Shop AKT Techno nhập khẩu và phân phối :Vật tư, thiết bị ,vật tư tiêu hao công nghiêp và dân dụng.

Khách hàng tham khảo thêm tại :

https://www.facebook.com/AKTsparepart

 Anh chị có nhu cầu cần mua sản phẩm kĩ thuật nào liên hệ số Zalo:0973429587

 Anh chị tham khảo thêm các mã sản phẩm thiết bị chính dưới đây:

hydac 1700 R 020 BN4HC / -SMS-SO451-03255871 phần tử lọc        
hydac EDS8446-2-400-000 + ZBE06        
hydac EDS 3446-3-0250-000        
hydac 0160 DN 200 W / HC        
hydac EDS1791-P-100-000        
hydac 3841378        
hydac HDA 4745-b-400-140        
hydac PWK08120D-12-CN-24PG        
hydac CETEPACHE ?? 615-30        
hydac DFDK W 60 QAC 25 A 1.1        
hydac 0330 D 010 BN4HC / -V         
hydac 0660R010BN3HC         
hydac LFNFBN / HC40IB10C2.X / – V-S0436 169-460-252 Phần tử lọc: Bộ làm kín 169-400-250: Áp suất làm việc 995-901-056: Xếp hạng bộ lọc 100bar: 10 ?? m        
HYDAC HM-100-40-M14 * 1.5        
hydac 0660R010BN4HC NR.1263017        
hydac 0400 DN 025 BN4HC 1265322        
HYDAC EDS3446-2-0100-00        
HYDAC RSKE RF3-3-EPT1..8-XN / E / 24VDC        
hydac EDS346-3-400-000        
HYDAC Bộ lọc rửa ngược áp kế đo chênh lệch / DS1103VAYYB1D099        
HYDAC VD 5 C .0 / -TA        
hydac 1.11.16D06BN / -V        
Hydac DFBN / HC500TC10C1.0 /        
-B6 hydac GS-C25 FFDN32 X PN320 “HYDAC” Part NO.??700658        
hydac EDS3348-5-0016-000-F1        
hydac EDS346- 3-400-000        
hydac EDS 510-400-1-013        
hydac PFC8314U-100-H-KN        
hydac KHB-16SR-1114-01X-A        
hydac 0660 R 005        
BN4HC Áp kế hydac 3/8 trục 0-2,5 / 4bar 3027678         
hydac HDA 4744-B-600-Y39        
hydac HDA3800-A-250-124        
hydac ENS3216-3-0730-000-K \ DC24V        
HYDAC TEMPERATURECONTROLLER | R21,3756711        
hydac KHM-40-F3-11141-06X-A (dài) ; 3232329        
hydac OLF-10 / ZTZZZZ NO.3343327        
hydac VD 8 LE.1        
hydac S2400B084430 0 ~ 250bar 12 ~ 30VDC IP65        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac PT100 TEP104-000        
hydac 0330 D 010 BN4HC         
hydac TS-L-70 / X / 12 FSK        
HYDAC 4WE6DS01-24DG / VF (300 3424453        
HYDAC PFC-3 2.0 50 2,5-4-3 615-60 LF500 10 J4-2,2595407        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac 511.9546037        
hydac EDS346-2- 016-000        
hydac 0330 R 003 BN4HC / -V        
hydac AN31-45-A1-DN100        
HYDAC EVS3104-A-0060-000        
hydac EDS 1791-P-016-000        
Hydac 602476        
hydac EDS300 S100-AC-AC-0200 G1 / 4-M16 * 2        
hydac EDS 344-3-250-D00        
hydac RF4-1-EPT0-131-O-1-16-0 / KMS30? Nr.2402724        
hydac EDS 345-1-400-000        
HYDAC 0240R020BN4HC, 1262982        
hydac FSK-127- 2.4 / w / – / 12 / Z4        
hydac EDS346-3-0400-000 + ZBE06        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL069-E CNOMO        
hydac 562797 RS08-01-CN-3-500V        
hydac 0500 D 003 BN4HC        
HYDAC CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | PT1006X60,3754818        
HYDAC OF5L10P6N2B10E ??         
hydac EDS3346-2-0016-000-F1        
HYDAC AX.L ?? FTER XD2001.12 230V-50 / 60HZ D250 2P 3112798        
hydac LF BNHC 110 IC 10 B 1.0 /        
-B6 hydac 6049771 / 100LB-4 / B14C160 3KW / 1445rpm
Hydac IP55         FSK-176-1.0 / W / – / 12
2SP Φ19         hydac EDS344-3-250-000        
hydac 0240 D 010 BN4HC        
hydac OF5L10P6N2B05E        
hydac PPV10145 / B1NRMMP0 / 1L14600        
hydac 1300 R 003        
BN4HC hydac        
897988 van hydac 897988 hydac -180V
HYDAC DFBN          /HC660F10D1.1/-L24-B6        
hydac VD 5 D.0 / -LED        
hydac BL BN 162 S 3 W 2.0         
HYDAC COMPRESSOR | ZR81KCE-TFD-522,3756351        
hydac TRP120QLBP2EG12E        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
hydac 0140 D050 W / HC L / AD-D        
hydac EDS 3446-2-0250-000 Nr.908164 + ZBE 06 Nr.6006788 + ZBM 3000        
hydac EDS 3348-5-0016-000 -F1        
hydac WSM06020W-01m-cN-24DG        
hydac 0060 D 025 W / -VW No.316813        
hydac EDS348-5-016-000 + ZBE08-02        
hydac RP01000899 01 / 15-09227-00032 11/37        
hydac RF3-2.5; 1346350        
hydac 2600R050W / HC, 94908357         
hydac EDS1791-P-400-000        
hydac 0330R010BN3HC        
hydac 0240-D-010-BN4HC ?? – V \ HYDAC        
hydac 00300286 03-00-010 DN03 G1 / 4-C, l? Nge = 30cm        
hydac FSA 381-1.X / T / 10        
hydac HDA 8446-A-        
0100-000 hydac VD-5-LE.1        
hydac HDA 7446-B-160-109        
Hydac KHB-G3 / 4-1212-01X DN20        
hydac KHNVN-G1 -2233-12X        
HYDAC ETS3226-3-50-000        
hydac TFP 104-000        
hydac DE4E-01X-200V        
HYDAC DRV- 16-01.X / 0        
HYDAC LỌC UNIT CR180 / 6 P171541        
Hydac EDS410        
Hydac 4WHE16Q-S01 / N        
hydac SB330-24A1 / 112U-330A        
hydac 5006-111109010        
HYDAC MFZP-3 / 3.0 / P / 100/70 / RV6 / 2.2 / 400-50        
hydac ERCL-25        
hydac DFBN / HC330F10D1.X / L24B6        
hydac ETS 388-5-100-000        
hydac KHNVN-G3 / 4-2233-12X        
hydac FCU1310-4-U-AS-1        
hydac FSA-076- 2.X / FT200 / 10        
hydac EDS 348-5-040-000        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
hydac 0075 D 010 BN4HC        
hydac KMS30-202416         
HYDAC F1226368, | FILTER | DFDKBH / HC60QAC10D1.1 / L24 (
319214 )          hydac EDS 3556-1 -0100-000        
hydac EDS346-3-016-000        
hydac RFBN / HC950DO10D1.X / -L24        
hydac ETS386-3-100-000 + TFP100 + Áo khoác        
hydac 1300 R 010 BN4HC        
hydac VD8 LZ.1 / -CN         
hydac EDS 344- 3-250-000        
hydac EDS3446-3-0016-000-F1        
HYDAC ELFP3 FLOU1.X 100727        
hydac S100-AC-AC-0200-G1 / 4, 350BAR 24 ?? 40M M16 * 1,5        
hydac EDS3346-3-0100-000 -F1        
hydac SBO 210-0.75E / 112-AB        
hydac EDS3000 3148-5-02 / 000-F1         
hydac 303824; RFM BN / HC 165 BD 10 A 1.0        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac 0240 R 010 BN4HC        
hydac 190,1 WSECO8130-41-G24-Z4        
HYDAC HAD 4445- B-100-000        
HYDAC 0060G25W / HC ?? LFW / HC060 G25 C1X /         
-B6 hydac DFBH / HC240TE3D1.X / -LED        
hydac acc. Tới F5302, FSA 245-2.0 / – / 12-SA52        
hydac EDS344-3-016 -000        
hydac WSM0620W-01M-CN-0        
hydac KHB-G1-1112-06X DN25 31.5MPa        
HYDAC ELFP4F10W1.0        
hydac DB4E-012-350V         
hydac HC75G10D1.X / L-24        
hydac KHB-20SR-1114-01X-A KHB -20SR-1114-01X-A         
hydac 2103-01-18.00HD         
HYDAC CXK02-2 / 2-FC-3/32/012 / 114PP / PV24VM12DR        
hydac EDS 8446-1-0100-000        
hydac HC2286FKN12        
hydac ETS 386-3-150-000 907578        
hydac LF BN / HC 30 IB 20 D 1,0 / -CRUUS-L24-A2        
HYDAC WS16YR 01M-CN-0        
hydac HRL 4 B1TM 30 PP L: 57 W: 30 H: 42PP        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac 0110R020BH3HC        
hydac EVS 3104-A-0600-000        
Hydac WSM06020W -01-CN-24DG SAP: 3055791         
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42 / 55-48        
hydac 3325744        
hydac 0040-D-010-BN4HC        
hydac BFP30M102.X        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac HDA4445-A-250-000        
hydac HDA 3744 -A-016-031         
hydac 0660 D 005 BN4HC        
hydac EDS 344-2-400-000        
hydac EVS3104-A-0300-000 4-20MA 15-300I / phút 10-32VDC        
hydac OD WSEYR-12120-04XG24Z4 P / N 551149 2/2-WAY WSM12120YR -01-CN-24D        
hydac 620.01.204.21??G1/4)        
HYDAC 3343306        
HYDAC RVP-30-01.1 (705941)        
HYDAC VM 3 D.0 / -1.24-SO135        
HYDAC Grey Số đặt hàng: 00074683, Đen 00074684        
hydac EDS 8446 -2-0250-000 đầu nối mit        
hydac SFA20 ?? M12T210A-A9 NO.3195182 Pmax: 400bar        
HYDAC 909429        
HYDAC KHB-30SR-1212-01X DN25        
hydac VD 5 D.0 / -L24 ID: 316885        
hydac 0160 DN 010 BN4HC         
hydac ETS 1701-100-000        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac HDA 8445-A-0400-000        
hydac EDS 3446-3-0250-000        
HYDAC 909337        
hydac 0330 D 010 BN4HC / -V        
hydac KHP-10-1114-04X 10         
hydac 0100 S 125 WP        
HYDAC DISPLAY | VD5LZ.1 / -B0-LED        
HYDAC 3078614 NO LB063208SERlAL NO P        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac EDS 1691-NB-250-000        
hydac WSM10120ZR-01M-CN-24DG        
HYDAC KHP- 16-1112-02X        
hydac ZBE 02        
hydac 0660 R 020 BN4HC        
hydac 3519033 PPV100-71-FR01KK-1080-4205        
hydac KHP-25-1114-09X        
hydac 908078 HDA 7446-A-100-000         
van hydac DB4E-013 4L.28.210        
hydac 0990D005 BH4HC        
HYDAC SK350-20-2216 A9 AAH-VA-10        
hydac 3366793; HEX S615-50-00 / G1        
hydac FSA-076-2.X / T / 10        
hydac EDS 1791- N-400-000        
hydac KHB-42 * 2 DN25-31.5        
hydac 0850R003BN3HC        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac _904990_HDA_3744-B-400-031 (315BAR)        
hydac DV-08-01.4 / 0        
hydac DF BN / HC 60 TC 10 D 1.0 ?? – L24-A8        
HYDAC EDS 8446-1-0250-000 + ZBE06        
hydac EDS348-5-016-000        
hydac FLKS-170S / 2.0 / W / TP / 400-50/1/1 NR: 3078447        
hydac 921767 2155-1W-0020-0060-7-B-0-000         
Hydac Z4 2pol SAP: 384287         
hydac 1349856        
HYDAC VM 2 D.0 / -L24 43/09 24V AC / DC        
HYDAC 0950 R 020W / HC-KB         
HYDAC 0140D003BN4HC        
hydac Hỗ trợ phớt cơ khí của WVE-R1 / 4-01X Nr.710126         
hydac 0950 R 005 BN4HC        
hydac EDS348 -5-016-000        
hydac 0160DN025BN4HC ?? 1268870 ??        
hydac DB4E CE 210BAR DB4E012CE0034ENISO4126. 4L.28.210        
hydac KHB-16/20-F3-11141-02X        
hydac 3000249        
hydac 0950 R 001 BN4HC / -V 1310367        
hydac KHP-10- 1114-04X        
hydac KHB-G1 / 2-1212 851725-1 PN =        
500bar hydac 1300 R 010 BN4HC L / AG-E        
hydac ETS 3866-3-000-000        
hydac WSM08130D-01M-CN-24DG         
hydac EDS348-5-250-000 rexroth        
+ hydac R900483787        
HYDAC ELFP3F10W1.0        
hydac ETS 386-3-150-000        
hydac EDS 3316-2-06,0-000-F1        
hydac 312859 0850 R 025 W / HC         
hydac EDS 3446- 2-0250-000 + ZBE06        
hydac FMND BN / HC 400 LDK 10 D 1.1 / -L24-B7         
hydac 0240D010BH / HC        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A        
hydac HAD-3845-A-400-Y00 với Cắm        
hydac EDS 3446- 3-0100-000        
HYDAC SBO210-0,75E1 / 663A9-210AK        
HYDAC DS1103VAYYB1YT        
Hydac EDS 3496-2-0100-007         
hydac KHB-M30X1.5-1112-01X        
hydac RF3-CD-EU2-NM-N-1-1- O / KS80-C-2405690 ?? ELEMENTSATZ KS80-CN        
hydac KHM-32-F6-11141-06X        
hydac EDS 306-3-400-016, SN: 038H279002         
hydac hydac N15DM002        
hydac ETS386-3-150-000 + PT100 + TFP106-000        
hydac 0330R020BN4HC        
hydac DB4E-013 4L.11.270         
hydac Bàng quang 10L * 7 / 8-14UNF / VG5 S367178        
hydac RFLDBN / HC2520CAV20D1.3 / -LED 20MIKRON ”        
HYDAC HAD4745-A-250-000        
hydac 0160D 005 BN4HC         
hydac KHMG-40-F6-11141-06X        
HYDAC 0040 DN 010 BN / HC / -V        
hydac SBO210-0.32 E1 / 342A-160AK        
hydac KHB-M42 ?? 2-1112-01X        
hydac WSM06020W-01m-cN-24DG        
hydac HDA4445-A-250-000        
hydac KFZP-1 + 2 / 1.0 / P / 71/10        
HYDAC COOLING 3330389 CR15-4 0004        
hydac EDS346-2-016-000        
hydac 0660D020 BN4HC 1260889        
hydac FSA-127-2.X / T / 12        
hydac EDS 1791-P-250–009         
hydac 0160MA 010 BN        
hydac PT-350 / 5.3 / M / FL114-E CNOMO        
HYDAC 044 DN025 BN / HC        
hydac WL24-2B430        
HYDAC SAF20E12Y1-N210A-S13, 3256735        
hydac 0160DN025BN4HC        
hydac KHM-G11 / 4-1112-01X-A-SO760         
hydac 0330 D 005 BN4HC, 1260897
hydac , 1260897 hydac ,         1260897HC EDS344-2-250-000        
hydac SB330-24A1 / 112U-330A        
hydac 3217490 / 112m-4 / B5        
4kw hydac 0160 D 010 BH4HC        
hydac VM5C.0 32/12        
hydac DFBN / HC160TE10D1.X / -L24        
HYDAC VR2 GC.0 / -113-LED-S0369         
hydac KHB-16SR-1114-01X-A        
hydac EDS 346-3-016-000        
hydac 3000249 DC24V-30        
hydac EDS346-2- 016-000        
HYDAC KHB-25SR-1212-01X        
hydac KHM-40-F3-11141-06X-A (ngắn); 8888        
hydac HKB-G1 / 2-1112        
hydac EDS344-3-400-000        
hydac FSK 254 2.5 / C / – / 12        
hydac HDA 3844-A-400-000        
HYDAC K2S200        
hydac 1200 R 003 BN4HC / -KB-SMS-SO451-03255869 phần tử lọc        
hydac ETS388-5-150-000 + SS + TFP-100 + ZBE08 + ZBM300         
hydac N15DM002 ?? s-nr ?? 1251590        
hydac ETS386-2-150-000        
hydac 0660R005BH4HC        
Hydac FMND 400 DDE XX A1.2-B7        
hydac LOẠI: DF BH / HC 160 G 10A 1.1 / -B6 * HYDAC * D / N: 8600005185 I / N: 13/31         
hydac KHM-32-F6-11141- 06X 32        
hydac HDA 7746-A-160-274        
hydac HC2296FKS18        
Hydac DFDKBH / HC110QAC10CH        
hydac 0060 D 003 BH4HC         
hydac KHB-G1 / 2-1112-01X        
hydac HDA 4445-A-250-000 với ZBE01        
hydac EDS 344-2-250 -000+ ZBE03 + ZBM13        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A        
hydac HDA 3840-A-350-124 ?? 10m ??        
rexroth + hydac R900427243 DBDS 30 G1X / 25        
hydac 0110 D 003 BN4HC        
hydac 0660R010BN4HC        
hydac EDS 3446-1- 0250-000        
hydac KHM-50-F3-1114-06X        
hydac EDS 344-2-016-000        
HYDAC HDA 8446-A-0400-000        
hydac EDS 344-3-250-000        
hydac EDS 3446-1-0250-000 + ZBE06 + ZBM3000        
hydac DFF BN / HC 110G 10 B1.0-V (Bộ lọc có đầu nối)        
hydac 0280 D 005 BH4HC N / CC-E        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac S100-AC-AC (M14 * 1.5) -0200         
hydac RF3 -3-EPT2-NM-N-1-1-0 / KS100-3        
hydac EDS1791-P-100-000        
hydac KHB-G1 / 2 “-1112-04X-A-SW09        
hydac EDS344-2-250-000        
hydac DINEN837-10B63G1 / 4B-0 / 25BAR-1.6-S2         
hydac LF-BN / HC110 (20um ?? với bộ phát áp suất chênh lệch)        
HYDAC RFDBN / HC330DAL20D1.0 / -L24        
hydac 0660 D 010 BH4HC        
hydac EDS348-5-400-000        
HYDAC 4740-B-250-278        
hydac 349576 N15DM020        
hydac RFLBN / HC1300CQ10D1.X / -L24        
hydac EDS347-4-400-045        
hydac VR 2 D.0 / L24         
hydac 512913 0040 DN 025 W / HC 1275836        
hydac 600099        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac ETS1701-100-000        
hydac 0140 D 010 BN4HC        
hydac Art.Nr.DS3202FYYYBYD0329        
HYDAC FCM 100 GN 3B03 C / S3D6-v         
hydac EDS 344-2 -016-000        
hydac LFBN / HC00302B10A / 034 / 0B BAR100 ?? COD ?? 3295530        
hydac 0850 R 003 BN4HC        
hydac EDS 345-1-016-Y00 (Art-Nr ?? 920637)        
hydac DV-30-01.1 / 0        
hydac 0950 R 010 BN4HC Nr.1263041        
hydac EDS344-3-016-000        
hydac KHP-10-1214-04X DN10         
hydac HM63-200-R-G1 / 4        
hydac EN 3116-2-0520 -000-K        
HYDAC KIT RF4-2-XXX-7-16-0-V        
hydac 25L         
HYDAC E-FAN D190 VA14-AP11 / C-34A 12V * 3062359        
hydac KH-SAE-FS-21-80-1123        
hydac ETS 3866-2-000-000
HYDAC Van         tiết lưu dạng tấm DRVP-06-01X        
hydac ETS4144-A-000 + ZBE02        
hydac EDS 345-1-250-000        
hydac EDS346-2-016-000-F1        
hydac 0660 R 020 BN3HC        
hydac 160 DE4E -01X-200V        
hydac V1 / 4-IDS-0        
HYDAC 10A4.75X302B 3337977        
HYDAC 660F5C2.X / V, 660L / phút, 5 ?? m; (ISO 2941)        
hydac DF BN / HC110MHE10D1.X / -L24        
hydac VD 5 D.0 / -LED        
HYDAC 0250 DN010 BN4HC / – V        
hydac 0330R025W / HC        
hydac EDS 3476-2-3000-400        
HYDAC KS30-0-2403209        
hydac 0250 DN 010 BN4HC NO.319488        
hydac 0110 D 010 BH4HC        
hydac 21FC 5121        
hydac EDS3446-2-0250-000        
hydac FZP-1 / 3.1 /P/71/3.5 NR.3018795        
hydac HBS-69 * 20        
hydac mat.no. 3227534 D / N: 8600005185 I / N: 59        
HYDAC HDA4744-B-600-Y38         
hydac 0240 D 010 BH4HC        
hydac ETS 386-3- 150-000        
hydac 0100 S 125 W        
hydac hydac 275266        
hydac KHM-50-F6-11141-06X        
HYDAC S100-FG-FG-0150 (G1 / 4)        
hydac KHB-G3 / 8 “-1112-04X-G        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac 0250DN010BH4HC        
hydac 2600R010 / KB        
hydac 0950 D003 BN4HC hydac         
0990 D 010 BN4HC        
hydac 0660 D 005 BH4HC        
hydac VD 5 LZ.1 / -LED        
HYDAC LFBN / HC240IE10D1.X / -L24        
hydac 0060 D 074W / HC / -V        
hydac DB12120A-010        
HYdac        
6041073 hydac EDS 348-5-016-000        
hydac DF BN / HC 160 TE 5 D 1.1 / -L24,318755         
hydac EDS 1691-TC-100-D00         
hydac 0030 R 010 BN4HC 1262921        
HYDAC S100-AC-AC-0100 G1 / 4        
hydac MR230V LDW1 / 4 536; RF BN / HC 240 DE 10C1.0; 25; 1.4        
HYDAC BLADDER | 10L * 7 / 8-14UNF / VG5; NBR20 / CK35CPL        
HYDAC FSK-254-2.4 / 0 / – / 12 / Z4, 3144992        
hydac RF3-3; 1345554        
hydac 0500D010BN4HC        
hydac sk210-20 / 2116A9-210FED-VB18        
hydac VD 2 D.0 / -L24        
HYDAC WSEV 12120- 04X-W230-Z5L        
hydac 0110 D 010 BN4HC / -V, 1251438        
hydac 0240 D 025 W / -VW No.319434        
hydac EDS 1791-P-250-000        
HYDAC BLBN 162S 20W2.0        
hydac 1700R003BN4HC        
hydac EDS 348-5-016 -000 + ZBE08        
hydac AS 1008-C-000 ID: 909109        
hydac ETS 3226-2-350-000 hydac        
ZBM14 4PC        
HYDAC HMG3000         
hydac ZBE 02        
hydac 0110 R 010 BN4HC        
HYDAC FSK-127-2.X / O / – / 12         
hydac 0110 D 003 Hydac        
BH4HC 0110 D 010 BN3HC / V        
hydac 0660-R010-BN4HC \ 1263017        
hydac WSEW12120-05X-W230        
hydac EDS348-5-250-000        
HYDAC WP24-20        
hydac 0160 DN 025 BN4HC NO.1268870 rexroth        
+ hydac EDS 8446-2- 0100-000        
HYDAC EDS344-2-250-000        
HYDAC 0160MA010BN         
HYDAC 3346-3-0016-000 EDS-Fl
HYDAC TQ PA          3,5.3        
hydac 0330D025W / HC        
hydac ENS 3118-5-0410-000-P        
hydac N15DM002        
hydac EDS344-2-250-000 + ZBE03        
hydac EDS 348-5-016-000 + ZBE08        
hydac EDS 3348-5-0010-000-F1        
HYDAC ELFP7F10W1.0        
HYDAC L / EC-A 01600010BN4HC        
hydac 0240D005BN4HC        
hydac 3504605        
HYDAC elpron SRL LOẠI: G 71B2 NO:        
06-4346055 van hydac DB4E-013 4L.20.110         
hydac EDS1791-N-250-000        
hydac EDS 3446-3-0 000        
HYDAC ELFP3F10W1.0        
hydac EDS 346-3-250-000        
hydac 0240 D 010 BN4HC        
hydac Art.No.349055/481        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac 0330 D 003 BH4HC        
HYDAC ZYL 63kN bei 100 bar, tối đa. Hub 50 NR.50030-00-5        
Hydac 705353        
hydac KHB-30SR-1112-01X        
hydac EDS810-0060-0-024        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
hydac Kfzp-3 + 4 / 3.0 / p / 90/40 (G1 1/4) mat-ab: 723.100 fert-nr: 12585030/056 mai-nr: 723.100        
hydac N40FM-P090-PES1F        
hydac VD 5LZ.i / -V-B0        
hydac EDS 347-4-400-145        
hydac EDS 347-4-400-S00        
hydac 0240 D 003 BH4HC        
Bộ lọc hydac, LFNFW / HC40IB25LZ2 X / -V-B0        
hydac N / DG-A 0250 DN 010 BH4HC        
HYDAC 3574629        
Hydac EDS346-3 -250-000 + ZBE06 + ZBM300        
hydac DB12120A-010-250V        
bộ lọc hydac ?? DF BN / HC 1320F5C2.X / V, 1320L / phút, 5 ?? m        
HYDAC 680107        
hydac RF W / HC 160 DE 100 D 1.0 / -LED        
HYDAC ALF / V / FS-V / UUU-L410 / 14-1 / SVK44 / 15 / A / 15 / A-60, L1 = 320mm L2 = 360mm L3 = 360mm         
hydac DB4E-012-350S        
Hydac PWK0812D-12-CN-24PG         
HYDAC DFBNHC0030G10        
HYDAC COOLING UKF-1 / SO / V /10 / 0,37,Mat.- Nr:3149151        
hydac 0050-S-125W        
hydac EDS344-3-016-000 + ZBE02 + ZBM14        
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac EDS 345-1-250-000        
HYDAC ETS386 -3-100-000 + ZBE06-02 + ZBM300        
hydac HAD 4445-A-250-Y00        
hydac EDS 348-5-400-000        
hydac EDS 3556-5-0100-000        
hydac ETS388-5-150-000 + TFP104 + ZBE08-05        
hydac 0160RN010BNHC        
hydac KHP-10-1114-04X 10        
HYDAC FSK-127-2.4 / O / – / 12 / SEW-90 ?? – SO79 * 3714770; FLUID LEVEL CẢM BIẾN CHO HPU CỦA SF40        
hydac WSM06020Z-01m-cN-24DG        
hydac 0160 MA 003 BN 314609        
hydac RF BNHC 660 DN 5 A 1,0        
hydac lf bn / hc 300 / f d1.0 / -l24-b6        
hydac HDA3840-A-350- 124 (10m)        
hydac EDS 348-5-016-000 + mit ZBE08        
HYDAC ETS 386-3-150-Y00        
hydac LOẠI: DF BH / HC 160 G 10A 1.1 / -B6 D / N: 8600005185 I / N: 13 / 31         
Bộ lọc hydac MDFBN / HC160AUF20E1.X / -KB        
HYDAC 6058274 / B4 / B14C160 NR: 11040007        
hydac OLF-60/45-G-N60-N15DM002-E        
HYDAC KHB-16SR-1212-01X        
hydac EDS344-3-250-000        
hydac HAD 4445-A-250-Y00        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac TYP: 905606 HDA 3744-A-006-031        
HYDAC SK-3 -D-150-K        
HYDAC DV08-01-X / 0        
hydac DFP BH / HC 240 TC 10D1.X / -LED-SO184        
hydac HDA 3744-A-250-031        
hydac 0330D005BN4HC        
hydac DRUCKUMFORMER, 908368, HDA3800-A- 350-199,350Bar        
hydac 2600 R 010 P / HC-B6        
hydac EDS 3446-3-0016-000-F1        
hydac EDS340-0-250-002        
hydac HDA 7746-A-100-274        
hydac 0660R010BN4HC NR.1263017        
HYDAC PR4-30 /10,00-500RA01M01        
Hydac PWT-8G-20-67-1-NH-1 16.0BAR SN.591239         
hydac FPUA2-5 / 8-18UNF         
hydac EDS 1791-N-250-000 NR.906205        
hydac ETS388-5-150-000        
hydac EDS 346 -1-250-000        
hydac ESA.30.B10.WMF1.1 / 4 F.STR100 / 1 SM090G1 1.1 / 4 40L        
hydac Y-Adapter cho Hydac Data Logger ZBE 38        
HYDAC GSV6-10CE / 0034ISO4126-1.6G125.210        
hydac 0400RN006BN4HC         
hydac RF3-4-EPT2-NM-1-1-0 / KS150-4         
hydac WVE-R1 / 4-010 * 710126        
Hydac FLND BN / HHC250DDE 6 C1.0 / B7        
Hydac KMS30-2402416        
hydac 0950 R001BN4HC 1-V        
hydac ETS 1701-100-000        
hydac 0100-S-125 W / 0,2        
hydac FZP-3 / 3.0 / P / 100/70 / RV6        
hydac SB330-50A2 / 112A9-330A        
hydac ELEMENT KIT KS50-0-N 1345542        
hydac 0950 R 010 BN4HC         
hydac EDS 348-5-250-000        
hydac EDS3448-5- 0400-000        
Bộ lọc HYDAC ELEMENTSATZ, KS50-3-T / SO        
HYDAC DFBN / HC140QE20D.1X-L220        
hydac EDS 348-5-040-000        
hydac 0330 D 010 BN4HC, 1250493        
hydac EDS348-5-400 + ZBE08        
hydac RFBN / HC110DC20D1X / V-L24         
hydac 1200R003BN4HC / -KB-SMS-SO451-03255869        
HYDAC Optiset kerzenfilter order số 1018000104511        
hydac 0950 R 020BN4HC        
hydac 0280 D 010 BH4HC N / DE-2        
hydac M / EFE 0110 D010 BH4HC        
hydac M-3SEW-6-U36 ?? 420MG24N9Z4 ?? V \ R         
hydac EDS 345-1-400-000        
Hydac OK-E8L / 2.0 / 400-50 1.1Kw        
hydac EDS-346-2-0250-000        
hydac HDA 3744 -A-100-031        
hydac EDS344-2-016-000 + ZBE03        
hydac EDS 348-5-100-000        
hydac VM2D.0 / -L24 48/10        
HYDAC RFLDBN / HC501DAL5D1.0 / -L24        
hydac EDS344-2-016 -000        
HYDAC áp Lọc?, LFNFW / HC40 IB 25 LZ2.X / -V-BO        
HYDAC LFN W / HC 40 IB 25 B 2.0        
HYDAC EDS 3346-3-0016-Y00-F1        
HYDAC PFC8314U-100-H-KN        
HYDAC HMG3010        
hydac 3574629        
HYDAC ENS3118-5-0730-000-K + ZBM19-ZBE08        
hydac FMNDBN / HC160LDE10D1X / L24B7        
hydac VM-5-D.0 / -L24        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac HDA 3840-A-300-190        
hydac ZBM 3000        
hydac 311873 1300 R 025 W / HC        
hydac 906322; EDS 344-3-250-000        
HYDAC HDA 4475-A-5000-000         
hydac S25PL        
HYDAC SB330-20A1 / 112A9-330A, 2127411        
hydac N5AM002, 349677        
hydac 3504605        
hydac 1300 R 003 BN4HC        
hydac 0660 R 005 BN4HC NR. 125630        
L16 hydac VDac .i / -V-BO        
HYDAC RFBN / HC60G10D1.0 / 12-L220        
hydac SAF20E16Y1-N250A S13        
hydac F05F07-N-DS-17AZN        
hydac K1S200-N        
Hydac HMG 3010-000-E ?? bao gồm thành phần cấu hình tiêu chuẩn ??        
hydac VD 5 BM.1 / -VW No.303177        
hydac HDA 3840-A-400-124 (6M)        
hydac EDS 3446-3-0250-000        
HYDAC RFD BN / HC 330 DAG20D1.X / -L24        
hydac 1300R020BN4HC / -V        
hydac 0110D010BH4HC        
HYDAC 0330 010 BN4HC1-KB        
hydac 1285259,1.14.39 D 12 ECO / C        
hydac TRP120QLBP2EGSNE        
phần tử lọc hydac cho OLF-60DM020- D3 / -2KW-BYP        
hydac EDS 1791-N-250-000        
hydac ETS388-5-150 Y00        
hydac EDS1791-P-100-000        
hydac 0110 D003 BH3HC        
hydac EDS-348-5-400-000
HYDAC RFLD         BN / HC 851 DAS 3 B1X        
hydac 0280 D 010 BN4HC / -V 1251458        
HYDAC CXK02-2 / 2-FC-3/50/004 / 200PP / PV24VM12DR        
hydac TFP100        
HYDAC EDS810-0060-2-069 SN.220A121703         
hydac EDS 344-2-016-000 ( Cho dù 6 chiếc trong kho)        
hydac EDS346-3-016-000        
HYDAC CUNG CẤP Mã số: 20028124        
hydac 0330 R 010 BN4HC        
HYDAC HDA 4745-A-016-S00; Bereich ?? 16bar; Versorg ?? 10.32V DC        
hydac WSM06020Y- 01M-CN-24DG        
hydac KH4-12NPT-X-1112        
hydac FZP-3 / 3.0 / P / 100/40 / RV4.5        
hydac ETS 386-3-150-000 907578        
HYDAC EVS3110 4-20mA 1-100CS1        
hydac Nr. 3157732        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac 2600R005BN4HC        
hydac KFZP-1 + 2 / 2.3 / P /
71/8 (PTFE)         hydac 0240 D 003 BH4HC        
HYDAC 8130527A202 3387657, đầu cuối ổ đĩa         
hydac KFZP-1 + 2 / 2.3 / P /
71/8 (PTFE)         hydac EDS 810 -0250-2-081        
hydac ETS326-3-100-000        
hydac EDS3308-5-0026-017-F1         
hydac 1300 R 005 BN4HC ID: 1263052        
hydac EDS 3398-5-0016-000-E1        
hydac 1300R005BN4HC        
hydac KHB-25- F3-11141-02X        
hydac HDA 4748-H-0250-000 909337
HYDAC 15/2011          / DLHSR-010-16 / 100        
hydac 0660 D 005 BN4HC        
hydac EDS 3348-5-0010-000-F1        
hydac 3532996; HRGPS 1 A 175 -183/178 ST ZN SO MONT        
hydac 0800 D 010 BH4HC / -SMS-SO451-03255868TEMPERATURE (??): – 10 ?? C đến +100 ?? C phần tử lọc        
HYDAC EDS 3448-5-0100-013, Seriennr; 044f254233, Materialnr: 909333        
hydac 444402; HRGKSM 2 R 172-180 / 178 ST        
hydac GS-C25 FFDN10 X PN320 “HYDAC” Part NO.
?? 853318         hydac 0100 RN 010 BN4HC        
hydac RFBN / HC330DL10D1X / V-L24         
hydac EDS344-2-016-000        
HYDAC SB330-6A1 / 112A9-330A        
hydac HYDAC-RFLDW / HC1300DAT50D1.X / -L24        
hydac RVM0620-01-CK-0,5        
HYDAC 10 ?? 0240R010BN3HC / -V        
hydac G 71B4,06-5751017        
HYDAC CA2R05H03.7-230-03-99X + HSDZ + G24-N        
Hydac 4WE6J-S01-24DG / N        
hydac 0330R010BH4HC        
hydac KHP-32-1114-16X-SO760         
hydac FP-1002BE02 ZBE03 6KT-SW27        
hydac HDA 3840-B-400-124 (20M)        
hydac 0110D010BN4HC         
hydac VR 2 C.0 / -V        
hydac S2400B077403 0 ~ 20bar 12 ~ 30VDC        
hydac KFZP-1 + 2 / 1.0 / P /        
71/10 hydac FMM-OM-0-CS1320-AZ (AS) -0-0-0 / -000 NR.3405015        
hydac FLN BN / HC 160 DE 10 LE1.x / -A2.5-B3.5        
hydac OK-EL / 2.0 / 400-50 1.1KW        
hydac 0110D010BH / HC        
hydac EDS346-3-250-000        
HYDAC PT-250 / 2.0 / M / FL037-E / SO; 3134751; 12368148 / 215        
hydac VR2D.1 / -L24        
hydac BF BN / HC330DL20D1.0 / L24-A5-B6        
hydac 0950-R-003-BN4HC ?? – V \ HYDAC         
hydac 1307.43MH6 S110650 10043V HSLL S100        
HYDAC BAUSATE FZP-2 / 4.0 / P / 90/40 (UKF-2), 3045514        
HYDAC 0110 R 025 W        
hydac EDS3446-2-0016-000 + ZBM3000 + ZBE06        
hydac HAD 4746-A- 400-082        
hydac SAF20M12N330A-S13        
hydac VD8C.0 / -W 33/11        
hydac ELEMENT KIT KS50-0-N 1345542        
hydac filterelement cho DFDKV240QAF20B1.0        
HYDAC EDS348-5-250-Y00        
hydac SAF32E12Y1T210A        
hydac-DS 3446-1-00 000        
hydac 0110 D 005 BH4HC        
hydac 0110D020BH3HC        
hydac 0950R010BN4HC        
hydac KHB-G1 / 2-1112-03X-A-SW09 G1 / 2        
HYDAC KHP-16-1214-02X        
hydac 6006788        
hydac EDS 346-3-016-000 + ZBE06        
hydac HDA3840-A-400-124        
hydac 0100 RN 010 BN / HC        
hydac EDS 345-1-016-000        
HYDAC 711A020041/46 * 2        
hydac RFBN / HC240QE10D1X / V-
Hydac L24-OA1          ENS 3118-5-0520-000-P        
hydac 907916; EDS 348-5-016-000        
hydac 0400DN 006         
BH4HC loại hydac ?? p / N GHM912: 1000-004 11-30V BEIIDEACOD F-67013STRASBOUR LOT S / N 2007072454549179
HYDAC DFBN          /HC330QE10D1.X/-L24        
hydac KHNVN-G1 / 4        
-2233-12X chương trình hydac cho CS1210-A-0-0-0-0 / -000         
hydac ETS386-2-150-000 + TFP104- 000 + SS        
hydac KHM-G2-1112-01X        
HYDAC 711A178042 / 47,35 * 1,78         
HYDAC 1F-63K6I = 41,44 200807-0218 950 vòng / phút 0,09kw Tốc độ đầu ra V1pos: 21        
40Nm hydac        
EDS344-3-016-000 hydac PWKD08120-01X-G24-Z4        
hydac ETS388-5-100-000 + TFP100 + ZBE08 + ZBE310        
hydac DV-08-01.4 / 0         
hydac RFM BN / HC851F 10B1.0 Part No: 23805861        
hydac EDS344-3-016-000        
HYDAC FCM-060-KN-2B25-B         
hydac vm 5d.0 / -l24        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBM300        
hydac EVX3104-A-0600-0009        
hydac ETS 4146-A-000 giá mục tiêu 130 euro cho 60 chiếc        
Bộ lọc thở hydac / BF P 7 F 3 UBM 0.0        
hydac ZBE 03        
hydac HDA 3744- B-600-000        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
hydac EVS3104-A-0600-000.        
hydac 1300 R 003 BN4HC        
hydac VD2GC.0 / SQ-123        
hydac DFB.NH.C066OF10A1.2B7        
hydac rv-12-01.x / 0 2-3BAR        
HYDAC PT-350 / 5.3 / M / FL134-E CNOMO Mat.Nr.3643056 Fert.Nr.13656450 / 001         
hydac WAERMETAUSCHER LHC-044-A-00-S25-0-0        
hydac ENS 3216-3- 0520-000-K, 360mm, 18-36v        
hydac ETS 1701-100-000, Nr.906628        
HYDAC EDS 3446-2-0160-044        
hydac KHB-G1 / 2-1212-01X DN15        
hydac 4WE 10 JS01-24DG / V        
HYDAC SPAREPARTSFORACCU | BLADDER32L * 7 / 8-14UNF / VG5NBR20 / P460 / COM (Dành cho bộ tích lũy SB3,235335        
hydac ZBE06        
hydac FPU-1250F2 5GIIA3K        
hydac EDS 344-3-016-000        
hydac 0165R010BN3HC        
hydac 0660R020BN4HC        
hydac HDA 4345-A-0010-000-F1 ID: 908449        
hydac GS-C25 FFDN32 X PN320 “HYDAC” Part NO.??330700        
hydac R005 BN4HC / -V        
HYDAC 6042959        
hydac 0100? DN? 010? BN4HC?        
Hydac K2S200-N        
HYDAC KHM-50-F6-11141-06X-SO760-XL; Van bi DN50 SAE6000        
hydac 0660 D 010 BN4HC        
hydac 0330D020BN3HC         
hydac EDS 3446 2-0250-d01; 921031        
hydac HAD 4748-H-0600-000        
hydac ETS 386-3-150-000        
HYDAC | FILTER ELEMENT | 0160 DN 100 W / HC / -V, 1271558         
hydac 0990D005BH4HC        
hydac 0950R025W / HC         
hydac EDS348-5-250-000        
hydac 1700 R 010 BN 4HC        
hydac ETS 326-3-100-000        
hydac số cảm biến: 921382 loại: 8445-B-0250-000 + phích cắm 905701        
HYDAC AX. L ?? FTER XD200113 230V-50 / 60HZ D230 2P 3118452        
hydac ZW-DM06-01-PT 70V-N        
Hydac KFZP-3 + 4 / 3.0 / P90 / 28 (G1 1/4)        
hydac HDA3844-A-400-000        
hydac EDS 348-5-250-000-ZBE08 + ZBM300        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac ZBE 08-05 Kabelbuchse mit Leitung (5m)        
HYDAC 0660 R 020 BN3HC        
hydac 03240198-01-i / 36 \ A75-70, 00        
HYDAC MAINSWITCH | 32A, 3755525        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08-02 + ZBM300        
hydac KHB-G 1-1112-02X-G        
hydac EDS344-3-016-000        
hydac HC2286FKN12        
hydac Typ: LF DR 60 IC 100 A 1.0 / -V, LỌC         
HYDAC DRV-08-01-X / 0        
HYDAC EVS3100 (6-60) L / MIN        
hydac CXCD-XAV CXCD-XAV         
hydac 0660R005BN4HC        
hydac 60OC3B1.0 / -V MDF BH / HC        
hydac N5DM002 / -V-OVP        
HYDAC HN60- 01-E
63/160 / G1 / 4B         hydac GIẢM ÁP Dr.200 / H.Dr.200bar        
hydac EDS345-1-016-000        
HYDAC 0060D025W / -VW        
hydac HDA 4444-A-400-000        
hydac ATHS 22 608743 AN26- 43        
hydac 0160 D005 BN4HC         
rexroth + hydac R901235384        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac 5223742 FPU-1-250 F 4,0 G11 A3 K        
hydac VD5D.0 / V-L24        
hydac EDS 344-3-016-000 Nr.906187        
hydac OLASS0880         
hydac GS-C25? FFDN10 X PN320 “HYDAC” Part NO.??853318        
hydac 0500D010BH / HC         
Hydac EDS 343-3-016-000        
hydac 0950R003BN4HC        
hydac SB-330-10-A1 / 112-A9-330-A 10L rexroth        
+ hydac R900411462 Z2DB 10 VD2-4X / 315V        
hydac POBM-12120 AP-03        
hydac PPV103-22-FR01CSK3280        
Hydac P4WEHEI25E300 / 150D01-24PG E1 / N / C / D        
hydac EDS 3316-2-06.0-000-F1        
HYDAC 518209        
hydac VR2D.0 / -V-L24, HYDAC         
hydac ETS386-3-150-000X (40’C-80’C, đầu ra: 0-10V) TFP100 + S.S + ZB106 + TFP100 (-25’C- + 125’C) + ZBE 04        
hydac 2600 R 005 BN4HC rexroth        
+ hydac R900409886 ZDB 6 VA2-4X / 200V        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac ZW-DM10-01-PA 70V-N        
hydac 1300R10V /        
-KB hydac DRV12 -1-10        
HYDAC FAM-100-M-2 / 5500-2600DM-10-SZ-1, 100L / phút, 10u        
hydac FP 1002BE02 ZBE03 6KT-SW27        
HYDAC TRK110-EF-S        
hydac DV-06-01.X / 0 , G1 / 4        
HYDAC 0160 MA010BN        
hydac VR2D.1 / -L24 12 ?? 24V        
hydac FMND BN / HC 250 LDF 6 D 1.2 / -V-L24-BS7-SO        
HYDAC MS2A2.1 / 100/14507         
hydac 0060-D-025-W ?? – VW HYDAC         
hydac SMP131-14Y22F2A2DH \ 1108023-1-24755-J        
hydac hydac SAF 20E / ZY1T100A-SB        
hydac DF-HN / HC60QE5D1.0 / -24        
hydac 0330R010BN4HC        
hydac ABZFE-H0040 -10-1X ?? VA ?? 10 ?? m \ H        
hydac 0330R010BN4HC        
HYDAC EDS 8446-2-0400-000 920794        
hydac EDS 348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac HM100-250-R-M20X1.5 -BF        
HYDAC R900581366 ?? 4WRAP6W7-04-2X / 24K4 / M?        
HYDAC KHB-G1-1112-06X DN25 31.5MPa         
HYDAC SAF32E.12Y1T270A        
HYDAC 3.343.306        
HYDAC KHB-38SR-1112-01X-SW14        
HYDAC EDS3446-3-0250- 000        
hydac HDA4745-A-100-000        
hydac EDS 3498-5-0040-000        
hydac 5223742 FPU-1-250 F 4,0 G11 A3 K        
hydac ETS4144-A-006-000
hydac RFLD BN / HC 2510 CAS 3 A 1,0 / -KB -SMS-         * Manuf. phần no. ?? 1286423 Lọc        
hydac FMNDBN / HC160LDE10D1X / L24B7        
Hydac HDA 4746-B-420-280 420 THANH 12 … 30 VDC        
hydac 3504605        
hydac KHM-32-F6-11141-06X        
HYDAC VD5D.0 / -L24, 316885        
hydac EDS3446-3-0400-000        
hydac 169-400-167        
hydac WSM08130D-01M-CN-24DG         
hydac 4SH50-3SFS45 / 4050-2410        
hydac FSK-176 / 2.4 / 0 / – / 12        
hydac ETS328-5-100- 000 + ZBM08        
hydac SK210-20 / 2116A9-210FED-VB-18        
hydac EDS348-5-016-000        
hydac EDS 348-5-016-000 + mit ZBE08        
hydac UE319AN20H         
hydac TFP 104-000        
hydac EDS3346-2-0016-000-F1        
hydac Nr.        
1349599 hydac        
0330D005BN4HC hydac D / BA 0160D025W        
hydac 2600 R 003 BN4HC        
hydac 0030D030BN4HC        
hydac HRL 4 B1TM 30 PP ST M ZN        
hydac WSM06020Z-01-CN-24DCG        
hydac ZBM14        
hydac EDS3446-1-0250-000        
hydac 0330 D 003 BH4HC        
Hydac 4WE6D-OF S01-24DG / N / N        
hydac FLN HC 250 DE 10 LE1.x / -A2.5-B3.5        
hydac 0330D005BN3HC        
hydac HDA 3840-A-350-124 (10m)        
HYDAC KHMFF-065-PN016-8834-02XD-E-1.000        
HYDAC LPF BN / HC 240GE10D1.1 / -L24-B6 (3260459)        
hydac EDS346-2-100-000        
hydac 755WSM06020Z01CN / G205        
hydac FPU-1-250F2,5G11A3K        
hydac ZBE08 / (M12X1) 1        
hydac 044 DN025 BN4HC        
HYDAC KHM-35LR-1212-01X        
hydac DSV-10-M-4.1 / 1 / X / T050 555969        
hydac HDA 4744-A-400-000        
HYDAC ENS3118-5-0520- 000-K + ZBM19-ZBE08        
hydac 0100 S 125W        
hydac 11662341/005 31-2006 OK-EL10L-S / 2.1 / 400-50 / SO78 RAL5018 MÃ: 3276367        
hydac 0240 D 010 BH4HC        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac OK-EL6S 2.0M400-50        
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42-PUR-98Sh        
hydac EDS 348-5-040-000        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac 0240D010BN4HC        
hydac 1300 R 010 BN4HC / -V-B4-KE50 1277786        
hydac LFN W / HC 40 IB 25 Y 2.0 1302827        
Hydac KHBG1 / 2 1212-01X-G        
hydac EDS3448-5-0400-000        
hydac MDF BN / HC 240 OE10B1.x /        
-B6 hydac BKH-SAE-FS-50        
hydac 1300 R 010 BN4HC        
hydac HDA3840-A-016-124 (6M)        
HYDAC FZP-3 / 3.0 / P / 100/130 / RV10        
hydac EDS 1691-NB-250-000        
hydac WSEDO8130-04x-G24-Z4-N        
hydac 620.01.204.21??G1 / 4)         
HYDAC HN60-01-A 63/160 / G1 / 4B        
hydac EDS 346-1-250-000        
Hydac RFDBN / HC.110DAC20A1.X        
hydac LF-BN / HC110 (20um ?? với bộ phát chênh áp)        
hydac 5.03.09D10BN        
hydac EDS 3448-5-0400-000        
hydac RV 12-1 -1/0 1/2        
HYDAC DRV-10-01.X / 0-V         
hydac EDS 348-5-250-000 + ZBE08        
HYDAC 660F5C2.X / V, 660L / phút, 5 ?? m; (ISO 2941)        
Hydac 160L V * M50x1.5 / VD5 NBR20 / P460        
hydac KHM-G2 “-1112-06X        
hydac DV-16-01.X / 0, G1        
HYDAC HEX S522-120-00 / G1 1/2″ 3383925        
hydac EDS 1791 -N-400-000        
hydac RFM BN / HC851F 10B1.0 Part No: 23805861        
hydac 1347588        
HYDAC RHM0370MH021A01        
hydac 0330D010BH4HC        
hydac 0330R020BN4HC        
HYDAC AS1008-C-000 CÓ PHOTO        
Hydac EDS 3476-3-3000-400        
hydac EDS 347-4-400-045        
HYDAC HM100-16-R-M20 * 1.5-FF        
HYDAC EDS344-2-250-000 + Plug + dây        
hydac E-Mot.IMB14BG112M-C160-3,00KW-1000U *, NR.6043545        
hydac Người gửi [VM 5 C.0 / HYDAC]        
hydac EDS 345-1-400-000        
hydac 0240 R 020 BN4HC        
hydac EDS 347-4-400-145        
hydac M808 RV8-8-S-0-30        
HYDAC FPU-1-250 F 2.5 G2 A1 K; Hydac được sử dụng cho tất cả hydac thủy lực        
SZ-1-50-DY-2404312        
hydac ETS1701- 100-000        
HYDAC SN400B-50FA / 112A9-400        
hydac EDS 345-1-400-000        
hydac EDS3448-5-0250-Y00 + ZBE08        
hydac RFBN / HC 110DE20E 1.0        
hydac “NF-2650-DN-XX-A-2.1, 3 bộ làm việc, 1 bộ dự phòng”        
hydac EDS3346-3 -0016-000-F1 + ZBE06        
Hydac 0110R020BN3HC E / BF        
hydac ZBE06        
hydac 1700 R005 BN4HC        
hydac 0100 RN 010 BN4HC        
hydac EDS 3446-2-0250-000 + ZBE06        
Hydac 0660D003BN4HC / N HYIIDAC        
10L * 7 / 8-14UNF P460        
hydac EDS3448-5-0250-000        
hydac CX07-2 / 2-F / C-2-15 / 160/012 / PV-24V ExC par no: 3591866        
hydac 0110D 10BN3HC        
hydac SBO250-3 ?? 5E1 / 112A9-210AK         
hydac KHP-25-1112-02X        
hydac 2600 R 010 BN4HC        
hydac 2SV5E2ZX / G96K4        
hydac KH4-G3 / 8-T-112-01X        
hydac RFN BN / HC 100 BD 10 LZ 1.0 / -BO 1266854         
Hydac 016DN006BN / HC        
hydac EDS 346-1-250-000        
hydac 0015 D 010 BN4HC        
HYDAC FSK-127-2.X / O / FT200 / 12        
rexroth + hydac xem phần đính kèm        
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac EDS 3476-2-9000-400         
hydac KHM-38SR-1112-01X         
HYDAC CX07 -2 / 2-F / C-2 / 25/120/100 / PV24VM12DR-HW        
hydac 4WE6D6X / EW230N9K4        
hydac VR 2 D.1 / -L24        
HYDAC DVE-08-01-X / 0        
HYDAC SZ-1-50- DY-2404312        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08-02 + ZBM300        
hydac SK280-1.5 / 3218U-280AAE-VB-08,
tấm lót hydac piston         : nr 906170 pt100 tfp 104-000 temperatursensor 904696 230 d0 57687        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac SAF20M12T330A-S13-A9, Nr.3193213        
hydac 6006788        
hydac EDS346-2-250-000 + ZBE06 + ZBM300         
hydac 0110D010BH4HC        
hydac FZP-3 / 3.0 / P / 100/40 / RV4.5        
hydac 0500 D 010 BH4HC        
hydac 0240D003BH4HC        
hydac 608959        
HYDAC 0660 R 010 BN4HC / -S0582, UN 29021-056        
Hydac BDH 400 G 2 W 3.0        
hydac 0030 D 010 BN4HC        
hydac 4WE 6 JS01-24DG (F30)        
hydac ETS4144-A-000        
hydac 0400 DN 010 BN4HC        
hydac FSK-254-2.5 / O / – / 12        
HYDAC (ATOS) DKA- 1631/2 / A7M / WP / F1 / NC        
hydac SAF32M12T330A-S309        
hydac 2600R050W / HC        
hydac KHB-25SR-1112-01X? PN315BAR        
hydac ETS386- 2-150-000        
hydac 120146, MK6G1X / V        
hydac VR 2 C.0 / -V        
hydac DRV-20-11.X / 0 G1 DRV-20-11.X / 0 G1         
hydac FCU1310-4-U-AS- 1        
hydac EDS3446-3-0400-000        
hydac RFL? BN / HC? 2500? CV20? D1.X / -L24? A2B3.5        
HYDAC S110-AC-AC-0250 (G1 / 4)        
hydac OK-ELD4H / 3.1 / 24V / 1 / S        
HYDAC Rotor và quạt của FZP-2 / 2.1 / P / 90/40 / RV4.5; Mat.-Nr: 721084; Fert.-Nr: 11656825/002; Baujahr 07/06        
HYDAC 2120338 SAF10M12T140A         
HYDAC 6076412 / 112M6B / B35         
HYDAC 8130527A202 3395756, hydac không điều khiển         
SB330-2.5A1 / 112A9-330A 2.5L        
HYDAC VM3D.0 / -L24-S0125        
hydac RFLD BN / HC 2500 CAU 20 D 11 / -L24 1279345        
hydac KHM-G11 / 4-2123        
hydac ZBE 02        
hydac EDS347-4-400-045         
hydac 0240 D 010 BH4HC        
Hydac EDS 410-0016-0-051        
hydac KHM-50-F6-11141-06X        
hydac EDS 8446-1-0100- 000        
hydac VD 5 D.0 / -L24 NO.316885        
Hydac Z1S6P2-30 /        
DN6 hydac EDS 3346-3-0010-000-F1        
hydac ETS3226-3-350-000        
hydac EDS 3446-3-0400-000        
hydac 600104        
hydac EDS3446-3-0250-000 + ZBE06 rexroth        
+ hydac R901333772        
hydac 1300 R 003 BN4HC        
hydac 705353        
hydac 0110D010BH4HC        
Hydac 1260909BN4HC        
hydac 1200 R 003 BN4HC / -KB-SMS-SO451-03255869 Bộ lọc
300 phần tử         hydac RKM -NR        
HYDAC 7ML1115-0BG30        
HYDAC 0500R005BN4HC        
hydac PFM-1-G-0-V-0-0 / SZ-1-500-SV-2402167        
hydac KHB-20SR-1112-02-X ?? DN20 ??        
hydac HDA 4746 -A-250-026        
hydac 2600 R 005 BN4HC        
HYDAC EDS3396-2-0009-000-F1        
hydac RF3-4-EPT2-NM-N-1-1-0 / KS100-4 a        
HYDAC DVP-16-01.X        
hydac 0660 D 005 BN4HC / -V 1251476        
HYDAC COOLING BAUSATZ FZP-3/4, Mat-NR: 1150535        
hydac EDS347-4-250-S00        
hydac 0850 R 020 BN4HC        
hydac EDS346-3-400-000 + ZBE06-05 + ZBM300        
hydac 3797928        
hydac ETS 386-3-150-000        
hydac 0160 MA 010 BN        
hydac 0110 D 010 BH4HC        
hydac 0950 R 010 BN3HC         
hydac ZBE44 3281243        
hydac 0100 RN 010 BN4HC 319471         
hydac 2600 R 010 BN4HC        
hydac RF3-NCD-EU2- -1-1-O / KS200-C-2405690 ?? ELEMENTSATZ KS200-CN         
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac EDS 1691-TC-100-D00         
hydac 0280 D 010 BH4HC        
hydac KHB-M27 ?? 1.5-1112-09X        
hydac DF BN / HC500QE10D1.X / L24        
hydac 0280D005BH4HC        
hydac KHM-32-F3-11121-02X ?? DN32 ??        
hydac 3003142COIL110G-40-1836        
hydac RFBN / HC1300DP10D1.1 / -L24 hydac        
HYDAC ID-NR 2125998        
hydac RKMM400BTF10W0.X / -NR-EV        
hydac BKH-DN4-6L        
HYDAC EDS 306-2-100-025        
hydac EDS 1691-NB-250-000         
hydac KPZP-1 + 2 / 1,01        
hydac 0060 D 010 BH4HC        
hydac EDS 3346-3-02,5-000-F1        
hydac 0660 R 003 BN4HC s-nr: 1263015        
HYDAC HYBOX HYFB03-60 6045076 E / MP0238        
Hydac P4WRE10E70 / 35D01-24PGE1 / V        
hydac SB-330-20-A1 / 112-A9-330-A 20L         
hydac 0330 R003 BN4HC / -V         
HYDAC FSK-176-2.4 / 0/12 / -S071        
hydac EDS 344-3-016-000 Nr.906187        
HYDAC FMNDBN / HC400LDK10D1.1 / -L24-B7        
hydac 395232        
hydac ETS 1701-100-000 + TFP100 + SS        
hydac FSA-127-2.X / – / 12        
hydac LOẠI: Z2FS 6-2-4X / 2QV mat.no. 627311 “HYDAC” D / N: 8600005185 I / N: 57         
hydac RBE-R3 / 4-X-150        
hydac 0040 DN 025 W / HC        
hydac RFBN / HC950D05D1.1 / -L24        
HYDAC 1347959; SZ-0-500-SV        
hydac DFBN / HC140TC3D1.0 / -L24-B6 với Bộ lọc        
hydac HDA 3840-A-500-124 (6m)        
hydac ETS 1701-100-000 + TFP100 + SS        
hydac 0040 DN 025 W / HC        
hydac HDA 3745-A-60-174        
HYDAC 2600R010BN3HC / -B4-KE50        
HYDAC SB330-32A1 / 112A9-330A        
hydac BDE400X2W0.0        
hydac 0160DN025W / HC        
hydac ETS 3226-3-350-000 có phích cắm        
hydac HDA 8445-1-0250-000        
hydac ZBE06-05        
hydac HC2296FKS18        
hydac WSECO8130-04X-G24-Z4 3.0200.0183        
hydac EDS 344-2-016-000 + ZBE 03        
HYDAC 3343306        
HYDAC N2-SERVER MOBIL N2S-M        
hydac 1300 ? R? 010? P / HC?        
Hydac HEXS610-80-00        
hydac EDS344-2-016-000        
HYDAC KHB-30SR-1212-01X        
HYDAC WP24-20        
hydac DVE-10-0.1X        
hydac 0660 D 010 BN4HC        
HYDAC COOLING GMBH 11657781 hydac        
0990 D 003 BN4HC        
hydac KHB-20SR-1114-01X-A         
hydac ??????????? SK210-20 / 2216A9-210FED -VB18        
HYDAC TR100LB4        
hydac 0030D010BN4HC        
hydac 3149543 OFUOP2N2B03B        
hydac 0250 DN 010 BN4HC / -V        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
HYDAC EVS 3100 (6-60) L /        
HDMIN hydac
EDS346-3- A-000         4445-A-016-000        
Hydac H38-IG10-42-TMTL64        
hydac 0166-405-03-1-011 / 0 6bur         
HYDAC HDA 3445-A-250-000        
hydac HDA3840-A-150-000-Y24 ZBM14        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac 0110D010BH4HC        
HYDAC EDS348-5-016-Y00        
hydac 2600 R 010 BN4HC / -V-B4-5KE251281711 Hoặc sản phẩm thay thế        
hydac ZBE06        
hydac KHB-G 1/2-1112-02X-G        
hydac DFF BN / HC 110 TC 10 B 1,0 V        
hydac KHB-30SR-1212-01X 30SR        
hydac HDA4745-A-100-000        
HYDAC AX.L ?? FTER XE2002.14 230V-50 / 60HZ D300 2P 3112800        
hydac RFN BN / HC 100 BD 10 LZ 1.0 / -BO 1266854         
hydac ELF P 7 F 10 W 1.0        
hydac HDA 3840-A-350-124        
hydac KHM-G2-1112-01X        
hydac TFP-104 + SS (đầu ra PT100 tiêu chuẩn)        
hydac HDA 3744-A- 250-031         
HYDAC OFU10P2N2B05B        
hydac EDS3448-5-0250-000        
hydac KFZP-1 + 2 / 1.0 / P /        
71/10 hydac 0250 DN 010 BN4HC 319488         
HYDAC 0060D025W / -VW        
hydac 3124057; GSV6-10-CE1637.ISO4126-1.6.G.205.350         
hydac HBS-44 * 150        
hydac ETS1701-100-000        
HYDAC DVE-10-01.X / O        
hydac 0060 D 010 BN4HC 1250487        
hydac RF4-2-EPT4-NN-E-CO-2-16-1 / KNS30        
hydac 0850 R 003 BN4HC         
hydac VM2D.0 / -LED        
hydac 063-DN-010-BN4HC        
hydac EDS 348-5-016-000        
HYDAC DFBH / HC330TF20B1.0        
hydac EDS346-1-400-000        
hydac EDS 346-1-250-000        
HYDAC SZ-0-25-DV        
hydac SCA-15/18 / 1.0 / M / A / 1 ?? Ol-Luft-Kuhlaggregatair / oilcoolerradiateurdeecartement ??        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
hydac ETS388-5-100-000 + TFP100 + ZBE08 + ZBE310        
hydac HDA 444 5-B -400-000        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
hydac 0063 DN 010 BN4HC         
hydac EHS2042-10-000        
hydac KHB-38SR-1212-01X        
hydac 1700 R 020 BN4HC        
hydac DS1103VAYYBYYT00D0194        
hydac EDS 3446-3-0400-000        
hydac HDA3800-350 -199 0-350bar, 4-20mA, 908368        
hydac 0160 MA 003 BN 314609        
HYDAC FLND BN / HC 250 DDE 10 / -VW-D4C        
hydac FCM-100-KN – 2B05-B / S5D5        
hydac S100-AC-AC- +0200         
Loại Hydac ?? T71BA4 3 ~ Một        
Máy làm mát HYDAC OK-ELD1H / 3.1 / 24V / 1 / S        
hydac DV5E-01X A-Nr: 710300        
hydac 0660 D 010 BH4HC đặt hàng số: 1253106        
hydac 0330 R 005 BN4HC / -V        
HYDAC CXK02- 2/2-FC-6/15/016 / 012PPI 3591872        
hydac EDS 348-5-400-000        
hydac DF BN / HC160TE10D1.X / -L24        
hydac EDS 3556-4-0100-000        
hydac VD8C.0.        
Hydac FCM- 100-KN – 2B05-B / S5D5        
hydac 0500 R 010 BN4HC        
hydac KHB-G1 / 2-1112-02X        
Hydac ENS3116-2-0410-000-K        
hydac 2600 R 003 BN4HC        
hydac 1300R010BN4HC        
hydac 300065 01.E30.10AG. HR.EP (SP-HP-065/1 / A03)        
Hydac KHNVN-G3 / 4 -2233        
hydac DLHSD-01X-16/125        
HYDAC SZ-1-100-SN, NR.1348434         
HYDAC 909426        
HYDAC FILTER | LFNFBN / HC40IB10LZ2.0 / -V-AV, 1293393        
hydac RBE-R1 / 4-X-25 + XX05520-01X        
HYDAC EDS 348-5-040-000        
HYDAC 2600 R 010 BN4HC / -B4-KE50? 1284268        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
Hydac P4WRE06Z12D01-24PGE0 / V        
hydac RHM0450MP021S2G6100        
hydac EDS 344 -2-250-000        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
HYDAC DV-08-01.X / 10        
hydac VM 5 C.0 306849        
hydac KHP-20-1214-02X         
hydac RF3-C-EU2-NM-N-1-1 -0 / KS80-C        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
Hydac 3-MOT MG 90LC2-24FT115-D1        
hydac PKH-32-812A         
hydac ETS384-3-150-000 + TFP104-000 ?? PT100 ??        
hydac KHZ-DN20-SAE420-112A        
Hydac 0660R005BH4HC        
hydac 0140 D050 W / HC L / AD-D        
hydac WSM06020W-01m-cN-24DG        
HYDAC EDS3316-3-0010-000 ?? with Plug ??        
hydac LOẠI VD5 / 420 C.0 (ELETTR) POS.043-HYDAC        
hydac EDS 348-5-250- 000        
hydac EDS 3346-2-0010-000-E1        
HYDAC KIT RF4-1-XXX-7-16-0-V        
Hydac 1347337        
hydac DFZ BH / HC30QB20C1.0        
HYDAC SK350-50 / 2212A9-350AAJ-AAE-18        
hydac 0600 D 025 W / HCG / PC-D        
hydac 0240 R 010 BN4HC        
HYDAC RF3-2 / 2.5 / EPDM / A2        
hydac TFP 104-000        
hydac Bàng quang 20L * 7 / 8-14UNF / VG5 S367178 rexroth        
+ hydac R901102711 HED 8 OA-2X / 100K14S        
hydac SBO330P-0,6 E1 / 112U-330AI        
hydac EDS 345-1-250-000        
hydac TFP100        
hydac ETS 3226-2-250-000        
hydac 0660 D 010 BH4HC        
hydac SB330-6A1 / 112U-330A        
hydac 0100 DN 010 BN / HC        
hydac EDS346-2-400-000 + ZBE06 + ZBM300         
hydac KHB-G3 / 4-1212-01X DN16         
hydac 0160DN006BN4HC / -V         
hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08 + ZBM300        
HYDAC 3019736        
HYDAC PPV101-45 / B-1NRMM-P0 / 1-L1-46        
hydac KFZP-3 + 4 / 3.0P / 90/28 (G11 / 4) 723682        
hydac 120146, MK6G1X / V        
hydac 0330D010BN4HC / -V        
HYDAC VAN | KHNVS-RP3 / 8-2233-12X, 702165        
HYDAC 0950 R 001 BN4HC / -V        
hydac EDS 8446-1-0250-000        
hydac HDA 3840-A-350-124        
hydac EDS344-3-016-000        
hydac HDA 7746-A-250-274        
hydac HM63-350-R-G1 / 4-BF        
hydac KHB-25SR-1112-02X        
hydac EDS 348-5-040-000        
hydac KHB-20-F6-11141-02X 20 20        
hydac 330100468        
hydac KHB-G3 / 4-1112-01X        
hydac FPU-1-250F2,5G11A3K 3104265         
hydac 0660R010BN4HC        
hydac ZBM14        
hydac 3109229,29 / 14 ?? 1,05 ADC 8,8        
hydac TÌM BN / HC 40 FDB 25A 1.1 / -B3,5        
HYDAC RF2-03B        
hydac 0040 DN 10 BN / HC        
HYDAC 6040585        
hydac EDS 1791-P-600-009         
Hydac H38-IG10- 42-TMTL64        
hydac ETS 1701-100-000        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac EDS 344-2-400-000        
HYDAC FILTER FAM025 MN B6 S        
hydac OF7S90P1M1B10E        
hydac VR 2 C.1        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac ZBE06-05        
hydac ZBE 02 Nr.609479        
hydac KHB-G1 / 2-1112-03X-A-SW09-SO760         
hydac 0400DN010BN / HC / -VPN-SO484        
hydac EDS3316-2-0016-000-E1 + ZBE06        
hydac 0250 DN 006 BN4HC?        
hydac 6037474 / 100LA-4 / B5        
2,2kw hydac HM63-250-BG 1/4        
hydac 0950 R 020 BN4HC        
Nr.7146869 hydac HDA 8445-B -0250-000        
hydac SB330H-10A1 / 112A9-330A-S367178         
HYDAC KHB-20SR-1112-02X?        
HYDAC L127 (750)        
hydac HRL 2 B1TM 18 PP ST M ZN        
hydac EDS344-3-016-000        
hydac KHM-32- F6-11141-06X        
HYDAC TB25 / DHI        
hydac 3110512        
hydac 92162        
hydac Người gửi [VD 5 LZ.2 / -D4C / HYDAC]        
HYDAC HDA4844-A-016-000         
HYDAC FILTER | RF4-1-EPT0-131-O-1 -16-0 / KMS30-2402724         
hydac HRL 1 B1TM 12 PP ST M ZN        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBM300        
hydac LFV660IF10D1X + VR2LZ.1 /        
-DB hydac OK-ELC3H / 1.0 / 400V / 1 / S        
hydac 1700R020BN4HC / -SMS-SO451-03255871        
hydac ETS3885-150-000 + ZBE03 + TFP100 + SS        
HYDAC LỌC FIO 180/6 K051241        
hydac 2600R010BN3HC        
HYDAC HDA4745-A-060-000        
hydac AN31-45-A1-DN65        
hydac 0330 D 010 BH4HC NR.1253090        
hydac 0100 S 125W        
hydac EDS 348-5-016-000 mit ZBE 08        
hydac KHB-G1-1112-06X DN25 31.5MPa         
hydac 3217490 / 112m-4 / B5        
4kw hydac 0160 D 010 BN4HC        
Nr.1250490 hydac 3365090 (nhìn hình ??        
hydac SAF10M12T140A? 2120388 ?? HYDAC        
hydac 000 9L002BN         
hydac EDS344-2-016-000        
hydac KHP-32-1114-06X        
hydac FLND BN / HC 60 FDB 20 D 1.1-CRUUS-L24-A2        
hydac 0160 DN 025 BN4HC        
hydac SAF32M12T330A S309        
hydac HDA 4445-A-400-000        
hydac EDS 3446-3-0400-000 + ZBE06-05        
hydac 0240D010BN4HC        
hydac KHB-G3 / 4-1112-01X        
hydac RF BN / HC660M10D        
hydac DRV16-0.1.X / 0        
Vỏ Hydac cho Bộ ghi dữ liệu Hydac và Phụ kiện        
HYDAC FKE-008 5? O        
hydac Temperatur Switch, ETS 3226-2-250-000        
HYDAC KIT RF3-C / 0-V        
HYDAC K-VENT.D190 VA14-BP11 / C-34A 24V * 3175331        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac 2SV5E2Y.X / W230        
hydac 4WE 6 E S01-24DG / N Nr.6071713        
hydac EDS344-2-400- 000        
HYDAC FSK-254-2.5 / 0 / – / 12-Z5L
HYDAC rbe          r1 / 4-x-10        
hydac KHB-M36 ?? 2-1112-01X        
hydac H42A-IS16-158-TMTL39-LIQUID         
hydac EDS 3446-3 -0400-000        
hydac KHM-32-F3-11141-06X        
hydac 0030 D 005 BH4HC 1263453        
hydac 0660 D 010 BH4HC 1253106        
hydac 0400DN010BN4HC        
hydac KHB-M30 * 1.5-1112-01X        
HYDAC 6040851        
hydac ETS 3868-5-000-000        
HYDAC DV08-01-X / 0        
hydac ETS 386-2-150-000        
hydac EDS 3446-3-0016-F1        
hydac EDS 3446-3-0250-000        
hydac 0140 D 005 BN4HC         
hydac EDS347-4-400-045        
hydac FLKS-170S / 2.0 / W / TP / 400-50 / 1/1 NR: 3078447         
hydac 0800 D 010 BH4HC / -SMS-SO451-03255868 NHIỆT ĐỘ (??): – 10 ?? C đến +100 ?? C phần tử lọc        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac BFSK 45/21 H10XL-S00-000-00M00        
hydac 0330 D 010 BH4HC, 1253090        
HYDAC | PLATE HEAT EXCHANGER | HEXS610-10-00 / G1 “, 3366746        
hydac DFBN / HC330QE10D1.X / -L24        
hydac RFMBN / HC-75 -BC-20-ES-1.X        
hydac HDA3840-A-300-190         
hydac KHB-30SR-1112-01X        
hydac 3240198        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac KHP-25-1214-02X        
hydac KHB-30SR-1212-01X        
HYDAC 1-10 / GPM / 600-010 / HYDAC        
hydac GS-C25 ?? FFDN32 X PN320 “HYDAC” Part NO        
.? 700658 Bộ lọc hydac ?, LFN BN / HC 40 IB10LZ2.0-BO-OP        
hydac HM100-250-B-
M20X1.5 -FF         hydac EDS344-2-016-000        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac EDS 346-2-016-000        
hydac EDS346-1-040-000        
hydac EDS 3446-3-0400-Y00        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac 3312559        
HYDAC Optiset kerzenfilter DN20 đặt hàng số 1018005801000        
hydac 2600 R 010 BN4HC / -V-B4-5KE251281711 Hoặc sản phẩm thay thế        
hydac 1700 R 020 BN4HC        
hydac HEX S522-120-00 / G1 1/2 “3383925        
hydac EDS 344-2-016-000        
HYDAC T-Stuck MS-02        
hydac KHB-20SR-1112-02-X ?? DN15 ??        
hydac 5041036        
hydac 0240R010W / HC        
hydac FCU2110-4-M        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
hydac Loại: LF DR 60 IC 100 A 1.0 / -V, LỌC        
hydac EDS 348-5-250-000-ZBE08 + ZBM300        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac WTK-300 / -E         
hydac EDS 345-1-016-000 ID: 906182        
hydac ETS326-2-100-000        
hydac 0240 D 005 BN4HC        
hydac RFM BH / HC850BFF10D1X / – L24        
hydac 1700R020BN4HC / -SMS-SO451-03255871        
hydac N15DM005        
hydac SAF32E12Y1T330A-S309        
hydac EDS 3446-3-0400-000        
hydac EDS 346-2-016-000        
hydac N5AM002, 349677 TỦ        
HYDAC | 4-KT-7,3756578        
HYDAC 7ML5221-1BA1        
hydac EDS 344-2-0-016 000        
hydac IP44 63A 3P + PE        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL069-E CNOMO        
hydac DB4E-013 4L.20.110         
hydac WSEC08130-04X-G24-Z4        
hydac 0330R 010BN4HC B6        
HYDAC KHP-10-1214-01X        
phần tử lọc hydac cho PRFLD-D-504-G2-100-0-2-1-L24        
hydac EDS 344-3-016-000        
hydac EDS3476-2-3000-400        
hydac FSK-127-2.4 / O / – / 12        
hydac 1.11.13D06BN / -V        
hydac 1.11.13 D 06 BN4        
hydac 0330R020BN4HC        
hydac KHB-01-1114-01X        
hydac 0110 D 010BN4HC        
hydac EDS 348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac AFV-80-VUUL 165/12 -B40A         
hydac RF4-2-x-xx-7-16-0-V; 1357538        
HYDAC HDA4844-A-250-000         
hydac DS3202FYYYBYD0329        
hydac FCU2110-4-M         
hydac 0240D010BN4HC        
hydac 2600R005BN4HC        
hydac FPU-1-250F 2.5G11A3K        
hydac hydac – ?? 80-VUU-L165 / 12-B40A        
HYDAC SCAF 1L / 10 / 1.0 / E / M / A / LPF160 /        
50/1 hydac KHM-50-F3-11141-06X        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac EDS 2408-5-0400-017        
hydac 0160 DN 003 BN4HC        
hydac EDS 346-3-400-000 + ZBE06        
HYDAC KHB-G1 / 2-1112-02X        
hydac FSK254-1 / W1 / M12        
hydac BDE400X2W0.0        
hydac WSM06020Y- 01-CN-24DG        
hydac 0850 R 020 BN4HC        
hydac RF BNHC 660 DN5A 1.0        
hydac EDS 346-1-040-000        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac 0110D 10BN3HC        
hydac EDS 3346-2-0016-000-F1 908174        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac 606469 / 100LA-4 / B34C200        
hydac TFP104        
hydac HDA 4845-B-100-000         
HYDAC VM 5 D.0 / -L24        
hydac RFBN / HC1300DP10D1.1 / -L24        
hydac HDA 4744-A-400-000        
hydac RFMBN / HC-75-BC-20-ES-1.X        
hydac KH3-20SR-L-1114 ?? DN16; PN400        
hydac 1300R010BN3HC / -B4-KE50        
HYDAC VD5LZ.1 / -V-B0        
hydac RFN BN / HC 40 BC 25 A1.0        
hydac ZBM 300        
hydac ETS 386-2-150-000        
HYDAC KHB-25SR-1112-02X        
HYDAC VM 5 C.0        
hydac ETS 326-3-100-000        
hydac TYP: 904976 HDA 3744-A-100-000        
hydac EDS 344-3-250-000        
hydac GS-C25 FFDN10 X PN320 “HYDAC” Part NO.??853318        
hydac 1700 R 001 BN4HC 1270880        
HYDAC EDS 8476-2-6000 -400        
hydac EDS 3446-3-0016-F1         
hydac ETS4144-A-000 + ZBE02        
hydac 0330 D 010 BN3HC        
hydac 0110 D 003 BH4HC, 1253046        
hydac 0110 R 010 BN3HC        
Bộ lọc áp hydac, DFN BN / HC 63 SC10 LZ 1.1 / B0-B7        
hydac PN 5-120bar CX CBV-15-120-G1-FP-24V -M12 3587571-0        
hydac EDS 3476-2-9000-400        
HYDAC FCU2210-4 K KIT        
HYDAC 3236597        
hydac EDS 346-1-250-000        
hydac DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.28.210        
hydac EDS3446-3-0250- 000 + ZBE06        
HYDAC 0660R005BN3HC        
hydac SB330-20A1 / 112A9-330A        
hydac HEX610-30-C71, C71        
hydac 1300 R 010 BN4HC NR.1263053        
hydac 0330 R 020 BW4HC        
hydac 0850 R 010 BN4HC Nr: 1263029        
hydac 0240 D 010 BH4HC        
hydac OF7S10P1M1B10E Nr.92162        
hydac 319484 0100 DN 010 BN4HC        
hydac FCM-100-KN – 2B05-B / S5D5        
hydac EDS347-4-400-045        
hydac 0110 D 005 BN4HC        
hydac- VM 2 D.0 L24        
hydac 2600R020BN4HC        
HYDAC DVE-10-01.X / O        
Hydac Z4 2pol SAP: 384287         
HYDAC FCM-100-KN-2B03-C-S5D5-V        
hydac EDS 1691-NB-250-000        
HYDAC CXK02-2 / 2-FC -3 / 25/016 / 100PP / PV24VM12DR        
hydac ETS 1701-100-000        
hydac DFZ BH / HC 60 QC 5 Y 2.0        
hydac EDS 344-2-400-000        
hydac EDS 345-1-016-000        
hydac DVE-08- 01.1 / 0        
hydac 0240D003BH4HC        
hydac DS3202FYYYBYD0329        
hydac 0060D003BH3HC        
hydac SB330-4A1 / 112A9-330A        
hydac “SB330-2,5-A1 / 112-U-330A, G1 1/4 ‘”        
hydac 0100 DN 010 BN4HC HYDAC100        
3-MOT60 / BH5 -1 (HYDAC) 18,5KW 34,3A        
hydac VD 5 LE.1 / -V 304353        
hydac ELEMENTSATZ KS100-0-N        
hydac EDS 345-1-016-000        
hydac 3532996; HRGPS 1 A 175-183 / 178 ST ZN SO MONT        
hydac VR2D.1 / L24         
hydac ETS326-2-100-000        
hydac EDS 348-5-016-000 907916        
hydac LOẠI VD5 / 420 C.0 -POS.028         
hydac XR03055535 + 00395269        
hydac Phần tử fixlter 0400 DN 010 BN4HC        
ELF. 7 P 10 F. HYDAC W là 1,0 0240D005BN4HC        
HYDAC BFP4G10W1,0        
HYDAC C.0 VD. 5; 306 839        
HYDAC 1300R010BN4HC / -V-B4-KE50        
HYDAC 0160D010BN3HC Betamicron        
HYDAC HYDAC HYDAC HYDAC HYDAC THAN 110DG240-18 5,036.300314HCD        
HYDAC HYDAC HYDAC HYDAC 001430 010-1836.3003        
. 18 D 10 BH        
hydac KHB-G3 / 4-1212 855400 1 39/04 PN = 315bar        
hydac RF4-1-EPT4-AAE-CO-2-50L / IN         
HYDAC 3236601        
hydac KMS30-2402416        
hydac FPU-1-400F10G11A3K        
hydac RFLD BN / HC 4010 CAT 3 A 1.0 / -KB-
SMS- * Manuf. Part no. ?? 1286425GG25 Bộ lọc         hydac EDS 348-5-250-000        
hydac KHMFF-065-PN040-10333-06X        
hydac EDS 3446-3-0400-Y00        
hydac 0660D010BN4HC        
hydac ELF P 3 F 10 W 1,0        
hydac BLT-M160F3W1.X        
HYDAC ID Nr.329 991-19 S.Nr.18 857 034 F9        
hydac ETS 326-2-100-000 .        
Bộ lọc hydac 0040MA010BN / B1.7        
hydac RFBN / HC950D020D1X / V-L24         
hydac VM5C.0        
hydac 0140 D 010 BH4HC        
hydac ETS1701-100-000 + TFP100 + SS        
hydac HDA 5001-600-1-1-024-000        
hydac EDS3446 -2-0250-000 + ZBE06-05        
hydac HDA4745-A-160-000 (160bar ??        
HYDAC CXK02-2 / 2-FC-6/25/003 / 100PPI 3591868        
hydac KHMF-050-PN250-11126-02X ( DN50)        
hydac 3519092 7-10L / PHÚT, 6-10BAR        
HYDAC RF3-C-EU2-NM-N-1-1-0 / KS80-C Nr.        
2408445 hydac EDS348-5-016-000 + ZBE08-02        
HYDAC HDA 4445-A-010-000        
hydac EDS3446-2-0250 -000        
HYDAC OKAF-EL8S / 70 / 3.0 / B.M660-50 / LPF280 /        
4/1 hydac EVS3104-A-0300-000        
hydac J1 (HLP-701FN) HLP-673A082        
hydac 2600 R 010 BN4HC / -KB NO. 1263073 rexroth        
+ phần đính kèm hydac        
Hydac HRGPS O AV 172-180/178 ST        
hydac TFP 104-000        
hydac HDA 7746-A-160-274        
hydac RHV16SR G1 / 2 RHV16SR G1 / 2         
hydac DFP BH / HC 240 TC 10D1.X / – Bộ lọc LED-SO184        
hydac 0009 L 002 BN        
hydac SB330-4A1 / 112A9-330A        
hydac HDA 3840-A-350-124        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac WSM06020V-01M-CN-230AG        
hydac HDA7446-A-100-000        
hydac 0990D005BH3HC        
hydac EDS3346-2-0016-000-F1 + ZBE 06        
rexroth + hydac R901342992        
hydac ELF P 30 F 3 W 1.0        
hydac N15DM010        
hydac RFDBN / HC330DAG10D1.0 / -L24        
HYDAC KHP-25-1112-02X        
hydac EDS 3476-3-3000-400        
hydac DV-12-01.4 / 0        
hydac HEX S722-20-00 / G 1 1 / 2        
hydac HBS-69 * 20        
hydac ETS3000 3226-3-250-000         
hydac 2600 R 003 BN4HC        
hydac WSM06020ZR01M-CN-24DG        
hydac KHP-32-1114-06X        
hydac 0300 R 050 W / HC        
HYDAC 0660 020 BN4HC         
hydac 0110 D 003 BH4HC         
Cảm biến nhiệt độ HYDAC Hydac: -25 độ cen đến + 100 độ cen Dải tem: -25 ?? đến 100 ?? output 4-20mA         
hydac MFZP-2 / 2.1 / P / 90 / 40 / RV6 / 1.5 / 400-50        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac Art.No.349055 / 481        
hydac K3S200-N        
HYDAC S100-AC-AC-0080 (G1 / 4)        
hydac EDS 3446-3-0400- Y00        
hydac 0240D010BN4HC        
HYDAC DFF BN / HC 110 G 10 B 1.0         
hydac ELFP5G3W4.0 NO.310452        
HYDAC HEX S522-60-00 / G1 1/2        
hydac HDA4445-A-400-000        
hydac 0330R003BN4HC        
hydac ETS 7246-A-000 mục tiêu giá là 81euro cho 6 chiếc        
HYDAC 06-3490008        
hydac ZBE06        
hydac 1.11.16 D 06
hydac BN4         FSK-254-2.X / 0 / TSE70 / 12        
hydac FSA-127-2.X / – / 12        
hydac EDS 344-2-250-000 + ZBE03        
hydac VD8C.0.        
hydac 850 R003 BN4HC        
hydac 0990D010BN4HC        
hydac DF BN / HC500TLL10D1 / -L24        
hydac HMG 500-000 909101        
hydac DR10-5-5X / 100YM        
hydac ETS326-3-100-000        
hydac 0250-DN 050 W / HC / DN V ?? ​​1.2451.0 / 1.2453.0 ?? / 00147392        
hydac 1700 R 005 BN4HC ID: 1265872        
hydac ETS 1701-100-000 + TFP104-000        
HYDAC DF BH / HC110TF10D1,1 / 24        
HYDAC KFS-E / F / 0 / 063 / A / 110 / N        
hydac ZBE 06        
hydac KHNVN-G11 / 4-3333-18X        
hydac VR2C.0 07/13 380VAC / DC 3A HYDAC        
hydac EDS3448-5-0250-Y00 + ZBE08        
hydac EDS3448-5-0400-000        
hydac 0660D005BN4HC        
hydac 0660 R 020 BN4HC        
Hydac 602290        
HYDAC SAF20M12 / T220A-A9        
HYDAC KFZP-3 + 4 / 3.0 / P / 90/40 (G1 1/4), 723100        
hydac HEX615-60NPT 200 ??        
30bar hydac 0500 D 005 BN4HC        
hydac 1306407; DF BN / HC 30 TB10B1.0 / S0263        
hydac VD 5 BM.1 / -VW No.303177        
hydac QEH81M-10006        
hydac 0030 D 010 BN4HC, 1250486        
hydac NG10-VSZ-10A A + B-02-C / 20 10        
hydac EDS348-5- 016-000        
hydac EDS 1791-N-250-000        
hydac ENS3116-3-0520-000-KL390MM 35V        
hydac ETS 3868-5-000-000        
hydac EVS 3100-1 ?? 006-060l / phút)        
hydac 2600R010BN4HC -VPN-SO558         
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac VD 5 LE.1        
hydac ETS4144-A-000 + ZBE02        
hydac FKE-008 5? O        
hydac KHM-32-F3-11141-06X        
HYDAC E-FAN D385 VA18-AP70 / LL-41MA 12V * 723188        
hydac PPV103        
hydac VM 30.0 / L24-S0135         
hydac EDS 346-1-040-000        
hydac FSA-076-2.X / T / 10        
hydac G 71B4,06-5751017        
hydac rexroth 0160 H 10 XL-A00-0 -M        
HYDAC DFDK W / HC 160 QAF25A11        
hydac 0007L010P 310485        
hydac KHB-30SR-1212-01X 30SR         
hydac HM100-400-B-G1 / 2-FF        
hydac KH4-12NPT-X-1112        
HYDAC 620.01.204.21 (G1 / 4)        
rexroth + hydac đính kèm        
hydac 1202759-02        
HYDAC RFMECO / N90BC10A1.1 / 12T        
Bộ lọc HYDAC DFPBH / HC60QB10D1.X / -L24        
hydac WSEC08130-04x-G24-Z4        
HYDAC EDS348-5-250-Y00        
hydac 3105357        
hydac RFLDW / HC1300DAT50D1.X / -L24        
hydac QEH2481M-        
10        
hydac WUI-100X180-J        
hydac DF BN / HC140TC10D1.X / -L24A5B6        
hydac LFBN / HC033o0 G20A 1.0 (Áp suất tối đa 100bar, Khối lượng; 1,50)        
HYDAC CX07-2 / 2-F / C-2/25/120/100 / PV24VM12DR-HW        
HYDAC HN60-01-E 63/10 / G1 / 4B        
HYDAC’HDA 4748-K-0400-000        
hydac EDS 3448-5 -0250-000 + ZBE08-02 + ZBM300        
hydac RFBN / HC660DN10D1.X / -L24        
hydac HPC 80 RFW-GJS        
Bộ lọc hydac [OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C / HYDAC]        
hydac 0330 D 010 BH4HC        
hydac KF50 RF23 fkm-GJS        
hydac số 3326868 PF-250/3 FUE        
hydac 1700 R 020 P / HC /        
-KB hydac phù hợp         
HYDAC 909298        
HYDAC HN60-01-A 63/160 / G1 / 4B        
hydac VR 2 C. 1; 306823        
HYDAC RP08A 01-C NS-15-4        
hydac SMP131 0-100KPA        
HYDAC KHB-16SR-1112-01X        
HYDAC 6064690 / 100LA-4 / B34C200 NR: 12080001        
hydac HDA3840-A-400-124 (6m)        
hydac MDF BH / HC 60 OC 3 B 1.0 / -V NR.1288413        
hydac 0660R025W / HC        
HYDAC RF BN / HC 950F10D1.X / -L24        
hydac OK-EL8S / 3.1 / M / A / 1 / IBP3 / BP (34833354)        
hydac DFBN / HC330F10D1.X / L24B6        
hydac FSK-176-2.5 / C / – / 12 3112299        
hydac KHB-20-F3-11141-02X        
hydac HN-10028         
hydac EDS345-1-016-000        
HYDAC G 11 CHO TRUNG QUỐC        
hydac RHM0450MP021S2G6100        
hydac LPF BN / HC 160 DE10B1.1 / -A2-B6        
hydac 0330D010BN3HC        
hydac EDS 346- 3-400-000 Nr.907204        
hydac RP08AX2 COD.3509944 BAR350        
hydac ZBE06
HYDAC RFLD         -BN / HC1320CAM20LE1.X        
hydac 0100 S 125W        
hydac RFBN / HC950D05D1.1 / -L24        
hydac SNPE / 2 2DC00 1F        
phần tử lọc hydac cho RFLD BN / HC 2500 CAU 20 D 1.X / -L24         
hydac HDA 4744-A-250-000        
hydac RHV0165MP151S2G6100        
HYDAC WSM 06020 Z-01-CN-115AG-Z4        
hydac TFP104-00        
hydac SB330-50A1 / 112A9-330A        
hydac ZW-DM10-01-PA 70V-N        
HYDAC FILTER | 0240D005BH4HC        
HYDAC SB0250-3.5E1 / 112A9-210AB        
HYDAC LPF BN / HC 280 GE 20 LZ 1.2 dưới dạng tệp đính kèm 1        
hydac M2QA 112M         
hydac 0250DN010BN4HC / -V        
hydac 0030 D 010 BN4HC, 1250486        
HYDAC EDS3496-2-0250-007        
hydac EDS346-1-040-000        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A        
hydac ZBE 03        
hydac LFN W / HC 40 IB 25 B 2.0        
HYDAC LEVELSWITCH | MINI2-PUNKT, 3755184        
hydac 0990D010BN4HC        
hydac EDS 3448-5-0400-000 + ZBE08-02 + ZBM300        
hydac SAF32M12N330A-S309 DN32 40MPA        
hydac VD 5 D.0 RF / -L24        
hydac BN / HC 2510 CAS 3 A 1.0 / -KB-SMS- * Manuf. Part no. ?? 1286423 Lọc        
hydac EDS 3446-3-0400-000 908000        
HYDAC DFBN / HC240QE10B1.0        
hydac 1300R010BN4HC / B4-KE50        
HYDAC FILTERELEMENT | KS30-CN-2402416,1352511        
HYDAC N15DM005        
HYDAC DN10 & KHNVS-G3 / 8-2233        
HYDAC DRV-10-01.X / 0        
HYDAC 0005 L 010 P        
HYDAC 2SV5E2YRX / G96K4
HYDAC RFLDW / HC2520CCV25 KMS30-24024         HYDAC RFLDW / HC2520CCV25 2000l / phút        
HYDAC        
hydac KHNVN-G1 / 2-2233        
hydac ETS1701-100-000        
hydac KHB-16SR-1112-06-X ?? DN13 ??        
hydac EDS 348-5-400-000        
hydac LF BN / HC240 IE 10D        
hydac lf bn / hc 160 / e 10 d1.01-l24-b6        
hydac EDS 1791-N-400-000        
hydac ZBE 08-02        
Hydac EDS 410-0016-0-051        
hydac KHB-20-F3-11141-02X        
hydac ETS 1701-100-000, Nr.906628        
hydac M-3SEW-6-C36 ?? 420MG25N9 ?? B08         
hydac DFBN / HC330QE10D1.X / -L24        
hydac EDS3346-2-060-000-F1         
HYDAC BLBN162S20W2, X        
hydac EDS 348-5-016-000 907916        
hydac EDS 3346-2-0016-000-F1        
HYDAC OKA-EL5L / 40 / 3.0 / M400-50 / 1, 3180330        
HYDAC HLB-1308-1C-000-F1        
hydac 0850 R 010 BN4HC Nr: 1263029        
hydac EDS3346-2-0016-000-F1 + ZBE06-05        
hydac 0500 D 010 BN4HC        
hydac 0400DN010BN4HC        
hydac DB4E-012        
rexroth + hydac R900424284 DBDS 30 K1X / 100        
hydac HDA 4445-A-100-000        
hydac HBA-098672 3.EW.0010        
hydac SRE3-G1 / 2-01X / 26        
HYDAC FZP-1 / 3.1 / P / 71         
hydac ETS388-5-150-000 + TFP104 + ZBE08-05        
HYDAC SIEMENS Mô-đun 6DD1600-0AK0        
hydac 0660 D 005 BN4HC        
HYDAC 995901056        
hydac ENS 3118 -5-0250-000-P        
hydac EDS347-4-400-045        
hydac FP-1002BE02 ZBE03 6KT-SW27        
hydac 169-400-252        
hydac PWKD08120-01X-G24-Z4        
HYDAC RV-25-01.1 / 0        
hydac 169-460 -252        
hydac FLN BN / HC 250 DE 10 LE1.x / -A2,5-B3,5        
hydac LF BNHC 110 IC 10 B 1.0 /        
-B6 hydac ETS3885-150-000 + ZBE03 + TFP100 + SS        
hydac EDS 1791-N -250-000        
hydac EDS 344-3-250-000        
HYDAC NF BN / HC 2610 DP 10 C 3.1 / -A5-B6        
hydac KFZP-1 + 2 / 1.0 / P /        
71/10 HYDAC DB12120A-01X-250V, 552806        
hydac Hydac Hydac HEX S610-100-00 / G1 Thiết bị trao đổi nhiệt         
hydac EDS345-1-250-000        
hydac BF-P7-G3-K1.X /        
hydac 0110 D 003 BN4HC        
HYDAC HDA 4745-A-400-000 NR.906393        
hydac VM5C.0        
hydac DV-08-01-X / 0        
hydac OK-EL8 / 2.0 / IBP 3145879        
hydac WSM06020ZR-01M-CN-24DG        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac HDA 3840-A-400-124 (6m)        
HYDAC 169-460-252        
HYDAC 604259        
hydac EDS 346-3 -250-000 + ZBEO8-05SH, CÁP 5m        
hydac 0240 D 003 BH4HC        
Hydac ZW-DM10-01-PA 70V-N        
hydac KHM-G2-2123        
HYDAC KHNVS-G11 / 2-2233-E2.000        
HYDAC KM1 / 22 F30AKOA41VL1 / 386 NO: 337595        
hydac DRV10-1-10 / 2        
hydac ETS 326 -3-100-000        
hydac 3366793; HEX S615-50-00 / G1        
hydac EDS 8446-2-0400-000        
hydac EDS 348-5-400-000        
hydac SAF20M12T300A-S13        
hydac KHM-G11 / 2-2123        
hydac EDS 348 -5-016-000 + ZBE08        
HYDAC AX.L ?? FTER XG4003.06 400V-50 / 60HZ D4004P * 3104784        
hydac KHBF-025-PN160-11146        
hydac MFZP-1 / 1.1 / P / 71/10 / RV6 / 0.37 / 40 0-50, ID: 721042        
HYDAC FMND 160 LDE XX A1.1 / B7        
hydac VD-2,5-LE.1        
hydac 1300R010BN4HC        
hydac 0240R010BN3HC        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
HYDAC EDS 8446-2-0400-002        
hydac ELEMENTSATZ KS100-4-N NR.1345498        
hydac KFZP-1 + 2 / 2.3 / P /
71/8 (PTFE)         hydac 0060-D-025-W ?? – VW        
hydac 0160 D 010 BN4HC        
hydac RVP-10-10 ??        
hydac 1300R010BN3HC / -V-B4-KE50        
hydac EDS 3446-1-0040-000        
hydac MDF BNHC 60 LC10 C1.0 /        
-B6 hydac EDS 348-5-400-000        
hydac DRV 12-1.X / 0         
hydac RFLD BN / HC 4010 CAT 3 A 1.0 / -KB-SMS- * Manuf. Part no. ?? 1286425GG25 Bộ lọc        
hydac ENS 3216 -2-0162-400-K        
hydac EDS348-5-016-000-ZBE08-ZBM14        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac 0110 D 010 BN4HC / -V        
Hydac FCU2210-1-M        
LỌC HYDAC | KS30-2-N-2402416,1352574        
HYDAC 0240D010BN3HC        
hydac Nr.6071713        
hydac EDS 346-1-016-000        
hydac 0500 D 003 BN4HC hydac        
1300 850 BDE 400 G 2 W 1.0?        
hydac KHP-25-1214-02X        
Hydac 1345865 STEUERPLATINE MIT CHIP RF3-X-EPT        
hydac KHZ-DN50-SAE420-112A        
hydac VM 2 C.0 311645        
HYDAC VD5LZ. 1 / -V-B0        
hydac 3504605        
HYDAC DFBH / HC240TE20D1.1 / -L24
HYDAC? Van         tiết lưu dạng tấm DVP-08-01X        
hydac 1285282,1.14.39 D 06 ECO / C         
HYDAC VD5J4.1.3492123        
hydac 0500 D 020 BN4HC        
hydac ENS3118-3-0730        
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42 / 55-48        
hydac LFNFW / HC401B25A2.X / -V-S0436 169-460-253 100bar 25? ? m        
HYDAC DV-08-01.X / 0        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac 01300R010BN3HC        
HYDAC AX.L ?? FTER XG4006.01 230V-50 / 60HZ D400 4P 3112802        
hydac 0660D050W / HC         
hydac 267267, SV13-10 -C-0-24DGH        
hydac ENS 3216-3-0410-000-K với phích cắm        
hydac EDS3446-2-0250-000        
hydac FWKS-2 / 3.2 / W / T-602 / 400-50 / 615-20 / 1 / 19        
HYDAC KHM-50-F6-11141-06X        
Hydac HDA 3744-C-400-000 Số: 908193        
hydac FLKS-170S / 2.0 / W / TP / 400-50/1/1 NR: 3078447        
hydac EDS 410-060-4-062        
hydac EDS 4448-0400-1-PP-000        
hydac VR2C.1        
hydac SB330-4A1 / 112A9-330A        
hydac 3366793 HEX S615-50-00 / G1 ”        
HYDAC RFDBN / HC330DAG10C1.0        
hydac hydac LF.251.40G30.EV-FS.7.AE        
HYDAC SAF20M12T300A-S13        
hydac 0330D010BN4HC        
HYDAC FSA 381-1.X / T / 10        
MÁY BIẾN ÁP HYDAC | ND2.0-2.7BAR, 3756247        
hydac ZBM300        
HYDAC DB4E-01X-350V        
HYDAC | HYDROSPEICHER | SB 330-10A1 / 112A1-330A         
hydac 0330 R 020 BN4HC / -B6 428        
Hydac DFDKBH / HC110QAC10CH        
hydac ENS311P-8-0410-000-K        
hydac 0950 R001BN4HC 1-V        
hydac DV-08-01-X / 0        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac RF3-1-EPT2-NM-N -1-1-0 / KS100-1        
hydac VD5D.0 / -L24 10/11        
hydac HAD 4346-A-0010-000-F1        
hydac 0060D0100W / HC / -V        
hydac 0240 D 005 BN4HC        
hydac 3003142
HYDAC RFLD         661 DAL XX A1.0 + VD2LE.1        
hydac FSA-076-2 / 12        
hydac 1300 R 010 P1-K8-VPN-00413877        
hydac 1285282,1.14.39 D 06 ECO / C        
hydac MF BN 160 AUE 10 E 1,0        
hydac ELFP4F10W1.0        
hydac WSM06020W-01M-CN-0        
hydac EVX3104-A-0300-0009        
hydac 0160D003BN4HC         
hydac DF BN / HC 500 QE 3D 1.0 / -L24        
hydac KHB-20SR-1114-01X-A        
hydac EDS344-2-250-000        
hydac WVE-R1 / 4-01X        
hydac VD 5 LZ.1 / -V-B0? 1272969        
hydac 2600 R 020 BN4HC        
hydac 6051764 / 100LA-4 / B34C200 2,2KW / 1415RPM IP55        
hydac DRV-08-01-X / 0        
HYDAC SB330P-10A1 / 112A9-330AI        
hydac 0240R020BN4HC        
hydac KHBF-016-PN160-11126        
hydac VR2D.1 / -L24 12 ?? 24V        
Hydac KHB-M42 * 2-1212 * 06X        
HYDAC Ball KHP-10-1114-04X        
hydac HDA7446-A-400-000        
hydac HDA 3840-A -350-124        
hydac FILTER ELEMENT 1300R-SO502 (1295936)        
hydac DHS04-8 modell Nr: pp046 19052011 4.3 serNr: IT DL 20.103        
hydac GG25 FF DN30 x PN350 RVP-30-01.1         
hydac 0850 R 005 BN4HC        
hydac KHB-G 11 / 2-1112- 02X-G        
hydac EDS 344-3-040-000        
hydac SNPE / 2 2DC00 1F        
hydac LFBN / HC 6601F 10D1.0 / -L24        
hydac KHM-38SR-1112-01X        
hydac S307NBR, 366724        
hydac HEX S522-50-00 / G1 , 1/2, 3383909        
HYDAC KHB-30SR-1212-01X DN25        
hydac FWKS-2 / 1.0 / W / T-602 / 400-50 / 615-20 /        
1/56 hydac AS 1008-C-000 ID: 909109        
hydac ST506230 / 3329406 M52 * 2 ?? 3560mm ?? G11 / 2 ”         
hydac 1345543 ELEMENT KIT KS100-0-N        
hydac ZBM 14        
hydac 3003142COIL110DG-40-1836         
Bộ lọc hydac [OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C / HYDAC]        
rexroth + hydac R901102778 HED 8 OA-2X / 350K14S        
hydac 2600 R 010 BN4HC / -KB NO.1263073        
hydac FMNDBN / HC160LDE10D1X / L24B7        
hydac HDA 7746-A-160-274        
hydac G112M12 / 6-DH \ AC69        
hydac HBS-54 * 20        
hydac RFLD BN / HC 661 DAL 10 LE 1.0 1278213        
hydac 1300 R 010 BN4HC        
hydac SB330-32A1 / 112A9-330A        
HYDAC KFS-E / F / 0/063 / A / 110 / N        
hydac 1.11.13D06BH / -V        
hydac KHMFF-65        
hydac RF BN / HC950DO10D        
hydac HEX S615-50-00 / G1 ”        
hydac OLF-60/45-G-N60-N15DM002-E (3493536)         
hydac EDS346-1-040-000        
hydac ZBE 06-02 (4POLE, M12x1) VỚI 2M LEAD        
HYDAC HM -100-40-M14 * 1,5        
HYDAC FPU-1-250F2,5G11A3K 3104265         
hydac EDS348-5-016-000        
hydac VD8C.0 / -W 33/11        
hydac ZBM300        
hydac 6037474 / 100LA-4 / B5        
2,2kw HYDAC EDS3348- 5-016-700-F1        
hydac 0660D010V        
hydac 267267, SV13-10-C-0-24DGH        
hydac HDA3840-A-350-190         
Hydac 705353        
hydac HDA3745-A-250-174        
hydac HDA4744-A-250-000 + ZBE02, 250BAR ?? 24VDC        
HYDAC K-VENT.D305 F04-12L8201 / E-03S WPC * 3106368        
hydac 2103-01-18.00HD        
hydac KHMG-40-F3-11141-06X        
hydac 3680904        
hydac KHM-40-F6-11141-06X 40         
hydac KHM-50 -F3-11141-06X        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac ENS 3118-5-0520-000-P        
hydac 169-400-252        
hydac HDA 4445-A-100-000        
hydac EDS 1791-N-250-000        
hydac 562797 RS08-01-CN-3-500V        
hydac WVE-R1 / 4-010 * 710126        
hydac 1300 R 010 BN4HC        
hydac R 24,24-N / 2A        
hydac EDS 344-2-250-000        
Hydac 4WE6Y-S01-24DG / N        
HYDAC EDS3316-3-0010-000 (CÓ phích cắm)        
hydac EDS 3446-3-0250-000        
hydac EDS 346-3-400-000        
hydac ZBM 310        
hydac WSM0620V-01M-CN-24DG        
hydac FPU-125F2.5G11A3K         
hydac EDS 346-2-016-000        
Hydac XMSPM – HYDBHDA374        
hydac VR2C.1        
hydac G71B4        
hydac 1300R010BN4HC / B4-KE50         
hydac EDS 3446-1-0250-000 908163        
HYDAC FPU-1 -250 F? 2,5 G11 A1 K        
HYDAC MDFBNHC110OC1        
hydac 0330R020BN4HC        
Hydac KHB-M52X2-1112-346        
hydac EDS 3-016-000        
hydac 0060 D 005 BN4HC        
hydac KHM-50-F6-11141-06X        
hydac VM 2 D.0 / -L24        
hydac WSM08130C-01-CN-24DG        
hydac KHB-30SR-1112-01X        
hydac EDS 3666-3-0250-000        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac FPU-1400F-4G-9A3K        
hydac 1300 R 010 BN4HC        
HYDAC 24L * 7 / 8-14UNF / VG5IIR44 / P460        
hydac RFV660DL200D1X + VR2LZ.1 /        
-DB hydac ETS 3226-3-350-000.        
Hydac 006 0D0 03B N4HC        
hydac KHB-G3 / 8-1112-04X DN10 31.5MPa         
hydac EDS348-5 -400-000        
HYDAC 54924        
hydac FSA-127-2.X / – / 12        
hydac EDS 3446-3-0400-000        
hydac 2600R003 BN4HC        
hydac EDS-3476-2-3000-400-F1 2701196        
HYDAC FLKS-340 / 1.0 / W / 08/40050/184        
hydac 2600 R 010 BN4HC        
hydac HDA 4845-B-600-000         
hydac EHS 2042-10-000        
hydac EDS 1791-N-400-000        
hydac FPU-1-250F2,5G11A3K        
HYDAC RF AM 1300 DP 40 D 1,0 / -DE- L24        
hydac 0110 R 010 BN4HC        
hydac eds 3346-2-0016-000-f1        
hydac FMND BN / HC 400 LDK 10 D 1.1 / -L24-B7        
hydac KHB-G1 / 2 “-1112-04X-A-SW09        
hydac ZBE 03        
hydac 0330 R 010 BN4HC        
hydac DFBH / HC660TL10LZ2.X / DB-B6        
HYDAC K3S200-T        
hydac DRVP10-01X        
Hydac 8037376 / 90LB4 / B5 + KFZP-3 + 4 / 3.0 / P / 90/40 (G / 1/4)        
hydac 6078679 / 100L-4 / B34C200 2.2KW / 1415RPM IP55        
hydac HN60-01-E63 / 250 / G1 / 4B        
hydac 3274891 KF80RF23 FKM GGG40         
hydac EDS 1791-N-400-000 Messbereich: 0-400bar signalausgang: 0-10V..4-20ma Betriebsspannung: 22-32V DC        
hydac RFBN / HC 110DE20E 1.0        
HYDAC SIEMENS Mô-đun 6DD1606-3AC0        
hydac VD 2 LZ.1 / -BO-LED        
hydac PGE100-50-LCIA-N-3700        
hydac ELF P 52G2W2.X         
hydac 1300R020 BN / HC 20um        
HYDAC KHB-16SR-1112-01X        
hydac EDS 346-1-016-000        
hydac EDS346-3-016-000 + ZBE06 + ZBM14        
hydac FPU A1-M16 * 1.5        
hydac UE319AN20H         
HYDAC HN60-01-E 63/160 / G1 / 4B        
hydac HDA 4745-B-100 -000 Nr.907316        
hydac KHP-16-1112-02X        
HYDAC RF P / HC 240 DE 10 B 1.X / B6        
hydac EDS 3556-2-0100-000        
hydac S15P1 ?? HYDAC)        
hydac EDS        
348-5-040-000 Bộ lọc hydac [LFN ID 10 LZ 2.0 / -D4C / HYDAC) BN / HC 100        
HYDAC KHP-10-1212-04X        
hydac HEX S610-20-00 / G1        
hydac Bộ lọc dầu (0100DN010BN4HC (319484) / HYDAC)        
hydac EDS 347-4-400 -045        
hydac EDS 3446-1-0250-000 + ZBE06 + ZBM3000        
hydac KHP-25-1214-02X        
hydac ETS388-5-150-000 + TFP104 + ZBE08-05        
HYDAC KHB-G3 / 4-1112-S0950        
hydac 0240 R 010 BN4HC        
hydac FPU-1250F2 5GIIA3K        
hydac 6037474 / 100LA-4/35 và xem hình ảnh        
hydac HAD-3800-A-350-199        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac KHNVN-G3 / 4-2233-12X        
hydac 0160 D 005 BN4HC 1260894        
hydac EDS 348-5-400-000        
HYDAC ?? chỉ thị mức chất lỏng? ? // FSA-381-1.X / – / 12 (mat.no. 700095) + TSE-L-70 / X / 12 (mat.no. 3148886) ?? HYDAC         
hydac HDA 4445-A-100-000        
hydac 0160 D 010 BN4HC        
HYDAC PT-350 / 5.3 / M / FL114-E CNOMO Mat.Nr.3643057 Fert.Nr.13656451 / 002        
Hydac Blase 200L V * M50x1.5 / VD5 NBR20 / P460NH        
hydac RFBN / HC950D010D1.1 / -L24        
hydac ETS 386-2-150-000        
HYDAC EDS3446-3-0016-000-F1        
hydac Người gửi [VD 5 LZ.2 / -D4C / HYDAC]        
Hydac KHB-16SR-1212-02X        
hydac ETS1701-100-000 + TFP100 + SS        
hydac EDS346-3-400-000        
hydac EDS 3348-5-0016-000-F1        
hydac KHP-20-1214-02X        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL041-E CNOMO        
HYDAC HYDAC Bộ lọc trả về RFM P / HC75G20A1.0 01357SO        
hydac EDS356-3-0150-400 + ZBE 06-05 Kabelbuchse mit leitung (5m)        
hydac Người gửi [VM 5 C.0 / HYDAC]        
hydac 0110 D 003 BH4HC        
HYDAC LFNF W / HC 40 IB 25 A2.0 / -V-SO436,1282983        
hydac HRL 1 B1TM 12 PP L: 34 W: 30 H: 26PP        
HYDAC FCM-060-KN-2B50-B         
HYDAC 0250DN006BN4HC        
hydac EDS 3408-5-0400- 017        
hydac SV5-8-OS-0-00        
hydac HDA 4345-A-0010-000-F1 ID: 908449        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac 169-460-185-V64        
HYDAC HF4P-BN-09G10J4.1 / -0-B6,1274291        
HYDAC DS1103VAYYB1YT        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac 0660-R025-W ?? HC \ HYDAC        
hydac 0500 D 020 BH4HC N / CB-E        
hydac EDS344-2-016-000        
HYDAC TRK110-EF-S        
Hydac KHM-50-        
F3-11141-06X hydac        
169-460-252 Bơm hydac 013219004KF63RF1-D15 (NBR)        
hydac 0330 D 010 BH4HC        
hydac 2600 R 005 BN4HC / -B6        
HYDAC CX07-2 / 2-F / C-2/20/120/12 / PV24VM12DR-HW        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08-02        
HYDAC PRESSURESWITCH | HD28-21BAR, 3756249        
hydac HDA4445-A-250-000        
hydac ETS3885-150-000 + ZBE03 + TFP100-S.5         
hydac RF3-C / 0; 1345574        
hydac CR 15-3 HE         
hydac EDS 810-0250-2-006        
HYDAC 908129, | LEVELSWITCH | EDS 3446-2-0100- 000         
HYDAC FSK-176-2.X / 0        
hydac EDS 347-4-400-045        
hydac HDA5001-400-0-X-220-018        
hydac HDA7446-B-250-050 / B        
hydac ETS1701-100-000        
HYDAC 1300 R 010 BN4HC / -V-B4 KE50        
hydac 0240-D-025-W ?? – V \ HYDAC         
hydac LPF 160 DE A1.1 / -86        
hydac HDA4744-A-160-000        
hydac MDF BN / HC160 OE 10D        
hydac 0500 D 003 BN4HC        
hydac LF BN / HC 110IC20B1.X / B3        
hydac WSM06020W-01M-CN-24DG         
hydac FP-1002BE02 ZBE03 6KT-SW27        
HYDAC RFN-BN / HC250BE10LZ1.0 / -AV         
hydac EDS344-2-016-000 + ZBE03        
hydac KHM-40-F3-11141-06X        
hydac KHNVS-G1-2233         
hydac EDS 3446-1 -0040-000        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A        
hydac ZBE03        
hydac KHB-20-F3-11141-06X        
hydac EDS 410-0016-0-051-F1        
hydac EDS344-2-250-000        
hydac HDA4445-A-250- 000        
hydac ETS1701-100-Y00 + TFP1         
HYDAC MOD490 hydac        
0990 D 010 BN4HC        
Hydac KMS30-2402416        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac NFD BN / HC 5210 DAP 10D 2.01-L24-39        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac KHM-32-F6-11141-06X 32        
hydac EDS348-5-400-000        
Hydac DFDKBH / HC110QAC10CH rexroth        
+ hydac DBW20B2-5X / 315-6EG24N9K4 ?????        
hydac 2600R / 5KE25 1300R 010 BH4HC / -B4-KE5         
hydac HDA3744-B-250-031        
hydac 755WSM06020W01CN / G205        
HYDAC HRL TS28 * 30 ST BL 1m        
HYDAC 1500D005 BH4HC / SFREE        
hydac EDS-3448-5-0250-000        
HYDAC OLF-5-TV- ZZZ-BM        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
hydac EDS-345-1-100-000        
hydac HDA 3740-B-500-158        
HYDAC FLANGEGASKET | D = 180LK = 160,3754383        
hydac 822122003        
hydac ETS 1701-100 -000        
hydac ABZFE-H0040-10-1X ?? VA ?? 10 ?? m         
hydac lọc cho DFDKV240QAF20B1.0        
hydac FZP-3 / 3.0 / P / 100/40 / RV4.5        
hydac RV10120-0.1X        
hydac RVP-25-01
.X / 0         hydac 0990 D 010 BH4HC         
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac 1300 R 003 BN4HC        
hydac 0160 R 100 W / HC        
hydac HEXS610-10-00 / G1 “, Art Nr: 3366746        
HYDAC 1271572, | FILTER ELEMENT | 0400 DN025 W / HC / -V         
HYDAC ELFP5G3W3.0        
hydac MK6G1X / V        
Hydac 1295226-0110 D 003 ECON2 / -V-S0361        
HYDAC 3343306        
hydac 0660 D
050W / HC         hydac HDA 3840-A-350-124 (10m)        
hydac Giấy chứng nhận xuất xứ (HYDAC)        
hydac HDA 7446-A-250-000        
hydac lf bn / hc 300 / f d1.0 / -l24-b6        
hydac 0008 L 002 BN4        
hydac 0240 D 010 BH4HC        
hydac 620.01.204.21??G1/ 4)         
hydac HDA 5500-1-2-AC-000 Nr.908871        
hydac 2600 R 010 BN4HC        
hydac 0240 D 010 BH4HC / -V Số        
1253075 hydac ETS 3868-5-000-000        
hydac RFL W / HC1300CR100B-0,3        
hydac KHP -20-1214-02X        
hydac 0330R010W / HC        
hydac 0240 R 010 BN4HC        
HYDAC EDS 410-0016-0-051-F1        
hydac 12557224/002        
2-2009 hydac ETS3228-5-100-000 + ZBE08        
HYDAC mpg-kf80-rf2 / f / 132/80 3.5-8 / 6-4 / 400-50 MAT.NR.3276227        
hydac N15DM020         
hydac BLBN162 F03W2.0 COD 3295758        
HYDAC mpg-kf80-rf2 / f / 132/80 3.5 -8 / 6-4 / 400-50 MAT.NR.3276227        
hydac HDA4744-A-160-000        
hydac DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.210        
hydac LPF BN / HC280GE10D1X / -L24        
hydac R06020-10X-01         
hydac EDS 1791-N-250-000        
HYDAC 909425        
HYDAC K1S200-T        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac 0240 D 010 BN4HC        
hydac HDA3800-A-350-199        
hydac KHNVS-RP3 / 4-2233-12X        
hydac EDS 344- 2-016-000        
hydac ETS326-3-100-000        
hydac Phần tử lọc (N5AM002 / V-OVP (FYX-59) 349677 / HYDAC)        
Hydac RV16-01X / 0        
HYDAC K-VENT.D385 VA33-AP71 / LL-65A 12V IP68 * 3173488        
hydac EDS 4448-0040-1- PP-000        
hydac KHB-25SR-1112-02X        
hydac KHB-M30 ?? 2-1112-01X        
hydac OF7S10P1M1B05E        
hydac ELF P 3 F 3 W 1.0        
hydac DFBH / HC240TE3D1.X / -LED        
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42-22.002        
hydac FMM-0-M-0-CS1210-A-AS-0-0-0 / -000 ?? 3371782 ??        
hydac KHB-G3 / 4-1112-06X DN20 31.5MPa         
hydac 0330 D 010 BH4HC NR .1253090        
hydac 0240 D 010 BN3HC        
hydac EDS346-2-016-000        
hydac 0240 R 005 BN4HC        
hydac 0240D003BH4HC        
hydac 349677 N5AM002        
hydac EDS 346-2-016-000        
HYDAC PPV100-71-FR-01KK-1080-4205        
hydac DYB33DNL10-12MB        
hydac DRV-10-01.4 / 0         
hydac KHB-10SR-1112-03X        
hydac HEXS615-20 -00 / G1 PN: 3366788        
hydac HAD-4744-A-400-Y00 + ZBE03        
Hydac 0660R005BH4HC        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL114-E CNOMO        
hydac ZW-DM06-01-PT 70V-N        
hydac TFP 104-000 904696        
hydac 1PN160E         
hydac MFZP-1 / 2.0 / P / 63/7 / RV4.5 / 0,18 / 400-50         
hydac 0330R010BN4HC         
hydac 1300 R 010 BN4HC        
HYDAC 0040 RN 025 BN / HC        
Hydac 0850 R 020 BN4HC        
hydac 0660R010BN3HC        
hydac EDS346-3-400-000        
hydac RF BN / HC 60 DC 10        
ES1.0 hydac + rexroth vui lòng xem excel        
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac DRV-12-01.X / 0        
hydac EDS3346-2-016-000        
hydac RFD BN / HC 660 DAN20D1.X / -LED bộ lọc        
hydac RF4-1-EPT0-131-O-1-16-0 / KMS30? Nr.2402724        
HYDAC HDA 3445-A- 250-000        
hydac KHMFF-65        
hydac EDS 3476-3-3000-400        
hydac DB4E-06X-200P200?         Hydac
QF5C10P6N2B10E        
Hydac 0850 R 020 BN4HC        
hydac ENS 3216-2-0730-000-K        
hydac TFP104-000        
hydac ZBM14        
HYDAC PSV 1010-24-10-014        
hydac HDA 3840-A-250-124 (10m)        
rexroth + hydac vui lòng xem excel        
Hydac HDA 8445-B-0250-000 + ZBE 01        
hydac EDS348-5-100-000        
hydac AS 1008-C-000 ID: 909109        
hydac 12.02.36D05BN-2.625        
HYDAC FILTER | 2600R003BN4HC 1263063        
hydac 3191317        
hydac 0330 D 010 BH4HC 1253090        
hydac FSA-381-1.X / T / 12        
HYDAC EDS348-5-250-000 + ZBE08        
hydac KHM-40-F6-11141-06X 40        
hydac T 71 BA4 IEC 60034 3 ~ mot N / 003, ThCI.F IP 55 S1,151106        
hydac LFN W / HC 40 IB 25 B 2.0        
HYDAC E-FAN D385 VA18- BP70 / LL-41MA 24V * 724086        
hydac EDS3346-2-0016-000-F1        
hydac HM100-400-B-G1 / 2-FF (?? 100 PN400Bar)         
hydac EDS344-3-016-000 + ZBE02 + ZBM14        
hydac VR 2 C.1; 306823        
HYDAC K -FAN D255 VA15-BP70-39A 24V IP65 * 3082374        
hydac 1300R100W / HC        
HYDAC PT-350 / 5.3 / M / FL051-E CNOMO Mat.Nr.3642599 Fert.Nr.13656596 / 001        
hydac HDA 3840-A-600-124        
hydac TFP 104        
hydac 0660 D 005 BH4HC        
HYDAC EDS3446-1-0100-011; 526D031425        
hydac VM2D.0 / -L24 48/10        
hydac PTB718-20-M27 * 2; Sn: 703C120937255        
hydac Bộ lọc dầu (0100DN010BN4HC (319484) / HYDAC)        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac EDS346-3-400-000        
HYDAC 0180 MA 010BN        
hydac LFBN / HC240IE10D1.X / -L24        
hydac EDS348-5-016-000 + ZBE08 + ZBM310        
hydac EDS 348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac 0660 R 010 BN3HC        
hydac 1264514 1300R 010 BN4AM / – VK / BE-4         
hydac 0500 D 003 BN4HC, 1260908        
hydac HDA-4445-A-250-0100        
hydac EDS344-2-250-000        
hydac CS1220-B-0000        
hydac 1.11.16 D 06 BH4        
hydac KHNVS-2P DN25 PN25        
HYDAC THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐỘNG CƠ | 1.1-1.6A, 3755541        
hydac EDS3446-3-400-000        
HYDAC N2S-M-So230V-50Hz-3ph; Hydac N2 Trạm tăng
áp hydac di động         0660 R 050 W        
hydac PPV103-22-FR01CSK3280        
hydac KHB-25SR-1112-01X PN315BAR         
hydac KHM-40-F6-11141-06X 40        
hydac Nr.6071713 4WE 6 E S01-24DG / N        
hydac HDA 3840-A-400-124 (6M)        
hydac 1200946-01        
hydac 0660 R 010 BN4HC NR.1263017        
hydac ?? 44 / ?? 48mm; ?? 38 / ?? 44mm; L50mm         
hydac RFD BN / HC 660 DAN20D1.X / -LED Bộ lọc        
hydac HDA3840-A-016-124 (6M)        
hydac 0110 D 010 BN4HC        
hydac KHB-G3 / 8-1112-04X DN10 31.5MPa        
HYDAC ETS3885-150-000 + ZBE03 + TFP100 + SS        
hydac 0030 D 005 BH4HC        
HYDAC FLN BN / HC 160 DE 10 Y 1.X / B3.5        
hydac HAD 3840-A-350-190 hydac        
rexroth 0400 H 10 XL-A00-0-M        
hydac RFBN / HC110DC20D1X / V-L24         
hydac RF BN / HC 60 DC 20 A 1.0        
hydac EVS-3104-A-0020-000        
hydac hydac SB330-4A1 / 112A9-330A        
hydac ENS 3216-3-0410-000-K có phích cắm        
HYDAC G132M12 / 6-DH ?? NO: 09-1019001        
hydac AS 1008-C-000 909109        
hydac SB0100-2E1 / 112U-100EH045         
hydac KHB-30SR-1112-02-X ?? DN25 ??        
hydac EDS 344-2- 250-000 Nr.906321 + ZBE 03 Nr.609480        
Hydac 1300 R 020 BN2HC        
HYDAC KHP-10-1114-04X 6402110443        
hydac 1300 R005 BN4HC        
hydac SB330-50A1 / 112A9-330A        
hydac KHB-20SR-1112-01X        
HYDAC FAN | S4D450 -AO14-78,3756355        
HYDAC HDA3840-A-100-124 ?? with 5M cáp        
hydac 0030 D 003 BN4HC        
hydac TFP 104-000 ?? PT 100 ??        
hydac ZBE 08        
Hydac 0330D003BN4HC         
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42-22.002        
hydac ETS 328- 5-100-000        
hydac EDS3346-2-0010-000-E1 + ZBE06        
hydac EDS1791-P-400-000        
hydac 700 R 005 BN4HC?         
Hydac 398300-1 / KHP-25-1114        
hydac 0990D020BN4HC
HYDAC KHM-50- F6-         11141-06X        
hydac FMM-0-M-0-CS1210-A-AS-0-0-0 / -000 ?? 3371782 ??        
hydac EDS348-5-040-000        
hydac 0160 DN006 BH4HC        
HYDAC RFBN / HC 660 DN 10LZ 1.1-WDB-DE 03084227        
hydac 2.Z180-H10-SL-COO-OV        
hydac EDS 1791-N-250-000 NR.906205        
hydac DR00060UF05F0714AZNXX; 6157455        
hydac RFLD BN / HC 4020 CCW 20 A 1.0 / -SMS-SO451 Manuf. part no. ?? 1286421 Bộ lọc        
hydac ENS3218-5-0730-000-K + ZBE08        
hydac 0660 R 010 BN4HC        
hydac RFBN / HC60DC20A 1.0HYAC        
hydac 0250DN025W / HC        
HYDAC 0660 R 020W / HC-KB         
HYDAC BFP4G10W1.0        
hydac HBS-45 * 10        
hydac 122- 134 bar (berstscheiben-stopfen Typ ST-g3 / 8 ??        
hydac WSM12120V-01-CN-0        
hydac 0990D005BH4HC        
hydac RFLDBN / HC1320CAT3D1.0 / -LED-KB 3MIKRON ”        
hydac ZBE02-06        
hydac 0060 D 005 BN4HC         
hydac VR2D.1 / -L24 12 ?? 24V        
hydac FPU-1-250F2.5G11A5        
hydac 3145879; HLP344082; 1290        
hydac HDA3840-A-400-124        
HYDAC K-VENT.D305 F04-24L8201 / E- 03S WPC * 3106370        
hydac DFP BH / HC 800 QD 10 A 2.1 / -SMS-SO451 Manuf. Part no. ?? 1286418 Bộ lọc áp suất        
hydac 0500 D 025 WN / DB-D        
hydac FMND BN / HC 400LDF 25 A1.2 / – B7        
Hydac Flutec RV-12-01.1 / 0 ID: 705835        
hydac DF BN / HC 240TJ10D1.X / -L24A5B6        
hydac EDS 344-3-250-000        
hydac KHB-30SR-1112-06X        
hydac KHB-20-F6-11141- 02X 20        
hydac HDA 3840-A-300-190        
HYDAC RHM0560MR021A01        
HYDAC RFBN / HC660DN10D1.X / -L24        
Hydac 4WE6E-S01-24DG / N        
hydac ZBE06-05        
hydac EDS 3448-5-0400-000        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac 0116 2530        
hydac 006 0D0 03V        
hydac ZBM14        
hydac EDS3346- 2-0016-000-F1        
hydac EDS 344-2-250-000 Nr.906321 + ZBE 03 Nr.609480        
hydac EDS347-4-400-045        
HYDAC SAF32M12T315A S309        
hydac SBO210-1.4E1 / 112A9-210AK50        
hydac EVX3104-A- 0600-0009        
hydac 006 0D0 03B H4HC        
HYDAC CHN0406029 / 58,42 * 2,62        
hydac HDA3840-A-300-190         
HYDAC SAF 32E12Y1T270A         
hydac 0250 DN 010 BN4HC 319488         
HYDAC EDS 3346-3-0010-000-F1 + ZBE06 rexroth        
+ hydac 0990 D 005 BN4HC        
hydac EDS 344-2-016-000-ZBE02-ZBM300        
hydac 0240-D-010-BN4HC ?? – V \ HYDAC         
hydac DB4E-013CE-xxxx.ENISO4126.4L.22.180        
hydac EDS3346-2-0016-000-F1        
hydac 10L (SB330-10A1 / 112a9-330A)        
hydac KHM-50-F6-11141-06X 50        
hydac FPU- 1-250F4G11A3K        
hydac 0110 D 003 BH4HC        
hydac ETS 1701-100-000        
hydac EDS3448-5-0400-000        
hydac 0030 R 010 BN4HC        
HYDAC HMG3000-000-E        
hydac 0060 D 010 BN4HC 1250487        
hydac 0007 L 003 P        
hydac 3018795 FZP-1 / 3.1 / P / 71 / 3.5        
HYDAC EDS3476-3-3000-400        
hydac EDS 3446-2-0250-000        
hydac 0850R020BN4HC        
hydac EDS 348-5-016-000 + mit ZBE08        
hydac 1300R010BN4HC / B4-KE50         
van hydac DB4E012-350V         
hydac HDA 4744-A-016-031        
hydac 0060D074W / HC / -V        
hydac 349576 N15DM020        
hydac 03240198-01-i / 73 \ 42-PUR-98Sh        
hydac KHNVS-G1-2233        
HYDAC OF 5 F 10 P 6 N 2 B 05 E / -; Filtromat OF 5         
hydac 0330 R 005 BN4HC        
hydac 0110R010BN3HC rexroth        
+ hydac vui lòng xem excel        
HYDAC HW: 3160 REV.03.04 BL2.00 / FWA00-0200        
Hydac DV-08-01.4 / 0        
CÔNG NGHỆ LỌC hydac LOẠI: LFBN / HC30 B20D1.0 / -L24-B6        
hydac ETS1701-100-000        
hydac 0240 D 003 BN4HC        
hydac ETS 1701-100-000 + TFP 100        
hydac Hydac H38A-1610 -42-TMTL64-LIQUID        
hydac ETS 328-5-100-000        
hydac 1.11.16D06BH / -V        
HYDAC 0330 R 020 W-B6        
hydac HDA 4715-A-040-208         
HYDAC 909737        
hydac 909829; ENS 311P-8-0520- 000-K        
hydac 6051764 / 100LA-4 / B34C200 2,2KW / 1415RPM IP55        
hydac ELEMENTSATZ KS100-4-N NR.1345498         
hydac 0100 RN 010 BN4HC        
hydac EDS344-3-016-000        
hydac SB330-5F1 / 112U-330D         
HYDAC S100-AC-G1 / 2-0250        
Hydac 0660 R020 BN4HC        
hydac 2600 R 010 BN4HC        
hydac SBO330P-0,6 E1 / 112U-330AI        
hydac có số bài là 1277786, 1300 R 010 BN3HC / -V-B4-KE50         
hydac 0250DN010BN4HC? ? 319488 ??        
HYDAC 5.03.09 D10BN         
hydac ETS386-3-150-000 + PT100 + TFP106-000        
hydac ETS 326-3-100-000        
hydac 0660D010BN4HC        
hydac 1.11.13 D 06 BH4        
hydac DB4E-01X-200V?        
Hydac ETS 384 -3-150-000        
hydac KDS 8446-2-0400-02 nr.921469        
hydac 0660 D 010 BN4HC, 1250495        
hydac RFMBN / HC661 BM20ES1.0 rexroth        
+ hydac R900910780 4WRA 6 E07-2X / G24K4 / V        
hydac 907916; EDS 348-5-016-000        
hydac EDS346-3-0400-000 + ZBE06        
hydac ETS1701-100-000 + TFP100        
HYDAC ETS 1701-100-Y00 + TFP 100 + S ?? SDC24V        
hydac FLN BN / HC 160 DE 10 LE1.x / -A2.5-B3.5        
hydac 3398701 HYDAC        
hydac TFP 104-000        
hydac FPU-1-250F2,5G11A3K        
hydac 1320 D 010 BN4HC, 1252906        
hydac FSA-381-1.X / T / 12        
hydac PFM-0-G-0-V-0-0 / SZ-0-25-DV-2406379        
hydac ZBE 03        
hydac SB330-1-A1 / 112-U-330A        
hydac EDS 344-3-250-000        
HYDAC RF3- C-EU2-NM-N-1-1-0 / KS80-C Nr.        
2408445 hydac BT 25 HDI         
hydac HDA 4445-B-400-042        
hydac EDS 346-1-016-000 + ZBE06         
hydac EDS-3346-2-0016-000-F1        
hydac EDS 410-060-4-062        
hydac ENS3216-2-0162-400-K 909231         
hydac RF4-1-EPT4- AAE-KN-7-16-1 / KMS30-2408401 1357018        
hydac PT-350 / 5.3 / M / FL134-E CNOMO        
hydac LFBN / HC00302B10A / 034 / 0B BAR100 ?? COD ?? 3295530        
hydac RF BN / HC 60 DC 20 A 1.0        
hydac DB4E-012-350S        
HYDAC KHM-M60 ?? 2-1112-02X        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac KH3-20SR-L-1114        
hydac VM2D.0 / -L24        
hydac K / ED-D 0040DN025 W / HC / -V        
hydac 0025S125W        
hydac 0950-R-003-BN4HC ?? – V \ HYDAC        
hydac DFBN / HC990P3C3X / B6-K00        
bộ lọc hydac 660F5C2.X / V, 660L / phút, 5 ?? m; (ISO 2941)         
hydac 120146, MK6G1X / V        
hydac 3217490 / 112M-4 / B5, và xem hình ảnh        
hydac EDS 3316-3-0016-000        
hydac PT100 / TFP104-000 904696 Seriennr ?? 137D052151         
hydac CS1220-A-0000        
hydac 5.03.09D03BH        
hydac ETS 386-3-150-000        
hydac EDS 1791-N-400-000        
hydac 0950 R 005 BN4HC        
hydac VD 5 D.0 / -L24 rexroth        
+ hydac vui lòng xem excel        
hydac KHB-G3 / 4-1112-01X        
hydac ZBM 300        
hydac DF BN / HC 500TF5D1.X / -L24B6        
hydac SK210-20 / 2216A9-210FED-VB18         
hydac 044 DN025 BN4HC        
hydac SAF32M12T330A-S309        
hydac EDS 346-3-250-000 + ZBE08-10SH-5P- (10M CÁP)         
hydac RFLD W / HC 661 DAM 25 D 1.x / -L24         
hydac 0850R020BN4HC        
hydac RFLW / HC951D R 50A 1 / L24        
hydac DFP BH / HC 800 QD 10 A 2.1 / -SMS-SO451 Manuf. part no.??1286418 Bộ lọc áp suất        
hydac KHM-50-F6-11141-06X        
hydac EDS 3556-3-0100-000        
HYDAC MOTORPROTECTIONSWITCH | 2.2-3.2 A, 3755544        
HYDAC 3218276        
Hydac HYDAC ID-NR 2125998        
hydac EDS3346-3-0016-000-F1 + ZBE06        
HYDAC N2S-M         
hydac 1300 R 010 BN4HC.        
Hydac 906322; EDS        
344-3-250-000 Bộ lọc hydac 0100RN010 BN4HC        
Hydac ZW-DM06-01-PT 70V-N        
hydac KL 1.6        
HYDAC KHNVS-2P DN25 PN25        
hydac 1.09.40 R 50 PP /
-KB và hydac hình         TFP-104 + SS (đầu ra PT100 tiêu chuẩn)        
hydac EDS 3446-2- 0100-000        
HYDAC KHB-16SR-1212-01X        
HYDAC 0240R020BN4HC        
HYDAC B1TM HRL 2 PP 18 là L: W là 40: 30 H: 33PP        
HYDAC RFN BN / LZ 10 HC 100 BD 1.0 / -BO        
HYDAC DRV-16-11.X / 0 G3 / 4 DRV-16-11.X / 0 G3 / 4         
Hydac 4WE10D-OFS01-24DG / N        
HYDAC EDS348-5-016-Y00        
hydac HDA 3840-A-400-124 (6M)        
hydac 3011409 UMW37 / 10        
hydac KHB-G1-1114-01X        
hydac KHM-32-F6-11141-06X 32         
hydac 0950 R 010 BN4HC        
hydac EDS 3446-3-0400-Y00        
hydac 2600 R 010 BN4HC / -V-B4-5KE251281711 Hoặc sản phẩm thay thế         
hydac 0660-R025-W ?? HC \ HYDAC         
hydac HBS-44 * 150        
hydac MDF BNHC 60 LC10
C1.0 /          -B6 hydac EDS 345-1-250-000        
hydac 1300 R 003 BN4HC        
hydac FPU-1400F-4G-9A3K rexroth        
+ hydac AZPF-11-008RCB20MB 0510425009        
hydac 1300 R005 BN4HC ID: 1263052        
hydac WSEDO8130-04x-G24
-Z4 -N         hydac WSM06020ZR01M-CN-24DG        
HYDAC E-FAN D385 VA33-BP71 / LL-65A 24V IP68 * 3173490        
hydac RF4-1-EPT0-131-0-1-16-0 / KMS30-2402724        
HYDAC 1347959        
hydac TB25 Reglereinsatz ?? 3175999 ??        
hydac OLF-10 / ZTZZZZ PN: 3343327         
hydac 0100DN006BN4HC        
hydac 909829; ENS 311P-8-0520-000-K        
hydac FCU2210-X        
hydac EDS 344-3-250-000        
hydac EDS 1791-N -400-000        
hydac KHB-22LR-1212-01X        
HYDAC FSA 254-1.X / – / 12         
hydac EDS1691-PC-200-000         
hydac DHS04-8 modell Nr: pp046 19052011 4.3 serNr: IT DL 20.103        
HYDAC HEX S522- 120-00 / G1 1/2 “3383925        
Hydac 3340830        
HYDAC FCM-100-KN-2B03-C-S5D5-V        
hydac Số: 150815 Filterelement N 5 AM 002        
hydac VD2GC.0 / -SQ-113-01208352        
hydac 3107077        
hydac 0063 DN 010 BH4HC        
hydac KHM-32-F3-11141-06X (dài); 3397349        
hydac ENS 3116-2-0410-004-K        
Hydac KHF3 / 6-50-1114-36X-G        
Hydac 4WE10JS01-24DG / V        
hydac 03240198-01-i / 36 \ A75-70,00        
hydac O330D010BN3HC         
hydac EDS3448-5-0400-000 + ZBE08 + ZBM310        
hydac EDS346-2-100-000        
hydac ZW-MD06-01-PT 70V-N        
hydac 1300R003BN4HC        
hydac 1300 R005 BN4HC        
hydac 1200R 010 BH4HC / SFREE-B6 K / CD-A?        
Hydac FMND BN / HC 160LDE 10D1.1 / -L24-B7        
VAN HYDAC | KHNVN-G1 / 2-2233-12X, 702152 rexroth        
+ hydac R901235386        
hydac EDS 344-2-250-000        
HYDAC TFP100        
HYDAC EDS348-5-250-000        
HYDAC HLS528-3-0350-000-F        
HYDAC 0160D005BN4HC        
HYDAC 1300 R 010 BN4HC / -B4-KE50        
HYDAC 0800D010BH4HC / -SMS-SO451-03255868        
HYDAC 0660R010BN3HC HYDAC        
DRV-1-10
HYDAC DRV-1-10         KHP-25-1114-02X        
hydac TFP104-000        
hydac 0110 R 010 BN4HC        
hydac CR 15-3 HE         
hydac OLFCM-5/15-TV-370-NZD /
-C1 -A          hydac 0240 R 010 BN4HC        
HYDAC 7MH71221AP211A        
hydac EDS348-5 -250-000 + ZBE08        
HYDAC DF BN / HC 1320F5C2.X / V, 1320L / phút, 5 ?? m        
HYDAC FPU-1-250 F 2.5 (G1 A3) CHO D, A, NL, CH, S, SF, B        
HYDAC VMF2J4.1, 2077170        
Bộ lọc HYDAC 0060 D 010 BN4HC / -V        
hydac 1300 R 020 BN4HC        
hydac 0400DN010BN4HC        
hydac EDS 3446-3-0400-000 908000        
hydac VD 5 C.0; 306839        
hydac 0110D010BH4HC        
hydac DN12 RV 0        
hydac EDS346-2-016-000        
HYDAC RF4-EPT0-131-0-1-16-0 / KMS30-2402724        
HYDAC KHP-10-1212-04X        
hydac 0660 D 005 BH4HC        
hydac 0660 D 005 BN4HC        
HYDAC Dichtsatz2.9355 NBR / Kohlefaser (RV); 3340830        
hydac Hydac-716002, DB4E-01X-200V        
hydac EDS346-1-016-000 + ZBE06 + ZBM300        
hydac RFBN / HC240QE10D1X / V-L24-OA1         
hydac TYP: 904973 HDA 3744-A-016-031        
hydac RFBN / HC 240DE20E 1.0        
hydac HDA 4445-A-010-000        
hydac VD 5 LE.1        
hydac 0160D010BN4HC        
hydac ELFP5G3W4.0 NO.310452        
hydac 0110 D 003 BN4HC         
hydac EDS348- 5-016-000        
hydac DB4E-01 X / 200V Cartridge
200bar thread M20x1.5          hydac FMND BN / HC 250DDE 6 C1.2 / -B7        
hydac S8H24VCC         
hydac EDS3448-5-0250-000        
hydac 0060D005BN4HC        
hydac RFL W / HC1300CR100B-0,3         
HYDAC SB0250-3.5E1 / 112A9-210AB        
hydac VM2D.0 / -L24 48/10        
hydac HDA 4744-B-600-139        
HYDAC HDA 4726-A-1000-292        
hydac EDS8446-2-0100-000        
hydac 0500 D 005 BH4HC        
hydac DVP-16-01.X        
hydac RFDBN / HC330DAG10D1.0 / -L24        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac 904799        
hydac EDS3446-3-0250-000        
HYDAC DF320L5P        
hydac 0660 R 010 BN4HC NR.1263017        
HYDAC DF BN / HC 1320F5C2.X / V, 1320L / phút, 5 ?? m        
hydac EDS 346-2-016-000        
HYDAC 290 WSEDO8130-04x-G24-Z4-N        
hydac 0660R003BN4HC        
hydac EDS344-2-016-000        
Bộ lọc HYDAC ELEMENTSATZ, KS50-3-T / SO        
hydac EDS 344-2-250-000        
hydac EDS346-2-250-000 + ZBE06        
hydac LOẠI VD5 / 420 C.0 POS.047- HYDAC        
hydac KHB-16SR-1114-01X-A         
HYDAC Ball KHP-16-1114-02X        
hydac 0110 D 005 BH4HC        
HYDAC 0160 DN025 BN4HC        
hydac 1300 R 005 BN4HC        
hydac HDA 8446-B-0400-000        
hydac ELF P52G11 / 2W2.X        
hydac B12 GDME 15 ~ 30VDVC        
Hydac 6062702/7124 / B34C105 380V 0,37KW        
hydac FPU-1-250F4G11A3K        
hydac VD 5 D.0 / -L24 ID: 316885        
hydac EDS 1791-N-250-000        
HYDAC
DIff.DS1103VAHCBIYT RF P00D0099          hydac 950 DO 10 B 1.X / B6        
hydac RF4-1-ET1C-EEE-C0E-2-16-1 / KMS100        
hydac HDA 7746-A-100-274        
HYDAC Buồng áp suất bằng nhôm        
hydac EDS3348-5-0016-000-F1        
hydac DFBN / HC330F10D1.X / L24B6        
hydac DF BN / HC160TE10D1.X / -L24        
hydac EDS 410-060-4-062        
hydac EDS 348-5-250-000        
hydac HYDAC HEX S722 -80-00 / G1 1/2 ”        
hydac RF3-1-EPT2-NM-N-1-1-0 / KS100-1        
hydac ETS 386-3-150-000        
hydac ETS1700 + 104-000 0-100 ?? 0-10V / 4-20mA 22-32VDC, PT100         
hydac 0330D010BN4HC        
HYDAC 6040852        
hydac WSM06020W-01M-CN-24D        
hydac WSM12120V-01-CN        
hydac VM 2 D.0 / -L24        
hydac ETS4144-A-000        
hydac SB330-50A1 / 112A9-330A        
HYDAC SAF32M12T330A-S309-K409        
hydac 2600 R 003 BN4HC        
hydac EDS 810-060-0-024        
HYDAC ETS386-3-100-000 + TFP100 + Áo khoác        
hydac 0850 R 010 G / HC / -V-SFREE-KB ID: 1295426         
hydac 0660 D 005 BH4HC -VPN-SO558         
hydac RFBN / HC950D010D1.1 / -L24        
hydac SIMLLEX PE 1/2         
HYDAC HPC 50 RFB ?? SỐ        
hydac 0240 D 025 W / HC        
HYDAC HDA3445-E-250-000        
hydac HDA-7446-G-600-175        
hydac HDA3844-B- 400-000        
hydac RF4-1-EPT0-131-0-1-16-0 / KMS30-2402724        
hydac DF BN / HC 60 DC 10 C 1.X        
HYDAC SUPPRESSOR | EMV7.5KW, 3755269        
hydac EDS 3446-2-0250 -000 + ZBE06        
HYDAC HDA 4726-A-1000-188 (0-1000bar); 966088        
hydac RFL BN / HC 661DQ20 D1.X / -L24 B3.5        
hydac ZW-MD10-01-PA 70V-N        
hydac EDS-3446-2-0250-000        
hydac WSM06020Z-01m-cN-24D        
HYDAC 2600R 020 BN4HC 1- KB        
HYDAC 0330 D 005 BN4HC B / BC        
hydac 2600 R 003 BN4HC / -KB, 1263071        
hydac RV16-01-X / 0        
hydac ETS7240-A-015        
hydac PN 5-120bar CX CBV-15-120-G1-FE-24V 3474682-0        
hydac DV-08-01-X / 0 08 20        
HYDAC 320 PWK0812D-12-CN-24PG        
hydac EDS346-2-016-000        
hydac EDS 347-4-400-045        
hydac ST506240 / 3329408 1430mm ?? G11 / 2 ”         
hydac 906170 SS        
hydac 0330 D 003 BH4HC        
hydac DB4E-062-CE0034.ENIS04126.42.5.180        
hydac EDS348-5-400-000        
hydac KHB-20SR-1112-02X        
hydac 0990D005BH3HC        
Hydac WSM06020W-01-CN-24DG SAP: 3055791         
hydac FPU-1-250F2,5G11A        
Hydac ABS061-018        
hydac 4433-POS-CONTROLLER        
hydac EDS 3446-1-0100-011,524D030740         
hydac FCU1310-4-U-AS-1        
hydac HYDAC HEX S610-20-00 / G1 “/Nr.3361012        
hydac 6078679 / 100L- 4 / B34C200 2.2KW / 1415RPM IP55        
hydac ENS 3118-5-0410-000-K        
HYDAC VD 5 D.0 / -L24 43/09 24V AC / DC        
hydac 0660R003BN4HC        
hydac FSA-176-2.X / T / 12        
hydac WS10W-01-CN-115AG + 3037594         
hydac HDA 4345-A-04,0-000-F1        
hydac 140 DB4E-013-CEXXXX.ENISO4126.4L.22.180        
hydac SK350-50 / 2112A9-350AAJ-AAE-25 / K        
hydac SB330-24A1 / A9-330A (Po = 130 BAR) 24 L ACCUMULATOR        
hydac 0100 RN 010 BN4HC 319471         
HYDAC VMF2.5LZ.1 / -B0        
hydac ZBM14        
4PC hydac S2400B084430 0 ~ 250bar 12 ~ 30VDC IP65        
hydac ???????????? 0060D 010 BN4HC        
hydac 0660R005BN3HC        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
hydac HDA 3840-A-250-124 (15m)        
HYDAC 0660 R 010 BN4HC / -S0582, UNS-29021-056        
HYDAC KHB-30SR-1112-03X        
hydac EDS 348 -5-600-000        
hydac 0160 D 020 BN4HC        
hydac KHM-50-F6-11141-06X        
hydac HDA3840-A-350-190         
hydac G 71B4,06-5751017         
HYDAC HAD 3845A-016-000 4-20ma        
HYDAC 0330R 010BN4HC B6        
hydac EDS 346-3-016-000        
Hydac 0660R005BH4HC        
hydac EHS2092-07-000        
hydac HDA 4745-A-0006-AH1-000        
hydac 0160 D 010 BN4HC        
HYDAC 0040 RN 025 BN / HC        
hydac HM63-200-R-G1 / 4        
hydac 1307,43MH6 S110650 10043V HSLL S100        
hydac DRV-12 -30 1/0        
HYDAC 2600R 005 BN4HC 1-KB        
hydac VD 5D.0 / -L24        
hydac FSA-381-1.X / T / 12
hydac MDF BNHC 60 LC10 C1.0 /         -B6        
hydac ETS 1701-100-000        
hydac KHM-38SR-1112-01X         
hydac 6060990 / 112M-6B / B35 WT        
hydac ETS 4144-A-050-000        
hydac ZBE02        
hydac HDA 3840-A-350-124 cáp: 10m        
hydac KHNVS- RP1-2233-12X        
hydac 044 DN025 BN4HC        
hydac 0660 D010 BH4HC         
hydac DF? BH / HC110Z10? D2.0 / L220        
hydac KHB-25SR-1112-01X NR.397534        
hydac 0330R020BN4HC        
hydac ELF P 3 F 10 W 1,0        
hydac LFBN / HC330IF .0        
hydac KHM-40-F6-11141-06X 40         
hydac EDS 346-3-016-000        
hydac WSM06020W-01M-CN-24DG        
hydac 0110 D 010 BN4HC        
hydac 1300R020BN4HC / -V        
HYDAC GFP11-00-1-14-1-1-A03-2-1 HYDAC        
hydac HDA 3840-A-350-124 (6M)        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
HYDAC BD 400 F2 W1.0        
hydac RBE-R3 / 4-X-90        
HYDAC KNS30-2402416        
hydac HDA 4744-B-600-138         
hydac 0330 D 005 BN4HC        
hydac 1300R003 BN / HC 3um        
hydac R42.55-38        
hydac HEX S400-14 -00        
hydac 6006788        
hydac 1300 R 010BN4NC        
Hydac KMS30-2402416        
hydac DRV-12-17.X / 0 G1 / 2        
hydac KHB-G3 / 4-1212-01X        
hydac PVHA-LBV PVHA-LBV         
hydac 0FU10P2N2B10B         
hydac ETS1701-100-000        
hydac HDA3705-A-250-187         
hydac HAD 4745-A-250-000 Baereich ?? 250bar Versorg ?? 8..30VDC Seriennr ?? 125H341011        
hydac EDS1791-N-400-000        
hydac 4SH50-3SFS45 / 4050-2800        
HYDAC S15A1.0 / 12 / HYDAC        
hydac KHB-G1 / 4-1112-03X-A-SW09        
hydac 0800D010BH4HC / -SMS-SO451-03255868        
hydac HDA 4744-A-250-000        
HYDAC HDA 4770-A- 300-253         
hydac KHB-G3 / 4-1112-01X-A-SO760        
hydac KFZP-3-4 / 3.0 / P / 90/40 (G1 1/4), 723100         
hydac ETS 326-2-100-000        
hydac 0110 D 010 BN4HC / -V, 1251438        
hydac DFP BN / HC 140 QB 3D 1.0 / -L24 (1281756)        
hydac 0240 D 010 BN4HC / -V        
hydac EDS 3446-2-0100-000        
hydac FMND BN / HC 160LDE 25 A1.2 / -B7        
hydac EDS3346-3-0016-000-F1        
HYDAC ENS3118-5-0410-000-K + ZBM19-ZBE08        
hydac HDA-4445 -A-160-Y100        
hydac EDS345-1-250-000        
hydac DB12120APMZ        
hydac MFZP-2 / 2.1 / P / 80/15 / RV6 / 0,75 / 400-50 ?? s0) 2        
hydac EVS 3100-1        
hydac EDS 348- 5-400-000 Bộ ghi        
dữ liệu Hydac Hydac HMG 3010-000-E        
hydac 2600 R 020 P / HC /        
-KB hydac EDS348-5-250-000 + ZBE08-02        
hydac ZBM310        
HYDAC 1700 R 001 BN4HC / -V        
hydac ETS388- 5-150-000        
hydac RF4-1-EPT4-AAE-CO-2-16-1 / KMS3        
hydac 0160 MA 010 BN        
hydac 0330 R 010 BN4HC        
hydac KHB-16SR-1114-01X-A KHB-16SR-1114-01X-A         
hydac DF BN / HC 140TC20B1.X / B6        
HYDAC VMF2.5LZ.1 / -B0        
hydac HM63 -200-R-G1 / 4        
hydac EDS3446-3-0400-000        
hydac 1200-R-010-BN4HC-B6        
hydac 0030-D-003-BN4HC        
hydac SS        
Hydac DF BN / HC 500 TF 10 D 1,0 ?? – L24 -A8        
HYDAC the HDA a 3840-A-400-124 (6M)        
HYDAC 005 0660 R & lt BN4HC 1,263,016        
HYDAC the K8-Pl-1300R 010 the VPN-00,413,877        
HYDAC 3DREME 16 P-7X / 100YG24K31A1V R901261979         
HYDACBNAC 0030D0203HC BN3HC        
0240 HYDACBN10HC        
0030R003HC BN3HC 00460R003HC BN3HC 0240 R00         
HYDAC KHB-G3 / 8-1212-03X        
hydac EDS 810-0060-0-024 118A092974        
hydac HDA 4745-A-400-000        
hydac EDS 3446-1-0100-011        
HYDAC RSKE RF3-3-EPT1..8-XN / E / 24VDC        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A         
hydac ETS1701-100-000        
hydac KHB-30SR-1212-01X        
hydac HDA 4748-K-0400-000        
HYDAC 1300 D 010        
hydac 0110 D 010 BH4HC        
hydac ZBE 44 3281243        
hydac HDA -3744-C-100-000        
hydac 1-10 / GPM / 600-010        
hydac RFM BN / HC 330BFF10D1X / -L24        
HYDAC 50L * 7 / 8-14UNF / VG5IIR44 / P460        
hydac EDS 710-060-0-035        
hydac HDA 4744-B-600-138         
HYDAC 220V // HYDAC // ETS1700 // 0-100 ??        
hydac 0660 R 020 BN4HC        
hydac DFBH / HC140G10B1.1         
hydac 0160 R 010 BN4HC        
hydac OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C        
hydac N2S- M        
hydac EVS 3100-3        
hydac KHM-M52X2-1112-01-A        
hydac 2600 R 005 BN4HC-KB        
hydac EDS346-2-016-000        
hydac 6004258 motor        
hydac 0250 DN 006 BN4HC        
HYDAC KF 80 RF 17-GJS        
hydac SB330N-20A1 / 112U-330A050        
Hydac SAF50E12Y1T210A        
hydac EDS 3446-3-0400-000 + ZBE06-05        
HYDAC RHM0960MH021A01        
hydac EDS 346-2-016-000        
hydac 1200 R 003 BN4HC / -KB-SMS-SO451-03255869 phần tử lọc        
hydac FLN BN / HC 400 DF 10 LZ1.X / -DB-B7        
hydac EDS 3448-5-0250-000        
hydac 1200R003BN4HC / -KB-SMS-SO451 -03255869        
hydac SB330-4A 1/11 2A 9-330A? PD330 BAR TD-40 / + 100 ?? V4        
hydac EDS344-2-016-000        
hydac FCM-60-kn-2B20-B         
hydac ZBE03        
Hydac KHB-M27? 1,5-1112-06X        
hydac EDS348-5-250-000 + ZBM300        
hydac VM 3 D.0 / -L24-SO135 35/14        
hydac 0330R010BN4HC        
hydac EDS344-3-250-000        
Hydac 632865        
hydac OK-ELD4H / 3.1 / 24V / 1 / S        
hydac DFBH / HC240TE3D1.X / -LED        
hydac DRV-16-1.1 / 12V        
HYDAC E-VENT.D145 220 / 240V-50 / 60Hz * 3075803        
hydac EDS 510-400-1-013        
hydac DB12120A-010-250V        
phần tử lọc hydac cho OLF-60/60-SN-N15DM020-D3 / -2KW-BYP        
HYDAC 02593119 CO0R1.5VT.83-250-63-99 02581131         
hydac EDS3346-3-0016-000-F1 + ZBE06        
HYDAC EDS 348-5-600-000        
hydac EDS 3498-5-0040-000        
HYDAC PR4-30 / 4.00 -700RA01M01        
hydac EDS-348-5-400-000        
hydac ENS 3216-3-0410-000-K với phích cắm        
hydac EDS346-2-016-000        
hydac HDA 7446-B-400-000        
hydac 0330 D 005 BN4HC        
hydac WSEV12120- 04X-W230-Z5L        
hydac 0160D010BN4HC        
hydac PPV103-22-FR01CSK3280        
hydac OFU10P2N2B05B /        
-KB hydac EDS 348-5-016-000 + ZBE08        
hydac 0950 R 020 BN4HC        
Nr.7146869 hydac        
TPR120QLBP2EG12E hydac        
HKF50RF2 hydac 1347959;
KHM -500-pdf SZ-0 -500-pdf         -40-F3-11121-02X ?? DN40 ??        
hydac 2600 R 003 BN4HC /        
-B6 hydac 1.14.39 D 06 EC0 / C ?? 1285282 ??        
HYDAC HM63-250-B-G1 / 4-FF        
HYDAC CX07- 2/2-F / C-2/20/120/34        
hydac JUMO PT100         
hydac EDS3446-3-0250-000 + ZBE06        
HYDAC OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C         
hydac RFLD BN / HC1321ZAT20D1. 0 / -LED-KB        
hydac VD 5 D.0 / -L24 ID: 316885        
hydac EDS 348-5-400-000        
hydac KHP-32-1114-16X-SO760? VAN BÓNG- MANIFOLD BLOCK MOUNTING-DN32-LOCABLE        
HYDAC EDS3476-3-3000-400        
hydac EDS 3446-2-0400-000 rexroth        
+ hydac 811403552        
hydac ETS386-3-150-000        
hydac RFBN / HC 240DE20E 1.0        
hydac EHS2042-10-000        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac FAM15M2C / 1300BN05SZ1 (220V 50HZ)        
hydac EDS 3476-3-3000-400        
hydac FCU2210- 1-M (giá mục tiêu: 9000 eur / st)        
Hydac 1283050-0060 D 003 BH4HC / -V-SS-S0361        
hydac 1700 R 010 BN 4HC        
hydac WSEW12120-05X-W230-Z5L        
hydac MFZP-3 / 3.0 / P / 100 /130/RV6/2.2/400-50         
hydac MFZP-3 / 3.0 / P / 100/130 / RV6 / 2.2 / 400-50         
hydac BL BN 162 S 3 W 2.0        
hydac EDS 3346-2-0016-000-F1        
hydac NF2600        
HYDAC EDS 3346-3-0010-Y00 -F1        
hydac ETS 3226-3-350-000 với phích cắm        
hydac HDA 4744-B-600-138        
hydac 0030 D 003BH / HC / -V        
hydac VD5D.O / -L220 47/03        
HYDAC sr.nr.11109017 / 011 34 P Max16parOK-EL6L / 3.0 / A / 1         
hydac FZP-1 / 3.1 / P / 71 / 3.5        
hydac HBS-45 * 10        
hydac 0240 D 010 BN4HC        
HYDAC 0330D010BH4HC        
hydac DFBN / HC330QE10D1.X / -L24        
hydac 0063 DN 010 BN4HC         
Hydac TR71B4 0,37KW 380V 50HZ 1,2A        
hydac RFLD BN / HC 4020 CCW 20 A 1.0 / -SMS-SO451 Manuf. part no. ?? 1286421 Bộ lọc        
HYDAC EDS 346-2-0250-000        
hydac HDA4745-A-010-000        
hydac ETS 389-3-150-Y00 -30-150 ?? 20-32VDC 1.2A ART-N2 ?? 920651 SERIENNR: 137D02744        
Hydac EFL P3 F10W1.0        
hydac ELF P 3 F 10 W 1.0        
hydac SK350-2.5 / 2212A9-350AAE-VB-10        
hydac ETS326-3 -100-000        
hydac 906322; EDS 344-3-250-000        
hydac EDS3446-1-0250-000        
hydac 907916; EDS 348-5-016-000        
hydac ES-1082A-10 no.3002394         
hydac 0330R020BN4HC        
hydac N40FM-P050- PES1F        
hydac 0030 D 010 BN3HC / -LM43         
HYDAC EFL P3 F10W1.0        
EDS-346-3-016-000 HYDAC        
HYDAC 020 0660 R & lt BN4HC / B61        
HYDAC RHV0165MP151S2G6100        
HYDAC KHB-38SR-1212-01X        
HYDAC 0330R005BN4HC        
HYDAC MOTORPROTECTIONSWITCH | 11-16A, 3.755.284        
HYDAC OK-EL8 / 2.0 / 3.145.879 trong TTLNH        
HYDAC 016DN006BN / HC        
hydac 0240-D-025-W ?? – V \ HYDAC        
HYDAC 0040 DN 010 BN / HC / -V        
hydac EDS3446-2-0250-000        
hydac ERCL-25        
hydac EDS 348-5-250-000 + ZBE 03        
hydac N40FM -P040-RE        
hydac ETS1701-100-000        
hydac ES-1082A-10 Spule 913817        
hydac EDS345-1-250-000        
hydac GFP11-00-1-16-1-1-A03-2-1-1 0,5mpa         
hydac FCU-2210-4        
hydac EDS346-2-100-000        
hydac 0060 D 003 BH4HC        
hydac 0660-R010-BN4HC \ HYDAC         
hydac ETS 7246-A-137, NR.909458        
HYDAC FLND BN / HHC250DDE 6 C1.0 / B7        
HYDAC FZP-1 / 3.1 / P / 71 / 3.5 / 3018795        
hydac GF4C Fa.TERPF         
hydac 1.09.16R 15 PA /
-KB -DMS         hydac LUC-40 * 10        
hydac EDS3446-1-0250-Y00         
hydac 0240D010BN3HC        
hydac ETS326-3- 100-000        
hydac SCA2S / 28 / 1.0 / M /        
hydac SB330-10A1 / 112A9-330A        
hydac VD 5 D.0 / -L24 ID: 316885        
hydac 0160 D 005BN4HC        
HYDAC TEMPERATURECONTROLLERBO | R21,3756701        
hydac EDS 345-1-016-000        
HYDAC DB4E-01X-100V        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
HYDAC FILTER | FLNW / HC400DF25B1.1 / -V, 1296050        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac 320 PWKD08120-01X-G24-Z4        
hydac 3325744        
hydac MS2A2.1 /         
180/2610 hydac 0008 L 002 BN4        
HYDAC CUNG CẤP Mã số: 4250593, Nhà sản xuất Mã số đặt hàng: 3589834        
hydac 0160 R 010 BN4HC        
hydac 1700 R 005 BN4HC Nr: 1265872        
hydac HDA 4444-A-400-000        
HYDAC PPV100-71-FR-01KK-1080-4205        
hydac ETS328-5-100-Y00         
HYDAC 3574629        
hydac 12.02.36D05BN-2.625        
hydac HDA3444-B-016-000-ZBE03        
hydac EDS346-3-016-000        
hydac ETS 326-3-150-000-TFP104        
hydac KHM3S-65-1333-16X        
hydac SAF20M12N330A-S13        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
hydac SB330-20A1 / 112A9-330A        
hydac 1300R010BN4HC        
HYDAC 0140 020 BN4HC        
HYDAC EDS 3346-3-02,5-000-F1        
hydac LOẠI 6037967/7124 / B5 IP 55 NHIỆM VỤ 31 INS.CL. F Ser.NO.12100002        
hydac WSM06020V -01M-CV-24DGV1TON        
hydac SB330-2.5A1 / 112A9-330A 2.5L        
hydac HEX S615-100-00 / G1 “3383853        
hydac HDA 3840-A-500-124 ?? 10m ??        
hydac WSM06020W-01-MCN-DG24         
hydac 0030 D 003 V        
hydac 0160 D 025 W / HC        
hydac EDS 346-3-400-000 + ZBE06 + ZBM300        
hydac A10V045DFR1 / 31R-PSC62K04        
hydac lf bn / hc 160 / e 10 d1.01-l24-b6        
HYDAC RV16-01X / 0        
hydac EDS348 -5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac 6049771 / 100LB-4 / B14C160 3KW / 1445rpm IP55        
HYDAC KHBF-020-PN040-11146-02X        
hydac EDS345-1-250-000        
hydac 0950 R 010 BN4HC        
hydac 6078679 / 100L- 4 / B34C200        
hydac CX07-2 / 2-F / C-2/15/160/12-PV-24V ExC         
HYDAC B12 GDME 15 ~ 30VDVC        
HYDAC HDA 4445-A-400-000        
hydac 0990 D 020 BN4HC        
hydac EDS 346- 3-016-000        
hydac WSM06020V-01-CN-24DG-Z4L        
hydac ST506220 / 3329354 M52 * 2 ?? 4030mm ?? G11 / 2 ”         
HYDAC 3019736        
hydac EDS 348-5-250-000        
hydac EDS 3446-2-0250-000        
hydac 1285259,1.14.39 D 12 ECO / C        
HYDAC METALFILTER | 1305X488X10,3754634        
hydac 1300R020BN4HC        
hydac DF BN / HC 660 QE 10D 1.0 / -L24        
hydac FZP-1 / 3.1 / P / 71 / 3.5         
hydac EVX3104-A-0300-0009        
hydac EDS 3446-2-0400-000        
hydac EDS346-3 -250-000        
hydac 0140D010BH4HC        
HYDAC B5 / B3,7AA80,0,55kw, 3 * 400V / 60HZ        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL114-E CNOMO        
hydac ETS 3226-3-350-000 với phích cắm        
hydac HAD 4445-A -250-Y00        
hydac KF 50 RF 23-GJS, NC        
hydac 31707077 27109 Vui lòng xem hình ảnh        
hydac Filterelement 0160MA010BN        
hydac VD5D.0 / -L24 10/11        
HYDAC EVS3104-A-0060-000        
hydac HDA3840-A-350-124 (10m)        
HYDAC SAF10E12Y1T330A-A9        
hydac KP1Z4 GRAN 2PO1        
hydac RFBN / HC330DL10D1X / V-L24         
hydac FMND BN / HC 400 LDK 10 D 1.1 / -L24-B7        
hydac 0110 D 005 BH4HC        
hydac ETS        
1701-100-20DG hydac-c WSM060-24000Ym-01        
hydac ETS 328-5-100-000 hydac        
444402; HRGKSM 2 R 172-180/178 ST        
hydac 0240D010 BN4HC        
hydac 704638 FSA-127-2.0 / – / 12-SO14        
hydac 6064506 HYDAC        
hydac TFP100        
hydac OKA-EL4S / 40 / 3.0 / B / M / A / 1        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac EDS1791-N-400-000        
HYDAC KHP-25-1114-02X? 398301?        
hydac 1269914        
hydac EDS 344-2-400-000 + ZBE 03        
HYDAC HN60-01-E 63/10 / G1 / 4B        
HYDAC RF BN / HC 330 DG5D1.X / -L24        
hydac PDBM10120AP-01-CN-350-24PG-8 , 8        
hydac VD 5 D.0 / -L24        
HYDAC SB330-4A1 / 112A-330A 2105712        
hydac EDS 348-5-016-000        
hydac EDS 345-1-400-000        
hydac EDS1791-P-400-000        
hydac FZP-3 /3.0/P/100/40/RV4.5        
HYDAC PSV 1010-24-10-014        
hydac KHB-M36X2-1112-01X-A        
hydac EDS 3476-3-3000-400        
hydac KHB-25SR-1114-01X-A DN20 PN315 KHB-25SR-1114-01X-A DN20 PN315         
HYDAC SB400-0.5A1 / 322A9-
Hydac 400A         0030 D 010 BH4HC        
hydac HYDAC         
hydac KHB-G1 / 2-1112-06X DN15 31,5MPa        
HYDAC 0660 020 BN4HC / -V        
hydac KHB-G3 / 4-1112-06X DN20 31,5MPa        
hydac ETS 386-2-150-000 907577        
hydac DV-20-01.1 / 0        
hydac EDS1791-N-250-000        
hydac ETS 3118-5-0250-000-K        
hydac ETS326-3-100-000        
Hydac 1.11.16.D.03 BN4 / E 1288427        
hydac EDS 3476-2-3000-400        
hydac R24 / 28,28-N / 1        
hydac DFPBN / HC60QB5B1.0 /        
-B6 hydac 3124057; GSV6-10-CE1637.ISO4126-1.6.G.205.350         
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac KF80RF23 FKM GGG40         
hydac EDS348-5-400-000 + ZBE08 + ZBM300        
hydac 0990D010BN4HC        
HYDAC 0160 D 025 W        
hydac WSM06020Z-01m-cN-24DG        
hydac SV13-10-C-0-24DGH        
hydac 0060 D 010 BH4HC / -V Số 1253043        
HYDAC FSK-176-2.4 / 0 / – / 12 / Z4, 3182587        
hydac RF4-1-ET1C-EEE-COE-2-16-1 / KMS100        
hydac 0063 DN 025 W / HC / -V        
hydac KFZP-1 + 2 / 1.0 / P /         
71/10 hydac EDS 344-3-250 -000        
hydac VD2 LZ.1 / -CN        
HYDAC RFMMM185BD10A1        
hydac 0009 L 002 BN        
hydac 0100-S-125 W / 0.2        
hydac OK-DED3H / 3.1 / 24V / 1 / S        
hydac HDA 4744-A-400-000        
hydac HDA 4744-B-600-Y38 xem hình        
hydac DYB33DNL10- 12MB        
hydac EDS 3448-5-0400-000        
hydac HDA8445-A-250-000        
hydac EDS 3446-2-0250-000 + ZBE06 +        
ZBM3000 Cáp hydac M12X1 cho Hydac Data Logger ZBE 30-05        
hydac 56890.36        
HYDAC FILTERELEMENT | 0160DN010BH4HC, 1268873        
hydac EDS348-5-250-000        
hydac EDS3446-2-0250-000        
hydac 0160 R 005 BN4HC        
HYdac P4WRE10Z75D01-24PGE1 / V        
hydac TFP 104        
hydac WSM06020W-01-CN-24DG        
HYDAC 0330D010BN3HC hydac        
ZBM300 hydac        
0990 D 010 BN4HC         
hydac EDS346-3-400-000        
hydac EDS 3446-1-0250-000        
HYDAC 0160 DN 010 BN4HC / -V        
hydac 0660R010BN4HC NR.1263017        
hydac KHM-32-F3-11141 ( ngắn); 851341         
hydac DB12120A-01X-250V 12         
HYDAC DVE-08-01-X / 0        
HYDAC L / DA-E0110 D010BIV4HC         
hydac H8A-IG16-12-TLA (3818526)         
HYDAC VM2J4.1,2074520        
hydac 0160 MA020BN 315485        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac TECALAN-AF4.47.07.072303 (Cáp 2 mét và Đầu nối)        
hydac EDS348-5-400-000 + ZBM300        
hydac EDS 344-2-016-000        
hydac rexroth 0250 H 10 XL-B00-0-M        
HYDAC P4WEE 06 E26 D01-24PG E0 / V        
Bộ lọc hydac [LFN ID 10 LZ 2.0 / -D4C / HYDAC] BN / HC 100        
hydac 0330 D 003 BH4HC        
hydac ETS326-2- 100-000        
HYDAC RHM0810MR021A01        
hydac G 90L6 0-3442010        
hydac 0330 D 010 BN4HC, 1250493        
hydac ETS 328-5-100-000        
hydac DB4E-013 4L.28.210        
HYDAC KHM-40-F6-11141-06X-SO760-XL; Ball van DN40 SAE6000        
hydac EDS 346-1-250-000        
hydac EDS348-5-016-000        
hydac RF3-4; 1345577        
hydac M821 RV8-8-S-0-15        
hydac SBO200-1E1 112E-200AB VỚI PHOTO        
hydac SVE 1 / 2 ?? 3.0609.0039        
hydac ETS 386-3-150-000        
HYDAC CXK02-2 / 2-FC-3/40/008 / 112PP / PV24VM12DR        
hydac EDS-3448-5-0400-000        
hydac HDA 3705-A-250-155        
hydac số 6071713         
hydac KFZP-1 + 2 / 2.3 / P /
71/8 (PTFE)         hydac S2400B077403 0 ~ 20bar 12 ~ 30VDC        
hydac ETS 3866-3-000-000        
hydac EDS345-1-016-000        
hydac 0280 D 010 BN4HC        
hydac 0660R010BN4HC NR .1263017        
HYDAC WSEW 12120-05X-W230-Z5L        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac HDA 3840-A-250-124 (10M)        
hydac 0050-S-125W        
hydac 0030D020BN4HC        
HYDAC ETS 1700-100-000        
HYDAC FAM-100-M-2 / 5500-2600DM-10-SZ-1.100L / phút, 10u        
rexroth + hydac Xem
hydac 1300R003BN4HC         đính kèm        
HYDAC KHB-20SR-1112-02X        
Hydac FPU-1-250F2.5G11A3K 3104265         
hydac 0F5L10P6N2B03E         
hydac 0F5L10P6N2B03E hydac 0030D010BH4HC        
hydac KHB-G32-1212-01X 32         
hydac EDS 348-5-016-000 + mit ZBE08        
hydac RFN BN / HC 40 BC 25 A1.0        
hydac 0280D003BH3HC        
hydac MDF BN / HC240 OE 11D        
hydac HST 1-A-4- 450-F        
hydac TFP 104        
hydac 0030D030BN4HC        
HYDAC K-VENT.D255 F16-12L8201 / E-06S 3141312        
hydac EDS 3446-1-0100-011        
HYDAC HEX S615-20-00 / G1 ”        
hydac SB330-24A1 / 112U-330A        
hydac EDS 345-1-400-000        
hydac EDS 1791-N-250-000        
HYDAC 0240D010BN4HC, 1250491        
hydac 1700R020 BN4HC        
hydac EDS348-5-016-000        
hydac NV1-8-S-0        
hydac Hydac WSM0620V-01M-CN-24DG        
EDS 3448-5-0400-000        
hydac 2600-R-010-BN4HC /        
-B6 hydac FPU-1-250F2.5G11A3K        
hydac RFBN / HC60G10D1.1 / 12-L220        
hydac ZBM 300        
hydac ETS 384-3-150-000         
hydac 4433-PRS-CONTROLLER        
hydac HDA 3840-A-400-124 (6M)        
hydac DB12120A-010-250V        
hydac EDS 344-3-250-000 Nr.906322        
hydac EHS 2042-10-000        
hydac EDS345-1-250-000        
hydac EDS346-1-016-000 + ZBE06 + ZBM300        
hydac Nr.3591866        
hydac EDS 347-4-400-045        
hydac 0110D010BN4HC        
hydac HDA 3840-A-600-124        
hydac Hydac HEX S610-100 -00 / G1 Bộ trao đổi nhiệt         
hydac RF4-1-x-xx-7-16-0-V; 1357412        
hydac KHB-G1 / 2-1112-06X DN15 31,5MPa         
hydac 0250DN 010 BH3HC (V035233)        
hydac EDS344-3-016 -000        
hydac 0160GM010P        
hydac 7.4683E + 12        
hydac DF BN / HC 990 QE 5 D 2.0 /-L24(3240242).F130083        
hydac EDS 347-4-400-045        
hydac KHP-10-1114-04X        
hydac KHB-20-F6 -11141-02X 20 20        
HYDAC R ?? cklauffilter RF240-Geh? Sử dụng 1266642         
hydac KHM-40-F3-11141-06X        
hydac EDS 346-1-040-000        
hydac EDS 3346-3-0016-000-F1        
hydac N5AM002, 349677        
hydac ZDB6 VP2-4X / 200 ?? tấm mat.no. 617862 ??        
hydac HDA4744-A-250-000        
hydac EDS3408-5-0400-017        
hydac ZBE 03        
hydac EDS 3346-3-0016-000-P1        
Loại hydac 16BAR: VD 2.5 LZ. 1 / -DB 33/12 -10 ?? +100 ?? 24V / DC        
hydac VD5D.0 / -L24 10/11        
hydac 267267, SV13-10-C-0-24DGH        
hydac DF BN / HC 140TC10D1.X / – L24 B6        
hydac PT-300 / 5.3 / M / FL041-E CNOMO        
hydac SAF20M12T330A-S13        
HYDAC Typ: LF BN / HC 30, B 20 D1.0 / -L24-B6; Element-Typ: 0030 D 020 BN3HC        
hydac ELF P 52 G 3 W 3.0        
hydac 78LL10        
hydac 1200 R 003 BN4HC / -KB-SMS-SO451 -03255869 phần tử lọc        
hydac RFBN / HC950D020D1X / V-L24         
hydac 0160R010BN3HC        
hydac 0660 R 010 BN4HC        
HYDAC 1300 R 010 BN4HC / -B4-KE50 1284461        
hydac WSE08130-04X-G24-Z4-N         hydac PT-350
hydac        
3-3-0730 hydac /5.3/M/FL051-E CNOMO        
hydac HEX S6108000        
hydac EDS3446-3-0250-000        
hydac EDS347-4-400-045        
hydac 3680949        
hydac EDS 344-2-400-000        
HYDAC EDS1691-TC-100-D00 100Bar; 4-20MA 24-32V / DC        
HYDAC N5AM002 / V-0VP 4665899         
hydac VM2 D.0 / -LED13/12        
hydac ETS 3226-3-350-000        
hydac 0660 R 010 BN4HC Nr .1263017        
hydac 0FU10P2N2B03B        
hydac EDS 3316-2-0010-000-F1        
hydac 1700 R 020 BN4HC / -SMS-SO451-03255871 phần tử lọc

