THIẾT BỊ BẢO VỆ MẠCH DÒNG CP-BA

CIRCUIT PROTECTORS CP-BA SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản

● Dòng định mức tới 30A

● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 2.5kA

● Đặc tính cắt: trung bình (Medium speed type)

  • EnglishVietnamese