Vật tư ,thiết bị,spare parts,vật tư tiêu hao cấp cho khách hàng tháng 12 năm 2018

Mã hiệuHÃNG SX
4V230C-08(DC24V)airtac
4V210-08(DC24V)airtac
SC80x40Sairtac
SC80x60Sairtac
SI80*150Sairtac
SC100*50Sairtac
  
  
Oil seal 130x160x15 TC NQKNQK
Oil seal 14x24x6 TC NQKNQK
Oil seal 14x25x7 TC NQKNQK
Oil seal 15x25x4 VC NQKNQK
Oil seal 15x30x7 TC NQKNQK
Oil seal 16x24x4 TC NQKNQK
Oil seal 16x30x7 TC NQKNQK
Oil seal 17x30x8 TC NQKNQK
Oil seal 18x24x4 TC NQKNQK
Oil seal 18x33x7 TC NQKNQK
Oil seal 18x35x6 TC NQKNQK
Oil seal 20x35x7 TC NQKNQK
Oil seal 20x47x7 TC NQKNQK
Oil seal 22x35x5 TC NQKNQK
Oil seal 25x38x5 TC NQKNQK
Oil seal 25x40x7 TC NQKNQK
  
D4V-8108Z- Nomron
E2E-X7D1-Nomron
068Z3208DANFOSS
068Z3208DANFOSS
 VP20LS, Maker: Pisco 
SGMJV-01ADL2C_YASKAWA 
TR S15VN 170620 _ TBI motion 
FT-A11_Panasonic 
USB 3.0; 16G_Kingtom 
FRAB-1-11-1LJB-F 
  
CDJ2B10-60AZ-BSMC
MHL2-10D1SMC
ZFC100-06SMC
ZFC200-06SMC
AS 1201F-04-M3SMC
CDJ2B10-100AZ-BSMC
CHV2-8-JCKD
VJH12A-060608-D24SPISCO
1204KL-04W-B59NMB
S4PDVN-SW-C-PTKF
IV-670L  
g45-NOK NOK 
P12.5-NOKNOK 
P14-NOKNOK 
P32-NOKNOK 
G40-NOKNOK 
G55-NOKNOK 
G80-NOKNOK 
G90-NOKNOK 
G35-NOKNOK 
P5-NOKNOK 
P46-NOKNOK 
P16-NOKNOK 
G225-NOKNOK 
G110-NOKNOK 
DICHT TC 35*50*7-NOKNOK 
DICHT SC15X25X7-NOKNOK 
DICHT VC 16X28X4-NOKNOK 
  
 e3z-d82k-m3j 0.3m 
PLC  Mitsubishi-Q06udvcpu   
 TM258LF42DT Schneider 
S50-PR-5-F01-PPDATALOGIC
TOKYO KEIKI DG4V-3-23A-M-P7-T-7-54 
SY5220-5LOZ-01   24VDCsmc
 MVSY-100M-4E1  24VDC   MINDMAN 
 MVSY-100M-4E2C 24VDC MINDMAN 
 DP200A-2123XSL.GNSUNON
YW1S-2E10 
YW1B-V4E11R 
YW1S-2E11 
YW1B-M1E11G 
HJ-1 
HJ-6 
HJ-2 
ASA-5012S 
 MA16x30SCA  
MA16x80SCA 
CRNQ-0500-TF5-556 
MRS16-D 
Botny B-1192 
CMP4810-4120100 
  