L-703D, ZXL-713D, ZXL-704D, ZXL-705D, ZXL-725D, ZXL-706D, ZXL-726D, ZXL-717D, ​​ZXL-727D, ZXL-737D, ZXL-747D, ZXL-901D,ZXL-902D, ZXL-301A, ZXL-302A, ZXL-303A, ZXL-702A, ZXL-703A, ZXL-713A, ZXL-704A, ZXL-705A, ZXL-725A, ZXL-706A, ZXL-726A, ZXL-726A 717A, ZXL-727A, ZXL-737A, ZXL-747A, ZXL-901A, ZXL-902A, ZXM-301, ZXM-302, ZXM-312, ZXM-702, ZXM-703, ZXM-704, ZXM-725, ZXM-726, ZXM-901, ZXM-902, ZXM-903, ZXM-923, ZXM-301D, ZXM-302D, ZXM-312D, ZXM-702D, ZXM-703D, ZXM-704D, ZXM-725D, ZXM- 726D, ZXM-901D, ZXM-902D, ZXM-903D, ZXM-923D, ZXM-301A, ZXM-302A, ZXM-312A, ZXM-702A, ZXM-703A, ZXM-704A, ZXM-725A, ZXM-72A ZXM-901A, ZXM-902A, ZXM-903A, ZXM-923A, MLD-020PE, MLD-032PE, MLD-040PE, MLD-063PE, MLD-080PE, MLD-100PE, MLD-020PS, MLD-032PS, MLD- 040PS, MLD-063PS, MLD-080PS, MLD-100PS, MLD-020PK, MLD-032PK, MLD-040PK, MLD-063PK, MLD-080PK, MLD-100PK, MLD-020DE, MLD-032DE, MLDX-020D, MLDX-032D, MLDX-040D, MLDX-063D, MLDX-080D, MLDX-100D, MLD-4020PE, MLD-4032PE, MLD-4040PE,MLD-4063PE, MLD-4080PE, MLD-4100PE, MLD-4020PS, MLD-4032PS, MLD-4040PS, MLD-4063PS, MLD-4080PS, MLD-4100PS, MLD-4020PK, MLD-4032PK, MLD-4040PK, MLD- 4063PK, MLD-4080PK, MLD-4100PK, MLD-4020DE, MLD-4032DE, MLDX-4020D, MLDX-4032D, MLDX-4040D, MLDX-4063D, MLDX-4080D, MLDX-4100D, MLD-020ESE, MLD-03 MLD-040ESE, MLD-063ESE, MLD-080ESE, MLD-100ESE, MLD-4020ESE, MLD-4032ESE, MLD-4040ESE, MLD-4063ESE, MLD-4080ESE, MLD-4100ESE, KE-210, KE-215, KE- 230, KE-P215, KE-315, KE-215P, KE-230P, KE-205P, KE-305P, RXT-F01 5V DC, RXT-F01 12V DC, RXT-F01 24V DC, RXT-F01 48V DC, RXT-F01 60V DC, RXT-F01 12V AC / DC, RXT-F01 24V AC / DC, RXT-F01 48V AC / DC, RXT-F01 60V AC / DC, RXT-F01 100-125V AC / DC, RXT- F01 200-240V AC / DC, RXT-F01 100-125V AC, RXT-F01 200-240V AC, RXT-Q01 5V DC, RXT-Q01 12V DC, RXT-Q01 24V DC, RXT-Q01 48V DC, RXT- Q01 60V DC, RXT-Q01 12V AC / DC,RXT-Q01 24V AC / DC, RXT-Q01 48V AC / DC, RXT-Q01 60V AC / DC, RXT-Q01 100-125V AC / DC, RXT-Q01 200-240V AC / DC, RXT-Q01 100-125V AC, RXT-Q01 200-240V AC, RXT-A01 24V, RXT-A01 12V, RXT-B01 24V, RXT-B01 12V, RXT-G04N 24V, RXT-G04 24V, RXT-G04 12V, RXT-K04 24V, RXT-K04 12V, RXT-K04M 24V, RXT-K04M 12V, RXT-K04H 24V, RXT-K04H 12V, RXT-N08, RXT-P08, RXT-N16, RXT-P16, RXT-N32, RXT-P32, RXT -N328, RXT-P328, RXT-D04AN, RXT-D04CN, RXT-D04DN, RXT-D08AN, RXT-D08CN, RT-004AS D2, RT-004AC D2, RT-008AS D2, RT-008AC D2, RT-016AS D2, RXT-OM40H-1M, RXT-OM40H-2M, RXT-MK37D-1M, RXT-MK37D-2M, RXT-MB40H-1M, RXT-MB40H-2M, RXT-MB40H-3M, RXT-MB40H-4M, RXT-MB40H-6M, CXT-C20, CXT-C40, CXT-C408, CXT-B26, CXT-B34, CXT-B40F, CXT-B40K, CXT-T08, CXT-T16, CXT-TW3240, CXT CXT-W50, CT-A20, CT-A24, CT-A30, CT-A34, CT-A40, CT-A50, CT-A56, CT-A56R, CXT-OM40H-1M, CXT-OM40H-2M, CXT- MK37D-1M,CXT-MK37D-2M, CXT-MB40H-1M, CXT-MB40H-2M, CXT-MB40H-3M, CXT-MB40H-4M, CXT-MB40H-6M, CXT-40HH-1M, CXT-40HH-2M, CXT- 40HH-3M, CXT-50HH-1M, CXT-50HH-2M, CXT-50HH-3M, EQ5-03005, EQ5-03012, EQ5-03024, EQ5-05024, EQ5-07524, EQ5-10024, EQ5-17524, EQ5-24024, EQ1-15S12, EQ1-15S24, EQ1-30S12, EQ1-30S24, EQ1-50S12, EQ1-50S24, EQ1-75S12, EQ1-75S24, EQ1-100S12, EQ1-100S24, EQ1-150S12, EQ1-150S12 150S24, EQ1-220S12, EQ1-220S24, EQ1-300S12, EQ1-300S24, EQ-DB1-30, EQ-DB1-75, EQ-DB1-150, KMC-25S 220V, KMC-30S 220V, KMC-40S 220V , KMC-50S 220V, KMC-CT, KMC-TT, TTL-8A 100 / 240VAC, TTL-8A 24VDC, TTL-8B 100 / 240VAC, TTL-8B 24VDC, TTL-11A 100 / 240VAC, TTL-11A 24VDC, TTL-11B 100 / 240VAC, TTL-11B 24VDC, TTL-T1 1S 220VAC, TTL-T1 3S 220VAC, TTL-T1 6S 220VAC, TTL-T1 10S 220VAC, TTL-T1 30S 220VAC, TTL-T1 60S 220VAC, TTL- T1 3M 220VAC, TTL-T1 6M 220VAC, TTL-T1 10M 220VAC,TTL-T1 30M 220VAC, TTL-T1 60M 220VAC, TTL-T1 3H 220VAC, TTL-T1 6H 220VAC, TTL-T1 12H 220VAC, TTL-T1 24H 220VAC, TTL-T2 1S 220VAC, TTL-T2 3S 220VAC, TTL- T2 6S 220VAC, TTL-T2 10S 220VAC, TTL-T2 30S 220VAC, TTL-T2 60S 220VAC, TTL-T2 3M 220VAC, TTL-T2 6M 220VAC, TTL-T2 10M 220VAC, TTL-T2 30M 220VAC, TTL-T2 60M 220VAC, TTL-T2 3H 220VAC, TTL-T2 6H 220VAC, TTL-T2 12H 220VAC, TTL-T2 24H 220VAC, TTL-8FS 100 / 240VAC, TTL-8FM 100 / 240VAC, TTL-SD 100 / 240VAC, TTL-SD 24VDC, TTS-B0.5S 220VAC, TTS-B001S 220VAC, TTS-B005S 220VAC, TTS-B010S 220VAC, TTS-B060S 220VAC, TTS-B002M 220VAC, TTS-B004M 220VAC, TTS-B0.5S 110VAC, TTS-B001S 110VAC , TTS-B005S 110VAC, TTS-B010S 110VAC, TTS-B060S 110VAC, TTS-B002M 110VAC, TTS-B004M 110VAC, TTS-B0.5S 24VDC, TTS-B001S 24VDC, TTS-B005S 24VDC, TTS-B010S B060S 24VDC, TTS-B002M 24VDC, TTS-B004M 24VDC, TTL-BK, TTS-BK, TTL-PR,TTL-PK, TTM-40.5S 220VAC, TTM-4001S 220VAC, TTM-4005S 220VAC, TTM-4010S 220VAC, TTM-4030S 220VAC, TTM-4060S 220VAC, TTM-4180S 220VAC, TTM-4005M 220VAC, TTM-4010M 220VAC, TTM-4030M 220VAC, TTM-4060M 220VAC, TTM-40.5S 110VAC, TTM-4001S 110VAC, TTM-4005S 110VAC, TTM-4010S 110VAC, TTM-4030S 110VAC, TTM-4060S 110VAC, TTM-4180S 110VAC, TTM-4005M 110VAC , TTM-4010M 110VAC, TTM-4030M 110VAC, TTM-4060M 110VAC, TTM-40.5S 24VDC, TTM-4001S 24VDC, TTM-4005S 24VDC, TTM-4010S 24VDC, TTM-4030S 24VDC, TTM-4060S 24VDC, TTM-4180S 24VDC, TTM-4005M 24VDC, TTM-4010M 24VDC, TTM-4030M 24VDC, TTM-4060M 24VDC, TTM-20.5S 220VAC, TTM-2001S 220VAC, TTM-2005S 220VAC, TTM-2010S 220VAC, TTM-2030S 220VAC, TTM- 2060S 220VAC, TTM-2180S 220VAC, TTM-2005M 220VAC, TTM-2010M 220VAC, TTM-2030M 220VAC, TTM-2060M 220VAC, TTM-20.5S 110VAC, TTM-2001S 110VAC, TTM-2005S 110VAC,TTM-2010S 110VAC, TTM-2030S 110VAC, TTM-2060S 110VAC, TTM-2180S 110VAC, TTM-2005M 110VAC, TTM-2010M 110VAC, TTM-2030M 110VAC, TTM-2060M 110VAC, TTM-20.5S 24VDC, TTM-2001S 24VDC , TTM-2005S 24VDC, TTM-2010S 24VDC, TTM-2030S 24VDC, TTM-2060S 24VDC, TTM-2180S 24VDC, TTM-2005M 24VDC, TTM-2010M 24VDC, TTM-2030M 24VDC, TTM-2060M 24VDC, FLR-202B 220VAC , FLR-202C 220VAC, FLR-203B 220VAC, FLR-203C 220VAC, HS-3A, K2CF08K, FLR-201B, FLR-261B, FLR-302C 220VAC, KMY4S, KMY4S (K), KMY4S (A), KMY4S (B ), KMY4S (W), KMY4S (Y), KMY2S, KMY2S (K), KMY2S (A), KMY2S (B), KMY2S (W), KMY2S (Y), KCY4, KCY4 (A), KCY4 (G) , KCY4 (Y), KCY4 (B), KCY4 (W), KCY2, KCY2 (A), KCY2 (G), KCY2 (Y), KCY2 (B), KCY2 (W), KMY2, KMY2 (A), KMY2 (G), KMY2 (Y), KMY2 (B), KMY2 (W), KMY3, KMY4, KMY4 (A), KMY4 (G), KMY4 (Y), KMY4 (B), KMY4 (W), KMY2 -E, KMY3-E, KMY4-E, KMY2-E1, KMY3-E1, KMY4-E1, KPY2, KPY4, KPY2, KPY3, KPY4,KPY22, KPY42, KPY21, KPY31, KPY41, KPL2, KLY2, KLY2-E, KLY3, KLY4, KF083A, KF083A-E, KF113A, KF113A-E, KPZ2, KPZ2RF ,, KPZ2RF ,, KPZ3K3 ,, KR11A, KPY-L (24VDC), KPY-D (6 ~ 250VDC), KPY-M1 (24VDC / AC), KPY-M2 (110VDC / AC), KPY-M3 (220VDC / AC), K2CF08, K2CF11, K2BF08 , K2BF11, KYF08A, KYF08A-E, KYF11A, KYF11A-E, KYF14A, KYF14A-E, KTF08A, KTF08A-E, KTF11A, KTF11A-E, KTF14A, K, YK08K-02A, Y11 , KY14, KY14-02, KT08, KT08-0, KPX1, KPX2, KPX11, KPX21, KPX12, KPX22, KPX13, KPX23, KPX14, KPX24, KPX15, PXK1 TB, TB, KPX16, KPX1, KPX1, KPX1 -01004, KTB1-01006, KTB1-01010, KTB1-02003, KTB1-02004, KTB1-02006, KTB1-02010, KTB1-02012, KTB1-02015, KTB1-02020, KTB1-03003, KTB1-03004, KTB1-03006 , KTB1-03010, KTB1-06003, KTB1-06004, KTB1-10003, KTB1-10004, KTB1-15003, KTB1-15004, KTB1-20003, KTB1-20004, KTB1-30003, KTB1-30004,KTB1-40003, KTB1-40004, KTB1-50003, KTB1-50004, KTB1-60003, KTB1-60004, KTB2-010, KTB2-015, KTB2-025, KTB2-035, KTB2-060, KTB2-100, KTB2- 200, KTB2-300, KTB3-015, KTB2-A10, KTB2-A15 / A25, KTB2-A35, KTB2-A60, KTB2-A100, KTB2-A200, KTB2-A300, KTB3-A15, KTB2-STA, KTB2- STB, KTB2-STC, KTB2-CHA, KTB2-CHB, KTB2-CHA-2M, KTB2-CHB-2M, KTB2-CVA, KTB2-CVB, KTB2-CVC, KTB2-PA, KTB2-PB, KTB2-S1512K, KTB2-A15 / A25, KTB2-A35, KTB2-A60, KTB2-A100, KTB2-A200, KTB2-A300, KTB3-A15, KTB2-STA, KTB2-STB, KTB2-STC, KTB2-CHA, KTB2-CHB, KTB2-CHA-2M, KTB2-CHB-2M, KTB2-CVA, KTB2-CVB, KTB2-CVC, KTB2-PA, KTB2-PB, KTB2-S1512K, KA-PG18, KA-PG21, KA-PG25, KA- PG27, KA-PG29, KA-PG36, KA-PG42, KA-PG48, KA-PG7 K, KA-PG9 K, KA-PG11 K, KA-PG13.5 K, KA-PG16 K, KA-PG18 K, KA-PG21 K, KA-PG25 K, KA-PG27 K, KA-PG29 K, KA-PG36 K, KA-PG42 K, KA-PG48 K, KCT-02, KTT-03S, KTT-04S, KTT-03P , KTT-04P,KTT-03C, KTT-04C, KCL-1, KAM-CV2, KAM-CV3, KAM-CV33, KAM-CA2, KAM-CA3, KAM-HCS1, KAM-HCS2, KAM-IC2010, KAH-CV2, KAH- CV3, KAH-CV33, KAH-CA2, KAH-CA3, KAH-HCS1, KAH-HCS2, KAH-IC2010, SL30-111R D4, SL30-111G D4, SL30-111Y D4, SL30-111W D4, SL30-111B D4 , SL30-111R A2, SL30-111G A2, SL30-111Y A2, SL30-111W A2, SL30-111B A2, SL40-111R D4, SL40-111G D4, SL40-111Y D4, SL40-111W D4, SL40-111B D4 , SL40-111R A2, SL40-111G A2, SL40-111Y A2, SL40-111W A2, SL40-111B A2, SL30-LR 24V, SL30-LG 24V, SL30-LY 24V, SL30-LB 24V, SL30-LW 24V , SL40-LR 24V, SL40-LG 24V, SL40-LY 24V, SL40-LB 24V, SL40-LW 24V, KF-32K, KF-32K-2P, KF-32K-3P, KF-15A1, KF-15A2, KF-15A3, KF-30A1, KF-10D1, KF-10D2, KF-10D3, KF-20D1, KF-30C, KF-30CL, KF-30CL-B, KF-30CL-C, KF-30L, KF- 30B, KF-32L, KF-32L-2P, KF-32L-3P, KF-63L, KFS-A02, KFS-A04, KFS-A06, KFS-A10, KFS-A12, KFS-A16, KFS-A20, KFS-A25,KFS-A30, KFS-B01, KFS-B02, KFS-B03, KFS-B04, KFS-B05, KFS-B06, KFS-B08, KFS-B10, KFS-B12, KFS-B16, KFS-B20, KFS- B25, KFS-B30, KFS-B32, KFS-C63, KEX-210 □, KEX-210 □ A2, KEX-210 □ D4, KEX-211 □, KEX-211 □ A2, KEX-211 □ D4, KEX- G210 □, KEX-G210 □ A2, KEX-G210 □ D4, KEX-G211 □, KEX-G211 □ A2, KEX-G211 □ D4, KEX-2A10 □, KEX-2A10 □ A2, KEX-2A10 □ D4, KEX -2A11 □, KEX-2A11 □ A2, KEX-2A11 □ D4, KEX-G2A10 □, KEX-G2A10 □ A2, KEX-G2A10 □ D4, KEX-G2A11 □, KEX-G2A11 □ A2, KEX-G2A11 □ D4, KEX-310 □ -N29, KEX-310 □ A2-N29, KEX-310 □ D4-N29, KEX-311 □ -N29, KEX-311 □ A2-N29, KEX-311 □ D4-N29, KEX-G310 □ -N29, KEX-G310 □ A2-N29, KEX-G310 □ D4-N29, KEX-G311 □ -N29, KEX-G311 □ A2-N29, KEX-G311 □ D4-N29, KEX-310 □ -N40, KEX -310 □ A2-N40, KEX-310 □ D4-N40, KEX-311 □ -N40, KEX-311 □ A2-N40, KEX-311 □ D4-N40, KEX-G310 □ -N40, KEX-G310 □ A2 -N40, KEX-G310 □ D4-N40, KEX-G311 □ -N40, KEX-G311 □ A2-N40, KEX-G311 □ D4-N40, KEX-310 □ -B40, KEX-310 □ A2-B40,KEX-310 □ D4-B40, KEX-311 □ -B40, KEX-311 □ A2-B40, KEX-311 □ D4-B40, KEX-G310 □ -B40, KEX-G310 □ A2-B40, KEX-G310 □ D4-B40, KEX-G311 □ -B40, KEX-G311 □ A2-B40, KEX-G311 □ D4-B40, KEX-410K, KEX-411K, KEX-420K, KEX-410KA2, KEX-411KA2, KEX-420KA2 , KEX-410KD4, KEX-411KD4, KEX-420KD4, KEX-G410K, KEX-G411K, KEX-G420K, KEX-G410KA2, KEX-G411KA2, KEX-G420KA2, KEX-G410KD4, KEX-DK411, KEX-DK411 -520K, KEX-520KA2, KEX-520KD4, KEX-G520K, KEX-G520KA2, KEX-G520KD4, KEX-601R, KEX-602R, KEX-611R, KEX-601RA2, KEX-602RA2, KEX-611601RD4, KEX-611601R11601R , KEX-602RD4, KEX-611RD4, KEX-701R, KEX-702R, KEX-711R, KEX-P701R, KEX-P702R, KEX-P711R, KEX-701RA2, KEX-702RA2, KEX-701RA2, KEX-701RD4, KEX-701RD4 -702RD4, KEX-711RD4, KEX-801R-N30, KEX-802R-N30, KEX-811R-N30, KEX-P801R-N30, KEX-P802R-N30, KEX-P811R-N30, KEX-801RA2-N30, KEX -802RA2-N30, KEX-811RA2-N30, KEX-801RD4-N30, KEX-802RD4-N30,KEX-811RD4-N30, KEX-G801R-N30, KEX-G802R-N30, KEX-G811R-N30, KEX-G801RA2-N30, KEX-G802RA2-N30, KEX-G811RA2-N30, KEX-G801RD4-N30, KEX-G801RD4-N30, KEX-G801RD4-N30 G802RD4-N30, KEX-G811RD4-N30, KEX-801R-N40, KEX-802R-N40, KEX-811R-N40, KEX-P801R-N40, KEX-P802R-N40, KEX-P811R-N40, KEX-801RA2- N40, KEX-802RA2-N40, KEX-811RA2-N40, KEX-801RD4-N40, KEX-802RD4-N40, KEX-811RD4-N40, KEX-G801R-N40, KEX-G802R-N40, KEX-G811R-N40, KEX-G801RA2-N40, KEX-G802RA2-N40, KEX-G811RA2-N40, KEX-G801RD4-N40, KEX-G802RD4-N40, KEX-G811RD4-N40, KEX-K801R-N40, KEX-K802R-N40, KEX-K802R-N40 K811R-N40, KEX-801R-B40, KEX-802R-B40, KEX-811R-B40, KEX-P801R-B40, KEX-P802R-B40, KEX-P811R-B40, KEX-801RA2-B40, KEX-802RA2- B40, KEX-811RA2-B40, KEX-801RD4-B40, KEX-802RD4-B40, KEX-811RD4-B40, KEX-G801R-B40, KEX-G802R-B40, KEX-G811R-B40, KEX-G801RA2-B40, KEX-G802RA2-B40, KEX-G811RA2-B40, KEX-G801RD4-B40, KEX-G802RD4-B40,KEX-G811RD4-B40, KEX-K801R-B40, KEX-K802R-B40, KEX-K811R-B40, KEX-801R-B60, KEX-802R-B60, KEX-811R-B60, KEX-G801R-B60, KEX- G802R-B60, KEX-G811R-B60, KEX-910 □, KEX-901 □, KEX-911 □, KEX-920 □, KEX-902 □, KEX-9A10 □, KEX-9A01 □, KEX-9A11 □, KEX-9A20, KEX-9A02, KEX-1ES, KEX-1GE, KEX-1PB, KEX-1GP, KEX-CB10, KEX-CB01, KB-2BAFS, KB-2BADS, KB-5BAFS, KB-5BADS, KB-5BAFSP, KB-5BADSP, K160-CZ D4, K160-CZL D4, K16-CZ D4, K16-CZL D4, K16-BZ D4, K16-BZL D4, K160-CZ 12, K160-CZL 12, K16- CZ 12, K16-CZL 12, K16-BZ 12, K16-BZL 12, HRB-PS52CRA2, HRB-PS52IRA2, HRB-PS50CRA2, HRB-PS50IRA2, HRB-PS52CRA1, HRB-PS52IRA1, HRB-PS52IRA1, HRB-PS52IRA1, HRB-PS52IRA1, HRB-PS52IRA1 HRB-PS52CRD4, HRB-PS52IRD4, HRB-PS50CRD4, HRB-PS50IRD4, HRB-PS52CR12, HRB-PS52IR12, HRB-PS50CR12, HRB-PS50IR12, DPL-24, DPL-22, DPL-11, DPL-42 44, DPL-24B, DPL-14B, DPL-44B, KMB-P80 A1, KMB-P80 A2, KMB-P80 D2, KMB-P80 D4,KMB-P80 D8, KMB-P80 D1, KMB-N80 A1, KMB-N80 A2, KMB-N80 D2, KMB-N80 D4, KMB-N80 D8, KMB-N80 D1, KMB-P80 D4 (LED), KMB- P80 D1 (LED), KMB-N80 D4 (LED), KMB-N80 D1 (LED), KMB-P80 A1 (LED), KMB-P80 A2 (LED), KMB-P80 A3 (LED), KMB-N80 A1 (LED), KMB-N80 A2 (LED), KMB-N80 A3 (LED), KSP-41S, KSP-42S, KSP-41T, KSP-42T, KSP-43S, KSP-43T, Bracket-Buzzer, KSP- 61LS, KSP-62LS, KSP-61SS, KSP-62SS, KSP-61LK, KSP-62LK, KSP-61SK, KSP-62SK, KSP-61LR, KSP-62LR, KSP-61SR, KSP-62SR, KSP-61LY, KSP-62LY, KSP-61SY, KSP-62SY, HRE-S90 A1, HRE-S90 A2, HRE-S90 D4, HRE-S90 D2, HRE-S90 D1, KPL-R D12, KPL-G D12, KPL-Y D12, KPL-B D12, KPL-W D12, KPL-R D4, KPL-G D4, KPL-Y D4, KPL-B D4, KPL-W D4, KPL-R D1, KPL-G D1, KPL-Y D1, KPL-B D1, KPL-W D1, KPL-R D2, KPL-G D2, KPL-Y D2, KPL-B D2, KPL-W D2, KPL-R A1, KPL-G A1, KPL-Y A1, KPL-B A1, KPL-W A1, KPL-R A2, KPL-G A2, KPL-Y A2, KPL-B A2,KPL-W A2, KPL-R A3, KPL-G A3, KPL-Y A3, KPL-B A3, KPL-W A3, KPL-BZIR D12, KPL-BZCR D12, KPL-BZIR D4, KPL-BZCR D4, KPL-BZIR A1, KPL-BZCR A1, KPL-BZIR D2, KPL-BZCR D2, KPL-BZIR A2, KPL-BZCR A2, KPL-BZIR A3, KPL-BZCR A3, KPL-BZIG D12, KPL-BZCG D12 KPL-BZIG D4, KPL-BZCG D4, KPL-BZIG A1, KPL-BZCG A1, KPL-BZIG D2, KPL-BZCG D2, KPL-BZIG A2, KPL-BZCG A2, KPL-BZIG A3, KPL-BZCG A3, KPL-BZCG A3 K22-17 □ 06, K22-17 □ 12, K22-17 □ D4, K22-17 □ D1, K22-17 □ D2, K22-17 □ A1, K22-17 □ A2, K22-17 □ A3, K25- 17 □ 06, K25-17 □ 12, K25-17 □ D4, K25-17 □ D1, K25-17 □ D2, K25-17 □ A1, K25-17 □ A2, K25-17 □ A3, K30-17 □ 06, K30-17 □ 12, K30-17 □ D4, K30-17 □ D1, K30-17 □ D2, K30-17 □ A1, K30-17 □ A2, K30-17 □ A3, K22-17 □ -RX ■, K25-17 □ -RX ■, K22-17 □ -RF ■, K25-17 □ -RF ■, K22-18 □ ■, K25-18 □ ■, K22-18 □ -DR ■, K25-18 □ -DR, K22-21 □, K25-21 □, K30-21 □, K22-22 □, K25-22 □, K22-21 □ -RE, K25-21 □ -RE, K30-21 □ -RE, K22-22 □ -RE,K25-22 □ -RE, K22-22 □ -DR, K25-22 □ -DR, K22-31 □, K25-31 □, K30-31 □, K22-32 □, K25-32 □, K22-31 □ -RE, K25-31 □ -RE, K30-31 □ -RE, K22-32 □ -RE, K25-32 □ -RE, K22-32 □ -DR, K25-32 □ -DR, K22-27 □ ■ , K25-27 □ ■, K30-27 □ ■, K22-28 □ ■, K25-28 □ ■, K22-28 □ -DR ■, K25-28 □ -DR ■, K22-27 □ -RF ■, K25 -27 □ -RF ■, K30-27 □ -RF ■, K22-41K, K25-41K, K30-41K, K22-41K-S2R, K25-41K-S2R, K30-41K-S2R, K22-41K-L , K25-41K-L, K30-41K-L, K22-41K-L2R, K25-41K-L2R, K30-41K-L2R, K22-42K, K25-42K, K22-42K-S2R, K25-42K-S2R , K22-42K-L, K25-42K-L, K22-42K-L2R, K25-42K-L2R, K22-51K20, K25-51K20, K30-51K20, K22-51K20-S3LR, K25-51K20-S3LR, K30 -51K20-S3LR, K22-51K20-S3R, K25-51K20-S3R, K30-51K20-S3R, K22-51K20-S3L, K25-51K20-S3L, K30-51K20-S3L, K22-51K20-K20, K25-51K20-K20 -L, K30-51K20-L, K22-51K20-L3LR, K25-51K20-L3LR, K30-51K20-L3LR, K22-51K20-L3R, K25-51K20-L3R, K30-51K20-L3R, K22-51K20-L3L , K25-51K20-L3L, K30-51K20-L3L,K22-52K20, K25-52K20, K22-52K20-S3LR, K25-52K20-S3LR, K22-52K20-S3R, K25-52K20-S3R, K22-52K20-S3L, K25-52K20-S3L, K22-52K20-L K25-52K20-L, K22-52K20-L3LR, K25-52K20-L3LR, K22-52K20-L3R, K25-52K20-L3R, K22-52K20-L3L, K25-52K20-L3L, K22-47R10 DR10, K25-47R10 D4, K30-47R10 D4, K22-47G10 D4, K25-47G10 D4, K30-47G10 D4, K22-47Y10 D4, K25-47Y10 D4, K30-47Y10 D4, K22-47R10 A2, K25-47R10 A2, K30-47R10 A2, K22-47G10 A2, K25-47G10 A2, K30-47G10 A2, K22-47Y10 A2, K25-47Y10 A2, K30-47Y10 A2, K22-47R10 A1, K25-47R10 A1, K30-47R10 A1, K22-47G10 A1, K25-47G10 A1, K30-47G10 A1, K22-47Y10 A1, K25-47Y10 A1, K30-47Y10 A1, K22-47R10 D1, K25-47R10 D1, K30-47R10 D1, K22-47G10 D1, K25-47G10 D1, K30-47G10 D1, K22-47Y10 D1, K25-47Y10 D1, K30-47Y10 D1, K22-47R10-S2R D4, K25-47R10-S2R D4, K30-47R10-S2R D4, K22-47G10-S2R D4, K22-47G10-S2R K25-47G10-S2R D4, K30-47G10-S2R D4,K22-47Y10-S2R D4, K25-47Y10-S2R D4, K30-47Y10-S2R D4, K22-47R10-S2R A2, K25-47R10-S2R A2, K30-47R10-S2R A2, K22-47G10-K2R A2 -47G10-S2R A2, K30-47G10-S2R A2, K22-47Y10-S2R A2, K25-47Y10-S2R A2, K30-47Y10-S2R A2, K22-47R10-S2R A1, K25-47R10-S2R A1, 47R10-S2R A1, K22-47G10-S2R A1, K25-47G10-S2R A1, K30-47G10-S2R A1, K22-47Y10-S2R A1, K25-47Y10-S2R A1, K30-47Y10-S2R A1, -S2R D1, K25-47R10-S2R D1, K30-47R10-S2R D1, K22-47G10-S2R D1, K25-47G10-S2R D1, K30-47G10-S2R D1, K22-47Y10-S2R D110-K25-47Y10-S2R D1, S2R D1, K30-47Y10-S2R D1, K22-48 □ ■, K25-48 □ ■, K22-48 □ -S2R ■, K25-48 □ -S2R ■, K22-57 □ 20 ■, K25-57 □ 20 ■, K30-57 □ 20 ■, K22-57 □ 20-S3LR ■, K25-57 □ 20-S3LR ■, K30-57 □ 20-S3LR ■, K22-57 □ 20-S3R ■, K25-57 □ 20 -S3R ■, K30-57 □ 20-S3R ■, K22-57 □ 20-S3L ■, K25-57 □ 20-S3L ■, K30-57 □ 20-S3L ■, K22-58 □ 20 ■, K25-58 □ 20 ■, K22-58 □ 20-S3LR ■, K25-58 □ 20-S3LR ■, K22-58 □ 20-S3R ■,K25-58 □ 20-S3R ■, K22-58 □ 20-S3L ■, K25-58 □ 20-S3L ■, K22-21 □ -N29, K25-21 □ -N29, K30-21 □ -N29, K22- 21 □ -N40, K25-21 □ -N40, K30-21 □ -N40, K22-21 □ -N65, K25-21 □ -N65, K30-21 □ -N65, K22-21 □ -B40, K25-21 □ -B40, K30-21 □ -B40, K22-21 □ -B65, K25-21 □ -B65, K30-21 □ -B65, K22-21 □ -C29, K25-21 □ -C29, K22-21 □ -C40, K25-21 □ -C40, K22-21 □ -C65, K25-21 □ -C65, K22-27 □ -N29 ■, K25-27 □ -N29 ■, K30-27 □ -N29 ■, K22- 27 □ -N40 ■, K25-27 □ -N40 ■, K30-27 □ -N40 ■, K22-27 □ -N65 ■, K25-27 □ -N65 ■, K30-27 □ -N65 ■, K22-27 □ -B40 ■, K25-27 □ -B40 ■, K30-27 □ -B40 ■, K22-27 □ -B65 ■, K25-27 □ -B65 ■, K30-27 □ -B65 ■, K22-27 □ -C29 ■, K25-27 □ -C29 ■, K22-27 □ -C40 ■, K25-27 □ -C40 ■, K22-27 □ -C65 ■, K25-27 □ -C65 ■, K22-61K10, K25-61K10, K30-61K10, K22-71K20, K25-71K20, K30-71K20, K22-23D11, K25-23D11, K22-29D11D4, K25-29D11D4, K22-29D11A2, K25-2911DA2, K22-81R01, K25-81R01, 81R01, K22-81F01, K25-81F01, K30-81F01, K22-81R01-N29, K25-81R01-N29,K30-81R01-N29, K22-87R01D4, K25-87R01D4, K30-87R01D4, K22-87R01-N29D4, K25-87R01-N29D4, K30-8701R-N29D4, K22-87R01A2, K01-87R01A2, K01-87R01A2, K01-87R01A2, K01-87R01A2 87R01-N29A2, K25-87R01-N29A2, K30-8701R-N29A2, K22-21S11B, K25-21S11B, K30-21S11B, K22-21S11G, K25-21S11G, K30-21S11G, CBA, CBB, CBS, KAL SC5, RCR, RCS, KSC12, KSC15, KSC13, BA9S-BR D4, BA9S-BG D4, BA9S-BY D4, BA9S-BB D4, BA9S-BW D4, BA9S-BR D06, BA9S-BG D06, BA9S-BY D06, BA9S-BB D06, BA9S-BW D06, BA9S-KR D4, BA9S-KG D4, BA9S-KY D4, BA9S-KB D4, BA9S-KW D4, BA9S-KR D06, BA9S-KG D06, BA9S-KY D06, BA9S-KB D06, BA9S-KW D06, BA7S-KR D4, BA7S-KG D4, BA7S-KY D4, BA7S-KR D06, BA7S-KG D06, BA7S-KY D06, H25-21R, H25-21G, H25-21Y, H25-21B, H25-21W, H25-21K, H30-21R, H30-21G, H30-21Y, H30-21B, H30-21W, H30-21K, H25-21R-N40, H25-21G- N40, H25-21Y-N40, H25-21B-N40, H25-21W-N40, H25-21K-N40, H30-21R-N40,H30-21G-N40, H30-21Y-N40, H30-21B-N40, H30-21W-N40, H30-21K-N40, H25-41K, H30-41K, H25-51K, H30-51K, H25-81R, H30-81R, H25-81F, H30-81F, HCB, HEB, HRF-M1Y, HRF-M1C, HRF-M1K, HRF-M1R, HRF-M1B, HRF-M1G, HRF-M1A, HRF-M2Y, HRF- M2C, HRF-M2T, HRF-M2K, HRF-M2R, HRF-M2B, HRF-M2G, HRF-M2A, HRF-M5, HRF-M5-2A, HRF-M5-1C, HRF-M52, HRF-M53, HRF-M6, HRF-M8Y, HRF-MX1, HRF-MX1N, HRF-MX1-A, HRF-MX1-F, HRF-MD2Y, HRF-MD2C, HRF-MD22Y, HRF-MD22C, HRF-MD2Y-2C, HRF-MD2Y-2C, HRF-MD2Y-R, HRF-MD2C-R, HRF-MD2Y-F, HRF-MD2C-F, HRF-MD2SY, HRF-MD2SC, HRF-MD3Y, HRF-MD3C, HRF-HD3, HRF-HD3F, HRF-HD3F-RW, HRF-HD3F-RC, HRF-HD3N, HRF-HD3NX, HRF-HD3LX, HRF-HD3NX-RC, HRF-HD3NX-ES, HRF-HD3NX-PL, HRF-HD3NX- RE, HRF-HD3NS, HRF-HD5F, HRF-HD5F-RW, HRF-HD5F-RC, HRF-HD5NX, HRF-HD5NX-RC, HRF-HD5NX-RE, HRF-HD5NS, HRF-HD201, HRF-HD202, HRF-HD201P, HRF-HD202P, HRF-HD301, HRF-HD302, HRF-HD301P,HRF-HD302P, KSH-203G, KSH-205G, KSH-208G, KSH-210G, KSH-215G, KSH-220G, KSH-230G, KSH-240G, KSH-103G, KSH-105G, KSH-108G, KSH- 110G, KSH-115G, KSH-120G, KSH-130G, KSH-140G, KSH-G1, KSH-G2, KSH-G3, KSH-B1, KSH-L1, KTS-30, KTS-50, KTS-90, KTS-120, KTS-300, KTC-30, KTC-50, KTC-90, KHC-A, KHC-D, TA-1a 5V, TA-1a 12V, TA-1a 24V, TR-1a 5V, TR- 1a 12V, TR-1a 24V, TAS, TRS, NYP-4P, TF-1C 24V, TFS, HR705-2P 12VDC, HR705-2P 24VDC, HR705-2P 100 / 110VDC, HR705-2P 24VAC, HR705-2P 100 / 110VAC, HR705-2P 200 / 220VAC, HR705-2P 220 / 240VAC, HR705-2PL 12VDC, HR705-2PL 24VDC, HR705-2PL 100 / 110VDC, HR705-2PL 24VAC, HR705-2PL 100 / 110VAC, HR705-2PL 200 / 220VAC, HR705-2PL 220 / 240VAC, HR705-2PLD 24VDC, HR705-2PLC 200 / 220VAC, HR705-4P 12VDC, HR705-4P 24VDC, HR705-4P 100 / 110VDC, HR705-4P 24VAC, HR705-4P 100 / 110VAC, HR705-4P 200 / 220VAC, HR705-4P 220 / 240VAC, HR705-4PL 12VDC,HR705-4PL 24VDC, HR705-4PL 100 / 110VDC, HR705-4PL 24VAC, HR705-4PL 100 / 110VAC, HR705-4PL 200 / 220VAC, HR705-4PL 220 / 240VAC, HR705-4PLD 24VDC, HR705-4PLC 200 / 220VAC, HR710-2P 12VDC, HR710-2P 24VDC, HR710-2P 100 / 110VDC, HR710-2P 24VAC, HR710-2P 100 / 110VAC, HR710-2P 200 / 220VAC, HR710-2P 220 / 240VAC, HR710-2PL 12VDC, HR710- 2PL 24VDC, HR710-2PL 100 / 110VDC, HR710-2PL 24VAC, HR710-2PL 100 / 110VAC, HR710-2PL 200 / 220VAC, HR710-2PL 220 / 240VAC, HR710-2PLD 24VDC, HR710-2PLC 200 / 220VAC, HR710- 2PP 12VDC, HR710-2PP 24VDC, HR710-2PP 100 / 110VDC, HR710-2PP 24VAC, HR710-2PP 100 / 110VAC, HR710-2PP 200 / 220VAC, HR710-2PP 220 / 240VAC, HR710-4PL 12VDC, HR710-4PL 24VDC , HR710-4PL 100 / 110VDC, HR710-4PL 24VAC, HR710-4PL 100 / 110VAC, HR710-4PL 200 / 220VAC, HR710-4PL 220 / 240VAC, HR710-4PLD 24VDC, HR710-4PLC 200 / 220VAC, 505-2PL 12VDC , 505-2PL 24VDC, 505-2PL 100 / 110VDC, 505-2PL 24VAC,505-2PL 100 / 110VAC, 505-2PL 200 / 220VAC, 505-2PL 220 / 240VAC, 505-4PL 12VDC, 505-4PL 24VDC, 505-4PL 100 / 110VDC, 505-4PL 24VAC, 505-4PL 100 / 110VAC, 505-4PL 200 / 220VAC, 505-4PL 220 / 240VAC, HR-CR311SK 24VDC, HR-CR321SS 24VDC, HR85AKSW DC024, HR85CKSW DC024, HR707N-2P 24VDC, HR707N-2P 200 / 220VAC, HR707N-2PL 24VDC, HR707N-2PL 24VDC, HR707N-2PL 24VDC, HR707N-2PL 200 / 220VAC, HR707N-2PLD 24VDC, HR707N-2PLC 200 / 220VAC, HR707N-3P 24VDC, HR707N-3P 200 / 220VAC, HR707N-3PL 24VDC, HR707N-3PL 200 / 220VAC, HR707N-3PLD 24VDC, HR707N-3PLC 200 220VAC, 730-2TB 24VDC, 730-2QB 24VDC, 730-2TR 24VDC, 730-2QR 24VDC, 730-2TB 220VAC, 730-2QB 220VAC, 730-2TR 220VAC, 730-2QR 220VAC, 730-1TB 24VDC, 730-1QB 24VDC, 730-1TR 24VDC, 730-1QR 24VDC, 730-1TB 220VAC, 730-1QB 220VAC, 730-1TR 220VAC, 730-1QR 220VAC, HR723-1C 24VDC, HR723-2A 24VDC, HR723-2C 24VDC, HR723-1C 220VAC, HR723-2A 220VAC, HR723-2C 220VAC,HR723-1C 110VAC, HR723-2A 110VAC, HR723-2C 110VAC, KEG12Y, KEG12R, KEG12G, KEG12A, KEG12B, KEG15Y, KEG15R, KEG15G, KEG15A, KEG15B, KEG13Y, KKHPG13, KEB 119, KEKHP 119, KKHPG 119 , HP111A, HP111B, HP111C, HP112A, HP112B, HP112C, HP117A, HP117B, HP117C, HP118A, HP118B, HP118C, KEG42C, KEG45C, KEG43C, KEG32Y, KEG35, KEGKE35, KEG32G KEG35, KEG32G KEG35, KEG32G , KEG35C, KEG35K, KEG33Y, KEG33R, KEG33G, KEG33B, KEG33C, KEG33K, SCK-2R, SCK-2G, SCK-2Y, SCK-2B, SCK-2W, SCK-2K, SCK-5R, SCK-5G -5Y, SCK-5B, SCK-5W, SCK-5K, SCK-3R, SCK-3G, SCK-3Y, SCK-3B, SCK-3W, SCK-3K, HP120R, HP120G, HP120Y, HP120B, HP120W, HP120K , HP115, HP113, HP115L, HP113L, KDS-1, KDS-3, KDS-2P, KDS-2L, K16-T1 220VAC, K16-T1 110VAC, K16-T1 220VDC, K16-T1 110VDC, F16-T1 220VAC, F16-T1 110VAC, F16-T1 220VDC, F16-T1 110VDC, STL-101 D4, STL-201 D4,STL-102 D4, STL-202 D4, STL-103 D4, STL-203 D4, STL-104 D4, STL-204 D4, STL-105 D4, STL-205 D4, STL- 101 □ A2, STL-201 □ A2, STL-102 □ A2, STL-202 □ A2, STL-103 □ A2, STL-203 □ A2, STL-104 □ A2, STL-204 □ A2, STL-105 □ A2, STL-205 □ A2, STL-101 □ D4, STL-201 □ D4, STL-102 □ D4, STL-202 □ D4, STL-103 □ D4, STL-203 □ D4, STL-104 □ D4, STL-204 □ D4, STL-105 □ D4, STL-205 □ D4, STL-101 □ A2, STL-201 □ A2, STL-102 □ A2, STL-202 □ A2, STL-103 □ A2, STL- 203 □ A2, STL-104 □ A2, STL-204 □ A2, STL-105 □ A2, STL-205 □ A2, K250-17R D4, K250-17G D4, K250-17Y D4, K250-17B D4, K250- 17W D4, K250-17R D1, K250-17G D1, K250-17Y D1, K250-17B D1, K250-17W D1, K250-17R D2, K250-17G D2, K250-17Y D2, K250-17B D2, K250- 17W D2, K250-17R A2, K250-17G A2, K250-17Y A2, K250-17B A2, K250-17W A2, K250-17R A1, K250-17G A1, K250-17Y A1, K250-17B A1, K250- 17W A1, K250-17R A3, K250-17G A3, K250-17Y A3,K250-17B A3, K250-17W A3, K250-21R10, K250-21G10, K250-21Y10, K250-21B10, K250-21W10, K250-21K10, K250-31R10, K250-31G10, K250-31Y10, K250-31B10, K250-31W10, K250-31K10, K250-27, K250-37, K250-61K, K250-71K, K250-41K, K250-41K-S2R, K250-51K20, K250-51K20-S3LR, K250- 51K20-S3L, K250-51K-S3R, K250-47 □ ■, K250-47 □ -S2R ■, K250-57 □ 20 ■, K250-57 □ 20-S3LR ■, K250-57 □ 20-S3L ■, K250 -57 □ 20-S3R ■, KL0624R, KL0624Y, KL0624G, KL0624B, KL0624W, KL0622R, KL0622Y, KL0622G, KL0622B, KL0622W, KL0612R, KL0612Y, KL0612G, KL0611R600, KL0611611B, KL06116116 Khối lượng KL0800R, KL0800Y, KL0800G, KL0800B, KL0800W, KL1024R,KL1024Y, KL1024G, KL1024B, KL1024W, KL1022R, KL1022Y, KL1022G, KL1022B, KL1022W, KL1011R, KL1011Y, KL1011G, KL1011B, KL1011W, KL1012R, KL1012Y, KL1012G, KL1012B, KL24R1212, KL2412 KL1222Y, KL1222G, KL1222B, KL1222W, KL1424R, KL1424Y, KL1424G, KL1424B, KL1424W, KL1422R, KL1422Y, KL1422G, KL1422B, KL1422W, KL1624R, KL1624Y, KL1624G, KL1624B, KL1624W, KL162216 17R D4, B25-17G D4, B25-17Y D4, B25-17B D4, B25-17W D4, B25-17R A2, B25-17G A2, B25-17Y A2, B25-17B A2, B25-17W A2, B25- 17R A1, B25-17G A1, B25-17Y A1, B25-17B A1, B25-17W A1, B25-17R D1, B25-17G D1, B25-17Y D1, B25-17B D1, B25-17W D1, B25- 17R A3, B25-17G A3, B25-17Y A3, B25-17B A3, B25-17W A3, B30-17R D4, B30-17G D4, B30-17Y D4, B30-17B D4, B30-17W D4, B30- 17R A2, B30-17G A2, B30-17Y A2, B30-17B A2,B30-17W A2, B30-17R A1, B30-17G A1, B30-17Y A1, B30-17B A1, B30-17W A1, B30-17R D1, B30-17G D1, B30-17Y D1, B30-17B D1, B30-17W D1, B30-17R A3, B30-17G A3, B30-17Y A3, B30-17B A3, B30-17W A3, B25-27R D4, B25-27G D4, B25-27Y D4, B25-27B D4, B25-27W D4, B25-27R A2, B25-27G A2, B25-27Y A2, B25-27B A2, B25-27W A2, B25-27R A1, B25-27G A1, B25-27Y A1, B25-27B A1, B25-27W A1, B25-27R D1, B25-27G D1, B25-27Y D1, B25-27B D1, B25-27W D1, B25-27R A3, B25-27G A3, B25-27Y A3, B25-27B A3, B25-27W A3, B30-27R D4, B30-27G D4, B30-27Y D4, B30-27B D4, B30-27W D4, B30-27R A2, B30-27G A2, B30-27Y A2, B30-27B A2, B30-27W A2, B30-27R A1, B30-27G A1, B30-27Y A1, B30-27B A1, B30-27W A1, B30-27R D1, B30-27G D1, B30-27Y D1, B30-27B D1, B30-27W D1, B30-27R A3, B30-27G A3, B30-27Y A3, B30-27B A3, B30-27W A3, B25-21R, B25-21G, B25-21Y, B25-21B, B25-21W, B25-21K, B30-21R,B30-21G, B30-21Y, B30-21B, B30-21W, B30-21K, B30-21R-EG, B30-21G-EG, B30-21Y-EG, B30-21B-EG, B30-21W-EG, B30-21K-EG, B25-21R-N40, B25-21G-N40, B25-21Y-N40, B25-21B-N40, B25-21W-N40, B25-21K-N40, B30-21R-N40, B30- 21G-N40, B30-21Y-N40, B30-21B-N40, B30-21W-N40, B30-21K-N40, B30-21R-N65, B30-21G-N65, B30-21Y-N65, B30-21B- N65, B30-21W-N65, B30-21K-N65, B30-21R-B40, B30-21G-B40, B30-21Y-B40, B30-21B-B40, B30-21W-B40, B30-21K-B40, B30-21R-C40, B30-21G-C40, B30-21Y-C40, B30-21B-C40, B30-21W-C40, B30-21K-C40, B30-21R-B65, B30-21G-B65, B30- 21Y-B65, B30-21B-B65, B30-21W-B65, B30-21K-B65, B30-21R-F65, B30-21G-F65, B30-21Y-F65, B30-21B-F65, B30-21W- F65, B30-21K-F65, B30-21R-H65, B30-21G-H65, B30-21Y-H65, B30-21B-H65, B30-21W-H65, B30-21K-H65, B30-21R-C65, B30-21G-C65, B30-21Y-C65, B30-21B-C65, B30-21W-C65, B30-21K-C65, B25-41L, B30-41L, B25-41S, B30-41S,B25-51L, B30-51L, B25-51S, B30-51S, B25-61K, B30-61K, B25-71K, B30-71K, B25-81R, B30-81R, B25-81R-N29, B30-81R- N29, B25-81F, B30-81F, B25-81L02, B25-81L11, B30-81L02, B30-81L11, B25-81A02, B25-81A11, B30-81A02, B30-81A11, BCA, BCB, BCA-G, BCB-G, B30-B65, RB35, RB33, RB45, RB43, RB15, RB13, RB25, RB23, RD15, RD13, RD25, RD23, RR15, RR13, RA15, RA13, K16-S115R D4, K16-S115G D4, K16-S115Y D4, K16-S115B D4, K16-S115W D4, K16-S115R D12, K16-S115G D12, K16-S115Y D12, K16-S115B D12, K16-S115W D12, K16-S115R D06, K16-S115G D06, K16-S1 K16-S115Y D06, K16-S115B D06, K16-S115W D06, K08-170, K08-180, K08-190, K08-271, K08-281, K08-291, K08-211, K08-221, K08-231 , K08-371, K08-381, K08-391, K08-311, K08-321, K08-331, K10-170, K10-180, K10-190, K10-211, K10-221, K10-231, K10 -271, K10-281, K10-291, K10-311, K10-321, K10-331, K10-371, K10-381, K10-391, K12-170R D4,K12-170G D4, K12-170Y D4, K12-170B D4, K12-170W D4, K12-180R D4, K12-180G D4, K12-180Y D4, K12-180B D4, K12-180W D4, K12-190R D4, K12-190G D4, K12-190Y D4, K12-190B D4, K12-190W D4, K12-211, K12-221, K12-231, K12-271, K12-281, K12-291, K12-212, K12- 222, K12-232, K12-272, K12-282, K12-292, K12-311, K12-321, K12-331, K12-371, K12-381, K12-391, K12-312, K12-322, K12-332, K12-372, K12-382, K12-392, K16-170R D4, K16-170G D4, K16-170Y D4, K16-170B D4, K16-170W D4, K16-180R D4, K16-180G D4 , K16-180Y D4, K16-180B D4, K16-180W D4, K16-190R D4, K16-190G D4, K16-190Y D4, K16-190B D4, K16-190W D4, K16-211 □, K16-221 □ , K16-231 □, K16-212 □, K16-222 □, K16-232 □, K16-311 □, K16-321 □, K16-331 □, K16-312 □, K16-322 □, K16-332 □ , K16-271 □ D4, K16-272 □ D4, K16-281 □ D4, K16-282 □ D4, K16-291 □ D4, K16-292 □ D4, K16-371 □ D4, K16-372 □ D4, K16 -381 □ D4, K16-382 □ D4, K16-391 □ D4, K16-392 □ D4,K16-911 □, K16-921 □, K16-931 □, K16-912 □, K16-922 □, K16-932 □, K16-911H, K16-921H, K16-931H, K16-912H, K16-922H, K16-932H, K16-971 D4, K16-981 D4, K16-991 D4, K16-972 D4, K16-982 D4, K16-992 D4, K16-971H D4, K16-981H D4, K16-991H D4, K16-972H D4, K16-982H D4, K16-992H D4, K16-411K, K16-421K, K16-431K, K16-412K, K16-422K, K16-432K, K16-512K, K16-522K, K16-532K, K16-611K, K16-621K, K16-631K, K16-612K, K16-622K, K16-632K, K16-981H D4, K16-991H D4, K16- 972H □ D4, K16-982H □ D4, K16-992H □ D4, K16-411K, K16-421K, K16-431K, K16-412K, K16-422K, K16-432K, K16-512K, K16-522K, K16- 532K, K16-611K, K16-621K, K16-631K, K16-612K, K16-622K, K16-632K, K160-312, K160-371, K160-372, K160-411K, K160-412K , K160-512K, K160-611K, K160-612K, K160-712K, F160-170 □ ■, F160-211 □, F160-212 □, F160-213 □, F160-311 □, F160-312 □, F160- 313 □, F160-271 □ ■, F160-272 □ ■, F160-273 □ ■,F160-371, F160-372, F160-373, F160-411K, F160-412K, F160-413K, F160-512K, F160-513K, F160-611K, F160-612K, F160-613K, F160-712K, F160-713K, F16-170R D4, F16-170G D4, F16-170Y D4, F16-170B D4, F16-170W D4, F16-180R D4, F16-180G D4, F16-180Y D4, F16- 180B D4, F16-180W D4, F16-190R D4, F16-190G D4, F16-190Y D4, F16-190B D4, F16-190W D4, F16-211 □, F16-212 □, F16-213 □, F16- 311 □, F16-312 □, F16-313 □, F16-221 □, F16-222 □, F16-223 □, F16-321 □, F16-322 □, F16-323 □, F16-231 □, F16- 180B D4, F16-180W D4, F16-190R D4, F16-190G D4, F16-190Y D4, F16-190B D4, F16-190W D4, F16-211 □, F16-212 □, F16-213 □, F16- 311 □, F16-312 □, F16-313 □, F16-221 □, F16-222 □, F16-223 □, F16-321 □, F16-322 □, F16-323 □, F16-231 □, F16- 523K, F16-431K, F16-432K, F16-433K, F16-532K, F16-533K, F16-611K, F16-712K, F16-621K, F16-722K, F16-631K, F16-732K, F16-911 , F16-911H □, F16-921 □, F16-921H □,F16-931 □, F16-931H □, F16-971 □ D4, F16-971H □ D4, F16-981 □ D4, F16-981H □ D4, F16-991 □ D4, F16-991H □ D4, F16-811R, F16-812R, F16-813R, F16-A11R, F16-A12R, F16-A13R, F16-871R, F16-872R, F16-873R, F16-A71R, F16-A72R, F16-A73R, K16-S111K, K16- S112K, K16-S111R, K16-S112R, K16-S111G, K16-S112G, K16-S111Y, K16-S112Y, K16-S221K, K16-S222K, K16-S221R, K16-S222R, K16-S221G, K16-S221G, K16-S221Y, K16-S222Y, F16-FCB, F16-FEB, F16-S116, F16-S115R D4, F16-S115G D4, F16-S115Y D4, F16-S115B D4, F16-S115W D4, K16-S117, M16 -170R D4, M16-170G D4, M16-170Y D4, M16-170B D4, M16-170W D4, M16-180R D4, M16-180G D4, M16-180Y D4, M16-180B D4, M16-180W D4, M16 -211 □, M16-212 □, M16-213 □, M16-311 □, M16-312 □, M16-313 □, M16-221 □, M16-222 □, M16-223 □, M16-321 □, M16 -322 □, M16-323 □, M16-271 □ D4, M16-272 □ D4, M16-273 □ D4, M16-371 □ D4, M16-372 □ D4, M16-373 □ D4, M16-281 □ D4 , M16-282 D4,M16-283 D4, M16-381 D4, M16-382 D4, M16-383 D4, M16-411K, M16-412K, M16-413K, M16-512K, M16-5123K, M16-421K, M16- 422K, M16-423K, M16-522K, M16-523K, M16-611K, M16-612K, M16-613K, M16-712K, M16-713K, M16-621K, M16-622K, M16-623K, M16-722K, M16-723K,

