Kalenborn cung cấp giải pháp chống mài mòn cho nhà máy xi măng

Thiết bị Các bộ phận ứng dụng Vật liệu Kalenborn  ứng dụng
Máy nghiền Housing,Slides,transfer chutes Kalmetal,Kalcast,Abbesist,Kalcor,Kalen
Blending bed Slides, transfer chutes,
mechanical conveyors

KALMETALL, ABRESIST,
KALCOR, KALEN
Raw material Silos Chutes, transfer chutes,
mechanical conveyors
ABRESIST, KALEN, KALCERAM ABRESIST, KALCOR, KALOCER

Raw mill Vertical mill,Ball mill KALMETALL, KALCAST

Raw meal separator Separators, cyclones ABRESIST, KALCRET,


Raw meal Silos Pneumatic raw meal transport ABRESIST, KALCRET
Burners Silos Pneumatic fuel transport   Bunners ABRESIST, KALEN
ABRESIST, KALCOR,
KALOCER, KALFLEX KALMETALL, KALOCER
Clinker cooler Reciprocating grate plates,clinker crusher, chute Dust removal lines,
dedusting collection cyclones

KALMETALL, KALCAST    
KALMETALL  
Clinker Silos Tertiary air duct Clinker silos Clinker chutes, silos KALCRET, KALCOR ABRESIST, KALCOR,
KALMETALL, KALCRET
Material feed Bunker,Silos,Slides ABRESIST, KALCOR, KALEN
Cement mill Vertical mill,ball mill KALMETALL, KALCAST
Cement separator Separator,Cyclones ABRESIST, KALCRET,
KALOCER, KALMETALL
Cement silo Pneumatic cement transport Silos ABRESIST, KALCRET KALEN, KALCERAM

Các bạn xem nội dung chi tiết ở file PDF đính kèm dưới đây

Ứng dụng vật liệu Kalenborn trong ngành xi măng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!