Vật tư ,thiết bị,spare parts,vật tư tiêu hao cấp cho khách hàng tháng 12 năm 2019

VAN XẢ NƯỚC MK-B 1/2
ĐẦU NỐI Y PHI 12
PC6-M5
LUBRICANT 160PZ-2,5L
CY1F15R-200A-M9BWL
MRQFS32-100CA-J79L
CXSM15-125-XB11
PK596-B
PK543AW-T20
ARM24SBK
ĐỒNG HỒ HỘP SỐ
QUẠT TA20060HBL-2
10ACDSM-0,5
10ACDSF-0,5
ĐÈN 39-00-0040 MOLEX
39-01-2041
TỤ ĐIỆN 1000mF
LỤC GIÁC CHỮ T S2 PHI 4
LỤC GIÁC CHỮ T S2 PHI 3
LỤC GIÁC CHỮ T S2 PHI 2,5
CON LĂN CÔN TQ
RT-3000
KHAY NHỰA ĐEN
CÁP VẢI CẨU 3T5M
6ES7193-4CC20-0AA0
M9109-GGA-U
PFM710S-C4-A-M
GH1-15C-LR
GH1-10C-LR
CON LĂN NHỰA CẦM TAY
ỐNG SILICONE MỀM 1,5*3
VFS5110-5DC
110TDY115-T
CQ2B32-75DZ
CQSB25-20D
CU16-10D
CJ2B6-10SRZ
VT317-5G-02
AR22V2R-02R ( ĐỎ)
AH164-TL (VÀNG)
SGMJV-A5ADA21
2L15015B
LỌC BỤI 2605540670
S25S-MTWNR16
MWLNR2020K08
MCLNR2020K12
WTENN2525M16
MGEHR2020-3
MTENN2020K-16
MDPNN2525M15
MGIVR2520-3
S20R-MTJNR16
S20RMTWNR16
S20RMWLNR08
quạt 3280JNPR
VK332V-5DZ-01
cán MCLNR3225P12
Ổ CỨNG SSD370S128GB
SÚNG BAO GỒM TÚI KHÍ
MŨI KHOÉT PHI 25
ĐẦU NỐI DG8-6
ĐẦU NỐI HVFF06
BULONG CBSTST2-3
BULONG CBSTST2-4
BULONG CBSTST2-5
BULONG CBSTST2-6
BULONG CBSTST2-8
BULONG CBSTST2-10
BULONG CBSTST3-5
BULONG CBSTST3-6
BULONG CBSTST3-8
BULONG CBSTST3-10
BULONG CBSTST3-12
BULONG CBSTST3-16
BULONG CBSTST4-5
BULONG CBSTST4-8
BULONG CBSTST4-10
BULONG CBSTST4-12
BULONG CBSTST4-16
BULONG CBSTST4-20
BULONG CBSTST4-25
ARDR-S-T( AC220V)
CHỔI THAN 20*25*40
BỘ DÂY MÁY HÀN
BÉP HÀN PLATMA 1,5
ĐIỆN CỰC
AW20K-02M-B
DB112UP.1-20,2500
VDB112B/6P
KDU-M12-4A-V1-020
RUỘT GÀ MÁY HÀN 500A DÀI 5,3M
L/S13
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*6
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*20
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M4*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*25
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M5*20
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*20
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M3*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M3*6
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M3*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M3*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M3*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*35
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*25
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*20
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M8*20
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*25
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M6*15
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M2*8*4
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ M2*6*5
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M6*5
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M4*16
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M4*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M4*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M4*6
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M4*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*10
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*12
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*5
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*6
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M3*4
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M2*5
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M2*4
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M2*8
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M2*6
LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU BẰNG M2*2
VÍT TRÍ M5*5
VÍT TRÍ M5*12
VÍT TRÍ M5*8
VÍT TRÍ M5*10
VÍT TRÍ M5*6
VÍT TRÍ M3*12
VÍT TRÍ M4*6
VÍT TRÍ M4*5
VÍT TRÍ M4*4
VÍT TRÍ M5*20
VÍT TRÍ M4*12
VÍT TRÍ M4*16
VÍT TRÍ M4*8
VÍT TRÍ M4*10
VÍT TRÍ M5*16
VÍT TRÍ M2*3
VÍT TRÍ M2*2
VÍT TRÍ M4*3
VÍT TRÍ M3*8
VÍT TRÍ M3*6
VÍT TRÍ M3*10
VÍT TRÍ M3*5
AW40-04-A
VÍT TRÍ M3*4
VÍT TRÍ M3*3
LRLBS3-A10-L8
WPDS120
PLF120-L1-5-S2-P2
GHẾ TÍNH ĐIỆN
M94595P2
GC30015MC3G
TSD100-6623BP11
CHÂN ĐẾ MAX7A250VAC
H3Y-2-C
SBI15HLS
WRNK-191
TAY KHÒ QICK 850D
BULONG LGCDT M2*4
BULONG LGCDT M2*5
VÍT TRÍ 8,8 M3*4
BULONG LGC M2,5*5
BULONG LGC M3*10
W1201MA-7PY-C322,5
OMRON E3ZG-D61-S
SAS920FCT-2-S
DÂY ĐIỆN
bearing Freeness tester
bộ xi lanh
FX888D-06BY
BULONG LGCDB M12*500
SK3110000
WJI500040
BULONG M14*40 ĐỘ BỀN 12,9
CẨU TRỤC 3 TẤN CÁP D13
SK3110000
ZJW200A
ZSE40A-01-R
HMIDT542
VV5QZ25-06C6C
LGCDTM3*5
LGCDTM5*8
LGCDTM6*30
PSE532-M5
ZS-26-F
CRB2BW40-90SZ
MXS8-30A
MXS12L-75
ITV0010-2BS
NRF211
JDA32*10-152W`
ĐỒNG HỒ SMC MPA
DA18-DP2M (10-30VDC)
f-sc63h
ZSE30AF-01-C-L
PSE550
IR1000-01B-A
ITV0010-2BS
pse532-m5
SDA25*75SB
GIẮC USB RS232
AS1201F-M5-06A
AS2201F-01-08SA
AS2201F-01-06SA
KQ2H08-00A
KQ2H06-00A
KQ2L06-01AS
KQ2H06-01AS
KQ2H10-02AS
CỦ SẠC 24,0V
CÚT NỐI Y-800
MSQB10R
MGPM12-50
MGPM12-100
MGPM12-30
MGPM16-30
MHZ2-20D
MGPM20-30
CDMF20-125
P1058930-009
S8FS-C10024
BỘ TAI NGHE K500+ MIC
PHỚT LÒ XO PHI 60 2643E
VUL07-44A
NÚM VẶN
VÒI BẺ
DÂY CUROA 100M
YOX280
BÁT ROA SẮT
YOX400
PVF-20-35-10S
DSG-01-2D2-A100-50
QGBII-R80X300MF
SL-028
đầu máy hàn 350a
S9KC20BH 1EA
KBL16SM-3CG1
KBL16SM-3CR1
GMC-9
LÒ XO SPRING 60-100
LÒ XO SPRING 50-60
SL-028
con lăn côn 108/194*780
con lăn côn 108/176*550
bơm dung
giấy nhám hồng
MY4N-GS AC 220V
MY4N-GS AC 24V
LY2N-J DC24V
ACP32*10B
S9190GTH-ECE
FDT181
LNT-1940
GLB3411E
MDBF80-150-M9B
GIÁ ĐỠ ĐEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!