Đài Loan `YHC`YU HO ENTERPRISE CO LTD` (02) 3328891 3328892 (02) 3328893 Van điều khiển khí nén SWITCH AIR CYLINDER, van điện từ BN-2572-8 YH3-42SG-BCA-03 YH3-43SGS-BCA-03 BN4AV43-8E BN-4AV43-8E YH3-43SGS-AEB-03 YV-3V-25LB YH-4V25-6A YH-4V25-8A YH3-43SGS-BCA-03-B

Xi lanh YN-0608 CỬA HÀNG CỬA HÀNG YSA30-50-S YN-0602 YCA16-10-M YN-0212 YCA25-20 YH-4V25-8A SA63-35ST YNC-0602 YN-N602 YNC-0602 YCA1610 YN-0205S YSA30-70-S YN-0101 YSB40-50-S QYHA-100 * 400 YN-0108 YFA100-400-M-9.9KGF / CM YN-0013 YN-32-60M BORE-STROKE YSD16-20-S-9.9KGF / CM2 YN-0340 YTA125-50-S

 

xi lanh kết hợp tốc độ ổn định xi lanh cắt tỉa kỹ thuật số AO -80 ¢ X35-ST, SERIAL NO: 2000-06-321

 

Công tắc áp suất `Nihon Seiki`NISCON`Nihon Seiki`NIHONSEIKI` BN-1218-10 BN-6A03-20 BN-6A03 BN-6A13-20 BN-6A13 BN-7GA43-6 BN-6A23-20 BN-6A23 BN- 6A53-20 BN-6A53 BN-6A63-20 BN-6A63 BN-1321L-10 BN-6A03-20-020 GK00-0370CR BN-1218-10A BN-1252-10 BN2200-4E2 HC220-4E2 BN-1213-10A Công

tắc dòng chảy BN1321-10 BN-1311-40A 

van điện từ BN7V43-8E BN7V43-8G BN7V43-10G BN-300-4E1 BN-1210-10A BN-1311-25A BN-3R21-8 BN767S-15A BN767S-20A BN7V47-8E BN-6A03-20-020-NI BN-7V47PM-10A BN-1321-15   

xi lanh MCMA-11 BN-16-20 BN-6021B-32-20

giải nén bộ lọc SNAP-TRAP NH-503J2 

 

`FUH SHYANG`SIGNAL CONVERTER Máy phát chuyển đổi VZV-22-2 VZV-S2-2 FT-VZI-2A-2 FT-IZV-A2-2 VZI-2A-2 IZV-A2-2 AT-740-VZV-S2-2 VZV-23 -U AT-740-VZV-22-2 FT-VZV-S2-2 FT-VZV-22-2 AT-740-VZI-2AA-2 AT-740-VZI-2AA-U AT-740-VCI-SA -2

Bộ điều khiển lập trình PLC V-20MR V-30MR V-40MR V-60MR V-60ER V20MR V30MR V40MR V60MR V60ER V1-20MR V1-30MR V1-40MR V1-60MR V1-60ER

`Fengwei`VIGOR`V-60MR Bộ

 

chuyển đổi tín hiệu V60MR V60-MR V-40MR V40MR V40-MR ʻAECL` 740VZV-22-2 AT-740-IZV-A2-2 AT-740-VZI-2A-2 AT-740-VCI-SA-2 FT -VZI-2A-2 FT-IZV-A2-2 VZI-2A-2 IZV-A2-2 AT-740-VZV-S2-2 VZV-S2-2 VZV-22-2 AT-740-VZV-22- 2 AT-740-VZV AT-740-VZI-2AA-2 AT-740-VZI-2AA-U AT-740-SHZ-AA-2 AT-740-FCR-13-2 740-CEI-BA-2 AT -740-FCI-1A-2 AT-740-FCI-1A-2 740-FCI-1A-2 AT-740-PTZ-SA-2 AT-740-CAI-BU-A AT740-CAI-BA-2 AT740 -PTZ-5A-2 AT-740-CAI-BA-2 AT740-740-RZ-CAA-2 AT-740-PTZ-5A-2 ATX-1D3-A-AAA AT-740-IZI-AAA AT-740 -PMZ-32-2 AT-740-PTZ-22-2 AT740-IZI-AAA-2 AT-740-IZI-AAA-2 AT-740-KZ-BA-1 AT-740-PTZ-6A-2 ATX -1D1 ATX-1D2 ATX-1D4 Bộ điều khiển lực căng AT-740-LCZ-S 2-2  

 

ʻOMRON` giới hạn HL-5030 E2R-A01 WLCA12-2N-Q WLCA12-2 WLCA12-2RP D4MC-5000 D4C-3402 SHL-W255 SHL-Q2255 SHL-Q2155 SHL-Q55 K1L 3036RA ZE-NA2-2 HL-5000 EE-SPX303 EE-SPX306-W2A EE-SPX311 DV4-8107Z EE-SPX613 Z-15GQ22 Z-15GQ22-B Z-15GW2-B VB-2221 VB-3221 VB-2121NTC VB-2121 D4DS-1AFS D4NS-1BF D4A 4501N D4C-4450 SS-5GL13 X-10GW22-B7 Z-10FW22Y-B ZL-15GL12R Z-15GW-B SS-5GL D4E-1A20N D4D-2120N D4B-6570N ZE-Q22-2 WL-SD V-103-1A5 V-105-1A5 V-106-1A5 V-153-1A5 Z-15GD55-B V-104-1A5 V-15-1A5 ZC-D55 Z-15HNJS55-B HL-5200 D4N-2120 Z-15GNJ55-B WLCA2 -2N WLCA2 WLCA2-2 WLCA2 1VE-10N SHL-W355 SHL-D55 A300 WL-2A122 WLCA2-2NTH WLNJ-TH V-155-1C25 Z-15GW22-B WLCA32-41 V-156-1C25 ZC-Q2155 ZC-Q2255 EE-SX770 EE-SX770A EE-SX674 EE-SX772 WLCA2-55LD D4C-3220 VX-5-1A3 D4C-1802 2ZBQ2-2 2ZBQ3-2 3ZBQ2-2 HL-5300 D4MC-2000 WLH12-LD D2SW-01L2 D2HSW-01 D4V-8166Z WLNJ-Q WLNJ-2 D4E-1D10NVX-5-1A2 WLD2-Q WLD2-LD WL-CA12-2N WL-CA12-2NQ WL-CA2-2N WLCA32-43 WL-CA2-2NQ Z-15GW4 D2SW-2H Z-15GW22613-B Z-15G-B WLF6G2 D2F-L2 D4A-2918N D4B-1112N D2SW-3L3M Z-15GW22 D4N-2131 D4C-1203 D4C-1224 D4MC-5020 Z-15GW2277-B Z-10FDY-B V-113-1C24 ZC-Q2455 D4A2 -2-Q E2E-X14DM2 D4N-1120 D4D-1120N Z-15GS-B V-152-1C25 HL5030 Z-15HW24-B D4V-8107Z D4MC-1020 WLD TYPE3,4and13 WLD-Q D4JL-2NFA-C6 D2VW-5 -1 D2VW-5-1M ZE-NA2-A WLCL-2 Z-15HW78-B D4DS-3AFS D4NS-4BF D4NS-3BF4and13 WLD-Q D4JL-2NFA-C6 D2VW-5-1 D2VW-5-1M ZE-NA2-A WLCL-2 Z-15HW78-B D4DS-3AFS D4NS-4BF D4NS-3BF4and13 WLD-Q D4JL-2NFA-C6 D2VW-5-1 D2VW-5-1M ZE-NA2-A WLCL-2 Z-15HW78-B D4DS-3AFS D4NS-4BF D4NS-3BF

Beam sub EE-1001 EE-SPY412 EE-SX471 EE-SX472 EE-SX670 EE-SX670A EE-SX671 EE-SX671A EE-SX672 EE-SX671-WR Công

tắc micro SS-5 V-155-1A5 Z-15GHW78-B

Chuyển tiếp thời gian Z-15HW78-B SS-5GL-F NSY H3BH-N8 H3BA-N8H D4BS-45FS H7CN-XHN H5CN-XBN H5CN-XDN H3DH-N8 H3Y-2 H3Y-4 H3YN-2 G6B-1174P-FD-US H3CA-8 H3CT G2R-1A-E G2R-1-1S G2R-1A-E H3DE-S1 G3R-IAZR1SN G3R-X02PN H3CA-A H3CA-8H H5CX-AD H5CX-A H3CR-FN APR-S H7CX-A4WSD H3BG -8 H3BG-N8 H5S-B H5S-WB2 H3CR-A8 H3AM-NS-B H3BA-N H3CR-H8L H3BF-N8 H3BF-8 H3DE-S2 H3DE-M1 H3DE-M2 H7CX-AN H5CX-L8 H5CX-XL8D H5CX-XL8D -L8N H5CX-AN H4KV-DSA H4KV-DSA-R H8CA-AL H3CR-G8EL-31 H3CT-8A H3BA-N8H

Bộ điều khiển lập trình PLC CQM1-PR001-E C200HS-CPU21-E CQM1-PA206 SYSMAC C40K C40K-CDR-D 24VDC C28K C28K-CDR-D C500-OC221 CP1E-E20SDR-A CP1E-E14SDR-A CJ1M-CPU13 C200HW-COM03 -V1 PT08 PY14-0 TPM1A-40CDR-A-V1 CQM1-OD213 C200H-ID219 CPM1A-40CDR-A-V1 CPM1A-30CDR-A-V1 CPM2AE-60CDR-A TPMIA-40CDT-D CPM1A-20CDR-A-V1 CQM1-DA021 D / A ĐƠN VỊ CPLH-X40DR-A CP1H-X40DR-A CPLW-CLF01 CP1W-CIF01 CP1W-40EDT CPM1A-20ER1 CPM2A-60CDR-A-V1 CPM1A-20EDR1 TPM1A-20EDR1 C500-1A122 NT C500-1A122 ST121B-EC CQM1-PA203 C200H-ID217 CJ1W-ID211 CJ1W-OD21 CJ1W-OC201 C200H-ID212 C200H-OC225 C200HE-CPU42 CJIW-ID211 CJIW-OC211 CJ1W-OD21 CJ1W-OC201 C200H-ID212 C200H-OC225 C200HE-CPU42 CJIW-ID211 CJIW-OC211 CJ1W-AD081 PA004HW-BC081 C200 PA004 CQ-BC081 C200 PA004 CQ-BC081 MA001 CJ1G-CPU43H CP1H-X40DT-D CJ1W-TC002 XW2Z-200K CQM1-ID213 CQM1-ID212 CQM1-OC222 CQM1-OD212 CQM1-OD213 CQM1-OD214 CQM1-OD216 CQM1H-CPUED CP61 CQM1W-40 SCU41-V1 CJ1W-SCU21-V100HG-CPU43-E CP1L-L14DR-ACP1L-L14DR-D C200HW-BC081-V1 C200HW-BI081-V1 C200HW-PA204 C200H-CN221 C200H-CN222 C200H-OD215 C60P-CDR-AE SYSMAC-CJ160P CP1L -PA205R CJ1M-CPU13 CJ1W-ID262 CJ1W-ID232 CJ1W-OD263 CJ1W-OD233 CS1G-CPU44H CS1W-BC083 C200H-IA122 CPM1A-10CDR-A-V1 C200H-OC225 C200HW-PA204 C200H-OC225 C200HW-PA204 C200 S8VS-06024 DRT1-OD16 DRT2-OD16

Quang điện tử tiệm cận TL-PP73 D2VW-5L2-1M EE-SPW321 E3X-NT11 E2E-CR8B1 E2E-C04S12-WC-B1 E3Z-T61 E3Z-T61-D E3Z-T61-L E2E-X5ME2 E3T-ST22 E3T-SR12 E3T-SR12 SR22 E3S-GS3E4 E3S-CR11 E3S-CL1 E3V3-D62 E3V3-R61 E3Z-LS61 E3Z-L81 E3M-VG12 TL-M2ME1 E3MC-A11 E2E-X1R5E TL-T2E25 TL-N5ME2 E2E2-X2-XMC10 -C3D1 TL-N20ME1 TL-N20ME2 E3C-DS5W TLX-2E1 K7L-AT50

E2A-M18KN16-WP-B1 E2A-S08LN04-WP-C1 D4NS-2DF D4DS-K2 E3S-BD11 E3S-BT11 E2E-X2F1 TL-Q5MC1 TL-Q5MC1-Z E2A-M30LN30-WP-B1 E3X-NA11 E32-NA11 E32-D11 E3T-ST11 E2EC-CR8D1 E2Q2-N30MF3-H E3Z-B81 E3X-NH11 E2E-X10D1S E3S-GS3B4 E3S-GS1E4 E3C-LD11 DEE-SX872 TL-Q5MC2-Z E2EWP1 E2-X18 -2M TL-T2F1 E2EQ-X3D1-M1GJ E2E-X5ME1 E3C-VM35R E2E-X3D2-N2M E2E-X3D2-N E3JM-DS70S4T E2E-X8MD1 TL-N10ME1 TL-N10ME2 E32-X10ME1 E1 E2E-X10D1-N E2A-M12LS04-WP-B2 E3S-AT11 TL-Q5MD1 TL-W3MB1 E3S-DS30E4 E3T-SL21 E2E-X1C1 G3PB-215B-2-VD E3JK-DS30M1 E DR3JK-DR12-C11 E3JK-C11 E32-R21 E3X-DA21-S E3JK-RR12-C E3JK-R4M1-ZH E3JK-RR11-C E39-S65F E2E-X1R5Y1 EE-SX673-DX5M D2D-2000 EE-SE470 E2E-X3D1-N E2A-S08KS02A-M5 -C2 EE-SPW311 E2R-A01 E2E-X2E1 E3Z-D61 E3Z-D62 E3Z-D81 E2R-A01 TL-W5MC1-2M-OMS E3X-AD11-S E2EV-X10C1 E3X-A11 E32-D51 E2A-S08KS02-M5- M5-8KS02-M5- M5-8KS02 B2 E3S-2B41E32-DC200 E32-T11L E39-F2 E39-R1S E2E-X7D1-N E2E-X14MD1 E3S-CL2 E3JK-5DM1 E3JK-5DM2 E3JM-10DM4 E3JM-R4M4-G E3JM-R4R4-G4 E3JM-10M E3X-H11 E3T-SR11 E3T-SR21 MSD-A F92A F92A-C-1 XS2F-D421-GD0 E2E-X10Y1-Z E2F-X10Y1 E2E-X2D2-N E2E-X2D1-N TL-N5MY2 E3JM-DS3270M4-G -D14L E3X-DA11 E3X-DA11-N E32-TC200 E3X-DA41S E2A-M30KS15-M1-B1 E2E-X2Y1 E32-D32 TL-N20MD2 E3X-DA11-S E2EM-X8C1-M1 E3S-DS10E41 ESCC-ANOC E3 R67 TL-N10MY1 TL-X5E1 E2E-X5E1-Z E3Z-T61A E3Z-T61A-D E3Z-T61A-L E32-T16 E2E-X4MD1 E2EG-X1R5B1 E3JK-5L E2EG-X2B1 E3SA3JZ-5M61 -5MI E3F3-T61-D E2E-X1R5F1 E2E-X2F1 E2E-X3D1-M1G E2E-X18ME1 E2E-X5MY1-Z E3S-2DE41 E3S-2LE41 E3S-2E41 E3F3-T61-L E3S-LS3C5 TL-L E3S-LS3C5 -G61 E3Z-G62-11B E3FDS10C4 E3F-DS10C4 E3F3-D11 E3F2-R2C4-E TL-W5E1 F3SJ-E0305N25 E2K-X15ME1 F3SJ-A0770N30-L F3SJ-A0770N30-D F3A0 F3F3SJ-A077ON30 E2K-X M30 E2K-X15MY1 E2K-X15MY2 E3S-CT11 E3S-CT11-L E3S-CT11-D E32-S15L-2 E2K-X8MY1 E3JM-10L E3JM-10DM4T E2E2-S5 DE -1010 E3JK-R2M1 E2X-X3D1-N E3X-ZA11 E32-L25L E2K-C25ME2 E2K-C25ME1 E2E-X1B1 EE-SPX741 EE-1013 E3Z-LS61 TL-W3MC1

Cáp cảm biến tiệm cận quang điện XS3F-M8PVC3A5M XS3F-M8PVC4A5M XS2F-M12PVC3A5MPLED XS2F-M12PVC4A5MPLED Bộ

phận đầu tìm kiếm ZUV-H10M Công    

tắc sậy GLS-M1 GLS-1 GLS-S1 GLS-M1 bộ

đếm HV C7 H7BR HV C7 H7BR -BVLM H7CR-B H7CX-A H7CX-AWSD H7CX-AW CSK-4YKW CSK6-YKW CSK-6YKW H7CX-AW-N CSK4-YKW H7CN-XLNM H5CN-XCN H5CN-XCNM H7CN-XLN H7EC-G8 -N H7ET-NV H7AN-WE4DN H7ET-BM H7ET-N H7AN-RT6M

Kiểm soát nhiệt độ E5EZ-Q3 E5EZ-Q3T E5EZ-R3 E5CS-R1KJU-W E3HT-DS3E1 E5CN-R1TU E5CN-R2TU E5CN-R1TU E5EN-R1T E5EM-YR40K E5CN-RT E5CN-QR3TC E5300EN-QMT-500 E5CW-Q1KJ E5EN-R1TC-300 E5EZ / C3 E5EZ-C3T E5EZ-C3 E5EZ-C3MT E5EZ-PRR203L E5L-B E5L-A E5CC-RX2ASM-800 E5EN-R3HT-N H7EC-NFV E5AN-Q3MT-500 -2DM E5CSZ-R1T E5CWL-R1TC E5CS-P1P E5CN-R17U E5CN-R17U E5CN-C2MP-500 E5CN-Q2T E5CN-C2MT-500 E32-G14 E5CN-R2MT-500 E5CS-R1KJX E5QCN-R5 EH03 -RHPX E5CS-RHPX E5CSZ-Q1T E5CS-RKJ E5CS-RKJU-W E5CN-R2T E5CST-R1P E5EL E5EZ-R3T E3S-AR36 E5EM E5EZ-R3T E5CZ-Q2 E5CZ-R2 E2-A EAK5 E5 AX E5C2-R20J E5C2-R40K E5CN-R2MP-500 E5BX-A E5CS-R1KJ E5CS-R1KJU-W E5CST-R1KJ E5EN-Q3HBT E5CS-R1PU-W E5AZ-R3 E5AZ-R3T E5AC-RX3ASM-52 / M6 / 2M 5AZ-R3MT E5AK-PRR2 E52-CA15A E5C4-R 399 K E5CZ-R2MT E5CWT-R1P E5CLW-R1TC E5CWL-R1TC CPMIA-10CDR-A-VICPMIA-40CDR-A-V1 CP1E-E10DR-A CP1E-M10DR-A E5AC-RX3ASM-800 E53-COV11 E5EN-C3P E5EN-C3T-N E53-COV16   

Máy dò K2CU-F80A-D K2CU-F80A-E K2CU-F80A-F K2CU-F40A-C K2CU-F40A-D K2CU-F40A-E K2CU-F40A-F K2CU-F10A-C K2CU-F10A-D K2CU-F10A -E K2CU-F10A-F K3NX-AD1A-C1 K3GN-PDC E5LC-2 K3HB-SSD-CPAC22 K3MA-LC K3MA-J-A2 K3MA-J F03-20 Leak Detector F03-16PE10M F03-16PE10M

nút A22-FG-10M A22-FR-01M A22E-MP-02 ZAP-G ZAP A16S-2N-1 A165-TGM-1 A165S-J2M-2 A165S-J2M-1 A165E-SO1 M2BJ-B24B A16-1 A16L- TGA-24 D1-421 A16L-TGA-24D-1 A3CT-90A1-28R A2A-4W24V

công tắc mức nước 61F-G1-OTE 61F-11 PS-3S 61F-GP-N 61F-G1 61F-G BS-1 61F- Bộ mã hóa G3 F03-01SUS304 61F-GN F03-01 61F-1N 61F-G-OTE + 61F-11 K8AK-LS1 

E6A2-CS5C E6B2-CWZ6C 500P / R 2M 60P / R E6CP-AG5C 256P / R E6CP-AG5C- C E6C2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6C2-CWZ5GH E6A2-CW5C E6F-AB3C E6A2-CW3C E6C2-CWZ5B E6C3-AG5C E6B2-CWZ1X H8PS-8AF E6CP-AG5C

Rơ le G6B-1114P-FD-US G5V-2-H1 G3PB-215B-VD G3NA-210B G3NA-220B G6H-2 G7L-2S-BUB G3F-203SN G3F-203SLN G3S-201PL-PD G9YA-12S-35 G6RN- 1 G6B-1174 G2R-1-SN G2R-1-SN (S) G2R-2SND G2R-2SN G2R-2 G7T-1112S G7S-4A2B G7L-2A-BUB MY4NJ-CR K8AB-TH11S G2R-1-SND G3HD- 202SN-VD G7L-2A-TUB-55 K8AB-PM2 MKS3PIN-D-5 G2R-2-SND K8AB-TH12S G2R-1-E 24V G2R-2 K3FK-VS-24-C G7TC-OC16 G79-Y100C P6B- 04P G2R-2-SN MK2KP G3PA-430B-VD G5S-1 G3FM-2R5SLN MY4N-CR RDR-ST MK2P-S G3PC-220B-VD G3PC-220B-VD-x

G3RD-X02SN G3R-ODX02SN G6E-134P-US G7SA-2A2B G3PA-220B-VD LY4N-D2 LY4J GN3NB-240B G3NB-240B MY2N-J MY-4N-D2 G3R-IAZR-1SN G3PB-525B-3N-VD K2CA-D03-R2 MM2XP-D MK2P-I MKS2P MK3P-I G6B-4BND MM4XPN 14PFA LY-4N LY4N-J LY4-0 PTF14A-E G32X-A60 G6M-1A S82S-7705 MK3PN-1 MKS3PN G6EK-134P-ST-US-24VDC G6EK-134P-ST-US- DC5

Giá đỡ rơ le P7S-14F-END P2RF-05-E P2RF-08 P2RF-08-E 

Bộ nguồn S82J-05024 S8VS-12024 S5JC-15024 S8VS-24024A S8VS-12024A S8VS-01505 S8JX-15024DC S82J-02524D S82KJ-00712 S8 30024 S82J-60024 S8VS-06024 S8VS-01524 Quạt S8JC-Z10024CD

R87F-A4A13HP

Biến tần 3G3JV-A4004 3G3RV-A4015 3G3RV-A4075-ZV1 3G3MZ-A4075-ZV2 3G3EV 0.2KW 3G3G2G2-A2002 3G2 3G3 3G3G2G2 3G3 3G3 3G3G2G2 3G 3G3MX2-A4022-ZV1 

3G3MV-A4022 3G3MX2-AB002-Z-CH 3G3MX-A2004 3G3JV-4022 3G3MX2-A4022Z 3G3JX-A4022

Động cơ servo R88D-UP12HA R88D-GT15H R88M-GT88 R88 R88 GT-G15 GT-G 1530 GT30 GT-G15 GT-G1530 GT30-GT15 Trình

điều khiển R88M-W20030T-B Khối

thiết bị đầu cuối R88D-WT15H XW2B-40G5 XW2B-50G5 XS2G-D5SI XW3B-P855-G11 XW2D-20G6

EE-1010 K6EL-A500 PFP-M XS2F-D421-G80-A

Tact switch B3W-4050 B3F-4055

Màn hình cảm ứng HMI NQ3-TQ000-B NT21-ST121-E

Nút chuyển mã A22R-FR-10M A22RS-2M-10 25412M A22R-10 (NO) 21911M Bộ khuếch đại

A7PS-203

E3C-JC4P

 

Đài Loan `FONTAL KURMAʻAIR LINE COMPONENT BR010-02

xi lanh KGLH2-63-1000 KGLH2-63- 700-N FQC2-16-30 IG2-DB * 16 * 4.5-WH1 KGLH2-80-1150-N KGLH2-63-850-N KG2-40-300-N KG2-50-300-N KG2-40-300 -T KG2-50-300-T KG2-50-300- ZG2-16-45W ZG2-16-15W ZG2-16-45-WGI ZG2-16-15-WGI KGLH2-100H-250 KGLH2-100-500T ZG2 -16-15-N ZG2-16-25-N ZG-16-15-W3E XGM2-20D-10-AD AG2-125B-230 AG2-125-230-LB

PRN800S-270-45 JG2-32-400- N KG2-100-710-T KG2-100-550-T KGLH2-100-500-T KGLH2-63-850-N KG2-80-150T KG2-80-150-T KG2-100-250T KG2-32- 300-S JG32 * 300-N JG32-300-N AG2-125B-510-LB AG2-140-280 KGLH2-63-100 KGLH2-63-850 JG2-32-400-N KGL-H2-100-500- T XCM2-32D-25DD PRN150S-270-45 KG2-100-400-FA KGLH2-100H-500 

Bộ điều chỉnh áp suất kết hợp ba điểm kết hợp hai điểm R010-030-7.5KGF / CM R010-3NG HODBL.P300-04 BP30-4 R119-8 RO10-02 R00-02 R119-03 F602-03-SA602Y L606-03 C628- Van

điện từ 3G5A602Y VA01PLV23-1P AD2410 RKS2420 RKD2450 PKS2480 PKD2480 RKS-2420 RKD-2450 RKS2450 PKS-2480 PKD-2480 RCS2406 RCD2413-01-D24 A05GS25-1P-M5-S A05GD25-1P-D24-13-01-D24-M5-D SPLB RCS245-M5-D24-SPLB PMD-246-01-D24 SP-2H-1 SP-2H-B SP-2H-2 + 3175-06-13 FSA-4225 FSA4225 ABSORBER AS2315-04 AS2315-06 RCS2413-01 -D24L-Z PME3408-03-110G PMDE-3408 đế: B08-3 PME3408-03-220G AS2415-06-110 PCD2408-03-100C PCD3415-04-100C R119H-03 PME-3410 PME3410 sửa chữa con dấu

SL-06

Đóng gói → màng ngăn R119-8 119H-8

khớp quay RJC-062H

 

Van điện từ `KURUDA`KURODA`Kuroda` AS2310 AS2408 RCS-2413-01 A12RS25 A12PD25-1S A12RS25-8P A12RS25-AC220V A12RS-DC24V RCS-2406 RCS2406-200 RCS-2206 RC2413-01-200 RC5240-01-200 SR -10-U SR-10-10 SU10-90-90 SR10-90-90 PMD3415-NB-200 PMD3415-NB-200G AS2410-03-100 PCS-2413 PCS2406 AS2410 A20RS25 VA01PLC24-1PE-MA A12PD35X-1P-02 -E PCC235X-NB-DC24-8P A12PD25-1P-02-E A12PD25 PCO235-R5-DC24-5P PCC235 PCO235 RCS245-M5-100L PCL245-NB-D24SP PCL245-NB-D24 PMS2410-03-100C RCD2413-01 RCD2413-01 RCD2413-01 -01 SP-15-4E SP-15-4Z SP-15-3 FR10-90-90 AS2410-NB PMD-246-01-D24 SP-2H-1 SP-2H-B SP-2H-2 + 3175- 06-13

AS2408-NB-110 AD2408-NB-110 AS2408-03-110 AD2408-03-110 AD2408 PCL245 CT-3R CT-3L MA-1 PRO30D-0-45 RCD-3408 RCS2412-01-200 RCS2413-01-200 PCD2408 AS2415 AS-2415-06 K20PS25-200DP AS-2410 RCS2408-03-200G PCS245-NB-100L PCS245-NB-100SP PCS2406-02-200G K20PD25-D24DP-NB A05PS25-1P A05RS25-1Q A05PD25 A05PD35 A05PE VA35 A05PD35 A05PE VA35 -M5, VA01PSC24-1PE VA01PSC24 VA01PLC24, PCC232, PCS232, PCD241, PCS244, PCS244A, PCD244, PCL241, RCS241B, RCS242, PCS235, PCS245, PCD245, PCD244, PCS244, PCS244A, PCD244, PCL241, RCS241B, RCS242, PCS235, PCS245, PCD245, PCD344, PCD3248AD2406156 ; AD2410; AD2415; AD2425; AD3406 ADE3406; AD3408 ADE3408; AD3410 ADE3410; AD3415 ADE3415; AD3425 ADE3425 PCS2413-NB RCS-2413 RCD-2413 RCD3413 RCDE-3413 RCD-2408 3406 RCD-2408 RCD-2408 3406 RCD3406; RCD-2408 3406 RCD3406; RCD3408; RCDE-3408 PMS-2410 PMS-2415, PMS-2425 PMD-2410, PMD-2415, PMD-2425 PMD-3410, PMD-3415 PMD-3425 PMDE-3410, PMDE-3415, PMDE-3425 AD3415AD3415-06 PMD2408G NO.CCX PCS2408-03-200G RKS2450 PCS-244 PCS245-NB-DC24-L PCS245-NB-DC24-SP PCS241 A12RS25-1P A12RS25X1P-01-E A12RS25X-1P PME3425-NB MSV2406-NB MSV AS2325 RCS242-M3-D24MP RCS2413-01-200 PMS2408G NO.CHX SS231 RC2408 PCD245-01-DC24L PCD245-01-DC24SP AS2201A AS-2201A PCS-2406-02-100-CK ​​PCD245-NB-D24 A20RE35-8P RCD- 3413-01 AOOSC23J-1S A00SC23J-1S A05PS25-2P AS2306-02 PCD3408-NB PCS2408-200 AS2425-10-100P PCD2413-NB PCD245-NB VA01PLC24-1P VA01PSC24-1P RCS2406U VA01PEP34-1U K90N1 PRNA1S-180-90 234-RL7C VA01PLC24-12P A05RS25-2P A05RS25-1P MFC2-A05P-M5 RKS2420-02-220L VS2410-1 / 2 A12GD25-1S A12GD25-1P PCS2408-NB-100L PCD3408-NB-100L MFS9- PC08-03 MFS10-PC08-03 PMDE-3408 RCS241B-M3 RCS241B-M3-DC24SP PCD2408-03-100C PCD2408-030100C PCD3415-04-100C PCD3415-04-100CI PCD3415-04-100CPCCX PCS2408-03-200G RKS2450 PCS-244 PCS245-NB-DC24-L PCS245-NB-DC24-SP PCS241 A12RS25-1P A12RS25X1P-01-E A12RS25X-1P PME3425-NB MSV2406-RA-02 AS2325 RCS24MP RCS2413-01-200 PMS2408G NO.CHX SS231 RC2408 PCD245-01-DC24L PCD245-01-DC24SP AS2201A AS-2201A PCS-2406-02-100-CK ​​PCD245-NB-D24 A20RE35-8P RCD-3413-01 AOOSC23J-1S A00SC23J-1S A05PS25-2P AS2306-02 PCD3408-NB PCS2408-200 AS2425-10-100P PCD2413-NB PCD245-NB VA01PLC24-1P VA01PSC24-1P RCS2406U VA01PEP34-1U K20RS25-200D PRN1S-180-90 PRNA1S-180-90 -RL7C VA01PLC24-12P A05RS25-2P A05RS25-1P MFC2-A05P-M5 RKS2420-02-220L VS2410-1 / 2 A12GD25-1S A12GD25-1P PCS2408-NB-100L PCD3408-NB-100L MFS9-PC08-03 MFS10-PC08-03 MFS10-PC -03 PMDE-3408 RCS241B-M3 RCS241B-M3-DC24SP PCD2408-03-100C PCD2408-030100C PCD3415-04-100C PCD3415-04-100CI PCD3415-04-100CPCCX PCS2408-03-200G RKS2450 PCS-244 PCS245-NB-DC24-L PCS245-NB-DC24-SP PCS241 A12RS25-1P A12RS25X1P-01-E A12RS25X-1P PME3425-NB MSV2406-RA-02 AS2325 RCS24MP RCS2413-01-200 PMS2408G NO.CHX SS231 RC2408 PCD245-01-DC24L PCD245-01-DC24SP AS2201A AS-2201A PCS-2406-02-100-CK ​​PCD245-NB-D24 A20RE35-8P RCD-3413-01 AOOSC23J-1S A00SC23J-1S A05PS25-2P AS2306-02 PCD3408-NB PCS2408-200 AS2425-10-100P PCD2413-NB PCD245-NB VA01PLC24-1P VA01PSC24-1P RCS2406U VA01PEP34-1U K20RS25-200D PRN1S-180-90 PRNA1S-180-90 -RL7C VA01PLC24-12P A05RS25-2P A05RS25-1P MFC2-A05P-M5 RKS2420-02-220L VS2410-1 / 2 A12GD25-1S A12GD25-1P PCS2408-NB-100L PCD3408-NB-100L MFS9-PC08-03 MFS10-PC08-03 MFS10-PC -03 PMDE-3408 RCS241B-M3 RCS241B-M3-DC24SP PCD2408-03-100C PCD2408-030100C PCD3415-04-100C PCD3415-04-100CI PCD3415-04-100CPCHX SS231 RC2408 PCD245-01-DC24L PCD245-01-DC24SP AS2201A AS-2201A PCS-2406-02-100-CK ​​PCD245-NB-D24 A20RE35-8P RCD-3413-01 AOOSC23J-1S A00SC23J-1S A05PS25-2P AS2306 02 PCD3408-NB PCS2408-200 AS2425-10-100P PCD2413-NB PCD245-NB VA01PLC24-1P VA01PSC24-1P RCS2406U VA01PEP34-1U K20RS25-200D PRN1S-180-90 PRNA1S-180-90 234-RL7C VA01PLC24-12P A05RS25-2-12P A05RS25-2-12P A05 A05RS25-1P MFC2-A05P-M5 RKS2420-02-220L VS2410-1 / 2 A12GD25-1S A12GD25-1P PCS2408-NB-100L PCD3408-NB-100L MFS9-PC08-03 MFS10-PC08-03 PMDE-3408 RCS241B-M3 RCS241B-M3-DC24SP PCD2408-03-100C PCD2408-030100C PCD3415-04-100C PCD3415-04-100CI PCD3415-04-100CP 

Cuộn dây TH 2410 TH2410 AOOSC23-1P A00SC23-1P-E A00SO23, A00SC23, A00SO23J A00SC23J với vật liệu AOOSO23, AOOSC23, AOOSO23J, Hình

trụ AOOSC23J FONTAL ZG2-16-45W ZG2-16-15W SR-10 KLRH2-63-1000 KG -63 HA-40-75-MA1-90-FR JG2-32-250 PRN50S-180-45 XC2-20-5 KG2-63-500 SH20D-K PRNA10S-180-90 2P-2H-2 SP-2H- 2 PRN10S-180-90 PRNA10S-180-90 PRN800S-270-45

DRN-20S-180-90 PR020S-0-90-FR A12PS25-1PZ A12PS25-1P A12PD25-1P-SAL A12PD25-1P PCS2413A-NB PCS2413-NB -D24SP XCM2-32D-25N0405 Dòng XC PCS2413-NB-200 PCD2413A-NB PCD2413-NB-D24SP

Bộ lọc LF-M5AA LFM5AA-40 F602-03 SA602-03-M-Z270 F602-02 F602-03 F602W-02 F602W -03 F602D-02 F602D-03

Lõi lọc F55-0772P B55-02 M105-04

Cảm biến Fu SR-10-10 SU10-90-90 SR-10 MT-3 CT-32 SR-3-180 SR-3- U SU-3-90-90 SR-20 SR-20-90-90 SR-20-U

Bộ điều áp R55CX R55-03G BR-N-4 BR-N-6 R010-03 R010-02 FONTAL R119-03G R45-02 BR010-02 C628W-87-Y C0628W-03-SA602Y R119H-02 B55-02- Z05-120 S55-02 M55-02 HP10 HP10-02G Bộ

điều khiển ED-120 Bộ điều khiển STW-H16T

Khớp quay RJC-061H RJC-062L RJH-062M RJH-122L RJH-122M  

Nhật Bản Bộ điều khiển NKE` SD-H2 SD -H2A

 

Bộ giảm tốc động cơ máy móc Deda FM-22 FM22 FM22X1 FM22X3

Bộ giảm tốc cuộn dây phanh FM-45 3HP DM-22 1 / 2HP AMA-135 2HP AEV180 1 / 4HP / 0,18KW

Động cơ tạp chí công cụ FME18A FME18 FME18-1 FM-E22 FM22X3 / 4HPX1 / 8 FM-E18

 

‘CHEN SOUND INDUSTRIAL`SUN` KHÍ NÉN BOOSTING CYLINPERφ50 4500KG IN 5KG / CM3 PGM413-10000-001 G-4000 Bằng sáng chế số 133385 4.5TX13L, MÔ HÌNH: Φ50, CÔNG SUẤT: 6000KG IN5KG / CM, xi lanh tăng áp KHÍ NÉN 13MM G4000-6T * 13L-A 6Tx13L G4000-3Tx13L

 

`Đại học Bắc Kinh`PAIDA`Yida Máy móc ʻI-TA MACHINERY`

Động cơ giảm tốc FEM-28 FME-28 FEM28 FME28 FM-22 FM22 FM22X1 FM22X3 Cuộn dây phanh FM22 3 / 4HP

Động cơ giảm tốc FM-45 3HP DM-22 1 / 2HP DM22 AMA-135 2HP 135A AEV180 1/4HP / 0,18KW LOẠI: 2T bbbbb: ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG PHA TRỤC VÍT HP 1 / 10HP 1 / 4HP C-S01861 2HP ĐIỂM NỐI, BỘ GIẢM TỐC ĐỘ BÁNH RĂNG, ĐỘNG CƠ CHUYỂN ĐỔI PHA C14340 Động cơ ATC-2HP Động cơ

tạp chí FME18A FME18 FME18-1 FM-E22 FME18X1 / 4HP 100 (5 / 623V)

FM22X3 / 4HPX1 / 8 FME18 * 1 / 4HP * 1/100 FM-E18 FM18 1 / 4HP AEV200 1 / 4HP 0,2KW AEV550 3 / 4HP 0,55KW Kiểu giắc

vít: Bộ truyền động giảm bánh răng sâu 15 tấn

Động cơ tháo chip CNC Bộ giảm tốc 1 / 4HP E22 FME22 * 1 / 4HP * 1/100

Động cơ giảm tốc bộ thao tác tạp chí công cụ

 

1.5HP Van điện từ `SMC` Nhật Bản SYJ5140-3LO SYJ5COO VT307-4G-02 VT307 VT317-5G-02 SY5220-4L -01 SY5120-3LOZ-01 LVM13R-5A-2 VY1100-01-FX30 SY-5320-5LZD-01 VQZ342-4L-C6 VQZ3121-6G-X38 VQZ3121-6G1-X38 VXF2160-10-4G 50-VF3-5T PF2W740 -06-67-M

VQZ3321-3L-02 VQZ232-5LO-C6-F VQZ3351-4YZ-02 SQ2431-5-C6 VFS1120-3G-01 VP742R-4DD1-04A VP742R-4GB-04A SY5220-5DZD-01 SY3140-5LZ IR2020-02 SY3140- 5LZE SY3140-5MOZE SY7120-5LZE-02 ITV3050-31F4BN3-Q VO302S-001D-X20 V0302S-001D-X20 SS5y3-41-10-c6 SY3440-5MOZ-X90 AN110-01 AW20-02BCG IS1000E-2002 IS10E-2002 Y200 Y200 -A AW20-02BCG-A SY7120-5LZD-02 SS5Y7-20-02 SY9320-5LZD-03 VNB114C-10A-5G IR2010-02BG VP742-5DZB-04A VP742R-5GD1-04A VP742R-4GD1-04A VP742-4DZD1-04A VFS4110-4EB VFS4110-4E ADH4000-04 VH202-02 VT315-022G ​​SY7220-5LZD-02 VQZ3321-5L-02 VF5320-5DB-03 VP7-6-FHG-D-3 ZSE1-00-15 110V VT307-5G-02 SY114-5LZD SY7220-5GD-C8 SY5140-3DZE VFM250-02-06S MHZ2-16D MHY2-16D VX2120X64 VX3324C AS2301F-01-08 SQ2131Y-5D-C6 CDM2B32-850 VZ2120-5GS-M5-F SY5120-4LZD-01 SY5120-4LZD-01 -4LZE-01 ZSE1-01-15 SY9120-6GD-036 MJPM25-50 VF3230-4DB-02 INA-13-996 SY5120-6GD-01 12VSY5120-5GD-01 VX2110J-01-5G1 VBA1111-02 G27-20-R1 VT307-4G-01 SCV12-02 V7307-5GS-01-F AW20-02CE AW30-02CG AW40-04CG SY5140-5LZ-S SY5140-5LZ -01 VCW41-50-7-03 SY3220-5LZ-C4 VX2120-02-4G1 VX2221-00-4G1 V0307-G VP344-5DB-A VP4150 VP4150-104G AL3000-03 10-SYJ314M-5lOZ SY7240-3LOZ VBA1110-02 VPA542-03 VXD232BZ1B VXD2140-04-1DS CQ2B80-30D VXD2150-06-4GR1 ARX20-N02 80-AR20-N02H-NZ ITV2050-042L VF5220-4D1-03 VT315-024D VO301-003DL VO307-3DZ3 VO307-3DZ1 V0307-3DZ V0307-3DZ1 VZ3120-5LOS-M5-K VZ312-5MZB-M5-F SY3520-5GD-M5 SYJ512-5MZ-M5 VXD2380-40-5D1 SY9120-5G-03 VEX1333-03-BG VFS4110-5EB VXZ2240- 04-5DZ SY7120-6LZD-02 SY7140-5LZD SY5220-5LZE-01 IW213-02 CDG1KWRN20-S5462-75 MDNBB63-250-D VNA201A-15A SY5220-5G-01 VFS3120-3GB-03 VS3135-034 VS3135-044 VFS3300- 2FZ VFS-3300-2FZ VFS2320-3T-02 VFS3100-2FZ AR30-03BG 2504-002 ASN2-M5 VT307-5GS-01DXT152-25-01A VF5220-5DB-0 CDUK20 / 15D L-CDM2B32-200T VXD2150-06-3D VFS2320-3EB-02 VXD2150-06-3DR1 VXD2150-06-3GR1 SYJ712-5LZD-01 VP342-4DZB-02A SY3120- 5LZD-M5 VF4310-5D8 SY3120-5L0ZD-C4 SY3120-5MZE-M5 VT301-015G XT81-58 VFS3100-1FZ VFS3400-1FZ VFS3100-2FZB VP342-4DZD1-02A VG342R-4G-10 SY7140-5DZ-03 VQ2140Z-03 VQ2140Z-03 -04-5TZ VXD2130-03-5TZ VXD2142-04-5TZ VFS5310-4EB-06 SF4-4FB-30 RB1412 SY114A-5LO VXD2130-02-3GR1 VXD2130-03-3DR1 VY1100-02 VQ5151-5H VQ5251-5H-04 VQ4151 -5H-03 V0307-5DZVFS4210-5DZ VFS3110-4EB VFS5310 VZ2120-5GS-M5-F SY5120-5LZ-C6 CQ2B20-5S AQ1510-F01 ASD330F-01 AW40-F03DE AD38 VX2330-02-3D1-B VF3240-2D SY7220-3240-2D SY 4GD-02 VK332-4G-01 VK3130-4G-02 VK3230-4GB-02 SY9320-4GD-03 VT307-5GS-01-F VF5120-4G-03 VZ120-5G-M5 LVA-21-02-C SY5240-5LZ SY5240-5DZ SY5240-5LOZD VX2320-03-5G1 NAW3000-N02CG-2 AW40-04BE AW40-04BDE VF5220-5DB-03 VF3130-4GB-02VF3130-3D-02 VF3130-3GD1-02 VZ3190-4G SY5120-5LZD-01 NAF3000-N03C-2R NAF3000-N03C-2CR ZSE30-01-65L ZSE1-01-55L-Q ZSE1-01-55L SY5120-5YO-C6F -Q SY5120-5YO-C6F SY5320-5YO-C6F-Q SY5320-5YO-C6F VP344-5YO-AQ VP344-5YO-A VDW21-5G-2-M5-FQ VDW21-5G-2-M5-F VFS3110-2EZ -03 VFS3110-2FZ VO301-003G V0301-003G VQ7-6-FG-S-3ZR VFR3240-5DZ VFR3340-5DZ VV5FR3-40-041-02 VV5FR3-40-041-03 VK332V-5DZ-M5 CXSL10-10 VBA40A- F04GN CDQSB25-15DC-A93S L-CDQSB25-15DC-A93LS VBA1110-02GN VBA10A-02GN VV712-02R-02B SY3320-5GD-C6 SY3310-5GD-C6 VM230-02-00 VM230-02-00A AQ3000-03VFR3240-5DZ VFR3340-5DZ VV5FR3-40-041-02 VV5FR3-40-041-03 VK332V-5DZ-M5 CXSL10-10 VBA40A-F04GN CDQSB25-15DC-A93S L-CDQSB25-15DC-A93LS 02BA1110-02GN VBA1110-02GN VBA -02R-02B SY3320-5GD-C6 SY3310-5GD-C6 VM230-02-00 VM230-02-00A AQ3000-03VFR3240-5DZ VFR3340-5DZ VV5FR3-40-041-02 VV5FR3-40-041-03 VK332V-5DZ-M5 CXSL10-10 VBA40A-F04GN CDQSB25-15DC-A93S L-CDQSB25-15DC-A93LS 02BA1110-02GN VBA1110-02GN VBA -02R-02B SY3320-5GD-C6 SY3310-5GD-C6 VM230-02-00 VM230-02-00A AQ3000-03

Van chân không cao cho phòng sạch XMD-63-DL-M9 Van góc XMD-63

Xi lanh CY1L CJ2B16-15 CDQ2B12-25D CQ2B16-15DE + 5 CD85N16-25-B CDM2B32-75 CXSJM10P-40 CDA2B50-400-A33 CDM2B20-10 VPA4150-10 CDQ2A50-100 CDQ2B32-10DM CLADN100-760-E CDM C73 CDQ2B32-10DMZ CDQ2B50-35DC 12-CXSL6-20 CDQ2B16-10D-A93 CXSM20-20 CD85N16-40-B CDQ2B25-25DCM VFS4100-4FB-04 CQ2BH40 MGPM20-40-Z73L MDBD80-80 CQ2A32-30D CQ2B40-25D MUB 30D MUB63-30DZ CDRQ2BS10-90 CQ2A40-20D L-CDQ2A80-15DM-X08 CQSB20-15DCM L-MDBB50-75B-XC8 CDA2B80-80 C76E32-60 MGPL12-10Z MGPL40-40 MGPL40-40Z MHC2-25SPP MHC2-25S MGG- 250 CQ2B-20-20D CRQ2BS30-90C MDB1B40-350 MDB1B40-350Z L-MGGLB20-250 CXSM10-50 CDBX2N15-50 MHL-2-40D-Y59A MHL2-40D-Y59A MDB1B50-60 CDU20-20D CDU20-40D CDA2B40-100 CDA2B50-100 CD75E32-25-B MXS8-20ASF MNBB63-250-D MXS8-50 CDU6-10D CDU10-15D CDUK6-30D VBA4100-04GN VBA40A-04GN CDY1S40H-400B-A73L CDA2D-40-100-Y7BW CDQ2B125-100DCM- Y7BWCDY1S15H-250-A73L CDY1S15H-275B-A73L NCQ2A40 * 20DC CDPXWM16-125 CDUJB10-6DM CA2-C04 Y-04D MHZ2-10DE CDU32-25D L-C85N12-10 CDA2T63-165-A53C3 CDA2T600365Y A53C3 CDA2T600 -CDM2KB32-200A CQ2B32-40D MDBC100-150 CDQ2WB32-50DM-A933 CDQ2WB32-50DM L-CQ2A25-35DCM MGPL25-10 MGPM32-75 MHZ2-40D CDM2KB32-200 MHZ2-20D CY3B15-200 CDQSB12-20DM CDRB1B-U20 CDRB1B-U20 -90S-R73 CUK-W-10-25D-X1391 MHZ2-32D3 CDQSB12-10D CXSL10-10 SY3000-26-9A AS2201F-01-04S AS2201F-01-06S AS2210F-02-06S AS2201F-02-06S CDQ2B32-40D CDQ2B32-90D L-CDQ2B32-90D MH22-20D CRB1BW30-90 CRB1BW30-90S CRB2BW30-90S CRB1BW30-90D CRB2BW30-90D CRB2BW30-90SZ ECQ2A40 * 75-DC CQ2A40-75DCCDQ2WB32-50DM L-CQ2A25-35DCM MGPL25-10 MGPM32-75 MHZ2-40D CDM2KB32-200 MHZ2-20D CY3B15-200 CDQSB12-20DM CDRB1BWU20-90S-R73 CDRB2BWU20-90S-R73 CUK-W-10-25D-X1391 32D3 CDQSB12-10D CXSL10-10 SY3000-26-9A AS2201F-01-04S AS2201F-01-06S AS2210F-02-06S AS2201F-02-06S CDQ2B32-40D CDQ2B32-90D L-CDQ2B32-90D MH22-20D CRB1BW30-90 CRB1BW30-90 CRB1BW30 -90S CRB2BW30-90S CRB1BW30-90D CRB2BW30-90D CRB2BW30-90SZ ECQ2A40 * 75-DC CQ2A40-75DCCDQ2WB32-50DM L-CQ2A25-35DCM MGPL25-10 MGPM32-75 MHZ2-40D CDM2KB32-200 MHZ2-20D CY3B15-200 CDQSB12-20DM CDRB1BWU20-90S-R73 CDRB2BWU20-90S-R73 CUK-W-10-25D-X1391 32D3 CDQSB12-10D CXSL10-10 SY3000-26-9A AS2201F-01-04S AS2201F-01-06S AS2210F-02-06S AS2201F-02-06S CDQ2B32-40D CDQ2B32-90D L-CDQ2B32-90D MH22-20D CRB1BW30-90 CRB1BW30-90 CRB1BW30 -90S CRB2BW30-90S CRB1BW30-90D CRB2BW30-90D CRB2BW30-90SZ ECQ2A40 * 75-DC CQ2A40-75DC

Reed từ tính D-97 AS120IF-M5-06 D-Z73 D-J59L D 3L D-C73 D-H7A1L D-A54K D-A90 D-A93 D-A90L D-90 D-90A D-Z73L D-F9BWL D -A73C D-A73CL D-A73 D-A73L D-A73H D-A73L D-A72 D-A54 D-Y69B D-R731 D-R732 D-M9N D-M9NL D-H7BA D-F9BW D-M9BW D-M9BL

Lắp ráp D-M9N D-M9P D-J59 Công 

tắc áp suất SY3000-26-9A IS1000-01 IS-1000-01 ISG130-031 ISE30-01 25ML OPL-550-2 ZU07S ACB-lA14-3208 ISE30-C6L-65-L ISE40-01-22 ZSE-30-C6H-25 AS2201F-02-06S ISA00 IS-1000 IS10-01S IS10-01 PSE510-01 PSE-510-01

Máy tạo chân không ZM101AH-K5G-E15 ZX1101-K15LZ-EC ZSE40- 01-62L ZH10DS-06-06-08 ZH05DS-06-06-06 VQD1121W-5MO-C4-X8B VQZ212-5G1-M5-F ZH05B VQD1121W-5MO-M5-X7B ZSE40F-01-62L zx1051-K15LZ-EC zx1051 -K15LZ-EL ZX1051-K15LZ-ECL ZZM05-04B ZM073AM-KY5LOZ-X107 Công

tắc chân không ZSE40-01-22L IL100-03

Bộ đệm đệm RBC1412S CM2WB20-84-WS36L043 RB1007 RBC2015

Đầu nối M-3ALU-4 M-3AU-4 BJ2-016 KQ2H10 KQ2H10-03S KQ2H06-03S Công

tắc dòng IF321-10-11 IFW510-04-10 PF2A703H-10-28 PF2A706H-14-28 PF2A712H-20-28 PF2A751- 04-27

Bộ chuyển đổi điều khiển điện tử ITV2030-012-CS2

van giảm áp bộ lọc AW411-03BG1-2-L AC30A-03 AC30A-03D AMC610-10BD ALIP1100-01 AD402-04 AW20-NO2H-CZ AW20-N02H-CZ AR60K- 10BE AF30-03BC-A AF30-03C-A AR30-03GH AR30-03BG-A VM131-01-02S VM131-01-02SA AWM20-02EH, AWM20-02 trình

kết nối nhanh KQ2L10-02AS

Bộ lọc KQ2L06-01AS G36-10-01 Bộ

cảm biến Core FH100-17X-P020 ISA15-1-01G

kết hợp ba điểm AC4010 AC4010-03CGR AC40A-03DG-R AR4000-04G AR40-04G

cốc hút ZPT20BSK30-06-A10 Bộ

nguồn Inr-244-272 INR-244-384

bộ giảm âm ASN2 -02

Trachea TRS1065 Bình khí

VBAT38A

Định vị van IP8100-031-J IP8100-031-JX304-Q Bộ

tăng tốc độ IL100-03

Đồng hồ đo áp suất ITV3050-314S G36-10-01 Y100 GC3-10AS   

 

`NISSYO INSTRUMENT` Động cơ điều khiển động cơ điều khiển CM-150H / L-200V / 90-15S CM-150RH / L CM-150 CM-300 CM-101 CM -300RH / L CM-101TPH / L CM-101TH / L CMV-20SZ-101TPH / L CM-10RPH / L CM-20RPH / L CM-300RPH / L CM-500RPH / L CM-101TCC CMV-20SZ-101TPH / L CM-10RP CM-30MP CM-4000MRP CM-101PH / L CM-20RPCC

Công tắc mức LM-3J80-HPS600 LM-3J80-HPS1000 LM-3J LM-6-150HPRAS LM-6-150HPRAS-22 LM-20-6

Rơ le BSR3

Bộ điều khiển vị trí BSR3-S2 BỘ ĐIỀU KHIỂN N-680H

`CHINO-NISSYO`CONTROL Động cơ điều khiển CMN-032 CM-300RP`

 

STAR` Xi lanh MCD-10 MCD-20

Phụ kiện 1892-201 1892-301 CP-061 CP-060 Tấm vách ngăn 370836 Cốc hút 210662 VAPH-30C-3 Bộ phận hút 210548 VFIL-S-20  

Cảm biến SSW-1 D-B73

Máy cắt không khí NW-35 NW-35R 

Xi lanh CYL-TR-CY7-40 * 550ST NCON-M30W

Bộ đệm KBM14-50-12C KBM10-50-12C

Bộ mã hóa KBM11-25-2C RE-1-32, G009

 

Nhật Bản `SUNTES`Sanyo Kogyo` Sanyo Sanyo ” Samyang phanh BRAKE DB-3012A3-01 DB -2356A LOẠI: SỐ 5 DB-3256A DB-3012A5 DB-3005A DB3005A DB3005A-1-01 DB-3012 DB-3020AF DB-3010AF PHANH DB-0433 / 06D DB-3003A-2 DB-0433 / 01E DB-0433 -01E DB-3012A-5 DB-3020A5-01 DB-3002A-01 DB-2051 DB-3038AF DB-3010A5-01 DB-3002A-2 DB-3223A-02 DB-3223A-12 DB-3012A4-01 DB- 3033A-01 DB-3004A DB-0433 DB-3632A DB-3631A DB-2021B DB-3020AF-01  

Phanh 39PC-650Y-10100 DB-3233A-03 DB-2021BK DB-2021BB DB-2008B DB-0400-K01A DB- 0405-K01A DB-3004M DB-3004A DB-0503E DB-3004A PC-300Y-01 PC200Y-01

AIR ÁP DỤNG SPRING LIÊN QUAN DB-3223A DB-3233A DB-4021EF-60 DB-4032EF-60 DB-4021EF DB-4032EF PC -200A-01 PC-300A-01 PC-450A-01 PC-650A-01 PC? 200A? 01 PC? 300A? 01 PC 450A? 01

Mô-đun nguồn AP-2403-04 AP-2403-03-13 AP-2403-03 AP-2403-13 AP-2403-14

Bộ dụng cụ sửa chữa nhóm piston đầu tăng áp đầu bơm dầu phanh DB-2082B-2 DB-0703-01 DB-0430PAD

màng ngăn bên trong trống không khí 2 “ phốt 3 “màng

đệm phanh đệm ma sát Nhóm đệm phanh DB-

 

0429` Bộ mã hóa Yuheng` LEC-S1-180BM-C24C LEC-S1-125BM-R24C LEC-12BM- G12E ZKT-D100BH30-102.4B-C8-30F-A LEC-S1-100BM-CO5H A-ZKD-12-250BM / 4P-G05L-A A-ZKD-12-250BM / 4P-G05L-C-190mm

 

`JC Thương hiệu `bộ mã hóa quang học đầu tiên LMA-102.4BM-L15F LMA-102.4BM-G05D LF-60BM-G15M LF-60BM-G5-26A LF-102.4BM-G10-30N LEC-S1-180BM-C24E LEC-S1 Bộ mã hóa -36BM-C24E ZKT-D100BH30-102.4B-C8-30F-A ZLF-12-102.4BM-C05D ZXF-102.4BM-C05D 

 

`SUMITOMO` LF-1024BM-C15F 

 

Bộ mã hóa `SUMTAK` LEC-1024B-S190A LEC-1024B-S146A LEC-102.4B-S190A LHE-424-600 LHE-408-1024 LMA-102.4BM-S324A LHE-428-2000 LEC-100BM-G05P LEM-012-1536 RE-60-BTS LBJ-110-100D LBJ-110-100P IRS360-100-005 LHE-027-2000 IRH310-2000-006 LEC- 100BM-G05P0A LFC-002-1024 LBJ-004-1000 LHD-007-600 LFC-002-1024 IRS620-1024-001 IRS660-600-014 IRS660-5000-004 32720414 IRS660-2400-004 32684094 IRS330-2000 LBJ- 176-2000 LEC-2BM-C24E LF-40BM-C05D IRS620-400-011 LDA-196-1000 LEC-12BM-G12E IRS560-120-326 LEC-150BM-G05P IRS520-1500-323 IRS350-360-004 AT- 140-1012 24 / 80MA LBK-011-1000 IRH360-100-016 IRH-360-600 AE-004-0720 LEH-240BMH-S1 LHD-024-1200 AEC-015-2048 RE-60BHA-S61 IRH310-2000- 004 IRH311-2000-004 IRS960-1200 651002-10 LEH-120BMH-S1 IRS570-1024-348 IRH310-2000-601 LBJ-314-1000 LMA-250BM-S88 AT046-0012 AEP-020-2048 LDA-047-1000CE IRH360-600-016 IRH310 IRH320 IRS320 IRS330 IRS350 IRS360 IRT310 IRT320 IRT360 IRH320-2000-002 LF-300BM-C05D IRH360-1000-016IRT360-1024-002 IRS560-300-361 LBJ-007-2500 IRS320-2500-001 IRH320-1536 LHE-452-2000 IRH320-1024-002 LF-1024BM-C15F IRS360-1000-005 LBJ208-2000 IRS320-2000 LF -409,6BM-S156A LDA-047-1000CE RE-6B LMA-60B-S-185YA LFC-007-1024 LF-6BM-C12CA LF-60BM-C12CA LF-6 LF-60 LF-300 LF-409,6 LF-1024 LGT-001 LGT-008 LEP-30B MSK-503-1-1024 MSK-503-1024 AT-183-1008 LF-102.4B-689H AEC-015-2048 LF-150BM-C24F IRS620-1024-201 IRS620-1024 -220 IRS330-100-002 IRS660-1500-014 AEP-015-2048 LF-102.4BN-C05D LEC-30B-S317A IRS560-300-361 35DRW-123 IRS330-500P / R LHE-603-2000 LHC-026- 1024 IRT320-1024-002 MSK-015-1024 IRT380-2000-019 LBT-314-100 IRS360-100-005 IRS320-600-001 IRT320-4096P / R IRT320-4096-002 AEJ-201-1024 S / N: 31-550-152 (H10) IRH360-1000-016 LHE-447-2000 IRH320-2000-019 IRS330-2000-704 IRS330-2000-002 LMA-102.4BM-S324A LBJ-007-1024 IRS-320-1024-001 LBJ-007-600 IRS-320-600-001 LF-240B-S90 IRS660-2400-010 IRS660-360-802 IRS660-1000-802 IRH360-1024 LEC-40MB-C15F IRS560-400-330 LEC-40MB-C24F IRS560-400-330 LEC-40MB-C24E IRS560-400-330 LEC-40MB-C15E IRS560-400-330 LEC-160MB-C24F LFI-023-5000 IRT310-2000 (4) P / R-008 IRT310-2000-008 LEC-60BM-E12CO IRS550-600-325 LHE-509-1000 IRH320-1000-017 LEC-6BM-G12C IRS550-60-325 IRH320-500- 002 LBC-102-100 LHC-031-2000 IRT320-2000-002 LEC-500BM-S201A IRS360-360-005 IRH520-5000-331 LF-90DM-C24E IRS660-900-014 LBJ-1000-G05L LBJ-005- 360 LBJ-2000-G05L IRH520-2000 LHC-031-2000 LHC-053-2000 ERH360-600-016-24F IRH520-1024-802 IRS620-1024-015IRS560-400-330 LEC-160MB-C24F LFI-023-5000 IRT310-2000 (4) P / R-008 IRT310-2000-008 LEC-60BM-E12CO IRS550-600-325 LHE-509-1000 IRH320-1000- 017 LEC-6BM-G12C IRS550-60-325 IRH320-500-002 LBC-102-100 LHC-031-2000 IRT320-2000-002 LEC-500BM-S201A IRS360-360-005 IRH520-5000-331 LF-90DM- C24E IRS660-900-014 LBJ-1000-G05L LBJ-005-360 LBJ-2000-G05L IRH520-2000 LHC-031-2000 LHC-053-2000 ERH360-600-016-24F IRH520-1024-802 IRS620-1024- 015IRS560-400-330 LEC-160MB-C24F LFI-023-5000 IRT310-2000 (4) P / R-008 IRT310-2000-008 LEC-60BM-E12CO IRS550-600-325 LHE-509-1000 IRH320-1000- 017 LEC-6BM-G12C IRS550-60-325 IRH320-500-002 LBC-102-100 LHC-031-2000 IRT320-2000-002 LEC-500BM-S201A IRS360-360-005 IRH520-5000-331 LF-90DM- C24E IRS660-900-014 LBJ-1000-G05L LBJ-005-360 LBJ-2000-G05L IRH520-2000 LHC-031-2000 LHC-053-2000 ERH360-600-016-24F IRH520-1024-802 IRS620-1024- 015

Khớp nối C-100-15K / 15K C-103-15K / 15K C-100-15K C-103-15K

Máy dò tốc độ SH-D12 / 6WN SH-DS12 / 6WN SH-D6/6 SH-D12 / 12 SH-DS SHE-0001 SH-DS6 / 6 SHE-1051 BF-14-10C SH-DS-12 / 6WW SHW-1001 PG-30 Gyrometer

VES-5000 BB-053 VES-5000D 

Handwheel MANUAL PULSE GENERATOR OPTCODER LGB -641-100 ER210-MK2-T

RT067-MK2-T ER230-MK2-T RT069-MK2-T ER220-MK2-T

RT068-MK2-T

Cân PULSCALE FTT20GBAJR SERIAL NO: 18 845 468 18845468

 

Nhật Bản `YAMAMOTO`MANOSTAR `MANOMETER MANOSYS Áp suất khác biệt Công tắc đo chênh lệch áp suất WO81 WO71 FR51 MS65 MS-65 MS61A EMD7 EMT1 EMT6 EMTGP1 EMT1H EMP2 EMP3 EMA2 EMRT1 EMRF1

MS65HM60D MS65HM W081FN500D W081FN W081PRS W081PCT MS65F FR51HV EMT1A EMT1B WO81FN300D WO81FS2E1 MS61AHV-3E MS61HV-3E MS65FLVL-3E EMT1-FM1-A-0-EMT-FM1A-D-10N 81FMT-FM1-A-0-MT-EMT

Cảm biến đo mức vật liệu 100DH MS61A-LV-1.2E EMT6-BOFVE2 W070 WO70 YAL-13S1 YAL-13S1-A2111RE1 YAL-11S1 YAL-11S1-A2111RE1 YAL-13S1-A2111RE Đồng

hồ đo áp suất AC10-231

 

Đài Loan `SHERNDIAN`SD`SHERN DIAN Công tắc nút nhấn PS-111 PS-118 PS-A211 PS-211 PS-A211SED PS-018 PA-A215 PS-218 PS-125 PS-225 MP-09GP DPB-2 ME-09 DOL MOTOR STARTER me-70-09

Bộ chuyển tiếp nhiệt CLUTCH MOTOR SWITCHST-75 PS-108 RA-20 RA-20E

 
: “ Thorn Security`tyco`BansheeTM Multi-Tone Sounder Notifier: 0832-CPD-0254 BANSHEE EXCEL RED IP45 SNDR (Lưu ý: ZETTLER) WHITE IP45 SNDR , BANSHEE EXCEL RED IP66 SNDRĐài Loan ‘CHYAU-SHENG`CHYAU SHENG`ENG ĐIỆN TỬ LTD` MOTOR TỐC ĐỘ KIỂM SOÁT DC DC tốc độ DMC-01C DMC-02C DMC- 03C DMC-04C DMC-05C DMC-07C DMC-08C TỐC ĐỘ FUSE ĐÈN ĐIỆN 220V

 

Đài Loan’ P Bơm động cơ DC -SPEED`POWERSPEED`KIZN` MD-10R MD-55R MD-100R MD-40RM MD-70RM MD-100RM MD-20RX MD-30RX MD-40RX MX70V MX100V MX400V

Động cơ bánh răng DC PM07SGN PM07SGU PM10SGN PM10SGU PM10SGN PM10SGU PM29SGU 4GN 4GU 5GN 5GU PM-29SGU PM-07 PM-07SGN PM-07SP PM-10SP PM-10SGN PM-29SP SG-29SGN 5IK90GK-UM 05SGN-2418 PM-07SN PM-08SN GR07SGN-9018 PM-29SGL1 PM-07SGL1 PM 51k90ck-um Bộ điều khiển

tốc độ DC 5ik90ck-um     ĐƠN VỊ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ DMC-01C DMC-02C DMC-03C DMC-04C DMC-05C DMC-07C DMC-08C DMC-03A SS-22 SS-32 US425 US540 US560 US560 SS-

Hộp số 22A AA-22  5GN20K 5GN50K 2GN180B 4GN50K 4GN50GK Máy

thổi khí 18K KZ-329S KZ-329-S KZ-529S KZ-429-C kz-429-s

Động cơ bánh răng BRAKL MOTOR 5IK90GU-YMF 51K90GU-AM

 

ʻICETRON` Bộ điều khiển bbbbbbbb kỹ thuật số Bộ điều khiển

kích từ không tiếp xúc CSM50AB CSM60AB CSM-50AB CSM-60AB

ly hợp phanh CLUTCH BRAKE CONTROLLER CSM60B-BP CSM50B-BP 60W CSM60B CSM50B 36

nhiệt – / AH CI-36e-AH 

 

`LINTRA` xi lanh không que M / 46/20 / M / 400II 0608213G 0312234 M / 6010/15 M46132 / M / 950-2RS M / 146132 / M / 950 M / 46132 / M / 950

 

Đức van điện từ `BARCONTROL`BAR CONTROL`HERION` SXE9573-380-00K SXE9574-380-00K SXE9573-170 9334B SXE9673-160 9332A SXE0573-150 9206A PR-4-2 11-809-995 8240400.9101.02400 8240600.9101.230501.02400 8240600.9101.23050 8532200.9152.02400 V64H-4GD-RMN 2623000 2625702 2622301.3052.23050 2623101 0566 2636021.0251.02400 2625483 263600 2636000.0247 2636000.0246 2636000.0247.02400 2625600 Serial NO: 47/94 2622200S-

phát hiện áp suất HDS-1-0 -200-K-7-1

Tăng áp HPBD-250 HAOF63-325

Công tắc áp suất 811500 PDS-1-008-M-2-1 VH088043100 0880431 0880400 PSD1-016-M-2-1 ExdeIICT5 Umaax: 250V Imax: 5A 0851481 1841415 1851415.00000.00000

Van tỷ lệ điều khiển áp suất 4088210.704 4088210.7040.024.00 

 

Đức `Buschjost Van điện từ ʻIMI NORGREN` 8530200.9151 8212600.8001 8296400-8176 EXII 3GD T135 ℃ EEXNA II T4, 8296400.8176.02400

 

Thụy Sĩ `FAS`Fluid AUTOMATION SYSTEMS` van điện từ 04-212-411025 EFI 01-211P-015HO 06-211-103-25 EAC 26/07 01-311P-00-HO F01002 05-311P-03-60 311 01- 311P-015H0 63511I 01-311P-015HO-61111E 01-311P-015HO-6313 04-311H-01-1P F04333 01-321P-00-HO FO1755 01-311P-00-HO FO11067 01-322E-06-HP F01969 01-331P-015HO F01-071 F01071 19-10 01-221P-015HO F01-502 F01502 28-10 01-311P-015HO F-01-089 F01089 44-09 11-211P601-H5 F110223 F110107 4W 15-03 11 -311P-01-H0 11-311P-01-HO F11004 46-02 8412993 01-311P1011 H061J11 01-311P1011H0 61J11 01-221E-025HO F011103 200-2080046 84249000 S702-4005 04-211-310-25 01-221P- 015H0 FO11238 01-211P1015HO F011237 09-311I-02-30 ELDEAM 48-01 05-562MB02-60 06-213-103-57 EAD (Thiết bị: Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch men tự động Hamilton` Hamilton FAME) 01-311P- 00-H0 + H01016 + AYG 01-311P-00-H0 + H0 1016 + AYG 01-312E-06-HP + A1171 + AYV 01-312E-06-HP + A1 14-213CM01-B6 2111111 04-311-205 -10 EAC-27/05171 + AYV 01-322E-06-HP + C31G1 + AYZ 01-216P-04-21 F01932 01-322E-06-HP + C3-1G1 + AYZ 01-322E-06-HP-C31G1 01-216P-04- 21 F01932 746873 01-322E-06-HP-C31G1 04-311H-03-10 04-331-411-20 04-222E-11025 EHPMOT 11-322E-06-HP F01880 04-311H-01-1P FD4333 XNOR12223751 X -NOR 122-23751 01-211P-015HO 31-11 01-311P-015HO 62111 24V DC 4W 05-11 59.70063 01-321P-00-H0 F011068 59.70062 01-311P-01-HO F011036 09-211HD05-25-EDC -926 04-311-101-10-EDC 05-562MB02-60-24V-1.8w 05-562MB02-60 B03-24V-1.8W 01-311P-00-HO F01003 01-311P-00-H0 H012003 01- 221P1015H0 04-211-208-21 EAC 201, van Bacosol 01-333EF03-B6, 23112, PAT PENDING 01-333EF03-B6 + 23112 + AXA8W 01-311P-00-HO F01003 01-311P-00-H0 H012003 01-221P1015H0 04-211-208-21 EAC 201, van Bacosol 01-333EF03-B6, 23112, PAT PENDING 01-333EF03-B6 + 23112 + AXA8W 01-311P-00-HO F01003 01-311P-00-H0 H012003 01-221P1015H0 04-211-208-21 EAC 201, van Bacosol 01-333EF03-B6, 23112, PAT PENDING 01-333EF03-B6 + 23112 + AXA70063 01-321P-00-H0 F011068 59.70062 01-311P-01-HO F011036 09-211HD05-25-EDC-926 04-311-101-10-EDC 05-562MB02-60-24V-1.8w 05-562MB02- 60 B03-24V-1.8W 01-311P-00-HO F01003 01-311P-00-H0 H012003 01-221P1015H0 04-211-208-21 EAC 201, Bacosol van 01-333EF03-B6, 23112, PAT PENDING 01- 333EF03-B6 + 23112 + AXA70063 01-321P-00-H0 F011068 59.70062 01-311P-01-HO F011036 09-211HD05-25-EDC-926 04-311-101-10-EDC 05-562MB02-60-24V-1.8w 05-562MB02- 60 B03-24V-1.8W 01-311P-00-HO F01003 01-311P-00-H0 H012003 01-221P1015H0 04-211-208-21 EAC 201, Bacosol van 01-333EF03-B6, 23112, PAT PENDING 01- 333EF03-B6 + 23112 + AXA

 

Xi lanh không que `NORGREN` M / 46/20 / M / 400II 0608213G M / 50 / LSU / 2V M / 6010/15 M / 46120 / M / 400 RT / 57232 / M / 100

Van điện từ V45A517D-C313A 8212283.80.50 11.818.110 SXE9575-Z70-60 8240200.9101 SXE9573-Z71-60 / *** SXE9573-Z71-60 / 13J SPGB / 31733 V62C611A-A319J V60A513A-A2 *** D-CODE: X6331 V61B513A-A213J 2623000 V206B22A-B213C -A213J B72G-2AK-QD1-RMN UM / 22456/172 UM22456 / 172 M / 48 / 10,10 M / 48 / 13O, 130V M / 48 / 131,110V UM / 22152/122 V60A412A-A2 UQM22354 / 172/16 V60A413A-A2000 VS26S517-DF213A M / 1553/14 03041902 03042802 V096516R-D213A DA025C-CE1W2 SP0573-180-8506 SXP0573-180-00 9601440 SXE9573-A81-00B V6113513A-A214J V61A 31313A-A7004J V61A 31313A-A7004J V61A 313131700 -86.4261.02450-24V-HI B74G-6AK-A03-RMV B74G-6AK-AD3-RMN B74G-6AK-QD1-RMN

Reed QM / 34 / S / 2 QM / 34 / S / 5

Cuộn dây van điện từ 1d.nr.V60A-A2 D-Mã A6025 MÃ 18J 13J 83J 3803.230.50 3039 LR 51090 II2G EEX ia IIC T4 MPM B-12 M / P15737 0000000.3039.000.00 Bộ

chuyển đổi điện áp R26-200-RNLG VP5010BJ111H00 R07-

Công tắc áp suất 200-RNKG Best-Nr cat NO. 0882200 0875100 0883300 VTT-0880300 0880300

Van điều áp 11-018-100 20AGX 20AG-X4G / PH100 ​​B07-233-MIKA B07-201-M3KG L07-200-MPQG B74G-4AK -AD3-RMN L74M-4GP-QDN L74M-4GP-EDN L74ME4GPEDN L64M-NNP-EDN R64G-NNK-RNN Y64-4GA-N2N Y64A-4GA-N2N L64M-4GP-EDN 0481-0004-0330 B74G-3AK-AD3 -RMG B74G3AKAD3RMG B74G-4GK-AD3-RMG

B74G-4AS-995 0481-0004-0430 0481-0004-0530 R14-100-R30A R14-100-R20A R40-200-RNLG R18-B00-RNXA F18-B00-A3DG 

Van tỷ lệ 4095710.9000.02400 VP5002BJ411H00 VP5010BJ111-H000 VP5010BJ111H000 B38-444-A1LA

Đầu nối R07-200-RNKG Công 

tắc áp suất 0880300 18-013-989

Cảm biến áp VSP152069 

kit sửa chữa QA / 8040A / 00

bộ lọc A3DG-C00-F18

 

‘WATSON & WATSON SMITH` SMITH`I / P chuyển đổi I / P Converters Loại 122 53DDS010 101X 572400R 53AF0101 LOẠI: 425 100X 492100R 440 53870100R 04F00012 870100R 53.400.100 53200400R 7B006324 190400R M / 1540 / R / F / 75 T423 T422 T423 T422 100x / 101x 9A001692 400100R 423 AD0100 53AD0100 422 100X 140 EX14001PK4EE1

điện tử chuyển đổi hiện tại để áp 53AC2100 AC2100 AF0101 140 EX14001BJ4EE1 EX14001AC4EE1

xi lanh SPF / 50060209, M / 1540/75 LS62RT Ghế

kết nối IP Loại lắp

van tỷ lệ R 53100300R T100X 53402100R 53100400R 100400R Bộ

điều áp 18001XR 05B06042

 

Hoa Kỳ van điện từ `KIP INC` 351144 P269012-1363 5005 U351162-02 U351114 961142-01 141114 141115 U243012-1351 U243115 (2X1503) U243115 (2×1502) CT06032 U351116 U342160-0241 U342160-02416014 CT 24-09032166014 CT 24 -109032166014 -0351-MO1BD 269016-0351MO1BD 4502 2X1768 MOPD: 45 U351115-02 CT06032 U351116 659168-0251 U241015 ORIFICE: 1 / 4X1 / 8 MOPD:15 1X447-M16 U141045-02 349015-1361 349015-1361-D M349015-1361 351015-13 6X1048 U342114-0241 U131T0372 359015-1361 U651113 141062 141062 141062-02 U351015-12 652148-13 U147016-02 D14101266-02 D 14114 141142 U141142 241162 P249716-0161 249016-0161 Y261115-0 MOPD: 150 Y350065-0231 2×1604 2-1604 2-1604-1 269111-0151 U359114 U359114-0161 641011 U641168 U641168-24 / 60 0141114 D242110-24 120/60 161115-02 2X802A-1703 U651025 U651025-220/50 U651015 U651015-24VDC 141014 641014 169062-0241 8241-0908-01 B279014-0261 B279014-0261-D 8241200-9101C-D 339115-01313 Y269115-0551 Y269115-551 Y269115- 0551-12060 641048 249113-0261 6X873 6 * 873 U341115-0141 359115-0151 D271112-12 U641121 ORIFICE: 3/64 MOPD: 600 U641111 ORIFICE: 1/32 MOPD: 1200 U351132 U351132-24VDC Y652068-02 Y652065-02 24VDC Y652068-02 Y652065-02 0151, VAN SỐ:1000, VOLTS 42/50 243115-0151-24VDC D141010-02 U659012-0151 U659012-0151-G U659012-0151-120 / 60 6X70924VDC 6X709 6X531 6X531-24 / 50-60 WELCH P / N 62-0307 641018 641012 641022 961042 3X636-M2 U243115-0153 REF.2X1727 U341116 U249115-0151 3X550 G243616-0251 U651025-W U651025-240 U349116-0151-E Y141012-02 DC24V U349116-0151-24 / 60 171062, P / N: 4020001002 269111120001002 269112 02NC961112 U661116 U661116-24VDC V45A517D-C313A U661116-0101-24VDC 3X641-M5 U249113-0261 9X196 U249015-0251 U141066 141066-02 U351012-02 U351012-120 U351012-08 U243012-1351-116 g CO KIP BZ 1100-1209-0241 YU161115-02-J YU161115-02-120 / 50 U241015 U351115-13 C269111-0151 1X249 1X713 6X452V (đối với bộ thu tế bào dụng cụ thí nghiệm ʻUS TOMTEC` HARVESTER 96) 141014 141014-12 ( Được sử dụng trong máy hàn `CAJON WELDING system` CWS-D75)2X1727 U341116 U249115-0151 3X550 G243616-0251 U651025-W U651025-240 U349116-0151-E Y141012-02 DC24V U349116-0151-24/60 171062, P / N: 4020001002 269115-1261 C961112 0217NC961145A C3111211NC16 U661116-0101-24VDC 3X641-M5 U249113-0261 9X196 U249015-0251 U141066 141066-02 U351012-02 U351012-120 U351012-08 U243012-1351-g U243012-1351-t YU161115-02, CO KIP BZ 1100-100 YU161115-02-J YU161115-02-120 / 50 U241015 U351115-13 C269111-0151 1X249 1X713 6X452V (dành cho bộ sưu tập tế bào dụng cụ phòng thí nghiệm ʻUS TOMTEC` HARVESTER 96) 141014 141014-12 (trong máy hàn ‘hệ thống HÀN CAJON` Đối với CWS-D75)

Coil FR2195 2305-0000 2 * 1455 2X1455 120 / 60FWR-10W 141110 141062

 

US `VICTOR`THERMAL DYNAMICS`Thermodynamic` máy cắt ion A40` TWECO MIG GUNS`CIGWELD` máy cắt ʻ THIẾT BỊ KHÍ CÔNG NGHỆ’CAIRʻARC GOUPING & CẮT ‘ THIẾT BỊ HÀN TURBOTORCH BRAZING & SOLDERING`STOODY HARDFACING & ALLOYS’THERMAL ARC WELDING WQUIPMENT USA`HYPERTHERM`HYSPEED`POWERMAX`Phim

cắt plasma HPR-260 POWERMAX125

 

ʻAPI CONTROLS` trình điều khiển động cơ bước DM-224i 151I-0 DM-224

Động cơ DM224i MAC-B343-GM60 

 

