/2″101MDT CS 150#FLG
HUGO MUELLER BG70.18 12-48VDC-10T50 5006
HUGO MUELLER MUELLER WAFER CHECK 101-MDT 1.5″
 
VOGT VOGT SWING CHECK SW-4835 1″
 
Spectron PM 51
 
RIESE PU-1012 KTB
RIESE RS-ZR2/24VAC/DC/-600S
 
ROTEX GERMANY ZP6201-M000-72014-87
 
lasermike BenchMike 283-10
lasermike AccuSean 5010
 
Thermatool TM WB0001
FARNELL Thermostat”KLIXON”0-90GRAD C 329001
 
TSUBAKIT LPTB500M3LJ 380V 50HZ
 
DAHMS GmbH DIRIS A40 + MODUL 6
DAHMS GmbH ART-NR:48250201-04;DIRIS A40 plus
DAHMS GmbH ART-NR:482500205-04;diris-Modul M6;RS485/Profibus-DP(A40/A41) plus
 
HARTING ELEKTRONIK 19 00 000 5050
 
POETTER 702050XXX0  EQ TRI 96/3 0-500V
POETTER #EQtri 96/3 0-500V ART NO:702050XXX0
POETTER ART-NR:7980001000;DSA12NS40/P1R-01
POETTER DSA12-NS40/P1R-01  ART NO:7980001000
 
HEWLETT PACKARD 1800-24G
HEWLETT PACKARD 1910-24G
 
Zebra ZM400-200E-0100T
Zebra 105SL+ZebraNet 10/100
Zebra 10500-200E-0070 – (200 dpi version)
Zebra 10500-300E-0070 – (300 dpi version)
 
RGM-RUHRGETRIEBE TYP GC 57/30-SN5 -VDE 0530 P=0.12KW n=3000 1/min Ua=180 Volt la=1.0 Amp Ue=200Volt ie=0.16Amp 1P 54 Ser.Nr.615799
 
SESCO M12 0-12kg/cm2  ,100mm
SESCO 0-30inhg/0-76cmhg():60mm() 
SESCO E030A3W-30NA-00 3000W 400V 3P
SESCO PG30.3 A.C.250K+P.22M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:65mm connector1/4Teeth outside
SESCO PG30.3 E.E.250K+P.32M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:105mm connector3/8Teeth outside
 
SHOCK DAMPER DP005A032
 
hydr-app SJG7-1.2 10ml/r
 
 SEIM PX072#4AR0A0HBX01X0200
 SEIM MODEL:KPX#09HX02X01RPX072
 
 ALIVA 24V AL-571 1600421
 ALIVA 160.0421
 
MaxXTRO 200882 mb-530-1
 
SCHWINGUAGSAUFNEHMER BA320C ART NR:F20038
 
B&M BARCODE-SYSTEM TYP S 1704 121NCH
 
椿艾默生 TA0020V 0.2KW 4P
 
sXPC XQGBKO 40*105
sXPC XQGAXKO 25X100
 
solartON SOL911052 0D4 AMPLIFICATORE CT070112
 
MarelliMOTORI MAD90L4/B COD:TM09014 N L190395
MarelliMOTORI  0.12KW 3φ 50/60HZ    380V x 0.7A  :M2A 63 B6 B5
 
 BFI BFI:3002
 BFI BFI;3001
 BFI BFI;3.31;50
 BFI PN:S506.2;Flame scanner 3.31;
 BFI PN:G601;Flame amplifier 3001
 BFI PN:G602;Power supply 3002
 BFI PN:6060-0560-00
 BFI PN:9080-1202-00
 
KCP 1040H
KCP 1110H
KCP 1110H
KCP SAS1060
KCP 1070H
KCP 1070H ¢65-¢50
KCP 1080H ¢60-¢70
KCP 1080H ¢75-¢50
 
CORETEC CPSP-75BA-PF
CORETEC CPSP-75BA-CC
CORETEC CI232-3M
CORETEC CLSQ-5M
CORETEC JCI23-5M
CORETEC CI23-5M
CORETEC IPS30CE-R
CORETEC 2301S
CORETEC 91536W S/N.A60681W
CORETEC IPS-100CEE-S S/N.ABD02387
CORETEC CCSLESB-10M
CORETEC CPS-SP-75BA-CC
CORETEC CPS-SP-75BA-PF
CORETEC CS30-350B
CORETEC TN301+ABL50PC01-U+S
HAIDEX WP09A1B080R06NB121N
HAIDEX G30C-8D21C2-A34A32-R
 
瑞升 BP-80 0~60A
瑞升 MFO-60 800/5A
 
CONEC 43-01199 10+
CONEC DNDA 15/8 611D-HTL-SL
CONEC 43-01199
 
startorius MP25/00
startorius K-RTNO.05/4.7T
startorius MP20/00
 
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMSP-2116M
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMLP-2116F
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC JMLP-2116F
BL AUTOTEC LMSP-2116M
BL AUTOTEC JMSP-2116F-D
BL AUTOTEC MSP-2116M-D
BL AUTOTEC QC-150B-T7067
BL AUTOTEC FLEX-40A
BL AUTOTEC QC-10A-T
BOWMAN GK190-3168-3 4,4,4
BOWMAN Code:2753
BOWMAN Code:3921-1
BOWMAN Code:3446-2TN1B
BOWMAN Code:3446-3TN1B
BOWMAN Code:EC003-1040CI-TAPPED
BOWMAN Code:3444-3TN1B
BOWMAN Code:FG003-1583CI-TAPED
BOWMAN 4066 3 (2)
BOWMAN 700.BFH.205  Bowman Header Tank FH200-4066-3
BOWMAN 700.000.S46  OS46NT Nitrile O-ring
BOWMAN PK190-3170-3
BOWMAN KH200-3071-3
BOWMAN GK600-1658-8 ∮200*1600 : :1805MM
BOWMAN EC100-1425-2
BOWMAN 1426-3
BOWMAN ART-NR:700.BEC.160; EC160-1425-5
BOWMAN ART-NR:700.BFC.120; FC120-1426-3
BOWMAN FC100-3426-2
BOWMAN 1425-5
 
PRIsma N 19803;4 in PN10; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 23100;63-2 in; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 18242;32-1 in Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 19013;20-1/2 in Max Press 8 Bar
 
ANDRITZ SGARPW-01
ANDRITZ DN8 527164
ANDRITZ DN8 NFI537130
ANDRITZ DN10 NFI537129
ANDRITZ NFI537127
ANDRITZ NFI446044
ANDRITZ NFI446043
ANDRITZ 448988
ANDRITZ 422370
ANDRITZ NFI446199
ANDRITZ NFI433016
ANDRITZ NFI433013
ANDRITZ 452060
ANDRITZ 449903
ANDRITZ 405055
ANDRITZ NFI456543
ANDRITZ NFI498161
ANDRITZ 448985
ANDRITZ NFI498007
ANDRITZ NFI498312
ANDRITZ 448906
ANDRITZ 428960
ANDRITZ NFI498387
ANDRITZ 448990
ANDRITZ 448989
ANDRITZ 448992
ANDRITZ NFI327000
ANDRITZ ZS-6424.00
ANDRITZ NFI430053
ANDRITZ NFI430149
ANDRITZ DN10 NFI537332
ANDRITZ DN6 NFI537331
ANDRITZ ф50×3  516716
ANDRITZ DN65 1917564-1
ANDRITZ DN65 1933886
ANDRITZ DN40 1917562
ANDRITZ DN40 1933770-1
ANDRITZ ф74×4  516633
ANDRITZ 4106248202
ANDRITZ 4110776404
ANDRITZ 4110776402
ANDRITZ 4110776401
ANDRITZ 4110776403
ANDRITZ 4106248201
ANDRITZ 4.3kW i=66.46 FCAF77/GY/100L2 380~415VD/660~690VY IP55
ANDRITZ :702051929
ANDRITZ :701632967
ANDRITZ :702051983
ANDRITZ Core assembly
ANDRITZ 0-ring
ANDRITZ Solenoid base sub-assembly
ANDRITZ Solenoid retaining screw
ANDRITZ 3190 011 SPE MVREP
ANDRITZ 1501TQ150SD
ANDRITZ 1511TQ250AD
ANDRITZ 131888672
ANDRITZ 131924591
ANDRITZ 131071908
ANDRITZ 300052223
ANDRITZ 300052532
ANDRITZ 131278905
ANDRITZ 131924553
ANDRITZ 129999900
ANDRITZ 131883103
ANDRITZ 131924552
ANDRITZ 131883105
ANDRITZ 131924551
ANDRITZ 131883109
ANDRITZ 131069425
ANDRITZ 131069424
ANDRITZ 131841388
ANDRITZ 131838936
ANDRITZ Valve:0 CK 15222 V6314.2 :449631I24418
ANDRITZ 1 Stk.ǔberlastkupplung Sundwig Zchg._Nr∴728-479 Gew∴ca.60KG
ANDRITZ DRAWING NO.782-479
ANDRITZ Typ:SKA-30A-0.6-1.5 Art-Nr.:131128635 Seriennr:10122002
ANDRITZ 54PA4H34
ANDRITZ O CK 15222 V6314.1
ANDRITZ ARC-12
ANDRITZ ACS800-01-0011-3-P901(7.5kw)
ANDRITZ ACS800-01-0040-3-P901(30KW)
ANDRITZ 254-000-223 26,27,28,29 HAP03 603-051A
ANDRITZ TYPE:NA/8080/1650;D=80 STROKE=1650 PISTON RODф=25 :1CK61977
 
MeriDian Labs SD-200
MeriDian Labs  MX-4/PM

IMEMCOEVR 0÷100V/0÷10V TROP 0÷100V/0÷10V TROP(230Vac 50Hz)
simensPLC CPU314C-2PN/DP 314-6EH04-0AB0
sime-stromag70HGE 690 FV A2L(1*60+5*40)
haimer80.110.01SE
haimer80.465.40.FHN
BANDIMEXA207
FimetAAO+F160M-4 11KW
SteimelSF 2/13 – VLFM
PRECIMETERPXP-2
SontheimerST041/20ENS X70A
Profimesssp-01.1.2.25.1.0
SEIMECHFV 90LC 6 B33
sime-stromag448200 83169907
IMETema fp TM8P03120
Kraus & NaimerKG41BT103/D-A149STM
IMETABB50B400
Simel40/100R-3-4T 2.2KW IP55
Kraus & NaimerCG4 PC48633-3FS2/V750D
KRAUS&NAIMERCAD11A543-600FT2 VAL0044226
Kraus & NaimerCAD11 A200 24VDC/220VAC 21A
FimetAA200L-4 30kw
KRAUS&NAIMERCH16B-A231-000E
Erhardt+LeimerFR0850 Nr:029165
Kraus & NaimerCH10A241-600*E,V760/A2
KRAUSNAIMERKG125 T103/4E
PrimetalsC_LO80_CB_21_1A4-M8100_MSB001_EN_S00_R00_AP_A1_BE_CU
simens6AV6/642-OAA11-OAX1
SontheimerNLT25/3Z
sime-stromag448 200 83169907
Kraus & NaimerK1-M160/4
SteimelSF4/80RD-VLF
SteimelSF 2/20 RD-VLFM 000.001.155.762
SteimelWater oil?cooler HS-COOLER BA HSC.OEK.000 ..
SteimelGear pump:SF 4/80 RD?VLFM Type/No.: OELK 03 (KK12-BCV-421L635)
SteimelSF6/180RD-VL
IMETM550SZEUS
Kraus & NaimerCA10 PC6310-2
Kraus & NaimerKG80T103/D-A094STM
Kraus & NaimerKG41T103/D-178KL11
simens5ES7 972-0AA02-0XA0
Gebr. Steimel657777
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & Naimerkg250 t 2030/05e
KRAUS&NAIMERJAp J05963/001 J-2235*01
Erhardt+Leimer207558
Erhardt+LeimerFX 4633 00352113
Kraus & NaimerCA 10
KRAUS&NAIMERCA10 A550-600E24
Kraus & NaimerKG125.T103/79.STM
KRAUS&NAIMERKRA.KG64B K900/A-0404 VE
Kraus NaimerKG80 T203/D-A022VE
Erhardt+Leimer207558
SteimelSF3-40RD
KRAUS&NAIMERCAD11 A178-600FT2
SteimelSF3/32RD-VLFM NR:1.PU14 0818-1
FLEXBIMECFL7306
FLEXBIMECFL28703
SteimelTFL 10-240 KRDG,SN.4.PU11 0831-1
Kraus & NaimerCH10 A214-AT13F820
UNIMEASUREPA-20 Nr.43020047
simeYWZ-300/200
SontheimerRLT25/3PM-D1/Z33/1/69/HV11
UNIMECTP183-1/5-195-TM-S
UNIMECTP183-1/5-195-TM-D
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
SteimelSF 2/13 RD-VLFM 1.PU13 3814 000.000.825.171
Steimelgear pump SF2/ 8RD- VLFM
IMETASL50C600
SteimelCBGj2100 L NO.1402 0809 CODE.9D550-56A010000A0
haimerA63-140-16
VIMEC90L-4
IMET s.p.a.275585
Kraus & NaimerKG41B T103/D-A149 STM
Kraus & NaimerCA20 A178-600FT2-V/V845 padlock device
SCAIME632021 UCM 06/004-B
MONIMET Monitor01.04.311
AIR DIMENSIONSR222-BT-AA1
ProtimeterBLD5360
SimelTipo ZD 51/2075-32
simens6AG1334-0KE00-7AB0
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & NaimerCA50-A203-V84OF
SimelModel. 50/3030
Kraus & NaimerFritsche Industrievertretungen GmbH
Kraus & NaimerK2 H052/C
Time Electronics5069
Kraus & NaimerCH10D-204V*17 KD1
KRAUS&NAIMERCA10A713-600E24/21
Kraus & NaimerAT12J027 12/000100 A715*J-001
Kraus & Naimerthe black part for KG80 T103/D-A094 STM
Kraus & NaimerKG64B T303/SGZ621
KRAUS&NAIMERPN.AT12Q87587/000600A715
Erhardt+Leimeroffre 20272892
KRAUS&NAIMERkg32b t103/01 ft2
KRAUS&NAIMERca20
Kraus NaimerCA10-A348-600-*EGASOF0002 Please Check CA10 A348-600 *EG SOF0008
Kraus & NaimerCA10 A326-600FT11
FLEXBIMECFL4221
FLEXBIMECFL4217
FLEXBIMECFL4217
Kraus & NaimerDE12F159 24/004100B T203/04
SteimelBML2-24RD Nr.04-1657-14
SteimelSF 2/13 RD-VLFM Nr.1.P011 3094-1
Semco Maritime8023073
Theodor Heimeier6500-00.500
SontheimerLT-FH7-001 63A/Ui 690V
BIMEDBMEM-E1 M16T EMC Cable Gland M16x1,5
UNIMECZA-10-2390-12-12+sede chiavetta R+W
SontheimerMaintenance Switch WAG935/16PLM 17U AC-3KW 3ph 380V/44V CSA-C22 16A
SEIMEC2.21635.7.01
SEIMEC2.29200.8.01
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE21-OAA1
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA1
HUMIMETERHUMIMETER RP6 NO.13300
UNIMECTP183/1:20/70/TF/PR/D
UNIMECTP 183 10/6777
Sontheimernlt25
SontheimerHLT40/3E/Z33 39V
SCAIMEK18-500KN
SCAIMEED7-500KN
simeBCHR 85A FX BE825 N° Z1903
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
haimerA63.144.06
haimerA63.144.08
MARIMEX Industries GmbHVS-4450 220VAC (VA-300H-ST)
SteimelSF8-300RD-LF
Gebr. SteimelSF3-50RD-LF
SteimelSF6/180RD
IMETVVBC500C100
IMERS485 PROFIBUS DP IF96007
SteimelSF3/50 RD-VLFM;3046352
IMETTX Unit Mod.M550S THOR B3 Serial no.2600-11438809 supply3.6v-160mA radio M550S-HHF ISM band-P<10mW ip65 0470 end user http://symtc.com/
SteimelSF4/80R
GoennheimerD122.A.5.0.0
SteimelSF2/13R
IMENEMO 96HD MF96001 203968008
PRIMESPMM-Profinet -LWL(v2.3)
Kraus & NaimerKG160 AC-21A 160A
Kraus & NaimerDH10-4A-714FT3+G521
Kraus & NaimerCG4EK3501-1.ZS self-locking, with protective cover, black
Kraus & NaimerC316 T106/D-A035 STM
Kraus & NaimerKG100 T103/D-A119 KL71
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
Kraus & NaimerAT12F603 56/000100 D-X343*03
Kraus & NaimerKG80
Kraus & NaimerKG160 Ith=160A
haimerTD2009 comfort , Nr.80.224.00.09
Primetals12G05K9003045054
Kraus & NaimerL350-A222-600E
SCAIMEK25-500N
SCAIME110062
sime44820083169907 Micro Switch
SimelMotors series 2000;s-nr:2197
simens6RA70C98043-A7002-L4-12
simens1LA7113-4AA10
simensMICROMASTER440 11KW 6SE6440-2UD31-1CA1
Steimelspare parts 2105.7003.001 for motor 5AP90S-4 Nr.?12803, please see the picture
Kraus & NaimerKG41B T103/81 E
SteimelGear pump SF 2/20 Delivery approx.30L/min at p 5bar coupled directly to:Three-Phase motor 1410 l/min 1.5KW 380-420V 50HZ IP 55
Kraus & NaimerKG80 T103/01E 80A
Erhardt+LeimerPD2135 F=0.3KN
KRAUS&NAIMERKG41
KRAUS&NAIMERCA10B 2NO+2NC black 6A 220VAC
Erhardt+Leimer00341621 KF2020 R 280mm
Kraus & NaimerCG8-A222-F12115/002 DES
Kraus & NaimerD11A A210 Q984401/126 SFS
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)020334 17*3mm
KRAUS+NAIMERKG32BT103/01
KRAUS&NAIMERKG41BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG20T103/78KL51
KRAUS&NAIMERKG20B.T203/04.E
Kraus & NaimerKG315.T103/D-A037.STM
Kraus & NaimerC32.A202-600.E
Erhardt+LeimerFR 5502 NR.307357
KRAUS&NAIMERKG32A T306/58VE2 VAL0084608, C
Kraus & NaimerCA10-A324-600FT2
KRAUS&NAIMERKG20 T203/F-A006 KL11V
Kraus & NaimerC125-A213-620PE
KRAUS&NAIMERKG10 T203
KRAUS&NAIMERCAD11 A230/S-A692*FT2 Key switch 3-pos
GoennheimerD122.A .0.4~20mA INPUT -19999~+19999
FLEXBIMECF4020-LLS
FimetA400LA4 660/380V ,50Hz, 450kW, 1485rpm, Nr:80000234
Kraus & NaimerCG4A550-600FS2
Kraus & NaimerCA10-A230-614-FT2 ST31/11ZM/NS
SteimelSF 2/13 RD-VLFM, 1.PU13 2427-,000.000.826.171
SteimelKZ160-1L
SteimelSF4-112RD-VLFM F-Nr.000.001.155.039 A-Nr.08.1514-1
SteimelB3-75RD
SteimelTE 1-60 PDD
Kraus & NaimerC80 A212-600E S1M510B/234A6-A
Gebr. SteimelSF 2/13 RD-VLFM
Erhardt+Leimer1.22889E+12
Kraus & NaimerC 26 C24400 KD1
FLEXBIMECFL9012/28715
FLEXBIMECFL7315
FLEXBIMECFL4220
SteimelTFL8/100 RDG/LFM-H
Kraus & NaimerCAD11-A200-FT2+SOV750D/3C/21
SteimelB2-24RD
SteimelSF2 /20 RDVLFM 1.PU120599-1,000.001.153.22
KRAUSNAIMERCH10B A214 600E
Erhardt+LeimerDRS3112
Kraus & NaimerCA10 NZ13U585 54/000800 D-Y567*01
Theodor Heimeier6000-00.138
UNIMECTYPE:RZ166,MODEL:S8 Nr.1078292
Kraus & NaimerKG20T103/D-A226KL51
SontheimerHLO40/3E/Z20/Z1
ProfimessVM 04 7.1.F.PS。6.S 0
SontheimerSO:ST31/11ZM/NS
BIMEDBML-13 NUT M25x1.5
BIMEDBS-14 CABLE GLAND PG13,5 PA6
BIMEDBMEM-E2 M20T 71338 EMC Cable Gland M20x1,5
sime448 200 83169907
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
UNIMECZA-30-1705-20-20+sede chiavetta R+W
UNIMECscrew jack MTP 407MBS 1/10 13/1208
Primetals Technologies France S.A.S2995-01139
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE15-OAA1
simens6DR5020-0EN03-0AA0
SontheimerWAS1856/8ZM/Z54/Z20
simensFSP400-60PFI A5E30484424
SontheimerNLT40/3ZM/Z33 20U Nr:LT-FH7-001
LOIMEX76 80 21
LOIMEX76 80 22
simens6ES7313-6CE00-0AB0
simens6DR5010-0NG00-0AA0
SontheimerWAW235/8ZM/NS 701226 09U
simens6EP1961-2BA21
simens6SL3352-1AE36-1EA1
PRECIMETERPRO LAD CD900R750
SontheimerST91/11ENS X70
simens3W2811-3EB33
SimelTIPO ZD 77/2076-32
simens6AG1124-0GC01-4AX0
sime-stromagUS2-3 452.542
HUMIMETERRH5 Nr.11494
sime945-53790 57090(455382C) US.2-5
SontheimerHE10/40
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerLT-FH7-001 NLT100/3V/Z1/19/33/45/62/X83 28R
SontheimerHLT40/4E/Z35 /3/D1/FG
sime945-53790 57090 (455382C) US.2-5
SontheimerURR1/11EHS/Z8/Z16
wimexNH-2 332820 200A ~690V aM 120kA
SontheimerIEC60947-3 20A/UI 690V
UNIMECGETRIEBE RC-00054 C2 1/04-UNIMEC
UNIMECTP 8010
simens6ES7138-4FB04-0AB0
SontheimerWAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199
UNIMECTP-00407
UNIMECRC110
SteimelSF8-250RD
sime448 200 83169907
haimerHSK F63-80 3F63.140.04
SteimelSF8-400 RD-VLF
SteimelSF-6/132RD
SteimelSF 4/80 RD Fr.Nr.514691 A-Nr.01-1651-1
SteimelMotor main terminals /Y2-80-4/0.75kw/ bakelite / 50 * 30
SteimelMotor fan blade/Y2-80-4/PE/diameter 20MM/impeller diameter 110MM
IMETVVB C500C100 500/100V
IMETVVD D100C100 1000/100V
Steimeltype:sf2/13 rd-vlfm SERIAL NO 1 pu11 3626-1,NO.000.001.152.859
Kraus & NaimerCAB10 PC4080-2EC
SteimelSF 2/6 RD,SN:2.PU13 3555-
IMETAIH50C700
haimer40.640.06
haimer50.440.06
SCAIMEIPE50 P
KRAUS&NAIMERDH11 A5R654 FT2
VIMEC160MB-2 NO.1010G4896
Gebr. SteimelTFL10-210KR
Steimeltfl10/210r
Kraus & NaimerC315-A200-600?ER
SCAIMESK30X 1000 C3 CH 10e
PRIMEDICHeartSave AED-M
imetexNRA700 180NM
Kraus & NaimerCG4EK6220-5.HS
Kraus & NaimerCG4EK6030-4.ZS
Kraus & NaimerKG 160 T103/D-A105 STM
Kraus & NaimerKG315 T103/D-A037 STM
IMETABB50B500
Kraus & NaimerKG125T103/D-A100STM
IMETAS 64 1000-5A CT TASi50D100
Kraus & NaimerCA10 U97414/005
Kraus & NaimerCAD11 A214-600 FT2
IMENEMO96HD+
IMETVVCC500C100
Kraus & NaimerA214 AT14G491
Kraus & NaimerCG8 U81764/006 A292
Kraus & NaimerKG160T103/D-A105STM
Kraus & NaimerT203/03
Kraus & NaimerCA10 PC3015-600 EG;G211;F025
Kraus & NaimerCA10PC5207 NZ14U920 AC220V/20A
Kraus & NaimerKG250 T203/05E
SCAIMEDR2112-20Nm-SP/CL01137
SCAIMEK18-500KN
Times Microwave systemsAA-8980/6.0m/716M/716M
sime-stromagNr:91088 (see the pic pls)
DimetixPHS-3C
BIMEDBLN-14 NUT F. PG13.5 POLYAMID
simens3NA3032
simens6ES7193-4CB30-0AA0
IMET s.p.a.275585
Gebr. Steimel5AP90S-4 658111
simens1LE1001-1AB43-4JB4
AIR DIMENSIONSB141-FP-AB2 , SN:1307208
SteimelSF4/112RD-O, S-Nr.000.001.155.039
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6AG1321-1BL00-2AA0
simens2000381-002
simens6ES7655-5DX40-1AA1
SIMENESC73451-A430-B30
SimelXD 77/5-32
STEIMEXLS-121
SontheimerN3/13E/Z1/33 30/59 05Y
Steimel3046352
Erhardt+LeimerDC2340 320964
haimer113912-0008
FLEXBIMECNozzle used for code 9315 hose tray
SimelTIPO 13/3011 0.55KW V 220-240/360-415 50HZ
KRAUS&NAIMERCH10 A230*NLB408 FT2
KRAUS&NAIMERCH10 A220 FT2
Erhardt+Leimer347625
Kraus & NaimerL350-A222-600E
Time ElectronicsTYPE1049
Carl Rehfuss(Erhardt+Leimer)Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
Dimetix500200
Erhardt+Leimer00341620 KF2020 L 280mm
KRAUS&NAIMERCH11 AT08F368 56/000200 A714/D-A001
KRAUS&NAIMERP-MANDLE G211 S0(use for axis 6mm)
Kraus & NaimerA230 F04375/001 DES
forcedimensionomega.7
KRAUS&NAIMERSWITCH CA20F8898608 EFPLASTRON F990HANDELG221 5P0SITION WITH SPRING RETURN
KRAUS&NAIMERCA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/Sl.Nr.:601
KRAUSNAIMERL400 WAA293 E
Kraus & NaimerCG4A550-600FT2
Kraus & NaimerCH10 A230-600 FT2
KRAUS&NAIMERDH11 A178-600E IEC947 BLACK-H
Fimet3MEA112M-4 B35 S/N:J11040334 4KW
Kraus & NaimerCAD11-SF2843-600-FT2
KRAUS&NAIMERCA10 D-Y567*01 FT2
Erhardt+LeimerTyp PD 2150 Nr. 043335 F=0.6kN
DimetixFLS-C 10
KRAUS&NAIMERCH10-A291;NZ12U504 52/000100
Kraus & NaimerCAD11-2F3111-600-FT2
Erhardt+LeimerSV1111 LATERAL DISPLACEMENT OSCILLATING FRAME, WITHOUT ROLLER. PROVISION TO MOUNT DC, STROKE OF +/-50MM AND ROLLER OF NB=900MM. M=1300MM.
KRAUS&NAIMERKG41B?T203/D-A194?
Kraus & NaimerDH12.D-B904*03.FT2
Erhardt+LeimerSK 7800T
KRAUS&NAIMERCA10 A214-600 FT2
KRAUS&NAIMER3162767 SWITCH DISCONNECTOR 4-POLE 100A
Kraus & Naimerthe black part for KG250 T103/D-A098 STM
Erhardt+LeimerFX 5030 212047
FimetType:AA0 180 M 4
Steimel6APE90S-4 Nr 1079079,pls see the pic
KRAUS&NAIMERC315A200-600ER
Kraus & NaimerKG 160T 103/79 STM
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)VK 1590 NR.:100390
Steimel5AP90S-4 Nr.1001742
KRAUS&NAIMERCA10-A220-614-FT2
sime-stromagTyp:660 No:81238 Order No:900157
Kraus & NaimerCAD11 A214-600FT2
KRAUS&NAIMERKG160 T103/D-A010
SteimelSF 2/8 RD contains motor,6.28l/min,0.65NkW,1.1kW,pls see the pic
Kraus & NaimerCAD11 SFS Q10195/001 A292
Erhardt+LeimerAG 2671 Nr.311807,pls see the pic
SteimelSerial No. 1.PU10 3725
KRAUS&NAIMERKG64B-T203/D-A036E
Kraus & NaimerKG125T103/D-A099STM
KRAUS&NAIMERKG64B K300/D-A081 VE NR.: 06196
Steimel3-Mot 7AA80M04K IP55
SteimelSF2/6RD 960.020.063
Erhardt+LeimerAG2671 NR:311949
haimerTD2009
SteimelSF3/50 RD -VLFM,000.001.153.090,pls see the pic
SteimelBML 2-24 RD Nr. 1.PU15 2096-1,pls see the pic
SteimelSF 6/132 RD – O
SteimelSF 2/6RD
SteimelBZP058300R---050R
SteimelSF4/63RD
SteimelSF 3/32 RD- VLFM nr:3.PL12 5827-5 see the picture
KRAUS&NAIMERCA20B-A231-600E
SteimelGMB2D-24R,1PU11 1223,PART NO:000.000.607.715
Steimel5AP100L-4 (7AA) Nr.664238
SteimelSF3/40R-O Nr.2.PU10 3280-2
DimetixFLS-C10
KRAUS&NAIMERLTRSCHA KG64BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG80T103/D-A094STM
KRAUS&NAIMEREN60947/VDEC660 IE60947 CA10 20A 300VAC HD -A300
KRAUS&NAIMERCA10-A004-624-EF G251
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
SteimelTFL 10-210 KR,2PU11 3258-1,pls see the pic
GoennheimerFS850S.6.4.0
Steimel052682-3,SF6/132RD-VLF
KRAUS&NAIMERH010/AE11/E
Kraus & NaimerH010/A11-E
Kraus & NaimerKG41B T304/GBA014 E
FLEXBIMECFL3181
FLEXBIMECFL9012/3810
FLEXBIMECRCEE 412
FLEXBIMECFL4314
FLEXBIMECFL7215
Kraus & NaimerA200-F44250/005 0ES
KRAUSNAIMERKG160 T103/GBA055
FimetRK3E B3 21344030902
Erhardt+Leimerwss51-sem
Kraus & NaimerStep switch (0-1-2) blue line with 0-position, 1-poles 2 steps 60° switching angle, (without int. bridge),Model:CAD11 D-053U-600*FT2 V750D/3J F075
Erhardt+LeimerAG 2491
Kraus & NaimerCA10 A214 NZ14U766 32/000500
Kraus & NaimerCH10 A210-NZ14U759
FimetPV1,φ40mm,0-12bar,G 1/8″
haimer3D-Taster M/C-3D;V-3D-05 80.362.00
Theodor Heimeier4210-02.000
KRAUS&NAIMERKG125 T103/D-A100 STM
KRAUS&NAIMERKG41 T103/D-A178 KL11
sime448 200 83169907
SontheimerLT-FH7-001
UNIMEASUREPA-40 Nr.42120149
BIMEDBM-12 CABLE GLAND FM20GPA POLYAMID
BIMEDBLN-12 NUT F. PG 9 POLYAMID
BIMEDBM-EN-14P CABLE GLAND+PLUG M32
BIMEDBLN-14 lock nuts L. grey PG13.5
BIMEDBBS-14 Thread blind stop PG13.5
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbHHV10/125
Primetals Technologies France S.A.S1000625
SontheimerURR2/8ZM/X70A/X85/NS/Z16 26T 2-pol,-0+,mit beids.Ruck(L1/2-L2/3-L3/1)
Kraus & NaimerKG20 T103/D-A126 KL51V
Kraus & NaimerKG64 T103/D-A287 KL11
Kraus & NaimerKG32 T103/D-A061 KL51V
SontheimerA1/8ZM/X70S S144
PrimetalsR996011537
simeSH18-B
SEIMEC1.30696.8.01
Primetals Technologies France S.A.S2995-01126
SontheimerLR19188-16A / Fire painting machine / 352FX
UNIMECFD 42
UNIMECTP559
UNIMECTPR-306
SeimensFDU1501/2238571 001 2KJ3505-5DC22-9HD2-Z KAZ49-LE80MD4E-L4NH
UNIMEASUREHXPA-50-70292
simens7ML5652-0BF00-0DA1-Z
sime-stromagNO:76722,PN:305858360
BIMEDBMEM-E3
simensSIEMENS SINAMICS POWER Module 240 6SL3224-0BE32-2SS0 Input:3AC 380-480V 72A 50/60HZ putput:3AC 0-input V in=60A Motor:IEC 22KW/30KW NEMA 30hp/40hp
simens6ES7313-6CE00-0AB0
SontheimerWAW231/8ZM/NS
SontheimerLT-FH7-001
SimexSY7124/S,0.37KW VAKMX1;10
sime448200 83169907
Time-markmodel 2742
SontheimerSO:ST3111ZMNS
SontheimerSO:WS111ZMNS
SEIMECHPE63LA2B34 2.6KW
DYNATIME SASP1006I-G1/4 0-100°C nr.19103
SCAIME825810
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6EP1/334-3BA00/24V/10A
Steimel5AP80M-4K
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
sime-stromagFAV413 904669
SontheimerWAI 107/HLT40/4V 05
SontheimerWAF306 SORR4 11E
simens7KG6106-2HN24-OB
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerWAS1459/11ZM/FS/Z11/16/53
sime448200 83169907
SontheimerIEC 60947-3 20A/Ui 690V LT-FH7-001
UNIMECTP-559-1/5-500-PR-B-TM
VIMECER340/M6
SontheimerSORR4/16EHS/Z53X70A
UNIMECKT-00059 S-NR:16-04305
SontheimerST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ
simens3RW4026-1TB04
simensRF380R
UNIMECTP-407-1/30-190-TM-PR-MS-IEC100B14-P
UNIMECRC110-C1-1/1
Steimelsee photo
haimerL-100 A63.022 25
SteimelSF4/63GD,NR:051008
Steimel5AP1328.4(7AA)Nr.680381
VIMECNP200 ES:3/5 Kw inst:0.18
Kraus & NaimerKG10 T103/40 KS51V
SteimelSF 4/80 RD-VLF;1.PU14 0110-;000.001.153.683 without motor
Steimelgear pump SF3 / 32R D-VLFM
KRAUS&NAIMERKG41 T303/D A010 VE2
SteimelSF 2/8RD-VLFM Nr:7.PL12 5825-2
IMETASL50D1253
IMETASM50D160
Steimelpump SF6/132RD
SteimelSF3-50RD-VLFM 000. 001.153. 090 Nr06 3372-2
IMERD1AF13B/060
IMES gmbhconnection card model no.: I-218-A
SteimelSF2-08R1D
haimer30.521.16
SteimelSF 2/20 RD-VLFM NR:1.PU12 0599-1 Sach NR:000.001.153.228
haimerA63-184-08-8
haimerA63-140-14
haimerBT40-16

SHINKAWA VM-5B-E19420-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA VM-5B-E12520-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA CV-861 SN09J11942
SHINKAWA VM-5T-29010-000-111-331-0
SHINKAWA VM-5F-310-000-110-331-00
SHINKAWA CV-861 SN:L20A0071
SHINKAWA CV-861
SHINKAWA VK-202A1
SHINKAWA VM-202AA-8/EX5
SHINKAWA KYCM-LPM1450-420 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-870 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-620 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-300 T3 O
SHINKAWA (VM-5W1)VM-5Z-1
SHINKAWA AP-10H1-1-900-2/SOK/ACC
SHINKAWA AP-10A90-1
SHINKAWA VM-5Z-1
SHINKAWA VM-5P3-9-00-01-0
SHINKAWA VM-5Y7-01
SHINKAWA VM-53-0/BTT
SHINKAWA NT-020A/AG9
SHINKAWA NS-020B()
SHINKAWA NS-020A
SHINKAWA  WL-142K05L-M200251/NB1/CPF 4 SHINKAWA
SHINKAWA 7m system vibration:0-125μm SER NO:K4870940 TAG NO:1089061851
SHINKAWA  CV-861
SHINKAWA VL-202A-08R-1011 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VL-202A-08R-1031 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VK-452A1/EX1
SHINKAWA VK-202A2/EX1
SHINKAWA VK-202A1/EX1
SHINKAWA AP-10A10-1
SHINKAWA MTL796-01
SHINKAWA AP-10C0
SHINKAWA VM-5P3-1
SHINKAWA VM-5Y1-09
SHINKAWA VM-5Y1-02
SHINKAWA VM-53-1
SHINKAWA VM-5F-210
SHINKAWA VM-5T-21020
SHINKAWA P/N:VT-1B4  Drawing No.84VM129-04
SHINKAWA ()
SHINKAWA VN-020A-00 IN:800-2800um OUT:0-2V
SHINKAWA
SHINKAWA NW-100B()
SHINKAWA NT-020A/AG0()
SHINKAWA VL-202A08L-1091/EX3
SHINKAWA VL-202A08L-1011/EX1
SHINKAWA VL-452A11L-1032/EX1
SHINKAWA VL-202A08R-1028/EX1
SHINKAWA VM-5P3-1-00-01-0
SHINKAWA VM-5A-99010-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5F-210-000-110-111-10
SHINKAWA VM-5T-21020-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5B-911700-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5K-111500-000-110–111-1
SHINKAWA VM-5K-911400-000-110-111-1
SHINKAWA MS-2402
SHINKAWA IWRC 6xFi(29)25mm B 1770N/mm2 423kN  490/
 ABUS GM 4 500.10-1 9m
 ABUS GM2 250.6-1
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M,
 
HEDLAD H704B-020
HEDLAD H906B-275
 
Union ART NO:0240119996  for CWD2000/2005
Union ART NO:0740219998  Heizung DBK 230V AC
Union ART NO:02402199956  24V DC  for CWD20005
Union SMART2008
Union UTS-NW-806350728SW1001
Union 6-4-EPVA 5N-4
Union UTS-NW-806350728G2
Union UTS-4520305/Y1
Union UTS-NW-806350728ALAL03/SW
Union UTS-NW-806350728Pl03
Union UTS-S1342/A50
Union UTS-S1342/A41
Union UTS-NW-806350728-G/4
Union UTS-4520305/CO
Union UTS-4520305/G11
Union UTS-CRT-4520305/E119
Union UTS-4520305/E4
Union UTS-4520305/E6
Union UTS-4520305/E5
Union UTS-NW-806350728G
Union UTS-NW-806350728G04
Union UTS-NW-806350728G03
Union UTS-4520305/E31
Union UTS-4520305/E3
Union UTS-NW-806350728N03
Union UTS-4520305/H1
Union UTS-4520305/H2
Union UTS-4520305/M6
Union UTS-4520305/M8
Union UTS-NW-806350728BB-0301
Union UTS-NWC-806350728BB03
Union UTS-4520305/E10
Union UTS-NW-806350728/804/03
Union UTS-4520305/SG10/1
Union UTS-4520305/G4
Union UTS-4520305/V20
Union DS-1
Union DS-1AC
Union DS-1 S/N.089998AC()TAS2600 AC100-120V
Union :FL-155C-2A  :85125
 
KANTO SEIKI KTV-3D-R1-N
KANTO SEIKI MPSD-22-N-CN S/N.00074828 220V 330KG
KANTO SEIKI MPSD-15-N-CE S/N.00073891 220V 250KG
KANTO SEIKI MLSB-38B-N-CE
 
SALAMI 1PB 1.3/DB 18 PO
SALAMI :22.5 4042171 612217012 NR.44 2PB22.5DP28P1  :11.3 4042169 612214012NR.16 2PB11.3DP28P1  :4.5 4044859 612211012NR.175 2PB4.5DP28P1
SALAMI VDM07/D/U4G
SALAMI VDM07/D/V4G
 
SENSONOR STIM202 83640-0023-1101
 
Rubber cable F07RN-F 4G50
 
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA  BMF-6
BOMAFA  BMF-5
BOMAFA  BMF-4
BOMAFA  BMF-3
BOMAFA  BMF-2
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA 8182725
SYSTEM 3R V20592
 
JOHNSON FLUITEN RO38020632 B3L1L Co.1100286.243
JOHNSON FLUITEN R038 B3L1L
JOHNSON FLUITEN GRA009016057
JOHNSON FLUITEN 4125WHB2
JOHNSON FLUITEN R076-A3L 1Q
JOHNSON FLUITEN 8309169
JOHNSON FLUITEN 8309168
JOHNSON FLUITEN GLA009019953 70368.243
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1U Teile-Nr:R025004440
JOHNSON FLUITEN SNR2701NF-2 1/2
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1R :L 
JOHNSON FLUITEN 7961040EK2 9353040E
JOHNSON FLUITEN GLRD-US3A 040 Mat.code:K22K22VJE
JOHNSON FLUITEN GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GRA009016057; GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GFLA009028407 110074.243
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L; R031 B3FL
JOHNSON FLUITEN R038020632 B3LIR CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN R038020631 B3LIL CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  71415.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637;  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637    81016.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637; GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1R:R031020614 A=RH-thread
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L:R031020613 A=LH-thread
JOHNSON FLUITEN GZA009015777 81016.243
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120  1000700.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 81962 243
JOHNSON FLUITEN  8004080EZ3  7905080E
JOHNSON FLUITEN GFR009030110
JOHNSON FLUITEN R07602137-B3L1J,:R076-021327-B3L1J
JOHNSON FLUITEN R076022913-B3L1R
JOHNSON FLUITEN R076022912-B3L1L
JOHNSON FLUITEN R031020613-B3F1L
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  81964.243
JOHNSON FLUITEN GFR009030110 1100880.243
JOHNSON FLUITEN  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 61255.243
JOHNSON FLUITEN R019021563 C3M1J
 
swaN CAN-87.521.020
swaN :CN-A87.213.050
swaN ;CN-A12.435.100
swaN CAN-86.190.010
swaN CAN-85.420.100
swaN CNA-87.110.200
swaN CNA-87.529.010
swaN CNA-86.190.010
swaN A-87.212.052
 
丹比 ZX-60A (50-100m2,2.6,:60W,:950m3/h
 
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP 004-1200STND Heated sample line 12 meter
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP004-1200STND
 
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-240L
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-220L
 
JAPPAN SERVO KH42KM2R058
YUTAKA CROWN FR-IS-OP Inlet:W22RH Gas:Ar pressure Gauge:250K×5K S/N:B31149BPM01
YUTAKA CROWN e-science TYPE:GSN1-3-01B6-4TF4TF-M
YUTAKA CROWN SMX-2S 064 757
YUTAKA CROWN GF1-2506-RN-V
YUTAKA CROWN GSN1-4-5A2J 4TF4TF-MG
 
neo monitor type:opl-3-6m; PN:13260
neo monitor LASERGAS IISP O2
 
KNAUER ENGINEERING VIBRATOR VZ 170 RRSE00514055 centrifugal force: 17 kN speed: 2850 rpm power: 1800 W  nominal voltage: 3×230/400 V nominal current: 5
 
PARVALUX PM4 LIS WO ref.:W10277
PARVALUX Ref:PM4.LIS/W10277/09F
PARVALUX SD 13M/W09699/09C :220V :8.4uF :150W RPM:2800  58
 DAUME RV801-65-1.6FP
 
Eugen Riexinger MSG160 1400W :230V 50HZ DA16-125mm
Eugen Riexinger MSG160T socket fusion tool  complete set with carrying case;230V 1400W thermostat control; spigot and socket DA16-110
 
SAKAGAMIS PG-CM-3
 
北极星 R61024ZS1LC
 
浅野 MC-20T (20A) 0.4KW 4P 3380V 50HZ
浅野 AKS-13MB S/N.1150195
浅野 0130197(50AKS-13MB)
浅野 AKSD-13MB S/N.05Z0781 1.5KW 380V 50HZ 4P
浅野 AKSD-13MB 50MM
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 AKS-13MB S/N.9850463,50mm,2.2KW
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 RV-81 CCIФ75×330
浅野 ASVD-02-B,:25AMPD-02B(-4MAB) 0.2KW 4P 380V 60HZ
浅野 AKS-13MB 40mm
浅野 AKS-13MB :40MM :20M :1.5KW :40AKS-13MB-15 S/N:05Z0769
浅野 AKSD-13MB,S/N.0630195,,:50AKSD-23MB
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
 
DOLAN JENNER A-242P dual
SNWANYRA MM16F-J2C-120
 
序号 项目 产品编号  DC12V 45RPM
 
PREMOTE BLDC58 24V-5000RPM NR.4322016 58011
 
MESSKO MT-ST-160F-63508-406-050300
MESSKO 63508-406-050300
MESSKO Type:MT-ST160W/TT Part no:63520-408
 
IXXAT CANOPEN  1.01.0087.10200
 
PERDKE KCS71.16-2D 10KW
PERDKE KCS71.16-2D 8KW
 
LiquiFLO 35FS6PEEU00000-CC
LiquiFLO 35FX6333300000US NO:49636-1-1
LiquiFLO K35RH13EE300000US 340632
LiquiFLO 35RH133E300000US
 
HYPertronics LHD0027
HYPertronics LWMSTH 30pin
HYPertronics LAMSTH 5pin 8Amp male
HYPertronics LWFSTAH 30pin 4amp
HYPertronics LAFSTAH 5pin 8Amp
HYPertronics LPMY15
HYPertronics LEMY15
HYPertronics LWMST
HYPertronics YHD0027
 
PROTECT PP-X
PROTECT C10G4
PROTECT C10G8
PROTECT FAN2175-HL
PROTECT FWH-400A
PROTECT TS40E/60G
PROTECT G3-X
PROTECT S33/16ES
PROTECT S57/16ES
 
SAMSHI 32A 2M
SAMSHI 50A 2M
 
BAUBLIES AG NO0717679 ART NO 75-079-00
 
大荣 CS-06-150
 
FUJIENGINEERING EM-03T
FUJIENGINEERING ZLV1-04
FUJIENGINEERING LVSO-104G-WD2X-ML
增田制作所 S-MB-10-40 (32A,1·1/4B”)
增田制作所 S-MB-16-40 50A
增田制作所 MSY-02-250M
增田制作所 TOHO-66D-0014
增田制作所 MSA-V30
增田制作所 MAT08-10P-S-11
增田制作所 MAR08-10P-S
增田制作所 FR12-010-P
 
淀川计器 IAG-R2-60X25M
 
安定力 OEM1.5MX2;:OEMXT1.5M*2
 
VPRO PM1EL-105UUT-025
VPRO PM1EL-105UUT-020-3C
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO 1-3  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PNDE-905-UUT-015
VPRO PNDE-905-UUT-020
VPRO PNDE-905-UUT-025
VPRO PNDE-905-UUT-032
VPRO CM1E-205UUT-025
VPRO DN20  AC 220V :20MM :4-20MA :
VPRO PAXE-205UUT 3/4”()
VPRO PAXE-205UUT-020
VPRO N43-N5
VPRO TADBR901TTG-025-ST-S9-LB
VPRO AM2SH-205UUF-015
 
Witt RF53N
 
TOYO-SUN 030801N-01A-403
TOYO-SUN DRAWING NO. TMH061013A-05Δ3PARTS NO.7~20
TOYO-SUN TMJ070703A-01
TOYO-SUN TMH120608A-05 6401051391
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051390
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051389
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051388
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051387
 
SAPELEM 2EJ.R21.L1410S00
SAPELEM 82.20.20.F12.1
 
ROCC SMG 20.20 (filetée M20x2
 
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-SP160L-4 IEC 34-5 I.CI.F/B 15KW 30A 380V 50HZ S1 IP55
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TE71A-4 0.25/0.3KW ART513-1
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC132S-4 No.08020110129
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC 132 SB-4
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-FCP80-4 0.75KW 380/660V No.A6013452
ADDA ANTRIEBSTECHNIK Type FCP 80 B-4
 
MEASX MXWEATDT08
MEASX MXWEAT5B40 5B40-01
MEASX MAWEAT5B16
MEASX NI 77967801 NI USB-6218
 
KLASING KABEL 5027706
KLASING KABEL 5006608
CPS CP0683.75.R100.B2
CPS sb020CR.37(R58)X1000mm 
CPS sb020CR.27(R35)X530mm 
CPS sb020CR.27(R35)X300mm  plummer block
 
SKYLOTEC ACS-0096
SKYLOTEC BE-016-BL
SKYLOTEC LOOP 30KIVL-0100-0.8
SKYLOTEC BH-032
SKYLOTEC FASTener L-0221-1.5
SKYLOTEC SKA8ST
SKYLOTEC ARG50WG-0050-IW
SKYLOTEC ART-NR:4780088912 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088934
SKYLOTEC ARTNR:4780088542 S
SKYLOTEC ART-NR:4780095127 S
SKYLOTEC ART-NR:4780000812 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088862S
SKYLOTEC ART-NR:4780000811 S
 
SAWAMURA DENKI VAPAN SERVO 8DG25F NO.6523
SAWAMURA DENKI SS40E4-H3F-25 DC 100V NO:24017Y 100rpm 2.5N.m
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-10 DC24V 250rpm 0.69n.m No.28739
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-50 MAGNET DC GEARED MOTOR DC24V 50RPM
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-120
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-50
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-100
 
BETECH SEALS Glass cord 8X8mm L=400mm-20077108
BETECH SEALS Glass cord 10X10mm L=1400mm-20077110
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=6800mm-20077120
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=7650mm-20077120
BETECH SEALS ART-NR:20077120;GLASSCORD HA0771 20x20mm 30m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077110;GLASSCORD HA0771 10x10mm 50m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077108;GLASSCORD HA0771 8x8mm 100m/rol
威肯 SG-0425-G00 SER#V815119
威肯 SG-0470-A00 SER#V797781
威肯 SG-0550-G00 SER#V797995
 
MVSI MVSI 10/3000E-S02 2.2KW
MVSI 3/9000-S90 600201
MVSI 15/700 0.404KW 1500
MVSI 10/3000E-S02 2.2KW 29.5KW
 
SEW USOCOME K67+  AM100 i=30.22 SN:055067804701000103
 
JVW JV206-850/2.8 5.7A 960/ M-N.0414144 VDO.653091 1991
 
FORGE EUROPA 10mm QUAD 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0365LOOGW
FORGE EUROPA 12mm DUAL 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0305L00GW
FORGE EUROPA 14MM TRIPLE 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0565LOOGW
INFRA POINT MP2001
DUNKER MOTOREN DR 62.1×60-4
DUNKER MOTOREN DR 62.0×40-4
DUNKER MOTOREN Type:GR40*25 24V DC S/N:8842701946
DUNKER MOTOREN GR63*25 Nr:8844203010  :RE30-2-500 Nr:8871004827
DUNKER MOTOREN GR53*30  88437.01044
DUNKER MOTOREN GR63*55 Nr:88442.01270
DUNKER MOTOREN D544  Nr:000929
DUNKER MOTOREN KD52.1X60-4 :8811903076
DUNKER MOTOREN :GR42X40 24V 3100RPM :88427 02170  PLG32 162:1 :88856 01858
DUNKER MOTOREN SG-80-K 10:1
DUNKER MOTOREN GR 42*40 24V 3100RPM  1.22A  Nr:8842702393  SG62 150NCM  Nr:8884301986
DUNKER MOTOREN  BG65*50  88565 05993 24VDC 84W  3090r/min
DUNKER MOTOREN typ:GR 63*25 24V 3300rpm i:2.7A Nr:88442.01201 :Mzul:350 Nr:88842.01186
DUNKER MOTOREN GR63*25 SNR:88444.05000 24V
DUNKER MOTOREN Sachnummer: 92620.00000
DUNKER MOTOREN BG65×50 No.88565 05994 24V 84W 3090rmp
DUNKER MOTOREN DR62.0X80-2  Nr:88183 03069
DUNKER MOTOREN BG65X25 88565 01100
DUNKER MOTOREN BG62X30 88562 01540
DUNKER MOTOREN GR22.SNR:8840201923
DUNKER MOTOREN SG80 5:1 8884203780
DUNKER MOTOREN RE30-2-500 88710048287
DUNKER MOTOREN GR63*25 DC24V .3300 SNR:884203000
DUNKER MOTOREN :GR63*55 100W 24V 8844203100: SG80 8884203780 :RE30-2-500 8871004827
DUNKER MOTOREN RS200 Nr:49797.59420
DUNKER MOTOREN Typ:DR62.1*30-2 SNR:88139 03171
DUNKER MOTOREN BG 65X50SI SNR.88565 05499
DUNKER MOTOREN PLG52 88851 01772
DUNKER MOTOREN :GR63*25 SNR:8844104002 :PLG52 i=6.25:1 SNR:88851 01751
 
EUROCOLD CL-13-14-11-16(DN32)
EUROCOLD CL-13-10-11-15(DN32)
EUROCOLD GL-13-12-11-15(DN32)
 
DYNAPAR BRAND H232500104045 MFG COD.:13073320002
DYNAPAR BRAND E1410240G601
 
安力定 OEM1.5MX2
ENERVAC EG-316-5H12 NO:D-102300
 
MTE 3PH 3-4 wire
 
日东工器 600SH+600PH 3/4
日东工器 400PM+400SM RC1/2
日东工器 20SM-SUS-SG
日东工器 20PF-SUS
 
KEMPER 2” fig.1002
KEMPER 6″fig.1003
KEMPER 5″fig.1003
KEMPER 4″fig.1003
KEMPER 3″fig.1003
KEMPER 2″fig.1003
KEMPER ART-NR:130340;3 FIG1003 BWXXH UNION 10.000 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130440;4 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130540;5 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130640;6 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
 
MUELLER COAX MK10 DR 24VDC 3/2 way valve DN 10 PN 16 ace-no:6970131445
MUELLER COAX MK-25
 
scherz NGER 551FA/C7
 
shiel FEK-210AOX(1A 250V 30W)
 
HICO-HYOSUNG Mod:TE 160L 15KW 380V RMP1455 SN:973554043
 
CHEON-SEI MESTAR-HSD
 FELLER AT065
 
Goldhammer 01-L1/200/S/L2/2 50/S 24V NR1/2″ L290
Goldhammer NR 1/2″-L240-01;L1/200/S-L2/50/S-24V
 
GERLING GLH-1600
  Aircom PRA32-0600
 
东伸 TRLA35-5L 100/200V 50/60HZ S/N:36G-097N-3
 
MWL MT-10M 100V/110V AC50/60HZ 60/70W
MWL MT-10M 200/220V 60/70W
MWL MFW-300FTN
MWL MT-10M 100V/110V/50/60HZ
MWL 75F20#400
MWL MT-10D 200V
MWL MT-10M
MWL MFW-100FT
MWL 75F20#300(MS-21)
 
TAIBONG TX9AN-239
 
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B
FUJITA P4WS-15A :23
FUJITA P4WS-15A :20
FUJITA P4WS-15A :17
FUJITA P4WS-15A :8
FUJITA P4WS-15A :7
FUJITA P4WD-15A  :23
FUJITA P4WD-15A  :20
FUJITA P4WD-15A  :17
FUJITA P4WD-15A :8
FUJITA P4WD-15A :7
FUJITA P4WD-10A  :23
FUJITA P4WD-10A  :20
FUJITA P4WD-10A  :17
FUJITA DKV-F-20 :5
FUJITA P4WD-10A :7
FUJITA DKV-F-20 :36
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-15A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 25
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 24
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 22
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 4
FUJITA P4WD-10A :8
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :25
FUJITA NO.701 250*0.02
FUJITA JISB7510 :0.02mm/1m
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.85
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.14
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.95
FUJITA MOSEL.VA-125B.1980 PART NO:40
FUJITA MODEL.VA-125B-1980 PART NO.18
FUJITA MODEL.VA-125B 1980 PART NO.7
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO.4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO:12B
FUJITA MODEL.VA-125B
FUJITA SAP-02-000J.
FUJITA P3VR-RC-25A-PCS
FUJITA P3VR-RC-25A-PSC
FUJITA P4WD-10A  4
FUJITA DKV-F-20A 3/4
FUJITA DKV-RF-20A
FUJITA P4WD-10A
 
HANILE-HWA HG1J1 220V 100W(Φ10*40)
HANILE-HWA HG1J1 AC240V 200W
HANNA INSTRUMENTS HI7007M :HI98108
HANNA INSTRUMENTS HI7004M :HI98108
 
DRESSE R-RAND KT02101 NTTVO
HYDAC TECHNOLOGY 1250486 0030 010 BN3HC
 
MITSUBOSHI BELTING 240-XL-037
 
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2;:AK-19A 2-14mm2
 
DBC 50-1 3.048M 192LINKS
 
KAY SEVEN SD-25C
 
MULON SZ15G-W12B 10A 125-250AC 80-885-WDKG01
MULON EHM-3 3A125-250VAC 7C58
MULON Description SWITCH
MULON Description:SWITCH
 
ENDO KOGYO CRL-5636W 11
ENDO KOGYO EWF-15 S/N:4115988 1.3M
 
贺德克 H72H-16P(DN80) 1.6MPa  0.3MPa
贺德克 KHP-10-1114X PN315 bar
贺德克 ETS 1701-100-Y00
 
信力 PL3000/DN80
信力 PL3000/SIL/I
 
Mallory 3900uF 75VDC POS +105C MAX SURGE 100VDC CGR392U075V4C3PL 658-1025-24153
Mallory ALARM AUDIO MOUNT 6-28VDC 2900HZ
 
 EAS 5-313 510-25-15 5-102
KENKO ND-8
 
TEIJINSEIKI AR30B120-BAO
TEIJINSEIKI AR60B120-BAO
 
OTEC Cap2003
 
Rollway BH28LS
 
SIME FAV201-VS506
SIME FAV202-VS806
SIME SH18B
SIME :160 315 12.7 :180N.m :18.5kw :1480RPM
SIME 5K-240 240n.m
SIME
SIME 645 S/N:904896
SIME type:SH18
SIME EF-150/06 GF
SIME FAV202Ed-80/6-560*30
SIME FAV503ED-301/10-710*30
SIME 944-60920 093956 (4460950) WS.1-3
SIME 944-60920
SIME 448230
SIME shd5-1(-5%)-w-gf
SIME Brake pad
SIME Stromag645
SIME FCHR 90-GF
SIME  10 (2PCS)
SIME Item No.947-51730; 1/2 caliper FCHR90A-GF-B-828  US2-5 with lining
SIME Item No.945-69440; SET OF LININGS TYPE F9 US2-5
SIME YWZ5-315/23 0.2KW
SIME YWZ3-400/90
SIME MWZ3-200 130N.M
SIME FED2-2C-RA-42-D-SP-00-00-PP-PS1
SIME 944-60190; 944-60220 (1Pair=2PCS
SIME 945-66810
SIME STROMAG:645 NO.90855 VOLTS:50 CDE/OR DER/KOM/PEDIDO.NO:902507
SIME 645 NO 645Volts 50C.C.NO89365
SIME SIME448230
SIME 2TA(455275)
SIME 999-RA204  945-52751  Hydraulic cylinders for caliper 2TA
SIME 069-48200 SD4-1-02
SIME 448230 83169407; 069-48200
SIME 448230 83169407
SIME ART-NR:945-60640;TYPE:H10US2-1 ATU for caliper SH18B
SIME ART-NR:944-60220;TYPE:3WS1-3 ATU for caliper FAV
SIME FAV41-VS
SIME ART-NR:944-60220(2pcs/set)
SIME CFU-220 380V/0010135
SIME ZSM279B-200
SIME PSM278B-100
SIME FCHR90A GF B828 US2-5 No.:AI1051
SIME SHD51(-5%)W
SIME SHD5W
SIME Art-Nr.:947-51730 FCHR90A GF B828 US2-5
SIME Art-No.:945-69440 PSM278B-100
SIME zsm279B-200(:SHD5W)
SIME colipe×645
SIME EF3-1 GF 5/06
SIME 645 NO.90855 630W\380VAC
SIME ZSG Q235-A(:SH15-3)
SIME caliper 645 no.90539
SIME SH18-2
 
 PI M-5X1.XX
 PI P-841.30
 PI M451K007
 PI M-230.10V
 PI M232.17V
 
神津 XA16A-R1-V
神津 XA30A-R2-V
神津 SA13A-RT-V
 
PHYTRON GSP92-70 ID:02005122
PHYTRON type:RSS 66.200.2 ID:5001783
PHYTRON type:RSS 80.200.5 ID:05003059
PHYTRON VSS42.200.2
PHYTRON VSS52.200.5-UHVC-4LP
PHYTRON VSH80.200.10-UHVC-4LP
PHYTRON VSH-80.200.10.0-UHVC
PHYTRON VSS-52.200.5.0-UHVC
PHYTRON VSS-42.500.2
 
ELECTRO CRAFT LA23GCK-210
 
 Sime SIME 448230 83169407
 
RING SPANN dx61
RING SPANN Z36206
RING SPANN Art-No.:4873.040.702.000000; Freewheel ZZ 6206 M
RING SPANN FXM61-19 DXD=39
RING SPANN DX61 357406L801(4525)
RING SPANN RS FXM 170-63SX/H80 W5813
RING SPANN ART-NR:4867.170.502.080H54; FXM 170-63SX
RING SPANN DX101 :3674.101.801
 
TECHTRY LUP-P-A-2M-R 50mA
TECHTRY LUP-P-A-2M-R
TECHTRY LUP-P-B-3M-R
TECHTRY TTS-01-R360 
TECHTRY TTS-01T-R360
TECHTRY MX-77VII-G-D24
 
DALSA DALSAx64-CL iPro
DALSA DALSA PC-30-04K60
DALSA SG-14-02K40-00-R
 
GIKEN TA8089N2500E353
GIKEN GSS-IF-N2 v1444-1.3e
GIKEN NR-43(GIKEN) NM=390rpm Tm=4.1kgm Q=0.65m/min
GIKEN AZM-2500
GIKEN NR-43
GIKEN  NR-75R
GIKEN NR-43L (L=off set type)
GIKEN NR-43R (R=both rotation)
GIKEN HR-270-A
GIKEN 20M
GIKEN DISPLAY
GIKEN GSS- PROFI
GIKEN GSS-IF-N3
GIKEN GSS-17-N04-M
GIKEN GSS-15-N04-M
GIKEN GSS-14-N04-M
GIKEN GSSW-13-N04-M
GIKEN GSS-13-N04-M
GIKEN GSSW-11-N04-M
GIKEN φ116ⅹ8
GIKEN φ132ⅹ10
GIKEN ANZM5000
GIKEN ANZM2000SFFTS
GIKEN ANZM850SFFT
GIKEN ANZM850
GIKEN ANZM500 SFFT
GIKEN ANZM500
GIKEN ANZMT350UW
GIKEN ANZM-350U
GIKEN ANZM350
GIKEN GSS-IF-N2
GIKEN ZFT-350 ANZM-250/350 SFFT
GIKEN ZPT-350 RES 480Ω CAP34.3
GIKEN ANZM250
GIKEN SS-IF-N2 V1444-1.3E
GIKEN TS4617N1920
GIKEN HR-270-A
GIKEN SQ11120-TFL
GIKEN NR-8K
GIKEN NR-43A(L-DRIVE)
GIKEN NR-75R
GIKEN GSS-15-N02(1382-2.37)
GIKEN ANZM-850, :AZM-850。:GSS-14-N04-M。IF:GSS-IF-N2。
GIKEN NR-43(LOWER:R-DRIVE)
GIKEN NR-43(UPPER:L-DRIVE)
GIKEN NR-43A
GIKEN NR-43R
GL UAL HIDRA ULICA KD-160/110X240-L003-X-I-1-20-E
 
BEHRINGER BSS/T8-100
BEHRINGER 72875-PP-STW-COP
 
TANDD TR-71U
 
COLGAR ECO/A120-ECF1938
 
sonICS VCX150
sonICS VC500-30GM-1V V1
 
HABERMAN PART NO:NPK200/560
 
KOUKEN KVPM10041PC  MFG NO:VM-2251 :L:W650 X H850 X L1800mm
KOUKEN CL-180 Dimension:31*64Lmm/1pcs
KOUKEN KVPM1003IPC
KOUKEN VF1024X540MM
KOUKEN VF1016X2750MM
KOUKEN KVPM1004IPC  MFG NO:VM-2251
KOUKEN KVPM10041PC Q=1200L/min  H=25M   n=4-15km 0.5  MFG NO.VM-2251
KOUKEN KUPM1003IPC(KCP-11218)
KOUKEN KVPM10031PG 11KW 15m 1333L/min S/N:VM-2352
AZ PNEUMATICA PN:03060310; BK-GSV-8-MSV
AZ PNEUMATICA AZ 521ME DC24V
AZ PNEUMATICA AZ 521EE DC24V
AZ PNEUMATICA 36.105.08mm
 
pneVMAX 1102.1
pneVMAX 1102
pneVMAX 1302.40.01
pneVMAX RG1021/0001
pneVMAX RG1022/0002
 
EVA PUMP VM 50 SCA ALC 15m3/hrX15M 2.2kW 400V 50HZ
 
korea SEAL MASTER TC/TC 2Q10242K
 
JKOP F80 F/H
JKOP F100 F/H
 
SEAL MASTER TC/TC 3Q10406E
 
SNT MOB-Φ50A-25-250ST-CA
SNT WY1-CA140A-14N200-A
 
seuNGJIN INDUSTRY 150AX250L 10K
seuNGJIN INDUSTRY 200Ax250L 10k
 
HAOLIFA HQ41X-10 65A 10K
 
SOOSUNG VALVE 200A 10K BY-PASS
 
SUNKWANG VALVE SMCV 2F 100A Flanged type ACTUATOR
 
JIB UCF-210
JIB UBT-210
JIB UCT-214
 
AANDERAA 2810A/2810A EX
AANDERAA ART-NR:0400 1022810
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810A
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810E
 
MAHLEr PI10125/0126
MAHLEr PI 0126MIC
CRCA G3/4 230V/50-60HZ KVS 2
 
WHITET-HIGGJINS LOCKWASHER#W-00
 
IneRTLA DYNAMICS 8934-2551 INERTLA DYNAMICS LLC MOTION 1410
 
SANSHA ELECTRIC MFG. DF30AA120
 
CEDS
 
HB ADRESS XAA23550B3
 
PECKWOMY PWM0K524050EX
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
 
YAMASINA MLHC-3R-12BN MFG NO:32826,:MLHC-03R-12+B30SAL
 
Harmann Harmann 460R-GB-(TR25E117)
 
Hahne KMB20-6
 
RECO RM-LV16.10
RECO RM-216C.10; P/N:16000300
RECO RM-LV16.10; P/N:16000340
RECO  RM-216C.10
RECO RM-216C+2xRM-LV16
 
SHINKO PANTEC TOP204HBVB-5
 
Jones P/N:BL20-2
 
HTT HAUSER HC9801FDP4H
 
RECTRON RL207G
 
frankische ASG-E  25
frankische 430 010 XX (FFPFA NW10
frankische 37001000
frankische Part No.:453-010-00 :240℃ :50mm
frankische PG29
 
IBA 11.1157
IBA 13.121
IBA ibabm-DPM-S
IBA ibafob-4i-D
IBA ibaPADU-8 (10.120000/1.2)
IBA 31.001310 iba PDA-Request-S7
IBA 31.001040 iba PDA-Interface-S7-TCPIP
IBA 33.010400 iba Analyzer
IBA 30.670015 iba PDA-V6-Multi Client
IBA 30.620480 iba PDA-V6-2048
IBA 32.300001 iba Logic-V3
IBA 12.114400 iba Com-DPMaster
IBA 11.115700 iba FOB-4i-D
IBA 10.120800 iba PADU-8-O
IBA 10.120000 iba PADU-8
IBA 13.121000 iba BM-DPM-S
IBA 12.116300 iba Com-L2B-8-8
IBA 11.116000 iba FOB-4o-PCI
IBA 11.113100 iba FOB-OF-Link-PCI
IBA 11.115200 iba FOB-4i-S
 
GANTREX MK Ⅶ-RF NB175 Passed for crane rails A65 mit 175mm
GANTREX 9116/08/37-passed for crane rails A65
GANTREX DIN536 A75-690 L=16.6m
GANTREX MK6-RB-LN 220
GANTREX 9216/08/43/12
GANTREX 7a-2
GANTREX 7a-3
GANTREX 3a-3
GANTREX 3a-2
GANTREX 6a-5
GANTREX 6a-4
GANTREX 9120/15/41/15
GANTREX MK6-RF-115
GANTREX 9120/15/34/12
GANTREX 21/125/BM
GANTREX 21/125/BJ @500
GANTREX MK6-RF-150
GANTREX
GANTREX 22/130/BQ
GANTREX P/N:22/130/41 2xSPM16C.18
GANTREX P/N:22/130/41 2xTCM16X40.8.8
GANTREX P/N:09216/08/37 include Bolt 2XTCM16.4.8.8.& Nut 2X15PM16C1.8
GANTREX P/N:09216/08/37 included Bolt 2XTCM16X40-8.5.& Nut 2XPM18C-8
GANTREX P/N:9210/12/40/17 GAL
GANTREX COD.MK6-RF-175
GANTREX TYPE:21/050/BL
GANTREX QU80
GANTREX W15/BH
GANTREX QU120
GANTREX MF6-130
GANTREX  MK6-PF-130
GANTREX :4 Buffers 52-MBL-140-208 :#52SB140-208,stroke=10″
GANTREX 41/035/AI
GANTREX 22/130/BQ CLIP
GANTREX 22/130/BM
GANTREX Gantrex×110-AB130-800-12M(800mm)
GANTREX MK6-RF-125 (GANTREX)
GANTREX MK6-RF-125
GANTREX 22/130/BQ 1 
GANTREX 41/035/AJ
GANTREX B10/AJ
GANTREX W15/BH
GANTREX MK6-RF-130
GANTREX A150-90kg “5033071-39.012 01”
GANTREX RailLok W20/CH gal
GANTREX A150-90kg “5033071-39.011 01”
GANTREX RailLok C220
GANTREX DIN536-A55-GRADE70 1m
GANTREX DIN536-A120-GRADE70 221m
GANTREX RailLok C150
GANTREX RailLok Rail W20/CI
GANTREX RailLok W10/CJ
GANTREX MK6-PF-130
GANTREX 21/115/BM
GANTREX  W15/BH Black
GANTREX MK2-220B*125
GANTREX C035DG
GANTREX Q235B 250*220*20
GANTREX M20*250
GANTREX M20
GANTREX  M20
GANTREX 21/125/BJ
GANTREX railLok F130(350mm*7mm)
GANTREX DIN A120
GANTREX WELDLOK 32/ A120P
GANTREX MK6-220RBS(22cm,500m )
GANTREX MK6-RF-15O
GANTREX 41/075/C/H-FVZ
GANTREX MK6-RF-140
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x200
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x500
GANTREX
GANTREX
GANTREX MK6-RB-200
 
日本原装 PT100-B-2-M 115202-11-003
 
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/DN8 HZ0000782
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  20 Grad 1/2”R HZ001592
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  0 Grad  1/2”R HZ001361
EVERTZ HYDROTECHNIK HZ005508 DN12 PN16
 
SUN HYDRAULINK A603-282-G01
 
KIRCHNER UND TOCHTER KOM 81160
KIRCHNER UND TOCHTER ITEM NO.GKLA-000008; TYPE: KLA PN10 DN65;SN:81160-06
WerNERT NEKO150-125-315  250M3/MIN
 
panaLYTICAL 532235820246
panaLYTICAL 532278502921
panaLYTICAL PENTEK R50 micron(Nominal)R
panaLYTICAL B84112-B-A30  PN:5322 121 42693
panaLYTICAL B84112-B-A120  PN:5322 150 10246
panaLYTICAL BLK8FF
panaLYTICAL LP-20-30  PN:5322 480 54034
panaLYTICAL SE-1504A  PN:5322 784 00351
panaLYTICAL (5300 694 15382)PW2400 X
panaLYTICAL :532269415275
panaLYTICAL 943001617311
panaLYTICAL :PW4400 DY959 Part No.:5329 785 01481 4kw
panaLYTICAL RV3/5322-785-03271
panaLYTICAL POWER SUPPLY PS 255-C  532278500101
panaLYTICAL POWER SUPPLY PE LPQ252 532278500091
panaLYTICAL DETECTOR GAS CONTROL 532269415235
panaLYTICAL STEPPING MOTOR CONTROL 532269415195
panaLYTICAL MULTI CHANGERINT 532269415201
panaLYTICAL XR TUBE INTERF 532269415234
panaLYTICAL SPECTR CONTROL 2  532269415486
panaLYTICAL CPU2000   532279000921
panaLYTICAL PRINTED CIRCLE DUAL MAC  532279000931
panaLYTICAL SPECTR.T2.CNTR 532279000911
panaLYTICAL 5322 694 15301
panaLYTICAL :943002540001
panaLYTICAL 532269415375
panaLYTICAL :532278502921
panaLYTICAL :943002592452
panaLYTICAL 532241730221
 
ACCURIDE 3601-18
ACCURIDE C3601-18D
ACCURIDE J4
 
LAIRD RFIL-A064JBEO
LAIRD LFB 180100-000
LAIRD 28A2024-0A0
 
MURATA POWER SHM-IC-1
 
SAN-O SBD20HB-07DC
 
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ 200 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR-72 DN65 230V 200mbar
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ 360 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR3-Rp1
elektrogas VMR4-Rp1
 
CLOOS 980.83.85.10 TERMINAL-BL.INTERFACE 25P.MALE CEM 90°
 
ISOMET iDDS-1-SE
ISOMET iDDS-2-SE
 
EHPC 8921-018
 
AMC P/N:100475638 Model:12A8E-MC1
 PEWATRON RIPS500/P500.60EJ
 PEWATRON P500-60EJ 60° 24VDC 18-24V 4-20mA(2-WIRE)
 
TOKYO SHINDENKI :200V-5X-11 :TH-10 BUTT WELDER
TOKYO SHINDENKI TDG WATT: 100
TOKYO SHINDENKI TS-0240-2 200V
TOKAI Ф50*D8
TOKAI TB1.4*35*52-19*750L.12
TOKAI IB4.4-210*315-25*1310L.16*2
TOKAI IB1.4-210*315-25*1260L.13
TOKAI model:D3-39 SIZE:16D*1200L
TOKAI model:D3-39 SIZE:16*300*250 70V
TOKAI IBG210-19(900mm)20.5MPa
TOKAI IBG210-19(600mm) 20.5MPa
TOKAI IB210*315-32(2000mm) 20.5MPa
TOKAI IB70*105-19
 
HVBA CONTROL 0…+400 BAR OUT.4-20MA N.8.0-33.0VDC MAX +900 BAR 08-11 -40T150 511.954603742
 
KUNKLE 548-01-KM-0040
KUNKLE 6010JHM01-KM DN50 0.35MPA
KUNKLE 6010HHD1 S/N:506510207
 
emoteq BH02303-A04-H
 
TRANter MODEL:GCD-016P1 SERIAL:146906-1 Sweden
TRANter MODEL:GCD-016-M-4-PI-76-140735
TRANter GCO-01671 146906-1
TRANter :NBR
TRANter :GC-16P*145 :SH-P255 :250*700  :AISI304
TRANter GLD-013-M-4-P-40-1.4401-NBR-P
TRANter GLD-013-M-4-P-16-1.4401-NBR-P
TRANter GX-026×97 :25.65  :110℃ /:S1/S3 /:S2/S4 :304 :NBR
TRANter S/N:SF826 :EPDM
TRANter  MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter  MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter GC-054-1.4401-4-H oder L-1234
TRANter GCD-054 NBR(P)
TRANter GX-042-1.4401-4-H-1234
TRANter GXD-042 NBR(P)
TRANter GL-13-10-11-15( DN32)
TRANter GL-13-12-11-15( DN32)
TRANter GXD-042-H-5-P-105-0
TRANter GXD-042-H-5-P-359-0
TRANter GXD-042-H-5-P-63-0
TRANter GCD-016P.49KW  L625mm W320mm H832mm SUS316
TRANter GXD-026-L-5-77-0
TRANter GX-18 PIX77
TRANter GC-60M
TRANter GC-60M*68
TRANter GCP-016PI_142445-1
TRANter GCP-016-M-44-PI-56-2062820
TRANter Model:GLD-013P Serial No.:192240-1
TRANter GLD-013-M-5-42-P-3.7025-NBR
 Tranter MV2020 1.5KW 50HZ
 
MULTIS HYDRO MJMP2-A1-1000
MULTIS HYDRO  M751-006 :MJ77B1-001
MULTIS HYDRO  MJ531C-M31-982
MULTIS HYDRO MJ201S-K3A-AAR
MULTIS HYDRO C38025783C
 
Cinch 5810130028
Cinch 5810130027
 
久濑 MODEL:KSP MH 70DB
 
KOSHIN RACINE HRM-12C-AS-0.4A-J30 0.4KW 4P 200V
KOSHIN RACINE PSM-PSAO-03CR-J30
 
Digisound F/SMD03A-LF  14*11*3  :MOTORPLATINE M24
Digisound F/ISWI-155
Digisound B/SE 128 WHITE(19.110.221)
Digisound ART-NR:560638; B/SE 128AC RED
 
Paguflex Paguflex Size 20 d1/d2=10/10
Paguflex PF61 type 40 for encoder with shaft φ14mm
Paguflex ART-NR:1260000640;Paguflex-Kupplung Gr.40
Paguflex SIZE 30 SPECIAL BORING
Paguflex Paguflex plus Size 20
 
TANDLER Standard series 01 III i=1:1
TANDLER Standard series TYPE:01 gear arrangment:III i=1:1
TANDLER 01-E-A-V  I=1.5:1   120664
TANDLER Type:01   wheel arrangement:EAl i=n1:n2=n5:n2=1
TANDLER HWK-01-111-S1312
TANDLER Standard series S-01-1:1-VI(12)
TANDLER Standard series S-01-1:1-III
TANDLER R57AQH140/3 i=6.41
TANDLER HWSB1-ZA-III
TANDLER HWSB1-ZA-IX
TANDLER HWSB1-III
TANDLER FS2B1-III
TANDLER design according to S515(d2L)/S535 Typ:A1 Gear arrangement:II i=n1:n2=1:2 From n1 slow to fast speed Oil lubrication
TANDLER NO:140780198  Each set consist of:Assembled with part:140580082 +Assembled with part:14078-0199
TANDLER SP2A1 SPIII-R
TANDLER STD A1 1:1.25 III Speed increased with gear arrangement III
TANDLER C1 SERIES STANDARD RA=Ⅲ I=1.25:1
TANDLER ALU-00-1-S523 1:1 :S523/579(d1)/583(d2) Type:Alu00 i=n1:n2=1:1 Castrol Obeen UF00
TANDLER gernaess MAN-Kd.-Zg.11.14080-0219 Austuehrung nach Massblatt S 2561 Type:A1 Raederanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam aut schnell OHNE Oelfuellung
TANDLER Type:A1 Raderanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam auf schnell OHNE Oelfuellung
 
KDS KWU19
KDS  SW19
KDS KW 25MM
KDS KW-32
 
COMERIO CA-25 M/N:1″G
COMERIO M/N:500 WATT 230 VOLT 50HZ
COMERIO 3204-A/2RS1-20/47X20
COMERIO M/N:J DIAM.
COMERIO EV220B-25B-24VDCM/N:EV220B-25B 2/2 N.C.G1″NBR24VDC032U7172
COMERIO CODE 9307758 M/N:213.53.063 16 BAR G1/4 RAD
COMERIO CODE 0.510.725.112 M/N:AZPF-22-022RH030KB
COMERIO M/N:SA7F40
COMERIO Type B2N COD.A2032 WITH 8 SPRINGS
COMERIO M/N:VAG.175+IR-A20+DS100/100
COMERIO WE10D3X/CG24N9K4M/N:CETOP 05 24V DC
COMERIO M/N:RB15-05-R.1/1
marechal 2003 TYPE DS6 UE:100V 50HZ ie:90A IP:M
 
RHEWUM EUROPE 513-LAM/DX500-6/3/50HZ/380V/Y/1.9/4.3A/0.82/980/IP65/F
RHEWUM EUROPE TYPE DX500-6; 230/400V 50HZ 1.9KW 980RPM CLASS F IP65 RAL5015 BLUE(standard)
 
WESTLOCK CONTROLS ICOT 5000 MODEL:53101SEVBA2BN/SERIAL:19373 (SVC4100)
WESTLOCK CONTROLS 5310-IS-E-VB-A-2-B-N
WESTLOCK CONTROLS EC2000,V3SPDT
WESTLOCK CONTROLS PZ-1021A/2645-BY-00-22AD-000
WESTLOCK CONTROLS 2645-BY-00-22AD-000;:2645ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK CONTROLS LOT#07/20/01-05  2007X-BY-E183
WESTLOCK CONTROLS 2007SBY2B2M04CSU(2007X-BY-E183)
 
RJXG BLOWER BH-629S
 
IZUMI HN-65-4P 3.7KW 200V 50HZ
IZUMI MA58156 S/N:J061080S01
IZUMI HF-65R():FA-9009003-602
IZUMI HF-65-502 11KW 2P 380V/50HZ S/N:129883
IZUMI :5070245S :380V/5KW
IZUMI TC-S3
IZUMI PF-120SW55  55KW 380V/50HZ
IZUMI 41-10650
IZUMI P300S
IZUMI EP-510HC
IZUMI S-200
IZUMI ABS110NB
IZUMI ABS110NY
IZUMI AVLN32211DNR,DC24V
IZUMI KGN-1102NY
 
TACCHELLA  663173000
 
HHI HX165-2
NOVAsina HIS-11
NOVAsina HICH-11
NOVAsina HYGRO dat100(1116933)
 
SUPERTEX P/N:HV809LG-G
 
PEARSON electionics Model Munber:4100
 
日本原装进口 HP-301H S/N:W1508704
 
INKOK DSCR-075Φ6XΦ6
 
SEISAKUSHO TYPE:TM732 DWG NO:AKKK083XZX NAKAITAE
SEISAKUSHO AU-5/01  51418 
SEISAKUSHO RRVS 10 51418-1  100-1000V 
 
I-TORK ITS304 2XDPDT
I-TORK ITS304 Exd IIC T6 IP67 2-DPDT
I-TORK ITS-100
I-TORK ITS-31S  SN:26710809
I-TORK ITS-311
I-TORK ITS304 SWITCHES 2XDPDT IP67
I-TORK ITS304
I-TORK  PD70
I-TORK MODEL:ITQ0160-RPC
I-TORK MODEL:ITQ-0160 POWER:220V 1ph MOTOR:40W 80F CURRENT:1.07A/0.82A WIR.NO:ITQ0160-70250-A OPER.26 SEC/90° SER.NO:ITQ-0506-24-059 OP:ALS+RPC
I-TORK IQL-10 
I-TORK 1QL04-RPC-LDI :220VAC :40mm :4-20m  :4-20mA   
I-TORK ITS-300
I-TORK PD40
 
ENDO ATB-0
ENDO ATB-2
ENDO ECK15-30
ENDO ECS17-42
ENDO ATB-1
ENDO CRL-5655T AC600V 20A 20P S/N:05165 (、、)
 
Specline SPECLINE M81936/1-18 
 
achenbach TOOP 040K
achenbach 5871QXPCMBXP-21106
achenbach 5000PCBXP-21108
achenbach BXP-21111 
achenbach UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach length 3M between BFI-rack and transfer module 
achenbach O-ring 190×3.5
achenbach D207/169 x2
achenbach Sealing for board case VERS3
achenbach PN:BXP-90101;UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach 1PC PN:BXP-21106
 
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 ( AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 (AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 
 
AlFA Wassermann SN:906847
 
YOOWON AUTO BACK FLUSHING FILTERS DRAWING NO:YF-K8FE-WDO8
 
CARTER :CSA0057D2 :0725120050
CARTER :3936316   cummins-6CT-8.3C215.   No.46306595
 
CUMMINS :3934486
CUMMINS :4089321
CUMMINS :3903576
CUMMINS :3939019 :CUMMINS-6CT-8.3C215 46306595
 
AlFAGOMMA-ITALY T-330.17.BAR 250 PSI/STEAM-DRAIN AFTER USE-BS
锅屋 MJT-80CK-BL-28*28
 
HONSBERG GERMANY :OMNI-RR025S :METERING RANGE 3.0~60.0L/MIN H20 POWER SUPPLY:18-30VDC IP 67 TMAX:70 PIN1=+24V PIN2=20MA PIN3=OV
 
CARBOLITE LHT6/30-3504  CONTROLLER 3508 UPDATE TO 3504*1  ANALOGUE INPUTS*4  41-25-3 BUILT IN THERMOCOUPLE INTERNALLYCONNECTED*4   48-2-05 ITOOLS VERSION 6*1  48-2-14 RS232 FOR 3508*1
CARBOLITE ART-NR:CLHT630301OTC0000; LHT 6/30/E30/OTC
CARBOLITE SONDER;Upgrade for programmer E3504 instead of controller E301 
CARBOLITE OPT0214;Communication RS232 for controller E3504 
CARBOLITE OPT0663;Analogue remote setpoint input for controller E3504 
CARBOLITE OPT2503;Built in thermocouple (internally connected)
CARBOLITE OPT0202; SOFTWARE iTools
 
APPOLDT PFE240D25-MS NO.2011 10A 250VAC NR.2011
 
kromschrpder GT31-30T3E;:IC20-30W3E
kromschrpder BCU-465-5/1LW3GBS4ACB1/1
kromschrpder GT31-30T3E
kromschrpder IC20/IC40 auf DKG/DKL/B
 
AEAD HC09070210006A
DONG HWA  PART NO.8(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10 (TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.17(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  DHCA-0075D2A(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.20(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.11(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
 
GEMAC IS2A10P10
GEMAC IS1A10P18-1
 
SELCO PRODUCT OR-150-LEP-10
 
TATYO-KOKI SL 35
 
APM HEXSEAL Material item:4030-0110 Seal.Shaft 3/8-32×1/4  AVL:N9030X1/4/3100
 
bachARACH H25-IR
bachARACH  :0024-8108
bachARACH carbon/K8346WM
VESTER ELEKTRO ARTICLE:PM-10-30/R/S2 ORDER NO.6017-40006-0000
 
NANOTEC-MUNICH ST5818D4208-B 4.2V 4.2A
NANOTEC-MUNICH SH4018S1204-A
NANOTEC-MUNICH ST4218M1401KHEN
 
FK UCF 211
FK UCP 206
FK UCFL 204
FK UCF 208
FK UCF 206
FK UCT 212
FK UCP 212
FK UCF 212
Zimmerli DN25
Zimmerli BR-121 Sealing Disc M200 For valve;BR-119 Sealing Ring M200;BR-115 Diaphragm M299 PTFE including Sealing Ring;R-210.75mm SST Valve piston assermbley;BR-125 O-ring;BR-126 O-ring
 
FUJI KOATSU 4905-25
FUJI KOATSU 4905-25 ,:SLT-4308A
 
JRJ SLT-4304B 1/2
 
IEM STT-4
IEM AN35DDC5
IEM AN35DDC500;MODEL NO.:RQ96E 0-500V 96X96mm 90deg
 
PHILIPS DIS 35W
PHILIPS TLD18W/54-765
 ALOC AMG R0406 1 240RA-H20
 
KUDOS HYNC-3241
KUDOS HYNC-2432
 
DONG-YANG PMSA300KKK
DONG-YANG SM-10 110V
 
DUELCO HR-8
DUELCO NST-3.2 24VAC/DC
 
鹭宫 LWS-C1160ARL1
鹭宫 LWS-AC16
鹭宫 YTB-K367
鹭宫 NEV-202DXFSV12 SV22
鹭宫 NEV-L202DXFSV13 SV23
鹭宫 NEV-603DXFSV14 SV24
鹭宫 NEV-603DXFSV11 SV21
鹭宫 FNS-C106WG
鹭宫 JLK-2522PF254S
鹭宫 SNS-C 110
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 YNS-C106 WG 0.025-OA35MPa DIFF 0.025MPa
鹭宫 SNS-C102WG RANGE-0.02-0.2Mpa DIFF0.025-0.15MPa
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20 :TNS-C1070CWL5 5
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20:TNS-C1070CWL3 3
鹭宫 SNS-C110X :1/4
鹭宫 FES-C116DQ
鹭宫 RMV-2510EXFW(J)
鹭宫 KCV-1304GY01:KCV-1304GY@1
鹭宫 :SNS-C106PGQ -0.06Mpa~0.6Mpa  DIFF:0.06~0.4Mpa
鹭宫 SNS-C130PGQ range:0.5-3 Mpa MP:3.3 MPa
鹭宫 LWS-C1120AGL2
鹭宫 VLK-2562RE,:JLK-2562RE
鹭宫 WEV-4014FLW-D7C
 
FACK  1170T10
FACK  1160T10
FACK  1150T10
FACK   1140T10
FACK  1130T10
FACK  1110T10
FACK  1100T10
FACK  1090T10
FACK  1060T10
FACK  1030T10
FACK  1020T10
FACK 1185NRT
FACK 1175NRT
FACK 1155NRT
FACK 1145NRT
FACK 1125NRT
FACK 1105NRT
FACK 1095NRT
FACK 1075NRT
FACK 1250T11
FACK 1240T11
FACK 1230T11
FACK 1220T11
FACK 1210T11
FACK 1200T11
FACK 1190T11
FACK 1180T11
FACK 1170T11
FACK 1160T11
FACK 1150T11
FACK 1140T11
FACK 1130T11
FACK 1120T11
FACK 1110T11
FACK 1090T11
FACK 1080T11
FACK 1070T11
FACK 1060T11
FACK 1050T11
FACK 1040T11
FACK  1030T11
FACK  1020T11
FACK  1260T10
FACK  1250T10
FACK  1240T10
FACK  1230T10
FACK  1220T10
FACK  1210T10
FACK  1200T10
FACK  1190T10
FACK  1180T10
FACK 1085NRT
FACK 1100T11
 
KYOWA TEST KY-1001
 
Heat exchanger EKM-1048-8-0 PN.ek45081 TS
 
VELVO CLEAR VS-150
 
PSM 58 1-032AGROBN-12
 
NEFF 6715450307
NEFF WM60-000-MM-20-210-670-3EN-4KAO-MGK-0 Z length 210 X length 670 2 limit switch EN(NC) 1 motorflange and 1 coupling MGK 4 mounting plates KAO
 
BretOR MY-30BII-017 380V 50HZ
 
HaeGGLUND C7-A20 PN:576 6016-224
 
沙克拉德 5A 150:5 FCT29 100/pp00346
 
MARX Typ:ST1.6 Nr.:1838/10n.EN61558
MARX ST1 0 Nr:114/08
 
JUNG U6KE+ES/2 EN12050-2 IN/PE-230V P.750W 50HZ
JUNG D-54156 380V/230V
 
HPS PT50MEMX
HPS PT1000MEMX
 
ElmA BV22430
ElmA 04-1101
ElmA 04-1101 12 POS
 
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT :
 
DKM 8BDGD-25G 220V 25W :8GBK36BH 36:1
DKM PIDGC-180FP+9PFK 3.6BH
DKM 6BIT HB961
DKM 9SGC-180FP+9PFK 30BH
DKM 9SDGC-120FP+9PFK 2BH
DKM 9IDG2-60FP+9PFK30BH
 
SCHROEDER ABF-3/10
SCHROEDER AM25 SCHROEDER
 
lm-THERM 230250VSAL00 01001S
lm-THERM 1700000768
lm-THERM 230V 250W AC  230250VSA2000/000/S
lm-THERM NCC/NOC 2X0-6  1700000768
 
solenIOD V/V DS3130/5EA
 
Endautomation MEMG2S
 
Vapo VTB 950 24VDC
Vapo AP5S、5、04-08
Vapo MA22
Vapo AP5.5S、5、04-08
Vapo AP4S、5、04-08
Vapo AP3S 5 04-09
Vapo AP3S 5 04-08
Vapo AP3.5S 5 10-08
Vapo AP3.5S、5 、05-08
Vapo AP3.5S、5、04-08
Vapo DN50
Vapo DN25
 
GMC Instruments 152 447
 
MAXSELA ICO3S-Y013AA3H2BS
 
Gentech internationa OS-50-X1254B
 
Prectiee HP2″ Curring head Lasermatie
 
ALOKA SBD-MAR-761C
ALOKA SBD-MAR-761C ,:MAR-781
 
Rotero GFCX030X00E16
 
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(100S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 : 50Nx(Refective/Non-reflective)lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :50Nx(Refective/Non-reflective)Lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :100xLens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(100S)
 
OSKAKI DMB-50 DC90V 16MM S/N:JY2057
OSKAKI DMB-40 DC90V S/N:5Y3097
 
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637,:GFLA009028405 S/N:60156.243
JOHNSON-FLUITEN :8078030E(,)
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243;:GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN US3A 030
JOHNSON-FLUITEN A030 mm d7=45mm
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637  70259.243(,:GFLA009028405)
JOHNSON-FLUITEN GRA009016057
JOHNSON-FLUITEN R038020631.2B3L1R
JOHNSON-FLUITEN G2M01200233 60999 243
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243
JOHNSON-FLUITEN RH050/50107/TxL3S
JOHNSON-FLUITEN RH025022935 B4L1Q
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 S/N:60156.243; GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN GFRA009030120
 
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 2.5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 4uF 450V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS C87.8AF3MKP 30uF 420V-30000h/classa
ARCOTRONICS 2uF 420V-30000h/classA 470V-10000h/classB
 
EriSTA AUNIT 4000S
 
TOTAKU 75×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU 175×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU SY 75
TOTAKU SY 175
 
D&J BB356GM11-TYPE 1/200 DC12V W/EC 26P
 
KSM nom.druck/6pressure/max.druck/8pressure/luft:offnend-luftschliebend/(DN80)
KSM AN06+AW06
KSM AN04+AW04
KSM AN02+AW02
KSM 5309-2RS
KSM RMS12C3  L0706122B
KSM 5205ZZCM
KSM Steel
KSM 3.6250 inch x 5.9055 inch x 1.4170 inch (92.075mm x 150mm x 35.992mm)
KSM RLS 22
KSM RSL6
KSM KSM-R18-2RS
 
DATALINK RSCV-T/PV
DATALINK DL-1024P 24 220AC
DATALINK CT200 UV-DOC ONLINE MONITOR
 
LEUSCH 4708-11 1/4″NPT
LEUSCH 4708-45 1/2″NPT
LEUSCH 3766 24VDC
LEUSCH P/N:SRIK-500-RC1210N
LEUSCH P/N:1172-8810
LEUSCH P/N:SRIK-500
LEUSCH SRIK-600
LEUSCH SRIK-500
LEUSCH P/N:SRIK-600
LEUSCH  MODEL:LTR-43LUG
 
KITAMURA FR-S520-0.4K
KITAMURA FR-S520-0.4K,:FR D720-0.4K
 
PACIPIC PMA21B-01100-00
PACIPIC PC832-001-T
 
KRAGT-PAKET S04.00.100.06D
 
COMPACT AIR #WSCLP
COMPACT AIR ASD34X58
 
NBS TYPE:8WA15866D2S-4P,DN 100 SIZE:4B,RATING:ANSICL:150, BODY: (A216-WCB),BISC:A235-CF8M
NBS MODEL:NB-351P
NBS MODEL:NC-201P
NBS MODEL:NB-13N
NBS MODEL:NC091P
NBS Tag No.PV1240
NBS Tag No.PV1241
NBS Tag No.PV1242
NBS Tag No.TV1500
Hoerbiger-ORIGA KL-3060
 
k-teC RCD 300M2-24VDC 24VDC
  HOERBIGER-ORIGA KL-3060
 
PULSSGETRIEBE 3500/3V ITR6.5 MOVLIMN100 NR:76811 MDAB1758 NAN/NAB=80
 
RELMATIC RM21/21
 
CYTEC PV 040/016/0400-02
CYTEC PV-040-16-0400-02
CYTEC PV 040/016/0400-02-MD-MM
CYTEC STH070-0075-1.0-P
CYTEC PV-040/016/0400-02-OD
CYTEC HS-032-020-0026-01
CYTEC VKP-016 B8-B9
CYTEC 5677074_4174_VERRIEGELUNGSEINGSEINHEIT_STP_090_4
CYTEC 5632420_4173_ZYLINDERFLANSCH_STP_090_3
CYTEC 5632419_4172__SEGMENTFLANSCH_STP_090_2
CYTEC 5632418_4171_KEGELFLANSCH_STP_090_1
 
PC master INDEL AG CH-8308
 
ONIKAZE FU-100
ONIKAZE CS-508-L
ONIKAZE HVS-300-GB2 2.2KW 3PH200V/50/60HZ
ONIKAZE RS-301 130W 3PH200V/50HZ
ONIKAZE CS-900-L  1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:000102
ONIKAZE PFA-610-A AC220V
ONIKAZE CS-501-L 380V 60HZ S/N:91504
ONIKAZE CS-503-L 3PH200V/50/60HZ S/N:92702
ONIKAZE CS-634-R 120-140W 4P 3PH380V/50/60HZ  S/N:110902
ONIKAZE PFA-680-A 200/200V 50/60HZ S/N:071201
ONIKAZE PFA-680-A
ONIKAZE RS-301
ONIKAZE CR-9055 1¢ 4P 200/220V 50/60Hz 65/70W  S/N:971004
ONIKAZE FU-150
ONIKAZE FU-220
ONIKAZE TYPE:CS-203-L 2P 200V/50HZ
ONIKAZE OS-501-L 620W 400V/50HZ S/N:010601
ONIKAZE CR-9045 1PH 220V 4P S/N: 990201
ONIKAZE CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE TYPE: CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE PEA-680-B 200/220V,50/60HZ,S/N.020101
ONIKAZE CS-501-7L
ONIKAZE  RF-220
ONIKAZE DF-200/DF-300
ONIKAZE SMM-20
ONIKAZE CR-9055 200/220V
 