Nối hơi SMC KQ2U12-00A      SMC
Nối hơi SMC KQ2H12-03AS    SMC
Nối hơi SMC KQ2H06-08A     SMC
Nối hơi SMC KQ2H08-03AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2T10-00A     SMC
Nối hơi SMC KQ2T06-00A     SMC
Nối hơi SMC KQ2L08-00A     SMC
Nối hơi SMC KQ2T08-00A      SMC
Nối hơi SMC KQ2T04-00A       SMC
Nối hơi SMC KQ2U08-00A      SMC
Nối hơi SMC KQ2U10-00A     SMC
Nối hơi SMC KQ2H10-12A      SMC
Nối hơi SMC KQ2H04-01AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2U06-08A      SMC
Nối hơi SMC KQ2L10-02AS    SMC
Nối hơi SMC KQ2H10-02AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2L12-00A      SMC
Nối hơi SMC KQ2L12-04AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2H06-02AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2H08-02AS    SMC
Xy lanh SMC MY1B16-500      SMC
Xy lanh SMC CDM2E25-40Z    SMC
Van điện từ SMC SY5220-5LZD-01  SMC
Ống Polyurethane SMC TU0604C-20   SMC
Ống Polyurethane SMC TU0805C-20   SMC
Ống Polyurethane SMC TU1065C-20   SMC
Ống Polyurethane SMC TU1208C-20    SMC
Nối hơi SMC KQ2H10-03AS      SMC
Xy lanh SMC CHML25-65    没有SMC
Van điện từ SMC SS5Y5-20-06    SMC
Nối hơi SMC KQ2U10-12A      SMC
Auto-switch SMC D-M9PVL     SMC
Nối hơi SMC KQ2H12-03AS     SMC
Nối hơi SMC KQ2H04-06A      SMC
Van tiết lưu SMC AS2201F-02-06SA   SMC
Xy lanh SMC CDM2E32-120AZ     SMC
Nối hơi SMC KQ2H08-10A        SMC
Nối hơi chữ L SMC KQ2L08-00A     SMC
Nối hơi SMC KQ2H06-00A     SMC
Tê hơi SMC KQ2T12-00A        SMC
Nối hơi SMC KQ2H08-02AS   SMC
Nối hơi SMC KQ2H12-02AS   SMC
Ống hơi SMC TU1065C-20    SMC
Ống hơi SMC TU1208C-20     SMC
Ống hơi SMC TU0640W-20    SMC
  
XS7C40PC440  schneidel 
  schneidel 
SJ9225HA2  AC220V 
  
  
Xy lanh FESTO DSNU-16-12-P-A festo
Van tiết lưu FESTO GRLA-M5-QS-6-D festo
Xy lanh FESTO ADVU-32-10-A-P-A festo
Van điện từ FESTO MEH-5/2-1/8-B  festo
Nối hơi FESTO QS-G1/4-8festo
Nối hơi FESTO QS-G1/8-6 festo
Xy lanh FESTO ADVU-32-40-A-P-A  festo
Cảm biến tiệm cận FESTO SME-10M-DS-24V-E-0,3-Q-M8D  festo
Xy lanh FESTO DSNU-40-400-PPV-A  festo
Van tiết lưu FESTO GRLA-1/8-QS-8-RS-D festo
Xy lanh  FESTO DSNU-16-30-P-A-MQ  festo
Xy lanh  FESTO ADVC-32-10-A-P  festo
Tê hơi FESTO QST-8  festo
Tê hơi FESTO QST-10 festo
Nối hơi FESTO QS-1/4-10  festo
Nối hơi chữ L FESTO QSL-8  festo
Nối hơi FESTO QS-1/8-4  festo
Nối hơi FESTO QS-3/8-10  festo
Nối hơi FESTO QS-3/8-6 festo
Nối hơi FESTO QS-10-8  festo
Nối hơi FESTO QS-3/8-8-I  festo
Nối hơi chữ L FESTO QSL-1/8-10  festo
Nối hơi FESTO QS-10-6 festo
Nối hơi FESTO S153713-QS-12  festo
Tê hơi FESTO QST-4  festo
Nối hơi FESTO QS-1/4-12 festo
Nối hơi FESTO QS-3/8-12  festo
Nối hơi chữ Y FESTO QSY-6-4  festo
Nối hơi chữ L FESTO QSL-1/4-12  festo
Nối hơi chữ L FESTO QSL-3/8-12 festo
Nối hơi chữ L FESTO CRQSL-1/8-4  festo
  
Sato 7542-00Sato
SC-03FUJI
TK-E02(0.2-0.3 SE-E02FUJI
TK-E02(0.8-1.2SE-E02FUJI
TR-0N/3(1.4-2.2)FUJI
TR-0N/3(0.8-1.2) FUJI
LY2N-J(DC24V) + đếOmron
  