`TECO ELECTRO DEVICES CO.LTD`TECO` TECO` Taian` Công tắc khí CN-5 CN-6 CN-11 CN-16 CN-18 cu-18 CN-22 CN -25R CN-25S CN-35R CN-50R CN-65R FN1422-1T CU-65 CN-80 CN-100 CN-125 CN-150 CN-180 CN-220 C-150G C-125 FG-21E CU-5 CU-6 CU-11 CU-16 CU-18 CU-22 CU-25R CU-35R CNA-111S CU-27 QCE-100A C-400G CN-400 TO-400E to-225e BO-400EB BM-63, D10 D25 CN-100R HUO-80 Rơ le nhiệt bảo vệ dưới pha 58-75a 63-80A

Dòng CNL RHN HNE HNEB CÓ THỂ DAP RAM CSS CL-10F HCL-10F HOCL-10F RH-10EB RH-10EC RH-18M RH-18 RH18 / 15 HGR-947C RHN10K TO-100EB TO-50EC BO-50EC CU-11 CU -16 CU-18 / 4P CU-22 CU-32 CU-38 CU-40 CU-50 CU-50L CU-65 CU-65L CU-80 CU-80L CUL-11 CUL-16 CUL-18 CUL-22 CUL -27 CUL-32 CUL-38 CUL-40 CUL-50 CUL-50L CUL-65 CUL-65L CUL-80 QCS-100 RHN-10K RHN-10M RHN-80MP RHN-80M2 ĐẾN-225S CU-25 CU-32R CU-35 HUEB-11K RHN-10M CUL16 CU-100 CN-100R RAN-4 CU-23 CU-38

C63A-3P-63A

Rơ le nhiệt RP-10 10A-16A 0.63A-1A RHU-10M RHU-10K1 RHN- Công tắc chống rò rỉ 82K2 RHN-80K3 RHN-5M RHN-10M RHN-80K4 RHN-80K3

CI-35 CNI-100 CI-18

TLB-100

EOCR-SP EOCR-SS EOCR-DS (T) EOCR DS3 (T) -05: 0,5-6A EOCR DS3 (T) -60: 5-60A EOCR DS3 (T) -50: 5-60A DS3 (T) EOCR-SS EOCR-SS2 EOCR-SP EOCR-SP2 EOCR-DS (T) EOCR-DS3 (T) EOCR-3DM EOCR-FDM TEC TVR-3812 TVR-3812JY EOCR-SP-10- 220 EOCR-DS3T-60-S

Động cơ JIS-C4210 AEEF-PP004 PP-004 AEHL-PP004 2HP 1,5KW AEEDXX AEHL-4P-25HP ETEF-DAA ETEF-DAAA 3 HP 2,2 KW AEAJQW 3HP 2,2KW AEUL-AP AEULAP AEGL AEHL IC411 IR54 EVVF-YHR07 5HP / 3,7 EVVF-YHR07 5HP / 3,7 KW 7AA010-12TK AEVF 18HP 20HP 15KW AEEF-FAC AEEF-FQAC 22kw EVVF-YHS01 7-1 / 2HP 5,5KW AEVF-FAC AEHL-PP002 IC411 3HP 2,2KW AETL 2 HP 1,5KW AEHM-FQAC 22kw EVVF-YHS01 7-1 / 2HP 5,5KW AEVF-FAC AEHL-PP002 IC411 3HP 2,2KW AETL 2 HP 1,5KW AEHM-WA002 75HP 55KW 746502A AEVA0001 AEV2 75HP 55KW 746502A 0,75KW AEEF-FAC AEEFXA-304 0,5HP AEVF-AP AEEF-PP002 2,2KW AEEF-PP005 2HP 1,5KW AEEF-AB-H AEVF-PP008 3HP 2,2KW KHUNG: 100L AEDPS1 Động cơ thay đổi cực 3 PHA Động cơ thay đổi cực 7,5 kw 50kw KHUNG: 200EC SER.NO: 7421760005 AEDPS1130040YP001 AEUL 2HP1,5KW IE2 Sê-ri AEVF-FAC KHUNG: 90L AEVFF3 2HP 4P AEVFF3040002YU AEVF-F3 AEVF-F3040002YU AEUVJ3 40HP AEX AEXUL Động cơ hiệu suất cao HIỆU QUẢ CAO, 1HP 0,75KW KHUNG 80 TĂNG CHỐNG NỔ AN TOÀN, THIẾT KẾ CNS 3376, 310450B53 AEVFXA-3 1 HP0.KHUNG 75KW: 80, KHUNG AEVF THIẾT KẾ IEC-60034; 100L 3HP 2,2KW

Bo mạch truyền động DC 3P101C006010 3P101C006 7.5HP-10HP 3P106D021010

Biến tần JNTHBCBA0003BE-U 3HP 7300CV JNTH-BC 13A12500BC-U 7200CX JNTHBC BA0001BE-U JNTHBC-BA0001 BE-U JNTHBC-BCNT-BA0001 BE-U JNTHBC-B-CNT / 11Kw 7200MA loạt MA15HP S310-0.75KW JNTMBGBB0015AZ-U JNTMBGBB0020AZ-U JNTMBGB0030AZ-V-AC3PH380V JNA510-3005-H3 A510 loạt A510-4005-H3 A510F-4T0185H GS510BB0025AZ

PLC SG2-20HR-A

biến tần đơn vị phanh TBU-430 CDBR-4030 Bộ điều khiển động cơ bước

RTY-3 RTG-3

AB1210 DPYHHDU242 DPYHHAB26 TSB200B27F TSB202B27T TSDA15B-CC401G27F 

Motor bước MOTOR bước DSH40 DSH42 DSH56 DSH86 DST40 DST42 DST56 DST56EC67A DST86 DST56C27A DST56EC67A DST86DL61A DSH56EM61A DSH56EL61A DSH56EL61A0000000 DSH56EM62A DSH56EL62A DSH86EM61A5000000 DSH86EM61A DST42EX27A0021000 DST86EL82A DST86ES61A DSH40EX24A2K51001 DSH40EX24A2K51003 DSH40EX24A DST42EM41A 4T5618L0301 1.8DEG NO: 0109 DST56EL63A515L000 TSTA50D DH5618X2705-B4 DST86EM82A0000000 DSH86ES67A5001000 DST86EM82A DST86EM82B0000000

`TAICANG TECO ELECTRIC` Động cơ servo SERVO TSB07301C TSB08751C TSC06201C TSC06401C TSC08751C TSB13551A TSB13102A TSB13102B TSB13152A TSB13152C TSB13202B TSB133202B TSB133202B TSB133202B TSDA 340 TSTE20C TSTA20C / TST06401C-3NT3 TSDA15B-CB301C27F TSB07301C-2BF3-1 TSB08751C-2NH3 CB301C27F 5CB12-1DE7FAS TSB13152B-3N7A TSDA40C TSB13152A TSDA50C TSB08751C-2NT3A TSB08751C-2NL3 TSTA50D + TSB13202B3NLA001 TSB08751C-2NT3 TSTA20C TSB13102B-3NLA-1 TSB13102B3NLA001 TSTA30C DTY2C3MMDR50P0000 DTY3FCB03MOPGMB00 DTY3FCB03MUVWMB00 DST56EL62B0000000 DST56EL62A0000000 DST56EL62A TSDA-30C JSMA-LC08ABK TSC06201C-3NT3 JSDEP-20A JSMALC08ABK01 JSMA-LC08ABK01 TSC06401C-3NT3-A JSMA-SC4ABK01 JSKMA-SC

Bộ điều khiển bộ khuếch đại bộ khuếch đại SERVO MOTOR DRIVER TSDA15B TSDA20B TSDA30C TSDA50C TSDA75C TSDA15B-CC401G27F TSDA30C-TSB102B27H TSDA20B-TSB751C27T TSB08751C-2BH3-1 TSB08751C-2BT3 EV82-082-082-01

DC MOTOR EV82-082-082-082-082 DC 04 EV105-01 EV105-02 TM2P124-01 TM2P124-02 TM4P120-01 TM4P120-02 EM120-01 ED LOẠI NỐI: EDVS EDVH GSVTLH 5HP

DC bảng điều khiển JGJDST-0002JZ 3J04500150001 SPEECON 6100-S JGJDSQ-R500JK JGJDSQ-0001JK JGJDSA JGJDSQ JGDDTGEB0110HZ JGDDTGEA0360HZ 3? 2Q 360A TGFB, SERIAL NO. T72823-007,3J045C0100003 NC1JGDDTGEA0360HZ NC1JGDDTGEB0380HZ 6500D + 2Q 380A (591P) JGJDSA-0010JK 7.5KW TSTA200D 7,5KW JGJDST-003JK 2,2KW TSTA50D 2,2KW 591PX / 0110/500/1011 / UK / AN / 0/230/0 6500-D 6500D + 2Q BRUSHLESS DC MOTOR DBT566S32A1 DBT566S32A1000000 DBT566 DRIVL31A1 DBT566C31A1 MÃ 2010 SW10N SW20N 3P101C036010 JGJDST-0001JZ JGDFTGEA0270HZ 6500-D, Speecon SERIAL NO: T21903-002, 3J045C0100003

DC SERVO MOTOR CM-82062-100 CM-82087-200 CM-82112-350 CM-82137-600 03DP-82137-600 DRIVER TSCA 03DP TSCA-10DP TSCA-15DP TSCA-03DS TSCA-05DS TSCA-10DS TSCA-15DS TSDA15B-CC401G27F GSDT
1HP

STEPPING MOTOR DRIVER AU1210 AB1210 AB1410 AB1610 DU3131 RUC330 SED2020M DB6630 JSDA-20A CSD201 DA3040-A DPYHHAB26 JSDA-ISA TSTA15 JSDA15 TSTA-15 JSDA-15 TSTK- 5200 Điều khiển tốc độ

động cơ DSTESJ42A400J61A

tốc độ DST42 V400J61A DST42A tốc độ điều khiển động cơ DST42 V400J61A

Động cơ

biến tần JVTMBS-R400JK 6100-S1 JGJDSQ-0003JZ JGJDSQ-0003J2 5200-S-R400JK Động cơ biến tần EVEFYH Phanh đơn vị phanh biến tần JUVPHV-0040 AC1JUVPHV-0040 AC1JNTBU-430 AC1JUVPHV-0060

Chổi than

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỘT `ʻTECO ‘ AEEANE AEEANE-CF 10HP AEEF-AC

 

 

Bộ điều chỉnh điện áp biến áp `TAILI SLIDAC` Đài Loan YN-103 YN-105 YN-202 TL-105 TL-108 TL-110 TL-112 TL-202 TL-203 TL-205 TL-207 TL-1401 TL- 1402 TL-1403 TL-115 TL-120 TL-125 TL-210 TL-215 TL-1405 TL-1407 TL-130 TL-135 TL-140 TL-220 TL-225 TL-230 TL-235 TL-240 TL -1410 TL-1415 TL-1420 TL-305 TL-308 TL-310 TL-312 TL-3402 TL-3403 TL-3405 TL-315 TL-3408 TL-3410 TL-320 TL-325 TL-3415 TL-330 TL-335 TL-340 TL-3420 TL-3425 TL-3430 TL-3435 TL-3440 TL-150L TL-235L TL-240L TL-1425L TL-1430L TL-350L TL-3435L TL-3440L TL-3100L TL- Ổn áp 3470L TL-3480L TL-2120 TL-2120L TL-225E

XS-207

động cơ nhỏ TLFM-12H-4L

 

Ổn áp biến áp `JS`JOSHIN`JO SHINʻautotransformer Đài Loan ATF130-3A 110V 0-140V ATF110-2.5A ATF220V-KW ATF220V-3A ATF220V ATF130-5A ATF130-7A ATF130-10A ATF220-1AN ATF130-15A ATF130 -20A ATF130-30A ATF260-3A ATF260-5A ATF260-7A ATF260-10A ATF260-15A ATF260-20A ATF260-30A ATF-189 JN-215ACM JN-3410 jn-103

 

Đài Loan Điều chỉnh tự động biến áp TSAN YAW ELECTRIC INDUSTRIAL` ATF130-3A 110V 0-140V ATF110-2.5A ATF220V-KW ATF220V-3A 018-03 ATF220-1AN jn-103 ATF130-01AN

 

Đài Loan `DAI YI SHING`TAI YEE SHING`YS` bộ điều chỉnh điện áp tự động Bộ điều chỉnh điện áp tự động 110V 0-140V 3A ATF130-3A 110V 0-140V ATF110-2.5A ATF220V-KW ATF220V-3A 018-03 ATF260-10ACM

 

Đài Loan Bộ điều chỉnh điện áp tự động `SMILE SLIDAC`

Một pha 110V : SE-105, SE-106, SE-110, SE-112, SE-115, SE-120, SE-125, SE-130, SE-135, SE-140

Một pha 220V: SE-201 SE-201L, SE-202 SE202, SE-203, SE-205, SE-207, SE-210, SE-215, SE-220, SE-220, SE-225 SE-230 SE-235 SE-240 SE-310 SE305 SE-305

Một pha 380V / 440V: SE-1401, SE-1402, SE-1403, SE-1405, SE-1410, SE-1415, SE-1420, SE-1425 SE3415 SE-3415 SE-3410 SE-1420

UPS S-3K S30217

 

Đài Loan `MADAL ELECTRICITY`Cin Chang`CinChang`Danger` Máy khắc laser công nghiệp LD-061-03 LD-061 LD-062 LD-063 LD -065 LD-071 LD-071-03 LD-121 LD-072 LD-122 Đèn pha

định vị công nghiệp LM-02 LM-05 LM-15 LS-03

`Điều khiển tự động điện cơ Xinchang` Bơm động cơ đầu ra nước trung tâm trục chính TOP-

 Động cơ 2M-216HB-VB EEC,

 

laser công nghiệp 2HP ʻiroyalʻiroya`DANGER`

IE85-01CLF IE85-05CLF IE85-05CLF / B IE93-05LD IE93-10LSD IE635-3-L IE94-05L IE-L9405-L IE95-20LSD IE93-15LSD IE-1000 IE-2000 IE-3000 IE84-05L IE- 8405-CLF IE84-05CLF IE94-05 / M IE93-840P IE95-3205P IE-75-05PF IE94-05 / + IE93-05 / + IE95-20 / + IE93-10 / + IE93-05LD AD6505C AD6501CFB AD6510CF-002 AD6650PFG AD6650PGD AD6310PFG AD6501P AD6501PF AD6310C AD6320PGD AD66YOPGD AD6505L AD6505LF AD6305LD AD6310LSD AD66YOLSD AD6510L AD6310L IES-9405-L-6310LD IES IES-9305LD-IES 9310LSD IES-9510LD IE85-01CLF 

LASER BEAM sự được phát ra FROM NÀY Aperture LASER BỨC XẠ các TRỰC TIẾP ANTHE EYE EXPOSRE WAVE các LENGTH 470nm 532nm 633nm 650nm 660nm 808nm 50mw 30mw 20mw 10mw 5mw 1mw

khung IE-2000

 

‘A-LASER` laser công nghiệp 002 laser AD6310C AD6510CF AD6501CFB AD6505C AD6650PFG AD6650PGD AD6310PFG AD6501P AD6501PF AD6320PGD AD66YOPGD AD6505L AD6505LF AD6305LD AD6310LSD AD66YOLSD AD6510L AD6310L AD6310LD AD6505LF

LASER BEAM sự được phát ra FROM NÀY Aperture LASER BỨC XẠ các TRỰC TIẾP ANTHE EYE EXPOSRE WAVE độ dài 470nm 532nm 650nm 633 nm 660nm 808nm 50mw 30mw 20mw 10mw 5mw

 

1mw `SYSTEM SACOM`sacom` bộ chuyển đổi KS-485-PTI KS-485PTI KS-10P SS-485I-WPS-2 SS-4248WP-1 KS-10P-HS KS-10PT-H KS -10PTI RJ45-DS9P KS-10PT-HS USB-485I KS-1-HS KS-1 USB-485I RJ45-T4P RSS-232C-NPSK2-BJ SS-232C-NPSK2-B

Cáp USB-485 DS15P CBL16

 

`JOSHIN `Biến áp tự ghép, ổn áp, biến áp, ổn áp điện tử đầy đủ

JN-103 JN-105 JN-107 JN-110 JN-115 JN-120 JN-130 JN-140

JN-201 JN-203 JN-205 JN-207 JN-210 JN-215 JN-220 JN-230 JN-240

JN-303 JN-305 JN-307 JN-310 JN-315 JN-320 JN-330 JN-335 JN-340

JN-3403 JN-3405 JN-3407 JN-3410 JN-3415 JN-3420 JN-3425 JN- 3430 JN-3435 JN-3440 ATF260-10ACM ATF260-30AC

 

Đài Loan `JIHSENSE`

cảm biến áp suất 2MV / V CAP: 1000kg LDB-20 LDB-0.2 LDB-0.4 LDB-0.6 LDB-1 LDB-2 LDB-3 LDB-6 LDB -10 LDB-15 LDB-20 LDB-30 LDB-35 LDB-60 LDB-100 LDB-200 SP-6T TE-200

Phần tử tải B-100KG L-250 L-500 LM-500 LM-250 H-10T LCH -10T T-100 T-100N-m T-100kg-m 3MV / V LC-50T L-2T LCH-2T L-3T LM-5T LRM-50 T-50 LM-1T JS100 LM-10 LCH-200 PV -10 TE-50

Phần tử tải loại B B-100 Đầu ra định mức: 2MV / V, tải tối đa 100KG B-500 B-200 Pv-200kg / cm2 PV-350 LCH-3t

S loại S-20 S-50 S-100 S-200 S-500 S-1000 S-2000 S-3000 S-5000 SP-10T SA-300 SA-20 SA-50 SA-100 SA-200 SA-500 SA-1000 SA-2000 SA-3000 SA-

Bộ khuếch đại 5000 LM-50 JS100-0-10

Màn hình cảm biến lực Hiển thị mô-men xoắn JS-6000 JS-420 JS420 JS420-0-0-2-R JS-320 JS-H200

Cảm biến mô-men xoắn T-2N-m 

Có thể điều chỉnh. 11 (TMV-850A) 07.053.131 dj2a-160n15t2 + DJ2A-160N15T3L-1V-B002-DJ2TC DBL-160N19F3 DJ2TC 160N19F3-DIA-20M150 20M150 của DIC-25-DIA-160N15T3L-1V-B002-DJ2TC DBL-160N19F3 DJ2TC 160N19F3-DIA-20M150 20M150 của DIC-25-DIA-the DAL the   M300-50NALS 63M150  FLUID-TECHNIK DAL40 X250M DIC12M25 DIC12 M25 DIC20 X200MS DJDI-20N10 DIC-16M700 DIC12 * 80 10072251  DAIE080025M  DJ2-50M430F-006  DJ2-50M430F AC80 * 50 + MS  DAIE80M60-80M 770 DAI-4025 DAI-40M 63M-900-LB  DIC-40M820PPV DIC-40M575PPV DIC-40M320PPV-L24  DJ2-32M20E-SD-Y-3R2 DIC-32M100PPV-CB-Y-3R2  5H-FB-32M85PPV DIC-20M100   DAI-63M125 (U)  DKD- 20N70 DALD-63N-50 DALO-63N-50 DJ2-20N15 DFC20 X200MS DIC-32M650PPV DAL40M350 DAL50M100  DJ2-32M30F DAL80-40  DJ2TC-160N26F3 + có thể điều chỉnhDJ2T-20M25CA-E DJ2T-20M25CA-F  DJ2T-100N100E  DT2-20M25CA-E DT2-20M25CA-F DAL-080150N DAL80 * 150NS DAL80 * 150M DID 020030 MA DID-20M30 HJ2D-32N30E- E DT2-20M25CA-F DAL-080150N DAL80 * 150NS DAL80 * 150M DID 020030 MA DID-20M30 HJ2D-32N30E-YS HJ2D-32N30FE-YS HJ2D -32N30F30E-YS HJ2D-  32N 50N50 DAI-63N125  SIC32 * 30 + MS SRIC-32M30 SHIC-32M30 DAL080X175 DAL-80N30 DAL-80X175  DIA-25X175 DIA-25M80-006 DIA-25M70PPV DJI20 * 35 + MS DJI20 * 35 DAI-63M150  DIA-32M300PPV DIA-32M300 * 300 + PPV  DIA-32M50 DAIC-4 * 550PPVC-60  DIC-20M16 DIC-20M100 DAL-80N65 DAL-80N75   DIC-25M150PPV  DJDI-20N10 10072251 DIC40-50PPV DIC40M50PPV DIC40M125PPV 5H-FA-100N150 5H-100N150 5H-100N150 5H-100N150 5H-100N150 DIC-32M25PPV DIC32M25PPV DIC-32 * 130 + MS + PPV DIC32 * 130 + MS + PPV DJI-20N15  DIC-32 * 125 + MS + PPV + CB GMP-3C ACY-GMP-A3SD-32R ACY-GMP-A3SD- 51R  DAL-125M250 DHRC-50N-50 (A ) 05082410  DIC-32M75PPV-CB-Y DAL-50N125 05011821   DAI-80M-60-PA  DIC32-160-MS-3C-PPV DIC32-130 + MS + PPV  HJ2D-32M60E-YS-006 HJ2D-32M60E-006  DIC032100M DIC-40M470PPV D JMI-50M20 DJMI-50M40  DIA-32MPM140 DIA-32M140 DJ2-32N75E DAI-40N180-006 DALD-63N50A DJI-20M35 DJI-50M40 DIA-32MPM140 DIA-32M140 DJ2-32N75E DAI-40N180-006 DALD-63N50A  DJI-20M35 DJT-20M35  DIA25M-40PPIC100PP5 DAL100-P100M35 DIA25M 40PPIC100PP B006 DIC-25M360PPV DIC25M360PPV DAL-50N200 DAL-100M250 DIC-32M130PPV-YS DAI-14M110PPV DAL-40N500PPV-60 06092101 DALC-400M500 + PPV-60 DIC-32M250 DIC-32M130PPV -YS DAI-14M110PPV DAL-40N500PPV-60 06092101 DALC-400M500 + PPV-60 DIC-32M735PPV  DIC-20M75PP125PPIC-20M75PPV DICPP32  DIC-20M75PPV DICPP32  DAL-40M500 + PPV-60  DAL-40M500 + 60PPV DAL-40M600PPV-60   DIC25M50 DIC20M250PPV DIC-20M250PPV DIC20m25PPV DJ2-63M100E  DJ2T-100N25F4  DAL-125M250  DAL – 150130S DAL : 150N130 ( S ) DJ2-50M70E DAL-100M275 DIA25M25PPV DIC40M500 + PPV DJ2-50MIC260MP YS Dal-40M300 (A) Dal-100M 275 (A) ĐẠI-40M150   DITA-12M50 + 12M30  DIC-20M25PPU DIC-20M25PPV Đaic-40M550 + PPV-60 10.071.901 Dal-50N350 DIC32M25PPV DKC040045M DKC40 * 45 + MS (A) ĐKC -40M45 (A) DKD-20N70 (S) DIA25M115 + PPV DIA-25M115 + PPV DHR-63-65 DALE-80N75 + 25 DHR2C-32M65-B005 có thể điều chỉnh

Công tắc cây lau GMP-3R SRS-R2 Q-51R  SD-32N GMP-51R  G-51R  GMP-3C GMP-2A  GMP-2P GMP-2A GMP-2C GMP-2W GMP-2N GMP-2S GMP-4D GMP- 4H GMP-4T GMP-4X GMP-R3 GMP-PF

SR-12 SR-16 SR-20 SR-25 SR-32 SR-32A SR-40 SR-40A SR-50A SR-63A SR-80A SR-100A

Bơm thủy lực khí nén AHP-0864

Van điện từ nhanh  4 cổng 2 – vị trí 09120707 
van điện từ MPS523  HPS523S-3B

Hộp giảm tốc động cơ `KONG YUNG` TM680

Bộ điều tốc SS-22 SS-32

‘ELCO` encoder EC40A6-P4AR-1000 EC40A6-L6AR  -1000 DC24V, EC40A6-L5AR-1000 DC5V EC58W12R-L5TR-4096 EB38F6-C4AR-200 Ser-Nr: YK098844 / 2

Đóng với FI5-M18-0N6L FI5-M18-ON6L FI5-M18S-0D6L FI5-M18S-OD6L

Thụy Sĩ và Ý ‘ELTRA`EITRA` encoder EH63D500S8 / 24P10S3MR  EL63A-1024Z. 8- / 24L-8X3PR  EL63D2500Z. 5 / 28P10X6JR EL63D EH63D  EL63A EL30 EL53 EH58 EH53 EH38 EH40 EL40 EL63 EL58 EH63 EH80 EH90 EH72 EL72 EL48 EL49 EL90 EH115 EL 115 EF80 EF48 EF49 EP EC34A ERA EV EH30 EH17 RH200 RH500 RM500  EL58C1024Z5  EL88P1024Z10 / 24L-5V25X6PR EC58C10 L6PR-G25-1024 / 25A10 EL58H 1024Z8 / 24L  EL63E1024Z5 / 28P10X3PR EL115A1000S8 / 24L11x3MR EH58M1024Z5 / 28P15X3JR  EH63D500S8 / 24P10S-3MR  EB50B8-P4PR-1024 P4AR- EB50B8 1024  EB58M15K-P4JR-1024 EL721A2048S5 / 28P10S3MR JMSP1610F EH50A500Z5 / 28P8X3PR EL40G1440Z5L6X3PA EB50B8-P4PR-500 EL115A EH58M EB58M JMSP1610F EH50A  EB38E EL63D250035 / 28P8X3PR3 EC58D8-P4PR-2500 EH80c-1024S-8/24-L-14 * 3PR  EC40B6-P4AR-200 / YK083823 / 19  EH807-1024S-8/24-L-14 * 3PR  EH115A1024Z8 / 24L / 1024Z8PR  EL40G-20-S5 / 28P6-X3FA 900 ELTRA EL40G-100-S5 / 28P6-X3FA 900 SN 34/3669/14 EL40A-200-Z5 / 28P6S3  EH62A500Z8 / 24N10X6PR  EB50B8-H6AR-100  EB38A6-P4AR-600 SER-Nr : YK109875 / 72 EL63A1000Z5L10X3JR  EL48P102425L8X EH80P1024Z5L14X3PR 

EL40A20-Z5 / 28P6X6922  EB58D10-L4AR-400  EL38F-1000Z5 / 28-P8 * 3PR2.805 IN-91520024 447007-L1.1-08 EL38F1000Z5 / 28P8X3PR2 EL38F1000Z5 / 28P8X3PR EL-40G-20-S-5 / 28FA -900 EL-40G-100-S-5 / 28P6-X3FA-900 SN 34/3669/14 EL-40A-200-Z5 / 28P6S3-PR2915 EL-40A-200-Z5 / 28P6S3-PR2.915 EL40A-1000S8 / 24L6X3PR-680  EL40A1000S8 / 24L6X3PR.680  EL40A150S8 / 24P6x6PR249 EL40A250S8 / 24P6x6PR249 EL-40-A-150S8 / 24-P6x6-PR-249 EL-40-A-250S8 / 24-P6x6-PR-24

Chiết áp quay EPA502 / 1PR 

Khớp nối 6502210635 G25 / 25A10

`TSAN CHANG`TCMC`

MÁY BƠM VANE BIẾN TẦN Máy bơm dầu 150T-116LR PV2R1-26R PV2R1-17-R TCVP-F20-A2  TCVPF20-A4 150T-48 TCVAP-F2020-A4A4 TCVP-F8-A3 TCVP-F15-A3 50T-43-FR  TCVP- F8-A2-TC PV2R2-59 TCVP-F30-A3 TCVP-F40-A2 PV2R12-23 TCVP-F30-A4  TCVP-F12-A4-TC  50T-26-FR-PA TCVP-F30-H2

Bơm đôi 50T-43FR + PV2R1-17R 

CÔNG TẮC  KHỞI ĐỘNG `CHIẾN THẮNG` W800801-1 DC12V 80%  W800801  W800801-2 W800801-3

`CÁC CÔNG CỤ CHÍNH XÁC CỦA TOKYO`

 Van servo thủy lực VAN SERVO 225-30L TSS304F J866 TSS403F J869 TSS504F J873

J866-0003 211A-153

Bộ điều khiển đánh lửa `KROM SCHRODER` của Đức IFS258 IFS244 IFS-258-5 / 1 IFD-258-5 / 1 IFS258-5 / 1W UVS 8T 84333120  VGP15R02T6Z VGP-15R02W6Z VGP15R02 IFS244-5 / 1WI IFW15-T  IFS132B-5 / 5 TS5 / 1 / 5S  GT31-15TS  GT31-03 GT31-07  IFS135B-3/1/1 TZ15-15 / 100W  TZI-5 / 20T TZI-5-15 / 100W  IFS258-10 / 1T10SAK IFD-450-3 / 1/1 / T IFD450-3 / 1/1 / T IFS132B-10/1/10 IFS132B IFD-258-5 / 1R  IFS110IM-10/1 / 1T  IFS258-3 / 1W IFD-258-3 IFS-110IM -WR-10/1 / 5TZ IFS110IM-WR-10/1 / 5TZ PFS778L-5 / 1T / N  PFS-778L-5 / 1T / N 84603180 A.0730-9202 PFU-760LTK1 PFU760LT  PFU760LTK1  TC-318-R05- T 84765710  BCU-480-5 / 3 / 1LW1GBS2 / 1 BCU480-5 / 3 / 1LW1GB BCU480-5 / 3 / 1LW1GBS2 / 1 BCU480-5 / 3 / 1LW1GB IFS-132B-10-1-10T  IFS-258-10 / 1W 84621650 IFD-258-10 / 1W IFD-258-3 / 1W FW01AB IFD-258-5 / 1W IFS-244-10 / 1WI 84620065 IFS244-10 / 1W IFS-244-5 / 1WI  VG-15 / 12R18NT31 IFD-244-5 / 1WI VG15 / 12R18NT31 IFD244-5 / 1WI  IFD258-5 / 1R IFS258-8 / 1R IFD-258-5 / 1R IFS258-5 / 1W IFD258-5 / 1W

Bộ truyền động điện GT31-15, GT31-30, GT31-60, GT50-03, GT50-03, GT50-07, GT50-15, GT50-30, GT50-60, GT50-120, GT50-06, GT50-13 , GT50-27, GT50-54, GT50-107, GT50-214  GT31-60T3 S11T15R01 34156010 S11T15R01 84220300 GT50-03T4R 16302851 / E09.07 / 54105  GT31-03T1R IC20-07W2   GT50-30T20E  ZTK42GS1300 UVB1 8421 IF3500 UVB -3 / 1 / 2T BCU460-10 / 1LG1GB 84630466 / B00.13-2277 BCU460-3 / 2 W8GBS2B1 / 1 VK65F31T5A93

Van điện từ  VGP-15R02T6Z VGP-15R02W6Z VGP25R01W6 GIK-20R02-5  Cuộn dây VGP-25R01W6 VG8 85231010 VG8R0576 VG8R05T6 VG25 85207070 VG25R02NT61D

85.205.070 85.205.045 VG15R02NT61DM VG15R02NT31D VAN25R02NT31 VG15 VG của M5BNT3-3-1-D-15R03NT VG15R02NT31D VG25R02NT31D VG20R02NT31 85.206.030 E0.4.23-75557 VAN25P02ND31  VG25R02NK31D VAS-125R / NK  VS25ML02NT3 VS25ML02NT3 VG100F02NT33CPS VAS8100F05NWSR3P TGI7.5-12 88.200.285 / 84.391.045 100W  84.391.040   VG40- CE0063BL1553 88.000.024 VAS240R R02NT33 / NW VG50F02NT33CPS 88.004.899 VAS350F / NWSR VR50-F01NT 33D3.OZ  của GIK 25R02-5  VG15 / 10R01K6L  VAS240R / VAS115R NW / NW  VG15 / 10R01K6L  VG8R03T6G 85.231.710 CG225R01-DT2 of-WF1Z CG225R01-ZT2WF VAN25P02NK6L / IP54 85.210.061 VĂN 25R02NK61 VG8ROS76 85231010 VG-8R05T6 VG8R05T6  BVA-80Z05 74105696 BVA-65Z05 74214020  VGP-20R01W6 VGP20R01W6 VG15 / 12

Công tắc áp suất DL3A-3184444400 ALS112  DG6B, U DG10B, U DG50B, U DG150B, U DG500B, U DG10H, N DG50H, N DG150H, N DG500H, N DG50B-3 DG6U-3 DG50U DG150U  DG500U-300 DG50U-3  DG-6U-32 DG6U-6T DG6U-3Z DG6B-3  DG6U-6T  DG150 / 500UG-3Z DG150UG-6K2 DG500UG-6K2 DG50UG-  6K2 DWR6 DGANS10UG-3  DG6U-3T DG- 3T  DG6U-  MITATURE CE-0085AP0020.84765810 / A05303920 TC410-1T

Đồng hồ đo chênh áp điện tử DMG-S2501-TC  DMGS2510 

Cảm biến UV phototube UVS6 D49018 UVS1  UVS10D2 84315205 UVS-10D2 UVS6 UVS10D0G1  

Điện cực 4115308 4115301 34482170 3652006 74434613 74337330 74337372 

Bộ lọc GFK 100F10-3

Con dấu VITON SEAL 35448883 CHO VG40

Bộ bảo vệ rò rỉ TC-116WO5T

Động cơ servo GT50-60H20 16302317 / E08.05 60016  IC20-30W3 74921086 IC-20-30W3

Đầu đốt đánh lửa ZAI R ZAIR ZAI-R ZKIH400 / 100R  ZKIH-400 / 100R  

Bộ lọc GFK-80F40-3 75448577 03110012 

Bộ điều khiển đầu đốt BCU460-3 / 1LW8GBB1 / 2 

Phụ kiện 7-492-108-4, 74921084 IC-BVA / G / H / LFC / E, 7-492-108-3, 74921144

Biến áp đánh lửa TZ17.5-20 33W  TZI-7.5-12 100W TZI7.5-12 100W 

Quang điện gần `DATALOGICDL`DATALOGICOL` DATALOGIC`DATASENSOR` S3-S-C50 TEN-6-N SF2-30-015-PP-X S5-5-C8-92-D1 S5-5-C10-32 S51-PA- 5-C10-PK  S50-PA2-C21PP  TL80-011 S5-5-B1.5-31 S5-5-B3-35 S50-PA-2-C21-PP TL10-011 S50-PA2-C21-NN S5- 5-C30-37 S5-5-C35-37 S3-R-A0.6 S3-R-T0.8 S18M-5-B-30 S10-5-C30-82 S10-5-C30-92 S10-5 -C8-82 S10-5-C8-92 S6-5-M25 S6-5-A6 S5-5-A2-82 S5-5-A4-82 S5-5-08-32 S5-5-C10-32  S3 -S-B2  S3-R-A2.5 S55-LS-92 S3-R-T0.8 ET3-5-A5 S6-5-A6  S62-PA-5-B01-PP S50-MA5-F01-PP  S5 -5-A4  S2-1-A5 S6-1-C90  SP18A2S2  SP12C1S2  IS-18-A2-S2 IS-12-C1-S2 S50-ML5-BOH-PP S50-ML-5-B01-PP S50-ML5-FOI-PP S50-ML-5-F01-PP S50-ML5-GOO-MG S50-ML-5-G00-XG S50- MA5-COI-PP S50-MA-5-C01-PP S50-MH5-COI-PP S50-MH-5-C02-PP  LD20-11 96F05938  LD46-UL-715  SP12A1S2 S30-5-F50-1 S50-M -215-B01-PP S50-MA-5-B01-PP  S50-MH5-B01-PP S50-MH-5-B01-PP  SV2063 S18-5-K-92 S18-5-K-32  S3Z-PR- 2-B01-PD  TL46-W-815L TL46-WL-815 TL46-W-815G  S32-PR-2-M01-PL S51-MA-5-A00-PK S3Z-PR-2-M01-PL S3Z-PR -2-C11-NL S50-PA-5-CO1-PP S51-PR-5-B01-PK   S3T-R-T08 S3T-R-T0.8 S3T-R-B2 S3T-R-C10 TL50-W TLU -015 S5-1-A2-10

Bộ điều nhiệt QD-11  ED-110 ED-100 DD-110 ART 21420 QS-10

Máy quét mã vạch cầm tay DRAGON M131 / D 

Bộ rung ʻARROW` Nhật Bản  ST-ST-18AM 18 AM2-39AM2 -ST-ST DCW 25mm2  ST-113NP 24- ST-ST-25BS 25GB 18C  ST-ST-ST-25MM 25CM4M  ST 25mm2-  ST-ST-18C 25AM -200  ST25CJM ST-18AM-DCB 

Nhiều lớp ánh sáng thô tục-24 LEUT-24 người thô tục LEUT LOUG LOUL LOML LOULB LOULWB LOUGB LOUGWB LOUTB LOUTWB AUSG AUS AUM AUMT AUMTB AUMG AUMGT AUMGTB LEUTB LEUTWB LEUG LEMG LEUGB LEUGWB LEMGWB LSG LSGB LSGWB  LEUGWB LEMGWB-24 LOUG-  3 -24 UTLA-100-3 LOUT-24-2-RG LOUGB-24-3  ACVP-200M (B) ACVPB-200MB SV-54B8 SV-54B8B LOUTWB-24W-3 AUSG-24-1 AUSG-24-2 

`MANOCOMB MÙA ĐÔNG` 

Công tắc áp suất MANOCOMB-IP65 / 2K MANOCOMB-IP65 / 2KA

MANOCOMB-IP65 / 2KA / VA MOO32A-027-BAO MANOCOMB-IP65 / 1KA / VA MOO32A-031-BAO MANOCOMB-IP65 / 2KA / VA MOO32A-026-BAO 

Áp suất chênh lệch 1K2APDI

Bộ lọc dầu diesel dầu nặng `NANIWA` Đài Loan D-312 D312  D-103 100m 100 lưới 150 lưới D-410 60 lưới D-205  D-104

‘ YE-LI`YE LI E & M`Yeli Electromechanical`Yeli Motor`AC / D động cơ C TL243-170 YL160-95 YBL6S-126EX-P  6003 1 / 2HP  YBL7S-76LX  YL160-120 YS160-120  YR133-135 1 / 2HP KHUNG ARMA 200V: YR133-135 KHUNG TL194-230  17B-300.Z 0510-1240  17B-300  JD01Y17B6K YBL17B-300.Z  YL243-210  YBL17-600LZ 6KW M / R : 2000 YBL17B-300LZ  9D-130E 13S-115. Z   YS194-230 FIELG200 ARMA 200 YBL-13S-115.Z  

Trình điều khiển bộ điều khiển YL988  YL-988 YPV-075-V YPV-200B  YBL-075E YPV-075-A YPV-075-B  YB450L YB-450L  YPV-150-V , BL DRIVER YB150L  YPV-100-B 13S-75 YPV -300-B 17B-100  YPV-450-B  YPV-250-V (17B-98) YPV-040-B (6S-128E)

Động cơ DC kẹp lò xo bàn chải carbon bằng thép không gỉ TL194-160

Động cơ servo AC SERVO MOTOR 2000W 13S-16Z  YS300-260 KHUNG 10HP YBL9D-130EVX  YBL 9D-130EV.X  YBL17B-200L.Z  SV133 YR133-135 YL-160-120 YR-133-135 YL160-120  YBL17B-98L.YS / N : 1106-0785  YBL9D-160E.Z  YBL6S-176E-XP YBL9D-160EZ-1KW YBL13S-95Z-1.5W

Nhật Bản `YOKOGAWA` Yokogawa`

ĐẦU GHI UR 1000 436001 436101 LR4100E 371121-B-0 / G / REM 

Bộ điều khiển chương trình

Bộ điều nhiệt UP550-21  UTL750-5-1 T5001TD924944  UT351 UT351-00 UT150-VN / AL / RS UT350E-00 UT351E-00  UR1000 436006 / C3 UR10000 436106 / C3 UR10000 436106  UT520 UT520-0-0 YTA110-EA2DN / FU / D2  

Vôn kế và Ampe kế A42-NB-BL 2094A37 2094A37-A42-NB-BL  A42-NK-BL 2094A 20-AFA-NO-B-BL 2094A20-AFA-NB-BL  2093A 10Z-NK-HT  2093A 10 VMT-NB- BL FS-10V  YMF-OME 2003-5497 63DA8369

Lưu lượng kế DY100-NALSS4-ON / SCT DYA-DOD / SCT / SB DYC-1-05 DY100-NALSS4-ON / HT2 DYA-DON DYC-1-10 

AE204MG-AS2-TTJ-A / DV / ECG AE204DG-AS4-TTJ-A1N-ECG

AXF14G-D1-02 / 1G / CH AXFC-4-L010 / CH  RAMC02-D4SS-64V2-E90424 / BG / IC1

Máy phát áp suất EJA130A-DMS5A-22DC EJA110A-DMS5A-24DC EJA110A-DMS5A-22DC

EJA530A-DBS4N-04DE  EJA440A-DCS4A-92DA 

Công tắc áp suất FP201-Z31-L20A * B FP201-H31-L20A * B 

Đầu dò Zirconia ZR22G-100-SKCTTCA / SV

Quạt thổi tiếng ồn thấp `FUJIʻELECTRIC` Fuji Electric` VFC300P-5T

VFC708A, 3 pha 220 / 380V, 3,3 / 5,0KW  VFC400P-5T  VFC308PN  VFC508A-4Z VFC808AN  VFC408A  VFC508A  VFC608AN-S VFC-608A VFC708AF-4Z  NFC508AF NFC602A  VFC-308AN  VFC308A 3.7KW-708A VFC-308AN VFC308A 

VFC-608A vi một cánh quạt

Bộ điều chỉnh nhiệt `Tyco của Mỹ` PYROTENAX , TRACER , DIGITRACE , RAYCHERN, HEW-THERM, ISOPAD` bộ điều nhiệt E507S-LS E -507S-LS 

‘ AXICOM TYCO` rơle RT424024 RT4240 MT2C93402 T9AS1D12-12 V23026.A1002.B201  P089A2003  OMI SS-224L-  T92S7A22-208  PCNH-124H3MHZ PCNH-12403MHZ  V23154   

Nguồn F4513

ʻOEG`DEG` Relay SDT-S-112LMR

Thiết bị điện tử ʻAMF Potter Brumfield`P & B`TYCO  ‘ Rơle R10-E2520-2 R10-E1W4-V700  R10-E1-L4-115V  KUP-11A15-12V  R10-E1Y4-V185 R10-E1W2-V700 KUP-11A15-24  T7CS5D- 12  KUP-11D15-12 CUA-41-71034  KUHP-5A51-120 KAP14AY  KUL-11A15S-120  RP818005 48M7838 R10-E1-Y4-J10.0K R10-E1-Y4 SR6M4024  CUH-41-30120 1189566  T9AS1D12-12 T 92S7D12 -24 1.608.379  KUP-14D15 KUP-14D15 AHN211Y0 11N0367  KRP-14AG  PRD11DJ0-24 KUP-14A35-120 1.608.371 KUEP-11D15-24 1.385.030 27E893 1.652.630 T92P7D22-24 270.325 KUP11A15 KUP-11A15-120  PCNH-1243MHZ  KUEP-3D15 hai mươi bốn KRP11AN KRPA-11AN SDAS-01-7Y2S1024 SDAS-018Y2S1024  SDAS-01-7Y2S1024  KUP-11D55-24

Rơ le trạng thái rắn OAC-24A  1336086 ODC-24A 39C2413

Shiji  CB-1002B-70 Allied Stock #: 886-0109  

Đá mài `TSUNE SEIKI` Nhật Bản PA100-L

Máy mài lưỡi cưa GK4-D thanh định vị mài trên

Đài Loan `GSD` Máy bơm nước Chuanyuan` CP-S85-180W-2P SSP-50.4-50 CT-52.2-80 APS VAS GPP GPS KI HN MVN CHD CVD CP CPC CSS CVS GMP SPS SSP XF AR JA SAR  G-350-200 G350-200 G-320-200 G320-200 G-340-200 G340-200 L-37-80 L37 80 L-325-100 L325 100 G35-80 2HP 4HP GMP-315-150 G33-50  LPS320-150 / 4P L320-150 L-310-65 L310-65 G32-50 G32-50 / 2P MVN-50-25 MFG.NO.9607007-1

Máy bơm thoát nước chìm bằng thép không gỉ SSP-50.75-50S  SSP-53.7-80 Q-33T / H SSP-53.7-80

CP50.75-50 (4P) G31-50 (2P)  GPP51.5-50 CHD51.5-65A CHD51.5-65IA CHD57.5-150A CHD511-200A G31-10 G-31-10 G-35-50 G35-50 SSP-60,75-50 SSP-50,75-50S SSP-50,75-50 SSP-60,75-50S  L35-50 L35-50 / 2P * 1 CP50: 75-50 

Vòng đệm 32-50 

Bộ đệm Laki ` ` JACKY`JK` Đài Loan SMC SMC-P SMC92 SMC93 SMC94 JK2210HP JK2220HP JK2230HP JK2250HP JK2275HP JK22100HP JK3PS-22 JK3PS-48 JK2PSZ-22 JK2PSZ-48 JK3PTPS-22 JK311ZT48 JK3113PTT48 JK3113PTT48 48 JK2R25A JK2R40A JK2R55A JK2R75A JK3R25A JK3R40A JK3R55A JK3R75A JKAC2R JKAC3R JK2C JK3C JK4C JK2205H JK4405H

Bộ khởi động động cơ JK3C40A-3B75  JK3C25A-3B75  JK3C40A-2A100  JK3C75A-3B75 JK3C40A  JK3C75A-3B75 JK3C55A-3B75  JK3C75A-2FB100 JK4C75A-3FB100

Bộ đệm động cơ đặc biệt SMC930200-P SMC93050  SMC930400-P  SMC930100-P SMC930600 SMC930750 SMC932000 SMC-930075 SMC930075

JK4C25A-3B75  JK4C40A-2B75 JK4C75A-3FB100  SMC93175 380V 

Bộ điều chỉnh nguồn JK3PTS-48125  JK3PS-48100 JK3PS-48080  JK2PSZ-48035 JK2PSZ-48035  JK2PSZ-48080  JK38080SF JK48080SF, JK48100SF, JK48125SF, JK48160SF, JK48180SF

Bộ điều khiển pha SCR JK3PS-48075  JK3830S1-D75  

Bảng điều khiển nhiệt độ JK9696 

Rơ le trng thái rn JK4405HDC 3W F / R SSR

Bơm từ `Clark` của Mỹ NH-5PX NH-5PX-Z NH-10PX NH-30PX NH-40PX NH-50PX NH-50PX-Z NH-50PX-X

Máy bơm giếng nguồn `YUANJING PUMP`YUAN JING` Đài Loan NH-5PX NH-5PX-Z NH-10PX NH-30PX NH-40PX NH-50PX NH-50PX-Z NH-50PX-X  SM-PW-NH-40PX- T-1 NH-50PX-Z NH-50PX-Z  SAD-S-26-TSS 

LS23L, 2HP 1.5KW, KHUNG : 90L SER-NO: 1003049T  LS23P-SV50 , Máy bơm nước bin xoáy đồng trc LS

Bơm bánh răng đai S RG 5-F 1-1 / 2

TECO AEHL-040005LK 

`PAN WORLD`Panworld`

Bơm lọc MAGNETIC PUMP` HH-250PS PH PX PX-N PX-F PX-D PX-DN PX-DF PX-SP PS-SP PW-SP PS PS-F PW PW-F PW-C PG PW-XJ PA -S PM-V PM-E ​​PM-VF PM-EF NH-401 PW-CV-G  NH-5PX NH-5PX-Z NH-10PX NH-30PX NH-40PX NH-50PX NH-50PX-Z NH-50PX -X  NH-400PW-F-AV  NH-50PX-Z  NH-250PS  NH-402PW-C  NH-400PW-CV  BƠM NACNET NH-402PW-CV NH-40X 

Máy bơm chống axit NH 655 PW-CV NH-655

`CH` CHIH HORNG ‘

Loạt thành phần tải trọng và khe hở PANEL METER, ANALOG CONTROLLER  LVDT-06 ALC-304 ALM-203 LVDT-050  LVDT6mm

BỘ ĐẾM SỐ CH-201

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỶ SỐ SC406S RSC406 RSC416A DRC410 DRC415 RB5A GC502 DT300 J50S

BỘ ĐIỀU KHIỂN TENSION TRC406T RSC416T TC606 DRC607 TC608 TC608H DTC612 TC616 TC608H DTC686 TC6068 TC6068E FBC812 VA816 A / A866 EP85X RSC-406 RSC-401

Bộ điều khiển tần số PFC1020

Bộ điều khiển lực căng TC-608

Máy đo tốc độ điều khiển tốc độ `TUNG HUEI MACHINERY` Đài Loan TH-368 TH-368-16-H

Mô-đun điều khiển TFT-6DA

Bộ mã hóa `LIKA`I28-Y I28-L I28-H I40-N I40-P I40-Y I40-L I40-H I41-N I41-P I41-Y I41-L I41-H I58-N I58-P I58-Y I58- L I58-H I58S-N I58S-P I58S-Y I58S-L I58S-H I58C-N I58C-P I58C-Y I58C-L I58C-H I58-A I58-V I65-N I65-P I65-Y I65 -L I65-H IT65-N IT65-P IT65-Y IT65-L IT65-H I105-Y I105-L I105-H ICS-N ICS-P ICS-Y ICS-L ICS-H CK46-Y CK46-L CK46-H C50-Y C50-L C50-H CK58-N CK58-P CK58-Y CK58-L CK58-H CK59-N CK59-P CK59-Y CK59-L CK59-H CK60-N CK60-P CK60- Y CK60-L CK60-H C58-Y C58-L C58-H C59-Y C59-L C59-H C60-Y C60-L C60-H C58A-Y C58A-L C58A-H C58R-Y C58R-L C58R -H C80-Y C80-L C80-H C81-Y C81-L C81-H CB50-Y CB50-L CB50-H 5812-1 TQ65-N C70-Y I28 I40 I41 I58 I58S I58C I58A I58V I65 IT65 5812 I105 ICS CK46 C50 C58 C59 C60 C70 C58A C58R CK58 CK59 CK60 C80 C81 AS58A AM58 AM5 AM58S AMC58 AS5812 / 4096-CB AS5813 / 4096-CB AS58S12 / 4096-CB AS58S13 / 4096-CB ASC5812 / 4096-CBASC5813 / 4096-CB ASC5912 / 4096-CB ASC5913 / 4096-CB ASC6012 / 4096-CB ASC6013 / 4096-CB ASR5881-A1 ASR5881-A2 ASR5881-A3 AS108GY-10 IT65-H-1024ZCP4ER IT65-N-900ZND2VRQ -H-100ZCU410K TQ65-N-900ZND2CRQ / S331 C50-L-1000-ZCU110 C50-H-600ZCU410 C50-L-1024-BCU110T AS180 / CY-10 / S306 AST640 / CY-10 / S308 AS180 / GY-10 / S306  C50-H-100ZCU410K  C81-H-1024ZCU444P / S526 C50-Y-500BNF29 / S5533A I45-N-360ZNF26PL2 / S348 I58-H -1024ZCU48 I58-Y-300ZNF28 I58-H-300ZCU48R I58-Y-1024BNW C27 / S189 I58-Y-60ZNF28R I58-Y-1000ZCU46 I58-H-1024ZCU46RL2 I41-H-500ZCU46R I41-H-2000 IZCF46R I41-H-600 IZCF46R I41-H-600 IZCF46R I41-H-600 I41-N-1024BNF28 C80-H-1024BCU430PKL8 I58-Y-60ZNF28R TQ65   -C-1024ZCP3ER C58-Y-100ZCU115L20 C80-H-1024ZCU430PKL8 C80-L-2000BCU18 / S352 C80-H-1024CU -45ZNF26PL0 4 / S185 C50 CK46 C58 CK58 C80 C81 CB50 I58-Y-1000 AS58S80 / GY-10-05700874 AM5813 / 4096PS12R  C50-H-500ZCU 410K I41-N-1024BNF28 IT65-L-8192ZCPIDQ / S506  ASC5812 / PB-15  012500179 IT65-H-8192ZCP4D / S506 C50-Y-360ZNF26L3 CK46-L-1440Z0016L 1.3 / S31 AS110 / GN-15-XPT AS111 / GN-15-XPT  I41-N-200BNF28 112601551 IT65-H-5000ZCP4CR TQ65-N-900ZND2CRQ / S331  I41-H-100ZCU46R  C50-Y-10013NF-210F C50-H-100ZCV410 IT65-L-8192BCPIDQ 012500179 S506 012500179BCPIDQ  C50-Y-100BNF-210F  I41Y-100ZNF26R I41-H-100ZCU46L2 I41-Y-500BNF26 I41-H-500ZCU46L2 I65-L-500ZND1E I58-H-600ZCU46 CK59-Y-1024ZCU46L2 I41-Y-500BNF26 I41-H-500ZCU46L2  I65-L-500ZND1E I58-H-600ZCU46 CK59-Y-1024ZCU46 CK59-Y-1024ZCU214RK-C504-400-400 CZC104 HPT-4004 HPT C504  -H-400 CZC104 HPT-4004 HPT C504-H-400 C50-H-600  I58-H-1000ZCU  AM5812 / 4096PB-10    I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A  141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I41-Y3  I58S-L-500-ZCU110 I58S-L-5000ZCU110 AMT612 / 4096GY-10-RL3 S / M112001701 

Khớp nối E10MLS

Thước từ MT50-3-50-1

Giao diện giao tiếp CC-PB

‘IH PNEUMATIC`IF PNEUMATIC`LF PNEUMATIC`HF PNEUMATIK`BOSCH` xi lanh TTLKCK IPC-20-40-the SDC 150-120ISO DAN16-80 các DAN IWC IWC-40-30-U-50-150-16N20S SDC-0509  IWC-40 -80 USI SER W + 163N16 + 1,5  SDC-32-50  IPC-50-260  DWN20-80  LPC-32-240 HWC-32-125  IWC-63-600-M8-150 SER : U-0808  IPC-80- M600-M12 ISO AM-15 KK-M22 U-0811 IPC  HWC-40-700 80 * 600  HWC-63-350 HF-HNC-63-10 + CB + RH + PIN HF-HNC-32-25-GTU HF -HNC-40-120-GTU HF-SDC-63-10  ISO HWC-40-50 504 HWC-40-100  IPC-40-70 IPC-50-150 IPC-40-120 IWC-40-100 IWC-40 -130 LDC-32-20H LSC-32 ∮25H LSC-32∮5H SDC-32-50 LSC-32-25H LSC-32-5H  HWC-63-80 HPC-50-125  LPC : 80 đường kính φ-571 LRPC40X180 °  ISO-105 DAN-20-100 DWN-20-100  IRNC-100-I50 IWC-40 * 150-87-M16 * 1,5 IWC-40 * 80-163-M16 * 1,5  IPC-50-230 IWC-63-150-S HWC40 * 80 HWC-40 * 80 HPC40 * 175 HPC-40 * 175 HPC-40-175 HPC-40-70 HWC-40-80  HWC-32-35 HWC-40-100 HWC-40-80 HWC-40-50 HWC-63-80 HWC-63-100 HPC-80-200 HPC-50-125 HPC-40-125  LPC-80-571 

Cảm biến CS-02A

Động cơ giảm tốc `CHYUNHEH`CHYUN HEH Gunhe`  A200S23-30AF D200S23 P200SM-10L A200S D200S P200SM  A250S23-40AF A250S23-10AF A250S C750S23-75C A200S23-50AF P-200S23-1 / 40  PS200S23-5F03  P400S23-5023AF03 P400S23-5023 -5CF A200S23-180AL  C400S23-5CF  C400S232-50CF C400S23-50CF 

Công tắc `TOPWORX`GO SWITCH` A2-73-1352T-73-1352T 11-12110-00 A4  7E-43752-F3  11-32210-00  DXP-M24990-M2CGNEM DXP-75-13523 A4 11-12510-00  7G – 23529 -A25  7G -23524-A2 73-13524-A2  73-13562-F4  73-13526-A2 73-13564-A2 73-13566-A2  73-13522-F2  73-1356T-H2 73-1356T-H2-ZB 2XSPDT 73-1356T-A2 73-1356T-A2-ZB 11-12528-A2 NAMUR: TXP-E20GNPM TXP-M2CGNEM  TXP-M2CGNEM TXP-M22GNPM   TXP-M21YNPM TXP-M22GNPM161 TXP-M22GNPM-M2C TXP-M22GNPM7A1 TXP-M2CFNPM

Công tắc tiệm cận khối từ tính  AMS4

Máy phát định vị DXP-MX1GSEB  VALETOP DXP-TX1GNEB

Van điện từ TXP-M21YNEM1A1

Điều khiển nhiệt độ `Morshine` Đài Loan TCM-4T21 TCM-4T MS10N-102000 MS10N-101000 SP  MS70N-  101000 MS70N-302000 MS70N-202000  MC-2438-301-00 MSD4N-201000 MS40N-201000 S / N : SP08110480074 MS-10N MS -40N MS-41N MS-70N MS-90N MS10N  MS41N MS40N MS70N MS90N  MS90N-103000

`CHITAI`CHI TAI`CT`TRUNG CẤP CÔNG SUẤT TD3-11113 TD3 TD2 TD1  DMR-41, DMR-42  RRP, PRP  RRP-1313

Đồng hồ kỹ thuật số DMR-41D DMR-42A DMR-42D DM-31OE21 DM-31 DM-315 DM-41 , DMA-31 , DMA-41 , DM-5 , DM-73 , DM-74 , DM-23 , DM- 24 , FDM-41 , FDM-51 , SDM-5 , TCM-4T , CM-8 , DMR-31 , DMR-32 , DMR-41A  TCM-4T21 DMR-42 WM-12A WMR-42 KWM-VARM-PFM WHM WWHM WHM-6D AHM-6D DM-8501 CTEC01 CTEC04 CTEC03 DMR-420E61  DMR-311Y2  DMR-31FPY1NN  DM-310E61  DMR-41DV41NN  CTEC04N-AV51NN CTEC04N-AV51N CTEC04N-AV51NN-A 

Bộ chuyển đổi nhiệt độ DC ISOLATING TRANS PTC-2Y11N04739R-005 PTC-2Y11  PTC-6Y11

Máy tạo chân không `TKY`TOKUYAMA` Nhật Bản TV-15HS TF-5 TV-15HSCK TVA TVB TVE TVF TVG TVM TVS TVU TX TV-1 TV-2 TVR-2 VCB  RSP-H-10X5 TV-20HSCK  TVA-15HS TVA- 15HS24B SP-555 TV-10HSCK HTV-10HSCK  TVG-10HR2H24BL TVG-10HR-2H24BL T / G-07HR PS62H24AL TVG-07HRPS62H24AL SP-1325  TVG-M10HSPS62Z24AL  TVA-10HS SP-785 TVA-10HSN TV100B-10A-DNN TV100B  

SENSOR  PG-30 PS-30 PS-40 PS-6 PS-20 VB  TVU-10HSGX  TVU-10HS TVU-10HL TV-10HS TVU-10HSGX2

Công tắc áp suất TVU-SW 

Xi lanh TMS  RSPO-6 * 8 TMS W-10 * 5-T TMS-H-4.5X3-T TMSH-4.5X3-T TMS-O-4.5X3-T  W-10X10-T  TMS-W-10 * 10- T  TMSW-10 * 10-T  RSP-0-10X5  RSP0-10X5-T

Vòi phun TPJG-8-U TPJG-15-SI PJG-15-SI TPJG-20-SI PJG-20-SI  TPS-25MF TPS-25M-FKM   

Nhật Bản Máy phát điện chân không ` MYOTOKU`CONVUM`Miaode` CVX-604 CV-10LR CV-10LS MCA-05HS-RTR CV-15HS CVF-1-10HS  VF-5 CV-15HSCK  MPS-V3RC-G  CVF-1-10LS  CV-15HS-CK  CVU-10HS  MCA-05HS-RTR  CV-15HRCK  CVB-09HSCK  PFG-6-N CVR2M13HSZE  CVB-07HSB CVB-09 CVB-09HSCK24BL  CVF-2-10HS200BL CVF-2-10HS MPS-VS , MPS NO : 5725, V8X-AG-0.3b-JU CVA-15HSVDN24BL CVF-1-16HS F-1 CVF-1 1.050.140  CVF-1-1.050.140  CV-10HR CV-20HS MC2M07HS201LC24AZR202  NC2M05HSR2GLB5R404R  CV-30HS CV-30AHS  CVA-05HS-24B CVA2-05HS4BL   MC2M05HSR2GLB5R404R  NC2M07HS201LC24AZR202 MPS-P6T-AG-XE MC2M07HS201LC24AZR303 MC2M07HS201LC24AZR404 MC2M07HS201LC24AZR MC2M05HSR2GL24B5R 6830 A00SC23-1P  MC22S05HSRGL4BLR MC2-24B A00SCFHS1024AB-2-CV-Z CVGM10 2P-E  CVGM 10HSAB4AL + VF-3 

1131132  MC7S25HS21C3BLR MC7S25HS21C2BLR MC7S25HS21C1BLR

MC3M05HS ZZP24B808 704011-000073 1150029 MC5M05HR V8S24B0808

Van điện từ CSV630-2DL 

Đầu nối VF-2

Cảm biến xi lanh F-0037-TKY 5Z19 

Cốc hút PCG-18-SI  PJG-8-SIE PFG-8A-SIE PS-8A-M-SIE PCTK15S  PAG-30B-NE PJG-8-SE PS-10A-M-SE  PUTKB-80-U NAPFYS-120- 20-U NAPFYS-120-50-U  PJG-10-N PJG-8-N PJG-6-N NAPF YS-25-6-NO NAPFYS-5A-3-K NAPFYS-50-6-SE-0 PFG -95-SE  PFG-20-U  PDG-20  PCG-15-S PCG-20-S PCG-20SE

Xi lanh TKY-O-6X8 TKY-0-6X8  TKY-W-6X4  TKY-H-6X8 TKY-H-6 * 8 

Bộ lọc VF-6  

Động cơ bước MYCOM ` ` NYDEN ‘ PF599 A-PS5913  PCE5691AC PF545BC PF566AC RX4HE08905  PS5913 B-  PS599-A  PS4610-01A  PF595TG10 AC-PCE5661BC PS5667G20 AC-A-PCE5665 A1AC-PCE5661 PCE1 máy tính MN -100  PF564-AC PCE5641AC PF564-BC PCE5641BC  PCE5641-AC PF564-BC  PF468-02A

Ổ đĩa SD45-230 IMS20-210 UPS52-130 UPS503-1PN UPS503-0PN IMS500-120 IMS50-120 IMS50-210 IMS51-210 UPS51-310 SPS50-130  PSU50-133 UPS50-130  IMS51-120 IMS51-120-5661AC  PLG240   IMS200 -220AL

IMS51-120-5661ACM IMS51-120-5691AC IMS51-120-5641AC

Đan Mạch `C-MAC` Comadan`  Relay RT12.7-2-024-3S  RT41-1-1-230-M1 RT41-1-1-230-M2 RT41-1-1-230-M3 RT41-1-1 -230  RT10.6 RT10.7 RT10.8 RT12.6 RT12.7 RT12.8  FP30  FP31 FP34 FP35 PPR10 RF20 RP10 RP31 RP32 RP33 RP81 RP91 FPD93 MP92 RC30 RV30 RC15 RC20 RV20 RM15 RL10 RL11 RL12 RL13 RM34 RR10 RT10 RT10 RT10 14 RT-15 RT-16 RT-18 RT-20 RT-31 RT-40 RT-41 RD20 RD53 RD11 RD15 RD16 RD17 RD18 PCV10 PMR10 PPV10 LC10 LV10 LM30 LM50 LR10 LC24 SC31 SC22 DP510 DM350 DMP350 DCL35 DMC400 DMT400 DTF199 DTX199 DP520 DP530 DP531 DP542 DP545 AP560 LPP420 GP422 DPP451 DP570 DP571 DC51 DC66  FPA90 FPA-90  FPA90-400  RP33-1-3-230 RP30-1-3-220  RV20-1-1-115-150M  RV20-1-1  RP33-1- 3-415 XP33-1-3-380-004 RV20-1-4-012-50V P.NO.9427 * 0372P FP30-415 FP30-220 FP30-230 FP30-380 FP30-400 FP34-400  FP35-380-00-66  RR10-1-0-024-200 RR10-1-0-024  RP81-1-3-400  RD20-1-1-024 

Bộ chuyển đổi tín hiệu CS-475-1  LC10-0-230-3 LR10-A-712  LC10-0-230-1 LV10-0-230-2 

Bộ nguồn SF5A-024

Bộ mã hóa `NORD` 8-5820-0H30-0005-5093-0100, ERN-430-1024-01-03, NORD TNR: 19553 001, IDNR: 295-478-05 SNR: 14-246-584XD5 8-5820 -OH30-  

Phanh phanh BRE20 19031924 0924201 0202 16 / 891.260.3S LR108927

Đức `KUBLER`CK`FRITZ KUEBLER`

Quầy B14.21.7.267 B16.21.7.267  B16.21.7  BK14.21 B15.21 B16.21 B18.20  BVA15.01 / 3 DV BVA15.31 K07.20.35  6.904.011.300  B15.21.7.267 K46.20 K66 .95 K07.20 W15.21 SK07.1 2.100.710.033.023 1.700.910.008 K46.91 / K47.91 6.904.010.000 0002046494  0010330568  185.012.831 K47.20-24 H37.2.80 W15.91 6.529.012.300  6.130. 012.853.M064 6.130.012.853  W15.21 1.150.210.056  1.150.211.013 DvBVa15.31.23 6.901.010.800 3.220.400.085 H57  SHC77.60 3.553.401.351.060 SHC-77.60  K07.80 060550148C  1.169.200.433 W16.12.012  6.541. .010.300 E128604 C , S-NR 0225200B16  6.924.0101.300 

F1DvM16.01 / s23 4.114.146.523 H57.72.437.187.264 H57  81060 6.908.0100.3AO  6.924.0100.300 T008853 6.908.0100.3A0  BK14.21.7.267 1.183.210.066.267.437  B15.21.7.267  

Bộ mã hóa 8.5820.1812.4096  K8.5820.1818.4096 8.5820.0500 / 1024.5035 8.5820.0500.1024.5035 8.5820.0500.1024.5030  8-5823-3821-024  8-5823-3821-1024  8.5810.1235.0020 8.5850.2185.B102 8.5850.2185 .G132

8.5850.1243.G122 8.5800.2165.1024 8.5803.1262.0500 8.5852.1233.G121 8.9080.4232.3001 C8.ZG58.6440.4224 5.2420.1222.1024 05.2420.1222.1024   8.5000.8300.1024BJ01 8.0000.1233.G121  8.9080.4232.3001 C8.ZG58.6440.4224 5.2420.1222.1024 05.2420.1222.1024 8.5000.8300.1024BJ01 8.0000.1233.G121 8.9080.4232.3001 C8.ZG58.6440.4224 5.2420.1222.1024 05.2420.1222. .322A.2112.S002 08213E664E 8.5820.Oh30.0005.5093.0100 8.5820M  .OR30.1024.0001 8.5820.1632.1024 8/5873/4324  / B723 8.5873.4324.B723

8.9000.1161.1024  8.5820.3P32.4096

1 chương trình plug-in 2 chân: 8.0000.5012.0000 

Đài Loan `YHC`YU HO ENTERPRISE CO LTD` (02) 3328891 3328892 (02) -3328893 Van điều khiển khí nén SWITCH AIR CYLINDER, van điện từ BN-2572-8  YH3-42SG-BCA-03 YH3-43SGS-BCA-03  BN4AV43- 8E BN-4AV43-8E  YH3-43SGS-AEB-03  YV-3V-25LB 

Xi lanh YN-0608 CỬA CỐT LÕI YSA30-50-S  YN-0602 YCA16-10-M  YN-0212 YCA25-20  YH-4V25-8A  SA63-35ST YNC-0602 YN-N602 YNC-0602 YCA1610  YN-0205S YSA30-70- S  YN-0101 YSB40-50-S  QYHA-100 * 400  YN-0108 YFA100-400-M-9,9KGF / CM  YN-0013 YN-32-60M

Xi lanh dầu  tinh chỉnh kỹ thuật số kết hợp xi lanh ổn định tốc độ AO-80 ¢X35-ST , SERIAL NO : 2000-06-321

Công tắc áp suất ` Nihon Seiki`NISCON`Nihon Seiki`NIHONSEIKI` BN-1218-10  BN-6A03-20 BN-6A03 BN-6A13-20 BN-6A13  BN-7GA43-6  BN-6A23-20 BN-6A23 BN- 6A53-20 BN-6A53 BN-6A63-20 BN-6A63  BN-1321L-10  BN-6A03-20-020 GK00-0370CR  BN-1218-10A  BN-1252-10  BN2200-4E2 HC220-4E2  BN-1213-10A BN1321-10

Công tắc dòng BN-1311-40A 

Van điện từ BN7V43-8E BN7V43-8G BN7V43-10G BN-300-4E1  BN-1210-10A BN-1311-25A BN-3R21-8  BN767S-15A BN767S-20A BN7V47-8E BN-6A03-20-020-NI  BN -7V47PM-10A  BN-1321-15    

Xi lanh MCMA-11 BN-16-20  BN-6021B-32-20

Lọc giải nén SNAP-TRAP NH-503J2   

Bộ phát chuyển đổi tín hiệu `FUH SHYANG`  VZV-22-2 VZV-S2-2 FT-VZI-2A-2 FT-IZV-A2-2 VZI-2A-2 IZV-A2-2  AT-740-VZV- S2-2 VZV-23-U AT-740-VZV-22-2 FT-VZV-S2-2 FT-VZV-22-2 AT-740-VZI-2AA-2 AT-740-VZI-2AA-U  AT -740-VCI-SA-2

Bộ điều khiển lập trình PLC V-20MR V-30MR V-40MR V-60MR V-60ER V20MR V30MR V40MR V60MR V60ER V1-20MR V1-30MR V1-40MR V1-60MR V1-60ER

‘AECL` tín hiệu chuyển đổi-AT 740. 22-2-740VZV-IZV-740.-A2-2 AT-2-HOA HỌC TRÒ. 2A-  AT-740.-the VCI-SA-2

FT-VZI-2A-2 FT-IZV-A2-2 VZI-2A-2 IZV-A2-2 AT-740- VZV-S2-2 VZV-S2-2 VZV-22-2 AT-740-VZV-22 -2 AT-740-VZV AT-740-VZI-2AA-2 AT-740-VZI-2AA-U AT-740-SHZ-AA-2  AT-740-FCR-13-2  740-CEI-BA-2  AT-740-FCI-1A-2  AT-740-FCI-1A-2 740-FCI-1A-2  AT-740-PTZ-SA-2 AT-740-CAI-BU-A AT740-CAI-BA-2 AT740-PTZ-5A-2 AT-740-CAI-BA-2  AT740-740-RZ-CAA-2  AT-740-PTZ-5A-2  ATX-1D3-A-AAA AT-740-IZI-AAA  AT- 740-PMZ-32-2 AT-740-PTZ-22-2 AT740-IZI-AAA-2 AT-740-IZI-AAA-2  AT-740-KZ-BA-1  AT-740-PTZ-6A-2  ATX-1D1 ATX-1D2 ATX-1D4  

‘OMRON` hạn-5030 của HL  E2R-A01  WLCA12-2N-Q  WLCA12-2  D4MC 5000-  D4C-3402  SHL-W255  SHL-Q2255  SHL-Q2155  SHL-Q55  K1L 3036RA  ZE NA2-2 của HL-5000-EE-SPX303  EE-SPX306-W2A  EE-SPX311 DV4-8107Z  EE-SPX613 Z-15GQ22 Z-15GQ22-B  Z-15GW2-B  VB-2221  VB-3221  VB-2121NTC VB-2121  D4DS-1AFS D4NS-1BF  D4A-4501N D4C- 4450  SS-5GL13  X-10GW22-B7 Z-10FW22Y-B ZL-15GL12R  Z-15GW-B  SS-5GL  D4E-1A20N D4D-2120N D4B-6570N ZE-Q22-2 WL-SD  V-103-1A5 V-105 -1A5 V-106-1A5 V-153-1A5  Z-15GD55-B V-104-1A5 V-15-1A5  ZC-D55  Z-15HNJS55-B  HL-5200  D4N-2120  Z-15GNJ55-B WLCA2-2N WLCA2 WLCA2-2 WLCA2 1VE-  10N SHL-W355 SHL-D55 A300 WL-2A122  WLCA2-2NTH WLNJ-TH  V-155-1C25  Z-15GW22-B  WLCA32-41  V-156-1C25  ZC-Q2155 ZC-Q2255  EE-SX770 EE-SX770A EE-SX674  EE-SX772  WLCA2-55LD D4C-3220 VX- 5-1A3  D4C-1802 2ZBQ2-2 2ZBQ3-2 3ZBQ2-2  HL-5300  D4MC-2000  WLH12-LD  D2SW-01L2 D2SW-01L2H  D4V-8166Z WLNJ-Q WLNJ-2  D4E-1D10N  VX-5-1A2 WLD2-Q WLD2-LD  WL-CA12-2N WL-CA12-2NQ WL-CA2-2N WL-CA2-2NQ Z-15GW4 D2SW-2H Z-15GW22613-B Z-15G-B WLF6G2 D2F-L2  D4A-2918N  D4B-1112N  D2SW-3L3M Z-15GW22  D4C-1203 D4C-1224 D4MC-5020  Z-15GW2277-B-Z-10FDY Z-10FDY Z-10 B  V-113-1C24 ZC-Q55  D4C-3224  WLCA2-2-Q  E2E-X14DM2 D4N-1120 D4D-1120N Z-15GS-B  V-152-1C25  HL5030 Z-15HW24-B  D4V-8107Z D4MC-1020 WLD TYPE3 .4and13 WLD-Q  D4JL-2NFA-C6  D2VW-5-1 D2VW-5-1M  ZE-NA2-A WLCL-2  Z-15HW78-B D4DS-3AFS D4NS-4BF  D4NS-3BF

Chùm tia phụ EE-1001 EE-SPY412 EE-SX471 EE-SX472 EE-SX670 EE-SX670A EE-SX671 EE-SX671A EE-SX672

Công tắc micro SS-5  V-155-1A5 Z-15GHW78-B Z-15HW78-B

Rơ le thời gian NSY  H3BH-N8 H3BA-N8H  D4BS-45FS H7CN-XHN  H5CN-XBn H5CN-XDN  H3DH-N8 H3Y-2  H3Y-. 4  H3YN-2  G6B-1174P-FD-US  H3CA-. 8  H3CT  G2R-. 1A-E G2R -1-1S  G2R-1A-E  H3DE-S1  G 3R-IAZR1SN H3CA-A  H3CA-8H H5CX-AD H5CX-A H3CR-FN  APR-S  H7CX-A4WSD  H3BG-8 H3BG-N8 H5S-B H5S-WB2 H3CR -A8 H3AM-NS-B H3BA-N  H3CR-H8L  H3BF-N8 H3BF-8  H3DE-S2 H3DE-M1 H3DE-M2 H5CX-L8 H5CX-L8D H5CX-L8N H5CX-AN  H4KV-DSA H4KV-DSA-R  H8 AL H3CR-G8EL-31 H3CT-8A H3BA-N8H 

PLC điều khiển lập trình CQM1-PR001-E C200HS  -CPU21-E  CQM1-PA206 SYSMAC C40K C40K-CDR-D 24VDC C28K C28K-CDR-D  C500-OC221  CJ1M-  CPU13 C200HW-COM03-V1 PT08 PY14-0 TPM1A-40CDR- A-V1  CQM1-OD213 C200H-ID219   CPM1A-40CDR-A-V1 CPM1A-30CDR-A-V1  CPM2AE-60CDR-A  TPMIA-40CDT-D CPM1A-20CDR-A-V1 CPLH-X40DR-A CP1H-X40DR-A CPLW-CLF01 CP1W-CIF01  CP1W-40EDT  CPM1A-20ER1 CPM2A-60CDR-A-V1 CPM1A-20EDR1 TPM1A-20EDR1 C500-1A122 C500-IA122 NT5Z-ST121B-EC  CQM1-PA203 C200H-OD217 CJ1W-ID211 CJ1W- OC201 C200H-ID212 C200H-OC225 C200HE-  CPU42 CJIW-ID211 CJIW-OC211 CJ1W-AD081 C200HW-BC081 C200HW-PA204 CQM1H-CPU21 CPM1A-MAD01 CPM1A-MA001  CJ1G-CPU43H CP1H-X40DT-D  CJ1W-TC002 XW2Z-200K  CQM1-ID213 CQM1-ID212 CQM1-OC222 CQM1-OD212 CQM1-OD213 CQM1-OD214 CQM1-OD216 CQM1H-CPU61 CQM1H  -CPU51 CP1WED CJ1 CJ1 40EDR1 CP1W-40EDR1 -SCU21-V1  00HG-CPU43-E CP1L-L14DR-ACP1L-L14DR-D C200HW-BC081-V1 C200HW-BI081-V1 C200HW-PA204 C200H-CN221 C200H-CN222 C200H-OD215 C60P-CDR-AE SYSMAC-C60P  CP1L- M40DR-A CJ1W-PA205R CJ1M-CPU13 CJ1W-ID262 CJ1W-ID232 CJ1W-OD263 CJ1W-OD233  CS1G-CPU44H  CS1W-BC083 C200H-IA122  CPM1A-10CDR-A-V1   C200H-OC225  C200HW-PA204  C200H-PS221 CP1 D S82V-0524 S8VS-06024 DRT1-OD16 DRT2-OD16

Quang điện tử tiệm cận TL-PP73 D2VW-5L2-1M  EE-SPW321 E3X-NT11 E2E-CR8B1  E3Z-T61 E3Z-T61-D E3Z-T61-L E2E-X5ME2  E3T-ST22  E3T-SR12 E3T  -SR224 E3S-GS3E  CLL-E3S  E3V3-D62-R61 là E3V3  E3Z-LS61 E3Z-L81  E3M VG12-  TL-M2ME1  E3MC-A11  các E2E-X1R5E  TL TL-N5ME2 T2E25-  E2E2-X10MC  E2E2-X3D1 các E2E-C1c1  E2EC-C3D1  TL-N20ME1  TL- N20ME2  E3C-DS5W  TLX-2E1  E2A-M18KN16-WP-B1 E2A-S08LN04-WP-C1 D4NS-2DF D4DS-K2 E3S-BD11 E3S-BT11 E2E-X2F1 TL-Q5MC1 TL-Q5MC1-Z  E2A-M30 B1 E3X-NA11 E32-DC200 E32-D11  E3T-ST11 E2EC-CR8D1 E2Q2-N30MF3-H  E3Z-B81 EE-SX872-X10D1S các E2E  TL-Q5MC2 các Z-  E2E2-X18MC1  các E2A-S08KS02 B1-2M-WP-  TL-T2F1  E2EQ-X3D1-M1GJ  các E2E-X5ME1 E3C-VM35R X8MD1 các E2E-  TL-N10ME1  TL-N10ME2  E32 dưới T24 các E2E -X10ME1  TL-N20MY1  E3JK-R4M1 E2E-X10D1-N  E2A-M12LS04-WP-B2 E3S-AT11  TL-Q5MD1 TL-W3MB1 EE-SX670 E3S-DS30E4 E3T-SL21 E2E-X1C1 VD E –  215 R21 E3X-DA21-S  E39-S65F  E2E-X1R5Y1 EE-SX673-DX5M D2D-2000 EE-SE470 E2E-X3D1-N  E2A-S08KS02-M5-C2 EE-SPW311  E2R-A01 E2E-X2E1  E3Z-D61 E3Z- D61 E3Z- D61 E3Z- D61 E3Z-  D61  E3Z-D81 E2R-A01 TL-W5MC1-2M-OMS 

E3X-AD11-S E2EV-X10C1 E3X-A11 E32-D51  E2A-S08KS02-M5-B2  E3S-2B41 E32-DC200 E32-T11L E39-F2  E39-R1S  E2E-X7D1-N E2E-X14MD1 E3S -CL 5DM1 E3JK- CL2 E3 E3JK-5DM2 E3JM-10DM4 E3JM-R4M4-G E3JM-R4R4-G E3JM-10M4 E3JM-10M4-G  E3X-H11  E3T-SR11 E3T-SR21  MSD-A  F92A F92A-C-1  XS2FY E221-GD0FY -Z  E2F-X10Y1  E2E-X2D2-N E2E-X2D1-N  TL-N5MY2  E3JM-DS70M4-G  E32-D14L E3X-DA11 E3X-DA11-N E32-TC200 E3X-DA41S E2A-M30KS15-M1-B1 E2E-X2Y1  E32-D32  TL-N20MD2  E3X-DA11-S E2EM-X8C1-M1 E3S-DS10E41  E8CC-ANOC  E3S-R67  TL-N10MY1 TL-X5E1 E2E-X5E1-Z  E3Z-T61A E3Z-T61A-D E3LZ-T61A- E32-T16  E2E-X4MD1 E2EG-X1R5B1  E3JK-5L E2EG-X2B1  E3SA-DS50C43A  E3Z-R61  E3JK-5M1 E3JK-5MI E3F3-T61-D  E2E-X1R5F1 E2E-X2F1 E2E-X E2E-X E3 Z E3S-2DE41 E3S-2LE41 E3S-2E41  E3F3-T61-L E3S-LS3CID E3S-LS3C1D  TL-W5MD1  E3Z-G61  E3Z-G62-11B  E3FDS10C4 E3FDS10C4 E3F3-D11   TL-W5X15A0  E2K-30 F3SJ-A0770N30-D  F3SJ-A0370P30 F3SJ-A0945P30 F 3SJ-A077ON30  E2K-X M30 E2K-X15MY1 E2K-X15MY2  E3S-CT11  E3S-CT11-L E3S-CT11-D E32-SMX8L-1  E3  E2 EK -10DM4T E2E2-X2B1 ORE-S5 D5VA-3B1 EE-1010  E3JK-R2M1  E2X-X3D1-N E3X-ZA11  E32-L25L  E2K-C25ME2  E2K-C25ME1  E2E-X1B1 EE-SPX741 EE-1013 E3Z-LS61 TL-W3MC1

Bộ phận đầu đèn rọi ZUV-H10M     

Công tắc cây lau GLS-M1 GLS-1 GLS-S1 GLS-M1

Bộ đếm H7BR-CWV H7BR-B  H7EC-NV H7EC-BVLM H7CR-B H7CX-A  H7CX-AWSD H7CX-AW  CSK-4YKW CSK6-YKW CSK-6YKW  H7CX-AW-N  CSK4-YKW  H5CN-XLNM H5CN-XLNM H5CN-XLNM XCNM  H7CN-XLN  H3CR-G8L H7EC-BLM H7EC-N H7ET-NV  H7AN-WE4DN H7ET-BM H7ET-N 

Bộ điều nhiệt E5EZ-Q3-Q3T E5EZ  E5EZ-R3  E5CS-R1KJU-W là E3HT-DS3E1 E5CN-R1TU E5CN-R2TU  E5CN-R1TU  E5EN-R1T  E5EM-YTCR40K E5CN-RT-Q2T E5CN  E5CN-QMT-500 300  E5EN-300 E5  E5CW-Q1KJ  E5EN-R1TC-300  E5EZ / C3 E5EZ-C3T E5EZ-C3 E5EZ-C3MT E5EZ-PRR203L  H7AN-2DM E5CSZ-R1T  E5CWL-R1TC  E5CS-P1P E5CN-R17U E5 ECN-C2Q2 ECN 500-G14-E32 trong -C2MT  E5CN-500-R2MT  E5CS-R1KJX  E5CN-FLK-R2H03T  E5AZ-Q3  E5CS-RHPX E5CS-RHPX E5CSZ-Q1t  E5CS-RKJ E5CS-RKJU-W là  E5TCN  E5EZ-E5CST-R1P  E5EL E5EZ-E5CST-R1P E5EL E3S-AR36  E5EM E5EZ-R3T E5CZ-Q2  E5CZ-R2 E54-CT1 E5AX-A E5AK-AA2-500 E5C2-R20J  E5C2-R40K  E5CN-R2MP-500  E5BX-A E5CS-R1KJ E5CS-R1KJU-W E5CST-R1KJ E5WEN-Q3HBT E-PU5EN-  Q3HBT  E5AZ-R3 E5AZ-R3T E52-CA35A  E5AZ-R3MT  E5AK-PRR2  E52-CA15A E5C4-R 399 K  E5CZ-R2MT E5CWT-R1P E5CLW-R1TC E5CWL-R1TC  CPMIA-10CDR-A-VI  CPMIA-40CDR-A-V 

Máy dò K2CU-F80A-D K2CU-F80A-E K2CU-F80A-F K2CU-F40A-C K2CU-F40A-D K2CU-F40A-E K2CU-F40A-F K2CU-F10A-C K2CU-F10A-D K2CU-F10A -E K2CU-F10A-F  K3NX- AD1A -C1  K3GN-PDC  E5LC-2 K3HB-SSD-CPAC22 K3MA-LC K3MA-J-A2 K3MA-J

Nút A22-FG-10M A22-FR-01M  A22E-MP-02  ZAP-G ZAP  A16S-2N-1 A165-TGM-1 A165S-J2M-2 A165S-J2M-1 A165E-SO1 M2BJ-B24B  A16-1  A16L -TGA-24 D1-421 A16L-TGA-24D-1 

Mực nước  61F -G1-OTE 61F-11  PS-3S  61F -GP-N  61F -G1  61F-G BS-1 61F-G3 F03-01SUS304 61F-GN F03-01  61F -1N 61F-G-OTE + 61F-11

Bộ mã hóa  E6A2-CS5C  E6B2-CWZ6C 500P / R & lt 2M  60P / R & lt E6CP-AG5C 256P / R & lt E6CP-AG5C-C E6C2-CWZ6C E6B2-CWZ5B E6C2- R & lt E6CP-AG5C 256P / R & lt E6CP-AG5C-C E6C2-CWZ6C  E6B2-CWZ5B  E6C2-CWZ5GH E6A2-CW5 ABC E6A2-CW5 ABC E6A2-C5  ABC E6F6  AG5 ABC E6A2 C-C5 E6B2-CWZ1X  H8PS-8AF E6CP-AG5C-C

Rơ le G6B-1114P-FD-US  G5V-2-H1 G3PB-215B-VD G3NA-210B G3NA-220B G6H-2 G7L-2S-BUB G3F-203SN G3F-203SLN  G3S-201PL-PD G9YA-12S-35 G6RN- 1 G6B-1174 G2R-1-SN G2R-1-SN (S)  G2R-2SND G2R-2SN G2R-2 G7T-1112S  G7S-4A2B  G7L-2A-BUB  MY4NJ-CR K8AB-TH11S G2R-1-SND G3HD- 202SN-VD G7L-2A-TUB-55 K8AB-PM2 MKS3PIN-D-5 G2R-2-SND K8AB-TH12S  G2R-1-E 24V  G2R-2  K3FK-VS-24-C G7TC-OC16 G79-Y100C P6B- 04P G2R-2-SN  MK2KP G3PA-430B-VD G5S-1 G3FM-2R5SLN  MY4N-CR G3RD-X02SN G3R-ODX02SN G6E-134P-US  G7SA-2A2B G3PA-220B-VD  LY4N-D2 LY4J  GN3NB-240B G3NB-240B G3NB-240B G3NB-240B G3NB-240B MY-4N-D2 G3R-IAZR-1SN  G3PB-525B-3N-VD K2CA-D03-R2 MM2XP-D MK2P-I MKS2P MK3P-I G6B-4BND MM4XPN 14PFA LY-4N  LY4N-J LY4-0 PTF14A-E G32X-A60 G6M-1A  S82S-7705  MK3PN-1 MKS3PN

Ghế chuyển tiếp P7S-14F-END  

Bộ nguồn S82J-05024 S8VS-  12024 S5JC-15024 S8JX-15024DC  S82J-02524D S82K  -00712 S82J-30024 S82J-60024 S8VS-06024

Quạt R87F-A4A13HP 

Biến tần 3G3JV-A4004 3G3RV-A4015 3G3RV-A4075-ZV1 3G3MZ-A4075-ZV2 3G 3EV 0,2KW  3G3MX2-A2002 3G3MX2-AB002-Z-CH  3G 3MX-A2004  3G 3JV-4022 3G3MX2-A4022Z 3G3

Động cơ servo R88D-UP12HA R88D-GT15H R88M-G1K530H-Z R88D-GT15H-Z R88M-G1K530H-Z R88M-W20030T-B 

Trình điều khiển R88D-WT15H

Khối đầu cuối XW2B-40G5 XW2B-50G5 XS2G-D5SI XW3B-P855-G11  XW2D-20G6

EE-1010 K6EL-A500 PFP-M  XS2F-D421-G80-A 

Công tắc liên lạc B3W-4050 B3F-4055

Máy người HMI NQ3-TQ000-B

Nút A22R-FR-10M A22RS-2M-10  25412M  A22R-10 (NO) 21911M

Công tắc mã A7PS-203

Bộ khuếch đại E3C-JC4P

Đài Loan `FONTAL KURMAʻAIR LINE COMPONENT BR010-02

Xi lanh KGLH2-63-1000 KGLH2-63-700-N FQC2-16-30 IG2-DB * 16 * 4.5-WH1 KGLH2-80-1150-N KGLH2-63-850-N  KG2-50-300-   ZG2-16 -45W ZG2-16-15W  ZG2-16-45-WGI ZG2-16-15-WGI KGLH2-100H-250 ZG2-16-15-N ZG2-16-25-N ZG-16-15-W3E  XGM2-20D -10-AD  AG2-125B-230 AG2-125-230-LB

PRN800S-270-45  JG2-32-400-N  KG2-100-710-T  KG2-100-550-T  KGLH2-100-500-T  KGLH2-63-850-N  KG2-80-150T KG2-100-250T KG2-32-300-S  AG2-125B-510-LB AG2-140-280 KGLH2-63-100 KGLH2-63-850  JG2-32-400-N  KGL-H2-100-500-T  XCM2-32D-25DD

Bộ  điều chỉnh áp suất kết hợp  ba điểm kết hợp hai điểm R010-030-7.5KGF / CM R010-3NG  HODBL.P300-04 BP30-4  R119-8 RO10-02 R00-02  R119-03 F602-03-SA602Y L606-03 C628- 3G5A602Y

Van điện từ  VA01PLV23-1P  AD2410 RKS2420 RKD2450 PKS2480 PKD2480 RKS-2420 RKD-2450  RKS2450  PKS-2480 PKD-2480  RCS2406  RCD2413-01-D24 RCS2413-01-D24-SPLB RCS245-M5-D24-SPLB PM 246-01-D24-SPLB PM SP-2H-1 SP-2H-B SP-2H-2 + 3175-06-13 FSA-4225 ABSORBER AS2315-04 AS2315-06  RCS2413-01-D24L-Z PME3408-03-110G

Bộ sửa chữa con dấu → màng ngăn R119-8 

Van điện từ ` KURUDA`KURODA`Kuroda` AS2310 AS2408 RCS-2413-01  A 12RS25 A12PD25-1S RCS-2406  RCS2406-200 RCS-2206 RC2413-01-200 RC5240-01-200 SR-10-U SR-10- 10 SU10-90-90 SR10-90-90 AS2410-03-100 PCS-2413 PCS2406 AS2410 A20RS25 VA01PLC24-1PE-MA  A12PD35X-1P-02-E PCC235X-NB-DC24-8P  A12PD25-1P-02-E A12PD25 PCO235 -R5-DC24-5P PCC235 PCO235 RCS245-M5-100L PCL245-NB-D24SP PCL245-NB-D24 PMS2410-03-100C RCD2413-01 RCS2413-01 SP-15-4E SP-15-4Z SP-15-3 FR10 -90-90 AS2410-NB  PMD-246-01-D24 SP-2H-1 SP-2H-B SP-2H-2 + 3175-06-13

AS2408-NB-110 AD2408-NB-110 AS2408-03-110 AD2408-03-110 AD2408 PCL245  CT-3R CT-3L MA-1 PRO30D-0-45 RCD-3408  RCS2412-01-200 RCS2413-01-200  PCD2408 AS2415 AS-2415-06  K20PS25-200DP RCS2408-03-200G PCS245-NB-100L PCS245-NB-100SP PCS2406-02-200G K20PD25-D24DP-NB A05PS25-1P  A05RS25-1Q  A05PD25 A05PD35 A05PE35 A05PO35  VA01PSC24-1PE-M5 , VA01PSC24-1PE VA01PSC24 VA01PLC24, PCC232, PCS232, PCD241, PCS244, PCS244A, PCD244, PCL241, RCS241B, RCS242, PCS235, PCS245, PCD245, PCD344, PCD345 AS2306; AS23152408 AS2306; AS23152408 AS2306; AS23152408 AS2306; AD2415; AD2425; AD3406 ADE3406; AD3408 ADE3408; AD3410 ADE3410; AD3415 ADE3415; AD3425 ADE3425 PCS2413-NB  RCS-2413 RCD-2413 RCD3413 RCDE-3413 RCD-2406 RCD3406; RCDE-3406 RCS-2408; RCD-2408; RCD3408; RCDE-3408 PMS-2410 PMS-2415, PMS-2425 PMD-2410, PMD-2415, PMD-2425 PMD-3410, PMD-3415 PMD-3425 PMDE- 3410, PMDE-3415, PMDE-3425 AD3415 AD3415-06  PMD2408G NO.CCX  PCS2408-03-200G RKS2450 PCS-244 PCS245-NB-DC24-L PCS245-NB-DC24-SP PCS241 A12RS25-1P A12RS25 E12P-01X -1P PME3425-NB MSV2406-RA-02 AS2325 RCS242-M3-D24MP  RCS2413-01-200  PMS2408G NO.CHX SS231 RC2408 PCD245-01-DC24L PCD245-01-DC24SP  AS2201A  AS-2201A  PCS-2406-02-100-CK PCD245-NB-D24 A20RE35-8P RCD-3413-01 AOOSC23J-1S A00SC23J-1S A05PS25-2P AS2306-02 PCD3408-NB PCS2408-200  AS2425-10-100P  PCD2413-NB PCD245-NB  VA01PLC24-1P VA01PSC24-1P VA01PEPC24-1P VA01PEP -1U K20RS25-200D  234-RL7C VA01PLC24-12P A05RS25-2P A05RS25-1P MFC2-A05P-M5 RKS2420-02-220L VS2410-1 / 2 A12GD25-1S A12GD25-1P  PCS2408-NB-100L PCD3408-NB-100L  MFS9-PC08-03 MFS10-PC08-03  PMDE-3408

Cuộn dây TH 2410 TH2410  AOOSC23-1P A00SC23-1P-E A00SO23 , A00SC23 , A00SO23J  A00SC23J  bằng vật liệu AOOSO23 , AOOSC23 , AOOSO23J , AOOSC23J

Xi lanh FONTAL ZG2-16-45W ZG2-16-15W SR-10  KGLH2-63-1000  KGHA2-63 KGLR2-63 HA-40-75-MA1-90-FR JG2-32-250  PRN50S-180-45  XC2-20 -5 KG2-63-500 SH20D-K  PRNA10S-180-90 2P-2H-2 SP-2H-2  PRN10S-180-90 PRNA10S-180-90  PRN800S-270-45

DRN-20S-180-90 PR020S-0-90-FR A12PS25-1PZ A12PS25-1P A12PD25-1P-SAL A12PD25-1P PCS2413A-NB PCS2413-NB-D24SP  XCM2-32D-25N0405 Dòng XC PCS2413-NB-200   PCD2413A- NB PCD2413-NB-D24SP

Bộ lọc LF-M5AA  LFM5AA-40 F602-03  SA602-03-M-Z270 F602-02 F602-03 F602W-02 F602W-03 F602D-02 F602D-03

Lõi lọc F55-0772P B55-02 M105-04

Cảm biến Fu S R-10-10 SU10-90-90  S R-10  MT-3  CT-32 SR-3-180  SR-3-U SU-3-90-90 SR-20  SR-20-90- 90 

Điều chỉnh áp suất R55CX R55-03G BR-N-4 BR-N-6 R010-03 R010-02 FONTAL  R119-03G  R45-02  BR010-02 C628W-87-Y C0628W-03-SA602Y  R119H-02  B55-02- Z05-120  S55-02 M55-02  HP10 HP10-02G

Đơn vị điện trở ED-120

Deda Machinery` bộ giảm tốc động cơ FM-22 FM22 FM22X1 FM22X3 cuộn dây phanh 

Động cơ giảm tốc FM-45 3HP  DM-22 1 / 2HP  AMA-135 2HP  AEV180 1 / 4HP / 0,18KW

Động cơ tạp chí công cụ FME18A FME18 FME18-1 FM-E22 FM22X3 / 4HPX1 / 8  FM-E18 

`真赏` CHEN SOUND INDUSTRIAL `SUN` PNEUMATIC BOOSTING CYLINPERφ50 4500KG IN 5KG / CM3 PGM413-10000-001 G-4000 Số 133385 4.5TX13L, MODEL: Φ50 , CÔNG SUẤT: 6000KG IN5KG / CM, xi lanh điều áp KHÍ NÉN 13MM

` Beida Brand`PAIDA`Yida Machinery` I-TA MACHINERY`

Bộ giảm tốc động cơ FEM-28 FME-28 FEM28 FME28 FM-22 FM22 FM22X1 FM22X3 Cuộn dây phanh  FM22 3 / 4HP

Mô tơ giảm tốc FM-45 3HP  DM-22 1 / 2HP DM22  AMA-135 2HP  135A   AEV180 1 / 4HP / 0,18KW LOẠI : 2T ĐẦU VÀO: HP  ĐỘNG CƠ PHA TRỤC VÍT HP 1 / 10HP 1 / 4HP C-S01861 2HP ĐIỂM ĐÓNG , BÁNH RĂNG giảm tốc, GIAI ĐOẠN cảm ứng MOTOR C14340  ATC motor- 2HP

Động cơ tạp chí công cụ FME18A FME18 FME18-1 FM-E22 FME18X1 / 4HPX1 / 100 (5 / 623V)

FM22X3 / 4HPX1 / 8 FME18 * 1 / 4HP * 1/100  FM-E18  FM18 1 / 4HP AEV200 1 / 4HP 0,2KW AEV550 3 / 4HP 0,55KW

Mô hình máy nâng trục vít: Bộ truyền động giảm bánh răng sâu 15 tấn

Động cơ loại bỏ chip CNC Bộ giảm tốc 1 / 4HP E22 FME22 * 1 / 4HP * 1/100

Động cơ giảm thao tác tạp chí công cụ 1.5HP 

Van điện từ `SMC` Nhật Bản SYJ5140-3LO SYJ5COO  VT307-4G-02 VT307 VT317 -5G -02   SY5220-4L-01 SY5120-3LOZ-01  LVM13R-5A-2  VY1100-01-FX30  SY-5320-5LZD-01  VQZ342- 4L-C6 VQZ3121-6G-X38 VQZ3121-6G1-X38  VXF2160-10-4G 50-VF3-5T PF2W740-06-67-M

VQZ3321-3L-02  VQZ232-5LO-C6-F  VQZ3351-4YZ-02  SQ2431-5-C6 VFS1120-3G-01  VP742R-4DD1-04A  VP742R-4GB-04A SY5220-5DZD-01 SY3140-5LZ IR2020-02 SY7120- 5LZE-02  ITV3050-31F4BN3-Q  SY7120-5LZD-02 SS5Y7-20-02  SY9320-5LZD-03   IR2010-02BG  VP742-5DZB-04A  VP742R-5GD1-04A VP742R-4GD1-04A VP742-4DZD1-04A  VFS4110-4EB  VFS4110-4EB VFS4110 -4E ADH4000-04  VH202-02 VT315-022G ​​SY7220-5LZD-02 VQZ3321-5L-02 VF5320-5DB-03 VP7-6-FHG-D-3  ZSE1-00-15  110V  VT307-5G-02  SY114-5LZD SY7220 -5GD-C8 SY5140-3DZE VFM250-02-06S  MHZ2-16D  MHY2-16D  VX2120X64 AS2301F-01-08 SQ2131Y-5D-C6 CDM2B32-850  VZ2120-5GS-M5-F  S Y5120-4LZD-01  SY5120-4LZE-01  ZSE1-01-15  SY9120-6GD-036  MJPM25-50  VF3230-4DB-02  INA-13-996 SY5120 -6GD-01 12V SY5120-5GD-01 VX2110J-01-5G1 VBA1111-02 G27-20-R1 VT307-4G-01 SCV12-02 V7307-5GS-01-F  AW20-02CE   AW30-02CG AW40-04CG SY5140-5LZ -S SY5140-5LZ-01  VCW41-50-7-03 SY3220-5LZ-C4  VX2120-02-4G1 VX2221-00-4G1 V0307-G VP344-5DB-A VP4150  VP4150-104G  AL3000-03 10-SYJ314M-5lOZ SY7240 -3LOZ VBA1110-02 VPA542-03  VXD2140-04-1DS CQ2B80-30D  VXD2150-06-4GR1 ARX20-N02 80-AR20-N02H-NZ  

VZ3120-5LOS-M5-K  VZ312-5MZB-M5-F  SY3520-5GD-M5 SYJ512-5MZ-M5 VXD2380-40-5D1 SY9120-5G-03  VEX1333-03-BG  VFS4110-5EB  VXZ2240-04-5DZ  SY7120-6LZD -02 SY7140-5LZD  SY5220-5LZE-01  IW213-02  MDNBB63-250-D  VNA201A-15A SY5220-5G-01 VFS3120-3GB-03  VS3135-034 VS3135-044  VFS3300-2FZ VFS-3300-2FZ  VFS2320-3T-02 VFS3100-2FZ AR30-03BG 2504-002 ASN2-M5 VT307-5GS-01 DXT152-25-01A VF5220-5DB-0 CDUK20 / 15D  L-CDM2B32-200T  VXD2150-06-3D  VFS2320-3EB-02 VXD2150-06-3DR1  VXD2150-06-3GR1  SYJ712-5LZD-01  VP342-4DZB-02A  SY3120-5LZD-M5  VF4310-5D8  SY3120-5L0ZD-C4 SY3120-5MZE-M5 VT301-015G  XT81-58 VFS3100-1FZ VFS3400-1FZ VFS3100-2FZB VP342-4DZD1-02A VG342R-4G-10 SY7140-5DZ-03 VQ4151-5H VXD2140-04-5TZ VXD2130-03-5TZ VXD2130-03-5TZ 04-5TZ VFS5310-4EB-06 SF4-4FB-30  RB1412  SY114A-5LO  VXD2130-02-3GR1 VXD2130-03-3DR1  VY1100-02 VQ5151-5H VQ5251-5H-04 VQ4151-5H-03 V0307-5DZ VFS3110-5DZ  VFS3110-5DZ -4EB VFS5310  VZ2120-5GS-M5-F SY5120-5LZ-C6 CQ2B20-5S AQ1510-F01 ASD330F-01 AW40-F03DE AD38 VX2330-02-3D1-B  VF3240-2D  SY7220-4GD-02 VK332-4G-01 VK3130- 4G-02 VK3230-4GB-02  SY9320-4GD-03  VT307-5GS-01-F VF5120-4G-03 VZ120-5G-M5 LVA-21-02-C SY5240-5LZ VX2320-03-5G1 NAW3000-N02CG-2 AW40-04BE AW40-04BDE VF5220-5DB-03  VF3130-4GB-02 VF3130-3D-02  VF3130-3GD1-02  VZ3190-4G  SY5120-5LZD-01  NAF3000-N03C-2R NAF3000-N03C-2CR ZSE30-01-65L ZSE1-01-55L-Q ZSE1-01-55L SY5120-5YO-C6F -Q SY5120-5YO-C6F SY5320-5YO-C6F-Q SY5320-5YO-C6F VP344-5YO-AQ VP344-5YO-A VDW21-5G-2-M5-FQ VDW21-5G-2-M5-F VFS3110-2EZ -03 VFS3110-2FZ VO301-003G V0301-003G  VQ7-6-FG-S-3ZR VFR3240-5DZ VFR3340-5DZ VV5FR3-40-041-02 VV5FR3-40-041-03 VK332V-5DZ-M5 CXSL10-10  VBA40A- F04GN  CDQSB25-15DC-A93S L-CDQSB25-15DC-A93LS VBA1110-02GN VBA10A-02GN VV712-02R-02B SY3320-5GD-C6 SY3310-5GD-C6 

