Shop AKT Techno cung cấp các sản phẩm thiết bị hãng Keyence

Một số mã sản phẩm thông dụng của hãng tại Việt Nam

Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ Zalo 0973429587

ACURO AC36, ACURO AC59, ACURO AC61, GP-M010, FU-67TZ, LV-F1, FS-N41N, FS-N42N, FU-67MG, FS-N41N, FU-67MG, OP-87354, OP-87231, IL-2000, FS-V21R , EV-18M, IV-500CA, OP-87907, IV-M30, LV-H62, FU-21X, LK-G155, SK-H055, LR-ZB250AN, EH-303A, AP33A, LS-D1000, LS-9501, CB-B10, FS-N11N, EZ-12M, FU-66Z, KV-AD40V, VT3-15D, FS-V31 FS-V32P F-20 LV-S41L FS-V32 FS-L51 LV-S41 FS-V31C LV-S61 KEYENCE AG-411 FS-V31CP PZ-M51P LV-S31 KEYENCE FS-V11 FS-V32C PZ-M61P LV-11SA KEYENCE LV-H62 FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP KEYENCE FS-V12 FS-V33 PZ-M31P LV-12SA KEYENCE FS-V21R FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP KEYENCE FS-V22 FS-V34 PZV71P LV-F1 KEYENCE FS-V31 FS-V34P PZV31P KEYENCE FU-38 FS-V33C PZ-V11P LV-H32 KEYENCE FU-40 FS-V33CP LV-H35 KEYENCE FU-61 FS-V34C PZ-M52P LV-H35F KEYENCE FU-6F FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 KEYENCE FU-7F FS-V30 PZ-M72P LV-H42 KEYENCE LV-11S FS-V31M PZ-M32P LV-H47 KEYENCE LV-21A PZ-M12P LV-H52 KEYENCE LV-21A FS-V21RP PZ-V72P LV-H62 KEYENCE LV-51M FS-V22RP PZV32P LV-H62F KEYENCE LV-H100 FS-V21R PZ-V12P LV-H64 KEYENCE LV-H35 FS-V22R LV-H65 KEYENCE LV-H62 FS-V20R PZ-M53P LV-H67 KEYENCE LV-H67 FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100 KEYENCE LX2-V10 FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110 KEYENCE PS-47 FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300 KEYENCE PS-52 FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP KEYENCE PS-T1 PZV73P LV-52P KEYENCE PS-T2 FS-V10 PZV33P LV-20A KEYENCE PZ-51 FS-V11 PZ-V13P LV-21AP KEYENCE PZ-M51 FS-V11P LV-22AP KEYENCE SL-C24H FS-V12 PZ-B01 LV-H41 KEYENCE AG-411 FS-V12P PZ-B11 LV-H51 KEYENCE FS-V11 FS-M0 PZ-B21 LV-11 KEYENCE LV-H62 FS-M1 PZ-B22 LV-B301 KEYENCE FS-V12 FS-M1H PZ-B31 LV-B302 KEYENCE FS-V21R FS-M1P PZ-B32 LV-B101 KEYENCE FS-V22 FS-M2 PZ-B701 LV-B102 KEYENCE FS-V31 FS-M2P PZ-B711 KEYENCE FU-38 PZ-B761 LV-L01 KEYENCE FU-40 FS-T0 PZ-B41 LV-L02 KEYENCE FU-61 FS-T1 PZ-B51 R-6 KEYENCE FU-6F FS-T1G PZ-B61 R-7 KEYENCE FU-7F FS-T1P PZ-S10 R-8 KEYENCE LV-11S FS-T2 PZ-S20 KEYENCE LV-21A FS-T2P A-4 SL-C08H KEYENCE LV-21A R-5 SL-C12H KEYENCE LV-51M FS-V1 SL-C16H KEYENCE LV-H100 FS-V1P PZ-41 SL-C20H KEYENCE LV-H35 PZ-41L SL-C24H KEYENCE LV-H62 FS-R0 PZ-41LP SL-C28H KEYENCE LV-H67 PZ-41P SL-C32H KEYENCE LX2-V10 FS-T22 SL-C36H KEYENCE PS-47 FS-T22P PZ-42 SL-C40H KEYENCE PS-52 FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H KEYENCE PS-T1 PZ-42LP SL-C48H KEYENCE PS-T2 FS-X18 PZ-42P SL-C52H KEYENCE PZ-51 SL-C56H KEYENCE PZ-M51 FS2-60 PZ-51 SL-C60H KEYENCE SL-C24H FS2-60P PZ-51L SL-C64H