SPOHN&RKHARDT VNS022.18EARTU20.20 HS-CODE:85365080
 
GULG GULE WAFER CHECK MB15-2024-SR 2″
 
HUGO MUELLER ITEM NO.M6700695;1-1/2″101MDT CS 150#FLG
HUGO MUELLER BG70.18 12-48VDC-10T50 5006
HUGO MUELLER MUELLER WAFER CHECK 101-MDT 1.5″
 
VOGT VOGT SWING CHECK SW-4835 1″
 
Spectron PM 51
 
RIESE PU-1012 KTB
RIESE RS-ZR2/24VAC/DC/-600S
 
ROTEX GERMANY ZP6201-M000-72014-87
 
lasermike BenchMike 283-10
lasermike AccuSean 5010
 
Thermatool TM WB0001
FARNELL Thermostat”KLIXON”0-90GRAD C 329001
 
TSUBAKIT LPTB500M3LJ 380V 50HZ
 
DAHMS GmbH DIRIS A40 + MODUL 6
DAHMS GmbH ART-NR:48250201-04;DIRIS A40 plus
DAHMS GmbH ART-NR:482500205-04;diris-Modul M6;RS485/Profibus-DP(A40/A41) plus
 
HARTING ELEKTRONIK 19 00 000 5050
 
POETTER 702050XXX0  EQ TRI 96/3 0-500V
POETTER #EQtri 96/3 0-500V ART NO:702050XXX0
POETTER ART-NR:7980001000;DSA12NS40/P1R-01
POETTER DSA12-NS40/P1R-01  ART NO:7980001000
 
HEWLETT PACKARD 1800-24G
HEWLETT PACKARD 1910-24G
 
Zebra ZM400-200E-0100T
Zebra 105SL+ZebraNet 10/100
Zebra 10500-200E-0070 – (200 dpi version)
Zebra 10500-300E-0070 – (300 dpi version)
 
RGM-RUHRGETRIEBE TYP GC 57/30-SN5 -VDE 0530 P=0.12KW n=3000 1/min Ua=180 Volt la=1.0 Amp Ue=200Volt ie=0.16Amp 1P 54 Ser.Nr.615799
 
SESCO M12 0-12kg/cm2  ,100mm
SESCO 0-30inhg/0-76cmhg():60mm() 
SESCO E030A3W-30NA-00 3000W 400V 3P
SESCO PG30.3 A.C.250K+P.22M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:65mm connector1/4Teeth outside
SESCO PG30.3 E.E.250K+P.32M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:105mm connector3/8Teeth outside
 
SHOCK DAMPER DP005A032
 
hydr-app SJG7-1.2 10ml/r
 
 SEIM PX072#4AR0A0HBX01X0200
 SEIM MODEL:KPX#09HX02X01RPX072
 
 ALIVA 24V AL-571 1600421
 ALIVA 160.0421
 
MaxXTRO 200882 mb-530-1
 
SCHWINGUAGSAUFNEHMER BA320C ART NR:F20038
 
B&M BARCODE-SYSTEM TYP S 1704 121NCH
 
椿艾默生 TA0020V 0.2KW 4P
 
sXPC XQGBKO 40*105
sXPC XQGAXKO 25X100
 
solartON SOL911052 0D4 AMPLIFICATORE CT070112
 
MarelliMOTORI MAD90L4/B COD:TM09014 N L190395
MarelliMOTORI  0.12KW 3φ 50/60HZ    380V x 0.7A  :M2A 63 B6 B5
 
 BFI BFI:3002
 BFI BFI;3001
 BFI BFI;3.31;50
 BFI PN:S506.2;Flame scanner 3.31;
 BFI PN:G601;Flame amplifier 3001
 BFI PN:G602;Power supply 3002
 BFI PN:6060-0560-00
 BFI PN:9080-1202-00
 
KCP 1040H
KCP 1110H
KCP 1110H
KCP SAS1060
KCP 1070H
KCP 1070H ¢65-¢50
KCP 1080H ¢60-¢70
KCP 1080H ¢75-¢50
 
CORETEC CPSP-75BA-PF
CORETEC CPSP-75BA-CC
CORETEC CI232-3M
CORETEC CLSQ-5M
CORETEC JCI23-5M
CORETEC CI23-5M
CORETEC IPS30CE-R
CORETEC 2301S
CORETEC 91536W S/N.A60681W
CORETEC IPS-100CEE-S S/N.ABD02387
CORETEC CCSLESB-10M
CORETEC CPS-SP-75BA-CC
CORETEC CPS-SP-75BA-PF
CORETEC CS30-350B
CORETEC TN301+ABL50PC01-U+S
HAIDEX WP09A1B080R06NB121N
HAIDEX G30C-8D21C2-A34A32-R
 
瑞升 BP-80 0~60A
瑞升 MFO-60 800/5A
 
CONEC 43-01199 10+
CONEC DNDA 15/8 611D-HTL-SL
CONEC 43-01199
 
startorius MP25/00
startorius K-RTNO.05/4.7T
startorius MP20/00
 
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMSP-2116M
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMLP-2116F
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC JMLP-2116F
BL AUTOTEC LMSP-2116M
BL AUTOTEC JMSP-2116F-D
BL AUTOTEC MSP-2116M-D
BL AUTOTEC QC-150B-T7067
BL AUTOTEC FLEX-40A
BL AUTOTEC QC-10A-T
BOWMAN GK190-3168-3 4,4,4
BOWMAN Code:2753
BOWMAN Code:3921-1
BOWMAN Code:3446-2TN1B
BOWMAN Code:3446-3TN1B
BOWMAN Code:EC003-1040CI-TAPPED
BOWMAN Code:3444-3TN1B
BOWMAN Code:FG003-1583CI-TAPED
BOWMAN 4066 3 (2)
BOWMAN 700.BFH.205  Bowman Header Tank FH200-4066-3
BOWMAN 700.000.S46  OS46NT Nitrile O-ring
BOWMAN PK190-3170-3
BOWMAN KH200-3071-3
BOWMAN GK600-1658-8 ∮200*1600 : :1805MM
BOWMAN EC100-1425-2
BOWMAN 1426-3
BOWMAN ART-NR:700.BEC.160; EC160-1425-5
BOWMAN ART-NR:700.BFC.120; FC120-1426-3
BOWMAN FC100-3426-2
BOWMAN 1425-5
 
PRIsma N 19803;4 in PN10; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 23100;63-2 in; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 18242;32-1 in Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 19013;20-1/2 in Max Press 8 Bar
 
ANDRITZ SGARPW-01
ANDRITZ DN8 527164
ANDRITZ DN8 NFI537130
ANDRITZ DN10 NFI537129
ANDRITZ NFI537127
ANDRITZ NFI446044
ANDRITZ NFI446043
ANDRITZ 448988
ANDRITZ 422370
ANDRITZ NFI446199
ANDRITZ NFI433016
ANDRITZ NFI433013
ANDRITZ 452060
ANDRITZ 449903
ANDRITZ 405055
ANDRITZ NFI456543
ANDRITZ NFI498161
ANDRITZ 448985
ANDRITZ NFI498007
ANDRITZ NFI498312
ANDRITZ 448906
ANDRITZ 428960
ANDRITZ NFI498387
ANDRITZ 448990
ANDRITZ 448989
ANDRITZ 448992
ANDRITZ NFI327000
ANDRITZ ZS-6424.00
ANDRITZ NFI430053
ANDRITZ NFI430149
ANDRITZ DN10 NFI537332
ANDRITZ DN6 NFI537331
ANDRITZ ф50×3  516716
ANDRITZ DN65 1917564-1
ANDRITZ DN65 1933886
ANDRITZ DN40 1917562
ANDRITZ DN40 1933770-1
ANDRITZ ф74×4  516633
ANDRITZ 4106248202
ANDRITZ 4110776404
ANDRITZ 4110776402
ANDRITZ 4110776401
ANDRITZ 4110776403
ANDRITZ 4106248201
ANDRITZ 4.3kW i=66.46 FCAF77/GY/100L2 380~415VD/660~690VY IP55
ANDRITZ :702051929
ANDRITZ :701632967
ANDRITZ :702051983
ANDRITZ Core assembly
ANDRITZ 0-ring
ANDRITZ Solenoid base sub-assembly
ANDRITZ Solenoid retaining screw
ANDRITZ 3190 011 SPE MVREP
ANDRITZ 1501TQ150SD
ANDRITZ 1511TQ250AD
ANDRITZ 131888672
ANDRITZ 131924591
ANDRITZ 131071908
ANDRITZ 300052223
ANDRITZ 300052532
ANDRITZ 131278905
ANDRITZ 131924553
ANDRITZ 129999900
ANDRITZ 131883103
ANDRITZ 131924552
ANDRITZ 131883105
ANDRITZ 131924551
ANDRITZ 131883109
ANDRITZ 131069425
ANDRITZ 131069424
ANDRITZ 131841388
ANDRITZ 131838936
ANDRITZ Valve:0 CK 15222 V6314.2 :449631I24418
ANDRITZ 1 Stk.ǔberlastkupplung Sundwig Zchg._Nr∴728-479 Gew∴ca.60KG
ANDRITZ DRAWING NO.782-479
ANDRITZ Typ:SKA-30A-0.6-1.5 Art-Nr.:131128635 Seriennr:10122002
ANDRITZ 54PA4H34
ANDRITZ O CK 15222 V6314.1
ANDRITZ ARC-12
ANDRITZ ACS800-01-0011-3-P901(7.5kw)
ANDRITZ ACS800-01-0040-3-P901(30KW)
ANDRITZ 254-000-223 26,27,28,29 HAP03 603-051A
ANDRITZ TYPE:NA/8080/1650;D=80 STROKE=1650 PISTON RODф=25 :1CK61977
 
MeriDian Labs SD-200
MeriDian Labs  MX-4/PM

TROP(230Vac 50Hz)
simensPLC CPU314C-2PN/DP 314-6EH04-0AB0
sime-stromag70HGE 690 FV A2L(1*60+5*40)
haimer80.110.01SE
haimer80.465.40.FHN
BANDIMEXA207
FimetAAO+F160M-4 11KW
SteimelSF 2/13 – VLFM
PRECIMETERPXP-2
SontheimerST041/20ENS X70A
Profimesssp-01.1.2.25.1.0
SEIMECHFV 90LC 6 B33
sime-stromag448200 83169907
IMETema fp TM8P03120
Kraus & NaimerKG41BT103/D-A149STM
IMETABB50B400
Simel40/100R-3-4T 2.2KW IP55
Kraus & NaimerCG4 PC48633-3FS2/V750D
KRAUS&NAIMERCAD11A543-600FT2 VAL0044226
Kraus & NaimerCAD11 A200 24VDC/220VAC 21A
FimetAA200L-4 30kw
KRAUS&NAIMERCH16B-A231-000E
Erhardt+LeimerFR0850 Nr:029165
Kraus & NaimerCH10A241-600*E,V760/A2
KRAUSNAIMERKG125 T103/4E
PrimetalsC_LO80_CB_21_1A4-M8100_MSB001_EN_S00_R00_AP_A1_BE_CU
simens6AV6/642-OAA11-OAX1
SontheimerNLT25/3Z
sime-stromag448 200 83169907
Kraus & NaimerK1-M160/4
SteimelSF4/80RD-VLF
SteimelSF 2/20 RD-VLFM 000.001.155.762
SteimelWater oil?cooler HS-COOLER BA HSC.OEK.000 ..
SteimelGear pump:SF 4/80 RD?VLFM Type/No.: OELK 03 (KK12-BCV-421L635)
SteimelSF6/180RD-VL
IMETM550SZEUS
Kraus & NaimerCA10 PC6310-2
Kraus & NaimerKG80T103/D-A094STM
Kraus & NaimerKG41T103/D-178KL11
simens5ES7 972-0AA02-0XA0
Gebr. Steimel657777
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & Naimerkg250 t 2030/05e
KRAUS&NAIMERJAp J05963/001 J-2235*01
Erhardt+Leimer207558
Erhardt+LeimerFX 4633 00352113
Kraus & NaimerCA 10
KRAUS&NAIMERCA10 A550-600E24
Kraus & NaimerKG125.T103/79.STM
KRAUS&NAIMERKRA.KG64B K900/A-0404 VE
Kraus NaimerKG80 T203/D-A022VE
Erhardt+Leimer207558
SteimelSF3-40RD
KRAUS&NAIMERCAD11 A178-600FT2
SteimelSF3/32RD-VLFM NR:1.PU14 0818-1
FLEXBIMECFL7306
FLEXBIMECFL28703
SteimelTFL 10-240 KRDG,SN.4.PU11 0831-1
Kraus & NaimerCH10 A214-AT13F820
UNIMEASUREPA-20 Nr.43020047
simeYWZ-300/200
SontheimerRLT25/3PM-D1/Z33/1/69/HV11
UNIMECTP183-1/5-195-TM-S
UNIMECTP183-1/5-195-TM-D
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
SteimelSF 2/13 RD-VLFM 1.PU13 3814 000.000.825.171
Steimelgear pump SF2/ 8RD- VLFM
IMETASL50C600
SteimelCBGj2100 L NO.1402 0809 CODE.9D550-56A010000A0
haimerA63-140-16
VIMEC90L-4
IMET s.p.a.275585
Kraus & NaimerKG41B T103/D-A149 STM
Kraus & NaimerCA20 A178-600FT2-V/V845 padlock device
SCAIME632021 UCM 06/004-B
MONIMET Monitor01.04.311
AIR DIMENSIONSR222-BT-AA1
ProtimeterBLD5360
SimelTipo ZD 51/2075-32
simens6AG1334-0KE00-7AB0
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & NaimerCA50-A203-V84OF
SimelModel. 50/3030
Kraus & NaimerFritsche Industrievertretungen GmbH
Kraus & NaimerK2 H052/C
Time Electronics5069
Kraus & NaimerCH10D-204V*17 KD1
KRAUS&NAIMERCA10A713-600E24/21
Kraus & NaimerAT12J027 12/000100 A715*J-001
Kraus & Naimerthe black part for KG80 T103/D-A094 STM
Kraus & NaimerKG64B T303/SGZ621
KRAUS&NAIMERPN.AT12Q87587/000600A715
Erhardt+Leimeroffre 20272892
KRAUS&NAIMERkg32b t103/01 ft2
KRAUS&NAIMERca20
Kraus NaimerCA10-A348-600-*EGASOF0002 Please Check CA10 A348-600 *EG SOF0008
Kraus & NaimerCA10 A326-600FT11
FLEXBIMECFL4221
FLEXBIMECFL4217
FLEXBIMECFL4217
Kraus & NaimerDE12F159 24/004100B T203/04
SteimelBML2-24RD Nr.04-1657-14
SteimelSF 2/13 RD-VLFM Nr.1.P011 3094-1
Semco Maritime8023073
Theodor Heimeier6500-00.500
SontheimerLT-FH7-001 63A/Ui 690V
BIMEDBMEM-E1 M16T EMC Cable Gland M16x1,5
UNIMECZA-10-2390-12-12+sede chiavetta R+W
SontheimerMaintenance Switch WAG935/16PLM 17U AC-3KW 3ph 380V/44V CSA-C22 16A
SEIMEC2.21635.7.01
SEIMEC2.29200.8.01
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE21-OAA1
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA1
HUMIMETERHUMIMETER RP6 NO.13300
UNIMECTP183/1:20/70/TF/PR/D
UNIMECTP 183 10/6777
Sontheimernlt25
SontheimerHLT40/3E/Z33 39V
SCAIMEK18-500KN
SCAIMEED7-500KN
simeBCHR 85A FX BE825 N° Z1903
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
haimerA63.144.06
haimerA63.144.08
MARIMEX Industries GmbHVS-4450 220VAC (VA-300H-ST)
SteimelSF8-300RD-LF
Gebr. SteimelSF3-50RD-LF
SteimelSF6/180RD
IMETVVBC500C100
IMERS485 PROFIBUS DP IF96007
SteimelSF3/50 RD-VLFM;3046352
IMETTX Unit Mod.M550S THOR B3 Serial no.2600-11438809 supply3.6v-160mA radio M550S-HHF ISM band-P<10mW ip65 0470 end user http://symtc.com/
SteimelSF4/80R
GoennheimerD122.A.5.0.0
SteimelSF2/13R
IMENEMO 96HD MF96001 203968008
PRIMESPMM-Profinet -LWL(v2.3)
Kraus & NaimerKG160 AC-21A 160A
Kraus & NaimerDH10-4A-714FT3+G521
Kraus & NaimerCG4EK3501-1.ZS self-locking, with protective cover, black
Kraus & NaimerC316 T106/D-A035 STM
Kraus & NaimerKG100 T103/D-A119 KL71
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
Kraus & NaimerAT12F603 56/000100 D-X343*03
Kraus & NaimerKG80
Kraus & NaimerKG160 Ith=160A
haimerTD2009 comfort , Nr.80.224.00.09
Primetals12G05K9003045054
Kraus & NaimerL350-A222-600E
SCAIMEK25-500N
SCAIME110062
sime44820083169907 Micro Switch
SimelMotors series 2000;s-nr:2197
simens6RA70C98043-A7002-L4-12
simens1LA7113-4AA10
simensMICROMASTER440 11KW 6SE6440-2UD31-1CA1
Steimelspare parts 2105.7003.001 for motor 5AP90S-4 Nr.?12803, please see the picture
Kraus & NaimerKG41B T103/81 E
SteimelGear pump SF 2/20 Delivery approx.30L/min at p 5bar coupled directly to:Three-Phase motor 1410 l/min 1.5KW 380-420V 50HZ IP 55
Kraus & NaimerKG80 T103/01E 80A
Erhardt+LeimerPD2135 F=0.3KN
KRAUS&NAIMERKG41
KRAUS&NAIMERCA10B 2NO+2NC black 6A 220VAC
Erhardt+Leimer00341621 KF2020 R 280mm
Kraus & NaimerCG8-A222-F12115/002 DES
Kraus & NaimerD11A A210 Q984401/126 SFS
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)020334 17*3mm
KRAUS+NAIMERKG32BT103/01
KRAUS&NAIMERKG41BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG20T103/78KL51
KRAUS&NAIMERKG20B.T203/04.E
Kraus & NaimerKG315.T103/D-A037.STM
Kraus & NaimerC32.A202-600.E
Erhardt+LeimerFR 5502 NR.307357
KRAUS&NAIMERKG32A T306/58VE2 VAL0084608, C
Kraus & NaimerCA10-A324-600FT2
KRAUS&NAIMERKG20 T203/F-A006 KL11V
Kraus & NaimerC125-A213-620PE
KRAUS&NAIMERKG10 T203
KRAUS&NAIMERCAD11 A230/S-A692*FT2 Key switch 3-pos
GoennheimerD122.A .0.4~20mA INPUT -19999~+19999
FLEXBIMECF4020-LLS
FimetA400LA4 660/380V ,50Hz, 450kW, 1485rpm, Nr:80000234
Kraus & NaimerCG4A550-600FS2
Kraus & NaimerCA10-A230-614-FT2 ST31/11ZM/NS
SteimelSF 2/13 RD-VLFM, 1.PU13 2427-,000.000.826.171
SteimelKZ160-1L
SteimelSF4-112RD-VLFM F-Nr.000.001.155.039 A-Nr.08.1514-1
SteimelB3-75RD
SteimelTE 1-60 PDD
Kraus & NaimerC80 A212-600E S1M510B/234A6-A
Gebr. SteimelSF 2/13 RD-VLFM
Erhardt+Leimer1.22889E+12
Kraus & NaimerC 26 C24400 KD1
FLEXBIMECFL9012/28715
FLEXBIMECFL7315
FLEXBIMECFL4220
SteimelTFL8/100 RDG/LFM-H
Kraus & NaimerCAD11-A200-FT2+SOV750D/3C/21
SteimelB2-24RD
SteimelSF2 /20 RDVLFM 1.PU120599-1,000.001.153.22
KRAUSNAIMERCH10B A214 600E
Erhardt+LeimerDRS3112
Kraus & NaimerCA10 NZ13U585 54/000800 D-Y567*01
Theodor Heimeier6000-00.138
UNIMECTYPE:RZ166,MODEL:S8 Nr.1078292
Kraus & NaimerKG20T103/D-A226KL51
SontheimerHLO40/3E/Z20/Z1
ProfimessVM 04 7.1.F.PS。6.S 0
SontheimerSO:ST31/11ZM/NS
BIMEDBML-13 NUT M25x1.5
BIMEDBS-14 CABLE GLAND PG13,5 PA6
BIMEDBMEM-E2 M20T 71338 EMC Cable Gland M20x1,5
sime448 200 83169907
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
UNIMECZA-30-1705-20-20+sede chiavetta R+W
UNIMECscrew jack MTP 407MBS 1/10 13/1208
Primetals Technologies France S.A.S2995-01139
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE15-OAA1
simens6DR5020-0EN03-0AA0
SontheimerWAS1856/8ZM/Z54/Z20
simensFSP400-60PFI A5E30484424
SontheimerNLT40/3ZM/Z33 20U Nr:LT-FH7-001
LOIMEX76 80 21
LOIMEX76 80 22
simens6ES7313-6CE00-0AB0
simens6DR5010-0NG00-0AA0
SontheimerWAW235/8ZM/NS 701226 09U
simens6EP1961-2BA21
simens6SL3352-1AE36-1EA1
PRECIMETERPRO LAD CD900R750
SontheimerST91/11ENS X70
simens3W2811-3EB33
SimelTIPO ZD 77/2076-32
simens6AG1124-0GC01-4AX0
sime-stromagUS2-3 452.542
HUMIMETERRH5 Nr.11494
sime945-53790 57090(455382C) US.2-5
SontheimerHE10/40
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerLT-FH7-001 NLT100/3V/Z1/19/33/45/62/X83 28R
SontheimerHLT40/4E/Z35 /3/D1/FG
sime945-53790 57090 (455382C) US.2-5
SontheimerURR1/11EHS/Z8/Z16
wimexNH-2 332820 200A ~690V aM 120kA
SontheimerIEC60947-3 20A/UI 690V
UNIMECGETRIEBE RC-00054 C2 1/04-UNIMEC
UNIMECTP 8010
simens6ES7138-4FB04-0AB0
SontheimerWAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199
UNIMECTP-00407
UNIMECRC110
SteimelSF8-250RD
sime448 200 83169907
haimerHSK F63-80 3F63.140.04
SteimelSF8-400 RD-VLF
SteimelSF-6/132RD
SteimelSF 4/80 RD Fr.Nr.514691 A-Nr.01-1651-1
SteimelMotor main terminals /Y2-80-4/0.75kw/ bakelite / 50 * 30
SteimelMotor fan blade/Y2-80-4/PE/diameter 20MM/impeller diameter 110MM
IMETVVB C500C100 500/100V
IMETVVD D100C100 1000/100V
Steimeltype:sf2/13 rd-vlfm SERIAL NO 1 pu11 3626-1,NO.000.001.152.859
Kraus & NaimerCAB10 PC4080-2EC
SteimelSF 2/6 RD,SN:2.PU13 3555-
IMETAIH50C700
haimer40.640.06
haimer50.440.06
SCAIMEIPE50 P
KRAUS&NAIMERDH11 A5R654 FT2
VIMEC160MB-2 NO.1010G4896
Gebr. SteimelTFL10-210KR
Steimeltfl10/210r
Kraus & NaimerC315-A200-600?ER
SCAIMESK30X 1000 C3 CH 10e
PRIMEDICHeartSave AED-M
imetexNRA700 180NM
Kraus & NaimerCG4EK6220-5.HS
Kraus & NaimerCG4EK6030-4.ZS
Kraus & NaimerKG 160 T103/D-A105 STM
Kraus & NaimerKG315 T103/D-A037 STM
IMETABB50B500
Kraus & NaimerKG125T103/D-A100STM
IMETAS 64 1000-5A CT TASi50D100
Kraus & NaimerCA10 U97414/005
Kraus & NaimerCAD11 A214-600 FT2
IMENEMO96HD+
IMETVVCC500C100
Kraus & NaimerA214 AT14G491
Kraus & NaimerCG8 U81764/006 A292
Kraus & NaimerKG160T103/D-A105STM
Kraus & NaimerT203/03
Kraus & NaimerCA10 PC3015-600 EG;G211;F025
Kraus & NaimerCA10PC5207 NZ14U920 AC220V/20A
Kraus & NaimerKG250 T203/05E
SCAIMEDR2112-20Nm-SP/CL01137
SCAIMEK18-500KN
Times Microwave systemsAA-8980/6.0m/716M/716M
sime-stromagNr:91088 (see the pic pls)
DimetixPHS-3C
BIMEDBLN-14 NUT F. PG13.5 POLYAMID
simens3NA3032
simens6ES7193-4CB30-0AA0
IMET s.p.a.275585
Gebr. Steimel5AP90S-4 658111
simens1LE1001-1AB43-4JB4
AIR DIMENSIONSB141-FP-AB2 , SN:1307208
SteimelSF4/112RD-O, S-Nr.000.001.155.039
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6AG1321-1BL00-2AA0
simens2000381-002
simens6ES7655-5DX40-1AA1
SIMENESC73451-A430-B30
SimelXD 77/5-32
STEIMEXLS-121
SontheimerN3/13E/Z1/33 30/59 05Y
Steimel3046352
Erhardt+LeimerDC2340 320964
haimer113912-0008
FLEXBIMECNozzle used for code 9315 hose tray
SimelTIPO 13/3011 0.55KW V 220-240/360-415 50HZ
KRAUS&NAIMERCH10 A230*NLB408 FT2
KRAUS&NAIMERCH10 A220 FT2
Erhardt+Leimer347625
Kraus & NaimerL350-A222-600E
Time ElectronicsTYPE1049
Carl Rehfuss(Erhardt+Leimer)Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
Dimetix500200
Erhardt+Leimer00341620 KF2020 L 280mm
KRAUS&NAIMERCH11 AT08F368 56/000200 A714/D-A001
KRAUS&NAIMERP-MANDLE G211 S0(use for axis 6mm)
Kraus & NaimerA230 F04375/001 DES
forcedimensionomega.7
KRAUS&NAIMERSWITCH CA20F8898608 EFPLASTRON F990HANDELG221 5P0SITION WITH SPRING RETURN
KRAUS&NAIMERCA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/Sl.Nr.:601
KRAUSNAIMERL400 WAA293 E
Kraus & NaimerCG4A550-600FT2
Kraus & NaimerCH10 A230-600 FT2
KRAUS&NAIMERDH11 A178-600E IEC947 BLACK-H
Fimet3MEA112M-4 B35 S/N:J11040334 4KW
Kraus & NaimerCAD11-SF2843-600-FT2
KRAUS&NAIMERCA10 D-Y567*01 FT2
Erhardt+LeimerTyp PD 2150 Nr. 043335 F=0.6kN
DimetixFLS-C 10
KRAUS&NAIMERCH10-A291;NZ12U504 52/000100
Kraus & NaimerCAD11-2F3111-600-FT2
Erhardt+LeimerSV1111 LATERAL DISPLACEMENT OSCILLATING FRAME, WITHOUT ROLLER. PROVISION TO MOUNT DC, STROKE OF +/-50MM AND ROLLER OF NB=900MM. M=1300MM.
KRAUS&NAIMERKG41B?T203/D-A194?
Kraus & NaimerDH12.D-B904*03.FT2
Erhardt+LeimerSK 7800T
KRAUS&NAIMERCA10 A214-600 FT2
KRAUS&NAIMER3162767 SWITCH DISCONNECTOR 4-POLE 100A
Kraus & Naimerthe black part for KG250 T103/D-A098 STM
Erhardt+LeimerFX 5030 212047
FimetType:AA0 180 M 4
Steimel6APE90S-4 Nr 1079079,pls see the pic
KRAUS&NAIMERC315A200-600ER
Kraus & NaimerKG 160T 103/79 STM
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)VK 1590 NR.:100390
Steimel5AP90S-4 Nr.1001742
KRAUS&NAIMERCA10-A220-614-FT2
sime-stromagTyp:660 No:81238 Order No:900157
Kraus & NaimerCAD11 A214-600FT2
KRAUS&NAIMERKG160 T103/D-A010
SteimelSF 2/8 RD contains motor,6.28l/min,0.65NkW,1.1kW,pls see the pic
Kraus & NaimerCAD11 SFS Q10195/001 A292
Erhardt+LeimerAG 2671 Nr.311807,pls see the pic
SteimelSerial No. 1.PU10 3725
KRAUS&NAIMERKG64B-T203/D-A036E
Kraus & NaimerKG125T103/D-A099STM
KRAUS&NAIMERKG64B K300/D-A081 VE NR.: 06196
Steimel3-Mot 7AA80M04K IP55
SteimelSF2/6RD 960.020.063
Erhardt+LeimerAG2671 NR:311949
haimerTD2009
SteimelSF3/50 RD -VLFM,000.001.153.090,pls see the pic
SteimelBML 2-24 RD Nr. 1.PU15 2096-1,pls see the pic
SteimelSF 6/132 RD – O
SteimelSF 2/6RD
SteimelBZP058300R---050R
SteimelSF4/63RD
SteimelSF 3/32 RD- VLFM nr:3.PL12 5827-5 see the picture
KRAUS&NAIMERCA20B-A231-600E
SteimelGMB2D-24R,1PU11 1223,PART NO:000.000.607.715
Steimel5AP100L-4 (7AA) Nr.664238
SteimelSF3/40R-O Nr.2.PU10 3280-2
DimetixFLS-C10
KRAUS&NAIMERLTRSCHA KG64BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG80T103/D-A094STM
KRAUS&NAIMEREN60947/VDEC660 IE60947 CA10 20A 300VAC HD -A300
KRAUS&NAIMERCA10-A004-624-EF G251
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
SteimelTFL 10-210 KR,2PU11 3258-1,pls see the pic
GoennheimerFS850S.6.4.0
Steimel052682-3,SF6/132RD-VLF
KRAUS&NAIMERH010/AE11/E
Kraus & NaimerH010/A11-E
Kraus & NaimerKG41B T304/GBA014 E
FLEXBIMECFL3181
FLEXBIMECFL9012/3810
FLEXBIMECRCEE 412
FLEXBIMECFL4314
FLEXBIMECFL7215
Kraus & NaimerA200-F44250/005 0ES
KRAUSNAIMERKG160 T103/GBA055
FimetRK3E B3 21344030902
Erhardt+Leimerwss51-sem
Kraus & NaimerStep switch (0-1-2) blue line with 0-position, 1-poles 2 steps 60° switching angle, (without int. bridge),Model:CAD11 D-053U-600*FT2 V750D/3J F075
Erhardt+LeimerAG 2491
Kraus & NaimerCA10 A214 NZ14U766 32/000500
Kraus & NaimerCH10 A210-NZ14U759
FimetPV1,φ40mm,0-12bar,G 1/8″
haimer3D-Taster M/C-3D;V-3D-05 80.362.00
Theodor Heimeier4210-02.000
KRAUS&NAIMERKG125 T103/D-A100 STM
KRAUS&NAIMERKG41 T103/D-A178 KL11
sime448 200 83169907
SontheimerLT-FH7-001
UNIMEASUREPA-40 Nr.42120149
BIMEDBM-12 CABLE GLAND FM20GPA POLYAMID
BIMEDBLN-12 NUT F. PG 9 POLYAMID
BIMEDBM-EN-14P CABLE GLAND+PLUG M32
BIMEDBLN-14 lock nuts L. grey PG13.5
BIMEDBBS-14 Thread blind stop PG13.5
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbHHV10/125
Primetals Technologies France S.A.S1000625
SontheimerURR2/8ZM/X70A/X85/NS/Z16 26T 2-pol,-0+,mit beids.Ruck(L1/2-L2/3-L3/1)
Kraus & NaimerKG20 T103/D-A126 KL51V
Kraus & NaimerKG64 T103/D-A287 KL11
Kraus & NaimerKG32 T103/D-A061 KL51V
SontheimerA1/8ZM/X70S S144
PrimetalsR996011537
simeSH18-B
SEIMEC1.30696.8.01
Primetals Technologies France S.A.S2995-01126
SontheimerLR19188-16A / Fire painting machine / 352FX
UNIMECFD 42
UNIMECTP559
UNIMECTPR-306
SeimensFDU1501/2238571 001 2KJ3505-5DC22-9HD2-Z KAZ49-LE80MD4E-L4NH
UNIMEASUREHXPA-50-70292
simens7ML5652-0BF00-0DA1-Z
sime-stromagNO:76722,PN:305858360
BIMEDBMEM-E3
simensSIEMENS SINAMICS POWER Module 240 6SL3224-0BE32-2SS0 Input:3AC 380-480V 72A 50/60HZ putput:3AC 0-input V in=60A Motor:IEC 22KW/30KW NEMA 30hp/40hp
simens6ES7313-6CE00-0AB0
SontheimerWAW231/8ZM/NS
SontheimerLT-FH7-001
SimexSY7124/S,0.37KW VAKMX1;10
sime448200 83169907
Time-markmodel 2742
SontheimerSO:ST3111ZMNS
SontheimerSO:WS111ZMNS
SEIMECHPE63LA2B34 2.6KW
DYNATIME SASP1006I-G1/4 0-100°C nr.19103
SCAIME825810
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6EP1/334-3BA00/24V/10A
Steimel5AP80M-4K
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
sime-stromagFAV413 904669
SontheimerWAI 107/HLT40/4V 05
SontheimerWAF306 SORR4 11E
simens7KG6106-2HN24-OB
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerWAS1459/11ZM/FS/Z11/16/53
sime448200 83169907
SontheimerIEC 60947-3 20A/Ui 690V LT-FH7-001
UNIMECTP-559-1/5-500-PR-B-TM
VIMECER340/M6
SontheimerSORR4/16EHS/Z53X70A
UNIMECKT-00059 S-NR:16-04305
SontheimerST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ
simens3RW4026-1TB04
simensRF380R
UNIMECTP-407-1/30-190-TM-PR-MS-IEC100B14-P
UNIMECRC110-C1-1/1
Steimelsee photo
haimerL-100 A63.022 25
SteimelSF4/63GD,NR:051008
Steimel5AP1328.4(7AA)Nr.680381
VIMECNP200 ES:3/5 Kw inst:0.18
Kraus & NaimerKG10 T103/40 KS51V
SteimelSF 4/80 RD-VLF;1.PU14 0110-;000.001.153.683 without motor
Steimelgear pump SF3 / 32R D-VLFM
KRAUS&NAIMERKG41 T303/D A010 VE2
SteimelSF 2/8RD-VLFM Nr:7.PL12 5825-2
IMETASL50D1253
IMETASM50D160
Steimelpump SF6/132RD
SteimelSF3-50RD-VLFM 000. 001.153. 090 Nr06 3372-2
IMERD1AF13B/060
IMES gmbhconnection card model no.: I-218-A
SteimelSF2-08R1D
haimer30.521.16
SteimelSF 2/20 RD-VLFM NR:1.PU12 0599-1 Sach NR:000.001.153.228
haimerA63-184-08-8
haimerA63-140-14
haimerBT40-16

BDSENSORS Typ LMK382 -566-1000-1-2-1-1-1-3-004-000
BDSENSORS Typ LMK382 -566-2000-1-2-1-1-1-3-004-000
BDSENSORS TYPE:26.600-4003-1-100-N40-525    I/P:0-400bar O/P:4-20mA DC12-36V //4
BDSENSORS Typ 26.600G-4003-R-1-5-100-N40-1-000
 
VISHAY Tedea-Huntlei 1242 50kg1242-C3-50kg
 
HYOSUNG PUMP TYPE:HES32-250 SN:2607816-2
 
ASYS Group 2242100100
ASYS Group 2242400009
ASYS Group 99.001.161()
TOHO KIKAI PR-5715H
 
M AC 35A-ACA-DDAA-1BA
 
KYOKUTO JIS-20K-350A
KYOKUTO JIS20K-350A Y DWG NO.K-27342
KYOKUTO JIS20K-350A
KYOKUTO JIS20K-300A
KYOKUTO JIS20K-350A DWG NO.K-27342
KYOKUTO JIS20K-300A DWG NO.K-27341
KYOKUTO 10″-CLASS 1500 DWG/NO:K-27520
 
BIDRROS 30C32X237H
 LINAK 365F53+50100B25
 
HYDROSILA MF112.2/D2B35Y1(N.25491107)
 
SENSORTEC RTD RTBGL-KW02L-57,100 0HM WITH CAST HEAD
 
DUKJI PP+SM45C
DUKJI FRP
DUKJI STS304+FRP
DUKJI STS316L
DUKJI CARBON
DUKJI SS400 & NBR
DUKJI VITON
DUKJI NBR
DUKJI POLYPROPYLENE
DUKJI  FRP
DUKJI     VITON
DUKJI   VITON
DUKJI   NBR
DUKJI  NBR
SCHIEGEL ATL2
SCHIEGEL ATL
SCHIEGEL AT
SCHIEGEL AL5
 
TAKAMURA K12020 B; NO.:0708 4796 F
TAKAMURA K12020B S/N:0708 4796F
TAKAMURA KB-2 S/N.34070075 
TAKAMURA K120-20
 
SHINNIPPONMACHINERY 0104-P1-3T S/N.15382,:JCJ6-034-40
 
MORETTO spa481041 TFAΦ40
MORETTO  TFAΦ40
 
DANGo dienenthal DDF DN250-1 S/PN10
EMK JF12-4 PTC; Type KAE1A71B-4B3E1K 0
EMK H3S315S-4 U△380-420/440-480 UY 660-730/760-830 50HZ-60HZ nN=1480/1775 P=110KW/132KW   COS∮=0.89 I=187.2/108.5A
EMK H3S180L-4;18.5KW;1470r/min no.71001767141
EMK H3S160L-4;15KW;1470r/min no.71001767112
EMK JF12-4 PTC 400V 0.37KW 1330R
EMK TYP: KAE1A63B-2B3E1K;  0.25KW  3000RPM  IMB3  IP55  50Hz
EMK JS632-2-PTC 0.25KW 380V IP55 IM B3
 
Vacuum Research DN200 PA15222 USA 2419 Smallman Street Pittsburgh 24VDC
 
PPRVCITDY BDA-10/10-350X24DCH 35Mpa 30L/min-20-150℃
PPRVCITDY BDO-A-10/315H , 0.7-31.5Mpa 30L/min-20-150℃
 
FMW SCREW SHAFT  Left Design Φ470 x 6.810  FMW-NO:1100028260
FMW SCREW SHAFT Right Design Φ470 x 6.810  FMW-NO:1100028259
 
仓敷 KA-30-26H
 
FFT EB28-200
FFT ERF1150X
FFT 26
FFT ERF 1150X (1SET=314PCS)
FFT EB 28-200  PART NO:02010 00230
FFT 26.9×2.3×1270
FFT FFT EB28-200
FFT FFT FB1000-14-SS
FFT FFT M56-5-PP-560
 
INTERNORMEN TECHNOLO  MK09U-IC96-BV259
 Autogard Model 406N
 Autogard 406 – 3 RR bored with N-Eupex A160 S1 = 40 mm with keyway to DIN 6885 1 S2 = 60 mm with keyway to DIN 6885 1
 
下西 SM-1013
下西 Mg N707 6mm*6mm*4.5t
下西 Mg N763 D8mm*3t
下西 N389 NEO D5mm*3t
下西 N388 NEO D4mm*3t
下西 COB455,:COB45(4Φ×5)
 
THERMO EST PT100、468650/10
THERMO EST K 468580/10
THERMO EST K 468560/10
THERMO EST K 468550/10
THERMO EST 100 468630/10
THERMO EST RTD-Pt100 P071-SI 14.2 EExd/TI/DG-1/2
THERMO EST RTD-Pt100 P011-S16/TB11-6/TI/DG-1/2”BSP/ф18-500-L=700
THERMO EST RTD-Pt100 P011-S16/TB11-6/TI/DG-1/2”BSP/ф18-120-L=350
THERMO EST J 468620/10
THERMO EST RTD–Pt100 P071–SI 14.2 EExd/TI/DG-1/2”BSP/ф18-100
THERMO EST RTD–Pt100 P071 – SI 14.2 EExd/TI/DG-1/2”BSP/?18-100
THERMO EST RTD-Pt100 P011-SI6/TB11-6/TI/DG-1/2”BSP/?18-500-L=700
THERMO EST RTD-Pt100 P011-SI6/TB11-6/TI/DG-1/2”BSP/?18-120-L=350
 
MoDL 4RB5104-5AB40(:4RB5104-5AB42)
MoDL 4RB5250-5AB47
MoDL 4RB5125-5AB52
 
GASPARINI GL229-330
 
Max MULLERAG Typ:HL 50 H
 
SKSATO TEMP.SWITCH\SB-100SE
 
DALTON Power MILL P-3S
DALTON FXU-7.5 3200V
DALTON FC-20  380V/50HZ/15KW/:600kg-3000kg/H
DALTON 5DMV-r,,,100V
HagOR L502
 
DESMI A/S NSL100-215/D02 S/N:309620-14
 
DONG SEO MACHINERY v.s coupling
 
SAYAMA TRADING SSV-003mp
 
SUNRISE EDP #NAME?
SUNRISE EDP #NAME?
 
Brautingam Gruppe BPL-35  33:1
 
STUBBE PVC-U 137051 W1 DN20 PN10
STUBBE DFM350
STUBBE DFM350
STUBBE DFM350
STUBBE DN50 Material:PVC EPDM PTFE Type:DMV755 119306 PS:10bar
STUBBE DMV 755  PVC-U EPDM PTFE DN50 2″ PN10 union DIN 8063 socket end for solvent welding
STUBBE Art Nr.138757 DN250 PN6 PP EPDM
HOTO TTM-002-R-A
 RELECO C5-A30 230VAC
NDV CR CR DN65
竹网 4DF100
竹网 4P100
 
Panametrics 26MG
TOMY SX500
TGK GBR-100
 
KOINO KH-2202-2S
 
WPT TYPE:WPD-01-03 used on 214 Cluth Part No:WFL0000069
WPT TYPE:WPD-01-02 used on 214 Cluth Part No:WFL0000070
WPT 324H
WPT 224H
WPT W250A301A1
WPT W250B206A1
WPT 17.5cm×38cm×3
WPT 13.5cm×35.5cm×2
WPT 100mm×125mm×12mm×12mm
 
POMAC PLP 3-3 SN:3/3/09R/06/M4 15BAR
POMAC PLP3-3H-H
POMAC PLP3-3-BP-0010
POMAC PLP-Antrieb
POMAC 056.320-001
POMAC 051.650-101
POMAC :PLP 3-4 NO:17683
POMAC CP15533-KAM-2-0110-Q1-AF-P/110 Star(:CP15533-KAM-2-0110-S1-AF-P/110 STER)
POMAC PLP2-2.5 NO:18050
POMAC PLP3-3H-H
POMAC Art-No.052.001-009-032
POMAC Art-No.052.001-009-152
POMAC 052.001-002-002
POMAC CP 23544/190×7 5.5KW 400/690V-50HZ IP55 UITV:KAM-2-0550-S1-AF-1 DRIVE:IECB5
 
GAM KSS-100-32-25
 
GPNET 232-485CT
 
POWER JACK MODEL NO. CE2501-375 SERIAL NO. F708270
POWER JACK C-025
POWER JACK CMT025-0550-FT21-0000-0000-A00
 
GERMANY PM-250PES :220V
 
Gefe NECKAR KO Artikel:963122001
Gefe NECKAR K542 Artikel:254200998
 
A.L.B.A Code:39IP010
A.L.B.A AOG 300 DR
A.L.B.A ALBA AOG300 DR-91 GENOVA ITALY 9012
A.L.B.A AOG-300-DR-91
 
日本电气 TX1022-83-11L 200V
 
HYDRAFORCD SV12-29P-10T-N-24-DG
 
CHECK VALVE HYDAC RV25-7-S
 
DRKAISER Dn=240mm 
DRKAISER Ф200 HOFLER1250
DRKAISER ZP30 Ф160
DRKAISER NILES800
DRKAISER Dn=160mm
 
Hydro Systems HSS1-1(DN25)
KUEENLE B21K100L6KTH 1.5KW
KUEENLE FTE290S4SL 1.1KW
KUEENLE KDGN2W 315 M 2 KT SK NV IE2
KUEENLE Typ:KTE290S4SL Nr.:35064203804 #36048
KUEENLE Typ:B21K100L6KTH Nr.:2606420906
KUEENLE 3-ph-motor-NR 1511 459484 01#38490 TYPE:KTE1 160 L GWK IP55 B5 18.5KW 50hz 2930 1/min SACH-NR:5071821
 
Brother BTI 215
 HAMMELMANN 04.04600.1454 1600bar-DN20-100m  M36X2.0
 
F.ARDUINI MEC80 CT2
 
IHARA SAIENSU SAP-02-000J
 
LK Armatur LK550-15 EN 1254-2 15MM
LK Armatur LK550 15mm
 TORK 24vdc-10w site.3/8〞 T-GM123 PRES.0-80kg orif:1.9mm
 TORK TORK:24VDC-10W site:3/8 TYPE:T-GM123.80 pres.0-80kg orif=1.9mm(:T-MI 102/S1060.02
 
SANKENLD SPF-11K;380-460V;11KW;50/60HZ;24A
FISCHCR&PORTER VT4012QN23AN DN40 PN1.6MPa :70-1000Nm3/h :40℃ : :4-20mA   HART LCD
FISCHCR&PORTER DM43F2SQ1A
FISCHCR&PORTER DM43NF1PQ01S1W1NN DN 100 PN 16
FISCHCR&PORTER DM43NF1PQ01S1W1NN DN 200 PN 10
 WHEELABRATOR NO 09/139 184 /005 50HZ 37KW
 
EXCO STEEL C-10P-10-05-V 01MAY04AA937
EXCO STEEL 600-50A/SW/A182F11 01QJA01AA214
EXCO STEEL 600-50A/A105 01MBV21AA113
EXCO STEEL 300-65A/A216WC 01MBV04AA100
EXCO STEEL 300-250A/A216WC 01MBV01AA002
EXCO STEEL 800-50A/SW/A105 01MBV21AA208
EXCO STEEL 800-40A/SW/A182F316 01MBA01AA911
EXCO STEEL 800-25A/SW/A182F11 01MBP04AA925
EXCO STEEL 800-25A/SW/A105 01MBV01AA920
EXCO STEEL 800-20A/SW/A105 01MBV01AA803
EXCO STEEL 150-65A/BW/A216WCB 01MBV21AA101
EXCO STEEL 800-40A/SW/A105 01QJA01AA135
EXCO STEEL 800-20A/SW/A105 01QJA01AA115
EXCO STEEL 600-50A/SW/A182F11 01MBP04AA907
EXCO STEEL 600-40A/SW/A105 01MAL07AA902
EXCO STEEL 600-25A/SW/A182F11 01MBP04AA943
EXCO STEEL 600-25A/SW/A105 01MBV01AA103
EXCO STEEL 600-20A/SW/A105 01QJA01AA115
EXCO STEEL 600-15A/SW/A105 01QJA01AA805
EXCO STEEL 300-80A/SW/A216-WCB 01ENH01AA104
EXCO STEEL 300-80A/SW/A105 01MBH05AA102
EXCO STEEL 300-65A/BW/A216WCB 01MBV04AA101
EXCO STEEL 300-150A/BW/A217WC6 01MBP04AA909
EXCO STEEL 1500-25A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-25A/SW/A182F22
EXCO STEEL 1500-25A/SW/A182F11
EXCO STEEL 1500-20A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-15A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-65A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-50A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-40A/SW/A182F316
EXCO STEEL 1500-32A/SW/A182F316
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:15A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:20A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F11;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F22;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:32A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:40A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316;RATING(LB):1500;Connection:ASME SW; Size:50A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F316-->A351CF8M;RATING(LB):1500;Connection:BW; Size:65A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A217WC6;RATING(LB):300;Connection:BW; Size:150A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A216WCB;RATING(LB):300;Connection:BW; Size:65A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A105-->A216CWB;RATING(LB):300;Connection:BW; Size:80A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A105;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:15A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A105;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:20A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A105;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F11;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A105;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:40A
EXCO STEEL TYPE:GL;Body material:A182F11;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:50A
EXCO STEEL TYPE:SC;Body material:A216WCB;RATING(LB):300;Connection:BW; Size:250A
EXCO STEEL TYPE:SC;Body material:A216WCB;RATING(LB):150-->300;Connection:BW; Size:65A
EXCO STEEL TYPE:LC;Body material:A105;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:50A
EXCO STEEL TYPE:LC;Body material:A182F11;RATING(LB):600;Connection:ASME SW; Size:50A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A216WCB;RATING(LB):300;Connection:BW; Size:65A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A105;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:20A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A105;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A182F11;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:25A
EXCO STEEL TYPE:WG;Boday material:A182F316;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:40A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A105;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:50A
EXCO STEEL TYPE:WG;Body material:A105;RATING(LB):800;Connection:ASME SW; Size:40A
EXCO STEEL 600-50A/SW/A182F11
EXCO STEEL 600-50A/A105
EXCO STEEL 300-65A/A216WC
EXCO STEEL 300-250A/A216WC
EXCO STEEL 800-40A/SW/A105
EXCO STEEL 600-40A/SW/A105
EXCO STEEL 600-25A/SW/A182F11
EXCO STEEL 600-25A/SW/A105
EXCO STEEL 600-20A/SW/A105
EXCO STEEL 600-15A/SW/A105
EXCO STEEL 300-80A/SW/A216-WCB
EXCO STEEL 300-80A/SW/A105
EXCO STEEL 300-65A/BWA216WCB
EXCO STEEL 300-150A/BW/A217WC6
 
EXCOSTEEL 800-40A/SW/A182F316
EXCOSTEEL 800-25A/SW/A182F11
EXCOSTEEL 800-25A/SW/A105
EXCOSTEEL 800-20A/SW/A105
EXCOSTEEL 160-65A/BW/A216WCB
EXCOSTEEL 150-65A/BW/A216WCB
EXCOSTEEL 300-65A/BW/A216WCB
EXCOSTEEL 800-50A/SW/A105
 
S&P Art-Nr.:9000000096 EC-3N
S&P HCBB/6-500/H
S&P HCBB/4-500/H
S&P HCFB/4-500H
S&P HCFB/6-500H
 
VACOM KF25CLR
VACOM PVC25-10
VACOM KF16G118(:KF16GI18)
VACOM KF40BS-304
VACOM KF40R25/CO-304
VACOM TE16K-304
VACOM SC25K-304
VACOM ISO100SC4016K-316
VACOM KF40SNCR
VACOM KF50SNCR
VACOM EL25K-304
VACOM KF25HC
VACOM KF25TUH
VACOM KF25SNCR
VACOM KF50R25/CO-304
VACOM R304-104X2.0-1
VACOM ISO100TU-100-108-316
VACOM ISO100SC-316
VACOM ISO100SNCR-304
VACOM ISO100E-304
VACOM ISO100TE-304
VACOM SK100050/CO-304
VACOM MTIG3.5-2DLE5-30-2-REC-FR
VACOM ISO63/250DCMS
VACOM VGF100
VACOM SA1010
VACOM IS100BK-304
VACOM IS0100SNCR
VACOM CF16-SM1310-FCAPC-1
VACOM ISO100MCRV
VACOM KF25MCR1N
VACOM BHC25K
VACOM PVC40-10
VACOM KF40HC
VACOM KF40THU(:KF40TUH-316)
VACOM TE40K-304
VACOM ISO63/100DCA
VACOM ISO63/100WCMS
VACOM KF50MSC
VACOM KF32/40MSC
VACOM KF20/25MSC
VACOM KF10/16MSC
VACOM KSWA168
VACOM KF16SNCR
VACOM KF25R16/CO-304
VACOM KF25NPT14
VACOM KF25G114(:KF25GI14-316)
VACOM KF25BS-304
VACOM X25K-304
VACOM  ISO100SNCR-304
VACOM ISO100BK-304
VACOM SA100100-304
VACOM  VGF100
VACOM  ISO63/250DCMS
 
TANDER KD-A1
 
RUNFLOW BVKP3LF-1P-50-PN16-W
 
 Mitsubishi FCKLW SF-JF / 80  0.2Kw 4pole 400V  50Hz Serial no: PB5595040
 Mitsubishi  GM-SFBRB4 0.1KW 15-18RPM 1:100
 
CHEON Model no:CBM-9230(CP 3073)TP 210-240V 50/60HZ
 
AMPCO AC218 Q=20.89m3/h H=45m 316L
AMPCO AC328 Q=19.85m3/h H=66m 316L
AMPCO AC218 Q=24.27m3/h H=48m 631L
AMPCO AC328 Q=25.18m3/h H=63m 316L
AMPCO AC216 Q=8m3/h H-18m 316L
AMPCO TYPE:AMGS8107880 for Centrifugal Pumps ZC2 2 1/2 S/N:CC-52036-2-3
AMPCO GS8107880 (KIT 1-1/4 ZC2 T21 SC/SC/VI)
AMPCO KC2 1X3/4 Q=0.83m3/h H=20m,P=0.55kw
AMPCO ZCH24X3 Q=40m3/H
AMPCO ZC211/2X11/4 Q=2m3/h,H=40m P=2.2KW
MATTIE IF57A14030+IF57B14031
MATTIE CR10C08154
MATTIE IF57B14030
MATTIE IF57B14031
 
 Hansen MM1700-800
 
PTP INDUSTRY TYPE:FLOTAXEA AGIT S/N:1A05AL75(:FA522-75)
PTP INDUSTRY 13JX
PTP INDUSTRY Flotax F522 AGITATION Type:FA522-75
PTP INDUSTRY No:14JX
 
LAM-MERS B 5-200L-37
LAM-MERS 16BG 207-2MA
 
Lwaki metering LK-47VS-02
Lwaki metering  LK-32VC-02
Lwaki metering  LK-57VS-02.
Lwaki metering LK-55VS-02
Lwaki metering LK-31VC-02
Lwaki metering LK 55VS 02
Lwaki metering  LK-47VS-02.
Lwaki metering  LK-32VC-02 .
Lwaki metering  LK-57VS-02 .
Lwaki metering  LK-55VS-02.
Lwaki metering LK-32VC-02
Lwaki metering LK-57VS-02
 
SHIBAURA A01B01218(FOR PSL-100)
SHIBAURA DRP-360YII
SHIBAURA S2024-200V 0.2KW
SHIBAURA S2024-380 0.2KW 2P 380V
 
SHINNICONTEC ED25.20A L-BORNE on/off double acting A
SHINNICONTEC  ED25.20A L-BORNE ON/OFF DOUBLE ACTING A
 
NICHIDEN-KOGYO SXL80AC220V  10W
NICHIDEN-KOGYO K10AB444(3/4 AC220V)
NICHIDEN-KOGYO CF55-12030PSPTR
NICHIDEN-KOGYO SXL80 AC220V 10W 60HZ
 
LUMBERY RKWT/LEDA4-3-06/5 751
 
 TOTAL PAINT:CRANE STANDARD
 
DATA TRACK MODEL:T224-1-R
ALLTEC Merkur 3 M3-2-M6B-S-1119-1201-N-TR30X12P6-B MERKUR 3
ALLTEC M2-1-M1A-OHNE-0-0-N-TR24X10P5-B.
ALLTEC M2-1-M1A-OHNE-0-0-N-TR24X10P5-B
ALLTEC B5-012.351
ALLTEC M3-2-M6B-S-1119-1201-N-TR30X12P6-B
EHBTMV YTR4600N
 
CONAX :PG4-250-A-T Probe :0.250 1/2NPT
CONAX :PG2-125-A-T Probe :0.125 1/4NPT
CONAX :PG4-250-A-T  P/N:6602-26
CONAX :PG2-125-A-T P/N:6602-23
CONAX d/64351378 Packing gland sealant
CONAX c/64351963 Packing gland Ф3×1/8NPT Conax×MPG-118-A-L
CONAX b/64351386 Packing gland sealant
CONAX a/64351378 Packing gland Ф0.187×1/8NPT Conax MPG-187-A-L
CONAX SPG-150-118-A-3-G
CONAX SPG-150-118-A-2-G
 
AeroBRIGHTY REGULATO A-2H S/N:A2H01503
 
bridgeporE 664-DC2
 
ASART TYPE ATB-PE50/C; Nominal force:500N
ASART PE50/C FORCE:500 N
MPSILERI STR140-4SG1M90(:STR140-4SG1M90P01
MPSILERI STR140-3SG1M90(:STR140-3SG1M90P01
 
PS  PS-AMT-P1 PSQ
PS  PS-AMT-P1 PSL
 
ASAHI GAVGE AG8012-2
 
OVENTROP ;PN10 RF
OVENTROP PN10 RF
HIKASA GIKEN J-1415
 CHENSOUND G4000-3T*13L
 
Carpaneto Type:DIW1200A
 
CHENSOUNDINDUSLRIAL G4000-3T*13L
intercable #NAME?
 
Reinhausen 76612500 PB2 JET MOUNT BPS 01 LWL
Reinhausen 76746500 PB2 FIBRE OPTIC CABLE LWL175
Reinhausen 76846400 PB2 JET INSERT BPS VA7.2
Reinhausen 76923300 PB2 TUNGSTENELECTRODE WITH O-RING
Reinhausen 76979400 PLASMAGENERARTOR PG V02
 
KYUSH-HASEC NSS-175
 
Q.D.C PUMP SPP-70-10-A
 
OMERA Presse Ross 100T 100R4
 
Osaka Pump KV-1A 0.75KW 4P 380V/50HZ
Osaka Pump MFG.SER.NO:25570  MFG.DATE:SEP 2004
Osaka Pump TG1400FVAB
Osaka Pump TG1100FVAB
 
ADE MSK-50-1700  380V 50HZ
 MITSUVAC type : MP-40V-2M code no: 33020 AC200V
 
strikowestofen TC_3X1000
MESSER CUTTING U 13 W6/L
MESSER CUTTING U 13 W6/J
MESSER CUTTING U 11 W6/E
 
APIC MS248-500
APIC MS 248-500  PART NO:02010 00235
 
GKO FB1000-14-SS
 
 DELTROL 24VDC 11W DSV11 S115D 10105-40 CONT DUTY
 
DELTROLCONTROLS 60098-60 1116 24VDC 13W CONT
DELTROLCONTROLS 60098-60   1116 24VDC  13W CONT
 
solenoid vHLN MVSC-220V-4E1 2-7KgP/cm2 220V
 
PRESSURE PM520 1.5-8KGP/cm2 220V
 
ZHOLO 4V210-08 AC220V
 
HORSTMANN DST 1.5-G/400/ESP 3A 400V 50/60HZ
HORSTMANN DST 1.5-G/400/ESP STROM:3A;FREQUENZ 50/60HZ
 
ENERSYS 12V XE16
 BULHER NS 1/32-MS-C7 MIT SK233 L:350MM+2 KONTAKT W7
 
asescos 110232086-000100-005 230cm 156cm 102cm
KOCO ELOTOP1702
KOCO SK14  NF9094
 
泰康 TFH4540Z
泰康
 
株式会社 CA-910-HK05AM10X
 ALLTEC TGM-SMK-Tr30x12P6-RH-42long
 
TEXA AAWTC10
 
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7585 1-fache Umfl. DN50x1500 two-side sealing cone 24 deg. and cap nut DN50-S70
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7585 1-fache Umfl. DN40x1500 two-side sealing cone 24 deg. and cap nut DN40-S60
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7585 1-fache Umfl. DN32x1200 two-side sealing cone 24 deg. and cap nut DN32-S50
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7725 1-fache Umfl. DN20x550 two-side pipe socket for ferrule pipe coupling d 22 (series L)
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7725 1-fache Umfl. DN20x700 two-side pipe socket for ferrule pipe coupling d 22(series L)
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7725 1-fache Umfl. DN20x950 two-side pipe socket for ferrule pipe coupling d22 (series L)
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7585 1-fache Umfl. DN 50×1500 Two-side sealing cone 24 deg. and cap nut DN 50-S70
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7585 1-fache Umfl. DN 40×1500 two-side sealing cone 24 deg. and cap nut DN 40-S60
GEORG SPRINGMANN 1.1-4/1.2-7225/1.2-7575 1-fache Umfl.DN50x900 hexagon nipple w.male thread DIN2999 + 3-teil. pipe coupling tapered sealing w. male thread R2
GEORG SPRINGMANN :20901078
GEORG SPRINGMANN :20900399
 
Barksdle SW2000 PN400bar PM600bar 15-32VDC 4-20mA/1SP K817411 tarati a 250bar 0428-131
 
VOLVO VOE11000054
VOLVO CH69579
光洋精工 UCPA-206-HN1
光洋精工 UCPA-206-HD7K2N1C3
 
NEWNEX FireNEX-MX
NIPPON HEATER GA5-K15-120 15KW 380V S/N:M061392
 
MOYNO 1L6CDD3CCB
雷士 L3MF-060/096 1FOKS-G S-NO:118068-001
 
TYCO ELECTRONICS ACC238UMM30 25A 3P 240V
 
ISRA JGH-D857-120/240-01
ISRA YGK-N1011/A1-1289
ISRA YGK-N2012/A1-1287
ISRA ZM-S10-9061-HM
ISRA ZM-S10-9074
ISRA  S10-9024
 
LEINELINDE Code:685589-02
LEINELINDE 861900220,
LEINELINDE 861900220-2048
 
NAJCO drawing No.7SK10T06600000
NAJCO M80*500mm P/N:20
 
PLYMOTH P-540
PLYMOTH For :P-540  S/N:P-541-2FCONF
PLYMOTH Ersatz-Filterpatrone for Eco Jet-Pulse Art.Nr.:P-541
 
SUPFINA 720-062.008.02
SUPFINA 720-062.003.02
SUPFINA 75803.2
SUPFINA 75805.2
SUPFINA 720-065.063 03IN
 
LIMAB GMS1100
LIMAB Precicura LR
 
NATEC-SENSORS VF563AA
NATEC-SENSORS FT-16 with NPT-connection
NATEC-SENSORS FT-16 with hose connection
NATEC-SENSORS FT-12 with NPT-connection
NATEC-SENSORS FT-12 with hose connection
NATEC-SENSORS NT-/FT-24 57…570lit/min 6…600lit/min DIN Flansch DN40 PN16 ¢33.4mm
NATEC-SENSORS FT-24  DN40 PN16 :316
NATEC-SENSORS FT-12NEXS-LEA-1  S/N:121003M16812
NATEC-SENSORS FT-24AEYSBLEA-1 SN:2407685
NATEC-SENSORS NT/FT-24 SN:2407685
 
 WEIS   IP6501
 WEIS  IP6501
 
PHOTONFOCUS MV-D1024-80-CL
 
DAVID BRDWN DB70A 6×6 :B700062
DAVID BRDWN DB70 24X24 :B700063
DAVID BRDWN 015509 AP 1.1KW
DAVID BRDWN 00289 AP 0.75KW
 
Dellner DISC ED50/6 D=315
Dellner DISC ED30/5 D=315
Dellner DISC ED30/5 D=250
 
ECONEX BFV100/80B Pmax300bar T:-10℃-80℃
ECONEX BFV100/80B PMAX300MBAR T;-10-110
 
法国钢缆 6.3
 
THEIMEG MT006-00295
THEIMEG T24 part-no.720147-5023E
THEIMEG LRC-M 1 part-no720147-5023S
THEIMEG BT097-00352
THEIMEG BE023-00122
 
LSEL MS160 473-041
LSEL UME 7008 316-301
 
PTR H1030L
PTR 1030A-1.5N-Rh-2.5
 
InduNORM KR3306A+0300L0-0000
InduNORM ST-FFN06BSP10S
InduNORM ST-FFN06BSP10M
DHNSON FLUITEN RH038019143,5584BL1V
 
P&S VORSPANNSYSTEME PV350C-M36*4/W
P&S VORSPANNSYSTEME PV350C-M80*6/W
 
THERMO SENSOR 2XNICR-NI PMOA56D 13H03 N:465mm :6mm :168.00.15-1/2
 SANKYO SEISAKUSHO S-K 411S-BT20-H
 
DAEJIN MODEL NO:J44UCHUNT STROKE:240 MFG DATE:08*
 
PEABODY GM4040-41-02003700 P/N:E160-4512 SN:09111086
PEABODY P/N:E160-4512
 
HATGHT MODEL:HGT3UR SN:1120289-03U  -Viton Mechanical seal
HATGHT Model: HGT3UR (Refers to S/N: 1120269-03U) -Viton Mechanical seal
 
BL AUTOTEO QC-20C-M-DAPA
BL AUTOTEO QC-20C-T-DAPA
 
kettenwulf Connecting link for chain FK4098
kettenwulf Type: FK 4098
kettenwulf WULF400021118050AJ
kettenwulf 10B-1-83
kettenwulf 23642-Verbindungsglied
kettenwulf 23642-Hohlbolzenkette

SHINKAWA VM-5B-E19420-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA VM-5B-E12520-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA CV-861 SN09J11942
SHINKAWA VM-5T-29010-000-111-331-0
SHINKAWA VM-5F-310-000-110-331-00
SHINKAWA CV-861 SN:L20A0071
SHINKAWA CV-861
SHINKAWA VK-202A1
SHINKAWA VM-202AA-8/EX5
SHINKAWA KYCM-LPM1450-420 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-870 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-620 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-300 T3 O
SHINKAWA (VM-5W1)VM-5Z-1
SHINKAWA AP-10H1-1-900-2/SOK/ACC
SHINKAWA AP-10A90-1
SHINKAWA VM-5Z-1
SHINKAWA VM-5P3-9-00-01-0
SHINKAWA VM-5Y7-01
SHINKAWA VM-53-0/BTT
SHINKAWA NT-020A/AG9
SHINKAWA NS-020B()
SHINKAWA NS-020A
SHINKAWA  WL-142K05L-M200251/NB1/CPF 4 SHINKAWA
SHINKAWA 7m system vibration:0-125μm SER NO:K4870940 TAG NO:1089061851
SHINKAWA  CV-861
SHINKAWA VL-202A-08R-1011 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VL-202A-08R-1031 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VK-452A1/EX1
SHINKAWA VK-202A2/EX1
SHINKAWA VK-202A1/EX1
SHINKAWA AP-10A10-1
SHINKAWA MTL796-01
SHINKAWA AP-10C0
SHINKAWA VM-5P3-1
SHINKAWA VM-5Y1-09
SHINKAWA VM-5Y1-02
SHINKAWA VM-53-1
SHINKAWA VM-5F-210
SHINKAWA VM-5T-21020
SHINKAWA P/N:VT-1B4  Drawing No.84VM129-04
SHINKAWA ()
SHINKAWA VN-020A-00 IN:800-2800um OUT:0-2V
SHINKAWA
SHINKAWA NW-100B()
SHINKAWA NT-020A/AG0()
SHINKAWA VL-202A08L-1091/EX3
SHINKAWA VL-202A08L-1011/EX1
SHINKAWA VL-452A11L-1032/EX1
SHINKAWA VL-202A08R-1028/EX1
SHINKAWA VM-5P3-1-00-01-0
SHINKAWA VM-5A-99010-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5F-210-000-110-111-10
SHINKAWA VM-5T-21020-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5B-911700-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5K-111500-000-110–111-1
SHINKAWA VM-5K-911400-000-110-111-1
SHINKAWA MS-2402
SHINKAWA IWRC 6xFi(29)25mm B 1770N/mm2 423kN  490/
 ABUS GM 4 500.10-1 9m
 ABUS GM2 250.6-1
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M,
 
HEDLAD H704B-020
HEDLAD H906B-275
 
Union ART NO:0240119996  for CWD2000/2005
Union ART NO:0740219998  Heizung DBK 230V AC
Union ART NO:02402199956  24V DC  for CWD20005
Union SMART2008
Union UTS-NW-806350728SW1001
Union 6-4-EPVA 5N-4
Union UTS-NW-806350728G2
Union UTS-4520305/Y1
Union UTS-NW-806350728ALAL03/SW
Union UTS-NW-806350728Pl03
Union UTS-S1342/A50
Union UTS-S1342/A41
Union UTS-NW-806350728-G/4
Union UTS-4520305/CO
Union UTS-4520305/G11
Union UTS-CRT-4520305/E119
Union UTS-4520305/E4
Union UTS-4520305/E6
Union UTS-4520305/E5
Union UTS-NW-806350728G
Union UTS-NW-806350728G04
Union UTS-NW-806350728G03
Union UTS-4520305/E31
Union UTS-4520305/E3
Union UTS-NW-806350728N03
Union UTS-4520305/H1
Union UTS-4520305/H2
Union UTS-4520305/M6
Union UTS-4520305/M8
Union UTS-NW-806350728BB-0301
Union UTS-NWC-806350728BB03
Union UTS-4520305/E10
Union UTS-NW-806350728/804/03
Union UTS-4520305/SG10/1
Union UTS-4520305/G4
Union UTS-4520305/V20
Union DS-1
Union DS-1AC
Union DS-1 S/N.089998AC()TAS2600 AC100-120V
Union :FL-155C-2A  :85125
 
KANTO SEIKI KTV-3D-R1-N
KANTO SEIKI MPSD-22-N-CN S/N.00074828 220V 330KG
KANTO SEIKI MPSD-15-N-CE S/N.00073891 220V 250KG
KANTO SEIKI MLSB-38B-N-CE
 
SALAMI 1PB 1.3/DB 18 PO
SALAMI :22.5 4042171 612217012 NR.44 2PB22.5DP28P1  :11.3 4042169 612214012NR.16 2PB11.3DP28P1  :4.5 4044859 612211012NR.175 2PB4.5DP28P1
SALAMI VDM07/D/U4G
SALAMI VDM07/D/V4G
 
SENSONOR STIM202 83640-0023-1101
 
Rubber cable F07RN-F 4G50
 
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA  BMF-6
BOMAFA  BMF-5
BOMAFA  BMF-4
BOMAFA  BMF-3
BOMAFA  BMF-2
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA 8182725
SYSTEM 3R V20592
 
JOHNSON FLUITEN RO38020632 B3L1L Co.1100286.243
JOHNSON FLUITEN R038 B3L1L
JOHNSON FLUITEN GRA009016057
JOHNSON FLUITEN 4125WHB2
JOHNSON FLUITEN R076-A3L 1Q
JOHNSON FLUITEN 8309169
JOHNSON FLUITEN 8309168
JOHNSON FLUITEN GLA009019953 70368.243
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1U Teile-Nr:R025004440
JOHNSON FLUITEN SNR2701NF-2 1/2
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1R :L 
JOHNSON FLUITEN 7961040EK2 9353040E
JOHNSON FLUITEN GLRD-US3A 040 Mat.code:K22K22VJE
JOHNSON FLUITEN GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GRA009016057; GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GFLA009028407 110074.243
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L; R031 B3FL
JOHNSON FLUITEN R038020632 B3LIR CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN R038020631 B3LIL CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  71415.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637;  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637    81016.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637; GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1R:R031020614 A=RH-thread
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L:R031020613 A=LH-thread
JOHNSON FLUITEN GZA009015777 81016.243
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120  1000700.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 81962 243
JOHNSON FLUITEN  8004080EZ3  7905080E
JOHNSON FLUITEN GFR009030110
JOHNSON FLUITEN R07602137-B3L1J,:R076-021327-B3L1J
JOHNSON FLUITEN R076022913-B3L1R
JOHNSON FLUITEN R076022912-B3L1L
JOHNSON FLUITEN R031020613-B3F1L
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  81964.243
JOHNSON FLUITEN GFR009030110 1100880.243
JOHNSON FLUITEN  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 61255.243
JOHNSON FLUITEN R019021563 C3M1J
 
swaN CAN-87.521.020
swaN :CN-A87.213.050
swaN ;CN-A12.435.100
swaN CAN-86.190.010
swaN CAN-85.420.100
swaN CNA-87.110.200
swaN CNA-87.529.010
swaN CNA-86.190.010
swaN A-87.212.052
 
丹比 ZX-60A (50-100m2,2.6,:60W,:950m3/h
 
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP 004-1200STND Heated sample line 12 meter
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP004-1200STND
 
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-240L
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-220L
 
JAPPAN SERVO KH42KM2R058
YUTAKA CROWN FR-IS-OP Inlet:W22RH Gas:Ar pressure Gauge:250K×5K S/N:B31149BPM01
YUTAKA CROWN e-science TYPE:GSN1-3-01B6-4TF4TF-M
YUTAKA CROWN SMX-2S 064 757
YUTAKA CROWN GF1-2506-RN-V
YUTAKA CROWN GSN1-4-5A2J 4TF4TF-MG
 
neo monitor type:opl-3-6m; PN:13260
neo monitor LASERGAS IISP O2
 
KNAUER ENGINEERING VIBRATOR VZ 170 RRSE00514055 centrifugal force: 17 kN speed: 2850 rpm power: 1800 W  nominal voltage: 3×230/400 V nominal current: 5
 
PARVALUX PM4 LIS WO ref.:W10277
PARVALUX Ref:PM4.LIS/W10277/09F
PARVALUX SD 13M/W09699/09C :220V :8.4uF :150W RPM:2800  58
 DAUME RV801-65-1.6FP
 
Eugen Riexinger MSG160 1400W :230V 50HZ DA16-125mm
Eugen Riexinger MSG160T socket fusion tool  complete set with carrying case;230V 1400W thermostat control; spigot and socket DA16-110
 
SAKAGAMIS PG-CM-3
 
北极星 R61024ZS1LC
 
浅野 MC-20T (20A) 0.4KW 4P 3380V 50HZ
浅野 AKS-13MB S/N.1150195
浅野 0130197(50AKS-13MB)
浅野 AKSD-13MB S/N.05Z0781 1.5KW 380V 50HZ 4P
浅野 AKSD-13MB 50MM
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 AKS-13MB S/N.9850463,50mm,2.2KW
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 RV-81 CCIФ75×330
浅野 ASVD-02-B,:25AMPD-02B(-4MAB) 0.2KW 4P 380V 60HZ
浅野 AKS-13MB 40mm
浅野 AKS-13MB :40MM :20M :1.5KW :40AKS-13MB-15 S/N:05Z0769
浅野 AKSD-13MB,S/N.0630195,,:50AKSD-23MB
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
 
DOLAN JENNER A-242P dual
SNWANYRA MM16F-J2C-120
 
序号 项目 产品编号  DC12V 45RPM
 
PREMOTE BLDC58 24V-5000RPM NR.4322016 58011
 
MESSKO MT-ST-160F-63508-406-050300
MESSKO 63508-406-050300
MESSKO Type:MT-ST160W/TT Part no:63520-408
 
IXXAT CANOPEN  1.01.0087.10200
 
PERDKE KCS71.16-2D 10KW
PERDKE KCS71.16-2D 8KW
 
LiquiFLO 35FS6PEEU00000-CC
LiquiFLO 35FX6333300000US NO:49636-1-1
LiquiFLO K35RH13EE300000US 340632
LiquiFLO 35RH133E300000US
 
HYPertronics LHD0027
HYPertronics LWMSTH 30pin
HYPertronics LAMSTH 5pin 8Amp male
HYPertronics LWFSTAH 30pin 4amp
HYPertronics LAFSTAH 5pin 8Amp
HYPertronics LPMY15
HYPertronics LEMY15
HYPertronics LWMST
HYPertronics YHD0027
 
PROTECT PP-X
PROTECT C10G4
PROTECT C10G8
PROTECT FAN2175-HL
PROTECT FWH-400A
PROTECT TS40E/60G
PROTECT G3-X
PROTECT S33/16ES
PROTECT S57/16ES
 
SAMSHI 32A 2M
SAMSHI 50A 2M
 
BAUBLIES AG NO0717679 ART NO 75-079-00
 
大荣 CS-06-150
 
FUJIENGINEERING EM-03T
FUJIENGINEERING ZLV1-04
FUJIENGINEERING LVSO-104G-WD2X-ML
增田制作所 S-MB-10-40 (32A,1·1/4B”)
增田制作所 S-MB-16-40 50A
增田制作所 MSY-02-250M
增田制作所 TOHO-66D-0014
增田制作所 MSA-V30
增田制作所 MAT08-10P-S-11
增田制作所 MAR08-10P-S
增田制作所 FR12-010-P
 
淀川计器 IAG-R2-60X25M
 
安定力 OEM1.5MX2;:OEMXT1.5M*2
 
VPRO PM1EL-105UUT-025
VPRO PM1EL-105UUT-020-3C
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO 1-3  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PNDE-905-UUT-015
VPRO PNDE-905-UUT-020
VPRO PNDE-905-UUT-025
VPRO PNDE-905-UUT-032
VPRO CM1E-205UUT-025
VPRO DN20  AC 220V :20MM :4-20MA :
VPRO PAXE-205UUT 3/4”()
VPRO PAXE-205UUT-020
VPRO N43-N5
VPRO TADBR901TTG-025-ST-S9-LB
VPRO AM2SH-205UUF-015
 
Witt RF53N
 
TOYO-SUN 030801N-01A-403
TOYO-SUN DRAWING NO. TMH061013A-05Δ3PARTS NO.7~20
TOYO-SUN TMJ070703A-01
TOYO-SUN TMH120608A-05 6401051391
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051390
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051389
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051388
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051387
 
SAPELEM 2EJ.R21.L1410S00
SAPELEM 82.20.20.F12.1
 
ROCC SMG 20.20 (filetée M20x2
 
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-SP160L-4 IEC 34-5 I.CI.F/B 15KW 30A 380V 50HZ S1 IP55
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TE71A-4 0.25/0.3KW ART513-1
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC132S-4 No.08020110129
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC 132 SB-4
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-FCP80-4 0.75KW 380/660V No.A6013452
ADDA ANTRIEBSTECHNIK Type FCP 80 B-4
 
MEASX MXWEATDT08
MEASX MXWEAT5B40 5B40-01
MEASX MAWEAT5B16
MEASX NI 77967801 NI USB-6218
 
KLASING KABEL 5027706
KLASING KABEL 5006608
CPS CP0683.75.R100.B2
CPS sb020CR.37(R58)X1000mm 
CPS sb020CR.27(R35)X530mm 
CPS sb020CR.27(R35)X300mm  plummer block
 
SKYLOTEC ACS-0096
SKYLOTEC BE-016-BL
SKYLOTEC LOOP 30KIVL-0100-0.8
SKYLOTEC BH-032
SKYLOTEC FASTener L-0221-1.5
SKYLOTEC SKA8ST
SKYLOTEC ARG50WG-0050-IW
SKYLOTEC ART-NR:4780088912 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088934
SKYLOTEC ARTNR:4780088542 S
SKYLOTEC ART-NR:4780095127 S
SKYLOTEC ART-NR:4780000812 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088862S
SKYLOTEC ART-NR:4780000811 S
 
SAWAMURA DENKI VAPAN SERVO 8DG25F NO.6523
SAWAMURA DENKI SS40E4-H3F-25 DC 100V NO:24017Y 100rpm 2.5N.m
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-10 DC24V 250rpm 0.69n.m No.28739
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-50 MAGNET DC GEARED MOTOR DC24V 50RPM
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-120
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-50
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-100
 
BETECH SEALS Glass cord 8X8mm L=400mm-20077108
BETECH SEALS Glass cord 10X10mm L=1400mm-20077110
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=6800mm-20077120
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=7650mm-20077120
BETECH SEALS ART-NR:20077120;GLASSCORD HA0771 20x20mm 30m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077110;GLASSCORD HA0771 10x10mm 50m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077108;GLASSCORD HA0771 8x8mm 100m/rol
威肯 SG-0425-G00 SER#V815119
威肯 SG-0470-A00 SER#V797781
威肯 SG-0550-G00 SER#V797995
 
MVSI MVSI 10/3000E-S02 2.2KW
MVSI 3/9000-S90 600201
MVSI 15/700 0.404KW 1500
MVSI 10/3000E-S02 2.2KW 29.5KW
 
SEW USOCOME K67+  AM100 i=30.22 SN:055067804701000103
 
JVW JV206-850/2.8 5.7A 960/ M-N.0414144 VDO.653091 1991
 
FORGE EUROPA 10mm QUAD 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0365LOOGW
FORGE EUROPA 12mm DUAL 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0305L00GW
FORGE EUROPA 14MM TRIPLE 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0565LOOGW
INFRA POINT MP2001
DUNKER MOTOREN DR 62.1×60-4
DUNKER MOTOREN DR 62.0×40-4
DUNKER MOTOREN Type:GR40*25 24V DC S/N:8842701946
DUNKER MOTOREN GR63*25 Nr:8844203010  :RE30-2-500 Nr:8871004827
DUNKER MOTOREN GR53*30  88437.01044
DUNKER MOTOREN GR63*55 Nr:88442.01270
DUNKER MOTOREN D544  Nr:000929
DUNKER MOTOREN KD52.1X60-4 :8811903076
DUNKER MOTOREN :GR42X40 24V 3100RPM :88427 02170  PLG32 162:1 :88856 01858
DUNKER MOTOREN SG-80-K 10:1
DUNKER MOTOREN GR 42*40 24V 3100RPM  1.22A  Nr:8842702393  SG62 150NCM  Nr:8884301986
DUNKER MOTOREN  BG65*50  88565 05993 24VDC 84W  3090r/min
DUNKER MOTOREN typ:GR 63*25 24V 3300rpm i:2.7A Nr:88442.01201 :Mzul:350 Nr:88842.01186
DUNKER MOTOREN GR63*25 SNR:88444.05000 24V
DUNKER MOTOREN Sachnummer: 92620.00000
DUNKER MOTOREN BG65×50 No.88565 05994 24V 84W 3090rmp
DUNKER MOTOREN DR62.0X80-2  Nr:88183 03069
DUNKER MOTOREN BG65X25 88565 01100
DUNKER MOTOREN BG62X30 88562 01540
DUNKER MOTOREN GR22.SNR:8840201923
DUNKER MOTOREN SG80 5:1 8884203780
DUNKER MOTOREN RE30-2-500 88710048287
DUNKER MOTOREN GR63*25 DC24V .3300 SNR:884203000
DUNKER MOTOREN :GR63*55 100W 24V 8844203100: SG80 8884203780 :RE30-2-500 8871004827
DUNKER MOTOREN RS200 Nr:49797.59420
DUNKER MOTOREN Typ:DR62.1*30-2 SNR:88139 03171
DUNKER MOTOREN BG 65X50SI SNR.88565 05499
DUNKER MOTOREN PLG52 88851 01772
DUNKER MOTOREN :GR63*25 SNR:8844104002 :PLG52 i=6.25:1 SNR:88851 01751
 
EUROCOLD CL-13-14-11-16(DN32)
EUROCOLD CL-13-10-11-15(DN32)
EUROCOLD GL-13-12-11-15(DN32)
 
DYNAPAR BRAND H232500104045 MFG COD.:13073320002
DYNAPAR BRAND E1410240G601
 
安力定 OEM1.5MX2
ENERVAC EG-316-5H12 NO:D-102300
 
MTE 3PH 3-4 wire
 
日东工器 600SH+600PH 3/4
日东工器 400PM+400SM RC1/2
日东工器 20SM-SUS-SG
日东工器 20PF-SUS
 
KEMPER 2” fig.1002
KEMPER 6″fig.1003
KEMPER 5″fig.1003
KEMPER 4″fig.1003
KEMPER 3″fig.1003
KEMPER 2″fig.1003
KEMPER ART-NR:130340;3 FIG1003 BWXXH UNION 10.000 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130440;4 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130540;5 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130640;6 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
 
MUELLER COAX MK10 DR 24VDC 3/2 way valve DN 10 PN 16 ace-no:6970131445
MUELLER COAX MK-25
 
scherz NGER 551FA/C7
 
shiel FEK-210AOX(1A 250V 30W)
 
HICO-HYOSUNG Mod:TE 160L 15KW 380V RMP1455 SN:973554043
 
CHEON-SEI MESTAR-HSD
 FELLER AT065
 
Goldhammer 01-L1/200/S/L2/2 50/S 24V NR1/2″ L290
Goldhammer NR 1/2″-L240-01;L1/200/S-L2/50/S-24V
 
GERLING GLH-1600
  Aircom PRA32-0600
 
东伸 TRLA35-5L 100/200V 50/60HZ S/N:36G-097N-3
 
MWL MT-10M 100V/110V AC50/60HZ 60/70W
MWL MT-10M 200/220V 60/70W
MWL MFW-300FTN
MWL MT-10M 100V/110V/50/60HZ
MWL 75F20#400
MWL MT-10D 200V
MWL MT-10M
MWL MFW-100FT
MWL 75F20#300(MS-21)
 
TAIBONG TX9AN-239
 
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B
FUJITA P4WS-15A :23
FUJITA P4WS-15A :20
FUJITA P4WS-15A :17
FUJITA P4WS-15A :8
FUJITA P4WS-15A :7
FUJITA P4WD-15A  :23
FUJITA P4WD-15A  :20
FUJITA P4WD-15A  :17
FUJITA P4WD-15A :8
FUJITA P4WD-15A :7
FUJITA P4WD-10A  :23
FUJITA P4WD-10A  :20
FUJITA P4WD-10A  :17
FUJITA DKV-F-20 :5
FUJITA P4WD-10A :7
FUJITA DKV-F-20 :36
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-15A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 25
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 24
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 22
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 4
FUJITA P4WD-10A :8
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :25
FUJITA NO.701 250*0.02
FUJITA JISB7510 :0.02mm/1m
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.85
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.14
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.95
FUJITA MOSEL.VA-125B.1980 PART NO:40
FUJITA MODEL.VA-125B-1980 PART NO.18
FUJITA MODEL.VA-125B 1980 PART NO.7
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO.4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO:12B
FUJITA MODEL.VA-125B
FUJITA SAP-02-000J.
FUJITA P3VR-RC-25A-PCS
FUJITA P3VR-RC-25A-PSC
FUJITA P4WD-10A  4
FUJITA DKV-F-20A 3/4
FUJITA DKV-RF-20A
FUJITA P4WD-10A
 
HANILE-HWA HG1J1 220V 100W(Φ10*40)
HANILE-HWA HG1J1 AC240V 200W
HANNA INSTRUMENTS HI7007M :HI98108
HANNA INSTRUMENTS HI7004M :HI98108
 
DRESSE R-RAND KT02101 NTTVO
HYDAC TECHNOLOGY 1250486 0030 010 BN3HC
 
MITSUBOSHI BELTING 240-XL-037
 
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2;:AK-19A 2-14mm2
 
DBC 50-1 3.048M 192LINKS
 
KAY SEVEN SD-25C
 
MULON SZ15G-W12B 10A 125-250AC 80-885-WDKG01
MULON EHM-3 3A125-250VAC 7C58
MULON Description SWITCH
MULON Description:SWITCH
 
ENDO KOGYO CRL-5636W 11
ENDO KOGYO EWF-15 S/N:4115988 1.3M
 
贺德克 H72H-16P(DN80) 1.6MPa  0.3MPa
贺德克 KHP-10-1114X PN315 bar
贺德克 ETS 1701-100-Y00
 
信力 PL3000/DN80
信力 PL3000/SIL/I
 
Mallory 3900uF 75VDC POS +105C MAX SURGE 100VDC CGR392U075V4C3PL 658-1025-24153
Mallory ALARM AUDIO MOUNT 6-28VDC 2900HZ
 
 EAS 5-313 510-25-15 5-102
KENKO ND-8
 
TEIJINSEIKI AR30B120-BAO
TEIJINSEIKI AR60B120-BAO
 
OTEC Cap2003
 
Rollway BH28LS
 
SIME FAV201-VS506
SIME FAV202-VS806
SIME SH18B
SIME :160 315 12.7 :180N.m :18.5kw :1480RPM
SIME 5K-240 240n.m
SIME
SIME 645 S/N:904896
SIME type:SH18
SIME EF-150/06 GF
SIME FAV202Ed-80/6-560*30
SIME FAV503ED-301/10-710*30
SIME 944-60920 093956 (4460950) WS.1-3
SIME 944-60920
SIME 448230
SIME shd5-1(-5%)-w-gf
SIME Brake pad
SIME Stromag645
SIME FCHR 90-GF
SIME  10 (2PCS)
SIME Item No.947-51730; 1/2 caliper FCHR90A-GF-B-828  US2-5 with lining
SIME Item No.945-69440; SET OF LININGS TYPE F9 US2-5
SIME YWZ5-315/23 0.2KW
SIME YWZ3-400/90
SIME MWZ3-200 130N.M
SIME FED2-2C-RA-42-D-SP-00-00-PP-PS1
SIME 944-60190; 944-60220 (1Pair=2PCS
SIME 945-66810
SIME STROMAG:645 NO.90855 VOLTS:50 CDE/OR DER/KOM/PEDIDO.NO:902507
SIME 645 NO 645Volts 50C.C.NO89365
SIME SIME448230
SIME 2TA(455275)
SIME 999-RA204  945-52751  Hydraulic cylinders for caliper 2TA
SIME 069-48200 SD4-1-02
SIME 448230 83169407; 069-48200
SIME 448230 83169407
SIME ART-NR:945-60640;TYPE:H10US2-1 ATU for caliper SH18B
SIME ART-NR:944-60220;TYPE:3WS1-3 ATU for caliper FAV
SIME FAV41-VS
SIME ART-NR:944-60220(2pcs/set)
SIME CFU-220 380V/0010135
SIME ZSM279B-200
SIME PSM278B-100
SIME FCHR90A GF B828 US2-5 No.:AI1051
SIME SHD51(-5%)W
SIME SHD5W
SIME Art-Nr.:947-51730 FCHR90A GF B828 US2-5
SIME Art-No.:945-69440 PSM278B-100
SIME zsm279B-200(:SHD5W)
SIME colipe×645
SIME EF3-1 GF 5/06
SIME 645 NO.90855 630W\380VAC
SIME ZSG Q235-A(:SH15-3)
SIME caliper 645 no.90539
SIME SH18-2
 
 PI M-5X1.XX
 PI P-841.30
 PI M451K007
 PI M-230.10V
 PI M232.17V
 
神津 XA16A-R1-V
神津 XA30A-R2-V
神津 SA13A-RT-V
 
PHYTRON GSP92-70 ID:02005122
PHYTRON type:RSS 66.200.2 ID:5001783
PHYTRON type:RSS 80.200.5 ID:05003059
PHYTRON VSS42.200.2
PHYTRON VSS52.200.5-UHVC-4LP
PHYTRON VSH80.200.10-UHVC-4LP
PHYTRON VSH-80.200.10.0-UHVC
PHYTRON VSS-52.200.5.0-UHVC
PHYTRON VSS-42.500.2
 
ELECTRO CRAFT LA23GCK-210
 
 Sime SIME 448230 83169407
 
RING SPANN dx61
RING SPANN Z36206
RING SPANN Art-No.:4873.040.702.000000; Freewheel ZZ 6206 M
RING SPANN FXM61-19 DXD=39
RING SPANN DX61 357406L801(4525)
RING SPANN RS FXM 170-63SX/H80 W5813
RING SPANN ART-NR:4867.170.502.080H54; FXM 170-63SX
RING SPANN DX101 :3674.101.801
 
TECHTRY LUP-P-A-2M-R 50mA
TECHTRY LUP-P-A-2M-R
TECHTRY LUP-P-B-3M-R
TECHTRY TTS-01-R360 
TECHTRY TTS-01T-R360
TECHTRY MX-77VII-G-D24
 
DALSA DALSAx64-CL iPro
DALSA DALSA PC-30-04K60
DALSA SG-14-02K40-00-R
 
GIKEN TA8089N2500E353
GIKEN GSS-IF-N2 v1444-1.3e
GIKEN NR-43(GIKEN) NM=390rpm Tm=4.1kgm Q=0.65m/min
GIKEN AZM-2500
GIKEN NR-43
GIKEN  NR-75R
GIKEN NR-43L (L=off set type)
GIKEN NR-43R (R=both rotation)
GIKEN HR-270-A
GIKEN 20M
GIKEN DISPLAY
GIKEN GSS- PROFI
GIKEN GSS-IF-N3
GIKEN GSS-17-N04-M
GIKEN GSS-15-N04-M
GIKEN GSS-14-N04-M
GIKEN GSSW-13-N04-M
GIKEN GSS-13-N04-M
GIKEN GSSW-11-N04-M
GIKEN φ116ⅹ8
GIKEN φ132ⅹ10
GIKEN ANZM5000
GIKEN ANZM2000SFFTS
GIKEN ANZM850SFFT
GIKEN ANZM850
GIKEN ANZM500 SFFT
GIKEN ANZM500
GIKEN ANZMT350UW
GIKEN ANZM-350U
GIKEN ANZM350
GIKEN GSS-IF-N2
GIKEN ZFT-350 ANZM-250/350 SFFT
GIKEN ZPT-350 RES 480Ω CAP34.3
GIKEN ANZM250
GIKEN SS-IF-N2 V1444-1.3E
GIKEN TS4617N1920
GIKEN HR-270-A
GIKEN SQ11120-TFL
GIKEN NR-8K
GIKEN NR-43A(L-DRIVE)
GIKEN NR-75R
GIKEN GSS-15-N02(1382-2.37)
GIKEN ANZM-850, :AZM-850。:GSS-14-N04-M。IF:GSS-IF-N2。
GIKEN NR-43(LOWER:R-DRIVE)
GIKEN NR-43(UPPER:L-DRIVE)
GIKEN NR-43A
GIKEN NR-43R
GL UAL HIDRA ULICA KD-160/110X240-L003-X-I-1-20-E
 
BEHRINGER BSS/T8-100
BEHRINGER 72875-PP-STW-COP
 
TANDD TR-71U
 
COLGAR ECO/A120-ECF1938
 
sonICS VCX150
sonICS VC500-30GM-1V V1
 
HABERMAN PART NO:NPK200/560
 
KOUKEN KVPM10041PC  MFG NO:VM-2251 :L:W650 X H850 X L1800mm
KOUKEN CL-180 Dimension:31*64Lmm/1pcs
KOUKEN KVPM1003IPC
KOUKEN VF1024X540MM
KOUKEN VF1016X2750MM
KOUKEN KVPM1004IPC  MFG NO:VM-2251
KOUKEN KVPM10041PC Q=1200L/min  H=25M   n=4-15km 0.5  MFG NO.VM-2251
KOUKEN KUPM1003IPC(KCP-11218)
KOUKEN KVPM10031PG 11KW 15m 1333L/min S/N:VM-2352
AZ PNEUMATICA PN:03060310; BK-GSV-8-MSV
AZ PNEUMATICA AZ 521ME DC24V
AZ PNEUMATICA AZ 521EE DC24V
AZ PNEUMATICA 36.105.08mm
 
pneVMAX 1102.1
pneVMAX 1102
pneVMAX 1302.40.01
pneVMAX RG1021/0001
pneVMAX RG1022/0002
 
EVA PUMP VM 50 SCA ALC 15m3/hrX15M 2.2kW 400V 50HZ
 
korea SEAL MASTER TC/TC 2Q10242K
 
JKOP F80 F/H
JKOP F100 F/H
 
SEAL MASTER TC/TC 3Q10406E
 
SNT MOB-Φ50A-25-250ST-CA
SNT WY1-CA140A-14N200-A
 
seuNGJIN INDUSTRY 150AX250L 10K
seuNGJIN INDUSTRY 200Ax250L 10k
 
HAOLIFA HQ41X-10 65A 10K
 
SOOSUNG VALVE 200A 10K BY-PASS
 
SUNKWANG VALVE SMCV 2F 100A Flanged type ACTUATOR
 
JIB UCF-210
JIB UBT-210
JIB UCT-214
 
AANDERAA 2810A/2810A EX
AANDERAA ART-NR:0400 1022810
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810A
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810E
 
MAHLEr PI10125/0126
MAHLEr PI 0126MIC
CRCA G3/4 230V/50-60HZ KVS 2
 
WHITET-HIGGJINS LOCKWASHER#W-00
 
IneRTLA DYNAMICS 8934-2551 INERTLA DYNAMICS LLC MOTION 1410
 
SANSHA ELECTRIC MFG. DF30AA120
 
CEDS
 
HB ADRESS XAA23550B3
 
PECKWOMY PWM0K524050EX
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
 
YAMASINA MLHC-3R-12BN MFG NO:32826,:MLHC-03R-12+B30SAL
 
Harmann Harmann 460R-GB-(TR25E117)
 
Hahne KMB20-6
 
RECO RM-LV16.10
RECO RM-216C.10; P/N:16000300
RECO RM-LV16.10; P/N:16000340
RECO  RM-216C.10
RECO RM-216C+2xRM-LV16
 
SHINKO PANTEC TOP204HBVB-5
 
Jones P/N:BL20-2
 
HTT HAUSER HC9801FDP4H
 
RECTRON RL207G
 
frankische ASG-E  25
frankische 430 010 XX (FFPFA NW10
frankische 37001000
frankische Part No.:453-010-00 :240℃ :50mm
frankische PG29
 
IBA 11.1157
IBA 13.121
IBA ibabm-DPM-S
IBA ibafob-4i-D
IBA ibaPADU-8 (10.120000/1.2)
IBA 31.001310 iba PDA-Request-S7
IBA 31.001040 iba PDA-Interface-S7-TCPIP
IBA 33.010400 iba Analyzer
IBA 30.670015 iba PDA-V6-Multi Client
IBA 30.620480 iba PDA-V6-2048
IBA 32.300001 iba Logic-V3
IBA 12.114400 iba Com-DPMaster
IBA 11.115700 iba FOB-4i-D
IBA 10.120800 iba PADU-8-O
IBA 10.120000 iba PADU-8
IBA 13.121000 iba BM-DPM-S
IBA 12.116300 iba Com-L2B-8-8
IBA 11.116000 iba FOB-4o-PCI
IBA 11.113100 iba FOB-OF-Link-PCI
IBA 11.115200 iba FOB-4i-S
 