Van chân không cao cho phòng sạch XMD-63-DL-M9 Van góc XMD-63

Xi lanh CY1L  CJ2B16-15 CDQ2B12-25D  CQ2B16-15DE CD85N16-25 +. 5-B CDM2B32-75  CXSJM10P CDA2B50-400-40-A33  CDM2B20-10  VPA4150-10 CDQ2A50-100  CDQ2B32-10DM CLADN100-760-E00 CDM C73 CDQ2B32-10DMZ  CDQ2B50-35DC  12-CXSL6-20  CDQ2B16-10D-A93  CXSM20-20 CD85N16-40-B CDQ2B25-25DCM  VFS4100-4FB-04  CQ2BH40  MGPM20-40-Z73L CQ2A32-30D  CQ2B40-25D CDRQ2BS10- 20D  L-CDQ2A80-15DM-X08 CQSB20-15DCM L-MDBB50-75B-XC8  CDA2B80-80 C76E32-60  MGPL12-10Z MGGLB-250 CQ2B-20-20D L-MGGLB20-250  CXSM10-50 CDBX2N15-50  MDB1B50-60  CDU20 -20D CDU20-40D  C DA2B40-100 CDA2B50-100 CD75E32-25-B  MXS8-20ASF MXS8-50 CDU6-10D CDU10-15D CDUK6-30D  VBA4100-04GN VBA40A-04GN  CDY1S40H-400B-A73L CDA2D-40-100-Y7BW CDQ2B125-100DCM-Y7BW  CDY1S15H-AY73-CD73L1S15H-AY73 275B-A73L CDPXWM16-125 CDUJB10-6DM  CA2    -C04 Y-04D MHZ2-10DE CDU32-25D L-C85N12-10 CDA2T63-165-A53C3  CDA2T63-165-A53L3 CY3B25-600  L-CDM2KB32-200A  MDBC100-150D  MDBC100-150D MDBC100-150D MDBC  CDQ2WB32-50DM-A933 CDQ2WB32-50DM L-CQ2A25-35DCM  MGPL25-10 MGPM32-75 MHZ2-40D CDM2KB32-200  MHZ2-20D  CY3B15-200  CDRB1BWU20-90S-R73 CDRB2BWU20-90S-R73D-X139 CUK-W-10-25-25 MHZ2-32D3 CDQSB12-10D CXSL10-10  SY3000-26-9A  AS2201F-01-04S AS2201F-01-06S AS2210F-02-06S AS2201F-02-06S CDQ2B32-40D CDQ2B32-90D L-CDQ2B32-90D MH22-20D CRB1BW30-90 CRB1BW30-90S CRB2BW30-90S CRB1BW30-90D  CRB2BW30-90D CRB2BW30-90SZ

Reed từ tính D-97  AS120IF-M5-06 D-Z73  D-J59L  D 3L D-C73  D-H7A1L D-A54K  D-A90 D-A93  D-A90L D-90 D-90A D-Z73L D-F9BWL  D -A73C D-A73CL D-A73 D-A73L  D-A73H D-A73L D-A72 D-A54 D-Y69B D-R731 D-R732 D-M9N D-M9NL  D-H7BA  D-F9BW D-M9BW D-M9BL D-M9N D-M9P D-J59

Linh kiện SY3000-26-9A  

Công tắc áp suất IS1000-01  IS-1000-01  IS10-01  ISG130-031  ISE30-01 25ML  OPL-550-2 ZU07S  ISE30-C6L-65-L  ISE40-01-22 ZSE-30-C6H-25  AS2201F-02-06S ISA00 IS-1000 IS10-01S IS10-01  PSE510-01 PSE-510-01

Máy tạo chân không ZM101AH-K5G-E15  ZX1101-K15LZ-EC ZSE40-01-62L ZH10DS-06-06-08 ZH05DS-06-06-06 VQD1121W-5MO-C4-X8B VQZ212-5G1-M5-F VQD1121W-5MO- M5-X7B  ZSE40F-01-62L  zx1051-K15LZ-EC zx1051-K15LZ-EL   ZX1051-K15LZ-ECL  ZZM05-04B ZM073AM-KY5LOZ-X107

Công tắc chân không ZSE40-01-22L  IL100-03

Bộ đệm đệm RBC1412S  CM2WB20-84-WS36L043  RB1007  RBC2015

Đầu nối M-3ALU-4 M-3AU-4 BJ2-016 KQ2H10  KQ2H10-03S KQ2H06-03S

Công tắc dòng IF321-10-11 IFW510-04-10  PF2A703H-10-28 PF2A706H-14-28 PF2A712H-20-28 PF2A751-04-27

Bộ chuyển đổi điều khiển điện tử ITV2030-012-CS2

Van giảm áp lọc AW411-03BG1-2-L AC30A-03 AC30A-03D ALIP1100-01  AD402-04

Phần tử lọc FH100-17X-P020

Cảm biến ISA15-1-01G 

Kết hợp ba điểm AC4010 AC4010-03CGR AC40A-03DG-R  AR4000-04G AR40-04G 

Cốc hút ZPT20BSK30-06-A10 

Bộ nguồn Inr-244-272 INR-244-384 

Bộ giảm âm ASN2-02

Khí quản TRS1065

Bình chứa khí VBAT38A 

Bộ định vị van IP8100-031-J IP8100-031-JX304-Q

Bộ tăng tốc độ IL100-03

`NISSYO  INSTRUMENT ‘ĐỘNG CƠ ĐIỀU KHIỂN CM-150H / L-200V / 90-15S CM-150RH / L CM-150 CM-300 CM-101 CM-300RH / L CM-101TPH / L CM-101TH / L  CMV- 20SZ-101TPH / L  CM-10RPH / L CM-20RPH / L CM-300RPH / L CM-500RPH / L  CM-101TCC  CMV-20SZ-101TPH / L  CM-10RP  CM-30MP CM-4000MRP  CM-101PH / L CM -20RPCC

Công tắc mức  LM-3J80-HPS600 LM-3J80-HPS1000 LM-3J LM-6-150HPRAS LM-6-150HPRAS-22  LM-20-6 

Rơ le BSR3  BSR3-S2

ĐỘNG CƠ ĐIỀU KHIỂN `CHINO-NISSYO`  CMN-032 CM-300RP

Xi lanh `STAR` MCD-10 MCD-20

Phụ kiện  1892-201 1892-301 CP-061  gờ 370836 Cốc hút 210662 VAPH-30C-3 Bộ phận hút 210548 VFIL-S-20   

Cảm biến SSW-1  D-B73

Máy cắt không khí NW-35 NW-35R 

Xi lanh CYL-TR-CY7-40 * 550ST  NCON-M30W

Bộ đệm KBM14-50-12C  KBM10-50-12C KBM11-25-2C

Nhật Bản ‘SUNTES`Sanyo Kogyo`Sanyo`Sanyo`Sanyo`BRAKE thiết bị phanh DB-3012A3-01 DB-2356A LOẠI: SỐ 5 DB-3256A DB-3012A5  DB-3005A  DB3005A DB3005A-1-01  DB-3012 DB -3020AF DB-3010AF PHANH DB-0433 / 06D DB-3003A-2 DB-0433 / 01E DB-0433-01E DB-3012A-5 DB-3020A5-01 DB-3002A-01  DB-2051 DB-3038AF  DB-3010A5 -01 DB-3002A-2 DB-3223A-02 DB-3223A-12  DB-3012A4-01 DB-3033A-01  DB-3004A  DB-0433 DB-3632A DB-3631A DB-2021B DB-3020AF-01   

Phanh 39PC-650Y-10100  DB-3233A-03 DB-2021BK DB-2021BB DB-2008B DB-0400-K01A DB-0405-K01A DB-3004M DB-3004A DB-0503E DB-3004A  PC-300Y-01 PC200Y-01

ÁP DỤNG PHUN XĂM DB-3223A DB-3233A  DB-4021EF-60 DB-4032EF-60 DB-4021EF DB-4032EF  PC-200A-01 PC-300A-01 PC-450A-01 PC-650A-01 PC ? 200A ? 01 PC ? 300A ? 01 PC ? 450A ? 01

Mô-đun nguồn AP-2403-04  AP-2403-03-13 AP-2403-03 AP-2403-13 AP-2403-14

Bộ dụng cụ sửa chữa nhóm piston đầu tăng áp dầu phanh DB-2082B-2 DB-0703-01 DB-0430PAD

Bơm hơi bên trong  màng ngăn 2 “ con dấu  3″

Má phanh, má ma sát,  nhóm má phanh DB-0429 

Bộ mã hóa `Yuheng` LEC-S1-180BM-C24C LEC-S1-125BM-R24C  LEC-12BM-G12E ZKT-D100BH30-102.4B-C8-30F-A LEC-S1-100BM-CO5H  A-ZKD-12-250BM / 4P-G05L-A A-ZKD-12-250BM / 4P-G05L-C-190mm

Bộ mã hóa `JC brand` * quang` LMA-102.4BM-L15F  LMA-102.4BM-G05D LF-60BM-G15M LF-60BM-G5-26A LF-102.4BM-G10-30N LEC-S1-180BM-C24E  LEC- S1-36BM-C24E  ZKT-D100BH30-102.4B-C8-30F-A

Bộ mã hóa `SUMITOMO` LF-1024BM-C15F 

Bộ mã hóa `SUMTAK` LEC-1024B-S190A LEC-1024B-S146A LEC-102.4B-S190A LHE-424-600  LHE-408-1024  LMA-102.4BM-S324A LHE-428-2000  LEC-100BM-G05P  LEM-012 -1536  RE-60-BTS LBJ-110-100D LBJ-110-100P IRS360-100-005 LHE-027-2000 IRH310-2000-006 LEC-100BM-G05P0A  LFC-002-1024 LBJ-004-1000  LHD-007 -600  LFC-002-1024  IRS620-1024-001  IRS660-600-014  IRS660-5000-004 32720414 IRS660-2400-004 32684094 IRS330-2000 LBJ-176-2000  LEC-2BM-C24E LF-40BM-C05D IRS620-400 -011 LDA-196-1000 LEC-12BM-G12E IRS560-120-326  LEC-150BM-G05P IRS520-1500-323  IRS350-360-004  AT-140-1012 24 / 80MA LBK-011-1000 IRH360-100-016  IRH-360-600    AE-004-0720  LEH-240BMH-S1  LHD-024-1200 AEC-015-2048 RE-60BHA-S61  IRH310-2000-004 IRH311-2000-004 IRS960-1200 651002-10 LEH-120BMH-S1 IRS570-1024- 348 IRH310-2000-601  LBJ-314-1000 LMA-250BM-S88  AT046-0012  AEP-020-2048  LDA-047-1000CE IRH360-600-016 IRH310 IRH320 IRS320 IRS330 IRS350 IRS360 IRT310 IRT320 IRT360 IRH320-2000-002  LF- 300BM-C05D  IRH360-1000-016  IRT360-1024-002 IRS560-300-361  LBJ-007-2500 IRS320-2500-001  IRH320-1536  LHE-452-2000 IRH320-1024-002 LF-1024BM-C15F IRS360-1000- 005 LBJ208-2000 IRS320-2000 LF-409.6BM-S156A LDA-047-1000CE RE-6B  LMA-60B-S-185YA LFC-007-1024  LF-6BM-C12CA LF-60BM-C12CA LF-6 LF-60 LF-300 LF-409.6 LF-1024 LGT-001 LGT-008  LEP-30B  MSK-503-1-1024 MSK-503-1024 AT-183-1008  LF-102.4B-689H  AEC-015 -2048  LF-150BM-C24F I RS620-1024-201 IRS620-1024-220 IRS330-100-002 IRS660-1500-014  AEP-015-2048  LF-102.4BN-C05D LEC-30B-S317A IRS560-300-361 35DRW -123 IRS330-500P / R LHE-603-2000  LHC-026-1024 IRT320-1024-002 MSK-015-1024 IRT380-2000-019  LBT-314-100 IRS360-100-005  IRS320-600-001  IRT320-4096P / R IRT320-4096-002  AEJ-201-1024 S / N : 31-550-152 ( H10 ) IRH360-1000-016  LHE-447-2000 IRH320-2000-019  IRS330-2000-704  IRS330-2000-002 LMA -102.4BM-S324A LBJ-007-1024 IRS-320-1024-001 LBJ-007-600 IRS-320-600-001 LF-240B-S90 IRS660-2400-010 IRS660-360-802 IRS660-1000-802 IRH360-1024 LEC-40MB -C15F IRS560-400-330 LEC-40MB-C24F IRS560-400-330 LEC-40MB-C24E IRS560-400-330 LEC-40MB-C15E IRS560-400-330 LEC-160MB-C24F LFI-023-5000 IRT310-2000 (4) P / R-008 IRT310-2000-008 LEC-60BM-E12CO IRS550-600-325 LHE-509-1000 IRH320-1000-017  LEC-6BM-G12C IRS550-60-325 IRH320-500-002 LBC- 102-100  LHC-031-2000 IRT320-2000-002  LEC-500BM-S201A  IRS360-360-005    IRH520-5000-331 LF-90DM-C24E IRS660-900-014 LBJ-1000-G05L  LBJ-005-360 LBJ- 2000-G05L  IRH520-2000 LHC-031-2000 LHC-053-2000  ERH360-600-016-24F  IRH520-1024-802 IRS620-1024-015 

Khớp nối C-100-15K / 15K C-103-15K / 15K C-100-15K C-103-15K

Máy dò tc độ SH-D12 / 6WN SH-DS12 / 6WN  SH-D6 / 6 SH-D12 / 12 SH-DS  SHE-0001 SH-DS6 / 6  SHE-1051 BF-14-10C

Con quay hồi chuyển VES-5000 BB-053 VES-5000D 

Handwheel HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN OPTCODER  LGB-641-100  ER210-MK2-T

RT067-MK2-T ER230-MK2-T RT069-MK2-T ER220-MK2-T

RT068-MK2-T

Quy  mô PULSCALE FTT20GBAJR SERIAL NO: 18 845 468  18845468

Nhật Bản `YAMAMOTO`MANOSTAR`MANOMETER MANOSYS  Áp suất khác biệt Công tắc áp suất chênh lệch WO81 WO71 FR51 MS65 MS61A EMD7 EMT1 EMT6 EMTGP1 EMT1H EMP2 EMP3 EMA2 EMRT1 EMRF1

MS65HM60D MS65HM  W081FN500D  W081FN W081PRS W081PCT MS65F FR51HV EMT1A EMT1B  WO81FN300D WO81FS2E1 MS61AHV-3E MS61HV-3E MS65FLVL-3E EMT1-A-FM-EMT-FM1 1500F1000-FM 81-A-A-EMT ENT-D-1500-10N-10N-FM1-A-FM-E- MT 100DH MS61A-LV-1.2E EMT6-BOFVE2

Cảm biến mức vật liệu YAL-13S1 YAL-13S1-A2111RE1 YAL-11S1 YAL-11S1-A2111RE1 YAL-13S1-A2111RE

Đồng hồ đo áp suất AC10-231

Đài Loan ‘SHERNDIAN` Shern DIAN` SDE` Đẩy nút chuyển đổi PS-111 PS-118 PS-A211 PS-211 PS-A211SED  PS-018 PA-A215 PS-218 PS-125 PS-225  MP-09GP  DPB-2  ME 09 BỘ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ DOL me-70-09 CÔNG TẮC  ĐỘNG CƠ CLUTCH-75 PS-108 

Rơ le nhiệt RA-20 RA-20E

Bộ điều nhiệt `LUH JIANG`LUHJIANG` Đài Loan 759BN 719 709 907 759A 748 748CA  708CA 906A  ZC-500 ZC-969  LJ-100 LJ100   LJ700-R01K0000-A  LJ38 906 A300 K-LOẠI NHIỆT  

Rơ le trng thái rn LS4840D2 LS4840DZ 708CA  LS2415DZ LS2440DZ  LS2475DZ LC4840DZ

Ampe kế 759CA (K)

Nguồn SD15 / 0 SD1510 

Bộ điều khiển nguồn W5SZ4V030N24C 

Chỉ báo áp suất LJ-GA4-S01-AN

Điện trở mô-đun `NELL` Nier` SCR NKT90 / 16  NKT26 / 16 NKT250 / 16  1000PT 18CO 1910J-313YB  NKT26 / 12  350PT 16S NKD90 \ 16 NKT110-16 NKT110 / 16 

` Three to motor` a SAN  CHIH. ĐIỆN  & MÁY` tốc độ  DC MOTOR BOX SCH006B SCH006C SCH006A  NKT26 / 16  SL-666 SI-666 DC-3500  the DC-3011  SCH-006B.1 

Bo mạch điều khiển DC W T-616A  WT-6160

Động cơ DC 92M 1 / 2HP 128S 2HP 2,2KW 128M, 5HP 3,7KW 150S SER.NO.1  1HP 0,75KW 105M  DC7-1 / 2HP  HP7,5 KW5,5 EXC / TE / 90 AMB 30HP 22KW DP088S 1/4HP 

Chổi than EG-251  110KW 279A

Bảng điều khiển EC MOTOR  S-601

EC động cơ tốc độ biến EC-3HP-4P 

Máy phát điện tốc độ AC 20HP 10HP  TYP8 RE : 0315 NIB.0.03CA A60683004 MÃ C3A10S400A30

Van điện từ `TAI-HUEI`TAI HUEI`TAIHUEI` HD-3C2-G02-DL-F G02-LW G02-DL G03-LW G03-DL G04 G06 AD15 AD25 AD35 AS15 AS25 AS35 HD-3C6-G03-LW-F HD-2B2-G02-LM AD15-303 HD-3C3-G03-LW-F  HD3-43SGS-AEB-03-W HD-3C6-G03-CW HD-3C4-G02-DL-F  HD-2B2-G03- DL-F  AD15-304 HD-3C2-G02-LW  DSE-2B2-02-A2 HD-344-G02-LWF  HD3-43SGS-AEB-02 HD-2B2-G02-LW-F HD-2D2-G03-DL -F AD15-304 

Công tắc cảm biến `MICRO DETECTORS`DIELL`MD` MSR / 00-4C MSE / 00 MSR MSD MSE MPE MPR MPD  FAR2 / BN-OA  SS8 / ON-OA MSR / 00-0A  FAR2-BN-0A FAR2-BN-0A AM1 / CN-1C AM1 / CN-2C  AK1 / AN-2A  AM1 / AP-4HSKJJ AM1 / AP-4H  PS12 / AN

Gần AE AH AK AM AT CE CT IL PA PB PC PD PE PH PK PKS PKW PM PMS PMW PP SU TU VK VM VT series PK1 / AP-2APP AK1 / AP-2A PM1 / AP-2A AM1 / AP-2A SS2 / AN-OA FAR2 / BN-OA SS2 / AH-O FAR2 / BP-OA SS2 / AN-0A86 AM6 / CP-2H 

Quang điện tử BS BV CD DM FA H8 HE MM MP MQ MT MV PS QX RL RX SA SP SS ST SX TX AX100 AX500 AX80 BX04 BX10 BX80 CS GL LC LDL1 LDL2 LDLU LDLV LT SH SK TH TKSBA SBG series MS6 / 00-4A MS6 / 00-0A  SBCR03 / S-AO AM1 / AP-2GL SSC / CP-1H VK2 / AO-1B  AM1 / AN-2C  AM6 / AP-1H  PK1 / AP-1H FAIM / BP-OA FAIM / BP-OE AE1 / AP-1F BV4 / 00-0E CD12M / PA-100C1 LM6 / AP-2H MS2 / OO-OE MS2 / 00-0E  SU1 / B1-OE  SU1 / B1-0E  AM6 / AP-2H LK1 / AP-2H AK1 / AP-2H MS2 / 00-0A SSC / AP-OE SSC / AP-0E FX3 / 0 * -0A FX3 / 0 FX3 / 0N-0A FX3 / 0N-OF FX3 / 0P-0A FX3 / 0P-OF QXX / 00 -2E QXR / AO-2E QXX / OO-2E MSP / 00-OE  RXC / 00-3B MSE / 00 / OA MSE / 00-0A SSR / CP-1H FS1 / AP-E AM6 / AN-1C  AK1 / CP -1A AM1 / AP-1A  DMP / OP-1H SSF-OP-0A SSF-OP-0E  PP1 / AP-1A  FA17 / BP-OA FA17 / BP-0A PD1 / AP-3A  AE1 / AP-2FDP  MSR / 00-1H MSB / 00-1H MSE / 00-1H  BX10S / 00-HBRN BX10R / AD-HBRN LOT2100  BX10S / 00-HB BX10R / AD- HB  SS2 / AP-OE FAR2 / BP-OE  MS6 / 00-0E MSC / 00-0E MSE / 00-0E  H8E / 1 H8R / 1 

Bộ khuếch đại FS FX MSF SSF dòng UR

Bộ điều khiển SBCR01 Sê-ri SBCR02 SBCR03

Máy đo điện trở cách điện `MTT`TOYO KEIKI` IS-2 Nhật Bản

Thiết bị biến áp tỷ lệ biến áp  dụng cụ  MPC-6 DSP-3 DGP-3R  DGP-3 MPC-6

Bộ chuyển đổi AGS-2EA-1-8 AC100  DT-49T-321-1  AGS- 2EA VGS-2A AGS-2A  TGP-3

Bộ cách ly PGP-2 PGP-3 M3630B RC3600-B-04TB

Thẻ hiển thị tốc độ MS3202-R  MS2907-1C1-8V6 MS2910-01-2K Ω-8V6 

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ TDM-59T-2191-1

Thẻ chuyển đổi MS3204-R CGP-3-12-8 DSP-3-8-HL 

Ampe kế DCF-6 MHC-12 MPC-12H AVF-11 SEVF-11F FVF-11 ACF-8 ACF-8N AVF-8N AVF-8 ACF-6

Đồng hồ đo điện ECF-1-2N ECF-12NB

Rơ le bảo vệ điện áp `TOYO-RY` TMOU-11D

CÔNG SUẤT TIỀM NĂNG MÁY BIẾN ÁP PME-3DA

MÁY BIẾN ÁP HIỆN TẠI Máy biến áp CME3CA CME-6CA CME-3CA CME6CA 

Bộ chuyển đổi nhiệt độ F100-TS-V1-E-6V6-BU TC-20MS

‘ Watanabe`Watanabe Electronic`WE encoder`TROLLEY MÃ HÓA encoder ATE SHE HLE HSE STE CLE HNE

HLE45P-512L-3F-C HLE50P-512L-3F-C HLE45-1024-6F-AC HLE-45P-1024L-3F-C HNE45-1024D-30C.AC HNE45-1024L-3F.AC HLE45-600H-3E AC HLE45-600H-3F.AC STE6-1024D-6LY.A STE6-1024D-6LY.AC , BỘ XOAY CHIỀU HLE45-1024L-3FAC

Bộ chuyển đổi `WATANABE` của  Nhật Bản Bộ chuyển đổi Bộ cách ly IS-WVP. 36A-2-  WVP-the MZ-27P-25R-DS-WVP. 4. 4-  WAP-the VPT-14S-2-WVP WVP WAP-13B-the VFD.1

WVP-DCE-15P-3 WVP-DCE WEU-452BC-A WEU-452BC-C WEU-454BC-A WEU-454BC-C WDP-45BTR-1NNC  WDF-45BTR-1NNC  WDP-45BTR-1NNC WVP-DCE-15P -1 WVP-DCE-15R-1  WVP-DS-15P-3  WBGC-52AC-ANAX-65AN WSP-DE-99R-AX WVP-CTA-25P-2 (10507749) WVP-CTA JP WVP-DZ-14A- 3 WSC-52FD-2KM-2N-41VDN WVP-FRH-90F-2 WGP-DE-25R-2 WSP-DS-25A-DX WVP-is-15p-1

Ampe kế WSC-52FD-2K-2N WSC-65GD-1KN-2E-65CTN WSC WSC-85GD-2KN-1N-65CTN WSC-85GD  WSC-85GD-2LM-1S 98A144399 WSC-85GD-2KN-1N  WSC-85GD-2KN -2S  WSP-DSW-36AA-AX WSP-DBZW-AAA-AX  WSC-52FD-1NN-1N WSC-52FD-1NN-1N WSC-52FD-1NN-1N-42NDN WSC-52FD-1NN-1N-42EAN WSC- 52FD-1NN-1N-42VDN  WBGC-52AC-ANAX-65AN-31N03  WSC-75GD-2KN-1N WGP-DS-99R-2 WSC-102FS-1NN-1N WSC-102FS-1NN-1N-99CTN WSC-102FS- 1NN-1N-222N WSC-102FS-1NN-1N-111N WDP-35BTG-1NWN-42AJ  WVP-FVC11P-4AC100V WVP-FVC-11P-4   

Ampe kế vôn kế kỹ thuật số  WSM-302BR-RANNEX-21AE  WSC-52FD-1KN-1N  WSC-65GD-1KN-1N

Cài đặt thiết bị mở rộng WEU-304B-RA

Thẻ hiển thị tốc độ rẽ Thẻ hiển thị tốc độ rẽ MS3202-R MÁY ĐO BẢNG KỸ THUẬT SỐ TDM-59T-2191-1 Thẻ chuyển đổi MS3204-R

Rơ le công tơ kỹ thuật số WDP-30-R2NNN-31AE WDP-30

Bàn xoay xung bộ mã hóa `PIEZON`PSS` Nhật Bản OLM2-01-2D-00E  OLM2-01-2Z1-00E OLM2-01-2Z9-00E  OLM2-01-2Z9-OOE

Bộ mã hóa `TOKYO` NEMICON` của Nhật Bản OEW2-036-2MHC OEW2-06-2MHC OEW2-06-2M  OEK-100-2 OEK-200-2 OEW2-2048-2MD  OEK-05-2BSB  OEW2-01-2MD  OEK- 50-2 OSS-01-2HC OSS-036-2HC  OSS-04-2  OPN-036-2MHC  SBH-1024-2T  30-050-16 HES-1024-2MD  NOC-H1000-2MHC NOC-H2000-2MHC OEW- 02-2 OEW2-02-2  OVW2-02-2MHT  OEK-300-2MC OEK-300-2MHC OEW-06-2MHT OEW2-06-2MHT HES-36-2MHC-800-050-11  HES-36-2MHC- 800-050-00  OVW2-12-2M  NOC-S500-2MC NOC-S500-2HC SER.NO.42-616 8-100-24 N41339-25  OVM2-3600-2MD  OVW2-3600-2MD  OVM2-01-2MHT OVW2-01-2MHT   OEW2-36-2MD  NOC2-S500-2HC HES-1024-2MHT / 800-0560-00E  ASS-1024GC-24V-100-00 OVW2-2048-2MD  OEW2-01-2HC OEW2-01-2  OVW2-01-2MHT  HES-0512-2MHC  NOC-S1000-2MHC  NOC2-S1000-2HC  OEL-06-2  OMS-12J-2T S00-060-012 -601  OEW2-1024-2HT OVW2-1024-2MHT  OSS-006-2HC  OEW2-003-2MHT OEW2-06-2MHT OEW-25-2 OME-100-2 MCA-105-015-00E OME-100-2  OVW2 -05-2MHT NOC-S5000-2MHT OEW2-25-2MD  MCA-205-015-00E  0SS-006-2HC OEW-05-2HC OEW2-05-2HC OVW2-18-2MHC NE-2048-2MD  NE-4096- 2MD OME-500-2 MCA-105-015-00E SBY-10-4MD  MCA-205-015-00E  NOC-S100-2MHC  0VW2-06-2MHT  HES-1024-2MHT-800  NE-1024-2MD OVW2-25 -2MD HEF-10-2MC  SBN-4096-6ME SBH2-1024-2T NOC-S500-2MHC  OVW2-10-2HC OVW2-10-2MHC  OEL-05-2 OEL-05-2HC PA1007  PA1010  PA1015 PA2010H PA1010D PA3010HD4  HES-02-2MHC  SB1-0512-2C  SBS-25-5MD 812-010- 24 NOC2-S1024-2HC  SBY-30-5MD-86 SBY-20-5MD-84 SBY-10-6MD SBY-10-4MD HES-1024-2MHT  HES-60-2MHT  OEW-036-2HC OEW2-036-2HC OVW2-036-2MHC

HƯỚNG DN quay tay quay xung OSM-01-2GA  OSM-01-2G OVM-01-2Z1  HP-L01-2Z1 OSM-01-2D   PL0-300-00 75-070  OVM-01-2Z1E  OLM2-01-2Z9-00E  OVM-01-2F OLM-01-2AZ9  OLM2-01-2Z9  OLM2-01-2Z9-001 OLM2-01-2Z9-00E  OVM-0025-2H 69-029 OSM-0025-2H  OVM-0025-2GF OVM-01 -2OE OVM-01-20E HD60C-OVM-0025-2GF UFO-01-2Z1-99 OVW2-36-MHC

Khớp nối LK3-C56-1919 KT1-17-0606M

Bộ mã hóa-CODER `TAMAGAWA`FA-CODER` Tamagawa` TS5214N566 TS5205N450 FA  0-600C / T-1252 P2-15V SER.NO:A12960 TS5205N456 TS5214N578 TS5214N8578 TS5205N450 FA 0-600C / T-1252 P2-15V SER.NO:A12960 TS5205N456 TS5214N578 TS5214N8578  TS5205205  TS5205  TS5205 N4454  TS5215  TS5205 TS5215  TS5125 TS5125 TS5125 TS5125 TS5215 TS5125 TS5125 TS5125 TS5125 TS5125 TS5215 TS5300 TS5100 TS5000 TS5080 TS5170 TS5150 TS5410 TS5200N500 TS5146 TS5270 TS5610 TS5620 TS1857 TS5607 TS5668N20 TS5667N120 TS5667N420 TS5645 TS5647 TS5648 TS5643 TS2223 TS2224 TS2225  TS20E12  TS20N2E12  TS-20N2-E12  TS20E12  TS13E11 TS5308N616  TS2650N11E78  TS5420N60 TS5208N131 TS5648N100 T S3462N1E76 48-2500P8 L6-5V-  C / T-L3-12V TS-5016N-60  TS5214N561 TS5214N510  48-2500P6-L6-5V  TS2014N182E32 TS3653N2E5  TS5320N510  TS5016N60 TS5016N60  TS5305N616 68-1024 C / T-L3-5V TS5008N122 TS5231N559  38-2000C / T-L3-5V  TS5214N516564 TS5214N630564 TS5214N660564  TS5214N516 TS5303N510-360C / T  TS5212N67 60-2000 C / T-3-5V A49329A TS5214N8566 TS2651N111E78 TS2014N181E32  TS-5208N130  TS5207N76  TS5246N160 OIH100-8192-P20-L6-5V  TS5246N164  TS5312N616-2000C-T  TS50005312N616 TS8 L6-5V OIH100-1024C / T-P2-12V TS2622N81E90  TS5246N2418  TS5209N450  TS5233N572 TS5246N462 TS5013N60 P / n 613470-3CA, FA-coder, 80-2048, C / T 13-12V, Sr. Số A31699A  PG-TS5013N60  TS5000N632 A3953  TS5N2E12  68-100C / T-C3-12V  60-8192c / t- l3-5v  TS5233N430 DIH48-6000C / P8-T-L6-5V TS5246N430 TS1857N112 TS5213N551  TS5213N453 TS5214N364  TS5312N512-2000C / T  OSE.5KN-6-12-108 TS5648N101 AD2692  60-8192-P32-L6-5V TS5246N468 B48770  TS5214N570 48- 2500C / TL-5V TS5146N11 BKO-NC6214 TS5214N500 48-2500PA-L6-5V TS5307N557  TS5214N577 TS5214N572 TS5214N369 B83062 48-2500PB-L6-5V TS5641N1 TS5641N1  TS5207N366 35-1000C / T-L3-5V  TS5308N512-1024C / T  TS5217N550  0IH60 -8192C / T-P8-L6-5V  48-5000P8-L6-5V TS5314N616-2500C TS5213N510 / T  TS5017N60  TS5305N616-600 / T OIH608192192 OIH60-8192192  TS5208N116  TS5217N560  TS5307N253 38-1000-C / T-T3-5V  TS2651N111E78BRJ TS5214N530 TS5016N122  OIH48-1024 TS5314N510-2500-P  TS5312N616-2000C / T  TS5217N569 TS5208N500 TS5208N500P4- L6-5V  TS5208N500 TS5016N60 TS5214N560 TS5307N510  TS5146N10 OSE5K-6-12-108  TS5208N143 TS5212N500  48-2000P4-L6-5V  TS5641N154  100-1024C / T-L3-5V  TS2640N641E64 TS2640N641  60-352600C / T-N-1024P2 / 270 TS623815 C / T-1024P2-15V  T-L3-5V  TS3684N2E6 TS3653N3E8 TS5643N100 TS5208N13 OIS28 OIS38 OIS66 OIS68 OIS85 OIH48 OIS90 OIH35 OIS80 MIB0.4 OAS50 OAS68 OAS66 Si35 SA35 SA48 SA56 SlO S15 S21  TA4755N111  TS5132N13 TS3242N22 20-07QT TS3242N11 TS5212N5102 TS5245125102  TS5125125102 TS52125125102 TS52125125102 TS52125125102  TS52126125102  TS5125125102  TS5125125102 TS52125125102 TS52 35-TS5213N635 TS5207N571 48-1000P6 of OIH-L6-5V TS5236N209 TS5246N574  TS5236N120 A3743 P24-100-10000 L6-5V TS5314N512  TS5213N530  TS5233N577 TS5236N209 TS5246N574 TS5236N120 A3743 P24-100-10000 L6-5V TS5314N512 TS5213N530  TS5233N577 TS1320 T-L3-12V A30274  TS5213N553 A28609 48-2048P6-L6-5V TS5246N478 60-8192C-T-P20-L6-5V  48-2500P4-L6-5V 68-2000-C / T-C3-12V TS5012N633  TS5207N530 TS5138N60 76-1024 C / T-L2-8V  48-1000P6-L6-5V TS5207N510  100-1024C / T-L3-5V TS5208N108 E21362  TS2640N323E64 TS5246N473 OIL60-8192P24-L6-5V TS-5641-N1 TS564145N1 BKO TS-5641-N1 TS564145N1 14B-SD SER NO : A 16551G TS1508N255, 68-1024-C / T-L3-5V B11159 TS5220N510 TS5220-N510

Động cơ servo AC TS4503N2000E100 T S3617N3E8  TS3624N23E5  TS3624N3E5  TS907-N16E137  TS5312N510-2000C / T TS907N16E137 TS3667N33E7 TS3667N3E7 TS2651N141E78 A85590 TS2651N141E78 A85590 TS2651N

Động cơ servo DC TS-1982N56E18 TS-1981N56E19  TS3617N13E8  TS1982N56E18 TS1981N56E19  TS3624N1202E4

Lái xe AU9110

Van điện từ `KSD` DA141C SVF DA111C  4K410-15 FD2E JD-4K DC241C FB2E FA2CX FA2E  DC231Y JB4K-04 DA231 GC2 FA1B FA1C FA1D FA1E FA2B FA2C FA2D FA2E FA2F FA1BX FA1CX FA2E JAC Java -1-24  DC231C FA2E  4K210 4K220 4K210-08-B DC221C DC341J  4K310-10-B  DA131C FA1E  JD25-8 4K320-10 DC331J DA241CE HA1B DA24 / CF DA241CF DA231AX  4K310-10-10  4K3LD-10 DC211CV DC211C

10-SR-125-90  JB2E  10-DA- 83-90

Phốt van 10-DA-105-90

Van điện từ hơi DN25 1 “

Cuộn dây J SERICE

Xi lanh van điện 10-DA-63-90 ° 10-DA-105-90 10-DA-140-90  10-DA-69-90 C5406 Van bướm 2,5 inch

Xi lanh KT-DA-45-90 KT-DA-83-90

Công tắc chênh lệch áp suất `BARKSDALE` của Đức DPDIT-M3SS  DPDIT-H3SS  D1X-M3SS-EX B2S-H48SS DPD1T-H18SS D1T-H2SS 96211-BB1-T2 425H3-15 D2T-H18SS D1T-H18SS 8141-PL1-B  DPSD1T-M80 -AA1

Công tắc áp suất E1S-H90-P4 0428-043 0428-112

Cảm biến áp suất 425H3-21 425H3-05 425H3-04 425H3-06

Van điện từ 8181S1HC3

Công tắc tiệm cận quang điện  `CONTRINEX`T rinex` DW-AD-401-C5 DW / AD / 513 / M12  DW-AD-501-M8  DW-AS-607-M18-002 0 * GTU471FC-484FC  DW-AD-621- M12-120 DW-AD-623-03 DW-AD-611-M12  DW-AD-613-M12-245 DW-AD-403-04  DW-AS-603-M12 DW-AS-603-M18 LTK1180-301  LTK1180-101  DW-AS-513-M8-001 DW-AD-502-M12-120 DW-AD-601-M8 DW-AD-421-065-290  DW-AS-623-M4 DW-AS-623 DW -AD-611-M8-122 DW-AD-612-M8-122 LTS-1180-103  LTK-1180-301  DW-AD-703-M30 DW-DD-615-M30-120 DW-DS-615-M30 -120  DW-AS-604-M30-002

Dây kết nối S12-3FVW-020  S12-4FVG-020

Công tắc tiệm cận quang điện `HS`HS`HS` Đài Loan

DF-100L DF-200L DF-400L DF-800L DF-1000L DF-2000L

TR-10N TR-40 TR-300 TR-1000 TR-2000

DS-10 DS-10N DS-40 DS-300 DS-500  DS-10NR 

MDR-10N MDR-40N MDR-300N  DR-300N  MDR-1000N MDR-2000N DR-1000N DR-2000N DA-1204 DA-1705 DA-1805 DA-1807 DA-2507 DA-3010 DA-3015 DA-4020 DR- 4N DR-6N DR-10 DR-40 DR-300 DR-1000 DR-2000  DR-10N

DU-07NG DU-07NCG DX-02N DX-03N DX-03N-VR DA-1705NO

RC-101 RC-102 RC-103 RC-104

B chuyn đổi quang đin ` RE CHENG INDUSTRIAL` RC`RC-DRH` RC-10P RC-20N RL-10N RL-20N RL-30N RL-100N RL-300N RLS-03N RLS-10N RLS-20N RS-5N RS-10N RE -03N RE-05N RU-07N RD-10N RD-30N RD-50N RD-200N RD-500N RU-07R RU-07G RC-2000N RT-10N RT-40N RT-300N RT-1000N RT-2000N RK-1000L RK-2000L RDC-70L RDC-200L RDC-500L RDC-800L RDC-1000L RDC-2000L  CH-P10-5  RE CHENG   DF-100L DF-400M  DF-500M  RE-10N  RE03N RC-10N RC-10NR RC-101NO

Khoảng cách RA-1805 RE-1805 RA-1204 RA-1204S RA-1705 RA-1805 RA-1805S RA-2507 RS-2507S RA-3010 RA-3015 RA-4020 RM-X3015 RM-X1202 RM-X1204 RM-X1808 RC -X0801 RC-X0802 RC-X1202 RC-X1204 RC-X1805 RX-X1808 RC-X3010 RC-X3015 RM-X1202 RM-1204 RM-X1808 RC-X0801 RC-X0802 RC-X1202 RC-X1204 RC-X1805 RC-X1808 RG-X1202 RG-X1204 RG-X1805 RC-102 RC-101 RG-X1808 RC-XC1810 RC-C3010 RC-XC3015  AW8-S18 

Công tắc tiệm cận quang điện ` MENST`

DF-100L DF-200L DF-400L DF-800L DF-1000L DF-2000L  TR-10N TR-40 TR-300 TR-1000 TR-2000 DS-10 DS-10N DS-40 DS-300 DS-500  DS- 10NR 

MDR-10N MDR-40N MDR-300N  DR-300N  MDR-1000N MDR-2000N DR-1000N DR-2000N DA-1204 DA-1705 DA-1805 DA-1807 DA-2507 DA-3010 DA-3015 DA-4020 DR- 4N DR-6N DR-10 DR-40 DR-300 DR-1000 DR-2000  DR-10N

DU-07NG DU-07NCG DX-02N DX-03N DX-03N-VR RC-101 RC-102 RC-103 RC-104

Công tắc tiệm cận quang điện  ` YAWFONG`YAW FONG`  DF-100L DF-200L DF-400L DF-800L DF-1000L DF-2000L DC-10N TR-10N TR-40 TR-300 TR-1000 TR-2000 TG-1204P0 # – TG-1204RPO PNP-3M-3M GDTN # DS-10 DS-1810 DS-10N-30N DS-40 DS-300 DS-500  DS-10NR  DS-10N0 TG-0802NO TG-0802 MDR MDR-10N-40N MDR- 300N  DR-300N  MDR-1000N MDR-2000N DR-1000N DR-2000N DA-1204 DA-1705 DA-1805 DA-1807 DA-2507 DA-3010 DA-3015 DA-4020 DR-4N DR-6N DR-10 DR -40 DR-300 DR-1000 DR-2000  DR-10N  DU-07NG DU-07NCG DX-02N DX-03N DX-03N-VR RC-101 RC-102 RC-103 RC-104  TM-1805NO  TR-10N DS -10NC  

Bộ phát hồng ngoại GDTM1820N0 Bộ thu GDTM1805N0 GDTM1830N0

Công tắc tiệm cận quang điện `DRH`DARICH` DA1808NO DA1808

DF-100L DF-200L DF-400L DF-800L DF-1000L DF-2000L TR-10N TR-40 TR-300 TR-1000 TR-2000 DF-100L DF-400M DS-10 DS-10N DS-40 DS- 300 DS-500N  DS-100NR  MDR-10N MDR-40N MDR-300N DR-300N MDR-1000N MDR-2000N DR-1000N DR-2000N DA-1204 DA-1705 DA-1805 DA-2507 DA-3010 DA-3015 DA -4020  DR-10N  DR-4N DR-6N DR-10 DR-40 DR-300 DR-1000 DR-2000 DU-07NG DU-07NCG DX-02N DX-03N DX-03N-VR RC-101 RC-102 RC -103 RC-104 WTDM-1810NO BR-100N

Bộ đếm DMD-41K  DTD-41K 

Bảng DVF-40A

Phản xạ cho quang điện

` LI-HUI`LI HUI`

Van điện từ LPDA25B LPDA25C LPDA40C LPDA LPDB LPDC LPDD  LPDC25B  LPDD80 LPDA80 LPDB80 LPDC80  2PDA25B  LPD-A40B  LPDA-65B  LPDA508 LPDB50B LHCU256B  LPDA65B  LPDD3508

Cuộn dây LA-04F  LC241CF LC231CF

Van màng LPDD300B LPDD300

Con dấu hoành

` Panasonic Electric Works NAIS NVIS NATIONAL MATSUSHITA PANASONIC`

Bộ tích lũy TH148 TH248CE  TB388C7S  TB388 TH631 TH632 TH633 TH634 TH635 TH638 TH248S TH2386CE TH2356  TH1366 TH1346  TH2365 TH-148 TH-632 TH-248CE  TB-388C7S  TB-388 TH-631 TH-632 TH-633 TH-6634 TH-632 TH-633 TH-6634 -638 TH-248S TH-2386CE TH-2356  TH-1366 TH-1346  TH-2365

Chuyển tiếp `SDS RELAIS` AE344104 K2-24V-1 AE344104K4-24V-1 K4-24V-1 RHL2-24V NR-HL2D-24V  TXS2SA-L2-24V-Z

Rơ le AW-5242  ST2-DC24V  DSP1-DC12V ABV161261  AS41151 AHR5411 AHR5401  DS2Y-S  LT4H8-DC24V ATL5131 LT4H8-DC24V-F ATL5131-F EB2124 EB2114  EB2134 ATL5187 HC4- H8412 NC – 31513  HC4-H AP  DC24V  NC2D AW8212 DSP2a-DC24V-DC24V AGP2024  AHN22324  AHK22324 AE5344  AHNA21  ATB71018  ADY10012  HC-4H-DC24V AP3242K  HC4E HP-DC24V-HC4 AP344244K HP-DC24V-  SP4-P-DC24V  JH2A1B DC12V-Q-W là-AR56419 704 301 TX2-12VDC  JH2A1B -W-DC12V  AQZ202D-DC5V  ABV162661 ABV161661  MHP-NM-12M-AC220V AT75666 HB2E-DC24V AW622244 A-TB72-D-HR1A-220V HC2-SFD LT2H-F-DHK AHN22124 MHP-N-5S MHP-NM-5S NB1-DC5V TB70101K ATB73027 JQ1-24V AJQ1342 AW-5128 AW-5127 AW-5147 AW-5148 HJ4-L-DC24V JS1-12V AJS1311 AJS1341 ATL5137 LT4H8 AW5232  HC4-HL-DC12V AP324106K AR362273 JC2AF-TM-DC24V JC2AF-S-DC24V APA3312 PA1A-24V L-ACJ100 AC-24V JC2A K4EB-24-1 AE344160 890 Ω6600T NK4GS890Ω NK4GS AE324941  K4EB24V1 AE334160 AE-  324941 AJW2512  JR1AF-TM AJR6012 JR1AF-DC24 HG2-SFD HC4-SS-K HC2-SS-K HL4 HP AP-AP3342 HC2-SS-K HL AP2-HP AP3342 SIDX-A4C3S S1DX-A4C3S A2C3S  AS43152  S1DX-A4C3S SIDX-A2C3S  SIDX-A2C30S-S10X-A2C30M DC24V-DC24V S1DX-A2C30S-AC120-AC220V S1DX-  A2C30S 890 H90 [Omega NK-AC4G-A2C30S PM4HS LT ] LT4H-DC24VS JC1AF-S-DC12V TB118 TB18C7S  AW8212 AW-8212  MHP-NM-30S AT7171 MHP-NM-30S AE3118 AE311860-NK2E AE3222 AE3149 AE314944-NK4E  A-TB72FLAT HR16 HR ATB71228 A-HR FV-30 LC2H-F-FV-30 LC2H-FE-FV-30 APA3352 PA1aS-24V AW8144  NK4E-P-890 AE334944  NC4D-AC100V ATC94423 PM4S-A2C30M-DC24V  CHP-F 64116 98-64116-5001 – * – CD -A AE341144 K21-24V-1  CHP-NF  LT4H-A ATL-5137 PM4H-A PM48A AT73756 JW1AFSN AJW2212  DS2Y-S-DC5V A-TB72CQ-HRIC-ACF MC-6M-25CPS-AC200-220VAK1186 MC-6M-25CPS -AC200-220V MC6M-25CPS AK41186 AW-5124 AW5124 A W51248 AW5127  AW-5222  AW-5242  PM48M-100H-AC200-240V ATA2315 PM48M-100H HC2-H-DC24V AP3222K WN3032GK-852 WN3032 AP6126 HG2-AC110 AP8126 HC2-AC120V  HG2-DC24V HG4-DC24V HC2-H-AC24V LC4H-R6  JC2AF-S-DC24V-F PM4S-A2C A-TB72CQ-HR1C-ACF AHN22124 AHNA21 PC133125V APC33125 P APC SF 60224 WD1324F AW5224 AW5226 DS2E-M-DC5V AG202944 AR7222 HCSB-DC24V LC4HL-T4 JM1AN-TMP-DC12V JM1AN-TMP-DC6V JW2SN-DC12V JW1FSN-DC12V  S30M S102 SIDX-A24C S30M S102 SIDX-A24C D 20319H AP9292 HC4D-L-DC24V HC2-DC24V-D AP9222 HC2-H-DC24V-F PMH-10M / AC120V AT4111 PMH-AC110-10M AT43110-30S PMH-M-AC110V-10M  PMH-M-10M AT4312 AQJ416V

Bộ điều khiển mức LIOUID BỘ ĐIỀU KHIỂN CẤP  21F-GCF  AF310668FK NỔI BẬT LIÊN TỤC BỘ ĐIỀU KHIỂN CẤP ĐỘ RELAY 21F-21F-USC AF310668FK USCF AF31918FK

PMH-10M-AC120V AT4111

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ G SERIES DVSD48CY DVMSIBY DVMS1BY  DV1202W DV1204W  MGSDB2  DVSD48BL  MGSDB2  DVUS990W DVUS990W1 DV1102O DV102O MB48R DVMB48RY DVSD48AY DVY715 DVUS DVUS9601 WIUS DVY9601

Động cơ  M81A25GV4W M81A25GV4Y M8GA25M DV1202 M81A25GD4Y DVUS825Y21 M81A25GD4W DVUS825W1 M9GC10XB M9GC10XB M9GC50B  M9GD50B  M81X15GV4L M81X25GV4LGA  M61A6G4L M61X6G4LGA  MX8G30B MDMA102PIG MDDDT3530003 MEDDT3364  MAMR042R1A1 M81X25GV4YG M8MX25GK4YG MX8G12.5B MX8G6B M8RA25G4W M8GA30B M8RX25G4GGA MX8G30B M8GA25B MY9G10B MDMA102A1G 06050384F MDME402G1G MDME402P1G MZ9M60G4Y  M9MZ60G4YGA MX6G180M M91Z60S4WAS M91Z60S4GGA M9IZ60SV4GGA

Thống đốc MGSDB2 

Đầu nối DVOP1510 DVOP0970  DVOP0980-R DVOP4310-F DVOP4320-F

Ổ đĩa MSDA043A1A  MSDA021A1A  MBDDT2110  MBDDT2210  MSDA403A1A MFDDTB3A2003 DVOP0980-R DVOP4310-F MFDHTB3A2E DVOP4320-F  MBDHT2510E MADDT1205003 MADHT1505E  MBDHT2510E MSDA023A1A26

Động cơ hộp số servo MSMA042A1E  MHMD042P1S  MHMD042P1u MHMD042P1v MSMA021A1G MSMA021P1U MHMD042P1T  MHMD042PIS  MDDDT3530  MSMA402A1H MSMA402A1G MDMA402PIG  MHMD022P1S MHMD022P1U MHMD022P1T MADDT1207  MSMD012P1U MSMD012G1U MHMD042G1U   FMCA0030EED-050 050-FECA0030EAM MHMD022P1V MDDA103A1A MSMD042GIU MHMD042G1U  MSMD022PIC 0.2KW MHMD022P1U MSMD022G1U MHMD022P1U MSMD022PIC

Chuyển mạch S-WD1421 AZC11013H T315K  AV444461  MQ-W20C-DC12-24VEM  WD1122 WD1122 WD1021 AJ31100 WD1021 WD1021F SF-T115A AJ42140 AJ42110 AJ42120 AN50535 WD1122 WD1122 WD1021  AJ31100 WD1021 WD1021F SF-T115A AJ42140 AJ42110 AJ42120   AN50535 WD-  W1120 C  CNZ2152113 WD-W20C CNZ2152113 AV2113  W2152152113  AV2113 W215212013 W2152113 AV2113  AV14653F

Solenoid AS30322  AS10222  AS46081  AS46151  AS45101 AS45151 AS10214  AS41052

Công tắc tơ FC-10N FC-15N FC-20N FC-25N FC-35N FC-50N FC-65N FC-80N F T15N FKT-10 

Bộ ngắt mạch rò rỉ BAC201305 BAC201505  BAC101705  BAC102105 FA-10  BJT2-30-30 FT-20  BBP3-15 BBT-315  BAC200301 BKW-21531C CP-C BAC201205 BAC111105  BA121505 BA151505  BACS121505  BJJ22032 

Phích cắm ổ cắm WK2320K WK3004W WF6320 WF2320B  WF3003E  WN1132 WF7005  WN1512K WCF5900  

Đèn YH22RR5500K YH22RR5000K  FA11021Z  Đèn thủy ngân cao áp ANUL10081 

Công tc hành trình-6201 AZ  AZ-5101  ABV122061 ABV121061  AH71505  AH3206 AVL3205 AZ-8108  AZ4602  AZ4602 AZ4607  AH3206  AZ810816 AZ810816 ABL3205 AH44008 AH44005 AH44009 AH4400  AZ-8108 AZ4602  AZ4602 AZ4607  AH3206  AZ810816  AZ810816 ABL3205 AH44008 AH44005 AH44009 AH4400 AZ445 AH44 7141 ABV1615618 ABV161561 AZ4702 AZ4004 AZ4604  AH3226 AH70619 AZ7310 AZ8430 VL-TMINI  AH326261 AH3262  AV3252 AV3852 AM51640A5N AZ7311 AZ7310 AZ7311 AM50615A3 AM50616A3  AM506 AM1134 AM511134AH1680951  

Biến tần VFO BFV00374  BFV00152G  BFV00224 Dòng VFO AVF200-0224

Màn hình cảm ứng GT-01  GT01-5VDC  AIGT0030B1 

Bộ rung chuông EG121 EG11 EGC11  EA7120-821  EA7120821 EA4011B  EA4011H EA7120821

Công tắc  tiệm cận quang điện WQW3A AN50510  SF4B-H12D SF4B-H12E SFB-CC7 S FB-CSL01 SFB-CB5  UZJ326

Bộ điều nhiệt KT7 AKT71121001  AKT71111001

Quạt ASE102519 ASEN102519  FBK08T24H  PANAFLO  FBA08A24H FBA08T24L FBA06724H  FBA06T24H FBA09A24H  FBA1224 

Màn hình cảm ứng GT30 / AIGT3100B GT32M 

‘PANASONIC` lithium pin BR-2 / 3A 3V  BR-C 3V Lithium PIN  FP1-E40  BR-AGCZW (6V) BR-2 / 3AGCT4A (6V)

PLC AFP02543C FPO-C32CT FPG-C32T2 FPG-C32TH FPG-C32TH-A FPO-C32T FPG-C24R2  FP0-C16T  AFP02343  FPG-C32T2H FPG-PP21

Pin LC-R127R2CH1

Thiết bị điều khiển cửa tự động  NOKA8216301K NOK8216301K  Ruidi 150  NACS820202 NKA8212601 NKA8212651

Pin dụng cụ điện EY9221

Đèn chiếu PT-U1X68 ET-LAB10 HS150W

Boom  DH5774K  bộ điện tử DH5683K L-800 F-400 DH5781K 

Camera quan sát màu WV-CP240EX1G WV-CP280EX1G WV-CP300EX1G

Raster NA40-6

`XINGOU`XIN GOU` gần với SS18-05DNA SS17-05DNA

`BAKS`backer` Optoelectronic LTD-2000N  LTD-2000T  LTD-2000P  DR6N  DA-1204NO TM-1808NO DA-1805A BR-10N DU-07N GR-200-B GD-300-B  GR-300-B  GD-3M- B GR-40-B DA-2507NO DA-3010NO  DR-6N DR-4N  RC-D10P GR-1M-B  MDR-300N DR-300N BRG-300N  DX-05N DX-02N  DR-40N DR-40GN BR-10N BR-30N BR-200N BT-600N BRG-40N BRG-300N BTG-1000N  F420-M  DX-03N  DX-03N-VR DRGN  DX-02NR-C  DX-05N-C DR-1000N DX-05NR-C DR- 2000N DX-02MR-C KR-15-E  BR-60N  BTG-200N 

Bộ khuếch đại FR1N FR-1N PU01N PU-05DN PM-02DN PM-02N  DR-300NR 

Khong cách gn DA-3015NO  DA-3010NO DA-1806NC RC-101 RC-102  DA-2507NO DA-1805AO  DE-1807NO  TM-1204AO TM-1204NO TM-1812NO  TM-1808NO  TM-1808AO TM-3015AO DJ-1805NO DJ-2507NO RA -101 RA-102  DA-1805NO-2P TL-J3010E1 SS18-05DNA SS17-05DNA TL-1805PO  DA30-15

ng kính RR-04 MR-2

Đức ‘BECKER` Baker thương hiệu ‘ bơm chân không VT4.40 VT4.10

 Cánh bơm chân không VT4.16

Đài Loan ‘Alstc`ALISH` Bảng load cell điện áp / mét hiện AMB-A AMB-D AMB- M AM5-AA AM5-AD AM5-AM AM5A-AA AM5A-AD AM5A-AM AM5B-AA AM5B-AD AM5B-AM AM5H- AA AM5H-AD AM5H-AM AM5H-BA AM5H-BD AM5H-BM AM5H-DA AM5H-DD AM5H-DM LM5-A  AM5H-A-PP3-A-04NN   LM5-D LM5-M AM5S-AA AM5S-AD AM5S -AM  AM5A-A-A-AA8  AM5A-DA6-A-C00-N2 của AM5H-A-R2AY  AM5H-N2 của-COO-A-R2AY S2-5H-C00-N2 của R2AY-A-A-AM5S-DV4 -AN AM5H-A-2A6-A-NNY AM5H-A-LL5-A-R2NN  AM5S-A06-DV4-BN  AM6H-C-N2-A-NNN  GA6-AA8-A-R3NN AMB-DV4-A AMB- AA8-0 AMB-AA8-O

Bảng điều khiển góc rộng BA-110 * 110

Hệ thống điện (đồng hồ tích hợp) APM AM5P-W AM5P-V AM5P-C AM5P-A AM5P-FW AM5P-FV

Nhiệt kế AMB-T AMB-2 AM5-AT AM5-A-2 AM5A-AT AM5A-A-2 AM5B-AT AM5B-A-2 AM5H-AT AM5H-A-2 AM5H-DD AM5H-T LM5-T LM5 -2 AM5S-AT AM5S-A-2 AM5S-T HD  AM5H-A-TT2-A-R2NN AM5H-TK-NN

Rơ le trạng thái rắn B SERIES SSR

Điều khiển pha A-1 A-3

Đồng hồ đo áp suất AMB-2 AM5-A-2 AM5B-A-2 AM5H-A-2 AM5H-BD AM5H-DD LM5-2 AM5S-A-2

Cảm biến áp suất BVS BD306

Đồng hồ đo lưu lượng AM5H-FD AM5H-FR KFM-TA KFM-TR KFM-A KFM-R KFM-C KFS-A KFS-R KFS-C

Bộ đếm AM5H-CT AM6H-C AM5S-C CL-6 CR

Rơ le thời gian T SERIES TR HR

Tốc độ quay / tốc độ dòng / tần số AM5-R AM5A-R AM5B-R AM5H-R AM5S-R

Điện trở AMB-I AM5-AI AM5A-AI AM5B-AI AM5H-AI LM5-I AM5S-AI

Chiết áp AMB-P AM5-AP AM5A-AP AM5B-AP AM5H-AP LM5-P AM5S-AP AM5H-A-PPI-A-R4NN

Bộ điều khiển mức chất lỏng AM5H-A-DA6-A-NNY

Cảm biến lực / cân PVS-10L AMB-L AM5-AL AM5A-AL AM5H-AL LM5-L AM5S-AL

Điều khiển dịch chuyển  LVDT-M T101 T102 T501 T502

Kết nối giao tiếp máy tính  AM5H-S BCD GP300 CVR-10 CVR-100I CVR-200I WS-100 SIO-D-310M SIO-A-310M

Kết nối giao tiếp mạng  EIO-D-200 EIO-A-200 WS-100

Màn hình lớn  BDT-1306 BDT-1310 BDT-1406 BDT-1410

Bộ phát điện  AV-1 AI-1 AV-3 AI-3 AW-1 AW-3 AW-3A AR-1 AR-3 AR-3A AP-1 AP-3 AP-3A AU-1 AU-3 AU -3A AWH-1 AWH-3 AWH-3A ARH-1 ARH-3 ARH-3A AWR-1 AWR-3 AWR-3A AWHW-1 AWHW-3 AWHW-3A AF-1 KFM-TR-N2-A-NNNNN KFM-TR-N2-A-NNNNA

Bộ phát tín hiệu cách ly  AT ATD ATM-A ATM-R ATM-T ATM-M ATM-RH KFT-A KFT-R 2TD BAT VFT ATL  AM5A-A-2A6-A  AM5H-A-AA8-A-R2NN  AM5H- A-2A6-A-02NN  ATM-A05-LL5-B-4

Công tắc tiệm cận – loại vuông  DA-1204 DA-1705 DA-1805 DA-1805AC DA-1805S DA-2507 DA-2507S DA-3010 DA-3015 DA-4020 DB-1805 DE-1805

Công tắc tiệm cận – loại ống tròn  DM-1202 DM-1204 DM-3010 DM-3015 TM-0801 TM-0802 TM-1202 TM-1204 TM-1805 TM-1808 TM-3010 TM-3015 TM-1808NO

Bộ chuyển đổi quang điện  DC DF DR DS-NO-NC DS-NPN-PNP DU MDR TR

Bộ nguồn  AD1024 AD1048 AD1072 AD1100 AD1120 AD1150 AD1240

AM5-R-N2M-A

ʻIlisten`

ʻALISH` quang điện LTD-2000N  LTD-2000T DR6N  DA-1204NO TM-1808NO DA-1805A BR-10N DU-07N GR-200-B GD-300-B GR-40-B DA-2507NO DA-3010NO  DR-6N DR-4N  RC-D10P GR-1M-B  DR-300N DR-300N MDR-300N BRG-300N  DX-05N DX-02N RC-D10P  DR-40N DR-40GN BR-10N BR-30N BR-200N BT-600N BRG-40N BRG-300N BTG-1000N  F420-M  DX-03N  DX-03N-VR DX-02NR-C DX-05N-C KR-15-E    

Bộ khuếch đại FR1N PU01N PU-05DN PM-02DN PM-02N  

Khong cách gn DA-3015NO  DA-3010NO DA-1806NC RC-101 RC-102  DA-2507NO DA-1805AO  DE-1807NO  TM-1204AO TM-1204NO TM-1812NO  TM-1808NO  TM-1808AO TM-3015AO DJ-1805NO DJ-2507NO RA -101 RA-102  DA-1805NO-2P

` HENST` Quang điện LTD-2000N  LTD-2000T DR6N  DA-1204NO TM-1808NO DA-1705 DA-1805A BR-10N DU-07N GR-200-B GD-300-B GR-40-B DA-2507NO DA-3010NO DR-6N DR-4N  RC-D10P GR-1M-B  MDR-300N DR-300N BRG-300N  DX-05N DX-02N RC-D10P  DR-40N CDR-40N DR-40GN BR-10N BR-30N BR-200N BT-600N BRG-40N BRG-300N BTG-1000N  F420-M DX-03N DX-03N-VR

Bộ khuếch đại FR1N PU01N PU-05DN PM-02DN PM-02N  

Đóng gn DA-3015NO  DA-3010NO DA-1806NC  DA-2507NO DA-1805AO TM-1204AO TM-1812NO  TM-1808NO  TM-1808AO TM-3015AO DJ-1805NO DJ-2507NO RA-101 RA-102  DA-1805NO-2P DA- 1705NC TM-0801POV TM-1202POV TM-1202NCV-2P TM-1202POV-6M1  TM-1202NCV-2C HX-1202-E1BN TM-0801POV DA-1705NC-2P TM-1204NO-2P LJ12A3-4-Z / BX  TM-3015NO  

`YIDA` Quang điện LTD-2000N  LTD-2000T DR6N  DA-1204NO TM-1808NO DA-1805A BR-10N DU-07N GR-200-B GD-300-B GR-40-B DA-2507NO DA-3010NO  DR-6N DR-4N RC-D10P GR-1M-B  MDR-300N DR-300N BRG-300N  DX-05N DX-02N RC-D10P DR-40N DR-40GN BR-10N BR-30N BR-200N BT-600N BRG-40N BRG-300N BTG-1000N  F420-M

Bộ khuếch đại FR1N PU01N PU-05DN PM-02DN PM-02N  

Khong cách vi DA-3015NO  DA-3010NO DA-1806NC  DA-2507NO DA-1805AO TM-1204AO TM-1812NO  TM-1808NO  TM-1808AO TM-3015AO DJ-1805NO DJ-2507NO RA-101 RA-102  DA-1805NO-2P

‘Moonstar ‘ MOON STAR`

Đồng hồ tốc độ dòng bộ đếm Đồng hồ đo tốc độ MC-60K-S MC-6160R  MC-61K MC-63KC  MC-6160K MRL-60K-V MC-62-KB  MC-62KB  AC-41K-01  PLE-6161KT-PC PLC-6161KT- PO  AC-41K  AC-60 AC-61K AC-40KUD  AT-40K  MC-62KA S: 001120  ME-1-V MS.1.VS  MS-1-V MS-2-V  LW-40K LW40K  MC-60K PLC -6161KT-NO  MCL-61K MC-6260K MC-60KUD  MS-1-AS

Máy dò lực căng MT-001

Ampe kế MV-51K-LO MV-51K-LD  M5-1-V

Cảm biến MBS-1

Bánh xe mã công tơ ML-1M ML-2M ML-3M ML-1Y ML-2Y ML-3Y

Máy đo khoảng cách cam pha AB năm vị trí PRUEY D-701 AC-63KC-11

Van điện từ `NEUMA` Đài Loan NV-5521 NVA-6512  NV-6521-D2  NVA-7521-A2 NVA-7521 NVA-7532  NV-8521  NV-6522 NV-6521  NV-5542  NV-IS01-22RA NV-IS01-22 NVA-NMR2  NVA-6521-P  NV-7532-M NV-7532-V NVA-7522 NV-NUMR1 NV-QEV-318  NV-NMR1 A2  NV-NMR2  KG-1010 KG-1012 KG-1016 KG-1020 KG- 1027 KG-1012  NVA-NMR1  PVSP-252

Đức `KNOCKS`PRECISION REGULATOR van điều chỉnh áp suất FDR.02.B2 FDR.02 FDR.02.B7 S FD.33GAM  FDR1 03 33B FDR 03 52  BW30 DR.022-00 WH.M30 DR.021-01-S G40. 6 / 10R FQR50-N08GAD FDR50-N08GAD  FDR.02 B4 S K.33 K  R11G R.11 DRI77G  FDR.02-B4S  9.1501.00.750/V DR.022-01 DR022-01  FDR.03-33-B10S 

Bộ lọc 9.1188.OO.102 DF.88 M AM F.33 H AM 

Van điều chỉnh áp suất `KORONA` FDR0333B10S

Xi lanh `JOYNER PNEUMATIC` của Đức SDA-30 / 30HC-B SDJ-30/30 J101000300030 DUDJ-60/75  SDJ-40/30 J101000400030 SDJ-20 / 20H 

Van điện từ MH510701 MA-22-LED MH510121  MH510503 MH510 MH311015 MH-3/2-M5-S MH-3 / 2-1 / 8 “S MH510-501 MNH310701 MNH310 701 MH510 703 APL410N MH510-703 MH510703 MNH310121 MNH511703101 MNH310121  MNH MEH511-701  MN510701 MH311-801 P310 501 P531 801 P310-501 P531-801 MOH310-101 EEXM II T4  MH520503  BH 320 401 BH320-401  MNH 310711 MNH 510701 MNH-310711 MNH-510701  MNH510701  MNH510-801 MH10801 MNH510-80  WGJ-6  EIPMZ-63/100-J180630007  J18063007  SEJ-10  MH310121 MH310-121

Cuộn dây MA22

Đức `HAFNER` van điện từ MH510701 MA-22-LED MH510121 MH510503 MH510 MH311015 MH-3/2-M5-S MH-3 / 2-1 / 8″ S MH510-501 MNH310701 MNH310 701 MH510 703 APL410N MH510-703 MH510703 MNH310121 MNH310 121 MD510401 MEH511701 MEH511-701  MN510701  BA311301 BA311-301  MH311-801  P310 501 P531 801 P310-501 P531-801 MOH310-101 EEXM II T4  MH520503  BH 320 401 BH320-401 MNH-310707111 MNH 5707111 MNH 5701701  MNH 5701701 MNH 5701701 MNH 5701101 MNH 570 -510701  MH510501  EGV-111 MH310-015  MH510-801 MH510801 MEH511-501 MH511-501 MEH-511501 MH-511501  MNH511701 MNH-510-701

Cơ sở HF-S-1

Cuộn dây MA22

Đức ʻAIRTEC` van điện từ M-07-510-HN M-05-510-HN  M06510-HN  M-06-510-HN  M06-510-HN  MN-06-310-HNX-XX MN-06 510-HN  MN06-510-HN M06510-HN  M-07-511-HN M-22-510-HN  M-07-520-HN M06310-HN M-06-310-HN  E-18-310  M-07-533- HN  M20-510-HN M04-510-HN M-04-510-HN  MC07510-HN  MC-07-520-HN MC07520HN  MC06520HN MC-06-520-HN  MF-07-530-HN  KF-26-533- HN  M-20-510-HN

MC-07-510-HN  M-07-310-HN  MF07530-HN  M07-510-HN  MN-06-520-HN ME22311-HN 40-354-18 1 / 8G 40-354-12 1/2G  40- 354-18  MN06-530-HN MN-06530-HN MO-05-310-HN M-05-310-HN M-05-520-HN  M07-511-HN  MC-06-510-HN MC-07- 510-HN  KN05-510-HN KN-05-520-HN KN05-520-HN  MN06-510-HN MG07510-HN MG-07-510-HN  KN-05-310-HN M22-510-HN  MS-18 -310-HN  BM-01-510-HNX BM01-312 / 2-HNX BM01-510-HNX BM-01-312 / 2-HNX BM-01-510-HNX-XXX BM01-312 / 2-HNX-XXX MF07530-HN AP011  

Cuộn dây 23-SP-011-411 SP011  SP-011

‘ Teknic  EUCHNER`ENCHNER giới hạn khoảng cách chuyển EGT08X01AP024 EGT08X01AN24 EGT12X02AP024  EGT08X01 AP024-5000L    các EGT 12X02AN024 EGT12X02UP024 các EGT 12X02UN024 EGT12X04AP024 các EGT 12X04AN024 các EGT 12X04UP024 các EGT 12X04UN024 12X02AW220 12X04AW220 18X05AP02 18X05AN02 18X05UP02 18X05UN02 18X08AP024 18X08AN024 18X08UP024 18X08UN024 18X05AW220 18X08AW220  SN01D553 NO-M / M-K550 K550-M  N1AK502-M 083847 078485 SN02X12-781L-M EGM12-1200C1791 NG1RS-510-M EGT12X02AP024-5000L SCO-F30001 EGB.12X02 AP.024-500L  NG1SM-510 NG1HS-SPL-510 079932 NG1SM-510-M 510079 -M   ES552 ES502E  RGBF-02 RGBF-03 RGBF04 RGBF05 RGBF06 SN02 SN03 SN04 SN-05 SN-06 SG01 N1A KV 09/04 KV09 / 06 KV 16/06 KV16 / 09 KV16 / 11 U1216 U8 RGBF02D12-502-M RGBF04D12-502-M RGBF06D12-502-M STM1N-242B024-M  SN03D12-2514-M SN04D12-2514-M NZ1HS-3131-M SN04D12-781L-M SN04 * 12-781L-M  SN04D12-502 -M   NZIVZ-528E  NZIVZ-528E-M RGBF02D12-502 RGBF04D12-502 RGBF06D12-502  CES-A-ABA-01   TZ1RE024SR11 TZ1LE024SR11  ES728C1210 ES781C1210 050.564 ES728C1210 ES781C1210  NX1-3131A-M  

ʻEUCHNERʻENCHNER`

Công tắc CES-A-LNA-077715 CES-A-BBA-071840 SN02D12-502-MC1688 N01R550-M GSBF06D12-502-M KP1SWZ P1UG4A018 KES13Z SN02016-502-M TP2-538A024M  GSBF-02R08-552-M GSBF-02R08-552-M -M  SN03R12-502-M  SN03-D12-502  GLBF-02R16-502-M NP1-648AS-M 082280  KP1TVWZ N01 EGT1 / 4A-5000 ES550 SN01D553-M SN03D12-502-M 0 / 03.98139.87TZILE024SR11 NO / K550- M K550-M 0 / 03.98139.87TZILE024SL11 NZ1HS-3131-M  EGM12-1200 N1AK502-M 083847 078485 TZ2LE224PG 074308  TZ2LE024M # 090559 TZ2LE224MVAB PG  NG 088070 ES502E CES-A-LNA  02 -FUCA NER-552-M  TP4-4121A024M GSBF03R12-502  SN01R558-M 085261 RGBF02D12-502-M RGBF04D12-502-M RGBF06D12-502-M SN02X12-781L-M CES-A-ABA-01  NZIVZ-528E  NZIVZ-528E-M RGBF02D12-502 RGBF04D12-502 RGBF06D12-502 SN03D12-2514-M SN04D12-2514-M  SN04D12-502-M  SN04D12-781L-M SN04 * 12-781L- M TZ1RE024SR11 TZ1LE024SR11  ES728C1210 ES781C1210 050.564 ES728C1210 ES781C1210  ES-550 10550M N01R550-M RGBF03R12-502 RGBF03R12-502-M 082.319  N10RQ-M  SN.01.D-553  EGM12-1200C510-024 EGM12-1200C510-024 5000L EGT-12X02UP024 SCO-F30001 EGB.12X02 AP.024-500L 087098  CES-A-AEA-02B  092560  RGBF02R12-502AM-M STM1N-242B024-M NX1-3131A-M     

Cần điều khiển từ xa KCB1E001E000000W 
cảm biến EZT1F1.250-V 

Rơ le ESM-BA303

Nắp kết thúc giao tiếp `TWK` của Đức ZD-P3L4-01

Bộ mã hóa CRD105-4096 R4096 C2 Z01  CRD66-4096-R4096-C2-Z14  CRF105-4096G4096C01  CLS65-4096-G-4096-K2-G04  KRD 58-S 65536R4096Z01 ZKD-D01 KRD58-S-65536R4096Z01  IW254 / 40-0.5T  KDS 581-75-0,5-A01 KDS581-75-0.5-A01  CR65-4096G24E28 GIM5362XN2048-LM CRS66-4096R4096M3H03 CRS66-4096-R4096-M3-H03  SWF-5B-FK-01

Bộ chuyển đổi độ lệch SWM5B-01 S / N: 5272319 /: hvb / range / mesure SWM3B01 SWM3B-01

Cuộn mã hóa SWF5B-01 5M SWF05-B SWF5B01

Thước tuyến tính RP13 / 50-LI RP13-50-LI

Quang điện `STAYʻadex` FDM-51Y11

Gần SD-X1204E1 SD-1805F1

Nhiệt kế hồng ngoại PT-305

Bảng DMS-42D DMS-42D-A3-1  DP-32D-A1-1

Hoa Kỳ `MASTER PNEUMATIC`MP`MPR

Bộ lọc CFDR60-2  CFDR60-4  CFR100-6 F100-8 F100-4 FC101-8  CFDR100-4 BFD100-16 BFD100  CFR100-4NG  CFDR55M-2W  F100-4  FC101-4  CFR100-6NG FC101H-4 CF5AR100-6NG

Bộ điều chỉnh van giảm áp PR180M-12 PR180M-8 R55-1L R55-2 R55M-2H R56B-2A KOMP R200-16 R180-12 KOMPR180-12 IR180M-8 R75-4 F100-6X R200 R55-1 PR100-2 Bộ điều chỉnh thí điểm PR100-4 PR56M-2 R180M-8 M476RJ M476RJ m476r  M476  R60-3EW R75-4H FC101-8E8 F60-3 FD60-3 FP-1 / 4R55-2P + GM 72001104B-C  R60-3 AL-M / P -90  RV56-2L  R55M-2L15  PR100-4W PR100-4GW PR100-4GM PR100-4G  R60-4H R60-3H FC101-4EB DR 322 R55M-2P  R56-2MV30W    

Dầu nhớt L29D-8 L28D-6 L50-2 FD10-2  L10-2 BL29D-12 SL77 BL29D-12 

BỘ NÚT ĐỰNG ĐỒ CHƠI K37-71

BỘ LỌC BOWI CHO BỘ LỌC F100-8LDCSA194 109-6M 

Khung lọc SLCCVC ASSCMBLY 109-10P

PHẦN TỬ LỌC KA109-3PE KA106-33 A109-106E8 

Bộ điều nhiệt `FIREBIRD` E-9-301  E-9-301-010-000 E-4-201-020-000  E-7-102-010-000 E-6-102-020-00085 E-4 -101-010-000 E-4-101-010-000  E-6-101-010-001  

E-7-101-010-000 E-7-102-010-000 E-9-101-010-000 E-0-302-010-000

T-9-201-010-000  E-4-111-010-000  E-4-003-010-000    

T7-101-010 T907B-101-100

Bộ điều nhiệt `PAN-GLOBE`PAN GLOBE` P901-901 P907-101 P908-801 P909-901-010-000 E9-301  P908-701-010-000  P909-701-010-000

P909-101-010-000  E9-301-010-000  P906-101 P907-201-010-000 “  E4-201-020-000 P907-201-010-200  E7-102-010-000  E-6- 101-010-000 E6-101-010-000 E9-101-020-000  E6-102-020-00085  AP907-202-010-000  E5CWT-Q1K T10125283  T907A-101-200  PG08-301-010-200 P908 -301-010-200  

Bộ điều chỉnh nguồn P-1P-220V-200A-2A P-IP-220V 200A-2A P-3P

Bộ đếm CR7-P2S6-RO

Quang điện tử tiệm cận DA1805NO DA1805NC TM1808NO 

Máy đo tốc độ FR6-F1-R10 

Đài Loan `GAUTYI`GAU TYI`GAUJYI`GAU JYI` gần với GEN-1705-E1 GEN-1804-P1  GEN-1804-CE1 GEN-1804-E1 GLX-3010-E1 GLX-3010 GEN-3010E1 GEN-3010-E1 GEN -3010 KEN-3015 GLX-3010-A1

Bộ khuếch đại quang điện PL-01N PL-5DN AM-01N AM-02DN OCR-10 OBR-200B NBR-100R-E1 NBE-100R-E1  NR-20-E2 NR-30-E2 PU-05DN GN-FR G-FR- N G-FR-P OBR-200RB   

Bộ điều khiển PU-05DN

Germany ` Stabilus` gas spring 082511  084492 , 085 340 0800N 008/97 , 082384 0300N 047/98 A 13 , LIFT-0-MAT  082414 GAS SPRING 4857DY-350N 263/06 EE13 LIFT.O.MAT  094781 LIFT-0-MAT , 084018 0500N 070/02 C 17 , 082546  2039LM-1700N-062/11 2039LM-1700N

Đức `SUSPA GMBH ‘lò xo khí TYP 16-1-016-12215A-370N SUSPA-16-4-016-12402-140N-20-05 16-4-016-12402-140N 
 

Lò xo khí `BANSBACH` của Đức A1A1-40-150-400-009 150N A4A4-72-260-630-001 A1A1-40-150-400-009 400N  D3D3-25-166-407-002-170N  D1D1H06-040- 158.001.200N BONOF40-100-264-001 100N Easyfit GS-19-100  BONOF40-100-264-100N  D3D3-52-166-407-002-170N  KOMOKB3-095-270-009 / 080N D1D1-4-6- 100-266-200N  F1D1H46-050-170-001 350N  42-200-465-001 450N HONON-42-200-465-001-450N  L2L2-44-400-900-003-1500N  B1B1-44-170-440 -002 B3B3-86-065-220-001 A1A1-40-080-256 120N A1A1-42-100-290 500N A1A1-42-112-308-001 500N  H56B08W0900650 + 20KNXXU04 + BỘ001 D1D1-46-66-190- 300N  VOVO-46-080-190-003-400N VOVO-46-080-190-400N VOVO-46-080-190-002-250N VOVO-46-080-190-250N Y0Y0-46-065-185-002 L2L2-44-400-900-003 L2L2-44-400-900 / 1700N L2L2-44-400-900 A3A3-50-040-180-001-200N M2M2B91-200-535-005 / 00N M2M2B91-200-535-005 / 000N  HONON42-200-465 -001 / 450N HONON-42-200-465-450N  A1A1-42-200-500-08-1150N A1A1-42-200-580-08-1150N  KOMOKB3-200-553-003-170N KOMOKB3-200-553- 170N Z2Z2B63-200-500-002 / 500N   M2M2B91-200-535-006 / 000N B1B1-93-910-1930-002-130N KOA1KK3-122-365-001 K0A1KK3-122-365-001 / 800N A1B1-53- 160-413 / 800N B1B1-54-220-538 / 600N M2M2-03-570-1240-210N L2M2-05-350-803-1500N Z2Z2-45-165-430-1400N DOMO-Z3-300-395-1000N D0M0-Z3-300-395-1000N E2E2-00-55-200-300N J4J4-50-100-298-001 / 300N  J4J4-50-100-298-300N

Đức ‘ALFRED JAGER` KS2-10 trục điện TRỤC / 18  W62-2.5A W32AF W62-2.5AW32AF 33-1 W02 26.582  33 · 1.26W02  42-2W38FS 42-2 W38 FS-K3 Z45 Z62-D360.90-D160. 02-S15A  

Chuck: 6D 1/4 ” COLLET 1/4 / 6D 

`Pride Cast Metals`twin-kam

Bộ ghép Kamlok 633-AB 633-DB 633-C 633-E

Nhật ‘ULVAC` gauge Pirani  chân GAUGE GI-M2-TL3 GI GI-TL3RY GI-D7 GI-M8 WIT WIT-Gl-G2-G3 G-TRAN WIT GPVU GI của GM-PA  GP-GP. 1G GP-LS-1GRY GP-1SRY GP-2S GP-2SRY GP-2G GP-2GRY GP-1000Q GP-  1000 GP-1000H G-TRAN RMR2 BMR2 GP-2G SP1 G-TRAN-SP1 GI-M2 Bơm chân không G-101S GLD-N136 DIS- 251

Lọc sương dầu TM-201 TMN201 OMT-100A

Cục đo lường  GP-1000G GP-H WP-01 5M

Máy xác định WP-01 WP-02  WIB-18

Hoa Kỳ ‘AV`AUTOMATIC VALVE`BWROGERS CO`BW ROGERS` PARSCO VALORX Bellfram ‘  PARSCO / ROCISION` TỰ ĐỘNG  VALORX` TỰ ĐỘNG VAN-MI-USA` AV điện từ van  D2003AAWRV D2003  D2003AAWR DBY-  K0200-A GAXR V511-2EL D2003ACWR-V D2003AAWR -V V512-1B1 N512-1 L2003AAWR-ABY L2003ABWW-ABY L4505ABWW-DBS V521-2  V511-1E-A  V511-LL V511-1  N541-1R   V541-1L V541-1R  N521-1E1 A7106-391-DB  D2003ACWR  L4505AAYR L4505AAYR L -AB  B8016-114 B8022-639 B8022-435 AV51R32N  N511-1B1  V321-1B1 V551-1B1  V551-2 K0223GAXR-S  L2103BBWW-AB2 L2103BAWR-AB2 P1407GAWR L2004AAWR L2004AAWR-AB L2004AAWR-ABY  L2004AAWR – ** ACT  

Xi lanh D63-ACS D20-003-DBS D63-B D63-BC  T-10BM-162

Bộ điều chỉnh siêu chính xác : 960-003-000 960-006-000 960-009-000 960-011-000 960-015-008 960-020-000 960-023-000 960-026-000 960-028- 000 960-029-000 960-030-000 R230-020 T10212

Cuộn dây  7019-90B 7019-9AA  7019-9DA 7019-9AB 7019-9ABY

`BELLFRAM` xi lanh D63-B

Hướng dẫn tuyến tính ` MISUMI Misumi`Misumi` SSEB8-55  SSEBZ8-40  MPPT10-20-TMS MPPU12-20-SMN MPPT10 MPPU12 SEB13-170  SAR230  SAR240  CPLCN32-8-10 PSFJT10-240-M5  SSEB20-280  SEB16-110  SFJZ25-560-M10-N10-SC10 SFJW25-390-M6-N10-SC10  SVR-28-160 SVR-28-220  LMU-N10 LHFR10 RSR40-350 SSEB10-55 SEB16.-110 SE2B13.-170 SE2B13.-145 SEB16-110 SE2B13-170 SE2B13-145 SSE2B13-120 SSEB13-95 SSEB8-85  SEB16-270 SEB16-190 SEB16-110 SEB10-95  SSEBW14-110  SEB13-70  SEBL10-75  SSE2B12-220  SEBL10.-75  SX2RZ28-460  SF -1200-F10-P20  LX2602-B1-A2640-150 LX2602-B1-A2640-200 SXW33-220 RSR25-1200 SVRK28-220  SSELB8-100  SX2R24-700  SELBWZ16-390  SE2B16-190 SEB16-390  

Vòng bi LBHR16 SWF8-20  LMU6 LMUW25  LMU25 LHFRD30  JZB4-6 LFZF6-8 LHKMRL30  LHKMRL40H  LHFCW20 LHMRW25 B6003ZZ B6202ZZ B6004ZZ B6005ZZ LHFR25 LHFCW25 HDF25 HDH30 HDF30  L720L720L720LFS20  LMUT8  B6003ZZ LHFR25 LHFCW25  HDF25  HMUSL SB676ZZ MX20  UMRHV70  HBLBS6 HNTA6-5 SSE2BZ13-395 SSE2BZ16-630 BSSR1520-1120 SZC-  LHMSD12 MBT4-2040 MBT4-3750 FL698ZZ LHFS16 SFJ16-450 SFJ16-300 LHFRD16L LHFR25 LMC-3520 B6005 FMC WMC WMC801802-450 LH -52-GA S-SBACB6900ZZ SBACB6900ZZ-25 SBACB6900ZZ-40

Bánh răng GEABB1.0-26-12-B-15 

Bộ đệm MAC2016L  MAKC2530L MAKS0805A MAKS0604A MAC0806M 

Van điện từ HXU10

PUNCH L-WPAS10-40-P ATP32XL037-A-N25 ATP32XL037-B-N15 SSPR3-32 STEHN8 WL16-60 RTWS28 RTWS32 RTWS62 RTWS19 MGSR1  EMSD20-30

Xích SSP40B-20T-25 SSP40B20-N-25 SSP40B-20T-20 SSP40B20-N-20  Z14-1-100 114-1-1PZ 114-1-2PZ  SP25B18-N-12

Cht định v lò xo PJLW16-15

Bush SLHFSS25 SCS25-15  SHFL25  URWL25-5-5  LFZF12-15 FZF8-6 FZF8-10 JBAFCPG12-P8.00-L10.0

Giá đỡ RGEAL2.5N-200 

Mùa xuân WL13-90 AWU6-55 AWY5-25 CFFA4-12 AUU6-35 AUY6-30 

Khp ni SCPW46-12-14  MCSLC20-5-8 MCSLC25-6-8 SEBWMZ9-80 SEBWMZ9.-80 SXWTL24-520  SCPW46-12-19  CPDW50-14-24 CPDW50-18-24

Spring FWR16-30-A

Trục XZ Các giai đoạn XZ-TRỤC GIAI ĐOẠN XZSG80 MCLN3 MCLN12 

Bánh nướng CHJF-65A

Công tắc từ ʻAUTEKʻAUTEH` MG-12 1015 1072 1075 1078 1078C 1125 1225 3000 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3045

Công tắc sậy `SENTROL` của Mỹ MG-12 1015 1072 1075 1078 1078C 1125 1225 3000 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3045 3045-W  1084D 1084D-N  1085T 1082T  1085T-N 1082T-N

‘CAROL  GAVAZZI`CARLO GAVAZZI` Speed Rơ le tachometer RELAY CUNG SM155-120 SM155-115 SM-155 SM155-220  SM1552302K EC3015NNAP EC3025NPAPL EC3025PPAPL EC3016NPAPL EC3016PPAPL  RZ4040ADPO  SM155-230 SJ-155A235 SJ155-220 SJ155-230 SJ155-230 SJ155-220  024 SJ155-115  SL-160-724 RZ40 RZ3A40D40  SJ-155-048 PIA01CB485A DIA53S72420A SJ-155 DIA53S72450A DIA53S724 DPA01CM44 034700/135508  S1421156-230 SF-125-220 SF125-220 PFB-01-C-M24 RNN-230 S142BRNN230 S142BRNN115

Rơ le phát hiện pha thứ tự pha SM170-220 TTA01CM44  SM170-380  DPA51CM44 DPA53CM48 

Thời gian Relay SA149 024 SC189 024 Recycler SC289-230 DAA51CM24 SC289-230 DMB51CM24B006 DMB51CM24 PAA01CM24 PCB01CM24 DBB01 DAA51 S1111-66 230 PMC01D230 DBB01CM24 DBB01DM24 DBB01D724 DBB01C724 DAA51CM24 SAUDM24 166, PM01CM24 DMB01 – START-166, PMC01D230

Máy đo tốc độ MDM 40 TF1 D2 XXXIX 

ĐIỀU KHIỂN CẤP SV110-115  SV210724 SV210-724

Rơ le trạng thái rắn RP-130-240-5-OHC RP1A23D5M1  RP130240-5-05 RP130240-5-12 RP130240-5-24 RP1A23D5 DIA53S72450AF  

Rơ le RMIA45 chỗ ZMI-4N ZMI4NA

Bộ bảo vệ động cơ MM30-i1U4SR4

‘ Electromatic` S-SYSTEM ‘ tốc độ rơle RELAY ISUPPLY SM155-120 SM155-115 SM tachometer-155 SM155-220  SM1552302K S123156 PCB01CM24 EC3015NNAP EC3025NPAPL SM155-230 SM155-230EC3025PPAPL EC3016NPAPL EC3016PPAPL SJ135-24 SJ135-024 PUA01CB48500V SM155-724  SM170-380  SJ105-115 SM125-024 PUA01CB48 S114-156-115 PMC01 DPA51CM44 C115-C115 PMC01- SM 155 230  SM15523010K  S115 186 024 PAC01CM24 SM125220500 PUA01CB23500V  DUB01CB2310V SJ175-220 SJ175-220 SJ155-724 SJ155-724  SL- 160-230  SL-SL-180-724 160-724 SL160-156-230 S160-156-230  S115 186 024 SL180-724 SJ 155 724 PIB01CD4810A PIB01CD48500MA PIB01CD4850MA PIB01CD485A PIB01CD485MA SJ 175 220 PIB01CB235A SY-175-380 SY175-380 SB215-220 SB-215-220 SF-125-220 SF125-220 PFB-01-C-M24 PFB-01-C-M24 PFB01 -RNN-230 S142BRNN230 SM15523010K  SJ155024 DIB01CD48500MA SJ155115 DIA01CB235A SJ155-024 SJ155-115 SJ155220 PIA01CB235A SJ155-220  S-1231166-230 S1231166230  SE-110-20 S142ARNN230  S-16012011-130 S142ARNN230 S400 -400

Rơ le phát hiện pha SM170-220 TTA01CM44 SM170-380 PPA01CM44  SV-190-230 SV190230 

Thời gian Relay SA149 024 SC189 024 Recycler SC289-230 DAA51CM24 SC289-230 PAA01CM24 PCB01CM24 S113166-024 PCB01DM24 DCB01DM24 DBB01  SM-125-115  DAA51 DBB01CM24 DBB01DM24 DBB01D724 DBB01C724 DAA51CM24 SA135724  SA-145-145 SB24 SA-  024 DBB02CM24  SJ-155-724 SM125-220  DUB01CB23500V S117-166-920 PUA01CB23500V  PUA01CD48500V   SA-105-220 SA-205-220 PAA01DM24 SB-125-230 PBB01CM24  SD-110-024 SD110024  SC-215-230 SA105 024 PAA01 CM24 SA105 -024 PAA01-CM24

Máy đo tốc độ MDM 40 TF1 D2 XXXIX  SJ-155-048 PIA01CB485A DIA53S72420A DIA53S72450A DIA53S724 SJ-155 SJ105-115 SJ105115100MA SJ105 PIB01CB23500MA SJ1051151MA PIB01CB235MA R-A1PM / XVP 

Rơ le trạng thái rắn  RS130440250 RS130-440-25-0 

Ultraviolet Light VIOLET MEJIRO`MEJIAO GENOSSEN`MG`ULTRA ‘SOURCE  , TÊN_BIẾN MR24 MR25 MR50 VISIBLE MR100 MR25UV MR27UV tàu điện ngầm-MR50UV tàu điện ngầm. 4. 6- 

Bộ ly hợp điện từ `HELISTAR` ECS2.5 ECS-2.5 ECS-5  EUDF-1.5 EUDF2.5

Phanh bột từ tính POB-050A

Điều khiển nhiệt độ `YHC`BKC` TMD-7512Z TMD-7411Z TMD-7511Z TME-7411Z  TME7431Z TME-7431Z  TMA TMB TMD TME TMF TMG TMS TMT  TMD-7512Z TMD7512Z TMA-7431Z TMD-7911Z TMG-N7000 TMG-N7911

CẢM BIẾN MITSUHASHI Nhật Bản PS-711 PS-250 PS261 PS-260  PS-261 PS-400 PS-270

Bộ điều khiển LPC EPC PW-1000  PW-500R LPC-PW650  PD-650 PZ-110 PZ-1000  PD-610 PT-1000  PD-710 

Động cơ DC CM-402F 

Chổi than KM404B

Hệ thống hiệu chỉnh cạnh PG-301 

Bộ điều khiển hiệu chỉnh PWN-1000 Máy dò PS-800 Ghế máy dò PZ-121 Ổ đĩa PDN-610

Đài Loan `ROCACO` ROC AUTOS ‘ ROCACO AUTOMATION CO` Mắt điện hồng ngoại Công tắc quang điện bên – bên – bên TS-AM TS-A AH-2-AM AH-2-A  TRIS PRTNO 220G-6 PRINO 22G-2  PRINO TS 22G -6 K3-10 -2  22G-3  K6-12-12  AH-AM  TRIS PRT SỐ 30G-6 K2-1-11 30G 22G  TY / J , RPT NO: XM, SRL SỐ: K2-5-2  TYIJ

PRTNO : XM SRLNO: K2-5-2  TY1J TS-22G-3K6-7-25 TS / 22G-6 TS22G-6 K9-8-27

Van điện từ DSG-2B60B-02  DSG-3C3-02 DSG-05-2B60B DSG-02-3C3 DSG-02-2B60B 

Thiết b cnh PRLNO-A, SRLNO: K2-9-9 AH-102  EPC AH2-NY

Động cơ chống cháy nổ EG3

‘ Siemens Electric` ITE` SIEMENS ‘ IGBT  mô-đun-120DLC 3SB3000-2DA11 3TJ1001-0BB4 3RH1131-1BB40 BSM150GB 6GK1500-3AA00  6ET1334 6ET13211-SH02 6ES7151-1AA04-OABO 6ES7132-4HBO1-OABO 6ES7151-1AA03-OABO  6ES7138-4DA03-OABO 6ES7241 -1AA22-0XA0 EM241 6ES7307-1EA00-0AA0 6ES7407-0KA02-OAAO 6ES7407-0KA02-0AA0 S7-200CN 6ES7-214-2BD23-0XB8 6ES7214-2BD23-0XB8 MÔ HÌNH CƠ BẢN MOBY  6GT2002-0ED00  6FC5250-1AA30-530-5 0AA0 6ES7211-0BA23-0XBO CP5611 6GK1561-1AA00 6ES7131-4BDOO-OAAO 6ES7131-4BD01-0AA0     6ES7131-4BD00-0AA0 6ES7-216-2AD21-OXBO 6ES7216-2AD23-OXBO 6ES7-223-1BH22-OXAO 6ES7223-1BH22-OXAO 6ES7-223-1PL22-OXAO 6ES7223-1PL22-OXAO EM221-DC-221-1BF22-OXAO 6ES7221A0BF22-0XAO 6ES7221-1BF22-0 EM223-S7-200-CN 6ES7216-2AD23-OXB8 6ES7216-2AD23-0XB8 EM223-DC 223-1PH22-OXAO 6ES7223-1PH22-0XA0

Công tắc tơ 3TB43-17  3TB41-22-OX  3RT1026-1AN24  3TS3200-OX  7SG1114-4EA02-0DAO 3TB4022  3RT1026-1AF00  3RT1016-1AF01  3RT1016-1JB42  3VU1300-2MK00 3VU1340-2MK00 3TF4 3TB42-190B44-2MK00 3TF4 3TB42-190B44B42-1X44 3X42-190B44 -22 3RH1921-1CA01 3TB44 3RT10351-A 3RT10441-A 3RW3035-1AB14 3TY7561-1KA00 3TK2806-0AG2 3UA52401E 3TF4422-0X-2N0 + 2NC 3RT10441- A 3RW3035-1AB14 3TY7561-1KA00 3TK2806-0AG2  3UA52401E  3TF4422-0X-2N0 + 2NC 3RF2410-1A-C35  3TF2010-0HA2204MO  3RT1  3T16FBB419150  3RT1 3T16FBB419150 3TF5222-0XMO 3TF5022-0XMO  

Chuyển đổi không khí HJXD63B200 HJXD63B225 HJXD63B300 HJXD63B400 FXD63B070 HFXD63B070 JXD63B200 JXD63B225 JXD63B300  3TF51 3TF3000 5SX21207CC 5SX21208CC 5SM3-316-0 5SM3-344-0 5SP42-C63 của MCB-  5SP43807 3VU1300-1MG00 1-1.6A  3VU1340  JXD63B400 các FLEX MAX-MAX-HÀNH FHOJ036 các FLEX AUX  3TF4211 -0XB0 5SX21C25  ED63B030  5SJ61257CC20 3TF4322-1XB4 3TF4022-1XB4 3TF4110-0XB0 3TF4922-OXMO 3RT1516-1AD00  3RT1015-1AB02 3RT1517-1AD00  3TF4922-0XM0 5S-  1-3112A 3112F4922-0XM0 5S 0AN2

Điểm phụ CONT  3VU1640-1MP00 5SJ6C20A1P 5SJ6C20A2P  3RH1921-1FA04 3RV1021-1HA10  3RB1046-1EB0 3RB2046-1EB0 3WL1225-4NB35-4AS4 WL-II-2500H 3VL9400-3MQ00

Công tắc hành trình 3SE2404-0GW 3SE2404-1F 3SE2100-1E 3SE3100-1E 3SE2230-1U 3SE2100-1E 3SE3180-1G 3SE2120-0EV00-0AA3  3SE5122-0CE01  3 SE5-122-OCEO1

Công tắc tiệm cận 3RG6233-3JS00 3RK1301-0KB00-1AA0 3RK1301-OKBO-1AA2 3RG4031-6AD00  3RG4111-0AG00  BERO-3RG4610-1AG07 3RG4031-6AF01 3RG4011-3AF00  3RG4012-0AG01

Nguồn điện ổn định PLC 6EP1334-2AA00  6EP1334-2AA01 6EP1334-3BA00  6EP1334-2BA00 LOGO 230RC  6ED1052-1FB00-0BA4 6ED1052-1FB00-0BA5  6ES7393-4AA00-0AA0 SL = 360 6ES7321-7RD00-0AB0 6ESABO  6ES5421-8MA12 6 -2FC01  6ED1055-1MB00-0BA1 

LOGO 6ED1055-1FBOO-OBA1 SIMATIC S5-100U CPU 100  6ED1052-2HB00-0BA5

6ES5100-8MA02  SIMATIC S5 BU6MODULE 6ES5700-8MA11 6ES5102-8MA02 6GK1500-3AA00  PC / PPI S7-200 ST-200 CPU224 ST-200-CPU224XP CPU226 DC216-2AD23-OX-BO 6ES7216-2AD23-0XB8 6ES7216-2AD23-0XB8 6ES7216-2B8

Oxbo 6ES7214-1AD23-Oxbo-6ES7214-2AD23  6ES7232-0HB22-0XA0 6EP1536-1SL01 6ES7901-3CB30 POWER-10-OXAO 6EP1334-2AA01 SITOP SITOP-20 là POWER  6EP1336-3BA005126ES5953-0953AB5AAUB7  6ES5953-0953AB5AA6  6ES7331-7KF02-OABO  1P6ES7331-7KF02-OABO 6ES7331-7KF02-0AB0  6EP1336-3BA00  6XV1830-0EH10  6EP1333-2AA01 6ES7314-1AG13-6AB0 6ES7315-1AF103-0A0B 6EP1333-3BA00 6EP1334-1SL1 6EP13361-2 6EP13361-2 6EP13361-2 -2FC21 6EP1337-3BA00 6ES5188-3UA12 SITOP POWER 40  6EP1437-3BA00  3RG4141-6AD00 6EP1331-1SL11 6EP1331-1SH02 6EP1331-2BA10  6ED1052-1FB00GBBA6 6EP1331-2BA00 3RG4141-6AD00 6EP1331-1SL11 6EP1331-1SH02 6EP1331-2BA10 6ED1052-1FB00GBBA6 6EP1331-2BA00 6EP1436-2BA0020A 6ES7AB513-01 6ES7AB713 6ES5470-4UA13 S7-300 / CPU314 S7-300 CPU314-2DP  6AR1303-0ED00-0AA0 SMP16-COM201 6AR1001-7AN34-0AA0 SMP16-CPU076

Mô-đun đầu ra 6ES5441-8MA11 6ES7307-1KA01-0AA0  6ES7314-1AF11-0AB0 6ES7314-1AG13-0AB0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HF01-OAAO 6ES7322-1BL00-0AA0  6ES7392-1AM00-0AA0  6ES7307-1EA7223AAA0  6ES7307-1EA72 6ED1055-1CB00-0BA0  

6ES7332-5HB01-0AB0 6ES7322-1BH01-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7365-0BA01-0AA0 6ES7193-4JA00-0AA0  AGA56.41 6ES7214-1BD23-0XB8 1P6ES7231-7PD22-0XA0 , SJ9PD609043 , E-STAND: 1,6 LOGO PC- C-C-C-C-C  CÁP ĐƯỢC PHÁT HÀNH RS232 CHO SIMATIC 6ES7216-CPU226CN 2BD23-OXB8  6ES7972-OCB20-OXAO 2832933 6ES7971-OBA00 DM8230R

Động cơ servo 6ES5451-8MA11 1FT6034-1AK71-4AG1  6DD1601-0AE0 1LA7133-4AA10 7,5KW 1LA7166-4AA60 15KW SQM56.680A2 ILG113-4AA7 0,4KW 1LG113-4AA755  1LA7063-2AA11 1LA7166 IMB91-491-1AA11  1LA7166 IMB91

Bộ điều khiển tỷ lệ 6DR2004-1A 6DR2100-5 RDF300.20 RDF310.2 

Áp suất QBE2002-P10

Công tắc tơ 3TF3211-0X 3TF3411-0X 3UA5540-2C  3VU9132-0AB15 3VU13 / 3VU16 3RT1015-1AP01  3TH8244-0XM0  3RH1131-1BB40  3TF4222 3UA5540-2D 3UA5840-2E 3UA605942 3TB 3UA22 3TB,  3TB, 3TB, 3TB,  3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 22TB, 3TB, 3TB, 3TB, 3TB, 22TB, 3TB 0XM0  3UA5940-1B 3TH8262-0XB0   3TF4622-0XMO 3TH3031-0XMO 3TX4010-2A 3TX4001-2A 3TF4822-OXMO  3TF3200-01X 3TH42 3TF3200-OX  3RU1126-4BB0  3TH4246-0BB4 3TH4246-0BB4 3TH4246-0BB4 3  

Rơ le 3TX7002-1FB02  3RP1574-1NP30  3UG4616-1CR20  3TH4244-OX 3RB2066-1MC2 3RB1066-1KG0 3RB2163-4MC2 

Cầu chì 3NA3822  NH3-GG  3NA3-830-6 3NA3830-6 3NE3-336 3NE3336 3NE3-227 3NE3227 3NE1-803-0 3NE1803-0 3NE1-818-0 3NE1818-0 D01-16A

Biến tần 6SE6440-2UD27-5CA1  6SE6420-2AB13-7AA1 6SE6420-2AB21-1BA1 6SE6420-2AD24-OBA1  6SE6440-2AD23-0AB1 6SE7090-0XX84-0AB0 6SL3225-0BE32-2UA0 MM440-15KW

Thẻ giao tiếp chuyển đổi tần số MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE 6SE6400-1PB00-0AA0 serial NO: XAW107-005050

Bộ mã hóa 6FX2001-5SS12  1XP8001-1 / 1024

Quạt G200 2BH1600-7AH26 6SY7000-0AB2B 6SY7000-0AB30 6SY7000-0AB67

Van MVI421.25   

Màn hình cảm ứng 6AV6545-0CC10-0AX0 6AV6643-0CD01-1AX1  6AV3607-1NH00-OAXO 6AV3607-1NH00-0AX0

Công tắc áp suất không khí QBM81-10

Bộ chuyển đổi máy phát 77-16F  7MF4033-1BA10-2AC1

Bộ định vị van điện 6DR5025-0EG01-00A0  6DR5220-OEGOO-OAAO 6DR5220-0EG00-0AA0

Nút 3SE2200-1XL03 3SE5282-0HC05-8RA3

Cáp lập trình PC-PP1  6ES7992-OCB20-OXAO 6ES7992-OCB23-OXAO 6ES7992-0CB20-0XA0 6ES7992-0CB23-0XA0

Bộ chuyển đổi S7-300 ES7972-0CB20-0XA0 

Công tắc mức chất lỏng 7ML5504-0XL61-1AA0 7ML5630-0XL61-0HB0  7ML1201-1EF00

Điện trở cân bằng 6SY7000-OAA77 6SY7000-0AA77 

Màn hình cảm ứng OP77B 6AV6641-OCAO1-OAXO 6AV6641-O0CA01-0AX0

Khởi động mềm 3RW4443-6BC44

Bộ định vị van khí nén 6DR5010-0EG01-0AA1 / 6J / 1M / 8VK 6DR5010-0EG00-0AA1 6DR5010-0EG00-0AA0

Mô-đun phản hồi tín hiệu 6DR4004-6J 6DR4004-1M 6DR4004-8VK

Bộ điều khiển nhiệt độ RWD68 

Máy biến áp 4 AM4642-4TT10-0FA0 

Động cơ Yu Xin của CÔNG TY TNHH SIN YU HSIN `CÔNG TY TNHH SIN` `CÔNG TY TNHH SIN ” WAN WANS HSIN` housin CO.’S LTD` Động cơ Yu Xin 1 YSS / 8HP. 1 HP 0,75KW  KW : cho 1,5 2HP  HP1 / 8 KW0,1

Động cơ phanh GV22-200-90SB GH-32-1 / 120 110D70L 1 / 2HP 0,4KW 

Động cơ bánh răng GH-28  3A / 2,2KW Động cơ bánh răng biến tốc vô cấp thẳng đứng 

Động cơ mô tơ `GANFON`GF` BSHW AEVF AEVF-GV-0.75-4 1 / 10HP  1 / 2HP

Hộp giảm tốc GV28 1 / 4HP GV22-200-50SM  GV19 1 / 4HP

Động cơ rung rung 2P-10 PRODUCE NO: 0002 RUNG: 75

Đức `GSR`GSR`VENTILTECHNIK`

Van điện từ A5234 / 1002/012-NO A5234  D40231001  D40231001182  B611.1103 AU509476 2000D805.B723 2000D805B723 2005D805.B723 2005D805B723 AU700521 D40250801.032  D4025 / 0801 / .032 D40250801.088 A7 20001 D40250801.032.032 D40250801.088 A7 182 A6324-11-327155 ĐƯỢC KIỂM SOÁT BÊN NGOÀI AU601419 2000E161 AU415570  D43240806.702XX GO1113215 G043.002521.056.002.008 A1506 1458 D4024 / 1002 / .148XX D4024 / 1002 / 148XX  AU601773 08.02 D40241002.148  A48XX25E 0802802 A48. 182XX  A72311002.148XX G00800004  B2803 / 0801/032 B2803 / 0801 / .032 D40250801 / DN25 GRSAU417822 / D40240801.032XX A6324 / 11-32 / 7155XX K0510110 A72311002.182XX 6324/1104/7005 D40250801 032XX AU310435 A52401004.032XX 09,02 A5240 / 1004 / 032XX  GRSAU417822  2000D80S B991 GO0706585 G052.001081.090.009.090 GO0706585 G052.001081.090.009.090 GO0706585 G052.001081.090.009.090 GO0706585 G052.001081.090.009.090 GO0706585 G052.001081.090.009.090  D40 / 1001 / 032HA  D40240801.032XX  AU511491 40281001 032xx 40281001.032xx 0307 GZDN50 0307GZDN50  4028/1001  / .032xx A7423 / 0801 / .148  D40231006 B616  AU704054, D40251002 032XX B4028103102.032 K05281001.032 A52.032

D2204 / 0402/7505-LK  D2206 / 0401 / 7005XX A7231/1002/182  D40231001.032OE AU214068 loại: 01.03 GO0808346 G00808346 A52401002.032XX  2000E401 2000-24-1104-7105 AV620694

2000D401 A7231/1002/182 A72311002.182XX GSR2000H808  AU060000 A5234 / 1002/148 A5234 / 1002 / .148  K0510190 AU600189, D43231001.012XX D43231001012XX 

Cuộn dây  K0510390  KO510390 K0593590 K0583590 K0511B10 AU610549 A72311002  K0511890 K0511810 A7231/1002  KO517008

Van điều khiển `MAW CHERNG` 2B2-O2-A2 3C4-O2-A2 3C2-O2-A2 2B2 3C4 SOR-02 MFS-03A-04R-A2 DSG-3A-3C6-A2 MF-SOR-03  FKC-G02-B4 FKC-G02-A4  FKC-03S-4 MFS-02-08P MFS-02-04R MFS-03B -04T  MFS-03B-04P MFS-03B-04A MFS-03B-04B 3C6-03-A2

`CÁC ĐƠN V QUY TRÌNH TRNG LƯỢNG B  điu khin cân

B chuyn đổi tín hiu cm biến lc AC-9125U  AC-9100B BEI-9388  AC-9127U AC-8300S

Màn hình AC-9125C AC-9126D AC-9125D  AC-9200 AC9100C + AC-9100C + AB-2000  ĐIỀU KHIỂN I / O  AC-9100S AD-4325 AC-8100D  BEI-9388A

Máy con người HM-630S  HM-730S

Đường kết nối bộ điều khiển cân AC-9125

B chuyn đổi tín hiu cm biến ti AC9125C HB-8218P HB-8218B AC-8100A SM-2006 NMB-CSD-819B AC8400P AC-9000 AC-8100D BDl-2002 SM-201 AD-4329 AC-9100B CSD-819B

Hin th `RACER` EX-2001 1705 AC-8500TS AC-8100A W20 1708S 1708B SM-2006 AC-8100A + NMB-CSD-819B BDI-2002 AD-4329 AC-9200 AC-8400P SM-2001 CSD-819B AC-9100B

B điu khin lô đo sáng HB-8218P HB-8218B MAT TL

Cm biến lc SDJB4 / 8 SLBX SQB-SLP1 SQB-SLZ2 LU-C SLC1 LU-AD SLCC5

Bộ mã hóa `KOYO Guangyang` gần với dòng  TRD-S TRD-SH TRD-J TRD-2T TRD-2TH TRD-NA TRD-K TRD-N TRD-2E-1000B TRD-J600-RZ  TRD-J240-RZ  TRD -GK100-RZ TRD-GK1000-RZ TRD-GK500-RZ E-03DM  TRD-NH600-RZ D3-05B-1 E-05N E-05T E-03B-EX E-03DM KCN-4WR  TRD-NH600  TRD-N300 -RZ TRD-2E360B TRD-2T600BF T RD-J300-RZ TRD-GK1000RZ TRD-N100-S  TRD-2E60B TRD-2T100BF TRD-SH300B  TRD-NA360NWF5M  TRD-S2000V  TRD-S2000B TRD-J30-RZ  TRD-N2500-RZ TRDZ  TRD-GK360-RZ TRD-NH600-RZ  TRD-J50-S  TRD-NA256NW TRD-2TH1000BF TRD-2TH1000AF  TRD-J100-RZW TRD-J200-RZV  TRD-N1O-R2 JT-035 TRD-S2500V TRD-S1000V TRD-SH2000V TRD-2T200BF TRD-J1000-RZW-L TRD-J1000-RZV TRD-J1000-RZ -L  TRD-SH100V  TRD-N10-RZ-1M TRD-2E1024B TRD-J100-RZ  TRD-J1000- RZC TRD-J1000-RZ  TRD-N360-RZW  TRD-J500-RZL-JAI  TRD-J60-RZ  TRD-J360-RZ TRD-J500-RZL TRD-J1000-RZVC  TRD-J30-RZW TRD-J100-S TRD- J100-RZ TRD-SH2500B TRD-2T2500B TRD-2T2500BF  TRD-S2500B TRD-2T2500BF  TRD-NA256-PW  TRD-NH500-RZ  TRD-J200-RZ

TRD-NN360-PW TRD-GK30-BZ  APS4-8GMC-Z APS2-8GMC-Z APS2-8GMC2-Z APS10-30F-Z CS-16-5N TRD-S1000B TRD-2T1000BF JAI-N1000-RZL TRD-J1000- RZL  

Bộ lập trình PLC Z-05B Z-06B  E-03DM D3-232-DCU  E-03B-EX E-04B-EX  R-21P-EX SR-21-EX D3-05B-1 D3-35O E-05N E- 05T G-01SP  D3-16TR  SU-6B-EX SU-6M U-01PM U-01DM D4-DCM U-01EM U-01EW D4-EX U-01AD-1 F4-04AD U-08B D4-08B-1 U -05T D4-16TR U-05N D4-16ND2 G-03M U-4DAC-2 F4-04DA-2 U-04B D4-04B-1  D2-16ND3-2 F2-08TRS Z-08B-C D2-09BDC-1 Z-08B D2-09B-1  D2-32ND3 DIRECT205  D2-06B-1 D2-250-1 DL250-1 PC-K6P-3M  TRD-2E2500V  D2-09B  DIRECT06 D0-06DR-D D0-05DR  D2-03B-1 F2-04-AD-1 D2-09BDC-1 Z-08B-C  D4-440 LOGIC-405 TRỰC TIẾP

Máy con người GC-53LC3-1 GC-56LC2-1

Bộ đếm KCX-B6T KCX-5D KCX-5DM KCN-4SR  KCN-6SR  KCN-4WR  KCV-4S  KCX-4D KCX-6DM KB-03  KC01-6WR KCN-6WR TC-4W KCX-4T KCX-B6W  KCX-4W KCX -5W KCX-4 

Đồng h tc độ TC-41

Gn vi APS-11-4T APS5-18GM-WS-CS APS5-18GM APS-12A-4T  NJ10-30GM50-E APS-11-4N AT1-AN-1A  APS10-30GMD-E  APS5-12GK-E  APS-14- 15N APS4-8GMC-Z  APS-12A-4N  APS4-12U-Z APS5-18F-E  APS-30-4T  APS4-12M-E APS4-12BU-Z

Mô-đun SU-6B-EX  D4-PULS-1 D4-RAM-1 P / N: EL13 F2-02BA-2

Bộ nguồn SPD-122 …… vv.

