Vật tư ,thiết bị,spare parts,vật tư tiêu hao cấp cho khách hàng tháng 4 năm 2020

FPG-C32T2H
FP2-PSA3
FP2-C2
FP2-X64D2
FP2-Y64T
FD2-MCU
94008000
Hearter 9,8*120*450w*3m
STC45L-3 24V
VK334V-5DV-01
FU-20
FU-35FA
LHFC5G
MY4N/220V+ CHÂN ĐẾ
LY2N/220V+ CHÂN ĐẾ
S-150-24
E3JK-2,5M
S8JC-Z15024CD- S8SF-C150245
FS-V31CP
TAY XIẾT INOX M10*90
SAS920FCT-2-S
686ZZ NSK
9WG5748P5G003 DC 48V-2,91A
M3*5
m3*6
M4*6
M4*8
M4*10
M4*20
M5*6
M5*8
M5*10
M5*16
M6*10
NUT M3
NUT M4
NUT M5
flat washer M3
flat washer M4
flat washer M5
flat washer M6
D-A93
LMH-12LUU
SGDS-02A01A
PG-610
PG-602
Đầu nối seoul
Đĩa phay 8*100
16*100
FT-E23
NX5-PRVM5A
WL01CA2-2NTH
WLCA12
WLCA2-TH
WLCA32-43LE-125-250VAC
WLCA2
WLH2-LD
SY5120-5LZD-01
SS5Y3-20-05
KQ2H06-00A
KQ2H06-01S
BiRal. BIO 30
GAM8-18GM-A1
IR33Z7HR 20
180-4E1-83-PLL
CDM2E20-75Z
LS2208-S20007R
WNMG 080404-MA
TNMG 160404L-2G
MGMN 300-3 (NC 3020)
BƠM SN.00010902250036
Bộ cHÍP MẠCH(Phúc Sơn)
Ghế
Quạt AF 2155HBT
VFJ 44
Omron G6M-1A
VFU3- 1010P
6GU 36K-C15-GIV
CBB61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • EnglishVietnamese
  • error: Content is protected !!