GANTREX MK Ⅶ-RF NB175 Passed for crane rails A65 mit 175mm
GANTREX 9116/08/37-passed for crane rails A65
GANTREX DIN536 A75-690 L=16.6m
GANTREX MK6-RB-LN 220
GANTREX 9216/08/43/12
GANTREX 7a-2
GANTREX 7a-3
GANTREX 3a-3
GANTREX 3a-2
GANTREX 6a-5
GANTREX 6a-4
GANTREX 9120/15/41/15
GANTREX MK6-RF-115
GANTREX 9120/15/34/12
GANTREX 21/125/BM
GANTREX 21/125/BJ @500
GANTREX MK6-RF-150
GANTREX
GANTREX 22/130/BQ
GANTREX P/N:22/130/41 2xSPM16C.18
GANTREX P/N:22/130/41 2xTCM16X40.8.8
GANTREX P/N:09216/08/37 include Bolt 2XTCM16.4.8.8.& Nut 2X15PM16C1.8
GANTREX P/N:09216/08/37 included Bolt 2XTCM16X40-8.5.& Nut 2XPM18C-8
GANTREX P/N:9210/12/40/17 GAL
GANTREX COD.MK6-RF-175
GANTREX TYPE:21/050/BL
GANTREX QU80
GANTREX W15/BH
GANTREX QU120
GANTREX MF6-130
GANTREX  MK6-PF-130
GANTREX :4 Buffers 52-MBL-140-208 :#52SB140-208,stroke=10″
GANTREX 41/035/AI
GANTREX 22/130/BQ CLIP
GANTREX 22/130/BM
GANTREX Gantrex×110-AB130-800-12M(800mm)
GANTREX MK6-RF-125 (GANTREX)
GANTREX MK6-RF-125
GANTREX 22/130/BQ 1 
GANTREX 41/035/AJ
GANTREX B10/AJ
GANTREX W15/BH
GANTREX MK6-RF-130
GANTREX A150-90kg “5033071-39.012 01”
GANTREX RailLok W20/CH gal
GANTREX A150-90kg “5033071-39.011 01”
GANTREX RailLok C220
GANTREX DIN536-A55-GRADE70 1m
GANTREX DIN536-A120-GRADE70 221m
GANTREX RailLok C150
GANTREX RailLok Rail W20/CI
GANTREX RailLok W10/CJ
GANTREX MK6-PF-130
GANTREX 21/115/BM
GANTREX  W15/BH Black
GANTREX MK2-220B*125
GANTREX C035DG
GANTREX Q235B 250*220*20
GANTREX M20*250
GANTREX M20
GANTREX  M20
GANTREX 21/125/BJ
GANTREX railLok F130(350mm*7mm)
GANTREX DIN A120
GANTREX WELDLOK 32/ A120P
GANTREX MK6-220RBS(22cm,500m )
GANTREX MK6-RF-15O
GANTREX 41/075/C/H-FVZ
GANTREX MK6-RF-140
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x200
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x500
GANTREX
GANTREX
GANTREX MK6-RB-200
 
日本原装 PT100-B-2-M 115202-11-003
 
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/DN8 HZ0000782
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  20 Grad 1/2”R HZ001592
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  0 Grad  1/2”R HZ001361
EVERTZ HYDROTECHNIK HZ005508 DN12 PN16
 
SUN HYDRAULINK A603-282-G01
 
KIRCHNER UND TOCHTER KOM 81160
KIRCHNER UND TOCHTER ITEM NO.GKLA-000008; TYPE: KLA PN10 DN65;SN:81160-06
WerNERT NEKO150-125-315  250M3/MIN
 
panaLYTICAL 532235820246
panaLYTICAL 532278502921
panaLYTICAL PENTEK R50 micron(Nominal)R
panaLYTICAL B84112-B-A30  PN:5322 121 42693
panaLYTICAL B84112-B-A120  PN:5322 150 10246
panaLYTICAL BLK8FF
panaLYTICAL LP-20-30  PN:5322 480 54034
panaLYTICAL SE-1504A  PN:5322 784 00351
panaLYTICAL (5300 694 15382)PW2400 X
panaLYTICAL :532269415275
panaLYTICAL 943001617311
panaLYTICAL :PW4400 DY959 Part No.:5329 785 01481 4kw
panaLYTICAL RV3/5322-785-03271
panaLYTICAL POWER SUPPLY PS 255-C  532278500101
panaLYTICAL POWER SUPPLY PE LPQ252 532278500091
panaLYTICAL DETECTOR GAS CONTROL 532269415235
panaLYTICAL STEPPING MOTOR CONTROL 532269415195
panaLYTICAL MULTI CHANGERINT 532269415201
panaLYTICAL XR TUBE INTERF 532269415234
panaLYTICAL SPECTR CONTROL 2  532269415486
panaLYTICAL CPU2000   532279000921
panaLYTICAL PRINTED CIRCLE DUAL MAC  532279000931
panaLYTICAL SPECTR.T2.CNTR 532279000911
panaLYTICAL 5322 694 15301
panaLYTICAL :943002540001
panaLYTICAL 532269415375
panaLYTICAL :532278502921
panaLYTICAL :943002592452
panaLYTICAL 532241730221
 
ACCURIDE 3601-18
ACCURIDE C3601-18D
ACCURIDE J4
 
LAIRD RFIL-A064JBEO
LAIRD LFB 180100-000
LAIRD 28A2024-0A0
 
MURATA POWER SHM-IC-1
 
SAN-O SBD20HB-07DC
 
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ 200 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR-72 DN65 230V 200mbar
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ 360 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR3-Rp1
elektrogas VMR4-Rp1
 
CLOOS 980.83.85.10 TERMINAL-BL.INTERFACE 25P.MALE CEM 90°
 
ISOMET iDDS-1-SE
ISOMET iDDS-2-SE
 
EHPC 8921-018
 
AMC P/N:100475638 Model:12A8E-MC1
 PEWATRON RIPS500/P500.60EJ
 PEWATRON P500-60EJ 60° 24VDC 18-24V 4-20mA(2-WIRE)
 
TOKYO SHINDENKI :200V-5X-11 :TH-10 BUTT WELDER
TOKYO SHINDENKI TDG WATT: 100
TOKYO SHINDENKI TS-0240-2 200V
TOKAI Ф50*D8
TOKAI TB1.4*35*52-19*750L.12
TOKAI IB4.4-210*315-25*1310L.16*2
TOKAI IB1.4-210*315-25*1260L.13
TOKAI model:D3-39 SIZE:16D*1200L
TOKAI model:D3-39 SIZE:16*300*250 70V
TOKAI IBG210-19(900mm)20.5MPa
TOKAI IBG210-19(600mm) 20.5MPa
TOKAI IB210*315-32(2000mm) 20.5MPa
TOKAI IB70*105-19
 
HVBA CONTROL 0…+400 BAR OUT.4-20MA N.8.0-33.0VDC MAX +900 BAR 08-11 -40T150 511.954603742
 
KUNKLE 548-01-KM-0040
KUNKLE 6010JHM01-KM DN50 0.35MPA
KUNKLE 6010HHD1 S/N:506510207
 
emoteq BH02303-A04-H
 
TRANter MODEL:GCD-016P1 SERIAL:146906-1 Sweden
TRANter MODEL:GCD-016-M-4-PI-76-140735
TRANter GCO-01671 146906-1
TRANter :NBR
TRANter :GC-16P*145 :SH-P255 :250*700  :AISI304
TRANter GLD-013-M-4-P-40-1.4401-NBR-P
TRANter GLD-013-M-4-P-16-1.4401-NBR-P
TRANter GX-026×97 :25.65  :110℃ /:S1/S3 /:S2/S4 :304 :NBR
TRANter S/N:SF826 :EPDM
TRANter  MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter  MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter GC-054-1.4401-4-H oder L-1234
TRANter GCD-054 NBR(P)
TRANter GX-042-1.4401-4-H-1234
TRANter GXD-042 NBR(P)
TRANter GL-13-10-11-15( DN32)
TRANter GL-13-12-11-15( DN32)
TRANter GXD-042-H-5-P-105-0
TRANter GXD-042-H-5-P-359-0
TRANter GXD-042-H-5-P-63-0
TRANter GCD-016P.49KW  L625mm W320mm H832mm SUS316
TRANter GXD-026-L-5-77-0
TRANter GX-18 PIX77
TRANter GC-60M
TRANter GC-60M*68
TRANter GCP-016PI_142445-1
TRANter GCP-016-M-44-PI-56-2062820
TRANter Model:GLD-013P Serial No.:192240-1
TRANter GLD-013-M-5-42-P-3.7025-NBR
 Tranter MV2020 1.5KW 50HZ
 
MULTIS HYDRO MJMP2-A1-1000
MULTIS HYDRO  M751-006 :MJ77B1-001
MULTIS HYDRO  MJ531C-M31-982
MULTIS HYDRO MJ201S-K3A-AAR
MULTIS HYDRO C38025783C
 
Cinch 5810130028
Cinch 5810130027
 
久濑 MODEL:KSP MH 70DB
 
KOSHIN RACINE HRM-12C-AS-0.4A-J30 0.4KW 4P 200V
KOSHIN RACINE PSM-PSAO-03CR-J30
 
Digisound F/SMD03A-LF  14*11*3  :MOTORPLATINE M24
Digisound F/ISWI-155
Digisound B/SE 128 WHITE(19.110.221)
Digisound ART-NR:560638; B/SE 128AC RED
 
Paguflex Paguflex Size 20 d1/d2=10/10
Paguflex PF61 type 40 for encoder with shaft φ14mm
Paguflex ART-NR:1260000640;Paguflex-Kupplung Gr.40
Paguflex SIZE 30 SPECIAL BORING
Paguflex Paguflex plus Size 20
 
TANDLER Standard series 01 III i=1:1
TANDLER Standard series TYPE:01 gear arrangment:III i=1:1
TANDLER 01-E-A-V  I=1.5:1   120664
TANDLER Type:01   wheel arrangement:EAl i=n1:n2=n5:n2=1
TANDLER HWK-01-111-S1312
TANDLER Standard series S-01-1:1-VI(12)
TANDLER Standard series S-01-1:1-III
TANDLER R57AQH140/3 i=6.41
TANDLER HWSB1-ZA-III
TANDLER HWSB1-ZA-IX
TANDLER HWSB1-III
TANDLER FS2B1-III
TANDLER design according to S515(d2L)/S535 Typ:A1 Gear arrangement:II i=n1:n2=1:2 From n1 slow to fast speed Oil lubrication
TANDLER NO:140780198  Each set consist of:Assembled with part:140580082 +Assembled with part:14078-0199
TANDLER SP2A1 SPIII-R
TANDLER STD A1 1:1.25 III Speed increased with gear arrangement III
TANDLER C1 SERIES STANDARD RA=Ⅲ I=1.25:1
TANDLER ALU-00-1-S523 1:1 :S523/579(d1)/583(d2) Type:Alu00 i=n1:n2=1:1 Castrol Obeen UF00
TANDLER gernaess MAN-Kd.-Zg.11.14080-0219 Austuehrung nach Massblatt S 2561 Type:A1 Raederanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam aut schnell OHNE Oelfuellung
TANDLER Type:A1 Raderanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam auf schnell OHNE Oelfuellung
 
KDS KWU19
KDS  SW19
KDS KW 25MM
KDS KW-32
 
COMERIO CA-25 M/N:1″G
COMERIO M/N:500 WATT 230 VOLT 50HZ
COMERIO 3204-A/2RS1-20/47X20
COMERIO M/N:J DIAM.
COMERIO EV220B-25B-24VDCM/N:EV220B-25B 2/2 N.C.G1″NBR24VDC032U7172
COMERIO CODE 9307758 M/N:213.53.063 16 BAR G1/4 RAD
COMERIO CODE 0.510.725.112 M/N:AZPF-22-022RH030KB
COMERIO M/N:SA7F40
COMERIO Type B2N COD.A2032 WITH 8 SPRINGS
COMERIO M/N:VAG.175+IR-A20+DS100/100
COMERIO WE10D3X/CG24N9K4M/N:CETOP 05 24V DC
COMERIO M/N:RB15-05-R.1/1
marechal 2003 TYPE DS6 UE:100V 50HZ ie:90A IP:M
 
RHEWUM EUROPE 513-LAM/DX500-6/3/50HZ/380V/Y/1.9/4.3A/0.82/980/IP65/F
RHEWUM EUROPE TYPE DX500-6; 230/400V 50HZ 1.9KW 980RPM CLASS F IP65 RAL5015 BLUE(standard)
 
WESTLOCK CONTROLS ICOT 5000 MODEL:53101SEVBA2BN/SERIAL:19373 (SVC4100)
WESTLOCK CONTROLS 5310-IS-E-VB-A-2-B-N
WESTLOCK CONTROLS EC2000,V3SPDT
WESTLOCK CONTROLS PZ-1021A/2645-BY-00-22AD-000
WESTLOCK CONTROLS 2645-BY-00-22AD-000;:2645ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK CONTROLS LOT#07/20/01-05  2007X-BY-E183
WESTLOCK CONTROLS 2007SBY2B2M04CSU(2007X-BY-E183)
 
RJXG BLOWER BH-629S
 
IZUMI HN-65-4P 3.7KW 200V 50HZ
IZUMI MA58156 S/N:J061080S01
IZUMI HF-65R():FA-9009003-602
IZUMI HF-65-502 11KW 2P 380V/50HZ S/N:129883
IZUMI :5070245S :380V/5KW
IZUMI TC-S3
IZUMI PF-120SW55  55KW 380V/50HZ
IZUMI 41-10650
IZUMI P300S
IZUMI EP-510HC
IZUMI S-200
IZUMI ABS110NB
IZUMI ABS110NY
IZUMI AVLN32211DNR,DC24V
IZUMI KGN-1102NY
 
TACCHELLA  663173000
 
HHI HX165-2
NOVAsina HIS-11
NOVAsina HICH-11
NOVAsina HYGRO dat100(1116933)
 
SUPERTEX P/N:HV809LG-G
 
PEARSON electionics Model Munber:4100
 
日本原装进口 HP-301H S/N:W1508704
 
INKOK DSCR-075Φ6XΦ6
 
SEISAKUSHO TYPE:TM732 DWG NO:AKKK083XZX NAKAITAE
SEISAKUSHO AU-5/01  51418 
SEISAKUSHO RRVS 10 51418-1  100-1000V 
 
I-TORK ITS304 2XDPDT
I-TORK ITS304 Exd IIC T6 IP67 2-DPDT
I-TORK ITS-100
I-TORK ITS-31S  SN:26710809
I-TORK ITS-311
I-TORK ITS304 SWITCHES 2XDPDT IP67
I-TORK ITS304
I-TORK  PD70
I-TORK MODEL:ITQ0160-RPC
I-TORK MODEL:ITQ-0160 POWER:220V 1ph MOTOR:40W 80F CURRENT:1.07A/0.82A WIR.NO:ITQ0160-70250-A OPER.26 SEC/90° SER.NO:ITQ-0506-24-059 OP:ALS+RPC
I-TORK IQL-10 
I-TORK 1QL04-RPC-LDI :220VAC :40mm :4-20m  :4-20mA   
I-TORK ITS-300
I-TORK PD40
 
ENDO ATB-0
ENDO ATB-2
ENDO ECK15-30
ENDO ECS17-42
ENDO ATB-1
ENDO CRL-5655T AC600V 20A 20P S/N:05165 (、、)
 
Specline SPECLINE M81936/1-18 
 
achenbach TOOP 040K
achenbach 5871QXPCMBXP-21106
achenbach 5000PCBXP-21108
achenbach BXP-21111 
achenbach UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach length 3M between BFI-rack and transfer module 
achenbach O-ring 190×3.5
achenbach D207/169 x2
achenbach Sealing for board case VERS3
achenbach PN:BXP-90101;UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach 1PC PN:BXP-21106
 
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 ( AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 (AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 
 
AlFA Wassermann SN:906847
 
YOOWON AUTO BACK FLUSHING FILTERS DRAWING NO:YF-K8FE-WDO8
 
CARTER :CSA0057D2 :0725120050
CARTER :3936316   cummins-6CT-8.3C215.   No.46306595
 
CUMMINS :3934486
CUMMINS :4089321
CUMMINS :3903576
CUMMINS :3939019 :CUMMINS-6CT-8.3C215 46306595
 
AlFAGOMMA-ITALY T-330.17.BAR 250 PSI/STEAM-DRAIN AFTER USE-BS
锅屋 MJT-80CK-BL-28*28
 
HONSBERG GERMANY :OMNI-RR025S :METERING RANGE 3.0~60.0L/MIN H20 POWER SUPPLY:18-30VDC IP 67 TMAX:70 PIN1=+24V PIN2=20MA PIN3=OV
 
CARBOLITE LHT6/30-3504  CONTROLLER 3508 UPDATE TO 3504*1  ANALOGUE INPUTS*4  41-25-3 BUILT IN THERMOCOUPLE INTERNALLYCONNECTED*4   48-2-05 ITOOLS VERSION 6*1  48-2-14 RS232 FOR 3508*1
CARBOLITE ART-NR:CLHT630301OTC0000; LHT 6/30/E30/OTC
CARBOLITE SONDER;Upgrade for programmer E3504 instead of controller E301 
CARBOLITE OPT0214;Communication RS232 for controller E3504 
CARBOLITE OPT0663;Analogue remote setpoint input for controller E3504 
CARBOLITE OPT2503;Built in thermocouple (internally connected)
CARBOLITE OPT0202; SOFTWARE iTools
 
APPOLDT PFE240D25-MS NO.2011 10A 250VAC NR.2011
 
kromschrpder GT31-30T3E;:IC20-30W3E
kromschrpder BCU-465-5/1LW3GBS4ACB1/1
kromschrpder GT31-30T3E
kromschrpder IC20/IC40 auf DKG/DKL/B
 
AEAD HC09070210006A
DONG HWA  PART NO.8(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10 (TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.17(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  DHCA-0075D2A(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.20(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.11(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
 
GEMAC IS2A10P10
GEMAC IS1A10P18-1
 
SELCO PRODUCT OR-150-LEP-10
 
TATYO-KOKI SL 35
 
APM HEXSEAL Material item:4030-0110 Seal.Shaft 3/8-32×1/4  AVL:N9030X1/4/3100
 
bachARACH H25-IR
bachARACH  :0024-8108
bachARACH carbon/K8346WM
VESTER ELEKTRO ARTICLE:PM-10-30/R/S2 ORDER NO.6017-40006-0000
 
NANOTEC-MUNICH ST5818D4208-B 4.2V 4.2A
NANOTEC-MUNICH SH4018S1204-A
NANOTEC-MUNICH ST4218M1401KHEN
 
FK UCF 211
FK UCP 206
FK UCFL 204
FK UCF 208
FK UCF 206
FK UCT 212
FK UCP 212
FK UCF 212
Zimmerli DN25
Zimmerli BR-121 Sealing Disc M200 For valve;BR-119 Sealing Ring M200;BR-115 Diaphragm M299 PTFE including Sealing Ring;R-210.75mm SST Valve piston assermbley;BR-125 O-ring;BR-126 O-ring
 
FUJI KOATSU 4905-25
FUJI KOATSU 4905-25 ,:SLT-4308A
 
JRJ SLT-4304B 1/2
 
IEM STT-4
IEM AN35DDC5
IEM AN35DDC500;MODEL NO.:RQ96E 0-500V 96X96mm 90deg
 
PHILIPS DIS 35W
PHILIPS TLD18W/54-765
 ALOC AMG R0406 1 240RA-H20
 
KUDOS HYNC-3241
KUDOS HYNC-2432
 
DONG-YANG PMSA300KKK
DONG-YANG SM-10 110V
 
DUELCO HR-8
DUELCO NST-3.2 24VAC/DC
 
鹭宫 LWS-C1160ARL1
鹭宫 LWS-AC16
鹭宫 YTB-K367
鹭宫 NEV-202DXFSV12 SV22
鹭宫 NEV-L202DXFSV13 SV23
鹭宫 NEV-603DXFSV14 SV24
鹭宫 NEV-603DXFSV11 SV21
鹭宫 FNS-C106WG
鹭宫 JLK-2522PF254S
鹭宫 SNS-C 110
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 YNS-C106 WG 0.025-OA35MPa DIFF 0.025MPa
鹭宫 SNS-C102WG RANGE-0.02-0.2Mpa DIFF0.025-0.15MPa
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20 :TNS-C1070CWL5 5
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20:TNS-C1070CWL3 3
鹭宫 SNS-C110X :1/4
鹭宫 FES-C116DQ
鹭宫 RMV-2510EXFW(J)
鹭宫 KCV-1304GY01:KCV-1304GY@1
鹭宫 :SNS-C106PGQ -0.06Mpa~0.6Mpa  DIFF:0.06~0.4Mpa
鹭宫 SNS-C130PGQ range:0.5-3 Mpa MP:3.3 MPa
鹭宫 LWS-C1120AGL2
鹭宫 VLK-2562RE,:JLK-2562RE
鹭宫 WEV-4014FLW-D7C
 
FACK  1170T10
FACK  1160T10
FACK  1150T10
FACK   1140T10
FACK  1130T10
FACK  1110T10
FACK  1100T10
FACK  1090T10
FACK  1060T10
FACK  1030T10
FACK  1020T10
FACK 1185NRT
FACK 1175NRT
FACK 1155NRT
FACK 1145NRT
FACK 1125NRT
FACK 1105NRT
FACK 1095NRT
FACK 1075NRT
FACK 1250T11
FACK 1240T11
FACK 1230T11
FACK 1220T11
FACK 1210T11
FACK 1200T11
FACK 1190T11
FACK 1180T11
FACK 1170T11
FACK 1160T11
FACK 1150T11
FACK 1140T11
FACK 1130T11
FACK 1120T11
FACK 1110T11
FACK 1090T11
FACK 1080T11
FACK 1070T11
FACK 1060T11
FACK 1050T11
FACK 1040T11
FACK  1030T11
FACK  1020T11
FACK  1260T10
FACK  1250T10
FACK  1240T10
FACK  1230T10
FACK  1220T10
FACK  1210T10
FACK  1200T10
FACK  1190T10
FACK  1180T10
FACK 1085NRT
FACK 1100T11
 
KYOWA TEST KY-1001
 
Heat exchanger EKM-1048-8-0 PN.ek45081 TS
 
VELVO CLEAR VS-150
 
PSM 58 1-032AGROBN-12
 
NEFF 6715450307
NEFF WM60-000-MM-20-210-670-3EN-4KAO-MGK-0 Z length 210 X length 670 2 limit switch EN(NC) 1 motorflange and 1 coupling MGK 4 mounting plates KAO
 
BretOR MY-30BII-017 380V 50HZ
 
HaeGGLUND C7-A20 PN:576 6016-224
 
沙克拉德 5A 150:5 FCT29 100/pp00346
 
MARX Typ:ST1.6 Nr.:1838/10n.EN61558
MARX ST1 0 Nr:114/08
 
JUNG U6KE+ES/2 EN12050-2 IN/PE-230V P.750W 50HZ
JUNG D-54156 380V/230V
 
HPS PT50MEMX
HPS PT1000MEMX
 
ElmA BV22430
ElmA 04-1101
ElmA 04-1101 12 POS
 
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT :
 
DKM 8BDGD-25G 220V 25W :8GBK36BH 36:1
DKM PIDGC-180FP+9PFK 3.6BH
DKM 6BIT HB961
DKM 9SGC-180FP+9PFK 30BH
DKM 9SDGC-120FP+9PFK 2BH
DKM 9IDG2-60FP+9PFK30BH
 
SCHROEDER ABF-3/10
SCHROEDER AM25 SCHROEDER
 
lm-THERM 230250VSAL00 01001S
lm-THERM 1700000768
lm-THERM 230V 250W AC  230250VSA2000/000/S
lm-THERM NCC/NOC 2X0-6  1700000768
 
solenIOD V/V DS3130/5EA
 
Endautomation MEMG2S
 
Vapo VTB 950 24VDC
Vapo AP5S、5、04-08
Vapo MA22
Vapo AP5.5S、5、04-08
Vapo AP4S、5、04-08
Vapo AP3S 5 04-09
Vapo AP3S 5 04-08
Vapo AP3.5S 5 10-08
Vapo AP3.5S、5 、05-08
Vapo AP3.5S、5、04-08
Vapo DN50
Vapo DN25
 
GMC Instruments 152 447
 
MAXSELA ICO3S-Y013AA3H2BS
 
Gentech internationa OS-50-X1254B
 
Prectiee HP2″ Curring head Lasermatie
 
ALOKA SBD-MAR-761C
ALOKA SBD-MAR-761C ,:MAR-781
 
Rotero GFCX030X00E16
 
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(100S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 : 50Nx(Refective/Non-reflective)lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :50Nx(Refective/Non-reflective)Lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :100xLens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(100S)
 
OSKAKI DMB-50 DC90V 16MM S/N:JY2057
OSKAKI DMB-40 DC90V S/N:5Y3097
 
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637,:GFLA009028405 S/N:60156.243
JOHNSON-FLUITEN :8078030E(,)
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243;:GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN US3A 030
JOHNSON-FLUITEN A030 mm d7=45mm
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637  70259.243(,:GFLA009028405)
JOHNSON-FLUITEN GRA009016057
JOHNSON-FLUITEN R038020631.2B3L1R
JOHNSON-FLUITEN G2M01200233 60999 243
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243
JOHNSON-FLUITEN RH050/50107/TxL3S
JOHNSON-FLUITEN RH025022935 B4L1Q
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 S/N:60156.243; GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN GFRA009030120
 
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 2.5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 4uF 450V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS C87.8AF3MKP 30uF 420V-30000h/classa
ARCOTRONICS 2uF 420V-30000h/classA 470V-10000h/classB
 
EriSTA AUNIT 4000S
 
TOTAKU 75×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU 175×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU SY 75
TOTAKU SY 175
 
D&J BB356GM11-TYPE 1/200 DC12V W/EC 26P
 
KSM nom.druck/6pressure/max.druck/8pressure/luft:offnend-luftschliebend/(DN80)
KSM AN06+AW06
KSM AN04+AW04
KSM AN02+AW02
KSM 5309-2RS
KSM RMS12C3  L0706122B
KSM 5205ZZCM
KSM Steel
KSM 3.6250 inch x 5.9055 inch x 1.4170 inch (92.075mm x 150mm x 35.992mm)
KSM RLS 22
KSM RSL6
KSM KSM-R18-2RS
 
DATALINK RSCV-T/PV
DATALINK DL-1024P 24 220AC
DATALINK CT200 UV-DOC ONLINE MONITOR
 
LEUSCH 4708-11 1/4″NPT
LEUSCH 4708-45 1/2″NPT
LEUSCH 3766 24VDC
LEUSCH P/N:SRIK-500-RC1210N
LEUSCH P/N:1172-8810
LEUSCH P/N:SRIK-500
LEUSCH SRIK-600
LEUSCH SRIK-500
LEUSCH P/N:SRIK-600
LEUSCH  MODEL:LTR-43LUG
 
KITAMURA FR-S520-0.4K
KITAMURA FR-S520-0.4K,:FR D720-0.4K
 
PACIPIC PMA21B-01100-00
PACIPIC PC832-001-T
 
KRAGT-PAKET S04.00.100.06D
 
COMPACT AIR #WSCLP
COMPACT AIR ASD34X58
 
NBS TYPE:8WA15866D2S-4P,DN 100 SIZE:4B,RATING:ANSICL:150, BODY: (A216-WCB),BISC:A235-CF8M
NBS MODEL:NB-351P
NBS MODEL:NC-201P
NBS MODEL:NB-13N
NBS MODEL:NC091P
NBS Tag No.PV1240
NBS Tag No.PV1241
NBS Tag No.PV1242
NBS Tag No.TV1500
Hoerbiger-ORIGA KL-3060
 
k-teC RCD 300M2-24VDC 24VDC
  HOERBIGER-ORIGA KL-3060
 
PULSSGETRIEBE 3500/3V ITR6.5 MOVLIMN100 NR:76811 MDAB1758 NAN/NAB=80
 
RELMATIC RM21/21
 
CYTEC PV 040/016/0400-02
CYTEC PV-040-16-0400-02
CYTEC PV 040/016/0400-02-MD-MM
CYTEC STH070-0075-1.0-P
CYTEC PV-040/016/0400-02-OD
CYTEC HS-032-020-0026-01
CYTEC VKP-016 B8-B9
CYTEC 5677074_4174_VERRIEGELUNGSEINGSEINHEIT_STP_090_4
CYTEC 5632420_4173_ZYLINDERFLANSCH_STP_090_3
CYTEC 5632419_4172__SEGMENTFLANSCH_STP_090_2
CYTEC 5632418_4171_KEGELFLANSCH_STP_090_1
 
PC master INDEL AG CH-8308
 
ONIKAZE FU-100
ONIKAZE CS-508-L
ONIKAZE HVS-300-GB2 2.2KW 3PH200V/50/60HZ
ONIKAZE RS-301 130W 3PH200V/50HZ
ONIKAZE CS-900-L  1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:000102
ONIKAZE PFA-610-A AC220V
ONIKAZE CS-501-L 380V 60HZ S/N:91504
ONIKAZE CS-503-L 3PH200V/50/60HZ S/N:92702
ONIKAZE CS-634-R 120-140W 4P 3PH380V/50/60HZ  S/N:110902
ONIKAZE PFA-680-A 200/200V 50/60HZ S/N:071201
ONIKAZE PFA-680-A
ONIKAZE RS-301
ONIKAZE CR-9055 1¢ 4P 200/220V 50/60Hz 65/70W  S/N:971004
ONIKAZE FU-150
ONIKAZE FU-220
ONIKAZE TYPE:CS-203-L 2P 200V/50HZ
ONIKAZE OS-501-L 620W 400V/50HZ S/N:010601
ONIKAZE CR-9045 1PH 220V 4P S/N: 990201
ONIKAZE CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE TYPE: CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE PEA-680-B 200/220V,50/60HZ,S/N.020101
ONIKAZE CS-501-7L
ONIKAZE  RF-220
ONIKAZE DF-200/DF-300
ONIKAZE SMM-20
ONIKAZE CR-9055 200/220V
 
SPOHN&RKHARDT VNS022.18EARTU20.20 HS-CODE:85365080
 
GULG GULE WAFER CHECK MB15-2024-SR 2″
 
HUGO MUELLER ITEM NO.M6700695;1-1/2″101MDT CS 150#FLG
HUGO MUELLER BG70.18 12-48VDC-10T50 5006
HUGO MUELLER MUELLER WAFER CHECK 101-MDT 1.5″
 
VOGT VOGT SWING CHECK SW-4835 1″
 
Spectron PM 51
 
RIESE PU-1012 KTB
RIESE RS-ZR2/24VAC/DC/-600S
 
ROTEX GERMANY ZP6201-M000-72014-87
 
lasermike BenchMike 283-10
lasermike AccuSean 5010
 
Thermatool TM WB0001
FARNELL Thermostat”KLIXON”0-90GRAD C 329001
 
TSUBAKIT LPTB500M3LJ 380V 50HZ
 
DAHMS GmbH DIRIS A40 + MODUL 6
DAHMS GmbH ART-NR:48250201-04;DIRIS A40 plus
DAHMS GmbH ART-NR:482500205-04;diris-Modul M6;RS485/Profibus-DP(A40/A41) plus
 
HARTING ELEKTRONIK 19 00 000 5050
 
POETTER 702050XXX0  EQ TRI 96/3 0-500V
POETTER #EQtri 96/3 0-500V ART NO:702050XXX0
POETTER ART-NR:7980001000;DSA12NS40/P1R-01
POETTER DSA12-NS40/P1R-01  ART NO:7980001000
 
HEWLETT PACKARD 1800-24G
HEWLETT PACKARD 1910-24G
 
Zebra ZM400-200E-0100T
Zebra 105SL+ZebraNet 10/100
Zebra 10500-200E-0070 – (200 dpi version)
Zebra 10500-300E-0070 – (300 dpi version)
 
RGM-RUHRGETRIEBE TYP GC 57/30-SN5 -VDE 0530 P=0.12KW n=3000 1/min Ua=180 Volt la=1.0 Amp Ue=200Volt ie=0.16Amp 1P 54 Ser.Nr.615799
 
SESCO M12 0-12kg/cm2  ,100mm
SESCO 0-30inhg/0-76cmhg():60mm() 
SESCO E030A3W-30NA-00 3000W 400V 3P
SESCO PG30.3 A.C.250K+P.22M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:65mm connector1/4Teeth outside
SESCO PG30.3 E.E.250K+P.32M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:105mm connector3/8Teeth outside
 
SHOCK DAMPER DP005A032
 
hydr-app SJG7-1.2 10ml/r
 
 SEIM PX072#4AR0A0HBX01X0200
 SEIM MODEL:KPX#09HX02X01RPX072
 
 ALIVA 24V AL-571 1600421
 ALIVA 160.0421
 
MaxXTRO 200882 mb-530-1
 
SCHWINGUAGSAUFNEHMER BA320C ART NR:F20038
 
B&M BARCODE-SYSTEM TYP S 1704 121NCH
 
椿艾默生 TA0020V 0.2KW 4P
 
sXPC XQGBKO 40*105
sXPC XQGAXKO 25X100
 
solartON SOL911052 0D4 AMPLIFICATORE CT070112
 
MarelliMOTORI MAD90L4/B COD:TM09014 N L190395
MarelliMOTORI  0.12KW 3φ 50/60HZ    380V x 0.7A  :M2A 63 B6 B5
 
 BFI BFI:3002
 BFI BFI;3001
 BFI BFI;3.31;50
 BFI PN:S506.2;Flame scanner 3.31;
 BFI PN:G601;Flame amplifier 3001
 BFI PN:G602;Power supply 3002
 BFI PN:6060-0560-00
 BFI PN:9080-1202-00
 
KCP 1040H
KCP 1110H
KCP 1110H
KCP SAS1060
KCP 1070H
KCP 1070H ¢65-¢50
KCP 1080H ¢60-¢70
KCP 1080H ¢75-¢50
 
CORETEC CPSP-75BA-PF
CORETEC CPSP-75BA-CC
CORETEC CI232-3M
CORETEC CLSQ-5M
CORETEC JCI23-5M
CORETEC CI23-5M
CORETEC IPS30CE-R
CORETEC 2301S
CORETEC 91536W S/N.A60681W
CORETEC IPS-100CEE-S S/N.ABD02387
CORETEC CCSLESB-10M
CORETEC CPS-SP-75BA-CC
CORETEC CPS-SP-75BA-PF
CORETEC CS30-350B
CORETEC TN301+ABL50PC01-U+S
HAIDEX WP09A1B080R06NB121N
HAIDEX G30C-8D21C2-A34A32-R
 
瑞升 BP-80 0~60A
瑞升 MFO-60 800/5A
 
CONEC 43-01199 10+
CONEC DNDA 15/8 611D-HTL-SL
CONEC 43-01199
 
startorius MP25/00
startorius K-RTNO.05/4.7T
startorius MP20/00
 
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMSP-2116M
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMLP-2116F
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC JMLP-2116F
BL AUTOTEC LMSP-2116M
BL AUTOTEC JMSP-2116F-D
BL AUTOTEC MSP-2116M-D
BL AUTOTEC QC-150B-T7067
BL AUTOTEC FLEX-40A
BL AUTOTEC QC-10A-T
BOWMAN GK190-3168-3 4,4,4
BOWMAN Code:2753
BOWMAN Code:3921-1
BOWMAN Code:3446-2TN1B
BOWMAN Code:3446-3TN1B
BOWMAN Code:EC003-1040CI-TAPPED
BOWMAN Code:3444-3TN1B
BOWMAN Code:FG003-1583CI-TAPED
BOWMAN 4066 3 (2)
BOWMAN 700.BFH.205  Bowman Header Tank FH200-4066-3
BOWMAN 700.000.S46  OS46NT Nitrile O-ring
BOWMAN PK190-3170-3
BOWMAN KH200-3071-3
BOWMAN GK600-1658-8 ∮200*1600 : :1805MM
BOWMAN EC100-1425-2
BOWMAN 1426-3
BOWMAN ART-NR:700.BEC.160; EC160-1425-5
BOWMAN ART-NR:700.BFC.120; FC120-1426-3
BOWMAN FC100-3426-2
BOWMAN 1425-5
 
PRIsma N 19803;4 in PN10; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 23100;63-2 in; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 18242;32-1 in Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 19013;20-1/2 in Max Press 8 Bar
 
ANDRITZ SGARPW-01
ANDRITZ DN8 527164
ANDRITZ DN8 NFI537130
ANDRITZ DN10 NFI537129
ANDRITZ NFI537127
ANDRITZ NFI446044
ANDRITZ NFI446043
ANDRITZ 448988
ANDRITZ 422370
ANDRITZ NFI446199
ANDRITZ NFI433016
ANDRITZ NFI433013
ANDRITZ 452060
ANDRITZ 449903
ANDRITZ 405055
ANDRITZ NFI456543
ANDRITZ NFI498161
ANDRITZ 448985
ANDRITZ NFI498007
ANDRITZ NFI498312
ANDRITZ 448906
ANDRITZ 428960
ANDRITZ NFI498387
ANDRITZ 448990
ANDRITZ 448989
ANDRITZ 448992
ANDRITZ NFI327000
ANDRITZ ZS-6424.00
ANDRITZ NFI430053
ANDRITZ NFI430149
ANDRITZ DN10 NFI537332
ANDRITZ DN6 NFI537331
ANDRITZ ф50×3  516716
ANDRITZ DN65 1917564-1
ANDRITZ DN65 1933886
ANDRITZ DN40 1917562
ANDRITZ DN40 1933770-1
ANDRITZ ф74×4  516633
ANDRITZ 4106248202
ANDRITZ 4110776404
ANDRITZ 4110776402
ANDRITZ 4110776401
ANDRITZ 4110776403
ANDRITZ 4106248201
ANDRITZ 4.3kW i=66.46 FCAF77/GY/100L2 380~415VD/660~690VY IP55
ANDRITZ :702051929
ANDRITZ :701632967
ANDRITZ :702051983
ANDRITZ Core assembly
ANDRITZ 0-ring
ANDRITZ Solenoid base sub-assembly
ANDRITZ Solenoid retaining screw
ANDRITZ 3190 011 SPE MVREP
ANDRITZ 1501TQ150SD
ANDRITZ 1511TQ250AD
ANDRITZ 131888672
ANDRITZ 131924591
ANDRITZ 131071908
ANDRITZ 300052223
ANDRITZ 300052532
ANDRITZ 131278905
ANDRITZ 131924553
ANDRITZ 129999900
ANDRITZ 131883103
ANDRITZ 131924552
ANDRITZ 131883105
ANDRITZ 131924551
ANDRITZ 131883109
ANDRITZ 131069425
ANDRITZ 131069424
ANDRITZ 131841388
ANDRITZ 131838936
ANDRITZ Valve:0 CK 15222 V6314.2 :449631I24418
ANDRITZ 1 Stk.ǔberlastkupplung Sundwig Zchg._Nr∴728-479 Gew∴ca.60KG
ANDRITZ DRAWING NO.782-479
ANDRITZ Typ:SKA-30A-0.6-1.5 Art-Nr.:131128635 Seriennr:10122002
ANDRITZ 54PA4H34
ANDRITZ O CK 15222 V6314.1
ANDRITZ ARC-12
ANDRITZ ACS800-01-0011-3-P901(7.5kw)
ANDRITZ ACS800-01-0040-3-P901(30KW)
ANDRITZ 254-000-223 26,27,28,29 HAP03 603-051A
ANDRITZ TYPE:NA/8080/1650;D=80 STROKE=1650 PISTON RODф=25 :1CK61977
 
MeriDian Labs SD-200
MeriDian Labs  MX-4/PM

simensPLC CPU314C-2PN/DP 314-6EH04-0AB0
sime-stromag70HGE 690 FV A2L(1*60+5*40)
haimer80.110.01SE
haimer80.465.40.FHN
BANDIMEXA207
FimetAAO+F160M-4 11KW
SteimelSF 2/13 – VLFM
PRECIMETERPXP-2
SontheimerST041/20ENS X70A
Profimesssp-01.1.2.25.1.0
SEIMECHFV 90LC 6 B33
sime-stromag448200 83169907
IMETema fp TM8P03120
Kraus & NaimerKG41BT103/D-A149STM
IMETABB50B400
Simel40/100R-3-4T 2.2KW IP55
Kraus & NaimerCG4 PC48633-3FS2/V750D
KRAUS&NAIMERCAD11A543-600FT2 VAL0044226
Kraus & NaimerCAD11 A200 24VDC/220VAC 21A
FimetAA200L-4 30kw
KRAUS&NAIMERCH16B-A231-000E
Erhardt+LeimerFR0850 Nr:029165
Kraus & NaimerCH10A241-600*E,V760/A2
KRAUSNAIMERKG125 T103/4E
PrimetalsC_LO80_CB_21_1A4-M8100_MSB001_EN_S00_R00_AP_A1_BE_CU
simens6AV6/642-OAA11-OAX1
SontheimerNLT25/3Z
sime-stromag448 200 83169907
Kraus & NaimerK1-M160/4
SteimelSF4/80RD-VLF
SteimelSF 2/20 RD-VLFM 000.001.155.762
SteimelWater oil?cooler HS-COOLER BA HSC.OEK.000 ..
SteimelGear pump:SF 4/80 RD?VLFM Type/No.: OELK 03 (KK12-BCV-421L635)
SteimelSF6/180RD-VL
IMETM550SZEUS
Kraus & NaimerCA10 PC6310-2
Kraus & NaimerKG80T103/D-A094STM
Kraus & NaimerKG41T103/D-178KL11
simens5ES7 972-0AA02-0XA0
Gebr. Steimel657777
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & Naimerkg250 t 2030/05e
KRAUS&NAIMERJAp J05963/001 J-2235*01
Erhardt+Leimer207558
Erhardt+LeimerFX 4633 00352113
Kraus & NaimerCA 10
KRAUS&NAIMERCA10 A550-600E24
Kraus & NaimerKG125.T103/79.STM
KRAUS&NAIMERKRA.KG64B K900/A-0404 VE
Kraus NaimerKG80 T203/D-A022VE
Erhardt+Leimer207558
SteimelSF3-40RD
KRAUS&NAIMERCAD11 A178-600FT2
SteimelSF3/32RD-VLFM NR:1.PU14 0818-1
FLEXBIMECFL7306
FLEXBIMECFL28703
SteimelTFL 10-240 KRDG,SN.4.PU11 0831-1
Kraus & NaimerCH10 A214-AT13F820
UNIMEASUREPA-20 Nr.43020047
simeYWZ-300/200
SontheimerRLT25/3PM-D1/Z33/1/69/HV11
UNIMECTP183-1/5-195-TM-S
UNIMECTP183-1/5-195-TM-D
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
SteimelSF 2/13 RD-VLFM 1.PU13 3814 000.000.825.171
Steimelgear pump SF2/ 8RD- VLFM
IMETASL50C600
SteimelCBGj2100 L NO.1402 0809 CODE.9D550-56A010000A0
haimerA63-140-16
VIMEC90L-4
IMET s.p.a.275585
Kraus & NaimerKG41B T103/D-A149 STM
Kraus & NaimerCA20 A178-600FT2-V/V845 padlock device
SCAIME632021 UCM 06/004-B
MONIMET Monitor01.04.311
AIR DIMENSIONSR222-BT-AA1
ProtimeterBLD5360
SimelTipo ZD 51/2075-32
simens6AG1334-0KE00-7AB0
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & NaimerCA50-A203-V84OF
SimelModel. 50/3030
Kraus & NaimerFritsche Industrievertretungen GmbH
Kraus & NaimerK2 H052/C
Time Electronics5069
Kraus & NaimerCH10D-204V*17 KD1
KRAUS&NAIMERCA10A713-600E24/21
Kraus & NaimerAT12J027 12/000100 A715*J-001
Kraus & Naimerthe black part for KG80 T103/D-A094 STM
Kraus & NaimerKG64B T303/SGZ621
KRAUS&NAIMERPN.AT12Q87587/000600A715
Erhardt+Leimeroffre 20272892
KRAUS&NAIMERkg32b t103/01 ft2
KRAUS&NAIMERca20
Kraus NaimerCA10-A348-600-*EGASOF0002 Please Check CA10 A348-600 *EG SOF0008
Kraus & NaimerCA10 A326-600FT11
FLEXBIMECFL4221
FLEXBIMECFL4217
FLEXBIMECFL4217
Kraus & NaimerDE12F159 24/004100B T203/04
SteimelBML2-24RD Nr.04-1657-14
SteimelSF 2/13 RD-VLFM Nr.1.P011 3094-1
Semco Maritime8023073
Theodor Heimeier6500-00.500
SontheimerLT-FH7-001 63A/Ui 690V
BIMEDBMEM-E1 M16T EMC Cable Gland M16x1,5
UNIMECZA-10-2390-12-12+sede chiavetta R+W
SontheimerMaintenance Switch WAG935/16PLM 17U AC-3KW 3ph 380V/44V CSA-C22 16A
SEIMEC2.21635.7.01
SEIMEC2.29200.8.01
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE21-OAA1
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA1
HUMIMETERHUMIMETER RP6 NO.13300
UNIMECTP183/1:20/70/TF/PR/D
UNIMECTP 183 10/6777
Sontheimernlt25
SontheimerHLT40/3E/Z33 39V
SCAIMEK18-500KN
SCAIMEED7-500KN
simeBCHR 85A FX BE825 N° Z1903
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
haimerA63.144.06
haimerA63.144.08
MARIMEX Industries GmbHVS-4450 220VAC (VA-300H-ST)
SteimelSF8-300RD-LF
Gebr. SteimelSF3-50RD-LF
SteimelSF6/180RD
IMETVVBC500C100
IMERS485 PROFIBUS DP IF96007
SteimelSF3/50 RD-VLFM;3046352
IMETTX Unit Mod.M550S THOR B3 Serial no.2600-11438809 supply3.6v-160mA radio M550S-HHF ISM band-P<10mW ip65 0470 end user http://symtc.com/
SteimelSF4/80R
GoennheimerD122.A.5.0.0
SteimelSF2/13R
IMENEMO 96HD MF96001 203968008
PRIMESPMM-Profinet -LWL(v2.3)
Kraus & NaimerKG160 AC-21A 160A
Kraus & NaimerDH10-4A-714FT3+G521
Kraus & NaimerCG4EK3501-1.ZS self-locking, with protective cover, black
Kraus & NaimerC316 T106/D-A035 STM
Kraus & NaimerKG100 T103/D-A119 KL71
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
Kraus & NaimerAT12F603 56/000100 D-X343*03
Kraus & NaimerKG80
Kraus & NaimerKG160 Ith=160A
haimerTD2009 comfort , Nr.80.224.00.09
Primetals12G05K9003045054
Kraus & NaimerL350-A222-600E
SCAIMEK25-500N
SCAIME110062
sime44820083169907 Micro Switch
SimelMotors series 2000;s-nr:2197
simens6RA70C98043-A7002-L4-12
simens1LA7113-4AA10
simensMICROMASTER440 11KW 6SE6440-2UD31-1CA1
Steimelspare parts 2105.7003.001 for motor 5AP90S-4 Nr.?12803, please see the picture
Kraus & NaimerKG41B T103/81 E
SteimelGear pump SF 2/20 Delivery approx.30L/min at p 5bar coupled directly to:Three-Phase motor 1410 l/min 1.5KW 380-420V 50HZ IP 55
Kraus & NaimerKG80 T103/01E 80A
Erhardt+LeimerPD2135 F=0.3KN
KRAUS&NAIMERKG41
KRAUS&NAIMERCA10B 2NO+2NC black 6A 220VAC
Erhardt+Leimer00341621 KF2020 R 280mm
Kraus & NaimerCG8-A222-F12115/002 DES
Kraus & NaimerD11A A210 Q984401/126 SFS
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)020334 17*3mm
KRAUS+NAIMERKG32BT103/01
KRAUS&NAIMERKG41BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG20T103/78KL51
KRAUS&NAIMERKG20B.T203/04.E
Kraus & NaimerKG315.T103/D-A037.STM
Kraus & NaimerC32.A202-600.E
Erhardt+LeimerFR 5502 NR.307357
KRAUS&NAIMERKG32A T306/58VE2 VAL0084608, C
Kraus & NaimerCA10-A324-600FT2
KRAUS&NAIMERKG20 T203/F-A006 KL11V
Kraus & NaimerC125-A213-620PE
KRAUS&NAIMERKG10 T203
KRAUS&NAIMERCAD11 A230/S-A692*FT2 Key switch 3-pos
GoennheimerD122.A .0.4~20mA INPUT -19999~+19999
FLEXBIMECF4020-LLS
FimetA400LA4 660/380V ,50Hz, 450kW, 1485rpm, Nr:80000234
Kraus & NaimerCG4A550-600FS2
Kraus & NaimerCA10-A230-614-FT2 ST31/11ZM/NS
SteimelSF 2/13 RD-VLFM, 1.PU13 2427-,000.000.826.171
SteimelKZ160-1L
SteimelSF4-112RD-VLFM F-Nr.000.001.155.039 A-Nr.08.1514-1
SteimelB3-75RD
SteimelTE 1-60 PDD
Kraus & NaimerC80 A212-600E S1M510B/234A6-A
Gebr. SteimelSF 2/13 RD-VLFM
Erhardt+Leimer1.22889E+12
Kraus & NaimerC 26 C24400 KD1
FLEXBIMECFL9012/28715
FLEXBIMECFL7315
FLEXBIMECFL4220
SteimelTFL8/100 RDG/LFM-H
Kraus & NaimerCAD11-A200-FT2+SOV750D/3C/21
SteimelB2-24RD
SteimelSF2 /20 RDVLFM 1.PU120599-1,000.001.153.22
KRAUSNAIMERCH10B A214 600E
Erhardt+LeimerDRS3112
Kraus & NaimerCA10 NZ13U585 54/000800 D-Y567*01
Theodor Heimeier6000-00.138
UNIMECTYPE:RZ166,MODEL:S8 Nr.1078292
Kraus & NaimerKG20T103/D-A226KL51
SontheimerHLO40/3E/Z20/Z1
ProfimessVM 04 7.1.F.PS。6.S 0
SontheimerSO:ST31/11ZM/NS
BIMEDBML-13 NUT M25x1.5
BIMEDBS-14 CABLE GLAND PG13,5 PA6
BIMEDBMEM-E2 M20T 71338 EMC Cable Gland M20x1,5
sime448 200 83169907
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
UNIMECZA-30-1705-20-20+sede chiavetta R+W
UNIMECscrew jack MTP 407MBS 1/10 13/1208
Primetals Technologies France S.A.S2995-01139
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE15-OAA1
simens6DR5020-0EN03-0AA0
SontheimerWAS1856/8ZM/Z54/Z20
simensFSP400-60PFI A5E30484424
SontheimerNLT40/3ZM/Z33 20U Nr:LT-FH7-001
LOIMEX76 80 21
LOIMEX76 80 22
simens6ES7313-6CE00-0AB0
simens6DR5010-0NG00-0AA0
SontheimerWAW235/8ZM/NS 701226 09U
simens6EP1961-2BA21
simens6SL3352-1AE36-1EA1
PRECIMETERPRO LAD CD900R750
SontheimerST91/11ENS X70
simens3W2811-3EB33
SimelTIPO ZD 77/2076-32
simens6AG1124-0GC01-4AX0
sime-stromagUS2-3 452.542
HUMIMETERRH5 Nr.11494
sime945-53790 57090(455382C) US.2-5
SontheimerHE10/40
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerLT-FH7-001 NLT100/3V/Z1/19/33/45/62/X83 28R
SontheimerHLT40/4E/Z35 /3/D1/FG
sime945-53790 57090 (455382C) US.2-5
SontheimerURR1/11EHS/Z8/Z16
wimexNH-2 332820 200A ~690V aM 120kA
SontheimerIEC60947-3 20A/UI 690V
UNIMECGETRIEBE RC-00054 C2 1/04-UNIMEC
UNIMECTP 8010
simens6ES7138-4FB04-0AB0
SontheimerWAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199
UNIMECTP-00407
UNIMECRC110
SteimelSF8-250RD
sime448 200 83169907
haimerHSK F63-80 3F63.140.04
SteimelSF8-400 RD-VLF
SteimelSF-6/132RD
SteimelSF 4/80 RD Fr.Nr.514691 A-Nr.01-1651-1
SteimelMotor main terminals /Y2-80-4/0.75kw/ bakelite / 50 * 30
SteimelMotor fan blade/Y2-80-4/PE/diameter 20MM/impeller diameter 110MM
IMETVVB C500C100 500/100V
IMETVVD D100C100 1000/100V
Steimeltype:sf2/13 rd-vlfm SERIAL NO 1 pu11 3626-1,NO.000.001.152.859
Kraus & NaimerCAB10 PC4080-2EC
SteimelSF 2/6 RD,SN:2.PU13 3555-
IMETAIH50C700
haimer40.640.06
haimer50.440.06
SCAIMEIPE50 P
KRAUS&NAIMERDH11 A5R654 FT2
VIMEC160MB-2 NO.1010G4896
Gebr. SteimelTFL10-210KR
Steimeltfl10/210r
Kraus & NaimerC315-A200-600?ER
SCAIMESK30X 1000 C3 CH 10e
PRIMEDICHeartSave AED-M
imetexNRA700 180NM
Kraus & NaimerCG4EK6220-5.HS
Kraus & NaimerCG4EK6030-4.ZS
Kraus & NaimerKG 160 T103/D-A105 STM
Kraus & NaimerKG315 T103/D-A037 STM
IMETABB50B500
Kraus & NaimerKG125T103/D-A100STM
IMETAS 64 1000-5A CT TASi50D100
Kraus & NaimerCA10 U97414/005
Kraus & NaimerCAD11 A214-600 FT2
IMENEMO96HD+
IMETVVCC500C100
Kraus & NaimerA214 AT14G491
Kraus & NaimerCG8 U81764/006 A292
Kraus & NaimerKG160T103/D-A105STM
Kraus & NaimerT203/03
Kraus & NaimerCA10 PC3015-600 EG;G211;F025
Kraus & NaimerCA10PC5207 NZ14U920 AC220V/20A
Kraus & NaimerKG250 T203/05E
SCAIMEDR2112-20Nm-SP/CL01137
SCAIMEK18-500KN
Times Microwave systemsAA-8980/6.0m/716M/716M
sime-stromagNr:91088 (see the pic pls)
DimetixPHS-3C
BIMEDBLN-14 NUT F. PG13.5 POLYAMID
simens3NA3032
simens6ES7193-4CB30-0AA0
IMET s.p.a.275585
Gebr. Steimel5AP90S-4 658111
simens1LE1001-1AB43-4JB4
AIR DIMENSIONSB141-FP-AB2 , SN:1307208
SteimelSF4/112RD-O, S-Nr.000.001.155.039
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6AG1321-1BL00-2AA0
simens2000381-002
simens6ES7655-5DX40-1AA1
SIMENESC73451-A430-B30
SimelXD 77/5-32
STEIMEXLS-121
SontheimerN3/13E/Z1/33 30/59 05Y
Steimel3046352
Erhardt+LeimerDC2340 320964
haimer113912-0008
FLEXBIMECNozzle used for code 9315 hose tray
SimelTIPO 13/3011 0.55KW V 220-240/360-415 50HZ
KRAUS&NAIMERCH10 A230*NLB408 FT2
KRAUS&NAIMERCH10 A220 FT2
Erhardt+Leimer347625
Kraus & NaimerL350-A222-600E
Time ElectronicsTYPE1049
Carl Rehfuss(Erhardt+Leimer)Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
Dimetix500200
Erhardt+Leimer00341620 KF2020 L 280mm
KRAUS&NAIMERCH11 AT08F368 56/000200 A714/D-A001
KRAUS&NAIMERP-MANDLE G211 S0(use for axis 6mm)
Kraus & NaimerA230 F04375/001 DES
forcedimensionomega.7
KRAUS&NAIMERSWITCH CA20F8898608 EFPLASTRON F990HANDELG221 5P0SITION WITH SPRING RETURN
KRAUS&NAIMERCA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/Sl.Nr.:601
KRAUSNAIMERL400 WAA293 E
Kraus & NaimerCG4A550-600FT2
Kraus & NaimerCH10 A230-600 FT2
KRAUS&NAIMERDH11 A178-600E IEC947 BLACK-H
Fimet3MEA112M-4 B35 S/N:J11040334 4KW
Kraus & NaimerCAD11-SF2843-600-FT2
KRAUS&NAIMERCA10 D-Y567*01 FT2
Erhardt+LeimerTyp PD 2150 Nr. 043335 F=0.6kN
DimetixFLS-C 10
KRAUS&NAIMERCH10-A291;NZ12U504 52/000100
Kraus & NaimerCAD11-2F3111-600-FT2
Erhardt+LeimerSV1111 LATERAL DISPLACEMENT OSCILLATING FRAME, WITHOUT ROLLER. PROVISION TO MOUNT DC, STROKE OF +/-50MM AND ROLLER OF NB=900MM. M=1300MM.
KRAUS&NAIMERKG41B?T203/D-A194?
Kraus & NaimerDH12.D-B904*03.FT2
Erhardt+LeimerSK 7800T
KRAUS&NAIMERCA10 A214-600 FT2
KRAUS&NAIMER3162767 SWITCH DISCONNECTOR 4-POLE 100A
Kraus & Naimerthe black part for KG250 T103/D-A098 STM
Erhardt+LeimerFX 5030 212047
FimetType:AA0 180 M 4
Steimel6APE90S-4 Nr 1079079,pls see the pic
KRAUS&NAIMERC315A200-600ER
Kraus & NaimerKG 160T 103/79 STM
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)VK 1590 NR.:100390
Steimel5AP90S-4 Nr.1001742
KRAUS&NAIMERCA10-A220-614-FT2
sime-stromagTyp:660 No:81238 Order No:900157
Kraus & NaimerCAD11 A214-600FT2
KRAUS&NAIMERKG160 T103/D-A010
SteimelSF 2/8 RD contains motor,6.28l/min,0.65NkW,1.1kW,pls see the pic
Kraus & NaimerCAD11 SFS Q10195/001 A292
Erhardt+LeimerAG 2671 Nr.311807,pls see the pic
SteimelSerial No. 1.PU10 3725
KRAUS&NAIMERKG64B-T203/D-A036E
Kraus & NaimerKG125T103/D-A099STM
KRAUS&NAIMERKG64B K300/D-A081 VE NR.: 06196
Steimel3-Mot 7AA80M04K IP55
SteimelSF2/6RD 960.020.063
Erhardt+LeimerAG2671 NR:311949
haimerTD2009
SteimelSF3/50 RD -VLFM,000.001.153.090,pls see the pic
SteimelBML 2-24 RD Nr. 1.PU15 2096-1,pls see the pic
SteimelSF 6/132 RD – O
SteimelSF 2/6RD
SteimelBZP058300R---050R
SteimelSF4/63RD
SteimelSF 3/32 RD- VLFM nr:3.PL12 5827-5 see the picture
KRAUS&NAIMERCA20B-A231-600E
SteimelGMB2D-24R,1PU11 1223,PART NO:000.000.607.715
Steimel5AP100L-4 (7AA) Nr.664238
SteimelSF3/40R-O Nr.2.PU10 3280-2
DimetixFLS-C10
KRAUS&NAIMERLTRSCHA KG64BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG80T103/D-A094STM
KRAUS&NAIMEREN60947/VDEC660 IE60947 CA10 20A 300VAC HD -A300
KRAUS&NAIMERCA10-A004-624-EF G251
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
SteimelTFL 10-210 KR,2PU11 3258-1,pls see the pic
GoennheimerFS850S.6.4.0
Steimel052682-3,SF6/132RD-VLF
KRAUS&NAIMERH010/AE11/E
Kraus & NaimerH010/A11-E
Kraus & NaimerKG41B T304/GBA014 E
FLEXBIMECFL3181
FLEXBIMECFL9012/3810
FLEXBIMECRCEE 412
FLEXBIMECFL4314
FLEXBIMECFL7215
Kraus & NaimerA200-F44250/005 0ES
KRAUSNAIMERKG160 T103/GBA055
FimetRK3E B3 21344030902
Erhardt+Leimerwss51-sem
Kraus & NaimerStep switch (0-1-2) blue line with 0-position, 1-poles 2 steps 60° switching angle, (without int. bridge),Model:CAD11 D-053U-600*FT2 V750D/3J F075
Erhardt+LeimerAG 2491
Kraus & NaimerCA10 A214 NZ14U766 32/000500
Kraus & NaimerCH10 A210-NZ14U759
FimetPV1,φ40mm,0-12bar,G 1/8″
haimer3D-Taster M/C-3D;V-3D-05 80.362.00
Theodor Heimeier4210-02.000
KRAUS&NAIMERKG125 T103/D-A100 STM
KRAUS&NAIMERKG41 T103/D-A178 KL11
sime448 200 83169907
SontheimerLT-FH7-001
UNIMEASUREPA-40 Nr.42120149
BIMEDBM-12 CABLE GLAND FM20GPA POLYAMID
BIMEDBLN-12 NUT F. PG 9 POLYAMID
BIMEDBM-EN-14P CABLE GLAND+PLUG M32
BIMEDBLN-14 lock nuts L. grey PG13.5
BIMEDBBS-14 Thread blind stop PG13.5
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbHHV10/125
Primetals Technologies France S.A.S1000625
SontheimerURR2/8ZM/X70A/X85/NS/Z16 26T 2-pol,-0+,mit beids.Ruck(L1/2-L2/3-L3/1)
Kraus & NaimerKG20 T103/D-A126 KL51V
Kraus & NaimerKG64 T103/D-A287 KL11
Kraus & NaimerKG32 T103/D-A061 KL51V
SontheimerA1/8ZM/X70S S144
PrimetalsR996011537
simeSH18-B
SEIMEC1.30696.8.01
Primetals Technologies France S.A.S2995-01126
SontheimerLR19188-16A / Fire painting machine / 352FX
UNIMECFD 42
UNIMECTP559
UNIMECTPR-306
SeimensFDU1501/2238571 001 2KJ3505-5DC22-9HD2-Z KAZ49-LE80MD4E-L4NH
UNIMEASUREHXPA-50-70292
simens7ML5652-0BF00-0DA1-Z
sime-stromagNO:76722,PN:305858360
BIMEDBMEM-E3
simensSIEMENS SINAMICS POWER Module 240 6SL3224-0BE32-2SS0 Input:3AC 380-480V 72A 50/60HZ putput:3AC 0-input V in=60A Motor:IEC 22KW/30KW NEMA 30hp/40hp
simens6ES7313-6CE00-0AB0
SontheimerWAW231/8ZM/NS
SontheimerLT-FH7-001
SimexSY7124/S,0.37KW VAKMX1;10
sime448200 83169907
Time-markmodel 2742
SontheimerSO:ST3111ZMNS
SontheimerSO:WS111ZMNS
SEIMECHPE63LA2B34 2.6KW
DYNATIME SASP1006I-G1/4 0-100°C nr.19103
SCAIME825810
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6EP1/334-3BA00/24V/10A
Steimel5AP80M-4K
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
sime-stromagFAV413 904669
SontheimerWAI 107/HLT40/4V 05
SontheimerWAF306 SORR4 11E
simens7KG6106-2HN24-OB
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerWAS1459/11ZM/FS/Z11/16/53
sime448200 83169907
SontheimerIEC 60947-3 20A/Ui 690V LT-FH7-001
UNIMECTP-559-1/5-500-PR-B-TM
VIMECER340/M6
SontheimerSORR4/16EHS/Z53X70A
UNIMECKT-00059 S-NR:16-04305
SontheimerST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ
simens3RW4026-1TB04
simensRF380R
UNIMECTP-407-1/30-190-TM-PR-MS-IEC100B14-P
UNIMECRC110-C1-1/1
Steimelsee photo
haimerL-100 A63.022 25
SteimelSF4/63GD,NR:051008
Steimel5AP1328.4(7AA)Nr.680381
VIMECNP200 ES:3/5 Kw inst:0.18
Kraus & NaimerKG10 T103/40 KS51V
SteimelSF 4/80 RD-VLF;1.PU14 0110-;000.001.153.683 without motor
Steimelgear pump SF3 / 32R D-VLFM
KRAUS&NAIMERKG41 T303/D A010 VE2
SteimelSF 2/8RD-VLFM Nr:7.PL12 5825-2
IMETASL50D1253
IMETASM50D160
Steimelpump SF6/132RD
SteimelSF3-50RD-VLFM 000. 001.153. 090 Nr06 3372-2
IMERD1AF13B/060
IMES gmbhconnection card model no.: I-218-A
SteimelSF2-08R1D
haimer30.521.16
SteimelSF 2/20 RD-VLFM NR:1.PU12 0599-1 Sach NR:000.001.153.228
haimerA63-184-08-8
haimerA63-140-14
haimerBT40-16

SHINKAWA VM-5B-E19420-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA VM-5B-E12520-000-110-221-0/RMS/TRP
SHINKAWA CV-861 SN09J11942
SHINKAWA VM-5T-29010-000-111-331-0
SHINKAWA VM-5F-310-000-110-331-00
SHINKAWA CV-861 SN:L20A0071
SHINKAWA CV-861
SHINKAWA VK-202A1
SHINKAWA VM-202AA-8/EX5
SHINKAWA KYCM-LPM1450-420 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-870 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-620 T3 O
SHINKAWA KYCM-LPM1450-300 T3 O
SHINKAWA (VM-5W1)VM-5Z-1
SHINKAWA AP-10H1-1-900-2/SOK/ACC
SHINKAWA AP-10A90-1
SHINKAWA VM-5Z-1
SHINKAWA VM-5P3-9-00-01-0
SHINKAWA VM-5Y7-01
SHINKAWA VM-53-0/BTT
SHINKAWA NT-020A/AG9
SHINKAWA NS-020B()
SHINKAWA NS-020A
SHINKAWA  WL-142K05L-M200251/NB1/CPF 4 SHINKAWA
SHINKAWA 7m system vibration:0-125μm SER NO:K4870940 TAG NO:1089061851
SHINKAWA  CV-861
SHINKAWA VL-202A-08R-1011 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VL-202A-08R-1031 SVK12-3S-G50
SHINKAWA VK-452A1/EX1
SHINKAWA VK-202A2/EX1
SHINKAWA VK-202A1/EX1
SHINKAWA AP-10A10-1
SHINKAWA MTL796-01
SHINKAWA AP-10C0
SHINKAWA VM-5P3-1
SHINKAWA VM-5Y1-09
SHINKAWA VM-5Y1-02
SHINKAWA VM-53-1
SHINKAWA VM-5F-210
SHINKAWA VM-5T-21020
SHINKAWA P/N:VT-1B4  Drawing No.84VM129-04
SHINKAWA ()
SHINKAWA VN-020A-00 IN:800-2800um OUT:0-2V
SHINKAWA
SHINKAWA NW-100B()
SHINKAWA NT-020A/AG0()
SHINKAWA VL-202A08L-1091/EX3
SHINKAWA VL-202A08L-1011/EX1
SHINKAWA VL-452A11L-1032/EX1
SHINKAWA VL-202A08R-1028/EX1
SHINKAWA VM-5P3-1-00-01-0
SHINKAWA VM-5A-99010-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5F-210-000-110-111-10
SHINKAWA VM-5T-21020-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5B-911700-000-110-111-1
SHINKAWA VM-5K-111500-000-110–111-1
SHINKAWA VM-5K-911400-000-110-111-1
SHINKAWA MS-2402
SHINKAWA IWRC 6xFi(29)25mm B 1770N/mm2 423kN  490/
 ABUS GM 4 500.10-1 9m
 ABUS GM2 250.6-1
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M
 ABUS GM 6 2000.5-2 9M,
 
HEDLAD H704B-020
HEDLAD H906B-275
 
Union ART NO:0240119996  for CWD2000/2005
Union ART NO:0740219998  Heizung DBK 230V AC
Union ART NO:02402199956  24V DC  for CWD20005
Union SMART2008
Union UTS-NW-806350728SW1001
Union 6-4-EPVA 5N-4
Union UTS-NW-806350728G2
Union UTS-4520305/Y1
Union UTS-NW-806350728ALAL03/SW
Union UTS-NW-806350728Pl03
Union UTS-S1342/A50
Union UTS-S1342/A41
Union UTS-NW-806350728-G/4
Union UTS-4520305/CO
Union UTS-4520305/G11
Union UTS-CRT-4520305/E119
Union UTS-4520305/E4
Union UTS-4520305/E6
Union UTS-4520305/E5
Union UTS-NW-806350728G
Union UTS-NW-806350728G04
Union UTS-NW-806350728G03
Union UTS-4520305/E31
Union UTS-4520305/E3
Union UTS-NW-806350728N03
Union UTS-4520305/H1
Union UTS-4520305/H2
Union UTS-4520305/M6
Union UTS-4520305/M8
Union UTS-NW-806350728BB-0301
Union UTS-NWC-806350728BB03
Union UTS-4520305/E10
Union UTS-NW-806350728/804/03
Union UTS-4520305/SG10/1
Union UTS-4520305/G4
Union UTS-4520305/V20
Union DS-1
Union DS-1AC
Union DS-1 S/N.089998AC()TAS2600 AC100-120V
Union :FL-155C-2A  :85125
 
KANTO SEIKI KTV-3D-R1-N
KANTO SEIKI MPSD-22-N-CN S/N.00074828 220V 330KG
KANTO SEIKI MPSD-15-N-CE S/N.00073891 220V 250KG
KANTO SEIKI MLSB-38B-N-CE
 
SALAMI 1PB 1.3/DB 18 PO
SALAMI :22.5 4042171 612217012 NR.44 2PB22.5DP28P1  :11.3 4042169 612214012NR.16 2PB11.3DP28P1  :4.5 4044859 612211012NR.175 2PB4.5DP28P1
SALAMI VDM07/D/U4G
SALAMI VDM07/D/V4G
 
SENSONOR STIM202 83640-0023-1101
 
Rubber cable F07RN-F 4G50
 
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA  BMF-6
BOMAFA  BMF-5
BOMAFA  BMF-4
BOMAFA  BMF-3
BOMAFA  BMF-2
BOMAFA  BMF-1
BOMAFA 8182725
SYSTEM 3R V20592
 
JOHNSON FLUITEN RO38020632 B3L1L Co.1100286.243
JOHNSON FLUITEN R038 B3L1L
JOHNSON FLUITEN GRA009016057
JOHNSON FLUITEN 4125WHB2
JOHNSON FLUITEN R076-A3L 1Q
JOHNSON FLUITEN 8309169
JOHNSON FLUITEN 8309168
JOHNSON FLUITEN GLA009019953 70368.243
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1U Teile-Nr:R025004440
JOHNSON FLUITEN SNR2701NF-2 1/2
JOHNSON FLUITEN TYPE:RH025B4F1R :L 
JOHNSON FLUITEN 7961040EK2 9353040E
JOHNSON FLUITEN GLRD-US3A 040 Mat.code:K22K22VJE
JOHNSON FLUITEN GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GRA009016057; GFRA009030120
JOHNSON FLUITEN GFLA009028407 110074.243
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L; R031 B3FL
JOHNSON FLUITEN R038020632 B3LIR CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN R038020631 B3LIL CO.1100868.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  71415.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637;  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637    81016.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637; GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1R:R031020614 A=RH-thread
JOHNSON FLUITEN R031-A1F1L:R031020613 A=LH-thread
JOHNSON FLUITEN GZA009015777 81016.243
JOHNSON FLUITEN GFRA009030120  1000700.243
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 81962 243
JOHNSON FLUITEN  8004080EZ3  7905080E
JOHNSON FLUITEN GFR009030110
JOHNSON FLUITEN R07602137-B3L1J,:R076-021327-B3L1J
JOHNSON FLUITEN R076022913-B3L1R
JOHNSON FLUITEN R076022912-B3L1L
JOHNSON FLUITEN R031020613-B3F1L
JOHNSON FLUITEN GXA009003637  81964.243
JOHNSON FLUITEN GFR009030110 1100880.243
JOHNSON FLUITEN  GFLA009028405
JOHNSON FLUITEN GXA009003637 61255.243
JOHNSON FLUITEN R019021563 C3M1J
 
swaN CAN-87.521.020
swaN :CN-A87.213.050
swaN ;CN-A12.435.100
swaN CAN-86.190.010
swaN CAN-85.420.100
swaN CNA-87.110.200
swaN CNA-87.529.010
swaN CNA-86.190.010
swaN A-87.212.052
 
丹比 ZX-60A (50-100m2,2.6,:60W,:950m3/h
 
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP 004-1200STND Heated sample line 12 meter
WINKLER HEIDELBERG WAKW2206-230XP004-1200STND
 
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-240L
SBS LINEAR SBG15FL-C-2-220L
 
JAPPAN SERVO KH42KM2R058
YUTAKA CROWN FR-IS-OP Inlet:W22RH Gas:Ar pressure Gauge:250K×5K S/N:B31149BPM01
YUTAKA CROWN e-science TYPE:GSN1-3-01B6-4TF4TF-M
YUTAKA CROWN SMX-2S 064 757
YUTAKA CROWN GF1-2506-RN-V
YUTAKA CROWN GSN1-4-5A2J 4TF4TF-MG
 
neo monitor type:opl-3-6m; PN:13260
neo monitor LASERGAS IISP O2
 
KNAUER ENGINEERING VIBRATOR VZ 170 RRSE00514055 centrifugal force: 17 kN speed: 2850 rpm power: 1800 W  nominal voltage: 3×230/400 V nominal current: 5
 
PARVALUX PM4 LIS WO ref.:W10277
PARVALUX Ref:PM4.LIS/W10277/09F
PARVALUX SD 13M/W09699/09C :220V :8.4uF :150W RPM:2800  58
 DAUME RV801-65-1.6FP
 
Eugen Riexinger MSG160 1400W :230V 50HZ DA16-125mm
Eugen Riexinger MSG160T socket fusion tool  complete set with carrying case;230V 1400W thermostat control; spigot and socket DA16-110
 
SAKAGAMIS PG-CM-3
 
北极星 R61024ZS1LC
 
浅野 MC-20T (20A) 0.4KW 4P 3380V 50HZ
浅野 AKS-13MB S/N.1150195
浅野 0130197(50AKS-13MB)
浅野 AKSD-13MB S/N.05Z0781 1.5KW 380V 50HZ 4P
浅野 AKSD-13MB 50MM
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 AKS-13MB S/N.9850463,50mm,2.2KW
浅野 AKS-13MB S/N.0130197
浅野 RV-81 CCIФ75×330
浅野 ASVD-02-B,:25AMPD-02B(-4MAB) 0.2KW 4P 380V 60HZ
浅野 AKS-13MB 40mm
浅野 AKS-13MB :40MM :20M :1.5KW :40AKS-13MB-15 S/N:05Z0769
浅野 AKSD-13MB,S/N.0630195,,:50AKSD-23MB
浅野 AKSD-23MB S/N:1110050
 
DOLAN JENNER A-242P dual
SNWANYRA MM16F-J2C-120
 
序号 项目 产品编号  DC12V 45RPM
 
PREMOTE BLDC58 24V-5000RPM NR.4322016 58011
 
MESSKO MT-ST-160F-63508-406-050300
MESSKO 63508-406-050300
MESSKO Type:MT-ST160W/TT Part no:63520-408
 
IXXAT CANOPEN  1.01.0087.10200
 
PERDKE KCS71.16-2D 10KW
PERDKE KCS71.16-2D 8KW
 
LiquiFLO 35FS6PEEU00000-CC
LiquiFLO 35FX6333300000US NO:49636-1-1
LiquiFLO K35RH13EE300000US 340632
LiquiFLO 35RH133E300000US
 
HYPertronics LHD0027
HYPertronics LWMSTH 30pin
HYPertronics LAMSTH 5pin 8Amp male
HYPertronics LWFSTAH 30pin 4amp
HYPertronics LAFSTAH 5pin 8Amp
HYPertronics LPMY15
HYPertronics LEMY15
HYPertronics LWMST
HYPertronics YHD0027
 
PROTECT PP-X
PROTECT C10G4
PROTECT C10G8
PROTECT FAN2175-HL
PROTECT FWH-400A
PROTECT TS40E/60G
PROTECT G3-X
PROTECT S33/16ES
PROTECT S57/16ES
 
SAMSHI 32A 2M
SAMSHI 50A 2M
 
BAUBLIES AG NO0717679 ART NO 75-079-00
 
大荣 CS-06-150
 
FUJIENGINEERING EM-03T
FUJIENGINEERING ZLV1-04
FUJIENGINEERING LVSO-104G-WD2X-ML
增田制作所 S-MB-10-40 (32A,1·1/4B”)
增田制作所 S-MB-16-40 50A
增田制作所 MSY-02-250M
增田制作所 TOHO-66D-0014
增田制作所 MSA-V30
增田制作所 MAT08-10P-S-11
增田制作所 MAR08-10P-S
增田制作所 FR12-010-P
 
淀川计器 IAG-R2-60X25M
 
安定力 OEM1.5MX2;:OEMXT1.5M*2
 
VPRO PM1EL-105UUT-025
VPRO PM1EL-105UUT-020-3C
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO 1-3  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO  PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PHXVR-201UUG-020 AC220V
VPRO PNDE-905-UUT-015
VPRO PNDE-905-UUT-020
VPRO PNDE-905-UUT-025
VPRO PNDE-905-UUT-032
VPRO CM1E-205UUT-025
VPRO DN20  AC 220V :20MM :4-20MA :
VPRO PAXE-205UUT 3/4”()
VPRO PAXE-205UUT-020
VPRO N43-N5
VPRO TADBR901TTG-025-ST-S9-LB
VPRO AM2SH-205UUF-015
 
Witt RF53N
 
TOYO-SUN 030801N-01A-403
TOYO-SUN DRAWING NO. TMH061013A-05Δ3PARTS NO.7~20
TOYO-SUN TMJ070703A-01
TOYO-SUN TMH120608A-05 6401051391
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051390
TOYO-SUN TMH120608A-02 6401051389
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051388
TOYO-SUN TMH120608A-01 6401051387
 
SAPELEM 2EJ.R21.L1410S00
SAPELEM 82.20.20.F12.1
 
ROCC SMG 20.20 (filetée M20x2
 
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-SP160L-4 IEC 34-5 I.CI.F/B 15KW 30A 380V 50HZ S1 IP55
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TE71A-4 0.25/0.3KW ART513-1
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC132S-4 No.08020110129
ADDA ANTRIEBSTECHNIK TFC 132 SB-4
ADDA ANTRIEBSTECHNIK MOT.3-FCP80-4 0.75KW 380/660V No.A6013452
ADDA ANTRIEBSTECHNIK Type FCP 80 B-4
 
MEASX MXWEATDT08
MEASX MXWEAT5B40 5B40-01
MEASX MAWEAT5B16
MEASX NI 77967801 NI USB-6218
 
KLASING KABEL 5027706
KLASING KABEL 5006608
CPS CP0683.75.R100.B2
CPS sb020CR.37(R58)X1000mm 
CPS sb020CR.27(R35)X530mm 
CPS sb020CR.27(R35)X300mm  plummer block
 
SKYLOTEC ACS-0096
SKYLOTEC BE-016-BL
SKYLOTEC LOOP 30KIVL-0100-0.8
SKYLOTEC BH-032
SKYLOTEC FASTener L-0221-1.5
SKYLOTEC SKA8ST
SKYLOTEC ARG50WG-0050-IW
SKYLOTEC ART-NR:4780088912 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088934
SKYLOTEC ARTNR:4780088542 S
SKYLOTEC ART-NR:4780095127 S
SKYLOTEC ART-NR:4780000812 S
SKYLOTEC ART-NR:4780088862S
SKYLOTEC ART-NR:4780000811 S
 
SAWAMURA DENKI VAPAN SERVO 8DG25F NO.6523
SAWAMURA DENKI SS40E4-H3F-25 DC 100V NO:24017Y 100rpm 2.5N.m
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-10 DC24V 250rpm 0.69n.m No.28739
SAWAMURA DENKI SS40E2-L1-50 MAGNET DC GEARED MOTOR DC24V 50RPM
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-120
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-50
SAWAMURA DENKI HM16F-3MS-J2C-100
 
BETECH SEALS Glass cord 8X8mm L=400mm-20077108
BETECH SEALS Glass cord 10X10mm L=1400mm-20077110
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=6800mm-20077120
BETECH SEALS Glass cord 20X20mm L=7650mm-20077120
BETECH SEALS ART-NR:20077120;GLASSCORD HA0771 20x20mm 30m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077110;GLASSCORD HA0771 10x10mm 50m/rol
BETECH SEALS ART-NR:20077108;GLASSCORD HA0771 8x8mm 100m/rol
威肯 SG-0425-G00 SER#V815119
威肯 SG-0470-A00 SER#V797781
威肯 SG-0550-G00 SER#V797995
 
MVSI MVSI 10/3000E-S02 2.2KW
MVSI 3/9000-S90 600201
MVSI 15/700 0.404KW 1500
MVSI 10/3000E-S02 2.2KW 29.5KW
 
SEW USOCOME K67+  AM100 i=30.22 SN:055067804701000103
 
JVW JV206-850/2.8 5.7A 960/ M-N.0414144 VDO.653091 1991
 
FORGE EUROPA 10mm QUAD 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0365LOOGW
FORGE EUROPA 12mm DUAL 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0305L00GW
FORGE EUROPA 14MM TRIPLE 7 SEGMENT DISPLAY FN3-0565LOOGW
INFRA POINT MP2001
DUNKER MOTOREN DR 62.1×60-4
DUNKER MOTOREN DR 62.0×40-4
DUNKER MOTOREN Type:GR40*25 24V DC S/N:8842701946
DUNKER MOTOREN GR63*25 Nr:8844203010  :RE30-2-500 Nr:8871004827
DUNKER MOTOREN GR53*30  88437.01044
DUNKER MOTOREN GR63*55 Nr:88442.01270
DUNKER MOTOREN D544  Nr:000929
DUNKER MOTOREN KD52.1X60-4 :8811903076
DUNKER MOTOREN :GR42X40 24V 3100RPM :88427 02170  PLG32 162:1 :88856 01858
DUNKER MOTOREN SG-80-K 10:1
DUNKER MOTOREN GR 42*40 24V 3100RPM  1.22A  Nr:8842702393  SG62 150NCM  Nr:8884301986
DUNKER MOTOREN  BG65*50  88565 05993 24VDC 84W  3090r/min
DUNKER MOTOREN typ:GR 63*25 24V 3300rpm i:2.7A Nr:88442.01201 :Mzul:350 Nr:88842.01186
DUNKER MOTOREN GR63*25 SNR:88444.05000 24V
DUNKER MOTOREN Sachnummer: 92620.00000
DUNKER MOTOREN BG65×50 No.88565 05994 24V 84W 3090rmp
DUNKER MOTOREN DR62.0X80-2  Nr:88183 03069
DUNKER MOTOREN BG65X25 88565 01100
DUNKER MOTOREN BG62X30 88562 01540
DUNKER MOTOREN GR22.SNR:8840201923
DUNKER MOTOREN SG80 5:1 8884203780
DUNKER MOTOREN RE30-2-500 88710048287
DUNKER MOTOREN GR63*25 DC24V .3300 SNR:884203000
DUNKER MOTOREN :GR63*55 100W 24V 8844203100: SG80 8884203780 :RE30-2-500 8871004827
DUNKER MOTOREN RS200 Nr:49797.59420
DUNKER MOTOREN Typ:DR62.1*30-2 SNR:88139 03171
DUNKER MOTOREN BG 65X50SI SNR.88565 05499
DUNKER MOTOREN PLG52 88851 01772
DUNKER MOTOREN :GR63*25 SNR:8844104002 :PLG52 i=6.25:1 SNR:88851 01751
 
EUROCOLD CL-13-14-11-16(DN32)
EUROCOLD CL-13-10-11-15(DN32)
EUROCOLD GL-13-12-11-15(DN32)
 
DYNAPAR BRAND H232500104045 MFG COD.:13073320002
DYNAPAR BRAND E1410240G601
 
安力定 OEM1.5MX2
ENERVAC EG-316-5H12 NO:D-102300
 
MTE 3PH 3-4 wire
 
日东工器 600SH+600PH 3/4
日东工器 400PM+400SM RC1/2
日东工器 20SM-SUS-SG
日东工器 20PF-SUS
 
KEMPER 2” fig.1002
KEMPER 6″fig.1003
KEMPER 5″fig.1003
KEMPER 4″fig.1003
KEMPER 3″fig.1003
KEMPER 2″fig.1003
KEMPER ART-NR:130340;3 FIG1003 BWXXH UNION 10.000 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130440;4 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130540;5 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
KEMPER ART-NR:130640;6 FIG1003 BWXXH UNION 7.500 psi.cwp
 
MUELLER COAX MK10 DR 24VDC 3/2 way valve DN 10 PN 16 ace-no:6970131445
MUELLER COAX MK-25
 
scherz NGER 551FA/C7
 
shiel FEK-210AOX(1A 250V 30W)
 
HICO-HYOSUNG Mod:TE 160L 15KW 380V RMP1455 SN:973554043
 
CHEON-SEI MESTAR-HSD
 FELLER AT065
 
Goldhammer 01-L1/200/S/L2/2 50/S 24V NR1/2″ L290
Goldhammer NR 1/2″-L240-01;L1/200/S-L2/50/S-24V
 
GERLING GLH-1600
  Aircom PRA32-0600
 
东伸 TRLA35-5L 100/200V 50/60HZ S/N:36G-097N-3
 
MWL MT-10M 100V/110V AC50/60HZ 60/70W
MWL MT-10M 200/220V 60/70W
MWL MFW-300FTN
MWL MT-10M 100V/110V/50/60HZ
MWL 75F20#400
MWL MT-10D 200V
MWL MT-10M
MWL MFW-100FT
MWL 75F20#300(MS-21)
 
TAIBONG TX9AN-239
 
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B
FUJITA P4WS-15A :23
FUJITA P4WS-15A :20
FUJITA P4WS-15A :17
FUJITA P4WS-15A :8
FUJITA P4WS-15A :7
FUJITA P4WD-15A  :23
FUJITA P4WD-15A  :20
FUJITA P4WD-15A  :17
FUJITA P4WD-15A :8
FUJITA P4WD-15A :7
FUJITA P4WD-10A  :23
FUJITA P4WD-10A  :20
FUJITA P4WD-10A  :17
FUJITA DKV-F-20 :5
FUJITA P4WD-10A :7
FUJITA DKV-F-20 :36
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-32A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-25A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :25
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :24
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :22
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-20A-B :4
FUJITA P3WR-RF1-15A-B :27
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 25
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 24
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 22
FUJITA P3WR-RF1-15A-B 4
FUJITA P4WD-10A :8
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :6
FUJITA P3WR-RF1-40A-B :25
FUJITA NO.701 250*0.02
FUJITA JISB7510 :0.02mm/1m
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.85
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.14
FUJITA MODEL.VA-125B.1980 PART NO.95
FUJITA MOSEL.VA-125B.1980 PART NO:40
FUJITA MODEL.VA-125B-1980 PART NO.18
FUJITA MODEL.VA-125B 1980 PART NO.7
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO.4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 4
FUJITA MODEL:VA-125B.1980 PART NO:12B
FUJITA MODEL.VA-125B
FUJITA SAP-02-000J.
FUJITA P3VR-RC-25A-PCS
FUJITA P3VR-RC-25A-PSC
FUJITA P4WD-10A  4
FUJITA DKV-F-20A 3/4
FUJITA DKV-RF-20A
FUJITA P4WD-10A
 
HANILE-HWA HG1J1 220V 100W(Φ10*40)
HANILE-HWA HG1J1 AC240V 200W
HANNA INSTRUMENTS HI7007M :HI98108
HANNA INSTRUMENTS HI7004M :HI98108
 
DRESSE R-RAND KT02101 NTTVO
HYDAC TECHNOLOGY 1250486 0030 010 BN3HC
 
MITSUBOSHI BELTING 240-XL-037
 
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2
LOBSTER TOOLS AK-19 1.25~14MM2;:AK-19A 2-14mm2
 
DBC 50-1 3.048M 192LINKS
 
KAY SEVEN SD-25C
 
MULON SZ15G-W12B 10A 125-250AC 80-885-WDKG01
MULON EHM-3 3A125-250VAC 7C58
MULON Description SWITCH
MULON Description:SWITCH
 
ENDO KOGYO CRL-5636W 11
ENDO KOGYO EWF-15 S/N:4115988 1.3M
 
贺德克 H72H-16P(DN80) 1.6MPa  0.3MPa
贺德克 KHP-10-1114X PN315 bar
贺德克 ETS 1701-100-Y00
 
信力 PL3000/DN80
信力 PL3000/SIL/I
 
Mallory 3900uF 75VDC POS +105C MAX SURGE 100VDC CGR392U075V4C3PL 658-1025-24153
Mallory ALARM AUDIO MOUNT 6-28VDC 2900HZ
 
 EAS 5-313 510-25-15 5-102
KENKO ND-8
 
TEIJINSEIKI AR30B120-BAO
TEIJINSEIKI AR60B120-BAO
 
OTEC Cap2003
 
Rollway BH28LS
 
SIME FAV201-VS506
SIME FAV202-VS806
SIME SH18B
SIME :160 315 12.7 :180N.m :18.5kw :1480RPM
SIME 5K-240 240n.m
SIME
SIME 645 S/N:904896
SIME type:SH18
SIME EF-150/06 GF
SIME FAV202Ed-80/6-560*30
SIME FAV503ED-301/10-710*30
SIME 944-60920 093956 (4460950) WS.1-3
SIME 944-60920
SIME 448230
SIME shd5-1(-5%)-w-gf
SIME Brake pad
SIME Stromag645
SIME FCHR 90-GF
SIME  10 (2PCS)
SIME Item No.947-51730; 1/2 caliper FCHR90A-GF-B-828  US2-5 with lining
SIME Item No.945-69440; SET OF LININGS TYPE F9 US2-5
SIME YWZ5-315/23 0.2KW
SIME YWZ3-400/90
SIME MWZ3-200 130N.M
SIME FED2-2C-RA-42-D-SP-00-00-PP-PS1
SIME 944-60190; 944-60220 (1Pair=2PCS
SIME 945-66810
SIME STROMAG:645 NO.90855 VOLTS:50 CDE/OR DER/KOM/PEDIDO.NO:902507
SIME 645 NO 645Volts 50C.C.NO89365
SIME SIME448230
SIME 2TA(455275)
SIME 999-RA204  945-52751  Hydraulic cylinders for caliper 2TA
SIME 069-48200 SD4-1-02
SIME 448230 83169407; 069-48200
SIME 448230 83169407
SIME ART-NR:945-60640;TYPE:H10US2-1 ATU for caliper SH18B
SIME ART-NR:944-60220;TYPE:3WS1-3 ATU for caliper FAV
SIME FAV41-VS
SIME ART-NR:944-60220(2pcs/set)
SIME CFU-220 380V/0010135
SIME ZSM279B-200
SIME PSM278B-100
SIME FCHR90A GF B828 US2-5 No.:AI1051
SIME SHD51(-5%)W
SIME SHD5W
SIME Art-Nr.:947-51730 FCHR90A GF B828 US2-5
SIME Art-No.:945-69440 PSM278B-100
SIME zsm279B-200(:SHD5W)
SIME colipe×645
SIME EF3-1 GF 5/06
SIME 645 NO.90855 630W\380VAC
SIME ZSG Q235-A(:SH15-3)
SIME caliper 645 no.90539
SIME SH18-2
 
 PI M-5X1.XX
 PI P-841.30
 PI M451K007
 PI M-230.10V
 PI M232.17V
 
神津 XA16A-R1-V
神津 XA30A-R2-V
神津 SA13A-RT-V
 
PHYTRON GSP92-70 ID:02005122
PHYTRON type:RSS 66.200.2 ID:5001783
PHYTRON type:RSS 80.200.5 ID:05003059
PHYTRON VSS42.200.2
PHYTRON VSS52.200.5-UHVC-4LP
PHYTRON VSH80.200.10-UHVC-4LP
PHYTRON VSH-80.200.10.0-UHVC
PHYTRON VSS-52.200.5.0-UHVC
PHYTRON VSS-42.500.2
 
ELECTRO CRAFT LA23GCK-210
 
 Sime SIME 448230 83169407
 
RING SPANN dx61
RING SPANN Z36206
RING SPANN Art-No.:4873.040.702.000000; Freewheel ZZ 6206 M
RING SPANN FXM61-19 DXD=39
RING SPANN DX61 357406L801(4525)
RING SPANN RS FXM 170-63SX/H80 W5813
RING SPANN ART-NR:4867.170.502.080H54; FXM 170-63SX
RING SPANN DX101 :3674.101.801
 
TECHTRY LUP-P-A-2M-R 50mA
TECHTRY LUP-P-A-2M-R
TECHTRY LUP-P-B-3M-R
TECHTRY TTS-01-R360 
TECHTRY TTS-01T-R360
TECHTRY MX-77VII-G-D24
 
DALSA DALSAx64-CL iPro
DALSA DALSA PC-30-04K60
DALSA SG-14-02K40-00-R
 
GIKEN TA8089N2500E353
GIKEN GSS-IF-N2 v1444-1.3e
GIKEN NR-43(GIKEN) NM=390rpm Tm=4.1kgm Q=0.65m/min
GIKEN AZM-2500
GIKEN NR-43
GIKEN  NR-75R
GIKEN NR-43L (L=off set type)
GIKEN NR-43R (R=both rotation)
GIKEN HR-270-A
GIKEN 20M
GIKEN DISPLAY
GIKEN GSS- PROFI
GIKEN GSS-IF-N3
GIKEN GSS-17-N04-M
GIKEN GSS-15-N04-M
GIKEN GSS-14-N04-M
GIKEN GSSW-13-N04-M
GIKEN GSS-13-N04-M
GIKEN GSSW-11-N04-M
GIKEN φ116ⅹ8
GIKEN φ132ⅹ10
GIKEN ANZM5000
GIKEN ANZM2000SFFTS
GIKEN ANZM850SFFT
GIKEN ANZM850
GIKEN ANZM500 SFFT
GIKEN ANZM500
GIKEN ANZMT350UW
GIKEN ANZM-350U
GIKEN ANZM350
GIKEN GSS-IF-N2
GIKEN ZFT-350 ANZM-250/350 SFFT
GIKEN ZPT-350 RES 480Ω CAP34.3
GIKEN ANZM250
GIKEN SS-IF-N2 V1444-1.3E
GIKEN TS4617N1920
GIKEN HR-270-A
GIKEN SQ11120-TFL
GIKEN NR-8K
GIKEN NR-43A(L-DRIVE)
GIKEN NR-75R
GIKEN GSS-15-N02(1382-2.37)
GIKEN ANZM-850, :AZM-850。:GSS-14-N04-M。IF:GSS-IF-N2。
GIKEN NR-43(LOWER:R-DRIVE)
GIKEN NR-43(UPPER:L-DRIVE)
GIKEN NR-43A
GIKEN NR-43R
GL UAL HIDRA ULICA KD-160/110X240-L003-X-I-1-20-E
 
BEHRINGER BSS/T8-100
BEHRINGER 72875-PP-STW-COP
 
TANDD TR-71U
 
COLGAR ECO/A120-ECF1938
 
sonICS VCX150
sonICS VC500-30GM-1V V1
 
HABERMAN PART NO:NPK200/560
 
KOUKEN KVPM10041PC  MFG NO:VM-2251 :L:W650 X H850 X L1800mm
KOUKEN CL-180 Dimension:31*64Lmm/1pcs
KOUKEN KVPM1003IPC
KOUKEN VF1024X540MM
KOUKEN VF1016X2750MM
KOUKEN KVPM1004IPC  MFG NO:VM-2251
KOUKEN KVPM10041PC Q=1200L/min  H=25M   n=4-15km 0.5  MFG NO.VM-2251
KOUKEN KUPM1003IPC(KCP-11218)
KOUKEN KVPM10031PG 11KW 15m 1333L/min S/N:VM-2352
AZ PNEUMATICA PN:03060310; BK-GSV-8-MSV
AZ PNEUMATICA AZ 521ME DC24V
AZ PNEUMATICA AZ 521EE DC24V
AZ PNEUMATICA 36.105.08mm
 
pneVMAX 1102.1
pneVMAX 1102
pneVMAX 1302.40.01
pneVMAX RG1021/0001
pneVMAX RG1022/0002
 
EVA PUMP VM 50 SCA ALC 15m3/hrX15M 2.2kW 400V 50HZ
 
korea SEAL MASTER TC/TC 2Q10242K
 
JKOP F80 F/H
JKOP F100 F/H
 
SEAL MASTER TC/TC 3Q10406E
 
SNT MOB-Φ50A-25-250ST-CA
SNT WY1-CA140A-14N200-A
 
seuNGJIN INDUSTRY 150AX250L 10K
seuNGJIN INDUSTRY 200Ax250L 10k
 
HAOLIFA HQ41X-10 65A 10K
 
SOOSUNG VALVE 200A 10K BY-PASS
 
SUNKWANG VALVE SMCV 2F 100A Flanged type ACTUATOR
 
JIB UCF-210
JIB UBT-210
JIB UCT-214
 
AANDERAA 2810A/2810A EX
AANDERAA ART-NR:0400 1022810
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810A
AANDERAA ART-NR:0400 102 2810E
 