Bộ đếm bộ đếm DKS-AN04C DKS-AN04CH DKS -AN05CH DKS-AV24P DKS-AN05PC DKS-AN06CH DKS-AN05PCH DKS-AN06PCH DKS-AN05C DKS-AN06C DKS-AN08C DKC-AN04 DKC-AN05 DKC-AN06 DKC-AN06 DKC-AN06 DKC-AN06 DKS-AN144C DKS-AN155C DKS-AN166C DKS-AN177C DKS-188C DKS-050CP1 DKS-SR04 DKS-SR04H DKS-SR04B DKS-SR14 DKS-SR34 DKS-AV24P DKS-AN266C DKS-AN255C DKS-AN AG04C DKS-AN AG15 DKS-DAR04 DKS-A360ZH DKS-AN065RL DKS-A236 DKS-ACV26 DKS-AV0410V DKS-UDV04 DFC-SN244 DKC-AN244 DKC-AN255 DKC-AN266 DKC-AN144 DKC-AN166 DKC-AN266H DKC-AN266H DKC-AN266H -A144W DKC-A166W DKC-AN277 DKC-AN355P DKC-AN266W DKC-AN344CR DKC-AN264RL DKL-6P DKC-AN240P DKS-AN04RN-A

TỐC ĐỘ DKS-AN04RN DKS-AV04K DKS-AV05 TỐC ĐỘ DKC-SR04W

TENSION ConTROLLER JX-89S JX-89ES JX-89 JX-89R NRC-516 JX-04TY

SPEED ConTROLLER RC-103S

RATIO SPEED ConTROLLER RC-102 RC-102K RC-102NA JX-05A JX-05ASP JX-948A

MULTI POINTS ConTROLLER JX-MPC1

VỊ TRÍ ConTROL JX-02D JX-02A JX-DX02

POWER CLUTCH PHANH DCC-24

Máy dò dịch chuyển LVDT LVDT

Bộ đếm DKC-AN04 DKC-AN05 DKC-AN06 DKC-AN04P DKC-AN06P DKC-AN144 DKC-AN155 DKC-AN166 DKC-AN144P DKC-AN155P DKC-AN166P DKC-AN144W DKC-AN266 DKC-AN255 DKC-AN255 DKC-AN255 -AN266W DKC-AN244P DKC-AN255P

DKC-AN255PB DKC-AN266P DKC-AN240P DKC-AN344P DKC-AN355P DKC-SN455P DKC-AN455KP DKC-AN166H DKC-AN244H DKC-AN266H DKC-AN344 DKC-AN366 DKC-AN164T DKC-AN1606 AN2707TB DKC-AN2606TC DKS-AN04C

AUTEH` Công tắc từ MG-12 1015 1072 1075 1078 1078C 1125 1225 3000 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3045

Công tắc cây sậy `SENTROL` MG-12 1015 1072 1075 1078 1078C 1125 1225 3000 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3045

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

`PASCAL`

Van điện từ DSG-02-2B2-N-220V DSG-02-2B2-A5 ALS-2 D5-02-2B2A-02 D5-02-3C2-D2 BG-03-3-30 VPG3-S41 DSG-02-3C2 -N-A2 SPRP-02
MBRV-02P3-MB DSG-02-2B2-N-A2

Động cơ MOT-01-2HP-4P VPE-F12D-10

Bơm V15A2R10X V15A2R10 V15A3R-10X HPH-6310 HPH6310 HPH6308 VPGE-F40D-PA-10

Động cơ `DIETZ-MOTOREN` FDR 90S / 4P SỐ 105012 110621/20 B14 / 140-A1A

Đan Mạch `Telco`

Ổ cắm bộ khuếch đại tiệm cận quang điện cho bộ khuếch đại TR 11 B Bộ khuếch đại PA11B 303T

máy thu LT-120L TB45 Máy phát LT-120L TB45 Ổ cắm KDW12 Máy thu SRM 8520 MGJ Máy phát SMT 8000 MGJ

Bộ chuyển đổi quang điện tiệm cận SMT4000SG5 SMR4306SG5 PA10B613 ( LT110 / LR110) LR100L-TS-58-J LR100L-TS-35-5 SMR-4204-MG5 SMT-4000-MG5 SMT6001.SGT3 OGSL-30-PUK-ST3 OGSL3 030 PUK-PUK-ST3 SMR4306MGJ SMT4000MGJ

SMP8500-MG-J SMT6001-TS-J SMT6001-SGT3 SMT6000-SGT3 SMR6306-SGT3

SMR6302-TS-J SMP-8500-MG-J SMT-6001-TS-J SMR-6302-TS-J SMR-6301-TSJ SMP-8400 PG2.5 LTE-TP-38-5 LTE-TB-38- 5 LRE-TP-38-5 LRE-TB-38-5 AMP-21-C-500 SMT3000CS SMT-3000-S-30-2.5 SMR-3106-S-30-2.5 TXTP5 RXTP5 AMP-21C-500 SMR3106S IR06PSK -ST4 IR 06 PSK-ST4 SMP-8000-PGJ SMT-800- PGJ SMP-8500-PGJ SMP-8520-PGJ SMR-8520-PGJ

Bộ phát lưới LT110TB3815 Bộ thu LR110TB3815

Bộ khuếch đại MPA21B603 MPA21-B-603

`Dietz Sensortechnik`

Ổ cắm khuếch đại tiệm cận quang điện tử cho bộ khuếch đại TR 11 …… vv

Bơm dầu động cơ motorAn Yi Precision Industry` ELECTRoNIC PUMP AP-220AL

Đài Loan `CHING-YEA MECHANICAL INDUSTY CO., LTD` Yuxing Brand` Paint Delivery Pump CY-1315 CY-901

Bộ điều khiển HINAIDEʻAC DZ47-63 DZ47-60 DZ47-100 DZ158-100

Đài Loan `THỦY LỰC CHIẾN THẮNG`

Động cơ thủy lực 3 PHASE INDUCT10N MOTOR MF01 1HP MF01H40A10BAN MF06 2HP MFW03 1HP S1 KABD41CE1DF003 BMFW03

MÃ GÓI CÔNG SUẤT SỐ MF05H16U35 BANEWH 318999 OD0217Q1300Z S8 cuộn OD01Q10201OL OD01010201OL OD021701300Z MF10 3HP MFW08 0.75KW BMFW08

Bơm dầu có động cơ 8WBAFSIN02 MF01H42A10BANDFSI2

Công tắc ly tâm S05-0001

Máy điều nhiệt `Xinghang` Đài Loan LJ759 cho máy đúc khuôn

Máy bắn giấy `PULSCONS` Đài Loan PL-1120

Đài Loan `YEUQ JYI`YEUQ JYI INDUSTRIAL`Yu Set`P Piece Khớp nối YS-CP-126

Khớp nối bánh răng Crown A10D A15D A20D A25D A30D A35D A40D A45D A50D A55D A60D A70D A80D A90D A10S A15S A20S A25S A30S A35S A40S A45S A50S A55S A60D ADP50 ADP20 ADP20 ADP50 ADP40 A25DS A30DS A35DS A40DS A45DS AT10D AT15D AT20D AT25D AT30D AT35D AT40D AT45D AT50D J100D J112D J125D J140D J160D J180D J200D J224D J250D J280D J315D JS250 JS 355D J400D J1005 JS250 JS

Khớp nối mềm dạng lưới thép H Loại: 1020H 1030H 1040H 1050H 1060H 1070H 1080H 1090H 1100H 1110H 1120H 1130H 1140H 1150H 1160H 1170H 1180H 1190H 1200H

Loại V : 1020V 1030V 1040V 1050V 1060V 1070V 1080V 1090V 1100V 1110V 1120V 1130V 1140V 1150V 1160V 1170V 1180V 1190V 1200V

Khớp nối xích HT4012 HT4016 HT5016 HT5018 HT6018 HT6022 HT8018 HT8022 HT10020 HT12018 HT1200

Khớp nối cao su NM NM-50 NM-67 NM-82 NM-97 NM-112 NM-128 NM-148 NM-168 NM-194 NM-214 NM-240 NM-265

NMH Khớp nối mềm dẻo cao su mở rộng NMH-50 NMH-67 NMH-82 NMH-97 NMH-112 NMH-128 NMH-148 NMH-168 NMH-194 NMH-214

Khớp nối cao su MH MH-45 MH-55 MH-65 MH-80 MH-90 MH-115 MH-130 MH-145 MH-175 MH-200

Khớp nối mềm cao su kiểu chữ L L-035 L-050 L-070 L-075 L-090 L-095 L-099 L-100 L-110 L-150 L-190 L-225 L-276

Khớp nối mềm cao su loại K 5801 5802 5804

Khớp nối cao su Loại lốp Khớp nối linh hoạt Loại khớp nối sao Loại khớp nối linh hoạt Loại GR Khớp nối đa năng Loại khớp nối thủy lực loại UR Khớp nối tấm thép Khớp nối thẳng hàng

Trục Cardan SK-65 SK-75 SK-90 SK-100 SK-120 SK-150 SK-160 SK-180 SK-200 SK-225 SK-250 SK285 SKS200 SKS225 SKS250 SKS285 SKS315

Trục truyền động đa năng hạng nặng tốc độ cao YHT: YHT-7 YHT-20 YHT-30 YHT-45 YHT-70 YHT-110 YHT-150 YHT-300 YHT-500

Tỷ lệ vận tốc không đổi YOJ Trục khớp nối vạn năng : YOJ-68 YOJ-75 YOJ-87 YOJ-100 YOJ-125 YOJ-150 YOJ-175 YOJ-200

Hộp giảm tốc bánh răng sâu ASS ASM ASF ASX BSM BSS DLM DMM DNM CHM CHS CSM CSS UCS UMX USS USX ESF ESM ESS ESX

Bộ chuyển đổi quang điện `RE CHENG INDUSTRIAL` RC-10P RC-20N RL-10N RL-20N RL-30N RL-100N RL-300N RLS-03N RLS-10N RLS-20N RS-5N RS-10N RE-03N RE-05N RU -07N RD-10N RD-30N RD-50N RD-200N RD-500N RU-07R RU-07G RC-2000N RT-10N RT-40N RT-300N RT-1000N RT-2000N RK-1000L RK-2000L RDC-70L RDC-200L RDC-500L RDC-800L RDC-1000L RDC-2000L CH-P10-5 DF-100L DF-400M

Khoảng cách RA-1805 RE-1805 RA-1204 RA-1204S RA-1705 RA-1805 RA-1805S RA-2507 RS-2507S RA-3010 RA-3015 RA-4020 RM-X3015 RM-X1202 RM-X1204 RM-X1808 RC -X0801 RC-X0802 RC-X1202 RC-X1204 RC-X1805 RX-X1808 RC-X3010 RC-X3015 RM-X1202 RM-1204 RM-X1808

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

`Sanmu YAMATAKEʻAZBIL`

Công tắc độ ẩm 30-80% RH H615A H615A2010 50% RH-90% RH HY6000Z8000

Nhiệt C10T6DTA0500 C15TV0TA0300 SDC10T6DTA0500 SDC15TV0TA0300 S DC10 SDC15 SDC20 SDC21 SDC25 SDC26 SDC30 SDC31 SDC35 SDC36 SDC40A SDC40B loạt C10 C15 C20 C21 C25 C26 C30 C31 C35 C36 C40A C40B loạt SDC15TROTA0100 SDC10T0DTA0100 SDC10 C15TROTA0100 C10T0DTA0100 C36TCOUA1000 T9065A2012 TY9000Z1000 TY6000Z1000 C215GA00101 C315GA00100 C302GA000100 C15MTCORA0200 SDC15MTCORA0200 SDC302GA000100 C10T6DTA0100 SDC10T6DTA0100 C10S6DTA SDC10S6DTA SDC21 C215GA00101 C215AG00101 C315GA00100 SDC215GA00101 SDC215AG00101 SDC315GA00100 C15MTV0TA0100 C15TV0RA0200 SDC15TC0TA0100 C15TC0TA0100 SD312GA00100 SDC20 SDC205GA00101 SDC305GA00100 C205GA00101 C305GA00100 C10T6DLA0100 SDC15TVOLA0100 C15TV0LA0100 SDC15TVOTA0100 SDC315GA0001 C36TCOUA120D0 SDC15-C15MTRORA0100 SDC10-C10SODRA01D0 C15TR0RA01D0 SDC210DA00501 C26TROUA2100

Đầu đốt R4750B220-2 R4750B208-2 B4750B208-2 R4750B R4750C

RELAY FSG80 R4780C Ell Drive C7035A1064J, 55422 FRS100C200

Biến áp đánh lửa S720A200-GHA

Quang điện tử tiệm cận HPJ-E21 HPX-ETR1 HPX-ETR2 HPX-ETS HPX-ET1 HPB-D1 HPB-D1-N HPJ-D21 HPX-T4 FL2-4A6S-L5 FL2-4A6S HPX-T1 HPF-D010 HPJ-T21 HPJ- A21 FL7M-1P5A6-CN03 FL2R-7J6SD HPJ-R21 FL2B-4J6-E PJ7-T5-902E PJ7-T5-901R PJ7-T5-901R PJ7-T5-920E HPJ-T23 HPB-A1 HPB-A1N HPJ-T11 HP100 -A1 APM-B3B1 FL7M-3J6HD-Z APM-D3A FL7M-8J6ND FL7M-7J6HD-Z FL7M-7J6HD HPA-T22 HPA-R22 HPA-E21 FL2R-4K6H, v.v.

Bộ mã hóa quang học đầu tiên `thương hiệu JC ‘ LMA-102.4BM-L15F LMA-102.4BM-G05D LF-60BM-G15M LF-60BM-G5-26A LF-102.4BM-G10-30N LEC-S1-180BM-C24E LEC -S1-36BM-C24E ZKT-D100BH30-102.4B-C8-30F-A

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan `HANMARK`

Động cơ bước Động cơ bước 2T511-610 2T511-620 T511-630 2T511-430 2T551-620 2T551-610 2T551-630 2T551-430 2T581-610 2T581-620 2T581-630 2T581-430 2H311-605 2H331-603 2H341- 605 2H511-610 2H531-610 2H541-612 2H551-615 2H811 2H821 2H831 2T431 2T461 2T491 2T 2T811 2T821 2T831 2T841 2T911 2T921 2T931 5T811 2H821 2H831 2T431 2T461 2T491 2T 2T811 2T821 2T831 2T841 2T911 2T921 2T931 5T811 BL500 5T821 5T831 5T910460521 BL500 5T831 5T910521

Ổ đĩa SD265 SD245 SD2202 SD225 SD2128 SD200 MK4042 MD2403 MD2012 MD26-3A MD2415 MD26 SD528-2.8A SD528 SD500 SD520 SD520S DB300-0 MT900 MT2000 BL300-0 BL150-0 BL5 PF2300 PF2600 PF300 PF600 MT 900 SD528-2.8A SD -520 MT-100 HC32A HC32-SSD HDSP SD205C SD215 SD500 MD-2415

Bộ điều khiển tốc độ động cơ DC MT-1000U

Bộ điều khiển SUPER-1NC EASY-NC DA100 2KI 35Y

Đài Loan `LUH JIANG`LUHJIANG`

Bộ điều nhiệt 759BN 719 709 907 759A 748 748CA 708CA ZC-500 ZC-969 LJ700-R01K0000-A

Rơ le trạng thái rắn LS4840D2 LS4840DZ 708CA LS2415DZ LS2440DZ

Ampe kế 759CA (K)

Nguồn SD15 / 0 SD1510

Xi lanh `STAR` MCD-10 MCD-20

Phụ kiện 1892-201 1892-301 CP-061

Cảm biến SSW-1 D-B73

Máy cắt không khí NW-35 NW-35R

Xi lanh CYL-TR-CY7-40 * 550ST NCON-M30W

Bộ đệm KBM14-50-12C KBM10-50-12C KBM11-25-2C

Đài Loan ʻExtend Light` Wataru Wataru Yao Yao` công tắc quang điện cho máy móc chế biến gỗ SP-200-1 31022 + SP-200-1R 31022

Thanh áp suất không khí `WDF`Wdf`-gaslift` Đài Loan WDF-195-70-50 WDF-195-70-45 WDF-195-70-40 WDF-195-70-35 WDF-195-70-30 WDF-195- 80-50 WDF-195-80-45 WDF-195-80-40 WDF-195-80-35 WDF-195-80-30 WDF-195-90-50 WDF-195-90-45 WDF-195-90 -40 WDF-195-90-35 WDF-195-90-30 WDF-195-100-50 WDF-195-100-45 WDF-195-100-40

WDF-195-100-35 WDF-195-100-30 WDF-195-120-50 WDF-195-120-45 WDF-195-120-40 WDF-195-120-35 WDF-195-120-30 WDF -195-70-50

WDF-195-70-50 WDF-195-70-50 WDF-195-70-50 WDF-195-70-50 WDF-259-120-50 WDF-259-120-45 WDF-259-120-40 WDF -259-120-35 WDF-259-120-30 WDF-259-140-50 WDF-259-140-45 WDF-259-140-40 WDF-259-140-35 WDF-259-140-30 WDF- 281-140-50

WDF-281-140-45 WDF-281-140-40 WDF-281-140-35 WDF-281-140-30 WDF-300-160-50 WDF-300-160-45 WDF-300-160-40 WDF -300-160-35 WDF-300-160-30

WDF-320-200-50 WDF-320-200-45 WDF-320-200-40 WDF-320-200-35 WDF-320-200-30 WDF-420-270-50 WDF-420-270-45 WDF -420-270-40 WDF-420-270-35 WDF-420-270-30

Thanh cổng đuôi GS_1 dòng GS-18-08-060-120 GS-18-08-080-140 GS-18-08-100-160 GS-18-08-120-180 GS-18-08-140- 200 GS-18-08-160-220 GS-18-08-180-240 GS-18-08-200-260 GS-18-08-220-280 GS-18-08-240-300 GS-18- 08-260-320

Dòng GS_2 GS-22-10-060-115 GS-22-10-080-135 GS-22-10-100-155 GS-22-10-120-175 GS-22-10-140-195 GS- 22-10-160-215 GS-22-10-180-235 GS-22-10-200-255 GS-22-10-220-275 GS-22-10-240-295 GS-22-10-260 -315

Dòng GS Dòng AA GS-22-10-060-115-AA GS-22-10-080-135-AA GS-22-10-100-155-AA GS-22-10-120-175-AA GS- 22-10-140-195-AA GS-22-10-160-215-AA GS-22-10-180-235-AA GS-22-10-200-255-AA GS-22-10-220- 275-AA GS-22-10-240-295-AA GS-22-10-260-315-AA

Dòng GS Dòng BB GS-22-10-060-115-BB GS-22-10-080-135-BB GS-22-10-100-155-BB GS-22-10-120-175-BB GS- 22-10-140-195-BB GS-22-10-160-215-BB GS-22-10-180-235-BB GS-22-10-200-255-BB GS-22-10-220- 275-BB GS-22-10-240-295-BB GS-22-10-260-315-BB

Dòng GS Dòng CC GS-22-10-060-115-CC GS-22-10-080-135-CC GS-22-10-100-155-CC GS-22-10-120-175-CC GS- 22-10-140-195-CC GS-22-10-160-215-CC GS-22-10-180-235-CC GS-22-10-200-255-CC GS-22-10-220- 275-CC GS-22-10-240-295-CC GS-22-10-260-315-CC

Dòng GS Sê -ri FG Sê -ri GS-22-10-060-115-FG GS-22-10-080-135-FG GS-22-10-100-155-FG GS-22-10-120-175-FG GS- 22-10-140-195-FG GS-22-10-160-215-FG GS-22-10-180-235-FG GS-22-10-200-255-FG GS-22-10-220- 275-FG GS-22-10-240-295-FG GS-22-10-260-315-FG

Dòng GS DE GS-15-06-020-065- DE GS-15-06-030-075- DE GS-15-06-040-085- DE GS-15-06-050-095-DE GS- 15-06-060-105-DE GS-15-06-070-115-DE GS-15-06-080-125-DE GS-15-06-090-135-DE GS-15-06-100- 145-DE

Tách chất lỏng và chất khí Sê-ri HS-Sê-ri HS-27-4-10-020-125-A HS-27-4-10-025-130-A HS-27-4-10-030-135-A HS-27 -4-10-040-145-A HS-27-4-10-060-178-A HS-27-4-10-080-215-A HS-27-4-10-100-252-A HS -27-4-10-120-288-A

Sê -ri HS-Sê-ri HS-27.4-10-020-125-B HS-27.4-10-025-130-B HS-27.4-10-030-135-B HS-27.4-10-040-145-B HS -27,4-10-060-178-B HS-27,4-10-080-215-B HS-27,4-10-100-252-B HS-27,4-10-120-288-B

Động cơ nhỏ “ Sayama` ‘Nhật Bản GA230B21 UA0928A RA-20GM-SD3

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Chương trình sàng lọc ‘KASO`FILTER của Đài Loan K-1000 K-2000 K-2500 K-2500R XO-2000 KASO-XO KA908-A16 FRL-2000 KA-908-A16

Thoát nước tự động K900-A6

Core GW250 E-200-6 GP250E / MICRON HG250E 0.0 / MICRON

Đài Loan `SHING YEH`JANG MAW`JANGMAW`

Van bơm dầu VP-50T-23LR JSP-10 JSP-20 JSP-30 JSP-60 MSW02 JMJ11 HD3B-3C4-03 HD3B-3C2-03 VP-15-A3 VP-VAI-15-A3 MGR02 HG-06C VP- 30-A3 VP-VCI-30-A3 HD3-3C6-02 VP50T-L12R VP-50T-L12R VP-VCI-40A3 + PG VP-VCI-40A3 + PG -MB 150T-61LR MGE-02 CPDG-06E CPDG- 10E 3C12-06 HG-06H CPDG-06E CPDG-10E 3C12-06 HG-06H MGR-02

Quạt hướng trục JM162AP-22-1

Bộ làm mát DRC-10-03-12

Hướng dẫn sử dụng van chân không HTC`Riyang Van góc chân không AVB-CU-CR AVB-CU-CR-M AVB-CU-KF AVB-CU-KF-M AVB-CU-TE AVB-CU-TE-M AV-KF AV -KF-ME AV-KF-M AV-TE AV-TE-M AVB-IS AVB-IS-ME AVB-CR AVB-CR-ME AVB-KF AVB-KF-ME AVB-IS AVB-IS-M AVB -CF AVB-CF-M AVB-KF AVB-KF-M AVB-TE AVB-TE-M

Van góc chân không khí nén AVBS-CR AVBS-CR-PE AVBS-KF AVBS-KF-PE AVBS-KF-P AVBS-TE AVBS-TE-P AV-IS AV-IS-P2-E AV-CR AV-CR- P2-E AV-CR-PE AV-KF AV-KF-PE AVB-IS AVB-IS-P2-E AVB-CR AVB-CR-P2-E AVB-CR-PE AVB-KF AVB-KF-PE AV -IS-P2 AV-TE AV-TE-P2 AVB-IS AVB-ISO AVB-ISO-P2 AVB-CR-P2 AVB-TE AVB-TE-P2 AVB-CR-P AVB-KF-P AVB-TE- P

Van Y bằng tay YVB-CU-CR YVB-CU-CR-M YVB-CU-KF YVB-CU-KF-M YVB-CU-TE YVB-CU-TE-M YVB-CR YVB-CR-M YVB- KF YVB-KF-M YVB-TE YVB-TE-M

Van Y khí nén YVBS-CR YVBS-CR-P YVBS-KF YVBS-KF-P YVBS-TE YVBS-TE-P YVB-CR YVB-CR-P YVB-CR-P2 YVB-KF YVB-KF-P YVB -TE YVB-TE-P YVB-TE-P2

Van Z bằng tay IVB-CU-CR IVB-CU-CR-M IVB-CU-KF IVB-CU-KF-M IVB-CU-TE IVB-CU-TE-M IV-CR IV-CR-M IV- KF IV-KF-M IV-TE IV-TE-M IVB-CR IVB-CR-M IVB-KF IVB-KF-M IVB-TE IVB-TE-M

Van Z khí nén IVBS-CR IVBS-CR-P IVBS-KF IVBS-KF-P IVBS-TE IVBS-TE-P IV-CR IV-CR-P IV-KF IV-KF-P IV-TE

IV-TE-P IVB-CR IVB-CR-P IVB-KF IVB-KF-P IVB-TE IVB-TE-P

Van kim loại đầy đủ AVBAK-CR16 AVBAK-CR35

Bellows van kín Van hai tầng-40 VAN hai tầng-50 Y-LNLINE VAN ANGLE VAN

Van bi KF16BV092 KF25BV107 KF40BV130 KF50BV151

Van xả KF10VVM

Van cổng chân không tay cao bằng tay GVB-SS-IS GVB-SS-IS-M GVB-SS-KF GVB-SS-KF-M GV-SS-IS GV-SS-KF GV-SS-KF-M GV-SS -IS-N1-M GV-SS-ISO GV-WA GV-SS-2-ANSI-N1-M GV-SS-3-ANSI-N1-M GV-SS-4-ANSI-N1-M GV-SS -6-ANSI-N1-M GV-SS-8-ANSI-N1-M GV-WA-2-ANSI-N1-M GV-WA-3-ANSI-N1-M GV-WA-4-ANSI-N1 -M GV-WA-6-ANSI-N1-M GV-WA-8-ANSI-N1-M

Van cổng chân không cực cao bằng tay GVB-SS-CF GVB-SS-CF-M

Van cổng chân không cực cao khí nén GVB-SS-IS GVB-SS-IS-P GVB-SS-ISO GVB-SS-ISO-P GVB-SS-KF GVB-SS-KF-P GV-SS-KF

GV-SS-KF-P GV-SS-100-ISO GV-SS-100-ISO-NP GV-WA-80-ISO GV-WA-80-ISO-NP GV-SS-2-ANSI-N1-P GV-SS-4-ANSI-N1-P GV-SS-6-ANSI-N1-P GV-SS-8-ANSI-N1-P GV-WA-2-ANSI-N1-P GV-WA-3- ANSI-N1-P GV-WA-4-ANSI-N1-P GV-WA-6-ANSI-N1-P GV-WA-8-ANSI-N1-P

Van cổng chân không cực cao khí nén GVB-SS-CF GVB-SS-CF-P

Nhật Bản `MARUYAMA Maruyama` Backpack Blower Blower BL5100-HA

Nhật Bản `Kasuga Kasuga`

Công tắc mức chất lỏng TBL12FC

Công tắc cần trục tay cầm khởi động COB-63 COB63A

Contactor UN80MK UN80MK01 UN80MK11

Công tắc WBST221 WBST222 WBST223 RS30 3.7KW BSWT215B BS315 RS-15 B210B BS210B BXA301 BXA302 BSWT230B3 BSWT-230B

Nút B30MY B30F B30-F10

Rơ le EARTH FAULT RELAY RASP18NB MUFR5-4 RAS70-3B

`MH` EF18 OA703

Biến tần KVFC-215E KVFC-215ES

Bàn đạp Tianguan KF1

Rơle EARTH LERKAGE RELAY EM302

Máy biến áp `Yacheng Electric` Đài Loan S-15502 EI-228x70m / m PT-5-2B. S-02317 PT-324B S02316 TF-12 EI-133 X75mm T-053-A S-04733 T-054-B S -04724 T-1305-T1 S-047-004-0 S-109-002-0 EI-133 * 60m / m

Đài Loan `YA CHANG ELECTRIC`YACHANG`

Máy biến áp S-15502 LOẠI: EI-228x70m / m PT-324B S02316 S-109-002-0 EI-133 * 60m / m TF-12 EI-133 X75mm PT-5-2B. S-02317 T-053-A T-054-B

T-1305-T1 S-047-004-0 T-053-A S-04733 T-054-B S-04724 T-1305-T1 S-047-004-0

Bộ mã hóa `HUEBNER` của Đức FGH6KK-2000G-90G-NG HDG100DN-20481 HOG-100-DN2048-I

Đức `HUBNER-BURLIN`

Bộ mã hóa FGH6KK-2000G-90G-NG HDG100DN-20481 HOG-100-DN2048-I

Bộ nguồn `Skynet Electronic` Đài Loan SNP-AX40 SNP-AX30

Bộ đếm `KEMEI` PLC- 62KB -V

Bộ nguồn chuyển mạch ʻETHERWAN Đài Loan DR-30-24

Thụy Điển động cơ quạt gió `BENTONE Belden` EB95C35 / 2 7U 084090 GEBLAESE MOTOR EB95C42 / 2, NH 084207 448H11 6900 CV

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Bộ điều khiển nhiệt độ `NHY` Huayou` Đài Loan NHY-TD550 NHY-TC560 NHY-RTC150 NHY-RTC131 NHY-RTC585 NHY-RTC590 NHY-RTC131H NHY-RTC585V

Ổ đĩa Servo ʻEzi-Servo` EZS-PD-42XL-AD

Bộ điều nhiệt TECSYSTEM` Ý T154

Cốc mực WE-252E của Đài Loan `Weige Industry` cho máy in pad

Đài Loan `Hanshin` Taiwan Precision`TPG`

Hộp giảm tốc GH-28 GH28-200-200S GV-50 GV-50-5500-7.5S GH32-750-100S GH22 GH-22-100-200S GH-40-1500-50SMH GH40-1500-50SMH GV-16- 200-15A

WM063-150-20SM GH22-20080SM G-04-15 GV-22-400-15S GV22-200-50SM

WM040-020-060SM GH28 / 0,4KW / 380V GH-28-400 GH-50 M2200-523

GH-50-2200-100S M200-5623 wM040-020-100SM

Thống đốc CA-201

Bộ cấp nguồn khử tĩnh điện `Kintec` Jingxing Precision` của Đài Loan KST-1

Đài Loan ʻExtend Light` Gen Yao` Gen Yao Máy móc chế biến gỗ Công tắc quang điện SP-200-1 31022 + SP-200-1R 31022

Bộ điều khiển lưu lượng van điện từ `CHIA WANG`CHIAWANG`MOUNTAIN ISLAND` của
Đài Loan MPC-02W-2D PF-90 DSG-3C4-02-A2-N DS-3C6-06G-ET YB-E50 MPC-02-W-30 MBR -02-A2-K MBR-04-A3-K SGR-06G-2-30 BRV-02G-3-30 SGR-06G-3-30 SGR-03G-2-30 WE-G02-2B2 MTC-02B MRV -02P3 CV-03G-05-40 EBG-03 WE-3C2-03G-D2-30 WE-03G-3C2-D2-30 DS-3C4-04G LVSH-02G-A2 WE-2B2-03G-D2-30 DS -3C2-06G-WK DS-3C2-06G-WK-A2-30 DBW-03G-3-D2-30

W2-3C4-02-D2-30 MPC-02A FYC-03-2-01-NO PF-80 MTC-04-W-20

RV-10G-3-40 CV-06G-50-40 PCU-10G-30 CV-06G-2-D4 WE-3C2-02G-D2-30 MBR-02-P3-K-20 MTC-02-WKD MBR -02-P1-K-20 07030308CJ WE-2B2-03G-A2-20 WE-3C1-03G-A230-30 WE-2B2L-03G-A230-30 WE-3C1-03G WE-2B2L-03G PCV-03T- 30 PF-50 MGS-02-P1-A1-20 PCV-03G-03 SGR-03G-03

WE-3C4-02G-A2-30

Van lưu lượng FYC-G02-2-01-NO FKC-G02-2-01-NO FNC-G02-4-01-NO

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

`FENWAL`FENMAL`

Công tắc bảo vệ quá nhiệt B-2D-VAK-2 OC020004 01-017000-000 US2257990 & 2698367 9424 17202-0 01-018002-021 01-018052-305

Bộ điều nhiệt AR42 AR44 AR24 AR33 AG42 AG44 AG24 AG33 AR24L-04-RAK-NN AG24L AS22L-TRZC-NW AM22L-TRZC-NW AS22L-TRZ-NN AS2L-CRZ-NN

Máy dò nhiệt độ 12-F27121-000-275F 12-X27121-000-190F 28021-005 28020-003 27121-0 12-E27121-000 03.6 CAT NO.17102-0 01-17102-000

Bộ điều khiển đánh lửa 35-705601-001

ʻELITE`LASER DÒNG MÁY CHIẾU NGUY HIỂM ELM63-10A

Bộ nguồn AL-DL SLP-6A BLP-6A Bộ chuyển đổi ADA

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan `GIMPOX`KIMPO GIẢM CÂN`

Hộp giảm tốc JRKS-5-C115-8 27040403 AR2.5 66-400 80-480 5AR2.5 JRKVS-1-B105-7 JRKS-5-C115-11 JRKVS-2-B105-7 JRKS-10-D135-11 JRKVS-1-B105-6

JRKVS-2-B105-6 JRK-5-C115-11

Bộ giảm tốc Servo KML142-7 KML-142-007

Bộ điều khiển động cơ máy cắt `BA KING`THREE KING` TK-2140B

Cầu chì `West Pa SIBA` 3037811 189 140,2 1891402

Đài Loan `Li Yang`

PLC EX1N-32MT Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s-24MR Ex1s-24MT Ex1s-32MR EX1N-16EX EX1N-1PG EX1S32MR EX1N-16MR

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s32MT

Ex1n16MR Ex1n14MT Ex1n24MR Ex1n24MT Ex1n32MR Ex1n32MT Ex1n16MR-D Ex1n16MT-D Ex2n24MR Ex2n24MT Ex2n32MR Ex2n32MT

Giao diện người máy HMI Series Ep300 Ep1n314R Ep1n314T Ep2n314R Ep2n314T

Bộ điều khiển nội suy tuyến tính / hồ quang EX200MP

Mô-đun mở rộng I / 0 Ex1s08EX Ex1s08ER Ex1s08ET Ex1s08EYR Ex1s08EYT Ex1n16EX Ex1n16ER Ex1n16ET Ex1n16EYR Ex1n16EYT Ex1n24ER Ex1n24ET Ex1n32ER Ex1n32ET

Mô-đun mở rộng cáp Ex1nNEXT-50 Ex1nNEXT-80

Bộ mở rộng nguồn ExPower-E

Mô-đun i / o từ xa EXRM0808R EXRM0808T

Mô-đun đầu ra tương tự Ex1n2DA

Mô-đun đầu vào tương tự Ex1s2AD Ex1s2TC Ex1S2LD Ex1s2PT Ex1n4AD Ex1n8AD Ex1n4TC

Ex1n8TC Ex1n2PT

Mô-đun giao tiếp không bị cô lập EX232BD EX485BD

Mô-đun giao tiếp biệt lập EX232ADP EX485ADP EX485LNK

Mô-đun GSM EXGSM11

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Mô-đun chuyển đổi tín hiệu Ex1nCTOL Ex1nLTOC

Lịch vạn niên và thẻ nhớ Ex1RTC1-1 Ex1RTC-2 Ex1RTC-3

Cáp lập trình EXCAB-PC23201 EXCAB-PC23204 EXCAB-KBD01 232C422W-B

EXCAB-link01 EXCAB-PC23202

Bộ điều khiển chương trình PLC LIYAN` Đài Loan EX1N-32MT Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s-24MR Ex1s-24MT Ex1s-32MR EX1N-16EX EX1N-1PG EX1S32MR EX2N-32MT-16K EXIN-16EXER EX2N-IPG EXIN-LTOC EX1DA Ex1N-IPG EXIN-2DA 16MR

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s32MT Ex1n16MR Ex1n14MT Ex1n24MR Ex1n24MT Ex1n32MR Ex1n32MT Ex1n16MR-D Ex1n16MT-D

Ex2n24MR Ex2n24MT Ex2n32MR Ex2n32MT

Giao diện người máy HMI Series Ep300 Ep1n314R Ep1n314T Ep2n314R Ep2n314T

Bộ điều khiển nội suy tuyến tính / hồ quang EX200MP

Mô-đun mở rộng I / 0 Ex1s08EX Ex1s08ER Ex1s08ET Ex1s08EYR Ex1s08EYT Ex1n16EX Ex1n16ER Ex1n16ET Ex1n16EYR Ex1n16EYT Ex1n24ER Ex1n24ET Ex1n32ER Ex1n32ET

Mô-đun mở rộng cáp Ex1nNEXT-50 Ex1nNEXT-80

Bộ mở rộng nguồn ExPower-E

Mô-đun i / o từ xa EXRM0808R EXRM0808T

Mô-đun đầu ra tương tự Ex1n2DA

Mô-đun đầu vào tương tự Ex1s2AD Ex1s2TC Ex1S2LD Ex1s2PT Ex1n4AD Ex1n8AD Ex1n4TC

Ex1n8TC Ex1n2PT

Mô-đun giao tiếp không bị cô lập EX232BD EX485BD

Mô-đun giao tiếp biệt lập EX232ADP EX485ADP EX485LNK EX1N-32ER EX1N-16EXEX EX1N-16EX

Mô-đun GSM EXGSM11

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Mô-đun chuyển đổi tín hiệu Ex1nCTOL Ex1nLTOC

Lịch vạn niên và thẻ nhớ Ex1RTC1-1 Ex1RTC-2 Ex1RTC-3

Cáp lập trình EXCAB-PC23201 EXCAB-PC23204 EXCAB-KBD01 232C422W-B

EXCAB-link01 EXCAB-PC23202

Đài Loan `PCI`PLANEX COMMUNICATIONS INC`

Bộ chuyển đổi sợi quang MCV-100CM02 202-4156-000 ML01619 1.04

Cảm biến `FROG` PX-4N

Nhật Bản `CCS Corporation`CCS inc` Nguồn sáng LV-27-BL LV-27-GR LV-27-SW

Đài Loan ‘ASTON MACHINERY` Thế giới Đông Asia` xi lanh máy đóng gói cơ khí SC5075-S

Máy biến áp `LCE` Đài Loan ba pha LCP-TBSM-30005K một pha LCP-TBSM-101.6K

Động cơ servo FORMOSA `TELSTAR` FANTECH` quạt` Đài Loan, công cụ PICK, khuôn MOLDMAX

Dầu nhớt `YUNG TIEN` SK-224-T08 SK-224

Bộ điều khiển mực nước SUNS` PD-76AB

Bộ hẹn giờ `CAMSCO` TD66W TB37 TB35-20A-220V TB35 TB-45

Tích lũy

Chuyển đổi AZ-8108 AZ-8104

Máy điều nhiệt TC-72N TC-72

Bộ giảm điểm ánh sáng CA-22010N

Bộ đếm EC-5RL EC-6R EC-5R,

Đèn cảnh sát LTE-1103

Bộ lọc lọc khí `SUPERB` của Đài Loan

SU5 SH4 SBH3 SWP SHW NSC SS NHB TÚI PR

Nhóm bộ lọc quạt FFU-817CS-T FFU-912CS-T FFU-517RS FFU-612RS FFU-517CS FFU-612CS FFU-517DS FFU-612DS FFU-505DS FFU-606DS

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất : Magnchelic2000 ark II

Người hâm mộ HEPA

Van điện từ `POSE`POSU` Đài Loan PV-1321 PV-1521 PV-1522 PV-1532 PV-1542 PV-2521 PV-2522 PV-2532 PV-2542 PV-3521 PV-3522 PV-3532 PV-3542 PV-4521 PV-4522 PV-4532 PV-4542 PV-152 PV-153 PV-252 PV-253 PV-353 PV-353 PV-452 PV-453 PV-252-D PV-252D PV-4522 PV-6521 PV-152 -D PC-1/4 GR1 / 8 GR-1/8 C-1/4 V-3-1 / 8 PV-3542 PV-2521-MX PV-2521-FX PVL-132-S

Xi lanh SA80 * 15S SADP-50100 SADP50 * 100 SA50 * 1900 070327 SA40 * 140-CA SN40 * 140-CA SAS80 * 200LB 090210

Tổ hợp ba điểm PR2000 PRL2000 PRN2000 PR3000 PW2000 PW3000 PC2000 PC3000 PC2010 PC3010 PW-3000-03DKW PW-3000-03KW PC-3000-03 PL-3000-03 PRN-2000-02 PF-2000-02DB PW-2000-02D PW- 2000-02DK

Công tắc van khí H3-1 / 8-S2N H31 / 8SN F-4 R-3 / 1/4 R-3 / -1/8 F-3X2 A05-680 Z-15GS-B R-3-1 / 8 P -3-1 / 8-F-3-22 P-3-1 / 8-F-4-22 H-3/8-L2N H-3-1 / 8-S-22 V-3-M5 V- 2-M5

PROSENSOR` gần gũiJD-1705 JD-1805 JD-2507 JD-3010 JD-3015 JD-4020 JA-1805 JB-1705 JN-1805 MN-2507 JM-3605 JT-1204 JTL-1204 JT-1204SE JI-1702 JI-1705 JIP- 1702 JIP-1704 JR-10503E1 JR-10503F1 TM-X0801 TL-X0801 TM-X0802 TL-X0802 TG-1X1102 TG-1X1105 TG-X1202 TM-1202 TL-X1202 TG-X1204 TG-X1206 TM-X1204 TM-X1204F2 TL -X1204 TG-X1805 TM-X1805 TL-X1805 PM-X1805 TG-X1808 TM-X1808 TL-X1808 PM-X1808 TG-X1808 TM-X3010 TG-X3015 TM-X3015 RD-201 RD-301 JA-18T05G1 JD-25T07G1 JD-30T10G1 JD-30T15G1 JD-40T20G1 JN-1805E1 TG-X1808E1 TL-X1805F1 TL-X0802F1-C TL-X0802F1 PM-X1808E1 TL1-X1805F1 TG1-1X1105E1 TG1-X120X801-X1E TG1-X120 TG1-X3015E1 TM1-X1202E1 TM1-X1202E1-P25 TM1-X1202E1-D TM1-X1202E1-C TM1-X1204E1 TM1-X1805E1 PM1-X1808E1 PM1-X1805E1 PM1-X1202E1-D TM1-X1202E1-C TM1-X1204E1 TM1-X1805E1 PM1-X1808E1 PM1-X1805E1 PM1-X1805E1-P25 PM1-P5801 X1-P801-P25 PM1-X1801-X1-801-X1 3M JC-1805F1 TM1-X1808E1 JD1-2507E1-P25 TM1-X1805E1-P25JOF20575 TM1-X1808E1-P25 TM1-X12031E1-P25 TM-X1204G2 TM-X0802E1-7M TM1-1203IE1-P25 TM1-X1808E1

Quang điện tử BDD-02 BDD-03N BDD-05N BDD-05 LDD-10 LDD-40 LRD-300 LTD-1000 LTD-2000 MDD-10 MDD-40 MDD-40UN-C MRD-300 MTD-1000 MTD-2000 KDD- 70 KDD-200 KDD-400 KRD-500 KRD-800 KTD-1000 KTD-2000 KTD-3000 KDC-70 KDC-200 KDC-400 KRC-500 KRC-800 KRC-800L KTC-1000 KTC-2000 KTC-3000 XDD -70 XRD-400 XTD-1000 KRC-500L KTC2000L / T MDD-40UN-C C1D48-4C200 LTD-1000T-P25 JT1-1204E2-5M JT1-1204SE1-130

Hệ thống dây P248-3C200

Bộ đếm ʻAcushnet` CAFC-2406 AFC-4806 AFC- 7206

Mét: CP-3V CP-3P

Cảm biến: KT-001 DD-18-5 DD-30-5

Tản nhiệt: KF-SR-30DA KF-SR-50DA XPG-SR400E4

Bộ điều nhiệt FP400 FP600 FP700 FP800 FP900

Sợi quang H-CR H-SP CN-01C CN-02-DN PU-NA H-FR-N H-FR-P

Quang điện CR XP-CR SR XP-SR SP XP-SP KF-CR KF-SR KF-SP XPG-SR400E4 XPG-SP10ME4 XPE-CR-70E4 XPE-SR-400E4 XPE-SP10ME4 KE-CR KE-SR KE-SP M01-N M01-P M-03-N M-03-DM CR-10-1 CR-15-1 KP-80M KP-ES KP-EG KP-ER KB-CR KB-LS KB-SR N-CR N-EG N-ER N-EW

Gần ABS-12 ABS-18 ABS-30 ABS-20 ABS-34 TK-C15 TLK-30 TLK-C15 TLK-C10 TLK-C25 XPKC-08N XPKC-16N TL-E5 TL-B5 TL-18 TL-B25 TL -B30 TL-40 TL-12.4 TL-18.5 TL-36.5 TLX-08 TLX-11 TLX-12 XP-12 XP-18 XP-30 XPB-18 XPB-30 XPB-20 XPB-34 XPC-18 XPC-18.5 XPC-B25 XPC-B30 XPC-30 XPC-B40 XPC-40 XPD-17 DA-1805NO ATL-E5NE1

Rơle trạng thái rắn AFH BF SX10 AFH BF FX16 SA2010ZA SA2075ZA SA4025ZA SA4075ZA SB2002ZA SB2006ZA SC2002ZA SD2002ZA SD2006ZA SE2010ZA SE2100ZA SE4025ZA SE4075ZA SF2002ZA SG1005ZA SG2040ZA STA2025ZA STA2050ZA STD4025ZA HD-STA2025ZA STA2050ZA STD4025ZA-2025 STA2025ZA STA2050ZA STD4025ZA STA2025ZA-2025

Rơ le thời gian AFH-3B AFH-48DT

Bộ điều nhiệt FP600 FP600-112000 FP900-301000

Rơ le AFH-BF03

GRAVITY` gần với SN04 SN05 SN10 SN20 SN04-Y

Quang điện tử MF-5KP2 SU-P

Rơ le thời gian GM48-B

Chương trình sàng lọc ‘KASO`FILTER của Đài Loan K-1000 K-2000 K-2500 K-2500R XO-2000 KASO-XO KA908-A16 FRL-2000 KA-908-A16

Thoát nước tự động K900-A6 K-908-A20

Core GW250 E-200-6 GP250E / MICRON HG250E 0.0 / MICRON

Bộ lọc XO-400 GW-350 GP-200

Chương trình sàng lọc ‘KASO`FILTER của Đài Loan K-1000 K-2000 K-2500 K-2500R XO-2000 KASO-XO KA908-A16 FRL-2000 KA-908-A16

Thoát nước tự động K900-A6 K-908-A20

Core GW250 E-200-6 GP250E / MICRON HG250E 0.0 / MICRON

Bộ lọc XO-400 GW-350 GP-200

Van bơm dầu `SHING YEH`JANG MAW`JANGMAW` Đài Loan VP-50T-23LR JSP-10 JSP-20 JSP-30 JSP-60 MSW02 JMJ11 HD3B-3C2-03 VP-15-A3 VP-VAI-15-A3 MGR02 HG-06CVP-30-A3 VP-VCI-30-A3 HD3-3C6-02 VP50T-L12R VP-50T-L12R VP-VCI-40A3 + PG VP-VCI-40A3 + PG -MB 150T-61LR MGE-02 CPDG -06E CPDG-10E3C12-06 HG-06H HG-06H3 CPDG-06E CPDG-10E3C12-06 MGR-02 P22-A3-F VP-VAI-15A3 + PG

Quạt hướng trục JM162AP-22-1

Bộ làm mát DRC-10-03-12

Bộ nguồn thủy lực JSP JSP-30-2.2-P-16.5 JSP-20-2.2-V-16.7 JSP-20-3-V-2-A3-MB-1 JSP-30-3-V32-A3-MB- 1 JSP-30-3-V3-A3-MB-1

Thương hiệu đa năng `trụ quay P22-160 P22-125

Bộ mã hóa `NSD` Nhật Bản VRE-P062SAC VRE-P062SBC VRE-16TS062FBL VRE-P062FBC MRE-G256SP062FAC VRE-P062FAC VRE-S028SAC 04811402 VRE-P028SAC VLS-1024PY-220B

MRE-32SP062FAC MRE-G128SP-062FAC MRE-32SP062SA2M

Bộ dò điều khiển VARICAM VS-5E NCV-20NBNVP-R3 NCV-20NBNVP VS-5ED VM-2A-32 VS-5F NCV-20GNDLP VE-2A NCV-20NGNVP

Cảm biến chiều dài VLS-256

XOAY CHIẾN DỊCH VS-5EX VS-5EX-1 VS-5E-1

Đài Loan `ROCACO`ROC AUTOS`

Công tắc quang điện tử mắt quang hồng ngoại TS-AM TS-A AH-2-AM AH-2-A TRIS PRTNO 220G-6 PRINO 22G-2 PRINO TS 22G-6 K3-10-2 22G-3 K6-12-12 AH -AM TRIS PRT SỐ 30G-6 K2-1-11 30G 22G

Van điện từ DSG-2B60B-02 DSG-3C3-02 DSG-05-2B60B DSG-02-3C3

Thiết bị cạnh PRLNO-A, SRLNO: K2-9-9 AH-102 EPC AH2-NY

Động cơ chống cháy nổ EG3

Đài Loan `TAIWAN MARINE`

Đồng hồ đo điện kỹ thuật số P-496 P-596 HỆ THỐNG ALM P-496-DP6AO P-496-DP6A0

Công tơ điện vi xử lý MP-1000 MP-596 MP-596A2 MP-596A4 MP-3PV MP-3PA MPRS-596 MP-596R MP-596W MP-F4 MP-PF4 MPT-3 MPT-3A2 MP-10WHT MP-10RHT MPTC
Bộ chuyển đổi nguồn AC DA-1 DV-1 DA-3 DV-3 DW SERIES DWH SERIES DWHW SERIES DWR SERIES DR SERIES DRH SERIES DF-1 DP SERIES DF-1-452V4 DF-1-455V4
Máy phát G-ISM G- RPM G-TPM (T / C) G-TPM (RTD) G-PSM

Ampe kế PDM-496A2

Đài Loan `TMC`

Đồng hồ đo điện kỹ thuật số P-496 P-596 HỆ THỐNG ALM P-496-DP6AO P-496-DP6A0 P-496-AA-8AO P-496-AA8AO P-496-DP6AO P-496-DP6AO

Công tơ điện vi xử lý MP-1000 MP-596 MP-596A2 MP-596A4 MP-3PV MP-3PA MPRS-596 MP-596R MP-596W MP-F4 MP-PF4 MPT-3 MPT-3A2 MP-10WHT MP-10RHT MPTC
Bộ chuyển đổi nguồn AC DA-1 DV-1 DA-3 DV-3 DW SERIES DWH SERIES DWHW SERIES DWR SERIES DR SERIES DRH SERIES DF-1 DP SERIES DF-1-452V4 DF-1-455V4
Máy phát G-ISM G- RPM G-TPM (T / C) G-TPM (RTD) G-PSM

Ampe kế PDM-496A2

Đồng hồ đo công suất P-369W MP-596W-34 3 & 4W

Bộ điều nhiệt TMC-4810

Đức `HAFNER` van điện từ MH510701 MA-22-LED MH510121 MH510503 MH510 MH311015 MH-3/2-M5-S MH-3 / 2-1 / 8″ S MH510-501 MNH310701 MNH310 701 MH510 703 APL410N MH510-703 MH510703 MNH310121 MNH310121 MNH310 121 MD510401 MEH511701 MEH511-701 MN510701 MH311-801 P310 501 P531 801 P310-501 P531-801 MOH310-101 EEXM II T4 MH520503 BH 320 401 BH320-401 MNH 310711 MNH 510701 MHNH510701 MNH-510711 MNH 510701 MHNH-510711 -111

Cơ sở HF-S-1

Cuộn dây MA22

Đài Loan `CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MÁY NICELY`Changqingxingye`

Giấy, màng nhựa, lá nhôm, lá đồng, màng quang học và các vật liệu điện tử khác và vải không dệt cắt và cuộn EG-NCHDP

Thanh trượt ʻABBA` Đài Loan BRH45BL + N + Z2

Đèn kẹp bàn “ San Yan` SKL`SKL Lighting` Đài Loan SY-2430

Công tắc hành trình OMRON` HL-5030 E2R-A01 WLCA12-2N WLCA12-2 D4MC-5000 D4C-3402 SHL-W255 SHL-Q2255 SHL-Q55 K1L 3036RA ZE-NA2-2 HL-5000 EE-SPX303 EE-SPX613

Z-15GQ22 Z-15GQ22-B Z-15GW2-B VB-2221 VB-3221 D4DS-1AFS D4NS-1BF D4A-4501N D4C-4450 SS-5GL13 X-10GW22-B7 Z-10FW22Y-B ZL-15GL12R Z-15GW -B D4E-1A20N D4D-2120N D4B-6570N ZE-Q22-2 WL-SD V-103-1A5 V-105-1A5 V-106-1A5 V-153-1A5 V-104-1A5 V-15-1A5 ZC -D55 Z-15HNJS55-B HL-5200 D4N-2120 Z-15GNJ55-B WLCA2-2N WLCA2 WLCA2-2 WLCA2 1VE-10N SHL-W355 SHL-D55 A300 WL-2A122 V-155-1C25

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

`Động cơ Jady ‘

Không có công tắc cầu chì 50CB 100EB

Bộ nguồn rò rỉ ASP-1503W

Đài Loan `KOROBO` Bangpu 50T-12-LL-6 P22A2-FR01

Nhật Bản ‘ the EYE IWASAKI ‘ ‘the EYE LIGHTING` Đèn Iwasaki Đèn chiếu sáng Mercury EYE-H1000-E40 EYE-HRF400PD-E40 EYE-HRF400X

Đài Loan `SANLI ELE LTD` Sanli Electric Factory` Transformer AUTOTRANSFORMER

Đèn “ G99`GCC` Đài Loan GWDV213-1 GTL-6 WLL, WLE, WLS, WLES LED-M96, LED-M70 LED-L96, LED-L70 LED-S96, LED-S70 LED-M95, LED-M81 LED- L95, LED-L81 LED-S95, LED-S81 LED-WL20, LED-WLM20, LED-WM20, LED-WS20 LED-L20, LED-M20 LED-601, LEDS601, LED-60 G-L75, G-M75 , G-S75 G-L80 G-M80 G-L90 G-M90 G-L55A G-S55A G-L601, G-S601, G-L602, G-L603, G-M603 G-L60, G-S60 G- L65, G-M65, G-S65 HT-L70, HT-M70, HT-S70 HT-L81, HT-M81, HT-S81 HP-L20, HP-LM20, HP-M20, HP-S20, HP-M20A

Nút chuyển đổi TAIDIAN` SB2-22D-11E SB2-22D-11A SB2-22D-11B SB2-22D-11R

Đài Loan `TRANSGEAR CO LTD` giảm tốc SVS18

Van điều chỉnh áp suất `HIPRESS` Đài Loan SF-G06 SF-06G-30-A2

Trình điều khiển động cơ bước RATTM `Microstep` 2M2260

Trạm đo không khí máy hút ẩm WETMASTER Wet King` Nhật Bản (AMS)

Loại quạt 1000 * 1000 AE0807071 AE1000 X 1000

England `RENOLD`JPM` GEARS giảm tốc M164969 / 8 K10 MÃ: PM17M1.0S50, KÍCH THƯỚC: JPM17

Đài Loan`SAFEWAY`Xiewei`Vise CHV-200V

CHANG FAN`XINGRONG`XING RONG`Sewing van điện từ FOOT LIFTER CF-F1A

Van điều chỉnh áp suất `HIPRESS` Đài Loan SF-G06 SF-06G-30-A2

Van điện từ `NEUMA` Đài Loan NV-5521 NVA-6512 NV-6521-D2 NVA-7521-A2 NVA-7521 NVA-7532 NV-6522 NV-6521 NV-5542 NV-IS01-22RA NV-IS01-22 NVA-NMR2 NVA-6521-P NV-7532-M NV-7532-V NVA-7522 NV-NUMR1 NV-QEV-318 NV-NMR1 A2 NV-NMR2 KG-1010 KG-1012 KG-1016 KG-1020 KG-1027 KG- 1012 NVA-NMR1

Đài Loan `SANLI ELE LTD` Sanli Electric Factory` Transformer AUTOTRANSFORMER

Đài Loan `JOINPACK` Thiết bị đóng gói tự động Jiayin` máy băng với động cơ BSHW 400W`GANFON`

Đài Loan `GE Inverter VAT20 U201K5S VAT20 VAT200 VAT300

Rơ le quá tải nhiệt T25 XK06-101 2430

Đài Loan linh kiện chân không HTC` góc chân không vòng đệm mặt bích

Gioăng đồng GASKET CF150CG CF63CG

Đài Loan `Northman North`

Van điện từ SWH-G03-C2-D24-10-LS SWH-G02-B2 SWH-G03-C2 MPR-02P-K-3

SWH-G02-C2-A240-20-LS SWH-G02-C2 HSRF-G06-1PN-1-L MPR-02P-K-3-30

HSRF-G06-1PN-1-L-D24-20 SWH-G02-C4-D24 SWH-G02-C4-A220 SWH-G03-C2-20 MT-02W-K-2-30

Công tắc áp suất PS-150-1-20 MPS-2-20 MPS-02A (B / P) -2-20 MPS-02A (B / P) -0-20 PS-70-20

Bơm van RF-G04-2-32 2B22RP18BB 2BB1P22R 2G22RP18B SMVP-20-2-2-2 SMVP-20-2-2 SMVP-20-2-2-2-20 VPVC-F30-A3-02 VPVC-F30

ʻUV-eyeʻUV-eye`FIREYE`

QUÉT PHIM UV-1A UV1A6 UV1A8

Máy dò UV-95C UV-104C UV-105C P / N: 95 129-168-1 60-1664-3

Igniter 69ND1 EB720

WATO` van WJPR-212

Hitachi, Thái Lan“HITACHI INDUSTRIAL TECHNOLonGY (THÁI LAN) LTD. ‘

Động cơ BA PHA INDUCTIDN MOTOR TFO-K 1 / 2HP EFOU-KR

`HITACHI HITACHI`

Máy thổi VB-015-G VB-020-E2

Công tắc tơ H35 H250 H100 K60N-EP H80C H80C-T H8C H10C

Công tắc không khí MCCB S-50SB F-100FB S-30E S-30S 2P 5A

Nút chuyển đổi GMB-2B MB-2B

Cầu dao chống rò rỉ đất ELEB EX225 EX100 EX50

Mô-đun PM45502C

Công tắc tiệm cận PSMO-25G2 / HT

Màn hình hiển thị SP14Q002-A1

Máy biến áp Yongda Hitachi NNC-20CAWH100A-4V

Động cơ VTFO 0.4KW VTFO-K

Nhật Bản `VOLCANO`

Đầu đốt SFV-160 HE PLUG CONTROL MOTOR EGK-720

Van điện từ VLD3-1530 VLD3-2060-15AHKJ

Rơ le ngọn lửa FDR-2TBJ FLAME DETECTER RELAY DRG.NO.E3-13688 FDR-1TBJ

R4440V200-A FDR-ITB FDR-1TB

Máy dò ngọn lửa FLAME EYE FI-T AFD115A0000

Động cơ thủy động cơ CMH-3.7-44B2, TEFC, I Quạt thủy FDFan FD Fan FDI-140J-360

Anh `THOMPSON VALVES`MAXSEAL`

Van điện từ P / N: Y123AA1H2RS IC04S Y123PA1H1MS ICO4S Y013AA1H1MS Y013PA1H2BS Y013PA1H2BS072 Y125AA1H2MS IC04D Y123BA1H1BS Y013AA1H2BS Y013AA1V2SS IC03S NO 227435

Đồng hồ đo áp suất YR2ACA1H1BS040

Cảm biến góc `SEIKA` của Đức NA2-05, NA2-10, NA3-30 NA4-45, NA4-70

Tụ điện khởi động động cơ `SEIKA ELECTRIC` của Đài Loan

LOẠI 128 CAP 400 MFD 126 250MFD, 125 200MFD 125 CAP 200 MFD RE 8MFD.450VAC-V06R CZ8MFD450WVAC01 8MFD.450VAC-V05R CZ8MFD450WVAC02

Palăng xích điện ʻUELEX ELECTRIC CAHIN HOIST` US020H US0300HD của Đài Loan

Đài Loan `YANG BANG` máy tái chế nhiệt độ khuôn máy mài máy điều nhiệt

Rơle dòng điện `TAIHO` của Nhật Bản SCD03H SCD05H SCD10H SCD15H SCD20H SCD03P SCD05P SCD10P SCD15P SCD20P SCD03E SCD05E SCD10E SCD15E SCD20E SCD03S SCD05S SCD10S SCD15S SCL05P SCL03P SCL05

Bộ mã hóa JR205 JR205-24A JR205A JR205C JR205D JR215 JR305D JR55C JR55D JR205D2000CBF JR2052000CBF JR205D2000CA JR205D2000CAN JR205D1000CAN MSL115 JR205-A0500CJ JR205A0500CJF

Cách tử quang điện VARIO

Bàn điều khiển đo lực ʻUNIPULSE` Nhật Bản F340A UNTCH 20KN LD517 F701 F371 F372

Máy quét sóng F395

Chỉ báo trọng lượng F420 F480 F490 F850 F850-X1 F850-X2

Cảm biến nén UNCSR-10N UNCDW-500N UNCDW / 500N

Đài Loan `PANIX`HYDRAULICS`

Xi lanh DPCS16X50MM CB150 X85-Y PGB-B-50-50 PKA-63-100Y PKA-50-100Y JD-5050 DPCS-25-150ST SD32X25 PMGCXHCICS RTP10 * 180 RTP10-180 CA130 * 35-X CM1-30 * 35- CA-S STU1650 JD16-10-BS JD16-30-BS SCR40 * 20 DPCS-25X50 SD63-910-B DAL125M395-XY PDAL IGC SDA20 * 25-K SDA20 * 50-K

SDA20 * 75-KS PMCJT12-20 * 25-S CMI-20 * 75-175-SX, SERIES PGT-1HK

GT-CM1-20 * 75 * 175-SX STV20 * 75 MFCG20150-M MFCG-20 * 150-M STU20 * 75

SDA20 * 100 TD20 * 100-X

Van điện từ PHC-302-4H-10A PV-8202 PV1-321-NC PSV4521

NASS `cuộn 0554

Kết hợp ba điểm BFC-300-H

`HUBER suhnr`HUBER + SUHNER

Sợi quang 34SMA-50-0-51 / 199 NE 02-H200 / VJH-AD26 22544823 22SMB-50-0-2 / 111 22640206

Đầu nối 33N-SMA-50-1 / 113UE 34N-50-0-51 / 193NE 32SMA-50-0-1 / 111NE

Đài Loan`DYI SHENG ngành` 迪 盛 工业 ‘

Bơm màng AIR DOUBLE S-20 DS04-SA1-TPSS-02

Van điều khiển không khí 15/20/26 (AV), PRSSURE RATIC: 1: 1, MFG DATE: 20071224 A20-35-54N

Đài Loan `NAGATA` Thương hiệu Yongtian`

Bộ điều khiển trọng lượng máy tính HF-8500 HF-8502

Cảm biến `NRC`LM300

Bang cho biết M-10 / 200G P-100 P-100W Bằng sáng chế số 10956 HA-03 1.5T

Cân điện tử PRR-30-TD

Máy đo độ dày `PEACOCK` Nhật Bản H H-3

Máy đo độ dày `TECLOCK` Nhật Bản SM-114

Nhật Bản `MITUTOYO` Mitutoyo`

Đầu dò vi mô I48-121 148-121 468-137-10 468-167

Panme kỹ thuật số 293-340

Đầu thẻ 4 điểm MHM3-15

Chỉ báo quay số 1044F 1044S

Nhật Bản Cảm biến mô men xoắn `SHINMEI`TORQUE SENSOR SXD-1003 SM05-KA-TS SM05-KA-TB

Pháp ‘DELTA SA`DELTA SENSOR` laze lưới EL10-M / VRFD-JC-S

Tải trọng `CH`CHIN HORNG`, loạt phần tử khe hở PANEL METER, ANALOG ConTROLLER LVDT-06 ALC-304 ALM-203 LVDT-050

BỘ ĐẾM SỐ CH-201

RATIO ConTROLLER SC406S RSC406 RSC416A DRC410 DRC415 RB5A GC502 DT300 J50S

TENSION ConTROLLER TRC406T RSC416T TC606 DRC607 TC608 TC608H DTC612 TC616 TC608H DTC686 TC6068 TC6068E FBC812 VA816 A / A866 EP85X RSC-406 RSC-401

Bộ điều khiển tần số PFC1020

Công tắc micro cấp nguồn `ZIPPY` Đài Loan SW-05S-0.5 BO-EA001-Z SPE-4150F PIM-6350P

Ý ESA Technology` màn hình cảm ứng VT155W00000 VT155W VT330-WAPT100 xi lanh kẹp NHUR-40, NHUR-32F, NHUR-50, NHUR-63

Máy bơm giếng nguồn `YUANJING PUMP` Đài Loan NH-5PX NH-5PX-Z NH-10PX NH-30PX NH-40PX NH-50PX NH-50PX-Z NH-50PX-X SM-PW-NH-40PX-T-1 NH-50PX-Z NH-50PX-Z

Đài Loan ʻAbertek` điện là SP-SS500

Bộ nguồn `RACKMAX`MAXPOINT` TG400-U33II TG330-U01 TG330-U01 TG420-U01 T G600-V33II TG530-U15 SP-SS500

Bộ nguồn `TAGAN` của Đức TG400-U33II TG330-U01 TG330-U01 TG420-U01 T G600-V33II TG600-U33II TG530-U15 SP-SS500 TG900-U33II TG900-U33

Công tắc tiệm cận TSC1808-N DC36V TSC-1805-AD-AC220V TSC1-808-N TSC1805-AD

Bộ điều khiển động cơ `TOP` TOP9140M-20E / T

Máy đai `KYMYO COMBEST` Đài Loan CY-39120

Máy chà nhám khí nén CY-311B

Đài Loan `HSIN DA PRECISION` Relay 942H-1C-12DS-T 942H-1C-24DC-T

Máy bơm tăng áp RO `DENG YUAN ‘Đài Loan TYP-2000 TYP-2500 TYP-2600 TYP-2700 TYP-2800

MÁY BIẾN ÁP CÓ THỂ DÙNG ĐIỆN TSAN YAW

ATF130-03AN ATF130-01AN ATF130-02AN ATF130-03AN ATF260-30AC ATF220-1AN AFT130-3AN AFT105A

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Bộ giảm tốc `TRANSCYO`TRANSCYKO` của Đài Loan TDVM15-618-51 TDVM5-616-51 D007A4MR5

Đài Loan `JUN CHUNG SHING`JUNCHUNGRING`JC`Công tắc áp suất dầu thủy lực SER JCD-025A JCD-02S JCS-02N SERJCD-0.2S

Hộp vận hành hộp công tắc chống cháy nổ chịu áp lực Cai Guang Electric` Đài Loan EPB-MP1, EPB-MP2, EPB-MP3, EPB-MP4, EPB-MP5, EPB-MP6, EPB-MP7, EPB-MP8, EPB-MP10, EPB -MP11, EPB-MP12, EPB-MP13, EPB-MP14, EPB-MP15

Bộ điều khiển `CHIPER` Đài Loan CPT-9028

Máy ảnh DSP CPT-8050P CPT-CD39S

Phần Lan Lưu lượng kế cảm biến `KYTOLA` SR-1-8850-ANS 2950-1-AKT-N

MÁY BIẾN ÁP ‘SHINN JIA` Đài Loan 1-1 / 2KVA 1.5KVA SJ-CE-89 9906373

Korea `SUMMIT` DIGITAL MANOMETER SS20

Ý ATAM WINDINGS` cuộn dây thủy lực 394002210988 257700391B CCC 0722 II2G
, EEX 11T4 van điện từ 257003910 245MA

Phần tử lọc `SEKISO`Daiwabo của Nhật Bản A-25-762MM A-10-762MM A- 05-762MM S-05 S-10 S-25 LX30-10 S-10-750 S-50-D Daiwabo S-01 S- F5

HỆ THỐNG SACOM` bộ chuyển đổi KS-485-PTI KS-485PTI KS-10P SS-485I-WPS-2 SS-4248WP-1 KS-10P-HS KS-10PT-H KS-10PTI RJ45-DS9P SS-4248WP-1 KS -10PT-HS

Chenggang Motor ‘

Động cơ bánh răng 5IK 4IK 3IK 2IK 5RK 4RK 3RK 2RK 5TK 4TK 3TK 2TK

Gear 2GK 2GN 2GS 2GU 2GX 3GK 3GN 3GS 3GU 3GX 4GK 4GN 4GS 4GU 4GX 5GK 5GN 5GS 5GU 5GX 5GM 6GK 6GN 6GS 6GU 6GX N315-402E HM540-402

Hộp răng 6LF40 5LB 5LL

Bộ điều khiển tốc độ SS-11 SS-22 SS-31HR SS-32HR SB-31IN SB-32IN US-90 US-60 US-40 US-25 US-15 US-6 US90W-C US315-02E

Động cơ 5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GNAG-A 5 STIK15GNAG15G15 FI14-044238-018 400S-4 5RK120GU-CMF 5IK120GU-CF 4IK25GNS

Hộp số 5GK15B 5RK40G-S 5GM10K 3GK180B 5GS30TK 6 LF180-3 6 LF180-4 6 LF40 4GK18K 3GN-90 5GM25K 5GX5KB FH26-043352-001 5GU40K 5GU50K 4IK25GN-S

Gear 5IK90GX-UF Thống đốc SS-32HR

Thống đốc HUS / 540-02 SS32 SS32-P

Bộ giảm tốc 5GN150K

`ĐIỀU KHIỂN JOHNSON`

Sensor P33A B-9300 P233A-10-AAC HT-9006-UD1 TE-6311P-1 NI1000 TE-631AP-1 / WZ-1000-5 W42AA-1 HT-9006-URW TE-6311M-1

Van điện từ điều khiển nhiệt độ VA-7010-8503 VA-7010-8503

Công tắc dòng chảy F61KB-11C F61SB-9100

Van hằng nhiệt V47AB-5 RY20143 RY20647 011031 T2000AAC-0C0 TC-8903-1152-WK

Bộ truyền động RA-3041-7326 VA-7200-1001 VG4400GC / VA-7010-8503

Công tắc áp suất P78LCW-9300

Bộ định vị van POSITIONERS V-9502-23

Nhiệt kế hồng ngoại ʻIR HỒNG NGOẠI THERMOMETER`

Nhiệt kế hồng ngoại KA2 8889 KAZ8889 8889 8888 8890 8866 8886 8868 8859 8872 8877 8878 8879 8895 KAZ-8866

Van `HIJET` Đài Loan 4A220-08

Van điện từ HERION` SXE9573-380-00K SXE9574-380-00K SXE9573-170 9334B SXE9673-160 9332A SXE0573-150 9206A PR-4-2 11-809-995 8240400.9101.02400 8240600.9101.23050 8532200.9152.02400 V64N 4GD-RM64N 2623000 2625702 2622301.3052.23050 2623101 0566

Phát hiện áp suất HDS-1-080-K-7-1 HDS-1-200-K-7-1

GEPOSH`

Bộ điều nhiệt : F918-4B-L T-818-1-L T-818-1-W1-X T-818-1-LS T-818-1-W1-S

T-818-1-L-DX T-818-1-LS-V24 T-818-2G-L T-818-2G-W1-X T-818-2G-LS

T-818-2G-W1-S T-818-2G-L-DX T-818-2G-LS-V24 T-818-3B-L T-818-3B-W1-XT-818-3B-LS T -818-3B-W1-S T-818-3B-L-DX T-818-3B-LS-V24 T-818-3G-L T-818-3G-W1-X T-818-3G-LS T -818-3G-W1-S T-818-3G-L-DX T-818-4B-L

T-818-3G-LS-V24 T-818-4B-W1-X T-818-4B-LS T-818-4B-W1-S

T-818-4B-L-DX T-818-4B-LS-V24 T-818-4G-L T-818-4G-W1-X

T-818-4G-LS T-818-4G-W1-S T-818-4G-L-DX T-818-4G-LS-V24

T-818-5-L T-818-5-W1-X T-818-5-LS T-818-5-W1-S T-818-5-L-DX

T-818-5-LS-V24

Đài Loan `STRONGAIR`

Công tắc gần cây sậy RJ-2 ST-11R SD-11R ST-20R ST-20RL SD-20R SD-10R

Van tay MPV-521T MPV-321T MPV-521V MPV-321 MPV-322 MPV-522 MPV-522V MPV-522SL MPV-525PP MPV-321P

Van điện từ MPS-1525 MPS-1530 MPS-2525 MPS-2526 MPS-3525 MPS-3530 MPA-1525 MPS-3532 MPS-322S 4V310-10 3068 220V-B MPS-1526 MPS-1531

Bộ sửa chữa vòng đệm, ghế ba 5 cổng MB3 / 5 6 cổng MB3 / 6

Xi lanh FLUID-TECHNIK CAL40 X 250M CAL 40 TN10 * 70 CAL50120M SDAS25X25B 25N170 DSA25N170

Biến tần HITAKE`

Quầy KT-661 KT-663 KT-421-DM

Vôn kế KP-321-DV KT-421-DV

Biến tần VCK-1200F-25P5 VFC-1200 11KW VFC-1200-F2011 VFC-3600-G2011F2

VFC-1200F45P5 VFC-3600-45P5F2 VFC1200D VFC-3600

Thẻ phản hồi PGB-2K

Bơm động cơ DC `KIZN` Đài Loan MD-10R MD-55R MD-100R MD-40RM MD-70RM MD-100RM MD-20RX MD-30RX MD-40RX MX70V MX100V MX400V

Động cơ bánh răng DC PM07SGN PM07SGU PM10SGN PM10SGU PM29SGN PM29SGU 4GN 4GU 5GN 5GU PM-29SGU PM-07 PM-07SGN PM-07SP PM-10SP PM-10SGN PM-29SP SG-29SGN PM29SGU 4GN 4GU 5GN 5GU PM-29SGU PM-07 PM-07SGN PM-07SP PM-10SP PM-10SGN PM-29SP SG-29SGN GR 5IK90GK-UM 07 PM-07SGN -9018

Bộ điều khiển tốc độ DC DC DMC-01C DMC-02C DMC-03C DMC-04C DMC-05C DMC-07C DMC-08C DMC-03A SS-22 SS-32 US425 US540 US560 US560

Hộp số 5GN20K 5GN50K 2GN180B 4GN50K 4GN50GK

Phanh phanh ly hợp điện từ ʻOGURA CLUTCH` Ogura của Nhật AMC10 AMC-20 là MSC-MCB40 MWC-20T của PHT-5D 2.5 OFS220 MSC-40T MDC160 TMC-the MP-120 0.6 OPB-5N-10N HB1.2 MSB OPB-40 MSC -40T MSC-70T AMC80 AMU-80C MWC-10 UN-10

PHT-10D OTP130 MSU-5 MSB10ER MSB-10 TMAT1.2 MNB-0.4 MNB-0.4K-13 OPC10

Mô-đun điều khiển cuộn dây phanh SNB20K-03 SNB-20K-03

Bộ nguồn OPR109F OFVN220-02

`JI-XIANG`JI XIANG`

Bộ điều khiển tỷ lệ tương tự PATIO SPEED ConTROLLER JX-05A JX-05ASP

Bộ điều khiển tốc độ JX-89ES

Động cơ `HI-PRO` 5IK 4IK 3IK 2IK 5RK 4RK 3RK 2RK 5TK 4TK 3TK 2TK

Gear 2GK 2GN 2GS 2GU 2GX 3GK 3GN 3GS 3GU 3GX 4GK 4GN 4GS 4GU 4GX 5GK 5GN 5GS 5GU 5GX 5GM 6GK 6GN 6GS 6GU 6GX N315-402E HM540-402

Hộp răng 6LF40 5LB 5LL

Bộ điều khiển tốc độ SS-11 SS-22 SS-31HR SS-32HR SB-31IN SB-32IN US-90 US-60 US-40 US-25 US-15 US-6 US90W-C US315-02E HMD3204W

Động cơ 5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GN-A 15 STIK15GN15 FI14-044238-018 5IK90GU-S3MF 5IK90GU-CMF-R3C 5RK90GU-CMF

Hộp số 5GK15B 5RK40G-S 5GM10K 3GK180B 5GS30TK 6 LF180-3 6 LF180-4 6 LF40 4GK18K 3GN-90 5GM25K 5GX5KB FH26-043352-001 5GA30R

Bánh răng 5IK90GX-UF

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Van điện từ `QUEEN` MK-15S MK-20S-M20-A1MK-20S MK-25S MD-15 MD-20 MD-20WAG MD-40WAG MT-20S MT-40 MT-25 MA-15EP-A2 MG-10- A2 MG-10 MD-25SCS14A2 MD-20 MD-20SCS14-M16 MD-203CS14 MD-15WAGA2 MD-40WAGD2 MT-40FS MT-20SA MT-50FS MA-10 MA-15EP-A2 WD-40 MK-20S-M2SA1 MK -20S-M20-A1 MK-25S-M20-A1 MK-15 MK-20S-M20 MK-25S-M20 MK2-1030-8 MK2-0445-8MK21-A2 MK2-1045-10 MD-25WAGA2 MD-15- 16MD MK-40 MK2-2020-8 MA-15-A2

Máy bơm chân không và máy nén khí không dầu ʻUNI-CROWNʻUNICROWNʻUNI CROWN` Đài Loan

UN-30V, UN-30P, UN-30D, UN-40V, UN-40P, UN-80V, UN-90V, UN-90P, UN-90VH UN-120V, UN-120P, UN-120VH, UN-180V , UN-180VH, UN-200V, UN-200VH, UN-V1, UN-V3, UN-V4, UN-10, UN-15N, UN-17V

Nhật Bản `SUNAO`CALENDAR-TIMER năm và tuần Bộ đếm thời gian 24 giờ

ETS-703S ETS-703P ET-100SC ET-100PC ET-200SC ET-200PC ET-100S ET-100P ET-200S ET-200P ET2-100SC ET2-100PC ET2-200SC ET2-200PC ET2W-100SC ET2W-100PC ET2W- 200SC ET2W-200PC TM-301 ST-702 ST-100CSTB-15 SSC-1D

SSC-242P ETS-703 ET-100 ET2-100 ET2W-100 SSC-502 PSSC-502S SSC-712M

SSC-722M SSC-916M SSC-7361

ʻAOPEN` điện FSP180-50LE

Công tắc cảm biến `KGN` ZE102B ZE135A CS11TA CS11TB ZC205A KSC4-M5MA KTSH6-01M ZE102A CS4MB CS4HB CS3MB

Bảng hiệu đèn KFR54

Đài Loan ` WU-HAN MACHINERY`

Động cơ thủy lực . 3-INDUCT10N ĐỘNG CƠ PHA 1HP MF01H40A10BAN MF01 MF06 2HP 1HP MFW03 Sl KABD41CE1DF003 BMFW03 MFW08

MÃ GÓI CÔNG SUẤT SỐ MF05H16U35 BANEWH 318999 OD0217Q1300Z S8 cuộn OD01Q10201OL OD01010201OL OD021701300Z MF10 3HP MFW08 0.75KW BMFW08

Bơm dầu có động cơ 8WBAFSIN02 MF01H42A10BANDFSI2

Công tắc ly tâm S05-0001

Đài Loan `THỦY LỰC CHIẾN THẮNG`

Động cơ thủy lực . 3-INDUCT10N ĐỘNG CƠ PHA 1HP MF01H40A10BAN MF01 MF06 2HP 1HP MFW03 Sl KABD41CE1DF003 BMFW03

MÃ GÓI CÔNG SUẤT SỐ MF05H16U35 BANEWH 318999 OD0217Q1300Z S8 cuộn OD01Q10201OL OD01010201OL OD021701300Z MF10 3HP MFW08 0.75KW BMFW08

Bơm dầu có động cơ 8WBAFSIN02 MF01H42A10BANDFSI2

Công tắc ly tâm S05-0001

Công tắc `SHIN CHIN`SCI` R13-508AL-R R13-215A2 R3-18 R13-510A-05-BB

Chuyển tiếp trễ `RELECO` CT3-A30 / L CS-30 C10-A10X S10-B CR31D / 24V RS121 / UFK S3-B C3-A30230VAC C3-A30X / 24VDC C5-A20 C5-R20 / 24VDCR3-N30DX R7-T21DX CT3-E30 / H CT3-A30 / U CT3-W30 / H C5-M10 C12-A21X C4-A40D CS-14 CS-15

C10-A10BX C10-A10BX CS-106 C12-A210X CS-112 CMR1 CS-30 CR31 CR31 / DC24V CS-14 C4-X20X C4-A40X C5-A30 C3-R20 / AC230V 352-480 C9-A41 C4-R30 C7 -A20 RD-2 C7-A20X C4-A4O

Ghế S7-M CS-144

Van điện từ SCHRADER BELLOWS` B662ADA57A C828-MD KO65303549

N3553300149 N3257504749 N3156500149 N3657500249 K022090 L6753910253 K175903553 N3554W04557 L5255321153 MR9114BS1 74416-0115 744160115B L5155310253 L5255321153 L5255330531057 N3553 K525531053153 N525530531053 N53554

Bộ giảm thanh ESB50MB

Đài Loan ` Xiang Wei ‘

Động cơ 5IK90GU-SF

Động cơ 5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GNAG-A 5 STIK15GNAG15G15 FI14-044238-018 400S-4 5RK120GU-CMF 5IK120GU-CF 4IK25GNS 4IK25GN-S

Hộp giảm tốc 5GU18K

Đài Loan `SW`Shine Wei`SHINEWEI`

Động cơ 5IK90GU-SF

Động cơ 5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GNAG-A 5 STIK15GNAG15G15 FI14-044238-018 400S-4 5RK120GU-CMF 5IK120GU-CF 4IK25GNS 4IK25GN-S

Hộp giảm tốc 5GU18K

Nhà máy động cơ YH Yuxing Đài Loan

CÁC LOẠI ĐIỆN LẠNH: 50 1 / 8HP

YH1 YH2 YH3

BỘ BIẾN ÁP `LEEG` SMP-131 S4Y22F2A5DHDG

GTV005960-020-09-0010 S4Y22F2A5D

Đài Loan `WIN-KEY`WIN KEY`WINKEY` xi lanh 40 * 14 305SD KÍCH THƯỚC: 25 * 20 đặc biệt 100 * 150FA + M A50 * 80 + M K40 * 100SD 80 * 125 50 * 150 với CA + CB SA LOẠI φ63 * 125ST φ40 * 150ST 30 * 8SD K40 * 5SD WAR-80 * 125 + FA

Đài Loan `Yudian Industrial`

Hộp số hành tinh MP305 / 2HP / Y276RPM 920225TM-MF-305

Hiệu ứng quang điện tiệm cận `BEDOOK` BB-M1204N-C11S12S BN-M1208P-C21P2 BN-M1208N-C11P2 BN-M1208N-C21P2 BN-M1208P-C31P2 BN-M1208N-C31P2 BB-M1204P-C11P2 BB-M1204P-C11P2 BB-M1204P-C11P2 BB-M1204 BB-M1204N-C21P2 BB-M1204P-C31P2 BB-M1204N-C31P2 CIS2-04M12NOB BB-M1204N-C11P2-PT BB-M1204N-C21P2-PT NPN DC24V BB-M1808N-C11P2-PT BB-M1808N-C11P2-PT BB-M1808N-C11P2-PT BB-M1808N-C11P2 C11P2

BN-M1816N-C11P2

Máy điều nhiệt `REGLOPLAS` của Thụy Sĩ 1101-RO-1R-0-1-P21

Bộ điều nhiệt `GEFRAN` Ý 1000-R0-2R-0-1-M82 400-RR-1-000 400-RR-1 1101-R0-1R-0-1-P97 1000-RO-1R-0-1 -M82 1200-RR-0-1 800-RRR-004-020 800-RRR0-04-0-2-0 EJ-0183 600-RR-0-0-1-S09 S.3100-C-D2-KO -RZO 1600-DRRO-00-11-2-1 1200-RRRO.00-0-1-000 F023421 04520218 400-RD-1-000 600-1-RR-0-0-1 500-RO-RO- 1 600-RR-0-1 1101-RO-1R-0-1-P21 40T-96-4-00-RR-R0-2-0-1-000

40T-96-4-00-2R-00-0-0-1-000 1600-RRR0-II-01-0-1-000 ME1-6-M-B01C-1-4-D-2130000×00 CON300

Bộ điều khiển tốc độ 4T-96-4-01-1-000 40B-96-4-10-RR-R-0-1-000 40b96-5-10-RR-R0-0-0-1 40T-72- PID-00-T0-R0-9

Đài Loan `Li Yang`

PLC EX1N-32MT Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s-24MR Ex1s-24MT Ex1s-32MR EX1N-16EX EX1N-1PG EX1S32MR EX1N-16MR

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s32MT

Ex1n16MR Ex1n14MT Ex1n24MR Ex1n24MT Ex1n32MR Ex1n32MT Ex1n16MR-D Ex1n16MT-D Ex2n24MR Ex2n24MT Ex2n32MR Ex2n32MT

Giao diện người máy HMI Series Ep300 Ep1n314R Ep1n314T Ep2n314R Ep2n314T

Bộ điều khiển nội suy tuyến tính / hồ quang EX200MP

Mô-đun mở rộng I / 0 Ex1s08EX Ex1s08ER Ex1s08ET Ex1s08EYR Ex1s08EYT Ex1n16EX Ex1n16ER Ex1n16ET Ex1n16EYR Ex1n16EYT Ex1n24ER Ex1n24ET Ex1n32ER Ex1n32ET

Mô-đun mở rộng cáp Ex1nNEXT-50 Ex1nNEXT-80

Bộ mở rộng nguồn ExPower-E

Mô-đun i / o từ xa EXRM0808R EXRM0808T

Mô-đun đầu ra tương tự Ex1n2DA

Mô-đun đầu vào tương tự Ex1s2AD Ex1s2TC Ex1S2LD Ex1s2PT Ex1n4AD Ex1n8AD Ex1n4TC

Ex1n8TC Ex1n2PT

Mô-đun giao tiếp không bị cô lập EX232BD EX485BD

Mô-đun giao tiếp biệt lập EX232ADP EX485ADP EX485LNK

Mô-đun GSM EXGSM11

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Mô-đun chuyển đổi tín hiệu Ex1nCTOL Ex1nLTOC

Lịch vạn niên và thẻ nhớ Ex1RTC1-1 Ex1RTC-2 Ex1RTC-3

Cáp lập trình EXCAB-PC23201 EXCAB-PC23204 EXCAB-KBD01 232C422W-B

EXCAB-link01 EXCAB-PC23202

Bộ điều khiển chương trình PLC LIYAN` Đài Loan EX1N-32MT Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s-24MR Ex1s-24MT Ex1s-32MR EX1N-16EX EX1N-1PG EX1S32MR EX2N-32MT-16K EXIN-16EXER EX2N-IPG EXIN-LTOC EX1DA Ex1N-IPG EXIN-2DA 16MR

Mô-đun định vị Ex1n1PG Ex2n1PG

Ex1s24MR Ex1s24MT Ex1s32MR Ex1s32MT

HONEYWELL`

Đốt RP7517A1009 R7420B1036 R7420BF1045 Q642D1005 EC7890B1010 TF 834E.1 TF834E TFI812.2 TFI 812,2 TF1812-2-10 R4750B R4750C FC1000A1001 FC1000B1001 C7035A1049 C6045D1043 / U EC7810A1027 RM7890 C7061A1020 C7012A-1145 R7861A1026 EC7850A1122 ST7800A1039 C7061A1020 R7861A1026 EC7850A1122 ST7800A1039 C7012A1145

Mô-đun đánh lửa S8610U3009

Van thiết bị truyền động điện ML7421A1032 ML7421B1023 M7284A1012 VC6012 VCAK100VE415AA1008 M6284F1013 VE4050A1002 VE4032A1000VE408AA1007 N34010 N20010 VC6012AK1000 VC6012MJ6000 VC6013AJC1000 VC6013 VQ440 VQ440-BD1006 BD1006 VE4015A1005 VE4065B3039 VE4065B1032 VE4065B1041 VC7930-11 VC7931ZZ11ET VC7931ZZ11

Bộ định vị van HEP15-12BLRY5 RGSD-A1-B S-KB6V2-41-030 AVT300 AVT300-XSD2B-1CYAX

Nhiệt C10T6DTA0500 C15TV0TA0300 C15TV0RA0200 SDC10 SDC15 SDC20 SDC21 SDC25 SDC26 SDC30 SDC31 SDC35 SDC36 SDC40A SDC40B loạt C10 C15 C20 C21 C25 C26 C30 C31 C35 C36 C40A C40B DT70F002ET-C series T6373B1130 T9065A2012 SDC15TROTA0100 TY9000Z1000 T9275A1002 R7428A1006 TY6000Z1000 DT70F002ET-C DCP2115GP03A00201 T6065A2018 TY6000Z100 T6373 P31A5G0AS00000 DC1040CT-301-000-E DC1040CR-301-000-E T6065A2018 TY6000Z1000 83165803-001T775A1035 198212GA H615A2010 T6373A1207 T6373B1072 C302GA000100 SDC302GA000100 C15TVORA0200 DC2500-2500-E-1AE00-0-D00000 2500 E-1AE000-0000 -O DC2500-EO-0A00-200-0000-E-0 DC2500-EE-0A00-200-0000-E-0 L6006A1012 T6069A / 4010 T6575-XE99 T6381A1033

Máy phát nhiệt độ và độ ẩm CHT3W1TLD

Kwong Wah điện tử ‘ ‘

Biến áp nguồn A5-230715B

Mô-đun nguồn AD5-230715B AD5-230310 AD5-230615 AD5-230413 AD5-230715 AD5-230915 AD5-231015 AD5-231215 AD5-231315 AD5-231515 AD5-231614 AD5-231814 AD5-231913 AD5-232112 AD5-232411 AD5- 232710 AD5-233009 AD5-233608 AD5-234007 AD5-234806A5-230310 A5-230615 A5-230413

A5-230715 A5-230915 A5-231015 A5-231215 A5-231315 A5-231515 A5-231614 A5-231814 A5-231913 A5-232112 A5-232411 A5-232710 A5-233009 A5-233608 A5-234007 A5-234806 EVR- 1000 PT-26-18W

Chuyển đổi nguồn điện RP-1072-24 RP1072-24 PR1200D-24 RP1035-24SV

Điện trở màng carbon CR012-368 CR012-339
nhiệt kế ướt HT-9826

Rơ le CTS125MA-24S CTS125MA-12S CTS125MA-48S CTS125MA-60S CTT200MA-12S CTT200MA-24S CTT200MA-48S CTT200MA-60S CTT200MA-120S CTT400MA-24S CTT400MA-48S CTT400MA-60S CTTS88D88MA-12S CTT400TS88MA-12 -B4-DC24

Bộ đệm thủy lực `Super Shun` Đài Loan PC2030-3

Bộ điều chỉnh công suất WIN LING`WINLING` Bộ điều khiển công suất SCR base ĐIỆN SSP2420 SSP4820 SSP2430 SSP4830 SSP2450 SSP4850 SSP2475 SSP4875 SSP24100 SSP48100 SSP24120 SSP48120 SP2420S SP4820S SP2430S SP2430A SP4830S SP4830A SP2450S SP2450A SP4850S SP4850A SP2475S SP2475A SP4875S SP4875A SP24100S SP48100A SP24120S SP24120S SP49120S SP48120A TP2420S TP4820S TP2430S TP2430A TP4830S TP4830A TP2450S TP2450A TP4840S TP4850A TP2475 TP4875 TP24100 TP48100 TP24120 TP48120 TZ2420S TZ4820S TZ2430 TZ4830 TZ2450 TZ4850 TZ2475 TZ4875 TZ48100 TZ24100 TZ24120 TZ48120 SSR-DS4830 DS4830 SSP2430S TZ4850A-B SSP4830 SSP4850 SSP4875 SP4820SSP4875A base POWER WIN POWER DS4830-D DS4830D TP-120A TP24120A-B TZ48 / 100A-E TZ48100A-E

Rơ le trạng thái rắn SSR-3850D SSR-05515DD SSR-20020DD SSR-10030DD SSR-10055DD SSR-06060DD

`CONBRACOʻApollo` Apollo

Van điện AE-400-10 18C-402X-38 76-103-01A AE4003B 10-408 10-303-05

Van bi 70-801-072 7080107

Van thủy lực JEOU GANG`JEOUGANG` BG-10-3-30 HG-4211-10-2 3 HCG-06-B1 DCG-02-2B2-R-20 DG-02-8-30 DCG-02-2B3- 20-R SBSG-03-1PN3-R-30

MCV-02-P-05 MTCV-02-BO MRV-02-B-2-B MRV-02-P-3-B SBG-03-3-L-30

Ống đèn in tấm TAI YEO`TAIYEO`

Bơm bánh răng `Shimadzu Shimadzu` GPY-11.5R

Cảm biến `Howon` Đài Loan LY-67A LS-BD2 LS-BD2-1 LS-BD2-L LY-D73 LY-D73-1 LY-43 LY-43-1 LY-63L LY-63 LY-63-50 LY-67A-A LY-90 LY-9D-1 LYA-43 LYA-43-1 LYA-63 LS-DEZ1 LY-D73

Đài Loan `SANG CHAI METR CO LTD`

Bộ điều khiển SCR SG-050E SG-040E SG-025E SG-020E SG-2450 SG-2150 SG-2100 SG-356A SG-225 SG-030 SG-3 SG-350

Bộ điều nhiệt SG-612 SG-622 SG-632 SG-661 SG-671 SG-681 SG-642 SG-414 SG-487 SG-969 SG-325 SG-525 KE-871 KE-861 KE-771 KE- 714 KE-742 KE-612 KE-632 KE-642 KE-681 KE-671 KE-881 KE-969 612 622 632 661 642 671 681 714 761 724 742 771 861 871 SG400 SG600 SG700 SG800 SG900 KC400 KC600 KC700 KC800 KC900 KC700 -101 KC700-201 KC700-301 KE-642-POR TC-642 SG-700 TB700-202000 SG-700-102000 PRO-KC-700-102000 AN5

Rơ le trạng thái rắn SG-A SG-B SG-C SG-D SG-E A2441 D2441 3D2441 R2441

Ẩm kế TH-101D TH-102W TH-103S KE-100 TH-4001 ATC-228 PC-112

Đài Loan ʻunio`

Bộ điều khiển SCR SG-050E SG-040E SG-025E SG-020E SG-2450 SG-2150 SG-2100 SG-356A SG-225 SG-030 SG-3 SG-350

Bộ điều nhiệt SG-612 SG-622 SG-632 SG-661 SG-671 SG-681 SG-642 SG-414 SG-487 SG-969 SG-325 SG-525 KE-871 KE-861 KE-771 KE- 714 KE-742 KE-612 KE-632 KE-642 KE-681 KE-671 KE-881 KE-969 612 622 632 661 642 671 681 714 761 724 742 771 861 871 SG400 SG600 SG700 SG800 SG900 KC400 KC600 KC700 KC800 KC900 KC700 -101 KC700-201 KC700-301 KE-642-POR TC-642 SG-700 TB700-202000 SG-700-102000 PRO-KC700-102000 AN5

Rơ le trạng thái rắn SG-A SG-B SG-C SG-D SG-E A2441 D2441 3D2441 R2441

Ẩm kế TH-101D TH-102W TH-103S KE-100 TH-4001 ATC-228 PC-112

Đài Loan `SWIFTECH`

Bộ điều khiển SCR SG-050E SG-040E SG-025E SG-020E SG-2450 SG-2150 SG-2100 SG-356A SG-225 SG-030 SG-3 SG-350

Bộ điều nhiệt SG-612 SG-622 SG-632 SG-661 SG-671 SG-681 SG-642 SG-414 SG-487 SG-969 SG-325 SG-525 SG-871 KE-871 KE-861 KE- 771 KE-714 KE-742 KE-612 KE-632 KE-642 KE-681 KE-671 KE-881 KE-969 612 622 632 661 642 671 681 714 761 724 742 771 861 871 SG400 SG600 SG700 SG800 SG900 KC400 KC600 KC700 KC800 KC900 KC700-101 KC700-201 KC700-301 KE-642-POR TC-642 SG-771 SG-700 TB700-202000 SG-700-102000 PRO-KC-700-102000 AN5 SG-612

Rơ le trạng thái rắn SG-A SG-B SG-C SG-D SG-E A2441 D2441 3D2441 R2441

Ẩm kế TH-101D TH-102W TH-103S KE-100 TH-4001 ATC-228 PC-112

Chỉ báo nhiệt độ và độ ẩm TH-920 TH-102W-T / H

Thiết bị đo đặc biệt của Nhật Bản ‘bộ chuyển đổi áp suất PCH-20MP PCH-50MP PCH-S-5MP PCH-S-20MP