CDUJB10-20D_SMCSMC
CXSM10-50_SMCSMC
NFH2-10D-T_TPCTPC
MGPL12-20Z _SMCSMC
RB1008_SMCSMC
RB1210_SMCSMC
RB0806_SMCSMC
CDJ2RA10-60-B_SMCSMC
MSQB3A_SMCSMC
MHF2-8D2_SMCSMC
LA-128A_YongqianYongqian
LA-128A_YongqianYongqian
LA-128A_YongqianYongqian
PM-L24_Panasonic Panasonic 
GX-F12A_Panasonic Panasonic 
FT-A11_Panasonic Panasonic
  
 dây thiếc ko chì Sn 99.3, Su 0.7- 800gr  
ZSE40A-C6-Rsmc
NITTO 500  kích thước: 250mmx50m 
 NITTO 501  kích thước:280mmx50m  
DS9808-LR20007CRWR 
QS186E +QS18VN6R 
QS186E +QS18VP6R 
 PM12-04N  
 PM12-04N  
E3Z-D87  
V-10-1B4 
V-10-1B4 
4314 , 119X119X32MM, 24V  
UVPF-A1 
ASAHI UCP203ASAHI
1734 – IE2C Allen Bradley
DSG-03-3C4-A240-50 YUKEN
H3-TRD-30S-220V 
 Uni-D UW-25 
 KSL06-01S  smc 
OMRON E2E-X5MF1 
 E3T-SL24 
Khởi động từ SCHNEIDER LC1D09F7SCHNEIDER
Cảm biến quang   AUTONICS BYS500-TDT1AUTONICS
Cảm biến quang   AUTONICS BYD3M-TDT-PAUTONICS
 FRN0002E2S-4C   0.75KW 
 FRN0006E2S-4C    2.2KW 
90YS120GY38 
3615KL-05W-B60NMB 
AFB1224SHEDELTA
DP 200ASUNON
200-SK 
RVUM6-6 pisco
 V-155-1A5omron
 X-10GW2-Bomron
 D4BS-35FS omron
 E3JM-DS70M4-G omron
Máy thổi khí HRB 301  
  ADDA
111B-611JdMAC
E2K-F10MC1omron
NCN20-U1-UPEPPERL+FUCHS
DT06-2S-EP06Dechi 
 MY2N-GS DC24V 
Cảm biến quang omron E3JK-TR12-Comron
GX-H8BPanasonic 
DSG-01-2B3-D24-N1-50yuken
DSG-01-2B3-D24-N1-50yuken
SY5220-5YO-01F-X10-0smc
SCJ40-50-50Xingchen 
ESD 518-2  
CDJ2D10-30Z-Bsmc
CDJ2D16-45Z-Bsmc
CDJ2D16-175Z-Bsmc
CDJ2D16-15-Bsmc
Tin solder ball, Ø 0.20 
Tin solder ball, Ø 0.25 
Tin solder ball, Ø 0.5  
Mã G6D-1A, 24VDC 5A đã ngừng sản xuất, mã thay thế G6D-1A-ASI-24VDComron
 BLED12C 
SGDV-R70A11A 
SGD-A5AN 
FS-N41NKeyence
MS2-H50Keyence
OP-87527Keyence
 MGPM16-75Zsmc
MGPM40-200Z smc
CDA2F80-330Z-A93Lsmc
MR-BAT6V1 
CDA2F50-1300Z 
VHH05-4M5 
 VHL 10 
BKO-C1810-HO2 
DANFOSS TS2-R507 
SK-UV15Z-M 
lưỡi dao RT 3000 
 HC-41P 
KEIBA MN-A05 
 6GK5204-2BB10-2AA3 
SV290-4E 
EST SIGA2-PS   
MY4N-GS AC220V 
6ES7400-1JA01-0AA0  
SV290-4E 
KAR401-04G KCC
90YS120GY38+ 90GK(F)90RC 
DRM570024LT  Weidmüller 
DA04010S12HF  giá loại 3 dây cái 
DA04010S12HF  giá loại 2  dây 
KYONGBO WB-A2 CT 800/5A  
Nichifu NH1 
CEM DT-9881M 5 in1CEM
EBS-52FB 2P 50A   LS
SS-5GL omron
MHC2-16D   smc
6ES7 315-2EH14-0AB0siemens
EUCHNER CES-A-AEA-04B 24V  
E3RA-RP21omron
NBB4-12M-E2-Y115148Pepperl + Fuchs 
uTrust 4701 
 DS4208 
YUKEN BSG-03-T Spec 220v yuken
Khí nén Baler A25YongPai
KOGANEI PR100KOGANEI 
SBL-18 
WZP-pt100/M12x150 
HGF32 SUPER 
200SKQUICK
 200KQUICK
Tin solder ball, Ø 0.2 
Tin solder ball, Ø 0.25 
Tin solder ball, Ø 0.5 
JS2-20 
Omron HeartGuide 
ST45L-2
(AC 220V)
 