MAHLEr PI10125/0126
MAHLEr PI 0126MIC
CRCA G3/4 230V/50-60HZ KVS 2
 
WHITET-HIGGJINS LOCKWASHER#W-00
 
IneRTLA DYNAMICS 8934-2551 INERTLA DYNAMICS LLC MOTION 1410
 
SANSHA ELECTRIC MFG. DF30AA120
 
CEDS
 
HB ADRESS XAA23550B3
 
PECKWOMY PWM0K524050EX
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
PECKWOMY PWM0K524050EX (500Nm
 
YAMASINA MLHC-3R-12BN MFG NO:32826,:MLHC-03R-12+B30SAL
 
Harmann Harmann 460R-GB-(TR25E117)
 
Hahne KMB20-6
 
RECO RM-LV16.10
RECO RM-216C.10; P/N:16000300
RECO RM-LV16.10; P/N:16000340
RECO  RM-216C.10
RECO RM-216C+2xRM-LV16
 
SHINKO PANTEC TOP204HBVB-5
 
Jones P/N:BL20-2
 
HTT HAUSER HC9801FDP4H
 
RECTRON RL207G
 
frankische ASG-E  25
frankische 430 010 XX (FFPFA NW10
frankische 37001000
frankische Part No.:453-010-00 :240℃ :50mm
frankische PG29
 
IBA 11.1157
IBA 13.121
IBA ibabm-DPM-S
IBA ibafob-4i-D
IBA ibaPADU-8 (10.120000/1.2)
IBA 31.001310 iba PDA-Request-S7
IBA 31.001040 iba PDA-Interface-S7-TCPIP
IBA 33.010400 iba Analyzer
IBA 30.670015 iba PDA-V6-Multi Client
IBA 30.620480 iba PDA-V6-2048
IBA 32.300001 iba Logic-V3
IBA 12.114400 iba Com-DPMaster
IBA 11.115700 iba FOB-4i-D
IBA 10.120800 iba PADU-8-O
IBA 10.120000 iba PADU-8
IBA 13.121000 iba BM-DPM-S
IBA 12.116300 iba Com-L2B-8-8
IBA 11.116000 iba FOB-4o-PCI
IBA 11.113100 iba FOB-OF-Link-PCI
IBA 11.115200 iba FOB-4i-S
 
GANTREX MK Ⅶ-RF NB175 Passed for crane rails A65 mit 175mm
GANTREX 9116/08/37-passed for crane rails A65
GANTREX DIN536 A75-690 L=16.6m
GANTREX MK6-RB-LN 220
GANTREX 9216/08/43/12
GANTREX 7a-2
GANTREX 7a-3
GANTREX 3a-3
GANTREX 3a-2
GANTREX 6a-5
GANTREX 6a-4
GANTREX 9120/15/41/15
GANTREX MK6-RF-115
GANTREX 9120/15/34/12
GANTREX 21/125/BM
GANTREX 21/125/BJ @500
GANTREX MK6-RF-150
GANTREX
GANTREX 22/130/BQ
GANTREX P/N:22/130/41 2xSPM16C.18
GANTREX P/N:22/130/41 2xTCM16X40.8.8
GANTREX P/N:09216/08/37 include Bolt 2XTCM16.4.8.8.& Nut 2X15PM16C1.8
GANTREX P/N:09216/08/37 included Bolt 2XTCM16X40-8.5.& Nut 2XPM18C-8
GANTREX P/N:9210/12/40/17 GAL
GANTREX COD.MK6-RF-175
GANTREX TYPE:21/050/BL
GANTREX QU80
GANTREX W15/BH
GANTREX QU120
GANTREX MF6-130
GANTREX  MK6-PF-130
GANTREX :4 Buffers 52-MBL-140-208 :#52SB140-208,stroke=10″
GANTREX 41/035/AI
GANTREX 22/130/BQ CLIP
GANTREX 22/130/BM
GANTREX Gantrex×110-AB130-800-12M(800mm)
GANTREX MK6-RF-125 (GANTREX)
GANTREX MK6-RF-125
GANTREX 22/130/BQ 1 
GANTREX 41/035/AJ
GANTREX B10/AJ
GANTREX W15/BH
GANTREX MK6-RF-130
GANTREX A150-90kg “5033071-39.012 01”
GANTREX RailLok W20/CH gal
GANTREX A150-90kg “5033071-39.011 01”
GANTREX RailLok C220
GANTREX DIN536-A55-GRADE70 1m
GANTREX DIN536-A120-GRADE70 221m
GANTREX RailLok C150
GANTREX RailLok Rail W20/CI
GANTREX RailLok W10/CJ
GANTREX MK6-PF-130
GANTREX 21/115/BM
GANTREX  W15/BH Black
GANTREX MK2-220B*125
GANTREX C035DG
GANTREX Q235B 250*220*20
GANTREX M20*250
GANTREX M20
GANTREX  M20
GANTREX 21/125/BJ
GANTREX railLok F130(350mm*7mm)
GANTREX DIN A120
GANTREX WELDLOK 32/ A120P
GANTREX MK6-220RBS(22cm,500m )
GANTREX MK6-RF-15O
GANTREX 41/075/C/H-FVZ
GANTREX MK6-RF-140
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x200
GANTREX MK6-RF-150 7mmx150x500
GANTREX
GANTREX
GANTREX MK6-RB-200
 
日本原装 PT100-B-2-M 115202-11-003
 
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/DN8 HZ0000782
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  20 Grad 1/2”R HZ001592
EVERTZ HYDROTECHNIK DN12/PN16  0 Grad  1/2”R HZ001361
EVERTZ HYDROTECHNIK HZ005508 DN12 PN16
 
SUN HYDRAULINK A603-282-G01
 
KIRCHNER UND TOCHTER KOM 81160
KIRCHNER UND TOCHTER ITEM NO.GKLA-000008; TYPE: KLA PN10 DN65;SN:81160-06
WerNERT NEKO150-125-315  250M3/MIN
 
panaLYTICAL 532235820246
panaLYTICAL 532278502921
panaLYTICAL PENTEK R50 micron(Nominal)R
panaLYTICAL B84112-B-A30  PN:5322 121 42693
panaLYTICAL B84112-B-A120  PN:5322 150 10246
panaLYTICAL BLK8FF
panaLYTICAL LP-20-30  PN:5322 480 54034
panaLYTICAL SE-1504A  PN:5322 784 00351
panaLYTICAL (5300 694 15382)PW2400 X
panaLYTICAL :532269415275
panaLYTICAL 943001617311
panaLYTICAL :PW4400 DY959 Part No.:5329 785 01481 4kw
panaLYTICAL RV3/5322-785-03271
panaLYTICAL POWER SUPPLY PS 255-C  532278500101
panaLYTICAL POWER SUPPLY PE LPQ252 532278500091
panaLYTICAL DETECTOR GAS CONTROL 532269415235
panaLYTICAL STEPPING MOTOR CONTROL 532269415195
panaLYTICAL MULTI CHANGERINT 532269415201
panaLYTICAL XR TUBE INTERF 532269415234
panaLYTICAL SPECTR CONTROL 2  532269415486
panaLYTICAL CPU2000   532279000921
panaLYTICAL PRINTED CIRCLE DUAL MAC  532279000931
panaLYTICAL SPECTR.T2.CNTR 532279000911
panaLYTICAL 5322 694 15301
panaLYTICAL :943002540001
panaLYTICAL 532269415375
panaLYTICAL :532278502921
panaLYTICAL :943002592452
panaLYTICAL 532241730221
 
ACCURIDE 3601-18
ACCURIDE C3601-18D
ACCURIDE J4
 
LAIRD RFIL-A064JBEO
LAIRD LFB 180100-000
LAIRD 28A2024-0A0
 
MURATA POWER SHM-IC-1
 
SAN-O SBD20HB-07DC
 
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ
elektrogas model:VML6.L-Rp2  230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR82-DN80  230VAC-50/60HZ 200 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR-72 DN65 230V 200mbar
elektrogas model:VML35.L-Rp1 1/4 230VAC-50/60HZ 360 mbar Slow opening and fast closing
elektrogas model:VMR4.L-RP1 1/2 230VAC-50/60HZ 360 mbar Fast opening and fast closing
elektrogas VMR3-Rp1
elektrogas VMR4-Rp1
 
CLOOS 980.83.85.10 TERMINAL-BL.INTERFACE 25P.MALE CEM 90°
 
ISOMET iDDS-1-SE
ISOMET iDDS-2-SE
 
EHPC 8921-018
 
AMC P/N:100475638 Model:12A8E-MC1
 PEWATRON RIPS500/P500.60EJ
 PEWATRON P500-60EJ 60° 24VDC 18-24V 4-20mA(2-WIRE)
 
TOKYO SHINDENKI :200V-5X-11 :TH-10 BUTT WELDER
TOKYO SHINDENKI TDG WATT: 100
TOKYO SHINDENKI TS-0240-2 200V
TOKAI Ф50*D8
TOKAI TB1.4*35*52-19*750L.12
TOKAI IB4.4-210*315-25*1310L.16*2
TOKAI IB1.4-210*315-25*1260L.13
TOKAI model:D3-39 SIZE:16D*1200L
TOKAI model:D3-39 SIZE:16*300*250 70V
TOKAI IBG210-19(900mm)20.5MPa
TOKAI IBG210-19(600mm) 20.5MPa
TOKAI IB210*315-32(2000mm) 20.5MPa
TOKAI IB70*105-19
 
HVBA CONTROL 0…+400 BAR OUT.4-20MA N.8.0-33.0VDC MAX +900 BAR 08-11 -40T150 511.954603742
 
KUNKLE 548-01-KM-0040
KUNKLE 6010JHM01-KM DN50 0.35MPA
KUNKLE 6010HHD1 S/N:506510207
 
emoteq BH02303-A04-H
 
TRANter MODEL:GCD-016P1 SERIAL:146906-1 Sweden
TRANter MODEL:GCD-016-M-4-PI-76-140735
TRANter GCO-01671 146906-1
TRANter :NBR
TRANter :GC-16P*145 :SH-P255 :250*700  :AISI304
TRANter GLD-013-M-4-P-40-1.4401-NBR-P
TRANter GLD-013-M-4-P-16-1.4401-NBR-P
TRANter GX-026×97 :25.65  :110℃ /:S1/S3 /:S2/S4 :304 :NBR
TRANter S/N:SF826 :EPDM
TRANter  MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter MODELL:GXD-042N   FABRIK:NR:179049-2
TRANter  MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter MODELL:GCD-054N KONTROLLE:03-247424110 FABRIK:NR:179253
TRANter GC-054-1.4401-4-H oder L-1234
TRANter GCD-054 NBR(P)
TRANter GX-042-1.4401-4-H-1234
TRANter GXD-042 NBR(P)
TRANter GL-13-10-11-15( DN32)
TRANter GL-13-12-11-15( DN32)
TRANter GXD-042-H-5-P-105-0
TRANter GXD-042-H-5-P-359-0
TRANter GXD-042-H-5-P-63-0
TRANter GCD-016P.49KW  L625mm W320mm H832mm SUS316
TRANter GXD-026-L-5-77-0
TRANter GX-18 PIX77
TRANter GC-60M
TRANter GC-60M*68
TRANter GCP-016PI_142445-1
TRANter GCP-016-M-44-PI-56-2062820
TRANter Model:GLD-013P Serial No.:192240-1
TRANter GLD-013-M-5-42-P-3.7025-NBR
 Tranter MV2020 1.5KW 50HZ
 
MULTIS HYDRO MJMP2-A1-1000
MULTIS HYDRO  M751-006 :MJ77B1-001
MULTIS HYDRO  MJ531C-M31-982
MULTIS HYDRO MJ201S-K3A-AAR
MULTIS HYDRO C38025783C
 
Cinch 5810130028
Cinch 5810130027
 
久濑 MODEL:KSP MH 70DB
 
KOSHIN RACINE HRM-12C-AS-0.4A-J30 0.4KW 4P 200V
KOSHIN RACINE PSM-PSAO-03CR-J30
 
Digisound F/SMD03A-LF  14*11*3  :MOTORPLATINE M24
Digisound F/ISWI-155
Digisound B/SE 128 WHITE(19.110.221)
Digisound ART-NR:560638; B/SE 128AC RED
 
Paguflex Paguflex Size 20 d1/d2=10/10
Paguflex PF61 type 40 for encoder with shaft φ14mm
Paguflex ART-NR:1260000640;Paguflex-Kupplung Gr.40
Paguflex SIZE 30 SPECIAL BORING
Paguflex Paguflex plus Size 20
 
TANDLER Standard series 01 III i=1:1
TANDLER Standard series TYPE:01 gear arrangment:III i=1:1
TANDLER 01-E-A-V  I=1.5:1   120664
TANDLER Type:01   wheel arrangement:EAl i=n1:n2=n5:n2=1
TANDLER HWK-01-111-S1312
TANDLER Standard series S-01-1:1-VI(12)
TANDLER Standard series S-01-1:1-III
TANDLER R57AQH140/3 i=6.41
TANDLER HWSB1-ZA-III
TANDLER HWSB1-ZA-IX
TANDLER HWSB1-III
TANDLER FS2B1-III
TANDLER design according to S515(d2L)/S535 Typ:A1 Gear arrangement:II i=n1:n2=1:2 From n1 slow to fast speed Oil lubrication
TANDLER NO:140780198  Each set consist of:Assembled with part:140580082 +Assembled with part:14078-0199
TANDLER SP2A1 SPIII-R
TANDLER STD A1 1:1.25 III Speed increased with gear arrangement III
TANDLER C1 SERIES STANDARD RA=Ⅲ I=1.25:1
TANDLER ALU-00-1-S523 1:1 :S523/579(d1)/583(d2) Type:Alu00 i=n1:n2=1:1 Castrol Obeen UF00
TANDLER gernaess MAN-Kd.-Zg.11.14080-0219 Austuehrung nach Massblatt S 2561 Type:A1 Raederanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam aut schnell OHNE Oelfuellung
TANDLER Type:A1 Raderanordnung:II i=n1:n2=1:2 von n1 aus langsam auf schnell OHNE Oelfuellung
 
KDS KWU19
KDS  SW19
KDS KW 25MM
KDS KW-32
 
COMERIO CA-25 M/N:1″G
COMERIO M/N:500 WATT 230 VOLT 50HZ
COMERIO 3204-A/2RS1-20/47X20
COMERIO M/N:J DIAM.
COMERIO EV220B-25B-24VDCM/N:EV220B-25B 2/2 N.C.G1″NBR24VDC032U7172
COMERIO CODE 9307758 M/N:213.53.063 16 BAR G1/4 RAD
COMERIO CODE 0.510.725.112 M/N:AZPF-22-022RH030KB
COMERIO M/N:SA7F40
COMERIO Type B2N COD.A2032 WITH 8 SPRINGS
COMERIO M/N:VAG.175+IR-A20+DS100/100
COMERIO WE10D3X/CG24N9K4M/N:CETOP 05 24V DC
COMERIO M/N:RB15-05-R.1/1
marechal 2003 TYPE DS6 UE:100V 50HZ ie:90A IP:M
 
RHEWUM EUROPE 513-LAM/DX500-6/3/50HZ/380V/Y/1.9/4.3A/0.82/980/IP65/F
RHEWUM EUROPE TYPE DX500-6; 230/400V 50HZ 1.9KW 980RPM CLASS F IP65 RAL5015 BLUE(standard)
 
WESTLOCK CONTROLS ICOT 5000 MODEL:53101SEVBA2BN/SERIAL:19373 (SVC4100)
WESTLOCK CONTROLS 5310-IS-E-VB-A-2-B-N
WESTLOCK CONTROLS EC2000,V3SPDT
WESTLOCK CONTROLS PZ-1021A/2645-BY-00-22AD-000
WESTLOCK CONTROLS 2645-BY-00-22AD-000;:2645ABYN00022AAA-AR2
WESTLOCK CONTROLS LOT#07/20/01-05  2007X-BY-E183
WESTLOCK CONTROLS 2007SBY2B2M04CSU(2007X-BY-E183)
 
RJXG BLOWER BH-629S
 
IZUMI HN-65-4P 3.7KW 200V 50HZ
IZUMI MA58156 S/N:J061080S01
IZUMI HF-65R():FA-9009003-602
IZUMI HF-65-502 11KW 2P 380V/50HZ S/N:129883
IZUMI :5070245S :380V/5KW
IZUMI TC-S3
IZUMI PF-120SW55  55KW 380V/50HZ
IZUMI 41-10650
IZUMI P300S
IZUMI EP-510HC
IZUMI S-200
IZUMI ABS110NB
IZUMI ABS110NY
IZUMI AVLN32211DNR,DC24V
IZUMI KGN-1102NY
 
TACCHELLA  663173000
 
HHI HX165-2
NOVAsina HIS-11
NOVAsina HICH-11
NOVAsina HYGRO dat100(1116933)
 
SUPERTEX P/N:HV809LG-G
 
PEARSON electionics Model Munber:4100
 
日本原装进口 HP-301H S/N:W1508704
 
INKOK DSCR-075Φ6XΦ6
 
SEISAKUSHO TYPE:TM732 DWG NO:AKKK083XZX NAKAITAE
SEISAKUSHO AU-5/01  51418 
SEISAKUSHO RRVS 10 51418-1  100-1000V 
 
I-TORK ITS304 2XDPDT
I-TORK ITS304 Exd IIC T6 IP67 2-DPDT
I-TORK ITS-100
I-TORK ITS-31S  SN:26710809
I-TORK ITS-311
I-TORK ITS304 SWITCHES 2XDPDT IP67
I-TORK ITS304
I-TORK  PD70
I-TORK MODEL:ITQ0160-RPC
I-TORK MODEL:ITQ-0160 POWER:220V 1ph MOTOR:40W 80F CURRENT:1.07A/0.82A WIR.NO:ITQ0160-70250-A OPER.26 SEC/90° SER.NO:ITQ-0506-24-059 OP:ALS+RPC
I-TORK IQL-10 
I-TORK 1QL04-RPC-LDI :220VAC :40mm :4-20m  :4-20mA   
I-TORK ITS-300
I-TORK PD40
 
ENDO ATB-0
ENDO ATB-2
ENDO ECK15-30
ENDO ECS17-42
ENDO ATB-1
ENDO CRL-5655T AC600V 20A 20P S/N:05165 (、、)
 
Specline SPECLINE M81936/1-18 
 
achenbach TOOP 040K
achenbach 5871QXPCMBXP-21106
achenbach 5000PCBXP-21108
achenbach BXP-21111 
achenbach UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach length 3M between BFI-rack and transfer module 
achenbach O-ring 190×3.5
achenbach D207/169 x2
achenbach Sealing for board case VERS3
achenbach PN:BXP-90101;UEK01 CXO-90101  L=150M assembled with connectors
achenbach 1PC PN:BXP-21106
 
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 ( AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 (AL70000900)
Heraeus Eiectro-nit AL70000765-90 P4 
 
AlFA Wassermann SN:906847
 
YOOWON AUTO BACK FLUSHING FILTERS DRAWING NO:YF-K8FE-WDO8
 
CARTER :CSA0057D2 :0725120050
CARTER :3936316   cummins-6CT-8.3C215.   No.46306595
 
CUMMINS :3934486
CUMMINS :4089321
CUMMINS :3903576
CUMMINS :3939019 :CUMMINS-6CT-8.3C215 46306595
 
AlFAGOMMA-ITALY T-330.17.BAR 250 PSI/STEAM-DRAIN AFTER USE-BS
锅屋 MJT-80CK-BL-28*28
 
HONSBERG GERMANY :OMNI-RR025S :METERING RANGE 3.0~60.0L/MIN H20 POWER SUPPLY:18-30VDC IP 67 TMAX:70 PIN1=+24V PIN2=20MA PIN3=OV
 
CARBOLITE LHT6/30-3504  CONTROLLER 3508 UPDATE TO 3504*1  ANALOGUE INPUTS*4  41-25-3 BUILT IN THERMOCOUPLE INTERNALLYCONNECTED*4   48-2-05 ITOOLS VERSION 6*1  48-2-14 RS232 FOR 3508*1
CARBOLITE ART-NR:CLHT630301OTC0000; LHT 6/30/E30/OTC
CARBOLITE SONDER;Upgrade for programmer E3504 instead of controller E301 
CARBOLITE OPT0214;Communication RS232 for controller E3504 
CARBOLITE OPT0663;Analogue remote setpoint input for controller E3504 
CARBOLITE OPT2503;Built in thermocouple (internally connected)
CARBOLITE OPT0202; SOFTWARE iTools
 
APPOLDT PFE240D25-MS NO.2011 10A 250VAC NR.2011
 
kromschrpder GT31-30T3E;:IC20-30W3E
kromschrpder BCU-465-5/1LW3GBS4ACB1/1
kromschrpder GT31-30T3E
kromschrpder IC20/IC40 auf DKG/DKL/B
 
AEAD HC09070210006A
DONG HWA  PART NO.8(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10 (TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.17(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  DHCA-0075D2A(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.20(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.11(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
DONG HWA  PART NO.10(TYPE:N.K :1314 :1999.08)
 
GEMAC IS2A10P10
GEMAC IS1A10P18-1
 
SELCO PRODUCT OR-150-LEP-10
 
TATYO-KOKI SL 35
 
APM HEXSEAL Material item:4030-0110 Seal.Shaft 3/8-32×1/4  AVL:N9030X1/4/3100
 
bachARACH H25-IR
bachARACH  :0024-8108
bachARACH carbon/K8346WM
VESTER ELEKTRO ARTICLE:PM-10-30/R/S2 ORDER NO.6017-40006-0000
 
NANOTEC-MUNICH ST5818D4208-B 4.2V 4.2A
NANOTEC-MUNICH SH4018S1204-A
NANOTEC-MUNICH ST4218M1401KHEN
 
FK UCF 211
FK UCP 206
FK UCFL 204
FK UCF 208
FK UCF 206
FK UCT 212
FK UCP 212
FK UCF 212
Zimmerli DN25
Zimmerli BR-121 Sealing Disc M200 For valve;BR-119 Sealing Ring M200;BR-115 Diaphragm M299 PTFE including Sealing Ring;R-210.75mm SST Valve piston assermbley;BR-125 O-ring;BR-126 O-ring
 
FUJI KOATSU 4905-25
FUJI KOATSU 4905-25 ,:SLT-4308A
 
JRJ SLT-4304B 1/2
 
IEM STT-4
IEM AN35DDC5
IEM AN35DDC500;MODEL NO.:RQ96E 0-500V 96X96mm 90deg
 
PHILIPS DIS 35W
PHILIPS TLD18W/54-765
 ALOC AMG R0406 1 240RA-H20
 
KUDOS HYNC-3241
KUDOS HYNC-2432
 
DONG-YANG PMSA300KKK
DONG-YANG SM-10 110V
 
DUELCO HR-8
DUELCO NST-3.2 24VAC/DC
 
鹭宫 LWS-C1160ARL1
鹭宫 LWS-AC16
鹭宫 YTB-K367
鹭宫 NEV-202DXFSV12 SV22
鹭宫 NEV-L202DXFSV13 SV23
鹭宫 NEV-603DXFSV14 SV24
鹭宫 NEV-603DXFSV11 SV21
鹭宫 FNS-C106WG
鹭宫 JLK-2522PF254S
鹭宫 SNS-C 110
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 YNS-C106 WG 0.025-OA35MPa DIFF 0.025MPa
鹭宫 SNS-C102WG RANGE-0.02-0.2Mpa DIFF0.025-0.15MPa
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20
鹭宫 TNS-C1070CW1-50 RANGE15-70 DIFF4-20 :TNS-C1070CWL5 5
鹭宫 TNS-C1070CW1-30 RANGE15-70 DIFF4-20:TNS-C1070CWL3 3
鹭宫 SNS-C110X :1/4
鹭宫 FES-C116DQ
鹭宫 RMV-2510EXFW(J)
鹭宫 KCV-1304GY01:KCV-1304GY@1
鹭宫 :SNS-C106PGQ -0.06Mpa~0.6Mpa  DIFF:0.06~0.4Mpa
鹭宫 SNS-C130PGQ range:0.5-3 Mpa MP:3.3 MPa
鹭宫 LWS-C1120AGL2
鹭宫 VLK-2562RE,:JLK-2562RE
鹭宫 WEV-4014FLW-D7C
 
FACK  1170T10
FACK  1160T10
FACK  1150T10
FACK   1140T10
FACK  1130T10
FACK  1110T10
FACK  1100T10
FACK  1090T10
FACK  1060T10
FACK  1030T10
FACK  1020T10
FACK 1185NRT
FACK 1175NRT
FACK 1155NRT
FACK 1145NRT
FACK 1125NRT
FACK 1105NRT
FACK 1095NRT
FACK 1075NRT
FACK 1250T11
FACK 1240T11
FACK 1230T11
FACK 1220T11
FACK 1210T11
FACK 1200T11
FACK 1190T11
FACK 1180T11
FACK 1170T11
FACK 1160T11
FACK 1150T11
FACK 1140T11
FACK 1130T11
FACK 1120T11
FACK 1110T11
FACK 1090T11
FACK 1080T11
FACK 1070T11
FACK 1060T11
FACK 1050T11
FACK 1040T11
FACK  1030T11
FACK  1020T11
FACK  1260T10
FACK  1250T10
FACK  1240T10
FACK  1230T10
FACK  1220T10
FACK  1210T10
FACK  1200T10
FACK  1190T10
FACK  1180T10
FACK 1085NRT
FACK 1100T11
 
KYOWA TEST KY-1001
 
Heat exchanger EKM-1048-8-0 PN.ek45081 TS
 
VELVO CLEAR VS-150
 
PSM 58 1-032AGROBN-12
 
NEFF 6715450307
NEFF WM60-000-MM-20-210-670-3EN-4KAO-MGK-0 Z length 210 X length 670 2 limit switch EN(NC) 1 motorflange and 1 coupling MGK 4 mounting plates KAO
 
BretOR MY-30BII-017 380V 50HZ
 
HaeGGLUND C7-A20 PN:576 6016-224
 
沙克拉德 5A 150:5 FCT29 100/pp00346
 
MARX Typ:ST1.6 Nr.:1838/10n.EN61558
MARX ST1 0 Nr:114/08
 
JUNG U6KE+ES/2 EN12050-2 IN/PE-230V P.750W 50HZ
JUNG D-54156 380V/230V
 
HPS PT50MEMX
HPS PT1000MEMX
 
ElmA BV22430
ElmA 04-1101
ElmA 04-1101 12 POS
 
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT
MACK MF0-60 800/5A PANEL MOUNT :
 
DKM 8BDGD-25G 220V 25W :8GBK36BH 36:1
DKM PIDGC-180FP+9PFK 3.6BH
DKM 6BIT HB961
DKM 9SGC-180FP+9PFK 30BH
DKM 9SDGC-120FP+9PFK 2BH
DKM 9IDG2-60FP+9PFK30BH
 
SCHROEDER ABF-3/10
SCHROEDER AM25 SCHROEDER
 
lm-THERM 230250VSAL00 01001S
lm-THERM 1700000768
lm-THERM 230V 250W AC  230250VSA2000/000/S
lm-THERM NCC/NOC 2X0-6  1700000768
 
solenIOD V/V DS3130/5EA
 
Endautomation MEMG2S
 
Vapo VTB 950 24VDC
Vapo AP5S、5、04-08
Vapo MA22
Vapo AP5.5S、5、04-08
Vapo AP4S、5、04-08
Vapo AP3S 5 04-09
Vapo AP3S 5 04-08
Vapo AP3.5S 5 10-08
Vapo AP3.5S、5 、05-08
Vapo AP3.5S、5、04-08
Vapo DN50
Vapo DN25
 
GMC Instruments 152 447
 
MAXSELA ICO3S-Y013AA3H2BS
 
Gentech internationa OS-50-X1254B
 
Prectiee HP2″ Curring head Lasermatie
 
ALOKA SBD-MAR-761C
ALOKA SBD-MAR-761C ,:MAR-781
 
Rotero GFCX030X00E16
 
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :VL-5(100S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 : 50Nx(Refective/Non-reflective)lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :50Nx(Refective/Non-reflective)Lens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2 :100xLens
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(50S)
SCALAR VL-5 Lot No:4G16 Rating:3.0V 280mA Battery:AAx2:VL-5(100S)
 
OSKAKI DMB-50 DC90V 16MM S/N:JY2057
OSKAKI DMB-40 DC90V S/N:5Y3097
 
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637,:GFLA009028405 S/N:60156.243
JOHNSON-FLUITEN :8078030E(,)
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243;:GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN US3A 030
JOHNSON-FLUITEN A030 mm d7=45mm
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637  70259.243(,:GFLA009028405)
JOHNSON-FLUITEN GRA009016057
JOHNSON-FLUITEN R038020631.2B3L1R
JOHNSON-FLUITEN G2M01200233 60999 243
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 81962.243
JOHNSON-FLUITEN RH050/50107/TxL3S
JOHNSON-FLUITEN RH025022935 B4L1Q
JOHNSON-FLUITEN GXA009003637 S/N:60156.243; GFLA009028405
JOHNSON-FLUITEN GFRA009030120
 
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 2.5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 5uF 420V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS 1.27.4AC2MKP 4uF 450V-30000h/CLASSA
ARCOTRONICS C87.8AF3MKP 30uF 420V-30000h/classa
ARCOTRONICS 2uF 420V-30000h/classA 470V-10000h/classB
 
EriSTA AUNIT 4000S
 
TOTAKU 75×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU 175×11m TAC DUCT D TAPE
TOTAKU SY 75
TOTAKU SY 175
 
D&J BB356GM11-TYPE 1/200 DC12V W/EC 26P
 
KSM nom.druck/6pressure/max.druck/8pressure/luft:offnend-luftschliebend/(DN80)
KSM AN06+AW06
KSM AN04+AW04
KSM AN02+AW02
KSM 5309-2RS
KSM RMS12C3  L0706122B
KSM 5205ZZCM
KSM Steel
KSM 3.6250 inch x 5.9055 inch x 1.4170 inch (92.075mm x 150mm x 35.992mm)
KSM RLS 22
KSM RSL6
KSM KSM-R18-2RS
 
DATALINK RSCV-T/PV
DATALINK DL-1024P 24 220AC
DATALINK CT200 UV-DOC ONLINE MONITOR
 
LEUSCH 4708-11 1/4″NPT
LEUSCH 4708-45 1/2″NPT
LEUSCH 3766 24VDC
LEUSCH P/N:SRIK-500-RC1210N
LEUSCH P/N:1172-8810
LEUSCH P/N:SRIK-500
LEUSCH SRIK-600
LEUSCH SRIK-500
LEUSCH P/N:SRIK-600
LEUSCH  MODEL:LTR-43LUG
 
KITAMURA FR-S520-0.4K
KITAMURA FR-S520-0.4K,:FR D720-0.4K
 
PACIPIC PMA21B-01100-00
PACIPIC PC832-001-T
 
KRAGT-PAKET S04.00.100.06D
 
COMPACT AIR #WSCLP
COMPACT AIR ASD34X58
 
NBS TYPE:8WA15866D2S-4P,DN 100 SIZE:4B,RATING:ANSICL:150, BODY: (A216-WCB),BISC:A235-CF8M
NBS MODEL:NB-351P
NBS MODEL:NC-201P
NBS MODEL:NB-13N
NBS MODEL:NC091P
NBS Tag No.PV1240
NBS Tag No.PV1241
NBS Tag No.PV1242
NBS Tag No.TV1500
Hoerbiger-ORIGA KL-3060
 
k-teC RCD 300M2-24VDC 24VDC
  HOERBIGER-ORIGA KL-3060
 
PULSSGETRIEBE 3500/3V ITR6.5 MOVLIMN100 NR:76811 MDAB1758 NAN/NAB=80
 
RELMATIC RM21/21
 
CYTEC PV 040/016/0400-02
CYTEC PV-040-16-0400-02
CYTEC PV 040/016/0400-02-MD-MM
CYTEC STH070-0075-1.0-P
CYTEC PV-040/016/0400-02-OD
CYTEC HS-032-020-0026-01
CYTEC VKP-016 B8-B9
CYTEC 5677074_4174_VERRIEGELUNGSEINGSEINHEIT_STP_090_4
CYTEC 5632420_4173_ZYLINDERFLANSCH_STP_090_3
CYTEC 5632419_4172__SEGMENTFLANSCH_STP_090_2
CYTEC 5632418_4171_KEGELFLANSCH_STP_090_1
 
PC master INDEL AG CH-8308
 
ONIKAZE FU-100
ONIKAZE CS-508-L
ONIKAZE HVS-300-GB2 2.2KW 3PH200V/50/60HZ
ONIKAZE RS-301 130W 3PH200V/50HZ
ONIKAZE CS-900-L  1.5KW 4P 380V/50HZ S/N:000102
ONIKAZE PFA-610-A AC220V
ONIKAZE CS-501-L 380V 60HZ S/N:91504
ONIKAZE CS-503-L 3PH200V/50/60HZ S/N:92702
ONIKAZE CS-634-R 120-140W 4P 3PH380V/50/60HZ  S/N:110902
ONIKAZE PFA-680-A 200/200V 50/60HZ S/N:071201
ONIKAZE PFA-680-A
ONIKAZE RS-301
ONIKAZE CR-9055 1¢ 4P 200/220V 50/60Hz 65/70W  S/N:971004
ONIKAZE FU-150
ONIKAZE FU-220
ONIKAZE TYPE:CS-203-L 2P 200V/50HZ
ONIKAZE OS-501-L 620W 400V/50HZ S/N:010601
ONIKAZE CR-9045 1PH 220V 4P S/N: 990201
ONIKAZE CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE TYPE: CS-501-7L 0.75KW 2P 380V/50HZ S/N:060704
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE CS-501-7L S/N.110502
ONIKAZE PEA-680-B 200/220V,50/60HZ,S/N.020101
ONIKAZE CS-501-7L
ONIKAZE  RF-220
ONIKAZE DF-200/DF-300
ONIKAZE SMM-20
ONIKAZE CR-9055 200/220V
 
SPOHN&RKHARDT VNS022.18EARTU20.20 HS-CODE:85365080
 
GULG GULE WAFER CHECK MB15-2024-SR 2″
 
HUGO MUELLER ITEM NO.M6700695;1-1/2″101MDT CS 150#FLG
HUGO MUELLER BG70.18 12-48VDC-10T50 5006
HUGO MUELLER MUELLER WAFER CHECK 101-MDT 1.5″
 
VOGT VOGT SWING CHECK SW-4835 1″
 
Spectron PM 51
 
RIESE PU-1012 KTB
RIESE RS-ZR2/24VAC/DC/-600S
 
ROTEX GERMANY ZP6201-M000-72014-87
 
lasermike BenchMike 283-10
lasermike AccuSean 5010
 
Thermatool TM WB0001
FARNELL Thermostat”KLIXON”0-90GRAD C 329001
 
TSUBAKIT LPTB500M3LJ 380V 50HZ
 
DAHMS GmbH DIRIS A40 + MODUL 6
DAHMS GmbH ART-NR:48250201-04;DIRIS A40 plus
DAHMS GmbH ART-NR:482500205-04;diris-Modul M6;RS485/Profibus-DP(A40/A41) plus
 
HARTING ELEKTRONIK 19 00 000 5050
 
POETTER 702050XXX0  EQ TRI 96/3 0-500V
POETTER #EQtri 96/3 0-500V ART NO:702050XXX0
POETTER ART-NR:7980001000;DSA12NS40/P1R-01
POETTER DSA12-NS40/P1R-01  ART NO:7980001000
 
HEWLETT PACKARD 1800-24G
HEWLETT PACKARD 1910-24G
 
Zebra ZM400-200E-0100T
Zebra 105SL+ZebraNet 10/100
Zebra 10500-200E-0070 – (200 dpi version)
Zebra 10500-300E-0070 – (300 dpi version)
 
RGM-RUHRGETRIEBE TYP GC 57/30-SN5 -VDE 0530 P=0.12KW n=3000 1/min Ua=180 Volt la=1.0 Amp Ue=200Volt ie=0.16Amp 1P 54 Ser.Nr.615799
 
SESCO M12 0-12kg/cm2  ,100mm
SESCO 0-30inhg/0-76cmhg():60mm() 
SESCO E030A3W-30NA-00 3000W 400V 3P
SESCO PG30.3 A.C.250K+P.22M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:65mm connector1/4Teeth outside
SESCO PG30.3 E.E.250K+P.32M 0-250KG/CM2Installing hole diameter:105mm connector3/8Teeth outside
 
SHOCK DAMPER DP005A032
 
hydr-app SJG7-1.2 10ml/r
 
 SEIM PX072#4AR0A0HBX01X0200
 SEIM MODEL:KPX#09HX02X01RPX072
 
 ALIVA 24V AL-571 1600421
 ALIVA 160.0421
 
MaxXTRO 200882 mb-530-1
 
SCHWINGUAGSAUFNEHMER BA320C ART NR:F20038
 
B&M BARCODE-SYSTEM TYP S 1704 121NCH
 
椿艾默生 TA0020V 0.2KW 4P
 
sXPC XQGBKO 40*105
sXPC XQGAXKO 25X100
 
solartON SOL911052 0D4 AMPLIFICATORE CT070112
 
MarelliMOTORI MAD90L4/B COD:TM09014 N L190395
MarelliMOTORI  0.12KW 3φ 50/60HZ    380V x 0.7A  :M2A 63 B6 B5
 
 BFI BFI:3002
 BFI BFI;3001
 BFI BFI;3.31;50
 BFI PN:S506.2;Flame scanner 3.31;
 BFI PN:G601;Flame amplifier 3001
 BFI PN:G602;Power supply 3002
 BFI PN:6060-0560-00
 BFI PN:9080-1202-00
 
KCP 1040H
KCP 1110H
KCP 1110H
KCP SAS1060
KCP 1070H
KCP 1070H ¢65-¢50
KCP 1080H ¢60-¢70
KCP 1080H ¢75-¢50
 
CORETEC CPSP-75BA-PF
CORETEC CPSP-75BA-CC
CORETEC CI232-3M
CORETEC CLSQ-5M
CORETEC JCI23-5M
CORETEC CI23-5M
CORETEC IPS30CE-R
CORETEC 2301S
CORETEC 91536W S/N.A60681W
CORETEC IPS-100CEE-S S/N.ABD02387
CORETEC CCSLESB-10M
CORETEC CPS-SP-75BA-CC
CORETEC CPS-SP-75BA-PF
CORETEC CS30-350B
CORETEC TN301+ABL50PC01-U+S
HAIDEX WP09A1B080R06NB121N
HAIDEX G30C-8D21C2-A34A32-R
 
瑞升 BP-80 0~60A
瑞升 MFO-60 800/5A
 
CONEC 43-01199 10+
CONEC DNDA 15/8 611D-HTL-SL
CONEC 43-01199
 
startorius MP25/00
startorius K-RTNO.05/4.7T
startorius MP20/00
 
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMSP-2116M
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC QC-150B-S197  JMLP-2116F
BL AUTOTEC QC-150B-S197
BL AUTOTEC JMLP-2116F
BL AUTOTEC LMSP-2116M
BL AUTOTEC JMSP-2116F-D
BL AUTOTEC MSP-2116M-D
BL AUTOTEC QC-150B-T7067
BL AUTOTEC FLEX-40A
BL AUTOTEC QC-10A-T
BOWMAN GK190-3168-3 4,4,4
BOWMAN Code:2753
BOWMAN Code:3921-1
BOWMAN Code:3446-2TN1B
BOWMAN Code:3446-3TN1B
BOWMAN Code:EC003-1040CI-TAPPED
BOWMAN Code:3444-3TN1B
BOWMAN Code:FG003-1583CI-TAPED
BOWMAN 4066 3 (2)
BOWMAN 700.BFH.205  Bowman Header Tank FH200-4066-3
BOWMAN 700.000.S46  OS46NT Nitrile O-ring
BOWMAN PK190-3170-3
BOWMAN KH200-3071-3
BOWMAN GK600-1658-8 ∮200*1600 : :1805MM
BOWMAN EC100-1425-2
BOWMAN 1426-3
BOWMAN ART-NR:700.BEC.160; EC160-1425-5
BOWMAN ART-NR:700.BFC.120; FC120-1426-3
BOWMAN FC100-3426-2
BOWMAN 1425-5
 
PRIsma N 19803;4 in PN10; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 23100;63-2 in; Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 18242;32-1 in Connex 1/4 in Max Press 8 Bar
PRIsma N 19013;20-1/2 in Max Press 8 Bar
 
ANDRITZ SGARPW-01
ANDRITZ DN8 527164
ANDRITZ DN8 NFI537130
ANDRITZ DN10 NFI537129
ANDRITZ NFI537127
ANDRITZ NFI446044
ANDRITZ NFI446043
ANDRITZ 448988
ANDRITZ 422370
ANDRITZ NFI446199
ANDRITZ NFI433016
ANDRITZ NFI433013
ANDRITZ 452060
ANDRITZ 449903
ANDRITZ 405055
ANDRITZ NFI456543
ANDRITZ NFI498161
ANDRITZ 448985
ANDRITZ NFI498007
ANDRITZ NFI498312
ANDRITZ 448906
ANDRITZ 428960
ANDRITZ NFI498387
ANDRITZ 448990
ANDRITZ 448989
ANDRITZ 448992
ANDRITZ NFI327000
ANDRITZ ZS-6424.00
ANDRITZ NFI430053
ANDRITZ NFI430149
ANDRITZ DN10 NFI537332
ANDRITZ DN6 NFI537331
ANDRITZ ф50×3  516716
ANDRITZ DN65 1917564-1
ANDRITZ DN65 1933886
ANDRITZ DN40 1917562
ANDRITZ DN40 1933770-1
ANDRITZ ф74×4  516633
ANDRITZ 4106248202
ANDRITZ 4110776404
ANDRITZ 4110776402
ANDRITZ 4110776401
ANDRITZ 4110776403
ANDRITZ 4106248201
ANDRITZ 4.3kW i=66.46 FCAF77/GY/100L2 380~415VD/660~690VY IP55
ANDRITZ :702051929
ANDRITZ :701632967
ANDRITZ :702051983
ANDRITZ Core assembly
ANDRITZ 0-ring
ANDRITZ Solenoid base sub-assembly
ANDRITZ Solenoid retaining screw
ANDRITZ 3190 011 SPE MVREP
ANDRITZ 1501TQ150SD
ANDRITZ 1511TQ250AD
ANDRITZ 131888672
ANDRITZ 131924591
ANDRITZ 131071908
ANDRITZ 300052223
ANDRITZ 300052532
ANDRITZ 131278905
ANDRITZ 131924553
ANDRITZ 129999900
ANDRITZ 131883103
ANDRITZ 131924552
ANDRITZ 131883105
ANDRITZ 131924551
ANDRITZ 131883109
ANDRITZ 131069425
ANDRITZ 131069424
ANDRITZ 131841388
ANDRITZ 131838936
ANDRITZ Valve:0 CK 15222 V6314.2 :449631I24418
ANDRITZ 1 Stk.ǔberlastkupplung Sundwig Zchg._Nr∴728-479 Gew∴ca.60KG
ANDRITZ DRAWING NO.782-479
ANDRITZ Typ:SKA-30A-0.6-1.5 Art-Nr.:131128635 Seriennr:10122002
ANDRITZ 54PA4H34
ANDRITZ O CK 15222 V6314.1
ANDRITZ ARC-12
ANDRITZ ACS800-01-0011-3-P901(7.5kw)
ANDRITZ ACS800-01-0040-3-P901(30KW)
ANDRITZ 254-000-223 26,27,28,29 HAP03 603-051A
ANDRITZ TYPE:NA/8080/1650;D=80 STROKE=1650 PISTON RODф=25 :1CK61977
 
MeriDian Labs SD-200
MeriDian Labs  MX-4/PM

simensPLC CPU314C-2PN/DP 314-6EH04-0AB0
sime-stromag70HGE 690 FV A2L(1*60+5*40)
haimer80.110.01SE
haimer80.465.40.FHN
BANDIMEXA207
FimetAAO+F160M-4 11KW
SteimelSF 2/13 – VLFM
PRECIMETERPXP-2
SontheimerST041/20ENS X70A
Profimesssp-01.1.2.25.1.0
SEIMECHFV 90LC 6 B33
sime-stromag448200 83169907
IMETema fp TM8P03120
Kraus & NaimerKG41BT103/D-A149STM
IMETABB50B400
Simel40/100R-3-4T 2.2KW IP55
Kraus & NaimerCG4 PC48633-3FS2/V750D
KRAUS&NAIMERCAD11A543-600FT2 VAL0044226
Kraus & NaimerCAD11 A200 24VDC/220VAC 21A
FimetAA200L-4 30kw
KRAUS&NAIMERCH16B-A231-000E
Erhardt+LeimerFR0850 Nr:029165
Kraus & NaimerCH10A241-600*E,V760/A2
KRAUSNAIMERKG125 T103/4E
PrimetalsC_LO80_CB_21_1A4-M8100_MSB001_EN_S00_R00_AP_A1_BE_CU
simens6AV6/642-OAA11-OAX1
SontheimerNLT25/3Z
sime-stromag448 200 83169907
Kraus & NaimerK1-M160/4
SteimelSF4/80RD-VLF
SteimelSF 2/20 RD-VLFM 000.001.155.762
SteimelWater oil?cooler HS-COOLER BA HSC.OEK.000 ..
SteimelGear pump:SF 4/80 RD?VLFM Type/No.: OELK 03 (KK12-BCV-421L635)
SteimelSF6/180RD-VL
IMETM550SZEUS
Kraus & NaimerCA10 PC6310-2
Kraus & NaimerKG80T103/D-A094STM
Kraus & NaimerKG41T103/D-178KL11
simens5ES7 972-0AA02-0XA0
Gebr. Steimel657777
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & Naimerkg250 t 2030/05e
KRAUS&NAIMERJAp J05963/001 J-2235*01
Erhardt+Leimer207558
Erhardt+LeimerFX 4633 00352113
Kraus & NaimerCA 10
KRAUS&NAIMERCA10 A550-600E24
Kraus & NaimerKG125.T103/79.STM
KRAUS&NAIMERKRA.KG64B K900/A-0404 VE
Kraus NaimerKG80 T203/D-A022VE
Erhardt+Leimer207558
SteimelSF3-40RD
KRAUS&NAIMERCAD11 A178-600FT2
SteimelSF3/32RD-VLFM NR:1.PU14 0818-1
FLEXBIMECFL7306
FLEXBIMECFL28703
SteimelTFL 10-240 KRDG,SN.4.PU11 0831-1
Kraus & NaimerCH10 A214-AT13F820
UNIMEASUREPA-20 Nr.43020047
simeYWZ-300/200
SontheimerRLT25/3PM-D1/Z33/1/69/HV11
UNIMECTP183-1/5-195-TM-S
UNIMECTP183-1/5-195-TM-D
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
SteimelSF 2/13 RD-VLFM 1.PU13 3814 000.000.825.171
Steimelgear pump SF2/ 8RD- VLFM
IMETASL50C600
SteimelCBGj2100 L NO.1402 0809 CODE.9D550-56A010000A0
haimerA63-140-16
VIMEC90L-4
IMET s.p.a.275585
Kraus & NaimerKG41B T103/D-A149 STM
Kraus & NaimerCA20 A178-600FT2-V/V845 padlock device
SCAIME632021 UCM 06/004-B
MONIMET Monitor01.04.311
AIR DIMENSIONSR222-BT-AA1
ProtimeterBLD5360
SimelTipo ZD 51/2075-32
simens6AG1334-0KE00-7AB0
simens6AG1124-0GC01-4AX0
Kraus & NaimerCA50-A203-V84OF
SimelModel. 50/3030
Kraus & NaimerFritsche Industrievertretungen GmbH
Kraus & NaimerK2 H052/C
Time Electronics5069
Kraus & NaimerCH10D-204V*17 KD1
KRAUS&NAIMERCA10A713-600E24/21
Kraus & NaimerAT12J027 12/000100 A715*J-001
Kraus & Naimerthe black part for KG80 T103/D-A094 STM
Kraus & NaimerKG64B T303/SGZ621
KRAUS&NAIMERPN.AT12Q87587/000600A715
Erhardt+Leimeroffre 20272892
KRAUS&NAIMERkg32b t103/01 ft2
KRAUS&NAIMERca20
Kraus NaimerCA10-A348-600-*EGASOF0002 Please Check CA10 A348-600 *EG SOF0008
Kraus & NaimerCA10 A326-600FT11
FLEXBIMECFL4221
FLEXBIMECFL4217
FLEXBIMECFL4217
Kraus & NaimerDE12F159 24/004100B T203/04
SteimelBML2-24RD Nr.04-1657-14
SteimelSF 2/13 RD-VLFM Nr.1.P011 3094-1
Semco Maritime8023073
Theodor Heimeier6500-00.500
SontheimerLT-FH7-001 63A/Ui 690V
BIMEDBMEM-E1 M16T EMC Cable Gland M16x1,5
UNIMECZA-10-2390-12-12+sede chiavetta R+W
SontheimerMaintenance Switch WAG935/16PLM 17U AC-3KW 3ph 380V/44V CSA-C22 16A
SEIMEC2.21635.7.01
SEIMEC2.29200.8.01
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE21-OAA1
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3420-1TE21-OAA1
HUMIMETERHUMIMETER RP6 NO.13300
UNIMECTP183/1:20/70/TF/PR/D
UNIMECTP 183 10/6777
Sontheimernlt25
SontheimerHLT40/3E/Z33 39V
SCAIMEK18-500KN
SCAIMEED7-500KN
simeBCHR 85A FX BE825 N° Z1903
UNIMEASUREHX-P420-60-N10-NOS-1BK
haimerA63.144.06
haimerA63.144.08
MARIMEX Industries GmbHVS-4450 220VAC (VA-300H-ST)
SteimelSF8-300RD-LF
Gebr. SteimelSF3-50RD-LF
SteimelSF6/180RD
IMETVVBC500C100
IMERS485 PROFIBUS DP IF96007
SteimelSF3/50 RD-VLFM;3046352
IMETTX Unit Mod.M550S THOR B3 Serial no.2600-11438809 supply3.6v-160mA radio M550S-HHF ISM band-P<10mW ip65 0470 end user http://symtc.com/
SteimelSF4/80R
GoennheimerD122.A.5.0.0
SteimelSF2/13R
IMENEMO 96HD MF96001 203968008
PRIMESPMM-Profinet -LWL(v2.3)
Kraus & NaimerKG160 AC-21A 160A
Kraus & NaimerDH10-4A-714FT3+G521
Kraus & NaimerCG4EK3501-1.ZS self-locking, with protective cover, black
Kraus & NaimerC316 T106/D-A035 STM
Kraus & NaimerKG100 T103/D-A119 KL71
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
Kraus & NaimerAT12F603 56/000100 D-X343*03
Kraus & NaimerKG80
Kraus & NaimerKG160 Ith=160A
haimerTD2009 comfort , Nr.80.224.00.09
Primetals12G05K9003045054
Kraus & NaimerL350-A222-600E
SCAIMEK25-500N
SCAIME110062
sime44820083169907 Micro Switch
SimelMotors series 2000;s-nr:2197
simens6RA70C98043-A7002-L4-12
simens1LA7113-4AA10
simensMICROMASTER440 11KW 6SE6440-2UD31-1CA1
Steimelspare parts 2105.7003.001 for motor 5AP90S-4 Nr.?12803, please see the picture
Kraus & NaimerKG41B T103/81 E
SteimelGear pump SF 2/20 Delivery approx.30L/min at p 5bar coupled directly to:Three-Phase motor 1410 l/min 1.5KW 380-420V 50HZ IP 55
Kraus & NaimerKG80 T103/01E 80A
Erhardt+LeimerPD2135 F=0.3KN
KRAUS&NAIMERKG41
KRAUS&NAIMERCA10B 2NO+2NC black 6A 220VAC
Erhardt+Leimer00341621 KF2020 R 280mm
Kraus & NaimerCG8-A222-F12115/002 DES
Kraus & NaimerD11A A210 Q984401/126 SFS
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)020334 17*3mm
KRAUS+NAIMERKG32BT103/01
KRAUS&NAIMERKG41BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG20T103/78KL51
KRAUS&NAIMERKG20B.T203/04.E
Kraus & NaimerKG315.T103/D-A037.STM
Kraus & NaimerC32.A202-600.E
Erhardt+LeimerFR 5502 NR.307357
KRAUS&NAIMERKG32A T306/58VE2 VAL0084608, C
Kraus & NaimerCA10-A324-600FT2
KRAUS&NAIMERKG20 T203/F-A006 KL11V
Kraus & NaimerC125-A213-620PE
KRAUS&NAIMERKG10 T203
KRAUS&NAIMERCAD11 A230/S-A692*FT2 Key switch 3-pos
GoennheimerD122.A .0.4~20mA INPUT -19999~+19999
FLEXBIMECF4020-LLS
FimetA400LA4 660/380V ,50Hz, 450kW, 1485rpm, Nr:80000234
Kraus & NaimerCG4A550-600FS2
Kraus & NaimerCA10-A230-614-FT2 ST31/11ZM/NS
SteimelSF 2/13 RD-VLFM, 1.PU13 2427-,000.000.826.171
SteimelKZ160-1L
SteimelSF4-112RD-VLFM F-Nr.000.001.155.039 A-Nr.08.1514-1
SteimelB3-75RD
SteimelTE 1-60 PDD
Kraus & NaimerC80 A212-600E S1M510B/234A6-A
Gebr. SteimelSF 2/13 RD-VLFM
Erhardt+Leimer1.22889E+12
Kraus & NaimerC 26 C24400 KD1
FLEXBIMECFL9012/28715
FLEXBIMECFL7315
FLEXBIMECFL4220
SteimelTFL8/100 RDG/LFM-H
Kraus & NaimerCAD11-A200-FT2+SOV750D/3C/21
SteimelB2-24RD
SteimelSF2 /20 RDVLFM 1.PU120599-1,000.001.153.22
KRAUSNAIMERCH10B A214 600E
Erhardt+LeimerDRS3112
Kraus & NaimerCA10 NZ13U585 54/000800 D-Y567*01
Theodor Heimeier6000-00.138
UNIMECTYPE:RZ166,MODEL:S8 Nr.1078292
Kraus & NaimerKG20T103/D-A226KL51
SontheimerHLO40/3E/Z20/Z1
ProfimessVM 04 7.1.F.PS。6.S 0
SontheimerSO:ST31/11ZM/NS
BIMEDBML-13 NUT M25x1.5
BIMEDBS-14 CABLE GLAND PG13,5 PA6
BIMEDBMEM-E2 M20T 71338 EMC Cable Gland M20x1,5
sime448 200 83169907
Kraus & NaimerKG80 T103/D-A120 KL71
UNIMECZA-30-1705-20-20+sede chiavetta R+W
UNIMECscrew jack MTP 407MBS 1/10 13/1208
Primetals Technologies France S.A.S2995-01139
simens1FK7060-2AF71-1RG1+6SL3120-1TE15-OAA1
simens6DR5020-0EN03-0AA0
SontheimerWAS1856/8ZM/Z54/Z20
simensFSP400-60PFI A5E30484424
SontheimerNLT40/3ZM/Z33 20U Nr:LT-FH7-001
LOIMEX76 80 21
LOIMEX76 80 22
simens6ES7313-6CE00-0AB0
simens6DR5010-0NG00-0AA0
SontheimerWAW235/8ZM/NS 701226 09U
simens6EP1961-2BA21
simens6SL3352-1AE36-1EA1
PRECIMETERPRO LAD CD900R750
SontheimerST91/11ENS X70
simens3W2811-3EB33
SimelTIPO ZD 77/2076-32
simens6AG1124-0GC01-4AX0
sime-stromagUS2-3 452.542
HUMIMETERRH5 Nr.11494
sime945-53790 57090(455382C) US.2-5
SontheimerHE10/40
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerLT-FH7-001 NLT100/3V/Z1/19/33/45/62/X83 28R
SontheimerHLT40/4E/Z35 /3/D1/FG
sime945-53790 57090 (455382C) US.2-5
SontheimerURR1/11EHS/Z8/Z16
wimexNH-2 332820 200A ~690V aM 120kA
SontheimerIEC60947-3 20A/UI 690V
UNIMECGETRIEBE RC-00054 C2 1/04-UNIMEC
UNIMECTP 8010
simens6ES7138-4FB04-0AB0
SontheimerWAE1199/8PLM/Z33SW/54/X85 p/n.: 1SNS939160E1199
UNIMECTP-00407
UNIMECRC110
SteimelSF8-250RD
sime448 200 83169907
haimerHSK F63-80 3F63.140.04
SteimelSF8-400 RD-VLF
SteimelSF-6/132RD
SteimelSF 4/80 RD Fr.Nr.514691 A-Nr.01-1651-1
SteimelMotor main terminals /Y2-80-4/0.75kw/ bakelite / 50 * 30
SteimelMotor fan blade/Y2-80-4/PE/diameter 20MM/impeller diameter 110MM
IMETVVB C500C100 500/100V
IMETVVD D100C100 1000/100V
Steimeltype:sf2/13 rd-vlfm SERIAL NO 1 pu11 3626-1,NO.000.001.152.859
Kraus & NaimerCAB10 PC4080-2EC
SteimelSF 2/6 RD,SN:2.PU13 3555-
IMETAIH50C700
haimer40.640.06
haimer50.440.06
SCAIMEIPE50 P
KRAUS&NAIMERDH11 A5R654 FT2
VIMEC160MB-2 NO.1010G4896
Gebr. SteimelTFL10-210KR
Steimeltfl10/210r
Kraus & NaimerC315-A200-600?ER
SCAIMESK30X 1000 C3 CH 10e
PRIMEDICHeartSave AED-M
imetexNRA700 180NM
Kraus & NaimerCG4EK6220-5.HS
Kraus & NaimerCG4EK6030-4.ZS
Kraus & NaimerKG 160 T103/D-A105 STM
Kraus & NaimerKG315 T103/D-A037 STM
IMETABB50B500
Kraus & NaimerKG125T103/D-A100STM
IMETAS 64 1000-5A CT TASi50D100
Kraus & NaimerCA10 U97414/005
Kraus & NaimerCAD11 A214-600 FT2
IMENEMO96HD+
IMETVVCC500C100
Kraus & NaimerA214 AT14G491
Kraus & NaimerCG8 U81764/006 A292
Kraus & NaimerKG160T103/D-A105STM
Kraus & NaimerT203/03
Kraus & NaimerCA10 PC3015-600 EG;G211;F025
Kraus & NaimerCA10PC5207 NZ14U920 AC220V/20A
Kraus & NaimerKG250 T203/05E
SCAIMEDR2112-20Nm-SP/CL01137
SCAIMEK18-500KN
Times Microwave systemsAA-8980/6.0m/716M/716M
sime-stromagNr:91088 (see the pic pls)
DimetixPHS-3C
BIMEDBLN-14 NUT F. PG13.5 POLYAMID
simens3NA3032
simens6ES7193-4CB30-0AA0
IMET s.p.a.275585
Gebr. Steimel5AP90S-4 658111
simens1LE1001-1AB43-4JB4
AIR DIMENSIONSB141-FP-AB2 , SN:1307208
SteimelSF4/112RD-O, S-Nr.000.001.155.039
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6AG1321-1BL00-2AA0
simens2000381-002
simens6ES7655-5DX40-1AA1
SIMENESC73451-A430-B30
SimelXD 77/5-32
STEIMEXLS-121
SontheimerN3/13E/Z1/33 30/59 05Y
Steimel3046352
Erhardt+LeimerDC2340 320964
haimer113912-0008
FLEXBIMECNozzle used for code 9315 hose tray
SimelTIPO 13/3011 0.55KW V 220-240/360-415 50HZ
KRAUS&NAIMERCH10 A230*NLB408 FT2
KRAUS&NAIMERCH10 A220 FT2
Erhardt+Leimer347625
Kraus & NaimerL350-A222-600E
Time ElectronicsTYPE1049
Carl Rehfuss(Erhardt+Leimer)Mot.3~63S /4-II3D-22 113021810013017
Dimetix500200
Erhardt+Leimer00341620 KF2020 L 280mm
KRAUS&NAIMERCH11 AT08F368 56/000200 A714/D-A001
KRAUS&NAIMERP-MANDLE G211 S0(use for axis 6mm)
Kraus & NaimerA230 F04375/001 DES
forcedimensionomega.7
KRAUS&NAIMERSWITCH CA20F8898608 EFPLASTRON F990HANDELG221 5P0SITION WITH SPRING RETURN
KRAUS&NAIMERCA4-1-A205-FS1-V +V750D/2C/Sl.Nr.:601
KRAUSNAIMERL400 WAA293 E
Kraus & NaimerCG4A550-600FT2
Kraus & NaimerCH10 A230-600 FT2
KRAUS&NAIMERDH11 A178-600E IEC947 BLACK-H
Fimet3MEA112M-4 B35 S/N:J11040334 4KW
Kraus & NaimerCAD11-SF2843-600-FT2
KRAUS&NAIMERCA10 D-Y567*01 FT2
Erhardt+LeimerTyp PD 2150 Nr. 043335 F=0.6kN
DimetixFLS-C 10
KRAUS&NAIMERCH10-A291;NZ12U504 52/000100
Kraus & NaimerCAD11-2F3111-600-FT2
Erhardt+LeimerSV1111 LATERAL DISPLACEMENT OSCILLATING FRAME, WITHOUT ROLLER. PROVISION TO MOUNT DC, STROKE OF +/-50MM AND ROLLER OF NB=900MM. M=1300MM.
KRAUS&NAIMERKG41B?T203/D-A194?
Kraus & NaimerDH12.D-B904*03.FT2
Erhardt+LeimerSK 7800T
KRAUS&NAIMERCA10 A214-600 FT2
KRAUS&NAIMER3162767 SWITCH DISCONNECTOR 4-POLE 100A
Kraus & Naimerthe black part for KG250 T103/D-A098 STM
Erhardt+LeimerFX 5030 212047
FimetType:AA0 180 M 4
Steimel6APE90S-4 Nr 1079079,pls see the pic
KRAUS&NAIMERC315A200-600ER
Kraus & NaimerKG 160T 103/79 STM
Erhardt+Leimer GmbH(Germany)VK 1590 NR.:100390
Steimel5AP90S-4 Nr.1001742
KRAUS&NAIMERCA10-A220-614-FT2
sime-stromagTyp:660 No:81238 Order No:900157
Kraus & NaimerCAD11 A214-600FT2
KRAUS&NAIMERKG160 T103/D-A010
SteimelSF 2/8 RD contains motor,6.28l/min,0.65NkW,1.1kW,pls see the pic
Kraus & NaimerCAD11 SFS Q10195/001 A292
Erhardt+LeimerAG 2671 Nr.311807,pls see the pic
SteimelSerial No. 1.PU10 3725
KRAUS&NAIMERKG64B-T203/D-A036E
Kraus & NaimerKG125T103/D-A099STM
KRAUS&NAIMERKG64B K300/D-A081 VE NR.: 06196
Steimel3-Mot 7AA80M04K IP55
SteimelSF2/6RD 960.020.063
Erhardt+LeimerAG2671 NR:311949
haimerTD2009
SteimelSF3/50 RD -VLFM,000.001.153.090,pls see the pic
SteimelBML 2-24 RD Nr. 1.PU15 2096-1,pls see the pic
SteimelSF 6/132 RD – O
SteimelSF 2/6RD
SteimelBZP058300R---050R
SteimelSF4/63RD
SteimelSF 3/32 RD- VLFM nr:3.PL12 5827-5 see the picture
KRAUS&NAIMERCA20B-A231-600E
SteimelGMB2D-24R,1PU11 1223,PART NO:000.000.607.715
Steimel5AP100L-4 (7AA) Nr.664238
SteimelSF3/40R-O Nr.2.PU10 3280-2
DimetixFLS-C10
KRAUS&NAIMERLTRSCHA KG64BT104/20E
KRAUS&NAIMERKG80T103/D-A094STM
KRAUS&NAIMEREN60947/VDEC660 IE60947 CA10 20A 300VAC HD -A300
KRAUS&NAIMERCA10-A004-624-EF G251
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
SteimelTFL 10-210 KR,2PU11 3258-1,pls see the pic
GoennheimerFS850S.6.4.0
Steimel052682-3,SF6/132RD-VLF
KRAUS&NAIMERH010/AE11/E
Kraus & NaimerH010/A11-E
Kraus & NaimerKG41B T304/GBA014 E
FLEXBIMECFL3181
FLEXBIMECFL9012/3810
FLEXBIMECRCEE 412
FLEXBIMECFL4314
FLEXBIMECFL7215
Kraus & NaimerA200-F44250/005 0ES
KRAUSNAIMERKG160 T103/GBA055
FimetRK3E B3 21344030902
Erhardt+Leimerwss51-sem
Kraus & NaimerStep switch (0-1-2) blue line with 0-position, 1-poles 2 steps 60° switching angle, (without int. bridge),Model:CAD11 D-053U-600*FT2 V750D/3J F075
Erhardt+LeimerAG 2491
Kraus & NaimerCA10 A214 NZ14U766 32/000500
Kraus & NaimerCH10 A210-NZ14U759
FimetPV1,φ40mm,0-12bar,G 1/8″
haimer3D-Taster M/C-3D;V-3D-05 80.362.00
Theodor Heimeier4210-02.000
KRAUS&NAIMERKG125 T103/D-A100 STM
KRAUS&NAIMERKG41 T103/D-A178 KL11
sime448 200 83169907
SontheimerLT-FH7-001
UNIMEASUREPA-40 Nr.42120149
BIMEDBM-12 CABLE GLAND FM20GPA POLYAMID
BIMEDBLN-12 NUT F. PG 9 POLYAMID
BIMEDBM-EN-14P CABLE GLAND+PLUG M32
BIMEDBLN-14 lock nuts L. grey PG13.5
BIMEDBBS-14 Thread blind stop PG13.5
Sontheimer Elektroschaltgeraete GmbHHV10/125
Primetals Technologies France S.A.S1000625
SontheimerURR2/8ZM/X70A/X85/NS/Z16 26T 2-pol,-0+,mit beids.Ruck(L1/2-L2/3-L3/1)
Kraus & NaimerKG20 T103/D-A126 KL51V
Kraus & NaimerKG64 T103/D-A287 KL11
Kraus & NaimerKG32 T103/D-A061 KL51V
SontheimerA1/8ZM/X70S S144
PrimetalsR996011537
simeSH18-B
SEIMEC1.30696.8.01
Primetals Technologies France S.A.S2995-01126
SontheimerLR19188-16A / Fire painting machine / 352FX
UNIMECFD 42
UNIMECTP559
UNIMECTPR-306
SeimensFDU1501/2238571 001 2KJ3505-5DC22-9HD2-Z KAZ49-LE80MD4E-L4NH
UNIMEASUREHXPA-50-70292
simens7ML5652-0BF00-0DA1-Z
sime-stromagNO:76722,PN:305858360
BIMEDBMEM-E3
simensSIEMENS SINAMICS POWER Module 240 6SL3224-0BE32-2SS0 Input:3AC 380-480V 72A 50/60HZ putput:3AC 0-input V in=60A Motor:IEC 22KW/30KW NEMA 30hp/40hp
simens6ES7313-6CE00-0AB0
SontheimerWAW231/8ZM/NS
SontheimerLT-FH7-001
SimexSY7124/S,0.37KW VAKMX1;10
sime448200 83169907
Time-markmodel 2742
SontheimerSO:ST3111ZMNS
SontheimerSO:WS111ZMNS
SEIMECHPE63LA2B34 2.6KW
DYNATIME SASP1006I-G1/4 0-100°C nr.19103
SCAIME825810
simens6AG1313-5BG04-7AB0
simens6EP1/334-3BA00/24V/10A
Steimel5AP80M-4K
sime-stromagQ4317583 Brake THRUST,DISK,380V,8800NM,795D,[FAV412 VS-III-2010/SIME-STROMAG],50HZ
sime-stromagFAV413 904669
SontheimerWAI 107/HLT40/4V 05
SontheimerWAF306 SORR4 11E
simens7KG6106-2HN24-OB
SontheimerSO:URR1/11ZM/FS/Z16
SontheimerWAS1459/11ZM/FS/Z11/16/53
sime448200 83169907
SontheimerIEC 60947-3 20A/Ui 690V LT-FH7-001
UNIMECTP-559-1/5-500-PR-B-TM
VIMECER340/M6
SontheimerSORR4/16EHS/Z53X70A
UNIMECKT-00059 S-NR:16-04305
SontheimerST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ
simens3RW4026-1TB04
simensRF380R
UNIMECTP-407-1/30-190-TM-PR-MS-IEC100B14-P
UNIMECRC110-C1-1/1
Steimelsee photo
haimerL-100 A63.022 25
SteimelSF4/63GD,NR:051008
Steimel5AP1328.4(7AA)Nr.680381
VIMECNP200 ES:3/5 Kw inst:0.18
Kraus & NaimerKG10 T103/40 KS51V
SteimelSF 4/80 RD-VLF;1.PU14 0110-;000.001.153.683 without motor
Steimelgear pump SF3 / 32R D-VLFM
KRAUS&NAIMERKG41 T303/D A010 VE2
SteimelSF 2/8RD-VLFM Nr:7.PL12 5825-2
IMETASL50D1253
IMETASM50D160
Steimelpump SF6/132RD
SteimelSF3-50RD-VLFM 000. 001.153. 090 Nr06 3372-2
IMERD1AF13B/060
IMES gmbhconnection card model no.: I-218-A
SteimelSF2-08R1D
haimer30.521.16
SteimelSF 2/20 RD-VLFM NR:1.PU12 0599-1 Sach NR:000.001.153.228
haimerA63-184-08-8
haimerA63-140-14
haimerBT40-16

SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.4KW 4P 200V 50HZ
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.75KW 4P 200V 50HZ
SF-JR 1.5KW 4P 380V 50HZ
SF-JR 2.2KW 4P 380V 50HZ
SF-JR 7.5KW 4P 380V 50HZ
SF-JR 505KW 4P 380V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:5 220V
GM-HY2F-RH  0.2KW 1:60 380V 50HZ
MSOD-N11 0.4KW
MSOD-11 0.2KW
KK88
GM-SB 0.2KW 1:60 200V
GM-DB 0.4KW 1;200 200V
GM-LJ 0.75KW 380V 1:X
SB-JRF 0.2KW 2P 200V
XF-E 18.5KW 2P 380V
SF-JRC
GM-DZB 1.5KW 1:20 200V
GM-S 1.5KW 1:30 200V
GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
GM-S 0.1KW 1:100 3380V
GM-D 2.2KW
SF-JRP 3.7KW
SF-JRP  3.7KW
SF-JRP 22KW
HC-SFS502 3 AC 13.3V/2.6A/5KW 2000/ 1(J2S-500B)
HC-KFS73
GM-S 0.75KW 1:5 3 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
SF-HRCA 5.5KW 2P 380V
SF-JRF  5.5KW  2POLE 380V
SB-JRF 0.2KW 200V 50HZ 2P S/N:AR3768046
ZKB-10S
SF-JRV 0.2KW 4P 200V 50HZ
SF-JR  0.4KW    4P 380V 50HZ
GM-SB 2.2KW
GM-S  0.4KW  1:5 3P 200V
GM-S  0.2KW  1:5  3P  200V
GM-S  0.2KW  1:10 3P  200V
GM-D  0.4KW  1:10  3P  200V
GM-SF  0.1KW  1:20  3P  200V
GM-SF  0.2KW  3P  200V
HC-SFS502  5KW  200/  13.3V  2.6A 1(J2S-500B)
SF-JR  3 200V/220V  50/60HZ  0.4KW  4P
GM-S  0.1KW  1:50  200V/220V  50/60HZ
GM-SYF-RH 0.75KW 1:100 220V 60HZ
GM-SB 0.4KW 1:60 200V 50HZ
GM-DB 0.75KW 1:50 380V 50HZ 4P
GM-DB 0.75KW 1:50 380V 50HZ 4P
GM-LJV 1.5KW 1:20 380V
SF-JR 18.5KW 6P 200V
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:5
SF-JR 0.2KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 15KW 380V 50HZ 6P Drawing No.BC18412-A
SF-JR  7.5KW 4P 400V
SF-JRFCA:SF-HRFCA 1.5KW 4P 380V
SF-JR  0.2KW  380V  2P
SF-JR  7.5KW  380V  4P
SF-JR  0.75KW  380V  2P
SF-JR  5.5KW  380V  4P
SF-JR  11KW  380V  6P
EF-30BTB40A3  380V  50HZ  ()
EF-30BTB40A3-Q  380V  50HZ()
EF-30BTB1  220V  60HZ()
EF-30BTB1-Q  220V  60HZ()
GM-DB 0.75KW 4P 380V 1:15
GM-SFB 0.2KW 380V 1:30
SF-JR 0.2KW 4P 380V
SF-JRV 1.5KW 3PH 200V 50HZ 2P
GM-SBBB
GM-SZ 0.4KW 4P 1:100 220V 60HZ
UB-0.8 DC24V
SB-JR-FV  22KW  380V  50HZ4P  MFG.NO.5H-60304-23
GM-D  2.2KW  3PH  380V   50HZ  1:5
SF-JRV 1.5KW 2P 3PH 200V 50HZ
GM-SB  2.2KW  380V  50HZ  1:15  4P  S/N:6867
GM-S 0.2KW 1:100 380V
SF-JR 11KW 4P 380V 50HZ
SF-TH 75KW 4P 380V/660*50HZ
SF-JR 55KW 4P 380V/660V*50HZ
SF-JR 37KW 4P 380V/660V*50HZ
FR-E720-1.5K  G7X607
FR-E720-0.4K  J72N43
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P()
FX3U-64MR/ES-A
HF-KN43BJW1-S100
FR-A720-0.4K-CHT
GM-HY2B-RL :GM-SHYB-RL 0.4KW/1:80 380V 50HZ
GM-H2 :GM-S 0.4KW/1:40 380V 50HZ
GM-DB 1.5KW/1:200 380V 50HZ
HC-SFS 52K
HC-SFS 202K
HC-SFS 152K
 HC-SFS52
HC-SFS052 ,HC-KFS053
HA-LFS15K2
HA-LFS11K2
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:12.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.4KW/1:10 380V 50HZ
HC-SFS7024 7KW
ZB-132H S/N:1B839630102
SF-JO 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 0.75KW 4P
NQJ-100E 3PH 200V 50HZ
GM-D  3.7KW 1:15 200V
NQJ-100E  3PH 200/220V 50/60HZ 0.1KW 2P
GM-D 3.7KW 1:15 200V
GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3
SF-JRCA 0.04-0.75KW 200/220V S/N:DZ2123001
GM-SB 0.75KW  380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW  380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW  380V 50HZ 1:40
GM-S  1.5KW    200V  1:80
GM-S  0.4KW    200V  1:60
GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
SF-JR 5.5KW  4P  380V  50HZ
GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SF-JRV 3.7KW 2POLE
HC-MFS73
GT15-QC30B
GM-SZB 1.5KW 200V  50HZ 1:15
GM-SHYF-BH 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
SF-JR 30KW 4P 400V 6 S/N:A93400004
SF-JR 7.5KW B
SF-JR 11KW B
SF-JR 30KW F
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
SF-JRV 5.5KW  200V 3 2P
TFO-KK 7.5KW 380V 4P
SF-HRCA 3.7KW 400V 4P
GM-J2 60W 200V 1:20
SF-JR 15KW 400V 6 4P
 SF-JR 22KW 400V 3 2P
 SF-JR 55KW 400V 3 4P
 SF-JR 37KW 400V 3 4P
NPJ-60
SF-JRV  2.2KW  6P  380V
SF-JRF 3.7KW 6P 380V
2A-5A1
GM-DB 0.75KW 3PH 400V 1:15 S/N:361150
GM-DZ 0.4KW 1:20 200V
GM-SZ 0.4KW 4P 200V 50HZ 1:10
SF-JRF 0.4KW 3PH 200V 50HZ
SF-HRFCA 0.75KW 4P  220V
ZKG-5AN
ZKG-10AN
GM-SB 1.5KW/220V/1:40
SF-JRF 0.4KW/4POLE/FRAME:71m/PATMG:CONT HZ:50 60 60/VOLT:200 200 200/BAM:1410 1690 1700/MFG:NO 990122 890755.03/BN1742027
GM-SFB 0.1KW 1:200
SF-HRCAB
TE51/10-N-A-4
SF-HRCAB  1.5KW  4P  200V  50HZ
SF-JRF 0.4KW 4P 50HZ 200V
GM-HY2F-RH 0.2KW 1:30 3PH 200V 50HZ
GM-HY2F-RH 0.4KW 1:30 3PH 200V 50HZ
GM-HY2F-RH 0.4KW 1:40 3PH 200V 50HZ
GM-HB,:GM-SB 0.2KW 1/10 200V 60HZ 4P
GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
GM-SF  0.4KW 3PH 200V 50HZ 4P 1:10
SB-JR 2.2KW 2P 200V 3 50HZ 4P
GM-DB  3.7KW 3PH 380V 50HZ 1:15
GM-SB  0.2KW 3PH 380V 50HZ 1:100
SF-JR  11KW 3PH 400V 50HZ 6P
GM-D 1.5KW 1:5 380V
GM-D 2.2KW 1:30 380V
GM-D 2.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:50 220V
GM-S 0.2KW 1:100 220V
SR-JRV 0.2KW 2P 380V 50HZ
SF-JRV 2.2KW 2P 380V 50HZ
SF-JRO 55KW2P 380V
SF-JR 0.75KW 4P 3PH 200V 50HZ
SF-JR 11KW/4P/380V/50HZ
SF-JR MOTOR 6P/11KW/50HZ/380V
GM-SB 4P/0.2KW 1/100
SF-JRV  2.2KW 2P 400V/60HZ
SF-JRO 55KW 2P 380V
SF-HRV 18.5KW 200V 4P 60HZ
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/25
GM-S 0.4KW 1:60 200V
SF-JRV 1.5KW
SF-JR 45KW 380V 50HZ 4P S/N:BB2451003
GM-DF 3.7KW 200V 50HZ 1:40
XF-NE 2.2KW 380V 50HZ 4P
SB-JR 18.5KW 380V 3PH/4P
NQJ-400E 0.4KW 3PH 200V 50HZ
FR-A740-160K-CHT
GM-SFB 0.4KW 200V/220V 50HZ 1:5
GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:75
GM-SD
SF-JRO 55KW/380V/50HZ/2P  S/N:AH3983001
SF-JRV 3.7KW  4P  380V
SF-JRV 5.5KW 4P  380V
SF-JRV  7.5KW  4P  380V
SF-JR  30KW  4P  380V
GM-S  0.75KW/380V/1:20
GM-SF 0.1KW 1:360 200V
SF-JR 0.4KW 6P 400V
GM-SZB  0.75KW/1:80/380V/50HZ
GM-SZB  15KW/1:100/380V/50HZ
A6BAT
Q6BAT
SF-JRV 1.5KW/380V/50HZ/6P/925r/min
SCL-KR 0.75KW 220V
SF-JR 2.2KW 4P 400V 6
SF-JRV 1.5KW 4P 380V 50HZ
GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ SERIAL 342318 180 RULE JEC2137 IP65 F
GM-SYFBW-RH 0.1KW 4P 200V 1/10 IP65 SERIAL 300018 150 2137 65 B 0.7A
SF-JRC 50HZ 380V 1.5KW 4P 3.3A 1410 IP44 E SERIAL.B93400010 BEARING.6205ZZ/6204ZZ
SF-JR 112M 2.2KW 6P 380V 50HZ 935RPM
GM-DB 1/10M 0.4KWM 50HZ AC200V S/N:286198
GM-SBW 0.1KW 200V 1/10 60HZ S/N:22861X
SF-THRY 740KW 6P 6000V 50HZ
SF-JRB 22KW 380V 50HZ 6P   S/N:CN1305001           
SF-JRVB 1.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3 1:30
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 50HZ 1:100
GM-SHYFKK-RH  0.4KW 200/220V 1:30
GM-SS 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-DYZMB-RH 5.5KW 200V 60HZ 1:15
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:10
MT-SSA90
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GMTA020-18U25VN3
GM-HY2B-RR :GM-SHYB-RR 0.4KW/1:80 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 1.5KW/1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:25 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW/1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.2KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SHYR-RH 0.2KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW/1:10 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-HY2MB-RR :GM-SHYMB-RR 0.4KW/1:80 380V 50HZ
GM-HY2MB-RL :GM-SHYFB-RL 0.4KW/1:80 380V 50HZ
GM-HY2FM-RH 0.4KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 1.5KW/1:5 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH  0.75KW/1:50 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW/1:15 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW/1:10 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH GM-SHYFB-RH :0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.4KW/1:10 380V 50HZ
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW/1:7.5 380V 50HZ
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW/1:5 380V 50HZ
ZA-40Y
SF-JRV 1.5KW 200V 50HZ 2P
J3CN1
J3ENCBL5M-A1-L
PWS1CBL2MLA1-L
HC-PQ43-UE 400V
GM-J2BT 40W 1:30 200V 50HZ
SF-JRC 3.7KW 4P 200V 50HZ
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 1:5
SF-TH 55KW 6P 380V
SF-JRV 22KW 2P 380V
SF-TV 75KW 4P 380V
MSC-DCKIT 55KW 4P  220V
SF-JRP 18.5KW 2P 380V 50HZ
ZX-03YN-24
GM-DB 4P/3.7KW  1/15
SF-JRVP-2  3.7KW 2P  220V 50/60HZ  S/N:BA6632006
ZKB-1.2BN
SF-JR 0.2KW 1400PRM 4P 400V 6
GM-SB 1.5KW 4P 200V/50HZ 1:10
SF-JR() 2.2KW 200/220V 50/60HZ 4P
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.2KW 1:160 200V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:20 200V 3
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:30 200V
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.75KW 1:100 200V 3
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:40
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P
ZX-2.5YH-24
HA100NC-S+E30
NQJ-750E
MR-J3-70A
HF-KP73
SF-HR
SF-TH 200KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 0.75KW 220V 4P
GM-DB  0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 3 1:10
GM-DB 0.4KW 200V 3 1:15
GM-DB 0.4KW 200V 3 1:10
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 4P  1:50
GM-DB 0.4KW 200V 3 1:60
FR-S540-2.2K-CHR
FR-S540-0.75K-CHR
CPT-975
FR-S540E-A4K-CH 380V
SF-JRP
NP-100J 100W 2P 200V :NPJ-100E 200V
GM-SB 2.2KW 3 200/220V 50/60HZ 1:15 4P
SF-JRB
SF-JR 0.2KW 1400RPM 4P 380V
GM-HY2-RH:GM-SHYF-RH  0.1KW  1:160  200V
SB-JR 5.5KW 2P 380V/50HZ
GM-SB  2.2KW  1:15  380V
SF-JRO 30KW  380V/50HZ S/N:SR7287001
SF-JR 5.5KW 200V 50HZ
SF-JR 3.7KW 200V 50HZ
SF-JRP 1HP 0.75KW 380V
SF-JR 1HP 0.75KW 380V
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-DZ 2.2KW 400V 60HZ 1:15
SF-HRCA 3.7KW 4P 3200V 50HZ
GM-DF
SF-JR 1.5KW 400V 60HZ 1710RPM 4P
GM-SB 2.2KW 4P 1:25 3220V
T-101HW   33 110V 5A 1.2KW 50/60HZ
SF-JR 3.7KW 6P 380V
SF-JR  22KW
GM-SB 0.4KW 220V A:1.82 4P PHASE:3 RAM:300 GEAR RATE:1:5
SF-JR 15KW 380V 4P
SF-JRV 1.5KW 4P 200V 50HZ
GM-SB 2.2KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 380V 1:30
SF-JRF 3.7KW 2P 380V
GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
SF HRCA 90M 1.5KW 4P 200V
FR-D720-2.2K
GM-S 0.4KW 220V :1:40
SF-JRB 15KW 380V 45HZ 6P Drawing No.BC18397-B
SF-JR 11KW 380V 45HZ 6P Drawing No.BC18398-C
SF-JR 22KW 380V 50HZ 6P Drawing No.BC17403-A
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-SB  2.2KW  1:15  200V
SF-HRCA  55KW  4P   400V
GM-S  0.75KW  1:5  200V
 GM-SB 0.4KW 4P 1:5 380V/50HZ
SF-JRO  30KW S/N:DR7287001
SF-TH 55KW 380V 50HZ 6  F980r/min
SF-JRV 22KW 380V 50HZ 2  F 2835r/min
SF-TV 75KW 380V 50HZ 4  F1475r/min
MELSECFX2N-64MR()
ZA-10Y1
GM-LJB2
GM-LJ 0.75KW1:15 4P 380V
GM-S 2.2KW 1:15 200V
SF-JRO 30KW 6P 380V
1K-FCKA21 2.2KW 2P 200V
SF-JRCA :SF-HRCA 0.75KW  4P  200V
GM-SF  0.2KW  1:60  380V
GM-SB  0.4KW 1:5 380V 50HZ
SF-JR 0.4KW 6P 400V/50HZ
GM-S
OSE104
SF-HRCA 0.75KW 4P 200V/220V 50/60HZ
GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10
GM-J2
SF-JR 3.7KW 6P 380V 50HZ 8.6A
GM-SB 200V/3P 0.2KW 1:10
EG-60FTB 380V 1.6A
NPJ-250E 0.25KW 2P 90L/MIN  SERIAL:A36
SF-JRV
LD-40PSU
SF-JR 3.7KW 4P 380V
SF-JR 4P 220V 3.7KW
SF-JR 0.2KW 2P  380V/50HZ
GM-S 0.4KW 200V
GM-LJ :GM-D 0.75KW 1:15  380V
MM-BF57AC
SB-JR  0.75KW 4P 380V 50HZ
SF-JR  30KW
IVC 1037J T110 109727 TERALLNC JAPAN M-6085
SE-JR 0.2KW 200V
HC-SFS52K
GM-J2W 90W 200V 50HZ 1:10
GM-SHYZFB-RH 0.4KW 200V 60HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60 S/N:74K60
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20 S/N:M2F69
GM-SB 0.4KW 1:30 4P 200V
GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:75 S/N:34860
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5 S/N:461470
SF-TH 90KW 4P 380V/660V*50HZ
HF-SP202
FX2N-4AD-TC
FR-E720-1.5K-CHT
FR-E720-0.4K-CHT
SF-JRB 3.7KW 380V 50HZ 4P
GM-DF 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 200W 200V 50HZ  1:20
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:5 S/N:1DB67
GM-SYF 1.5KW 1/12.5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-HY2FB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:3
SF-JRO 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 6P Drawing No.BC18413-B
GM-D 0.75KW 440V 60HZ 1:5
GM-SHY-RR 0.1KW 1/240
FR-E720-110-NA
SF-JRV 3.7KW 4P 200V/50HZ
SE-EV
SF-HRCA
SF-JR  15KW 6P 400V 3PH
GM-DX 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.1KW 1:200 200V
SF-HRCA 3.7KW
SF-HRCA 3.7KW 6P 200V
GM-SB 0.1KW 200V 1:30
SF-JRV  0.75KW  4P   380V
SMEFB40HFBPC  30KW  S/N:DR7285003
SF-JRCA 3.7KW 6P-200V
GM-SB 0.1KW 1:30 200V
GM-DX
GM-LJB2  22KW
SF-JR 0.2KW 2P 3PH 400V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:80 200V
GM-J2W 90W 1:10 3PH 380V 50HZ
GM-HY2B-RT 2.2KW 380V 1/30 S/N:344317
GM-LJ 0.75KW 1:20 380V/50HZ
SF-JR 22KW 4P 380V 50HZ 42A
SF-JR 22KW 4P 220V
GM-U  7.5KW 4P 400V  1/28.23
GM-U  5.5KW 4P 400V  1/28.48
GM-U  110KW 4P 400V  1/29.62
SF-JR 1.5KW 4P 200V
SF-JRV 15KW 4P 200V
SF-JR 2.2KW 4P 220V
GM-LJZVB 2.2KW 1:10 400V
 GM-L JB2     5.5KW/4P/1:60/50HZ/11.5A/SN:267488
US-N30 DC24V
US-N20 DC24V
SF-JRF 3.7KW 380V 50HZ 2P 2980RPM IP44 112M
SF-JRV 15KW 4P 200V 50HZ
QD70P8
GM-SF 0.75KW 1:50 3200V  50HZ
GM-SF 0.2KW 1:15 3400V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:450 3200V 50HZ
GM-SFB 0.2KW 1:450 3200V 50HZ
SF-JRB 2.2KW 4P 3200V 50HZ
SDN-CF2
SF-JR  5.5KW 220V 3PH 6P
GM-DZ3X 0.4KW 1:20 200V 60HZ
SF-JR 11KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 7.5KW 4P 380V/50HZ
SF-JRB GB2:SF-HRB 1.5KW 380V 50HZ 4P
A6CON1
QC30B
FX2N-32MT-001
YS-210NAA-BR、0-15-45/5A
YS-210NAA-BR、0-100-300A/5A
YS-210NAA-BR、0-60-180/5A
GM-SZ 2.2KW 400V 60HZ 1:40
HC-SFS702
HC-SF202
SF-JR 7.5KW 4P 400V 6
SF-JR 0.4KW 4 3200V
SF-JR 2.2KW 3 440V
SF-JR 3.7KW 3 440V
SF-JR 2.2KW 400V 6 2P
SF-JRV 0.4KW 4P 380V
SF-JRV 1.5KW 4P 380V
SF-JRV 2.2KW 4P 380
GM-J2B 90W 1:5 3PH 200V 50HZ
SF-JRV  0.4KW 4P 220V 60HZ
SF-JR 37KW
SF-JR 30KW
SH-TH 120KW
GM-SHYF-RH  0.4KW 200V 4P 3PH 1:40
GM-SHYF-RH  0.4KW 200V 4P 3PH 1:200
GM-SHYF-RH(200:1)
GM-SHYF-RH(50:1)
SF-JR  3.7KW 2P 380V 50HZ 2980RPM IP44 112M
SC-KR 0.4KW 4P 220V
SF-JRB  0.75KW 200V 3PH 4P
SF-JRFB 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L BT1081002
HC-MFS3G1
HC-SFS502
HC-SFS352G1
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30
HC-SFS73
HC-SFS52B
HC-KFS152
GM-S 0.4KW 1:5
GM-S 380V 50HZ 1:20
HC-SFS52
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ
HF-KP73 0.75KW 3000r/min
GM-SB 200V 50HZ 、
SF-JRB GB2:SF-HRB 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:DL7154003
250KG 4M
4M 250
SF-JRV 3.7KW 380V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-LJ 2.2KW :1:10
E-150  150KG
SF-JR 0.75KW 4P 400V/50HZ
SF-JR 3.7KW 4P 400V/50HZ
SF-HR 37KW 380V 4P
GM-SB 0.75KW  1:30  380V
BFS-100S :1000CMH :167pa :0.4KW :44db(A)
BFS-150S :1500CMH :137pa :0.4KW :47db(A)
BFS-650T :6500CMH :225pa :2.2KW :<55.5db(A)
BG-38HTA :4390CMH :392pa :1.2KW :<62db(A)
BFS-150S :1500CMH :137pa :400W :<44db(A)
BFS-150S :1500CMH :137pa :400W :<47db(A)
BH-38JA :3700CMH :196pa :0.75KW :<58db(A)
VD-1824
:90CMH 70pa :30W :<23db(A)
:165CMH :26W :31db(A)
GM-DZB 3.7KW 1:15 400V 60HZ 7.5A 120R/MIN
SOHW250L5  i=48
SF-JR18L-H
SF-JR18L-Q
SF-J :SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 2P
SUHW100R-16
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW  1:40 380V
GM-S  0.75KW  1:40  380V
GM-SB 0.4KW 1:40  380V
GM-SB 0.75KW 1:60  380V
:SF-JR 45KW 4P 380V 50HZ
GM-S  0.4KW  1:25  380V
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:900
SB-KH 75KW 380V 50HZ 6P S/N:AX5637002
GM-HY2F-RH 1.5KW 1/50 380V 50HZ
SF-JRB 11KW 380V 50HZ 6P
GM-SB 1.5KW 4P 415V 50HZ 1:10
SF-J160-15K4-N3AHR-J2 15KW 4P
MR-E-10A-H003
SB-JRF 0.2KW 200V 5HZ 2P DATE:2004-03  S/N:AR3768011
SF-THF 75KW 4P 380V
SF-JR 7.5KW 200V 60HZ 4P
SF-JRB 2.2KW 4P  380V
SF-JRB  1.5KW  4P  380V
GM-S  0.4KW  1:100  380V
SF-JRVB 1.5KW 4P 200V
SF-JRP  22KW  4P  400V/50HZ  IP55
ZKB-0.6AN
ZKB-1.2XN
GM-S 0.4KW  1:100  380V
SF-JR 15KW 4P 380V/50HZ
SF-JR 3.7KW 4P 380V/50HZ
SF-HRCA  7.5KW  4P  200V/60HZ
SF-JR 0.2KW 380V 4P
FR-A740-0.4KW
FR-A740-0.75KW
SF-HRCA 0.75KW 220V 90-1800RPM FRAME:80M SNR:D22123001
UN-ML11
UN-ML21
UN-ML80
UN-ML150
SC-KR  0.4KW 4P 200V
GM-SF 0.75KW 200V 4P  1:50
SC-KR 0.4KW  4P 220V
GM-JB   0.4KW  1:10   200V ()
GM-DB   0.4KW   1:10   200/220V/60HZ
GM-DB 0.4KW  200/220V 50/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
SF-JR 1.5KW 380V 4P
SF-JR 11KW 400V 4P 6
SF-JRV 0.4KW 380V 4P
SF-JF 3.7KW 2P 380V
SF-V5RUH37K
SUHW-200R-8.25-SB
GM-DH 0.4KW 400V 3 1:3
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SF-JRV(1.5KW) 380V 50HZ 4P
ST-0.4D3 :0.4KW :380V :50HZ
SF-JRV 37KW IP44 380V/50/60HZ S/N:CM1944001
SB-JR 30KW 4P 400V
DF-50FTD1  750W 200V  4P
SF-JR  15KW 6P  400V
DF-50FTD1   750W 3PH 220V 50/60HZ 4P
:SF-JR 45KW 4P 380V
SF-JRB 2.2KW 400V 50HZ 6P
GM-DB\3.7KW\4P\380V\50HZ\IP44\1:10\150r/min
GM-SHYZMB-RH\1.5KW\4P\400V\60HZ\IP44\1:100\18r/min、BOX-D
GM-SHYZMB-RH\0.75KW\4P\400V\60HZ\IP44\1:100\18r/min、BOX-C
GM-SHYZMB-RH\0.75KW\4P\400V\60HZ\IP44\1:100\18r/min、BOX-D
GM-SHYB-RT 0.4KW 50HZ 1:60 AC380V
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
SF-HR 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HR 3.7KW 200V 50HZ 2P
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1/40
GM-SYF-RH 1.5KW 380V 1/12.5
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 120R/MIN
GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)[380V
GM-DB 0.75KW 1:50 200V50HZ
GM-SB 1.5KW 1:3 200V50HZ
GM-LJZ :GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:10
SF-V5RUH55K
MKV-23ME-RFA-P11-LQ-11
SF-JRO 7.5KW 380V 50HZ 6P
AF-SHR 7.5KW 4P 200V 50HZ EXEIIT3 IP44 B
SF-JR  45KW 4P 380V
FR-A720-0.75K
SF-HRVCAPLG  5.5KW  4P 400V
GM-SF  1.5KW  1:10  200V
GM-D  1.5KW 3PH 220V 50HZ 1:10
GM-D 1.5KW 1:10  220V 3PH 50HZ
SF-JR  3.7KW  4P  380V/50HZ
TIKK-FBK11  132KW  4P  380V/50HZ
TIKK-FCK11  280KW  6P  380V/50HZ
HC-UFS43 0.4KW
HC-SFS202
GM-LJ  7.5KW  400V/50  1:28.23
GM-LJ   18.5KW  400V/50  1:28.51
GM-PJY 18.5KW 400V 60HZ 1:30.32 4P
2KB-0.3AN
EF-30BTB09  220V  60HZ  :EF-30BTB1-Q 200/220V 50/60HZ()
GM-LJ 7.5KW 1:15 220V