Bộ khuếch đại NTS-1280

Nhật Bản `HINODE vào đầu ngày`

Cầu chì 660GH-200 660GH125 660GH-125 660G HX-125 F6621 BC100KA

600FH200S / 200A 600FH200S 660GH-450S

Còi đèn sàn `SIRENA` của Ý BUZZAR BIP 92 BIP92 SN79783 230V SN79782

MICROLAMP F MT FMT MINI CELERE 42003 313.12 24VDC 1790313019 SAI-SI BIP9224DA BIP92-24DA

Van điện từ KEIHIN Keihin` Nhật Bản ME6C-C0944-A1 ME6C-C0344-A0 ME6C-C0144-A1 VSD-25GHK VSD-35GHKCD ADP-15R ME6F-C0121-A0 ME6D-C0444-AO MF3C-C0321-AO M3P-0712 -8G VD-2020-25AHKCMJ VD-2020 ME6C-C03 KLS-SF-N50-1KJ VSD10-25MJ

VX-300-15P-3S-E026-20 VSPD-2030-WK VX-300SSAP-25WUJ-K2 VSPD-2040-15WAG TENF-50S MSD-1020-10AHK ZFD-10-SM YSF2-32SZFD-10-HYSF2-20S YSF2-25S

VSD10-50MD VSD10-40MD TX350-1DA-325-15 TX350-1DA-325-25 VLD3-2060-15AHKMJ

`SIÊU ĐỘNG CƠ`

Động cơ bánh răng 4RK25GN-C 4IK25RGN-C 5RK40RGN 5RK60RGN-CF 5GN180K 5GN-60K 4GN60K 4GN180K M560-402 XWM-560-52C-Y

Bộ điều tốc US-560-02

Hoa Kỳ ʻANTUNES CONTROLS`

Công tắc áp suất rơ le 8104116304 8104116102 8104116203 RLGP-G SMD 8021204002 .17-6.0 “WC 3003 8021204062

Cảm biến áp suất gió JD-2B JD-2G JD-2R JD-2P JD-2D

Hoa Kỳ `MAXITROL`

Van giảm áp 210DZM.RP 210DM RV91-2 NPT R400Z R400ZM

325-3M RP1 / 2 MTR400ZM-33-A-0 RV20-LMRP RV20L-LM-33-D-0 RV20VL RV81M RV20LM RV53M-66-KO

Rơ le A1014

Flowmeter MR212E MR212E-1616 M611B M611-88

Cảm biến nhiệt độ TS114 + MT1-12

Bộ lọc GF65MF-DN65 KIT-GF65MF

Van điện từ DUPLOMATIC` MD1D-S3 / 55 MD1D-S1 / 55 MD1D-TA / 55 D4D-S3 / 50 DS5-S3 MD1D-S4 / 55 MD1D-S2 / 53 MD1-TA / 55 RM45 / MP CRQ MD1D-S1 / 50 MD1D-RK / 50 MD1D-S3 / 50 VP3-W2-MU-12 RSN3 / 30 MDID-S3 / 50 DS3-S3 / 55 DS3-S3 / 50

MDID-TA / 50 DS3-TA / 55 DS3-TA / 50 MD1D-2TA DS3-SA2 / 10N-D24K1 DS3-TA / 10N-D24K1 D4P4-S1 / 31 DS5-S1 / 12N DS5-S1 / 10N

CẢM BIẾN RECHNER` IAS-10-18-S-PTFE KAS-80-30-A-M32-Y5

KAS-80-20-S IS-250-M32 KAS-80-35-A-M32 MRS-300-M12-10-S KAS-80-35-A-M32-NL KAS-2000-30-Y1 # 102400 -Q6C / L 104232 1AS-10-A22-S IAS-10-A22-S

Máy phát công tắc tiệm cận ISA-250-S-BB

Hoa Kỳ ʻEAGLE SIGNALʻEAGLE-SIGNAL`

Rơ le thời gian B856-500 B856500 B856-501 B856-51 1 B90D-500 B846-500 B866-500

Bảng tỷ lệ phần trăm HQ4E03S48A6

`Golden Sanli Industrial GOLDEN SAN LE` Motor Motor Transformer Voltage Regulator

Bộ điều khiển ETC-328 ETC-3215 TS-1000 DETC-2310 DETC-3808 DETC-4808 DEFC-2310 DEFC-3808 DEFC-4808

Động cơ hình chữ nhật 3 PHA ĐẦU RA: 20kg-CM quạt 1 / 8HP LOẠI: 4, 3.5 / 4 FAN MOTOR 1 / 8HP

Bộ điều khiển điện tử Bộ điều chỉnh điện áp tự động ETC-328 203 DETC-3808 ETC-385

Van điện từ ʻAVS` của Đài Loan MS2120 MS2220 MS2320 MS3120 MS3220 MS3320 MS4120 MS4220 MS4320 MS79H83 MS79H8E MS79H8D NA3210 NA3220 BF-3203 BF-3204 BF-3206 BF-3210 MSV210 MSV220 MSV230 MSV310 MSV410 MSV410 MSV310 MSV410410 MSV4 MSV410 -12 4H230-8 4H330-10 4H430-12 MS2420 NA3120 AVZ-1 “

Điều áp MS-2000DL MS-3000DL MS-4000DL MS-6000DL MS-2000D MS-3000D MS-4000D MS-14R MS-38R MS-12R MS-34R MS-10R SMV120 SMV130 SMV121 SMV131

Xi lanh DIA DIC DIA-C DIC-C DID DIDE ISO SI100 * 125Z CTXSI63 * 30Z SI63 * 30Z XTXI100 * 125Z SI100 * 125Z

Đài Loan `YHH ISM`

Động cơ servo SV-250 SV-260 SV-610

Động cơ điện tử MSN-30 MSN-31 MNS2-632 MNS-30-632 MNS-31-632

Động cơ ly hợp NS-212 NS-214 NS-312 NS-314 NS-412 NS-414 NS-512 NS-514 NS-612 NS-614 NS-232 NS-234 NS-332 NS-334 NS-432 NS-434 NS-532 NS-534 NS-632 NS-634

Bàn đạp PK-70 PM-80

Chân vịt FE FA-II FB

Động cơ quạt gió SD

Đài Loan `JENQ DAR ELECTRIC CO., LTD`Zhengda Electromechanical`

TRANSFORMER biến áp JD-TBN

Thương hiệu ZTE `công tắc chuyển tiếp và đảo ngược RS-3P15A

Máy điều nhiệt JETEC` J-403 J-702 J-703

Cảm biến áp suất JPT-131

Bộ tạo khí nóng `TAKETSUNA` TSK-1 TSK-1.5 TSK-3.5 TSK-6 TSK-9 TSK-9.5 TSK-11 TSK-12 TSK-15 TSK-18 TSK-24 TSK-36 TSK-42 TSK-54 TSK- 72 HAS-10 HAS-20 HAS-30 HAS-40 TSK-16 3200-5B-006Y 3200-5C-006Y TSK-81 TSK-56

3200-30C-1.5Y TSK-80 3380-30C-1.5Y TSK-21 TSK-15 TSK-55 SH31-1200-2.5K SH31-1200-3K TRC201 LB3380-3C-013YA 0309C1H2B2 TSK-3.5 LB3380-3C-013YA 0309C1H2B2 PD-11 1230-3.2

Lọc TVC1-K

Quạt khuấy chịu nhiệt YK250

Bộ điều chỉnh nhiệt độ TR50A 134-S / E.TO TIC72

Dao khí 65SUS-300-1.0

Bộ điều nhiệt `LABORTEX` LA900-101000 LA100-101000 LA900-201000 LA900 LA100 LA700 LA400 LA2002-A TL62-0288 LA400-101000 LA700-201000 XLG2-2028 LA700-101000 LA-400 LA-900 LAB-900

Bộ hẹn giờ TM-96 XL32-2023 XL82-0428 XL35-2917 METER-TM-96A METER-TM-96B METER-TM-96

Bảng nút TL12

Bộ điều chỉnh bộ lọc ʻITAI` của Đài Loan AIF FILTER AF-800 AL-1000 AP1000 AP-2000 AL-2000 AP1000 AR-2000 AR-6W QEV430 AP-4000 AL-4000 AR1000

Van ngắt SC210 HV-430

`TOPTAWA`

Bộ điều khiển pha BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TMPT0202L TMPT0204L TMPT0302L TMPT0304L TMPT0502L TMPT0504L TMPT0802L TMPT0804L TMPT1002L TMPT1004L TMPT TMPT2502L TMPT2504L TMPT3002L TMPT1204P TMPT2504L TMPT2502L TMPT3004LPT2504L TMPT300

Rơ le trạng thái rắn SSC2030H TMPT0304 TP4830 TZ4830 SSR-3850A TMPT0704 TMPT2004 TMPT0204 SSC2050H SSC-2065H SSR-3850DH DS4830 SSR-3080L SSR-2230D W3TZ4V030-24C SSR-3850D-3850D SSR-3850D-3850D SSR-3850D-3850D SSR-3850D-3850D SSR-3850D-3850D PT0304L

Đài Loan `SIPIN`

Bộ điều chỉnh pha điện SCR trạng thái rắn Bộ điều chỉnh công suất thyristor bộ điều chỉnh công suất W2 W3 WS KVAR-C30 Bộ điều chỉnh SCR W3TP4V030-14J W2TP4V030-24C W2TP4V100-24C SP48P18 W5TZ4V080-24VC SSPRZC W5TZ4V045-24C W5ZZ445-24TP475TP4V045-24TP 18KW 21-ND Z1-ND W3TP4V125-24J W3TP07000258 W5TP4V125-24J SP48P46

Rơ le trạng thái rắn TSR-25DA TSR-40DA TSR-75DA TSR-25DA-H TSR-40DA-H TSR-75DA-H TSR-25AA TSR-40AA TSR-75AA TSR-25AA-H TSR-40AA-H TSR-75AA-H SSR-10DA SSR-25DA SSR-40DA SSR-10AA SSR-25AA SSR-40AA SSR-10VA SSR-25VA SSR-40VA W3TZ4V030-24C SSR-3080L SSR-3850D SSR-3850D-42 SSR-3850D-82

Bộ điều nhiệt ST-96 ST-72 ST-48 W57P4V060-24T W5ZZ4V030-24C W5ZZ4V125-24C

Bộ dò điều khiển HWAYAN` DCC-036B DCC-F01 DCC-02 DCC-03A DCC-03T DCC-24 TC-01 PS-120 PS-150A EGC-400 EPC SNEC-EC HD-200 HS-100 JB-01 DT-01 JB-02 DT-02 JB-03 DT-03 JB-04 HCP-50 AU-03 AU-04 AU-05 AU-03A AU-05B AU-06 AU-07 AU-08

Xi lanh SNEC-L100 SNEC-L150 SNEC-L200 SNEC-K100 SNEC-K150 SNEC-K200 SNEC-KF100 SNEC-KF150 SNEC-KF200

Loại bỏ tĩnh ET-A ET-B ET-C EA EB EC EO ECC EU SL-004 SL-005 SL-006 SL-020 SL-090 GTC-01 GTC-02 SL-001

Điện điều SCR điện điều khiển SSP2420 SSP4820 SSP2430 SSP4830 SSP2450 SSP4850 SSP2475 SSP4875 SSP24100 SSP48100 SSP24120 SSP48120 SP2420S SP4820S SP2430S SP2430A SP4830S SP4830A SP2450S SP2450A SP4850S SP4850A SP2475S SP2475A SP4875S SP4875A SP24100S SP48100A SP24120S SP24120S SP49120S SP48120A TP2420S TP4820S TP2430S TP2430A TP4830S TP4830A TP2450S TP2450A TP4840S TP4850A TP2475 TP4875 TP24100 TP48100 TP24120 TP48120 TZ2420S TZ4820S TZ2430 TZ4830 TZ2450 TZ4850 TZ2475 TZ4875 TZ48100 TZ24100 TZ24120 TZ48120 TZ4850A-B

Van tràn `YUATSUSEIKI dầu ‘Đài Loan CRG-03-50 CRG-10-50 BG-06-H BT-06 DG-01-H CV-03G-05 DCG-01-2B2 BSG-06 0207 BSG-069- H CPDG-10-50 DB-20 BSG-10-2B2 BSG-06-2P-3C6 BSG-06-H-2P CPDG-06-05 CPDG-06-50

SBG-06-H SBG-06B CPDF-10-50 HCG-03-A-1 HCG-03-B-1 BSG-01 BG-06 BG-06-K

MFS-03 CRG-06 BT-04-BK AR22FR01CK10Y, ECH044 AR22-FR01CK-10Y RG-03-CK RCG-06-B RCG-06-CB

Van điện từ xi lanh `Pneuman` Đài Loan V181-01 V182-01 V183-02 RBS52-02 RBD52-02 RBD53-02 RBDE53-02 MF-RBS3201

`CÔNG CỤ MKS`

Dụng cụ chân không 2179A52CR1BV-S 500SCCM 2179A11CR1BV-S KHÍ 10SCCM

Lưu lượng kế 1479A12CR1BM-S 1479A51CR1BMCD 1479A13CR1BM-S 1479A13CR1RM-S 1479A52CR1BMBZCN 1179A23CRIBV-S 1179A13CR1BVCA 1179A13CR1BM-S 1479A13CR1RM-S 1479A52CR1BMBZCN 1179A23CRIBV-S 1179A13CR1BVCA 1179A23CRIBV 1179A23CR1BVBZ 147953A0137953

Đồng hồ đo áp suất 628B11TBE

Van tiết lưu 153F-3-80-2 1179A53CS1BV 0248A-00010RV 248A

Bộ khuếch đại GV150

Công tắc cảm biến chân không 722A11MBA2FJ 722AXXXYYWGZ 626A01TDE 626A0ITDE XDCR IT 626A0FTDE

Bộ điều khiển FS150

Máy phát áp suất 722A-28657

Đài Loan `CHICO`

Bộ chuyển đổi quang điện PM-D60A PM-D60A2 PM-D60AT PM-D60A2T PM-R800A PM-R800A2

PM-R800AT PM-R800A2T PM-R600A PM-R600A2 PM-R600AT PM-R600A2T PM-T12MA PM-T12MA2 PM-K-T32MA PM-T32MA2 PM-T32MAT PM-T32MA2T PA-D100A PA-D200A PA-D300A PA-R400A PA-T10MA PA-T20MA PA-T100MA PS-D15N PS-D15N2 PS-R300N PS-R300N2 PS-T30MN PS-T30MN2 PK-D30N PK-R200N PK-T600N PW-D20N PW-D90N PW-R600N PW-T15MN PSM- D10N PSM-D30N PSM-R120N PSM-R200N PSM-T400M PSX-D03N PSX-D07N PR-D25K PR-D25K-H PR-D25K-M12 PR-D25K-H-M12 PI-D40-N PI-R200-N PI -T800-N PH-D40-N PH-R200-N PH-T800-N PF-D30-K PF-R200-K PF-T500-K PHS-D03N PHM-D03N PO-Q36-K PU-M07G PU- M07R PU-M07X PU-10N PU-10P PU-10AB PU-L30N PU-L30A PU-L50N PU-L50P PT-A PHS-D03-N2

Màn quang điện PN-25-08 PN-25-12 PN-25-16 PN-25-24 PN-25-32 PN-25-40 PN-25-48 PN-25-56 PN-25-64 PN- 40-04 PN-40-08 PN-40-12 PN-40-16 PN-40-20 PN-40-24 PN-40-28 PN-40-32 PN-40-36 PN-25-12R PN- 25-12T PN-40-12

Công tắc tiệm cận PX-Q05-N PX-Q05-N2 PX-Q05-P PX-Q05-P2 PX-Q3010-N PX-Q3010-N2 PX-Q3010-P PX-Q3010-P2 PX-Q3010-K PX-Q4020 -N PX-Q4020-N2 PX-Q4020-P PX-Q4020-P2 PX-C08 PX-C12 PX-C1202-N PX-C18 PX-C30 PX-L08 PX-L12 PX-L18 PX-L30 PX-M12 PX -M18 PX-W12 PX-W18 PX-W30 PX-Q04 PX-Q05 PX-Q3010 PX-Q4020 PX-C1202-N

Cặp nhiệt điện NT-K350 NT-K350-V NT-K500 NT-K500-V

Công tắc điện dung tĩnh PC-C1810-N PC-C1810-P PC-C1820-N PC-C1820-P PC-C3030-N PC-C3030-P PC-C3015-A PC-M1810-N PC-M1810-P PC- M1815-N PC-M1815-P PC-M3020-N PC-M3020-P PC-M3025-N PC-M3025-P PC-M3030-A

Cảm biến PP-M18-500 PP-M30-2000 PL-03N PL-03P FX-10KT FW-10N

Cáp quang FB-RM610 FB-RM410 FB-RM310 FB-R310 FB-RN210 FB-RC410 FB-RC310 FB-RM610-2026 FB-RM410-1015 FB-TM410 FB-TM410-W FB-TM310 FB-TM310-W

Bộ điều khiển PT-A1 PT-A2 PT-R1 PT-R2 PT-R1T PT-R2T

RK-2DA RK-4DA RK-6DA RK-2DD RK-4DD RK-2AD RK-4AD

Hoa Kỳ`KB ĐIỆN TỬ`KBELECTRONICS`

Bo mạch điều khiển tốc độ động cơ DC KBRG-240D KBRG-255 8821A KBRG-255 KBMD-240D KBRG212D KBIC-225 KBMM-225D KBIC-240VAC-50 / 60HZ W / AUX HEATSINK 9432G

KBRGSI4X KBPB-125 8900D 8900E 8900H KBIC-120 9429 KBRF-200A BỘ LỌC RFI 9945 KBMG212D Ổ ĐỘNG CƠ DC 8831 KBMG MDLTI BOARD 8833 KBPB-225D KBPB-225 8901E 8901

KBMG NHIỆT HỒNG 9861 KBIC-240DS 9423F KBLC-240 9110G

Phụ kiện KBIC SI-5 2C / LC REV-E01 A57168

Tản nhiệt 9861

Bo mạch cách ly tín hiệu SIVFR SIVFR-2G (NO.9597)

Biến tần KBVF-23B

DYNISCO `bộ điều nhiệt ATC770-0-3-3 ATC770 ATC770-0-2-3 UPR700-1-0-3 ATC880-0-3-3

1440-2-3 1392-1-3 ETK33561110E

Cảm biến nhiệt độ PT4626-35MPA-6/18 PT4626 PT462E-7.5m-6/18 PT462E PT4626-3.5CB-12/18

Cảm biến áp suất ISA444-2.5M MDT462F-M18-3.5C-32/46 TDT4636-M18-3.5C-12/18 MDT462L-M18-3.5C-32/46 TPFT463E-10M-6/18 ATC770-0-3 -3 PT462E-5M-6/18

Cảm biến từ trường cây sậy `GEEWAY` Đài Loan CS2-C CS3-C CS2-E CS3-E CS2-F CS3-F CS2-G CS3-G CS2-U CS3-U CS2-K CS3-K CS2-T CS3- T CS2-S CS3-S CS2-J CS3-J CS2-B CS3-B CS-C CS1-C CS-E CS1-E CS-F CS1-F CS-G CS1-G CS-U CS1-U CS -K CS1-K CS-T CS1-T CS-S CS1-S CS-J CS1-J CS-B CS1-B

Van điện từ 118-4E1-L 220-4E1-P cuộn đôi 118-4E2-L 220-4E2-P

Máy đo gió `Hengxin AZ Instrument` Đài Loan AZ-8910

Đài Loan `MÁY CẮT BAO LÂU` Động cơ BCM BC-550 T551-2 0508 của Đài Loan

Bộ điều khiển mức chất lỏng `COMMEND Jingming Machinery` của Đài Loan PH-F1

Đài Loan ‘EP`EP` Shimada instruments` khoa học cư xử cụ ‘

Máy kiểm tra clo dư PPM 0.0-0.2-0.4-0.6 / 0.8-1.0-5.0-1

Máy thử clo dư Máy thử clo dư CHA1010

Dung dịch xác định clo dư BIC1070

Đài Loan `MUY PERFECTO`

Đường kết nối máy tính Đường giao tiếp ICB-101C ICB-104C ICB-105C ICB-107 ICB-GP-25PIN ICB-GP-9PIN ICB-USB

Bộ điều khiển giao tiếp ICB-200-P00 ICB-200-P02 ICB-203 ICB-800 ICB-900

Máy đúc khuôn `HWA CHIN COUNTER`HWACHIN` Đài Loan

Bộ đếm H7CN-XLN DC12V

Nam châm điện WHCX070 (WHC * 070) F20 DO5 24/50

Đầu đốt IC `HILO`HI-LO SYSTEMS ‘Đài Loan cho kỹ thuật ALL-100 ALL-100P ALL-100A ALL-100AP

Đài Loan `VIGOR` PLC VB2-32MT-AC VBO-28MR VBO-28MT của Đài Loan

ʻAPEX` gần với JD-1705E1

Bỉ ‘ Orthodyne` các AR15 sắc ký cột PS-A15-C-MS

Đài Loan `Yu Jian Hing Enterprise Co., Ltd./Yu Hing Motor Company` BLOWER BLOWER YH-6 LOẠI: 75 PHSE: 0,1KW

JAFU` hình trụ JASM30 X75 JARFC30 X630 JASMB1 2050 JASMB1 JASMB2 4075 JAFC32 * 2100 JAFC32 JASMB1-3050 JASMA3050 JASMA30 * 50CS JASB1.20 * 50 JASMB2-2010JS JARL63 * 730-CS JARL20 * 250 JASMBMA12050 * 250 JASMBMA12050

MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN RODLESS: X JAFU L20 * 240 JASMB1 40-75 JASMB140-75

JAFC30 X550CS JAFC30-550CS JARL63 * 730-CS JASMB4 2025 JASMB4 20 * 25 JASMB4 20 * 25CS JASMB3 20 * 150 JASMB3-20 * 150CS JASMB-20 * 50 JASMB 20 * 50CS

Bộ đếm kỹ thuật số `FUZENBA` , bộ đếm thời gian, bộ so sánh số, bộ điều khiển pid, bộ điều khiển nhiệt độ, cảm biến tiệm cận, cảm biến quang điện, bộ mã hóa DN-UC-4M DN-UC-6M DN-UC-2DMA DN-UC-3DMA DN-UC-4DMA DN-UC-5DMA DN-UC-6DMA DN-UDC-4M DN-UDC-6M DN-UDC-3EM DN-UDC-4EM DN-UDC-5EM DN-UDC-6EM DN-UDC-4DMA DN-UDC-5DMA DN-UDC-6DMA DNK-UC-4D6MA DNK-UC-4A6MA DNK-UC-4AM DNK-UC-6AM FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 SC-T41 SC-T61 SC-ET4 SC-ET6 SC-AT4 SC-AT6 SC- CT4 SC-CT6 SU-101 SU-102 SU-103 SU-104 SU-105 SC-P41 SC-P61 SC-EP4 SC-EP6 SC-PP4 SC-OP6-4D6 SC-OP6-6D6 SC-AP6-4D6 SC -AP6-6D6 SC-BP6-6P4 SC-TP6-4A4 SC-TP6-4A6 SC-TP6-6A6 PR-4T PL-4P PL-4N DNK-UC-6A4MA DNK-UC-6DM DNK-UC-4A3MA DNK- UC-4A4MA DN-UT-4DMA TN-4DM CN6AMN CN6AM CN6AN SC-0T6-4D6 SC-OT6-6D CN-61N DN-DC-6160 DN-UC-6160

Bộ hẹn giờ ST-ET4-HM1

Máy đo tốc độ RN-RA-4M PM5-R RN-UT-4M

Công tắc tiệm cận quang điện PH-F1MR PH-F307 PH-30E PH-30N P-320-1 PR-10T PR-H5T PR-4D2W PR-C19N PR-4N PR-C2N PR-4P

Quạt Lushi ‘Longtie` Đài Loan LF-150 LT-125 LT-150

FonLINS AIR CYLINDERS` xi lanh YJC-P63160F2

Đài Loan `CHENG SHUN` Zhengshun` gần với JD-1705 JD-1805 JD-2507 JD-3010 JD-3015 JD-4020 JA-1805 JB-1705 JN-1805 MN-2507 JM-3605 JT-1204 JTL-1204 JT- 1204SE JI-1702 JI-1705 JIP-1702 JIP-1704 JR-10503E1 JR-10503F1 TM-X0801 TL-X0801 TM-X0802 TL-X0802 TG-1X1102 TG-1X1105 TG-X1202 TM-1202 TL-X1202 TG-X1204 TG -X1206 TM-X1204 TM-X1204F2 TL-X1204 TG-X1805 TM-X1805 TL-X1805 PM-X1805 TG-X1808 TM-X1808 TL-X1808 PM-X1808 TG-X1808 TM-X3010 TG-X3015 TM-X3015 RD-201 RD-301 JA-18T05G1 JD-25T07G1 JD-30T10G1 JD-30T15G1 JD-40T20G1 JN-1805E1 TG-X1808E1 TL-X1805F1 TL-X0802F1-C TL-X0802F1 PM-X1808E1 TL1-X1- X1805120 TG1-X1805E1 TG1-X1808E1 TG1-X3010E1 TG1-X3015E1 TM1-X1202E1 TM1-X1202E1-P25 TM1-X1202E1-D TM1-X1202E1-C TM1-X1204E1 TM1-X3015E1 TM1-X1202E1 TM1-X1202E1-P25 TM1-X1202E1-D TM1-X1202E1-C TM1-X1204E1 TM1-X1805E1 PM1-X1805 X18051 PM1 PM1-X1E18051 PM1 PM1-X1805-X1E1 PM1-PM1-X1805-X1 -P25 PM1-X1805F2 JD-1705E1-3M

Quang điện tử BDD-02 BDD-03N BDD-05N BDD-05 LDD-10 LDD-40 LRD-300 LTD-1000 LTD-2000 MDD-10 MDD-40 MRD-300 MTD-1000 MTD-2000 KDD-70 KDD-200 KDD -400 KRD-500 KRD-800 KTD-1000 KTD-2000 KTD-3000 KDC-70 KDC-200 KDC-400 KRC-500 KRC-800 KRC-800L KTC-1000 KTC-2000 KTC-3000 XDD-70 XRD-400 XTD-1000 KRC-500L KTC2000L / T

Quạt SUNON` KDE2412PMBX-6A KD2412PMBX-6ASF8025AT 2082HSL

Bộ hẹn giờ `CAMSCO` TD66W TB37 TB35-20A-220V TB35 TB-45

Chuyển đổi AZ-8108 AZ-8104

Máy điều nhiệt TC-72N TC-72

Bộ giảm điểm ánh sáng CA-22010N

Biến tần TOPGIN`TOP GIN INVERTER` TG100 TG200 TG300 TG600 TG700

Máy phát tốc độ kế `PRECILEC` của Pháp DYNAMO TACHYMETRIQUE RE.0315 LT 0.03 CA Code C3L10S400A30 RE.0315 LT1B 0.03 REO-315 / CA N: 3263906 TTN143Z05 RE.0444RIB 0.06EG RE.0444 R1 B 0,06 EG 0000025 RE.0444N 0000167 REO444RT-B RDC-14 / CA RDC-4MF0,06CA160 C4N10P100A60 RE.0444 N1 S 0,06 CA

Pháp ‘RADIO-ENERGIE`RADIO ENERGIE`Rene` phát tachometer DYNAMO TACHYMETRIQUE RE.0315 LT 0.03 CA Mã C3L10S400A30 RE.0315 LT1B 0.03 Reo-315 / CA N: 3.263.906 TTN143Z05 RE.0444RIB 0.06EG RE.0444 R1 B 0 , 06 EG 0000025 RE.0444N 0000167 REO444RT-B RE.0315 NIB.0.03CA A60683004 MÃ C3A10S400A30 RDC-14 / CA RDC-4MF0,06CA160 C4N10P100A60 RE.0444 N1 S 0,06 CA REO-444-N1 N 3377303 RE.044N1 VÍ DỤ

Hàn Quốc `SAMWON ENG`

Máy điều nhiệt SAMHWA SU-105KP

Vôn kế M-7AV

YUNG TIEN` Dầu nhớt SK-224-T08 SK-224

Đài Loan `YUNG TIEN`

Dầu bôi trơn bằng tay LT-8 LT-8 (B) TY-VIBATING MOTOR Động cơ 1 / 8HP

Bơm nhớt SMA3 096003

Đài Loan `CHIBA`

Dầu bôi trơn bằng tay LT-8 LT-8 (B) TY-VIBATING MOTOR Động cơ 1 / 8HP

Bơm dầu TM-302FW-T4P TM-302FWB-T2PE SMA-601-30

Bơm nhớt SMA3 096003

Nhà phân phối HBL-4-0.5CC

`WEIDMULLER` Weidmuller ‘

Rơ le RSS113024 DRM570024L 8533640000 RCL314024

Bộ cách ly tín hiệu DECIPAK-790005785

Công suất CP.SNT 250W 24V

Giá đỡ cầu chì ASK-1

Đài Loan `SANDSUN`

Bơm dầu PA08-1P2V CNIT VA08-760 M30544 PA10 PB10 PA08 023206

Công tắc áp suất ST-P40

Overload OVERLOAD PROTECTOR VS10-760 VS10A-760

Bộ cố định bộ sửa chữa CA-10TON CA10 (BCS) CA-6TON (BCS)

Ổ cắm kết nối kim loại `HARTING` của Đức HAN-K4 / 2-FTB 09380062701 HAN-K4 / 2-MTB 09380062601 HAN-16B-AGG-K-TB 09300160317 21021512405 33A261R HARAX M8-S 09 31 006 2701 19 30 016 1421 09310062701 19300161421 HAN-K4 / 8-FS ……

Bộ hẹn giờ `NHP` FM1 STUZO1 FM / 1 STUZH FM / 1 STUZH

Bộ đếm thời gian đa năng Taxxo-102 UWZ48E 05.15.1127.1 UWZ48-A UWZ48-KE

Bộ chuyển đổi quang điện TURNUS 772

Rơ le 62,33 623312VDC 92,43 9243 PC 150125HG PC150125HG FM1STUZ01

KOBOLD`

Chỉ báo dòng chảy KAL-E30

Công tắc dòng chảy S-3220-LUB

Đồng hồ đo áp suất MAN-RF78V-C5-Y-M21

Công tắc áp suất DCM 1-307 DCM1-307 SCH-DCM1-307

Đài Loan ‘UV keo: AC M9060-7 ACM9060-7 Part Number: P1X36-7360

Công tắc giới hạn `SHINOZAKI` AZD-S11

‘PHILIPS`ECOTONE đèn PL-S 840 / 2P 13WATT 638.229 PL-S 13W / 840C 9W / 840 / 2P

Bộ định thời `GRASSLIN` của Đức FM1 STUZO1 FM / 1 STUZH FM / 1 STUZH V86 / 1 DIGI20A O3.38.0003.1 03.38.0003.1 FM / 1 STUH 01.76.5089.1 UWZ48-L24-30V UWZ48-L24-24V

TaLento371 Talento-111-mini FM / 1-DIGI-42 03.41.0001.1 FMD150 72A / FMD150 72E / FMD150 TACTIC572.1 Tactic-572.1 1.72E / 1-FMD150 2.72A / 1-FMD150 Tactic111.1 003975 01.B0.0001.1 Chiến thuật 24h171.1 003982 01.B0.0002.1 chiến thuật111.2 MIL72E / 1STUZH taxctic171.2 chiến thuật211.1 004019 02.B0.0001.1

tactic271.1 004026 02.B0.0002.1 tactic 211.2 tactic271.2 tháp công tắc QE1 công tắc thời gian V86 / 2 DIGI20 V86 / 2 DIGI-20 Talento-371-plus Talento-372-plus

Bộ đếm thời gian đa năng Taxxo-102 UWZ48E 05.15.1127.1 UWZ48-A UWZ48-KE TAXX0-043

Bộ chuyển đổi quang điện TURNUS 772 TURNUS772 Turnus771 CẢM BIẾN LF V86 / 2 DSC32 turnus-772-Plus

Bộ điều khiển quang TURNUS 200 TURNUS200 TURNUS 501 TURNUS501 V86 / 1DS2 IP65

V86 / 1-DS2IP65 Turnus-501A Turnus501E

Bộ so sánh `Hongxie Machinery` DKC-AN344CR

Quạt hướng trục SUNTRONIX` SJ2206HA2 SJ1238HAI SJ1238HA1BAL

Yuhe Enterprise` Van điều khiển khí nén, van điện từ BN-2572-8

Xi lanh YN-0608 CỬA CỔNG YSA30-50-S YN-0602 YCA16-10-M YN-0212 YCA25-20 YH-4V25-8A SA63-35ST YNC-0602 YN-N602 YNC-0602 YCA1610 YN-0205S YSA30-70- S YN-0101 YSB40-50-S

Bộ điều khiển nhiệt độ `YHC`BKC` TMD-7512Z TMD-7511Z TME-7411Z

MISUMI Ba hướng dẫn tuyến tính trực tiếp SSEB8-55 MPPT10-20-TMS MPPU12-20-SMN MPPT10 MPPU12 SEB13-170 SAR230 CPLCN32-8-10 PSFJT10-240-M5 SSEB20-280 SFJZ25-560-M10-N10-SC10 SFJW25-390 -M6-N10-SC10 SVR-28-160 SVR-28-220 LMU-N10 LHFR10 RSR40-350 SSEB10-55 SX2RZ28-460 SEB10-55 SFAC25-1200-F10-P20

LX2602-B1-A2640-150 LX2602-B1-A2640-200

Vòng bi LBHR16 SWF8-20 LMU6 LMUW25 JZB4-6 LFZF6-8 LHKMRL30 LHFCW20 LHMRW25 B6003ZZ B6202ZZ B6004ZZ B6005ZZ LHFR25 LHFCW25 HDF25 HDH30 HDF30 EBHS20 LMUT8 B623DDU LHFRW35 LMUT8 B623DDU LHFRW35 LMUT8 B623DDU LHFRW35 LMUT8

Bộ đệm MAKC2530L

Van điện từ HXU10

Cáp lập trình EVIEW` và plug-in MT5-S7-300 MT-510SV3 MT-510TV3

Khớp nối trục `TSD`CDC` Đài Loan MFL-25 MHC57C MFL-25 MTC-55C-RD MFL-25 MHC-57C MTC-55C MFC-25C-8-8 MHC35C-12-14 MHC-45 MHC-40C MHC- 35C MHC-40C-8-15 MFC-32C-6 * 14 MHC-82C / F MHC-35C-12-14 WTM-20C-5055

Trình điều khiển JNT Microstep 2M540 2HB504MA 2M860 3M660 YT-M350B YJ-2HB03M

Động cơ bước 20H28 28H32H 35BYG 39BYGH 39BYGHM 42BYG 42BYGH 42BYGHM 57BYG

57BYGH 57BYGHM 60BYGH 85BYGH 86BYGH 86BYGX 110BYE

Đài Loan `HWA-CHYUAN`HWA CHYUAN`

Thống đốc bộ phận nạp liệu FEEDER ConTROLLER SPEED LEVEL HC-10

Đài Loan `KW-PUMP`KW PUMP`LIH LOONG Motor` Chuanshan Brand`

Máy bơm nước H-2119 SV0250T H0140T H0140

`HEATOP`REHONIC`

Bộ điều chỉnh điện SCR-bộ điều chỉnh điện 3050 PT HTP-3100.3 GE013 PCT-the HPS-3150-24C HPS PCT-3075-24-3100S-3100S-13N075 HPT the PCT-the HPT-3030-24 3200-24 3050-24-HPT 07C044F HPT-3125-24 HPS-2030-24 HPS-2030-24 HPS-2200-24 PT-4030 HPG-3150-CO

Rơ le trạng thái rắn HDA-2040 HAA-4050

Đài Loan `HOPE`Horn Pep`HornPep`

Máy tra mỡ khí nén SW-A55G A55-G SW-A65G SWA65G A65-G

Máy mài HP-603AE HP-603AEL HP-600G HP-817 HP-325VL

Máy nghiền khí nén HP-301A

Động cơ HA-2

Đầu nối nhanh PH20

Đài Loan `Yichuan AUTOSTRONGʻAUTO STRONG`

Xi lanh MS105C MS125C MF125C MS150C MS200C M0928 M1036 M1236 M1246 M1546 M1552 M1868 M1870 M1875 M2085 M2091 M2511 MS105 MS125 MS150 MS200 MH80 MH100 MH125 MH150 M-1036 MFG NO: 707516

Bộ cố định SC-6 Số sản xuất: 880

Chuck NT-206 NT-205 NT-205A4

Đài Loan `TONFAU`TONFOU`TON FOU` xi lanh MS105C MS125C MF125C MS150C MS200C M0928 M1036 M1236 M1246 M1546 M1552 M1868 M1870 M1875 M2085 M2091 M2511 MS105 MS125 MS150 MS200 MH80 MH100 MH125 MH-125 RC108 MS

Đài Loan `LONG TỐT`LONG-TỐT`

Quạt LG-706 LG-306 LG-606

Máy phục hồi sương mù dầu LG-250A LG-250B

Quạt gió CX-2 NO2000602002 CX-1A

RESIBON`Gay bánh xe 58 * 4 * 9.53 A36P A-WQ24P A / WA36P 006183

Thương hiệu TFC Xuguang ‘

Ống huỳnh quang FL-10Y L10103RH220 FL10X1 FL-20Y FL-200-EX / 18N FL-20W-NEX FL40D / 38 FL20Y / 18-NU FL15W L28103E.B L10103A FL20D / 18 30W T29 FZ2 40/220 TFC-FL40D / 38 FL14DEX / T5 FH28D-EX / T

Đèn bẫy côn trùng FL20BL / 18

Bộ khởi động FS-1P FL10-20W FCL30W

Đèn L28441 L10103AH FL10 / 1

Đài Loan, Đông Á`

Ống huỳnh quang FL-10Y FL-20Y FL-20W-NEX FS42401H FL40D / 38 FL20-18W FL20BL EFHS13D-2 EFS21L-G1

Đui đèn FVS-H2442-EB FB-2161-H FB-16161BH

Đèn FS11441 FS-21441 T5 3 * 28

Nhật Bản ʻULVAC` máy đo chân không Pirani MÁY ĐO CHÂN KHÔNG GI-M2 GI-TL3 GI-TL3RY GI-D7 GI-M8 WIT-G1 WIT-G2 WIT-G3 G-TRAN GPVU GI-PA GM GP-1G GP-1GRY GP-1S GP-1SRY GP-2S GP-2SRY GP-2G GP-2GRY GP-1000Q GP-1000 GP-1000H G-TRAN RMR2 BMR2 GP-2G SP1 G-TRAN-SP1

Cục đo lường GP-1000G GP-H WP-01 5M

Máy xác định WP-01 WP-02 WIB-18

EMC ModWeigh`

Cân MW96A MW95A MW93A MW61A MT6X, M02, MW99-4 MAC

Bộ điều chỉnh trọng lượng MWX96 1496B MW19

Công tắc tiệm cận quang điện `VISI` VE-M18D-10N1 VE-M12D VE-M12 VE-M18D VE-M18R VE-18 VE-M30D VE-M30R VE-M30 VE-U52 VE-U25 E3JK-DS30 E3JK-R2 E3JK-5

VL-M8 VL-M8A VL-M12 VL-M12A VL-M18 VL-M18A VL-M20 VL-M20A VL-MD8 VL-MD8A VL-MD12 VL-MD12A VL-MD18 VL-MD18A VL-MD30 VL-MD30A VL- E17A VL-E18A VL-E25A VL-E30A VL-E40A VL-B36A VL-B42A VL-B48A VL-B55A

VC-M18A VC-M24A VC-M30A VC-M34A VH-M8A VH-MD12A VH-M12A VH-T12A VH-M12-10P1 VH-M8-8N1 VL-M8-2P1 VL-M12-5N1 VE-M18D-10N2

TRANSMIT’Đồng hồ điều khiển nhiệt độ G9-120-R / E-A1

Đài Loan `Yingxiang Industrial Co., Ltd` Quạt hút, hệ thống điều hòa không khí, quạt thổi YK-5 3PH

Công tắc quang điện công tắc tiệm cận GENKE` GK (LM8-1.5BN) GK (LM8-1.5BP) GK (LM8-1.5BD) GK (LM8-1.5BA) GK (LM8-2F-N) GK (LM8-2F-N) GK (LM8-2F-P) GK (LM8-2F-D) GK (LM8-2F-A) GK (LM12-2B-N) GK (LM12-2B-P) GK (LM12-2B-D) GK ( LM12-2B-A) GK (LM12-4F-N) GK (LM12-4F-P) GK (LM12-4F-D) GK (LM12-4F-A) GK (LM18-5B-N) GK (LM18- 5B-P) GK (LM18-5B-D) GK (LM18-5B-A) GK (LM18-8F-N) GK (LM18-8F-P) GK (LM18-8F-D) GK (LM18-8F- A) GK (LM30-10B-N) GK (LM30-10B-P) GK (LM30-10B-D) GK (LM30-10B-A)

GK (LM30-15F-N) GK ( LM30-15F-P) GK (LM30-15F-D) GK (LM30-15F-A)

GK ( LE17-5F-N) GK (LE17-5F-P) GK (LE17-5F-D) GK (LE17-5F-A) GK (LE25-5F-N) GK (LE25-5F-P) GK ( LE25-5F-D) GK (LE25-5F-A) GK (LE30-10F-N)

GK ( LE30-10F-P) GK (LE30-10F-D) GK (LE30-10F-A) GK (LE40-20F-N)

GK ( LE40-20F-P) GK (LE40-20F-D) GK (LE40-20F-A) GK (LE90-10F-N)

GK ( LE90-10F-P) GK (LE90-10F-D) GK (LE90-10F-A) GK (LE118-20F-N)

GK ( LE118-20F-F) GK (LE118-20F-D) GK (LE118-20F-A) GK (LE220-10F-N) GK (LE220-10F-P) GK (LE220-10F-D) GK ( LE220-10F-A) GK (LO36-15F-N) GK (LO36-15F-P) GK (LO36-15F-D) GK (LO36-15F-A) GK (LO48-20F-N)

GK ( LO48-20F-P) GK (LO48-20F-D) GK (LO48-20F-A) GK (LO48-20F-N)

GK ( LO55-25F-N) GK (LO55-25F-P) GK (LO55-25F-D) GK (LO55-25F-A)

GK ( LO175-120F-N) GK (LO175-120F-P) GK (LO175-120F-D) GK (LO175-120F-A) GK (CM18-5B-N) GK (CM18-5B-P) GK ( CM18-5B-A) GK (CM18-8F-N) GK (CM18-8F-P) GK (CM18-8F-A) GK (HM18-10K-N) GK (HM18-10K-P) GK (HM18- 10K-A)

GK ( HR18-2K-N) GK (HR18-2K-P) GK (HR18-2K-A) GK (HT18-5K-N) GK (HT18-5K-P) GK (HT18-5K-A) GK ( HM50-30K-N) GK (HM50-30K-P) GK (HM50-30K-A)

GK ( HM50-30K-J) GK (HR50-4K-N) GK (HR50-4K-P) GK (HR50-4K-A)

GK ( HR50-4K-J) GK (HT50-5K-N) GK (HT50-5K-P) GK (HT50-5K-A) GK (HT50-5K-J) GK (HT56-07K-N) GK ( HT56-07K-P) GK (HT63-3K-N) GK (HT63-3K-P)

GK ( HT65-1K-N) GK (HT65-1K-N) GK (HT65-1K-P)

Rơ le trạng thái rắn một pha GKG1-10A GKG1-25A GKG1-40A GKG1-60A

Rơ le trạng thái rắn ba pha GKG3-10A GKG3-25A GKG3-40A GKG3-60A

Đài Loan ʻOPT`

Dụng cụ LK-60A LK-325 MAP-10 LY2008R LY25-6 LY25-4 L-10 BOX-99

Dụng cụ uốn AN-03C SN-02C SN-06WF

Nhật Bản `KOKEN`KO-KEN`

Cờ lê bánh cóc 4749N-250 4750N-250

Ổ cắm cờ lê lục giác 4012M-60-5

Đài Loan có nên mang `PMI-AMT` MSB20S-N không

Đồng hồ đo điện áp và dòng điện `VICTOR` VT-100S

Đài Loan `FonTAL KURMA`

AIR LINE COMPonENT BR010-02

Xi lanh KGLH2-63-1000 FQC2-16-30 IG2-DB * 16 * 4.5-WH1 ZG2-16-45W ZG2-16-15W

KGLH2-100H-250

Van điều chỉnh áp suất R010-030-7.5KGF / CM R010-3NG

Van điện từ VA01PLV23-1P

`TAIWAN TACHKAWA CO., LTD KÍCH THƯỚC` BỘ GIẢM TỐC BÁNH RĂNG Hộp số Worm I = 10 WPS-70-10-1105 MÔ HÌNH: WPS KÍCH THƯỚC: 70

XE TẢI ĐIỆN CHITAI`CHI TAI ‘TD3-11113 TD3 TD2 TD1 DMR-41, DMR-42

Đồng hồ kỹ thuật số DMR-41D DMR-42A DMR-42D DM-31OE21 DM-31 DM-315 DM-41, DMA-31, DMA-41, DM-5, DM-73, DM-74, DM-23, DM- 24, FDM-41, FDM-51, SDM-5, TCM-4T, CM-8, DMR-31, DMR-32, DMR-41A TCM-4T21 DMR-42 WM-12A WMR-42 KWM-VARM-PFM WHM WWHM WHM-6D AHM-6D DM-8501 CTEC01 CTEC04

HIWIN` thanh trượt ray trượt LG30 LGH30CAC 22003-4 HGH30CAC HGH30CA LGH30CA

AGH25SAC HGH25CA EGH25CA HGH30-CA-ZA-C HGH20CA2R820Z0C

HGH20CA2R700ZDC KK8610P-340A1-F1CS1 LGW55CBZAC HGW55CCZAC

Cần đẩy điện LAM3-S3-150-ROE-DC24V-P

Trượt đường sắt HGR55R6000C HGH65HA3R2460ZBC LGH30CA8R25680ZIHII HGH30-CA-1-R2200-ZA-H HGH30-CA-1-R1720-ZA-H HGH30-CA-1-R1160-ZA-H HGH30-CA-1-R3000-ZA-H

Máy dò dịch chuyển biến tần `TECORP` Đài Loan TC-T23 TC-A4 TC-T23A

Đài Loan ` HIANSAN`HIANSA`

UP-DWUN SPEED CoBộ điều khiển tăng giảm tốc kiểu nút nTROL AU-30

Máy dò dịch chuyển DT-02 Bộ điều khiển tỷ lệ CS-A04 Phát hiện lực căng CS-T23 Máy dò dịch chuyển JB-02

Đài Loan `Qiansheng Electromechanical`

Tụ điện `Lelon` Đài Loan MKR series MKR332M2G-C115PP

Máy cắt giấy `Five Victor Machinery Industry` Five Victor Machinery Industry` Đài Loan

ESʻESOLAR CO LTD` tụ điện 5UF-U 400WV AC

Đài Loan `Ding Xin` Bộ điều khiển động cơ servo động cơ bước DX-B23HB DX-D800C

Đài Loan `GIMPOX`KIMPO GIẢM CÂN`

Hộp giảm tốc JRKS-5-C115-8 27040403 AR2.5 66-400 80-480 5AR2.5 JRKVS-1-B105-7 JRKS-5-C115-11 JRKVS-2-B105-7 JRKS-10-D135-11 JRKVS-1-B105-6

JRKVS-2-B105-6 JRK-5-C115-11

Bộ giảm tốc Servo KML142-7 KML-142-007

Bộ điều khiển động cơ máy cắt BA-KING`THREE KING` TK-2140B

Đài Loan `Sunshine`SHINE`RTARY`

LIÊN DOANH XỔ SỐ 146MTO-1/2 “RH 146MTO-1/2” LH 146MTS-3/4 “RH 146MTS-3/4” LH 146MTO-3/4 “RH 146MTO-3/4″ LH 175MTS-1 ” RH hoặc LH 175MQO-1.1 / 4 “175DTS-1.1 / 2” RH hoặc LH 175DQO-1.1 / 2 “RH hoặc LH 235MTO-3/4” RH hoặc LH 235MQO-1 “235DTO-1.1 / 4” RH hoặc LH 235DQO -1,1 / 2 “RH hoặc LH 235RTO-1” RH hoặc LH 235RQO-1.1 / 4 “235RTO.TL-2” RH hoặc LH 235RQO.TR-2 “250RFZ-3” 250RFS-3.1 / 2 “

250DFS-3 “50RFO-3” 250DFO-3.1 / 2 “307DFZ-3.1 / 2” 307DFO-4 “307RTS.TL-1.1 / 2”

307RQO.TR-2 “307MFO.5” 309DFO-3 “309DFZ-3” 307DFS-3.1 / 2 “309DFS.FX-3.1 / 2” 323MTW-3/4 “RH hoặc LH 323MQW-1” 323DTW-1.1 / 4 “RH hoặc LH 323DQW-1.1 / 2” RH hoặc LH 323DTW.SR-1 “RH oR LH 323DQW.SR-1.1 / 4” 334MTW-3/4 “RH hoặc LH 334MQZ-1.1 / 2”

334MTO-2 “RH hoặc LH 334MFO-4” 334DTW-1 “RH oR LH 334DQO-1.1 / 4” RH hoặc LH 334RQW-1.1 / 2 “334RQZ-2” 334UFW-3.1 / 2 “334RQO-4” 334VQZ-3.1 / 2 “334VFO-4” 352MTW-1/2 “RH hoặc LH 352DTW-1” RH hoặc LH 178 332RQZ.S-80A

Đối với nhà máy giấy: 305DQS-2.1 / 2 “3.5DFS-3”

Công ty TNHH Doanh nghiệp Điện Fu Hang ‘

Máy điều khiển nhiệt độ kiểu vòng lặp nước ba điểm Máy nhiệt độ khuôn TC-1023

Kiểm soát nhiệt độ vòng lặp nước ba điểm HW01170 010802

Bảng mạch Bảng PC M9806B4000824 M9806BC2E / 011011F

“ HUNGYUN Hong Yun ‘

Bảng mạch điều khiển nhiệt độ vòng lặp nước ba điểm Bảng PC cho HW01170 010802 M9806B4000824 M9806BC2E / 011011F

` Đài LoanʻAC & MʻAC & M`

Bộ cách ly RTD AI TWR-ACC TWS2-ACC TWR2-ACC CS2-ACC CWR-ACC CS-ACC TSA-BCF TMR-ACA TWS-ACF

Máy phát hiện tại TDA-BCA TDW-CBBACA TDW-CYBACAM84B0178

Bảng DMV-CNNF CMV-2NNN2 DME-CACA CME-313N1

`MCN`MIN CHUEN`MINCHUEN ELEC.MACH.`

Động cơ giảm tốc CLK18020253 1:25 WM40 CL18020203 1:20 CLK22040103 CLK32150053-5 ML4004060003 ML4004018003 CL32O75403

3PH INDUCTION GEAR MOTOR NL280201653 CF1802025 CFS18020153 NO50802031120 CFK280208003 CL22020503 CFK22040103 CL22020503 CL32070503 CLK28075053 NFS22040503L CL2802031120 CFK280208003 CL22020503 CFK22040103 CL22020503 CL32070503 CLK28075053 NFS22040503L CL2802031120 CFK280208003 CL22020503 CFK22040103 CLK320751006033 NLK37075202533 NLK370751002533

CL18010503 MF400753003 NL280401653 NO806.04030247 MFB40150100

Động cơ xoay AENB0040753 WM5080B14

Đài Loan `HSINGLU`HSING LU`

Cảm biến nhiệt độ ATB-9187 ATB-1002 ATB-3045 YTB-X303 ATB-4124 ATB-1042-5

Công tắc áp suất HTB-1741 HSINGLU 3216 LTB-0711 HSINGLU 6175 HTB-2861 HSINGLU Y155 HTB-2236 HTB-A301

Đài Loan `Yu HOU IND Industry CO., LTD.` linh kiện máy đóng gói máy tạo hình thùng carton

Đài Loan `CH FOUNDMAC`chin hung`chinhung máy đúc Kim`

Zhen Reward Industry `Deda Machinery`

Động cơ giảm tốc FM-22 FM22 FM22X1 Cuộn dây phanh FM22X3

Động cơ giảm tốc FM-45 3HP DM-22 1 / 2HP AMA-135 2HP AEV180 1 / 4HP / 0,18KW

Động cơ tạp chí công cụ FME18A FME18 FME18-1 FM-E22 FM22X3 / 4HPX1 / 8 FM-E18

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan `SUN HOLD`SUNHOLD`SH`

Rơ le RAS RAM RET (S) RDM RDT RX RX1 RSC (P.P1) RSJ (MPP1) RSK RFM RSV (MP) SCB SCF SAR SAR1 RAS RET (S) SJZ SVF SOW SG4 SJV SOJ RDF TJQ TNC TNA TNE TNN RT RT1 RT2 RT3 RHS RHL RHP THA THD THU TDS MD MD-M MD (T) MP MD-5-M MD-5 MP-12 RT1-1230 RAS-1210 THA-12-L TNA-2C-1205L RDM-2C-12 RAM-12 RAS-0515

`TECLOCK`

LEVER SWITCH OVER LOẠI Thang đo đòn bẩy LT-310

Panme đo SMD-565

Máy kiểm tra nguồn điện ʻINSTEK` của Đài Loan APS-9501 GPC-3030DN

Bộ kiểm tra nguồn điện ‘GOODWILL GW`GOOD WILL`GOODWILL` Đài Loan APS-9501 GPC-3030DN

Ý `ROTOFLUX` khớp quay S10-301-02L A08-301-05L S08-300-02L S08-301-02L

Ý `Scaldalai`

Máy biến áp đánh lửa BỘ BIẾN ÁP MÃ 1620 57024 COD.7333 PPIM: 220V 1.1A 60HZ SEK: 1X8KV 20MA cod.1820 220 / 230V 1706

Động cơ đồng bộ `SUHDER` Đài Loan : SD83 SD87 SC-94 SD-96 SD-95 SD-203 SD-205

ʻADTEK`CSEC`Chang Shuan`ChangShuan`

Vôn kế Ampe kế Bộ đếm tốc độ kế CSR-321 CSMS-321 CSM-321 CSM-421 CSF-400 MW-5 MWH-10 VAM CS1-VA CS1-F VAP CPM-50 CS2-VA CS3 CS2-F SMART 96PLUS SMART96PLUS CS1- VA-DV48A CW-34-A5V35-A9-A1 CW-34-A5V35 CSM-321AN-3-A

N51-A5V5-12NN-AD ZPM-51-A5V5-12NN-AD CS2-PM-P2-R2-NNA SC-VA2-A5-DD-AD CAT-12-A55-V3-A1 CVT-12-V05-V3 -A1

Đài Loan `Cheerful HYDRAULIC Bangpu, van điện từ, điều chỉnh áp suất, van điều chỉnh lưu lượng xi lanh thủy lực CA100 * 50φ * 50ST + Y + VT CA80 * 45 * 50ST + Y + VT

CA100 * 50φ * 50ST + Y + VTS CA80 * 45 * 50ST + Y + VTS

Đài Loan `SHUOYU CO LTD` chủ` xi lanh DAS10 * 10

Van giảm áp `JINSHUN`JIN SHUN` Đài Loan MRA-03-2

Động cơ thủy lực `DANDONG MINI MOTOR CO.LTD / DSE` Y2-90L-4

Đài Loan PLC-PP22: Mô-đun bộ điều hợp chuyên dụng FP2-PP22 / 42
PLC-X16: Mô-đun bộ điều hợp chuyên dụng đầu vào FP0 / sigma PLC-X32: Mô-đun bộ điều hợp chuyên dụng đầu vào
FP2
PLC-Y08T: FP0 / sigma cho đầu ra tinh thể Mô-đun
PLC-Y16T: FP2 để cấp nguồn cho mô-đun đầu ra tinh thể
PLC-Y08R: FP0 / sigma đến mô-đun đầu ra Rơle
PLC-Y16R: FP2 đến Mô-đun đầu ra Relay
PLC-20BD: Mô-đun chuyển đổi một-một của Mitsubishi
PLC-40BD : One-to-one adaptor mô-đun
PLC-37BD-FD: One-to-one adaptor mô-đun
PLC-37BD-MD: One-to-one adaptor mô-đun
PLC-y16: FP0 / sigma one-to-one mô-đun bộ chuyển đổi
PLC- 60BD: 60 chân cắm sừng mô-đun bộ điều hợp một-đối-một
PLC- 10BD: 10 chân cắm một -đến- một mô-đun bộ chuyển đổi – cho đầu vào và đầu ra FP0
PLC-9BD-MD: 9 chân D mô-đun bộ chuyển đổi một-một-một-
PLC PLC-9BD -FD: 9pinD đầu nối nữ mô-đun bộ chuyển đổi một-một
PLC-15BD-MD: Đầu nối nam 15pinD Mô-đun bộ chuyển đổi một-đối-một
PLC-15BD-FD: Đầu nối nữ 15pinD Mô-đun bộ điều hợp một-đối-một
PLC-25BD-MD: 25pinD đầu nối nam Mô-đun bộ điều hợp một-một Nhóm
PLC-25BD-FD: Mô-đun bộ chuyển đổi một-một đầu nối 25pinD đầu nối cái 25pinD

Bộ lọc siêu âm `Xinwei Ultrasonic Machinery` Đài Loan

Thermo Fisher SCIENTIFIC`Thermo Scientific`Fisher Scientific`

Bộ điều khiển cân MT2200 MICRO-TECH 2XXXP

Đài Loan `SHUEN HWE ENTERPRISE` Shun Enterprise` UT-90C1 (P) UT -90CL (P)

XU HƯỚNG MICRO MT-030482

Đài Loan `KOLOWA` Kowloon Bay Ventilation` Motor 1HP 521025

Van điện từ `STARLET` Xinzhou` Xinzhou` TAV-10H5 KV52-01-HS-B KV52-02-HS-B SAV-20H5 H-816-03G RBD-5304

RFD52-01 RFD52-02 RFD52-03

RFS52-01 RFS52-02 RFS52-03 RFS52-04

RBS52-01 RBS52-02 RBS52-03 RBS52-03PT RBS52-04

RBD52-01 RBD52-02 RBD52-03 RBD52-04 RBD53-03 RBD53-04

RBS53-01 RBS53-02 RBS53-03 RBS53-04 TSB-16-2,

VBD52-02 RFS52-1 RBDE53-02 MF-RB03-3 VBS52-02

Van điều áp HAR-5202 W-02 TSB-12-PVC2 ,, MF-RB02-6 LM-01-SB-C BR-800X 41-PP TAC-3P

Xi lanh JAL801150 MPCZ-60-10 LHP25X500-M JTB40125 GTC4020 SAR20-75 JB20B30-S2 JAL MPCZ LHP JTB GTC SAR JB series ZG2-16-45W ZG2-16-15W HCM-CA40 * 85 DAR1050 DWE25x50 SAR20-75 DM40 * 125 * WA SRA40 * 75 CPS1015 LB20B140FB-S2-QM2 JCXR-4030-S2-RJ2 CBL4-M5 JG40-50 JG40-60 JG40-80 JG32B-10 JG40-40 JCXR 80 * 25 MRC63X50-C

BAISHAN`BS`

Động cơ bước BS86HB118-06

Ổ đĩa WM224M Q2HB34MA

Trình điều khiển động cơ bước BS D3HB68M D3HB220M DM2722M DM2HB78M DM2HB110M DM3HB78M DM3HB110M DM3HB220M DQ2HB78M DQ2HB110M DQ2722M DQ3HB220M Q2HB34MA Q2HB34MB Q2HB44 Q2HB44 MB Q2HB44

Đài Loan `PRODIGIT` tải điện tử 3310D + 3302C 3311D + 3302C

Đài Loan `LIANG CHI` LIANGCHI` ngành cơ hội tốt`

Động cơ APER CNS-2934 C4088 AEVF 3.7KW CNS-C4088 AEVF frame 100L 1.5HP 1.1KW

SPINTECH` Spindle SPINTECH` Đài Loan

‘APMATIC`AP MATIC` điện từ van C HS-KV52-01 HS-B-B-KV52-02 các SAV-20H5 H-816-03G RBD-5304

RFD52-01 RFD52-02 RFD52-03 RFS52-01 RFS52-02 RFS52-03 RFS52-04

RBS52-01 RBS52-02 RBS52-03 RBS52-03PT RBS52-04

RBD52-01 RBD52-02 RBD52-03 RBD52-04 RBD53-03 RBD53-04

RBS53-01 RBS53-02 RBS53-03 RBS53-04 TSB-16-2,

VBD52-02 RFS52-1 RBDE53-02 MF-RB03-3 VBS52-02

Van điều áp HAR-5202 TSB-12-PVC2 TSB-12-2 MF-RB02-6 LM-01-SB-C BR-800X 41-PP TAC-3P

Xi lanh JAL801150 MPCZ-60-10 LHP25X500-M JTB40125 GTC4020 SAR20-75 JB20B30-S2 JAL MPCZ LHP JTB GTC SAR JB series ZG2-16-45W ZG2-16-15W HCM-CA40 * 85 DAR1050 DWE25x50 SAR20-75 DM40 * 125 * WA SRA40 * 75 DA10-50-S2-RJ2 LB20B140FB-S2-QM2 JCXR-4030-S2-RJ2 CBL4-M5 JG40-50 JG40-60 JG40-80 JG32B-10 JG40-40 CPS1015 JCXR 80 * 25 JTB32 * 50 JTB40 * 75 RLS20 * 250-B

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan `Wei Lun Brand` Wei Lun Brand` D & T`D & T`WELONG`

Máy cạo mủ TAP GL-8AT SỐ: 890984 GLD GL-16AT

Chung chung

Động cơ CHUNG ASEC 1 / 2HP KW 0,37

Bộ kẹp máy khai thác GL-8AT

Đài Loan `CÔNG TY TNHH CHÍNH THỨC TỔNG HỢP`

Máy cạo mủ TAP GL-8AT SỐ: 890984 GLD GL-16AT

Chung chung

Động cơ GENERAI 3-PHA INDUCTION MOTOR, LOẠI ASEC GIAI ĐOẠN 3, ĐẦU RA 1 / 2HP KW 0,37

Bộ kẹp máy khai thác GL-8AT

Cầu chì chuyển số `BEDE`CQC` RS88 RS89 RS8301 RS9205 RS8902D

RS9211D-S RS4044 RS9005 RS9006 RS9006B RS9101 RS9101-A RS9101C RS9101C1 RS9102 RS9102A RS9103 RS9103C RS9103D RS9103E RS9104 RS9105 RS9207 RS9208 RS9211 RS8301A RS8701 RS8903A1

Đài Loan `KOSMOS` Venus Universe CVT

Bánh xe biến tốc dây đai rộng AP-02 AP-05 AP-1 AP-2 AP-5 ABP-02 ABP-05 ABP-1 ABP-2 ABP-3 ABP-5 AP2-24 AP-28-8 AP3- 28 BP-25-7 BP3-25

Dây curoa 1922V321

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp nhiều chỗ ngồi thẳng đứng VK-02 VK-05 VK-1 VK-2 VK-3

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp nhiều chỗ nằm ngang UNK-02 UNK-05 UNK-1 UNK-2

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp kiểu đai V UB160 LB140 LB160 PL140 PL160

KOSMOS PULLEYS TỐC ĐỘ BIẾN ĐỔI NB KHÔNG CÓ THAY ĐỔI TỐC ĐỘ TRONG trạng thái dừng

KORUDA` xi lanh ZG2-16-45W ZG2-16-15W JG2-16-45W JG2-16-15W JG2-32-150N

DIAMOND ` Diamond Brand`

Máy cấp nước máy phun công suất cao PHUN BLOWER CUTTER TS-80 TS- 100 TCS-343 TCS-3130 TS-22AG TS-28AG TS-130APA TS-240APA TS-600APA TS-22 TS-28 TS-130 TS-240 TS-22E1 TS-28E1 CF-168 CF-670 CF-660 TK-823N TK-826N EP-725R SP-15 KT-33DB KM-26DB TB-30D TB-30G BT-33DB TL-316B TL-099 TL-508 AM- 52DB WT-33FU WT-40FU WM-52DB TM-261DB TM-262DB M-26DB M-43FB M-52DB TL-45 TS-50 TS-60 TS-240 TL-45 TS-60 MDC-50/150 MDC- 50-150 MDC-45/120 TN-30 DC-120/140 DC-100/150 GX-30/70

Máy rửa xe thanh kết nối 021-2800-240 pít tông 022-2800-003 puli A04-09A2-241 trục khuỷu 020-2800-280

`TA NONG`TANONG` nông nghiệp nông nghiệp lớn ‘

Máy cấp nước máy phun công suất cao PHUN BLOWER CUTTER TS-80 TS- 100 TCS-343 TCS-3130 TS-22AG TS-28AG TS-130APA TS-240APA TS-600APA TS-22 TS-28 TS-130 TS-240 TS-22E1 TS-28E1 CF-168 CF-670 CF-660 TK-823N TK-826N EP-725R SP-15 KT-33DB KM-26DB TB-30D TB-30G BT-33DB TL-316B TL-099 TL-508 AM- 52DB WT-33FU WT-40FU WM-52DB TM-261DB TM-262DB M-26DB M-43FB M-52DB TL-45 TS-50 TS-28 TS-60 TS-240 TL-45 TS-60 MDC-50 / 150 MDC-50-150 MDC-45/120 TN30 DC-120/140 DC-100/150 GX-30/70

Máy rửa xe thanh kết nối 021-2800-240 pít tông 022-2800-003 puli A04-09A2-241 trục khuỷu 020-2800-280

Máy lọc nước phun `Hailong` TL-45

Xi lanh `STARLET` ZG2-16-45W ZG2-16-15W JG2-16-45W JG2-16-15W JG2-32-150N

Cảm biến áp suất cảm biến lực CELTRON` SQB-500KG CLB CSB DLB DSR HOC LCD HOC LPS MDB PSD SEB SQB SQB-H STC LOC-15KG LOC-50KG LOC-10KG LOC-100kgALE LOC-100kg STC-2.5t STC-1.5t STC-1t STC-200KG STC-250KG MDB-30TCT MDB-30T HBB200 SQB-2T SQB-5T STC-500

Máy điều nhiệt ` KCE` Đài Loan KC700-202000 KC100 KC900 KC400 KC600 KC800 KC700-101 KC700-201 KC700-301

Đài Loan `SANG CHAI METR CO LTD`

Bộ điều khiển SCR SG-050E SG-040E SG-025E SG-020E SG-2450 SG-2150 SG-2100 SG-356A SG-225 SG-030 SG-3 SG-350

Bộ điều nhiệt SG-612 SG-622 SG-632 SG-661 SG-671 SG-681 SG-642 SG-414 SG-487 SG-969 SG-325 SG-525 KE-871 KE-861 KE-771 KE- 714 KE-742 KE-612 KE-632 KE-642 KE-681 KE-671 KE-881 KE-969 612 622 632 661 642 671 681 714 761 724 742 771 861 871 SG400 SG600 SG700 SG800 SG900 KC400 KC600 KC700 KC800 KC900 KC700 -101 KC700-201 KC700-301 KE-642-POR TC-642 SG-700 TB700-202000 SG-700-102000 PRO-KC-700-102000 AN5

Rơ le trạng thái rắn SG-A SG-B SG-C SG-D SG-E A2441 D2441 3D2441 R2441

Ẩm kế TH-101D TH-102W TH-103S KE-100 TH-4001 ATC-228 PC-112

Đài Loan ʻunio`

Bộ điều khiển SCR SG-050E SG-040E SG-025E SG-020E SG-2450 SG-2150 SG-2100 SG-356A SG-225 SG-030 SG-3 SG-350

Bộ điều nhiệt SG-612 SG-622 SG-632 SG-661 SG-671 SG-681 SG-642 SG-414 SG-487 SG-969 SG-325 SG-525 KE-871 KE-861 KE-771 KE- 714 KE-742 KE-612 KE-632 KE-642 KE-681 KE-671 KE-881 KE-969 612 622 632 661 642 671 681 714 761 724 742 771 861 871 SG400 SG600 SG700 SG800

Đài Loan `CHUAN YI INDUSTRIAL CO., LTD` INDUSTRIAL MOTOR 1HP 521025

Van điện từ NEW-ERA`NOK F.TEC` TZ511T-S9H-WA TZ511 LM30 GAA-A189D (4Y21) LM30-SC5-T4368 TZ51 TZ51-GAD-A800A GAD-A800A-S1 GAD-A800A TA51-S9H-T TA51- S9D-7

TA51DC90-T TZ511T-S3-KE EHGS-SD10-A GAC-A705B Z90-19877-51 TA51-S9D-T GAD-A739A TZ51-8731 TZ500T-S9D-WA TZ511T-S9D-WA TZ511T-S4-K2 TZ511T-DE3 -WA-AT TZ522T-S9D-WA TZ51P-S3-DF-A TZ51 FT30-SC3 TA51-DE3-T

GAD-A705B TZ511T-DC3-DF-A TZ50 GAC-A725A GAD-A802 TZ511T-D3-KE

TZ511T-D2-WA TZ500T-DC3-DF-A GAD-A438B ( TZ51) GAD-A439A (4X18) TZ51GAD-A660A TZ51

Đài Loan Bộ điều khiển truyền biến thiên liên tục loại `TUNG SHIN`TUNGSHIN`SCR STA-037A STA-015ASSA008B TS SSA015B SSA-015A

Bộ thay đổi tốc độ vô cấp SCR STM008A STM022A STM037A STM015A STM-004 STM004 STM004F STM004A

Bộ điều khiển MCA SERIES MCA-AB MCA-DB MCA-SB MCA-LB GCD02 GCD-02 TS-20-E12 GCD02

Bộ đồng bộ TS-2012

Quạt S175AN-22-1WB MR18-DC

Bộ giới hạn mômen xoắn TL700-1 TL700-2 TL250-1 TL-350 TL-250-1 TL350

Thời gian phanh tối đa của bộ điều khiển phanh động: 10 SIM TS-DBC-015-S DBC-037-S DBC-095-S DBO037-T DBC037-T DBC015-S DBC037-S DBC075-S

Đài Loan `SWIEN`SAINTWIEN`SAINT WIEN`SWIEN CO` H5B-4VM SW AMD HOUR METER LT8MA SW PRH SW-PRH PRH-N-62-6AAC H3A-1 H3A SWH5B SUH5N H5N SW-H5B LT8M1 LT8MA DTP DTY-Y3 -62-2U DTY-Y3-62-3U SW-H5N SWH5N 99H59MT49 4 chữ số T49-4M

Bộ đếm 861-H7A H7K-2UM H7K-3UM H7K-4UM H7K-5UM H7K H7A SWH7N H7N TC-49 H5K-4 H5B-4UM T49 TC-49-6M TỔNG ĐÀI LC8MA LC8MD LC8MC H7K-Y-40M H7A-220V-4UM H7A -4UM H7L-1 H7L-1PB H7K-62-2UM H7N-CDM SW-H7M- H7N-4D-4DM H7K-60 DCP DCP-Y1-62-2U DCP-Y1-62-3U

Vôn kế Ampe kế PM490VDC PM490ADC PA-H2 PM490R4A60 PM490VAC PM491 PM490AAC ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ 9000 PM491Ω

Bộ điều nhiệt `C.SUN CSUN`C-SUN` CSUN-DCN120-R1E CSUN-DCN121-S1E DSC CSUN-DCN120-R / E CSUN-DCN121-S / E

Bộ điều khiển sưởi ấm Điều khiển vị trí số không SSPRZC

Cặp nhiệt điện SC-B 81411301 90329000 SC-B150

Van điện từ `JOHNWELL` VAN ĐỘNG CƠ 2WE-11/22 2WE-11

Van điện từ `JOHNWELL` VAN ĐỘNG CƠ 2WE-11/22 2WE-11

TAI YEE SHINGʻ Bộ điều chỉnh điện áp biến áp tự động 110V 0-140V 3A Bộ điều chỉnh điện áp biến áp tự động ATF130-3A 110V 0-140V ATF110-2.5A ATF220V-KW ATF220V-3A 018-03


Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Phanh điện từ `Three Song` Đài Loan Ly hợp điện từ MBS-32. Động cơ phanh

` Công ty Kon Tum` KUNSONG`KUN SONG` quầy KS-292

‘ Đài Loan ALSTRONG` bơm bôi trơn thùng ALS-20

Tụ điện gốm cao áp XPCC` DT140 CCG81-1; CCGS-3; TWXF135285; CCG81-6; CCG11; CCG-5; CCG-8

Đài Loan ` JOINPACK` Thiết bị đóng gói tự động Jiayin`BSHW 400W ‘động cơ GANFON cho máy băng

ʻELITE`LASER DÒNG MÁY CHIẾU NGUY HIỂM Laser Laser ELM63-10A

Bộ nguồn AL-DL SLP-6A BLP-6A Bộ chuyển đổi ADA

Tiệm cận quang điện GHI-307QA

`YU JAIV`YUJAIV`

Chỉ báo chiều cao khuôn PDH-120 PDH-140-SLE PDH-190-SL PDH-190-FL PDH-125-SL PDH-130-SL PDH-45 PDH-120-S-LPDH-140-SR PDH-180- F

Bơm PE07-PS-DC-24V

Đầu nối ʻAVG Full Crown` Đài Loan BG-19S

Máy đo gió `Hengxin AZ Instrument` Đài Loan AZ-8910

Bộ điều nhiệt `DYNISCO` ATC770-0-3-3 ATC770 ATC770-0-2-3 UPR700-1-0-3 ATC880-0-3-3

1440-2-3 1392-1-3 ETK33561110E

Cảm biến nhiệt độ PT4626-35MPA-6/18 PT4626 PT462E-7.5m-6/18 PT462E PT4626-3.5CB-12/18

Cảm biến áp suất ISA444-2.5M MDT462F-M18-3.5C-32 / 46TDT4636-M18-3.5C-12/18 MDT462L-M18-3.5C-32/46 TPFT463E-10M-6/18 ATC770-0-3- 3 PT462E-5M-6/18

Xi lanh `TEAMWAY` Đài Loan DWNB40M900-LB-S1 HCQ50N10-S DAC40N125-S

BƠM VBA-035-2B1-D2-50 PV-2521-FX VBA-035-2B1-D2-50

Bộ lọc P-803F-06

Đài Loan `NAN SAN INDUSTRIAL CO., LTD`NANSAN`

STEP DC MOTOR Động cơ giảm tốc cầu trục DG-1HP-20

Van điện từ `ROUND STAR`ROUNDSTAR` 2W-350-35 ZCZ-50F 2W-50 RSPS-25

NABCO` van PSC-34-P PSC-38-P

Công tắc điều hòa QSF-6A

Van điện từ `Nordson` SOLENOID , REPL, SATURN 1055481

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan `JUN CHUNG SHING`JUNCHUNGRING`JC`

Công tắc áp suất dầu áp suất dầu SER JCD-025A JCD-02S JCS-02N

Hộp vận hành hộp công tắc chống cháy nổ chịu áp lực Cai Guang Electric` Đài Loan EPB-MP1, EPB-MP2, EPB-MP3, EPB-MP4, EPB-MP5, EPB-MP6, EPB-MP7, EPB-MP8, EPB-MP10, EPB -MP11, EPB-MP12, EPB-MP13, EPB-MP14, EPB-MP15

Bộ điều khiển `CHIPER` Đài Loan CPT-9028

Phần Lan Lưu lượng kế cảm biến `KYTOLA` SR-1-8850-ANS 2950-1-AKT-N

Máy biến áp ba pha `SHINN JIA` Đài Loan 1-1 / 2KVA 1.5KVA

Korea `SUMMIT` DIGITAL MANOMETER SS20

Ý ATAM WINDINGS` cuộn dây thủy lực 394002210988

Phần tử lọc `SEKISO`Daiwabo của Nhật Bản A-25-762MM A-10-762MM A-05-762MM S-05 S-10 S-25 …… v.v.

Cung cấp Đài Loan `HWA-CHYUAN`HWA CHYUAN`

Thống đốc bộ phận nạp liệu FEEDER ConTROLLER SPEED LEVEL HC-10

Nhật Bản `YOKOGAWA` Yokogawa`

Máy ghi UR 1000 GHI 436001 436101 LR4100E 371121- B-0 / G / REM

Chương trình Controller nhiệt UP550-21 UTL750-5-1 T5001TD924944

Ampe kế A42-NB-BL 2094A37 2094A37-A42-NB-BL 2094A20-AFA-NO-B-BL 2094A20-AFA-NB-BL

Lưu lượng kế DY100-NALSS4-ON / SCT DYA-DOD / SCT / SB DYC-1-05 AE204MG-AS2-TTJ-A / DV / ECG AE204DG-AS4-TTJ-A1N-ECG

AXF14G-D1-02 / 1G / CH AXFC-4-L010 / CH

Máy phát EJA130A-DMS5A-22DC EJA110A-DMS5A-24DC EJA110A-DMS5A-22DC

EJA530A-DBS4N-04DE

`DATALOGIC`

Bộ chuyển đổi quang điện S3-S-C50 TEN-6-N SF2-30-015-PP-X S5-5-C8-92-D1 S5-5-C10-32 S51-PA-5-C10-PK S50-PA2- C21PP TL80-011 S5-5-B1.5-31 S5-5-B3-35 S50-PA-2-C21-PP TL10-011 S5-5-C30-37 S5-5-C35-37 S3-R- A0.6 S3-R-T0.8 S18M-5-B-30 S10-5-C30-82 S10-5-C30-92 S10-5-C8-82 S10-5-C8-92 S6-5-M25 S6-5-A6 S5-5-A2-82 S5-5-A4-82 S5-5-08-32 S5-5-C10-32 S3-S-B2 S3-R-A2.5 S5-5-A4 S2-1-A5 S6-1-C90

Bộ điều nhiệt QD-11 ED-110 ED-100 DD-110 ART 21420

Nam châm điện `WANDFLUH` của Thụy Sĩ AS32061A AS32061A-G24

AS32060B

Van giảm áp MVSPM22-160 AS22101a ZS22101A-G24 MVPM22-160 MVDPM22-160 MVKPM22-160 AS32101a-G24 SIS60V-G24 AS32101a

Cung cấp Đức `HYDROPA-HYDROSTAR`HYDROPA HYDROSTAR`

Công tắc áp suất DS-302 / F DS-117-350 / r3 / KKK DS-117-350 DS-302 / F-55 DS-303 / F

DS-802 / M DAS-802 / M DAS-802MB / 12126 DS1171B DS-507 / F DS-802 / M / B HE-DS-302 / F / 150 P / N: 30215C04 / 11749 HE-DS-302 / F / 55 30215504/11719 DS-302 / F / 150 DS-302 / F / 55 DS-117 / B DS-117-B DS-117 / B / V3 / KKK DS-117-20-350 / B DS- 117-10-150 / B DS-103 / ES / MS-55 DS-103 / ES / MS / 55 DS117- / B / P90 DS-117-70 / B / P90 DS-427/150-C5 / NOC DS -412/150 DS-427/150

Máy điều nhiệt JEC `WINTEK`WINTIK` T-980-701000 JH-960 JH-720 JH-860 JH-9601 JH-9611 JH-9631 JY-900 JY-800

Máy bơm tăng áp RO `DENG YUAN ‘Đài Loan TYP-2000 TYP-2500 TYP-2600 TYP-2700 TYP-2800

Nhật Bản ‘NRIKEN` NISSIN RIKEN ‘ FLAME RELAY FER-002 FER-001 Tỷ lệ cơ giới kiểm soát CN-0125H / L J319 CN-0125PH / L CoĐộng cơ ntrol CN-0125P H / L CN-0125 H / L CN-0200H / L CN-0300 CN-0400 CN-0500

Vương quốc Anh ` HEADLINE FILTERS`HF FILTER`

Bộ lọc không khí 360F-5C 360F-70C 705NC 127G GLASS BOWL PT NO: GB137 137G 122S 370A-70C

Phần tử lọc 12-57-60C 12-32-60K SS-120-03 25-64-50C DIF-N40 DIF-K50 137GS 755N-70C

Bộ mã hóa `TOKYO` NEMICON` của Nhật Bản OEW2-036-2MHC OEW2-06-2MHC OEW2-06-2M OEK-100-2 OEK-200-2 OEW2-2048-2MD OEK-05-2BSB OEW2-01-2MD OEK- 50-2 OSS-01-2HC OSS-036-2HC OSS-04-2 OPN-036-2MHC NOC-H1000-2MHC NOC-H2000-2MHC OEW-02-2 OEW2-02-2 OVW2-02-2MHT OEK- 300-2MC OEK-300-2MHC OEW-06-2MHT OEW2-06-2MHT HES-36-2MHC-800-050-11 HES-36-2MHC-800-050-00 OVW2-12-2M NOC-S500-2MC
ASS-1024GC-24V-100-00 OVW2-2048-2MD OEW2-01-2HC OEW2-01-2 OVW2-01-2MHT HES-0512-2MHC NOC-S1000-2MHC NOC2-S1000-2HC OEL-06-2 OMS -12J-2T S00-060-012-601 OEW2-1024-2HT OVW2-1024-2MHT OSS-006-2HC OEW2-003-2MHT OEW2-06-2MHT OEW-25-2 OME-100-2 MCA-105- 015-00E OME-100-2 OVW2-05-2MHT NOC-S5000-2MHT OEW2-25-2MD MCA-205-015-00E 0SS-006-2HC OEW-05-2HC OEW2-05-2HC OVW2-18-2MHC NE-2048-2MD OME-500-2 MCA-105-015-00E MCA-205-015-00E NOC-S100-2MHC 0VW2-06-2MHT HES-1024-2MHT-800 NE-1024-2MD OVW2-25- 2MD HEF-10-2MC SBN-4096-6ME

Công tắc nút nhấn `SDE` 220 / 380V PS-111, PS-118

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Đài Loan Máy biến áp `MY GREAT` MYGREAT` MP-MBA 1PH 52VA MP-MB MP-MM

Đài Loan ` Jinyi Motor`CHIN I ĐIỆN ‘MÁY BIẾN ÁP` Máy biến áp MP-MKD MH-MHK MP-MKA MP-CL MP-CO MP-BT MP-ML MP-MBA MP-MKG MP-MKB MP-MBA

Thanh đỡ thanh lò xo `SUPER SHENG`SUPERSEN` Đài Loan U5-0615 C9-0615 B10-0615 B6-0615 A6-0615 L1-0615 D6A-0615 D6-0615 E2-0818 U5-0810 C9-0818 B10-0818 A9-0818 L4-0818 D8A2-0818 SP02-1022 E2-1022 U6-1022 C19-1022 C9A-1022 B10A-1022 D8-1022 L3-1022 L2-1022 D8A-1022 SP02-1222 U7-1222 U6-1222 E2-1222 C19- 1222 D10-1222 L3-1222 L2-1222 U7-1228 U6-1228 C19-1228 D10-1228 L3-1228 L2-1228 SP07 LOCK, LU7 LOCK, LU6 LOCK, LBB LOCK, LCC-LOCK, LD 10 LOCK, SP06 GAS , KHÍ SP05, KHÍ SP04, C10-070240-975NA9-0818-220525-450N B220525-A9-450NB C10-1022-070240-976N C070240-C920M8-975N

Bu lông SW12

Đài Loan `WINMOST`WIN`

Van điện từ WD-G02 WD-G03 WD-G04 WD-G06 WD-G10 DM-03T DM-04T DM-06T DM-10T DM-03G CV-03G CV-06G CV-10G PVC-03T PVC-06T PVC-10T PVC-03G PVC-06G PVC-10G SG-16 SG-24 SG-32 PF-80 PF-90 PF-100 PF-125 PF-150

Cầu chì Daito MP50P413-22 1.3A P430-25 3A P405-6Y 0.5A P420-6Y 2.0A P450 5.OA P4-4S SMP-32 GP75 GP16 P45 P405L PL475L P420L P430L P450L A60L-0001-0101 # P420H P420H HP32 3.2A SDP20 A60L-0001-0101 # P450H P450H A60L-0001-0175 / 2.012 A60L-0001-0175 # 2.0A A90L-0001-0423 / 105 A90L-0001-0423 / 105S

A90L-0001-0441 A90L-0001-0422 A90L-0001-0385 / A A98L-0031-0011 A98L-0031-0025 A98L-0031-0026 A98L-0031-0012 A98L-0031-0006

‘ SINANO ‘
MOTOR SERVO servomotor 7CB30-2DG7F 8CB75-2DG7H 3MB200B-3CE7F 7CB30-2DE7F 8CB75-2DE7F AS 8CB75-2DE7F 8CB75-2DG7F SCB12-120W 8CB75-2DE7H 7CB30-2DE6FKS 8CB75-2DE6F 5CB12-1DE7FAS 3MB300B-3CE7F 8CC751G-3DE8EAS 8CB751G-3DE8EAS 8CB75-2DG6F
driver E75C-MB302B27F E100C-MB302B27F 75D A75C-MB302B27F E15B-CC401G27F TSDA15B-CC401G27F ED1-15-CC401G27F H15B-SECB3027F-CB15B-CCB15F-CB15B-
00.030 -CC401G27F TSDA15B-CC401G27F TSDA20B-CB751C27F H20B-CB751C27F TSDA20B-CB751C27F1

Quạt Đài Loan `LONG GOOD`LONG-GOOD` LG-706

Chuntai ` Máy đột lỗ kết nối bánh răng FSM-600T-2S

Động cơ `TAI SING` TAISING` YTS-M203-SLB

KONG YUNG`

Động cơ giảm tốc TM680

Bộ điều tốc SS-22 SS-32

XE TẢI CÔNG SUẤT CHITAI`CHI TAI ‘TD3-11113 TD3 TD2 TD1 DMR-41, DMR-42

Đồng hồ kỹ thuật số DMR-41D DMR-42A DMR-42D DM-31OE21 DM-31 DM-315 DM-41, DMA-31, DMA-41, DM-5, DM-73, DM-74, DM-23, DM- 24, FDM-41, FDM-51, SDM-5, TCM-4T, CM-8, DMR-31, DMR-32, DMR-41A TCM-4T21 DMR-42 WM-12A WMR-42 KWM-VARM-PFM WHM WWHM WHM-6D AHM-6D DM-8501 CTEC01 CTEC04 CTEC03 DMR-420E61 DMR-311Y2 DMR-31FPY1NN DM-310E61 DMR-41DV41NN

Bộ chuyển đổi nhiệt độ DC ISOLATING TRANS PTC-2Y11N04739R-005 PTC-2Y11

Cung cấp Bộ nguồn `tagan` của Đức tg400-u33ii tg330-u01 tg330-u01 tg420-u01 t g600-v33ii


Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Bộ mã hóa `yuheng` lec-s1-180bm-c24c lec-s1-125bm-r24c

Bộ mã hóa `jc brand` lma-102.4bm-l15f lma-102.4bm-g05d lf-60bm-g15m lf-60bm-g5-26a lf-102.4bm-g10-30n

Bộ mã hóa `Changchun First Optical` lma-102.4bm-l15f lma-102.4bm-g05d lf-60bm-g15m lf-60bm-g5-26a lf-102.4bm-g10-30n

Bộ mã hóa `sumitomo` lf-1024bm-c15f

Bộ mã hóa `sumtak` lec-1024b-s190a lec-1024b-s146a lec-102.4b-s190a lhe-424-600 lhe-408-1024 lma-102.4bm-s324a lhe-428-2000 lec-100bm-g05p lem-012 -1536 re-60-bts lbj-110-100d lbj-110-100p irs360-100-005 lhe-027-2000 irh310-2000-006 lec-100bm-g05p0a lfc-002-1024 lbj-004-1000 lhd-007 -600 lfc-002-1024 irs620-1024-001 irs660-600-014

irs330-2000 lbj-176-2000 lec-2bm-c24e lf-40bm-c05d irs620-400-011 lda-196-1000 lec-12bm-g12e irs560-120-326 lec-150bm-g05p

irs520-1500-323 irs350-360-004 at-140-1012 24 / 80ma lbk-011-1000 irh360-100-016 ae-004-0720 leh-240bmh-s1 lhd-024-1200 aec-015-2048 re- 60bha-s61 irh310-2000-004 irh311-2000-004 lbj-314-1000

lma-250bm-s88 at046-0012 aep-020-2048 lda-047-1000ce irh360-600-016 irh310 irh320 irs320 irs330 irs350 irs360 irt310 irt320 irt360 irh320-2000-002 lf-300bm- c05d irh360-1000-016 -002 irs560-300-361 lbj-007-2500 irs320-2500-001 lhe-452-2000 irh320-1024-002 lf-1024bm-c15f irs360-1000-005 lbj208-2000 irs320-2000 lf-409,6bm-s156a lda -047-1000ce re-6b lma-60b-s-185ya lfc-007-1024 lf-6bm-c12ca lf-60bm-c12ca lf-409,6bm-s156a lf-6 lf-60 lf-300 lf-409,6 lf-1024 lgt-001 lgt-008 lep-30b msk-503-1-1024 msk-503-1024

at-183-1008 lf-102.4b-689h aec-015-2048 lf-150bm-c24f irs620-1024-201 irs330-100-002 irs660-1500-014 aep-015-2048 lf-102.4bn-c05d irs620-1024 -201 lec-30b-s317a irs560-300-361 35drw-123 irs330-500p / r lhe-603-2000 lhc-026-1024 irt320-1024-002 msk-015-1024 irt380-2000-019

lbt-314-100 irs360-100-005 irs320-600-001 irt320-4096p / r rt320-4096-002

lhe-447-2000 irh320-2000-019 irs330-2000-704 irs330-2000-002 lma-102.4bm-s324a lbj-007-1024 irs-320-1024-001 lbj-007-600 irs 320-600-001 lf-240b-s90 irs660-2400-010 irs660-360-802

irs660-1000-802 irh360-1024 lec-40mb-c15f irs560-400-330 lec-40mb-c24f irs560-400-330 lec-40mb-c24e irs560-400-330 lec-40mb-c15e irs560-400-330 lec- 160mb-c24f lfi-023-5000 irt310-2000 (4) p / r-008 irt310-2000-008 lec-60bm-e12co irs550-600-325 lhe-509-1000

irh320-1000-017 lec-6bm-g12c ​​irs550-60-325 irh320-500-002 lbc-102-100 lhc-031-2000 irt320-2000-002 lec-500bm-s201a irh520-5000-331 lf-90dm-c24e irs660-900-014

Khớp nối c-100-15k / 15k c-103-15k / 15k c-100-15k c-103-15k

Máy dò tốc độ sh-d12 / 6wn sh-ds12 / 6wn sh-d6 / 6 sh-d12 / 12 sh-ds she-0001 sh-ds6 / 6 she-1051 bf-14-10c

Con quay hồi chuyển ves-5000 bb-053 ves-5000d

Bộ tạo xung bằng tay Handwheel optcoder lgb-641-100

Bộ mã hóa `LIKA`I28-Y I28-L I28-H I40-N I40-P I40-Y I40-L I40-H I41-N I41-P I41-Y I41-L I41-H I58-N I58-P I58-Y I58- L I58-H I58S-N I58S-P I58S-Y I58S-L I58S-H I58C-N I58C-P I58C-Y I58C-L I58C-H I58-A I58-V I65-N I65-P I65-Y I65 -L I65-H IT65-N IT65-P IT65-Y IT65-L IT65-H I105-Y I105-L I105-H ICS-N ICS-P ICS-Y ICS-L ICS-H CK46-Y CK46-L CK46-H C50-Y C50-L C50-H CK58-N CK58-P CK58-Y CK58-L CK58-H CK59-N CK59-P CK59-Y CK59-L CK59-H CK60-N CK60-P CK60- Y CK60-L CK60-H C58-Y C58-L C58-H C59-Y C59-L C59-H C60-Y C60-L C60-H C58A-Y C58A-L C58A-H C58R-Y C58R-L C58R -H C80-Y C80-L C80-H C81-Y C81-L C81-H CB50-Y CB50-L CB50-H 5812-1 TQ65-N C70-Y I28 I40 I41 I58 I58S I58C I58A I58V I65 IT65 5812 I105 ICS CK46 C50 C58 C59 C60 C70 C58A C58R CK58 CK59 CK60 C80 C81 AS58A AM58 AM5 AM58S AMC58 AS5812 / 4096-CB AS5813 / 4096-CB AS58S12 / 4096-CB AS58S13 / 4096-CB ASC5812 / 4096-CBASC5813 / 4096-CB ASC5912 / 4096-CB ASC5913 / 4096-CB ASC6012 / 4096-CB ASC6013 / 4096-CB ASR5881-A1 ASR5881-A2 ASR5881-A3 AS108GY-10 IT65-H-1024ZCP4ER IT65-N-900ZND2VRQ -H-100ZCU410K TQ65-N-900ZND2CRQ / S331 C50-L-1000-ZCU110 C50-H-600ZCU410 C50-L-1024-BCU110T AS180 / CY-10 / S306 AST640 / CY-10 / S308 AS180 / GY-10 / S306 C50-H-100ZCU410K C81-H-1024ZCU444P / S526 C50-Y-500BNF29 / S5533A I45-N-360ZNF26PL2 / S348 I58-H-1024ZCU48 I58-Y-300ZNF28 I58-H-300ZCU48R I58W C I58-Y-60ZNF28R I58-Y-1000ZCU46 I58-H-1024ZCU46RL2 I41-H-500ZCU46R I41-H-600ZCU46L2 I41-Y-2000ZNF26R I41-N-1024BNF28 C80-H-1024BCU430PKL8 I41-10 Y-1024BCU430PKL8 I C58-Y-100ZCU115L20 C80-H-1024ZCU430PKL8 C80-L-2000BCU18 / S352 C80-Y-1024BNF230L7 C80-H-1024ZCU430PKL8 C70-Y-45ZNF26 ASPL0 4 / S185 C50 C8046 C81 CK58 -10-05700874 AM5813 / 4096PS12R C50-H-500ZCU410K I41-N-1024BNF28 IT65-L-8192ZCPIDQ / S506 ASC5812 / PB-15 012500179 IT65-H-8192ZCP4D / S506 C50-Y-360ZNF26L3 CK46-L-1440Z0016L 1.3 / S31 AS110 / GN-15-XPT AS111 / GN-XPT AS111 / GN-XPT 15-XPT I41-N-200BNF28 112601551 IT65-H-5000ZCP4CR TQ65-N-900ZND2CRQ / S331 I41-H-100ZCU46R C50-Y-10013NF-210F C50-H-100ZCV410 IT65-L-8192BCPIDQ / S506 012500179 C506 012500179 C506 100BNF-210F I41Y-100ZNF26R I41-H-100ZCU46L2 I41-Y-500BNF26 I41-H-500ZCU46L2 CK59-Y-1024ZCU214RK C50-H-400ZCU410PT C50-H-400ZCU410PT C50-H-600 ICU9696P-H5812 / 4058P H9696 10 I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A 141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I58S-L-500-ZCU110 AMTZ612-L-5000-ZCU110 AM I58S-L-5000-ZCU110 AMTZ612110 4096GY-10-RL3 S / M1120017013 / S31 AS110 / GN-15-XPT AS111 / GN-15-XPT I41-N-200BNF28 112601551 IT65-H-5000ZCP4CR TQ65-N-900ZND2CRQ / S331 I41-H-100ZCU46R C50-Y-10013NF-210F C50-H -100ZCV410 IT65-L-8192BCPIDQ / S506 012500179 C50-Y-100BNF-210F I41Y-100ZNF26R I41-H-100ZCU46L2 I41-Y-500BNF26 I41-H-500ZCU46L2 CK59-Y-1024ZCU-HPT-400-C50Z C50-HPT 400-C50 C50-HPT 400-C50-HPT 400 C50-HPT 400-C50-HPT 400-C50 C50-H-600 I58-H-1000ZCU AM5812 / 4096PB-10 I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A 141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I41-Y3 I58S-L-500-ZCU110 I58S-L-5000ZCU110 AMT612 / 4096GY-10-RL3 S / M1120017013 / S31 AS110 / GN-15-XPT AS111 / GN-15-XPT I41-N-200BNF28 112601551 IT65-H-5000ZCP4CR TQ65-N-900ZND2CRQ / S331 I41-H-100ZCU46R C50-Y-10013NF-210F C50-H -100ZCV410 IT65-L-8192BCPIDQ / S506 012500179 C50-Y-100BNF-210F I41Y-100ZNF26R I41-H-100ZCU46L2 I41-Y-500BNF26 I41-H-500ZCU46L2 CK59-Y-1024ZCU-HPT-400-C50Z C50-HPT 400-C50 C50-HPT 400-C50-HPT 400 C50-HPT 400-C50-HPT 400-C50 C50-H-600 I58-H-1000ZCU AM5812 / 4096PB-10 I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A 141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I41-Y3 I58S-L-500-ZCU110 I58S-L-5000ZCU110 AMT612 / 4096GY-10-RL3 S / M112001701AM5812 / 4096PB-10 I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A 141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I58S-L-500-Z58SU110 I58S-L-500-Z -5000ZCU110 AMT612 / 4096GY-10-RL3 S / M112001701AM5812 / 4096PB-10 I41-H-400ZCU46L2 I41-H I41-Y-100ZNF26 I41-H-100ZCU46RL2 C81-L-4096ZCU132 / S391A 141-Y-500BNF26RL3 I41-Y-500BNF26RL3 I58S-L-500-Z58SU110 I58S-L-500-Z -5000ZCU110 AMT612 / 4096GY-10-RL3 S / M112001701

Khớp nối E10MLS

Thước từ MT50-3-50-1

Giao diện giao tiếp CC-PB

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất công tắc áp suất MANOSTAR` WO81, WO71, FR51, MS65, MS61A, EMD7, EMT1, EMT6, EMTGP1, EMT1H, EMP2, EMP3, EMA2, EMRT1, EMRF1, MS65HM60D, MS65HM, W081PCTN500D, W081PCTN500D, W081PCTN500D, W081PCTN500D, W081PCTN500D MS65F, FR51HV, EMT1A, EMT1B, WO81FN300D, WO81FS2E1, MS61AHV-3E, MS61HV-3E, MS65FLVL-3E, EMT1-A-0-FM-D-10, EMT1A0FMD, ENT-1AOFMD1000, YAL111 13RES1, YAL111 13RE 13S1, YAL-11S1

Cảm biến mức vật liệu YAL-13S1, YAL-13S1-A2111RE1, YAL-11S1, YAL-11S1-A2111RE1, YAL-13S1-A2111RE

Đồng hồ đo áp suất AC10-231

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

‘OPTEX` quang điện công tắc chuyển đổi gần JR-S300CP, DGF-TP, DOL-LL1901-02M, DOL-LL1901-05M, DOL-LL1903-02M, DOL-LL1903-05M, RSA-N, RM-16R, RM-16G , RS-16R, RS-16G, RD-150, RD-F50, RT-1500, RT-F300, VRF-N, VRF-P, V2R-800, VD-300T, VRF-A, VRF-TN, BGS -V50, VD-130T, VR-1000T, VT-4000T, RSA-N, RD-150, KR-Q150NW, CD4-85, S2R-350N, VRF-N, KR-Q50N, CDD-11N, BGS-S08N , IM30-15NNS-ZW1 , IM12-08NNS-ZW1, IM12-04NNS-ZW1, IM30, IM12, DM-18TN, VR-1000, VR-1000T, KT5W-2N1116, VD-300T, WT260-R280, WL27-2P630 , CSL1-N11, LBST32900, DOL-1205-W05MC, WT4-2N132, WTB4-3N1361S16, BGS-V50, WT250-S162, M20E-091A3A12, M20S- 091A3A12, VTE18-4N4212, VTE182-4S-4212, WT133, WT4212, WT -2F410, WT250-P440, VS / VE18-4P3240, VS18-4P3240

Van điện từ Ý `BONESI`BONCSI`BONOSI`BONSCI` E13A / 4 E13A / 4-3P E13A / 4-3P5 E1A / 8.COD E1A / 8 EC134B1A E13A / 8-3P E13A / 2-3P E1511B2L E1131B1L DC1320801 / 8021 EC1320801 / 8021 4L SR / 4 SR1 / 4 E1A / 4 E3A / 4 EC13801 / 4L / E DC134010 EC138020-4L / E EC13802-4L / E EC51202A EC51402L EC13401L / S EC51802 / 4L COD.902 DMRL90 / 2 E1A / 4 E3A / 4 EI -131-B1-L / E EI-131-B2-L / E EC13402L / S MC51802/4 SR / 4 EC13202A 33433 S1A / 2B1 E1131B1A

MÃ NIPPLE K-USA-2 EI131MIA EI132B1L EI511B2L EI131B2L EC13201A

MÃ CẮM TS-34

Rơ le không khí DS1-A / 2 S1-A / 2 S1A / 2 DS1A / 2

Xi lanh CDMD32-075 CDM032-075 CNM0800250 CDM100H400 CDM125H650

CNM125x350mm CN20075 CNM80850

Bộ sửa chữa (vòng đệm) SG125 CDM-SG-125

Công tắc cảm biến SRC-61

Công tắc quang điện tiệm cận `BANNER` SL30VB6V, Q853E-B, Q85VR3R-T9-B, Q85VR3LP-T9-B, QH23SN6DL, SL30VB6V, SL30B6V, Q45UL1U64ACR, Q45VR2DX, Q85VR3LP -T9-B, QH23SN6DL, SL30VB6V, SL30B6V, Q45UL1U64ACR, Q45VR2DX, MIAD918 SM , SM, R312, 31 SM312D, B25619, BRT-2A, SM312D4, R55CG2, R55FVG, SL30B6VY, SM512DB, M18SP6DLQ, M18SN6DL

Các sản phẩm chính được liệt kê như sau:

Van giảm áp `MAXITROL` của Mỹ 210DZM.RP 210DM

`JAPAN SERVO ‘JAPANSERVO Japan Servo ‘

Chiết áp N35S N35

Động cơ DME44S-6HPA9.2W, DME44S50G9B, DME60S6HPB

Hộp số 6DG1800

Bộ điều tốc C-30AN-23 C-30AN-19

Van điện từ xi lanh tăng áp `MARTO` Đài Loan MPT, MPTF, MPTC, MH, MHK, MBA, MBB

Vôn kế vôn kế `FEMA ELECTRONICA` của Thụy Sĩ MAG-35-32

Nhiệt kế ʻEBRO` của Đức TFN1293

Rơ le ʻALLRIGHT` của Anh SW82 24CO, SW84-224 24CO, SW84-4 24VCO, SW82-6 36VDC, SW180B-90L

‘ALBRIGHT` tiếp SW82 24CO, SW84-224 24CO, SW84-4 24VCO , SW82-6 36VDC, SW180B-90L

Hộp số `Shenghuang Brand` SHV-30

Thống đốc DC `CT` của Anh M105 GB14 37,5KW

`ConTROL KỸ THUẬT`

Bộ điều tốc DC M105 GB14 37,5KW, M350-14RL, M350

Biến tần SP1405, SP4403, SP3403

“ Fu Hang Electric Enterprise Co., Ltd. ‘

Máy điều khiển nhiệt độ kiểu vòng lặp nước ba điểm Máy nhiệt độ khuôn TC-1023

Kiểm soát nhiệt độ vòng lặp nước ba điểm HW01170 010802

Bảng mạch Bảng mạch PC M9806B4000824, M9806BC2E / 011011F

“ HUNGYUN Hong Yun ‘

Bảng mạch điều khiển nhiệt độ vòng lặp nước ba điểm Bảng PC cho HW01170 010802 M9806B4000824, M9806BC2E / 011011F

Nhật Bản `KYOSAN Jingsan` cầu chì 60FHS55 600V 55a 60S-1000

Nhật Bản ʻONO SOKKI`

Máy đo tuyến tính kỹ thuật số MÁY ĐO TUYẾN TÍNH KỸ THUẬT SỐ GS-102

Máy dò quay MP-981

Công cụ `MARVEL` của Nhật Bản MH-3S, MH-1S, MH-2S, MH-61HS, MH-88S, MH-99S, MH-238S, MES-A, MES-B, MES-C, MES-202

Đầu nối `KANNIE` chuyên sản xuất công tắc an toàn công tắc CAM SWITCH, T-16EF48D-3, T-16EXF64D-6

Quạt `BLOTEK` BCS-30 BV BP BS BTK BTS BTH

`MINDMAN` KHÍ NÉN KHAI THÁC`

Xi lanh DCJK-11-63X50M, MCGA-30-20-50

Van điện từ MVSA-260-4E1, MVSC-180-4E1-DC24V-L, UW-20, MVSC / 3-180-3E1-NC, MVSC / 0-180-3E1-NC, MVSA-180-4E1-DC24- L, MVSA-180-4E2-DC24, MVSA-180-5B,

MVSC-180-5B4, MVSD-180-4E2C

Cuộn van điện từ `SAPI` của Ý A03 / 2 AO3 / 2

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số `DHA` DMM-85

`NUOVA FIMA ‘

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất 0215 MS-4/3 / E-1/2 “BSP 01.04.3.EE

Công tắc áp suất vi mô P400 + M-12 P400A.E

Công tắc Sanshan `MIYAMA` Nhật Bản DS-139, DS-133

`REO ELEKTRonIK ‘

Bộ điều khiển tấm rung REOVIB R6 / 439 Id.Nr: 43948, REOVIB 506 ID-No. 50606, REOVIB 033 ID-No. 03302, REOTRON EW 514

Biến tần REVIB MFS 268DP ID-NR: 621730

`SHYUAN YA`SHYUANYA`

Quạt làm mát A2V16C62TBL-1C AC230V 42 / 53W, A2V18C65TBT-1C 220V 56 / 73W

`SHIENYA`

Quạt làm mát A2V16C62TBL-1C AC230V 42 / 53W, A2V18C65TBT-1C 220V 56 / 73W, A2V15C51TBL-1C

Chiết áp ` phổ` 534-1-1

Bộ nguồn ` MEANWELL MW` MEANWELL` RS-100-24V, NES-100-24V, RS-25-24, ADS-15524

Bộ điều nhiệt `CYRUS` CAL24, TC24, P74JA-3, TE10-1, TE10-2, WFS-A, WFS-B, ET10, ET300, RT200, RT201, RT202, RT203, RT600, RT601, RT602, RT603, RT900, RT901, RT902, RT903, S120, S121, S122, ST-5724-40W

Bộ truyền động van MVL56, MVL46, SH222, SH522, M203, M453, M203Y, M453Y, MVT4, MVT5, MVB46, MVB56, 16S24, 16ST24, 16S230, 16SP24, 08XXX, 16XXX, 24XXX, 32XXX, XXT24, XXT230, XXT24, XXT230, XXT24, XXT230 , 04T230, 04P24, CAL24A1, CAL24A2, CAL24T1, TC24A1, TC24A2, TC24T1, TC24T2, MVT, MVB, SH, MVL, MY

Bộ truyền động `CONTROLLI`valve

Van SH522, SH222, SH242, MVL26, MVL36, MVL46, MVL56, MVL36A, MVL36C, MVL46C, MVL46A, MVL56A, MVL56C, MVL46A, MVL56FAPS27

điều chế bộ truyền động van truyền động động cơ khởi động SH522 24VAC, MVL46 24V, MVL56, VSG80, VSG125, MDL44PA4PS1

Van bi DN125, DN80, SH522, VBS50, DN50, PN25

Cảm biến tiệm cận quang điện “ KLASCHKA` của Đức OAS / N / A-M18RG-1 / 1K, IAW-18MG85B5-3NTC / A3M

Vòng số máy in số dòng `Max`Bepop` của Nhật Bản LM-350A, LM-370A, LM-400A

Thiết bị sấy nướng lò hơi `Wuyi Industry`

Công tắc áp suất của ʻACT-CORPORATION` ACT CORPORATION` SP-RV-150

‘ACT ELECTRIC` công tắc áp suất SP-RV-150, SP- R-50, SP-R-100, SP-R-150, SP-R-200, SP-R-250, SP-R-300, SP- R-500, SP-R-700, SP-RV-50, SP-RV-100, SP-RV-200, SP-RV-250, SP-RV-300, SP-RV-500, SP-RV- 700

`SCHUPA`

Công tắc không khí NFS100.230 16A, NFI30 / 0.03 30A, NFI63 / 0.03 63A, NFI63.030.2.1 2P.230V, NFI63.030.4 4P.230 / 415V

Công tắc rò rỉ NFI63 / 0.03 / 220 / 2P, NFI40 / 0.03 / 220 / 2P, 40A 230-400V 0.03A, NFI40.500.2.1 2P 40A 500MA, NF1 63 / 0.03 / 220 / 2P, NF1 40 / 0.03 / 220 / 2P, NF2 63.030.4 / 380-415V 4P, NF2 40.030.4 / 380-415V 4P, NFI40.030.2 2P, NFI63.030.2 2P, NPFI40.030.4.SK 40 / 0.03

Công tắc tơ `Togami` của Nhật Bản PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK-12 , PAK-20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

Công tắc tơ `TOGAMI` Nhật Bản PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK-12, PAK-20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

Công tắc tơ `YL` PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK-12, PAK -20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

Công tắc tơ Youlian` PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK-12, PAK-20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

Công tắc tơ `SHIH MAO ELECTRIC` PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK-12 , PAK-20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

Công tắc tơ ‘ĐẤT CỦA BẠN` PAK-6J, PAK-11J, PAK-12J, PAK-18F, PAK-20J, PAK-21J, PAK-26J, PAK-35J, PAK-6, PAK-11, PAK- 12. PAK-20, PAK-21, PAK-25, PAK-35, PAK-11JTC, PAK-125H, PAK-6H, PAK-11H, PAK-18H, PAK-25H, PAK-35H

`BLACK BOX` Lightning Arrester DB25 SP360A

CÁP CÁP UTP CAT5E

EVNSL21E-0006, EVNSL21E-0003, EVNSL21E-0010, EVNSL21E-0015, EVNSL21E-0050, EVNSL21E-0020, EVNSL21E-0025, FOM LINE DRIVER-ST ME540A-ST,

Hộp số `Hirai HIRAI` Nhật Bản N-3A-20R

Công tắc tơ chuyển mạch không khí `GE` CK11CE300Y, CK11BE300, CK12BE300Y, CL07A300M, CK95BE311

`CHYUN TSEH INDUSTRIAL`

Động cơ 4 POLES 3HP 2.2KW

Máy bơm nước 1 / 2HP 0,37KW 1420 / 1720RPM SY TRADE MAKER LOẠI: TDEO 5HP 7,5HP

Đức ‘WEIGEL` PANEL METER PQ72K, PQ48K, PQ72K, PQ96K, PQ144K, LSP72K, LSP96K, LSG72K, LSG96K, VQ48K, VQ72K, VQ96K, VQ144K, EQ48K, EQQZQ96K96K, 144K, EQQZ96K96K, 144QQZ96K96K, EQQZ96K96K , BIEQ72K, BIQ72K, BIEQ96K, BIQ96K, CQ96K, CQ144K, LSC96K, LQ96K, LQ144K, LSL96K, PSQ48RS, PQ72RS, PQ96RS, PQ144RS, PQ96 / 2S, PQ144 / 2S, LSP4896, LSP96 , GQ144RS, LSG48, LSG72, LSG96, LSG144, WSQ48, WQ72RS, WQ96RS, WQ144RS, FQ48, FQ72, FQ96, FQ144, BI144, BIW72GD, BIW96GD, BIW144GD, LFUQ96, LF14496, WQ144, LD014496, WQ0144 , WQ96 / 2S, WQ144 / 2S, DAS10-40P1R S-NR: 942882-008, DAS 10 40 P1R

`KOLLMORGEN` Stepper Servo Motor Servo Driver

Động cơ servo AKM43K-AN6NR-O0, AKM43K, 00D12A02100-1, 00D12A02100

`NEMIC- LAMBDA` NEMIC LAMBDA`

Bộ nguồn SWT65-522, SWS150-12, SWS150-5, EWS300-24, PF500A-360, PH100S280-12

`Densei-lambda` DENSEI LAMBDA`

Bộ nguồn SWT65-522, SWS150-12, SWS150-5, EWS300-24, PF500A-360, PH100S280-12

Bộ chuyển đổi bạc `MERCOLAC` 430-G05

Hoa Kỳ`KB ĐIỆN TỬ` KBELECTRonICS `

Bo mạch điều khiển tốc độ động cơ DC KBRG-240D, KBRG-255 (8821A), KBRG-255

Bộ mã hóa `MINSEN` HTR-OS-500-2-HV, HTR-OS-500-2-C

Ý `PNEUMAX`

Van điện từ 468 / 2.52.0.12.M2 , 468 / 2.52.0.12.M2T, 488.52.0.1.M57

Xi lanh 1501-63-20, 1501-50-12

`JUFAN`

Dầu xylanh xylanh AP, IU, JP, FC, RT, FG, BC, AM, JI, AS, RC, DR, GC, HC, CX, OS, MD, EG, RD, JB series

Van điện từ JSV520, JSV530, JHA, JHB, JHM, JFV, JAD, JAC

Công tắc tiệm cận Reed JFS-01U, AMF, ALF, SUF, IUF, v.v.