EM-005(P) FS2-60G PZ-51LP EM-010(P) PZ-51P SL-C16F EM-014(P) FS2-62 SL-C24F EM-030(P) FS2-62P PZ-61 SL-C32F EM-038(P) PZ-61L SL-C40F EM-054(P) FS2-65 PZ-61LP SL-C48F EM-080(P) FS2-65P PZ-61P SL-C56F EZ-8M SL-C64F EZ-12M PZ-101 SL-C72F EZ-18M FU-10 PZ-101P SL-C80F EZ-18T FU-11 SL-C88F EZ-30M FU-12 PZ2-41 SL-C96F EV-108M FU-13 PZ2-41P SL-C104F FS-V31 FS-L71 LV-S71 FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F FS-V31P FS-L41 LV-S72 FU-16 PZ2-41PSO(1661) SL-C120F FU-67(5000) PS-52 AP-13S FU-16Z PZ2-41DSO(1670) SL-C128F FU-67TZ PS-55 AP-14S FU-18 PZ2-41DPSO(1671) FU-67TG PS-56 AP-15S FU-18M SL-R11 FU-67V PS-58 AP-16S FU-20 PZ2-42 SL-R12EX FU-67G PS-05 AP-V80WP

0101474/01 50102513/01 50103980/01 50103981/01 50104627/01 50105147/01 50105705/01 50106206/01 50109102/01 50109712/01 50109714/01 50109718/01 Digitaler Drucksensor Einweglichtleiter Einweglichtschranke Endeinheit (2tlg) Entladungsstab Fotoelektrischer Sensor Reflektor KEYENCE EV-108M KEYENCE KL-32CX KEYENCE KL-N20V KEYENCE KV-C32TA KEYENCE KV-C32XA KEYENCE KV-C64XA KEYENCE KV-C64XB KEYENCE KV-H20S KEYENCE PX-10CP KEYENCE PZ-V73P KEYENCE TÜRKİYE Keyence- FU-77TZ Keyence- PZ2-62 Keyence-77 TZ Keyence-AP 32P Keyence-AP-31P Keyence-AP-B01; für Serie AP-C30W Keyence-AP-C30WP Keyence-AP-C31WP Unterdruck Keyence-BL-501 h Keyence-CA-CN10 Keyence-CA-CN3 Keyence-CA-D5 Keyence-CA-DBR5 Keyence-CA-DBW13 Keyence-CA-DC100 Keyence-CA-DRR10F Keyence-CA-DRW10F Keyence-CA-LH8 Keyence-CA-MP81 Keyence-Conductor (cable) E66085 style 20379 Keyence 7m Keyence-CV-200C Keyence-CV-200M Keyence-CV-550 Keyence-CV-5501P Keyence-CV-751P/CV-070 Keyence-CV-C17 Keyence-cv-x150fp Keyence-CZ-10 Keyence-CZ-41 Keyence-CZ-H32 Keyence-CZ-H37S Keyence-CZ-H52 Keyence-CZ-K1P Keyence-CZ-V21AP Keyence-EH-614 A Keyence-EM-010 Keyence-ES-M1P Keyence-ESM-BA301 Keyence-EZ-18T Keyence-EZ-8M Keyence-F-1 Keyence-F-2 Keyence-F-2HA Keyence-FS – N11CP Keyence-FS-N11P Keyence-FS-N15CP (Zolltarifnummer 85365019) Keyence-FS-T1 Keyence-FS-V11P Keyence-FS-V21R Keyence-FS-V21RP Keyence-FS-V31CP Keyence-FS-V31P Keyence-FS-V31P 85365019 Keyence-FS-V33P Keyence-FS2 – 60 P Keyence-FT/55AP/H20 Keyence-FU – 38 V Keyence-FU-10 Keyence-FU-12 Keyence-FU-16Z Keyence-FU-35FA Keyence-FU-35FA(5000) 90138090 Keyence-FU-35TG Keyence-FU-37 Keyence-FU-40 Keyence-FU-52TZ Keyence-FU-67 Keyence-FU-67 TZ Keyence-FU-67 V Keyence-FU-68 Keyence-FU-69X Keyence-FU-77 Keyence-FU-77V Keyence-GT-71AP Keyence-GT-H10 Keyence-GT2-71P Keyence-GT2-H32 Keyence-GV-H130 Keyence-IG-010 Keyence-IG-010R Keyence-IG-028 Keyence-IG-1000 Keyence-IL-030 Keyence-IL-065 Keyence-IL-1000 Keyence-IL-300 Keyence-IL-600 Keyence-IM-6020ISO (90314910) Keyence-IM-6500D (90314910) Keyence-IV-500CA Keyence-IV-M30 Keyence-IZH10 Keyence-KV-24T2W Keyence-KV-8ET2W Keyence-LB-01 Keyence-LJ – G015K Keyence-LJ – G080 Keyence-LJ – G200 Keyence-LJ-G5001P Keyence-LJ-GC5 Keyence-LJ-H1W Keyence-LK-G402 Keyence-LS-5001 Keyence-LS-5041 Keyence-LV-11SAP Keyence-LV-21A Keyence-LV-21AP Keyence-LV-21AP 90314990 Keyence-LV-22AP Keyence-LV-51MP Keyence-LV-B301 Keyence-LV-H32 Keyence-LV-H37 Keyence-LV-H42 Keyence-LV-H47 Keyence-LV-H62 Keyence-LV-H62 90314990 Keyence-LV-S31 Keyence-LX2-I2W Keyence-M2-H50 Keyence-N-L1 Keyence-OP-26751; bei Montage auf Hut-Schiene Keyence-OP-42339 Keyence-OP-42342 Keyence-OP-42347 Keyence-OP-5148 Keyence-OP-51657 Keyence-OP-73880 Keyence-OP-77681 Keyence-OP-84231 Keyence-OP-84327 Keyence-OP-87057 Keyence-OP-87058 Keyence-OP-87436 Keyence-OP-87441 Keyence-OP-87454 Keyence-pg-610 Keyence-PS-58SO(2237) Keyence-PS-MIP Keyence-PS-X28 Keyence-PZ-51 Keyence-PZ-B761 Keyence-PZ-G42B Keyence-PZ-G42CP Keyence-PZ-G42N Keyence-PZ-G61 CP Keyence-PZ-G61CB Keyence-PZ-G61CP Keyence-PZ-M32P Keyence-PZ-M52 Keyence-PZ-M52P Keyence-PZ-V11P Keyence-PZ-V71P Keyence-PZ2-42P Keyence-PZ2-51P Keyence-PZ2-51PR Keyence-PZ2-51T 12-24V DC Keyence-PZ2-62P Keyence-R-5 Keyence-R-6 90319085 Keyence-R-7 Keyence-SJ-C2M Keyence-SJ-C2U Keyence-SJ-C3 Keyence-SJ-G036 Keyence-SJ-G108 Keyence-SJ-M020G Keyence-SJ-M200 Keyence-SL-C36H Keyence-SL-C40H Keyence-SL-PC10P Keyence-SL-R11 Keyence-SL-S1 Keyence-SL-V36H Keyence-SL-VP7P Keyence-SR-500 Keyence-SR-610 Keyence-SZ-04M Keyence-TI-45N.

KEYENCE AG-411 FU-59 PS-T2 AP-V41W FU-82C KV-16EXW GT-H10L
KEYENCE FS-V11 FU-5F PS-T0 AP-V41WP FU-83C KV-16EYRW GT-H22L
KEYENCE LV-H62 FU-5FZ AP-V42W FS2-62P PZ-61 SL-C32F
KEYENCE FS-V12 FU-58 PS-52C AP-V42WP PZ-61L SL-C40F
KEYENCE FS-V21R FU-61 PS-55C AP-B01 FS2-65 PZ-61LP SL-C48F
KEYENCE FS-V22 FU-61Z PS-47C AP-B02 FS2-65P PZ-61P SL-C56F
KEYENCE FS-V31 FU-63 PS-49C AP-B03 FU-78 KV-8ERW GT-75AP
KEYENCE FU-38 FU-63T PS-201C AP-B04 FU-79 KV-8ET2W GT-76A
KEYENCE FU-40 FU-63Z AP-B05 FU-10 PZ-101P SL-C80F
KEYENCE FU-61 FU-65 PS-45 AP-A01 FU-11 SL-C88F
KEYENCE FU-6F FU-65X PS-46 AP-A02 FU-12 PZ2-41 SL-C96F
KEYENCE FU-7F FU-66 PS-47 FU-13 PZ2-41P SL-C104F
KEYENCE LV-11S FU-66TZ PS-48 AP-10S FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F
KEYENCE LV-21A FU-66Z PS-49 AP-11S FU-16 PZ2-41PSO(1661) SL-C120F
KEYENCE LV-21A FU-67 AP-12S FU-16Z PZ2-41DSO(1670) SL-C128F
KEYENCE LV-51M FU-18M SL-R11 FU-18 PZ2-41DPSO(1671)
KEYENCE LV-H100 FU-67TZ PS-55 AP-14S FU-67(5000) PS-52 AP-13S
KEYENCE LV-H35 FU-67TG PS-56 AP-15S FU-20 PZ2-42 SL-R12EX
KEYENCE LV-H62 FU-67V PS-58 AP-16S FU-21 PZ2-42P
KEYENCE LV-H67 FU-67G PS-05 AP-V80WP FU-21X PZ2-42SO(1662) SL-U2
KEYENCE LX2-V10 FU-68 AP-V85WP FU-22 PZ2-42PSO(1663)
KEYENCE PS-47 FU-47TZ AP-C33WP FU-22X PZ2-42DSO(1672) SL-P7P
KEYENCE PS-52 PS-25 AP-C40W FU-23 PZ2-42DPSO(1673) SL-PC5P
KEYENCE PS-T1 FU-6F PS-205 FU-23X SL-PC10P