RV-2AH ; RV-35H
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 4P 1:60 S/N.483816
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 8P IP44
SB-JRF 0.2KW 2P 200/200/220V 50/60/60HZ
GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
RV-2AH
EF-40ETB3 400W 200V 50HZ EWF-40ETA
(1.5KW 380V 4P 50HZ)
GM-S  0.1KW  1:40  380V
32.5KW  6P 380V
GM-HY2F-RH 1.5KW 1:5 200V
GM-SB0.2KW 1:50 200V
GM-SB  0.2KW  1:50  200V
GM-S  1.5KW  1:10  200V
GM-S  2.2KW   1:20   200V
GM-HY2F-RH 3 200V/50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.75KW 1:30 380V
SF-JR 18.5KW 6P 400V
SF-JR  0.75KW  2P  200V
SF-HRCA  0.4KW  4P  200V
SF-JR  2.2KW  6P   400V
DF-50FTD-B :DF-50FTD1 0.75KW 220V 50/60HZ
GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
SF-JRP  22KW 4P 400V/50HZ IP55
SF-JR  22KW  4P  400V/50HZ  1P55
GM-S  0.2KW  1:15   220V
GM-S   0.4KW   1:10  220V
GM-S 2.2KW  1:10  200V
SF-HRV  7.5KW 380V 50HZ 3PH 4P
SF-JRV  2.2KW  2P  380V/50HZ
SF-JRV 1.5KW 200V 4P 3PH 50HZ
HF354S-A48
GM-SB 0.75KW 4P 380V 50HZ 1:15
HF-SP121
MR-J3ENSCBL30M-L
GM-D 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:60
SF-JRF 0.2KW 4,1400
GM-SHYF-RH 3 4P 0.1KW 200V/50HZ 1:160
SF-HRCA(PLG)  7.5KW 4P 400V
GM-DB  3.7KW 220V 3PH 4P 1:30
GM-SHYMB  0.2KW  1:15   380V
SF-JRV  1.5KW  4P  200V
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:120
SF-JRC 15KW 380V/50HZ 4P S/N:AF4522002
SF-JRF 18.5KW 4P 380V
SF-JR  2.2KW 4P 3PH 380V 50HZ
GM-D 1.5KW 3PH 220V/50HZ 1/10
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-SB  0.2KW 400V 4P 3PH 1:50
DU-N260 AC200V  2AIB  AUX2A2B 
GM-SF 380V/2.2KW
GM-SB 1.5KW 1:60 380V 50HZ
SF-JR  7.5KW  2P  380V
SF-JR  0.75KW 4P 380V 50HZ 3PH
GM-EJ-FB2 0.2KW 4P 200V 1:10
SF-HRVCA  5.5KW  4P  400V
SF-JR 1.5KW 380V
HC-SFS202K
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:25
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:200
GM-SB  0.4KW 380V 50HZ 1:10
SF-JRF 0.75KW 380V 50HZ 6P
SF-JRP 3.7KW 2P 380V 50HZ B3
SF-JRP 3.7KW 4P 380V 50HZ B3
SF-JRP 22KW 4P 380V 50HZ B3
SROR-125-6.3
SF-JR 1.5KW 4P 400V 6
GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
SF-JR  7.5KW  2P  308V
SF-JRV  0.2KW 4P 220V 60HZ 
ZA-10A11X-53 ,:ZA-10A1
HC-PQ13B 100W
NB-0.4 ,,。
MR-E-70A-KH003
MR-E-20A-KH003
MR-J3ENCBL3.6M-A1-L
HF-KN23BJW1-S100
HF-KN23BJ-S100
HF-KN43J-S100
EJ-80FTC3 0.75KW 3PH220V/60HZ
NP-400J :NPJ-400E 220V 50HZ
GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)(380V/50HZ)
SUHW200R-8-SB
SF-JR   22KW  4P  380V
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
SF-HRCA 55KW 2P 400V
ZA-0.6A1
SF-HRCA-V  1.5KW 400V 4P 3PH 60HZ
SF-HRCA-F  1.5KW 400V 4P 3PH 60HZ
GM-HY2FB-RH,:GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
EF-35DSB2 100V 4P 150W
SF-JRV 0.2KW 220V 60HZ 4P  3
GM-DZB 3.7KW 1:30 400V
GM-D  1.5KW   380V 4P 50HZ 1:60
GM-D  1.5KW   380V 4P 50HZ 1:30
GM-D  0.75KW 380V 4P 50HZ 1:30
GM-D  0.75KW 380V 4P 50HZ 1:60
SF-JR  22KW 4P 400V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20
SF-JR 0.75KW 4P 380V
GM-S 0.75KW 1:50 380V/50HZ
SF-JROB  45KW 380V 4P 50HZ
SF-JROB  55KW 380V 4P 50HZ
GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
SF-LH175KW 50HZ 380V 
SF-HRV AC200V15KW4P
SF-LH1 75KW 380V 50HZ 6P S/N:S/N:051PA597HM0101
SF-JROB 45KW 4P 380V/50HZ
SF-JROB 5.5KW 4P 380V/50HZ
ZKG-50AN
GM-SB  0.75KW 200V 3 3PH 1:20
2.2KW 4P 400V 3PH 60HZ(,)
GKG-50AN
GM-HY2B-RL 0.4KW 1:200 200V
ZKB-5XN 24V
SF-JRB  3.7KW 220V 4P 60HZ
GM-D  0.4KW 380V 4P 50HZ 1:60
GM-D  0.4KW 380V 4P 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 1:50
GM-SHYB-RT 0.4KW 1:60
GM-SHYB-RT 0.4KW 1:10
MT-RC-H75K
GM-SB  0.4KW  1:30  380V
GM-JW 90W 4P 3 200/220V 50/60HZ 1:10 S/N:529411
GM-SB  0.75KW  1:20  220V
SF-JR  1.5KW 4P 400V
GM-SB  0.2KW  200V 50HZ  1:20
GM-SB  3.7KW  200V 50HZ  1:30
GM-SB  0.4KW  200V 50HZ  1:120
PF 30BT95  30CM  200V  50/60HZ S/N:0312
SF-HRCA 55KW 4P 440V
SF-THO 110KW 380V 50HZ 6P
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 200V 1:25
SB-JRV  SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 2P
SF-JRF 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SYF-RH :GM-SSYF-RH 0.75W 400V 1:20
SF-JRVB 3.7KW 200V 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 1/60 AC200V 50/60HZ
1.5KW 200V 60HZ 3PH 4P ()
3.7KW 200V 60HZ 3PH 4P ()
0.4KW 200V 60HZ 3PH 4P ()
1.5KW 200V 60HZ 3PH 4P ()
0.75KW 200V 60HZ 3PH 4P ()
SF-JR  0.2KW 6P  220V
GM-LJ 2.2KW 4P 400V 1/29.45
SF-JRV 3.7KW 2P 400V 6
GM-JW 90W 4P 3 200/220V 50/60HZ 1:10 S/N:529411 :GM-J2W 90W 1/10 200V
SB-JR 18.5KW 3PH 400V 50HZ 4P
GM-SHY2FB-RH  0.2KW 200V 3  1:100
SF-JR   2.2KW 200V 3
SF-TH 90KW  380V50HZ 4P
SF-TH 132KW 380V50HZ 6P
SF-TH 90KW  380V50HZ 6P
SF-TH 75KW  380V50HZ 4P
MR-J2S-10B
SF-JRB   3.7KW 220V  6P 60HZ
SF-JRB   1.5KW 220V  6P 50HZ
SF-JRB   15KW  220V  4P 60HZ
SF-JRB   3.7KW 220V  4P 60HZ
SF-JRB   11KW  220V  4P 60HZ
GM-SB  1.5KW 4P 200/220V 1:100
GM-LJ 2.2KW 4P 400V 1/30
SF-JRF   55KW  6P   380V
SF-JRV 3.7KW 2P 200V 3
SF-JB 1.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JB 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-JRB 7.5KW 380V 50HZ 6P
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1:40
GM-SHYF-RR 2.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYB-RR 1=1/60 0.75KW 3380V 50HZ
GM-SHYB-RL 1=1/60 0.75KW 3380V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:160
SF-JR  0.75KW 380V 2P 3PH
SF-JRF      18.5KW   4P  380V/50HZ
SB-JR  3.7KW  4P  200V
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ
XKG-YN10KG
ZKG-10YN
GM-D  0.4KW 380V 50HZ 4P 1:20       
GM-HY2FB-RH:GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRV 7KW 380V 50HZ 2P S/N:AJ1245001
SE-JFCPB 11KW 380V 60HZ 4P S/N:BH7171001
GM-SF 0.1KW 4P 3200/200/220V 50/60/60HZ 1:100 S/N.61M77GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
SE-JRFB 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 3.7KW B
SF-JR 5.5KW B
GM-SZ-15KW-1/10 380V 50HZ
SF-JRVP 7.5KW 380V 60HZ 4P IP45
EF-35CTB40A2  100W  380V
EG-60ETB-E   400W   380V
EG-50DTB-E   200W   380V
ZA-2.5A1
GM-HY2FB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
SF-JR 15KW B
SF-JR 22KW B
SF-JR 18.5KW F
GM-LJ 380V 15KW 50HZ 1::3
GM-S   0.75KW  1:10  200V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:15 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:20 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:30 220V
11KW 380V 50HZ 4P
FR-E520-0.4K  :FR-E720-0.4K
AJ65FBTA4-16D-S1
AJ65FBTA2 16T-S1
ZKB-5XN
LD-100W,:LD-40PSU
SF-JRV 15KW 4P 380V
SF-JR 15KW 4P B380V/50HZ
SF-JR 1.5KW 6P A 380V/50HZ
SF-JR 22KW 4P 50HZ A2A
GM-SB  1.5KW  1:30   380V
GM-SB  0.75KW  1:60   380V
SF-JR  0.75KW   6P   380V
SB-JR  200V 50HZ 0.75KW 4P
FREQROL.E500
S500 FR S510WE-0.2K :FRS510WE-0.2K
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH      0.75KW 1:15 380V 50HZ
PX1S-14MR
GM-D 3.7KW 415V 50HZ 1:40
GM-D 2.2KW 415V 50HZ 1:40
GM-D 1.5KW 415V 50HZ 1:40
SF-JRB 7.5KW 380V 50HZ 6P S/N.EJ9168001,NB-15C,:TB-A.
SF-HRCA 5.5KW 400/440V 50/60/60HZ 4P
SE-JRFPB 2.2KW B5 380V
SE-JRFPB 3.7KW B5 380V
FR-S540E-0.75K-CHT 0.75KW
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
SF-JR   0.2KW  2P   200V
SF-JR 2.2KW 380V 6P 50HZ
SF-JR 0.4KW 380V 2P 50HZ
SF-JRF 5.5KW 380V 4P 50HZ
SF-JR 0.75KW 380V 2P 50HZ
GM-SB 1.5KW 380V 1:30
GM-SB 0.75KW 380V 1:60
SF-JR  0.75KW 6P 380V 50HZ
HC-PQ23B
SF-EF:SF-JRF 0.75KW 4P 200V
GM-LJ  3.7KW  1:15  380V
GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
SF-JR 5.5KW 6P 380V
0.4KW 380V 1:120
0.2KW 380V 1:20
3.7KW 380V 1:30
TH-N12CX 0.14-0.22A
GM-SB 1.5KW 1:50 200V
GM-SB   0.4KW  1:120   200V
GM-S   0.2KW   1:20   380V
GM-DB    3.7KW  1:30   380V
GM-JBT  100W 1:30 380V
GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ  1:10
SF-JR 0.4KW 4P 200V/50HZ ()
GM-HY2F-RH 0.1KW 1:100 220V :GM-SHYF-RH 0.1KW 1:100 200V
GM-DB 0.4KW 1:20 380V
GM-J 90W 1:30 200V
GM-S 0.1KW 1:30 380V
SF-JR 7.5KW 6P 380V
SF-JRF 3.7KW 4P 400V
HC-MF13G1    0.1KW  105V()
GM-SB  0.4KW 1:25 460V
GM-SB  0.75KW 1:15 460V
SF-JRB 0.4KW 6P 200/220V 50/60HZ
GM-SF 0.4KW 1/15 380V/50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 4P 380V 50HZ
GM-SF 1.5KW 1:10 4P 200V 50HZ
GM-HYW 0.2KW 4P 3PH 200V 1:60
SF-JRB 0.4KW 4P 400V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10  220V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:10  220V/50HZ
ZKB-5BN
ZKB-10BN
SF-HRCA  0.4KW 4P 400V
GM-SB 0.2KW 1/25 3P 380V 50HZ
SF-JR 0.2KW 200V 2P
FX2N-16EX
FX2N-8EYR
FX2N-32ER
FX1N-60MR
FX1N-40MT
GM-SFB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 200V 1:10 3
SF-JRO 5.5KW 2P 200V
SF-JR  1.5KW 4P 380V 50HZ
FR-E720-1.5K 200V
FR-E720-0.4K 200V
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
SF-JRV 1.5KW 2P 200V
NQJ-180E 400V
FX1N-24MR
FX2N-232-BD
FX2N-48ER
FX2N-16EYR
SF-JRO 5.5KW 4P 220V 60HZ
GM-D   2.2KW 380V 50HZ 1:60 
1.5KW 380V 4P 1:60
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.1KW 380V 1:5
GM-SF 0.1KW 380V 1:10
 LX-TC-015
GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
GM-SSYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EF8247001
GM-LLJB2 ,:GM-DDB 3.7KW 380V 50HZ 1:30
A1S61PN
A1SY10
A1SX10
YM206NDV+-5V 2.5
TM90DZ-2H
SF-JR 0.4KW 4P 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-LLJB ,:GM-DDB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
BH-D6 C63 3P
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:60
SF-HRB 3.7KW 380V 50HZ 4P
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:15
GM-D 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
PX1S-30MR-D
GM-SSYFB-RH 0.2KW 0.61A 30R/MIN RATIO 1:50 380V 50HZ
SF-JR 0.2KW 4P 220V/380V
GM-S  0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-Z2 3P/200V 3.7A 1:10
GM-SHYMB-RL 0.4KW 50/60HZ I=1:5 AC200V
GM-SHYFB-RR 0.2KW 50/60HZ I=1:10 AC200V
SF-HRCA 7.5KW 380V 50HZ 6P
SF-HRCA 11KW 380V 50HZ 6P
#1-#3&13068666-2020301-20A01-A117
FA740-11K
FA740-37K
SF-JR 0.75KW 2P 200V/50HZ()
SF-HRCA 0.4KW 4P 200V/50HZ()
SF-HRCA 0.4KW 4P 200V/50HZ()
GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ
GM-SF 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
EF-35CSB1 100V 50HZ
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1:40 380V 50HZ 4P 200V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ 4P 200V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 220V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 220V 
SF-JR  2.2KW 4P 200V 3PH
NPJ-400   :NPJ-400E  400V 7
SUHW 160R-6.3  Ratio:6.25   S/N:G8662
ZKB-2.5BN

ZKB-20X
ZKB-10X
ZKB—5XN
HC-SFS502 5KW AC200V
130S 4P 5.5KW
130M 4P 7.5KW
160M 4P 11KW
160L 4P 15KW
180M 4P 18.5KW
130M 6P 5.5KW
160M 6P 7.5KW
160L 6P 11KW
180M 6P 15KW
180L 6P 18.5KW
GM-D  2.2KW 380V 50HZ 1:60
DWG NO.13068666-2020301-20A01 P/N:1~17
DWG NO.13068666-2020304-20A01 P/N.1~24
SF-JO 3.7KW 6P 200V/50HZ
SF-JO 5.5KW 4P 200V/50HZ
SD-Q11 DC:24V
SF-JR 0.2KW 4P 63M
NQJ-400E 200V
MR-J3JCBL03M-A1-L
SF-HRCAP 0.75KW 380V 50HZ 4P S/N:VH4882001
GM-LLJB2 ,:GM-DDB 3.7KW 380V 50HZ 1:40
HF-KP23
HF-KP24
GM-SHYMB-RH  0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYMB-RH  0.1KW 380V 50HZ 1:40
SF-JRL  1.5KW 200V 2P
FR-E740-2.2K-CH
:EF-35CTB40A3 380V 50HZ
:EF-35CTB40A3-Q 380V 50HZ
ZKB-2.5XN
GM-SF 0.4KW 4P 3PH200V/50HZ 1;10
LD-30FTA
GM-JB 90W 1/300 220V 50HZ
GM-SB 0.75KW 380V 4P 1:5
SF-JR  2.2KW  4P  380V/50HZ
SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 15KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH   0.75KW  1:120  380V
0.2KW 220V 3PH 1:10
GM-D 2.2KW 1:60 380V 50HZ
GN-J2B  90W  1:300  200V
GM-J2B  90W  1:300  200V
GM-SB  1.5KW 380V 50HZ 1:40
SF-JR 0.75KW 380V/50HZ 4 POLE
SF-HRCA  0.75KW 200V 4P
GM-HY2-RL  0.4KW 200V 50HZ 1:80
SUHW100R-40
GM-SHYF-RH    0.1KW  1:100  200V
 ZKB-10BN
QJ61BT11N
QJ71E71-1OO
ZKB-10B2-909-10KGM
GM-HY2ZMB-RH  1.5KW 200V 1:30
GM-SHYMB-RH  0.4KW 200V 1:30
GM-SHYMB-RH  0.4KW 200V 1:10
GM-DZB  3.7KW 200V 1:50
1.5KW 200V 50HZ 3PH 2P()
GM-D   1/5   200V/50HZ
GM-S  0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-SF  0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
ZKB-20BN DC24V 2.7A
SF-JRF  1.5K  380V  4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-EJ :GM-S 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:80
GM-EJ :GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:50
DUHW100R-40
TFO-K  3.7KW  4P  200VNA
CY40-WG
ZKB-20BN
5T/8M
ZA-10A1
SF-JRP   22KW  4P  400V  S/N:BJ8520001
GM-SB 750W 380V 50HZ 1:80
GM-SB 1/25 3P 200/220VAC
GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
GM-SB 200W 380V 50HZ 1:80
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
SF-JRV 3.7KW 200V 60HZ 4P
GM-SZB  1.5KW  1:50  200-220V/50-60HZ
SB-JR  1.5KW  4P  200V
GM-SZ 0.4KW 1:30 380V 50HZ
EF-35STB  200V
GM-SHYMB-RH 0.1KW 1/40 380V 50HZ 4P 200V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ 4P 200V
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1/60
SF-JR 380V 6P 2.2KW
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:3
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:50
SF-JRB 0.75KW 220V 50HZ 4P
HC-SFS103
SF-JR 0.4KW 380V 4P
SF-JR 0.75KW 380V 4P
GM-J2 25W 200V 3 1:25
GM-J 25W 220V 50HZ 1:50
GM-J2 90W 200V 3 1:20
GM-J 90W 220V 50HZ 20:1
0.75KW 380V 50HZ 1:100()
0.4KW 380V 50HZ 1:100()
SF-JR 5.5KW
SF-JR 11KW
GM-S 0.1KW 1/5-B
GM-S 0.1KW 1/3-B
SF-JRV 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-JRVP 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N.BF5661001
GM-JB 200V 40W 4P 1:30
GM-JB :GM-J2B 40W 200V 50HZ 1:30
BF-23ETB,:BF23T3 410W 3PH200V/50/60HZ
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:3
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:160
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:60
GM-D 2.2KW 220V 60HZ 1:80
GM-SHYF-RH
GM-S   0.4KW   1:40   200V
SF-JR   11KW   6P   400V
1.5KW 380V 50HZ 4P 1:10()
5.5KW 380V 50HZ 4P 1:25()
2.2KW 380V 50HZ 4P 1:40()
2.2KW 380V 50HZ 4P 1:30()
SF-JRV 0.75KW 200V 50HZ 2P
SF-JRV 0.75KW  200V 50HZ
GM-HY2 0.1KW 1:100
GM-HY2 0.2KW 1:100
GM-HY 0.4KW 1:100
SF-JR 380V 4P 1.5KW
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 200V 1:25
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 1:10
SDN-XFZ-VF  (225L)  37KW  210V   4P  S/N:W68053001
GM-J2 25W 200V 3 1:50
SF-JRO 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-LJB  1.5KW  1:30  380V
EF 40ETB1            200/220V 50/60HZ
5.5KW 4P 380V 50HZ ()
SF-JRO  1.5KW 4P 400V 6
SE-JRB ,:SF-JRB 15KW 380V 50HZ 4P
GM-S  0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-SFB    0.75KW 200V 50HZ 1:15
:SF-TH 200KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 15KW 380V 50HZ 2P
SE-JRB 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB  0.75KW  4P  200V 50HZ
SF-JR  15KW  6P  380V/50HZ  S/N:084KC711
SF-HR  7.5KW  6P  380V/50HZ  S/N:CX59150003CA
HA-63FFB
MR-J2-60A
HC-PQ23
SF-JRCB(3.7KW/400V.50HZ/4P/TB)
SF-JRCB(2.2KW/400V.50HZ/4P/TB)
GM-SB 0.2KW 4P :200 200 220  HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10
SF-JR 11KW1402rpm22A4P160MIP44 B3
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-HY2FB-RL 0.2KW 220V 1:7.5
SF-JRV  0.2KW 4P 220V 60HZ
GM-S 0.4KW  380V 50HZ
GM-SFB 0.75KW 1:15 200V 3
SF-J 1.5KW 4P 380V
SF-JO 5.5KW 2P 200V
SF-JO 5.5KW 4P 300V
NQJ-180 0.18KW
SM-S 0.75KW 1:10 200V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
NQJ-S250E-290
FR-S520-0.75K
FR-S520-0.1K
SF-JRF 0.4KW 400V 6 4P
SF-JR   0.4KW   4P   380V
GM-S     0.75KW   1:50   380V
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 6P
SF-JRB 15KW 380V 50HZ 4P
GM-SB  0.4KW  1:10 220V
SF-JRB     3.7KW   4P   380V
SF-JRB    2.2KW  6P   380V
GM-SB 0.4KW 380V 1:10
NEY-10B1
SF-JR    5.5KW   4P   380V
GM-SB    0.2KW  1:50  380V
SB-JR  0.75KW   6P  200V
GM-SB  0.2KW  1:50   380V
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20               
ZKB-20XN
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
 GM-J2  90W  3/4 1:12.5  AC:200V/50HZ
GM-DB   0.75KW   1:100   380V
FR-E540-0.4K  SERIAL:L65495 009
GM-DZ 0.4KW 400V 60HZ 1:15
GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:80
SF-HRF 2.2KW 380V 50HZ
SF-HRF 7.5KW 4P 380V 50HZ
ZA-1071
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
MKV-33ME-RFA-P11-LQ-11
MKV-23ME-RFA-CP-LQ-11
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P S/N:102KC831
HC-UFS43
GM-J2 60W 200V 50HZ 1:25
FX-16E-TB
FX2NC-16MT
SF-JRV 2.2KW 380V 50HZ 4P
SE-JRB 15KW 4P 380V 50HZ  S/N:EL1419003  DATE:2005-7
NB-15C 150N.M 380V 50HZ。
SF-JR  1.5KW  4P   200V
SF-JRB 22KW 380V/50HZ 960R/MIN S/N:CN1305001
SF-JRO 220V 5.5KW 4P 50HZ
SF-JRO 200V 5.5KW 2P 50HZ
SF-JRV 1.5KW 380V 4P 50HZ
GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 380V 1:160
GM-SB 0.1KW 380V 1:160
SF-HRCA 37KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCA 200L 37KW 3ф×400V 50HZ 4P
SF-JRB 0.75KW 200V 50HZ 4P
2500T :PR-3020PRB-S039
SF-JR   1.5KW   4P   200V
SF-JR     15KW    4P   380V
GM-SF 0.2KW 1/30 380V/50HZ
NB-0.8C
SF-JR 3.7KW 400V 6 2P
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:40
SF-JRO  5.5KW 220V 50HZ 4P
SF-JRO  5.5KW 220V 50HZ 2P
SF-JR   55KW   4P   380V
GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V
GM-SF 0.2KW 1/30 AC200/220V
GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:3
GM-HY2F-RH:GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR    30KW  4P   415V
SF-JR    3.7KW   4P   415V
SF-JR    0.75KW   4P   415V
SF-JR  0.4KW   4P    415V
SF-JR   22KW  4P   380V
SF-JRV   1.5KW  2P  200V
GM-D   3.7KW   1:30   380V
GM-D  2.2KW   1:30   380V
ZX-0.6YN-24
SF-JRO 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRO 5.5KW 200V 50HZ 2P
SF-JRO 5.5KW 380V 50HZ 4P
NQJ-180 0.18KW 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
SF-HRCA 37KW 400V 50HZ 4P
04907-04906 04916 345Mpa :75KW :150mm2/S
MKV-23ME-RFA-CP10-LQ-11 :04901-04905 24.5Mpa :155KW :46mm2/S
MKV-23ME-RFA-CP10-LQ-11 :04908-04910 24.5Mpa :55KW :46mm2/S
MKV-33ME-RFA-P11-LQ-11 :04602-04604 26.5Mpa :125KW :46mm2/S
NOJ-250E 200V 50/60HZ
NQJ-400E 200V 50/60HZ
GM-SHYMB-RH 0.75KW/380V 50HZ 1:15
GM-LJB2 ,:GM-DB 7.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-H 0.2KW 220V 50HZ 1:30
GM-H2  0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:25
GM-H  0.1KW 200/220V 50/60HZ 1:30
SF-JRV 0.2KW 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SSYF-RH  0.75KW 400V 1:30
GM-SSYF-RH  0.4KW 400V 1:7.5
SF-JB 5.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JRF 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF  7.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF  2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF  11KW 380V 50HZ 4P
SB-JRP   3.7KW   4P   380V/50HZ
SF-JR   15KW  6P  380V/50HZ
GM-SHYF-RH  0.75KW 380V 50HZ  1:120
GM-SHYF-RH  0.75KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH  0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH  0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH  0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH  0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-D  0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-D  0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-S   0.4KW  1:20  200V
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:60
MR-J2M-BT
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:100
DA3300-403-0
DA3300-455-0
DA2300-494-0
DA3300-502-1
YA9101-046-0
DA3300-451-0
DA3300-321-4
GM-S   0.75KW   1:30   200V
SF-JR 0.75KW 220V 50HZ 4P
GM-DZB   5.5KW   1:20  380V
SF-HRCA  22KW   4P   400V
SH-HRP 1.5KW 380/440V 60HZ 4P
SF-HRFCAPB 5.5KW/4P/380V S/N.BB3323021
SF-JRFO 2.2KW/6P/380V 50HZ S/N.BC5877001
AF-SER(,) :AF-SE() 3.7KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 200V 1:10
SF-JR 2.2KW 380V 4P
SF-JR 3.7KW 380V 4P
GM-SB 0.75KW  380V  50HZ  1/50
NQJ-250E 380V/50HZ
SF-JR 3.7KW 380V 4P 1PC
SF-JR 2.2KW 380V 4P 1PC
GM-DB   0.4KW   1:120   380V
SF-HR 0.4KW 380V 50HZ 2P
GM-SHY-RL 0.75KW 220V 1:40
GM-SHY-RL 0.4KW 220V 1:60
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
37KW 380V 50HZ 4P
NQJ-60  :NQJ-60E 200V
SF-JR    3.7KW   4P   200V
SF-JR  15KW  6P   200V
SF-HRCA   22KW  4P  200V
ZKG-20AN
GM-D   1.5KW   1:30   220V
GM-D   0.75KW  1:10   220V
GM-S   0.4KW  1:20   220V
GM-SF   0。4KW  1:10   200V
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
GM-S   0.4KW   1:10   200V
GN-J2   90W  1:12.5   200
GM-SF   0.1KW  1:100  200V
FX2N-64MR
GM-S   0.75KW   1:5   200V220V/50 60HZ
EJ-105HTB            3 200/220V 50/60HZ
GM-S   0.75KW   1:10   200V
GM-S   0.75KW    1:5   220V
KG-70GTF2            3 200/220V 50/60HZ
GM-SB   0.2KW   1:30   380V
GM-SB  0.2KW  1:15   380V
GM-SZ   0.75KW   1:25  200V
GM-SZ   0.4KW   1:30   200V
GM-S   0.75KW   1:25   200V
GM-S   0.75KW   1:40   200V
GM-S   0.2KW   1:40   200V
GM-SB   0.75KW   1:30   380V
GM-SB   0.4KW   1:40   380V
GM-SB   0.2KW   1:15   380V
SF-JRV 0.4KW            200/220V 50/60HZ 4P
SP-KR    0.2KW   4P   100V
SF-HRCA 30KW 380V 50HZ 6P
MKV-23ME-RFA-CP-CP-LQ-11
100ZCLK-SB-20AWG*3C
SF-JRP 3.7KW 380V 50HZ 6P
SF-JRP 22KW 380V 50HZ 6P
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SSYFB-RH  0.4KW 200V 3 4P 1:20
GM-S   0.75KW   1:10   220/50HZ
GM-SFB   0。4KW   1:40   200V
GM-SB   0。4KW   1:25   200V
GM-S 0.4KW              200V 50/60HZ 1:5 4P
PLS7-415B3-R
SF-JR 0.4KW 400V 6 4P
MKV-23A-RFA-K10-L11
SF-JR 45KW 4P 50HZ 380V 85A 225S SN:BX2989001
SF-JR 15KW 4P 50HZ 380V 29.5A 180M JEC-2137-2000
ZA-1.2A
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-HY2MB :GM-SHYMB-RL 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:20
GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
SF-JRV    1.5KW   4P   200V
SF-JRV   3.7KW   2P   200V
GM-SB   0.1KW   1:25   200V
SF-JRV   2.2KW  6P   380V
SF-JR  11KW 4P 400V
SF-JR  5.5KW 4P 400V
GM-S  0.2KW  1:10   380V
SF-JRF 45KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR160M-4P-11KW 380V 50HZ
SF-JR132S-4P-5.5KW 380V 50HZ
SF-JRFB 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SB    0.2KW   1:60   220V
SF-JRB  0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-D   1.5KW  1:100   200V
3110KL-0.5W -B59  DC24V   80*80
MMF-06D24ES  DC24V  60*60
SB-JR 7.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JR   11KW   4P   380V
SF-JRF   45KW   2P   380V
SF-JRV   2.2KW   6P   380V
SF-JR   30KW   4P   380V
GM-SB    0.4KW   1:10   200V
SF-JR   2.2KW   6P   380V
GM-HY2-RT  0.75KW 380V 50HZ 1:20
SF-JRF   0.2KW 220V 50HZ 4P
SF-JR   7.5KW   4P   380V
SF-JR   3.7KW   4P   380V
GM-D   3.7KW   1:50   380V
GM-D   2.2KW   1:50   380V
GM-D   0.75KW   1:10   380V
P1-2100C   12V   1KW   2000RPM
GM-SSYF-RH  0.4KW 200V 50HZ 1:20
SF-JRFB   1.5KW   4P   380V  (TB)
SF-JRB  5.5KW 200V 50HZ 4P
EG-50DTB3 200/220V  50HZ
SF-HRCA 15KW 220V 60HZ 4P
SF-HRCA 30KW 220V 60HZ 4P
SF-HR   0.4KW   2P   400V
SF-HRCA 2.2KW 4P 400V/50HZ
SB-JRV  11KW 220V 50HZ 4P
SB-JR 7.5KW 380V/50HZ 4P
GM-S  0.4KW 380V 50JZ 1:30
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
SB-JR  2.2kW  4P
SB-JRV  11KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV  11KW 380V 50HZ 4P
GM-J2   90W   1:10   220V
NQJ-250E 3PH   200V  50HZ
SF-HRCA 3.7KW 380V/50HZ 4P
F930G0T-BWD
FX1N-24MT-001
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
MKV-33ME-RFA-P11-Q-11(MKV-33P11)
MKV-23ME-RFA-CP10-Q-11(MKV-23CP10)
FF-45ETB40A2 45CM-4P 45W/5640-6600M3/h
GM-S   0.75KW   1:50   200V
0.75KW 380V 50HZ 1:12.5 ()
GM-HFB   0.4KW   1:20   380V
SF-JRB   5.5KW   4P   200V
ZKB-2.5 BN
NF32-SW 2P 15A
NF32-SW 2P 25A
NF32-SW 2P 20A
NF30-CS 3P 3A
NF30-CS 3P 5A
NF30-CS 3P 10A
NF30-CS 3P 15A
NF30-CS 3P 20A
NF30-CS 3P 25A
NF30-CS 2P 3A
NF30-CS 2P 5A
NF30-CS 2P 10A
NF30-CS 2P 15A
NF30-CS 2P 20A
NF30-CS 2P 25A
GM-SS   0.2KW   1:50   100V
ZKB-10XN
GM-SB   0.2KW  1:10   380V/50HZ  4P
SB-JR-NB   :SF-JRB  1.5KW  4P  380V
SF-KV 30KW 2POLE 60HZ 380V 55A r/min3550 FRAME 225S RATING CONT JIS C 4004 INS CLASS F AMB TMP :55℃
SF-JRV 2.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ S/N.BA4703009
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 4P S/N:EE5351002
EG-60ETB3 200V 50HZ
GM-J2 90W 4P 200V/50HZ 1:25
SF-HRCA 3.7KW 400V/50HZ 4P
SF-HRCA 3.7KW 400V/60HZ 4P
SF-HRCA 22KW 380V 3-50-65HZ 6P  S/N:CM3741001
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10   
GM-LJB2  3.7KW 380V 1:120
GM-DB 2.2KW 380V 1:30
GM-DZB 2.2KW 400V 1:20
GM-S    0.4KW   1:30   200V
SF-JRB 22KW 380V 50HZ 6P S/N:CN1305001
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
Type:SF-JR 11kw 400V 4P
GM-SHYF-RL 1:30 200V 0.1KW 50HZ
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:60
SF-JR 0.75KW 200V 60HZ/4P
SF-JRV   3.7KW    2P   200V
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYFP-RH 0.4KW 4P 3 380V IP67 RATIO:1:15
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
SF-JR 22KW AC380V 4 1450R/MIN
0.75KW 200V 50HZ 4P 3PH
0.4KW 200V 50HZ 4P 3PH
GM-SYFB-RH   0.4KW  1:15  380V
GM-SYFB-RH  0.4KW  1:30  380V
GM-SYFB-RH   0.75KW  1:30  380V
GM-SYFB-RH   1.5KW   1:7.5  380V
GM-D 0.4KW 3HP 200V
EG-50ETB3 400W 380V/50HZ
CP30-BA 2P2-M 3A(CE)
CP30-BA(3A)1-M 2P
FR-F740-7.5K
HC-MFS73BG2 1:5
SF-HRCAPB   2.2KW   4P   380V/50HZ
EF-25ATB40A5 380V
PS-25SHA
SF-JR   0.2KW   2P   380V
SF-JR   2.2KW   4P   380V/50HZ
SF-JRV   1.5KW   4P   380V
SF-JR    22KW  4P   200V
1.5KW 380V 50HZ 4P  ()
:SF-JR 1.5KW 4P NO.B38
SF-JRV 55KW 4P 380V 50HZ
NQJ-750E  750W  2P   380V
NQD-1502   1.5KW  380V
NQJ-400E 0.4KW 2P 400V 7
SF-JR    0.75KW   4P   200V
SF-TH   75KW 4P   380V
GM-DB 0.4KW 220V 50HZ 1:60
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:50
SF-HRVCA  0.75KW  200V 50HZ 6P
SF-JR 2.2KW 6P 400V/6
SF-JRB 2.2KW 6P 200V 3
GM-SFB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
SF-JR 0.75KW 4P 380V 50HZ
SF-JRB 3.7KW 4P 200V 3
GM-S 0.75KW 1:5 200V 3 4P
CP30-BA2P-1-S-5A
GM-SF   0.2KW   1:30   200V
GM-SB   0.2KW   1:5   200V
SF-JR     0.75KW   4P   200V
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P S/N.BZ5539001
SF-JRF 45KW 380V 50HZ 2P S/N:BH0011004
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:3
GM-HB :GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-HB :GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 1.5KW 1/10 380V/50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1/15 380V 50HZ IP55
GM-DB 3.7KW 1/10 380V 50HZ IP55
GM-SHYFB-RH 0.4KW 1/30 380V 50HZ
GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:120
AF-SHR 2.2KW
SF-HRCA 5.5KW 400V 50HZ 4P
SF-HRCA 22KW 400V 50HZ 4P
SF-J 0.4KW 200V 50HZ 4P
 SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P IP44
SB-JRV ,:SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 4P
GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:60 
SP-KR 0.2KW 220V 50HZ 4P IP20
GM-S 220V 0.4KW 1:20
GM-S  0.2KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 1.5KW 220/380V 50HZ
BZ4244001 7.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYFB-RH   0.4KW   1:7.5   380V
GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6
GM-SB 0.1KW 1:450 380V
GM-SB 0.2KW 1:360 380
GM-SHY-RL 0.1KW 380V 1:240
GM-J2SE 90w 1:200 380v
Model FR-A740-7.5K-C9
FR-A220E-7.5K
FR-A024-0.2K
L-050TD
SF-JRO 0.75KW 200V 50HZ 4P
 SF-JR 30KW 400V 3 4P
 SF-JR 22KW 400V 3 4P
HC-H453S
HC-H753S
SF-JRB 0.4KW 4P 200V 50HZ
GM-SYF-RH 0.2KW 200V 1:10
GM-SF   0.4KW   1:50   380V
SF-JR   0.4KW   4P   200V
SF-JR   15KW   4P   380V
SF-JRB   0.4KW   4P   200V
SF-JRV   105KW   4P   380V
SF-JRV  1.5KW   4P   200V
SF-JR 1.5KW 400V 4P
SF-JR  1.5KW 200V 4P
0.75KW 380V 1:60 4P
1.5KW 380V 1:60 4P
2.2KW 380V 1:60 4P
GM-S   0.4KW   1:5   380V
GM-DB 1:10 0.4KW 200V/50HZ S/N:286198
GM-SBW 0.1KW 200V 50/60HZ 1:10 S/N:22861X
SE-JRF 0.4KW 4P 380V/50HZ
SF-HRVCA 7.5KW 220V 50HZ 4P  ()
SF-HRVCA 15KW 220V 50HZ 4P  ()
GM-SB 0.2KW 400V 6 1:60
SF-JRB 5.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SZ 0.75KW 200V 60HZ 1:30
GM-SZ 0.75KW 200V 50HZ 1:30
S-1-LMK(6M)1
S-1-LMK(6M)1
SF-HRCA 11KW 400V 60HZ 4P
GM-LJY 7.5KW 380V 60HZ 1:2.61 IP44
GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
 GM-L JB2     5.5KW/4P/1:60/50HZ/11.5A/SN:267488
HC-KFS13G1 150V 100W
GM-HY2ZFB-RH 1:5 1.5KW 220V 60HZ
GM-HY2FB-RH 1:25 2.2KW 220V 60HZ
SF-JRV   15KW   2P   380V
SF-JRV   5.5KW   4P   400V
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
SB-JR 1.5KW 380V 60HZ 4P
SF-JRV   7.5KW    2P   380V
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:50
SF-HRV 5.5KW 200V 50HZ 2P
GM-D 5.5KW 380V 1:5
GM-SSYFB-RH   0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:240 200V/50HZ
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:50 200V/50HZ
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:60
SF-JRB 5.5KW 400V 6 4P
GM-D 3.7KW 380v 50hz 1:10
GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:5
KG-70GTF2-40A 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
HC-SFS 102G1H
SF-JRV 0.4KW 380V 50HZ 6P
SF-JRV 0.4KW 380V 50HZ 2P
SF-JRFCA :SF-HRFCA 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRFCA :SF-HRFCA 1.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JRF 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:FG8714001
SF-JRF 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 3.7KW 380V 50HZ 6P
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:160
GM-SB 1.5KW 4P AC380V i=1/160
SF-HR 0.2KW 400V 50HZ 6P
SF-HRVCA 3.7KW 400V 50/60HZ 4P
FR-B3-H2200
FR-B3-H1500
NV250-SW-150A-P3-100-200-500-2S-1S :NV250-SV 3P 150A 100.200.500mA
SF-HR 5.5KW 6P 380V 50HZ
SF-HRO 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 2.2KW 6P 380V 50HZ
SF-HR 2.2KW 4P 380V 50HZ
SF-JRO 1.5KW 4P 380V 50HZ
HF-KP43BG1(1/20)
SF-JR 2.2KW 220V 50HZ 2P
EF-40ETB2-Q  AC220V :EF-40EFB3-Q
MKV-08HE-RFA-P-Q-11  S/N:06607(,)
ZKG-50YN
HC-KFS43BG7(1/45)
GM-D 0.4KW 200V 60HZ 1:100
GM-D 0.75KW 200V 60HZ 1:30
GM-D 1.5KW 200V 60HZ 1:20
SJ-V18.5-01,,CNC
SF-JRV 1.5KW 2P
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:15
EF-40DTB1 :EF-40DTB3 200V 50HZ
SF-JR 22KW 4P
SF-JRF 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-JRF 15KW 380V 50HZ 6P
SF-JRF 11KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 11KW 380V 50HZ 6P
SF-JRF 1.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JRCA :SF-HRCA 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB  1.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV 11KW 380V 50HZ 2P
GM-SSYF-RH 0.75KW 220V 60HZ 1:50
GM-SSYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:30
SB-J 22KW 200V 50HZ 4P S/N:BB1881010
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 30KW 380V 50HZ 6P
SF-JR,:SF-PR 22KW 380V  50HZ 6P 180L
SF-J 30KW 380V 50HZ 4P
SF-J :SF-JR  11KW 380V 50HZ 4P
SF-HRO 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L
SB-JRFF , SF-JRF 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-DZ 0.75KW 400V 60HZ 1:5
SF-HRV 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JR   0.4KW   6P   200V
GM-J2 40W 200V 50HZ 1:40
SF-JRV 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N.DA5065004
GM-SSYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:270
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:15
SF-HRCA 22KW 400V 60HZ 2P
GM-SHYM-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:40
SF-JR/160L15KW/RPM1430
SF-HRCA 2.2KW 200V 4P
GM-SFB 0.1KW 1:50 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ
ZKB-20XN+LD-40PSU
ZKB-20BN+LD-40PSU
GM-S 0.75KW/220V.60HZ/1:120
SF-JR 11KW/220.60HZ/4P
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:100
MKV-55HE-RFA-X9-Q-11(、)
GM-SHYFB-RR 0.75KW 1/15 380V 50Hz
SF-TH 200KW 380V 50HZ 4P
SF-TH 110KW 380V 50HZ 4P 280MD S/N:M12YCTOHM
EF-25ATB40A :EF-25ATB40A5 380V 50HZ
EF-35CTB40A :EF-35CTB40A5 380V 50HZ
EF-25ATB40A-Q 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 3P 380V 1.5KW 1:10
AF-SHR 1.5KW 4 200V 50Hz
SF-HRCA 22KW 6P 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 380V 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:200
SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P 180M
HF-SP52B
GM-SHYFB-RR 0.2KW 220V 60HZ 1:10
GM-SSYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-SB .2KW 1:25
GM-S  0.75KW  1:15  200V
GM-LJ 22KW 380V 50HZ 1:30
GMHY2FB-RHGM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1/12.5
GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 6P 180L
GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:15
13068666-2020301-20A01-A1-17
13068666-2020304-20A01-A1-24
SF-JRV   3.7KW  6P   380V
SF-JRV  2.2KW   6P   380V
SF-JRV  1.5KW   4P   380V
GM-SF   1.5KW   1:3   380V
SF-EV  55KW 380V 50HZ 4/8P S/N:CHM896X0104
GM-S-0.2KW-1/50 200V
SF-JR   0.75KW   2P   220V
SF-JR   0.4KW   4P   220V
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270
GM-SB 0.4KW 400V 6 1:270
SUHA 160R 10P RATIO:10.33 (:2)
SUHA 160L 10P RATIO:10.33 (:2)
GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:200
NQJ-250E 200V/50HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:200
NPJ-400E 400V
SF-JRV 7.5KW 400V 4P
SF-JRV 11KW 400V 4P
SF-JRV 15KW 400V 6P
GM-S-1.5KW-1/50 200V
SF-HRCA 5.5KW 400V 4P
GM-S-2.2KW-1/50 200V
GM-S-0.4KW-1/50 200V
GM-S-0.75KW-1/50 200V
GM-S-0.75KW-1/80 200V
GM-S-1.5KW-1/80 200V
GM-S-2.2KW-1/80 200V
AF-SER 2.2KW 4P 200V
SF-JRF 1.5KW 4P 90L 380V/50HZ
80M 0.75KW 4P
90L 1.5KW 4P
100L 2.2KWKW 4P
SF-JRV 0.4KW 4P 400V 6
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
FELQ-50/1.5KW 380V 50HZ 3.4A 1420min-14P B
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
SF-J0 3.7KW
SB-TH :SF-TH 132KW 380V 50HZ 6P 280L
GM-S  0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJ:GM-D 1.5KW 200V 50HZ 4P 1:30
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 6P 1:15
GM-LG 50HZ  200V 1.5KW 1:30
SF-JRV 0.75KW 4P 400V 6
SF-JRV 1.5KW  4P 400V 6
SF-JR 0.4KW 200/220V 6P
SF-JR 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
SF-HRCA 5.5KW 6P 200V 60HZ
SF-JRV 15KW 4P 220V 50HZ
SF-JRV 11KW 4P 220V 50HZ
SF-JRV 7.5KW 4P 220V 50HZ
SF-HRCA 5.5KW 4P 380/400V 50/60HZ
SF-JRV 15KW 6P 380V 50HZ
SF-JRV 11KW 4P 380V 50HZ
SF-JRV 7.5KW 4P 380V 50HZ
GM-DF 3.7KW 380V 50HZ 1:5
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
 MITSUBISHI-HA-LP11K2
GM-SYFB-RH 1.5KW 440V 50HZ 1:20
GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.75KW 440V 50HZ 1:15
GM-SB-1.5KW 440V 50HZ 1:30 1
GM-SSYFB-RH 0.2KW 440V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 0.75KW440V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.75KW 440V 50HZ 1:30
GM-SYFB-RH 1.5KW 440V 50HZ 1:15
GM-SHYZMB-RH 1.5KW 400V 60HZ 1:100 D
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ 1:100 C
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ  1:100 D
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYM-RH 0.75KW 220V 1:40
GM-D 3.7KW 4P 380V 50HZ 1:50
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRO 30KW 4P 380V 50HZ
SF-JR 15KW 2P 380V 50HZ
GM-SHYFB-RH     0.4KW 200V 1:160
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:240
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:50
SF-JR 1.5KW 220V 50HZ 4P
RV-1A
RV-2AJ
RV-3SD
RV-3SDJ
TIKK-FBKW21A 45KW 380V 50HZ 4P S/N:60128140
SF-JRV  0.4KW 200V 4P
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 4P 1:10
XF-EF 15KW 380V 50HZ 4P 200L S/N:H70681004
GM-SHYFBW-RH 0.1KW 200V50HZ 1:10
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SBW 0.1KW 200V 60HZ 1:10
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYFB-RH  1.5KW 1:5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:30 380V 50HZ
GM-DB  1.5KW 1:200 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.75KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-SB-B  0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:25 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH  0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH  0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-SB  0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2B-RR  0.4KW 1:80 380V 50HZ
GM-HY2B-RL  0.4KW 1:80 380V 50HZ
GM-HY2MB-RL  0.4KW 1:80 380V 50HZ
ZA-10AN1
LE-40MTA-E
LX-050TD
GM-HY2MB-RR  0.4KW 1:80 380V 50HZ
GM-HY2FM-RH  0.4KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 1:40 380V 50HZ
GM-H2 0.4KW 1:40 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.2KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SHYR-RH  0.2KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-SB  0.2KW 1:3 380V 50HZ
GM-S  0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1:50 380V 50HZ
GM-HY2FB-RHGM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-SSYFB-RH  0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-HY2F-RH  0.4KW 1:7.5 380V 50HZ
GM-HY2F-RH  0.4KW 1:5 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH  0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 1:12.5 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH  0.4KW 1:10 380V 50HZ
SF-TH   160KW   6P   380V
GM-SHY2MB-RH   0.2KW   1:7.5   200V/50HZ
GM-HY2MB   0.2KW   1:5   200V/50HZ
GM-HY2MB   0.4KW   1:5   200V/50HZ
GM-SHY2MB-RH   0.2KW   1:5   200V/50HZ 0.4KW   1:5   200V/60HZ
GM-SHY2MB-RH   0.4KW   1:5   200V/60HZ
GM-HY2MB-RH    0.2KW   1:5   200V
GM-HY2MB-RH   0.4KW   1:5   200V
GM-SHY2MB-RH    0.2KW   1:5   200V
GM-SHY2MB-RH    0.4KW   1:5   200V
GM-S 1:60(0.75kw/380v)
GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:100
GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-SZB 1.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
SF-HRCA  0.75KW 400V/60HZ
SF-JRB  0.75KW 380V 50HZ 4P
GM-SB  0.75KW 380V 50HZ 1:50
EX20EMO5 100V
GM-J2 25W 220V 50HZ 1:15
SF-JRV 4P 0.1KW 220V 50HZ
SF-JRFO 4P 0.1KW 220V 50HZ
SF-JR   7.5KW   4P   400V
SF-JRB   0.4KW   4P   400V
GM-LJB2   11KW   1:5   380V
SF-JR 0.4KW 400V 6 4P()
GM-HY2F-RH  :GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 400V 1:50
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-SFB   0.1KW   1:40   380V
SF-JR 2P 5.5KW 200V
SF-JR 4P 3.7KW 200V
GM-D 1:30 3.7KW 200V
GM-JBT   90W   1:7.5   200V
GM-DZB 5.5KW 380/400V 60HZ 1:20
SF-HRCA 22KW 380/400V 50/60HZ 4P
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:15 4P
ZA-1.2Y1
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-SSYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SYFB-RH   0.4KW   1:12.5   380V
GM-SB   0.75KW   1:5   380V
GM-SB   0.4KW   1:30   380V
SF-JRV   0.75KW  2P   380V
SF-JRB   3.7KW   4P   400V
SF-JR-160L 15KW 4P 380V 50HZ
SF-JR-180L 30KW 4P 380V 50HZ
XE-NEVCA-2-0.4KW AC200V 50/60HZ 4P
GM-JBT S/N:181910 :GM-J2B 90W 1:7.5 200V/50HZ
GM-SYF-RH   :GM-SSYF-RH   0.4KW   1:7.5   400V
GM-SYF-RH   :GM-SSYF-RH   0.75KW   1:30   400V
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P S/N:GG4186001
SF-JRF 0.4KW 200V 50HZ 4P
SF-JRF 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-SFB 0.1KW 400V 1:270
HC-KFS13
GM-S   2.2KW   1:10   200V
GM-DZ  0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S   2.2KW   1:20   200V
GM-S   2.2KW   1:15  200V 
FX3U-232-BD
FX3U64mt/ES-A
FX2N-8EX
GM-SYFB-RH 0.4KW 3P 1:75
GM-SSYFB-RH 0.75KW 4P 1:30
GM-SB 1.5KW 4P 1:30
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:10 S/N.391612
SF-JRV 200V 34P 1.5KW
SF JR 22KW
GM-SZ 0.1KW 200V 60HZ 1:15
GM-SZ 1.5KW 200V 60HZ 1:10
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW   1:40   400V 
GM-S 0.4KW  1:50   400V 
GM-DB;380V;50HZ;4P;0.4KW;IP54
GM-SBW;200V;60HZ;4P;0.1KW;IP65
GM-DB;200V;50HZ;4P;0.4KW;IP54
GM-SYFBW-RH;200V;50HZ;4P;0.1KW;
CRN5-8AJG-V-HQQVINDUCTION
GM-HY2F-RH
SF-JR AC380V-3Φ 400W 4P
SF-HRCA 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-J 45KW 380V 50HZ 4P
SF-JRO 3.7KW 220V 50HZ 4P
SF-JRFO 2.2KW 380V 50HZ 2P (SER.AA8638001),
SF-JR 37KW 4P 380V 50HZ
SF-JRV   3.7KW   4P   380V
SF-JRV  5.5KW 2P 380V
GM-LJY 5.5KW 400V 60HZ 630r/min S/N:148194
SF-JR 5.5KW 372V 44HZ 6P 180L S/N:H55210002
GM-LJY 11KW 400V 60HZ 263r/min S/N:148145
GM-PJY 15KW 400V 60HZ 567r/min S/N:147819
SE-JR-FV 30KW 346V 48HZ 4P S/N:H55210006
SE-JR-FV 37KW 346V 48HZ 4P 225S
SB-JRV 18.5KW 200V 50HZ 4P

SC-09
FX2N-442-BD
 FX2N-232-BD
FX-20P-CABO
FX3U-64MT/ES-A
SF-JRV 0.75KW 380V 50HZ 4P ()
FX-500U-CAB0
S-N10 AC220V
QJ71C24N
GM-LJBY 5.5KW 400V 60HZ 567r/min S/N:149486
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
SF-JR 7.5KW 200V 50HZ 6P
GM-SYF-RH 0.4KW 1:75 400V
GM-SYF-RH 0.75KW 1:30 400V
SF-JRB   3.7KW  4P  400V/50HZ
SF-JRP  3.7KW 4P 380V/50HZ
GM-SB  0.1KW   1:270   220V
GM-SB   0.1KW  1:270   220V
GM-HY2FB-RL :GM-SHYFB-RL 2.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:80
SF-HRCA 5.5KW 400V 60HZ 4P
SF-HRCA 7.5KW 400V 60HZ 4P
sf-jrb 2.2kw-4p 400v
SF-JRB 1.5KW-4P 400v
GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
GM-S 0.75KW 1/40 400V
GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
GM-SB 2.2KW 1/60 400V50HZ
GM-D 50HZ 200V 1.5KW 4P 1/30
SHVW160 RO 315:1
GM-SHYF-RH 0.4KW  200V 3 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW  200V 3 1:50
SF-JRO   3.7KW   2P  380V
SF-JRCA   22KW  6P  400V
CP30-BA 2P(M) 1A
CP30-BA 2P(M) 3A
CP30-BA 2P(M) 5A
CP30-BA 2P(M) 7A
CP30-BA 2P(M) 10A
CP30-BA 2P(M) 15A
CP30-BA 2P(M) 20A
SD-N11
SD-N12
US-H30
US-H40
US-H50
CP30-BA 1P(M) 3A
GM-SF  0.2KW  1:30  380V
GM-SB   0.4KW  1:15   200V
GM-LJY 7.5KW 400V 60HZ IP44 263RPM
SE-JR-FV 37KW 345/400V 48/64HZ 4P 250M
SE-JR-FV 22KW 345/400V 48/54HZ 4P 225S
SF-LHY1 37KW 330/340V 25.5/56.5HZ 4P 250M
GM-SHYMB-RR 0.4KW 200V 60HZ 1:25
GM-SHYFB-RH 0.75KW 200V 1:100
GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
GM-SB 0.75kw 4pole ration:1:40 380v 3P 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRB 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-SHYMB-RR 0.4KW 4P 1/25 200V 50HZ
GM-DB 2.2KW 4P 1/40 200V 60HZ
TTN3-54R8A 2.0KW 380V 50HZ 6P S/N:DT9893012
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:200
HF-SP102G7
HF-SP502BG7
HC-SFS352B4
SVM-132M-10
MR-J2S350B4
FR-A740-22K
SF-HRCA 15KW 380V 50HZ 4P
GM-S   0.75KW   1:5  200V
SF-JR   15KW  4P  200V
GM-SB  0.4KW  1:80  380V/50HZ
15KW 400V 50HZ 4P ()
GM-DF 3.7KW 4P 380V 1:10
SF-JRV 15KW 380V 50HZ 4P
GM-SB 1.5KW 4P 1/10(50HZ 415V)
EF-30BTB3-Q 50W 3PH200-220V
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-HY2FB-RH:GM-SHYFB-RH 1:15 1.5KW(B)AC380V 50HZ
TLHS455C-FL1014 220V 50/60HZ
GM-SB 400W-1/40 380V 50Hz
GM-SB   0.4KW 200V 1:15
GM-SB   0.1KW 200V 1:270
SF-JR  0.4KW 400V 6P (
FR-E520S-0.75KW
GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
HF-SP5024B 5KW 278V 2000RPM SER:BP2274002
HF-KP23B 200W 111V 3000RPM SER:A74749005
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-DB   0.75KW  1:40  380V
SF-JRB  5.5W 6P 400V 6
SF-JRF 7.5KW 4P 400V 6
SF-JRF 1.5KW 4P 400V 6
SF-JRF 11KW 4P 400V 6
SF-JRF 2.2KW 4P 400V 6
SF-JRB 11KW 6P 400V 6
SF-JRFCA  2.2KW 6P 220V
MR-J2M-BU8
MR-J2M-P8A
MR-J2M-40DU
MR-J2M-20DU
MR-J2M-10DU
FG3000
HC-KFS13B
HC-KFS035
 TM20
 SF-JR 0.4KW 380V 4P
SF-HRF 0.75KW 380V 50HZ 2P
SF-HRB 0.75KW 380V 50HZ 4P
HC-KFS13G2 1:5
 HC-KFS13
SF-HR 2.2KW 200V 50HZ 6P 132S
MKV-23ME-RFA-P11-LQ-11  S/N:05229
NQJ-750E 380V 50HZ
MKV-23H-RFA-CL1-Q-11
 MKV-23H-RFA-CL1-Q-11
  MKV-23H-RFA-CL1-Q-11
SF-JRV 200V 22KW 8P
SF-JR  380V 11KW 4P
SF-JR 380V 0.75KW 6P
NQJ-60E 380V 60W
SF-JR 380V 37KW 4P
SF-JR 380V 22KW 4P
SF-JR 380V 30KW 4P
SF-JR 380V 11KW 4P
SF-JR  11KW 380V 50HZ 4P  S/N:DY3001001
SF-JR  15KW 380V 50HZ 4P  S/N:DY2996002
SF-JR 2.2KW 6P 200V 3
E-1/2H  500KG  :12M  220V/60HZ
SF-HRCA  1.5KW 400V 60HZ 4P
GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:50
SF-JRO 0.75KW 200V 50HZ 2P
HC-KFS13G2 1:20
GM-SBW()0.2KW 4P 380V 50HZ
GM-L 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 1.5KW 400V 8P 6 B
SF-JR 5.5KW 400V 6 4P F
GM-S  0.4KW  1:20  200V
1.5KW 380V 50HZ 4P ()
0.75KW 380V 50HZ 4P ()
0.4KW 380V 50HZ 4P ()
SF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 4P
SB-JRF
GM-DB 2.2KW 4P 1/50 380V 50HZ
GM-DB 2.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
FR-A740-22KW
SF-HRCA  22KW  6P  400V
GM-SB  0.4KW  1:10  380V
GM-SB  0.75KW  1:30  380V
AS-2P-15M-B CONNECT
AS-2P-80M-B CONNECTOR
AS-2P-40M-B CONNECTOR
AS-2P-130M-B CONNECTOR
AS-2P-200M-B CONNECT
AF-SER,AF-SHR  3.7KW 200V 50HZ 4P
SUHW160L10  1:10.33
GM-SFB  0.2KW  1:10  380V
GM-SB  0.75KW  1:10  380V
SB-JRF  0.2KW  4P  200V,:SF-JRF  0.2KW  4P  200V
TFOA-KK  30KW  6P  380V/50HZ
TTN3-54RSA 2.0KW 380V 50HZ S/N:FB7358009
GM-DB 2.2KW 200V 60HZ 1:40
GM-HY2F-RH   0.4KW  1:5  200V  :GM-SHYF-RH 0.4KW  1:5  200V
GM-S  0.2KW  1:5  200V
SF-HRFCA   1.5KW 400V 60HZ 4P
SF-JRO 15KW 380V 50HZ 4P
SF-JRO 11KW 380V 50HZ 4P
GM-HY2-RR :GM-SHY-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
2.2KW 380V 4P 50HZ,,。
SF-HRCA 3.7KW :1800 3600 3800 :50 60 60 :200 200 200 200v
SF-JR  15KW  4P  200V
NPJ-250 200V :NPJ-250E
NPJ-400 200V 0.4KW :NPJ-400E
SF-HRVCA 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-HRVCA 2.2KW 380V 50HZ 4P
 HC-MFS43
EF-50FTB41 3
SF-JRV 5.5KW*4P*380V*60HZ
SF-JRV 22KW*4P*380V*60HZ
SF-JRF   37KW  2P  400V
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P
  SF-JR
NQJ-750E 200V
SF-JRV 5.5KW 380V 50HZ 2P
GM-SB  0.2KW  1:10  200V
GM-SB  0.4KW  1:10  200V
GM-SB  0.1KW  1:60  200V
MR-J2S-700A
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:10
SF-JR 0.75KW 400V 50HZ 2P
GM-SHY-RT 220V 0.2KW 1:20
GM-SB 380V 0.4KW 1:20
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SZ 0.75KW 200V 50HZ 1/50
SF-JRO 0.75KW 200V 3 2P
SF-JR 0.4KW 200V 3 2P
MM-24K
N-22-22
GM-J  90W  1:20  380V
GM-SZB  0.75KW  1:20  380V
GM-HY2B-RT  0.1KW  1:60  380V
GM-HY2B-RT  0.4KW  1:15  380V
ZKP-5XN
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ :1/25 :60r/min :151012
FX2N-1PG
FXIN-60M7 ,?FX1N-60MR
GM-S  0.75KW  1:20  220V
GM-S   0.4KW  1:50  380V
GM-SB 0.2KW  1:10  200V
   :LX-100TD-909    LX-05BRR
SF-JRC 15KW 4P 380V 50HZ
SF-JRB  0.4KW  4P   200V
SB-JRV 0.4KW 200V 50HZ 2P,:SF-JRV 0.4KW 200V 50HZ 2P
GM-SFB  0.2KW 380V 50HZ 1:200
ZKB-0.6AN DC24V
VP-SD300V2
SF-JRF   11KW  4P  380V  SERIAL:EZ0226001
SF-JRF   7.5KW  4P  380V  SERIAL:EZ0219001
SF-JRF  2.2KW  4P  380V  SERIAL:EZ0225001
SF-JRF  1.5KW  4P  380V  SERIAL:EZ0218001
HF-MP13G5(1/21)
HF-MP053
TLF3-54HSA 2KW 380V 50HZ 6P
TFT3-54FSA 1KW 380V 50HZ 6P
SF-JR   0.75KW   4P  380V
GM-SB   1.5KW  1:120   380V/50HZ
GM-DB 0.4KW 3220V 50HZ 4P 1:60
GM-SF 0.4KW 3380V 50HZ 4P 1:50 :PX19209
SF-JRF 30KW 380V 50HZ 4P S/N:AK1721002
SE-JRB 22KW 380V 50HZ 4P S/N:EL1014001
SF-JRO 0.75KW 2P 200V 50HZ
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V
SF-JR 15KW 380V 50HZ 4P 180M
SF-JR 45KW 380V 50HZ 4P 225S
GM-D 3.7KW 200V 60H 1:15
GM-SYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:5
SF-MHYN 28KW(:01EJKYBOHM010)
GM-SYF-RH 0.4KW 1:7.5 400V
SF-JR 0.2KW 220V 50HZ 6P
SF-JR 0.2KW 380V 50HZ 6P
SA19S25H040MT
SA19S09H040MT 090902-04-02
GM-D 1.5KW 1/100 220V CUL .
GM-D 1.5KW 1/100 220V CUL
GM-S   0.4KW  1:30   200-220V
GM-SHYF-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:100
SF-JR 2.2 KW 380V 50HZ 4P
GM-S  0.2KW  1:100  200V
GM-S 0.1KW 3 200V :1:100
nqj-180e(200v)
SF-HRV 15KW 380V 50HZ 4P
SF-HRV 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 15KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 6P
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-HRV 22KW 380V 50HZ 4P
SF-HRO 0.75KW 200V 50HZ 2P
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-SF 0.75KW 220V 1:30
SF-HR 7.5KW 440V 60HZ  6P
SF-JR 11KW 440V 60HZ 6P
SF-HR 11KW 440V 60HZ 6P
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:10
ZA-0.6Y
SF-HRO 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L S/N:DR2524001
GM-SHY-RR 0.75KW 380V 1:100
SB-J 22KW 380V 50HZ 4P
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
SF-JR   1.5KW  2P   380V
GM-SB  1.5KW  1:10  380V
GM-SB   0.4KW  1:900   380V
GM-S  0.1KW 1:100 200V/50HZ
HC-SFS1524BG1H
GM-DZ 2.2KW 200V 60HZ 1:30
SF-JRB 3.7KW 400V 4P
SF-JRVB 3.7KW 200V 3 4P
SF-HR 0.4KW 380V 2P
GM-SB 0.2KW 380V 1:60
GM-SYFB-RH   0.4KW   1:7.5   200V
GM-SYFB-RH   0.2KW   1:7.5   200V
NB-15C 50/60HZ INS B 346-440/380-480V 0.9-1.4/0.7-1.1A 150N-m (888311-02)
SF-JR 22KW 380V 50HZ 6P 180L
SF-JRB 11KW 6P 380V 50HZ S/N.EF7145001
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-H2YMB-RH 0.1KLW 1/120 220V
GM-H2Y2MB-RH 0.1KW 1/80 220V
GM-SS 0.1KW 220V 50HZ 1:25  S/N:262213
GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50/60HZ 1/5
GM-SHYFB-RH 0.2KW 200/200/220V 50/60/60HZ 1/200
GM-LJ 15KW 200V 50HZ 1:45
SF-JRO  37KW  4P  380V/50HZ
SF-EF  22KW  2P  440V/60HZ
SF-E  ,:SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 6P
SB-JR 75KW 380V 50HZ 6P
SB-TH 132KW 380V 50HZ 6P
SF-JRB 0.75KW 4POLE
TB-A0.75H :SF-JRB 0.75KW 4POLE
SF-JRO 0.75KW 2P 200V
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ
GM-SSYFB-RH  0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-(S)SYFH-RH 0.4KW 1:10,P/N.M08
HF-SP102G7K 1/5 HPG-20A-05-J2KSAWS-SB SY-2921008-001
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
SF-MHY 28KW  350V 4P 850r/min  F IP44 43HZ  :01EJKYB0HM0101, .
SF-MHY 21KW  400V 4P 14000r/min  F IP44 47HZ  :H56470020,.
 SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 2P
 SF-JRV 0.75KW 200V 50HZ 4P
MKV-23A-RFA-x10-L-11
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
SF-JR  15KW 380V 50HZ 4P
GM-SF   0.75KW  1:3   380V
GM-J2BT :GM-J2B   90W  1:60   380V
GM-SB  0.2KW  1:60  380V
SF-JR  11KW 380V 50HZ 4P
Q03UDE
MR-J2S-500B
SF-JRF 30KW*4P AC380V/50HZ
SF-HRV 4P-2.2KW 380V
SF-HRV 4P-3.7KW 380V
MT-SSA-90
 SF-JRF 30KW*4P AC380V/50HZ
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
SF-HR 0.4KW 4P 380V 50HZ
SF-HRB 0.75KW 380V 50HZ 4P TB
SF-J , SF-JRP 45KW 380V 50HZ 4P 200L IP55
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
SF-HR 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 1:120
 HC-KFS43
S-1.0-HDK3 12M 380V 24V 50HZ
TH-N120KP(82A)
TH-N120KP(67A)
SF-HRCA   3.7KW  4P  380V
GM-LJ 11KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ  1:100
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-H2 0.2KW 150 200v
SF-JRC 15KW 380V 50HZ 4P NB-15C
 HC-KFS73B
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:30
SF-JR-3.7KW-4P-200V
SF-JO :SF-JRO 11KW 200V 50HZ 2P
SF-JR 0.75KW/200V 50HZ 2P
SFR-JRB 1.5KW-4P 400V 50HZ
MP-40-H230-T32
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 S/N:26921Y
GM-LJ 7.5KW 400V 50HZ 1:28.23 4P
GM-LJ 18.5KW 400V 50HZ 1:28.51
GM-SYFBW-RH :GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10
SF-HRPB  7.5KW 380V 50HZ 4P
Q12HCPU
HF-KP73B
HC-KP73B
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
SF-JR0 0.75KW 200V 50HZ 2P
GM-J2BT   90W  1:60   380V
GM-SB   0.2KW   1:60   380V
FX2N-20GM DC24V
GM-HYF-RL 0.2KW 1/40 380V 50HZ :GM-SHYF-RL 0.2KW 1/40 380V 50HZ
sd-N80 DC 24V
sd-N50 DC 24V
EF-40DTB3-Q
MR-J2S-70A
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:15  S/N:84D28
GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
SB-JR,:SF-JR 11KW 6POLE TYPE:50HZ 380V 960r/min
GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:40
SF-JRO 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRVO 0.4KW 200/220V 50/60HZ 4P
SF-JRV0 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-JO :SF-JRO 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRVO 1.5KW 200V 50HZ 2P
SF-JRVO 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 0.4KW 3PH 380V 50HZ 4P
SF-JR 11KW 415V 50HZ
GM-S   0.4KW     1:10   400V
SRD-N4/DC24
SD-N11/DC24
SD-N21/DC24
SD-N25/DC24
SD-N30/DC24
SD-N35/DC24
SD-N40/DC24
SD-N50/DC24
SD-N65/DC24
SD-N95/DC24
SD-N150/DC24
S-N11/AC220
S-N21/AC220
S-N25/AC220
S-N30/AC220
S-N35/AC220
S-N40/AC220
S-N50/AC220
S-N65/AC220
S-N80/AC220
S-N90/AC220
SF-HRO 100L 2.2KW 4P 380V/50HZ
GM-SSYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYEB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYEB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYEB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYEB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-DZ 1.5KW 400V 50HZ 1:25
GM-SFB 0.1KW 400V 50HZ 1:30
GM-DZB 2.2KW 400V 50HZ 1:40
GM-DZ 1.5KW 400V 50HZ 1:40
GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
SF-JO 2.2KW 200V 50HZ 4P
:SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P 180L S/N:TG9711001   P/N:4
:SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P 180L S/N:TG9711001  P/N:15
GM-SHYFB-RH  0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
FR-D720S
NQD-751 200V/50HZ
NQJ-400 :NQJ-400E 200V/50HZ
GM-D(1.5KW/380V.50HZ/1:30)
GM-SHYF-RR(0.75/380V.50HZ/1:20)
GM-SHYF-RR(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
SF-JRB(1.5KW/440V.60HZ/4P)
SF-JR(5.5KW/440V.60HZ/6P)
SF-JRVO 2.2KW 200V 50HZ 2P
MKV-23H-RFA-C10-L-11
SF-THY 132KW 1500rpm 380V 280MD 1:1000PG
SF-V5RUH18K 18.5KW 1500rpm 380V 180M 1:1000PG
SF-JRV 1.5KW 3.2A 1410r/min
GM-DZB 3.7KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRO   15KW   6P   380V
GM-H2FB-RH  :GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
SF-JR   37KW   4P   380V
SF-TH   90KW   4P   380V
SF-JRB:SF-HRB 22KW 380V 50HZ 6P
SF-JRB:SF-HRB 11KW 380V 50HZ 6P
GM-J 60W 200V 50HZ 1:10
GM-J 60W 200V 50HZ 1:25
MR-E-40A-KH003
HF-KN43JKW-S100
GM-J2T 90W 200V 50HZ 1:30
GM-J2S 90W 100V 1:30
1.5KW 380V 50HZ 1:30()
0.4KW 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SB 0.1KW 1:60 200V
NQ-60E
GM-SFB 0.4KW 200/220V 1:20
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 4P 1:50
GM-SB 0.2KW 1:60 380V
GM-J2BT 90W 1:60 380V
SF-JRB 3.7KW 400V 50HZ 4P
GM-DB   2.2KW   1:100   380V
GM-SSYF-RH   0.2KW   1:10   380V
SF-JRCB 15KW 380V 60HZ 4P ESB 180M
GM-SHYF-RH 200V 50HZ 1:20
SF-JR 30KW*4P 380V 50HZ
SF-HRCA 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:30
SB-JRF 7.5KW 200v 50hz 4p
0.75KW 4POLE 380V  TYPE:SF-JR
EF-25ATB3 200/220V 50/60HZ
SF-JRB 7.5KW 380V 50HZ 6P S/N.EJ9168001 NB-15C 150N.M 380V 50HZ。
SF-JR 15KW 4P B 380V/50HZ
SF-JRV22KW 4P A 380V/50HZ
SF-JR   5.5KW   2P   380V
SF-JRO   11KW   4P   380V
GM-S 0.4KW 200V 1:40
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3
MR-J3ENCBL5M-A1-LMR-J3JCBL03M-A1-L()
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
FR-E720-0.1K
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
SB-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P
F5KT-W FRAME500M 740KW 6KV/50HZ S/N:FG1F1K0102
GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/30 200V
GM-SZB 1.5KW 400V 60HZ 1/50
GM-LJ   15KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15
AF-SER :AF-SHR 2.2KW 200V 50HZ 4P
EF-40DSB3 AC100V
SF-JR 0.2KW 2P 380V 50(6)
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
GM-DB :200V :0.75W :1:10
GM-SF 0.4KW 1/50 200V 50HZ
SF-JRB 22KW 380V 50HZ 6P
GM-SB 0.4KW 200V 3 1:10
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 3 1:50
HA-LFS11K24BK-S20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
MR-PWSICBL5M
MR-J3ENCBL5M
MR-I2M-CNITBLIM
MR-J3CNI
GM-SB 0.1KW 1:30 3PH200V/50HZ
SF-JR 1.5KW 200V 6P
GM-HY2PB-RL 2.2KW 1/80
GM-SB 2.2KW 1/80
SF-JRF(SF-JRF-55KW 380V 50HZ 6P)
SF-JRB 22KW 50HZ 380V 960r/min(JEC-2137-2000)
SF-JRB 11KW 50HZ 380V 970r/min(JEC-2137-2000)
SF-JRCA 5.5KW 4P 60HZ 400V
SF-JRCA 5.5KW 4P 400V 50/60HZ
SF-JRF 7.5KW 2P 85HZ 380V
SE-JRFB,:SF-JRFB 2.2KW 380V 50HZ 4PTB-A2.2H
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 2.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-D 1:40 1.5KW 380V 50HZ
GM-D 1:40 2.2KW 380V 50HZ
SF-JBSF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 4P
ZKB-10*N
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P IP44
GM-SB 1.5KW 1:30 200V/50HZ
()
GM-HY2ZMB-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:30 S/N:385118
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5 200r/min
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:5 300r/min
#4-#5&13068666-2020304-20A01-A124
SF-JRV O 2.2KW 200V 50HZ 2P
SF-JRVO 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRO 11KW 200V 50HZ 2P
SF-HR 0.75KW 400V 50HZ 6P
SF-HR 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:7.5
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SFB 1.5KW 380V 1:15
SF-JR 45KW 380V 50HZ 4P 200L
SF-JR 37KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1/3 500RPM SERIAL.301837
GM-LLJB2    SN:237266
GM-LJ  GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:20
XF-NE 2.2KW 380V 50HZ 2P()
SB-JR :SF-JR 2.2KW 380V 4P 50HZ
SF-JR-45KW-4P-380V-50HZ
SF-JR-37KW-4P-380V-50HZ
SF-JR-30KW-4P-380V-50HZ
SF-JR-22KW-4P-380V-50HZ
EG-60FTB40A 60cm 6P 750W 9420、11160m3/h
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
SF-HRCA 0.2KW 400V 50HZ 4P
XS-400B-03
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 2P
GM-SF 0.1KW 380V 1:20
SB-JR
SF-JRVO 0.4KW 200V 50HZ 2P
GM-SHYFB-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-SF 0.2KW 3 380V RATIO 1:10R/MIN
GM-SB 2.2KW 200V 1:30
SF-JRF 7.5KW 2P 380V 50HZ
SF-JRF 15KW 4P 50/60HZ 400/440V
GM-D 3.7KW 200V 1:20
GM-S 2.2KW 200V 1:20
GM-DB 5.5KW 380V 1:30
SOHW99R10
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
SF-JR 1.5KW 380V/50HZ 4P
SF-HRV    15KW   2P   380V
GM-SB 0.2KW
GM-LJ :GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30
NQJ-750E,0.75kw/380V/50Hz
GM-SB 1.5KW 4P 200V/50/60HZ 1:5 IP44
XE-NEVCA 0.4KW 200V 50HZ 2P
:SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF 3.7KW 400V 4P
SF-HR 22KW 400V 4P
SF-JRF 5.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JRO 30KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYFB-RH 0.4KW 200/200/220V 50/60/60 1:50
GM-J 90W 220V 1:10
GM-J 90W 220V 1:15
GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:20
RMM-350A
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3
 HC-UFS13
SUHW160L。:SEUH160L-80 i=1/80
SF-MH 160KW 345V 60HZ 4P IP54 S/N:051GC285HF0101 :2005
SB-JR :SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 11KW 440V 60HZ  6P
GM-SHYFB-RH 380V 50HZ 0.4KW 1:12.5
GM-HY2B-RL
SF-JRB 0.2KW
SF-JRB 1.5KW 4P
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-TH 55KW 380V 50HZ 6P
SB-JR
SB-JR
SF-HRVCA  0.75KW  200V 50HZ 2P
GM-J2BT   90W   1:20   200V
SF-JRV 1.5KW 380V 4P
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P S/N:F98100001
SF-JRC 0.75KW 220V 50/60HZ SER.NO:BH5672002,:SF-JRB 0.75KW 200V 50HZ
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 1/60
MKV-11D-NFB-D-LQ-11/DDM
GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
GM-JBWGM-J2BW 25W 3200V 4P 1:120
GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
SF-JR 45KW 440V 60HZ 6P IP44
7.5KW 6P 380V 50HZ
SF-JRB 3.7KW 200V 4P
GM-LLJB 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-JRVB 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BB0975002  380V/50HZ,400V/50HZ。
SF-J :SF-JR 5.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:20
SB-E :SF-JR 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HRVCA 7.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 0.2KW 200V 50HZ 2P
SF-JRF-5.5KW 2P 380V
SF-JRF 0.2KW 200V 2P
GM-SHYM-RH  0.75KW 380V 50HZ 1:120
SF-HRCA   55KW   2P   400V
GM-SB 1.5KW 220V 1:30
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 1:50
GM-DB 2.2KW 380V 4P 1:50
SF-HR 1.5KW 4P 380V 50HZ S/N LBG7971001
SF-JR 4P 160M 11KW 380V 50HZ
SF-JR 4P 132M 7.5KW 380V 50HZ
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:12.5
2KG-20YN
GM-J2BW 90W 200V 50HZ 4P 1:3
GM-J2BW 25W 3200V 4P 1:120
:SF-TH 90KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV-2.2KW-4P 3 220V
GM-LJ-1.5KW 3 220V
SF-JRV-1.5KW 4P 380V
SF-JRV-5.5KW 2P 220V
SF-JR 55KW 440V 60HZ 4P IP44
SF-JRV 55KW 440V 60HZ 4P IP44
SF-HRV 0.75KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 4P 71M
GM-J2B 60W 200V 50HZ 1:250
SF-JRO 0.4KW-2P 3 AC 200V 50HZ
SF-JR 0.4KW 200/200/220V 50/60/60HZ 4P S/N.EF5073003
EG50FTB 400W
EF50FTB 400W
EF50FTB 750W
AF-SHR 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JRP 180L 6P 22KW 380V 50HZ
SF-JRP 132S 6P 3.7KW 380V 50HZ
HC-KFS73B
GM-SZ 0.4KW 1:3 200V
SF-JRB 1.5KW 380V 4P
SF-JRVB 1.5KW 380V 4P
SF-JRVO 0.4KW 380/400V 50HZ 4P
SF-JRFO 0.75KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 5.5KW 440V 60HZ 4P
LXRS0433
R-XL50TX
STVIP132-150/1.0
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
SF-JRV 2.2KW 4P 3200/220V 50/60HZ
GM-LJGM-D 1.5KW 1:15 3200/220V 50/60HZ
SF-JRV 1.5KW 4P 3400V 6
SF-JRV 5.5KW 2P 3200/220V 50/60HZ
SF-JRV 0.2KW 200V 4P
GM-D 0.4KW 1:10 200V
SF-JRV   5.5KW   2P   200V
GM-LJ   :GM-D   1.5KW   1:15  200V
SF-JRV   2.2KW   4P   200V
HF-KP13  100W
MR-J3-10A
SF-JRB   2.2KW  4P   380V
AL-10MR-D-001
HF-JP5034B
EG-50ETB3 380V/50HZ
HA-LFS22L2
HC-SFS502BK
HC-SFS702BK 7KW 144V 25A IP65 2000r/min
HA-LFS15K1M4B-S1
HA-LFS22K24B-K
HF-K43W1-S100(,,)
HF-KE73W1-S100(,,)
HA-LF11K2B
7.5KW 200V 4P()
DA3300-336-0
MKV-23CP10 Controller
MKV-23ME-RFA-CP10-Q-11
MKV-33P11 Controller
MKV-33ME-RFA-P11-Q-11
GM-DH 3.7KW 380V 50HZ 1:30
NQJ-400E 0.4KW 2P 3PH200V/50HZ
SF-JRV 0.4KW 2P 3PH380V/50HZ
SF-JRV 1.5KW 2P 3PH380V/50HZ
SF-JR 5.5KW 4P 200V
SF-JRP 22KW 380V 50HZ 6P 180L
GM-DB 7.5KW 400V 50HZ 1:10
TYPE:SF-JRO 2.2KW 380V 50HZ S/N:CS.7855007
GM-SYFRHGM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
SF-HRB 1.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 1.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JRC 3.7KW 220V 60HZ 4P
SF-JR 7.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JR 0.4KW 200V 6P
GM-SF 2.2KW 200V  4P 1:50
SF-HRCA 22KW 400V 50HZ 6P
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 6P
SF-JRO    7.5KW   2P   380V
SF-HRCA   22KW   6P   400V
SF-JR 18.5KW 400V 6 4P
SF-JR 0.4KW 400V 4P
SF-JR 0.4KW 200V 4P
SF-HRCA 0.75KW 200V 60HZ 4P
PG080-010 1:10
GM-DB 0.75KW 4P 1:10 200/200/220V 50/60/60HZ S/N.2772215
SF-JRO 3.7KW 200V 50HZ 4P
SF-JR  0.4KW 400V 6P()
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 60HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 200V 3 1:30
GM-DB 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 3.7KW 4P 380V/50HZ 7.5A
SB-JRV 5.5KW 220V/50HZ 380V/50HZ 4P
DF-40ET07 220V 50/60HZ
SF-HRV 0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-HRV 0.75KW 400V 50HZ 2P
LD-30FTA-1AD
SF-JRB   3.7KW   4P   220V
SB-JR
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:10
SF-VR7K
SF-JR 0.4KW 4P 220V
SF-HRCA-160L 15KW 80Nm 4 200V/50HZ
SF-HRCA-180L 30KW 159Nm 4 220V/60HZ
PFA550 200V
SF-J
SF-JR 0.4KW 200/200/220V 50/60/60HZ 4P
SF-JRVB 075KW 4P 220V
SE-JRFPB B03533017 4P 1.5KW 380V 50HZ 3.3A 1410R/MIN
SF-JR 37KW 380V 4P 50HZ
HC-KFS43G1 400W
HF-KP73B 0.75KW
HF-KP43 0.4KW
HF-SP52 0.15KW
MR-J3-60B
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:60
 GM SYFRH1:12.5 15KW 380V
EF-45E SB-E 220/240V 50/60HZ 248-278/365-400W
SUHA160 R 10P
NQJ-401E 200V
GM-SB 0.75KW 4P 1:50 380V 50HZ
SF-JR 0.4KW 4P 3 200V (130)
GM-D 1.5KW 200VAC 1:15
SF-JR 11KW 200V 50HZ 2P
HA-LP11K1M4E3-S14
MR-J3-15KA4-LC078
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1/200
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 2.2KW 380V 50HZ  1/12.5
GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1/12.5
SF-JR 0.2KW 200V 50GZ 4P
SEHA160RB-32.2
SEHA160RB-100
GM-LJ 11KW 1/10 380V 50HZ
GM-LJ,GM-D 7.5KW 1/10 380V 50HZ
0.75KW 380V 50HZ 1:50()
SUHA160L10P()
SUHA160R10P()
SF-HRVCA 0.75KW 200V 50HZ 6
SF-JR 3.3KW 380V 50HZ 4P S/N:EY8881001
GM-SS 0.4KW 4P PAT10:1:10 :110V
GM-SB 380V 0.2KW 1:15
GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
HF-KP43JK-S7
GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:10
GM-SS  0.1KW   1:25   200V
SF-JRV 7.5KW 4P 200V
SF-JRV 3.7KW 380V 50HZ 4P
SUHW 160L-25
SUHW 160L-31.5
NQJ-250E 200V 50HZ
GM-DBH 5.5KW 1:60 380V 50HZ 
SF-TH 132KW 280MD 380V 50HZ 2P
SF-HR 55KW 380V 50HZ 2P S/N:BZ5908001R27
GM-SFB 0.4KW 200V 1:30
SF-HRSF-HRO 22KW 380V 50HZ 6P IP44 180L
SF-JRV 5.5KW 400V 50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 200V 1:200
GM-SB 0.4KW 200V 1:100
GM-SB 0.2KW 200V 1:100
SF-JR 2.2KW 400V 4P
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:17.5
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
SF-JRO 7.5KW 380V 50HZ 2P
ZHY-03B
SF-JRB 1.5KW 200V 3 4P         
EF-40DTB1 :EF-40DTB3 200V 50HZ
SF-JR 7.5KW 400V 6P
GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 4P 1:25
GM-DF AC380V 50HZ 0.75KW 4P 1/3
HC-SF102K
GM-SF 2.2KW 1:10 400V 50HZ
GM-SHYF-RH 0.1KW 1:30 200V/50/60HZ
HF-MP763G1(1/12)
HF-SP202G1(1/11)
HF-SP202G1(1/17)
GM-DF 0.75KW 380V 50HZ 1:3
SF-THE 132KW 380V 50HZ 6P 280MD
SF-THE 90KW 380V 50HZ 6P 280S
NQH-753 AC200V 50HZ
GM-J2BW 25W 200V 50HZ 1:100
EWF-40DTA-Q
HG-KR23B
HG-KR053
SF-JP 7.5KW 380V 50HZ 4P IP55
Q02HCPU
GM-SB 750W
FR-D720-0.4K 380V
HC-KFS-73B
GM-LJV 11KW 1:30 400V 50HZ
GM-D 7.5KW 1:45 400V 50HZ
GM-D 3.7KW 1:40 400V 50HZ
GM-LJV 22KW 1:30 400V 50HZ
GM-LJ 11KW 1:45 400V 50HZ
NQD-1502 1.5KW 200V 50HZ 2P
NQJ-400E 0.4KW 200V 50HZ 2P
SF-HRCA 22KW 400V 60HZ 6P
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:5