Bộ mã hóa RS-12 của Far East Machinery` được sử dụng trên máy công cụ CNC WT-50C

Van điện từ KOUN FONG` KOS-2302A KOS-2302B KOS-206B KOS-2508B KOS-2502 KO-256 DSG-02-2B2-A5 DSG-02-3C2-N DSG-02-3C60-N DSG-03-3C3- N-D2 SWG-02-2B2-A5 SWG-02-3C2-N SWG-02-3C60-N KOS-17042 DSG-03-3C2-A5-N DSG-3C60-02 DSG-3C60-02 SWG-3C60- 02 DSG-3C2-03 SWG-3C2-03

Van truyền động HAIAN` ACTRATOR SM-10 SM-10-R & lt 60S-01-SM-20 là

‘HENGDA`ACTRATOR actuated van SM-10 SM-10-R & lt 60S-SM-01 SM-20 là 01-10-60S-

Van điện từ `GUNTER SCHMITZER` của Đức SXE9675-150-00 SXE9675 SE9502-001 SE9502-001-099 TM1047 TS0210 AM9302-932 AM9302-932-099 SXE0561-160 SXE0561-160-00 SE0502-001 SE0502-000-099 SE 9573- 162 9402 SXE9573-480-00 SE9573-162, SXE-9573-Z80-60 / 19J

Cuộn dây TM-1648,

Bộ sửa chữa vòng đệm UZS 24-50 ISO3

Bộ rung MULTICE` BN-82-24VD

Rơ le trạng thái rắn của GUNTHER WG280D90Z WG280 WG480D10Z WG280D25Z WG480D50Z WG-480D75Z WG-480D25Z WG-A4-6D02Z WG-A4-6D02R WG-A312D25R WG-A3 12D25Z WG480D50Z WG-480D75Z WG-480D25Z WG-A4-6D02Z WG-A4-6D02R WG-A312D25R WG-A3 12D25R A5R WG-A540-6D-40D-A5 05Z

Công tắc hành trình FUJI Fuji AL-SP21 AC125V 5A / AC250V 3A

GTC` bộ giảm tốc lái WS 90F-20 WS90F WS150F WS90F-20 WS90F-A-020-16-80-100-M6 WS90F-20-750 WS090F-A-020-CCE WS90F-2-A 6.8KG GNP90-10- 16-80-100-M CG90-40 16-70-90-M6 CG90-40-16-70-90-M6 GNP60-5-14-50-70-M4 Bộ
giảm tốc hành tinh GNP60-10-14-50 -70-M5 GMP60-10-14-50-70 GNP090L1-010-ADD GNP90-10-19-70-90-M6

Bộ điều nhiệt `LAHO`CAHO` H480 H720 H960 H490 H940 H481 H491 H721 H961 H941 P961 S480 S720 S960 S490 S940 SR-T705 SR-T703 SR-T702 SR-T902 SR-T400 SR-T503 SR-T506 SR-T700 SR- T701 SR-T900 SR-T901 SR-T903 SR-T602 H481KV01 H481KR01 SR-T4DV SR-T4DV SR-T40V P961KR02
Bộ điều chỉnh nhiệt điện SR-1203B SR-1204B SR-CB2 SR-CB3 SR-CF1 SR-CG1 SRC3303B SRC3304B SRC3304B SRC3304B 3306 SRC-3306 SRC3210 SR-1302N SR-1302 SR-C3316B SR-1303N SRC3312 C3435 SR-1204 CAHO-3208 3208 SR-1203C SRC3306 SR3310 3310 SRC-3310 POWER REGULATOR Bộ điều chỉnh nguồn pha F308A
rơle trạng thái rắn SR-D2510 SR-D252510 SR-D252510 SR-D2540 SR-D4810 SR-D4825 SR-D4840 SR-A2510 SR-A2525 SR-A2540 SR-A4810 SR-A4825 SR-A4840 SR-R2510 SR-R2525 SR-R2540 SR-A2510 SR-D840 SR-A2510 3D4830 3D4 D4840N SR-A4840N 3HD48120 HD4840 48160-D
cầu chìF-48X140-250 F-38X98-100 F-48 * 140-250 F-38 * 98-100 F-17 * 77
Cảm biến nhiệt độ TS3-K-5.0-50-52-1V TS3-K-5.0-50 -52-1M TS3-K-5.0-50-S2-1M

ʻMáy bơm cánh gạt thể tích xả có thể thay đổi KHỐI LƯỢNG VARIABLE VANE PUMP VP5F-B3-60B VP5F-B3-50S PVF- 20-55-22 PVF-20 VP5F-A5-50 PVF-12-55 PVF-20-55-10S IVP21-10-4-FR-869C-10 IVP21-10-4-FR-86CC-10 IVP1-7-FR-1B-10

PVF-40-55-10S PVF-12-70-10 PVDF-335-335 IVP3-30-FR-1A-11 PVF-20-55-20 PVF-20-55-10 IVPV2-21AM-FR-1D- 10 PVF-30-70-10S

ʻECLIPSE` Đầu ghi máy quét UV SCANNER

5600-91 49600-91 VF560322AA VF5603-22AA VF560323AA VF5603-23AA

PHẦN TEE 13047-1 GWF-5603-23 ​​VF5603-23

Máy dò TEE PHẦN 13093 PHẦN DANH MỤC: 832

Bộ điều khiển dịch bảo vệ 5603-22AA 5603-22 VF560522AA VF5605-22

Van điện từ 1/2 ” P / N: 20171

· Đức `GSR`GSR`VENTILTECHNIK`

· Một van điện từ A5234 / 1002/012-NO A5234 D40231001 B611.1103 K0510390 AU509476 2000D805.B723 2000D805B723 2005D805.B723 2005D805B723 AU700521 D40250801.032 D4025.0801.032.f18 A72311002-148 A752311002-148 A752311002-148 A752311002-1271.032.nTROLLED AU601419 2000E161 AU415570 2000E401 A4825 / 0802 / .248 A4825 / 0802 GRSAU417822 / D40240801.032XX A6324 / 11-32 / 7155XX K0510110 A72311002.182XX 6324/1104/7005 A524031004.032 A5XX BA104/7005 A52403100432402 A5XX D40240801.032XX AU511491 40281001 032xx 40281001.032xx 0307 GZDN50 0307GZDN50 4028/1001 / .032xx A7423 / 0801 / .148 D40231006 B616 AU704054, D40251002 032XX B40281001.032 K05103102.032 012247 / 1002.032

· D2204 / 0402/7505-LK D2206 / 0401 / 7005XX A7231/1002/182

· 2000D401 A7231/1002/182 A72311002.182XX GSR2000H808

Cuộn dây K0510390 K0593590 K0583590 K0511B10 AU610549 A72311002 K0511810 A7231/1002

ELAP` E470C5001024R10PPX08 E470C-500-1024-R-10-PPX08 E470C E620-1000-824-A-10-OC2 12.102.774 PL231 300 5K SEB250 C / CS / N.901048 E3201001024PP
Counter đếm vi xử lý CM73N H2A2 S48 CM73N H2A2 S6 CM72
tiềm năng Total Linear the MR. 5K Potentiometer T1PO PM 25; PM the PM 50 MR-25. 5K PM-50
PM2S 50-5K-PL231-SlOO
Đầu dò tuyến tính PD100-060 E0156-LD3

‘KOYO Koyo Gwangyang ‘

Bộ mã hóa TRD-S TRD-SH TRD-J series TRD-2T TRD-2TH TRD-NA TRD-K TRD-N TRD-2E-1000B TRD-J600-RZ TRD-J240-RZ TRD-GK100-RZ TRD-GK1000 -RZ TRD-GK500-RZ E-03DM TRD-NH600-RZ D3-05B-1 E-05N E-05T E-03B-EX E-03DM KCN-4WR TRD-NH600 TRD-N300-RZ TRD-2E360B TRD- J300-RZ TRD-GK1000RZ TRD-N100-S TRD-2E60B TRD-2T100BF TRD-NA360NWF5M TRD-S2000V TRD-S2000B TRD-J30-RZ TRD-N2500-RZ TRD-GK360-RZ TRD-NH600-RZ TRD-J50 S TRD-NA256NW TRD-2TH1000BF TRD-2TH1000AF TRD-J100-RZW TRD-J200-RZVTRD-2T200BF TRD-J1000-RZW-L TRD-J1000-RZV TRD-J1000-RZ-L TRD-SH100V TRD-N10-RZ- 1M TRD-2E1024B TRD-J100-RZ TRD-J1000-RZC TRD-J1000-RZ TRD-N360-RZW TRD-J500-RZL-JAI TRD-J60-RZ TRD-J360-RZ TRD-J500-RZL TRD-J1000-RZVC TRD-J30-RZW TRD-J100-S TRD-J100-RZ TRD-SH2500B TRD-2T2500B TRD-2T2500BF TRD-S2500B TRD-2T2500B TRD-NA256-PW TRD-NH500-RZ TRD-NN360-PW TRD-GK30-BZAPS4-8GMC-Z APS2-8GMC-Z APS2-8GMC2-Z APS10-30F-Z CS-16-5N

PLC Z-05B Z-06B E-03DM D3-232-DCU E-03B-EX E-04B-EX R-21P-EX SR-21-EX D3-05B-1 D3-35O E-05N E-05T G -01SP D3-16TR SU-6B-EX D4-440 SU-6M U-01PM U-01DM D4-DCM U-01EM U-01EW D4-EX U-01AD-1 F4-04AD U-08B D4-08B-1 U-05T D4-16TR U-05N D4-16ND2 G-03M U-4DAC-2 F4-04DA-2 U-04B D4-04B-1 D2-16ND3-2 F2-08TRS

Máy con người GC-53LC3-1 GC-56LC2-1

Bộ đếm KCX-B6T KCX-5D KCX-5DM KCN-4SR KCN-6SR KCN-4WR KCV-4S KCX-6DM KB-03 KC01-6WR KCN-6WR TC-4W

Đồng hồ tốc độ TC-41

Công tắc tiệm cận APS-11-4T APS5-18GM-WS-CS APS5-18GM APS-12A-4T NJ10-30GM50-E APS-11-4N AT1-AN-1A APS10-30GMD-E APS5-12GK-E APS-14 -15N APS4-8GMC-Z APS-12A-4N APS4-12U-Z APS5-18F-E APS-30-4T APS4-12M-E APS4-12BU-Z

Mô-đun SU-6B-EX D4-PULS-1 D4-RAM-1 P / N: EL13

Bộ nguồn SPD-122

Changxin `nhiệt H2DA-RPK

PISCO cảm biến VUS11 – . 6 – S

REHONIC` bộ điều chỉnh sưởi ấm điện SCR bộ điều chỉnh sưởi ấm điện PT-3050

`CH`CHIN HORNG ‘

Cảm biến lực, loạt phần tử khoảng cách PANEL METER, ANALOG ConTROLLER LVDT-06, ALC-304, ALM-203,

RATIO ConTROLLER SC406S, RSC406, RSC416A, DRC410, DRC415, RB5A, GC502, DT300, J50S

TENSION ConTROLLER TRC406T, RSC416T, TC606, DRC607, TC608, TC608H, DTC612, TC616, TC608H, DTC686, TC6068, TC6068E, FBC812, VA816, A / A866, EP85X

Rơ le trạng thái rắn COSMO` KSD210 KSD215 KSD225 KSD240 KSD425 KSD440,

KSA210 KSA225 KSA240 KSA425 KSA440,

KSD203 KSD205 KSD210 KSD215 KSD225 KSD240 KSD203DC2

Chiết áp `COSMO` B504 B202

TỰ ĐỘNG VALORX`AV Solenoid van D2003AAWRV D2003 K0200 GAXR V511-2EL-A D2003ACWR -V D2003AAWRV V512-1B1 N512-1 L2003AAWR-aby L2003ABWW-aby L4505ABWW-DBS V521-2V511-1E-AV511-LL V511-1V541-1R

Xi lanh D63-ACS D20-003-DBS T-10BM-162

Bộ điều chỉnh siêu chính xác : 960-003-000 960-006-000 960-009-000 960-011-000 960-015-008 960-020-000 960-023-000 960-026-000 960-028- 000 960-029-000 960-030-000 R230-020 T10212

Cuộn dây 7019-90B

Sanshan ‘ về phía trước và ngược lại switch SP – 302

Hộp giảm tốc động cơ ` thương hiệu Sanshan` TM680 25HP, TM455 10HP, TM-455B

Bộ điều nhiệt `TECH`HTECH` H-D48-9101-010, H-D96Q, H-D96H, H-D96W, H-D72, H-D48

Mỹ ‘lọc dầu LUBERFINDER` LUBERFINDER` Luber FINDER LFH4910

‘ALIF` từ reed switch AL-01, AL-02, AL-03, AL-06, AL-07, AL-10, AL-11, AL-12, AL-15, AL-16, AL 20, AL-21, AL-30, AL-31, AL-32, AL-33, AL-34, AL-35, AL-36, AL-37, AL-40, AL-41, AL-42, AL-43, AL-44, AL-50, AL-72, AL-21R, PAC AL-19R

Bộ điều nhiệt `CHROMALOCK` TR-48S, TR-48-08, TP-722-SSR-K, TP-96, TP-722, TP-48K, DST-1001SH, DST-1001S, DST-2001S, TS- 80, TS-120, TS-320

`Van TBC` van TBC` van bướm van bướm TBC-3-CB, TBC-14

Đĩa mài

Bộ điều nhiệt `TBC` TB900-101000, TB700, TB400, TB100-201000, TB-700-101000

`GONG YUAN`

Động cơ điều khiển tốc độ 5IK120RGU-CF, 5GU30K, 2IK6GN, 2RK6, 3IK15GN, 3RK15, 4IK25GN, 4RK25, 5IK60GN, 5RK60, 5IK90GN, 5RK90, 5IK120GN, 5RK120, 2GN, 2GN, 3GN, 3GU, 4GN, 5GU, 5
Bộ điều tốc US51, US52, SS11, SS-22, SS31HR, SS32HR
giảm tốc TM680

VERDURE ‘Bộ điều nhiệt trạng thái rắn TC2DA, TD2DD, TD2DA-AH H2DA, TC3AO, TC3AA, TC3DO, TC3DA, TC4AO, TC4AA, TC4AD, TC4DA, TC4DD

Yayi `Cylinder Hermetic Transformer Switch Switch Bằng sáng chế số 20739 Tiếp điểm một cấp, 7 tốc độ

United States`SENSOlphần tử tải mực LOAD, CELL, SLZ3, SLBX

Bộ điều khiển sưởi ấm điện `Heatsoft` Heasoft` Bộ điều khiển SRC: FB40035S, FD, FF, FG, KB, KD, KF, VB, VG, SB, ADZC32-4035-2A1B, VG30045, EB42025-11, FB40025, KF-42125, VG30045, SJ4025-1AF, SB4025, AY-HEATSOFT-S, SB4016-AY, FWC25A10F, SB4016, SB2016 * AP, ADZC32-4045-2A1B, FB40035S

Bộ điều nhiệt FF40035

Ổ đĩa ZC12-911, PB013A, PS-1213

Bộ điều khiển nhiệt điện `ZEROSPAN` Bộ điều khiển SRC: FB40035S, FD, FF, FG, KB, KD, KF, VB, VG, SB, ADZC32-4035-2A1B, VG30045, EB42025-11, FB40025, KF-42125, VG30045, SJ4025-1AF, SB4025, AY-HEATSOFT-S, SB4016-AY, FWC25A10F, SB4016, SB2016 * AP, ADZC32-4045-2A1B, FB40035S

Bộ điều nhiệt FF40035

Ổ đĩa ZC12-911, PB013A, PS-1213

‘LCR`EMI lọc LỌC DL-10D36, LCR090-01001.00

Bộ điều khiển lưu lượng nước `SIKA` VTH15K5-40, VTH15K5-41

Đồng hồ đo áp suất Nhiệt kế291B

Công tắc áp suất DSU625-14H008

HonDA ELECTRonICS

Số sản phẩm:

HON-HUS-5-SPS

Cung cấp Japan`HoNDA ĐIỆN TỬ ‘Đồng hồ đo áp suất âm thanh HUS-5

Các sản phẩm chính của Boeing HUS-5-SPS HON-HUS-5-SPS được liệt kê như sau:

`BANKWAN`BAN KWANʻENDEX`LYSNC`

Màn hình bộ điều khiển BK-727M DS638 HD330 HD-330 BK-V1 BK-V2 BK-V3 SNC-B SNC-04 SNC-I SNC-II

VỊ TRÍ ConTROL FPC-525 JPC-525

`RICH` DP500 DP-525 DP-515 DP-555 DP-535 DP-525B DP-575 NPC-2500A NPC2400A SAC BT200 C024 BK-200 BK-1000 TY-117H TY-117

Bảng điều khiển đồng bộ hóa ERIC-A004-2 PVB V22 `TOBI` CL-212 CL212

DIGIT POSITOIN ConTROLLER DPC-410 / ATS719 DP420 FPC-515

Bộ quay số bằng ngón tay AXK-9110

LY-SP CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN RTSM-1 Máy dò quá dòng dưới pha

Trình điều khiển bước ʻENDEX` PMC2520 PMC2540 PMC2560 PMC5514 PMC5528 PMC-2550B ENDEX27558 PMC-5514A

Đầu ghi `LYSNC` KY-40P TY-117H PROG / HD 3P S / N / 2950

`GIÀU`

Màn hình bộ điều khiển BK-727M DS638 HD330 BK-V1 BK-V2 BK-V3 SNC-B SNC-04 SNC-I SNC-II

VỊ TRÍ ConTROL FPC-525 JPC-525

`RICH` DP500 DP-525 YCLETS DP-515 DP-555 DP-535 DP-525B DP-575 NPC-2500A NPC2400A SAC BT200 C024 BK-200 BK-1000 TY-117H TY-117

Bảng điều khiển đồng bộ hóa ERIC-A004-2 PVB V22 `TOBI` CL-212 CL212

DIGIT POSITOIN ConTROLLER DPC-410 / ATS719 DP420 FPC-515

Bộ quay số bằng ngón tay AXK-9110

LY-SP CHUYỂN ĐỔI NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN RTSM-1 Máy dò quá dòng dưới pha

Trình điều khiển bước ʻENDEX` PMC2520 PMC2540 PMC2560 PMC5514 PMC5528 PMC-2550B ENDEX27558 PMC-5514A

Nhà văn ‘LYSNC` KY-40P TY-117H PROG / HD 3P S / N / 2950 Đài Loan `KING-AIR`KING AIR`KINGAIR`

Bơm LS258S BPT62-E-5L BPT62-EF-5L BPT62-EEF-5L AP-44 BD-49

Thiết bị quá tải LS-257 LS-258 LS-507 LS-507-TL-FY LS-508-TL-FY LS-508 Van điện từ EA-112 Công tắc áp suất dầu KHP-280-G

Bộ chia công nghệ bay Đài Loan 60DFH-90-120RL 80DF-12-270-L1-DA 80DF-12 60DFH-90 70DF-4-270-L1-DA 80DF-120-120-RW-S3-1P

Japan`Trochoid PUMP`NIPPON GEROTOR CO`NOP`Trochoid PUMP bơm van động cơ xoáy bơm TOP-10A TOP-11A TOP-12A TOP-13A TOP-11HG TOP-12HG TOP-203HB TOP-204HB TOP-206HB TOP-210HB TOP – 203HBM TOP-350HL-VH TOP-N350HL-VH TOP-13A GFY-V5S TOP-2MY750-208HWMRVD TOP-216HB-VB TOP-320H TOP-N320H TOP-330H TOP-N330H TOP-2M-216HB-VB ZVB-HO21 ORB -M-26-2P TOP-208-HA-M TOP-208HB IME75-2-12MAVB TOP-1ME75-2-12MAVB 1ME75-2-12MAVB TOP-2MY-750-204HAM-VB TOP-2MY-750-210HAM- VB TOP-2MY750-216HBMVB TOP-N330HVB TOP-N330H-VB TOP-204HBMKS X204HBVB-A5 TOP-IME100-12MAVB TOP-1ME100-12MAVB

ORB-S-O5O-2PD ORBMARK MOTOR EIS-380-2PC-1AHO-LL 25600103

REDUTION GEAR GRS161

‘LCR`EMI lọc LỌC DL-10D36, LCR090-01001.00

Bộ điều khiển lưu lượng nước `SIKA` VTH15K5-40, VTH15K5-41

Đồng hồ đo áp suất Nhiệt kế291B

Công tắc áp suất DSU625-14H008

Van điện từ JANUS Dengsheng D5 -02-2B2 D5 -03- 3C 2

Mỹ `MASTER PNEUMATIC`MP`MPR

Bộ lọc CFDR60-2, CFR100-6, F100-8, F100-4, FC101-8, CFDR100-4

Bộ điều chỉnh van giảm áp PR180M-12, R180M-8, R55-1L, R55-2, R55M-2H, R56B-2A

Dầu nhớt L29D-8, L28D-6

BỘ NÚT ĐỰNG ĐỒ CHƠI K37-71

Công tắc áp suất gió Bolun-Dianqi FK2000-10A

Đài Loan `Zhengliang` xi lanh DPC-50150-MF1 DPC-50 * 150-MH JYC-DPC-50120-MF2 YJC-DPC50 * 120-MF2 DPC-50120-MF2 DPC-63 * 160-MF2 YJC-P63160F2 YJC-P63X75F1 -1 DPC-63 * 160-MX1 YJC-DPC-63 * 160-MF2 YJC-P63 * 160F2 YJC-P40 * 150F2 YJC-P40 * 150F2 YJC-P63 * 160F2 YJC-P63 * 160F2 YJC-P40 * 150F2 YJC- P100 * 85F2 IC100CB85 + FB YJC-PC-10085-MF2 YJC-PC10085-MF2

Xi lanh thư viện công cụ YJC-P6375F1-1 YJCP63 * 75-MF1 A12BYJCP6375MF103200

Máy rửa bánh răng bơm ` Yitexingye` , máy nối phẳng, máy công cụ gỗ khớp ngón tay, máy bào gỗ hai mặt HP-610 GY-610S
2M 1-1 2M1-1 2MI-1 bộ phận piston

Công tắc phím NKK UB-15KKSIN

Nam châm điện Shixin`: SH-1304

ALSTC`

Bộ chuyển đổi quang điện LTD-2000N LTD-2000T DR6N DA-1204NO TM-1808NO DA-1805A BR-10N DU-07N GR-200-B GD-300-B GR-40-B DA-2507NO DA-3010NO DR-6N DR- 4N RC-D10P GR-1M-B MDR-300N DR-300N BRG-300N DX-05N DX-02N DU-07N DR-40N DR-40GN BR-10N BR-30N BR-200N BT-600N BRG-40N BRG- 300N BTG-1000N F420-M DX-03N DX-03N-VR DR-1000N DR-2000N

Công tắc vi mô NAIS AHR5401

`Panasonic Electric Works NAIS NATIonAL MATSUSHITA PANASONIC`

Bộ tích lũy TH148 TH248CE TB388C7S TB388 TH631 TH632 TH633 TH6634 TH635 TH638

Rơ le AW-5242 ST2-DC24V DSP1-DC12V ABV161261 AS41151 AHR5411 AHR5401 DS2Y-S LT4H8-DC24V ATL5131 LT4H8-DC24V-F ATL5131-F EB2124 EB2114 ATL5187 HC4-H AP-3146 HC4-H AP-3146 HC4-H AP-3146 HC DSP2a-DC24V AGP2024 AHN22324 AE5344 AHNA21 ADY10012 ATB71018 ADY10012 HC4E-HP-DC24V AP344244K HC4-HP-DC24V ABV162661 ABV161661 A-TB72-D-HR1A-220V

ATB71018 HC2-SFD LT2H-F-DHK AHN22124 MHP-N-5S MHP-NM-5S TB70101K ATB73027 JQ1-24V AJQ1342 AW-5128 AW-5127 AW-5147 AW-5148 HJ4-L-DC24V JS1-12V AJS1311 AJS71341 LT51311 AJS71341 LT51311 AJS AW5232 AR362273 JC2AF-TM-DC24V AR362273 JC2AF-S-DC24V JC2AF-DC24V HJ2-L-AC100V HC2-L-AC100V K4EB-24-1 AE344160 890Ω6600T NK4GS890Ω NK4GS AJW2512 AJW2512 HC1AF2412-TM K HC2-SS-K HL2-H HC4-HP AP3342K HC2-HP AP3322K S1DX-A4C3S SIDX-A4C3S S1DX-A2C3S S1DX-A4C3S SIDX-A2C3S PM4HS-H LT4H-AC240VS LT4H-DC24-VS JWDC12VSN DS

A-TB72CQ-HRIC-ACF MC-6M-25CPS-AC200-220VAK1186 MC-6M-25CPS-AC200-220V MC6M-25CPS AK41186 AW-5124 AW-5222 AW-5242 PM48M-100H-AC200-240V ATA2315 PM48M-100H HC2 -H-DC24V AP3222K WN3032GK-852 WN3032 AP6126 HG2-AC110 AP8126 HC2-AC120V HG2-DC24V HG4-DC24V HC2-H-AC24V NC2D-P-DC24V AW8412 LC4H-R6 JC2AF-Q PM-DC TB24VC-F PM-DC 24VC-F PM-DC -HR1C-ACF AHN22124 AHNA21

Bộ điều khiển mức chất lỏng 21F-GCF

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ G DÒNG DVSD48CY DVMSIBY DV1202W DV1204W MGSDB2 DVSD48BL MGSDB2 DVUS990W DVUS990W1 DV1102O DV102O MB48R DVMB48RY DVUS-715W1

Động cơ M8GA25M DV1202 M81A25GD4Y DVUS825Y21 M81A25GD4W M81A25GV4W DVUS825W1 M9GC10XB M9GC10XB M9GC50B M9GD50B M81X15GV4L M81X25GV4LGA MX8G30B MDMA102PIG3 MDMA103PIG3 MDMA3364

Ổ đĩa MSDA043A1A MSDA021A1A MBDDT2110 MBDDT2210

Động cơ bánh răng servo MSMA042A1E MHMD042P1S MHMD042P1u MHMD042P1v MSMA021A1G MSMA021P1U MHMD042P1T

Công tắc T315K-S WD1421 AZC11013H AV444461 MQ-W20C-DC12-24VEM WD-1122

AJ31100 WD1021 AJ42110 AJ42140

Solenoid AS41151 AS30322 AS10222

Rò rỉ BAC201305 BAC201505 BAC101705 BAC102105 FA-10 BJT2-30-30 FT-20

Phích cắm ổ cắm WK2320K WK3004W WF6320 WF2320B WF3003E WN1132 WF7005

Đèn YH22RR5500K YH22RR5000K

Công tắc giới hạn AZ-6201 AZ-5101 ABV122061 ABV121061 AH71505 AH-3206 AVL3205 AZ-8108 AZ4602 AH3206 ABL3205 AH44009 AH4400 AZ-7311 AZ-3526 AH71545 ABJ241041

Biến tần VFO BFV00374 BFV00152G

PLC FPO-C32T FPG-C24R2 PIN Lithium BR-C

Màn hình cảm ứng GT-01

Chuông điện EG121 EG11 EGC11 EA7120-821

Công tắc tiệm cận quang điện WQW3A AN50510 SF4B-H12D SF4B-H12E SFB-CC7 SFB-CSL01 SFB-CB5 UZJ326

Bộ điều nhiệt KT7 AKT71121001

Quạt ASE102519 ASEN102519

Công tắc từ cây lau PARKER “: Van điện từ CL-D-C73` PARKER` PLMA10

Van điện từ Parker `LUCIFER` Directiovan NAL D1VW2CNJPS75XB073 7121KBN2SV00N0D1D1P3 7121KBN2SV00N0C111P3 71335SN2KNJ1N0C111P3 L5255321153
Reed chuyển CL-DC 73 CT-3R CT-3L PRO30D-0-45
van Solenoid PLM-A10 221.306 PS341H 321 3221-322E 131F43 322H7506 4818653DF-DZ023D E133K04 131M75-50 322G7506.BI58 4401-23 322G7506 341N31 341 L 91 01 341L9101 131M7550 N41 121M13 221G1610X PLJ-C10
362520J PM140CR-C W0750 121K6220
341N31-2995-4818653D PS1-E186 PS1-E196 PS1-E101 PS1-E2302B PM123D PM123DV 121K6423 5S190 / 02 361950 PVLB121618 N3554W04557 VE123 12F23CPP6 131148ACFPH15 PS2402401 PS1-E24 PS1-E24 PS1402 E242 E242 E242 PS1-E24 PS1-E24 PS242 341B34-2995-481865C2 341B34 341B3442701000C2 U322K1001 U322K1001491514P3 7221G15 A1.4403 R4V10-593-12-A1 K065103557 PS1-E181 E321F32 AST / OPC N3554304557 C321B34 341B3442701000C2 U322K1001 U322K1001491514P3 7221G15 A1.4403 PS1-E181 E321F32 AST / OPC N3554304557 C321B10M B753 , 0303 321C321B10M B753 341N3190 495905C2 321HS3330B 2985/6265 E322H75 E321H25 E322H75-2995-481653D E321H25-2995-481653D E133K06 B325AB549G E133K06-2995-481865C2 E133K-50506-4270-481865C2 B5E1BB549C B5E1BB553C 73218BN4UN00H111C2 4X, 7,9 4X.7.9 221J3301E 2341NAKBHNM1 72218BG5VV00N0D200Q3 72218BG5VV00N0D200Q3 PHS520S -8
cuộn dây van điện từ 9W.8947 J15 KT09 XT09 488980F 4889803D PVLC12-1608 PS1-E24 PVL-C121608 PS1-E2401M JB16 304950 JB12 304020 ZB09 4818653D 81865C2 491514P3D400PSK832083241212302 128312K1483121112302 128312K1483121112302234812831238123021248124812481283124812302234812481283124812481248128312481283

Đặc điểm kỹ thuật của bộ điều nhiệt `LABORTEX`: LA900

LABORTEX ‘

Bộ điều nhiệt LA900 -101000LA100-101000 LA900 -201000 LA900 LA100LA700 LA400LA2002-A TL62-0288LA400-101000

Bộ hẹn giờ TM-96 XL32-2023 XL82-0428 XL35-2917

Bảng nút TL12

Van điện từ Liqi`: LPDA25B Van điện từ Liqi`: LPDA25B

Lệnh buộc LI-HUI LI HUI điện từ LPDA20A LPDA25A LPDA40A LPDA10B LPDA15B LPDA20B LPDA25B LPDA40B LPDA10C LPDA15C LPDA20C LPDA25C LPDA40C LPDA20E LPDA25A LPDA40A LPDA10B LPDA15B

LPDB20A LPDB25A LPDB40A LPDB45A LPDB20B LPDB25B LPDB40B LPDB45B

LPDC25BLC241CF, LC231CF,

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất kiểu chữ U LHU-300 LHU-500 LHU-1000

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất LHP-6 LHP-50 LHP-100

Túi lọc LA550A LB550A LC550B LD550B LE550D LF550B

Bộ lọc không khí `KASO` K-1000

Bộ lọc KASOʻair K-1000, chất lỏng làm việc: áp suất không khí, lưu lượng mỗi phút: 1000L / phút, áp suất làm việc tối đa: 1200KPA, phương pháp thoát nước: thoát nước tự động ở áp suất ngắt, lưu lượng nhỏ giọt tối thiểu: 25L / phút

VERTEX VT96 20100 Bộ điều nhiệt VERTEX`: VT7210

Bộ điều nhiệt `VERTEX` VT4910 VT9410 VT9620 VT4830 VT4930 VT9630 VT-4810 VT4820 VT4920 VT7210 VT-4910 VT-9410 VT-9620 VT-4830 VT-4930 VT-9630 VT4820 VT4920 VT4810 VT7210 VT-4820 VT-4920 VT-4920 -7210 VT-7220 VT-9610 VD-2000 VD-2001 VD-2002 VD-2003 VD-2004 VT-4826 VT-4926 VT-7226 VT-9426 VT-9626 SD-600 TR10NA VD-2603 VT7220 VT9610 VD2000 VD2001 VD2002 VD2003 VD2004 VT4826 VT4926 VT7226 VT9426 VT9626 SD600 VD2603 Bộ chuyển đổi máy phát iSignalTrans SignalTrans IST-D IST-H iSignalCon`SignalCon ISC-D ISC-S ISC-C VT-IST

45A-AA1-DDAJ-1KD

`VAN MAC`MAC VAN`MACVALVES` van điện từ 45A-AA1-DDAJ-1KD 45A-AA1-DDAJ-1KJ 45A-AA1 117B-111BAA 117B-111BA MV-A2B-A3312-PM-291JE 161B-611-JD 55B- 12-PI-111JJ 55B-12 250B-501JA 250B-611JA PID-111JA 55B-12-P1-111JA 55B-12-PI-111JA 250B-111JA MODIF: 3077 45A-AC1-DDAA-1BA DMB-DDAA-1BA 45A -AA1-DDFA-1BA 825C-PM-121JD-655 825C-PM-871JD-555 111B-121BAAA 111-291BAAA 45A-SA2-DDBA-1BA 57D-52RA 1353G-611DA-3AL01 913B-PM-111JB 225B-111JA 35A -AAA-DAAA-1CA 58C-32-116AA 55B-12-P1-291JJ 45A-AA1-DDAJ-1KA R-59003 35A-ACA-DDAA-1BA 82A-AD-FPA-TM-DDFP-1DA MOD 130B-112JA CLSF 82A-AD-000-TM-DDFP-1DA TM-DDFJ-1DA 161B-871JB 6211C-000-PM-111DA

411A-DOA-DA-DJBA-1BA 411A-D0A 250B 34B-ABA-GDFA-1KA-24VDC 34B-ABA-GDFA-1BA-24VDC 34B-ABA-GDFA-1KA 34B-ABA-GDFA-1BA 58D-15-111JA 35A-AAA-DEDA-1BA 825C-PM-111JB-655 461A-D0A-DM-DJAA-2BA

714C-12-PI-124BA 36A-ACA-JDAA-1BA 58C-13-111CA 58D-13-111CA VACUUM TỚI 152PS1 100606 111B-871JM 44B-ABA-GDFA-1KT 250B-110EA 45A-SD2-DDAA-1BA 6333D- 611-PM-111DA PME-111JD 712C-12-P1-1112D 166-611JB 35A-ACA-DDBA-1BA 45-SA1-DACC-1BA MOD115 45A-SA2-DACA-1BA 34B-LOO-GFGO-1KJ 56C-76 -501BA 45A-SC1-DABA-1BA 35A-AAB-DDDA-1BA

45-SA2-DDCA-1BA 45-SA1-DDCC-1BA 45-SA1-DACA-1BA MOD1115 6311D-351-PM-501DA 35-SAC-DACC-1BA 35A-ACA-DDCA-1BA 45A-SD1-DABA-1BA 45A-SC1-DDAA-1BA 712C-12-P1-111JD 82A-AA-BNA-TM-DDAP-IDA 45A-AA1-DAAJ-1KJ 35A-ACA-DDFA-1BA 45A-AA1-DDFJ-1JB 45A-L00- DFBJ-1KJ 45A-M00-DABJ-1KJ 45A-L00-DDJA-1BA9 45A-L00-DDJA-1BA 52A-11-FOA-GM-GDFC-1KA 93A-AJ0-F0J-DM-DDAA-1BA 52A-11- DOB-DM-DDAA-1BA

DMB-DDAJ-1KD DHB-DJDJ-1KV DHB-DJDJ-1KA DHB-DJDJ-1KVJ

SM16-DNA-OAA-000M-1A-1A42 42A-FME-000-GDDP-3GA 42A-BME-000-GDDP-3GA

42A-000-LN2 35A-SCC-DDAA-1BA 811C-PM-291JJ-155 DMB-DDAA-1BA

42A-000-LJ2 82A-AD-BKA-TU-DDA6-1DK 56C-13-871AAAG 2373 130B-871AAAG 46A-LAS-AD-JDAP-2FD 532S 411A-DOA-DM-DDAA-1BA

Bộ điều nhiệt `SHIMADEN` SR92-8Y-N-90-1000

‘ SHIMADEN ‘ nhiệt SR30-1311-9512-JK SR3-8I-1W SR37 SR4 SR3-8P-1W

SR92-8Y-N -90-1000 SR3-82-1W SR3-8P-1W PACO-31 SR3-8I-1O SR93-4I-90 SR93-8I-90-1000 SR3-81-1W SR23-SDII-04000O

Rơ le trạng thái rắn H3100ZK S340ZK HA-3340-Z H3340ZN

TỔNG HỢP`

Công tắc cây lau MKA-07101 MKA-10109 MKA-14103 HYR1532 SPS-330 SPS-380 SPS-230 SPS-290 SPS-340 SPS-350 HYR1555 HYR2003-2 P3-1A16 P3-1A17 SD-01R SD-01N SD-01P SD-02 SD-03 SD-06 SD-07 SD-10 SD-11 SD-12 SD-15 SD-16 SD-20 SD-21 SD-30 SD-31 SD-32 SD-33 SD-40 SD- 50 SD-72 SD-75 SD-76

Công tắc mực nước lưu lượng kế SFS-SUF-H SFS-SUF-L SFS-HF39 SFS-VF SFS-SUF-100 SFS-HUF-27H SFS-SUF-L L-101 L-102 L-104 LT-204 LT-205 LT-206 LT-207

RF31 SFS-VF

`Longxing Electronics LSO` Biến tần LS600-20-5S LS600-4002

`Kỹ thuật TM`

Động cơ JCT165

Dây curoa JCT139

United States ʻItwransburg` bộ lọc AP-2000 AL-2000

Nhật Bản `KAWAKI`

Công tắc dòng chảy SF-MA-50 SF-MA SF-M SF-MAA SA-M SA-MA SF-MAA FY-M FY-MA FK KY-M KY-MA CY-I FS-I FS-II FS-B FS-IN FS-IV FS-T FS-W FSJ-I FSJ-II FSJ-B FS-M FS-O FS-C FS-N KY-MA-32F

Máy phát áp suất ʻESI` GENSPEL GS4003 OXT

Máy phát áp suất ʻELLISON` GENSPEL GS4003 OXT

Đài Loan `JIAN HORNG`

Bộ điều chỉnh nguồn nhiệt JH-6830 JH-9601 JH-9611 JH-9631 JY-900 JY-800

Van điều chỉnh áp suất `Junhexing` MTC-02W-50

Van điều chỉnh áp suất `JUN HER SHING` MTC-02W-50

`Xuguang Electronics`

Đèn huỳnh quang L10103A

Bộ khởi động FS-1P FL10-20W FCL30W

Máy định vị `YTC` Hàn Quốc YT-1000RSM13

`CONTELEC`

Chiết áp PD2210

Cảm biến dịch chuyển GL200

Rơ le trạng thái rắn ʻECHOWELL` Đài Loan P2440DL D603 M2403D M24036D

`HENGDAʻACTRATOR Van điều khiển SM-10

Đức `GUNTER SCHMITZER`

Van điện từ SXE9675-150-00 SXE9675 SE9502-001 SE9502-001-099 TM1047 TS0210 AM9302-932 AM9302-932-099 SXE0561-160 SXE0561-160-00 SE0502-001 SE0502-000-099

Đức `WALTER PNEUMATIK`

Van điện từ SXE9675-150-00 SXE9675 SE9502-001 SE9502-001-099 TM1047 TS0210 AM9302-932 AM9302-932-099 SXE0561-160 SXE0561-160-00 SE0502-001 SE0502-000-099

Van điện từ `DYNAMCO` của Mỹ D3X311 D2622220

`Chenggang Motor`

Động cơ bánh răng 5IK 4IK 3IK 2IK 5RK 4RK 3RK 2RK 5TK 4TK 3TK 2TK

Gear 2GK 2GN 2GS 2GU 2GX 3GK 3GN 3GS 3GU 3GX 4GK 4GN 4GS 4GU 4GX 5GK 5GN 5GS 5GU 5GX 5GM 6GK 6GN 6GS 6GU 6GX N315-402E HM540-402

Hộp răng 6LF40 5LB 5LL

Bộ điều khiển tốc độ SS-11 SS-22 SS-31HR SS-32HR SB-31IN SB-32IN US-90 US-60 US-40 US-25 US-15 US-6 US90W-C US315-02E

Động cơ 5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GNAG-A 5 STIK15GNAG15G15 FI14-044238-018

Hộp số 5GK15B 5RK40G-S 5GM10K 3GK180B 5GS30TK 6 LF180-3 6 LF180-4 6 LF40 4GK18K 3GN-90 5GM25K 5GX5KB FH26-043352-001

Gear 5IK90GX-UF Thống đốc SS-32HR

Thống đốc HUS / 540-02 SS32 SS32-P

Bộ giảm tốc 5GN150K

`ĐIỀU KHIỂN JOHNSON`

Cảm biến P33AB-9300 P233A-10-AAC

Van điện từ điều khiển nhiệt độ VA-7010-8503 VA-7010-8503

Công tắc dòng chảy F61KB-11C

Van hằng nhiệt V47AB-5 RY20143 T2000AAC-0C0 TC-8903-1152-WK

Bộ truyền động RA-3041-7326 VA-7200-1001 VG4400GC / VA-7010-8503

ʻ NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI`

Nhiệt kế hồng ngoại KA2 8889 KAZ8889 8889 8888 8890 8866 8886 8868 8859 8872 8877 8878 8879 8895 KAZ-8866

Ổ cắm `SCHAFFNER` FN284-6-06 FN2060-1-06

`TWT`. ‘

Bộ điều khiển động cơ bánh răng SS-11 SS-22 SS11 SS22 SB31-IN SB32-IN SB31IN SB32IN SS31HR SS32HR US-51 US-52

Nhật Bản `NIPPON PILLAR`

Gioăng trục CƠ KHÍ DẤU A3-FF / A1-JF45 AAAU-30JAB / 10JAB-045 212 AAB80-KC5F9 , KÍCH THƯỚC 120 , MỤC SỐ P-72 AEB80-KC5F9

`SATO SHOUJI`

Máy quan sát bụi Tester CCW-101 ITC-201A KEC-900 AIC-1000 AIC-2000 COM-3010 EB-15 COM-3600 OMX-SR XP-3291 XP-3110 P-508 TS-303A MAM-2510 XP-3140 XP-3160 XP-702 TS-303A XO-2100 XO-2000 XO-326ALA XP-3180 OXYMAM TIP-OX TO-303 XOS-326 XOC-2200 XP-3118 XP-320M XOS-2100 XC-2200 XC-2000 CM -7A CM-6B TK-303 XS-2100 XOS-2100 TK-303 OL05 OL45 XPS-7 XP-703D FP-30 XP-308B GSP-300FT-2 GV-100S OMX-SR XP-329 GV-100S AET- 030P MES-101 FTVR-01 XG-100V XP-3160 XP-339V 8000 8001 RM-1500 HT-3100 HT-4200 DT-2237 DT-2236 DT-2259 DT-2239A DT-2269A

, Công tắc hành trình ʻEUCHNER: SN02D12-502 X 2 SN02D12-502-MC1688

HOKUYO` Counter DC-SAN

Cảm biến bộ đếm `HOKUYO Beiyang` DC-SAN AC-NEA4 AC-NEA6DC-SB6-N DC-SB6-NZDSB630 DC-NXA FB-27CPE4-HIT PEX-501CPE2-3C PE4-10E PE4-10FC PEX-001PEX- 105CPK7-CR PVF-CR AC-NKD4 AC-NKB5VS-D433DVSD418 PLX-403W AC-ZB3X5 DNB6201 DC-JB6-AY AC-NKBA4 AC-NKBA5 AC-ZB45PEX-150C PEX-002C

CZB8011 PH-DX-R-72 PH-WX-2P-70A PH-WX-2AR-71A PH-WX-R-71AAC-NSA AC-NSB PH-WX-R-71AM HU2-015FH PK8-CR EP1-321 EP6-321 EP7-321 AC-SAAC-NHB6 AC-SBCSB2016 PE2-H2TY DC-HB4 DC-HB4-NPEX-263C-SFB-7NDC-JB6-AY PD5-2MA PL8-H3L PLX-403W PB6-H81C FG-51C AC-ZB25 CZB0019 PL3-FR PL3-E PLX-201LC PEX-10E PEX-10FC DC-NXB AC-NHB4-Z CHB2636 PL8-5FL PL8-5E PLX-105WDMS-HB1-V PE2-3FC PE2-3E-L

Bộ khuếch đại PX7-CRD

Bộ giao tiếp quang học BWF-11A / 11B

Bộ chuyển đổi cho hệ thống truyền nhiều tín hiệu CWF-01B CWF-01A

Sợi ES2-321AEP9-322

Bộ chuyển đổi quang điện PHOTO MASTER S-20DT, S-20GDT, JU-13, JU-21, JU-32B, JU-33, S-10GDT, S-10G.DT S-20G.DT, HU1-31P, HU2-015FH , HA2-23F, S-10, S-10TC, S-20, S-20TC, S-35, S-35TC, PHJ1301, PHJ2101, PHJ3203, PHJ3302, PHS1005, PHS2005, PHHU101, PHHU204

Bộ khuếch đại PH-1U1, PH-1U8, PH1U8, PPK-101A, PH-1A1-02, PR-1T1, PU1U101, PU1U801, PJPPK01, HU2-015FH

Bộ điều khiển HONG SHENG EL` ETC-3305, ETC-3408, ETC-3408A, ETC-3330-C TRIAC, ETC-3408-A

Động cơ TM8EL 0.5KG / MX4P, 1KG / MX4P

Mô-men xoắn ba pha TM3L, TM8 2KG / M, TM6 0,3KG / M 7,5kg / cm 7,5kg / M 0,5KG / MX4P 1KG / MX4P, TM8EL TM4

Quạt gió HP1 / 4

Bộ điều khiển `Hongxiang Electromechanical` ETC-3305, ETC-324, ETC-3408, ETC-3408A, ETC-3330-C, TRIAC ETC-3408-A

Động cơ TM8EL 0.5KG / MX4P, 1KG / MX4P

Mô-men xoắn ba pha TM3L, TM8 2KG / M, TM6 0,3KG / M 7,5kg / cm 7,5kg / M, 0,5KG / MX4P 1KG / MX4P, TM8EL, TM4 20KG / CM 8P

Quạt gió HP1 / 4 QUẠT ĐỘNG CƠ HP 1/8 LOẠI 3.5

Máy điện áp lực dầu `Xiao Taidong` STT4001 Công tắc quang điện kiểu chữ U

Chiết áp đa điểm ` SAKAE` MG20-22B6 , MA10-55 , 46HD-10

Yadi Motor ‘

Công tắc rò rỉ SEG, EG, AE, AEB, AEP, AE1032, AE1033, AE2033, MTF-2000 / A, ASP1502, ASP1503, ASP3002, ASP3003

Công tắc không khí BH, HBH, SBH, BHP, HBHP, 50CB, 50HB, 100EB, 100CB, 100CS, 100HS, 225CB, 225CS, 400EB, 400FS, 400HS

ʻARLIS`

Công tắc rò rỉ SEG, EG, AE, AEB, AEP, AE1032, AE1033, AE2033, MTF-2000 / A, ASP1502, ASP1503, ASP3002, ASP300

Công tắc không khí BH, HBH, SBH, BHP, HBHP, 50CB, 50HB, 100EB, 100CB, 100CS, 100HS, 225CB, 225CS, 400EB, 400FS, 400HS

Bộ hẹn giờ `HAGER` EH711, EH011, EG010, EH171, EG103

Bộ điều khiển đốt cháy Satronic` TF 834E.1, TF834E

Ổ đĩa bước Hptec` Nhật Bản MDSB220 SD4015 SD4030

Đồng hồ nước Đài Loan `KUEN CHIN`KUENCHIN`KC ‘KC-100T KC100TRV 100MM 10KS KC-50T KC-150T Đồng hồ nước KC-13D KC-20D KC-25D KC-40D KC-50D KC-50C KC-65C KC-80C KC-100C LD10 LD15 LD25 LD32 LD40 LD50 LD80 LD100 LD150 LD200 LD250 LD300 LD350 LD400 LD500 SJ-13C KC-25A KC-75TDN150MM 967863

Máy đo tiểu sử WA TER METER Máy đo xoắn ốc Teletext 2 ” 50MM

Bộ điều chỉnh điện KONICS ‘ Hàn Quốc SPU-313C-250A

Đặc điểm kỹ thuật quang điện của `BANNER`: QH23SN6DL

BANNER Bonner ‘gần gũi chuyển đổi quang điện SL30VB6V Q853E-B Q85VR3R-T9-B Q85VR3LP-T9-B QH23SN6DL SL30VB6V SL30B6V Q45UL1U64ACR Q45VR2DX MIAD9LV Q60VR3AF-2000 D10AFP S18SN6R S18SN6RE T18SN6RE SM312LV SM312D B25619 các BRT-. 2A SM312D4 R55CG2 R55FVG SL30B6VY SM512DB M18SP6DLQ M18SN6DL VS1AP5C10Q B10BFP T30UIPA MAXI-BEAM RSBLVAG LS4RLQ5 LS4ELQ5 LX3EQ-72.470 LX3RQ-72.471 QS18VN6DB S186EQ S18SP6RQ QS18VN6D QS18VN6R QS186E Q45VR3R QS18EN6D S18UBAQ MQDEC2-506RA SM30SP6R SM306E QM42VP6R + QM426E QS18VP6LV RUC600-M3065-L1AP8X-H1151 SLE10B6V S30SN6R S306EAT-FM-10K khuếch đại quang kiểm tra D12SP6FV tiếng bíp K80LGRAL1YP

Dụng cụ uốn cong `MARVEL` Nhật Bản MH-61

Kìm uốn cong công cụ `MARVEL` Nhật Bản MH-3S MH-1S MH-2S MH-61HS MH-88S MH-99S MH-99 MH-22 MH-238S MES-A MES-B MES-C MES-202 MH-01 MH-5 MH-5S MES-202 MH-3S MH-88S MH-14

ʻChỉ báo độ điện` EPN-14

Bộ đếm `SAINT` H5B-4VM

Bộ đếm thời gian `SAINT WIEN` H5B-4VM, SW, AMD, HOUR, METER, LT8MA Counter 861-H7A, H7K-2UM, H7K-3UM, H7K-4UM, H7K-5UM, H7K, H7A, SWH7N, H7N Vôn kế Ampe kế PM490VDC, PM490ADC, PA-H2, PM490R4A60, PM490VAC

ISHAN “Động cơ nhỏ SD83-A

Máy bơm nước chìm ʻISHAN` 1 / 8HP 1 / 4HP

Động cơ chìm với BƠM PMO-4-01-D-180-A PMO-3-02-DA TGL-T08

Động cơ tự mồi 1 / 4HP

SYNCHRođộng cơ đồng bộ nOUS MOTOR SD83-A 4RPM 1RPM

SYNCHRonOUS ĐỘNG CƠ VOLT: 110V HZ: 50/60 RPM: 1

CÓ / CÓ YET-E CÓ-S / CÓ-N

Chương trình sàng lọc FL-125035

Bơm dầu TOP-10A TOP-11A TOP-12A TOP-13A

Bộ giảm tốc trục đôi SHW-40 1/60

SHINKO`Brake Clutch ERS260L / FMF

Nhật ‘SHINKO` Shinko Kobelco ‘ Sinfonia TECHNOLOGY` ly hợp phanh ERS260L các FMF ERS260 FMS các ERS các ERS các ERS một EPR-L-175L / các FMF ERS260L / các FMF các ERS-260A / FMS các ERS-400A / FMS các ERS-501A / ERS-OMS 650A / IMS ERS-825A / IMS ERS-1225A / IMS EPR-250A EPR-400A EPR-501A EPR-650A EPR-825A PB500 / IMP PB100 / IMS PB100 / IMP TO-10 ERS-260FMS PB-1000 / IMS PB- 1000 / IMP EP-400 WP-20 ERS260 / FMF ERS-1225A / IMS EP501 ERS-400A / FMS ERS-175L- FMF -007

Bộ điều khiển Servo C4-5B BD10 BB-5 SDD-C-200AC1K50-1 C7-03VFT C9-3VFT-1C C9-3VFT-2C C9-03VFTC SDD-C-200AC750W-1 C7-03VFEFT C9-03VFTC TMP-40D V -10A

Động cơ servo BM-1020E3 BM-0430E38 BM-0430E3B BM-0730E3 BM-1520E3

Bộ nguồn EMP-70DB EMP-70D

Máy rung LF-04-110V LFB-04-110V HLFB-04-110V LF-04 LFB-04 HLFB-04 C4-5B

Khớp nối động cơ CLUTCH JEP-5

Bộ điều nhiệt Shinko Kobelco `SHINKO` RCN400 RC400 RC-410 RC-412 RC-414 RC-420 RC-421 RC-424 DCL-33A JCS-33A JCM-33A JCR-33A JCD-33A FCS-13A FCS- 23A FCR-13A FCR-23A FCR-15A FCD-13A FCD-15A FCL-13A GCS-10 GCR-10 GCS-20 GCM-20 GCR-20 GCD-20 GCS-30 GCR-50 HCD-130 ECR-20 PC -80 DCN121-S / E RC-421-RE RC-421-R / E JCS-33A-RM JCR-33A-R / M GCM-23A-A / M JCH-33A-AM CCT-235-2-R / E DCN-120R / R FCR-13A-R / M DIC-P RC-420-R / E RCN-420-R / E DCN-120-R / E DSC-220-R / E AF120-R / R GCR-23A-R / E DCN-110-R / R DC DSC-220-R / E DSC-720-R / E DSC-721-R / E JCS-33A-S / M JCS-33A-R / M C5 RS485 JCD-33A-S / M PCD-33A-R / M FCS-23A-S / M JCD-33A-R / M GCS-330-S / E JCS-330-S / E RC-420-R / EW JCR-63A-R / E CCT-235-M CCT-235-RM DCL-33A-A / MFCD-13A-S / M FCD-13A-A / M Q93-3126-E JCM-33A-A / M GCD-23A-S / E DD-721-R / E

JCS-33A-R / M-C5 DCN120-R / E DCN121-S / E DCN120-R1E DCN121-S1E GCS-33A-R / M JCS-33A-RM DCL-33A-R / M-C5 DCL-33A- R / M JCD-33A-SM FCD-15A-R / M-90 FCD-15A-R / M CTCS-235-CE CCT-235-2-R / E DCN-117-R / A JCD-33A-R / M PCD-33A-S / M-P0370 PCD-33A-S / M PCD-33A-S / M-TO570 PCD-33A-SM-P0370 PCD-33A-SM PCD-33A-SM-TO570 CTCS-535- R / E CTCS-535-C / E AF114-R / E

AF-110-R / E AF-110-RE AF-111-R / E AF-111-RE ECS-222-S / E JCS-33A-SM JCS-33A-S / M ECS-222-R / E GCS-63A-S / E JCS-33A-R / M1A2-C5 JCD-33A-R / M1DT-C5

Bộ điều khiển PA-230-H PA-4030H

Đồng hồ đo mức màu hồng LV-200S LV-300

công tắc schlegel: ATL2

Công tắc tơ Telemecanique` LP1K0910BD DC24V

Pháp Công tắc chéo ` TELEMECANIQUE SCHNEIDER TE Schneider`Telemecanlque` XD2PA24 XD4PA24 XCRF17 XD4-PA24 XD4PA14 XD4-PA14 XKB-A32330 XKB-2999 XKBA32330 XD2-CL3333 XD2-CL1111 XD2-EL1111

Rơ le nhiệt LR3D-066 LR3D066 LR3D-06 LC1D-25008 LCI-D2586B7 LR3D-076 LR3D146 LR2K0310 LR2K0312 LR2-D335PN LR3D126 LR3D106 LR3D076 LR3D07 LP3D086 LR3D07 LP3D086 LR3D07 LP3D08 GV2ME08 LR3D1306 LC1D25 / DC24V LC1-D25BDC LC1D32 / DC24V LC1-D32BDC LC1D40 / DC24V LR2-D3355C LRD3355C LC1-D1810 LP1K0910BD LC1D1201 LC1-D1201 LR1-DLRDV1 LC1-D1201 LR1-DLRDV1 LC1-ĐL104 LR1-DLR10 DLRC -D07C LR-D08C LR-D14C LR-D21C LR9-F7375 200-330A LR9-F7379 300-500A LA7-D3064 LR2-D4385C LRD4365

Công tắc XY2-CD01 ZCKM1 XY2-CD111 K1T4 KAA1H K1E003WL XVBC33 GV2 M10C GV2ME10 GV2 M22C 17-23A GV2ME22 GV2 M20C 13-18A GV2ME20 9007C62B2 ZB2-BE102C XCSA502 XCSA702 XCSZSC502 XCSZSC502 XCSZSC502 XCSZSC502 XCSZSC502 XCSZSC502 XCSZSC502

Đèn chỉ XB2-BVB3 XB4-BVB3 ZB2-BE102 XB2EW31B1C XB4-BW31B5 XB2BT42C XB4-BT42 XB2BT42C XB4-BS542 XOM-A103 ZB2-BE101C XB2BS142C XB4-BS142 XB2-ES542C GV2-ME10C XB2-346 XB2-34 XB2-BT EA131 XPS-AF5130 XPS-AF5130P XPS-DMB1132 XPS-DMB1132P XS618B1PAL2 XB4-BVM4 XB4-BW33M5 XB4-BA42 XB4-BD33 ZB2-BD21C NSC160S3125 XB4-BA61 XB4-BD21 XB4-BA61 XB4-BD21 XB4

Cầu dao thu nhỏ C60A 1P2A 1P6A 1P10A XB2-BS542 XB4BS542 GV2-M14C GV2-M20C C65 ZBE-101 GK3-EF80 GK2-AX52 GK2-AX50 GV2-ME14 GV3M40 / 25 GV3P40 GVAN11

Liên hệ LC-D9511M5C LC1 LC1-D95M7 LC-D6511M5C-D65M7 RXL4A06B1P7 RXL4A06B2E7-LC1 LC1-D4011M5C LC1D40M7 D1810M5N LC1D18M7-LR2 là D1321N LR3D21 LC1D LC1D-32E-3210 là 48V LR3D056 LC1D126 LC1D256 LC1D096 LC1-D115 LC1K-1610M7 LC1D096FD LC1D326 LC1D65F7 LC1- D323F LC1D323F7 LC1-D093F LC1D093F7 LC1- D1810M7 LC1D186M7 LC1-D4011M7 LC1-D6511M7 LC1D65M7 LC1-D0910C LR2-D1308C LC1D096M7 LC1-D1210C LC1D126M7 LC1-D1810C LC1-9511 CA2KN CA2KN22M7 CA2KN31M7 CA2KN40M7 GV2-M04 GVAD1010 LC1-D32M7C LC1-D12M7C LC1D24 LC1 -D25B7C LC1D40 EZC100B EZD100M3050MA EZC100F EZD100E3075 LC1K0901F7 LC1-K0901 LC1-D806M7 LC2-D096M7

MGN15011 MGN15015 26946 27136 15096 LC1-D40B7C LC1-D1801F5C LC1-D1810F5C LC1-D1210M7C LR2-D1321C LR2-D1307C LR2-D1310C LC1-D2510M5 LC1D95M7 LC1D951-L10 D32 LC1 D951-D32 L1032 LC1D951-D32 L32 LCID386F5C LC1D38F7 LCID0910 LC1D09F7 LCID0186 LRD-22 LC1D18F7 LCID126 LC1D12F7 LCID096 LCID326 LC1D32F7 LCID256 LC1-D1156 5424,0660 LC1D115F7 LC1D115F7 LC1D0910M5N LC1D3210M5N LRD21KN LC1D25F7 LCID096BL LC1D09BL LR3D326 LR3032 LR3D06 LR3D10 LR3D216 LR3D21 LR3D036 LR3D03 LC1-D4011C LC1-D0901FDC LC1-D12P7 LC1-D18P7C LC1 -D65V7 LRD-10KN LRD-08KN LP4K0901BW3

Xin chúc mừng` Công tắc tơ DC C-35DC20AD

Công tắc tơ `NHD` C-06D C-09D C-11D C-12D C-18D C-25D C-35D C-45D C-55D11 C-65D11 C-80D11 C-100D11 C-25D22 C-25D01

S-C11 S-C12 S-C16 S-C21 S-C35 S-C50 S-C60 S-C65 S-C80 S-C100 S-C125 S-C150 S-C200 S-C220

Công tắc tơ DC C-09DC C-11DC C-12DC C-18DC C-25DC C-35DC C-45DC C-55DC C-65DC C-80DC C-100DC C-35DC20AD C-09DC C-12DC C-18DC20 C- 35DC20 C-45DC21 C-12D10 CA8-D11 C-12DC20AD

Rơ le nhiệt BTH-12 BTH-18 BTH-25 BTH-35 BTH-60 BTH-80 NTH-25 2PE 3PE TH-12 TH-20 TH-60

Bộ lọc TRANS-COIL): KRF80CPT

COIL-TRANS ` BỘ PHẢN ỨNG Ổ CỨNG TỐI ƯU KDRA9L

BỘ LỌC KRF80CPT

Hoa Kỳ BỘ PHẢN ỨNG Ổ CỨNG TỐI ƯU TCI` KDRA9L

BỘ LỌC KRF80CPT

Bộ chuyển đổi quang điện SA1C-FD3F.

ʻIDEC Izumi`

Bộ chuyển đổi quang điện SA1E-PN2-2M SA1C-FD3F SA1C-TD3P SA1C-PD3 SA1E-PN2-2M SA1E-PP1-2M SA1E-PP2-2M SA1B-DN1 ISF-T10M SA1C-GD3 SA1E-TP1C SA1E-TP1CP SA1E-TP1CR SA1E-TP1CR -F1D3F DD96-F31N-B SA9C-CA4D5 SA1C-FN3E SA1D-LK4 SA9F-DT11 SA1A-TN1

Công tắc tiệm cận BI5-G18-YO BI5-G18-Y1 DPC-1A15A DPC-2A25E AYD311N-R AYD3111NR

Khóa an toàn HS1B-02R HS2P-1M

Nút AB6-V AB6M-V1R SLC30N-0307 ABN4G20 LSPD-2 LSTD-2 ASLS216611

ASLS21611 ABN311G AL6Q-M14PA AL6Q-M14PR AL6Q-M14PG AL6Q-M14PY ASLS31620 AL6H-M14 AL6H AP8M-122 ULQN3311

Bộ nguồn DC PSR-ME70C-F1-AC100 PS3N-D24A1CN PS3N-D24A1N

Rơ le RH1B-U RY2S-L RY2S-U GT3W-A11AD24N RH4B-UL RJ2S-CL

Công tắc nút HW1S-2TF11 HW1S-2T11 HW1S-3TF20 HW1S-3T20 HW1P-1FQD LA3L-M1T54 HW1P-1M42 HW1P-1M45 ABN3G11 ABFD4-20N DPR1-01 HW1E-BV402 HW1BTN5 YW1E-BV402 HW1BTN5 R MC30-M10RB HW1R-2A11G

Bộ rung LA3Z-1X2 EZ11

Màn hình cảm ứng HG2A-SS22BF HG2F-SS22VF DD3S-F31N-R

Công tắc nhúng DFBN-031-B DFBN-031

Khối đầu cuối BD7-MB20

Công tắc giới hạn chống thấm nước `FUJI` AL-P21

FUJI`

Công tắc hành trình AL-SP21, AL-P21, AH164-MB11, PE1-CS5P, PE1-CS5Q, AL-SP21K, K244GR-2S

Cầu chì BLA005, BLA003-3A, AFAC-3A, AFac-3, FCF2-1 1A, FCF2-3, CS5F-250, CR2L-260, CS5F-40, CR2L-350A

Công tắc rò rỉ contactor SRC3631-0, SRC3631-02, SRC3631-5-1-X, SRC3631-5-1, SRC3631-2, SRC3631-3, SRC3631-5, EA203B, EA103C, EG103C, EG53B, EG53C , EG52AC , SG63B, SG63C, EG32F, EG52AC, EG33F, EG33C, FMC-0 3A1B, FMC-OASZ42, SG203RA 225A, FC-0, SG-33B, SG33C, EG100C, EG100AC, EG63C, SA32B, SA32C, SH-4 4A4B 2A2B, SH-4 / G DC24V, SRC50-2U / X, SRC50-2F / X, SC-4-1 / G, SC-4-1 DC110V, SC-5-1, SC-5-1 / G DC48V, FMC -O 4A, FR-O, FW-0, CP31D 5A , CP31FM SB-5NB , TK-0N, EG53B, SRC50-3F, SRCU50-3F, FC-0

Nút AH16P-TL5E3, AH16P-TL5, AH16P-TF, AH164, AH16P-TLOXE3, AH30-S2B22, AR30S2R-22B, AR22M4R-20Y, AH16P-TL5OXE3, AH16P-TFGX, AH164-TLR11E3, AH22-FL-FL -11E3R, AR22VALE4 , AR22VAL-11E4R ,AH30V1R11, DR22DO-M3G, DR22DOL-M3G, DR22DO-M3R, DR22DOL-M3R, AR22EOL-1OM4R, AR22PR-211, AR22PR-211B, AP35-S1XM-R, DP40S1N-RM4, AP35-S1XM-N-GM4, DP40-S1XM-N-GM4, DP40 AP22EOR-11G, AR22E0R-11R, DR22RO-M3B, DR22DOL-M3S, DR22DO-M3W, DR22DOL-M3W, AR30V2R 2A2B, AR30V2R-22R, AR30B3R-11R 2A2B, AR22MOR-11, AR30VOR-11R, AR164VORR TL11E3, AH164-TL, AR22EOR-11, ARA22PR-311, AH164-SL11M1, AH164-SL, AH164-TL, AH164-TL11M1, AH30-V1R01, AR30V5R-11, AR30V2R-01R, AH165- ZT E3, AH165-ZT, AR30PCR-551C, AH165-J2A11A, AR22EOM E3, AR22EOM-11E3, AR30M5R, AR30M5R-10G, AR30MOR, AR30MOR-10G, AR30V2R, AR30V2R-11R, AH165-TGL-11R, AH165-TGL 11E3, AH165-TGL, AC09-RX15, AC09-RX, AC09-RW4P, AC09-RW, AR22S2R, AR22S2R-20B, AH16P-TLOXE3, AH16P-TL5, AH16P-L11, AH16P-TF, AH16P-22, AH164- TF

Công tắc chữ thập AH22-AA10101010, AR22A5N-AAAAB

Công tắc tiệm cận công tắc quang điện PE-B4D, PE-B4D3, PE1-CS5P, PE-G4D , PE1-C10S , PE1-CS5S, PH21A-PRN, PH4-T5MR, PH4-TSMRR, PH4-TSMRT, PH4-T5MRR, PH4- T5MRT, PH4CT-5MRB, PM-2SH, AEQ020-1T, AES5052L-3T1, AEQ020, AES5052L

Sợi quang PH2F-D6 , PH7B-ADA, PH3AT-3MDR

Bộ điều chỉnh nguồn APR-MX2, RPXD0450-2TN-N, RPXD0020-2AN-N, RPXD0045-2TN-N, RPXD0045-2AN-N, RPXD0060-2TN-N, RPXD0060-2AN-N, RPXD0100-2TN-N, RPXD0100 -2AN-N, RPXD0150-2TN-N, RPXD0150-2AN-N, RPXD0250-2TN-N, RPXD0250-2AN-N, RPXD0450-2AN-N, RPXD0, RPXD2, RPXD4, RPXE1, RXE2, RPXE0, RPX-D0020 -2TC-N

Rơ le trạng thái rắn SS2001-1Z-A4, SS1203-1Z-A1, SS401-3Z-D3

Chuyển đổi công tắc CP31E

Bộ chuyển đổi tín hiệu RM20WB, RM21-TN16, M21-TN8, RM21-RT16, RM21-RR8A, RM20-WA, RM21-RT16, RM21-RT16H, RM21-TN16H, RM21-C, RM20-WB

Mô-đun đầu vào kỹ thuật số PLC NP1Y32T09P1, NJ-CPU-B16, 2RI100G-160, 1D500A-030A

Rơ le RB105-DC12V, RB105-DB, RB104-DE, RB105-DE, HH52P-L, HH62P-L ST5, ST7P-4, TP814X2, MS4SM-AP1T, MS4SF-AP1T, MS4SM-APIN, MS4SF-AP1N, HH54P- LAC220V, HH54P-L, HH52P-AC220V, HH52P-L, HH52P-FLDC24V, HH52P-5L, HH52PU-FL-DE, HH52P-FL-DE, HH54P-FL-DE, TP58, TP514, TP58X2, TP514X2, RS4N- DE, RS6N-DE, MS4SC-AT, MU4SC-AP, BRR21N-02S

Cáp lập trình NN-CNV3, NBOU14R-31

Đồng hồ đo điện áp và dòng điện FS-80AS, FS-80VS, KSS-6A, FS-60

Bộ điều chỉnh nguồn APR-MX2-250A, RPXE0250-2TN-N, RPXE2250-2TN-N, RPXD0020-1T

Bộ điều nhiệt PXW7TEY2-8V000-A, PXR7TEY1-8V000-A, PXR5TAY1-FV000-A

Biến tần FVR0.2C11S-2, FRN0.2CIS-2J, FVR0.4C11S-2, FRN0.4CIS-2, FRN0.2C1S-2J, FRN0.1C1S-2J

Chương trình sàng lọc không khí VFY038A 12KGS

Ổ đĩa servo RYC102C3-VVT2

Bộ điều khiển đánh lửa `BUROON` RELAY STATE SOLID KB-606K 53A092

Đức `GRASSLIN`

Hẹn giờ FM1 STUZO1, FM / 1 STUZH, FM / 1 STUZH, V86 / 1 DIGI20A O3.38.0003.1 03.38.0003.1, TaLento371

Bộ đếm thời gian Taxxo-102, UWZ48E, 05.15.1127.1 UWZ48-A, UWZ48-KE

Bộ chuyển đổi quang điện TURNUS 772, TURNUS772

`NHP`

Hẹn giờ FM1 STUZO1, FM / 1 STUZH, FM / 1 STUZH

Bộ đếm thời gian Taxxo-102, UWZ48E 05.15.1127.1, UWZ48-A, UWZ48-KE

Bộ chuyển đổi quang điện TURNUS 772

`CHUNG I CHUNG I`

Bộ điều khiển khớp nối AS AS.VS43C, KVE-7S-A, KVE-7S-B, KVE-7S-C, KVE-7S RIC DI, AS-45C 871, AS-871-A, AS-871-B, AS-871-C, KVE-75, KVE-7A, E7SA

Tấm điều khiển tốc độ VS AS-45C

NHƯ KHỚP NHƯ động cơ AS-47C 7-1 / 2HP 720C / S, thiết bị phản hồi tốc độ AS-430C

AS đốc S2TG 7,5HP

Bộ điều khiển cạnh tự động CP-10

Bảng mạch điều khiển KVDT D1 của máy dò dịch chuyển

Dongmao Electric TM50 DC110V

Động cơ TORMO` TM50 DC110V

Rơ le trạng thái rắn `GUNTHER`COMUS WG280D90Z

`GUNTHER`

Rơ le trạng thái rắn WG280D90Z WG280 WG480D10Z WG280D25Z WG480D50Z WG-480D75Z WG-480D25Z WG-A4-6D02Z WG-A4-6D02R WG-A312D25R WG-A3 12D25R

`COMUS`

Rơ le trạng thái rắn WG280D90Z WG280 WG480D10Z WG280D25Z WG480D50Z WG-480D75Z WG-480D25Z WG-A4-6D02Z WG-A4-6D02R WG-A312D25R WG-A3 12D25R

ʻ LOẠI ENCODER DI KỸ THUẬT SỐ CỦA CHÚNG TÔI: E3-500-500-IHT

Hoa Kỳ ʻUS DIGITAL`

Bộ mã hóa quay E3-500-500-IHT , E3-500-500, HB5MS-32-250-I, HB5MD-1024-315, HB5MS-200-312-IN, HB5MS, HEDS, EM1-0-120, EM1 -0-125, EM1-0-127, EM1-0-250, EM1-1-1024, EM1-2-2500, HEDS-5, HEDS-5500, HEDS-5505, HEDS-5540, HEDS-5545, HEDS -5600, HEDS-5640, HEDS-5645, HEDS-65, HEDS-6500, HEDS-6505, HEDS-6540, HEDS-6545, HEDL-65, HEDL-6500, HEDL-6505, HEDL-6540, HEDL-6545 , HB5M, HB6M, HD25, MA2, A2, HD25A

STEPPER MOTOR MS23, MS23C

Điện từ `KOKUSAI` SA-4402

`KOKUSAI`

Nam châm điện SAL-03 SA-2402 SA-2502 SA-2602 SA-3002 SA-3502 SA-3601 SA-3701 SA-3702 SA-4401 SA-4402 SA-5602 SSD-16 SSD-18 SA-33 SA-1092 SA-4602

Công tắc chân SFP-1 SFK-1 SFKF-1 SFL-1

Dây kéo Xinjing EAS-20

Dây cặp nhiệt điện `XEM` K30-1-305

XEM`

Dây cặp nhiệt điện K30-1-305 J30-1-305 040200C1 850K MCM-K-WAT 851K MCF-K-WAT I2DJHGB159D I2DJHGB040D K20-2-350 K28-2-304

25CKSUD240A E1A52-E12 J30-2-305 K30-2-305

Bộ điều nhiệt SD6C-HCUA-AARG SD6C 965A-3CA0-000 93AA-1CAO-OORR ZC12-RG-AAAA-AA 935A-1CDO- 000R 93AA-1CDO-OORR F4PH-FAAA-01

945A-1CA0-A0AB SD4C-HCAA-AARG DB20-60C0-000 988A-10KD-AAGR 103E-1620-1000 CV-C6JH-01490427D 988S-22EE-AEGG 988S-20EE-AAGG 989S-20EE-AAGG 989S-20EA-MAGG 935A-1COT-000G 945A-3CC0-BF00 SD4C-HCUC-AARG F4PH-CAA1-01RG 96A-1-KFAA-OO-GR

THERMOCOUPLE AFGA0TQ030 AFGK0UF034GK040

Rơ le trạng thái rắn SSR-480-50A-DC SSR-480-25A-DC1 SSR-480-75A-DC1 SSR-480-25A-AC1 SSR-480-50A-AC1 SSR-480-75A-AC1 SSR-240-75A- DC1 SSR-240-75A-AC1 SSR-480-50A-RND SSR-480-75A-RND SSR-240-10A-RND SSR-100-20A-DC1 DVC20-60K2-000 DB20-60K2-000 22CKFUA012A DC2S-5640 -V302

Đầu sưởi J2A81 G1A38 G1A38-L12 E2A50 G1A29 G1E94 G2A53

`DAIICHI ELECTRonICS `TRANSDUCER HTP1-T000

Ampe kế `DAIICHI` CL-110NR PSK-60C PSK-80 PXK-60C CT 5MR PSK-100C PXK-100 CR2-5 XEL-110C-HL ML-110A KIỂM ĐỊNH 0017102673 CHIBA MEP-80C PYK-60A PYK-80A PYK-60C PYK-80C SL-110A SL-110C ML-110C FMK-5C CEP-100N CEP-100NC TT2-91A-C741 TT2-91A CEP-120NC-H33 CEP-120NC PXK-80A PXK-80C

Máy đo vi lượng đa năng BAN-331A HNT-331A HTP1-T000 HTP1 HTP-417

ADTT-83A-4991 AETP2-3F1 ALC-110 ALC-110L AL-65NC AL-80NC AL-110NC AEL-110C ASY-96 ASY-100 ASP-96 ASP-101 AETT2-91A ATT2-91A AT2-91 ADTT-83A QT2-93A AGC-300 ASY-96 ALC-110L PMS-01 AGC-300 AGC-310 ALC-110 ALS-210K ALS-200R BRL-110CH CSY-96 DLC-110 DLC-110L FPDL-110C-33 FSA-96 HLC-110 HLC-110L LLC-110 LLC-110L MA-96 MDA-96 MCB-96 MLC-110 PFQ-3 PFQ-6 PMS-01 PSMT-93A QLC-110 QM1-96 QT2-93 S-63 SDLC- 105 TLC-110 TT2-91A UV-2 VLC-110 XLC-110 PSK-80CH ASY-96-S ASY-96-S2 XEL-110C PYK-60A PYK-80A PMK-60C PMK-60 CL-110NR CL-110MC PBL-110NR PBL-110NC-33 ATT2-91A WTT2-92A-33

WYL-110NR QLC-110-B3110-110

Shunt DS 400A / 60mA

Van điện từ KOUN FONG` KOS-2302A

Van điện từ KOUN FONG` KOS-2302A
KOS-2302B KOS-206B KOS-2508B KOS-2502 KO-256 DSG-02-2B2-A5 DSG-02-3C2-N
DSG-02-3C60-N DSG-03-3C3- N-D2
SWG-02-2B2-A5 SWG-02-3C2-N SWG-02-3C60-N KOS-17042 DSG-03-3C2-A5-N DSG-3C60-02 DSG-3C60-02 SWG-3C60- 02 DSG-3C2-03 SWG-3C2-03

Rơ le 8 chân Finedr` 44.52S DC24V

ASION ELECTRONICS` Bộ đếm Maohui ASPUD61M CN6AMN

ʻASION ELECTRo Đài LoanCÔNG TY TNHH nICS`

Bộ điều khiển Servo bộ đếm ASPUD61M ASPU62M AD-CU-5M

Đài Loan `show và SHUWA`

Máy thu hồi sương mù dầu SH-10 SH-20 SD-10

Máy hút bụi V-500 KV-950-2 4HP

Động cơ máy hút bụi K-2 K-1

Máy múc dầu nổi kiểu đai thép NC-40 NC-40 NC-40B NC-100 NC-300

Bộ điều khiển MOTOR của `SESAME World Association` SB32-IN-85 220V 3A

‘ SESAME ‘ động cơ 5IK, 4IK, 3IK, 2IK, 5RK, 4RK, 3RK, 2RK, 5TK, 4TK, 3TK, 2TK

Gear 2GK, 2GN, 2GS, 2GU, 2GX, 3GK, 3GN, 3GS, 3GU, 3GX, 4GK, 4GN, 4GS, 4GU, 4GX, 5GK, 5GN, 5GS, 5GU, 5GX, 5GM, 6GK, 6GN, 6GS, 6GU , 6GX, N315-402E

Hộp răng 6LF40 5LB 5LL

Bộ điều khiển tốc độ SS-11, SS-22, SS-31HR, SS-32HR, SB-31IN, SB-32IN, US-90, US-60, US-40, US-25, US-15, US-6 , US90W-C, US315-02E

Động cơ 5RK40G-S, 5RK60GN-CMFFP, 5RK60GU-CMPPF, 5RK60GN-CF, 5602R-CF, 5602-RCF, 5IK90A-DF, 4TK10GK, 5IK90RGK-C2FF, 5IK90RGK-C2F, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN , 4IK25A-ST, 5IK40GN-ST, DJ16-003251-005, G11V200S-90, 5IK60GX-ST, FI14-044238-018, 5IK40GN-U, US540-402E, 5IK90RGX-AF, M425-402E , 5IK90GX-UF -00U-Y2, HCG 590-00U-Y2

Hộp số 5GK15B, 5RK40G-S, 5GM10K, 3GK180B, 4GN-7.5, 5GS30TK, 6LF180-3, 6LF180-4, 6LF40, 4GK18K, 3GN-90, 5GM25K, 5GX5KB, FH26-043352-0015GX60KB, 4GN15K10X

Bộ điều tốc SS-32HR, SB32- IN-85, SB32, US590-01E, SS22-85 , SS22E

TAIK`speedometer đồng hồ đo nhiệt độ vôn kế máy phát S2-500R, S2-312T , S2-312A, S2-312, S2-412, S2-312PR, S2-334P, S2-334W, S2-334R, S2- 312P, S2-312U, S2-600H, S2-800WH, S2-800RH, S2-400F, S2-312A, S2-400A, S2-312T, S2-312TA, S2-312PH, S2-312ST, S2-412PA, Dòng S2-600C, S2-412PA, S2-LD, S2 S3 S4 S5 S6, S4-DT-D, S4-RT HL0023, S4-LD-A85, S2-312P, S2-312PR, S2-600H-33, S2-800WH-33, S2-334AT-AA85A41 , S2-334AT-AA85A41 , S2-334AT-AA85A41 , S2-312-DP51, S2-334DT-00A11 , S2-312PR-DP11, S2-312PR-DV61, S2- 312A-2DV21N, S3-AD-1-56A4B

Bộ đếm BỘ ĐẾM SỐ `CHARNG-WAY` SCM-31M, SCM-41M, SCM-51M, SCM-61M, SCB-42AM, SCB-52AM, SCB-62AM, SCB-43AM, SCB-56M, SCB-46M

Công tắc tiệm cận FCM2-0802P-A3U2, VL-L03MN-SX94U2, M18B-L3000N-CX9C4U2, FCM2-0802P-A3U2, FQP2-2802N-A3U7 / PUR, FQP2-1802N-A3U7 / PUR, FQP2-2802N-A3U7 / PUR-A3U7 FCM2-1808A-A3L2, M18B-L3000N-CX9C4V2, VL-L03MN-SX94U2, FQP2-1804H-A302, Q2-1804N-A

Bộ chuyển đổi quang điện VL-L03MH-SX94U2, M18B-L3000N-CX9C4U2, VL-R500N-SX94U2, M18B-D0500N-CX9040

, `SCHLEGEL` XFV32 + AT2

Tiếng Đức `schlegel`

Công tắc dừng khẩn cấp AT2 XFV32 RXJSSA18E RXJSSA18E-101655-453 ATL2 QXMT + ATL

Nút đầu lớn khẩn cấp RKVGB + BTO

Công tắc phím RKSSA25 + BZOI

Dừng khẩn cấp Núm điều khiển MTO16 QXJWA dừng khẩn cấp AT2 RXBUV + AT2

Nút ATL2 IK5 4mm2Blue 4mm2GN-YE VB4-2 iw4 / 6

Công tắc lựa chọn AC15B300 EN61058 DC13Q300 RKWAL + BTL1 RKWAL + BZ1 RKWAL + BZL1 OKT + BZ1

`tôinút ta` 01P-RM65Q1P 01P-RA40 01P-CI40 01P-L06 91A-CSB65 01P-RM40Q1P 1P E2S2K E2P1R

`Người tìm kiếm`

Rơ le.0010 55.34 5.34 40.52 55.32 56.34 44.52S 65.61 65.61.90240300 .0300 55.33 44.52.7024.0010 60.13.9024.0040 55.34.9024.0040 60.13.8230.0041 87.62.0240.0000.0050 55.32.9024 .4010 .4050 20.240 0000 87.01

44,62S 85,32 8701 0240-K 8701. 0240-K

Ghế tiếp sức 94,82 96,74 93,01.0,024 95,05 92,03 93,01,7.024

Thụy Điển cần điều khiển `CALDARO AB` S30JBK-ZT-30R3G-4889G 3HNE00442-1 3HNP00007-1

.`HSL ‘

Van điện từ 4K310-N / 723.26.02 18 611 723 4K110 4K120 4K210 4K220 4K230 4K240 4K320 4K410-15 723 4K330 4K340 4K410 4K420 4K430 221B13 221B 221R13 221R ABVD-15 / B403.1803 18 221B157 3107131 221B157235 131 723 13A21 B157235 131 91-1 21216SN2BLOO 71216SN2BL00 4K310 221B25 94 A131K65 723 723 624 624 4903 611 611 491514Q3 D400Q3 82

Cuộn dây 73218SN4UN00 A1.5202 73218BN4UN00 A1.4802

Bộ điều khiển mức `CIKACHI` C61-GP

Hôn nhau`

Chuyển nguồn cung cấp 29.315.12.932;

Công tắc vi mô 16.102D PSI / 011/204/905 54.810.101K 65 / F16 / 701R72 / M 65 / F16 / 701 / K72 / M PT8 / 011/202 LA12XLMP25ID67, LA 12 XLMP 25K, LA12XLMP25 PS1 / 181/310 PSI / 181/310 54.808.702D-939-M 54.810.701D-67-M

ʻAcushnet`

Công tắc tiệm cận DA-1805NO ATL-E5NE1

Bộ điều nhiệt FP600 FP600-112000

Rơ le AFH-BF03

`GRAVITY`

Công tắc tiệm cận SN04 SN05 SN10 SN20

Rơ le thời gian GM48-B

Công tắc quang điện `WELON` WS-C2 WS-C2A WS-CB2 WS-C2G-S WS-C2W WS-CB2-H WS-C2G-H WS-C2W-H WS-C4 WS-C4A WS-CB4 WS-CB4A WS -C4G-S WS-C4W WS-CB4-H WS-C4G-H WS-C4W-H WS-CD7 WS-CA7 WA-R5BL

`

CÔNG NGHỆ FUTTURE Công nghệ chuyển đổi băng tần kỹ thuật số NDS CODE ANGLE 02 16 tệp, 9 tệp, 8 tệp, 4 tệp

Bộ chuyển đổi điện thoại SKYPE: AW-080

SHIN SHIN điện từ TAS-25

SHIH HSING` SHIN HSIN` SHIN SHIN `SH-1683L

điện từ solenoid TAS-5 TAS-25 TAS-30A TAS-40 SH-AS30A TAU-1034 TAS-03 SH-1034 TAU-1665 TAU-1683 SH-AS08 SH-ET7040 SH-AS5 SA-AS25

`YIDA` Proximity: Loại phích cắm DA-1805NO-2P

Bộ chuyển đổi quang điện YIDA` LTD-2000N, LTD-2000T, DR6N, DA-1204NO, TM-1808NO, DA-1805A, BR-10N, DU-07N, GR-200-B, GD-300-B, GR-40- B, DA-2507NO, DA-3010NO, DR-6N, DR-4N, RC-D10P , GR-1M -B, MDR-300N, BRG-300N, DX-05N , DX-02N, RC-D10P, DU- 07N, DR-40N, BR-10N, BR-30N, BR-200N, BT-600N, BRG-40N, BRG-300N, BTG-1000N, F420-M, DX-03N

Bộ khuếch đại FR1N, PU01N, PU-05DN, PM-02DN, PM-02N

Công tắc tiệm cận DA-3015NO, DA-3010NO , DA-1806NC, DA-2507NO, DA-1805AO, DA-1204NO, TM-1204AO, TM-1812NO, TM-1808NO, TM-1808AO, TM-3015AO, DJ-1805NO, DJ-2507NO, RA-101, RA-102, DA-1805NO-2P

`YU JAIV` YUJAIV`

Chỉ báo chiều cao khuôn PDH-120, PDH-140-SLE, PDH-190-SL, PDH-190-FL, PDH-125-SL, PDH-130-SL

Bơm PE07-PS-DC-24V

Dụng cụ `HCE`Hsiang Cheng`HC` MA , MV , MAF , MVF , MW , MK , MWF , MKF , MWH , MKH , MF , MP , ML , UAF , UVF , SDA , SDV , SMA , SMV , MEF , MDF , MT , MTR , MGF , ME , MDA , MDV , MRF, MCP , MCC , MSM , MSN , UTF , SDT , SDE , SDDA , SDDV , SDB , SMT , SME , SMDA , SMDV , Dòng FP , Dòng LP , Dòng SP , Dòng PP , Dòng PP1 , Dòng RP , Dòng GP , HC 6000 , HC 6010 , HC 6030 ,UP 6710 , UP 6720 , UP 6720 Plus , HC 6730 , UP 6740 , UP 6760 , HC 6600 , HC 6610 , HC 6650 , EPM 7000 GPAX EMAF-U-4

`Phần tử tải SENSORTRONICS VISHAY: 65023-10K-0107

Phần tử tải cảm biến áp suất `VISHAY SENSORTRONICS` của Mỹ 3310 3410 3411 3420 3421 3510 3520 355 4158 5103 5123 3203 5223 5303 60030 60040 60058 65016 65016-0104W 65016-TWA 65023 65040 65040-1127W 65040W 65058 65058-TSA 65058S 65059-TWA 65083 9103 9123 9223 9303 9323 9423 9803 ACB ALC CLB CSB DLB DSR MDB SBC SEB SHB SQB SQB-H SSB 100210041006 1010 1015 1022 1030 1040 1041 1042 1130 1140 1142 1242 1250 1252 1260 1263 1265 13650 1330 1510 60008 60048 60051 60064 HPS LOC LPS 65023-10K-0107 6000115-1177 1065625 65083CS2000KG-3124M 65083-2t-C3 65083CS3000KG-3124M 65083-3t-C3

Loại S 363 60001 60036 60063 614 615 616 619 620 BSP STC 0355.0500

LOẠI ROCKER 115 120 121 122 220 65088 65088-0114 65094 65114 792 92 CSP DSC KSR LCD PSD RLC SCC

HOKUYO` Beiyang AC-NEA6

Bộ cảm biến bộ đếm `HOKUYO Beiyang` DC-SAN AC-NEA4 AC-NEA6 DC-SB6-N DC-SB6-NZ DSB630 DC-NXA FB-27C PE4-HIT PEX-501C PE2-3C PE4-10E PE4-10FC PEX-001 PEX-105C PK7-CR PVF-CR AC-NKD4 AC-NKB5 VS-D433 DVSD418 PLX-403W AC-ZB3X5 DNB6201 DC-JB6-AY AC-NKBA4 AC-NKBA5 AC-ZB45 PEX-150C PEX-002C

CZB8011 PH-DX-R-72 PH-WX-2P-70A PH-WX-2AR-71A PH-WX-R-71A AC-NSA AC-NSB PH-WX-R-71AM HU2-015FH PK8-CR EP1- 321 EP6-321 EP7-321 AC-SA AC-NHB6 AC-SB CSB2016 PE2-H2TY DC-HB4 DC-HB4-N PEX-263C-S FB-7N DC-JB6-AY PD5-2MA PL8-H3L PLX-403W PB6-H81C FG-51C AC-ZB25 CZB0019 PL3-FR PL3-E PLX-201LC PEX-10E PEX-10FC DC-NXB AC-NHB4-Z CHB2636 PL8-5FL PL8-5E PLX-105W DMS-HB1-V PE2- 3FC PE2-3E-L

Bộ khuếch đại PX7-CRD

Bộ giao tiếp quang học BWF-11A / 11B

Bộ chuyển đổi cho hệ thống truyền nhiều tín hiệu CWF-01B CWF-01A

Sợi ES2-321A EP9-322

Nhật Bản Thương hiệu quốc tế` Nam châm điện SA-2602

KOKUSAI ` nam châm điện SAL-02B , 03B-SAL, SA-2502, SA-2602

SA-3002 SA-3502 SA-3601 SA-3701 SA-3702 SA-4401 SA-4402 SA-5602 SSD-16

SSD-18 SA-33 SA-3501 SA-1092 SA-46025 SAL-02B SAL-03B SA-992

Công tắc chân SFP-1 SFK-1 SFKF-1 SFL-1

Thống đốc Hiệp hội Thế giới: US590-01E

Động cơ `SESAME` 5IK, 4IK, 3IK, 2IK, 5RK, 4RK, 3RK, 2RK, 5TK, 4TK, 3TK, 2TK

Gear 2GK, 2GN, 2GS, 2GU, 2GX, 3GK, 3GN, 3GS, 3GU, 3GX, 4GK, 4GN, 4GS, 4GU, 4GX, 5GK, 5GN, 5GS, 5GU, 5GX, 5GM, 6GK, 6GN, 6GS, 6GU , 6GX, N315-402E

Hộp răng 6LF40 5LB 5LL

Bộ điều khiển tốc độ SS-11, SS-22, SS-31HR, SS-32HR, SB-31IN, SB-32IN, US-90, US-60, US-40, US-25, US-15, US-6 , US90W-C, US315-02E

Động cơ 5RK40G-S, 5RK60GN-CMFFP, 5RK60GU-CMPPF, 5RK60GN-CF, 5602R-CF, 5602-RCF, 5IK90A-DF, 4TK10GK, 5IK90RGK-C2FF, 5IK90RGK-C2F, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN, 3IK15GN , 4IK25A-ST, 5IK40GN-ST, DJ16-003251-005, G11V200S-90, 5IK60GX-ST, FI14-044238-018, 5IK40GN-U, US540-402E, 5IK90RGX-AF, M425-402E , 5IK90GX-UF -00U-Y2, HCG 590-00U-Y2

Hộp số 5GK15B, 5RK40G-S, 5GM10K, 3GK180B, 4GN-7.5, 5GS30TK, 6LF180-3, 6LF180-4, 6LF40, 4GK18K, 3GN-90, 5GM25K, 5GX5KB, FH26-043352-0015GX60KB, 4GN15K10X

Bộ điều tốc SS-32HR, SB32-IN-85, SB32, US590-01E, SS22-85 , SS22E

Bộ điều khiển `HONG SHENG EL` ETC-3305, ETC-3408, ETC-3408A, ETC-3330-C TRIAC, ETC-3408-A

Động cơ TM8EL 0.5KG / MX4P, 1KG / MX4P

Mô-men xoắn ba pha TM3L, TM8 2KG / M, TM6 0,3KG / M 7,5kg / cm 7,5kg / M 0,5KG / MX4P 1KG / MX4P, TM8EL TM4

Quạt gió HP1 / 4

MARUYASU` chỉ báo BLL-24R

Đèn báo “ MARUYASU` Nhật Bản L16R1-24 R L16R BLL-24 F160Q-124-11 F160Q-124-12 YFMD22-01-24RLBLR-24GLH DB24-19G DB24-19WS F16MD3-24R-11F162MD-324-11R 2HPT226-11BB DB24 -79WUS DB24-89WUS QSL-241WL A22IL24 HS22-2-11 POM-100W A22SN211B HAG22-11 A22FAG3011HAG22-10 A22FAG3010G DB24-531RL DB24-531GL DB24-531 A22PF10 DB24-790S DB24-79GS P160MQMD-11R P11 -C P16Q-G11 P16Q-Y11 P16Q-R11A221LT100WL DB24-60P A22ILT100WL P162Q-G11 P162Q-Y11 P162Q-R11DB24-89GF DB24-89BRF1 DB24-891BWOF BLR-24YLHS-C DB24-06PGS DB24-06PGS DB24-06PGS DB24-06PGS DB24-06PGS DB24-06PGS DB24-06PGS A30-FAM-24-11R BLR-24L-C DB24-79OS

DB24-96WS DB24-96WUS BLR-24R-HSP-C BLR-24R-L-HSP-C

Công tắc nút A30PSA10B XSPA-3020B HP22-10B A22PF10B YF-16R24 BLR-30

A30FTG20010 A30FTG10020GL A30FTG10020YL A30PD10Y A30PD10R A30FTG20010GL A30SN211B A30SN311B A30LT100WL A30ILT100WL A30LT100RL A30ILT100RL A30LT100YL A30ILT100YL A30PF01R A30PF10B A30PF10Y XS2-3020B A30SN220B A30PF11 XP-3010Y A30PF10Y XS3-3020B A30SN311B XS2-3010B A30SN210B A22ILA A22ILT-24L-200L A22PSA11B HMD22-01R A22PMD01R HPD22-10 A22PD10 C161 -12 C1612 C1611 F162Q-200-11R F162Q-200-12R A25PMD11J A25ILT200 A25LT200O L16Q1Q1-24R L16Q1Q2-24G L16Q1Q1-24W L16Q1Q1-24Y L160Q-124R L160Q-124G L160GL-124WY A25

HSK22-2-10 A22SK210 MDHAG22-24-10 A22FAG2410 MDHAG22-24-10W A22FAG2410WL YS-16 F16MD3-24R-11 TMD-500-S NB268-WS NB268-RS A30SK211C A30SK211J CP (B) -R 41-10279 A25FOAFOAF11279 A25FOAFOA A22FAG2410GL A22PME10Y A22PT10Y YF-16H24LE YF16-H24L S2PJ-30 A30PMD02R XPD-2530R A25PB11R A25SN220 A25PT11 A25PD10 2HPT226-11BR

Công tắc phím A30SK3LR0101

Bóng đèn AC24V JHA9-24R LSX6-24R LSX6-24G LSX6-24Y N-LEIZ LE10-24G-1

MDBDG-24-C MDBDG-24 E12-T20-30V E12-T20-100V A22SKE220C701,

A22PFEH11BJ, A22FTH10011RLJ, A22ILT100RL, A22SJ311D701J, A30FAD, A30PSA, A25ILAG, A22PTCMEH, A22OF01Y, A22FA2411YL, A22SN211B, A22ILA24G, A22PMD04A, A22PMD04R

2HPP225-11BRJ, MDHT22-100RLH, HSK22-3-1111D200J, 2HPFL225-100-11BRJLH, MDHF22-100-11RJLH, HSS22-3LR, HTS22, MDHLS22B H SERIES, P161RB-11,

F161R1-24R-11, S161R2-B11, K161R2-C60111, S16R2-B, K16R2-C601, F16R1-24R, L16R1-24R, P16R-B

Đường kính 16 series, YPH-16BE, YFH-16R24LE, YFMD22-01-24RLE, YS-16B2, YSK-16C2601, QSL-241RLE, YL-16R24LE

Y.QSL.RSL SERIES, XPCM3010B, XPCM2501G, XPD3010H, XPR2511Y, XPRGA-2511G, XS2-3010B, XST3-3011B, XSK3-2522XST3L-3011XWLPT, XWLPD, XMDK-3011R, XWLPP301101B

X SERIES, XPN-3010G, XPCN-3010B, XPRN-3010B, XPDGN-2511Y, XWLPPN301111

DÒNG XN, MDMHE482-C, MDSGL371, MHE481-3-RC, MDSGL373-200ROGH

Bộ rung DR22B3-H

Khối đầu cuối TMD-100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!