KEYENCE PS-T2 PS-206 AP-31(Z)P FU-2303 PZ2-51 SL-CC10PT
KEYENCE PZ-51 FU-71 AP-32(Z)P FU-24X PZ2-51P SL-CC10PR
KEYENCE PZ-M51 SL-S3 FU-25 PZ2-51SO(1664) SL-C5P
KEYENCE SL-C24H FU-31 PZ2-61 SL-S4 FU-2540 PZ2-51PSO(1665) SL-S1
KEYENCE AG-411 FU-32 PZ2-61P SL-S10 FU-71Z KV-10RW AP-33(Z)P
KEYENCE FS-V11 FU-33 PZ2-61D SL-P7N FU-73 KV-10T2W AP-34(Z)P
KEYENCE LV-H62 R-5 SL-C12H FU-75F KV-16RW AP-31(Z)
KEYENCE FS-V12 FS-V1 SL-C16H FU-76F KV-16T2W AP-32(Z)
KEYENCE FS-V21R FU-77TZ KV-40RW FU-34 PZ2-61SO(1666) SL-PC5N
KEYENCE FS-V22 FU-35F SL-CC10NR FU-35A PZ2-61PSO(1667) SL-CC10NT
KEYENCE FS-V31 FU-35TZ SL-R12D FU-77V KV-40T2W GT-71A
KEYENCE FU-38 FU-36 A-1 FU-35FA PZ2-62 SL-C5N
KEYENCE FU-40 FU-36X A-2 SL-M12H FU-81C KV-8EYT2W GT-H22
KEYENCE FU-61 FU-37 A-3 SL-M16H FU-35FZ PZ2-62SO(1668) SL-C08SB
KEYENCE FU-6F SL-C64F FU-35TG PZ2-62PSO(1669) SL-C16SB
KEYENCE FU-7F PZ-101 SL-C72F FU-77V(5000) KV-80RW GT-71AP
KEYENCE LV-11S FU-48 CZ-11 FU-77G KV-80TW GT-72A
KEYENCE LV-21A KV-8EYRW GT-H10 FU-77G(2000) GT-72AP
KEYENCE LV-21A FU-35FG PZ2-62P FU-77G(5000) KV-8ERW GT-75A
KEYENCE LV-51M FU-38 SL-M20H FU-83C(2000) KV-16EYTW GT-A10
KEYENCE LV-H100 PZ-51P SL-C16F FU-38V CZ-V21P SL-M24H
KEYENCE LV-H35 FS2-62 SL-C24F FU-38R CZ-V22P SL-M28H
KEYENCE LV-H62 ES-X38 FU-38S CZ-H32 SL-M32H
KEYENCE LV-H67 FU-84C GT-A22 FU-40 CZ-H35S SL-M36H
KEYENCE LX2-V10 FU-85 KV-AD4 DL-RS1 FU-40G CZ-H37S SL-M40H
KEYENCE PS-47 FU-85Z KV-DA4 DL-RB1 FU-41TZ CZ-H52 SL-M44H
KEYENCE PS-52 FU-86 FU-42 CZ-H72 SL-M48H
KEYENCE PS-T1 FU-86Z KV-U6W FU-42TZ CZ-V21AP SL-M52H
KEYENCE PS-T2 FU-87 KV-P3E/-P3E-01 FU-43 SL-M56H
KEYENCE PZ-51 FU-88 KV-H3U FU-45 CZ-K1P SL-M60H
KEYENCE PZ-M51 FU-88(5000) KV-H6WU2 FU-45X CZ-10 SL-M64H
KEYENCE SL-C24H FU-91 FU-7F KV-8EXW GT-76AP
EM-005(P) FU-91(5000) M-2 FU-49 CZ-12 AP-C30W
EM-010(P) FU-92 M-3 FU-49X CZ-40 AP-C30WP
EM-014(P) FU-93 FU-49X(2000) CZ-41 AP-C31W
EM-030(P) FU-93Z RC-14 FU-4F CZ-41(5000) AP-C31WP
EM-038(P) FU-94C RC-16 FU-4FZ CZ-60 AP-C33W
EM-054(P) FU-95 RC-19 FU-69 PS-201 AP-V82WP
EM-080(P) FU-95S FU-69X PS-202 AP-V87WP
EZ-8M FU-95H PX-10 FU-50 PS2-61 AP-C40WP
EZ-12M FU-95Z PX-10P FU-51TZ PS2-61P AP-41
EZ-18M FU-96 PX-10C FU-52TZ PS-X28 AP-41M
EZ-18T FU-96(5000) PX-10CP FU-53TZ AP-43
EZ-30M F-1 PX-H71 FU-54TZ PS-T1P AP-44
EV-108M F-1SO(1706) PX-H71TZ FU-57TE PS-T2P AP-47
EH-114 F-2 PX-H72 FU-57TZ PS-T1 AP-48
EH-614A F-2HA PX-H61 FS-M1P PZ-B32 LV-B101
EH-402 F-3HA PX-H71G FS-M2 PZ-B701 LV-B102
EH-416 F-4 PX-H72G FS-M2P PZ-B711
EH-422 F-4HA PX-H61G FS-V31CP PZ-M51P LV-S31
EH-430 F-5 PX-H71(10M) FS-V32C PZ-M61P LV-11SA
EH-440 F-5HA PX-H71TZ(10M) FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP
EH-290 F-6HA PX-H72(30M) FS-V33 PZ-M31P LV-12SA
EV-112M PX-B71 FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP
EV-112U EM-005 PX-B72 FS-T2 PZ-S20
EV-118M EM-005P PX-B71L FS-T2P A-4 SL-C08H
EV-118U EM-010 PX-B72L FU-77 KV-24RW AP-33/Z)
EV-130U EM-010P FU-77TG KV-24T2W AP-34(Z)
ES-32DC EM-014 FS-V1P PZ-41 SL-C20H
EM-014P FS-V31C LV-S61 PZ-41L SL-C24H
EM-030 FS-T0 PZ-B41 LV-L02 FS-R0 PZ-41LP SL-C28H
EM-030P FS-T1 PZ-B51 R-6 FS-V22RP PZV32P LV-H62F
EM-038 FS-T1G PZ-B61 R-7 FS-V21R PZ-V12P LV-H64
EM-038P FS-T1P PZ-S10 R-8 FS-T22P PZ-42 SL-C40H
EM-054 PZ-B761 LV-L01 FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H
EM-054P FS-V34 PZV71P LV-F1 PZ-42LP SL-C48H
EM-080 FS-V34P PZV31P FS-X18 PZ-42P SL-C52H
EM-080P FS-V33C PZ-V11P LV-H32 SL-C56H
EZ-8M FS-V33CP LV-H35 FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100
EZ-12M PZ-41P SL-C32H FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110
EZ-18M FS-T22 SL-C36H FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300
EZ-30M FS-V22R LV-H65 FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP
EZ-18T FS-V20R PZ-M53P LV-H67 FS-V31 FS-L71 LV-S71
EV-108M FS2-60 PZ-51 SL-C60H FS-V31P FS-L41 LV-S72
EV-112M FS2-60P PZ-51L SL-C64H FS-V32 FS-L51 LV-S41
EV-112U FS2-60G PZ-51LP FS-V32P F-20 LV-S41L
EV-118M EH-110 FS-V34C PZ-M52P LV-H35F
EV-118U PZV73P LV-52P FS-V34CP PZ-M62P LV-H37
EV-130U FS-V10 PZV33P LV-20A FS-V30 PZ-M72P LV-H42
ES-32DC FS-V11 PZ-V13P LV-21AP FS-V31M PZ-M32P LV-H47
ES-X38 FS-V11P LV-22AP FS-V12 PZ-B01 LV-H41
ES-M1 PZ-M12P LV-H52 FS-V12P PZ-B11 LV-H51
EH-305 ES-M1P FS-M0 PZ-B21 LV-11
EH-308 ES-M2 FS-M1 PZ-B22 LV-B301
EH-308S ES-M2P FS-M1H PZ-B31 LV-B302
EH-108 EH-302 FS-V21RP PZ-V72P LV-H62
EH-303A 
FS-V21RP Code: FS-M1 
“Model: KV-D30
Input: 24VDC 140mA” Code: FS-V33P 
“Sensor
Model: PZ-V71 (12-24VDC)” Code: PZ-G102N 
Model: FS-V21 Code: FS-M1H 
Model: FS-N11N Code: PZ2-42 
Model: NR 500 Model: LV-51M 
Code: FU-77 Code: FU-57TE 
Code: FU-5FZ Code: FS-N11N 
Code: FU-77TZ Code: FU-12 
Code: FU-32 Code: LV-21A 
Code: PZ-M31 Code: FS-N11N 
Code: FS-V31 Code: EM-014 
Code: FS-V32 Code: PW-41 
Code: EV108M “Code: SL-C24H-R/T 
SL-C24H-R+SL-C24H-T” 
Code: RV-10 “Code: SL-C08HR/T
SL-C08H-R+SL-C08H-T” 
Code: KV-16DT Code: AP-33A 
Code: LV-S41 Code: FU-65X 
Model: FU-35FA Code: FS-NEO 
Code: OP-66869 Code: FU-63 
Code: LV-11SBP Code: LV-H62 
Code: LV-S72 Code: FU-20 
Code: FU-10+FS-N11N Code: FS-N11N 
Code: FS-N14N Code: FS-V31 
“GV-21P 
Amplifier Unit, Main Unit, PNP” Code: LV-S62 
“GV-H450 
Digital CMOS-Lasersensor 160-450mm” Code: LV-N11MN 
Code: LV-21A Code: MS2-H50 
Code: LV-H47 Model: IL-1500 
Code: FS-V11 “Sensor head
FU-20″  “SL-C80F
 “Amplifier FS-N11N” 
“SL-C16F Amplifier
FS-V31″ 
Code: GV-21P “Sensor head
LV-S62″ 
Code: GV-H450 “Amplifier
LV-N11MN” 
Code: PZ-M51 “Power supply
MS2-H50″ 
Code: EH-303A “Correct: FS-V21R
(FS-21R)” 
Code: FT-H20 Code: FS-V22R 
Code: FT-55A “Sensor