GM-SHYFB-RH  0.2KW 200V 1:60
NQJ-750E 200V/50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5   
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRB 0.4KW 380V 6P
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
SF-JRP 5.5KW 400V 6 4P
GM-HY2FB-RH  :GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30
SF-JR 0.2KW 400V 6 4P
GM-HY2FB-RH 0.75KW 1/40 37.5r/m 380V 50HZ
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400V 60HZ 1:100
GM-SHYZMB-RH 1.5KW 400V 60HZ 1:100
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 400 60HZ 1:100
HC-SFS1024K
GM-SSYF-RH 2.2KW 380V 50HZ 1/15
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1/20
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/15
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1/30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/50
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/40
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1/25
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
SF-HR 18.5KW 380V 50HZ 4P
AS-125-20-38(35-20C)
HC-SFS2024GH-1/11
SF-JR 5.5KW 200V 4P
SF-JR 2.2KW 200V 4P
SF-JR 45KW 380V 4P S/N:BC1171001
SF-JR 55KW 380V 4P S/N:CX1840001
SF-JRB 1.5KW 200V 4P
GM-S 1.5KW 200V 1:5
GM-SB 0.1KW 200V 1:5
GM-SB 0.1KW 200V 1:25
GM-SB 0.1KW 200V 1:100
GM-SB 0.75KW 200V 1:200
GM-SFB 0.75KW 200V 1:160
GM-D 0.75KW 200V 1:60
GM-D 1.5KW 200V 1:200
GM-DB 0.75KW 200V 1:5
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-J2B 60W 200V 1:20
GM-J2RB 90W 200V 1:20
SF-TH 200KW 380V 50HZ 6P S/N:E068FNOHF
SF-JR 22KW 200V 50HZ 6P
GM-J2B 60W 200V 1:10
SF-JRO 2.2KW 380V 50HZ 6P
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
SF-JRB 1.5KW 220V 50HZ 6P         
SF-JRB 0.75KW 200V 3 4P
SF-JRB 0.75KW 220V 50HZ 6P
SF-JRV 0.75KW 200V 4P
SF-JRC 0.75KW 200/220V 60HZ SERIAL:BH5672005 :NB-0.8C 200V 50/60HZ
SF-JR   5.5KW  4P   200V
EF-35CSB08 200V 50/60HZ
GM-SHYEP-PH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-SF 0.1KW 200V 3 1:10
GM-SF 0.2KW 200V 1:15
GM-SF 2.2KW 200V 1:5
SF-JR  1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 37KW 400V 6 4P  200L
1.5KW 380V 50HZ 1:100()
2.2KW 380V 50HZ 1:100()
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 4P 1:10
SF-JRB 0.75KW 1390
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 1/50
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 2.2KW 1/10
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 3.7KW 1/50
GM-SB 380V 0.75KW 1:20
GM-SB 380V 50HZ 0.75KW 1:30
GM-SB 0.4KW 380V 0.4KW 1:10
GM-SB 0.75KW 1:50 380V
GM-HZ 1.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-SBH 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-J2 90W 200V 50HZ 1:25
EF-40ETB3 200V
EF-30BTB3-Q
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
SF-JRB 22KW 380V 50HZ 6P S/N:CN 1305001
SF-MH 160KW 345V 4P
SF-JR  0.75KW 200V 4P
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:5
HC-SFS2024G1H  1:6
GM-S 0.2KW
SF-JRVP 7.5KW 380V 60HZ 4P 14.8A 1430r/min
SF-JRV 3.7KW 380V 50HZ 4P 7.4A
GM-D 5.5KW 400V 50HZ 1:40
GM-J2BW 60W 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SZB 1.5KW 200V 60HZ 1:15
GM-LJB2,:GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 4P RPM:50 S/N:H5543
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 6P
SF-JRV 0.4KW 380V 50HZ 4P
HC-KFS73BG2K 1:29
GM-SYF-RH,GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:20
SF-JR 55KW 380V 50HZ 4P 225S
GM-J2 90W 200V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:3
GM-SB 0.2KW 380V 1:30
GM-SB 0.75KW 380V 1:40
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
GM-D 0.4KW 200V 50HZ 1:30
SF-HRO 45KW 380V 50HZ 4P
SUHW 200L-25
SUHW 200L-31.5
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ :1/10
SF-JRB 0.2KW 200V 50HZ 6P
THY-CARD JEW08628-H01
SD-1G0C-99
GM-SFB 0.4KW/200V 50HZ/1:40
GM-LJY 1.8KW 400V 60HZ 1:43.2 DWG.NO.PF04930
GM-SHYF-RH 0.1KW 200V 1:160
GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:20
NQD-2203 2.2KW 2P 380V 50HZ
GM-JSE   90W   1:7.5   200V
GM-J 90W 220V 50HZ 1:1.5
GM-LJB :GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-LJB :GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10
GM-SFB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR   55KW   4P   380V   S/N:BC5272001
SF-JR   37KW   4P   380V   S/N:TB4347001
SF-J  15KW  4P   380V  S/N:FC9094003
GM-H2 ,:GM-S 0.2KW 200V 3 1:50
SB-JRF :SF-JRF 0.2KW 200V 50HZ 2P
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 4P IP55
TR300P94H-35-40TP HZ -50/V:AC3 380V A:0.18/W:52
AL-10MR-A
AL-10MR-D
EF50FTB40A2   750W  4P   380V
GM-S 0.1KW 200V 1:900
HC-RFS203K
EF-40DTB2
SF-JR   22KW   4P   380V
SF-JRV   22KW   4P   380V
SF-JRV   30KW  4P   380V
NQD-2203 380V 50HZ
GM-DB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
SF-JR 0.75KW 200V 50HZ 6P
NQD-751 0.75KW 380V 2P
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:60
SF-JR 0.2KW6P 200V NB 0.4
SF-JR 30KW 4P S/N.TG9711001
SF-JRF 0.4KW 200V 50HZ 6P
SUHW250B-50
GM-DB 0.4KW 1/60 380V
SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 4P
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:60
SUHW 120L-25
SUHW 120L-31.5
GM-SB 380V 1:30 0.2KW
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 6P 200L S/N:CM3741001
GM-LJB2Y 5.5 KW 400V 60HZ 4P Serial no.128215  1/87.39
SF-JR 0.2KW 200V 6P
ZA-10A1 DC24V
SF-VRH 5.5KW 380V 50HZ 4P
0.4KW 380V 50HZ 4P
0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-H2B,:GM-SB 0.75KW 4P 60HZ 220V 1:60
GM-SB 0.75KW 4P 50HZ 220V 1:60
EF40ETB40A3 400W 400V :EF-40ETB40A5
EF50FTB 750W 400V
GM-SB 1.5KW 4P 200V/50/60HZ 1:5 IP44 6.8A
SF-JRB   22KW  6P   380V/50HZ
NJP-400   380V/50HZ
SF-JR 0.2KW 50/50/50/60/60HZ 220/380/415/220/440V 4P S/N:708
TRP-MHG8-DBT-4FK  200V 50/60HZ
GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHY-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:150
GM-SHY-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:150
GM-SSFYB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:30
CM4-21 BF-21T3 200V 50HZ
SF-JR 11KW 2P
HC-SFS702BG2 7.0KW G=1/5 2000r/min :BC29975
HC-KFS053B 50W G=1/29 3000r/min :BC13396
HC-KFS053 50W 3000r/min :BC12742
S-2-HM2 2T 380V
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 4P 1:15
GM-DZB 1.5KW 400V 60HZ 1:30
GM-D 7.5KW 400V 50HZ 1:10
GM-LJ 11KW 400V 50HZ 1:10
TB-A 0.4H DC180V
SF-HRCA 0.75KW 200V 50/60HZ 4P
GM-SB 200W 380V 50HZ 1/10
GM-SSYFW-LH,:GM-SSYFW-RH 0.2KW 200V 1:30
GM-SHYF-RL 0.2KW 220V 1:160
GM-SHYF-RL 0.4KW 220V 1:160
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:25
SF-JR   37KW  4P   380V  S/N:TB4347001
SF-JR   55KW  4P   380V   S/N:BC52772001
SF-J 15KW 380V 50HZ 4P          S/N: FC9094003
SF-JR 37KW 380V 50HZ 4P S/N:TB4347001
SF-JR 55KW 380V 50HZ 4P S/N:BC52772001
GM-S 0.1KW 200V 1:100
SF-JRF 0.4KW 380V 50HZ 4P
QD75M2
HC-KF-S73
HC-KF-S43B
HC-KF-S43
KR46
MMR-J3-200A
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1/60
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1/10
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ  1/10
TRP-MHG10-DBT-4FK 200V 50/60HZ
SF-JO 3.7KW 200V 50HZ 6P
SF-JO :SF-JRO 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JO 1.5KW 200V 50HZ 4P
Q312B
QY42P
QX42
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
EF-25ATB40A :EF-25ATB40A5 400V 50HZ
0.4KW 220V 60HZ 4P 1:60 ()
GM-SYF-RH :GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:15
GM-LJ :GM-D 1.5KW 1:10 220V 60HZ
SF-JRO 2.2KW 220V 50HZ 4P
SF-JRV 37KW 6P 400V 6
SF-V5RUFH1K
FR-V7CBL15
SB-JRV 0.2KW 380V 50HZ 4P
SB-JRV 0.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 3.7KW 2P 380V
 SF-JR 0.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 0.2KW 400V 50HZ 4P
MU-80HV; M2LHM-V 39 3W
SF-HRCAB 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-HFBGM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1/5
GM-LJ :GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:15
SF-JR 1.5KW 200V 4P
SB-JR   0.75KW   6P   200V
SF-HRCA 22KW 400V 50HZ 6P 200L
NQ-400J,:NQJ-400E 380V 50HZ(400V)
XLE-40MTA-E
SP-KR 0.1KW 100V 50HZ 4P
EG-50DTB3 200V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 ,1:160
GM-D 2.2KW 1:15 220V 50HZ
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
SF-JR 11KW 380V 50HZ 6P
 SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCAB 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-HY2F-RH
SF-JR 7.5KW 200V 50HZ 2P
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB 1.5KW 220V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:10
HA-FH23
GM-DFB 5.5KW 200V 50HZ 4P
MR-J2S-500A
NQJ-100E 220V 60HZ
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-DFB 0.4KW 220V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 200V 3 4P 1:120
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
SF-JR 15KW 50HZ 380V 4P 29.5A  Frame:180M S/N:BX2988001
  LB-20.12S
SF-THO 45KW 380V 50HZ 10P
GM-SHYMB-RL 230V/60HZ 0.4KW 1:200
GM-SHYF-RR 0.2KW 1:40 200V 50HZ
U2-3-HSH3 :01-A55-2321-1YH
U2-5-HSH3 :01-A55-2322-1YH
SF-JRFB 0.2KW 200V 50HZ 6P
7.5KW 400V 60HZ 1:30
 K4451E3004
() K4453A3940
 K4451F3004
()K4453A3940
GM-SSYFB-RH 0.2KW 3200V 1/25
SF-JRF 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.1KW 220V 50HZ 4P
EF-50FTB3 ,:EWF-50FTA  200V 50HZ
:GM-DB 0.4KW 380V 50HZ
 1
4
 4
:GM-DB 0.75KW 380V 50HZ
1、2、3
HC-UFS23B 200W 3000R/MIN
SF-JR 3.7KW 400V 50HZ 4P
GM-D 2.2KW 200V 3 1:15
SF-JRF 5.5KW 400V 6 6P
0.4KW 380V 50HZ 1:15()
SF-JRP 3.7KW 380V 50HZ 6P 132S IP54
SF-JRP 22KW 380V 50HZ 4P 180M IP54
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
HC-KFS43G2K 1:20
GM-SSYF-RH 1.5KW 1/20 AC3804P 50HZ
SB-JRV :SF-JRV 0.2KW 380V 50HZ 4P
SB-JRV :SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRO 2.2KW 200V 3 4P
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:80
HA-LFS50K1M4-S1
HA-LFS22K2B-S3
 HC-SFS152B
HC-SFS352B
HC-SFS202B
GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-HY2F-RH   0.4KW  1:30   200V
2.2KW 200V 50HZ 4P ()
SF-JR   0.75KW  380V   4P
SF-HRCA 7.5KW 380/400V  50/60HZ 4P
SF-HRCA 11KW 380/400V 50/60HZ 4P
SF-JR 1.5KW 380/400V 50/60HZ 4P
SF-JR 37KW 380/400V 50/60HZ 4P
SF-JR 3.7KW 380/400V 50/60HZ 4P
SF-JR 5.5KW 380/400V 50/60HZ 4P
SB-JR ,:SF-JR 5.5KW 200V 50HZ 6P
LB10.8S AC220V 4A
LB20.12S AC220V 3A
SF-JRP 3.7KW 400V 6 6P 132S
SF-JRP 22KW 400V 6 4P 180M
HC-KFS13-S51
GM-J :GM-J2 40W 200V 50HZ 1:150
SF-JRFB 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-HRVP 3.7KW 4P 380V 50HZ S/N:BB1209001
GM-SSYF-RH 1.5KW 200V 1:30(GM-SSYF-RH1.5KW1:30,)
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 1:50
GM-HB 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-HB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 60HZ 1:50
MU-80HV 5A 110V 50HZ PT6600/110 CT600/5
MU-80HV 5A 110V 50HZ PT6600/110 CT750/5
MU-80HV 5A 110V 50HZ PT6600/110 CT40/5
SF-JRFB 1.5KW 400V 50HZ 4P
SF-HRCAB 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:AS4898001
GM-D 0.4KW 200V 1:10
GM-S 0.4KW 200V 1:5
GM-DB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.75KW 220V 50HZ 1:160
VD-23ZP8
GM-SB 1.5KW 1:40
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 1:20
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 8P  Frame:112M  S/N:GK6180002           
SF-JRF 5.5KW 380V 50HZ 2P S/N.BC5998008S
SF-JRO 0.4KW 4P 380/400/415V/50HZ 400/440/460V/60HZ S/N.08YBC962
GM-J2 40W 200V 50HZ 1:150
SF-JRB 3.7KW  380V 50HZ 4P
SF-JRF 22KW 200V 50HZ 2P
HC-SPS  102G1
SF-JRF 5.5KW 400V 60HZ 4P
SF-JRV  0.4KW  4P  200V
5.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 2P
SF-HRCA 7.5KW 4P 380V 60HZ
SF-HRCA 11KW 4P 380V 60HZ
SF-JR 1.5KW 4P 400 6
SF-JR 37KW 4P 380V 60HZ
SF-JR 3.7KW 4P 380V 60HZ
SF-JR 5.5KW 4P 380V 60HZ
U-7.5A-LKH6   7.5T  8M  10KW   380V/50HZ   /:07421502
U-7.5A-LKH6   380V/50HZ  10KW  7.5T  8M   S/N:07421502
SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 1.1KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 0.75KW 200V 3 4P TB
GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 4P 1:40
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 2P
SF-JR  1.5KW  4P  380V
SF-JRPB 3.7KW 380V 50HZ 6P 132S IP54
SF-JRPB 3.7KW 380V 50HZ 6P 132S IP55
SF-JRP 22KW 380V 50HZ 4P 180M IP55
GM-SHYFKK-RH  0.4KW 200V   1:40
GM-SHYFKK-RR  0.2KW 200/220V 1:40
;E-1/7HM 12 150KG 200V(P/N:1-15)
GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:30
SF-HRVP 3.7KW/380V/50HZ/7.3A/2P/2860min-1/MODEL:C9372HR01/SN:BB1209001
GM-J2T 90W 200V 50HZ
GM-SB   0.2KW   1:10   380V/50HZ
GM-J 90W 200V 50HZ 1:30
GM-SHYFB-RR 2.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYFB-RR 1.5KW 200V 50HZ 1:30
SF-JRCA S/N.AZ2478001,SF-HRCA 3.7KW 380V 60HZ 4P
FR-A740-0.75K-CHT
()
NQJ-400 200V 50HZ
7.5KW 380V 50HZ 1:15(
GM-HY2MB-RH 0.1KW 4P 200v/220v 50hz/60hz 1:160
SF-JR   1.5KW  4P  380V   S/N:BJ1307002
EF50FTB40A2  750W 400V :EF-50FTB40A5
GM-D 2.2KW 1:15  200V 50HZ
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:120
GM-SHYFB-RH  0.1KW  1:30  200V/50HZ
GM-SB  0.4KW 220V 1:20
GM-SB  0.4KW 200V 1:10
GM-J 40W 220 50HZ 1:16
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-HY2B-RL :GM-SHYB-RL  0.75KW 200V 3 1:100
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 3 1:160
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3 1:30
GM-JB :GM-J2B 90W 200V 2 1:5
GM-J2B 90W 200V 3 1:12.5
SF-JRO 7.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SHYFB-RL 0.75KW 220V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:30
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH
GM-LJ  1.5KW  1:10  220V/60HZ
type:SF-JR 4P 220V 380V 415V 220V 440V 50/60HZ 0.75KW
SF-JR 5.5KW 4P 380V
GM-SF 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-DB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
SF-JRCA 3.7KW 380V 60HZ 4P B
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
SF-JRB 0.75KW 380V 50HZ 4P 80M
SF-JR 22KW 4P 180M
GM-SHYFB-RR 1.5KW 200V 50HZ
GM-SHYFB-RR 2.2KW 200V 50HZ
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-HFB 0.4KW 200V 50HZ 1:5 2
GM-SW 0.1KW 200V 50HZ 1:5
EF-45ETB
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3 1:40
SF-JR 0.4KW 2P 200V 50HZ()
SF-JRF 0.2KW 4P 200V 3
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
SF-JRF 0.2KW 220V 50HZ 4P
SF-JRF 5.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JRF 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JRV 0.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 4P
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:40
EWF-40DTA AC220V
EWF-40DTA 200V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
GM-SHY-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-HY2B-RL,:GM-SHYB-RL 0.1KW 380V 50HZ 4P 1:120
GM-H :GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10 
SF-JRF 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-H2B :GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-H2 :GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
SF-JRB 1.5KW 4P 380V 50HZ
MKV-33ME-RFA-CP-LQ-11
MKV-33MECP
MKV-33MEP11
:03G310
:PF51196G17
:PF51196G19
SF-JR 0.4KW 2P AC200V
SF-JR 0.4KW 200V 3 4P
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 4P 1:15
 GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3 1:30
GM-S   0.75KW  1:25  200V
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
SF-JR 15KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 15KW 400V 6 6P
SF-HRCA 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 30KW 380V 50HZ 2P
GM-JB   90W   1:10   200V
GM-SB   0.1KW   1:25  200V
GM-J2SB   90W  1:10   200V
GM-DB  0.75KW  1:160   200V
GM-D   1.5KW   1:5   200V
GM-SB  0.75KW   1:160   200V
GM-SB  0.1KW  1:200   200V
HA-FF23G1 1:30
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:200
AF-SER 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 2P 7.5KW 200-220VAC 50/60HZ
SUHA160-R 1:15.5
SUHA160-L 1:15.5
SF-JRB 7.5KW 38V 50HZ 4P
FR-A740-0.75K
B46
AF-SHR 0.2KW 200V 50HZ 4P
AS-2P-20M-B
QY80
FR-A720-5.5K AC200V
KG-80HTF1 :KG-80HTF3 200V
SF-JO :SF-JRFO 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HRCA 55KW 380V 50HZ 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
SF-JR/22KW/200V 4P
SF-JR/7.5KW/200V 4P
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
SF-JRB 0.75KW  400V 50HZ 4P
AF-SHR 7.5KW 400V 50HZ 2P
AF-SHR 5.5KW 400V 50HZ 2P
AF-SHR 1.5KW 400V 50HZ 2P
GM-SS 0.4KW 100V 50/60HZ 1:10 4P
MB-JRV 0.2KW 2P 200/200/220V 50/60/60HZ S/N.412 MADE IN THAILAND
NQJ-250E 0.25KW 200/220
SF-J   30KW  2P   380V  :19896 S/N:BC6082003
SF-JRV 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-HRCA 5.5KW 400V 6 2P
SF-JR 2.2KW 400V 6 4P
MR-J2S-20B
MR-J2S-40B
MR-J2S-70B
MR-J2S-40A
SF-HRFCA 5.5KW 400V 60HZ 4P
SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 2P
SF-JRF 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 2P
GM-DF 1:40 1.5KW 380V 50HZ
GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
GM-HY2ZMB-RH 1:100 1.5KW 380V
:SF-JRB 18.5KW 4P 200V S/N:FZ8121003
SF-LH1  75KW 6POLE 380V 50HZ 975RPM SERIAL:FHM1A7P0102
ZA-10YE
GM-DZ 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH
GM-DZ 3.7KW 200V 50HZ 4P 1:5 3PH
GM-SF 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
HC-PQ053G1
HC-KFS43B
GM-SF 0.75KW 200 50HZ 1:5
SF-HRCA 15KW  200V 2P
SF-LH1 75KW 380V 50HZ 6P S/N:FHM1A7P0102  :SF-TH 75KW 380V 50HZ 6P
GM-D 0.4KW 220V 50HZ 1:100
GM-DB 1.5KW 200V 3 1:25
GM-DB 1.5KW 220V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 400V 6 1:30
SF-JR 0.4KW 200V 50HZ 4P
GM-D
SF-JRVB 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BZ5539001
SF-JRV 5.5KW 200V 50HZ 2P
NQJ-180 :NQJ-180E 180W 200V 50HZ 2P
SF-JRV 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-JRV 7.5KW 400V 6 2P
SF-JRVB 3.7KW 380V 50HZ 4P()
GM-SYF-RH  2.2KW 380V 50HZ 4P 1:20
FX1N-40MR-001
GT1050-QBBD-C
SF-HRCAB 3.7KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 400V 6 1:50
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60
SF-JR 0.4KW 440V 60HZ 4P
FR-E740-5.5K-CHT 3 380V
HP-MFS23B
HC-KFS43G2 1/29
HC-MFS73BG1 1/5
HC-RFS1003
HC-MFS23B
SF-JRF 3.7KW 400V 6 4P
GM-H2M-RH
GM-SHYF-RH 0.1KW 1:1440 380V 50HZ
GM-SW 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-LJ 11KW 380V 50HZ
SF-JRFCB 0.75KW 200V 50HZ 4P S/N:CM0317001 Date:2000-7
SF-JR 1.5KW 220/380/220/380V 50/50/60/60HZ 4P S/N:CL9739001 DATE:2003-1
SF-HRCA 55KW 400V 60HZ 4P
HC-KFS43
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
MKV-33ME-RFA
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
MR-J340A
GM-SHYF-RR 0.1KW 1:100 200V 50HZ
SF-JRVB 0.4KW 200V 50HZ 4P
EWF30BTA :50W-28M3/MIN  :EWF30BTA40A 380V
SF-JRF 5.5KW 400V 6 2P
SF-JRF 7.5KW 400V 6 2P
GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
SF-TH 132KW 380V 50HZ 4P
GM-LJ 11KW 380V 50HZ 4P 1:60
GM-D 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-HY2-B
GM-DB  2.2KW  1:15   220V
GM-SB 0.4KW 200V/50/60HZ 220V/60HZ 1:10
MR-J3ENCBL5M-A1-L
MR-J3ENCBL2M-A1-L
MR-PWS1CBL5M-A1-L
MR-J3CN1
GM-SSYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:5
GM-HFB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:30
G-40EC
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:ES0051002
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
EG-40BSB1 :EWG-40BSA 100V
SF-JR 0.75KW 4P 380V 1400
2SH ON:25282
GM-SSYF-RH 0.2KW 400V 50HZ 4P 1:10
GM-SB  0.4KW  1:80  200V
SF-HRCA 15KW  200V 4P
GM-SY 0.4KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRV 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 0.4KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB 22KW 400V 6 6P
SF-TV 110KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 3.7KW 200V 50HZ 4P
EF-50FTB AC200V 50HZ/60HZ EWF-50FTA
G-50-EB
GM-LJB2 11KW 380V 50HZ 1:20
GM-SHYB-RL 0.75KW 380V 50HZ 1:160
NC5332H42A MMF-06G24TS DC24V 60*60*25
EWF-50FTA-Q 200V 50/60HZ
EF-50FTB40A5 50CM
GM-JB :GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:60
GM-SYF-RH :GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 60HZ 1:30
SF-HR 3.7KW 480V 60HZ 4P
SF-TH 355KW 3300V 60HZ 4P 315H
SF-TH 220KW 3300V 60HZ 4P 280L
SF-TH 220KW 3300V 60HZ 6P 280L
SF-TH 200KW 3300V 60HZ 4P 280L
SF-TH 160KW 3300V 60HZ 4P 280MD
SF-TH 110KW 3300V 60HZ 4P 280MD
SF-TH 110KW 3300V 60HZ 2P 280MD
SF-TH 90KW 3300V 60HZ 4P 250MD
SF-TH 75KW 3300V 60HZ 4P 250MD
GM-SF 0.4KW 1:20 200/200/220V 50/50/60HZ
GM-SB 0.2KW 4P  200/200/220V 50/60/60HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 1/10 380V
SF-HRCA 55KW 200V 50/60HZ 8P 225S
SF-JR 15KW 380V 50HZ 6P 180M
SF-KV 37KW 380V 50HZ 2P 200L
SF-KV 37KW 380V 50HZ 2P 225S
SF-J 2.2KW 380V 50HZ 2P
SF-J 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-J 3.7KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 11KW 380V 50HZ 6P 160L
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 2P 90L
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P GB3 S/N:BT7364001
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:30
 GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:30
GM-SHYF-RH 2.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-DZB 2.2KW 1/15 200/220V 60/60HZ
GM-HY2ZB-RT :GM-SHYZB 2.2KW 1/15 200/220 60/60HZ
SF-MHY 21KW
SF-MHY 28KW
SF-JR225S 36/15KW
SF-JRV 18.5KW 380V 50HZ 2P 160L
 SF-JR
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SFB 0.4KW 400V 6 1:40
SF-JRV 37KW 4P 380V 50HZ
SF-JRB 2.2KW 200V 50HZ 6P
HF-MP73
SF-HR 7.5KW 480V 60HZ 4P
GM-SHYB-RL 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-DZB 7.5KW 400V 60HZ 1:20
SF-HRCAO 45KW 380V 50HZ 4P 200L
SF-JRVB 0.75KW/380V 50HZ/4P
SF-JRVB 2.2KW/380V 50HZ/4P
SF-JRV 0.55KW/380V 50HZ/4P
HC-KFS 73B
MR-J2S-70A/B/CP/CL
MR-J2S-200A/B/CP/CL
SF-HR 2.2KW 4P 200V 50Hz
SF-HRF 22KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P 180M S/N:BA7974001
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P GB3 S/N:BT5482001
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P 180L  S/N:BT5486001
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P 90L B S/N:BA7971001
SF-V5RU7K 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-V5RU15K 15KW 200V 50HZ 4P
SF-HRVCA 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HRVCA 7.5KW 200V 50HZ 4P  ()
SF-HRVCA 15KW 200V 50HZ 4P  ()
GM-H :GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
SF-JR 2.2KW 2P 200V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-J 1:5
A6BR10
DF-40ETD07 220V 50/60HZ
FR-E720-0.2K
FR-A720-37K
SF-JR 200L
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYF-RL 0.4KW 1:25 200V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.1KW 1:50 380V/50HZ
HF-MP73B
HC-SF5102
GM-LJ 11KW 380V/50HZ 1:30
GMD 5.5KW 1:30
GMLJ 11KW 1:30
SF-HRCA 30KW 200V 50HZ 4P
110KW 380V 50HZ 6P(
GM-S 0.4KW 400V 6 1:5
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
SF-MHY 21KW(:h56470020)
SF-MHY 28KE(:01EJKYBOHM10101)
SF-JR225S 36/15KW(:H56470005)
GM-SB 0.75KW 1:10 220V
GM-SB 0.4KW 1:30 220V
GM-SB 0.75KW 1:30 220V
GM-SB 1.5KW 1:10 220V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ/60HZ 1:120
GM-HY2F-RH 0.75KW 380V 1:10
GM-DZB 1.5KW 400V/60HZ 1/5
GM-DZB 2.2KW 400V/60HZ 1/30
GM-DZB 3.7KW 400V/60HZ 1/40
1000KW 2100/2600V 17/45.8HZ 6P
1900KW 2700V 37.8HZ 6P
1200KW 1900/2360V 16.5/38.2HZ 6P
R-1-LK3 1 6 S/N:43721202
SF-JR 7.5KW 400V 6 6P
SF-JR 11KW 400V 6 6P
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.75KW 200V 3 1:10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 200V 3 1:10
GM-S 0.75KW 400V 6 1:20
GM-D 3.7KW  4P  200V  1:30
SF-JRF 2.2KW 2P 200V
SB-JR
SF-JR 15KW 440V 60HZ 4P
A1SD75P3-S3
HR-SP702BK 200V 7KW
CE05-6A32-17SD-D-BSS(,)CE3057-20A-1-D()
CM10-SP2S-L(D6)()CM10-#22SC(S2)(D8)-100()
SF-HRO 1.5KW 380V 50HZ 4P
HR-SP702BK 200V 7KW(:2)
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 4P 1:10
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
GM-SB 0.75KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.1KW 400V 50HZ 1:50
SF-HRCA 11KW 400V 6 2P
SF-HRCA 11KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 7.5KW 400V 6 4P
SF-HRCA 30KW 200V 60HZ 4P
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
SF-JR 15KW 200V 50HZ 4P
BKO-CA1619H01
MMF-12D24DS-RP1 DC24V
FR-F740-55K-CHT1
SF-HRCA 5.5KW 380V 50HZ 2P
HF-SP202B
GM-SSYFB-RH  0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-HY2-RL :GM-SHY-RL 1.5KW 200V 50HZ 1:30
MR-JE-300A
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
SF-HRCA 0.2KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCA 0.2KW 400V 6 4P
GM-SSYFBW-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-D 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-LJB2 :GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:60
SF-JRV 1.5KW 380V 50HZ 2P
FR-E740-3.7K
GM-S 0.2KM  1:50 220V/60HZ
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
SF-JRV 0.4KW 200V 50HZ 6P
SF-HRCA 75KW 400V 50HZ 4P
SF-HRCA 110KW 400V 50HZ 6P
SF-JRF 2.2KW 200V 50HZ 2P
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:30
SF-JR 0.75KW 2P 200V 50HZ()
SF-JRF 3.7KW 380V 50HZ 2P
SF-JRF 3.7KW 400V 6 2P
SB-JRV 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 7.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV 7.5KW 400V 6 4P
SF-JRB 1.5KW 380V 50HZ 4P(,)
SF-JRB 1.5KW 400V 6 4P
SF-HRB 0.4KW 6P 380V
SF-JR 0.4KW 6P 200V EBA-1.2MCTB-A DC24v
GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30(,PDF,,)
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6 1:50
SF-HRVCA 0.75KW 200V 50HZ  6P
SF-JR 7.5KW 400V 6 2P
SF-JR 3.7KW 400V 6 4P
GM-HF 0.2KW 1:30 200V;:GM-SF 0.2KW 1/30 200V
SF-JR 22KW 380V 50HZ 180M 2P IP44 BJ SERIAL:AF5822001
SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 71M 4P IP44 F
SF-J 18.5KW 380V 50HZ 180L 6P IP44 F SERIAL:BA9193001
SF-J 11KW 380V 50HZ 160L 6P IP44 B SERIAL:BA9192001
SF-JR 15KW 380V 50HZ 160L 4 IP44 B
SF-JR 11KW 380V 50HZ 160M 4 IP44 B
SF-KH 30KW 380V 50HZ 200L 6 IP44 F S/N:BA9196001
SF-KH 37KW 380V 50HZ 200L 6 IP44 F S/N:BA9197001
HC-SF352G1H
HF-SP5024G1H
SF-JR 55KW 380V 50HZ 4P  225S
FR-E520-1.5K
TSM1319N8238E723 2.5KW 2000R/MIN
TSM1814N8234E723 4.3KW 2000R/MIN
HC-SFS152B 1.5KW 122V 2000R/MIN
HC-SFS352 3.5KW 146V 2000R/MIN
GM-SHY-RT 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
GM-D 3.7KW 1:50 200V 50HZ
GM-D 2.2KW 1:50 200V 50HZ
EF-35UTB01-P 100W 200/220V 50/60HZ
SF-J,:SF-JR 7.5KW 2P 3 AC200V 50HZ
SF-J :SF-KH 37KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF :SF-THF 55KW 380V 50HZ 6P
GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
HA-FX223B S/N:AR3760005 DATE04-3
PLC FX1N-60MT
PLC FX1N-60MR
PLC FX2N-60MT
PLC FX2N-60MR
NV250-CW(175A)
KA1238HAI
NL28020
NF18020
NR-J2S-70A  NR-J2S-40A
HC-KFS73B,HC-KFS43B
HR100-R1,HP100-EA1
GM-J2T  60W 1:50 200V/50/60HZ
SF-JR 11KW 400V 6 4P
SF-JR  7.5KW 400V 6 4P
SF-JR  11KW 400V 6 4P
:SF-JRF 22KW 380V 50HZ 4P   :M964B368H61 
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 400V 6 1:20
GM-SB 0.75KW 400V 6 1:60
GM-SB 0.75KW 400V 6 1:30
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
SF-JR 0.75KW 200V 50HZ 4P
NQJ-250 380V 50HZ
GM-H2B
SF-JRB 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6 1:30
GM-SHYZMB-RH 1.5KW 1/100 400V 60HZ IP44
SF-HRCA 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:50
:ST-2.2D-W :P645374(:380V 50HZ
F940GOT-BWD-C(F940GOT-LWD-E) :GT1050-QBBD-C
F940GOT-BWD-C(F940GOT-BWD-E)
F940WGOT-TWD-C(F940WGOT-TWD-C)
HG-SR202B
SF-JR 0.4KW 4P 220/380/415V-50HZ
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-D 1.5KW 380V/50HZ 1:15
GM-D 0.75KW 380V/50HZ 1:10
GM-J2 90W 1:15 380V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.4KW 1/25 B 200V 50HZ
GM-SHYF-RL 0.4KW 1/25 B 200V 50HZ
GT1257-VNBA
MR-J3-350A 3.5KW
SF-JRC 3.7KW 380V 60HZ 4P S/N:F06567002
SOHA100R20
NF32-SW 3P 3A
NF32-SW 3P 5A
NF32-SW 3P 10A
NF32-SW 3P 15A
NF32-SW 3P 20A
NF32-SW 3P 25A
NF32-SW 2P 3A
NF32-SW 2P 5A
NF32-SW 2P 10A
SF-JR 30KW 400V 6 4P
GM-SHYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:25
TRDF40V-5RZ
SF-JRO 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50 S/N:684719
SF-JR 0.2KW 2P 400V 6()
GM-S   0.2KW   1:20   200V
SF-JR 1.5KW 400V 6 4P
GM-LJ 11KW 380V 50HZ 1:3
SF-JR 0.2KW 4P 220/380/415V-50HZ
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360
GM-SHY-RL 0.1KW 380V 50HZ 1:240
GM-J2SE 90W  200V 1:300
GM-J2SE 90W  200V 1:200
SF-THY 75KW 4P 400V 60HZ
SF-THY 110KW 6P 400V 60HZ
SF-JR 5.5KW 400V 6 4P
HC-BH0336LW4-S1
AF-SHR 2.2KW 440V 60HZ 2P
AF-SHR 3.7KW 440V 60HZ 2P
SF-JRF-69\0.2KW\380V\50HZ\4P :SF-JRF 63M
SF-J-132S\3.7KW\380V\50HZ\4P :SF-JR 112M
SF-J-132M\7.5KW\380V\50HZ\2P :SF-JR 132S
SF-J-100L\2.2KW\380V\50HZ\2P :SF-JR 90L
SF-KV-225S\37KW\380V\50HZ\2P
SF-KV-200L\37KW\380V\50HZ\2P,180L。
SF-J-180M\15KW\380V\50HZ\6P :SF-JR 180M
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
MR-J2-200CT
MR-J2-100CT
HC-SF152BK-S4
HC-SF152BK-S2
HF-H453BS-A51
HF-H354S-A51
MDS-DH-V2-8080
MDS-DH-CV-450
CNV3UV2.0
3HAC026254-012
6ES7322-1HH01-0AA0
QY41P
Q33B-E
Q61P
SF-HRO 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-J2B 90W 1:200 380V 50HZ  Break 200V
GM-J2 90W 1:300 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1/450
GM-HB :GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:60
1/2SHI 2:1 S/N:24796 DATE:19777
SF-HR 15KW 380V 50HZ 6P
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 0.75KW 400V 50HZ 2P
SF-HRCA 0.75K 400V 50HZ 4P
GM-H :GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
TKKH-FBK21C 22KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1/360
GM-SHY-RL 0.1KW 1/240
GM-J2 90W 1/300
GM-J2B 90W 1/200
 NQJ-750E 200V/50HZ
SF-HR 11KW 380V 50HZ 2P
MR-C20A
SF-JRV 18.5KW 380V 50HZ 6P FRAME 180L
SF-JRV 45KW 380V 50HZ 6P FRAME 225S
SF-JRV 22KW 380V 50HZ 4P FRAME 180M
GM-J2BW 40W 1:40 200V/50HZ
SF-JR 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 5.5KW 200V 50HZ 2P
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
ZKA-20A3
LE-50PAU
SF-JRV  3.7KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 5.5KW 400V 50HZ 4P IP55
SF-JRV  7.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 11KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 11KW 400V 50HZ 4P IP55
SF-JRV 15KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 18.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 22KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 30KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 37KW 400V 50HZ 4P
SF-HR 380V 50HZ 4P
SF-HRCA 3.7KW 400V 50HZ 4P
SB-JR 18.5KW 220V 60HZ 4P
SF-JR  0.4KW 400V 50HZ 4P
SF-JR  0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-JR  1.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JR  2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH   0.75KW   1:60   200V
SF-HRV 2P 5.5KW 200V 50HZ
GM-DB   2.2KW   1:75   380V/50HZ
GM-SB   0.2KW   1:50   380V/50HZ
GM-J2   90W  1:150  200V
SF-JRV 3.7KW 400V 6 4P
SF-HRB 1.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RL 0.4KW 200V 50HZ 1:40
SRMR160-16
GM-D 3.7KW 400V 50HZ 1:30
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50H 1/50
GM-LJB2 22KW 400V 50HZ 1:30
EF-35DSB3-Q ,:EWF-35DSA-Q AC220V 50/600HZ
EF-35DSB3-Q ,:EWF-35DSA-Q AC110V 50/60HZ
SF-JRV 0.4KW 220V 50HZ 4P
SF-HRCA 0.75KW 400V 50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
HC-MFS053G2
KG-70GTF2-PR 1.5KW 200V 50HZ 6P 50℃
SF-JRV 22KW 440V 60HZ 2P
GM-SHYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:160
GM-SHY-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:240
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-J2 90W 200V 50HZ 1:150
SF-HRV 1.5KW 380V 4P
SF-JRV 0.4KW 200V 50HZ 2P
SF-JR 0.75KW 4P 220/380/415V-50HZ
SF-HR 0.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 5.5KW 200V 50HZ 4P IP55
SF-JR  2.2KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV  7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 11KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 11KW 200V 50HZ 4P IP55
SF-JRV 15KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 18.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 22KW 200V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.2KW 380V 1:30
SF-JRFO 2.2KW 380V 50HZ 6P S/N:BZ5892001
VD-18Z4 220-240/220V 50/60HZ 31-37/34W 0.15-0.16/0.17A  E
SF-JRV 30KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 37KW 200V 50HZ 4P
SF-JR  0.4KW 200V 50HZ 4P
SF-JR  0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-JR  1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HRCA 45KW 380/400V 50/60HZ  2P
SF-HRCA 5.5KW 380/400V 50/60HZ 2P
GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
FX2N-128MR
FX2N-80MR 001
FX1N-40MR
FX1N-32MR
3FXON-3A
FX2N-4DA
SF-JRV 3.7KW 220V 60HZ 4P
SF-JRV 0.75KW 380V 50HZ 6P
GM-SHYF-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:240
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
SF-JRF 2.2KW 2P 3PH200V/50/60HZ
SF-JRF 30KW 440V 60HZ 2P
GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
 SF-HRCA 11KW 400V 60HZ 4P
 SF-HRCA 37KW 400V 60HZ 4P
GM-DZ 1.5KW 380V 60HZ 1:30
GM-DB 0.75KW 1:50
GM-SHYF-RH 0.2KW 1:160 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-J2B 60W 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ
GM-SB 0.1KW 1:40 200V 50HZ
GM-SBW 0.75KW 1:60 200V 50HZ
FR-0720-0.75KW
HC-SFS502B
GM-J 60W 380V 50HZ 1:40
SF-JRV  3.7KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV  5.5KW 400V 50HZ 4P
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:15
SF-HRVCA 0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-HRVCA 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-DB 5.5KW 400V 50HZ 1:60
GM-SB 1.5KW 400V 50HZ 1:30
GM-J2T 90W 200V 50HZ 1:25
GM-J2T 380V 0.30A 1:25 90W
GM-SSYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:15
GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:150
SF-JRF-80M 0.75KW 4P 200V
GM-DB 2.2KW 380V
SF-IR 1.5KW 380V
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P Frame:132M
SF-HR 7.5KW 400V 6 4P Frame:132M
SF-HRVCA 11KW 400V 50HZ 4P
GM-SHYFB-RH 1:30 0.75KW 200V 3
GM-SHYFB-RH 1:25 0.4KW 200V 3
GM-SHYFB-RH 1:60 0.4KW 200V 3
GM-SHYZFB-RH 1:50 0.4KW 200V 3
GM-SHYZFB-RH 1:30 2.2KW 200V 3
GM-SHYZFB-RH 1:25 2.2KW 200V 3
GM-SHYZFB-RH 1:60 2.2KW 200V 3
GM-SHYZFB-RH 1:50 1.5KW 200V 3
 GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
SB-JR,:SF-JR 40HP 4P 400V
SF-JR 30KW(40HP) 4P 400V 6
SF800FANMOTOR 24VDC 160MR
SF-JRF 55KW 6P 380V 50HZ
GM-DB 4P 3 :0.75KW :1:10  :200V
GM-DF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
45KW 400V 50HZ 6P
5.5KW 400V 50HZ 6P
GM-S   0.75KW  1:10   200V
GM-J2   90W  1:7.5   200V
GM-J2  90W  1:10   200V
GM-S0.2KW  1:40   200V
GM-SBW   0.75KW   1:60   200V
GM-SB   0.1KW   1:40   200V
GM-J2B   60W   1:30   200V
GM-S   0.1KW  1:50   200V
GM-S   0.2KW  1:80   200V
GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
FR-D720S-1.5K
SF-JRCA 2.2KW 4P 200V 50HZ S/N:B97700036
SF-JR 5.5KW 6P 200V 50HZ S/N:A97700014
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-J2T 90W 400V 50HZ 1:25
SF-JRVB 2.2KW 220V 50HZ 4P
SF-TH 55KW 200V 60HZ 8P 250MD
EF-50FTB40A5 380V 50HZ
ZA0.6A1
SF-JR 400W 4P 400V 50HZ
GM-LJB2 11KW 415V 50HZ 1:20
EF-50FTB40A2 380V
0.4KW 200V 50HZ 4P  (
GM-HY2FB-RH 2.2KW 1/120 220V CUL
7126RT-24W-B30-S02
SF-HRCA 0.4KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCA 0.4KW 400V 6 4P
FR-A740-18.5K-CHT
SF-JR 2.2KW 220V 50HZ 4P
SF-JRCA   5.5KW  4P   200V
SF-HRF 37KW 380V 50HZ 4P
AF-SHRV 0.75KW 200V 50HZ 4P EXeII T3
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
HC-KFS43 3000RPM  3AC 129V 2.3A
:S-5-LR2A
GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
SF-HRCA 55KW 200V 50/60HZ 4P 225S
GM-SHYF-RL 0.4KW 220V 60HZ 1:20
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-D   1.5KW   1:60   380V/50HZ
1.5KW 380V 50HZ 4P
11KW 380V 40HZ 4P
HF-KP23G1(1/20)
HF-SP51
18.5KW 380V 50HZ 4P 、
HC-SFS502 5.5KW 2000R/MIN
WP-155QS 380V 50HZ
SF-HR 7.5KW 400V 50HZ 4P
GM-H2 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SHYMB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:200
NQD-3004 200V 50/60HZ S/N.5624M9001
MR-J2S-40B-EE006/EE085
MR-J2S-70B-EE085
MR-J2S-70B-PY096
SF-JRV AC200V 0.2kw 6P
SF-HRCA 37KW 400V 60HZ 4P
SF-HRVCA 11KW 400V 60HZ 4P
SF-JR  3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JR  2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-S   0.4KW   1:30  380V
:GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH  1.5KW  1:60  380V
SF-JRV 0.2KW 200V 50HZ 6P
VP-RS-B 310M1 200V 50/60HZ 4P S/N:04216B05
AF-SHR 0.75KW 400V 50HZ 2P
7.5KW 380V 50HZ 4P
ZKB-10HBN
MDS-A-SP-220 ,:MDS-C1-SP-220
LU2-4400
FR-ABR-H15K
FR-A740-15K-CHT  15KW 380V 50HZ

HF-SN302BJ-S100
SF-JR 0.4KW 200V 50HZ 6P
SF-HR 11KW 380V 50HZ 4P
VD-1524 220V 50HZ
HC-SFS502BG2
SF-HRPB 7.5KW 380V 50HZ 4P 132M
03G060
03G064
03G067
 SJ-PF7.5-01 S/N:RSP00002
GM-S  0.4KW-1/900-200V/50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
HF-SP52G1H 1:17
SF-JR 0.2KW 200V 50HZ 2P
SF-JR 11KW 380V 50HZ 4P S/N:DT3833002
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-DB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:60
GM-SSYF-RH 0.75KW 400V 50HZ 1:10
GM-SSYF-RH 2.2KW 400V 50HZ 1:60
NQJ-100E
SHVW160RO-31.5
FR-A720-1.5K
TH-20CXHZ-6.6A :TH-N20CX6.6A
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SH 0.75KW 400V 50HZ 1:80
GM-SSYF-RH  0.1kw     :1/10  200V
GM-DB 3.7KW 1:10 380V/50HZ(IP55)
SF-JR , SF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:DA5569002
SF-JRF 3.7KW 380V 60HZ 2P S/N:BK3026010
SF-JRF 80M 0.75KW 200V/220V 50/60HZ 4P
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P 250SA  S/N:03-1AD736-HM-01
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SHYM-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:25
GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:120
GM-SH 1.5KW 400V 50HZ 1:60
GM-SHYFH-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:240
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:40
MMF-09D24TS-24VDC
BF-12ASE 110V*60HZ*1Φ
SF-HRCAB 5.5KW 380V 50HZ 6P S/N:FJ9517002
SF-J SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P
FR-A120E-5.5K,:FR-F720P-5.5K
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 400V 6 1:25
SF-JR 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYFW-RH   0.2KW  1:30  200V
NQJ-180E 200V 1.0/1.1A 0.18KW 2P
GM-S   0.4KW   1:50   380V
GM-S   0.2KW   1:50   380V
GM-D  0.75KW   1:50   380V
GM-S   3.7KW   1:50   380V
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SE-JRVB-FV 11KW 4P 200V 50HZ
SF-JRV 3.7KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 2.2KW 200V 50HZ 4P
BF-17CSE 110V*60HZ*1Φ
BF-21ESE 110V*60HZ*1Φ
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-DZB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZ 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-DZ 1.5KW 380V 50HZ 1:25
SF-JRFCRB 2.2KW 380V 50/60HZ 4P S/N:BF6746002
G-35EB 3PH200V/50HZ
EF-350TB 3PH200V/50HZ
SF-JR 3.7 KW
SF-JR 7.5 KW
SF-VRH22K 22KW 4P 333V 50HZ
SF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 6P
SB-JR 5.5kW 4P 380V 50Hz
NPJ-60E 200V
GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:120
GM-SHYM-RR 0.1KW 200V 50HZ 1:80
GM-SHYM-RL 0.1KW 200V 50HZ 1:160
EF-35CTB8 380V 50HZ
EF50FTB 750W 380V
EF50FTB 400W 380V
SF-KH 45KW 380V 50HZ 6P S/N:PY1770001  Frame:225S
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 0.75KW 200V 50HZ 1:15
SF-HRCA 15KW 200V 50HZ 4P
GM-D 0.75KW 200V 60HZ 1:15
SF-HRCA 15KW 200V 60HZ 4P
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-J2 40W 200V 50HZ 1:500
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
EF-35DTB,:EWF-35DTA 220V
GM-SHYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:40
G-35EB,:G-35EC 220V
7126RT-24W-B 30-S02 ACф3 50/60HZ 240V 56/70W
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
SF-O 5.5KW 380V 50HZ 4P 160L S/N:AT 5107001AB
SF-JRO 0.2KW 400V 6 4P
SF-JRO 7.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRO 7.5KW 400V 6 4P
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 2P
HC-MFS43B(,)
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-SB   0.75KW   1:60   380V
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
MKV-11D-NFB-C-Q-11
SF-HR 18.5KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 37KW 380V 50HZ 4P
SF-TH 132KW 380V 50HZ 6P
SF-HR 55KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 55KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 30KW 380V 500HZ 4P
SF-JRFCRB :SF-HRFCAB 2.2KW 380V 60HZ 4P 
GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 1:20
S-2-HK3 2ton 18mtr 8.4m/min 2.9KW 3phase 380V 50Hz Control Voltage:AC-24V-50Hz 2points pendant push butoon
EF-30BSB :EWF-30BSA 100V 50/60HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 60HZ 1:30
GM-J2T 150W 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ
SF-KH 45KW 380V 50HZ 6P S/N:FY1770001
GM-D  0.4KW   1:50    380V
GM-D   1.5KW   1:50    380V
GM-D  2.2KW   1:50   380V
GM-D   3.7KW  1:50   380V
NQJ-750 380V/50HZ
MT/GR-S 320*240 24VDC
GM-J2T 40W 200V 50HZ 1:100
SF-JR 3.7KW 400V 50HZ 6P
SF-JR 1/2HP(0.4KW 220V/50HZ 380V/50HZ 415V/50HZ 220V/50HZ 440V/60HZ 4P
SF-JRP 5.5KW 380V 60HZ 4P
SF-HRP 1.5KW 380V 60HZ 4P
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHY-RR 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6 1:60
SF-JR 22KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 5.5KW 200V 3 2P
SB-JRV
SF-JR 3.7KW 200V 3 2P
SF-JR 2.2KW 200V 3 2P
SF-JRP 0.4KW 380V 50HZ 4P
SF-JRFCRB :SF-HRFCAB 2.2KW 380V 60HZ 4P
SF-HRCA 15KW 400V 50HZ 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 1:5 4P
SF-JRFP 18.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 5.5KW 220V 50HZ 2P
SF-JR 3.7KW 220V 50HZ 2P
SC-KR 0.4KW 220V 50HZ 4P
GM-SYF-RH 0.4KW 1:7.5  200/220/380V 50/60HZ
GM-SB 0.75KW 1:15 380V
GM-SB 1.5KW 1:40 380V
EF-40DTXB3 190W 380V 50HZ 4P 3760/4360/H   (:,380V/50HZ,。)
GM-H2B:GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1/10
GM-H2FB-RHGM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/60
GM-SB 0.1KW 1:270 220V
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 2.2KW 400V 6 1:30
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 5.5KW 400V 6 1:10
GM-SB 0.4KW 400V 6 1:60
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 2.2KW 400V 6 1:10
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SF 0.4KW 400V 6 1:100
AF-SER :AF-SHR 2.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 1.5KW 200V 50HZ 2P
GM-LJVA-TP 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N.108453,8/27,,。
SF-JR 1.5KW 380/400/415V 50/60/60HZ 2P S/N.B92800008,8/27,,。
XF-NE-4 5.5KW 380V 50HZ 4P S/N.AF5125002,8/27,,。
SF-JR 11KW 200V 3 6P
SF-JRF 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRFO 0.75KW 4P 200V 50HZ
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 8P B 400V 6
SF-J 14KW 4P 380V 50HZ S/N.BH9715005,:
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
SF-HRVP 3.7KW 2P 380V 50HZ S/N:BB1209001
SF-JRB 3.7KW 380V 50HZ 4P 112M
SF-JRB 3.7KW 400V 50HZ 4P 112M
SF-JRB 3.7KW 400V 6 4P 112M
TB-A3.7
NQJ-400E 0.4KW 400V 7 2P
GM-SYF-RH 0.2KW 200V 50HZ
SF-JR 0.2KW 200V 50HZ 6P
SF-JR 7.5KW 200V 3 4P
SF-JRF 18.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 18.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRF 18.5KW 400V 6 4P
SF-JR 0.4KW 6P 3P/220V/50HZ
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:7.5
GM-DB-PN 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-DB-PN 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:100
SF-JRF 37KW 400V 6 2P 200L
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-D 3.7KW 200V 50HZ 1:15
GM-SYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10
HF 104BT
MDS-D-SVJ3-10
GM-SF 0.2KW 1:25 200/220V 50/60HZ 4P
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:25
SF-JRV 0.75KW 200V 4P 50HZ
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:30
EF-25ATA 200/220V
PF-45HNK 200/220V
PF-50HQK 200/220V
EF-25ATB3-Q 200/220V
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
EF-40ETB40A :EF-40ETB40A5 400V
EF-35DTB40A :EF-35DTB40A5 400V
SF-JRV   37KW   2P   380V/50HZ
SF-JR 21KW 4P 400V S/N:H56470020
SF-JR 7.5KW 6P 400V S/N:H56470021
SF-JRF 30KW 4P 380V S/N:H56470040
SF-JRF 30KW 4P 380V S/N:H56470038
SF-JR 15KW 6P 400V S/N:H56470005
SF-HR 1.5KW 4P AC380V 50HZ
HC-KFS13()
SC-KR 0.4KW 4P 220/230/220V 50/50/60HZ S/N.A06
SF-HRCA 30KW 4P 380V 50HZ IP55
SF-HRCA 55KW 4P 380V 50HZ IP55
160KW fr-f740-s160k-cht fr-du07
SF-J 30KW 400V 50HZ 2P
BH-D6 1P+N 6A C
SF-JRV   3.7KW   6P   380V
NCC-710+630  L=2200
NCC-710+630   L=1170
MHW-40C-12*14
MHC-35C-10*14
SF-JR 0.4KW 200V
EG-60ETB-PR
GM-SFW 0.4KW 380V 50HZ 1:50
HC-KFS43G1 1NPUT:3AC 129V 2.3A OUT:400W 3000R/MIN
SF-JR 5.5KW 6P 200V 50/60HZ
GM-SYF-RH:GM-SSYF-RH 0.4KW 1/7.5 380V/50HZ
GM-HFB 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-J2 40W 200V 50HZ 1:20
GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:120
VD-10Z4  VD-10Z9 200/220V
VD-20Z1,VD-20Z9 200/220V
BF-25T 200V 50HZ
PS-25MF
SB-JR 0.75KW 4P 50/60/60HZ 200/200/220 S/N:F97000152
SF-J 180M 15KW 380V 50HZ 4P 31.5A
SF-JRB 0.75KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
MT-SEA-17S
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:450
GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:120
GM-SBW 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
SF-JRV 3.7KW 380V 50HZ 6P
DA3300-503-1
DA3300-597-0
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 3 1:25
SS40E40-L1-150  DC24V
GM-H :GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-H :GM-S 0.2KW 400V 50HZ 1:60
GM-H 0.2KW 400V 6 1:60
GM-D 0.4KW 400V 50HZ 1:30
GM-H 0.4KW 400V 3 1:60
GM-H :GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-H :GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:15
GM-H 0.4KW 400V 6 1:15
ZKG-100AN DC24V 1.0A
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-DB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
GM-D 1.5KW 400V 50HZ 1:60
GM-D 1.5KW 400V 6 1:60
0.4KW 380V 50HZ 4P  DRBT4 IP55
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 6 1:25
GM-H :GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-H :GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:60
NB-4C (:SF-JRB 3.7KW 380V 50HZ 4P)
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:20
SF-JRV 55KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 11KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB  0.75KW  400V 50HZ 4P
SF-JRB 0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-JRB 0.75KW 400V 6 4P
SF-JR 0.75KW 400V 3 4P
SF-JRFCA 22KW 380V 60HZ S/N:BS2736001 Frame:180L (ESB-220 DC90V NO.EY-4189)
SF-TH 90KW 380V 50HZ 4P S/N:M142962HM
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:100
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 6 1:450
SF-JR 15KW 200 3 6P
SF-JR 18.5KW 200V 3 6P
SF-JR 22KW 200V 3 6P
SF-JR 30KW 200V 6 6P
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:12.5
SF-HR  15KW  380V  4
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
SF-JRV 1.5KW 200/200/220V 50/60/60HZ 4P S/N.E88
FXIN 60MR-ES/UL
GM-SHYM-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 1:30 0.4KW 200V
GM-SB 1:30 0.4KW 200V
GM-SB 0.4KW 200V 1:50
GM-LJ 7.5KW 200/220V 50/60HZ 1:45
GM-D 3.7KW 200/220V 50/60HZ 1:50
GM-D 1.5KW 200/220V 50/60HZ 1:50
GM-D 2.2KW 200/220V 50/60HZ 1:50
RFH350B,7.5KW 380V/400V 50HZ 4P
GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 200V 3 1:10
SF-JR 0.4KW 400V 6 6P  ()
GM-HB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
GM-DB-PN 2.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:63,,。
GM-HY2MB-RH 0.75KW 1:20 380V 50HZ
GM-D 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2M-RH 0.4KW 1:25 380V 50HZ
GM-D 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-HY2M-RH:GM-SHYM-RH 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-D 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-HY2M-RH 0.75KW 1:25 380V 50HZ
GM-D 0.4KW 1:5 380V 50HZ
GM-HY2M-RH 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-D 0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2M-RH 1.5KW 1:30 380V 50HZ
GM-D 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-HY2-RL 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-D 0.75KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.2KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.4KW 1:12.5 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:15 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ
GM-D 1.5 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-D 1.5KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ
GM-DB 1.5KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2F-RL 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-HY2F RL 0.4KW 1:12.5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-HY2F-RL 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.2KW 1:12.5 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.2KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-HY2MB-RH 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-SHY-RR 0.2KW 400V 50HZ 1:60
SF-JR 22KW 200V 50HZ 4P
SOHW160R-6.3 Ratio:6.25
SRMR160L-16
SB-JRV :SF-JRV 0.75KW 200V 50HZ 4P
EF-50FTB40A2 :EF-50FTB40A5 380V/50HZ
SF-JR 30KW 400V 4P 50HZ
GM-D 3 0.4KW 1:15 380V
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-SHYM-RH 0.4kw 1/40
GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
SF-JR 1.8KW 380V 50HZ 4P S/N:EM83105A
GM-SB 0.1KW 400V 6 1:50
SOHW160L-6.3 Ratio:6.25
SF-HRCA 0.2KW 400V 50HZ 1:5
GM-J 40W 200V 50HZ 1:5
5.5KW 400V 6 4P
GM-HY2B-RL  1.5KW  1:5   380V
GM-SHYM-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:200
SF-JR 15KW 400V 50HZ 4P
GM-SHYFB-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:7.5
NQH-403 200V 50HZ 0.4KW
SF-JR 0.75KW 220/380V 50/60HZ 4P
SUHA160-L 1:10
SUHA160-R 1:10
SF-JRO 3.7KW 380V 50HZ 4P
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:60
EG-50ETB-PREG-50ETB3-PR 200V 50HZ
SF-HR 22KW 4P 200V 50/60HZ
SF-HR 0.75KW 4P 200V 50HZ
SF-HR 5.5KW 6P 200V 50HZ
SF-HRV 2.2KW 4P 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 400V 6 1:50
GM-H
GM-DZ 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZ 1.5KW 380V 50HZ 1:30
SF-HR 11KW 4P 200V 50HZ
EF-50FTB
GM-SF 0.2KW 1:30
NQJ-750E 380V/50HZ
GM-SHYB-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 1.5KW 220V 60HZ 1:30
SF-JR 2.2KW 200V 3 6P
SF-JR 1.5KW 200V 3 4P
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ 6P
GM-LJB2 11KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40  S/N:14961X
GM-S   0.4KW  1:30   200V
SF-JRF 2.2KW 415V 50HZ 6P
SF-JRF 2.2KW 4P 380V 50HZ
SB-JR  SF-JR 0.75KW 200V 4P
GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1:3
GM-SB 0.75KW 200V 3 1:25
SF-JRVB 3.7KW 200V 50HZ 4P
SF-JRO 5.5KW 4POLE 60HZ 440V 9.9A 1730RPM
SF-JR 2.2KW 4POLE 60HZ 440V 4.3A 1720RPM
SF-JR 7.5KW 2POLE 60HZ 440V 12.3A 3510RPM
SF-JR 15KW 400V 50HZ 2P
SF-JR 15KW 400V 6 2P
SF-JR 15KW 400V 6 2P (400V 6 380/400/415V/50HZ400/440/460V/60HZ)
SF-J 15KW 200/200/220V 50/60/60HZ 4P S/N.CA2389004 10/14,
SB-JR 55KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV 15KW 4P 50/60/60HZ 200/200/220V S/NA9850001
EF-50FTB40A2 380V 50HZ
GM-S   0.2KW  1:50  200V
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SSYFB-RH 0.75KW 1/30 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW 1/15 380V 50HZ
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB 0.75KW 1/10 380V 50HZ
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.2KW 1/10 380V 50HZ
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.75KW 1/10 380V 50HZ
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.4KW 1/10 380V 50HZ
SF-JRP 15KW 380V 50HZ 4P
SF-JRP 15KW 400V 6 4P
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:30
SUHA125 R16 1:15.5
SUHA160 B10 1:10.33
GM-SHYFB-RH 1.5KW 1/200 4P 380V
SUHA-125R-10
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:100
K10012D
SF-JR 1.5KW 200V 50HZ 6P
SF-JR   22KW  4P   200V
PM400DSA060
NQD-751 200V
GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:120
ZHA-10A
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-DZ 3.7KW 400V 60HZ 1:10
GM-SF 1.5KW 4P 1/3 200V
SF-JR 0.75KW 400V 6 4P
VD-20ZP4  VD-20ZP9 200/220V
VD-15Z4  VD-15Z9 200/220V
VD-18ZP4  VD-18ZP9 200/220V
BKO-C2101H01
BKO-CA1099H01
FR-BIF(200V)
SF-JRF 1.5KW 400V 6 4P
GM-DB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 200V 50HZ  1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB-2.2-1/15 AC380V 0.1KW 200VAC 3P SN:71B38
HC-SFS-702
GM-SB 2.2KW 1/15 380V 50HZ
SF-JR 11KW 4P 380V/50HZ
SF-HR30KW 4P 400V 50HZ
SF-HR11KW 4P 400V 50HZ
GM-SHY-RL 0.1KW 200V 50HZ 1:20
SF-HR1.5KW 4P 400V 50HZ
SF-HR 11KW 400V 50HZ 4P
SF-HR 30KW 400V 50HZ 4P
SF-HR 1.5KW 400V 50HZ 4P
EF-400TB2 200V 50HZ
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-HZB   1.5KW   1:5   200V/60HZ  :GM-SZB  1.5KW  1:5   200V/60HZ
SE-JRFO 2.2KW/6P/380V/F-112M/5OKZ/F /SI/IP54/40/SERIAL NO.BC5877001
SE-JRFCPB 5.5KW/4P/380V/F-132S/6-60KZ/F  /S2=30MIN/IP55/IC410/SERIAL NO.BB3323021/ TB-A7.5
GM-DB 3.7KW 1:10 380V 50HZ
GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)D
GM-SHYMB-RH 0.75KW 1:100 380V/50HZ(IP44)C
GM-SHYMB-RH 1.5KW 1:100 380V/50HZ(IP44)D
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:200
SUPERLINE/SF-JRV 7.5KW 2P 220V
SUPERLINE/SF-JRB 2.2KW 4P 50HZ 380V
SUPERLINE/SF-JRB 1.5KW 4P 50HZ 380V
GM-SB  0.4KW  1:30  380V/50HZ
GM-SB   0.4KW  1:20  380V/50HZ
GM-SB  0.2KW  1:30   380V/50HZ
GM-SB  0.2KW  1:20   380V/50HZ
GM-SB  0.1KW  1:30  380V/50HZ
GM-SB  0.1KW  1:20   380V/50HZ
SF-JRF 0.2KW 400V 6 4P
SB-JRF 0.2KW 200V 50HZ 4P
GM-SYF-RH :GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SF-JV 1.5KW 200V 50HZ 4P 90L S/N:TE2068003
0.2KW 200V 50HZ 1:30()
GM-SYF-RH :GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 60HZ 1:30
GM-HY2M-RR :GM-SHYM-RR 0.4KW 200V 60HZ 1:30
E-30S3Y-1 ,E-40S4 100V/50/60HZ
SF-JR 11KW 4P 200V 60HZ
SF-JRV 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR   30KW  4P  220V
SF-JRV 1.5KW 200V 4P 50HZ
FX-20P-E
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SF 0.2KW 400V 50HZ 1:15
GM-SF 2.2KW 400V 50HZ 1:15
SF-HR 22KW 400V 50HZ 4P
SF-JR 2.2KW 400V 6P
GM-SF  2.2KW 400V 1:5
GM-J2W  90W 400V 50HZ 1:15
GM-SF 0.2KW 400V 1:15
GM-SF 0.75KW 400V 1:10
KFS23K
GM-SHYM-RH 0.4KW 1/40 380V 50HZ
11KW  380V 1:3
GM-SB 3.7KW 400V 1:30
GM-SHYF-RH 0.1KW 220V 1:160
GM-SB 3.7KW 400V 6 1:30
GM-SB 3.7KW 400V 50HZ 1:30
ZA-10A
ZA-5A1
SF-JR 2.2KW 200V 3 4P
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
FX2N-48MR
FX-USB-SC-09
PLC
PLCUSB
PLC
QC30R2   48.053.566
AC24B
FX-422CABO
UMC 201
F2 40BL    BACKUP BATTERY FOR FX CPU
GM-D 7.5KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 200V 3 4P 1:50
SUHA160-L10
SUHA160-R10
SF-JRO 5.5KW 380V 50HZ 6P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:120 4P
GM-SHYF-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-HY2-RR :GM-SHY-RR 0.2KW 200V 50HZ 1:200
GM-J,:GM-J2 40W 200V 50HZ 1:5
SF-HRV 0.4KW 200V 50HZ 2P
GM-LJ 2.2KW 380V 50HZ 1:20
BN030B933H60
HC-SFS52; INPUT:3AC
MR-J2S-500CP-EB  5KW :21.7A :AC.200-230V
GM-HY2B-RL :GM-SHYB-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:5
SF-JR 15KW 4P 400V 50HZ S/N:F92800014
GM-DZ 3.7KW 400/440V/60HZ 1:5
GM-DZ 5.5KW 400/440V/60HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:20
USB-FX/SC-11
Q25PHCPU
CX2N-48MR
FX2N-64(MR-001)
FX2N-48MR()
FX2N-128(MR-001)
FR-E740-3 7K-CHT E71M40(FR-E740-3.7K-CHT)
SF-KV 180L 37KW 380V 50HZ 4P 70A
SF-KV 225S 37KW 380V 50HZ 4P 66A
SF-J 100L 2.2KW 380V 50HZ 4P 4.4A
SF-J 132M 7.5KW 380V 50HZ 4P 14.2A
SF-J 132S 3.7KW 380V 50HZ 4P 7.6A
SF-JRF 0.2KW 380V 50HZ 0.64A
GM-SYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
SF-HRCA 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
SF-JRFO 2.2KW 380V 50HZ 6P
SF-HRFCAPB 5.5KW 380V 50/60HZ 4P S/N:FL6374001
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
SF-JFO,:SF-JRFO 5.5KW 4P 50HZ-60HZ 200V/220V
GM-SB 3P 380V 2.2KW 1:80
SF-JRV  3.7KW 380V  2P
SF-JRC  11KW  380V  2P
SF-JR   0.75KW 380V 4P
SB-JR 0.75KW 380V 50/60HZ 4P
SF-JR  0.75KW 380V 4P
SB-JR 0.75KW 380V  50/60HZ 4P
SB-J 0.75KW 380V 4P
SB-JRV,SF-JRV 0.2KW 2P 200V 50HZ
GM-SB 3P 380V 0.2KW 1:50
SF-JR  11KW 4P 380V 50HZ
GM-DFB 7.5KW 1:5 380V 50HZ
GM-J 60W 200/220V 1:250
NQJ-400E 200V 50HZ
GM-H 0.2KW 380V 4P 1:60
GM-H 0.4KW 380V 4P 1:60
GM-H 380V 0.4KW 4P 1:15
GM-SSYF-RH 0.75KW 4P 380V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 2.2KW 4P 380V 50HZ 1:30
SF-JO AC200V 5.5KW
GM-SF 0.2KW 4P 200V 1/15
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 380V 50HZ
GM-SSYF-RH 2.2KW 1:45 380V 4P 50HZ
GM-SSYF-RH 0.75KW 4P 380V 1:30 50HZ
GM-SSYF-RH 1:30 0.75KW 4P 380V 50HZ
GM-SSYF-RH 1:45 2.2KW 4P 380V 50HZ
GM-SHYMZ3X-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-DFB 7.5KW 200/220V 50/60HZ 1:5 :228850
SF-JRV 2.2KW 2P 220V 50HZ
SF-JR 11KW 2P 220 50HZ
SUHA65R50 NO.A10316
GM-SSYZF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
SUHW 65R-10(1:10.33)
SUHW 65R-20(1:20.5)
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:63
SF-HRCAO 7.5KW 4P 380V
GM-D 0.75KW 1:40 380V/50HZ
SB-JRV 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 11KW 4P 200V/50/60HZ
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 6P S/N:CM3741001
SF-HRCA 22KW 400V 50/60HZ 440V 60HZ 6P S/N.FJ7998002
Q13UDHCPU
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:50
GM-SSYF-RH 1:30 2.2KW 4P 380V 50HZ
GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
FR-D740-2.2K-GHT 3220V
FR-D740-3.7K-GHT 3380V
GM-D2 2.2KW 1:30 3220V
GM-DZ 3.7KW 1:30 3 220V
SF-JRV 0.75KW 400V 6 4P
SF-JRV 0.2KW 400V 6 4P
GM-J2BT 90W 200V 50HZ 1:20
XE-NEV 0.4KW 200/220V 50/60HZ 4P
SE-JFCPB 11KW 380V 60HZ 4P IP55
SB-JR,:SF-JR 11KW 6P 380V 50HZ
SF-JR 1.5KW 380V 50/60HZ 2P
GM-SHYF-RR 0.75KW 1:25 400V 50HZ
HF-320A 3PH 400V 0.725KW
GM-DZ 0.75KW 400V 50HZ 1:25
GM-SYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:45
GM-DZB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
SF-HRCA 3.7KW 400V 50/60HZ 4P
BH-D6 D20 3P
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
SF-HRVCAB 3.7KW 220V 60HZ 4P
3.7KW 200V 50HZ 4P (、、,)
GM-SSYZF-RH 0.4KW 400V 60HZ 1:50
GM-J2BW 25W 200V 1:120
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:20
GM-J2 40W 380V 50HZ 1:500
SF-JR 2.2KW 4POLE 50HZ 380V FRAME:100L
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:10

SF-HR 7.5KW 4P
SF-HRCA 1.5KW 4P 200V 50HZ
FR-AS00-1.5K
E-1/7HM  200V 50/60HZ 150KG 12
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-SHY-RL 0.75KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 2.2KW 400V 6 1:50
GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-HY2-L 0.75KW 380V 50HZ 1:5
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 2P
SF-JRO 3.7KW 220V 50HZ 6P
SF-JRO 5.5KW 220V 50H 4P
SF-JRO 5.5KW 220V 50HZ 4P
SF-JR 5.5KW 400V 6 2P
SF-JR 0.75KW 400V 6 2P
SF-JR 5.5KW 200V 3
SF-JRO 5.5KW 200V 3 2P
SF-JRV 1.5KW 400V 6 4P
GM-S 0.2KW 400V 6 1:10
SF-JRO 5.5KW 200V 3 4P
SF-JRV 0.4KW 400V 6 4P
SF-JR 22KW 200V 50HZ/60HZ 6P IP44
SB-JB 11KW 6P AC380V 50HZ
SB-JR,:SF-JR 11KW 6P AC380V 50HZ
SF-JRV 0.2KW 200V 3 4P
SF-JR 0.75KW 200V 3 4P
GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZB
EF-40DSB3 ()
GM-J2BT 90W 200V 50HZ 1:3
SF-JRB 3.7KW 3 200V 4P :TB-A3.7 DC90
GM-D 5.5KW 380V 50HZ 1:30
NB-1.5C
GM-SSYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:10
LM-10PD
LM-030TD
LX-05TD
SP-KR 250W 4P 220V 50HZ
0.1KW 380V 50HZ 1:10 ()
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SF-JRV 22KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.2KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 37KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 0.4KW 200V 50HZ 2P
5.5KW 380V 50HZ 1:30 ()
GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ
SF 50HZ 60HP(45KW) 4P
SF 50HZ 50HP(37KW) 4P
SF 50HZ 40HP(30KW) 4P
SF 50HZ 30HP(22KW) 4P
SF 50HZ 25HP(18.5KW) 4P
SF 50HZ 20HP(15KW) 4P
SF-JR 380V  50HZ 15HP(11KW)4P
SF-JR 380V 50HZ 10HP(7.5KW) 4P
SF-JR 380V 50HZ 7.5HP(5.5KW) 4P
SF-JR 5HP(3.7KW) 380V 50HZ ) 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:80
SF-JRV 22KW 400V 6 4P
SF-JRV 37KW 400V 6 6P
SF-JRB 2.2KW 200V 50HZ 4P
GM-SHY-RT 0.2KW 200V 50HZ 1:20
SF-JR   37KW  2P   380V/50HZ
500-SFMT-63F
GM-DZ 1.5KW/220V
GM-DZ/1.5KW/ 380V
GM-DZ 2.2KW 1:30 380V 4P 220V
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/380V
SF-JR 55KW 380V 50HZ 4P
SF-J,:SF-JR 3.7KW 400V 6 4P
SF-J,:SF-JR 5.5KW 400V 6 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/200V/60HZ)
GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/200V/60HZ))
GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/400V/60HZ)
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/400V/60HZ)
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
ZA-5Y1 DC24V
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-J2BT 90W 1:40 200V 50HZ
FR-D740-0.4K-CHT
GM-J 90W 220V 50HZ 1:25
SL-KS 0.2KW 100V 4P
3.1TX11.7WX20000L(MM)
JIS #80-2
JIS #100-2
M3/8 EX212
M1/8 EX620
SF-JR 200V 1.5KW 6P 930RPM SN:FG9961005
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:20
325X280X22
405X360X25
9.5
12.7
850WX7100L
1160WX7100L
φ8.4X1.D.289.5
φ8.4X1.D.299.5
φ8.4X1.D.369.5
φ8.4X1
φ6-4000L(MM)
10txφ233.5Xφ210.5
10txφ344.0Xφ320.5
10txφ303.5Xφ280.5
SF-JRB 0.75KW 200V 50HZ  6P
GM-S 0.4KW 200V 3 1:50
GM-S 0.75KW 200V 3 1:50
EF-40DSB3,,:EWF-40DSA 100V 50HZ
EF-40DTB3 AC200V 50HZ
EF-20YSB3 100V 60HZ
EF-20YSB3-Q 100V 60HZ
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:80
GM-SB  1.5KW/380V/4P/1:80
SF-HRF 22KW 380V 50HZ 4P IP44 S/N:EY9221001
GM-S 0.4KW 400V 6 1:720
GM-S :720  380VAC 0.4KW
SF-JRF 11KW 4P 380V 50HZ
SF-JR 37KW 380V 50HZ 2P
GM-SYF-RH:GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-DFB 7.5KW 1:5 200V 50HZ
SF-JR 22KW 400V 6 4P
TYPE:SF-ER 0.2KW 4P SERIAL:F02
GM-SHYF-RH 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:7.5
GM-J2BW 40W 1/40 200V
SF-JRO 0.4KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.2KW 380V 50HZ 4
GM-J2BW 40W 200V 50HZ 1:40
NQJ-180S-240 200/200/220V 50/60/60HZNQJ-S180E-240
NQJ-400 200/200/220V 50/60/60HZNQJ-400E
SF-JRF 22KW 400V 6 4P
SF-JRF 37KW 400V 6 4P
SF-JRF 15KW 400V 6 4P
 EG-60FTB,:EG-60FTB40A5 380V 50HZ
EG-60FTB40A5 380V/50HZ
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SFW 0.75KW  220V 50HZ  1:5
FX3U-128MT-ES-A
FX3U-32MT-ES-A
SF-JR 11KW 380V 50HZ 2P
GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
HC-MF73K-D52
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
NP-180J 200V 180WNPJ-180E
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80
EF-50FTB40A2 750W 4P AC400  :EF-50FTB40A5
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 4P 132M
SF-HRVCA 0.75KW 200V 60Hz 6P
SF-JRV 0.75KW 380V 50HZ 2P
GM-HY2B-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:5
SF-JRF 0.2KW 2P 200/220V 50/60HZ
SF-JRB 0.4KW 6P 400V 50HZ
SB-JR 30KW 380V 50HZ 4P 180MD
GM-SSYF-RH 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6 1:25
GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25
GM-DZF X 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
GM-DB 3.7KW 400V 50HZ 1:5
GM-DB 2.2KW 400V 50HZ 1:5
SF-JR 11KW 400V 6 4P()
SF-JR 37KW 400V 6 2P()
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-SFB 0.2KW 4P  220  50HZ 1.3A 15R/MIN  1:100 IP44
SF-JRB 0.4KW 380V 50HZ 4P
SB-JR 18.5KW 380V 50HZ 4P 160LD
SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 6P
SB-JR 18.5KW 400V 6 4P 160LD
SF-JR 0.4KW 400V 6 6P
SB-JR。:SF-JR 15KW 400V 6 2P
EF-40DTB40A2 :EF-40DTB40A5 0.2KW 380V 50HZ 4P
GM-LJ 90W 200V 50HZ 1:25
GM-SFB 0.1KW 220V 50HZ 1:900
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB   1/30   0.4KW   380V
EF-30BT40A5 440V 50HZ
SB-JRF 7.5KW 200V 60HZ 4P
SF-JR 1.5KW 400V 6 2P
SF-JRP 30KW 400V 6 IP55 S1
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15
SF-JR 0.2KW 220V 50HZ 4P
SF-HRCA8 15KW 4P 200V 50HZ
NQJ-400E
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 6P
GM-LJ 22KW 380V 50HZ 1:20
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 2P
XE-NECA-2 0.4KW 200V 50HZ
SF-HRCA 2.2KW 400V 50HZ 4P
GM-HFB :GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 3 1:40
GM-SHYB-RL  0.75KW 200V 3 1:100
SF-JRF 0.4KW 380V 50HZ 2P
GM-HY2-RL 0.2KW 200V 50HZ 1:3
GM-LJ :GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:15
SF-HRCA 11KW 400V 50HZ 4P
GM-SF 0.2KW 220V 60HZ 1:10
SF-JRF 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 380V1.5KW4P(NB-1.5C380V)
SF-JRF 50HZ 400V 2P 2850 2.2KW
SF-JRV 50HZ 380V 4P 1430 7.5KW
GM-DZ3FX 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
SF-JRV 0.75KW 2P  220v
SF-HRP 1.5KW 400V 60HZ 4P
GM-J2T 40W 200V 50HZ 1:120
MR-E-04A-KH003
HF-KE43JW1-S100
GM-SHY-RR 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 1:900 200/50/60HZ
SF-JRV 0.75KW 2P  200V 3
SF-JR 5.5KW 220V 50HZ 4P
SF-JR 3.7KW 200V 50HZ 2P
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ 2P
GM-SHYF-RH 0.4KW 1:100 200V 50HZ
NQH-1505 200V
SF-HRCA 7.5KW 380V 50HZ 2P
SF-HRV 5.5KW 380V 50HZ 4P
LF-BR-2H
GM-SFB 0.4KW :1:30 3200v
SF-KVCAO-2 380V
NQJ-180E 400V 2P 0.18KW
SF-HRCA 0.2KW 400V 60HZ 4P
HC-UP152 1.5KW
SF-JRV 5.5KW 3 380V 50HZ 2P
GM-J2B 40W 4P 400V 1/90
NQH-753 0.75KW 380V 50HZ 2P
NQP-180
GM-DZ 0.4KW 380V 1:80
GM-DZ 3.7KW 380V 1:10
SF-HRV 18.5KW 400V 6
SF-JRV 18.5KW 400V 6
GM-SHYM-RH 1.5KW 1/50 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
GM-DZ
TYPE:SF-KVCAO-2 380V 50HZ 22KW FRAME:2000L INS CLASS:F
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
SF-JRF 15KW 380V 50HZ 4P
NQJ-250E 0.25KW  220V
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
NQJ-180E 0.18KW 2P 400V
NQH-753 0.75KW 2P 380V/50HZ
SF-JRF 30KW 4P 380V 50HZ 1450r/min
SF-JRV 22KW 220V 60HZ 4P
SF-JRV 7.5KW 220V 60HZ 4P
SF-JRV 0.75KW 220V 60HZ 4P
GM-LJ 30KW 400V 50HZ 1:30.32
GM-S 0.4KW 200V 3 1:20
ZA-2.5Y
ZA-06A1
GM-HB :GM-SB 200V 1:200
SF-JRB 0.75KW 4P
SF-JR 37KW 380V 50HZ 6P
SF-JR 5.5KW 6P 400V 6
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 2.2KW 400V 6 4P
SF-JRVO 0.4KW 2P 200V/50/60HZ
SF-HR 0.4KW 200V 50HZ 2P
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
SF-HR 0.75KW 4P 380V 50HZ
SF HR 5.5KW 4P 380V 50HZ
SF-HR 7.5KW 4P 380V 50HZ
GM-DFB-7.5KW 1:5
HC-RFS353
HC-SFS81B
MRS18-E
GM-S 0.4KW 200V 1:60
HF-KP13
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 1.5KW 1:200 200V 50HZ
SF-JR 18.5KW 380V 50HZ 6P
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 1:30
SF-JRFB 1.5KW 4P 200V/50/60HZ
ME96NSR
ME-4201-NS96
GM-S  0.75KW
NQP-180E 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 22KW 400V 50HZ 4P
SF-JR 30KW 400V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.4KW 200V 3 1:3
:SF-JF 220V 60HZ  1730rPM 3.7KW
MM-064 0.4KW 2P 380V 50HZ/V3
MM-057 3.7KW 2P 380V 50HZ/V3
GM40-1100NM 428I 27.44 0.75KW 220V-380V
SF-JRF 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ
SF-JRCA(5.5KW 4POLE)
GM-J2 25W 200V 50HZ 1:7.5
GM-SB 2.2KW 200V 50HZ 1:80
GM-HY2FB-RL :GM-SHYFB-RL 2.2KW 200V 50HZ 1:80
SF-JR 0.75KW 4P 380V
PG080-100
GM-J2 25W 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-J2 60W 200V 50HZ 1:7.5
GM-J2 60W 200V 50HZ 1:10
GM-J2 90W 200V 50HZ 1:7.5
SB-JR2.2KW 142OR/MIN
FX2N-128MR-001
Q01CPU
QJ71C24N-R2
HC-SFS152
HF-SP201
HF-SP81
HF-SP152
HC-SFS102
HC-SFS121(B)
HC-SFS-81 1
JF-250S-E-1
JF-200S-E-1
JF-350S-E-1
GM-SHYM-RH 0.4W 380V 50HZ 1:40
HF-SP102B
MR-J3-200B
SF-HRCAOB 30KW 380V 50/60HZ 4P S/N:EY1260001
SB-JR , :SF-JR 1.5KW 220V 50HZ 6P
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
SF-JR  0.75KW 200V 3 4P
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
EF-50FTB40A2-06 380V 50HZ :EF-50FTB40A5
SF-HR 5.5KW 6P 200V 50HZ CH2278001
SF-HR 11KW 4P 200V/50/60HZ
GT15-RS2T4-9P
AJ65BT-R2
FR-A7NC.B KIT
FR-E740-0.75K-CHT
FR-E740E-1.5K-CHT
FR-E740E-3.7K-CHT
GT05-MEM-ADPC
GT05-MEM-32MC
MR-CCN1
MR-J3ENSCBL30M
MR-BKCNS1
MR-PWCNS4
MR-J3BUS0.5M
MR-J3BUS3M
MR-J3BAT
HF-SP152B
HF-SP102
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-JT 25W 200V 4P
GM-LJ 11KW 200V 50HZ 1:3
 SF-HRCA 11KW 400V 50HZ 4P
 SF-HRCA 2.2KW 400V 50HZ 4P
EF-40ETB3 :EF-40ETB40A5 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SZ 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-SZB 2.2KW 200V 50HZ 1:30
1.5KW 200V 3 4P()
NQJ-250E  0.25KW  200/220V
KN5-C204Q111
SB-JR2.2KW 1420R/MIN.380V 4.8A 50HZ
GM-SB 1.5KW 380V 3 1:160
 GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:30
E-1/7HM 12 150KG 200V 50/60HZ
SF-HRCA 22KW 400V 50HZ 4P 180L
ZKB-10×N
 GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SB 1.5KW 4P 1/10 AC380V
FX1N-60MR-001
SF-HRCAB 3.7KW  380V 50HZ 4P TB-A
SF-JRC 0.75KW 4P 200V 50HZ
SF-HRVCA  0.2KW  200V 50HZ 4P
GM-SHYMB-RH 0.1KW 3P 200V 1:10
GM-DFB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
FX2N-4ad
SF-HRV 15KW 380V 50HZ 2P
AF-SER 3.7KW 380V 50HZ 2P S/N:BK1040001
GM-SHYF-RL 0.1KW 1:50 380V 50HZ
41K-M599
SF-JRF 30KW 380/400V 50HZ 4P
SF-JR 0.4KW 1/2HP 0.4KW IP 55 4 POLE 50HZ 380V 1.15A 1410R/MIN PF 0.74
SF-JR 0.75KW 1HP 0.75KW IP 55 4 POLE 50HZ 380V 1.19A 1400R/MIN PF 0.8
GM-SF 2.2KW 1:3 380V/50HZ
GM-SFB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
GM-SF 0.1KW 1:50 380V/50HZ
GM-H2B 0.4KW 1:25 38V
GM-J2BT 70/90 R/MIN 1:20 90W 4P 3PHASE 200V 50HZ 0.64A
GM-S 0.2KW 380V
GM-DF
GM-LJ 22KW 400V 50HZ 1:10
GM-LJB2
SUHW100R-15  15,:SUHW100R-16 1:15.5
GM-J2 90W 380V 50HZ 1:50
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:160
SF-HRCA 7.5KW 415V 50HZ 6P
SF-HRCA 5.5KW 415V 50HZ 6P
SF-HRCA 22KW 415V 50HZ 6P
 GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 200V 1.5KW 6P 930RPM
SF-JR 7.5KW 4P 1440RPM 380V
LE-30CTA
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/30
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1/30
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:100
SF-HRCA(IE3:SF-PR 3.7KW 380V 50HZ 4P)
SF-HRCA 11KW 380V 50HZ 4P
SF-JRFO
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-SF 0.4KW i=1/30 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/50 200V 50HZ B
GM-S 0.4KW 1/30 200V 50HZ C
GM-SF 0.75KW i=1/80 200V 50HZ
GM-SF 0.4KW i=1/80 200V 50HZ
GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
SF-JRO 2.2KW 380V 50HZ 2P
SF-JRO 3.7KW 380V 50HZ 2P
SF-JRFO 0.1KW 200V 50HZ 4P 63M
GM-JT :GM-J2T 60W 380V 50HZ 1/50
GM-JT :GM-J2T 40W 380V 50HZ 1/90
GM-H2 :GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-LJ 15KW 400V 50HZ 1:28.85
GM-LJ 11KW 400V 50HZ 1:29.62
GM-LJ 22KW 400V 50HZ 1:19.30
SF-JRV 2.2KW 200V 50HZ 2P
SF-JRFO 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-TH 90KW 380V 50HZ 4P S/N:01IGB540HM0102
GM-DF 2.2KW 380V 50HZ 1:20
SF-JRVB 1.5KW 4P 380V/50HZ
 2KW 3φ230VAC    11A 60HZ MR-J2S-200A
GM-SHY-RT 200V 50HZ 0.2KW 1:20
GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
NPJ-400E 200V 50HZ
NPJ-250E 200V 50HZ
NPJ-180E 200V 50HZ
NQJ-750E 200V 50HZ
NQJ-250E 200V 50HZ
NQJ-180E 380V 50HZ
NQJ-100E 200V 50HZ
GM-SB 380V 0.4KW 4P 1/20 B
GM-SFB 380V 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYFKK-RH  0.4KW 200V   1:20
SF-HRFCA 0.4KW 4P 200V 50HZ
2SHI 5HP
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:240
GM-SF 1.5KW 200V 50HZ 1/3
SF-JR 3.7KW 220V 50HZ 4P
SF-JRB 0.2KW 200V 50HZ 4P
AF-SHR 3.7KW 220V 50HZ 4P
GM-HFB 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:10 S/N:617219 ()
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
SP-KR 0.2KW 100V 50/60HZ 4P Frame:A71 S/N:137
2T 6
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
  SF-JRVB 1.5KW 4P 380V/50HZ
GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:30
SF-JRV 7.5KW 2P 200/200/220V 50/60/60HZ S/N.CF0491013
SD-Q11
2SHI
SF-JR 37KW.4P 380V/50HZ
SF-JR 37KW.2P 380V/50HZ
GM-DFB 3.7KW 200V 50HZ 1:50
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 5HZ 1:240
LB-10.8S,AC220V 3A
GM-SHYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
HC-SFS502 INPUT 3AC 133U OUTPUT:5KW
GM-HY2B-RR-0.4-1/120 0.4KW 4P 380V(GM-SHYBRR)
SJ-V18.5-01Z
AJ65SBTB1-32DT1
SF-JRP 30KW B3 4 180L
GM-SSYF-RH 0.2KW 220V 50HZ 1:20
SF-JR 30KW 4P S/N.088KC833
GM-SSYF-RH 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SSYF-RH 0.75KW 220V 50HZ 1:20
FR-E540 0.4KW 220V :FR-E740-0.4K
HC-RP 103(B)
MR-JHSCBL20M-H(GC)
FX2N-4AD-PT
FX2N-32MR
FX2N-2AD
F930GOT-BWD-C
SF-JRFB 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L
GM-SSYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
SF-HR 15KW 4P 380V 50HZ 29.5A
SF-JR 15KW 6P 380V 50HZ 32A
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GT1030-LBD-C
GT1030-LB2D-C
SF-JR 0.1KW 200V/220V 50HZ/60HZ 4P
HF-KP43P-S13 400W 2P 102V 2.9A S/N:L47777036 073
GM-HY2M-RH ,:GM-SHYM-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:240
GM-H2FB-RH  :GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
HC-SFS502 input 3AC 133U output 5KW
SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 6P Drawing No.BC18399-A
GM-SHYF-RR 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-HY2F-RL ,:GM-SHYF-RL 0.2KW 380V 50HZ 1:5
400W 3φ 60HZ 220V  HC-KFS43
QBFD-M040
 QBFD-M040
FR-A740 2.2KW
HF-SP202(4)(B)G1H 2.0KW
SF-JRC 132MC75KW 4P
SF-JRV 0.4KW 200V 50HZ 4P
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
MR-J2S-70A 750W SERIAL:E04671042  TC300A176G51
HC-MFS73 input:3AC 117V 5.2A Oupt:750W IEC34-A speed:3000r/min SER.NO A30
TYPE:SF-JRF 11KW 380V/50HZ 4P
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:20
HC-SFS-201
EF-30UTA11 220V 50/60HZ S/N:0512
SF-JRP 3.7KW B3 4 112M
SF-JR(380V 1.7A 50HZ 0.75KW 2810RPM
HC-SFS301
HC-SFS201B
GM-HB,:GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
AF-SHR 0.75KW 2P 200V 50HZ EXeIIt3
SF-JR 0.2KW 4P 400V 50HZ
HC-KFS-13 28-HC-KFS-13
GM-SF 1/25 0.1KW 220V 60HZ
FR-E54-0.4K 400V
SF-JRF 3.7KW-4P AC380V
SC-KR 220V 370W 1/2HP 48 80M 1430
GM-SF 0.2KW 3 380 1:10
3φ x 220V x 3.5KW 60HZ MR-J2S-350A
SF-HRF 22KW 380V 50HZ 4P S/N:EN9200001
SF-LH1 110KW 380V 50HZ 4P S/N:991AC195HM0101  DATE:1999 GB:SF-THO 110KW 380V 50HZ 4P
GM-SB 075KW 200V 50HZ 1:10
SF-JRV 0.4KW 4P 380V/50HZ
GM-SSYF-RH 0.2KW 1/40 4P 200/220V
GM-SHY-RR 0.2KW 60HZ :1:30
GM-S 0.2KW 60HZ 1:50
GM-S 0.4KW
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 1:80
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
FX(2n)-32MR
FXIN-32MR
FXIN-16EYR
FXIN-16EX
F940GOT 7
FXIN-128MR-001
GM-SB  200V/0.75KW :1:20
FX2N-32MR-001
CM-SF/0.4KW/1:30
GM-SYF-RH :GM-SSYF-RH 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
2EPH DATE:SEP 94 MFG NO:23931 1./31:1 /3-27-C/860RPM~908RPM/7.5KW~8KG.M/860RPM~805RPM/6.6KW~8KG.M
0.75KW 380V 50HZ 1:3 ()
SF-JR 1.5KW 380V 50HZ 8P
GM-SHYF-RH 0.2KW 220V 60HZ 1:80
SF-JR S/N:102KC832  400V 6
4P;GEAR RATIO 1:10 380V 50HZ 0.4KW :391612
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-LJY 3.7KW 400V 60HZ 147r/min S/N:147968
GM-LJY 3.7KW 400V 60HZ 451r/min S/N:148137
SF-JR 3.7KW 379V 35HZ 675r/min S/N:H55210011
HC-KFS43 129V/2.3A/400W
FXIN-128MR-001FX2N-128MR-001
F940GOT 7:F940GOT-TWD-C 7
FXIN-16EX:FX2N-16EX
FXIN-16EYR:FX2N-16EYR
FXIN-32MR:FX2N-32MR-001
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:10
SF-JR 11KW 220V
15KW 380V 50HZ 4P()
HF-SP102G7 1:21 :HF-SP102
HF-SP202BG7 1:21 :HF-SP202
MR-J3-100A
MR-J3-200A
FR-E740-0.4K 400V
GM-SB SER1AL-72L9X 380V 0.2KW 1:80
GM-SB SER1AL-75C9X 380V 0.75KW 1:10
GM-SB SER1AL 56644 380V 0.4KW 1:60
FE2N-16EX
MELSEC J65SBTB3-16D  MELSEC A J65SBTB3-16D
MELSEC  J65SBTB2N-16R MELSECA J65SBTB2N-16R
FRLSEC Q61P
FREQROL-E 700 ,400V FR-E740-3.7K
FREQROL-A 700 ,400V FR-A740-0.75K
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYMB-RH 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:75
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRB 1.5KW 380V 50HZ
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:75
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:75
S-5-HSE3 9 380V 50HZ
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ  1:40
GM-SYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 3.7KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SSYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SB380V0.4KW4P1/20-B
GM-SF380V0.75KW4P1/10
SF-JR 0.2KW 6P 200/200/220V 50/60/60HZ
 GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
MR-J3-500A
GM-DZ 5.5KW 380V 50HZ 1:50
SF-JRB 0.2KW 220V 60HZ 4P
GM-JT :GM-J2T 90W 415V 50HZ 1:15
GM-DEB 2.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-HY-RR :GM-SHY-RR 0.75KW 1:60 380V 50HZ
GM-HY-RL :GM-SHY-RL 0.4KW 1:60 380V 50HZ
GM-H-RL :GM-SHY-RL 0.75KW 1:60 380V 50HZ
HC-SFS152B 220V   131072
HC-SFS102.380V 1.5-2.5 3.18
SE-JRF 0.1KW 220V 50HZ
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:30
SF-JRO 15KW 400V 50HZ 6P       
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SSYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:7.5
SF-J 5.5KW 4P AC 220V 50HZ
SF-TF RACINE 1.5KW 4P AC 220V
GM-D 0.75KW 1/5 :1/5 3 200/200/220V
GM-HY2F-RH 0.4KW 220V 3
 SF-JRVB 1.5KW 380V 50HZ
 GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150
SF-JO 3.7KW 200V 50HZ 6P 132S S/N:FJ5396002
GM-HY2FB-RH  :GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:160
SF-J 15KW 200V 50HZ 4P S/N:CM5985001   1990
GM-SHYFB-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:240
 SP-KR
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-DB 0.75KW 1/200 380V 50HZ
GM-DZ 2.2KW 1/50 400V 60HZ
GM-DZ 1.5KW 1/40 400V 60HZ
SF-JR 1.5KW 2P 200V 50HZ
GM-HY2FB-RH,:GM-SHYFB-RH 1.5KW AC380V 50HZ 1:15
SF-JRB 0.75KW 380V 50HZ 6P
SF-HR 7.5KW 380V 500HZ 4P
GM-SB 0.4KW 1:80 200V/50/60HZ
FR-F740P-1.5K
FR-F740P-0.75K
FR-F740-1.5K
FR-F740-0.75K
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
SF-JRB 0.75KW 400V 50HZ 6P
GM-SFB 0.2KW 200V 50HZ
SF-TH 110KW 380V 50HZ 6P
GM-DB 1.5KW/220V.60HZ/1:15
 HF-SP502
 MR-J3CN1
MR-J3ENSCBL5M-L
 MR-PWCNS4
MR-PWCNS5
ZKG5AN
GM-DA 0.75KW 200V 1:5
 HF-SP102
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EF8246001
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EF8247001  、
GM-S 1.5KW 1:25
GM-S 0.4KW 1:50 3200V
GM-SYFB-RH-1.5KW-R20
GM-SB-1.5KW-1/30
GM-SSYFB-RH-0.75KW-R15
GM-SSYFB-RH 0.75KW R15
GM-SSYFB-RH-0.75KW R15
GM-SSYFB-RH-0.75KW R7.5-D
GM-SYFB-RH1.5KW R20
GM-SSYFB-RH0.75KW R15
GM-SSYFB-RH0.75KW R30
GM-SYFB-RH1.5KWR15
MITSUBISHI-HF-SP502
MITSURTSHI-HF-SP352B
MITSUBISHI-HA-LP11K2
GM-SYF-RH 1:12.5 1.5KW 380V
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:12.5 
SF-JRB 1.5KW 220V 50HZ 4P
GM-DB 0.75KW 220V 50HZ 1:10
HA-SAX52BK OUDUT:0-0.5KW 24.4KG/CM 0-2000RDM
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-JT :GM-J2T 90W 415V 50HZ 1:5
3KW
 1.5KW
  7.5KW
4KW
3KW 4P  380V 50HZ
AF-SHR 7.5KW 380V 50HZ 4P
AF-SHR 3.7KW 380V 50HZ 4P
AF-SHR 1.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SF 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-S  380 200W I:540
GM-S  3800 750W I:360
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 1/30  200V
GM-S 0.4KW 1/30  220V
GM-SYF-RH :GM-SSYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-SHYF-RH 0.4KW 440V 50HZ 1:5
SF-JRF 0.75KW 380V 50HZ 2P
AJ65SBTB2N-16R
GM-SB 1.5KW 1/3 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ
NPJ-750 :NPJ-750E 0.75KW 380V 50HZ 2P
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
K44-52B-2202
K44-54A-2122
SF-HRB 2.2KW 200V 50HZ 6P 132S
MR-J3-40A
HC-KFS23
FR-E720-0.4K
HC-MFS23
SJ-V26-01M 22KW/26KW 200-230V 50/60HZ S/N:L74377004
GM-SF  380 200W I:120
GM-SF  380 400W I:120
GM-S :1:100220V
GM-J  90W  :1/15 220V
NQJ-400E 200V/50HZ
FXIN-60MR 001
HC-KFS23B
MR-J2S-20A
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SSYFB-RH 0.75KW 3P 1:30 380V
GM-SYFB-RH 0.4KW 3P 1:75 380V
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1:10 380V
GM-SSYFB-RH 0.4KW 3O 1:75 380V
GM-SB 1.5KW 4P 1:30 380V
GM-SHYMB-RH 0.4KW 3P 1:15 380V
GM-SSYFB-RH 1.5KW 1:7.5 380V
GM-SYFB-RH :GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
SF-JRB;380V;50HZ;91.5KW
FR-E740-3.7K-CHT
MR-SFS352 3AC146V 17A  3.5KW 2000r/min
FXOW-3A
GT1155-QSBD-C
FET-410 4P 10KG.GM
GM-SFB 0.1KW 400V 1/50
GM-SFB 0.1KW 400V 1/40
GM-DB 0.4KW 400V 1/20
GM-DB 0.4KW 400V 1/60
GM-DZB 1.5KW 400V 1/80
GM-DZB 2.2KW 400V 1/40
GM-DZ 0.75KW 400V 1/20
GM-DZ 0.75KW 400V 1/15
GM-DZ 0.75KW 400V 1/30
HC-UFS13K
AJ65BT-68TD
FR-E720-1.5K
FR-A7NC
SF-JR 200V 0.2KW
SF-JR 200V 0.4KW
PX2N-16EX
 SF-JR 0.4KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 0.4KW 4POLE 50HZ 380V R/MIN:1390
HC-SFS502B
Q02U
MR-J3-350B
MR-JZS-10A
HC-SFS102B
EF-30BTB :EWF-30BTA 200V 50HZ
EF-30BTB AC200V-220V
OSE-104
HA-100NC-S
GT1665M-VTBD
GM-S 200W 100-200 380V 19MM
GM-SF 1.5KW 1:3 200W 60HZ
SF-JRV 3.7KW 4P A 200V50/60HZ 22060HZ
SF-JR 45KW 4P B 200V50/60HZ 220V60HZ
SF-JR-O 0.75KW 6P V3 AC200V
SF-JR-O 3.7KW 2P V3  AC200V
SF-JRB 0.4KW 200V 50HZ 6P
SF-JR 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 11KW 2P 200V 50HZ V3 B
SF-JRO 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P S/N.088KC833
GM-JT :GM-J2T 60W 380V 50HZ 1:50
EF-50FTB3-PR
PS-50SHXA
MR-J2S-55KB4
G-50XA
MR-J3-500T
HF-SP502B
MR-J3-D01
NF125-SW
MR-PRU03
MRZJW3-SETUP161
SF-HRCA 7.5KW 380V 50HZ 4P
GM-DZB 1.5KW 1/80 400V 50HZ
GM-DB 0.4KW 1/60 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 1/20 400V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 1/40 400V 50HZ
GM-DZB 2.2KW 1/40 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 1/30 400V 50HZ
GM-SFB 0.1KW 1/50 400V 50HZ
GM-DZ 0.75KW 1/15 400V 50HZ
GM-DB 0.4KW 1/20 400V 50HZ
HC-KFS43G1
HC-KFS43BG1
 SF-JRV   200V  4P  1.5KW  3Φ
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 1.5KW 1:50 380V 50HZ
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:50
HF-KE73JW1-S100
HC-SFS352
GM-SSYZF-RH 0.4KW-1/40
GM-SZF 0.4KW 1/30
GM-SZB 1.5KW 1/50 380V 50HZ
GM-DZ3 0.4KW 1/5()
GM-SZ 0.75KW 1/60
HF-SP502
GM-SZ 0.4KE 1/60
GM-SZ 0.4KE 1/50
GM-SZ 0.4KW 1/40
GM-SZ-0.4KW-1/30
GM-DB 0.75KW 1/25
GM-SYFB-RH-D-0.1KW-R40 AC380V
HC-SFS102K
HC-SFS5024B
 HC-SFS352
MR-J2S-500A4
   :LX-100TD-909;:LX-100TD-928
LX-05BRR 7;:LX-05BRR-928
FX1N-60MT
MR-JCCBL5M-L+MR-J2CN1+MR-PWCNK1
MR-JCCBL5M-L
MR-J2CN1
MR-PWCNK1
HF-KP43B
MR-J3USBCBL3M
MR-JENCBL5M-A1-H
1KW 3φ230VAC 60HZ MR-J2S-100A
CTE-EFB SN:680538 18.5KW 1450RPM BRAKE:HND-25
CTE-EFB SN:680539 7.5KW 1430RPM BRAKE:HND-10
SF-JRF 22KW 380V 50HZ 4P
GT1575-VTBA :GT1675M-VTBA
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SHYFB-RH 0.4KW 1:15 380V 50HZ
SF-JR 22KW、4P、AC200(220)V、50/60HZ
3.5KW x 4P 2000RPM 3φ 60HZ  220V :HC-SFS352
NQ-250J:NQJ-250E 200V 60HZ
NQ-180J:NQJ-180E 200V 60HZ
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
SF-HR 0.4KW 4P 220V 50HZ
FR-F740-15K-CHT1
FR-F740-11K-CHT1
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:3
GM-LJ 2.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-LJ 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
BF-12S-E-1
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.1KW 4P 1:10 220V
AJ65SBTB1-32D1
AJ65SBTB1-32T1
AJ65SBTB1-16T1
SF-JRF 3.7KW 2P 380V 50HZ
GM-SFB 0.75KW 1/15 200V 50HZ
HC*KFS*73G1(1/12)
HC-KFS73BG1(1/12)
HPJ-T11///
HC-KFS43G1(1/5)
HC-KFS73  G1K(1/20)
HC-KFS43 G1(1/5 )
HC-KFS43G1    1/12
SF-JRV 0.2KW 4P  AC 200V  :50HZ
GM-SYF-RH:GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 50Hz 1:40
 SF-JRV 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-HR 5.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 0.75KW 4P 50/60HZ 1400r/min 200/200v
SF-HRCA 112M (3.7KW
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:3
GM-SHYFB-RH/0.4KW/1:15(3P/380V/50HZ)
MKV-23H-RFA-P12-LQ-11
GM-SB 0.2KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/30 4P 3PH/380V/50HZ
SB-JR ,:SF-JR  1.5KW 200V 50HZ 4P
 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 2.2KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.1KW 200V 1:3
SF-JR 0.75KW 220V 50HZ 2P
 GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
SB-JR :SF-JR 3.7KW 380V 50HZ 2P
SB-JR :SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 1.5KW 220V 50HZ 2P
FX1S-14MR-001
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 3.5A 1420r/min
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 15.2A 1455r/min
GM-HY2FB-RH
GM-HY2B-RR,:GM-SHYB-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:120
SF-JR-30KW-6P-200V
SF-JR-37KW-4P-200V
HC-SFS502BG117
FX2N-48ET
SF-JRV-2P-0.75  FF165(220V 380V)
FX3U-128MR
FX3U-128MT
SF-JR 30KW 4P S/N.TG9711001
SF-JRV 0.1KW 380V 50HZ 4P
QJ71DN91
SF-JR180L-Q
SF-JR180L-H
FR-B3-N750
FR-B3-N400
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
GM-SB 3.7KW 380V 50HZ 1:360
 SF-JRB 2.2KW 380V 50HZ 6P
M008T80373(21M、、24V)
GM-LJV 11KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB<1.5RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
GM-SB<0.75RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
GM-SB<0.4RM/4POLE/RAT10 1:40 380V/3HP/50HZ>
2.2KW 380V 50HZ 6P  ()
GM-SB(0.1KW 4P 3  1:270)
A960GOT-EBA
HA-FF33
OSA18-131
SF-JRV-15KW 4P 380V
SF-JRV 1.5KW 4P A 380V/50HZ
SF-JR 22KW 4P 50HZ 42A
SF-JR 15KW 4P B 380V 50HZ
SF-JR 1.5KW 6P A 380V 50HZ
SF-JR 1.5KW 4P 50HZ 3.3A
HC-KFS70-S51
SF-JRV 22KW 4P A 380V/50HZ
Q64AD
 HC-PQ43G1
HC-PQ43G13100V  1:5
 HC-PQ23
HC-KFS43-S51
HC-KFS73-S51
MR-J2S–100B
5.5KW SF-JR 2P 200V 3
100W 3φAC200-230V 50/60HZ MR-J2S-10B-S021
SF-JR 0.2W 200V 50HZ 4P
GM-DZB 22KW 4P 45R/min 380v
HA FF33
SF-JR 15KW 4P 50HZ B 380V 50HZ
SF-JRV 22W 4P A 380V/50HZ
HC PQ43G1
HC-PQ43G13100v 1:5
GP2501-SC11 AC110V
GP2501 TC41 24V
GT15 75ARUSL 5VDC
PD25
FR-D740-1.5K
MR-JCCBL6M-L
NQJ-250E/0.25kw3ФAC200V
SF-HR 3.7KW 3380V 4P
SF-HR 22KW 3380V 4P
SF-JR 0.4KW 350V 50HZ 6P
SF-HRV 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF 3.7KW 380V 50HZ 2P
GM-SBW 0.2KW 380V 50HZ 4P 1:30
 GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/60
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.75KW 1/60
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/30
GM-DB 380V 50HZ 0.4KW 1/50
GM-DB 380V 50HZ 1.5KW 1/80
GM-DB 380V 50HZ 3.7KW 1/100
SF-JRV 0.4KW 380V 50HZ 4P S/N:B92800312
nqj-250e(200v)
TEF3-54QSA 1.3KW 380V 50HZ 6P S/N:FE2791001
SF-HRCA 22KW 400V 60HZ 4P
FR-E740-0.4K-CHT
MR-JHSCBL5M-L
MR-PWCNS1
500W MC-SFS52
FX50DU-CABO
FX3U 64MT-ES-A
SF-JR-4P 2.2KW-200V
GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
SF-JRP 0.75KW 380V IP55 50HZ 4P
SB-JR ,:SF-JR 11KW 400V 4P
NQD-751 0.75KW 200V 50/60HZ
GM-SB(1.5KW/4POLE/1:40
GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40
GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15
GM-SB(0.4KW/4POLE/1:40
GM-SB(0.75KW/4POLE/1:40
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:30
GM-SB(0.1KW/4POLE/1:20
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15
SF-JEV 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-MV 0.4KW 200V 50HZ 4P
GM-J 90W 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
SF-JRFPB 3.7KW 380V 50HZ 4P Frame:112M S/N:GA7899
SF-JRFB 1.5KW 380V 50HZ 4P Frame:90L S/N:CH0723001
GM-SFB 0.75KW 380V 50HZ 1:30 S/N:697812
SF-LH1 :SF-TH 75KW 380V 50HZ 6P
MR-J3-10B
MR-J3-40B
FR-D720-2.2K-CHT
QD75M4
AJ65SBTB1-32T
150KG 200V 50/60HZ 0.12/0.15KW S/N:56112056
GM-HFE 0.2KW 4P 200V
GM-HY2FB-RR :GM-SHYFB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW  1:50 380V/50Hz
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:10Q
GM-SB(0.2KW/4POLE/1:15 380V/3P/50HZ
SF-HRCA 1.5KW 200V 50HZ 4P 90M
GM-LJV 11KW 380V 4P 50HZ :1/30 50r/min
GM-SHYMB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
SF-JRO-180M 22Kw
SF-HJCA 5.5KW 4P 380V S/N:BF0792001
SF-J 2.2KW 4P 380V 50HZ S/N:0793001
 SF-JRO 18.5KW
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:120
 SF-JRO 15KW
 SF-JRO 11KW
 SF-JRO 5.5KW
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
HC-SFS102 730523016073
AS2-1PM
GM-SSYE-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYE-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
SF-JR 11KW 4P 400V 6 S/N:F98300085
SF-JR 7.5KW 4P 380V 50HZ S/N:AX6162007
SF-JRO 18.5KW 380V 50HZ 4P
HF-KP43K,400W,3000r/min 
SF-JRB 5.5KW 4P 200V 60HZ
SF-JRP 0.75KW 380V 50HZ 4P
NV125-SV(3P 75A 30mA)
V-1SXV
NV63-SV(3P 30A 30mA)
V-05SV
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 2.2KW 380V 50HZ 1:12.5
HC-PQ43G1
FR-BSF01
NPJ-180 :NPJ-180E 200V
NV125-SV(4P 100A 30mA)
SF-HRF 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB 18.5KW 380V 50HZ 6P
FR-A740-11K-CHT
FX1S-30MT
SF-JR 55KW 380V 50HZ 2P
HC-PQ13-S16
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SHYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:160
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P 250SA
K07S81500031
K07S71100027
K07S71100026
K07S71100025
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
MMF-12D24DS DC24V
MMF-08D24ES DC24V
MM-06F24ES DC24V
SM-SB 0.2KW 1:30 380V
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 2P 132S
SF-JRV 7.5KW 200/220V 50/60HZ 2P
SF-HR 7.5KW 4P 400V 50HZ
EF-45ESB-E,EF-45ESB-E 200/220V 50/60HZ,E。。 200/220V 50/60HZ
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:5
MR-J2S-100B 1KW 3 220V 60HZ
HC-SFS702 3 200VAC 7KW 2000RPM ENCODER10
SF-HR 22KW 380V 50HZ
GM-SF 0.2KW 1:80
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:80
SF-HRCAP 22KW 4P 380V 50HZ
GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:30
MMF-09B24DH
CB0479-H01 MMF-04C24DS 24VDC 0.09A
SUHA160-L/R-10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:540
HC-SFS7024  AC400V 7KW
MR-J2S-200A 2KW 3 220V 60HZ
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:3
HC-KFS13BG1 100W 1:20
FR-A740-7.5K AC380-460V 13KVA 7.5KW
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P 250SD
GM-SFB 0.2KW 3P 200V 1:100
HA-LP11K2-S6
MR-J3-DU11KA-S054
MR-J3-CV11K
GM-SS 0.1KW 100V 50HZ 1:10
VP-RS-B310M1 200V 50HZ
ZA-10Y1 DC24V
LE-40MTA-E/AC85-264AC
MR-J3-22KA(GA)
MR-J3-500A(GA)
MR-J3-700A(GA)
MR-J3-350A(GA)
GM-JSE 25W 200V 50HZ 1:1000
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 2P 112M
SF-JFCPB 11KW 380V 50HZ 4P S/N:BR1673001
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P 90L
SF-JFO  1.5KW 4P  380V/50HZ
SE-ERF 0.1KW 2P 3PH200V/50/60HZ
MMF-04C24DS
MMF-09B24DH FRN15P1S-4C
HF-KE43JWI-S100 ,HF-KN43J-S100
HF-KN43BJ-S100 (    )
MR-J2S-500A 5KW 3 AC220 60HZ
GM-SSYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:7.5
MMF-09D24TS 24VDC 0.19A 9Z0G1 RM1 CA1322-H01 :MR-J2S-11KB
SF-JR 30KW 380V 50HZ 2P 180L
GM-HY2B-RL :GM-SHYB-RL 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-HY2MB-RH :GM-SHYMB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:30
MR-PRU03()
EF-50FTB 220V
FX2N-80MR-001
SF-JRB 5.5KW 200V 50HZ 4P
MMF-09D24TS
MRS18-DVL
EWF-45ESA-Q 200/220V 50/60HZ
EWF-45ESA 200/220V 50/60HZ
EF-50FTB 380V 50HZ,,。
GM-J :GM-J2 40W 200V 50HZ 1:150
MKV-23H
HC-SFS102 1KW 2000RPM  AC220V
EWF-50FTA40A 380V 50HZ
EWF-50FTA40A-Q 380V 50HZ
SB-JR 55KW 380V 50HZ 6P 225S S/N:BP6414001
SB-JR 45KW 380V 50HZ 6P 200M S/N:BP6415001
HC-KFS43B 3 AC200 0.4KW 2.8A
SF-JR 45KW 220V 50HZ 4P
SF-JR 45KW 200V 50HZ 4P
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 6P 200L
GM-SFB 0.2KW 380V/50HZ 1:5
SF-HR 2.2KW 380V/50HZ/4P/SERIAL:EJ8547001/GB18613-2012 :84.3%
SF-HR 15KW  380V/50HZ/4P/29.8A/1460r/min/GB18613-2012 :90.6%
SF-HR 22KW 380V/50HZ/4P/SERIAL:BH4658004/GB18613-2012 :91.6%
DIFC-U4
SF-J 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:BN6847001
1EPHC 1.35:1  Chain No.2-26-C
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:100
SB-JR :SF-JR 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.4KW 220V/380V 50HZ 4P
SF-HJCA 5.5KW 380V 50/60HZ 4P 132M
SF-JRCA 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 2P
SF-JR 0.75KW 380V 50HZ 4P
MKV-23H-RFA-CL1-Q-11 S/N:03429
HC-UFS43-S2
GM-SF 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:5
SF-HRO 5.5KW 380V 50HZ 6P
SF-HRVCAP :SF-HRVCAO 1.5KW 200V 50HZ 4P
ZA-A1
MKV-33ME-RFA :DA3301-172-1
DA3300-597-1
DA3300-321-5
DA3300-501-9
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-HRO 5.5KW 380V 50HZ 6P GB3
SF-HRO 7.5KW 380V 50HZ 6P GB3
SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-JP 7.5KW 380V 50HZ 4P 132M IP55 S/N:CR8175001
100W 3 AC200-230V 50/60HZ MR-RB12
GM-S 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SHYF-RR 0.2KW 1:40 220V 60HZ
FR-E540-0.75KW-60 A7X341 0.75KW 380V
MR-RB12 100W AC200-230V
MB-25-2 220V S/N.1B866500601,,:BM-25 DC220V
FR-E540-0.75KW ;  FR-E740-0.75K-CHT
GM-HY2FB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:12.5
SF-JR 0.75KW 220V/380V 50HZ 4P 80M
SF-JRO 0.75KW 380V 50HZ 4P
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-HY2FB 0.4KW 380V 1:20
SF-HR 5.5KW 400V 50HZ 4P
SF-HRO 5.5KW 400V 50HZ 6P
SF-HRO 7.5KW 400V 50HZ 6P
SF-HR 0.75KW 400V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 2.2KW 380V 50HZ 1:12.5
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-DZ 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SS 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-SS 0.4KW 200V 50HZ 1:10
HF-KE43B 3000R/MIN INPUT:3A 102V 2.9A OUTPUT:400W
SF-HRO 7.5KW 380V 50HZ 6P
SF-HRCAO 18.5KW 380V 50HZ 4P
HC-RFS153
A1SJ71E71N-T
EF-2505B1-01 380V 50HZ
EF-40DTB1 ,:EWF-40DTA40A 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:100
SF-JRFB 3.7KW 200V 50HZ 4P
0510-85168161/2/3/4/5-811
GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-HY2FB 0.4KW 380V 1:30
GM-S 0.2KW 1:200 200V/50/60HZ
GM-S 0.4KW 1:50 200V/50/60HZ
GM-SSYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-J2BT 90W 200V 50/60HZ 1:60
EF-40DTB1 ,:EWF-40DTA40A-Q
MR-J2S-500A 5KW  AC220V 60HZ
SF-JR 0.75KW 2P 3PH200V/50HZ
FR-F720P-3.7K 200V
HC-SFS524B
SF-HRCA 0.75KW 200V 50HZ 4P
SP-KR 0.25KW 220V 50HZ 4P
HC153BS-SZ
SF-JFCPB 11KW 380V 50HZ 160L
GM-HY2FB-RH 0.4KW 380V 1:30
:03H124
MKV-23H-RFA-C10-LQ-11 S/N.12501
:P145749G37(03G998)
GM-SS 0.4KW 100V 50HZ 1:10
GM-DZ 0.4KW 200V 60HZ 1:50
EF-35DTB2 ,:EWF-35DTA 220V
EF-30BTB1 ,:EWF-30BTA 220V
HF-KN43 400W 3 101V 2.7A
SB-JRV :SF-JRV 7.5KW 380V 50HZ 4P 132M
EF-35DTB40A2 380/400/415/400/440V 50/50/5060/60HZ
SF-HR 18.5KW 380V 50HZ 4P 180M B S/N:BT5513001
SF-HR 45KW 380V 50HZ 4P 200L  S/N:BT5530001
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P 132M B S/N:BT7398001
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 4P 132S S/N:BT8058001
SF-HR 15KW 380V 50HZ 4P 160L B S/N:BT5481001
SF-HR 11KW 380V 50HZ 4P 160M B S/N:BT5498001
SF-HR 37KW 380V 50HZ 4P 200L B S/N:BT5476001
GM-SB 0.2KW/380V/50HZ/1:30  SN:168610
SF-V5RUH7K
SF-V5R2K
SF-V5EUH2K
HF-SP352B
EF-30BTB :EWF-30ETA 200V 50HZ
EF-40ETB :EWF-40ETA 200V 50HZ
EG-60FTB43 200/220V
GM-SF 0.4KW 1:5 200V 50HZ
GM-SF 0.4KW 1:3 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:100 200V 50HZ
GM-J2B 90W  220V 1:30
GM-JRE 60W AC200V 1/7.5
MKV-33ME-RFA-P11(,,,。)
FR-E740-0.75K-CH7
MMF-04C24DS-RCB 24VDC 0.09A 
HC-KFS23;380;50;3;4
SF-HRCA 3.7KW 200V 60HZ 4P
SF-HRCA 55KW 200V 60HZ 4P
SF-TH 160KW 380V 60HZ 4P 280L S/N:E118322HM
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 4P 1:5
GU-U902
GM-J2 90W 400V 50HZ 1:40
GM-SHYM-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:200
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P 180M S/N:BT5482001
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P 180L S/N:BT5486001
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P 90L S/N:BA7971001
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P S/N:BA7974001
SF-HR 37KW 380V 50HZ 4P S/N:BT5476001
SF-HR 11KW 380V 50HZ 4P S/N:BT5498001
SF-HR 15KW 380V 50HZ 4P S/N:BT5481001
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BT8058001
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P S/N:BT7364001
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BT7398001
SF-HR 45KW 380V 50HZ 4P S/N:BT5530001
SF-HR 18.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BT5513001
LX-050TD S/N:1060422
GM-S 400W 1:30 200V
SF-HR 0.75KW 380V 52HZ 4P
BF-21T3 200V 50/60HZ S/N:1302
GM-SHYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:20
SF-JRFB 3.7KW 380V 50HZ 4P S/N:BJ2129002
SUHA200 R16 1:15.5
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P GB3 S/N:TE6130001
SF-HRCA 0.2KW 200V 50HZ 4P