J40S
(5KΩ, 231,58)
COPAL
TC 70x90x12 
Dây curoa 45*945*3 
Dây curoa STD 965-S5M, bề rộng 10 mm 
CS1A020 (DC/AC 5-240V) airtac 
CDM2B32-100AZsmc
CDQ2B63-10DZsmc
VHL10-601pisco
 JSC4-M5Apisco
Vòng bi NSK  51213NSK
Vòng bi NSK 6013ZNSK
gioăng cao su 110*100*5 
TEGH90L1-6teco
KQ2H10-12A  
 E3Z-R61H omron NHÁI 
E3Z-R61H   omron 
Bánh xe tĩnh điện trung quốc có khóa 
ZX1071-K15LZ-F smc
VQ110-5L 
CM3H 50x40x32mm mo chao 
J164 60x42x25 mo chao 
USB 2.0 Jack  
PM12-04N 
  
Kẹp PMC-20 
CAM2-100/334 
  
KEYENCE EH-302 KEYENCE 
MY4NJ AC220V gồm cả đếomron
UC30-215163sick
Cầu chì Miro RGS 30C 75AMiro
Cầu chì RGS30CaR 500V-75AMiro
Cầu chì RGS36-RS3 500V-100AMiro
MD6, PS2 
KH-8017KOINO
TEMI880  AC220VTEMI
EE-SPY401omron
SC-03 200-220V 50Hzfuji
CV-15HS airvike
SH300 
FG2521-08LSTNC
6ES7134-4GB01-0AB0siemens
 FP0-E16RSpanasonic
DS2000C 
Volume booster type 2625 fisher
PL055 x 085ASTSUBAKI 
MC-401-CV-5-3SKI PUMP
SY 7120-4Dzd-02 AC220Vsmc
AG 41-02-2  AC100V Ckd
SY 7120-5Dzd-02  DC24Vsmc
 SY 7120 -3Dzd-02 AC110Vsmc
Cb 3P 16A  
Pump AH1015-4 Showa Denki
FMX-004SIMCO
Dây dẫn chống tĩnh điệnXinzhu
 PFB1224UHE  Delta 
M16*1.5 
S8FS-G15024CDomron
VS3135-045SMC
CMP4810- 41C1100 
 MC-85A-24VDCLS
MC-25B DC24VLS
WPTG327B001 
QUICK 907 ESDQUICK
DU40X400CHELIC
Y2-132S-4-5.5KW 
MA25x500airtac
TCM16x50Sairtac
 CJ2B16-100Asmc
AN30-03SMC
 SCP-150 
ST45L-2Q-LIGHT
PR08-2DNAutonics
6205ZZKBC
KBL30M-3Ckacon
  
ZSE30A-01-Nsmc
SEGIBIZ SG-TB-15PT 
Mitsubishi MR-J3BATMitsubishi
606-RS NSK 
Gauge 0-40MPa    
22HP-10  Sakae
 quick936A 
KHNA60F-24COSEL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!