Model: EV-130U” 
Code: FS-N13N “Retro-reflective sensor 
PZ-G61N+OP-84219 ” 
Code: FS-N14N Code: FU-25 
Code: FU-77 Code: FS-V11 
“Code: FS-V31P
BROWN:12- 24VDC” Code: PS-201C 
Code: EZ-8M Code: PZ-G41P 
Code: EZ-12M Code: PZ-G61P 
Code: EZ-18M Code: EH-305 
Code: EV-108M Model: IL-1000 
Code: EV-112M Model: OP87058 10m 
Code: EV-118M Code: FS-V33CP 
Code: ES-M1P Code: FU-77V 
Code: ES-M2P Code: FU-67 (FU–67) 
Code: EH-302 Code: EV-108U 
Code: EH-303A Controller: CV-X100 
Code: EH-308 “Camera 
CVH035C (CV‐H035C)” 
Code: EH-108 “Lens
CALH25 (CA‐LH25)” 
Code: EH-110 “Close Up Ring
OP51612 (OP‐51612)” 
Code: ET-305 “Camera Cable
CACN3 (CA‐CN3)” 
Code: ET-308 “LED Controller
CADC21E (CA‐DC21E)” 
Code: ET-110 “LED Cable 
CAD2 (CA‐D2)” 
Code: ET-90 “LED Lighting
CADRW10F (CA‐DRW10F)” 
Code: PZ-G42N “Power Supply
CAU3 (CA‐U3)” 
Code: PZ-M51 “LCD Monitor 
CAMP120 (CA‐MP120)” 
Code: PR-M51N3 “VGA Cable
OP66842 (OP‐66842)” 
Code: PQ-01 “Sensor
IV150MA (IV-150MA)” 
Code: PQ-02 “Touch panel Monitor
IVM30 (IV- M30)” 
Code: FU-54TZ “Software for IV
IVH1 (IV-H1)” 
Code: FU-35TZ “Head power I/O cable
OP87440 (OP-87440)” 
Code: FU-E11 “Monitor power cable
OP87443 (OP-87443)” 
Code: FU-77 “Monitor cable
OP87446 (OP-87446)” 
Code: FU-77TZ “Ethernet cable
PO87454 (PO-87454)” 
Code: FS-N11N “Polarised filiter attachment
PO87436 (PO-87436)” 
Code: FS-N12N “Power Supply
MS2H50 (MS2-H50)” 
Code: IL-S025 Model: FU-95 
Code: IL-1000 Code: PZ-M31 
Code: OP-87056 Code: PJ-55A 
Code: N-R2 “KEYENCE CORP – CONTROL
Model: CZH52 (CZ-H52)” 
Code: CZ-H32 Model: RC-18 
“Code: PX-H71
Note: Can’t support” “CONTACTS/NEEDLE
Code: OP-78041″ 
“Code: PX-10
Note: Can’t support” “Lens
Code: F2″ 
Code: EV-118U “Sensor
Code: FS-V31″ 
Code: PJ-55A “Sensor
Code: FS-V32″ 
Code: PJ-50A “Sensor
Code: EV-108M” 
Code: FS-N11N “Sensor
Code: PS-T1″ 
Code: FU-35FA “SENSOR HEAD
Code: GT-H10″ 
Code: BL-1301 Code: EV-112M 
“TAKE OFF DECTION SENSOR
Model: GV-H1000″ Code: LVH-62 
“SENSOR
Model: PJ-55A (PJ55A)” Code: LV-21A 
“SENSOR
Model: SL-V28H” Code: FU-6F 
“PHOTOSENSOR
Model: SL-V32H” Code: EV-112F 
“PRESSURE SWITCH
Model: FD-MZ100AT” Code: GT2-71D 
“POWER SUPPLY
Model: MS2-H150″ Code: GT2-71MCN 
“POWER SUPPLY
Model: MS2-H100″ Code: GT2-CH5M 
“PHOTO SENSOR 
Model: SL-V40H (SL -V40H)” Code: GT2-H32 
Code: FS-M1 Code: GT2-H32L 
Code: FS-V33P Code: GV-21 + GV-H450 
Code: PZ-G102N Code: PZ-G61N 
“Code: FS-M1H
Note: Can’t support” Code: LV-NH32/LV-N11N 
“Code: PZ2-42
Note: Can’t support” “Correct: FU-77TZ/FS-N12N
(Code: FU-7712/FS-N12N)” 
“Code: PZ2-51
Including PZ2-51T + PZ2-51R” Code: GT2-75N 
“Code: PZ2-51T
Code: PZ2-51R” Code: GT2-H12 
Code: GT2-CH5M 
Code: DL-RB1A 
Code: LK-G3000V 
Code: LK-G82 
Code: LK-G3082-DP 
Code: FS-V21R 
Code: SL-V23F 
Model: EV-112U