ZHY-2.5A
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10 3
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10 3
GM-DZ 0.4KW 200V 60HZ 1:15 3
GM-SSYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:15 3
GM-SSYF-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:10 3
SF-J 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-H2-RR 0.4KW 200V 60GZ 1:30 S/N:07311Y
SF-HR 2.2KW 400V 50HZ 4P
SF-HR 0.75KW 400V 50HZ 4P GB3
SF-HR 2.2KW 400V 50HZ 4P GB3
M768C414681
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ 6P S/N:D98600101
GM-SFB 0.4KW 400V 50HZ 1:30 S/N:657414
GM-SB 0.2KW 1:3 380V 500R 4P
GM-SB 0.4KW 1:10 150RPM 4P 380V
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.1KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 2.2KW 200V 50HZ 6P 112M
GM-SFB 1.5KW 380V 4P 1:50
SF-JR 22KW 200V 50HZ 6P S/N:085KC792
MT-SSB 200
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:160
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:160
HC-SFS502 5KW 4P 2000RPM 3 60HZ 220V
NQJ-100 :NQJ-100E 200V 50HZ
NQJ-60 :NQJ-60E 200V 50HZ
FX2N-32BL
GM-SFB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:50
HS-SFS202B
SE-JRF 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR 5HP(3.7KW) 220V 50HZ 4P IP55 112M
GM-SHYFP-RH 0.2KW 200V 1/20
SUHW65R-20 S/N:A11265
SF-HRF JEC2137-2000 3P 3.7KW 380V 60HZ  1145r/min
SF-HRF JEC2137-2000 3P 5.5KW 380V 60HZ  1145r/min
GM-SHYF-RH JEC2137 3P 0.4KW 380V 50HZ 100r/min 1:30
GM-SHYF-RH JEC2137 3P 0.1KW 380V 50HZ 100r/min 1:15
GM-S JEC2137 3P 1.5KW 50HZ 300r/min 1:5
SF-HRO 11KW 200V 50HZ 2P
EWF-30BTA 200V 50HZ
GM-HY2-RR :GM-SHY-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:25
SF-TH 132KW 3300V 60HZ 4P 280MD
GM-SHYB-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:120
GM-SHYM-RH 0.75KW 200V 50HZ 1/30
SF-HRF 3.7KW 380V 60HZ 6P S/N:GZ1257001
SF-HRF 5.5KW 380V 60HZ 6P S/N:GZ1254001
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30 S/N:478012
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:15 S/N:478112
GM-S 1.5KW 380V 60HZ 1:5 S/N:084812
NQJ-250E 380V 50HZ
GM-SHYM-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:30
XF-NE 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-J2RET 60W 200V 50HZ 1:25 S/N:317019
NQJ-750E 200V 50HZ
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P 250SD GB3
SF-JRO 0.75KW 380V 50HZ 6P
SF-JR(30KW 4P 380V)
SF-JR 15KW 380V  4P
K9012 B
SF-JRV 0.75kw/4P/380V/80M/1400r/min
SF-JR (1.5KW/200V/50HZ/4P/90L)
SF-JR AC380V 2.2KW 4P
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:200
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:18.92 S/N:K50M202201
SF-HRO 22KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCAO 45KW 380V 50HZ 4P
SF-THO 75KW 380V 50HZ 4P
SF-HROB 11KW 380V 50HZ 4P S/N:AT1964009 GB3
S-5-HK3 20
SF-JRV 7KW 380V 50HZ 2P S/N:AP3914003
GM-SFB 0.4KW 380V 50HZ 1:30 S/N:260411
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
SF-HRVCA 22KW 200V 50HZ 6P
GM-DB 0.4KW 400V 50HZ 1:20
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:5
SF-JRF 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EG8712002 ,
SF-JRF 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EG8714001
SHVW-160-RO 1:31.5 MFG NO.G19798
DU56N2075MX1
YUZC100L6A
SF-JR 380V 7.5KW 4P 14.8A
SF-JR  11KW 4P 380V
SF-JO 3.7KW 6P 200V/50HZ ()
SF-JRO 5.5KW 4P 200V/50HZ
SE-ERF 0.1KW 2P
0.4KW 220V 1:60
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1:20  IP54
GM-H :GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-HY2-RL :GM-SHY-RL 0.1KW 380V 50HZ 1:25
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-D 2.2KW 200V 50HZ 1:120
EF-30BTB1 :EWF-30BTA  200/220V
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:40
EF60ETB3 220V 50/60HZ
EF50ETB3 220V 50/60HZ
EF40ETB3 220V 50/60HZ
EF30DTB3 220V 50/60HZ
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX
FX2NC-CNV-1F
FX2NC-96MT :FX3UC-96MT/D
F940GT-SWD
SF-THO 75KW 380V 50HZ 4P 250SA
SF-HR 11KW 380V 50HZ 6P S/N:BT5461001
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:BT7376001
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 2P S/N:BA0072002
EWF-35DTA 220V 60HZ
EWF-40ETA 220V 60HZ
EWF-50FTA 220V 60HZ
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:450
SF-JR 37KW 200V 50HZ 2P NO:121LC851
MR-J2S-15KCP-RA
GM-DB 0.75KW 1:30 4P 380V
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
UA-RE AC200V
SF-JR 0.2KW 6P 380V/50HZ 71M
VP-RS-B 310M1 200V 50HZ
GM-DZ 2.2KW 220V 60HZ 1:30
GM-LJY 1.6KW 400V 60HZ 1:43.2
GM-DZY 1.8KW 400V 60HZ 1:41.66 IP55
GM-LJY 2.2KW 400V 60HZ 1:13.22 IP55 :PF04933
GM-J2BT 40W 200V 50HZ 1:20
GM-J2B 50/60HZ 1:90 S/N:JC501524
EF-40DTB40A2 :EWF-40DTA40A 0.2KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF 22KW 380V 50HZ 6P
SB-JR 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-V5RUH2KT 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:AP2454006
AF-SHR 0.4KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB 15KW 200V 50HZ 6P S/N:AX2673001 HD-120M
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:25
SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P S/N:088KC762
1HP 0.75KW 4P 380/220V
1/4HP 0.2KW 4P 200/380V
SF-HRF 2.2KW 380V 50HZ 6P S/N:EM9980002
SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P S/N:EN6063001
SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 4P S/N:
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P S/N:
GM-SHYFBW-RH 0.1KW 200V 50Hz 4P 1:10
GM-DZB 1.5KW 200V 60HZ 1:3
SF-JR 2.2KW 4P 220V/380V
SF-JR 18.5KW 440V 50HZ 4P 180M
SF-JRV 37KW 380V 60HZ 6P S/N:CF9605002
SF-JRB 2.2KW 50HZ 6P 200V
SF-JR 18.5KW 440V 4P 180M
GM-LJ :GM-D 1.5KW 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:120
GM-SF 0.1KW 200V 50HZ 1:270
SF-JR 30KW 380V 50HZ 4P 6
GM-DB 0.4KW 380V 50HZ 1:120 S/N:173935
SF-JR 7.5KW 4P 380V/50HZ 132M S/N:TN9314001
GM-SHYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:7.5
GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:5
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:5
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P 250SA  S/N:031AD736HM0101
GM-SHYFB-RT 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:10 S/N:539210
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10 S/N:396110
GM-SBH 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:39991Y
SF-HRB 7.5KW 380V 50GZ 4P 132M
SF-JRV 0.4KW 200V 50HZ 4P 71M
SF-HR 7.5KW 4P 50HZ 380V 1455/MIN S/N:BB3977002
SF-HR 11KW 4P 50HZ 380V 1460/MIN S/N:BB3976001
GM-S 0.4KW 1/30 200V/50/60HZ
SF-HR 1.5KW 200V 50HZ 4P S/N:BG62216S11
SF-HR 5.5KW 200V 50HZ 4P S/N:BG62219S13
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:200
SF-JR(22KW/380V
:SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:DA5569002
SF-JRC 3.7KW 380V 60HZ 4P S/N:F065670012
:SF-JRC 3.7KW 380V 60HZ 4P S/N:F06567002
NQD-3705 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:5 200V 50HZ
GM-HB 0.4KW 380V 50HZ 1:80 S/N:463519
SF-JR 380V 50HZ 5HP 3.7KW 6POLE
GM-DZB 0.4KW 200V 60HZ 1/10
FR-A720-0.4KW
GM-SHYF-RH 0.75KW 4P 3PHASE 1:40 220V 50HZ S/N:629411
GM-SHYF-RH 0.4KW 4P 3PHASE 1:30 220V 50HZ S/N:629311
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 4P 1:20
GM-SHYFB-RH  1.5KW
GM-S 0.4KW 4P 1:60 380V 50HZ
GM-SF 0.75KW 4P 3PHASE 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5
SDN-EFZ 7.5KW 230V  :H67688018
GM-DB-3.7kw 1/10  380V/50Hz(IP55)
SF-JR 5.5KW 4P 200V/50HZ
HC-KFS43G1-1/12 0.4KW 220V
GM-SFBH 0.75KW 1:10 380V 50HZ GB3
GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ B
GM-DB-PN 2.2KW 380V 50HZ 1:75 S/N:239741
GM-SFB 0.4KW 400V 50HZ 1:10
GM-SFB 0.4KW 400V 50HZ 1:5
GM-SFB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
JDR 265L-8
ZHL1150-139-1
500
SB-JR 7.0KW 2P 3PH200V/50/60HZ S/N:GJ7380047 DATE:2001-8
SF-JR400W 200V 4P
SF-HR0.75KW 4P 380V 60Hz
EWF-30BTA-Q 200V 50HZ
GM-HFB ,:GM-SFB 2.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-SFB 1.5KW 1:60  IP44 380V/60HZ  S/N:672511
NQH-753S-120 230/460V 60/60HZ
MKV-23NE-RAC-Q-11 SERIAL No:04X33
:3774541201
SF-JR 1HP 220/380-415V 50HZ 220/440V 60HZ 4P IP55
SCL-KR 1HP 220-230V 50HZ 220V 60HZ 4P IP22
GM-J2B 90W 200V 50HZ 1:50
GM-DB 5.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:450
GM-DB 7.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-J 90W :GM-J2 90W 200V 50HZ 1:3 S/N:422510
SF-JR 7.5KW 380V 50HZ 4P 132M S/N:CG7504001CA
GM-S 0.4KW 200V/50/60HZ 1:30
FCA-C5
GM-DB 3.7KW 380V 50HZ 1:10 IP55
GM-HY2FB-RH :GM-SHYFB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
:SE-ERV 0.4KW 380V 60HZ 6P S/N:AK4775001
GM-HY2F-RH :GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:25
SF-JR 0.75KW 2P 380V/50HZ
SF-JR 1.5KW 2P 380V/50HZ
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 4P 100L
HC-PQ053B(3A 60V 0.9A)
GM-SSYFB-RH 2.2KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:40
ZB-132H 380V 50HZ
SF-JR 2.2KW 380V 50HZ 4P S/N:DA5569002 ,SF-JROB NB,TB,TBNB,。
SF-JR 0.75KW 4P 220V 50HZ
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:200 S/N:262413
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 40:1
SF-HRCAO 7.5KW 380V 50HZ 4P S/N:AG2649002
SF-JR 22KW 380V 50HZ 4P S/N:D93000003
GM-SYFB  0.75KW  1:60  380V
GM-SSB 0.2KW 100V 60HZ 1:100
SF-JV :SF-JRV 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB 15KW 200V 50HZ 6P
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:450
S-N18CX-AC200V
HF-SP352B 3AC 162V 16A 3.5KW 2000r/min
HC-RP203 3AC 145V 14A 2KW 3000r/min
HC-RP153B 3AC 145V 8.2A 1.5KW 3000r/min
NQJ-250E 0.25KW 2P 380-440V
HF-SP52G1H 3AC  128V
SF-HR 3.7KW 480V 60HZ 4P 112M S/N:CB4378001 UL,。UL,,1,。:SF-PR  3.7KW 480V 60HZ 4P
HF154-A48 :HF154S-A48
GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SF-HR 45KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 45KW 380V 50HZ 4P
SF-JR 45KW 380V 50HZ 4P
EF-40DTB1 :EWF-40DTA 200V 50HZ
MMF-09D24TS-RP1
SF-JR 0.4KW 220/380/415/220/440V 50/50/50/50/60/60HZ 4P 71M
MMF-12D24DS-RP1
MMF-08D24ES-RP1
MMF-06F24ES-RP1
MMF-12D24DS-CM1
SF-JR 1.5KW 6P 380V 50HZ
SF-JR 4P 11KW 380V
SF-HR 11KW 200V 50HZ 4P
SF-JR-112M 2.2KW 6P
SF-JRC 3.7KW/380V/60HZ/4P  S/N:F06567002
SF-JR  2.2KW/380V/50HZ/4P  S/N:DA5569002
SF-JR 18.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 1.5KW 440V 60HZ 2P 3450
SF-JR 4P 15KW  400V 50HZ
SF-JR 2P 0.4KW 400V 60HZ
SF-HR 18.5KW 6P 380V 50Hz
SF-HR 45kW 6P  380V 50HZ
SF-HR 3.7kW 4P  380V 50HZ
SF-JR-112M 2.2KW 220V 6P
SF-JR-112M 2.2KW 380V 6P
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ  4P NO:140408-5
GM-DH 2.2KW 200V 50HZ 1:30
SB-JRF 3.7KW 380V 50HZ 2P
GM-SYF-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5 NO.611613
GM-SSYZF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:40 3P 37.5 3 380V
GM-SYF-RH 0.4KW 4P 380V 1:7.5  NO:611613
SF-JRB 22KW 50HZ 380V 960r/min
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SYFB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:7.5
SF-JROB TB   2.2KW/380V/50HZ/4P
GM-DB 2.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ  1:50
30KW SF-PR-4P 460v 60HZ
2.2KW SF-PR-4P 460V 60HZ
TD13-42B:  49182-02102(148687-18043)
TD13-42B:148816-18404
GM-SSYF-RH 0.4KW 400V 50HZ 1:7.5 4P
GM-H :GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:30
FA-2MSYM1 4P  S/N:4XW42652
SB-JR ,:SF-JR 5.5KW 6P 200V/50/60HZ
SF-JR 2.2KW 460V 60HZ 2P 90L
GM-J2 200V 40W  1:100
EF-35UTB03 35cm 4P 39.2Pa 200-220V 50/60HZ
REK74A-6 150W 50HZ 6P
SF-JO :SF-JRO 3.7KW 200V 50HZ 6P
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 2P
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P B
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P A
SF-JR 0.75KW 200V 50HZ 2P
SF-JO :SF-JRO 3.7KW 200V 50HZ 6P
SF-JO :SF-JRO 5.5KW 200V 50HZ 4P
TCC PL-TCM
SF-HR 0.75KW 400V 50HZ 4P B
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:100
GM-JBT :GM-J2BT 90W 200V 50HZ 1:10
GM-DZ3X 400V/60HZ  1.5KW  1:5  S/N:221249
GM-SHY-RL 1.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 5.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:30
SF-TH 75KW 380V 50HZ 4P
GM-DH 1.5KW 50HZ 400V 4P 500r/min 1:3
SF-JRP 22KW 400V 50HZ 4P IP55
SF-HR 11KW 380V 4P 50HZ
SF-JRB 0.2KW 4P 50/60HZ 200/220V
GM-SSYFP-RH 0.2KW 1:30 200V/50HZ
GM-S  0.75KW 1:15 200V/50HZ               
GM-JBT 1:150
GM-S 750W 1:60 380V 50HZ 1430
GM-S 400W 1:60 380V 50HZ 1430
GM-S 750W 1:25 380V 50HZ 1430
HC-SFS102()
MODEL:RC 300 CL 204  NO:1117420-2002058-OL003 :7162N1241-0
HC-SFS102K 1kw 123v  NO:L80784033 10Z
MR-J2S-11KA+HA-LFS11K2
FR-E740-90K-CHT
FR-E740-75K-CHT
FR-A741-15K,741,FR-A740-15K-CHT
FR-E740-0.75K
FR-E740-1.5K-CHT
FR-E740-2.2K-CHT
MKV-11ME-RFA-G-LQ-11
MR-J3-11KB
HA-LP11K2
FX2N-2AD-PT
SB-JR 30KW 380V 50HZ 4P Frame: 180MD S/N:C92700032CA , SB-JR 30KW 380V 50HZ 4P
GM-D 3.7KW 380V 50HZ 1:100
SE-JRF 0.1KW 380V 50HZ 4P  NO:BC019600
IGBT-CM300DY-12H
GM-S 1.5KW 1:30
S-N20CX-AC200V
SF-J :SF-JR 11KW 380V 50HZ 4P
1/2SVC 2:1 S/N:39648
GM-D 0.75KW 200V 50HZ 1:30
SF-V5RUH1K 1.5KW 400/400/440V 50/60/60HZ 4P 90L
SF-V5RUH1KB 1.5KW 400/400/440V 50/50/60HZ 4P 90L
SF-V5RUH5K 5.5KW 400/400/440V 50/50/60HZ 4P 132S
SF-V5RUH7K 7.5KW 400/400/440V 50/50/60HZ 4P 132M
SF-JR 0.4KW 220/380/415/220/440V 50/50/50/60/60HZ 4P
MR-J2S-350B-EB
GM-SHYFB-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:60
SF-JRV 37KW 380V 50HZ 4P
HC-SF353 AC151V 16A
SF-HR 5.5KW 380V 50HZ 4P 132S
EF-30BTB1 :EWF-30BTA 220V
GM-DB 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-J2T 40W 380V 50HZ  1:7.5
GM-D  0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-DB 0.4KW  380V 50HZ  1:10
GM-D 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SZB 0.75KW 380V 50HZ 1/15
GM-SFB  0.4KW 380V 50HZ 1/20
GM-SB  0.2KW  380V 50HZ  1/30
GMS-SZB  0.4KW 380V 50HZ  1/25
SF-JRVO 0.4KW 200V 50HZ 4P 71M S/N:CT6493001
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:120
SB-JR :SF-JR 15KW 380V 50HZ 6P
FR-A740-1.5K
HG-SR152BG1
GM-JRB 40W 380V 50HZ 1/5,:GM-J2RB
SE-J 1.5KW 440V 60HZ 4P  SERIAL:GD4246005
GM-SZB 0.75KW 400V 60HZ 1;15
GM-SZB 0.4KW 400V 60HZ 1;25
SF-JRVO 0.4KW 200V 50HZ 4P 71M
HG-KR73J
MR-J4-70B
SF-HRVCA 1.5KW 380V 50HZ 4P
HC-MFS-23B
TB-A15
SF-HRCA-112M 3.7KW 380V 50HZ 4p
SF-KV 55KW 440V 60HZ rpm 3550 serial  h31838001
AF-SHRF 1.5KW 200V 50HZ 4P
AF-SHRF 0.75KW 200V 50HZ 4P
SF-JROB 1.5KW 4P 440V 60Hz
SF-JRV 37KW 440V 60HZ 2P
GM-SHYMB-RR 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SHYMB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:15
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:25
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-SYFB-RH 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SSYFB-RH  0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SYFB-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-LJV 15KW 380V 50HZ 1:20
GM-LJV 11KW 380V 50HZ 1:45
GM-DF 7.5KW 380V 50HZ 1:45
GM-DF 5.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-SF 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-SF 0.75 380V 50HZ 1:5
AF-SC 7.5KW 380V 50HZ 4P IP54
SF-HRCA 22KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.75KW 1:20  400V
SF-JRP 15KW 380V 50HZ 4P S/N:DS2831001
SF-HR 7.5KW 380V 50HZ 6P
NQD-1502 200V 50/60HZ
GM-D 1.5KW 200V 50HZ 1:30
AJ65BT-64DAI
AJ65SBT-64AD
AJ65SBTB1-32D
GM-SFB 0.4KW 200V 1:50
GM-SFB 0.4KW 1:50 200V/50/60HZ
AF-SE 180M 15KW 380V 50HZ
:TB-A15
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-H2B :GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:5
:GM-DB 0.4KW  380V 50HZ  1:10
 GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-JRB:GM-J2B
GM-SZB 0.4KW 1:25 400V/60HZ
GM-J2 90W 200V 50HZ 1:5
SF-JRP 15KW 380V 50HZ 4P 160L
SF-JRF 7.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRF 7.5KW 380V 60HZ 4P
SF-JRF 5.5KW 380V 60HZ 6P
FR-E740-11K-CHT
SF-JRF 5.5KW 380V 60HZ 4P
HA-FX23B(MR-FX20)
HA-FX223B(MR-FX200)
GM-S 0.4KW 1:30
FR-V540-11K-60 11KW
HF-KN43J-S100+MR-JE-40A
SF-JRV 400W 220V 50HZ 4P
SB-JR 5.5KW 200V 50HZ 6P
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:120
FR-A740-30K-C9
FR-A740-75K-CHT
FR-E520-5.5k
SF-HR 2.2KW 200V 50HZ 4P
FR-E520-5.5k; FR-E720-5.5K
LF-BR-2DH,S/N.KAC027001G
GM-SZ 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:30
SB-JR :SF-JR 5.5KW 200V 50HZ 6P
SPSFX3U-ENET-L
Q06UDHCPU
FX3U-64MR-DS
FX3U-32DP
FX3U-CNV-BD
FX3U-4DA-ADP
FX3U-4AD-ADP
QJ71PB93D
Q63P
Q68ADI
Q68ADV
QX80
FX2N-64MR ,:FX3U-64MR
FX2N-2321F
FX2N-485BD
CP30-BA2P1-M5A(CE)
HA-LF102C-UE
HC-MFS43BK
GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-SFB 0.1KW 200 50HZ 1:30
HA-LFS15K1M
SF-HRCA 15KW 380V 50/60HZ 4P S/N:TF6357001
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10 B(,)
SF-JRV 2.2KW 4P 200V/50HZ
SF-HR 30KW 4P 380V/50HZ
GM-LJ 11KW 380V 50HZ 1:20
GM-SHYF-RR 1:100 0.1KW  200V
MR-J2S-11KB
HA-LFS22K2
S-5-LR2A :S-5-HRE3A;8SW:…….;Rope guide;FLS(ELS);,GB,;;,;
MKV-11D-NFB-D-VQ-11 S/N:03701
:U-5-HSHB2 380V 50HZ S/N:06461501
:U-10A-HSH6 380V 50HZ S/N:06341502
:U-20A-HSH6 380V 50HZ S/N:06331501
GM-SHY-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-HY2MB-RH :GM-SHYMB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:160
GM-HY2MB-RH :GM-SHYMB-RH 0.1KW 200V 50HZ 1:160
FR-CV-11K-AT
GM-DFB  380V/50HZ/0.75KW/1:10
FR-E720-2.2K
FR-E520-1.5KW
HC-SFS103 1KW
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:20
E720-1.5
E720-2.2
AJ65SBTB1-16D
GM-D 7.5KW 1:45 400V 50HZ   K414456340
GM-D 7.5KW 1:45 400V 50HZ   P817259H01
RV-15L
FA-204-PM
GM-LJV 11KW 380V 50HZ 1:20
SF-HR 7.5KW 200V 50HZ 2P
SF-TH 185KW 6P 60HZ 380V S/N:M135BPOHM GB3
SF-HR 0.75KW 4P 50HZ 380V GB3
GM-S 1:30 200V/220V 50/60HZ 0.2KW
FR-E720-2.2KW
Q06UDVCPU
GM-D  3.7KW   1:15  AC380V
MR-J2S-15KB
EWF-40ETA40A-Q
EF-30UTB02-40A 380-440V 50/60HZ
NSS242  110*125
NCC630  300*315
SCL-KR 1.5KW 220V 50HZ 4P
SCL-KR 2.2KW 220V 50HZ 4P
SF-JRV 1.5KW 400V 6 2P
SF-JRFB 0.4KW 400V 50HZ 4P
NQJ-400E 380V 50/60HZ
MR-J2S-15KB  220V
HA-LFS-15K2
SF-HRV  71M
GM-SSYF-RH 0.4KW 380V 1:40
GM-DZ 0.75KW
GM-DZ 1.5KW
GM-SH 1.5KW 200V 50HZ
SF-JRVB 1.5KW 400V 4P
GM-SHYFB-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:5
SF-JRVB 1.5KW 400V 50HZ 4P
GM-SHYF-RR 0.75KW 400V 50HZ 1:25
GM-SHYZMB-RH 1.5KW/400V 60HZ/1:100
FR-A741-15K(,FR-CV-H15K),,:FR-A740-15K-CHTFR-CV-H15K
FR-A740-15K
FR-A740-15K-CHT
FR-CV-H15K
EWF-40ETA40A-Q 380V
EWF-40ETA-Q 200V
BEM-A-64
GT1685M-STBA 100-240VAC 50/60HZ
ZA-5A1
GM-SBH 0.75KW 380V 50HZ 1:30,380V 50HZ.
HF-SP52BG1H-1/43 200V
GM-SFB 0.1KW 200V 50HZ 1:450
SF-J 7.5KW 380V 50HZ 2900 2p
FR-A740-2.2K coating
FR-E540-0.4K ,:FR-E740-0.4K-CHT
FR-E540-0.4K coating; FR-E740-0.4K-CHT
FR-A740-2.2K-CHT
GM-SBH 0.75KW 220V 50HZ 1:30
SF-JR 0.4KW 200V 50HZ
SF-JR 0.2KW 200V 50HZ
:U-5HSHB2 S/N:06461501
:U-5HSHB2  S/N:06461501
:U-5HSHB2   S/N:06461501
:U-10A-HSH6 S/N:06341502
:U-10A-HSH6  S/N:06341502
:U-10A-HSH6   S/N:06341502
:U-20A-HSH6 S/N:06331501
:U-20A-HSH6  S/N:06331501
SF-V5RUH7K1 7.5KW 400V 50HZ/60HZ  4P
SF-V5RUH15K 15KW  440V 60HZ  4P
:U-20A-HSH6   S/N:06331501
:U-20A-HSH6    S/N:06331501
:U-10A-HSH6    S/N:06341502
:U-5HSHB2    S/N:06461501
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900   SN:694517
SF-JRVB 0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-HRVCA 2.2KW 400V 50HZ 4P
GM-SHYB-RR 0.1KW 380V 50HZ 1:15
MMF-09D24TS-RM9
MMF-09B24DH-RCB
GM-LJ 2.2KW 200V 50HZ 1:3
FX3G-24MR/ES
SF-HRB 0.4KW 400V 50HZ 4P
SF-V5RUH7K1 7.5KW 400V 50/60HZ 4P S/N:BR6151001
SF-HRFB 0.4KW 400V 50HZ 4P
GM-JSE 90W 200/240V 50/60HZ 1:7.5 S/N:486415
SF-HRVB 0.4KW 400V 50HZ 4P
SF-JRV 0.75KW 4P
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-DB 7.5KW 200V 50HZ 1:5
S-5.0-HDK2 380V 50HZ
PF-60HD1 200V 50/60HZ
GM-DB 0.4KW/220V/60HZ/4P/1:60
GM-SF O.4KW/380V/50Hz/4P/1:50
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:40
GM-DB 3.7KW 200V 50HZ 1:20
SE-JRFPB 3.7KW 200V 50HZ 4P
SB-EF 3.7KW 200V 50HZ 4P
SF-JRB 37KW 380V 50HZ 4P
MR-J2S-100B-EB
SF-JRVO IE3:SF-PRVO 3.7KW 400V 50HZ 4P
MR-J2S-100B
SF-JRV 1/2HP 220/380/400/415V 50/50/50/50HZ 2P
SF-JRO 1.5KW 200V 60HZ 4P
SF-THO 75KW 200V 60HZ 4P
SF-JRB 2.2KW 380V、50HZ 4P  (TB)
SF-HRB 3.7KW 50HZ AC380V
SF-HRCAB 2.2KW 50HZ AC380V
SF-HRCA 15KW 50HZ AC380V
SF-HR 15KW 50HZ AC380V
SF-HR 1.5KW 50HZ AC380V
SF-JRB 7.5KW 380V 50HZ 4P  (TB)
A951GOT-qlbd-m3
SF-HR,SF-PR 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-D 3.7KW 1:15 AC380V
SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P GB3
EG-60FTB43 AC200-220V 50/60HZ 750W
GM-SHYZFBP-RH  0.75kw  1/25
GM-DB 0.4KW 3φ220V 50HZ 4P G=1/60
GM-SF 0.4KW 3φ380V 50HZ 4P G=1/50
EG-60FTB3 AC200-220V 50/60HZ 750W
EWG-60FTA AC200-220V 50/60HZ 750W
SF-JRB 2.2KW  380V 50HZ 4P
GM-DB 0.4KW 3φ220V 60HZ 4P G=1/60
(03H103)
(03H1J6)
SF-PR 0.75KW 2P 380V/50HZ
(03H991)
SF-PR 1.5KW 2P 380V/50HZ
GM-HB 0.75KW 200/200/220V
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:15
NE-NEVCA 0.4KW 200V 50HZ 2P
SF-JRV 22KW 380V 50HZ 6P S/N:CC0020002
GM-SH 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-SH 1.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-SH 0.75KW 380V 50HZ 1:80
KP075A180W
KP085A250W
SF-HRB 37KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 5.5KW 200V 50HZ 6P
TTN3-54RSA 2.0KW 380V 50HZ 6P S/N:FX2508008
SF-JRV 380V 7.5KW 50HZ 2P
SF-JR 0.75KW  380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 380V 1:10
SF-PRV 380V 7.5KW 50HZ 2P
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:240 CCC
13116168-2210605-30D01
SF-JRVO :SF-JPVO 7.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRVO IE3:SF-PRVO 11KW 400V 50HZ 4P
SF-HR IE3:SF-PR 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-PRV 1.5KW 380V 50HZ 6P
SF-JRB 1.5KW 380V 50HZ 6P
GM-HY2B-RR 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:500
SF-HRB 2.2KW 200V 50HZ 6P
GM-S B0.75KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB :GM-SBH 0.75KW 200V 50HZ 1:40 GB3
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:80 CCC
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80 CCC
SF-JRB :SF-HRB 2.2KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-PRV 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 CCC
SF-HR 5.5KW 200V 50HZ 6P GB3
SF-HR 11KW 200V 50HZ 4P GB3
GM-SF 0.2KW 380V 50HZ 1:10 CCC
SF-JR :SF-HR 0.75KW  380V 50HZ 4P GB3
GM-SHYFB-RH :GM-SHYFBH-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:5 GB3
GM-SHYFB-RH :GM-SHYFBH-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5 GB3
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:3 CCC
PF-60HD1 380V 50/60HZ
GM-DB 7.5KW 200V 50HZ 1:5 GB3
SF-HR IE3:SF-PR 5.5KW 200V 50HZ 6P
SF-HR IE3:SF-PR 11KW 200V 50HZ 4P
SF-JR IE3:SF-PR 0.75KW  380V 50HZ 4P
GT1662-VNBD
GM-SHYF-RH 0.1KW 380V 50HZ 1:240
SF-JRB IE3:SF-PRB 2.2KW 380V 50HZ 4P
SF-JRO IE3:SF-PRO 1.5KW 200V 60HZ 4P
MR-J2S-60B
MR-J2S-60A
SF-JR 11KW
SF-JRF 0.4KW 4P 200V
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 4P 1:30   SN:369918
GM-J2 25W 200/200/220V
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:20
MT-SSA75
:S-5-LR2A :RE-9574-0200
SF-JRF 30KW 380V 50HZ 4P,IE3:SF-PRF
GM-J2 60W 200V 50HZ 1:20
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:10
SE-JRF 5.5KW 4P 380V 50HZ
GT1555-QTBD
NV32-SV 3P 32A 30MA(CE
SF-ER 0.2KW 50-60HZ 240V 4P
SF-ER 0.2KW 200V 50HZ 4P S/N:A85825088
 SC-09
SF-HRV 3.7KW 200V 50HZ 4P GB3
KG-70GTF3  200V/50HZ
GM-S 1.1KW 380V 50HZ 1:15
SB-JRV 1.5KW 200V 50HZ 4P S/N:C98500022
GM-(S)SYFB-RH 0.4KW 1/7.5/4P/380V
GM-(S)SYFB-RH 0.4KW 1/10 380V/4P
SF-JRVO :SF-PRVO 7.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRF 5.5KW 380V 50HZ 6P;IE3  SF-PRF
SF-JRF IE3:SF-PRF 30KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF132M-6P 5.5KW 380V 50HZ
SF-HR :SF-PR 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SF 1.5KW 1:10 200V/50HZ
GM-SAFB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50 CCC
SF-HR,:SF-PR 30KW 380V 50HZ 4P
IE3 :SF-PRF 5.5KW 380V 50HZ 6P
SF-HR IE3:SF-PR 37KW 380V 50HZ 4P
SF-HRF 5.5KW 380V 50HZ 6P
GM-DZ 1.5KW 1:30 400V 60HZ
GM-DZ 2.2KW 1:30 400V 60HZ
GM-DZ 3.7KW 1:30 400V 60HZ
GM-SSB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SSB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-SHYF-RH 0.4KW 380V 1:10
GM-SHYF-RH 0.75KW 380V 1:40
SF-PR 5.5KW 200V 60HZ 6P
GM-J2 40W 200V 50HZ 1:200
USB
CN2
CN1
SF-JRV 3.7KW 380V 50HZ 4P S/N:A98200056
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:10 CCC
GM-SSYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:7.5 CCC
:NQJ-400E 200V 50HZ
MR-JE-70A
MR-J3ENCBL10M-A1-L(10)
FR-A840-00250-2
GM-D 2.2KW 380V 50HZ 1400  =1:5
SF-JR 3.7KW  380V 50HZ 4P
GM-J2B 40W 1/20 200V
SF-HR 1.5KW 200V 50HZ 4P GB3
SF-THO 75KW 380V 60HZ 4P
SF-HRO 1.5KW 200V 60HZ 4P GB3
SB-JRV GB3:SF-HRV 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:10 CCC
SF-HR 37KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-JRC 7.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JR,:SF-PR 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SHYF-RH 0.2KW 380V 1:40
SF-JRB(1:SF-HRB 37KW 380V 50HZ 4P  GB3 20165))
SF-JRB(2:SF-PRB 37KW 380V 50HZ 4P IE3)
GM-SB 0.1KW 3 200V 50HZ 4P 1:200
SF-JRC 7.5KW 200V
SF-JRC IE3:SF-PR 7.5KW 200V 50HZ 4P
U-5-HSHB2 380V 50HZ S/N:06461501
U-10A-HSH6 380V 50HZ S/N:06341502
U-20A-HSH6 380V 50HZ S/N:06331501
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:40 CCC
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:40 CCC
SF-HRVCA IE3:SF-PRV 2.2KW 400V 50HZ 4P
SF-JRVB IE3:SF-PRVB 0.75KW 400V 50HZ 4P
SF-JR IE3:SF-PR 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-PR 15KW 380V 50HZ 4P
SF-HR 15KW 380V 50HZ 6P  GB3
SF-PR 2.2KW 400V 50HZ 4P
FR-E740-3.7K-60
FR-E740-3.7K-CHT   CHT
SF-HRV 3.7KW 380V 50HZ 4P GB3
CM300DY-24J 1200V 300A
SF-PR 37KW 400V 60HZ 4P
SF-PR 3.7KW 200V 50HZ 4P
GM-LJ 1.5KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:200
AJ65SBTB1-32DT2
QX82-S1
QJ71C24-R2
VCLDD0800(8369086)
Q68DAVN
Q00UJCPU
FX3U-128MT/ES-A
MR-E-100A-KH003
FR-D740-5.5K-CHT
QD70P4
HF-KN73J-S100
SF-JO,IE3:SF-PR 5.5KW 4P 200V/50/60HZ
GT1575-VTBA-010
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:20
NV125-SV;125A;3P  100-440V 1.2.500MA CE 1000V
NV125-SV;80A;3P  100-440V 1.2.500MA CE 1000V
BV-D;4P;63A
BV-D;4P;50A
BV-D;4P;40A
BV-D;4P;25A
GM-SYFB-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:10
SF-JRVB  :SF-HRVB 0.75KW 380V 50HZ 4P CCC
SF-JR : SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-PRV 0.75KW 230V/400V 50HZ 2P
SF-JR 0.75/0.38KW 380V 50HZ 4/8P S/N:EE5354002
SB-JRF 0.2KW 200V 50HZ 2P
SE-ERF 150W 200V 50HZ 2P S/N:FA7359004
GM-SHYFB-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-DFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-J2B 40W 200V 50HZ 1:200
GM-SB 2.2KW 1:60 380V/50HZ
SF-JR :SF-PR 15KW 380V 50HZ 6P
SF-JRV :SF-HRV 3.7KW 380V 50HZ 4P GB3
NV125-SV;225A;3P  100-440V 1.2.500MA CE 1000V
NV125-SV;200A;3P  100-440V 1.2.500MA CE 1000V
SF-HJ 0.75KW 200V 50HZ 4P S/N:BL7763004
HF-SP1524BG1(1/17)
2RCB-20B
SF-JR :SF-PR 0.4KW 380V 50HZ 4P
:S-5-LR2A S/N:25951401 :PG36381
SF-JR :SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-JR :SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-JR :SF-HR 1.5KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-JR 15KW 380V 50HZ 6P GB3 SF-HR 15KW 6P 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270 CCC
SF-JR IE3:SF-PR 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-JR IE3:SF-PR 2.2KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:15
GM-SHYFBH-RH 0.75KW 200V 50HZ 1:10 CCC
SF-JRB 2.2KW 400V 50HZ 4P
SF-HRB 1.5KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-HRB 2.2KW 380V 50HZ 4P GB3
SF-HR 0.75KW 380V 50HZ 2P GB3
GM-SYF-RH 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-HY2FB-RH 0.75KW 380V 50HZ 1:25
SF-JRVO 0.4KW 200V 50HZ 4P
SF-HR 15KW 380V 50HZ 4P GB3
GM-J4T 90W 200V 50HZ 1:40
SF-JRV0 0.4KW 200V 50HZ 2P
SF-JRB :SF-HRB 5.5KW 380V 50HZ 4P
SF-JRB IE3:SF-PRB 5.5KW 380V 50HZ 4P
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:15 CCC
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20 CCC
SF-JRF 0.75KW 220V 50HZ 4P
GM-SFB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-DFB 0.4KW 200V 50HZ 1:40 CCC
GM-SHY-RR 0.4KW 380V 50HZ 1/50
GM-SHYMB-RL 0.2KW 200V 50HZ 1:560
HF-SP5024(B)G1 1/35
HF-SP1524(B)G1 1/17
SF-JRF IE3:SF-PRF 0.75KW 220V 60HZ 4P
SF-JR IE3:SF-PR 2.2KW 200V 50HZ 6P 112M
SF-JR :SF-PR 22KW 200V 50HZ 6P
:SF-JR 2.2KW 200V/220 50/60HZ 6P
SF-JRB IE3:SF-PRB 1.5KW 400V 50HZ 4P
SF-JRB IE3:SF-PRB 2.2KW 400V 50HZ 4P
SF-JR IE3:SF-PR 0.75KW 400V 50HZ 2P
GM-SHYMB-RL 0.2KW 200V 50HZ 1:560 CCC
SF-HR 2.2KW 200V 50HZ 6P GB3
SF-JR 22KW 200V 50HZ 6P GB3
SF-HRF 0.75KW 220V 50HZ 4P CCC
SF-JR IE3:SF-PR 5.5KW 380V 50HZ 4P
AF-SHRF :XF-NEF 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-HFB 0.4KW 200V 50/60HZ  1:10
SB-JR 3.7KW 200V 50HZ 2P
SF-HRCA 1.5KW 200V 60HZ 4P 90L
SF-JR IE3:SF-PR 15KW 380V 50HZ 2P
GM-J 40W 200V 50HZ 1:50
SF-PR 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.2KW 200V/220V  50/60HZ 1:10  SN:V2143
U-5-HSHB2 :U-5-HSHB3 380V 50HZ drawing NO.PG40005
U-10A-HSH6 :U2-10A-HSH6 380V 50HZ drawing NO.PG40727
U-20A-HSH6 :U2-20A-HSH6 380V 50HZ drawing NO.PG31780
GM-J :GM-J2 40W 200V 50HZ 1:50
VD-20ZP4
VD-20Z4 :VD-20Z9
EG-60FTB 200/220V
SF-JRFCA 3.7KW 380V 50/60HZ 6P S/N:EP1554001
SDN-EFZ 7.5KW 230V 4P 180L S/N:H67688018
HF-SN152J-S100 1.5KW
SF-HR 2.2KW 380V 50HZ 4P GB3
HG-SR502J
GM-DB 0.75KW 380V 50HZ 4P 1:3
SF-JR 11KW  380V  50HZ 6P
SB-JRV :SF-PRV 1.5KW 200V 50HZ 4P
GM-SF 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-J2T 90W 200V 50HZ 1:40
SF-HR 15KW 380V 50HZ 2P GB3
H2LB-32L-40-075
GM-DB 1/100 3.7KW 380V 50HZ
GM-SHYFB-RL 0.4KW 1/60 380V
SF-HRF 1.5KW 2P AC200/220V 50/60HZ VIBRATION CLASS V-5
SF-JR:(GB3:SF-HR 3.7KW 380V 50HZ 4P)
SF-JR(IE3:SF-PR 2.2KW 380V 50HZ 4P)
SF-JR(IE3:SF-PR 5.5KW 380V 50HZ 4P)
GM-HFB :GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
SB-JR :SF-JR 3.7KW 200V 50HZ 2P
SF-PR 3.7KW 200V 50HZ 2P
TYPE:GM-SS 0.2KW 100V 50HZ 1:10 4P
SB-JR :SF-HR 3.7KW 200V 50HZ 2P GB3
SF-HRCA 3.7KW 380V 50HZ 4P
NF30-CS 2P
NF63-CW 2P
GM-DB 2.2KW 1:20 380V 50HZ
NV250-SV;225A;4P; 200-440V 1.2.500MA CE
NV250-SV;200A;4P; 200-440V 1.2.500MA CE
NV125-SV;125A;4P; 200-440V 1.2.500MA CE
NV125-SV;80A;4P; 200-440V 1.2.500MA CE
EG-60FTB :EWG-60FTA 200/220V
GM-SFB 0.4KW 200V 50HZ 1:10 CCC
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:7.5
SF-HR 0.75KW 220V 60HZ 4P 
SF-HR  5.5KW 220V 60HZ 4P 、タップ
EB-80M
SF-HRB 0.75KW 220V 60HZ 4P
HF-SP352 3.5KW 220V 50HZ
GM-SF 0.75KW 380V 50HZ 1:100
SB-J,IE3:SF-PR 11KW 200V 50HZ 6P
SF-JRV :SF-PRV 1.5KW 380V 50HZ 4P
GM-SSYF-RH 0.4KW 200V 50HZ 1:7.5 CCC
SF-JRV GB3:SF-HRV 1.5KW 380V 50HZ 4P
SF-HRCA IE3:SF-PR 0.75KW 200V 50HZ 4P
GM-SB 0.75KW 1:120 380V 50HZ
SF-HRCA IE3:SF-PR 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-HRB IE3:SF-PRB 0.75KW 220V 60HZ 4P
SF-HR IE3:SF-PR 5.5KW 220V 60HZ 4P B
SF-HR IE3:SF-PR 0.75KW 220V 60HZ 4P 
SF-HRCA IE3:SF-PR 30KW 200V 50HZ 4P
SF-HRV-3.7KW 4P 380V 50HZ
SF-JR IE3:SF-PR 3.7KW 380V 50HZ 4P
SF-HRB 0.75KW 200V 50HZ 4P CCC&GB3
SF-HR 5.5KW 200V 50HZ 4P GB3 B
SF-HR 0.75KW 200V 50HZ 4P CCC&GB3 
GM-DZ 0.75KW 400V 1/25
GM-DZ 1.5KW  380V 1/25
GM-SB 0.4KW 1:30  380v
GM-SB 1.5KW  1:30 380v
GM-DB 5.5KW  1:60  380v
SF-JRP 37KW  480V 60HZ  4P
SF-JRP 7.5KW 480V 60HZ  4P
SF-JRP 3.7KW 480V 60HZ  4P
GM-SHYNB-RL  0.4KW 1:50 380B/50HZ         
SF-HR 22KW 380V 50HZ 4P GB3
GM-SHYFB-RH 1.5KW 1:25 3PH200V/50/60HZ
GM-SHYFB-RH 2.2KW 1:30 3PH200V/50/60HZ
SF-JR IE3:SF-PR 22KW 380V 50HZ 4P
GM-HY2MB-RH
MM-BF7AC
MM-CF102C
HC-SFS152(1.5KW)
HF-SP502B 7.5KW
 HF-SP352B
GM-SF 0.75KW 200V 50HZ 1:80
GM-SF 0.4KW 200V 50HZ 1:80
SF-JR 5.5KW 415V 50HZ 4P S/N:BS8698003
GM-SHYFB-RL 0.4KW 1/50 380V
GM-SH 0.75KW 200V 50HZ 1:20 CCC
SF-HRV 1.5KW 380V 50HZ 6P,IE3:SF-PRV 1.5KW
SF-PR 75KW 400V 50HZ 6P
SF-PR 75KW 200V 50HZ 6P
SF-HR 30KW 380V 50HZ 4P GB3
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 4P 1/100 440V 60Hz IP44 C
GM-SHYZMB-RH 0.75KW 4P 1/100 440V 60Hz IP44 D
GM-SHYZMB-RH 1.5kW 1/100 400V 60Hz IP44D
MKV-23KE-RFA-GP6-Q-31
MKV-23HE-RFA-GFP6-Q-31
GM-SHYF-RH 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SHYF-RH 0.1KW 400V 50HZ 1:240 CCC
SF-JF 1.5KW 200V 50HZ 4P
SF-JRV 30KW 380V 50HZ 4P
GM-D 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-DZB 3.7KW 380V 50HZ 1:40
GM-DZB 2.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZB 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-D 1.5KW 380V 50HZ 1:10
SF-JR 11KW 380V 50HZ
SF-HRV 2.2KW 380V 50HZ
SF-JR 3.7KW 380V 50HZ
SF-JRB 5.5KW 380V 50HZ
SF-JRV GB3:SF-HPV 30KW 380V 50HZ 4P
SF-JRV GB3:SF-HPV 37KW 380V 50HZ 4P
SF-THE3 110KW 200V 50HZ 6P
SF-THE3 110KW 400V 50HZ 6P
SF-THE3 75KW 200V 50HZ 6P
SF-THE3 75KW 400V 50HZ 6P
GM-J2B 60W 1:20 200V/50/60HZ
SF-JRFB IE3:SF-PRFB 0.75KW 380V 50HZ 4P
SF-PR 110KW 400V 50HZ 6P
SF-PR 110KW 200V 50HZ 6P
SF-HR 75KW 400V 50HZ 6P
SF-HR 75KW 200V 50HZ 6P
SF-HR 110KW 400V 50HZ 6P
SF-HR 110KW 200V 50HZ 6P
ZA-5Y1
GM-DZ 0.4KW 400V 60HZ 1:10 S/N:342710
GM-SHYF-RH 0.1KW 400V 50HZ 1:240
SF-HRCA:SF-PR 30KW 4P 400V
SF-HR (IE3:SF-PR 0.75KW 380V 50HZ 4P)
GM-SH 1.5KW 380V 50HZ 1:5 GB3
SF-PRF 3.7KW 480V 60HZ 4P
SF-PRF 7.5KW 480V 60HZ 4P
SF-PRF 37KW 480V 60HZ 4P
GM-JSE 90W 200V 50HZ 1:7.5
SF-PRB 5.5KW 380V 50HZ 6P
FR-D740-0.4K   AC400V/0.4KW
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:450
SF-JR 15KW 4P 200V/50/60HZ
SF-JRV  0.4KW 2P 200V/50/60HZ
SF-JRV 1.5KW 4P  200V/50/60HZ           
SF-JRF 0.25KW 200V/220V  60HZ 4P
SF-JR 22KW 380V 4P
EF-50FTB40A2 :EWF-50FTA40A 380V 50HZ
SF-THO 110KW 380V 50HZ 6P GB3
SF-THO 75KW 380V 50HZ 6P GB3
SF-JPR 0.75KW 200V 50HZ 4P
MR-H60AN AC200-230V 50/60HZ
MR-H500BN
SF-JR IE3:SF-PR 1.5KW 200V 50HZ 4P
 FX2N-8EYR
FX1N-2AD-BD
SF-JPR IE3:SF-PRP 0.75KW 200V 50HZ 4P

THERMOPROBE U-7075TP-7
THERMOPROBE TP7;:EEX IB IIB T4
 
METRON RM162101534 for SCTL SN:MTR-2620
METRON MTR2383-2 for SCTL SN:MTR-2620
METRON MTR2383-3 for SCTL SN:MTR-2620
METRON CE252R for SCTL SN:MTR-2620
METRON R25A-24;24V/1.1A;AC100-120V/0.56A for SCTL SN:MTR-2620
METRON 6EP1337-3BA00 for SCTL SN:MTR-2620
METRON 6EP1336-3BA00 for SCTL SN:MTR-2620
METRON CASSETTERIBBB for SCTL SN:MTR-2620
METRON ANALOG COMPUTING UNIT CA-2 :MTR2307
 
NEURON LV-32-B
NEURON LV-40-B
 
KLIMA HFT26.10-2200-10  DRAWING NO:0415 37211
KLIMA 16KDLE766-2000-2-1.8  DRAWING NO:0451 37251
KLIMA 16KDLE766-2000-2-1.8  DRAWING NO:0451 37252
 
HYDRA-CELL M03BASTSSECA  SERIAL NO:237303
 
GOULDS PUMPS ISVA2F5JO
GOULDS PUMPS ISVA2F5JO  NO:G0944585
GOULDS PUMPS mod:3196 SIZE:3X4-10 SER-NO:708E295
GOULDS PUMPS 8SH4M5AO-50HZ  NO.L0328706
GOULDS PUMPS 8SH6MA2A0
 
Eltherm ELSR-H 60 BOT 60W/m
Eltherm TC-05
 
SETS ACTUATOR  MAKER : EBRO ARMATUREN TYPE : EB8 DVV ITEM NO. : 4519642 ANGLE ROTATION : 90 DEG C +/- 3 DEG AIR SUPPLY MAX : 10 BAR
 
MICROMOTION RFT-9712 P/N:0237201
MICROMOTION RFT-9712 P/N:0259501
MICROMOTION RFT-9712 P/N:0273601
MICROMOTION RFT-9712
MICROMOTION S100546
MICROMOTION item no.50300004
 
ODENWALD Part Number:0530-0035 80S/2 M.KLEMMENKASTEN 230V 0.75KW 2850U/MIN 1 od 3phasing 50HZ
 
ElektroPhysik 600B-FN
ElektroPhysik 600B-FN; ART-NR:80-124-0200;MINI TEST 650FN
 
CHEMpump Part number:00405096BUBE ITEM NUMBER:105
CHEMpump Part number:00410121; ITEM NUMBER:4a
 
 spencerturbine FSL90239
 
SANYOKOGYO DB-3033AF-154-R():DB-3033AF-12R
SANYOKOGYO DB-3033AF-154-L():DB-3033AF-12L
 
MCGILL MCGILL/014/GR-16-SS/MEXICO
MCGILL MEXICO 019 MCGILL GR-16-SS
MCGILL SB-22208-C3-W33-S
MCGILL OJ5 MCGILL/CR 2 1/2 S
MCGILL OJ4 MCGILL/CF 2 S
MCGILL MCRV-80-SB SMITH
MCGILL 0J7 MCGILL/CF 2 S
MCGILL 0J9 MCGILL/CFE 2 SB
MCGILL OJ5 MCGILL/CF 1 1/4 SB
MCGILL OJ9 MCGILL /CFH 3 SB
MCGILL OJ8 MCGILL/CFH 3 SB
MCGILL 0J7 MCGILL/CFE 2 SB
MCGILL 0J5 MCGILL/CF 1 1/4 SB
MCGILL OJ7 MCGILL/CF 2 S
MCGILL 0J3 MCGILL/CYR 2 1/2 S
MCGILL 0J8 MCGILL/CYR 2 1/2 S
MCGILL 110 MCGILL/CF 2 1/2 S
MCGILL 0J4 MCGILL/CF 2 1/2 S
MCGILL 0J4 MCGILL/CF 2 S
MCGILL CF-2S
MCGILL CF-2-1/2S
MCGILL GR-16-SS
MCGILL CYR-2-1/2 S
MCGILL CFE-2SB
MCGILL CF 2 1/2 S
MCGILL CF 1 1/4 SB
MCGILL CFH 3 SB
MCGILL 22207 W33-SS-LB-PB
Lotus Mixers Inc. Reducer Model:YVPCF62-U-1.5/100  Serial No:092205 P.O. No:LM316
Lotus Mixers Inc. Reducer Model:CF83-U-4/47
Lotus Mixers Inc. Reducer No.YFPCF62-U-1.5/100D  Factory Serial No.092205/Item No.174.3.3/P.O.LM316/Power 2HP/without motor
Lotus Mixers Inc. MOTOR MODEL:YVP112M-4/REDUCER MODEL:CF72-4/13 III/FACTORY SERIAL NO:072091/P.O NO:LM228
Lotus Mixers Inc. CF72-5.5HP mixer including motor
 
Ametech #10、BIG、BULE  10”MAXIMUM RATING OF 100PSI(6.8bar)
 
CONLEY VALVES BS1.5F-1-1PP751
CONLEY VALVES BS1.5F-E-1PP752 
 
 EP TGM-04CE
 EP TGM-06CE
 EP TGM-04CE  1:60
 EP TGM-06CE  1:35
 
JAQUE SWISS TYPE:FTG28501A  S68
JAQUE SWISS TYPE:FTFW1322 :0~14000Hz :0~20000rpm :110VAC :4~20MA
MAURERMAGENTIC TYP:MMHE2SN.L33-114   U:230V  1.3A 50-60HZ
MAURERMAGENTIC Part-no. T-00330
 
CHICAGO MINIATURE LED T1 Quad RT Angle PCB Mount Part No:5360F1
 
STOEGER 204039
STOEGER 204096
STOEGER 207003/207131
STOEGER 207003
STOEGER 207161
 
HBC RADIOMATIC spectrUM2 SPECIAL DESIGN
HBC RADIOMATIC FSE 727 RECIEVER
HBC RADIOMATIC 516-0722821
HBC RADIOMATIC 516-0722823
HBC RADIOMATIC 516-0722827
HBC RADIOMATIC 516-0722825
HBC RADIOMATIC 516-0722913
EMOTL NR7273371、75KW、1480R/MIN、220-380V、132A、IP55、B3、F
EMOTL TYPE:HEFIE2 280S/4 NR7273371、75KW、1480R/MIN、220-380V、132A、IP55、B3、F
 
BIRKENBEUL 116294/0202H K21R 160M 2 TWS HW  11KW  380V 21A 2890r/min F IP55 B3
BIRKENBEUL 090456/0118H K21R 200L 2 TWS HW 30KW 380V 53.5A 2935r/min F IP55 B3
BIRKENBEUL 5AP100L/8Y220-240V IP55
BIRKENBEUL 4AP90S-4 1.1KW 380V 1370RPM IP55
BIRKENBEUL 5AP90S-4
BIRKENBEUL 5AP80M-2K 0.75KW/0.9KW 2840/3426/MIN 230/400-265/460V 50/60HZ IP55 F IMB5/200MM
BIRKENBEUL AF100L/4H -12 400V 2.2KW 1405R
BIRKENBEUL AS.MOT 3~4AP71-4  NO 2416423 97 IP 54  IMB5 :0.37KW/0.5HP  S1  50/60HZ  Δ/﹡220/380V 1380/1665
BIRKENBEUL 5AP80M-2K(s3=15% 1P55 Y380V 3.32A 0.75KW)
BIRKENBEUL 5AP90L-6 No.:638339
BIRKENBEUL Type:5AP90L-6 1.1/1.3KW 930/1098l/min 230/400V 50Hz 265/460V 60Hz IP55 IMB5/200
BIRKENBEUL 3~Mot 55AP80M-2K NR:694976
BIRKENBEUL 5AP80M-2K
 
Küenle KDGN2B 250 M 4 ALS 55KW 1480RPM 101A IP55 B3
Küenle KDGN2B 250 M 4 ALS;55KW 1480RPM 101A IP55 B3
Küenle KTE2 90 S 4 SL 1.1KW B5
 
AC-MOTORENGMBH FCM180M-4、18.5KW、1470R/MIN、380V、34.6A、F、B5、IP55
AC-MOTORENGMBH Type FCM 180 M-4/HE
 
KEWANEE   N.C CONBRACO J
KEWANEE S-3-11
KEWANEE 1/2″ MATTHEWS N.C CONBRACO
KEWANEE AMCO 15 USG 1/2 INCH
KEWANEE S401GF02V9CF5E
KEWANEE 2137 0000 0102
KEWANEE 2-229-5-901-00-25
 
KWWANEE part 2-137-0-000-01-02
KWWANEE TYPE:FRM2 SET 70PSI RANG 0
MAX-SE AEEANE、380V、15KW、27.7A、B3
 
SHIMKO EP500S DC24V
SHIMKO EPS650 DC24V
SHIMKO SVC-150 380V/50HZ
 
Elektror airsystems  TYP:D060 22m3/min 0.53KW Drawing-No:22364653
Elektror airsystems  TYP:D060;208-265/360-460V
BROCKHAUS EPSTEIN700 SN:BM0949127730
BROCKHAUS Z-001122
BROCKHAUS  Z-001122
BROCKHAUS CP24;No.Z-001020
BROCKHAUS CPM0802
BROCKHAUS BVCH817.1
BROCKHAUS ARC-NET2
BROCKHAUS BVC584.1
BROCKHAUS BVCH801.1
BROCKHAUS BVCH802.1
BROCKHAUS BVCH818.2
BROCKHAUS ARC-NETPC
M.K.Plastic DHK-NW 1825 /MK JOB NO:44806-2/CFM/PCM:4370/MOTOR:15HP/380/3/50/2945 RPM CHEM
 
CONCORDIA 54042 402 10 12 16
 
RIX ROCKY  OPW-AL-2 633DB+634A 
ALBERT SGT50/6
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO22551513
ALBERT SGT30 RATIO:6:1 DWG.NO22551447
ALBERT SGT30 RATIO:6:1 DWG.NO22551431
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO22550217
ALBERT SGT30 RATIO:6:1 DWG.NO22550067
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO22551455
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO22551116
ALBERT SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S  DWG NO:22207208
ALBERT :22551447
ALBERT :22550067
ALBERT :22551116
ALBERT :22551455
ALBERT SGT50GO-4-L(24:1)-O-I-S DWG.NO.:23105565
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO.:22875511
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-S DWG.NO.:22875434
ALBERT SGT30GU-1-6-0-I-S  Fab Nr:100322/100337/100328/100315
ALBERT SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT Fabr. Nr. 100322 – unsere Artikel Nr. 107116 ;Spindelgetriebe SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT Fabr. Nr. 100337 – unsere Artikel Nr. 200111 ;Spindelgetriebe SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT Fabr. Nr. 100328 – unsere Artikel Nr. 200112 ;Spindelgetriebe SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT Fabr. Nr. 100315 – unsere Artikel Nr. 107115 ;Spindelgetriebe SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT Spindelgetriebe SGT30GU-1-6-0-I-S
ALBERT SGT30GO-1-6-O-I-SKR DWG.NO.:22875434
ALBERT SGT50GO-4-24-O-I-S DWG.NO.:23105565
ALBERT ES122880 45/42*218
ALBERT Order Code:SGT50-G0-4-24-2_950-3_MGA-140-M90
 
RRG TYPE:SYLOMER V12 5SYWV12-10-N 1200×650×12.5
RRG PN:TCXH  Nr:616511-420-062
RRG TYPE 65-4 DN12  Nr:626511413023
RRG 5SY-SR450-12-10-N
RRG 5SY-SR450-12-10-N SYLOMER?TYP SR450 GRAU 1.200x650x12.5 mm
RRG Typ65-4 DN20 :616511-420-062
RRG 16T10
 
SUEHIRO SMCBF250
SUEHIRO MPR150
SUEHIRO J-200
SUEHIRO SP-100
SUEHIRO HPTHR 80*40
SUEHIRO HPTH 80*40
SUEHIRO HPLV 150*65
SUEHIRO HPLR 150*65
SUEHIRO FL150
SUEHIRO TFH6ATR
SUEHIRO AWJ-GDANΦ150 
SUEHIRO AWF-GDANΦ150
SUEHIRO TFH4ATR
SUEHIRO HPLV-200X75
 
SVB 13567
 
FEBROTEC OCF43-0700
四変テック株式会社 AN 15KVA 1PH 50HZ S/N:5389101
四変テック株式会社 AN 10KVA 1PH 50HZ S/N:5388901
四変テック株式会社 AN 20KVA 1PH 50HZ S/N:5389001
FUJIHENSOKUKI  VX04-005A-0388 1:5  0.4KW
FUJIHENSOKUKI  VX08-015G S/N:C745900006
FUJIHENSOKUKI  VX08-015G SN:C745900006
FUJIHENSOKUKI  Type:VX22-020B-SUD
 
POWERPLAZA FS60-24C
 
HEAVY SMOKER HVS-220-GB2001 2.2KW
HEAVY SMOKER HVS-150-GB2000 1.5KW
MALL MIS 20K-3/8
MALL DIS 20K-3/8
MALL 10K-65A
MALL 10K-Rc3/8
MALL 10K-40A
MALL 10K-80A
 
法沃尔 U-943C
法沃尔 SC1.2
 
INDELAG INF0-16P PLC I/O
INDELAG  INFO-PT100 94167
INDELAG INFO-CPV 99288
INDELAG INFO-FAD Art-Nr:609417200
INDELAG INFO-CPV Art-Nr:609928800
INDELAG INFO-16P Art-Nr:609416000
INDELAG INFO-4KP Art-Nr:609416100
INDELAG INFO-4KP 94161 INFO-16P 94160 INFO-FAD 94172
INDELAG INFO-PT100 94167
 BRAWN MODEL:BGMFA100
 BRAWN BDAF 100 SERIAL:04071901
 
共立合金 1/4KSA00340
共立合金 1/4KSA00580
共立合金 SUS   1/4KSH3126
共立合金 SUS   1/4KSH1526
共立合金 SUS   1/4KSH2626
共立合金 EVERLOY-1/4KSH1540
共立合金 EVERLOY-3/8KSH4414
共立合金 EVERLOY-1/4KSS1525
共立合金 EVERLOY-1/4KSS1515
共立合金 EVERLOY-3/8KSH4417
 
富士通 A6CON3
富士通 FCN-360C040-B
富士通 FCN-361J040-AU
 
AIPU TM BS180202
AIPU TM PR20500
AIPU TM HPM1500
AIPU TM HPM700
 
BAILEY-FISCHER&PORT DN500 PN10 10DX3111 S/N:9905N8172/A1
 
KOYOLB GUM-93(30.00×58.10)
 
TSR SO/SM/G1-DN32-PN16-Perbunan-Normalstahl/Nicotriert  BTS:57078217105485  Master No:F GELDRROTSR.SO/SM1
 
Asteknik 1120 DN200 PN/PT:10/16 TRIM 213E  44208 111  ACTUATOR MODEL:125DA
Asteknik MATERIAL CODE:0200.1120.1213E.3.CE.1; TYPE:1120 DN200 PN 16/AUTUATOR TYPE:PA 125DA/SWITCH BOX TYPE:102-LC2/GR2-V3-SPDT-CROUZET/NAMUR VALVE:IP65 SPRING RETURN 24VDC
 
Kreisel GmbH&Co.KG ZSV 320-31 KUS  Order No:81125/10/03
Kreisel GmbH&Co.KG ZSV 320-31 KUS
Kreisel GmbH&Co.KG ZSV、320-31、KUS
 
KONTI ANFLKLAPPE、JET、DN125、PN16、INKL. KONSOLE
KONTI ANFLKLAPPE、JET、DN80、PN16、INKL.KONSOLE
KONTI PEETSCHIEBER、R3/4″、DH13
 
THT D7A1X5-16ZB1-DN100
THT D7A1X5-16ZB1-DN65
THT D7A1X5-16ZB1-DN50
MATTIS / REXROTH AB21-11/16-150-2-1X/M R900545647 WEIGHT:72KG
MATTIS / REXROTH AB21-11/16-125-2-1X/M R900545643 WEIGHT:52KG
MATTIS / REXROTH AB21-11/16-065-2-1X/M R900545631 WEIGHT:16.8KG
MATTIS / REXROTH DN125,AB21-11/16-125-2-1X/M
MATTIS / REXROTH DN80,AB21-11/16-065-2-2X/M
 
MATTIS DN150,AB21-11/16-150-2-1X/M
 
MONTAN DN 32,SBS-32-BA/655640
 
HESCO  FM.V1-3150-MT-M
 
三楼 GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
 
本特利内华达 S/N:NOVG250548 P/N:330930-040-00-00 3300 NSV
 RUD LBS L13
 
AS TECH HMC05136006
AS TECH HUH16003040,1600bar,4
AS TECH LDP16001000,1600bar
AS TECH EDP04004001
AS TECH HUN16001001
AS TECH HUK16001001
AS TECH HZD16001002
AS TECH HUF16002001
AS TECH HUN16003040,1600bar,4
AS TECH LDP16001000,1600bar,1/4BSP
AS TECH HWS16111089 M125*8
AS TECH JPM17 0.37KW
AS TECH  T4140 7.5KW
AS TECH 40MM-TVC-PPH 7.5KW
AS TECH JPM170 0.37KW
AS TECH T4140 7.5KW
AS TECH HMM07128017
AS TECH HWS16111131
 
NIPPON PISTONRING N-14
NIPPON PISTONRING NSS-13-9-14
 
FAMI FAA14000204 :1023*555*2000
FAMI F PG 1571 01 01 (600*98*112  6)     
FAMI F PG 2571 01 01(600*174*206  4)
FAMI F PG 1571 01 01 (600*174*206  4)     
FAMI F PG 2071 01 01(600*141*164 ,5)
FAMI F PG 2571 01 01(600*98*112  6)
FAMI
FAMI FPA4854A003 400*300*220
FAMI FPA06540003 400*300
 
HIROSUGI BSF-416E
HIROSUGI AS-313
HIROSUGI AS-425
HIROSUGI AS-450
 
CFFA KG9-2279E
 
SIGMA GIKEN TMLB2-08-40 0.75KW 200V 50HZ 1:40.578
SIGMA GIKEN TMLB2-04-40 0.41KW 200V 50HZ 1:39.910
SIGMA GIKEN SG-TMLB 01-50
SIGMA GIKEN TMLB2-08-15,:TMLB3-08-15
 
HED MNR:R900536599 /200 K14
 泽村 SS40E6-L1-25 DC100V
 
BRUGG rope/Artikel:64599◇14◇PZ◇371-BRUGG◇+L
BRUGG 2*50/125FRNC 80/
BRUGG 80m 1×LC 50/125μm
 
HST HA68-30A
 
DINI ARGEO Mod MCWLT6 SIN104107 :MCWNT6
DINI ARGEO Mod MCWLT6 SIN104107
  福伊特 TYPE R 17K 500M
  福伊特 R17K 500M
 
VALVCON #Q2116 S/N:04060320
WALTERSCH. RVV 35 LR WD
WALTERSCH. RVV 22 LR WD
WALTERSCH. RVV 18 LR WD
 
Pizzato Elettrica FR 2095-6M1; FR 2096-L6M1
Pizzato Elettrica FR 2095-5; FR 2095-L5
Pizzato Elettrica VF KEYF
Pizzato Elettrica FS1896E024-FM2K40
 
coupling falk GL20-1 size 1050GL-ONE HALF BORED
 
TOYOKO KAGAKU RS-1000DA-24V
TOYOKO KAGAKU TK-010N2
TOYOKO KAGAKU RS-1000PA-24VC
TOYOKO KAGAKU RS-3000FAP-BZ-6720B
TOYOKO KAGAKU RS-3000FAP-6430
TOYOKO KAGAKU RS-3030C
TOYOKO KAGAKU RS-3030F(6716)
TOYOKO KAGAKU RS-3000FAP S/N:A2332
 
AeroVOX AREM15525KOOOZZ
AeroVOX CBB61-2.5u/F
AeroVOX CBB60-80u F
bridgeport 9080942734 2.50 EMT SET SCREW CONNECTOR FSSCN25
bridgeport 9080942737 2.50 EMT SET SCREW COUPLING FSSCP25
bridgeport PN:236 2 1/2″ EMT SET SCREW CONNECTOR
bridgeport PN:246 2 1/2″ EMT SET SCREW COUPLING
prestolite Type:KUDF4001 10.3KW 48V Serial no:0400621 Rated time:S2-60min
 
Leine & LinCLE 516249-05 1024PP1 9-30VCLC
 
chemimeer SDJ-749/3810 φ80*5M
 增 田 LMT-MEL-04-20P-04-N-12
 UNITEC DTY-3560 0.024KW
EME SNI-516
EME SNI-512
EME SNC509-F
EME UCF206-L
EME NCB2
 
TRACOPOWER TCL-160-112
TRACOPOWER TXL220-24S 100-240VAC OUTPUT:24VDC/9.2A
 
chemineer repair kits FOR TYPE:10HTMD-75 SN:559313-2
chemineer gearbox service Kit contains bearing
chemineer “CHEMINEER” M/N:ZGTD-7.5 P/N:800056-6  2GTD-7.5 SERIAL NO:800056-6 POWER:5.5KW MOTOR RPM:1500 OUTPUT RPM:125 P.O.NO. NJ/MJ-3-08-014
chemineer Mechanical seal cartridage Part: Z-40952-SL1
chemineer Model:4HTD-15 S/N:576267-4
chemineer M/N:30MDIS-40 I/N:64
chemineer 40XPC-1
chemineer S/N:550087-15 Model:1QED-D-1
chemineer S/N:550087-26 Model:2QED-D2
chemineer 5THD-15 No:554109-4
 
ROTABOLT A193Gr.B7 M60 x 765mmL x P3.0 :A3-E708101
ROTABOLT A193Gr.B7 M60 x 690mmL x P3.0 :A3-E708103
ROTABOLT A193Gr.B7 M60 x 625mmL x P3.0 :A3-E708102
ROTABOLT A193Gr.B7 M60 x 710mmL x P3.0 :A3-E7081
ROTABOLT M33X200mmL XP3.0
 
 MITA WP3050 2COM
 MITA WP3100
 MITA WP2035
ULRAFILTER P-SRF07/30
 
CHO-ONPA KOGYO UE-1200Z15S-8A 1200W 3PH200V/50/60HZ S/N:U-A0485GH
CHO-ONPA KOGYO UE-100Z40S-7B  Power:100W
CHO-ONPA KOGYO EW-2-4N 39KW S/N:U-C5993
 
TECO WESTINGHOUSE E6002 336KW 380V 589A 3580r/min F IP54 B3
  日 立 CX19-020-15  0.2KW 1/15 ,:CA 19-020-15 200V
 
FKD FAN90*2.0
FKD FAN100*2.0
FKD KAWEFLEX 3130 SK-P
高须 FSR-MTK1-03-10
 
MOVINCOOL 15SFE-1
 
旭日兴业 HSM-5028H
 
星泰 IM483
 
LOHSE LOHSE CDSVP DN150 48.150.02 A852925
LOHSE LOHSE CDSVP DN150 48.150.02 A836155
LOHSE LOHSE CDSVP DN150 48.150.02 A832905
LOHSE LOHSE CDSVP DN150 48.150.02 A830153
LOHSE LOHSE CDSVP DN150 48.150.02 A337154
LOHSE A810155
LOHSE including A337154 SLIDE CUPS+A830153 NL-ring +A832905 sealing cord+A836155 Packing assembly FOR CDSV DN150 EPDM
LOHSE A852925
LOHSE D605300
LOHSE AEQP/G DN250
LOHSE CDSVP/G DN200
LOHSE TAP/G DN400
LOHSE TAP/G DN250
LOHSE D605300 DN300
LOHSE D605200 DN200
LOHSE D605175 DN175
LOHSE D605145 DN145
LOHSE COMPACT
 
ICAR BCOFILL NLR25 PRL 3UF 450V
ICAR BCOFILL  MLR25PRL 1.5UF/450V
ICAR BCOFILL MLR 25 PRL 4515 3051/A
ICAR BCOFILL MLR 25 PRL 4530 3051/A
 
SUNTECH STP205-18/UD
 
CK CK ESD 3773
 
EDTM MG1500
EDTM MG1500MS “MIG”
 
LUBRICATION MRJ010211D-K0005
 
KRUPP KRTS2128II/E
KRUPP 191.50.3150.990.41.1502
KRUPP R20::100.205V.SI
KRUPP 191.50.4500.990.41.1501
KRUPP P/N:1310 D/N:160200048
KRUPP 403C-6000W
KRUPP 403C-9000W
KRUPP CEW58M-4096
 
KRAUS NAIMER CA10
KRAUS NAIMER KG80  T203/GBA
KRAUS NAIMER 427 001 590
KRAUS NAIMER C32 A401-600
KRAUS NAIMER CH10D-204*06 FT4
 
HELLER DIOCPU N 23 020191-12047
HELLER PISTON SEA K35PФ50*Ф45.5*3.1 :DR2 M50251
HELLER 3.186113 (48743 MCH350 Fanuc)
HELLER CPU.90 H23 020185 01180
HELLER :00.884194
HELLER :00.884195
HELLER :00.884166
HELLER :00.884162
HELLER :00.884142
HELLER :00.884141
HELLER ACPU-SS D23.0500 21-00520
HELLER CPU90 H23.0201 85-01103
HELLER MV VS A06-P-250 -24A1- B3 M 163 Z 302  Nr. 619.3125
HELLER BLOWER SPEED CONTROL 50HZ  Part Number 5359K
HELLER BLOWER Motor Assembly 4〞Impeller 1〞Air  Part Number 590881
HELLER BLOWER Motor Assembly 4〞Impeller With Spacer  Part Number 586367
 
FUJIKeisokuki SB04-9-250
FUJIKeisokuki AD-8B-BP.67.EX
 
HAGI MAS-SG10N  100m
HAGI MAS-SG16N  50m
HAGI MAS-SG22N  50m
HAGI MAS-SG28N  50m
HAGI MAS-SG36N  50m
HAGI MAS-10
HAGI MAS-16
HAGI MAS-22
HAGI MAS-28
HAGI MAS-36
 
JOYS JSC-220L SN:051107A02
JOYS JSC-2220L
JOYS JSC-2220LA
BLAUBEUREN VNS033FN14KKVRZ40.40;Kom.Nr.: 2043869
BLAUBEUREN D89143 VNS033FN14KKVR Z40.40;Kom.Nr.:2043869-1/10 11/08;VDE0660
BLAUBEUREN FST-9P1
BLAUBEUREN D89143
BLAUBEUREN VNS033.14AKEARHDVU9P1009P100
BLAUBEUREN D89143 BLAUBEUREN
BLAUBEUREN S6041363. PW55101 SM8231.NY.4  PD550-5K0/5K0   S286   82716  D89143
 
ING PERMA 6-SF01
ING 20001006
Tmposonics ERM0500MD601V0 0-10V/10-0V FNr:0737 1007
 
HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH OFFNEN IN OPPEN IN OSTELLUNG OFFPOSITION
 
RITTA ART-NR:9343110
RITTA ART-NR:9343010
RITTA SV 9343.010
RITTA SV9343 110 250A
 神钢 HB-5-DC24V 14.6W
 神钢 TZ-40 DC24V 50W P-450-11323-6 Tooth clutch 11323-2/2-003
  神钢 HB-5-DC24V 14.6W
  神钢 ERS400A/FMS  DC24V 8W
 
SONTES DB 3002 A-2
 
日本EXCEL IC-1
日本EXCEL IC-1
 
LOHER/FLENDER YDNGW-071BH-04M 1.11A 380V 0.37KW :50HZ1360rpm :0.77 //:F/IP55/Eexde Nr:2294427
 
CERA SYSTEM TYPE:SSK 3100 DN:50-40-50  Material:C22.8.H serial-no:II comm-no:A-057057-1049-01 APex51247AFT+Bi25S07C SSK3100
CERA SYSTEM N 50-40-50 PN10 Kvs 195 round bore (replaces Kvs65) 
CERA SYSTEM type SUPERNOVA S125 S07;Connection: -F10 – VK22 ;FLOWSERVE digital positioner type 61-D3XGU-D23PVA  incl. 2 mechanical limit switches
 
PROJECTS UNLIMITED KBI-3526 PIEZO DIS
 
ROBBINS MYERS MODEL:E650 PARTNO.:0650-00-072 SERIES:A006294 DATACODE:2478
ROBBINS MYERS A1DSSQ2AAA Serial no.SAW13089-2(Including Pump & Motor)
ROBBINS MYERS CENTER AXIS PIN FOR A1DSSQ1AAA
ROBBINS MYERS CENTER AXIS CIRCLIP FOR A1DSSQ1AAA
ROBBINS MYERS CENTER AXIS SLEEVE FOR A1DSSQ1AAA
ROBBINS MYERS CENTER AXIS FOR A1DSS1QAAA
ROBBINS MYERS TRANSMISSION SHAFT FOR A1DSSQ1AAA
ROBBINS MYERS ROTOR FOR A1DSSQ1AAA
ROBBINS MYERS KP-E26-BOT  EC224963   1842406010  06HP 1PH 60/50 208- 230/220V 3350/2770RPM
 三好 PSPO-20 ,SPS0-20
 
BENTLY NEVADA 3500/15 AC POWER SUPPLY
BENTLY NEVADA 3500/32 4CHANNEL RELAY MODULE
BENTLY NEVADA 3500/42M PROXIMITOR/SEISMTC MONITOR
BENTLY NEVADA 3500/20 BACK TNTERFACE MODULE
BENTLY NEVADA XL330103-00-07-10-02-05 :ST-021381
BENTLY NEVADA 3500/22-01-01-00
BENTLY NEVADA 3500/92-01-01-00
BENTLY NEVADA 3500/25-01-01-00
BENTLY NEVADA 3500/32-01-00
BENTLY NEVADA 3500/15-02-02-00
BENTLY NEVADA 3500/05-01-01-00-00-00
BENTLY NEVADA 990-04-70-01-00
BENTLY NEVADA 33090-00-12-10-02-05
BENTLY NEVADA 330905-00-16-10-02-05
BENTLY NEVADA 3300-03-01-00
BENTLY NEVADA 9200-03-18-03-00
BENTLY NEVADA 9200-01-18-03-00
BENTLY NEVADA 3300/55-33-01-16-16-00-01-00
BENTLY NEVADA 3300/55-33-01-16-16-00-00-00
BENTLY NEVADA 3300/16-15-01-03-00
BENTLY NEVADA 3300-12-02-20-00
BENTLY NEVADA 33180-90-00
BENTLY NEVADA 3300180-05-00
BENTLY NEVADA 3300/20-13-02-01-00-00
BENTLY NEVADA 3300-16-13-01-01-00-00-00
BENTLY NEVADA 330500-02-04
BENTLY NEVADA 330180-50-00
BENTLY NEVADA 330180-90-00
BENTLY NEVADA 3500/40-01-00
 
ZERO MAX PART NO. 6A30C 24X24 SINGLE FLEX CLAMP STYLE
ZERO MAX SINGLE FLEX
ZERO MAX SINGLE FLEX
ZERO MAX  SINGLE FLEX
ZERO MAX 6A26C
ZERO MAX C156806
ZERO MAX L270C
 
巨龙 6*36SW+IWRC 1770-18MM 227M+179.5M+177.3M+168.5M+167.3M
 
uic NT2510/B
 神 钢 SF-1525HT/BMS DC24V 143W 1800N
 
林德 861900110/1024
 
JELPC 4M210-08、AC220
 
CBTA MrB12-37YC;AC220V ;30W
 
POLOVO PLVD3/2
 
SYPV V45K2-15
 
RYZDH R25Y2000
 
SVAI  412/1.52.0.1.S5
SVAI FSF-KI-022S
SVAI CONNcctor BSTON WOLD FOR CCN
 
LORCH R-EP-3/8 242255 24V/1W SER-NO:01.270016.84
LORCH Sicherheitsventil 2108-8.0bar”E” G1/2-M/Messing/FKM/DN8/CE  0.19kg/pc
 
SIMPEX MUA 38
SIMPEX MUA 112
 
Asteknik(法国) 1120 DN200
Asteknik(法国) :1120 DN200
 
SKD SUS316L/STELLITE 12RFC02-0830-333-36
SKD SUS316L/STELLITE 12RFC02-0830-333-35
SKD SUS316L/STELLITE 12RFC02-0830-333-34
SKD VT307E-4G-02、0-0.9MPa
SKD 12RFC02-0830-328
SKD 12RFC02-0830-326
SKD 12RFC02-0830-314
SKD 12RFC02-0830-309
SKD 12RFC02-0830-305
SKD 12RFC02-0830-333-g
SKD 12RFC02-0830-333-f
SKD 12RFC02-0830-333-36
SKD 12RFC02-0830-333-35
SKD 12RFC02-0830-333-34
 
AVS-Romer GmbH EGR-152-1C78-1、CG、PN12、5/8、G005
 
REGULATOR 2″BSPP R18-C05-RGLG
 
FILTER MAH-5-5 S/N.201003889 200V 50HZ 175W
FILTER MAH-11R-5 S/N.201003851 200V 50HZ 540W
FILTER D68804 ALTLUSSHEIM*306807-3VG*
FILTER FR215-0437/0.05-0.8Mpa
FILTER MAH-11R-5 540W 200V 50HZ
FILTER MAH-5-5 175W 200V 50HZ
FILTER MR2000-NSS
FILTER 40MICRON-2″BSPP F18-C00-A3SG
FILTER REG
FILTER REG
FILTER MAH-7 200V 50HZ 0.15KW
FILTER MAF-16R-5 200V 50HZ
FILTER MAH-5-5 200V 50HZ
FILTER MAF-12R-5 200V 50HZ
 
NOV COILED TUBING QT-800 TAPERED TYPE 1.750 IN.O.D.NOM.W/T 0.109 TO 0.134IN WITH 21N.FIG.1502 WING NUT H2S SERVICE.15000 FT LENGTH
NOV L-840890 235:1
 
DOBIKON 1015.0-260×325
 
FSA Sight glass;Type:14.030028;Order Number:FSA 76-2.1/12 Viton
FSA Sight glass;Type:14.030011;Order Number:FSA 127-2.1/12 Viton
FSA ND 17A KY8505
 
JEONFF FMC-4E-B/230 08080601 
JEONFF FMC-5J-B/180
JEONFF FME-4F-B/180
JEONFF FMP-2G-EB/180
JEONFF FMC-5G-B/180
JEONFF FMC-4G-B/180
 
Nuding 2-EA-HL-G-3-480-4-1 1/2  AUFTR.Nr:2014  Type geratekuhler GW 4 S
Nuding TYPE:GW4S
 
BAR PKN-3/2-040-C078-08 PN100  1.4408
BAR PKO-1/0-1-025-C-AS006-08
BAR PKN-2/0-1-050-C-AS018-08
BAR PKN-2/1-050-C-AS018-08 PN100
BAR PK-1/0-025-C-AS006-08 PN40
BAR PKO-1/0-025-C-AS006-08  PN40
BAR PKN-2/0-050-C-AS018-08  PN100
BAR 32502086 PKN-3/2-40-C076 PN100 P(ST)=5.5-10BAR TECH FILEREF 2XA01-3D423
BAR NM-532-H
BAR GTD-088/090-V17-H
BAR PN-D-S-2-0
BAR NM521-H-24VDC
BAR GTE-115/090-07-V22-G-BE、Pmax=10bar(,、、、)
BAR GTE-110.1/1090-07-V22-G
 
IFC Y300TSST
IFC ITEM NO:448,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2118
IFC ITEM NO:447,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2112
IFC ITEM NO:442,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2112
IFC ITEM NO:452,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2112
IFC ITEM NO:451,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2112
IFC ITEM NO:421,DWG NO:205846-A-0002-5-F-2112
 