KEYENCE AG-411 KEYENCE FS-V11 KEYENCE LV-H62 KEYENCE FS-V12 KEYENCE FS-V21R KEYENCE FS-V22 KEYENCE FS-V31 KEYENCE FU-38 KEYENCE FU-40 KEYENCE FU-61 KEYENCE FU-6F KEYENCE FU-7F KEYENCE LV-11S KEYENCE LV-21A KEYENCE LV-21A KEYENCE LV-51M KEYENCE LV-H100 KEYENCE LV-H35 KEYENCE LV-H62 KEYENCE LV-H67 KEYENCE LX2-V10 KEYENCE PS-47 KEYENCE PS-52 KEYENCE PS-T1 KEYENCE PS-T2 KEYENCE PZ-51 KEYENCE PZ-M51 KEYENCE SL-C24H KEYENCE AG-411 KEYENCE FS-V11 KEYENCE LV-H62 KEYENCE FS-V12 KEYENCE FS-V21R KEYENCE FS-V22 KEYENCE FS-V31 KEYENCE FU-38 KEYENCE FU-40 KEYENCE FU-61 KEYENCE FU-6F KEYENCE FU-7F KEYENCE LV-11S KEYENCE LV-21A KEYENCE LV-21A KEYENCE LV-51M KEYENCE LV-H100 KEYENCE LV-H35 KEYENCE LV-H62 KEYENCE LV-H67 KEYENCE LX2-V10 KEYENCE PS-47 KEYENCE PS-52 KEYENCE PS-T1 KEYENCE PS-T2 KEYENCE PZ-51 KEYENCE PZ-M51 KEYENCE SL-C24H EM-005(P) EM-010(P) EM-014(P) EM-030(P) EM-038(P) EM-054(P) EM-080(P) EZ-8M EZ-12M EZ-18M EZ-18T EZ-30M EV-108M FS-V31 FS-L71 LV-S71 FS-V31P FS-L41 LV-S72 FS-V32 FS-L51 LV-S41 FS-V32P F-20 LV-S41L FS-V31C LV-S61 FS-V31CP PZ-M51P LV-S31 FS-V32C PZ-M61P LV-11SA FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP FS-V33 PZ-M31P LV-12SA FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP FS-V34 PZV71P LV-F1 FS-V34P PZV31P FS-V33C PZ-V11P LV-H32 FS-V33CP LV-H35 FS-V34C PZ-M52P LV-H35F FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 FS-V30 PZ-M72P LV-H42 FS-V31M PZ-M32P LV-H47 PZ-M12P LV-H52 FS-V21RP PZ-V72P LV-H62 FS-V22RP PZV32P LV-H62F FS-V21R PZ-V12P LV-H64 FS-V22R LV-H65 FS-V20R PZ-M53P LV-H67 FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100 FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110 FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300 FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP PZV73P LV-52P FS-V10 PZV33P LV-20A FS-V11 PZ-V13P LV-21AP FS-V11P LV-22AP FS-V12 PZ-B01 LV-H41 FS-V12P PZ-B11 LV-H51 FS-M0 PZ-B21 LV-11 FS-M1 PZ-B22 LV-B301 FS-M1H PZ-B31 LV-B302 FS-M1P PZ-B32 LV-B101 FS-M2 PZ-B701 LV-B102 FS-M2P PZ-B711 PZ-B761 LV-L01 FS-T0 PZ-B41 LV-L02 FS-T1 PZ-B51 R-6 FS-T1G PZ-B61 R-7 FS-T1P PZ-S10 R-8 FS-T2 PZ-S20 FS-T2P A-4 SL-C08H R-5 SL-C12H FS-V1 SL-C16H FS-V1P PZ-41 SL-C20H PZ-41L SL-C24H FS-R0 PZ-41LP SL-C28H PZ-41P SL-C32H FS-T22 SL-C36H FS-T22P PZ-42 SL-C40H FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H PZ-42LP SL-C48H FS-X18 PZ-42P SL-C52H SL-C56H FS2-60 PZ-51 SL-C60H FS2-60P PZ-51L SL-C64H FS2-60G PZ-51LP PZ-51P SL-C16F FS2-62 SL-C24F FS2-62P PZ-61 SL-C32F PZ-61L SL-C40F FS2-65 PZ-61LP SL-C48F FS2-65P PZ-61P SL-C56F SL-C64F PZ-101 SL-C72F FU-10 PZ-101P SL-C80F FU-11 SL-C88F FU-12 PZ2-41 SL-C96F FU-13 PZ2-41P SL-C104F FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F