SERCOM-FRANCE SR15-RML0049BNB
MAN FF2-266.10035
 
Seybert Rahier C4OP.2-115E NR:3043P4 PLmin/max-0.3/0 P2max 4nx 100L/min QN 0-115 L/h
 
东京测定器材株式会社 DPN01-010N20R
东京测定器材株式会社 DPN01-020J20R
 
oil-control  08453813733500D 41015 NONANTOLA   MO 
 
VIBRO meter TQ412 111-412-000-012-1-1-010
VIBRO meter 111-402-000-012-1-1-075-000-050-2-050-05
VIBRO meter IQS452,MATERIAL VCL140
VIBRO meter TQ402,MFR:S3960,PNR:111-402-000-012,DMF:012007,A1-B1-C060-D000-E100-F0-G000-H10,ORDER:534156/140
VIBRO meter IVC632,MFR:S3960,PNR:204-632-000-032/31,DMF:022007`
VIBRO meter CV210,P/N:110-210-000-033, PNR 923-109-000-031,DMF:032007,WO:1060777,ED109L=10m
GUILLOT 806-04-100 LG. H. T. 2500 WITH 2 CONNECTORS CAM-TYPE COUPLING REF: 5022-100-B : DN 100
 
SAFIM 301277
SAFIM NR.021499
SAFIM 20.1240/5.5
SAFIM S6 V11F-NCN-M100-120150
SAFIM REF :111448/A3  P1:130  PATA:205/05
SAFIM 111448/A3
 
MATRIX RC12-19/19
MATRIX 7AH030P-01
 
Mattei ISO1D60842
Mattei IR45670707
 
SHOWA SPRING AP140-048-1.2
SHOWA SPRING AP065-029-0.5
SHOWA SPRING SA065-04(SUS)
SHOWA SPRING A16-03
SHOWA SPRING A14-03
SHOWA SPRING AP160-051-1.4
 
escap 5032100070/QA0611 L10 20:1
escap Motor : L10.020 21
escap 28LT12-416E.49 + Ritzel für R32
escap 28LT12-416E.49+Ritzel fur R32
CX-TEC 726DP20006 24VDC 2.1A 1/2″\CX-TEC
CX-TEC CXD 10NC G3/8″ 24VDC 0-40bar brass
CX-TEC CXD15NO
CX-TEC CXD15NC
 
NISSEI CORP G3L22N040-CTM020WA 380V 50HZ
NISSEI CORP G3FM-18-10-T010
 
FluxUS AMD5107(M5)
FluxUS ADM7407
 
TIC F09-7600052 0.2-2L/min N2 0.1MPa 30℃
TIC F09-7600052 0.1-1L/min N2 0.1MPa 30℃
TIC F09-7600052 0.5-5L/min N2 0.1MPa 30℃
 育良 US7556-TP-OT1 200VAC 50/60HZ 40/30W
DINA DNSL-DS
DINA DNSL-ZMA
DINA DNSL-RM
DINA DNSL-IO
DINA DNSL-RM-230
DINA DNDS 3GM-1E-CF1-LR1 24VDC
 
TEMPCO 009AC0/100MBAR.21M
 
CHEMTEC Art.-Nr:125-316-BP  100-20.000cm3/min/max.210bar/1/8″NPT-Innengewinde 
 
FAHRZEUGTECHNIK MIUN FTMX2-9900-1001 BLACK
FAHRZEUGTECHNIK MIUN FTM X2-9900-1000 RED
 
SHB SLFH 250-30/5-50*50 (EB300/50)
SHB SLFH 315-30/5-50*50  (EB300/50)
SHB SLE200-23/5AVN
 
Michael redel RUE10000 :360-380-400V :230V
Michael redel RDRK 20K FS/CHS 91174 PRI 380VAC/420VAC 0.94A SEK 20VDC 20A 0.48KW
Michael redel UI 168/75 4.5KVA IN:400V 13.4A 135°C Out:SEK 4.5V 1000A S1/100/ED 745301LSHOFEN 2801R110 09/17 50-60HZ
Michael redel 4
Michael redel RDRK20K RW<2% sec KI TRKS4-FS IP00 3AC280/400/420V DC24V 480W 20A; CHS91174/Riedel-Nr.0177/00000008
 
VOSS FLUID :5690997007
VOSS FLUID :0603332007
 友信 DBA-10
WOFLER D-180M-4  18.5KW  35A
 
Nctter Vibration NCR 120
 
SCHUBERTSALZER Best-Nr:8044/015V   E0101M..2-ZC DN15      Artikel:4063843     Serien-Nr:1202330002/1     KVS: 0.71PN40
SCHUBERTSALZER Best-Nr:8044/015V   E0101M..4-ZC DN15      Artikel:4063142       Serien-Nr:1202330001/2    KVS: 0.14PN40
SCHUBERTSALZER Best-Nr:8044/025V   E0101M..A-ZC DN25      Artikel:4063109      Serien-Nr:1202330004/1     KVS: 6
SCHUBERTSALZER Best-Nr:8044/025V   E0101M..1-ZC DN25      Artikel:4063844       Serien-Nr:1202330003/1     KVS: 4PN40
 
上海巨良 ZQDF-2DN38/DN50
 
Spiraxsarco M40S2 DN25 WCB NEWAY
Spiraxsarco ART-NR:1269015000; BT6-BH
Spiraxsarco ART-NR:126700800; MST21
Spiraxsarco TYPE:BCV31    D/N:P124SR-01-102
Spiraxsarco 14305 CF 16F1/4MST  21
Spiraxsarco BT6HC
 
YUTANI HIQ2577-8 NRM3-220
YUTANI NRM15-320M2 238*163(ROTOR VANE)
YUTANI NRM15-320M2 238*163
YUTANI NRM3-220M1
YUTANI NRM3-220M1 U229*306
YUTANI NRM08-380M1
YUTANI NRM15-320M2
YUTANI NRM08-380M1
YUTANI YM5F-400R 
YUTANI 10WH2
YUTANI NRM3-220 :221×42B 
YUTANI (H1Q2577-8) NRM3-220
YUTANI H1Q2577-8 NRM3-220   2.2KW/110r/min/191N.m/0.59MPa
YUTANI NRM3-220M1
 
SIMENS D420/50 Mreq-GdG8V71
SIMENS LR-560B AETX4 LR-560 AETX4 314,0.52,2250mm,,116mm,84mm,PN2.5MPA
SIMENS 1LA4312_4N69_Z 230KW 6KV 50HZ Nr:1120930010001
SIMENS BAUART:H3SV GROESSE:12
SIMENS 1MA5166-2NB90 Nr:J191604401005 ; 1MA7166-2BB90
SIMENS 1MA5166-2NB90 Nr:J191604401005
 
Barmer Baumer Hubner
Barmer Barmer Hubner
 
Leine&linde type RS530006351-100ppr、9-30VDC
Leine&linde type RSI503-100ppr
 
UHDE-J 1405-7630
UHDE-J 1405-5103
UHDE-J 1405-2324
UHDE-J 1405-1121
 
werk stoffe MS1NBR10331C
 
Dr. Brandt GmbH HBZ 405 / 5–74KN / 0
Dr. Brandt GmbH 183DMM07/2/S2200PC300B
Dr. Brandt GmbH VBZ-S 400/65KN/0
Dr. Brandt GmbH VBZ-MR 800、30KN 0.5mV/V
Dr. Brandt GmbH VBZ-S 400/25KN/0
Dr. Brandt GmbH VBZ-MR 0-30KN/0.5mV/V
 
SDM NORD 1XPT100-3Fils-CLA 0-200℃
SDM NORD 1XPT100-3Fils-CLA 0-100℃
 
SHAKO VALVE CY520-02S 5/2 WAY SINGLE SOL.VALVE G1/4″
SHAKO VALVE CY520-02S  5/2WAY SINGLE SOL.VALVE
 
TOKYO SOKUTEIKIZAI DP-PC-1-7-N-20-R-CB
TOKYO SOKUTEIKIZAI DP-PC-1-5-N-20-R-CB
TOKYO SOKUTEIKIZAI DP-PC-0-3-N-20-R-CB
TOKYO SOKUTEIKIZAI ZF-7400
 
YODAOGAWA MET750MB
YODAOGAWA MET750MB 2
YODAOGAWA MET750MBS :NO.256
YODAOGAWA MET750MBS :NO.25 2
YODAOGAWA MET750MBS :NO.5NO.6 2
 
YODAOGAWAYODAOGAWA MET750MB 2
 kamiki #070200
 
FASTECH CESI-2M-COP
FASTECH CESI-2M-POW
FASTECH CEMI-5M-ED
FASTECH CEMI-5M-MD
FASTECH EZI-SERVO-MI-42L-A
FASTECH SH-FANIT33
FASTECH MCS209.12.7102/JV
FASTECH MCS209.12.1810/JV
FASTECH EZM-42S
FASTECH MNB-60L
FASTECH MNB-60L
FASTECH MNB-28L
FASTECH MNB-28L
FASTECH FAS-2SD-MU350
FASTECH SH-RM112S-MCS209.12.1810/JV
FASTECH DH-RM112P-MCS209.12.7102/JV
FASTECH MPB-56 DC24VDC
FASTECH BM-56M
FASTECH EZI-SERVO-42L-A
FASTECH MPB-60L
FASTECH NPB-60L
FASTECH FAS-2SD-MU316
 
FLUID  AUTOMATION  CH-1290  ART.NO 160 020 00 TYP 2815 P  10–40 BAR
 
normaf SERVIC 5000 code 14/51019T/T avec 6m tuyau d’air 3/4″ 19×27 15 bars
normaf 14.9006 mt.6.5 12bar
beede BE/MR2-24-05  9437MG  0-5A AC
 
Wallace Type: H12 / 100A Serial. NO: C96044/47 Accuracy: 1A
Wallace TYP H12/1
 ConCab 4G6+2X(2X1.5),:4G6/AWG10+2*(2*1.5/AWG16))
 ConCab 4G6+2X(2X1.5) NO.57940602215; ART-NR:5844060221508

G3KJ-18-15-T020Z
G3LM-18-40-T010A
G3L-32-40-(075)
G3L40N300-CTWM040NE  200V
H2L32L160-CTB040WA
G3L22N020-CTM040WA3C:G3L22N020-CTM040WA
G3LB-50-120-150W
G3LB-40-40-150W
H2L22T025-CTM010WA  380V  50HZ
H2L28L450-CTB010NA
F2S15N020-CTMR60NT
FSM-20-30-T50WA
G3L28N030-CTB040NA
VFFY-18R-15-1002 100W 200V
V-XY1002 200V
G3LM-28-30-T040W
FSM-35-100-T040A
GT8B-10-20-S25  100V
G3L32N075-CTB010NA(“N”
FGN-15B-10-T40  40W  4P  10:1
GFM-12-30-T40
HFMR-15R-30-S25 25W  100V 1:30 4P
FSM-20-160-T50A  :50W  OT-90 :200V  4P
FF28L015-CTB020WA
F3S20N005-CTM010NA
F3S20N005-CTB010NA
F3S20N010-CTM010NA
F3S20N010-CTB010MA
F3S20N030-CTM010NA
F3S20N030-CTB010NA
FS25N050-CTM010NA
FS25N050-CTB010NA
G3FB-50-160-150NX NX:220V 50HZ
G3L22N-030-CTB020NA CT:CCC NA:200V
G3L22N010-CTB040NA
F3S20N005-CTM010WA 
F3S20N030-CTM010WA 
FS25N050-CTM010WA 
FS25N050-CTB010WA 
F3S20N005-CTM010WA 380V 50HZ
F3S20N010-CTM010WA 380V 50HZ
F3S20N030-CTM010WA 380V 50HZ
FS25N050-CTB010WA 380V 50HZ
F2SB-45-25-150W
R 1522
1522B732
H2L28R015-CTM040NA  200V
GFM-15-60-T60 200V  3C:GF15N060-CTMR60NT
G3LE-22-5-T040A
A200-D90
G3F32N450-CTB020WA
G3LE-28-15-T040A
HFM-15R-50-T15K     3C:HF15R050-CTML15NK
SCP-101L  100V
HFU-18R-160-S40W 40W/4P/1φ 200V
H2L40L100-CTB075WS
G3L28N010-CTB075WS
G3LM-22-10-T040 CCC:G3L22N010-CTM040NA
F2S15N240-CTBR90WT
F2S15N015-CTMR40WT 
H2LM-28R-20-T040 3C H2L28R020-CTM040NA
GL18N160-CTMY90WT
VFSP20-15-1001
F2SB-30-10-T040A3C:F3S30N010-CTB040NA
GFMN-12-10-T60WT
GLMN-22-300-T60C
GLMN-12-40-T40WT
G3LM-18-20-T020W
G3LB-22-20-T040W
G3L22N020-CTB040WA
G3L18N020-CTM020WA
G3L28N030-OTB040WA
G3L28N030-CTM040WA
HFM-18R-15-T90  :HF18R015-CTMR90NT(T)
H2LB-28R-40-T0403CH2L28R040-CTB040NA
G3LB-18-25-T020 CCC:G3L18N025-CTB020NA
H2L50R12X-CTM040WA
HL18R050-CTMR90WT
F2S15N015-CTMR90K
GSKB-22-10-T040
G3FJ-32-25-150-200V
F2SB-15-240-T40WC  3C:F2S15240-CTB40WC
G3LE28-30-T040A
F3SB-25-30-T020Z
FSMN-55-60-150
H2L28R010-CTB040NA
G3LE-22-40-T020  3PH 200V 50HZ
G3K22N040-CTM020NA 220V/50HZ
VHLP-18R-30-1002
G3LM-32-60-T075A G3L32N060-CTM075NS
H2L28R120-CTM020NA
G3LM-40-300-T040
H2LM-28L-60-T040WA 0.4KW 3PH 380V 50HZ 1:60  3C:H2L28L060-CTM040WA
G3FM-28-25-0.75
GLP-18-120-S90W 200V/50HZ
SCP-202L
GLP-28-450-S90W 200V/50HZ
G3LM -22-80-T020
H2LB-28R-50-T040  200/220V
G3LM-18-25-T020A  3C:G3L18N025-CTM020NA
G3LM-28-20-075 CCC:G3L28N020-HEM075TNCT 200/50HZ
G3L32N60-CTM075
G3L22N20-CTM040
G3L18N20-CTM020
G3L22N60-CTM020
G3LM-40-100-0.75KW 380V
G3L40N100-CTM075WS
G3L22N005-CTB040NA
VFSY-30-80-2002 0.2KW 50HZ ()
GTR H2LB-28R-50-T040 1:50(:H2L28R050-CTB040NA)
G3L28N60-CTM040
GF18N100-CTMY90NNXT6
FS30N120-CTB020NA
FS30N160-CTB020NA
HFM-22L-450-T25WAX  S/N:7Y185091005
HFM-22L-450-T060W
G3L28N300-CTM010WA
G3LM28-300-T010  380V
AGCZ15K-10L200S2
G3LM-18-15-T010G3L18N015-CTM010NN
G3KM-18-15-T010G3K18N015-CTM010NN
G3F50N600-CTM040WATH6
H2L22L015-CTM020NA
GFM-15-120-S40W
HF22L450-CTML25WT
GL15N030-CTBR40NT
GL12N015-CTBL25WT
G3FB-22-25-T040A   G3F22N025-CTB040NA
HFM-22L-450-T40W
G3LM-32-300-T020W  CCC:G3L32N300-CTM020WA
H2L-40L-30-150
G3FB-22-20-T0403C:G3F22N020-CTB040NA
G3L-32-10(150)
F2SB-30-10-T040A 3C F3S30N010-CTB040NA
F2FB-18L-50-T010Z 3C F3F18L050-CTB010NZ
G3FB-22-20-T040 200V 50HZ
GFMN-18-80-T90-WZ CCC:GF18N080-CTBY90WT
G3FB-28-15-075WX CCC:G3F28N015-CTB075WSX
G3FB-40-40-150WX CCC:G3FB-40-040-150WX
G3FB-28-160-T020-WX CCC:G3F28N160-CTB020WAX
G3LB-40-120-075
FSMN-35-240-040
GLMN-12-120-T15
GLMN-50-200-150
GLMN-22-60-020
FG-12B-360-T15AX 15W 4P 200V/50HZ S/N:44162532010
G3L-32-30-075
G3FB-22-5-040W C:G3F22N005-CTB040WA
H2LB-40R-160-075 3C H2L40R160-CTB075NS
H2LB-40R-160-075  3C:H2L40R160-CTB075NS
G3LB-18-5-T020 3C:G3L18N005-CTB020NA
G3LB-18-10-T020 3C:G3L18N010-CTB020NA
HLM-15T-20-T60
GF15N120-CSMR40WT
GFM-12-15-T60 3C:GH15N015-CTMR60NN
H2LB-22R-15-T020 3C:H2L22R015-CTB020-WA
H2LB-22L-15-T020 3C:H2L22L015-CTB020WA
H2LB-28R-25-T040 3C:H2L28R025-CTB040WA
H2LB-28L-25-T040 3C:H2L28L025-CTB040WA
G3L18020-CTB020WZX
G3L18020-CTM020WA
F2F28R060-CTM040WAX
FF32L030-CTB040WZ
FF28L060-CTB020WZ
FF32L060-CTB040WZ
G3L18015-CTB020WZX
(OP-NSEF-05) 5m
(OP-NDPE-05) 5m
A-BLEF075U2N
AG3K28N20L-BLE075T2
F3FM-28T-7.5-0753C:F3F28T7.5-HEM075TNCT
FS55N60-HEB150TNCT
G3FB-40-30-150W :G3F40N30-HEB150TWCT 380V 50HZ
GF18N050-CTMY90WX 380V 60HZ
FSM-35-10-T040A
H2LJ-28R-30-T040A
H2L28L060-CTM040WA
H2LE-22R-30-T020
FSM-30-40-T020WA
FSMN-20-240-S40ZX
F3SB-45-300-T040A
H2LM-28L-60-T040A
G3LM-22-200-T010
V-AB-7502   200V
FSMN-55-25-220
FSMN-45-600-T020A
FG-15B-3-S40W 200V
G3LB-18-10-T010 CCC G3L18N010-CTB010NA
G3LE-28-15-075W
G3FB-22-25-T040WA  380V/50HZ
FS55N15X-CTM040WA 380V 50HZ
FG-15B-3-S40W  200V
GFM-32-600-T90AX S/N:56267383001 3C:GF32N 600-CTMR90NN
H2LM-40L-600-T200
G3L-18-10(020)
G3L-18-10
GIFB-32-8/1.5-T90 S/N:59254675001
HFM-18R-020-CTMR60NTX
H2L-40L600-CTM020NA
H2LH-28L-60-T040A
G3FM-18-50-T010AX
G3LM-22-60-T020WA(3C:G3L22N060-CTM020WA)
G3LB-28-30-T040W
G3LB-50-100-220W
V-AB 7502 200V
G3LB-40-30-150W
3C:G3L40N12X-CTM020WA
H2LJ-50T-100-220W
G3L40N12X-CTM020WA
VFSQ-25-30-200Z
V-PQ2002
OP-PQ5
F2SB-20-5-T010Z ccc:F2S20N005-CTB010NZ
H2FE-22T-50-T020W
G3L18N025-CTM020NA
VFSA-35-200-4002
V-AB 4002
F2S15N010-CSMR90WTX
F2S15N015-CSMR90WTX
GL15N015-CSMR90WTX
3CH2L28R020-CTB040NN/NA(H2LB-28R-20-040)
3CG3L22N060-CTB010NN/NA(G3LB-22-60-010T)
3CG3L22N100-CTB010NN/NA(G3FB-22-100-010-T)
G3LE-28-15-075
H2L28R015-CTB040NA(H2LB-28R-15-T040)
G3LB-28-100-T020
H2LB-50R-25-220W 2.2KW 4P RATIO 1:25
GFU-15-5-S90W 90W 4P 200V
F2SM-15-10-S90W 200V CCC:F2S15N010-CSMR90WT
G3L28N050-CTWB040NEX-AA
FSM-35-120-T040A CCC:FS35N120-CTM040NA
G3FM-18-50-T010AX CCC:G3F18N050-CTM010NAX(T(*)H(*))
HL15T015-CSML15WT
H2F22L040-CTB020NN
H2L-32R-60-075
F3S30N020-CTB040NA
H2LE22T-60-T020WA
GFM-15-25-T90W  CCC:GF15N025-CTMR90WT
F2FM-18L-10-T010AX  S/N:72118255001 CCC:F3F18L010-CTM010NAXT3H6 200V/50HZ
G3LM-28-80-T040  CCC:G3L28N080-CTM040NA
AF2SZ35-5L750F1
F3S25N030-HEV075TNCEX X:TZ
AFFZ28L-240H 200S2
GLM-15-30-T90-W-T
G3LE-22-80-T010
G3L40N160-CTM075WS
G3L28N020-CTM075WS
GLM-18-50-010,:G3L18N050-CTM010WA 380V
RF-55  FSMN-55-60-150  3PH 200V 50HZ
G3L28N005-CTB075NS
 G3L18N050-CTM010NA
F3S25N010-CTM020WA
HL18L015-CTMR90WT
FS45N080-CTM075WS
VHLX-28T-40-4002 200V
VHLX-28T-40-4002  200V
H2LB-32T-1200-T010 3C:H2L32T12X-CTB010NA
H2LB-28R-120-T020 3C:H2L28R120-CTB020NA
G3LM-18-10-T020 3C G3L18N010-CTM020NA
H2L-32R-50-075
GLM-18-160-T90W 3C:GL18N160-CTMY90WT
HLMN-15T-40-T60-4P-60W/200V(CCC:HL18T040-CTBR60NT  60W/200V)
GLM-18-40-T90W 3C:GL18N040-CTMY90WT
G3LM-22–T040A 1:10 0.4KW 200V 3PH 1.8A
G3LM-22-T040A 1:5 0.4KW 200V 3PH 1.8A
G3FS-32-80(075)
KNB-191HH1052
F3S35N060-CTM075NS
HF18R040-CTM90NTX
HFM-15R-20-T60T
G3LE-28-30-T040A
G3LM-18-50-100
F3S25N-060-CTWM020WE
AF3S30N80-BLE020T2
F2S-20-5-010
G3LB-22-15-T0403C:G3L22N015-CTB040NA
G3LM-32-80-075  CCC:G3L32N080-CTM075NS
G3L28N060-CTB040WA
G3L22N040-CTB020WA
G3L32N080-CTB075WS
G3LB-40-080-150W
GL18N240-CTBY60WT
GL28N375-CTBR90WT
G3L32N12X-CTB010WA
G3L32N12X-CTWB010WE
G3LB-50-600-T040  200V
G3LB-40-600-T020  200V
FSMN-20-200-T50Z 50W*4P 200V 50HZ 0.4A
FSMN-35-450-T020A
G3FM-18-5-T020
G3LB-28-5-075
H2LM-28R-60-T040
G3FE-22-20-T020
G3LE-22-20-T020
G3LM-18-5-T020
H2LJ-40L-100-075
HFM-18R-30-T903C:HF18R030-CTMR90NN
TFO-K 3.7KW 200V 120HZ 2P S/N:G828342
TFO-K 0.4KW 200V 50HZ 6P
F3F28L010-CTM040WA
H2L-32L-60-0.75
GLM-18-160-T60W 3C:GL18N160-CTMY60WT
G3LM-28-40-T040WA
FFM-32L-30-T040A  CCC:FF32L030-CTM040NA
FSMN-20-200-T50Z
G3LM-22-50-T020 “CCC”:G3L22N050-CTM020NA
G3L-28-200-020
H2LE-28L-100-T020
HL15T015-CTML15WT
F2SM-25-25-T020A CCC:F3S25N025-CTM020A
FS30N240-CTM020WA
HFMR-15R-30-S25   100V 25W 1:30 4P
HLP-18L-240-S90W 220V
H2LE-28L-100-T020W
F3F28L040-CTB040NA-TZ
F2FM-32L-50-075W 3C:F3F32L050-CTM075WS
GFU-15-5-S90W
G3LM-22-60-T020W 380V/50HZ
GFU-15-5-S 90W
AFSZ55-160L2000K33
H2LM-50R-240-150W
G3FB-28-15-075:GF15N010-CTBR90NT
GFMN-15-10-T90:G3F28N015-CTB075NS
G3LB-18-5-T020A3C:G3L18N005-CTB020NA
H2LB50L-300-075         380V 50HZ
F2SB-15-30-T60W 3C:F2S15N030-CTBR60WT
F2SB-15-240-T90 3C:F2S15N240-CTBR90NT
HF18R240-CTMR40NT
G3LB-40-50-150  200V 50HZ
HFM-15R-50-T15WT:HF15R050-CTML15WT
H2L28L060-CTB040WA
FF32L030-CTM040WA
FF32R030-CTM040WA
FF32L020-CTM040WA
G3LB-28-50-T040  CCC:G3L28N50-CTB040NA
HFM-15R-200-T15WAX:HF15R200-CTML15WTX 220V/50HZ
AFCZ18S-5M750S3
H2LJ-40L-200-075
G3LM-22-5-T040A:G3L22N005-CTM040NA
GLM-15-30-T90T 3CGL15N030-CTMR90WT 380V 50HZ
G3FM-22-60-T010 3CG3F22N060-CTM010WA 380V 50HZ
G3L-28-015-075
SCU-200
HLMN-18R-50-T90C 3CHL18R050-CTBR90NC
HLM-18R-120-T90WT  3C:HL18R120-CTMR90WT
HFM-15R-50-T15T
G3LE-22-40-T020
G3LE-18-25-T020A
G3LE-18-30-T010A
G3LE-18-50-T010A
GFM-15-25-T90 380V 50HZ 3CGF15N025-CTMR90WT 380V
G3LM-18-50-T010W 3C G3L18N050-CTM010WA
G3LM-28-40-T40WA 3CG3L28N040-CTM040WA
GLM-12-20-T40W3C:GL15N020-CTMR40WT
HLM-18T-40-T60WT 3CHL18T040-CTMR60WT
FSM-35-80-T40WA 3CFS35N080-CTM040WA
FFMN40L-240-075 :FF40L240-CTB075NS
GFMN15-15-T90 :GF15N015-CTBR90NT
GFMN15-20-T90 :GF15N020-CTBR90NT
GLMN15-20-T90 :GL15N020-CTBR90NT
G3LM-22-10-T040W
G3LM-18-10-T020W
G3LM-40-60-150W
GLMN-22-900T25T    CCC:GL22N900-CTB125NT
AFCZ32S-50M750S2
G3LB-32-80  0.75KW 380V   CCC:G3L32N080-CTB075WS 380V/50HZ
GLMN-28 0.4KW 380V 1:30   CCC:GL15N030-CTBR40WT 380V/50HZ  :¢15
SCU200
VHLY-22L-50-2002
V-XY2002 200V
F2SM-20-30-T010WA 3C   F3S20N030-CTM010WA
H2LS-40L-015-(150)
F2SM-35-25-075W   CCC:F3S35N025-CTM075 380V 50HZ
FSM-32-30-075W   CCC:FS45N030-CTM075WS 380V 50HZ
G3FB-40-20-220 380V 50HZ
G3LB-28-15-T040W   CCC:G3L22N015-CTB040WA 380V 50HZ
H2LS-32R-120-040
H2LM-28L-60-T040WA 3C   H2L28L060-CTM040WA
F3F22L010-CTM020NAX (X=TZH3)
GF15N010-CTM90W
F2FM-22L-10-T020AX  TZH3 3、200V、0.2Kw;S/N:72118253001
H23LB-22L-15-T020WZ
H2LB-22L-15-T020WZ
HFM-18-80-T60 3C:HF18T080-CTMR60WT
GFM-18-80-T60 3C:GF18N080-CTMY60NT
G3LJ-28-1-075
GLM-12-30-T40W()  CCC:GL15N030-CTBR40WT
G3LJ-28-10-075 200V
GF15N010-CSBR90WT
GL18N060-CSBY90WT
G3LJ-28-10-075 :G3L28N010-CTJ075NS
G3LJ-28-10-075  CCC:G3L28N010-CTJ075NS
G3LJ-28-10-075 200V 3C    G3L28N010-CTJ075NS
FFM-40L-160-075 220V/50HZ             3C FF40L160-CTM075NS
G3LB-50-80-220<i=1/80>
G3LB-40-80-150 (1.5KW <i=1/80>)
G3LB-22-80-T020(0.2KW <i=1/80>)
HFMN-22T-900-T25W
FG-15B-120-T40T
GM3L28N030-CTM040WA
G3L28N030-CTB040WA
GFMN-18-60-T90(W)T  CCC:GF18N060-CTBY90WT
F2SB-15-240-T60WC F2S15N240-CTBR60WC
FFM-32L-1/30-CT040WA
FFM32R-30-CT040WA
FFM32L-20-CT040A
FECQ-T2
F2FM-28L-10-T040AXTZ MFG NO.59130073001 3C F3F28L010-CTM040NAXTZ
G3LB-50-80-220W
FSM-25-240-T010 CCC:FS25N240-CTM010NA
F3SM-30-30-T040A   CCC:F3S30N030-CTM040NA
F2SW-12-30-T40
V-XY 4002
G3-L-M-22-40-T020-W-A
GFME-18-30-012,:G3FE-18-30-T010
F2SM-15-240-T40K,F2S15N240-CTMR40NK
F2FM-22L-12.5-T020A
FS45N060-CTM075NS(200V/50HZ)
G3F40N200-CTM075NSX
HLM-18T-80-T90T 3C  HL18T080-CTMR90NT
HFM-18L-100-T90 3PH 200V
G3LE-18-70-T020
F2F15L050-CTML15NT
G3-L-M-22-40-T020-W-A   CCC:G3L22N040-CTM020WA
FSM-35-1800-T50A 200V 50HZ
H2LM-50R-900-T040
H2LE-22L-60-T020W
FSMN-35-100-T040 3C:FS35N100-CTB040NA
F2SB-20-40-T010A 3C:F3S20N040-CTB010NA
H2LM-28R-30-TO40
G3L-32-10-(150)
G3L28N030-CTB040WZ
GL15N010-CTMR90NTX
G3FJ-22-20-T040 CCC:G3F22N020-CTJ040NA
G3L28N100-CTB040WZ
GLMN-18-0.1-4P
HLM-15T-40-S40 200V
GIFB-40-6/6-T020 200V
HFM-15R-160-T25
GIFB-40-6/6-020T
VQ100W/200V
HLM-18R-25-T90
H2LM-50R-120-150
H2L50L120-HEM220TBCT
H2LM-50L-120-150
G3L32N050-HEM075TWCT
G3LD-50-60-220
F2SM-15-20-T90WT 380V
GFM15-5-T90WK 380V
G3LE-18-20-T020
H2LM-50R-1200-T040
H2LM-50R-720-T040WA
G3LM-22-60-100   CCC:G3L22N060-CTM010NA
G3LM-22-60-200   CCC:G3L22N060-CTM020NA
G3L22N050-CTWB020WE 380V 50HZ
HFM-18L-100-T90  CCC:HF18L100-CTMR90NT 4P 200V 90W
G3LW-18-50-010 MFG NO.5110218A
HFMN-22T-900-T25W  380V/50HZ CCC:HF22T900-CTBL25WT
G3LB-50-60-220
FS35N200-CTMM040WA
G3LJ-40-30-150
FS30N200-CTM020WA
FS35N200-CTM040WA
GLM-32-1200-T40  CCC:GL32N12X-CTMR40NT  220V/50HZ
H2F22R100-CTM010WA
G3LM-32-200-040
G3LM-30-200-040  :G3L32N200-CTM040NA
G3LM-18-50-010 3C G3L18N050-CTM010NN
G3L-28-160(-020)
G3L-28-200(-020)
G3L-28-100(-020)
G3LM-22-50-T020
H2LM-22R-40-T020
G3L28N060-CTM040WA
G3L32N080-CTM075WS
G3L18N005-CTB020WA
G3F40N600-CTB020WA
GFM-15-10-T90
H2LW-28R-20-T040W
G3FB-18-10-T020WZ
G3LM-28-60-T040WA
GIFB-40-6/6-T020  380V/50HZ
HFM-15R-240-T25T  CCC:HF15R240-CTML25NT
G3LM-32-10-150W  380V/50HZ
AFCZ18S-12L200S3
KB-201
G3L-18-010
G3L-18-5-(010)
G3LM-32-80-075Z 3C G3L32N080-CTM075WZ
GLM-18-240-T60W CCC:GL18N240-CTMY60WT
GLM-18-160-T60W CCC:GL18N160-CTMY60WT
GLM-18-240-T60W 3C:GL18N240-CTMY60WT
GLM-18-160-T90W CCC:GL18N160-CTMY90WT
AF3SZ35-20L750S3
G3LM-28-80-T040 3C:G3L28N080-CTM040NA
VGLX-28-30-7502                       MFG NO.:76248809002
VGFX-15-25-1002  200V
V-XY1002   200V
G3L22N050-CTM020NA  380V 50HZ
CRCB-45-11-T40W        380V 50HZ
G3L22N050-CTB020WA
FSM-20-25-T50A
H2L22L020-CTM020WA
H2L28R030-CTM040WA
H2L28L030-CTM040WA
G3K18N010-CTM020NA
G3FJ-22-20-T040 3C G3F22N020-CTJ040NN
G3LM-40-100-T150W
G3LB-22-50-T020W CCC:G3L22N050-CTB020WA
GF15N200-CSMR25NT 200V
FS35N080-CTM040WA
G3L22N080-CTM010NA
G3L22N100-CTM010NA
G3L18N050-CTM010NA
H2L22L200-CTB010NA
GF18N200-CTMY60NT
G3L28N160-CTB020NA
G3LM-28-200-T020WA 380V
F3F32L010-CTM075WS MFG.NO:95563109001
F3F28L010-CTM040WA MFG.NO:87567574005
F3SS25N060-CTM020WA
FSMN-25-240-T010WZ CCC:FS25N240-CTB010WZ
G3LB-22-40-T020WZ CCC:G3L22N040-CTB020WZ
G3FM-18-5-T020W CCC:G3F18N005-CTM020WA
VGFQ-18-30-2002()
G3LE-22-10-T040A
FSMN-25-450-T50A
G3LJ-40-20-220  220V
FG-15B-3-S40W
G3LM-40-100-150W
G3LB-28-50-T040A
 G3LB-50-900-T040W
H2LB-28L-40-T040W3C:H2L28L040-CTB040WA
 G3LB-28-100-T020W
 HLMN-18R(L)-10-T90W
 GLMN-18-100-T90W
 VFZ-501A-4Z
 HLMN-18L-10-T90W
GLM-12-25-T60 CCC:GL15N025-CTMR60NT
F2SB-15-2S-T90W  CCC:F2S15N025-CTBR90WT
VHLX-28T-40-4002  220V/50HZ   MFG No.39125663009
AF3SZ35-40M-1000-K32
F2SW-25-40-T020E
G3LB-22-80-T020 RAT10 1:80KW 0.20
HL18L010-CTBR90WT
GL18N100-CTBY90WT
HL18R010-CTBR90WT
G3L28N100-CTB020WA
G3LE-22-120-T010A
VGFX-28-50-4002 GEAR RAT10 1/50
VGFX-32-100-7502 OP-RGH100 200V
G3KB-18-10-200W 3CG3K18N010-CTB020WA
GFM-12-30-T40  CCC:GF15N030-CTMR40NN
FSM-25-240-T010
FSM-30-900-T50A
GLM-12-20-T40 200V
H2L28L040-CTB040WA
G3LB-50-900-T040W CCC:G3L50N900-CTB040WA
HLMN-18L-10-T90W CCC:HL18L010-CTBR090WT
GLMN-18-100-T90W CCC:GL18N100-CTBY90WT
HLMN-18R(L)-10-T90W CCC:HL18R010-CTBR90WT
G3LB-28-100-T020W CCC:G3L28N100-CTB020WA
CLM-12-20-T40W
GL18N060-CTMY90WK
C3FM-18-5-T020W
C3LB-22-40-T020WZ
F3F32L050-CTM075WS
FS25N040-CTM010WA
FS25N240-CTB010WZ
FS30N020-CTB020WZ
FS35N15X-CTM010WA
FSW-55-750-T040WE 3C:FS55N750-CTWM040WE
FSW-35-60-T040WE 3C:FS35N060-CTWM040WE
F3SB-25-20-T020WA 3C:F3S25N020-CTB020WA
F3SB-30-20-T040WA 3C:F3S30N020-CTB040WA
G3LB-28-50-T040A CCC:G3L28N050-CTB040NA
VGFX-28-50-4002
G3K22N010-CTWB040NEX 220V/50HZ
VGFX-32-100-7502 OP-RWH 100
G3LB-22-200-T010 380V 50HZ 3C:G3L22N200-CTB010WA
G3LB-40-60-T150 380V 50HZ 3C:G3LB-40-060-150W
G3LB-32-60-T075 380V 50HZ 3C:G3L32N060-CTB075WS
G3LM-50-600-T040WA3C:G3L50N600-CTM040WA
H2LB-28T-5-T040
G3L40N200-CTM075WS 
HLM-15L-10-T15
KNC252-HH1343
KNB191-HH1022
KNB191-HH1025
GL15N020-CTMR040WT (
GL18N060-CTMY090WK
G3F18N005-CTM020WA
G3L22N040-CTB020WZ
G3L18N005-CTWM020WE
G3L22N005-CTWM040WE
FS30N005-CTM020WA
VGKC15-20N100L2
VGKC18-20N200L2
FSM-20-50-T010X
HFM-15R-200-T15AX 15W 220 0.13A 4P 1600rpm  CCC:HF15R050-CTML15NTX  X=220V 50HZ
HFM-15R-50-T15K 15W 220V 50HZ 0.13A 4P 1600rpm  CCC:HF15R050-CTML15NT 220V 50HZ
F3SB-45-80-075W3C:F3S45N080-HEB075TWCT
G3LM-22-60-T010W3C:G3L22N060-CTM010WA
FFMN-32T-100-TO40A3C:FF32T100-CTB040NA
FECQ-T2 0.75KW 4P 380V 50HZ S/N:8V06601
HFMN-15R-100-T15   CCC:HF15R100-CTBL15NT
G3L32N060-CTB075WS(0.75:G3L32N060-HEB075TWCT
F3S30N030-CTJ040WA
G3L22N200-CTB010WA
FSMN-55-160-150  CCC:FS55N160-HEB150TWCT 380V 50HZ
FS55N240-HEB150TWCT 380V 50HZ
:H2L40L160-CTB075NS
VGFP-15-20-1002
F3SM-35-80-T040AX  CCC:F3S35N080-CTM040NAX 220V 50HZ
HLM-15T-15-T60
G3FB-32-50-075
GFM12-30-T40
HLM-15T-15-T60  CCC:HL18T015-CTMR60NN
GFM12-30-T40  CCC:GF15N030-CTB040NT
G3LM-22-80-T020W 3 380V
G3LB-18-15-T020W
  A200-D90
V-PQ 4002 200V  S/N:77189019
T21VMR-10-C-MC-20-S121B-J
HZLB-28L-50-040
FS25N015-CTM010WA
FSMN-25-240-T100Z  CCC:FS25N240-CTB010WZ
FSM-20-25-T50Z
H2LE-22L-60-T020W  380V/50HZ
GFW-15-30-T60
G3FM-32-15-150WXT9HZ
G3FM-32-10-150WXT9HZ
G3F28N015-CTM075WSXT9HZ
G3F28N010-CTM075WSXT9HZ
G3F22N015-CTM040WAXT9HZ
G3F22N010-CTM040WAXT9HZ
G3F18N015-CTB020WAXT9HZ
G3F18N015-CTM020WAXT9HZ
GT9M-15-10-T60TX
G3LM-18-10-T010
GFM-12-50-T15K
FSM-35-1500-T50A  415v 50HZ
FSMN-35-60-T040A
HLM-18T-40-T60WT
FSM-25-25-T010WA  380V 50HZ
FS35N450-CTM020WAX X=T9
FS45N600-CTM020WAX X=T9
G3L32N060-CTB075NS
GLMN-18 0.1KW 200V 50HZ 1:15
H2LB-32L-160-040
H2LB-32-L-160-T040 CCC:H2L32L160-CTB040NA
H2LB-22L-160-T010  CCC:H2L22L160-CTB010NA
G3LM-22-160-T010  CCC:G3L22N160-CTM010NA
FS45N375-CTM040WA AC380V/50HZ
F2SM-15-20-T60WX
FSM-20-100-T50 3PH
H2FM-22R-50-T020   3PH
GFM-18-100-T90WT 1PH
G3LM-22-80-T020A 3PH
G3KM-18-20-T010A 3PH
H2LM-22L-10-T010A 3PH
H2LM-28R-50-T040 3PH
G3LM-22-5-T040WA 3PH
FSM-25-50-T010A 3PH
G3LM-18-25-020  440V 50HZ
G3LM-18-25-020  400v 50hz
G3LM-18-25-020  200V 50HZ
G3L-22-80-020
G3LB-50-200-150N
GL12N120-CTBL15NT
FS35N240-CTB040NA
G3L40N120-CTB075NS
G3LE-32-60-075
GFM-15-5-TPOW
H2LB-32L-160-T040WZX  S/N:7X138204005
G3FJ-22-20-T040 200V
G3LM-28-60-T040 WA 3C:G3L28N060-CTM040WA
FSM-20-25-T50A 200V
H2LM-28R-60-T040WAX  CCC:H2L28R060-CTM040WAXT940  “T9”
G3FB-22-30-T020W CCC:G3F22N030-CTB020WA
A200-D80
H2FM-22R-20-T010W
G3KM-18-5-T010AX  CCC:G3K18N005-CTM010NAX “X=T6H3”)
G3FM-18-30-T010WA CCC:G3F18N030-CTM010WA
SBB17LL30-1502
GF18N160-CTBY60NT
VFFX-40R-80-7502
G3F18N010-CTB010WAXT9HZ
G3F18N010-CTM010WAXT9HZ
SBB17-LL30-1502
FSM45-80-075W   CCC:FS45N080-CTM075WS
F2SM25-10-T020WA  CCC:F3S25N010-CTM020WA
F2SM25-15-T020WA   CCC:F3S25N015-CTM020WA
F2SM15-15-T90W   CCC:F2S15N015-CTMR90WT
F2SM-12-10-T15 3C:F2S12N010-CTML15NT
G3KM-22-10-T040 3C:G3K22N010-CTM040NA
G3KM-28-10-075 3C:G3K28N010-CTM075NS
G3LB-28-80-T040WA  380V/50HZ
HFM-18R-40-T90   CCC:HF18R040-CTMR90NN
GIFB-28-6/2-S50W
H2LM-40R-900-T020  CCC:H2L40R900-CTM020NA
H2LM-50R-1200-T040  380V/3P/50HZ
G3K18N020-CTM020 200/220V 50/60HZ
HL18T040-CTMR60WT
GF18N160-CTBY90NT
G3LE-28-50-T040A
G3LB-32-200-T040NA
FS30N200-CTM020NA 0.2KW 1:200 3PH/200V/50HZ :FSM-30-200-T020A MADE IN JAPAN
GFW-12-120-T25 MADE IN JAPAN
G3L22N100-CTB020NNX 0.2KW 1:100 3PH/220V/50HZ  MADE IN JAPAN
VGLX-32-50-7502
V-XY 7502 [200V]
F3S20N060-CTWM010WEXTZH3
F3S20N050-CTWM010WEXH3
FSMN-35-25-T040WA CCC:FS35N025-CTB040WA
F2S12N040-YSBL25WNX S/N:16263317010
HLMN-15T-40-T60-4P-60W/200V
G3LE-32-20-075
H2LB-32L-160-T040 3C:H2L32L160-CTB040NA
H2LM-22L-30-T020 3C:H2L22L30-CTM020NA
G3LB-28-30-T040W 3C G3L28N030-CTB040WA
G3FB-18-15-T020  CCC:G3F18N015-CTB020NA
G3KB-22-30-200
G3F18N015-CTB020NA  200V/50HZ
G3LB-18-10-T020 CCC:G3L18N010-CTB020NA
FSM-30-375-T010WA  CCC:FS30N375-CTB010WA()
AG18N40N-BLQ020T2
A-BLPQ020T2
FSMN-20-240-S40ZX MFG NO.48165215083,,,。
G3LB-18-5-T020W 380V
G3LS-50-200-150
G3LM-28-50-T040WA 3C:G3L28N050-CTM040WA
H2LB-28L-50-040  CCC:H2L28L050-CTB040WA
GF12N030-CTML25NN
GF12N015-CTML25NN
GL15N020-CTBR90WT 3P/380V
GLM-12-20-T40W 200V CCC:GLM-12-20-T40W
FSM-20-25-T50A 200V 135RPM 4P 3C:FSM-20-25-T50A
HLMN-15T-50-T60
HLM-15T-40-T60
G3LM-28-90-T040-A  CCC:G3L28N080-CTM040NA
G3LB-18-50-T010  CCC:G3L18N050-CTB010NA
FS35N060-CTM040WA
G3L50N900-CTB040WA
FS35N080- CTM040WA
HL18T050-CTBR60WT
HL18T040-CTBR60WT
G3FM-22-100-020T CCC:G3F22N100-CTM020NA
FSMN-30-60-T020WA 380V 220V
FSMN-30-375-T010WA 380V 220V
G3FB-32-40-075  CCC:G3F32N040-CTB075NS
G3LM-28-90-T040A
GFM-15-50-T60WT CCC:GF15N050-CTMR60WT
FSMN-30-60-T020WA  CCC:FS30N060-CTB020WA
FSMN-30-375-T010WA  CCC:FS30N375-CTB010WA
G3L28N015-CTB075NS
G3L28N015-CTM075NS
GF15N015-CTBR40WT
G3L22N005-CTM040NA
GFMN-18-50-S90
GT8B-10-20-S25
G3FB-18-5-T020A
G3LM-28-15-075W  CCC:G3L28N015-CTM075WS
HLM-18R-50-T90WT
FFMN-22L-240-T010WA CCC FF22L240-CTB010WA
HLM-18-T40-T60W
H2L50R60-HEB220TNCT
G3L50N60-HEB220TNCT
G3L50N40-HEB220TNCT
HLM-15T-15-T15W
G3LE-28-5-075
G3FB-28-450-T010W  380V 50HZ
GLMN-18-60-S90
G3LB-22-60-T010
 G3LM-22-100-T020  CCC:G3L22N100-CTM020NA
G3LE-18-15-T020 200V 50HZ
G3FM-18-5-T010AX MFG NO.5Z137809003 CCC G3F18N005-CTM010NAX
HLMN-15T-40-T60  200V 50HZ 
G3LM-32-160-040W3P/380V/50Hz/0.4Kw
G3L32N160-CTM040WA 380V/50HZ
G3LB-28-60-T040W3P/380V/50Hz/0.4Kw
H2LB-40L-100-0.75W3P/380V/50Hz/0.75Kw
FSM-55-60-150W3P/380V/50Hz/1.5Kw
G3FB-22-30-T020W3P/380V/50Hz/0.2Kw
GFM15N010-CTMR40NTX
GL22-450-CTM60  CCC:GL28N450-CTMR60NT
G3LM-40-10-220W3C:G3L40N010-HEM220TWCT
AG3KZ28-5L750S1 750W RAT10 5:1 NO:96309171002
VTFO-K 1.5KW 380V 50HZ 4P
FS25N240-CTB010WA
FGN_15M_60_T40CX
GF15N010-CTMR40NTX X=220V/50HZ
H2LB-40L-100-075W3C:H2L40L100-HEB075TWCT
H2LB-28R-10-TO40WZ3C:H2L28R010-CTB040WZ
HFMN-18R-30-T90  3C:HF18R030-CTBR90NT
HL18R050-CTHR90WT
G3L22N050-CTB020NAX
G3L22N050-CTB  020 NAX-3Φ220V/50HZ
G3LM-22-30-T020
G3LM-28-30-T040W3C:G3L28N030-CTM040WA
FMS-22-30-T020A HOLLOW SHAFT
HLMN-40R-240-075
HLMN-40L-240-075
GLMN-32-120-040(TBOX)
HL18L015-CTM90WT
F3SM-30-15-075W
F3S30N015-HEM075TWCT
GFM-12-120-T25  200V
G3LM-22-30-200
GLM-12-20-T040W
FSN-20-25-T50A 200V
GLMN-12-25-T25T 380V
G3LB-28-100-T040A CCC G3L28N100-CTB040NA
G3LM-28-100-T040A CCC G3L28N100-CTM040NA
G3L32N100-CTMO40W
AF3SZ35-30L750S2
G3FB-32-50-075 CCC:G3F32N050-CTB075NS
SLA-13-L60-802W
SLA-13-L45-802W
G3F28N450-CTB010WA
GLM-18-160-T60W
FFMN-40L-200-075W 3C:FF40L200-CTB075WS 380V 50HZ
(10M)OP-AB10
TP-1
PSM-25-50-TO10A3C:FS25N050-CTM010NA
F2F18L015-CTMR90NTX 220V 50HZ
F3S30N005-CTB040WA 380V 50HZ
G3LE-18-10-T020WAX S/N:26266417001
GLMN-18-160-T60W
GLMN-28-375-T010W G3LB-28-375-T010W 3CG3L28N375-CTB010WA
FSM-35-60-T040A 3C:FS35N60-CTM040NA
FSM-35-100-T040A 3C:FS35N100-CTM040NA
H2LB-28R-40-T040WA
F2F28L050X-CTM040WA
F3F28L050-CTM040WA
H2LB-28R-40-T040WA  CCC:H2L28R040-CTB040WA
GLME-22 0.2KW 1:30 3P 200V
G3FB-18-5-T010WA 3C:G3F189N005-CTB010WA
H2LE-32R-100-T040A 200V/50HZ
F2SM-15-100-S60W  CCC:F2S15N100-CSMR60WT
TP-1 VR-AB3002,
G3L28N060-CTWB040WE
AFCZ15L-15L100,:1:15
V-PQ 1001 100V
GF28N375-CTBR90WT
G3L28N060-CTB04DWE 60:1
GF28N375-CTBR*90WT
G3L-18-005-(010)
G3LB-28-40-T040WA   CCC:G3L28N040-CTB040WA 380V/50HZ
G2MN-15-25-T90
G3LB-40-120-0.753C:G3L40N120-HEB075TNCT
G3LS-32-60-075
H2L32L160-CTB040NN
H2L22L030-CTM020NN
H2L32R030-CTM075WS
G3L28N040-CTM040WA
H2L32L300-CTM020WA
G3L32N040-HEM075TWCT
GL15N020-CTMR40WT
G2L22L030-CTM020NN
G3KM-22-200-T010
G3LM-32-25-150
G3LM-22-60-T010
G3LM-22-100-T010 CCC:G3L22N100-CTM010NA
G3KM-32-100-075
GFM-18-50-T90
H2LM-32L-200-T040
G3KM-22-100-T010
G3KM-22-30-T020
G3LM-32-30-075WA
FSMN-55-240-150 CCC:FS55N240-HEB150TNCT 200V 50HZ
G3KM-22-200-T010 CCC:G3K22N200-CTM010NN
G3LM-32-25-150 CCC:G3LM-32-025-150N
G3LM-22-60-T010  CCC:G3L22N060-CTM010NN
G3LM-22-100-T010 CCC:G3L22N100-CTM010NN
G3KM-32-100-075 CCC:G3K32N100-CTM075NN
GFM-18-50-T90 CCC:GF18N050-CTMY90NN
H2LM-32L-200-T040 CCC:H2L32L200-CTM040NN
G3KM-22-100-T010 CCC:G3K22N100-CTM010NN
G3KM-22-30-T020 CCC:G3K22N030-CTM020NN
G3LM-32-30-075 CCC:G3L32N030-CTM075NN
F3S20N030-CTM010WA
GFMN-18-160-T60  200V 4P
H2LM-28L-30-T0403C:H2L28L030-CTM040NA
GLM28-60-0.4TW 380V3C:G3L28N060-CTM040WA
GLM32-60-075W
GLM18-60-T90CW
G3L22N80N-IPB020NJT9???? 
G3LB-22-80-T020ZT9???? 
G3F28N450L-IPB010NJT9???? 
VF-nC3M-2002PY-A30 
VF-nC3M-2001PY-A30 
F2SM-25-12.5-T020AX  S/N:84329209001     CCC:F2S25N012-CTM020NAX X=T9
HL18T040-CTMR060NT
G3F18N005-CTB010WA
H2L28L030-CTM040NA
HL18T015-CTMR060NT
FF40L200-HEB075TWCT
G3L32N060-CTM075WS
GL18N060-CTMY090WT
F2SM-12-80-S40
GLM-18-40-T90W CCC:GL18N040-CTMY90WT 380V 50HZ
G3LE-18-10-T020WAX
G3LM-32-80-075W CCC:G3L32N080-HEM075TWCT 380V 50HZ
FSM-25-40-T010WA CCC:FS25N040-CTM010WA 380V 50HZ
G3LE-28-100-T020
G3LM32-100-TO40W CCC:G3L3N100-CTM040NA 200V 50HZ
G3LM-22-40-T020WA
G3LM-18-20-T010A
GLMN28-375-010 380V/4P3C:G3L28N375-CTB010WA
G3FB-18-5-T010WA
GLM18-60-T90CW 380V3C:GL18N060-CTMY090WT
GLM32-60-0.75W 380V3C:G3L32N060-CTM075WS
FFMN-40L-200-075W
H2LB-28T-25-T040A 3C H2L28T025-CTB040NA
FFMN-40L-200-075
GFM12-10-T60
GLMN28-375-010  CCC:G3L28N375-CTB010WA
GFMN-18-160-T60  CCC:GF18N160-CTBY60NT
G3FB-18-5-T010WA  CCC:G3F18N005-CTB010WA
H2LM-28L-30-T040  CCC:H2L28L030-CTM040NA
FFMN-40L-200-075W  CCC:FF40L200-CTB075WS
GLM18-60-T90CW  CCC:GL18N060-CTMY090WT
GLM28-60-0.4TW  CCC:G3L28N060-CTM040WA
FS35N050-CTB040WA 3P 380V 50HZ
G3L18N020-CTM010NA
GLM32-60-0.75W  CCC:G3L32N060-CTM075WS
G3LB-28-60-T040A
F2F22L010-CTM020WA
HFM18R-240-T40K
G3LB-28-60-T040A  CCC:G3L28N060-CTB040NA
F2S12N240-CSM25WT 220V
F2S15N240-CSM90WT 220V
F3S30N240-CTM040WA 380V
F3S30N60-CTM040WA 380V
F3S25N240-CTM020WA 380V
F3S25N15-CTM020WA 380V
F3S20N240-CTM010WA 380V
GLW-12-5-T40 200V 3P
F2F-22L010-CTM020WA  CCC:F3F22L010-CTM020WA
F2FM-18L-10-T010A  CCC:F3F18L010-CTM010NA
FSMN-25-240-T010Z  CCC:FS25N240-CTB010NZ
GFM12-10-T60  CCC:GF15N010-CTMR60NT
F3S25N240-CTM010WA
F2S12N240-CSML25WT
F2S15N240-CSMR90WT
F3S35N240-CTM040WA
F3S30N060-CTM040WA
F3S30N240-CTM020WA
F3S25N015-CTM020WA
G3FB-18-15-T010W  CCC:G3F18N015-CTB010WA 380V 50HZ
G3LE-22-15-T040WA 380V 50HZ
FSMN-35-25-T040W
FSMN-35-25-T040W  CCC:FS35N025-CTB040WA
G3L-22-5-040
H2LB-32R-25-075
H2LB-32L-25-075
H2L28L160-CTB020NA
G3L18N015-CTM010NT 200V 50HZ
G3LB-32-60-075W 3C:G3L32N060-CTB075WS
F2SJ-30-30-T040WA F3S30N030-CTJ040WA
H2LB-40L-30-150W
G3F-22-20-040
HFMN-15R-100-T15
 FS35N080-CTM040WA
 FS35N060-CTM040WA
GLM18-60-T90CW 380V :GL18N060-CTMY090WT
GLM32-60-0.75W 380V :G3L32N060-CTM075WS
GLM28-60-0.4TW 380V :G3L28N060-CTM040WA
KB-102
FGM-15B-240-S25WX 200V  S/N:32110519016
G3FB-18-15-T020  3C:G3F18N015-CTB020NA
FSMN-55-60-150X 1.5KW 4P 200V 50HZ S/N:51563883004
FSMN-55-60-150X 1.5KW 4P 200V 50HZ S/N:5Y568456001
GLMN-12-15-T40W
H2LE-28L-15-0450
G3LB-22-30-T020
G3LB18N010-CTB020NAX
G3LM-22-80-T010 CCC:G3L22N080-CTM010NA
G3LM-18-50-T010 CCC:G3L18N050-CTM010NA
H2L-28T-40-(040)
H2LB-22L-200-T010 CCC:H2L22L200-CTB010NA
GFM-15-200-T60 CCC:GF18N200-CTMY60NT
G3LB-28-160-T020 CCC:G3L28N160-CTB020NA
F3SB-30-240-T020A CCC:F3S30N240-CTB020NA
H2LB-22R-200-T010 CCC:H2L22R200-CTB010NA
GLMN-12-15-T40W  CCC:GL15N015-CTBR040WT
H2LE-28L-15-040   CCC:H2LE-28L-15-T040A
GOB-9316 B5 4P 60W 200V 1:15
G3LS-18-10-020
G3FB-22-25-T040
G3F22N025-CTB040NN 200V 50HZ
H2LB-32L-60-075W 3C H2L32L060-CTB075WS
H2LE-22L-60-T020A
G3LB-32-100-T040WA
G3LM-32-100-075
F2S15N200-CTMR60NT
VGLX-28-50-4002 NO.08214927001
F3F22L010-CTM020N
G3LB-32-100-T040WA  CCC:G3L32N100-CTB040WA 380V/50HZ
H2L4CL450-CTB040NA
G3LM-18-15-100
F2S30N200-CTM020WA
GF12N100-CTML25WT
G3LM-28-10-075 CCC G3L28N010-CTM075NS
G3LM-22-25-T040W3C:G3L22N025-CTM040WA
G3LB-22-25-T040W3C:G3L22N025-CTB040WA
G3LB-18-20-T020W
G3LM-32-50-0753C:G3L32N050-HEM075TWCT
FS35N120-CTB040WT
G3LM-18-20-T020W3C:G3L18N020-CTM020WA
G3FM-18-5-T010W
VGLY-18-15-2002
FS30N100-CTB020 WZX  100:1
FS30N020-CTB020 WZX  20:1
FS30N060-CTB020 WZX  60:1
G3LM-28-15-075  CCC:G3L28N015-CTM075NS
G3LM-22R-30-T010  CCC:G3L18N030-CTM010NA
G3LM-28-200-T020  CCC:G3L28N200-CTM020NA
G3LM-32-50-075  CCC:G3L32N050-CTM075NS
G3LM-22-20-T040  CCC:G3L22N020-CTM040NA
F2FM-28L-10-T040A  CCC:F3F28L010-CTM040NA
F2FM-28L-20-T040AX S/N:931200782002
V-XY-2002
H2LV-28T-60-T040E 200V 60HZ   CCCH2L28T060-CTWB040NE
G3LB-32-80-T075
G3LB-28-80-T040
FSMN-55-50-220W
H2LB-32L-20-075W
FS35N15-CTB040WA
FS35N30-CTB040WA
FS45N30-CTB075WS
FSMN-55-7.5-150W
H2LS-28L-010-040
G3FS-22-010-040
GF15N010-CSBR90WN ()
GOB-9316 60W B5 4P 60W200(1:15) MFG NO:74253191A
FSM-30-900-T50A 220V 60HZ
FSM-25-240-T010 CCCFS25N240-CTM010NAX 220V 50HZ
F3SB-25-30-T020A
F3SB-45-30-220
F3SM-25-30-T020A
F3SM-35-30-T075A
G3LB-28-25-075 CCC:G3L28N025-HEB075TNCT 200V 50HZ
KNB-191 HU2033
KNB-191 HU2043
KNC-191 HH1343
KNC-251 HH1344
KNC-251 HH1343
AFFZ28L-240L200S2
F3S35N030-CTWB075WEXTZ
G3LB-40-60-150W 380V 50HZ
F3S25N030-CTB020NA
F3SB-45-030-220N
F3S25N030-CTM020NA
F3S35N030-CTM075NS
G3L28N25-CTB075NS
FSM-35-200-T040WAX
H2LE-28L-60-T040WAX
G3L18N010-CTB020NA
G3L18N015-CTB020NA
GLM-12-20-T40
G3LB-18-5-T020WA 3C:G3L18N005-CTB020WA
G3FB-22-120-T010WA
FS35080-CTM040A 0.4KW 3C:FS35N080-CTM040NA
FS30N060-CTWM020WE
FS35N060-CTWM040WE
FS25N060-CTWM010WE
FS45N600-CTWM020WE
G3FB-28-60-T040  CCC:G3F28N060-CTB040NA
H2LB-40L-040-150N
F2FM-28L-10-T040A
F2FM-22L-10-T020A  CCC:F3F22L010-CTM020NA 0.2KW/200V/50HZ/1:10
F3S30N240-CTB020NA
TAF3S-30-3
GFM-15-15-T90 90W 4P 3ф 200V CONT RATIO:1:1520 50HZ 0.51A 90rpm 60HZ 0.48A 103rpm
HLMN-15T-40-T60 3C:HL18T040-CTBR60NT
HLM-18L-25-T90 3C:HL18L025-CTMR90NT
G3LM-22-200-T010WA 3C:G3L22N200-CTM010WA
G3LB-18-25-T020A
G3FB-50-375-075 220V   CCC:G3F50N375-CTB075NS
H2LE-32L-5-075   0.75KW 200V 50HZ
HFM-15R-25-T40
FSM-55-060-150W
FSM-55-40-150W
 G3LB-32-50-075
G3LB-28-40-T040
FSMN-55-60-150X16 T
G3LM-22-80- T020
G3F18N25-CTB020WZ
G3L28N060-CTB040WA 380/50HZ
H2L40L100-HEB075TWCT 380V/50HZ
FS55N060-HEM150TWCT
FS55N060-HEM150TWCT 380V/50HZ
G3F22N030-CTB020WA 380/50HZ
H2LB-28L-60-T040WZ  CCC:H2L28L060-CTB040WZ
FSMN-55-60-150X
H2L28R010-CTB-040NA
G3L22N080-CTM010W 380V 50HZ
G3L22N100-CTM010W 380V 50HZ
G3L18N050-CTM010W 380V 50HZ
G3L28N160-CTB020W 380V 50HZ
H2L22L200-CTB010W 380V 50HZ
H2L22R200-CTB010W 380V 50HZ
F3S30N240-CTB020WA 380V 50HZ
FSMN-30-160-T020WA  CCC:FS30N160-CTB20WA
G3LB-50-60-220W
FSW-25-60-T010WE(
FSW-30-450-T010WE(
FSW-30-375-T010WE(
FSW-35-60-T040WE(
FSW-45-600-T020WE(
FSW-55-750-T040WE(
FSW-45-60-T075WE(
H2LB-50L-25-220W
H2LB-28R-240-T020 380V 50HZ CCCH2L28R240-CTB020WA
H2LB-32R-25-075 380V 50HZ CCCH2L32R025-HEB075TWCT
H2LB-32L-25-075 380V 50HZ CCCH2L32L025-HEB075TWCT
G3LB-22-200-010T 380V 50HZ CCCG3L22N200-CTB010WT
H2L32L15-HEB075TWCT 380V 50HZ
G3L32N30-HEB075TWCT 380V 50HZ
H2L40L20-HEB150TWCT 380V 50HZ
G3FB-28-60-T040W  CCC:G3F28N060-CTB040WA
FSM-20-160-T50WA 4P 50W 50HZ 1:160
G3F22N015-CTM040WA
G3LB-50-40-220W
G3LB-50-50-220W
F3S35N015-CTB075WS
KNB251 HH1022
GFM-15-15-T90X
F2SW-25-40 T020E F3S25N00-CTWM020WE
AF3SZ35-40M-1000 K32
H2LE-28R-5-T040WA
G3LB-22-20-T040X S/N:5Y567693014
H2LJ-28L-8-T040X S/N:5Y567692022
AH2LZ32T-40L750F2
G3LM-28-50-T040   CCC:G3L28N050-CTM040WA
AG3LZ32-25L2000K33
G3LE-28-60-T040A
GFMN-18-60-T90W 380V/50HZ  CCC:GF18N060-CTBY90WT
H2LM-40R-5-150
H2LM-28R-40-040  CCC:H2L28R040-CTM040NA
GFU-15-5-S90W AC200V
G3L18N020-CTB010NA
G3L22N080-CTB020NA
G3L22N040-CTB020NA
G3LB40-60-150N
G3L32N900-CTWB010WE
GL18N240-CTBY60NT
VFFY-22T-15-2002
VGLP-22-25-4002
OP-PQ2S
FSM-30-200-T020 0.2KW 4P 220V RAT10 200:1
H2L-22R-5-020
FSMN-30-160-CTB020WA
MFG320 1:10 2.2KW
AF2SZ35-40L750S2X
G3LM-28-5-075W 380V 0.75KW 5:1
G3LM-22-10-T040A 220V 0.4KW 5:1
G3LM-22-10-T040A 400V 0.4KW 5:1
H2L22R080-CTM010WA
FSM-20-160-T50A
H2L40L160-CTB075NS
H2LB-22L-20-T020 3C:H2L22L020-CTB020NA
H2F22L100-CTM010WA 0.1KW 4P 100:1 380/440V MFG.NO:95563022001
HLMN-32R-1200-T60 3C:HL32R12X-CTBR60NT
G3L-28-5-075
G3LM-28-5-075  CCC:G3L28N005-CTM075NS
H2LM32R-10-075 CCC:H2L32R010-CTM075NS
G3LM-18-20-T020 200V/50HZ  CCC:G3L18N020-CTM020NA
A200-D90 AC200V/220V
G3LB-18-5-T020A
G3FB-28-15-075
HF18L/R040-CTMR90NT
G3K18N020-CTM020NA 200V 50HZ
HFM18R-40-T90 CCC HF18R040-CTMR90NT
HF18T040-CTMR90NT
F2FM-28L-20-T040AX  CCC:F3F28L020-CTM040NAX X=220V/50HZ
AG3LZ32—5L2000K33 S/N:1X312933001
G3LM-18-15-T020  CCC:G3L18N015-CTM020NA
GF15NO15-CTBR90NTX
G3LB-28-10-T075
G3FB-28-05-075
VGLB-22-120-1002:V-AB-1002 200V
V-AB-1002 200V
G3LB-32-375-T020A   CCC:G3L32N375-CTB020NA
F2SM-15-15-T90
G3LM-22-200-T010A CCC:G3L22N200-CTM010NA
HLM-15L-40-T60   CCC:HL18L040-CTMR60NA
:G3L18N040-CTB010WZX
G3F28N005-HEB075T B CT (220V/50HZ )
G3F28N010-HEB075T B CT (220V/50HZ)
GFM-15-5 S90X 220V
A200-D90UL
GF15NO15-CTBR90NTX 220V 50HZ
GF15NO15-CTBR90NT 200V 50HZ
TYP25:13121ang*41ges Hhe
H2LV-22L-60-T020EX.TZ.0.2KW 4P 60:1 MFG.NO.81144712003
FSM-35-1800-T50A
G3LJ-40-100-075
G3LJ-32-100-T040Z
G3LM-28-60-T040WA 1:60 0.4KW 380V
G3K32N450-CTB020WAX
GL15N005-060-CSBRWTX 220V 50HZ
GL15N008-060-CSBRWTX 220V 50HZ
H2L22L060-CTWB020NETZ 200V 50HZ
SZG30F-750-100S-T-K-F-J
FS45N200-CTM075WS,:FS45N200-HEM075TWCT
AGCZ18K-10L400S1
AGCZ28K-12L750S2
CRCB45-11-T40 200V 50HZ S/N:52358766001
G3FJ-40-20-220  220V
H2L28L100-CTB020NA
H2L22L020-CTB0100NA
FSM-30-80-T020WA 3C:FS30N080-CTM020WA 380V
H2L28R040-CTM040ANX 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GFM12-15-T40  CCC:GF15N015-CTMR40NT
G3LB-40-30-150
VGFP-15-15-1001
HLMN-15T-40-T60-4P-60W 200V
F2SM-15-25-S90W 3C:F2S15N025-CSMR90WT
HFM-15R-200-T15AX CCC:HF15R200-CTML15NTX 220V 50HZ
G3L22-100-CTM020W   CCC:G3L22N100-CTM020WA
HFM-15R-50-T15K CCC:HF15R050-CTML15NKX  X=220V 50HZ
G3LV32-900-T010E 3C:G3L32N900-CTWB010NE(220V)
G3LB-50-300-075
HFMN-18R-50-T90   CCC:HF18R050-CTBR90NT
G3FB-22-15-T040W 380V 50HZ  CCC:G3F22N015-CTB040WA
G3L28N375-CTB010WA
G3F22N050-CTB020NA 200/220V 50HZ
 FS35N200-CTM040WA
GLM-12-40-T40WT
VGLC22-80N100L2
VGLC22-80N200L2
G3LB-50-60 2.2KW 3 200V
FSMN-30-160-T020UA
FSMN-30-160-T020WA
G3L50N060-HEB220TNCT 200V/50HZ
FS30N160-CTB020WA 380V/50HZ
F3S35N010-CTB075WS
F3S30N030-CTB040WA
F3SB-45-10-150W
G3LB-40-25-220W
F2SB-20-15-T010WZ
G3L18N050-CTB010WZ 380V 50HZ
G3FM-40-5-220 2.2kw 200v
VGLP-15-40-1002 100W 200V 1:40 S/N:39249601006
V-PQ 1002  200V S/N:3Y059028
G3LE-22-30-020
G3F40N005-HEM220TNCT  200V/50HZ
CCC:GF15N025-CTMR90WT
F2SJ-30-10-TO40 CCC:F3S30N010-CTJ040NA
G3L28N30-CTB040WA 
H2L32R040-CTM075WS
G3L22N005-CTM040NAX 220V 50HZ
H2F22R010-YTM020WAX
GSKB-18-10-200W
G3LM-32-160-T040WA 3C:G3L32N160-CTM040WA
G3LM-40-160-075W 3C:G3L40N160-CTM075WA
GFM-15-25-T90W 3 380V 50HZ
GF15N030-CTBR40WT
G3LM-18-5-T010A  CCC:G3L18N005-CTM010NA
H2LB-28-240-T020
H2LB-32L-25-075 
FSM-35-160-T040AX S/N:84154640001  CCC:FS35N160-CTM040NAXH3
SFMN-45-200-075X S/N:28160241001  CCC:FS45N200-CTB075NNX50
FSMN-35-240-T040ZX  CCC:FS35N240-CTB040NZX 220V 50HZ
RF-45
F3F28L50CTB040WA 380V 50HZ
F3F28L50CTM040WA 380V 50HZ
F3F28R50-CTM040WAX
F3F28R50CTM040WA 380V 50HZ
F2SM-15-240-T40AX S/N.42369245008
G3LE-18-25-T020W 380V 50HZ
G3LM-22-120-T0103C:G3LM-22-120-T010
G3FB-28-160-T020WZX S/N:76568313001
G3LB-28-200-T020Z 200V 50HZ
KNC-191-HH134
KNB-251HH1043
G3F22N040-CTWB020NEX-AA
FSW-30-120-T020E
FSW-30-200-T020AX  :FSW-30-200-T020E 200V/50HZ
GF15N7-CTBR40NT 200V 50HZ (1:7.5)
GLM-22-30-T020 3C:G3L22N030-CTM020NA
F2SB-25-50-T020A 3C:F3S25N050-CTB020NA
FSMN-20-240-S40ZX S/N:4X165994023
G3L22N010-CTM040WA 380V 50HZ
G3L22N080-CTM020WA
G3LB-28-50-T040
G3LB-40-160-075
G3LB-40-160-T040
G3L22N010-CTM040NAX 220V 50HZ
G3KM-18-15-TC 0.2KW 380V 50HZ MFG NO.52321092002
GL15N010-CTMR90WTX   380V   90W
G3L22N100-CTB020WA 0.2KW 380V 50HZ
HFM-18R-160-T903C:HF18R160-CTMR90NT
G3LB28-30-040
GFMN-18-160-T90W 3C:GF18N160-CTBY90WT
GFMN-18-160-T90 380V 50HZ
GLM-18-50-T90
GFMN-18-160-T90W
F2SM-15-160-S40W   CCC:F2S15N160-CSMR40WT
HF15R240-CTBL25NTX  X=220V/50HZ
G3FB-22-25-T040ZX  MFG NO.93268008002
F3S35N025-CTM075WS
F3S35N030-CTM075WS
F3S35-CTM075WS
F3S25N050-CTM020WA
AFCZ28S-3L2000K75
GFMN12-25-T60WT-T6 60W 3C:GF15N025-CTBR60WTXT6
GFMN-15-25-T90WTT6 90KW 3C:GF15N025-CTBR90WTXT6
GFMN-15-120-T40WTT6 40W 3C:GF15N120-CTBR40WTXT6
GFMN-15-25-T90WTT6
AH2LZ32T-120L400S1
G3LS-28-5-075BMM-074-NHBG AC220V
G3LB-40-5-220
H2FB-28L-60-T040A
F2SMN-28-60-T040A
G3FB-28-5-075
FSM-35-450-T020AT9   CCC:FS35N450-CTM020NAXT9
F3F28L050-CTM040WAX
G3FB-40-450-T040AX MFG.NO.8Z355305004
G3FB-40-450-T040A
NCS-FL31MF-113A
SP-08261
G3F28N005-CTB075NS
F2SB-25-30-T020A3C:F3S25N030-CTB020NA
G3L22N030-CTB020WA 380V/50HZ
G3LM-28-60-T040A  CCC:G3L28N060-CTM040NA
G3LB-32-40-075  CCC:G3L32N040-CTB075NS
G3LJ-35-15-370D AC400V 50HZ 4P
HFMN-22T-900-T25 3C:HF22T900-CTBL25NT
GF18N160-CTBY60WT
G3L-18-10-010
F3S35N060-CTM075WS
AF3SZ35-60L750-1000F31,
G3F22N025-CTB040WZ
FS45N-600-T020WE
FS35N060-T010WE
FS-35N-60-T040WE
FS30N-60-T020WE
H2LB-40L-40-150
G3FB-28-60-T040
GFM12-60-T25  CCC:GF12N060-CTML25NT
G3LM-22-80-T020WA 3C G3L22N080-CTM020WA
F2SM-15-240-T040
G3L18N005-CTM020NAX 220V 50HZ
H2LM-28R-30-T040A-T9 CCC:H2L28R030-CTM040NA×T9 200V/50HZ
GF15N010-CTBR90WT
F2SM-15-240-T040 400W 3C:F2S15N240-CTMR40NT
G3L28N050-CTWB040NEX-AA  S/N:89568898001  :G3F22N040-CTWB020NEX-AA
G3LM-32-450-T020 3C G3L32N450-CTM020NA
H2L28R010-CTB040WZ
G3LM-22-80-T020 3C G3L22N080-CTM020NA
G3LB-18-50-T010 3C G3L18N050-CTB010NA
AGCZ22K-10L750S1 750W
F2SM-12-80-T253C:F2S12N080-CTML25NT
HF18R040-CTMR90WT
HF18R025-CTMR90WT
FFM-28R-160-T020WA 3C FF28R160-CTM020WA
G3LM-22-80-T020WA
G3LM-18-15-T020W
G3LB-28-10-075W
G3L28N015-CTB075WS
FF22L080-CTM010NA
G3L18N020-CTB020WA 380V/50HZ
F2SM-30-30-T040A  CCC:F3S30N030-CTM040NA
GFMN-18-50-S90W  CCC:GF18N050-CSBY90WT
G3LE-28-20-075W
CRCB-45-11-T40
G3LB-18-20-T020W  CCC:G3L18N020-CTB020WA
GLM-18-100-T90 3C GL18N100-CTMY90NT
GLM-12-20-T40W
F2SM/B-20-5-T010A
F2SM/B-20-10-T010A
F2SM/B-20-30-T010A
FSM/MN-25-50-T010A
G3K22N060-CTM20WAX MFG.NO.86566798004
FS55N750-CTWM040 WE
FS30N450-CTWM010WE
GM-HY2B-RL AC380V 1.5KW 1:5
F2SB-25-40-T020A 3C F3S25N040-CTB020NA
G3L32N020-CTJ040WZ
FSM-30-60-T020A   CCC:FS30N060-CTM020NA
H2LB-50T-25-220W  CCC:H2L50T025-HEB220TWCT 380V 50HZ
FFMN-22L-240-T010A CCC FF22L240-CTB010NA
FSM-30-80-T020A 3C:FS30N080-CTM020NA
H2LB-28R-50-T040  CCC:H2L28R050-CTB040NA
G3FB-18-25-T020  CCC:G3F18N025-CTB020NA
VGFQ-18-30
BSI-NO28(MFG.NO.77568482005)
BSI-N018(MFG.NO.3856791300)
FSM-45-25-075 CCC FS45N025-CTM075NS
H2L28L060-CTB040NA
GFMN-15-10-T90W :GF15N-CTBR90WT
G3LB-32-100-T075   CCC:G3L32N100-CTB075NS
G3LB-32-5-150
AFCZ28S-40-M400
GFMN22-15-TO40W  CCC:GF15N015-CTBR40WT
GFMN-15-20-T90 3C GF15N020-CTBR90NT
F3S20N005-CTM010WA
H2LS-28R-20-040 3 380V 0.4KW 20:1
F3S20N010-CTM010WA
G3LB-28-20-075
FS25N050-CTB010WA
AFCZ28S-40-M400 S1
AFCZ28S-40-M400 S3
G3LB-28-20-075 3C G3L28N020-CTB075NS
G3L22N025-CTM040WA
GOB-9290 90W 1:10 MFG NO.75063221A
AFCZ15L-5L400S1
AFCZ22S-12S400S1
G3FB-28-5-075X
G3FB28N005-CTB075NSX
FSMN-30-20-T020Z   CCC:FS30N020-CTB020NZ
G3FB-22-25-T040X  CCC:G3F22N025-CTB040NX X=220/50HZ
GF18N060-CSBY90WT
GL18N040-CSBY90WT
G3FM18-50-T010
GFM32-50-075
GFM18-5-T020
G3FM22-5-T040
GFM40-5-220
G3LB-22-40-T020WZX MFG.NO.OY166812001
FSMN-45-120-075W  CCC:FS45N120-CTB075WS
FSM-35-7.5-T040WA 3C FS35N075-CTM040WA
FFM-32L-20-T040WA 3C FF32L020-CTM040WA
H2LB-22L-20-T010 3C H2L22L020-CTB010NA
F2SB-15-15-T90W 3C F2S15N015-CTBR90WT
TFO-K 0.75KW 200V 50HZ 4P
HL18T025-CTMR90NT
GLM-15-10-T90 200V 50HZ
H2F22L100-CTM010WA
H2L22T020-CTM020WA 380V 50HZ
HLMN-15R-60-T40,:HL18R060-CTBR40NT
GLMN-12-30-T40,:GL15N030-CTBR40NT
G3F18N030-CTM010WA
AGCZ18K-20L200S2
H2LM-32L-80-T040A 3C H2L32L080-CTM040NA
VGFX-15-25-1002
V-XY1002
GLM-12-30-T60
F2SM-25-10-T020A CCC:F3S25N010-CTM020NA
GF18N005-BWMYG2NX
AF3S15N120N-BLF010T2
G3LM-32-25-150W
F2SB-35-60-075W 3C F3S35N060-CTB075WS
G3LB-32-160-T040W 3C G3L32N160-CTB040WA
G3LM-50-200-150W
G3LM-28-25-075W 3C G3L28N025-CTM075WS
G3LM-50-160-150W
G3LB-40-200-075W 3C G3L40N200-CTB075WS
G3LM-28-20-075W 3C G3L28N020-CTM075WS
FS55N15X-CTM040WA
FSM-55-120-220W
G3L22N005-CTM040WA
G3FB-22-30-T020A 3CG3F22N030-CTB020NA
H2LM-28R-20-040  CCC:H2L28R020-CTM040NA 200V 50HZ
GF15N005-CTMR90NT
G3KB-22-5-T040AX
G3LB-22-80-T020Z3C:G3L22N080-CTB020NZ
F2SB-30-60-T040A3C:F3S30N060-CTB040NA
G3LB-22-10-T040A3C:G3L22N010-CTB040NA
H2LB-28L-100-T0203C:H2L28L100-CTB020NA 200V 50HZ
GFMN-12-120-T25T3C:GF12N120-CTBL25NT
G3LB-18-10-T020AX
G3LB-32-60-075X
G3FB-28-15-0753C:G3F28N15-HEB075TNCT
F2SB-12-10-T60T
AG3F22N30L-BLQ040T2
G3KW-32-15-150WE
H2L28R200-CTM020WA
GFMN-12-30-T60  CCC:GF15N030-CTBR60NT
GLMN-18-120-T60  CCC:GL18N12-CTBY60NT
F25M-25-10-T020A3C:F3S25N010-CTM020NA
F3S25N010-CTB020NAX 220V 50HZ ()
G3L32N040-CTM075NSX  220V 50HZ
G3L32N050-CTM075NSX 220V 50HZ
G3L-28-15-(075)
G3L-32-20-(150)
GL15N005-CTMR90WTX(GTR)
G3FM-18.5-T020W  CCC:G3F18N005-CTM020WA
G3L28N040-CTB040WZ 0.4KW
H2L32L025-CTB075WSX 0.75KW
H2L32R025-CTB075WS 0.75KW
G3FE-22-40-T020 S/N:0Z010169A
G3F32-200-CTB-040-Z
H2M-28L-30-T040
SCP-201L
G3F32N450-CTWB020WM :G3F32N450-CTWB020WE
VGFQ-18-30-2002/220V
G3F32N200-CTB040NZ
HF18T030-CTMR90WT 1:30
:H2LB-50T-25-220W
H2L-28T-10-040
G3LE-28-60-T040WX
KNC-251HH1343
G3FB-50-200-150N
G3LE-32-200-T040A
F3S35N030-CTM075NN
GFS-22 1:8
FSMN-45-50-075 200V 50HZ  CCC:FS45N050-CTB075NS
G3LB-28-30-TO40Z 3C G3L28N030-CTB040WZ
F2FM-15-50-60
FSW-25-30-T010A 3C FS25N030-CTWM010WE
F2SW-20-50-T010AX MFG NO.27267434004
H2L32L-600-T075
G3L18N015-CTM020NA
FSMN-25-240-T010Z
G3LM-22-50-T020 3C G3L22N050-CTM020NA
FSM-35-200-T040WA 3C FS35N200-CTM040WA
G3LS-28-80-040
GFMN-15-7.5-T90 3C GF15N075-CTBR90NT
F2SM12-100-S153C:F2S12N100-CSML15NT
KC-201
GL15N010-CTMR60NT
GF18N240-CTMY90NT
G3FM-18-10-T0203C:G3F18N010-CTM020NA
G3LM-22-40-T0203C:G3L22N040-CTM020NA
G3FB-18-10-T020:G3F18N010-CTB020NA
HF15L025-CTMR90NTX
H2L28R200-CTM020WA/0.2KW
G3FM-32-450-T020
G3FB-50-600-T0403C:G3F50N600-CTB040NA
HFMN-22R-600-T15W 3CHF22R600-CTBL15WT
GFM-15-5-T90 3C GF15N005-CTMR90NT
G3F28N025-CTM075WE
VHLX-22R-50-2002
G3LB-28-100-0203C:G3L28N100-CTB020WA AC 380V 50/60HZ
G3LM22-100-T0103C:G3L22N100-CTM010NA
G3LM22-100-T0203C:G3L22N100-CTM020NA
FS2M-45-60-150
G3K22N010-CTWB040NEX(5:1)
G3K22N010-CTWB040NEX(10:1)
H2LB-32L-80-T040A 3C H2L32L080-CTB040NA
G3LB-28-100-T040 G3L28N100-CNB040TNCT
AF3S45N120N-BLE075T2
A-BLEF075V2N
H2LB-32T-120-T040A 3C H2L32T120-CTB040NA
H2LB-28R-40-T040-W
PN VGKC10-200N10L2X 8PIN ,。
G3LB-28-40-T040A  CCC:G3L28N040-CTB040NA
FECQ-T2  1.5KW 200V 50HZ 4P
FSM-35-80-T040W 3C FS35N080-CTM040WA
G3LB-40-750-T020WAX
KNB-251-HD5034
GFM-12-50-S60  CCC:GF12N030-CSBL25NT
GFW-15-25-S60
GFMN-12-30-S25  CCC:GF15N050-CSMR60NT
:G3LB-22-60-T020
:H2LB-22L-30-T020
G3LE-22-50-T020A
G3LB-28-40-T020A  CCC:G3L22N040-CTB020NA
G3LB-28-40-T040A CCC:G3L28N040-CTB040NA
G3LE-22-40-T020A
G3LM-18-20-T020
H2L28L40-CTM040WA
G3LB-40-50-150WX
G3LB-28-80-T040WZX 380V
 H2L28R010-CTB040WZ
HFM-15R-160-S 200V-220V 50HZ
BS1-1018(200V)
G3L32N030-CTB075WS :G3L32N030-HEB075TWCT 380V 50HZ
AF2SZ25-40L200S2
CRCB-45-20-T40W  AC380V
GLMN-15-240-T25 3C GL15N240-CTBR25NT
“GTR” FSMN-55-60-150X
VGFB-15-60-1002
F3SS-45-160-075
GFM-15-60-T40 3CGF15N060-CTMR40NT
G3LB-40-100-150W
G3L40N100-CTB075NS
GL18N100-CTBY90WT(3C)
HFM-15R-160-T15KX 220V 50HZ 4P
GFM-12-10-T40 AC380V 50HZ
G3K18N025-CTB010NA
G3F22N050-CTWB020NEX-AA
FSM-55-10-150W/1.5KW 10:1 380W
H2FB-22R-50-T020 3CH2F22R050-CTB020NA
H2LB-50T-240-150W 1.5KW 4P 240:1 NO:57566610001
FSMN-55-15-150W 1.5KW 4P NO:57566609001
G3L28N005-CTM075WS
FS55N060-CTWM040WE 380V
FS55N750-CTWM040WE 380V
GFMN-18-50-T903C:GF18N050-CTBY90NT 90W 50HZ 200V
KC201
G3LM-22-15-T040A3C:G3L22N015-CTM040NA
FSMN-25-40-T010A CCC FS25N040-CTB010NA
F2FM-22L-10-T020A3C:F3F22L010-CTM020NA 1:10 0.2KW 4P 1420RPM
F2FM-18L-10-T010A3C:F3F18L010-CTM010NA 1:10 0.1KW 4P 1420RPM
H2L-32L-60-0753C:H2L32L060-CTM075NS
H2LM-28L-120-TO203C:H2L28L120-CTM020NA
SLP-13-L45-802X P/N: FUJI040899
GLMR-12-50-T40
HFMR-15R-15-T25
HFMR-18R-240-T40
GFMR-12-50-T25
HFM-15R-30-T40W
H2L28L020-CTB-040WZ
H2L28L030-CTB040WZ
4IK25GN-S3/4GN-60K
G3L32N200-CTB040NA
 GMB604040
 05676-146
HL 18T030-CTMR90WT
H2L22T020-CTM020NA
G3LB-18-10-T0203C:G3L18N010-CTB020NN
HFM-18R-40-T903C:HF18R040-CTMR90NN
G3LE-18-25-T020W 380V/50HZ
G3LB-50-900-T040W
HLMN-18L-10-T90W3C:HL18L010-CTBR90WT
VFZ-501A-4Z
GLMN-18-100-T90W
HLMN-18R(L)-10-T90W
G3LB-28-100-T020W
H2L32L025-CTM075WS
H2L32R025-CTM075WS
GFMN-15-20-T90
G3L22N005-CTM040WA 380V 50HZ
G3L22N005-CTM040NAX 220V 50HZ
G3L22N005-CNM040TWCT 380V 50HZ
G3L22N005-CNM040TBCT 220V 50HZ
G3L-28-N050-CTM040W
GFMN22-15-T040W
G3FB-22-120-T010
GFM-15-20-T90K CCC GF15N020-CTMR90WK
SBB17LL30-1502
FS35N900-CTM010NAX
GFM-15-20-T90X
HLM-18T-10-T90X
F2SJ-45-20-150  CCC:F3S45N20-HEJ150TNCT
KNC-251   1:1
KNB-251   1:1
H2L-28T-20-040X(20:1)
G3F22N015-CTB040W
H2L28L060-CTB040WZ
AG3L22N40N-BLQ020T2
FS35080-CTM040A :FS35N080-CTM040NA 200V 50HZ
FS45N060-CTM075 :FS45N060-HEM075TNCT 200V 50HZ
F3S45N10-HEM150TWCT 380V 50HZ
F3S35N10-HEB150TWCT :F3S35N10-HEB150TBCT 220V 50HZ
F3S30N10-HEB075TWCT :F3S30N10-HEB075TBCT 220V 50HZ
GFMN-18-60-S90W-C  :GF18N060-CSBY90WC 200V 50HZ
GLMN-18-60-S90W-C :GL18N060-CSBY90WC 200V 50HZ
F3S30N10-HEB075TBCT 220V 50HZ
F3S35N10-HEB150TBCT 220V 50HZ
F3S45N10-HEM150TWCT  380V 50HZ
VGLD15-10N100L2
GFW-12-15-T40
H2LB-50T-25-220W CCC:H2L50T25-HEB220TWCT 380V 50HZ
G32-18-5-010
AF3S25N60N-B LE020T2
A-BLEF020U2N
H2LE-22T-40-T020WX T :2Y345941001
:H2LB-50T-25-220W
F3S35N60-CHM150TWCT
G3L28N10-HEB075TBCT 220V 50HZ
FS55N160-HEM150TBCT 220V 50HZ
400W,20,,,220V
200W,20,,,220V
G3L50N100-HEM220TWCT3C:G3L50N100-HEM220TWCT 2.2KW 4P 100:1
G3LM-28-25-0753C:G3L28N25-HEM075TWCT
G3L22N010-CTM040NAX 220V 0.4KW
G3FM-22-80-T020A3C:G3F22N080-CTM020NA
H2L40L120-HEB075TWCT
H2LM -22L-10-T020
G3K22N120-CTN010WAXT6H6
G3K22N120-CTB010WAXT6H6
G3K22N060-CTB020WAXT6H6
G3L22N60-CNM020TWCT
G3L32N10-HEB150TPCT/380V
G3L22N040-CTM020WA
GFM15-25-T90W
GL12N20-CTML25NNX
 FS35N080–CTM040WA
VGFQ-18-30-2002
G3L22NO40-GTM0Z0WA
 G3L28N040-CTM040WA
G3L50N100-HEM220TWCT
G3F18N025-CTB020NAX
G3F18N5-CNM020TWCT
HLM-15T-40-S40  200V
HL18L025-CTMR90WT
HL15T40-CTML25NNX
G3F22N20-CTJ040NA
G3F22N80-CNB010TPCT
G3L32N030-HEB075TBCT
G3F18N050-CTB010NAX
H2L22L-CTM020NAX 220V 50HZ
G3LB-32-80-075W CCC:G3L32N80-HEB075TWCT 380V 50HZ
HF18R025-CTMR90NTX
H2L28L030-CTM040NAX
H2L22R020-CTM020NAX
H2L22L020-CTM020NAX
G3L28N60-CNM040TWCT
F2S15N030-CTMR90NTX
GIFB-40-6/6-T020 380V
TMLB-02-5
G3L18N005-CTB020WA(380V/3P/50HZ)
G3LB-22-50-T020W 0.2KW 1/50 3380V 50HZ
G3FB18-5-010-WA 380V 50HZ
G3LB18-5-T020-WA
H2LS-32L-120-040
HLS-32R-120-040
G3LM-32-60-075W
VGFQ-15-60-1001 100V
HFMN-18R-200-T40
HFMN-18L-200-T40
H2LB28R-20-T020WA
FS30N120-CTM020NA 200V 50HZ
G3K32N450-CTB020WAX MFG.NO.27564017001
GF15N020-CTBR90WT
HF15R050-CTML15NT 200V 50HZ
H2L22R040-CTM010NA 200V/50HZ 0.1KW
G3L18N040-CTM010NA 200V/50HZ 0.1KW
HL15R040-CTML25NT 200V/50HZ 25W
G3L32N40-HEM075TNCT 200V/50HZ 0.75KW
GFM-15-20-T90W :GF15N020-CTMR90WT 380V/50HZ
H2LJ-32R-40-075
FS35N080-CTM040WA 380V/50HZ
G3FB-22-25-T0402ZX ,:G3F22N025-CTB040WZ 380V/50HZ
G3FB-22-25-T0402ZX ,:G3F22N025-CTB040NZ  200V/50HZ
G3FM-28-120-T020A :G3F28N120-CTM020NA 200V/50HZ
H2FM-22R-10-T020WA
HFM-18R-10-T90WT
F3SW-35-15-150E 3CF3S35N15-HEW150TNCE 200V/50HZ
F3SW-25-12.5-T020WE 3CF3S25N012-CTWM020WE 380V/50HZ
F3SW-30-25-0.75WE 3CF3S30N25-HEW075TWCE  380V/50HZ
G3FG-32-10-150WE 3CG3F32N10-HEG150TWCE
GFM-12-30-T60K
GTM-12-20-T40W,:GFM-12-20-T40W
G3LB-32-15-150W
G3LB40N100-HEB150TBCT 1.5KW、4P RATIO 60:1 220V 50HZ 1440/
G3LB40N60-HEB150TBCT  1.5KW、4P RATIO 60:1 220V 50HZ 1440/
G3L40N100-HEB150TBCT  220V/50HZ 
G3L40N60-HEB150TBCT  220V/50HZ 
FSM-55-750-040 380V 50HZ,CCC:FS55N750-CTM040WA  380V/50HZ
G3L40N60-HEB150TBCT  220V/50HZ
GF18N040-CSBY90WT
GF18N040-CSBY90WT 200V/50HZ
G3L32N300-CTM020WA
GF18N100-CTBY90NC 200V 50HZ
G3L32N040-HEM075TBCT 220V 50HZ
BG3KM28-030SL1S 1/2 HP 4P RATIO 30:1
G3LB-18-25-T0103C:G3L18N025-CTB010NA
G3L40N10-HEM220TBCT
HLM-15L-10-T60
HLM-15T-10-T60
HLM-15T-25-T60
HLM-15R-25-T60
G3F22N25-CNB040TPCT 380V/50HZ 
G3F22N25-CNB040TNCT 200V/50HZ
FS35080-CTM040WA 0.4KW 220V
F3SM30-10-T010A 380V 50HZ
F3S30N10-CNM040TWCT 380V 50HZ
G3LM-22-25-T040 3CG3L22N25-CNM040TNCT 200V/50HZ
G3L-22-120-010 S/N:11516845001
G3LB-22-20-T040W 380V 50HZ
FFM-22L-120-T010AX
FFM-32L-120-T040A
F2S15N050-CTBR90NC
GL18N160-CTBR40NCX40
F2S15N030-CTMR90NK
F3S25N040-CTM020NA
F3S30N040-CTM040NA
F2F18L040-CTBR90NC
F3S20N040-CTM010NA
GL18N080-CTBY60NKXTZ53
F2S15N030-CTBR60NC
F3S30N050-CTM040NA
G3L22N080-CTB020NZ
F2S15N040-CTBR90NC
F2S15N050-CTMR90NK
F2S15N040-CTMR90NK
GL12N080-CTBL15NCX40
GF15N050-CTBR40NCX4053
GFMN-12-30-T60T
FSMN-25-60-T010ZAC200V50HZ0.1KW
FSMN25-200-T010A(AC200V50HZ0.1KW)
H2LB-32T-100-T040A(AC200V50HZ0.4KW)
F2FM-18L-160-CT40K-H340 200V50HZ
F2F18L160-CTM40NKX-T6
G3K22N005-CTB040WA
GIFM-32-6/12-T50 200V/50W 
G3LS-50-100-220*S3 3/380V/50HZ
G3LS-50-100-220 ,2.2KW
GBL22N15-CNB040TPCT
G3LM-40-20-220W 380V 50HZ,3C:G3L40N20-HEM220TWCT
G3L22N005-CTM040NAX 0.4KW 4P 5:1 220V
G3L22N005-CTM040WA 0.4KW 4P 5:1 380
G3FB-22-25-T0402ZX 200V
G3FB-22-25-T0402ZX 380V
FS35N080-CTM040NAX  220V/50HZ
FS35080-CTM040A 0.4KW 380V
FS25N240-CTB010WZ0.1KW
AFCZ28S-25L750S2 NO:41543332002
GILB-22-4/2-T25 
G3L22N010-CTM040NAX 0.4KW 4P 10;1 220V
FSMN-30-200-T020A 3C FS30N200-CTB020NA 200V/50HZ
G3LM-50-375-075 200
G3L50N375-HEM075TNCT  200V/50HZ
G3LM-40-40-150W
G3FM-32-600-T010WA CCC:G3F32N600-CTM010WA 380V/50HZ
GFMN-18-50-S90 90W
F3S30N010-CTB040NT 200V/50HZ
FSMN-45-15-075 CCC:FS45N15-HEB075TNCT 200V/50HZ
F3S45N5-HEB150TWCT 380V 50HZ
G3F18N015-CTB010WA 380V 50HZ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 • EnglishVietnamese
 • error: Content is protected !!