KEYENCE VIETNAM FS-V32P F-20 LV-S41L KEYENCE VIETNAM FS-V31C LV-S61 KEYENCE VIETNAM FS-V31CP PZ-M51P LV-S31 KEYENCE VIETNAM FS-V32C PZ-M61P LV-11SA KEYENCE VIETNAM FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP KEYENCE VIETNAM FS-V33 PZ-M31P LV-12SA KEYENCE VIETNAM FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP KEYENCE VIETNAM FS-V34 PZV71P LV-F1 KEYENCE VIETNAM FS-V34P PZV31P KEYENCE VIETNAM FS-V33C PZ-V11P LV-H32 KEYENCE VIETNAM FS-V33CP LV-H35 KEYENCE VIETNAM FS-V34C PZ-M52P LV-H35F KEYENCE VIETNAM FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 KEYENCE VIETNAM FS-V30 PZ-M72P LV-H42 KEYENCE VIETNAM FS-V31M PZ-M32P LV-H47 KEYENCE VIETNAM PZ-M12P LV-H52 KEYENCE VIETNAM FS-V21RP PZ-V72P LV-H62 KEYENCE VIETNAM FS-V22RP PZV32P LV-H62F KEYENCE VIETNAM FS-V21R PZ-V12P LV-H64 KEYENCE VIETNAM FS-V22R LV-H65 KEYENCE VIETNAM FS-V20R PZ-M53P LV-H67 KEYENCE VIETNAM FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100 KEYENCE VIETNAM FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110 KEYENCE VIETNAM FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300 KEYENCE VIETNAM FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP KEYENCE VIETNAM PZV73P LV-52P KEYENCE VIETNAM FS-V10 PZV33P LV-20A KEYENCE VIETNAM FS-V11 PZ-V13P LV-21AP KEYENCE VIETNAM FS-V11P LV-22AP KEYENCE VIETNAM FS-V12 PZ-B01 LV-H41 KEYENCE VIETNAM FS-V12P PZ-B11 LV-H51 KEYENCE VIETNAM FS-M0 PZ-B21 LV-11 KEYENCE VIETNAM FS-M1 PZ-B22 LV-B301 KEYENCE VIETNAM FS-M1H PZ-B31 LV-B302 KEYENCE VIETNAM FS-M1P PZ-B32 LV-B101 KEYENCE VIETNAM FS-M2 PZ-B701 LV-B102 KEYENCE VIETNAM FS-M2P PZ-B711 KEYENCE VIETNAM PZ-B761 LV-L01 KEYENCE VIETNAM FS-T0 PZ-B41 LV-L02 KEYENCE VIETNAM FS-T1 PZ-B51 R-6 KEYENCE VIETNAM FS-T1G PZ-B61 R-7 KEYENCE VIETNAM FS-T1P PZ-S10 R-8 KEYENCE VIETNAM FS-T2 PZ-S20 KEYENCE VIETNAM FS-T2P A-4 SL-C08H KEYENCE VIETNAM R-5 SL-C12H KEYENCE VIETNAM FS-V1 SL-C16H KEYENCE VIETNAM FS-V1P PZ-41 SL-C20H KEYENCE VIETNAM PZ-41L SL-C24H KEYENCE VIETNAM FS-R0 PZ-41LP SL-C28H KEYENCE VIETNAM PZ-41P SL-C32H KEYENCE VIETNAM FS-T22 SL-C36H KEYENCE VIETNAM FS-T22P PZ-42 SL-C40H KEYENCE VIETNAM FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H KEYENCE VIETNAM PZ-42LP SL-C48H KEYENCE VIETNAM FS-X18 PZ-42P SL-C52H KEYENCE VIETNAM SL-C56H KEYENCE VIETNAM FS2-60 PZ-51 SL-C60H KEYENCE VIETNAM FS2-60P PZ-51L SL-C64H KEYENCE VIETNAM FS2-60G PZ-51LP KEYENCE VIETNAM PZ-51P SL-C16F KEYENCE VIETNAM FS2-62 SL-C24F KEYENCE VIETNAM FS2-62P PZ-61 SL-C32F KEYENCE VIETNAM PZ-61L SL-C40F KEYENCE VIETNAM FS2-65 PZ-61LP SL-C48F KEYENCE VIETNAM FS2-65P PZ-61P SL-C56F KEYENCE VIETNAM SL-C64F KEYENCE VIETNAM PZ-101 SL-C72F KEYENCE VIETNAM FU-10 PZ-101P SL-C80F KEYENCE VIETNAM FU-11 SL-C88F KEYENCE VIETNAM FU-12 PZ2-41 SL-C96F KEYENCE VIETNAM FU-13 PZ2-41P SL-C104F KEYENCE VIETNAM FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!